Page 1

ROFI-NYT

NR. 4 DECEMBER 2010

DFIF

DANHOSTEL RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

RINGKØBING R O F I - N Y T • NVANDRERHJEM R. 4 • 2010 1


FORMANDEN HAR ORDET

Et stort forsamlingshus

Ragna Knudsen Formand

ROFI-NYT Redaktion: Hans Herping Per Andersen Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion A. Rasmussens Bogtrykkeri Forsidefoto: Skål og godt nytår. Forsidebilledet er fra Oktoberfesten i ROFICentret, hvor Henriette og Bent skåler.

2

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Jeg hører til den generation, der kan huske den store betydning, det lokale forsamlingshus havde for hele livet i sognet. Forsamlingshuset var samlingsstedet for de fester, hvor alle i sognet var velkomne. Det var rammen om både store og små familiefester. Og det var ofte her, at de lokale foreninger holdt deres møder. Det var i øvrigt også til forsamlingshusene på bl.a. Ringkøbing-egnen, vi valfartede, når vi skulle til lørdagsbal. De enkelte huses popularitet gik lidt på skift for egnens fest- og danseglade unge mennesker. Så på den måde trak de lokale forsamlingshuse i perioder også mange mennesker til fra andre sogne i det vestjyske. Hvad har det med ROFI og ROFI-Centret at gøre? Jo, vores center har på mange måder de samme dyder, som vi husker de lokale forsamlingshuse for. ROFI-Centret er Ringkøbings store forsamlingshus, der i løbet af året samler mange tusinde mennesker fra nær, fjernere og fjern. Bare inden for de seneste par måneder har der været flere eksempler på ROFI-Centrets rolle som det store lokale forsamlingshus til bl.a. fest og farver. I slutningen af oktober var centret ramme om oktoberfesten, der nu er på vej til at blive en festlig tradition i Ringkøbing. Den samlede ca. 800 mennesker. I slutningen af november holdt ROFI-Centret for andet år i træk julefrokost for alle interesserede. Det blev også en kanonfest med ca. 550 deltagere. Tidligere i november holdt Musikskolen Ringkøbing-Skjern rocknat med 11 bands på to scener i centret. Den samlede knap 300 mennesker. 2011 starter på samme vis. Lørdag den 15. januar samles 1100-1200 mennesker til den årlige nytårskoncert. Senere i det nye år er der f.eks. den store boligmesse, og til sommer bliver ROFI-Centret for første gang ramme om den store antikmesse i Ringkøbing. Mange af forsamlingshusene var i gamle dage også ramme om gymnastik om vinteren. Dengang var det stort set det eneste lokale tilbud om motion i årets mørke tid. I dag vrimler det som bekendt med tilbud af den art hele året rundt. Også til det formål er ROFI-Centret det store, moderne forsamlingshus. Mange af de gamle forsamlingshuse er heldigvis stadig i brug og en vigtig del af de respektive sognes liv. ROFI-Centret er i høj grad i brug til mange forskellige formål. I dette nummer af ROFI-Nyt kan du bl.a. læse om centrets rolle til fester, til motion og til samvær. Hermed vil jeg ønske alle et godt nytår og på gensyn i 2011 i vores »forsamlingshus«.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

3


TILBUD TIL MODTAGERE AF SYGEDAGPENGE

Motion i ROFI-Centret kan gøre »Klar til job« Motion er godt for mange ting. Det er der talrige beviser for. Motion er også et middel til at få borgere, der af den ene eller den anden grund er sygemeldte og modtager sygedagpenge, gjort klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. ”Klar til job” er netop titlen på et erhvervsrettet tilbud til modtagere af sygedagpenge i Ringkøbing-Skjern Kommune, som foregår to steder i kommunen. Det ene er i Tarm Idrætscenter. Det andet er ROFI-Centret

i Ringkøbing. De to centre tilbyder fysisk aktivitet og personlig udvikling 10 timer om ugen til modtagere af sygedagpenge, som kommunen henviser til tilbuddet. Det startede i slutningen af februar 2010. I løbet af året har ca. 75 modtagere af sygedagpenge i kommunen været henvist til tilbuddet i ROFI-Centret, hvor centrets fysioterapeut, Michael Rømer, er tovholder i projekt ”Klar til job”. - Fysisk aktivitet er vores middel til, at sygemeldte

ROFI-NYT - KORT Video mod indbrud og tyveri. Inden for blot det seneste år har ROFI-Centret fire gange været udsat for indbrud, tyveri og hærværk. De samlede udgifter ved det, der er stjålet, og det, der er ødelagt ved indbruddene, er på et godt stykke over 100.000 kr. Det tager ROFI nu konsekvensen af. Der er sat videokameraer op ved alle indgange til centret. - Vi er ikke meget for at lave video-overvågning, men det er desværre nødvendigt. Vi kan ikke være tjent med, at der er konstant er indbrud og ødelæggelser i forbindelse med indbruddene. Det kan vores forsikringsselskab og brugerne af centret heller ikke. Vi skilter med, at der er sat videoovervågning op, så vores mange brugere og gæster er informeret om det, som vi i øvrigt skal ifølge loven, siger den daglige leder af ROFI-Centret, Per Andersen. Han understreger, at det helt er ROFIs eget valg

får mulighed for at gøre sig klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller får afklaret, om deres funktionsevne er varigt nedsat, så de skal søge andre veje til en god tilværelse. Der er løbende optag til tilbuddet året rundt. Deltagerne træner på hold, men hvis der er behov for det, kan træningen også foregå individuelt. Vi forsøger at tilpasse tilbuddet bedst muligt til den enkelte deltagers behov, og der er mødepligt, understreger Michael Rømer.

at sætte videokameraer op. Det har således ikke været et krav fra centrets forsikringsselskab. - Vi håber, at video-overvågningen kan virke afskrækkende på forsøg på indbrud i centret, og vi tror da, at politiet også bifalder det. Hvis der alligevel sker indbrud, vil overvågningen kunne hjælpe politiets opklaringsarbejde, siger Per Andersen. En god investering. Centerlederen gør opmærksom på, at video-overvågning langt fra er et ukendt fænomen i f.eks. store centre og forretninger, hvor der kommer mange mennesker hver dag. - Det er træls, at det er nødvendigt, men vi tror på, at investeringen i overvågningen er givet godt ud. Udgifterne til udstyret svarer til to gange vores selvrisiko i forhold til forsikringsselskabet, siger Per Andersen.

meldte til at blive raske. Vi skal stille krav og forsøge at gøre det sjovt at være med, men de skal også selv være motiverede. Er de det, kommer det som regel lige så stille hen af vejen. Samværet med andre i samme situation i et aktivt pusterum har også sin store betydning. Det er de færreste, der er med i vores tilbud i mere end en halv snes uger, inden de er på vej videre, siger Michael Rømer

Flere sider af succes Mange henvises på grund af stress

Fysioterapeut i klinikken i ROFI-Centret, Michael Rømer, der er tovholder på projekt ”Klar til job”. For at sikre fuld opbakning til deltagerne i projektet har ROFI også ansat fysioterapeut Mette Hansen i 15 timer om ugen.

4

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Slidte knæ, dårlig ryg og nakkesmerter er nogle af de fysiske årsager til sygemeldinger, der afføder henvisning til projekt ”Klar til job” i ROFI-Centret. Men rigtig mange henvises også på grund af diagnosen ”stress relaterede symptomer”. - Det har overrasket mig, hvor mange der henvises til vores tilbud på grund af stress. Det er tæt på halvdelen af alle henvisninger. Men det har i forløbene også overrasket mig, hvor meget intensiv fysisk aktivitet har hjulpet dem, der er henvist med denne diagnose, siger Michael Rømer. Han understreger, at sygemeldte, der henvises til fysisk aktivitet i bl.a. ROFI-Centret, ikke sådan lige med et snup-tag er klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. - Vi forsøger at få dem videre fra træningen hos os så hurtigt som muligt, men man kan ikke presse syge-

Der er mange måder at gøre succes op på. Michael Rømer peger på følgende i forhold til projekt ”Klar til job”: - Det er f.eks. en succes, når borgere stopper i vores tilbud, melder sig raske og vender tilbage til arbejdsmarkedet eller til en uddannelse. Dem er der adskillige eksempler på. Det er også en succes, hvis vi undervejs i forløbet kan konstatere, at dem, der startede i projektet, har udviklet sig til at være klar til at kunne møde nye udfordringer. Dem har vi rigtig mange eksempler på. Og så er det for mig at se en ubetinget succes, at vi i ROFI-Centret er i stand til at skabe så gode rammer for projekt ”Klar til job”. Med fitnesscenter, træningssal, egen klinik til fysioterapi og individuelle samtaler med deltagerne på én matrikel har vi gode rammer for tilbuddet, suppleret med træning i Ringkøbing Svømmehal og i naturen omkring centret, siger Michael Rømer. ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

5


P R O F I LEN

Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk

HANS RUBY

Nygade 14 . 6950 Ringkøbing . Tlf. 9732 0142

AUT. EL-INSTALLATØR

Nørregade 8 · Tlf. 040405 05 Birkmosevej 22 -97 Tlf.32 9732

Stig Carlsens egen vej til ROFI

E-mail: morten@c-wiese.dk · www.c-wiese.dk E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Stig Carlsen – medlem af ROFIs bestyrelse.

Alt hvad du tænder på

6

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Han er født og opvokset med firmaidræt. Men Stig Carlsen har været langt omkring i valg af idrætsgrene og fritidsinteresser, inden han i en moden alder som nu 48-årig er blevet en aktiv del af det frivillige foreningsarbejde i firmaidrætten. De seneste knap 2 år har han været medlem af ROFIs bestyrelse. - Jeg har altid sagt, at jeg ikke ville røre ved ROFI, så længe min far var formand for foreningen. Jeg har stor respekt for det arbejde, han har udført for foreningen og for Dansk Firmaidræt gennem stort set hele mit liv, men jeg var meget opmærksom på, at det ikke skulle udvikle sig til ”en familiefest”. Derfor er det først nu, hvor han er stoppet, at jeg har engageret mig i foreningsarbejde i ROFI, siger Stig Carlsen med henvisning til, at hans far, Tage Carlsen, i ca. 40 år var formand for ROFI og i en lang årrække også formand for firmaidrætten på landsplan.

montør i firmaet H. S. Hansen i Lem. Fra 1986 til 1990 drev han egen tømrervirksomhed, og i 16 år derefter var han maskinoperatør på Skjern Papirfabrik. I dag er han ansat som produktionstekniker og formand hos J.S.B. Plast i Ringkøbing, der er underleverandør til især vindmølleindustrien. - Uanset hvor jeg har været, har jeg altid gået meget op i mit arbejde. Det betyder meget for mig at være med til at udvikle nyt, samle op på tingene og have omgang i det daglige med gode kolleger. Så betyder det mindre, om arbejdsugen skrider et stykke over de 37 timer. Familien accepterer, at sådan er det, siger Stig Carlsen. Han er gift med Rita, der er ansat i SKATs Betalingscenter. Børnene - Louise på 24 år og Maria på 19 år – har deres daglige gøremål i henholdsvis Ringkjøbing Landbobank og på Ringkøbing Gymnasium.

Det daglige arbejde

Roning, fugle og golf

Arbejdsmæssigt har Stig Carlsen prøvet en del. Han blev uddannet som tømrer hos tømrermester Holger Jensen i Ringkøbing. I en årrække arbejdede han som

Også i valget af fritidsinteresser har Stig gennem årene været på en del spor. Han var en kort tid på repræsen tationsholdet i gymnastik, inden et dårligt knæ ødelagROFI-NYT • NR. 4 • 2010

7


A/S

Murer- og entreprenørforretning Aut. kloakmester

Ringkøbing Flagstænger Salg og udlejning af flag og flagstænger Tlf. 9732 2388 - www.ringkobingflag.dk

Vester Strandgade 9732 2727 Lige om hjørnet ved Torvet

9732 1573 Mellemgade 6 - Fax: 9732 0638 - Biltlf.: 2046 1573 Udlejning af såvel store som små maskiner

Kom i form med tilløb i Matas

de den karriere. Roning blev så den foretrukne sport, hvor højdepunktet var et danmarksmesterskab i langdistance kaproning. Han går på jagt, mest med riffel, men tidligere mere, end hvad der er tid til i dag, hvor golf på banen i Dejbjerg er hans absolut foretrukne hobby. Et handicap, der for øjeblikket er på 19,4, understreger, at han har et rimeligt godt øje til golfbolden. Fritidsinteresserne har også kastet frivilligt bestyrelsesarbejde af sig. I en årrække var Stig med i Ringkøbing Roklubs bestyrelse, og i en del år var han i den sammenhæng formand for bestyrelsen for Havnefesten. Han var med til at starte og blev formand for Ringkøbing og Omegns Fugleforening i en periode, hvor fugle og især australske parakitter var hans store hobby. Og nu er det så i bestyrelsen for ROFI, at han tager en tørn. - Det er ikke mindst det ”landspolitiske” i firmaidrætten, der interesserer mig. Jeg vil gerne være med til at have indflydelse på de store linjer i udviklingen af motion og samvær for folk på arbejdspladserne og del-

tager gerne i møder rundt omkring i landet, hvor de ting er på dagsordenen. Lokalt arbejder vi i bestyrelsen bl.a. for, at ROFI løbende kan udvikle nye tilbud, der tilgodeser nye trends i motionsverdenen og nye behov og krav hos brugerne. En hal nr. 3 i ROFI-Centret ser jeg som en af de nyskabelser, der kan være med til at fremme idræts- og motionslivet i Ringkøbing, siger Stig Carlsen.

Golf i ROFI Han arbejder også for, at golf bliver en del af firmaidrætten på Ringkøbing-egnen. - Sidste år forsøgte vi at slå et slag for, at folk, der ikke dyrker golf i dag, skulle få interesse for sporten via firmaidrætten. Vi må erkende, at det ikke har været vejen frem. I 2011 vil vi i stedet satse på tilbud om at arrangere firmaturneringer i golf for dem, der allerede er en del af denne sport, siger Stig Carlsen. (Se i øvrigt annoncen om ROFI mesterskaber i firmagolf 2011 på side 28 i dette nummer af ROFI-Nyt).

J. A. Jensen Algade 18 Tlf.: 9732 0101

www.garant.nu

Garant Ringkøbing

Ribovej 2 . 6950 Ringkøbing

Tlf. Gulve 97 32 06 97 Tlf. Gardiner 97 32 17 77

Hvidbergs Bageri

GULDBAGEREN

8

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Østergade 17 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 4422 Fax: 9732 5201

Bike & Run Stafetten var en af de store successer i ROFI i 2010. 26 hold med i alt ca.130 motionsglade løbere og cyklister deltog i arrangementet, som ROFI arrangerede for første gang i starten af oktober. Arrangementet gentages i 2011. Ved slutningen af redaktionen på dettet nummer af ROFI-Nyt var datoen endnu ikke endeligt fastlagt, men den offentliggør vi i næste nummer af bladet. - Hermed ønsker ROFI-Nyt læserne et godt nytår.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

9


FYSIURGISK MASSAGE i Rofi-Centret Balsam for krop og sjæl Vær god ved din krop - den skal holde hele livet Massage/akupressur Min egen behandlingsform, som jeg har udøvet i lang tid. Hvor man arbejder dybt med musklerne og de evt. følelser og problemer, der er forbundet med spændingen. Under behandlingen får man varme på lænd og nakke, og det gør at man får en dejlig afslappet og afstressende tilstand.

Tidsbestilling på tlf. 9732 1936 Tinna Skaanning Mennesket i de fire elementer: Luft - Jord - Ild -Vand Malet af Line Skaanning

FED MUSIK I ROFI-CENTRET

Rocknat med 11 bands på grøn og orange scene 11 bands, som gav den gas. To scener - en grøn og en orange. Fed lyd. Backstage område. Mercandice-bod. Bar. Professionelle dørmænd ved indgangen. Og festival-armbånd til publikum. Det kunne være opskriften på en Roskilde-festival eller en anden af de mange sommer-festivals i Danmark. Men denne fredag aften den 19. november 2010 var rammerne for alt dette hal 2 i ROFI-Centret i Ringkøbing, hvor Musikskolen Ringkøbing-Skjern stod som arrangør af Rocknat 2010. Ud over at skabe en festlig aften for musikglade unge mennesker var formålet med arrangementet bl.a. at give unge lokale bands mulighed for at komme ud til folket med deres musik. - Alt klappede, som det skulle. Det var et godt arran-

gement, men det fortjente et større publikum. I løbet af aftenen var der ca. 270 mennesker i hallen, hvoraf omkring 50 var musikere. Det var desværre end del færre end sidste år, hvor vi havde ca. 500 til et lignende arrangement i Vesterhavshallen. Men dem, der mødte op, fik virkelig noget for pengene, fortæller en af hovedmændene bag rocknatten, Dennis Boel, der er rytmisk koordinator i musikskolens Ringkøbing-afdeling. Der blev ikke kun serveret rock den aften. Genrerne varierede fra Jazz og Salsa over pop, Funk, Indie til Grunge og Trash-metal. Nogle af de optrædende bands var: 8-Legs, When God Goes Wrong, Paradoks, Mind Cancer, Comet Clash, Martin Lau Kvartet, New Rose og Ringkøbing Marimbaband.

Honorar for ejendomshandler 6.250 kr. incl. moms når der foreligger købsaftale vedrørende parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Uden købsaftale er prisen 10.000 kr. incl. moms. Berigtigelsen omfatter gennemgang af købsaftalen, servitutter, ejendomsoplysninger fra kommunen, tilstandsrapport, forsikringstilbud, tinglysningsmæssig ekspedition m.m. Hvis det ønskes, orienterer vi gerne kort om samejeoverenskomst, testamente m.v. For andre typer handler kan indhentes tilbud på prisen for ejendomshandler.

THORNINGER Advokat Jens E. Pedersen - Advokat Thomas Lindschouw - Advokat Jacob Møller Herningvej 1, 6950 Ringkøbing - Tlf.: 9732 3811 - Fax: 9732 5240 - email: advokat@thorninger.dk

10

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Bandet Mind Cancer på en af scenerne i ROFI-Centret sammen med rytmisk koordinator i musikskolens Ringkøbingafdeling, Dennis Boel (i mørkt tøj med mikrofon), der dog ikke spiller med i bandet. Lyd og lys på grøn scene blev styret af musikskolen, mens Karsten Mogensen fra KM radio i Ringkøbing styrede orange scene. Ud over KM radio blev arrangementet sponsoreret af Kulturelt Samråd, Ringkjøbing Landbobank og Murerfirmaet Astrup Hansen.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

11


tradition også er lagt i Ringkøbing. Her var god øl også en væsentlig ingrediens. Ca. 2.400 liter blev skyllet ned i løbet af aftenen. Ganske mange kom i de kostumer, vi kender fra billederne fra Oktoberfesten i Tyskland, men de fleste var dog i almindelig dansk gå-i-by-tøj. Og musikken til festen blev leveret af Danmarks største tyrolerorkester, Cantus.

blevet et hit på Ringkøbing-egnen? Historien bag Oktoberfesten i ROFI-Centret har formanden for foreningen med samme navn, Jacob Skou Sølvsten: - Vi var nogle stykker fra Bryghusets Venner, som fik ideen til en Oktoberfest i Ringkøbing. Herefter fik vi dannet foreningen, som så har fået følgeskab af foreningerne Vestdyk, Ringkøbing Håndboldklub, Rindum Old Stars og Bryghusets Venner. Vi arrangerer festen sammen, men andre frivillige på Ringkøbingegnen tager også en tørn. Både første gang i 2009 og anden gang i 2010 har der været en fantastisk opbakning. Og vi har allerede bestilt ROFI-Centret til festen i 2011 og booket orkestret Cantus. Det bliver lørdag den 29. oktober, fortæller Jacob Sølvsten. Han understreger, at Oktoberfesten i Ringkøbing ikke kun drejer sig om øl. Det er også et arrangement med dans, snak, god musik og godt socialt samvær under uformelle og afslappede former.

Opbakning til det lokale bryghus

Historien bag Oktoberfesten

Men hvorfor er en 200-årig tradition i Sydtyskland også

Øl. Festlige kostumer. Feststemte mennesker. Tyroler-

OKTOBERFEST I ROFI-CENTRET

200-årig tradition i Tyskland - humle til en tradition i Ringkøbing Den 17. oktober 1810 blev den store tyske folkefest, Oktoberfesten, afviklet for første gang på Theresienwiese i München i Tyskland. Festen har været en årligt tilbagevendende tradition stort set lige siden. Den samler nu mere end 6 mio. besøgende hvert år - en fest, der bl.a. byder på store øl, meget øl, festlige og farverige kostumer og tyrolermusik. Den 30. oktober 2010 var der for anden gang i historien Oktoberfest i ROFI-Centret i Ringkøbing. Med 800 feststemte besøgende ser det ud til, at humlen til en ny Venner til Oktoberfest i ROFI-Centret. Fra venstre Anders Lillevang, Ulfborg, Allan Madsen, Ulfborg, og Per Voldsgaard, Tim.

Danmarks største tyrolerorkester, Canton, leverede den glade musik til Oktoberfesten.

800 mennesker var både på og oppe på stolene under Oktoberfesten i ROFI-Centret.

12

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

musik. Men her er kort fortalt forhistorien for festen i Tyskland, som man kan ”google” sig frem til: Festen opstod, da brylluppet mellem kronprins Ludwig og prinsesse Therese skulle fejres den 12. oktober 1810. Brylluppet medførte bl.a. et stort hestevæddeløb foran Münchens bymur den 17. oktober 1810. Til glæde for byens befolkning blev det besluttet, at et sådant væddeløb skulle finde sted hvert år på samme tid. Dermed var traditionen til Oktoberfesten grundlagt. De første år fik festen overvejende en sportslig karakter, da kronprins Ludwig interesserede sig meget for det antikke Grækenland og derfor valgte at holde en fest i stil med de antikke olympiske lege. Men allerede tilbage i slutningen af det 19. århundrede udviklede festen sig til den nu verdensberømte oktoberfest. Mange folkefester er opstået verden over med udgangspunkt i Oktoberfesten. Nogle af de største efterligninger finder man i Canada med ca. 700.000 årlige besøgende, i Brasilien med ca. 600.000 besøgende og i Ringkøbing med 800 besøgende. Procentvis i forhold til indbyggertal er det rigtig mange!

Henriette Ditlevsen og Bent Butterfly havde en hyggelig oktober-aften i ROFI-Centret.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

13


FRA FØR VERDEN GIK AF LAVE

ROFI-mesterskaberne Indendørs fyraftensfodbold

Mini-seminar og hæderstegn til tre garvede ROFI-ledere. Til serien under overskriften ”Fra før verden gik af lave”, hvor vi løbende bringer billeder fra ROFIs over 40-årige historie, har vi fundet disse to. De er fra 1982. Historien bag billederne, der er taget af den daværende redaktør for ROFI-Nyt, Visti Kruse, er: I starten af januar 1982 drøftede ROFIs bestyrelse og udvalg på et mini-seminar bl.a., om foreningens medlemsstruktur skulle ændres, så f.eks. beboerforeninger, fagforeningsklubber m.fl. kunne komme med i firmaidrætten. Det blev dog besluttet, at de ikke skulle med. Til gengæld blev det besluttet, at arbejdsløse skulle have lov til at deltage i firmaidrætten for det firma, de sidst havde været ansat i. Det ene billede på denne side er fra mini-seminaret. Under aftenfesten I forbindelse med seminaret fik tre ROFI-ledere overrakt Dansk Firmaidrætsforbunds hæderstegn for aktiv og langvarig gerning i firmaidrætten. De ses på det andet billede sammen med ROFIs mangeårige formand, Tage Carlsen (tv).

uar

an 21. j n e ag d 00 Fred kl. 20. 2011 Regler

Der spilles efter Dansk Firmaidrætsforbunds spilleregler, dvs. fire spillere på banen, hvoraf en skal være over midten. Der spilles uden målmand. I mix-rækken må et hold højest have to herrespillere på banen ad gangen og de skal vælge hver sin banehalvdel at opholde sig på. Dette gælder også under perioder med udvisning. Mål scoret af damespillere tæller dobbelt. Turneringen er for firmahold, dvs. at hovedparten af spillerne skal have tilknytning til virksomheden, men der må gerne anvendes spillere udefra.

Puljer

Der tilbydes tre puljer: • Herre • Super-oldboys (kun spillere på min. 38 år) • Mix Puljerne gennemføres ved tilmelding af minimum fem hold. Ved flere puljer i hver rækker går nr. 1 og 2 i hver pulje videre. Herefter spilles cup-kampe.

Præmier

Førstepræmien i hver pulje er en omgang Ben & Bowl til vinderholdet incl. 2 flasker rødvin, samt en stor fadøl/ sodavand pr. person

14

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Priser

Deltagergebyret udgør kr. 200,- pr. hold samt kr. 75,- pr. spiller.

Forplejning

Med i prisen er en stor ”byg-selv burger” med fri salatbar og dagens kartoffel samt en stor fadøl/sodavand pr. person. Der udleveres først spisebilletter efter betaling.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Thomas Andersen på fodbold@ rofi.dk eller tlf. 61 63 07 71 senest mandag den 10. januar 2011

Ledelse

Turneringleder er Thomas Andersen, formand for Rofi’s fodboldudvalg. Kampene dømmes af Holstebro/Vestjydsk Fodbolddommer Club.

Yderligere info på www.rofi.dk Ringkøbing og Omegns Firmaidræt Kirkevej 26 • 6950 Ringkøbing • Tlf. 97 32 24 55 E-mail: rofi@rofi.dk • www.rofi.dk

Modtagerne af hæderstegnene er fra venstre ROFIs daværende kasserer, Jens Kr. Øllgaard, Lem, formanden for håndboldudvalget, Søren Juul Mikkelsen, Hvide Sande, og foreningens daværende næstformand, Jørgen Birkmose, Ringkøbing. Alle tre har haft en lang karriere i ROFIs ledelse.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

15


NYTÅRSKONCERT I ROFI-CENTRET

Helene Gjerris og »Slyngelorkestret« Hun har optrådt i operaer af Händel, Monteverdi og Cavalli på de europæiske barokscener. Hun har bl.a. også været solist hos de danske symfoniorkestre, og i Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater har hun sunget klassiske operapartier som Carmen, Askepot og Cherubino i Figaros Bryllup. Hendes navn er Helene Gjerris, og hun kan opleves som solist sammen med promenadeorkestret LAUSENIANA – eller ”Slyngelorkestret”, som de også kalder sig - ved nytårskoncerten i ROFI-Centret lørdag den 15. januar 2011. Da er det 19. år i træk, at Rindum SU og Musikskolen Ringkøbing-Skjern arrangerer nytårskoncert i Ringkøbing. ”Slyngelorkestret” er meget populært hos nytårskoncert-publikummet adskillige steder i landet - bl.a. i Ringkøbing, hvor det for femte år i træk leverer musikken til nytårskoncerten. Orkestret er fuldt besat med ca. 70

16

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

musikere fra Jylland og Fyn under ledelse af dirigent Jørgen Fuglebæk og med den veltalende og særdeles morsomme Max Kielgast som konferencier. ”Slynglernes” repertoire spænder vidt – fra wieneroperetternes fejende valserytmer over Lumbyes indsmigrende melodier til vore dages moderne musicaltoner. Og med Helene Gjerris som solist er der lagt op til en festlig lørdag eftermiddag i ROFI-Centret. Gennem årene er hendes evner på scenen blevet belønnet med bl.a. Aksel Schiøtz Prisen og Reumert Talentprisen. Koncerten starter kl. 15 i ROFI-Centret, og mon ikke arrangørerne Rindum SU og Ringkøbing-Skjern Musikskole også denne gang har en overraskelse i ærmet i løbet af eftermiddagen?

Solist Helene Gjerris.

Dirigent Jørgen Fuglebæk.

Konferencier Max Kielgast

Læs mere om orkester og solist på:

www.slyngelorkestret.dk og www.helenegjerris.dk

»Slyngelorkestret« leverer for femte år i træk musikken til nytårskoncerten i ROFI-Centret.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

17


ANNONCØRER I ROFI-NYT

Pernille og Morten - et sammenbagt par i Hvidbergs Bageri Han er fra Rindum og udlært som bager hos Tim Bager. Hun er fra Ringkøbing og udlært som bager i Vester Strandgade i fødebyen. Han blev ansat som svend dér, da hun manglede et år af sin læretid. Det var første gang, de mødte hinanden. Så flyttede han til Hvidbergs Bageri i Østergade. Hun fulgte efter et år senere, da hun var udlært. Sådan var kort fortalt forløbet, da Pernille og Morten Nordestgaard blev ”bragt og bagt” sammen for en halv snes år siden. Lige siden har de arbejdet side om side og bagt videre - fra februar 2010 som ejere af ”Guldba-

geren - Hvidbergs Bageri”, som de overtog efter Eva og Bent Hvidberg. - Siden vi mødtes, har det altid været helt naturligt for os at arbejde tæt sammen, og som ejere af et bageri med tilhørende forretning er det simpelthen en nødvendighed at køre et tæt parløb, understreger Pernille og Morten Nordestgaard. Hun er 31 år, han 37.

Tre generationer og glidende generationsskifte Det var via et glidende generationsskifte, at Morten og  Pernille overtog bageriet i Østergade, der siden 1927

Nybyggeri - Tilbygning - Ombygning - Reparationer -Glas

Værksted: Svinget 4 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 0594 • Fax: 9732 3307 • Bil: 4018 3408

BoligCenter Vestjylland Torvegade 5e / Badevej 13 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 3022 - Fax 9732 3067

Vores boligbutik har åbent alle ugens dage fra kl. 9-21

18

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

www.bcvj.dk

Kunderne går meget efter groft og fiberrigt brød, og det præsenterer Pernille og Morten Nordestgaard her - friskbagt fra ovnen.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

19


PARTNER REVISION statsautoriseret revisionsselskab

Hugborgvej 18 - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 97 32 10 55 ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk

var ejet af tre generationer Hvidberg – først Viggo, så Aage og senest Bent. - Jeg ville gerne have mit eget bageri og fik overbevist Pernille om, at det ville hun også gerne. Vi var rundt i landet for at se på forskellige muligheder, men problemet var, at vi i givet fald skulle flytte fra Ringkøbing. Det var specielt jeg ikke meget for. Så tilbød Eva og Bent Hvidberg, at vi kunne lave et glidende generationsskifte over godt 3 år og så overtage hele virksomheden. På den måde havde vi gode sparringspartnere og var godt forberedte til at få vores fire fødder under eget bord, siger Morten Nordestgaard. Inklusiv løsarbejdere er der i alt ca. 30 ansatte i bageriet og forretningen i Østergade og i forretningen i Søndervig, der udelukkende har åbent i højsæsonen for turismen. Men hvordan fordeler Pernille og Morten de daglige opgaver imellem sig? Ifølge Morten ”skal jeg ikke blande mig i butikken, og Pernille blander sig i det hele”, mens Pernille understreger, at hun faktisk har ansvaret for den daglige drift af butikken, men ikke kan undvære også at være bager.

For A-mennesker

Med en annonce i

ROFI-NYT

Kan dit budskab nå ud til samtlige husstande i 6940 og 6950 området

Kontakt ROFI-Centret - Tlf.: 9732 2455

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633 ... vi er inde i sagerne

Og så er der det med arbejdstiderne. Man skal vel i den grad være A-menneske for at være bager, og jobbet er ikke for dem, der har svært ved at stå op om morgenen? Morten bekræfter begge udsagn. Hans arbejdstid er som regel fra kl. 2 nat til ved middagstid, mens Pernilles tørn starter ved 7-tiden og strækker sig til hen imod almindelig lukketid. - Da vi valgte erhvervet vidste vi jo, hvad vi gik ind til, og vi har aldrig set de skæve arbejdstider som det helt store problem. Det giver andre frihedsgrader i løbet af døgnet. Men der er da ingen tvivl om, at arbejdstiderne har indflydelse på tilgangen til bagerfaget. Det kunne vi f.eks. se, da der var masser af arbejde til alle, og man kunne vælge og vrage imellem jobs. Da var det stort set umuligt at få både svende og lærlinge. I dag er det ikke et problem, siger Pernille og Morten Nordestgaard.

Oldtidsrugbrød og kanelkage Kendere vil vide, at oldtidsrugbrød og kanelkage er to af de specialiteter, som gennem årene i særlig grad har pirret smagsløgene hos Hvidberg Bageris kunder. Og de opskrifter kører Morten og Pernille naturligvis gerne videre med. - Men det er jo med sortimentet i et bageri som med produkter i alle mulige andre virksomheder, at der hele

20

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af et firma eller en forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer af ROFI-Nyt har vi udtrukket Guldbageren Hvidbergs Bageri i Østergade i Ringkøbing.

tiden skal ske en fornyelse, der tilpasser sig kundernes behov og krav. Folk går mere og mere op i at spise sundt, og de ved - heldigvis - hvad de vil have, og hvad de helst vælger fra. De vil f.eks. gerne have brød, der er groft og fiberrigt. De vil også gerne have salat til friskbagt brød. Begge ønsker går igen i bl.a. vores salatbar og sandwiches. Uanset produkt er håndværket det samme. Det er i håndværket, vi skal vise, hvad vi kan i forhold til det fabriksfremstillede, siger Pernille og Morten Nordestgaard. De har tre børn på henholdsvis 10, 7 og 3 år. De afsluttende spørgsmål til bagerparret er: Hvordan får man en dagligdag med tre bagerbørn og forældrenes skæve arbejdstider til at gå op i en højere enhed? Og bager mor med børnene derhjemme? Pernille har svarene: - Med god hjælp i perioder fra vores forældre går det fint, men det var også en tilvænning for vores børn, at vi ikke var så meget hjemme, da vi overtog bageriet. De tager det rigtig pænt. Og nej, mor bager ikke ret meget sammen med børnene derhjemme, men til gengæld er de ofte med i bageriet! ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

21


SJOV LØRDAG I ROFI-CENTRET

Jens Oluf og 280 aktive børn en lørdag aften i november Fodbold kan være andet end at spille 11 mod 11 eller 7 mod 7 udendørs og 5 mod 5 indendørs. Det kan også være én mod én på en ottekantet bane, der kan stilles op overalt. F.eks. i ROFI-Centret. Og det var lige nøjagtig dér, at en sådan bane var stillet op lørdag aften den 20. november. En såkaldt panabane, hvor man spiller én mod én, og hvor der på grund af banens størrelse indbydes til både finter, driblinger og tekniske finurligheder, var en af de mange aktiviteter, som ca. 280 børn og unge havde mulighed for at afprøve under ”Sjov Lørdag” i ROFI-Centret. Sådan er det hver gang, når Ringkøbing Ungdomsgård, Rindum SU og ROFI en lørdag aften i hver må-

H. Lindquist Arkitekter H. Lindquist Arkitekter

ned i efterårs- og vintersæsonen afvikler ”Sjov Lørdag” for børn og unge i alderen 3.-8. klasse: Der er altid én eller flere særlige tilbud, som de unge kan muntre sig med - ud over, at de kan benytte en lang række andre traditionelle aktiviteter i centret. ”Sjov Lørdag” i ROFI-Centret har efterhånden rigtig mange år på bagen. I denne sæson har Rindum SU afløst Ringkjøbing-Skjern Ungdomsskole som medarrangør. Og Jens Oluf Bach, der er formand for Rindum SUs fodboldafdeling, forklarer, hvorfor hans forening er med. - Som forening har vi jo som formål at lave sunde og  gode aktiviteter i gode og trygge ramme for bl.a. børn

»Sjov Lørdag« er for alle i aldersgruppen 3.-8. klasse, og de hygger sig gevaldigt med hinanden.

Nygade 26, 6950 Ringkøbing Tlf. 97320211, Fax 97325347 mail@h-lindquist.dk

Med en annonce i

ROFI-NYT kan dit budskab nå ud til samtlige husstande i lokalområdet Nye låsesystemer og renovering af gamle systemer Sikring af butikker og virksomheder Sikringsgitter Pengeskabe

Kontakt ROFI-Centret 9732 2455

www.m-mastrup.dk

22

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

23


og unge. Derfor er det naturligt for os at være med til at arrangere ”Sjov Lørdag”. Derudover vil vi naturligvis gerne vise, hvad vi som forening kan og er gode til. Mange af dem, der kommer en sådan aften her i ROFICentret, er i forvejen aktive, bl.a. i vores forening, men kan de trække flere med, så vi kan få endnu flere med-

Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

A

S

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

nb tegnestuen aps Bjørn Christiansen Thomas Olsen Arkitekter M.A.A Vester Strandsbjerg 4 A, 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 2100 Fax: 9732 4744

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver Ekskursioner

lemmer, jamen, så er det jo en god sidegevinst, siger Jens Oluf Bach, der også var aktiv på sidelinjen denne november-lørdag-aften i ROFI-Centret. Der er ”Sjov Lørdag” igen i den 29. januar, den 26. februar, den 2. april og den 30. april. Derefter holder arrangementet pause indtil efteråret 2011. Formand for Rindum SUs fodboldafdeling, Jens Oluf Bach, sammen med glade og aktive børn til ”Sjov Lørdag”.

Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419

Mustafa Saad (tv) og Martin Kiilerich afprøvede den ottekantede fodboldbane under ”Sjov Lørdag” i ROFI-Centret den 20. november.

24

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

25


Daglig leder af Super Best i Søndervig, Thomas Hansen, var med sine folk på fodboldbanen i ROFI-Centret.

FIRMAFODBOLD I ROFI

Super Best til fodbold i ROFI Man kan måske stille spørgsmålstegn ved, om Super Best i Søndervig er bedst til at spille firmafodbold. Men helt sikkert er det i hvert fald, at medarbejdere fra den store dagligvareforretning mødte talstærkt og engagerede op til den første turneringsrunde i mixed rækken i firmafodbold i ROFI-Centret den 22. november. Det er første gang, at Super Best i Søndervig deltager i ROFIs firmaturnering i fodbold. Og til ROFI-Nyt forklarer den daglige leder af forretningen, Thomas Hansen, hvorfor man har et hold med i mixed rækken i denne sæson. - Alle gode initiativer fra vores personaleforening er velkomne, blot de drejer sig om godt socialt samvær og fremmer sundheden. Og nu syntes foreningen, at der skulle ske noget andet end tidligere. Så meldte vi os til turneringen i indefodbold og i mixed rækken, så både piger og drenge kunne være med. Vi får såmænd

masser af motion til daglig, hvis man registrerer den på en skridttæller, men ved fodbold får vi rigtig gang i pulsen, og det er både sundt og sjovt, siger Thomas Hansen, der er daglig leder for 28 fuldtidsansatte og ca. 100 ansatte, hvis også alle deltidsbeskæftigede i forretningen tælles med. I alt 15 hold har været med i første del af ROFIs firmaturnering i fodbold. Ud over mixed rækken, hvor Super Best har mødt hold fra Statsforvaltningen, JSB Plast og Ringkøbing-Skjern Kommune, er der spillet i en A-række og en B-række. Midt i januar 2011 starter en ny turnering, hvor også andre hold er meget velkomne til at deltage.

ROFI-mesterskaber i fyraftens-fodbold Som noget nyt afvikler ROFI i den nye sæson også ”ROFI-mesterskaberne i fyraftensfodbold”. Det er et

Super Best i Søndervig stillede talstærkt op og med reklamebanner i første turneringsrunde i mixed-rækken i indefodbold i ROFI-Centret den 22. november.

26

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Formand for ROFIs fodboldudvalg, Thomas Andersen, sammen med Laurids Krogsgaard, der er fast dommer på ROFI’s firmaturneringer i fodbold.

énaftens-arrangement fredag den 21. januar 2011, hvor de deltagende hold har mulighed for at hygge sig med lidt mad og drikke bagefter. - For et par år siden var vi rent undtagelsesvis nødt til at afvikle en afdeling af vores løbende firmaturnering en fredag aften. Det viste sig faktisk at blive en stor succes. Blandt andet derfor har vi nu fået ideen til disse særlige mesterskaber. Men det nye initiativ skal også ses i lyset af, at vi gerne vil have endnu flere hold til at

spille firmafodbold, og der er måske en del firmaer, der foretrækker at spille en enkelt aften, frem for at være med i en turnering over flere aftener, siger formanden for ROFIs fodboldudvalg, Thomas Andersen. Læs mere på www.rofi.dk om bl.a. fyraftensmesterskaberne i indefodbold den 21. januar og se annoncen om arrangementet på side 14 i dette nummer af ROFI-Nyt.

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

27


SPINNING I ROFI-CENTRET

ROFI Mesterskaber i Firmagolf 2011

Mikki og de andre spinnede omkring 1.900 km på fire timer 48-årige Mikki Bangtrup fra Ringkøbing cykler ikke af vejen for at udfordre sig selv og afprøve sine grænser rent fysisk. Det gør han ofte. Han var også med, da ROFIs fitnesscenter lørdag den 20. november arrangerede super spinning i centret. Med kun få minutters pauser spinnede Mikki og 18 andre uafbrudt i fire timer under ledelse af tre forskellige instruktører. Spinning drejer sig for så vidt ikke om at cykle længst muligt på kortest tid, og der er ikke kilometertællere på spinning-cyklerne i ROFI-Centret. Men et slag på tasken fra pålideligt instruktør-hold: Hver deltager cykler i gennemsnit ca. 25 km i timen. Fire timers spinning

Regler

• Turneringen er for to-mandshold • Der spilles hulspil – fourball, hvor hver deltager spiller sin egen bold, den bedste bold på hvert hold tæller • Holdene deles op i puljer med 4-5 hold, alle møder alle en gang, ved tilmelding kan man ønske, fortrinsvis at komme i pulje med hold fra samme klub som en selv, eller fortrinsvis at komme i pulje med hold fra andre klubber • En sejr giver to point i puljeregnskabet, sejrens størrelse skal noteres i tilfælde af pointlighed • Puljevindere går videre til cup kampe, indtil vi når finalen. Så vidt muligt mødes hold fra samme klub for at spare på greenfee • I turneringsplanen har vi bestemt kamprækkefølgen samt angivet en stopdato for hver kamp - men holdene skal selv aftale indbyrdes hvor og hvornår. • Resultater indberettes løbende via mailadressen golf@rofi.dk. Vinderholdet er ansvarlig for indberetning.

Beløb

Deltagergebyr 200- pr. person. Evt. greenfee er for egen regning.

giver så 100 km pr. deltager. Gange med 19. Der blev spinnet i alt ca. 1.900 km denne lørdag i ROFI-Centret. - Det er ret hårdt. Det er godt, og man kommer til at svede. Men jeg har prøvet det, der var mere og værre, fortalte Mikki Bangtrup til ROFIs udsendte under en kort pause i super spinningen. Mikki har bl.a. tre gange været med i 24 timers cykelløb i Middelfart, hvor han i et døgn cyklede henholdsvis 500 km, 677 km og 650 km. Han har gennem årene løbet 13 maratonløb, været med til 100 km løb i Odense  og deltaget i en kvart ironman, hvor man svømmer 950 meter, cykler 45 km og løber 10 km.

Der er præmier til puljevindere og finalister På finale dagen er der repræsentanter tilstede fra ROFI, og der vil efterfølgende blive uddelt præmier, samt arrangeret et traktement i klubhuset for finalisterne.

Tilmelding

Tilmelding senest d. 15. marts på golf@rofi.dk eller til turneringsleder Stig Carlsen på tlf. 40461798 Navne, telefonnummer, mailadresser, firma, fødselsdato, hjemmeklub, handicap ønskes oplyst på begge spillere, desuden ønskes et holdnavn oplyst

Yderligere info på www.rofi.dk Ringkøbing og Omegns Firmaidræt Kirkevej 26 • 6950 Ringkøbing • Tlf. 97 32 24 55 E-mail: rofi@rofi.dk • www.rofi.dk

Mikki Bangtrup i gang med fire timers spinning.

28

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

29


De fleste kan spare op til flere tusinde kroner om året med en Totalkonto. Gælder det også dig? Tjek total.jyskebank.dk.

- Jeg holder mig i gang med masser af motion hele tiden. Jeg kan godt li’ at udfordre mig selv og prøve mine grænser af rent fysisk. I forhold til, hvad jeg ellers har prøvet, er fire timers spinning ikke den helt store udfordring, men det er et super godt arrangement, som jeg nu har været med til for anden gang, understreger Mikki Bangtrup.

Kondition og fedtforbrænding

fitnesscenter. I efteråret har16 hold været i gang hver uge. Og det er efterhånden blevet en tradition, at ROFI to gange i løbet af sæsonen inviterer til super spinning. - Den er god for konditionen og en motionsform, der giver en utrolig høj forbrænding af fedt. I løbet af fire timers spinning bliver dem, der dyrker denne motion jævnligt, presset noget mere, end de er vant til, fortælle Claus Kvist, der var en af instruktørerne under arrangementet i ROFI-Centret i november.

Spinning er en af de helt store aktiviteter i ROFIs Nygade 22 • Ringkøbing • Tlf. 89 89 32 30

Niels’s Gulvbelægning

SKORINGEN SKORINGEN Algade 12 Algade 12 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Tlf.: 9732 Mobil: 40240176 7996

Niels Andersen Skådsmosevej 8 - Tlf.: 9732 5444 Mobil: 2320 6191

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Her er der plads til din annonce Kontakt 9732 2455

Claus Kvist var en af instruktørerne under super spinning. Alle, der går til spinning, cykler med pulsbælte på. På lærredet bag instruktøren kan de se, hvor hårdt de arbejder og forbrænder.

19 deltagere cyklede i alt ca. 1.900 km med super spinning i ROFI-Centret.

Aut. FIAT / LANCIA / ALFA ROMEO SERVICECENTER

VM BILER - RINGKØBING A/S www.vm-biler.dk

30

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Sønderbyvænget 2 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2446

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

31


Med en annonce i

ROFI-NYT Kan dit budskab nå ud til samtlige husstande i lokalområdet

Kontakt ROFI-Centret Tlf.: 9732 2455 OBS: Bladet omdeles nu også i Lem området.

Med en annonce i

ROFI-NYT kan dit budskab nå ud til samtlige husstande i lokalområdet

Kontakt ROFI-Centret på tlf.: 9732 2455

32

RROOFFI -I N - NYYTT • • NNRR. . 44 • • 22001100

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

33


BILBYEN RINGKØBING

34

ROFI-NYT • NR. 4 • 2010

Rofinyt_4-2010  

Rofinyt_4-2010

Advertisement