ROFI-Nyt nr. 1/2018

Page 1

-2017

1967

Maj 2018

ROFI

Babyer er også glade for svømmehallen

ROFIs vej gennem 50 år - Læs på siderne 32-39 om markante begivenheder fra nogle af årene.

Se side 8-9

GREEN SPORTS ARENA RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

DANHOSTEL RINGKØBING


På udkig efter ny bil?

Er du også en af de mange, der skal have ny bil, og vil du have en god og fleksibel bilfinansiering? Så kontakt os. Vi svarer hurtigt.

Benny Schultz Direkte: 99 75 32 71 bes@vestjyskbank.dk

Morten Juelsgaard Direkte: 99 75 32 10 mjg@vestjyskbank.dk

vestjyskbank.dk/ringkøbing

2

Inger Graversgaard Direkte: 96 63 36 43

ing@vestjyskbank.dk


2017 var et yderst begivenhedsrigt år i ROFI. På foreningens generalforsamling i marts fremhævede jeg især fire begivenheder, som var med til at sætte et markant præg på det forløbne år: Med virkning fra den 1. januar 2017 blev ROFI og STØFI (Skjern-Tarm-Ølgod Familie- og Firmaidræt) lagt sammen, så vores forening dækker firmaidrætten i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. I løbet af året har vi haft flere arrangementer med det formål at styrke fællesskabet mellem udvalgene i de to tidligere foreninger og sætte pejlemærker for fremtidige initiativer i firmaidrætten i vores kommune. I april markerede vi ROFIs 50-års jubilæum med en velbesøgt reception i ROFI-Centret. Rigtig mange gæster glædede os med deres besøg. Det var en dejlig dag, der står skarpt i vores erindring. I juni var vi vært for Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende firmaidrætsfestival, Firmaidræt Open, med deltagelse af omkring 1.000 idrætsfolk fra hele landet. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på afviklingen af de mange aktiviteter under stævnet, men også for samarbejdet om planlægningen af det store arrangement og ROFI-Centrets professionelle styring af de mange opgaver, f.eks. overnatning og bespisning. I ROFI er vi parate til at byde ind på lignende stævner og arrangementer fremover. Det fjerde markante træk fra det forløbne år var, at ROFI vandt Ringkøbing-Skjern Kommunes licitation vedrørende den fremtidige drift af Ringkøbing Svømmehal. Vi overtog driften af svømmehallen med virkning fra den 1. januar 2018, og vi er kommet rigtig godt fra start. Vi glæder os meget til at fortsætte udviklingen af svømmehallen og

■ formanden har ordet

Et yderst begivenhedsrigt år Ragna Knudsen Formand

gennemføre de visioner og handleplaner, som var medvirkende til, at ROFI blev valgt som driftsherre i svømmehallen. Inde i bladet kan du læse om, at vi har nedsat et svømmehalsudvalg, der bl.a. skal være med til at udvikle nye ideer med fokus på brugernes ønsker og behov. Ringkøbing Svømmehal har en unik beliggenhed og er et fantastisk aktiv for Ringkøbing, for foreninger og borgere. Det er et privilegium at have en så flot og funktionel svømmehal. Sammen med den skønne natur ved fjorden giver det mange muligheder for en spændende udvikling – også for turismen i vores område. I min beretning på generalforsamlingen kom jeg også omkring ROFIs økonomi. Vi kom ud af 2017 med et overskud på 82.000 kr. mod et budgetteret underskud på 450.000 kr. Det er meget tilfredsstillende og skyldes især et rigtigt godt år for Ringkøbing Vandrerhjem, men også en generel fremgang på andre områder og et øget aktivitetsniveau. ROFI har nu 4.500 medlemmer og 4.950 aktivitetsmedlemmer, der fordeler sig på i alt 25 forskellige aktiviteter. Der er tale om en fremgang i både antallet af medlemmer og aktivitetsmedlemmer. Det skyldes bl.a. sammenlægningen af ROFI og STØFI til én forening.

SAMARBEJDSPARTNERE

AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

Vellingvej Vellingvej 45 - 6950 6950 Ringkøbing Ringkøbing www.jensbyskov.dk - Tlf. 9732 0166 www.jensbyskov.dk

Tlf. 9732 0166

Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk


Balsam for sjælen i - Jeg har altid selv været glad for at bruge svømmehallen. Den er unik, både med beliggenheden og indholdsmæssigt. Det er balsam for sjælen at have sin arbejdsplads hernede hver dag, siger Kim Grøn Hansen. Efter at ROFI overtog driften af Ringkøbing Svømmehal med virkning fra den 1. januar 2018, supplerede Kim den 1. februar rollen som fast bruger af svømmehallen med jobbet som bademester og dermed fast daglig leder af stedet. Samtidig sagde han også farvel til stillingen som købstadschef i Ringkøbing. 41-årige Kim Grøn Hansen stammer fra Ålborg. Efter at være udlært som både kok og tjener arbejdede han fra 1994 til 2004 i restaurationsbranchen i Norge. Tilbage i Danmark begyndte han at arbejde med salg og markedsføring. Det trak ham ind i sportens verden – først i håndboldklubben Aalborg DH, dernæst i fodboldklubben AaB og senere i damefodboldklubben Fortuna Hjørring, hvorfra han i 2015 kom til Vestjylland for at være direktør i Ringkøbing Håndbold. - Da Ringkøbing Håndbold ikke var klar til at have en direktør på fuldtid, blev det kun til et års tid i klubben, men min kone og jeg var blevet så glade for Ringkøbing, at vi besluttede at blive boende her. Så bød jobbet som købstadschef sig. Det har

4

jeg været virkelig glad for i de to år, jeg har været på posten, men da jeg fik tilbuddet, kunne jeg ikke sige nej til den spændende udfordring at blive daglig leder i svømmehallen. Som købstadschef forventes det, at man også arbejder hele tiden i skolernes ferier. Min nuværende stilling i svømmehallen passer bedre ind i et normalt familieliv end jobbet som købstadschef. Det har også spillet ind på mit jobskifte, siger Kim Grøn Hansen. Godt fra start Han er den eneste fastansatte på fuldtid i svømmehallen. Den øvrige stab på i alt godt en snes personer er ansat på timebasis til at klare opgaverne, bl.a. som livreddere. - Vi er kommet rigtig godt fra start efter overtagelsen af driften ved årsskiftet. Vi mærker stor opbakning fra foreninger og andre samarbejdspartnere og fra de mange brugere. Der er stor aktivitet fra morgen til aften, især tirsdage og torsdage, hvor de første hopper i bassinet kl. 5.30 om morgenen, og de sidste forlader vandet kl. 21.30 om aftenen. Brugerne dækker hele aldersspektret fra babyer til dem, der er godt oppe i årene. I vinterferieugen i februar rundede vi 2.000 badende gæster. Det fortæller lidt om, hvor mange der bruger stedet, understreger Kim.


svømmehallen Bademester Kim Grøn Hansen i Ringkøbing Svømmehal med den fantastiske udsigt til Ringkøbing Fjord i baggrunden.

■ profilen

Skolesvømning er en af de store aktiviteter i Ringkøbing Svømmehal. Her ses Kim Grøn Hansen sammen med elever fra Ringkøbing Skole.


På brugernes præmisser Ifølge eget udsagn dur Kim ikke til at sidde på kontoret - i hvert fald ikke hele dagen og ikke mere end højst nødvendigt. - Nej, jeg trives bedst med at færdes blandt mange mennesker. Det har jeg rig lejlighed til her på min daglige arbejdsplads. Jeg vil også helst være den, der går forrest med at udvikle egne ideer og hjælpe med at gøre andres ideer til en succes. Jeg er glad for, at det også er en del af min jobbeskrivelse og kernen i ROFIs aftale om driften af svømmehallen. Der er netop nedsat et svømmehalsudvalg med repræsentanter for brugerne. Sammen skal vi udvikle ideer, der kommer hele spektret aldersmæssigt til gode og har fokus på, hvad brugerne ønsker, og hvilke behov de har. Ringkøbing Svømmehal er et fantastisk aktiv for Ringkøbing. Med placeringen ved fjorden er der unikke muligheder for at skabe ny udvikling i og omkring svømmehallen, så det i endnu højere grad end hidtil bliver et omdrejningspunkt for aktiviteter og socialt samvær for borgere og foreninger i Ringkøbing. Jeg glæder mig over at stå i spidsen for

denne udvikling og samtidig sikre brugerne en høj kvalitet i det daglige, understreger Kim Grøn Hansen. ”Dødens Gab” fra en badering Han ser gerne, at svømmehallen også bliver ramme om aktiviteter af den mere utraditionelle slags, og han løfter her sløret for en idé, der allerede er sat på skinner. - Fredag den 19. oktober i skolernes efterårsferie kan man ligge i en badering i bassinet og se filmen ”Dødens Gab” på storskærm. Vi arbejder også med ideer om at lave grillaftener, hvor forældrene kan hygge sig udendørs, mens børnene er i bassinet. Det skal ses som et led i også at skabe ny udvikling i det dejlige område omkring svømmehallen, der bl.a. huser ”Pulsparken”. Vi er med i en arbejdsgruppe, der har det mål at skabe ”mere puls i Puls-parken”, siger bademesteren. I fritiden spiller Kim, der bor med sin familie centralt i Ringkøbing, lidt fodbold med old stars holdet i Rindum SU og tager også gerne en god løbe- eller cykeltur. Kim er gift med Pia, der arbejder i Vestjysk BANK. De har datteren Katrine.

Medlem af det nye svømmehalsudvalg, Henrik Stenhøj Hansen, siger om svømmehallen: “Jeg har altid været glad for Ringkøbing Svømmehal, ikke mindst på grund af dens placering ved fjorden og den altid omskiftelige panoramaudsigt. Det er et område, der lægger op til rekreativt ophold, og som helt klart er interessant at udvikle videre på. Personligt har jeg brugt svømmehallen til at knække crawl-koden og på det seneste spillet lidt undervands rugby og trænet fridykning”. Læs mere om Ringkøbing Svømmehal på www.ringkobingsvommehal.dk

finnjuhl.com / info@finnjuhl.com / +45 70 27 71 01

6


ROFI fik et nyt udvalg på foreningens generalforsamling den 22. marts. Som en direkte konsekvens af, at ROFI ved starten af 2018 overtog driften af Ringkøbing Svømmehal, blev der på generalforsamlingen nedsat et svømmehalsudvalg. Udvalget skal sikre kontakten til brugerne og deres ønsker og bl.a. være med til at udvikle nye ideer til gavn for brugerne og deres behov.

Andre valg

Det nye svømmehalsudvalg er på fire medlemmer. Det er:

Irma Andersen, der også er sekretær i ROFIs bestyrelse, blev nyvalgt som formand for badmintonudvalget. Hun afløser Marianne Aagaard, der efter 5 år på formandsposten, ikke ønskede genvalg.

•L one Dalsgaard, der er medlem af bestyrelsen for Ringkøbing Svømmeklub og svømmelærer for Ringkøbing Skole. Dermed repræsenterer hun bl.a. den klart største brugerforening i svømmehallen og skoleundervisningen. •H enrik Stenhøj Hansen. I fritiden er Henrik Stenhøj også instruktør i fitness i ROFI-Centret. (Se citat fra Henrik på modsatte side). •M ette Lange Andersen, der er instruktør i babysvømning i Ringkøbing Svømmehal.

Der er mange frivillige i ROFIs mange udvalg og bestyrelse. Det afspejlede sig også under punktet ”Valg” på foreningens generalforsamling. Der er i alt 80 medlemmer i bestyrelsen og de mange udvalg, og langt de fleste valg på generalforsamlingen var genvalg. Der skete dog enkelte nyvalg:

Til skydevalget nyvalgtes Morten Stig Kloster og Malene Hansen. Til dette udvalg ønskede Viktor Sørensen, Jette Dahl og Kristian Dahl, der alle har været med i skydeudvalget i 6 år, ikke genvalg. Til veteranudvalget nyvalgtes Inge Hammer i stedet for Kirsten Rasmussen, der efter 14 år i udvalget ikke ønskede genvalg.

• Bademester Kim Grøn Hansen, der er daglig leder af svømmehallen. (Læs profil-interviewet med Kim andetsteds i dette nummer af ROFI-Nyt).

To af de nyvalgte på ROFIs generalforsamling i marts. Mette Lange Andersen (tv) blev valgt som et af fire medlemmer i det nye svømmehalsudvalg. Irma Andersen blev valgt som ny formand for badmintonudvalget. Hun er også sekretær i ROFIs bestyrelse.

■ valg i rofi

ROFI fik svømmehalsudvalg


Mødre og babyer ved bassinkanten sammen med instruktør Mette Lange Andersen.

Med Lucas, Thilde og de andre Hvis Lucas og Thilde engang bliver elitesvømmere på absolut topplan, kan de uden at gå på kompromis med sandheden fortælle sportsmedierne, at de har svømmet, før de kunne gå. Men det er nu slet ikke med det direkte formål at blive elitesvømmere, at Lucas og Thilde fra Højmark og en snes andre børn bliver kørt i barnevogn eller båret i lift ind i Ringkøbing Svømmehal af deres mødre for at svømme i varmt vand en halv time en gang om ugen. Her er der socialt samvær om babysvømning ved middagstid hver fredag.

8

Mathilde, men hun gik selv til svømning med børnene, fra de var helt små. Det blev så samtidig anledningen til, at hun for et par år siden tilbød sig som instruktør for andre mødre og babyer, og det er blevet en stor succes. Hver fredag kl. 11.30 til 12 er der svømning for aldersklassen 0-6 måneder. Fra kl. 12 til 12.30 er det for aldersklassen 6-12 måneder. Hvert forløb er på 10 uger, hvorefter der holdes en pause, inden et nyt forløb starter. Stabilitet og motorik - nærvær og samvær

Initiativtager til og instruktør i babysvømningen i Ringkøbing Svømmehal er Mette Lange Andersen. Hun er selv tidligere elitesvømmer og var i 20 år instruktør for en række forskellige hold i en svømmeklub i Horsens, før hun flyttede til Ringkøbing.

Da ROFI-Nyt fredag den 16. marts kiggede på fra bassinkanten kunne Mette konstatere, at der i det daværende forløb var tilmeldt i alt ca. 25 mødre med babyer på de to hold. Men hvilke formål tjener det at sende babyer ud på så forholdsvis dybt vand, hvor de ikke kan bunde?

Der var ingen babysvømning i Ringkøbing, da Mette for 5 år siden fødte tvillingerne Magnus og

- Øvelserne i vandet er med til at styrke børnenes stabilitet, motorik og reflekser. De vænner sig fra en


■ babysvømning i ringkøbing svømmehal Randi Berg Hollænder med sønnen Lucas (tv) og Debbie Pedersen med datteren Thilde var blandt deltagerne i babysvømningen fredag den 16. marts, da ROFI-Nyt så til fra bassinkanten. - Det er sundt for både børnene og for os og hyggeligt at være sammen med de andre mødre og deres babyer, siger Randi og Debbie, der begge bor i Højmark. Randi arbejder som salgsleder i Kvickly i Ringkøbing og Debbie som ernæringsassistent i storkøkkenet Åkanden i Tarm.

i bassinet meget tidlig alder til at være i vand, hvilket de kan få glæde af senere i livet. Øvelserne i vand giver et helt specielt nærvær mellem mor og barn, og så drejer det sig helt enkelt om, at babyerne og deres mødre skal have det hyggeligt med hinanden med lidt motion og socialt samvær, understreger Mette Lange Andersen. Nogle af de øvelser, som hun bruger i babysvømningen, er lagt an på, at forældrene og deres børn kan fortsætte træningen sammen, når barselsperioden er forbi. - Vi overvejer, om vi på sigt skal lave nogle hold for 1-3 årige børn og deres forældre i weekenden, så far også har mulighed for at være med. Vi vil meget gerne høre fra folk, der kunne tænke sig at være med til at være instruktører for disse hold, siger Mette.

Mette Lange Andersen er instruktør i babysvømningen i Ringkøbing Svømmehal.


hjælper vi dig godt på vej...

Nybolig

Henrik Gade Mobil 21366620

Nybolig Ringkøbing Ringkøbing Enghavevej 18 · 6950 Ringkøbing

Brian Andersen Mobil 21496682

Enghavevej 18 · 6950 ·Ringkøbing 6950@nybolig.dk nybolig.dk · Tlf. 9732 6950@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 97324344

Bendt K. Jensen A/S

Tømrer & Bygningssnedker

Svinget 4, 6950 Ringkøbing Fax 9732 3307 Mobil 4018 3408/2142 6209 E-mail: bendtkjensen@pc.dk

9732 0594

DIT LOKALE VIKAR- OG REKRUTTERINGSBUREAU Tag en snak med dit lokale JKS-team i Ringkøbing, når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere. Vi har 20 års erfaring og et landsdækkende filialnet i ryggen.

10

4344

Anette Aarup Skyttegaard

Birthe Tarbensen

Karen Bendtsen

Kim Stenbæk Lauvring

aas@jks.dk

bta@jks.dk

kbe@jks.dk

ksl@jks.dk

Nybyggeri Tilbygning Ombygning Reparationer Glas

JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing Tlf. 96 750 750 www.jks.dk


Der blev uddelt i alt 14 hæderstegn og fortjensttegn fra Dansk Firmaidrætsforbund ved ROFIs generalforsamling den 22. marts. Hæderstegnet gives til frivillige ”for et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten” i mindst 10 år, mens der skal mindst 20 års aktivt arbejde til for at få forbundets fortjensttegn. I år var der uddeling af ekstraordinært mange hæderstegn og fortjensttegn. Det skyldes sammenlægningen af ROFI og STØFI (Skjern-Tarm-Ølgod Familie- og Firmaidræt) til én forening med virkning fra den 1. januar 2017. I de seneste mange år er der ikke uddelt disse hædersbevisninger i STØFI, der nu benævnes som ROFI Syd, selv om mange har ydet en stor frivillig indsats gennem mange år. Hæderstegn Følgende fra ROFI Syd fik overrakt hæderstegn: •F rede G. Sørensen (fra 1994 i skydeudvalget og en tid formand for STØFI). •T ove Davidsen (fra 1995 i forskellige udvalg i STØFI, nu familiesvømning). •H arriet Knudsen (fra 1998 kasserer i STØFI, nu petanque og badminton). •J ohn Knudsen (fra år 2000 i STØFI petanque, nu petanque og badminton).

• Tommy Kallestrup (fra 1998 i STØFI – nu petanque og formand for bowling). • Hans H. K. Jensen (fra 1999 i STØFIs skydeudvalg). • Marianne Kvist Johst (fra 2002 i STØFI familiesvømning). • Brian Hansen (fra 2005 i STØFI’s skydeudvalg). • Søren Højvang (fra 2005 i STØFIs skydeudvalg). • Helle Lykke Flinker (fra 2007 i STØFI familiesvømning). Fortjensttegn • Følgende fik overrakt fortjensttegn: • Jonna Jensen (fra 1986 i STØFI familiesvømning). • Bente Kallestrup (fra 1989 i STØFI petanque). • Karin Heide Jensen (fra 1992 i STØFIs skydeudvalg, i en årrække formand for STØFI og nu med i ROFIs bestyrelse). • Jørn Østerby, ROFI Ringkøbing (fra 1986 og mere end 10 år med i ROFIs pladespiludvalg, fra 2004 til 2017 med i udvalget for Motion og Samvær og nu med i ledelsen af ROFIs veteranklub).

Frivillige fra ROFI Syd med hæders- eller fortjensttegn. Bagest fra venstre: Tommy Kallestrup, Jonna Jensen og John Knudsen. Forrest fra venstre: Frede G. Sørensen, Karin Heide Jensen, Harriet Knudsen, Marianne Kvist Johst og Tove Davidsen.

■ generalforsamling i rofi

Hæders- og fortjensttegn i ROFI


Susgaards menuer spænder vidt og bredt - Man skal ikke kimse ad en god svinekotelet med kraft i eller en god karbonade. Citronfromage eller æblekage efterspørges også stadig i en bryllupsmenu, siger Preben Susgaard. I en verden af mad i mange forskellige oprindelser, opskrifter og Tv-programmer er Preben langt fra fremmed over for de gode klassiske, danske retter. Men menuen i hans forretning med mad ud af huset spænder meget bredere. Det gør kundernes smag og ønsker også. Så hvis man spørger Preben, om han har særlige favoritter på sine forslag til menuer, er svaret nej. Med god vejledning og rådgivning er det den enkelte kunde, der bestemmer, hvad der skal på bordet - uanset om det f.eks. er en tapas-menu, en syv-retters menu, anrettet i forskellige former for glas og skåle, eller frikadeller, som børnene også godt kan li’. Til gengæld sikrer han med sin erfaring som både slagter og kok, at maden er lavet helt fra bunden på gode råvarer. Gennem en halv snes år har Preben under firmanavnet ”Koksusgaard” leveret mad ud af huset fra adressen Kongshøjvej 32 i Ringkøbing til fester og selskaber i alle mulige størrelser - lige fra den lille intime sammenkomst til en bankgeneralforsamling med over 2.000 deltagere.

Til Tivoli og hjem igen Preben Susgaard er født i Ringkøbing. Han blev udlært som slagter hos Rindum-slagteren Regnar Sørensen og senere også som kok på Hotel Fjordgården. Så var den gode vestjyske ballast på plads, inden Preben i fire sæsoner arbejdede i den mondæne restaurant Nimb i Tivoli i København – det første år som kok og derefter som souschef. I 1995 vendte han tilbage til fødebyen, hvor han åbnede restaurant i Den Gamle Toldbod på Havnen. Den drev han indtil år 2000. Derefter var Preben i en årrække kantineleder i firmaet Jesper Office i Ulfborg. Det var i årene her, at han så småt også startede med levering af mad ud af huset. Efter en kort overgang med base i lokaler i den gamle biograf i Nørrehus i Ringkøbing købte han i 2010 bygningen på hjørnet af Kongshøjvej, der tidligere husede købmand Fløes forretning, og indrettede den til mad-ud-af-huset forretning. Og herfra er der bragt mad ud i en lind strøm lige siden. 25.000 kuverter om året Preben Susgaard har ikke på stående fod et helt nøjagtigt tal på, hvor mange munde han mætter i løbet af et år. Men i runde tal sender han på årsbasis menuer og retter ud af huset til omkring 25.000 kuverter. - Januar og februar er altid travle måneder for os, men set over hele året oplever vi ikke decideret døde perioder, fordi vi spænder så bredt i levering af mad til alle mulige arrangementer. Vores største leverance er naturligvis til Ringkjøbing Landbobanks årlige generalforsamling i slutningen af februar, hvor menuen fast står på hønsesalat, kalvefilet og kransekage til omkring 2.200 personer. Da er der lidt pres på, men en weekend med 15-20 konfirmationer er faktisk mere stressende, fordi vi skal levere til mange forskellige adresser. Vi har prøvet det så mange gange, at det er blevet rutine, men vi skal stadig i den grad være oppe på mærkerne hele tiden, siger Preben Susgaard.

Koksusgaard har eget pølsemageri og røgeri. Her ses Preben Susgaard med produkter fra den del af forretningen.

12

I køkkenet på Kongshøjvej har Preben to fastansatte - kokken Kristian, der også er udlært slagter, og køkkenmedhjælper Tetyana, der er fra Ukraine. Ved større arrangementer og levering til kunderne


■ annoncør i rofi-nyt

Den faste stab i køkkenet hos Koksusgaard. Fra venstre Preben, Kristian og Tetyana. har han løst ansatte på timebasis. Ved f.eks. Landbobankens generalforsamling i ROFI-Centret hyrer han ni tjenere til at klare opgaven sammen med en stor stab af frivillige til serveringen af maden. Og så fremhæver Preben i øvrigt også hustruen Charlottes rolle i dagligdagen, når der skal klares opgaver ved computeren. Ikke kun i menuernes indhold, men også geografisk kommer Koksusgaard langt omkring på private adresser og i forsamlingshuse, kulturhuse, haller og andre store samlingssteder i en radius, der ifølge Preben Susgaard som regel er på 30-40 km fra ”gerningsstedet” på Kongshøjvej i Ringkøbing. Her har han også eget pølsemageri og røgeri til bl.a. butikssalg fra adressen. I øvrigt råder forretningen også over udlejning af service til i alt 3.000 kuverter. Desuden har Preben Susgaard tilladelse til at forarbejde vildt for private, hvilket efterhånden fylder en del i virksomheden. Det hænger direkte sammen med hans store passion for jagt, som han gerne

dyrker sammen med sine to Kleiner Münsterländer hunde. Holder, når han er 60? Det er jo som regel i weekenderne, at folk holder fester og har bud efter mad ud af huset. Det betyder året rundt på meget weekendarbejde for Koksusgaard. Når et år gøres op i arbejdstid, så konstaterer Preben, at det for hans vedkommende er ”noget over” de 37 ugentlige timer, der ellers er normen for de fleste på arbejdsmarkedet. - Jeg har altid ønsket at være selvstændig. Når du vil det, er du også nødt til at arbejde for det, uanset hvor mange timer det kræver. Siden jeg var 18 år, har jeg sagt, at jeg ville holde op med at arbejde, når jeg runder de 60. Jeg har allerede i timer nok til, at det kan lade sig gøre, men om det så økonomisk er muligt til den tid, ja, det vil jo vise sig, siger i dag 51-årige Preben Susgaard med et smil!

Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af en virksomhed/forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket firmaet Koksusgaard, der har til huse på Kongshøjvej i Ringkøbing.


De mødes igen i marts 2019 - Der bliver også holdt aktionærmøde i Ringkøbing næste år, sagde formanden for Vestjysk Banks bestyrelse, Vagn Thorsager, i sin beretning på bankens aktionærmøde i ROFI-Centret den 21. marts. Det var en understregning af, at det går godt fremad for Vestjysk Bank efter nogle hårde år, men det var også et signal til lokalområdet om, at en tradition fortsætter. En tradition, der startede i 2008, da Ringkjøbing Bank fusionerede med Vestjysk Bank. Hvert år siden har banken holdt et årligt aktionærmøde i ROFI-Centret som en opfølgning på den årlige generalforsamling, der holdes i bankens hovedsæde i Lemvig. Ud over Ringkøbing holdes der også aktionærmøder i Holstebro og Århus.

14

De gjorde på aktionærmødet status over Vestjysk Bank i 2017. Fra venstre bankens administrerende direktør Jan Ulsø Madsen, bestyrelsesformand Vagn Thorsager og afdelingsdirektør i Ringkøbing, Allan Stampe.


Vestjysk Bank har 37.000 aktionærer. 750 af dem var samlet til aktionærmødet i ROFI-Centret, der blev indledt med ”Det haver så nyligen regnet”, med Kristen Bjerre fra Rindum som forsanger. Bestyrelsesformand Vagn Thorsager fortalte på aktionærmødet bl.a. om, hvor Vestjysk Bank står i dag og gav et kort referat af generalforsamlingen i Lemvig. Bankens administrerende direktør Jan Ulsø Madsen gennemgik bankens årsrapport, og afdelingsdirektør i Ringkøbing, Allan Stampe, berettede bl.a. om den lokale udvikling og takkede for stor lokal opbakning fra kunder og aktionærer. Hammer på sav. Det veloplagte og velsyngende Skjern Mandskor leverede underholdningen. I et af numrene akkompagnerede medlem af koret, Carl Hammer, på sav.

Hvad de fremmødte aktionærer ikke vidste på forhånd var, at det festlige Skjern Mandskor med ca. 40 voksne sangere under ledelse af Jens Peter Krabbe Nielsen var bestilt til at underholde. Det

750 af Vestjysk Banks i alt 37.000 aktionærer var samlet til aktionærmøde i ROFI-Centret.

■ aktionærmøde i rofi-centret

750 af 37.000 aktionærer


faldt i den grad i aktionærernes smag, inden mødet blev afrundet med fællessangen ”Nu er dagen fuld af sang”. Derimod var det ingen overraskelse for de mange aktionærer, at der var et traktement efter mødet. Det bestod af svinekød med tilbehør, vin, øl, vand, kaffe/the med småkager. Det var medlemmer af

Ringkøbing Håndbold og Ringkøbing Idrætsforening, der stod for serveringen. Se, på den måde forløb en tradition med aktionærmøde i Ringkøbing i 2018. Og et løfte fra Vestjysk Banks bestyrelsesformand om, at traditionen fortsætter i 2019!

Medlemmer af Ringkøbing Håndbold og Ringkøbing Idrætsforening serverede for de mange aktionærer. Her er fra venstre Mads Dahl Overgaard, Sigurd Lund Hansen og Peter Kornberg, alle fra RIFs U19 hold, klar med rødvinen.

Glade aktionærer i gang med spisningen.

16


ROFI-Centret har et godt samarbejde med naboen, Ringkøbing Skole, både om timer i det daglige, men også om et nyt initiativ. Skolen udbyder skitur som valgfag for elever i overbygningen. De forbereder sig på skituren ved et 12 ugers forløb i ROFI Fitness, hvor de kommer i form og forebygger skader.

ROFI Gangsport hver onsdag Hver onsdag aften med start fra ROFI-Centret kan man gå en tur i ROFI Gangsport. Turene er på mellem 5 og 6 km. I vintertiden går man kun på oplyste veje og stier, men når det er lyst om aftenen, går turene gerne ud i f.eks. engene og langs med fjordstien. I den forløbne sæson har ROFI Gangsport også deltaget i forskellige arrangementer, f.eks. gåtur i Borris Lejren og i området omkring Højmark.

Facebook og løbeklubben 2017 har været et fantastisk år for ROFIs løbeklub, lød det i beretningen på ROFIs generalforsamling den 22. marts. Der har været stor opbakning til træningsdagene og forskellige arrangementer, hvoraf bl.a. kan nævnes: Tur til Stauning Havn, motorvejsløb i Herning, Lillebælt halvmaraton, Ølstrup Triatlon, fællesarrangement til Lyngvig Fyr, fællesarrangement med Tim Løbeklub i Torsted, sæsonafslutning ved Bagges Dæmning, og nogle af klubbens medlemmer har løbet maraton. Klubbens Facebook-gruppe er kommet godt i gang. Medlemmerne er gode til at lægge billeder, løbetips og artikler på Facebook. I det forløbne år har ROFIs løbeklub indledt et samarbejde med Thomas Lønbæk, der arrangerer Ultraløbet Ringkøbing Fjord Rundt. Klubben har i forbindelse med løbet fået ansvaret for Surfsportdepotet ved Kloster.

Over 80 i Aktive Seniorer Hver onsdag formiddag fra starten af oktober 2017 er projekt ”Aktive Seniorer – Motion for krop og sjæl” afviklet i ROFI-Centret med en lang række forskellige aktiviteter. I alt har der i sæsonens løb været 82 deltagere, hvoraf ca. halvdelen er nye ansigter i ROFI regi. Aktive Seniorer er et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt ”Et liv i balance”.

Arbejdspladsernes Motionsdag ROFI er fredag den 12. oktober 2018 arrangør af Arbejdspladsernes Motionsdag. Det er et arrangement, der er sat i søen af Dansk Firmaidrætsforbund. Firmaidrætsforeningerne rundt i landet kan tilmelde sig og få hjælp og støtte til at afvikle dagen med masser af ideer til aktiviteter, der kan tilbydes arbejdspladserne. Aktiviteterne kan afvikles både på arbejdspladserne og i ROFI.

Planer om nyt indgangsparti ROFIs formand, Ragna Knudsen, oplyste i sin beretning på foreningens generalforsamling den 22. marts, at man håber at kunne gennemføre en renovering af indgangspartiet til ROFI-Centret i løbet af 2018. - Vores indgangsparti er ved at være slidt. Derfor har vi sendt en ansøgning til kommunen om tilskud fra anlægspuljen til renovering af indgangspartiet. Den skal bl.a. gøre adgangen til centret lettere tilgængeligt og mere handicapvenligt. For at lette adgangen til centret for især handicappede og gangbesværede er der i projektet indregnet døre med svingdørs automatik. Vi har i de senere år haft en pæn tilgang af medlemmer og brugere fra disse grupper i vores fitnesscenter. Det skyldes, at vi til stadighed investerer i handicapvenlige maskiner. Handicappede og gangbesværede har et berettiget ønske om og behov for bedre adgang til centret. Det vil vi gerne imødekomme i forbindelse med renoveringen af indgangspartiet, sagde Ragna Knudsen.

Rigtige Mænd på Farsdag Tirsdag den 5. juni, der er både Grundlovsdag og Fars Dag, er ROFI arrangør af ”Rigtige Mænd” løbet i Ringkøbing. Løbet arrangeres samtidig i godt 30 byer over hele landet. Det er et stjerneløb for 3-mands hold med syv sjove og udfordrende teamopgaver på en rute på ca. 10 km med udgangspunkt fra ROFI-Centret. De tre mand på hvert hold følges ad til teamopgaverne - to cykler og en løber. Deltagerne bliver udfordret på samarbejde, fysik og holdånd. Alle kan være med uanset fysisk tilstand. Læs mere om løbet på www.rigtigemænd.dk og www.rofi.dk

■ rofi kort nyt

Skitur som valgfag


Ebbe får luft på og i næsen Der er mange, der rynker på næsen ved lugten af gylle og andre dufte fra landbruget. Det gør Ebbe Jul Pedersen ikke. Tværtimod. Lugt og dufte i landbrugsland giver ham gode minder fra dengang, da han var landsbysmed i No og tjente sit udkomme ved bl.a. at servicere bønder på egnen. I dag er det ikke som smed, at Ebbe opfanger, hvad der sker og produceres på marker og i stalde. Nej, nu gør han det på hyppige og lange cykelture i den vestjyske natur. 68-årige Ebbe Lund Pedersen, der bor sammen med Hanne på Snerlevej i No, er inkarneret cykelrytter og holder sig i god form og fedtfattig på både racercykel og på mountainbike. - Som så mange andre spillede jeg fodbold og håndbold, indtil jeg var godt 40 år. Dårlige knæ betød, at jeg havde svært ved at løbe. Så måtte jeg finde noget andet at give mig til. Da min søn fik en racercykel i konfirmationsgave, prøvede jeg den, og siden har jeg været bidt af at cykle. For det første er det for mig en god måde at motionere på. For det andet er det dejligt at få luft på næsen. Ganske vist kan det være hårdt i modvind, men så kan man glæde sig over, at der er medvind den modsatte vej. Og for det tredje: Når du cykler, får du alle duftene i naturen - f.eks. når landmændene begynder forårsarbejdet i marken, og når de slår græs til hø eller ensilage. Det giver oplevelsen på cykel en ekstra dimension, understreger Ebbe. Fast i fitness I ROFI-Centrets fitnessafdeling får man ikke den naturskabte luft på næsen og da slet ikke duften af gylle, græs og ensilage. Men alligevel er Ebbe også at finde her et par gange om ugen - som regel en times tid hver tirsdag og torsdag. - I vintersæsonen kan det jo være farligt at cykle på vejene. Så er det godt at få sin motion og styrketræning i fitnesscentret, og resten af året er fitness et godt supplement til turene på cykel. I øvrigt begyndte jeg som 60-årig at få ondt i ryggen. Det kan jeg holde i ave ved øvelser og regelmæssig træning

18

Ebbe på vej ud på en af sine mange cykelture med bopælen på Snerlevej i No som udgangspunkt.


â– fitness i rofi-centret


AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

Tlf. 9732 1166 / www.landbobanken.dk

RINGKØBING

ER OGSÅ VORES

HJEMMEBANE

Drømmer du om forandringer i dit hjem? Lad dig inspirere af vores tidligere projekter inden for nybyggeri og renovering. Se mere på facebook/klittenstomrer

20


Når han er på racercyklen på landeveje og på mountainbiken på småveje og skovveje, er det som regel ikke smutture, han bevæger sig ud på. På raceren er det ofte mellem 70 og 100 km, der tilbagelægges, mens strækningerne på mountainbike er max. omkring de 50 km. Alpe D’Huez er også rundet - Egentlig synes jeg, det er sjovest og mest udfordrende at køre på mountainbike på skovveje. Det kræver ofte god balanceevne og motorik, og jeg må indrømme, at den ikke er, som den var for 10 år siden. Så de fleste kilometer er på racercyklen. Det bliver vel til omkring 5.000 registrerede kilometer på årsbasis - plus det løse, som jeg ikke registrerer på kilometertælleren, konstaterer Ebbe.

Flere gange om året deltager han i cykelløb rundt i Jylland – gerne sammen med en tidligere arbejdskollega, Vagn Jensen. Forårsklassikeren, Grejlsdals-løbet i bakkerne ved Vejle, er f.eks. et af de faste i løbskalenderen. Ebbe har også flere gange kørt fire franske bjerge tynde, blandt dem det for Tour de France ryttere så legendariske bjerg, Alpe D’Huez. Så cykling fylder temmelig meget i Ebbes tilværelse som pensionist, men dog langt fra det hele. I spidsbelastningsperioder tager han stadig nogle timer som smed på sin tidligere arbejdsplads, Lind Jensen i Højmark. Og så er der også tre børn og seks børnebørn, der skal serviceres med jævne mellemrum.

Ebbe Jul Pedersen på motionscyklen i ROFIs fitnesscenter. Når han træner her, er hustruen, Hanne, også med. Hun ses på løbebåndet i baggrunden.

■ fitness i rofi-centret

i fitnesscentret. Og så har min kone og jeg endnu en god grund til at komme i centret: Personalet er altid smilende og imødekommende og har kaffe på kanden, siger Ebbe.


Anders er aspirant i gymnastikken Fem af de 28 gymnaster, der tidligere på året blev udtaget til DGIs verdenshold i gymnastik, er fra DGI Vestjylland. Og to af de fem, der skal på turné med opvisninger rundt i verden, er fra RingkøbingSkjern Kommune, nemlig Niels Hamborg Pedersen fra Velling og Jonas Nohns Jensen fra Kloster.

22

F op orår v is s n in g

Ambitioner om engang at komme på Verdensholdet har 17-årige Anders Bjerregaard fra Stauning ikke. I hvert fald ikke endnu. Men gymnastik fylder meget i hans fritid, og han er med på DGI Ringkøbing-Skjernegnens aspiranthold, der tæller 75 gymnaster.


Anders Bjerregaard er i gang med sit første år på HTX i Skjern. I gymnastiksæsonen træner han en gang om ugen hjemme i sin lokalforening og en gang om ugen på aspirantholdet, der har gymnaster fra hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Han har et klart svar på, hvad der især tænder ham i gymnastikken. - Det er først og fremmest det fællesskab, vi har

på et gymnastikhold. Derudover er det naturligvis, at det er en god måde at være aktiv og røre sig på, understreger Anders, der har dyrket gymnastik stort set lige siden, han kunne gå. Som nævnt har Anders ingen ambitioner om engang at komme på verdensholdet. - Jeg forsøger hele tiden at blive en bedre og bedre gymnast, og næste skridt kan være at komme med på Ringkøbing-Skjernegnens REP-hold, men det kræver virkelig meget at nå dertil. Verdensholdet er nok utopi for mig, men det kunne være en fantastisk oplevelse, siger Anders til ROFI-Nyt.

17-årige Anders Bjerregaard fra Stauning er med på Ringkøbing-Skjernegnens aspiranthold. Her ses han, mens holdkammeraterne er i gang med opvarmningen til holdets opvisning i ROFI-Centret. - Adrenalinen stiger, når der er mange mennesker, der kigger på. Det er det fede ved at være til opvisning, understreger Anders.

■ forårsopvisning i rofi-centret

Aspirantholdet er et tilbud til de unge, der søger lidt flere udfordringer i gymnastikken end dem, de får hjemme i deres lokalforening. Aspiranterne var et af de godt 50 hold, der deltog i den årlige forårsopvisning i ROFI-Centret i weekenden 10.-11. marts.


NYGADE 20 . 6950 RINGKØBING . TLF: 9732 0490

RANSFORMÉR JERES TILGANG TGENOVERVEJ TIL DOKUMENTHÅNDTERING 15 % af en virksomheds indtægter bliver brugt på at oprette, håndtere og distribuere dokumenter.* Har I styr på jeres dokumenthåndtering? - alle Vi samarbejder med virksomheder af størrelser for at skabe imponerende resultat forbedringer – og vi kan gøre det samme for dig. Klik ind på canon.dk/CIO og læs mere eller ring til os på tlf. 7015 5005. *The Paperless Project, 2013


Gymnastikken har det godt i Vestjylland Omkring 2.500 gymnaster i mange aldre var på gulvet ved forårsopvisningen i ROFI-Centret, og der var i alt op mod 3.000 tilskuere de to dage. Det understreger, at gymnastikken fortsat står stærkt og bredt i Vestjylland. Det bekræftes af formanden for Ringkøbing-Skjernegnens gymnastikudvalg, Mads Nielsen, Dejbjerg. - Jo, gymnastikken har det godt i vores område. Det skyldes bl.a. det sammenhold, det giver at

være med på et hold, og at vi har dygtige trænere og instruktører. De fleste holdidrætter er i ret kraftig tilbagegang i disse år. Når det samme ikke er tilfældet inden for gymnastikken, så tror jeg, det skyldes, at alle kan være med, og at der ikke fokuseres så meget på konkurrence, siger Mads Nielsen. I øvrigt ser han det som en tendens i tiden, at mange foreninger laver hold på tværs af aldersgrupper. Enkelte foreninger går også sammen på tværs af traditionelle grænser for at skabe bæredygtige hold.

Formanden for DGI RingkøbingSkjernegnens gymnastikudvalg, Mads Nielsen, til forårsopvisning i ROFI-Centret.

■ forårsopvisning i rofi-centret

Dygtige piger fra Hvide Sande i gang med deres opvisning i ROFI-Centret.


Farmor sælger børneb Der ligger bestemt ikke ond vilje bag, når Birgit Pedersen sælger børnebørnenes legetøj på loppemarked. Tværtimod. Hun hjælper børnebørnene, Hjalte og Asge, med at få solgt det legetøj, som de for længst er vokset fra. Birgit var en af de ca. 180 private ”kræmmere”, der havde en bod på Midt- og Vestjyllands måske største loppemarked i ROFI-Centret lørdag den 7. april. Arrangør af det store loppemarked i centret var for andet år i træk Facebook-gruppen, Genbrugsen

Ringkøbing, der har ca. 6.000 medlemmer. Begge haller i centret var fyldt med mange tusinde forskellige genbrugsvarer i alle mulige afskygninger.

- Når man tænker på, at vi gennem årene har købt masser af legetøj i dyre domme til børnebørnene, så er det jo egentlig ikke ”en god forretning”, at vi nu sælger til små priser for god kvalitet. Men det er en sjov og god måde at få solgt de ting, som børnene ikke længere har brug for, så legetøjet kan komme andre til gode, siger Birgit med et smil.

Hanne Bjerregaard og Helle Wiberg Christensen står for Facebook-gruppen. Genbrugsen Ringkøbing, og er frivillige tovholdere på det store loppemarked i ROFI-Centret. Her ses Hanne (tv) og Helle sammen med i midten, Birgit Pedersen, der var en af de mange ”kræmmere” på markedet. Birgit solgte børnebørnenes legetøj.

26


Til ROFI-Nyt fortæller Birgit, der bor på Stenshøj i Ringkøbing, at hun normalt ikke selv køber genbrugsvarer på loppemarkeder.

- Mit sælger-gen er større end mit køber-gen. Og nogle af pengene fra salget af børnebørnenes legetøj i dag skal nok bruges på vores årlige tur til Lalandia i Billund, forklarer Birgit Pedersen. For hele familien Det er femte år i træk, at Genbrugsen Ringkøbing holder stort loppemarked – de første 3 år i Vesterhavshallen og de seneste 2 år altså i ROFI-Centret. Mikael og Marianne Pilgaard, der bor på Islandsgade i Ringkøbing, og deres børn har været med som ”kræmmere” alle årene.

- Det er en god måde at få ryddet op på i familiens gemmer og få genbrugt ting, som vi ikke længere bruger. Vi har det meget sjovt med det og møder en masse mennesker. Indtægterne ved salget går til børnene, der jo af og til gerne vil købe noget nyt legetøj, der passer til deres alder, siger Mikael og Marianne Pilgaard, der til daglig arbejder som henholdsvis cykelmekaniker og pædagog i Herning.

I løbet af de fire timers loppemarked denne lørdag i ROFI-Centret var der god omsætning ved boderne. De varer, der ikke blev solgt på loppemarkedet, og som sælgerne ikke ønskede at tage med hjem, blev som tidligere år doneret til lokale, velgørende formål.

Familien Pilgaard har været ”kræmmere” alle årene på Genbrugsen Ringkøbings loppemarkeder. Foran forældrene Mikael og Marianne ses børnene – fra venstre Oda, Vigga og Villads.

■ loppemarked i rofi-centret

børnenes legetøj


Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk

Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

Markskellet 1

6950 Ringkøbing

EN DEL AF ARKITEKTFIRMAET FROST LARSEN A/S

28


Kulturpris til musikalsk ildsjæl

Der er tradition for, at RingkøbingSkjern Kommunes årlige kulturpris uddeles i forbindelse med Rindum SUs og Ringkøbing-Skjern Musikskoles nytårskoncert i ROFI-Centret. Ved nytårskoncerten den 13. januar 2018 var det den musikalske ildsjæl, Henrik Laurvig, fra Hemmet, der modtog prisen. Henrik Laurvig har bl.a. været med til at etablere foreningen Jazz og Rock ved Ringkøbing Fjord og arrangeret mange koncerter i Vostrup Musikhus. Henrik Laurvig takker for kulturprisen, der blev overrakt af formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Erik Viborg.

blev der lagt 32.000 dele på bordene til de 2.172 kuverter, der var bestilt plads til. Det tog 25 medlemmer af ROFIs veteranklub knap 4 timer at klare hele borddækningen, men veteranerne er efterhånden også inde i rytmen.

Foto: Lars Egelund

Det er ROFIs veteranklub, der dækker op på bordene forud for Ringkjøbing Landbobanks årlige generalforsamling i ROFI-Centret, hvor begge haller og mødelokalerne på 1. sal i centret er i brug for at huse de mange gæster. Ved bankens generalforsamling den 28. februar

■ rofi kort nyt

32.000 dele på bordene


Ringkøbing Bolcher - på Torvet og til messe Det manglede Ringkøbing - Vi vil gerne være selvstændige med egen virksomhed og har været rundt om flere ideer til, hvordan vi kunne realisere drømmen. Vi snakkede om, hvad vi syntes, at Ringkøbing med dens mange forskellige forretninger manglede. På ferie rundt i Danmark har vi selv besøgt bolche-kogerier, og så blev vi enige om, at det var lige det, som Ringkøbing manglede, fortæller Stefanie Langhoff. I juli sidste år startede de så Ringkøbing Bolcher i den bygning på Havnepladsen, hvor Nykredit tidligere havde til huse. I slutningen af marts i år flyttede de fra havnen til Torvet. Alle bolcher bliver lavet i butikken, så kunderne kan følge arbejdet i et bolchekogeri. - Vi laver det hele på naturlige råvarer. Det vil sige, at farver og smag er udviklet på naturens egne produkter, og vi bruger ingen kunstige tilsætningsstoffer, fortæller Stefanie. Efter at hun for tre år siden blev student, har hun haft forskellige jobs og sparet op til at blive selvstændig. Stefanie er fuldtids i Ringkøbing Bolcher. Julie arbejder som elev i Byggecentret 10-4 i Ringkøbing og bruger mest mulig af fritiden sammen med søsteren i bolcheforretningen. En god start Tidspunktet for åbningen af virksomheden i juli sidste år var et godt valg. Mange unge vestjyder har en drøm om at blive selvstændige med egen virksomhed og sætte nye ting i værk. Søstrene Stefanie og Julie Langhoff på henholdsvis 22 og 20 år er i en meget ung alder i gang med at udleve drømmen. Det nye, de har sat i værk, er Ringkøbing Bolcher, der har til huse på adressen Torvet 14 i hjertet af Ringkøbing. Men hvorfor er det lige hjemmelavede bolcher, der sammen med drømmen om iværksætteri går op i en højere enhed for søstrene Langhoff, som ROFI-Nyt mødte i Ringkøbing Bolchers stand på Bolig- og Livsstilsmessen den 3. og 4. februar i ROFI-Centret.

30

- De mange turister i Ringkøbing gav os en fantastisk god start i 2017, men vi har også fået en god opbakning fra den lokale befolkning. Vi har naturligvis færre kunder i efterårs- og vintermånederne, men vi har haft en god succes med et tilbud om, at folk ved tidsbestilling kan komme ind i butikken og lave deres egne fyldte chokolader, fortæller Stefanie. Ringkøbing Bolcher var en af de ca. 80 udstillere på Bolig- og Livsstilsmessen 2018 i ROFI-Centret. Godt 11.000 mennesker besøgte messen, der arrangeres af firmaet Compass Fair. Messen gentages i uge 6 i 2019.


â– bolig- og livsstilsmesse i rofi-centret

Stefanie (th) og Julie Langhoff i deres stand med bolcher ved boligog livsstilsmessen i ROFI-Centret.


-2017

1967

ROFI

ROFIs vej gennem 50 år

I de tre numre af ROFI-Nyt i 2017 bragte vi i anledning af foreningens 50-års jubilæum et udpluk af de mange ting, begivenheder og beslutninger, der år for år har præget ROFI, siden foreningen blev stiftet i 1967. (Læs på www.rofi.dk de tre numre i 2017). Nu er ROFI i gang med sit 51. år, og vi fortsætter serien – fra 2003 og frem til og med 2007. I senere numre af ROFI-Nyt fortsætter vi op gennem 2000-årene. Serien bygger på, hvad der er skrevet i ROFI-Nyt.

■ ”Velvære i Ringkøbing” I 2003 kom der gang i projekt ”Velvære i Ringkøbing”, der var et samarbejde mellem Ringkøbing Tennisklub, Ringkøbing Svømmehal og ROFI. Projektet indebar, at sommerhusejere i området for en pris på 1.250 kr. om året kunne tilbyde deres gæster, at de under deres ferieophold gratis kunne benytte faciliteterne i ROFI-Centret, svømmehallen og tennisklubben. Tilbuddet slog godt an. I januar 2003 var der tegnet ca. 150 kontrakter med feriehusbureauer og sommerhusejere.

2003

■ 2.500 til landsstævner

■ ROFI-Nyt igen på gaden Efter nogle års pause kom ROFIs blad, ROFI-Nyt, igen på gaden. Bladet kom i en ny udformning, med et anderledes indhold og til en bredere skare af læsere. Fremover fik alle husstande i postdistrikt 6950 Ringkøbing ROFI-Nyt fire gange om året.

32

ROFI var i marts vært for to store landsstævner inden for Dansk Firmaidrætsforbund – indendørs håndbold og bowling. De to stævner havde i alt over 2.500 deltagere fra hele landet.

■ Indendørs idræt ét sted? På et budgetmøde i sommeren 2003 kom Ringkøbing Byråd med en hensigtserklæring om, at alle indendørs faciliteter til idræt i Ringkøbing på sigt skulle flyttes til Rindum. ROFI afleverede til det


ROFIs formand, Tage Carlsen, med tegningerne til bl.a. en idrætshal 3 og en svømmehal ved ROFICentret.

■ Den første kvinde i ledelsen Ragna Knudsen, der var næstformand i ROFIs bestyrelse, blev den første kvinde i ledelsen af Dansk Firmaidrætsforbund, der blev stiftet i 1946. ■ Internetskydning i ROFI Internettet vandt for alvor frem. Nu begyndte Dansk Firmaidrætsforbund og ROFI også at bruge internettet til skydning. Hver vinter blev der afviklet fem skydninger. Efter hver skydning blev resultaterne for de enkelte skytter tastet ind på computeren og lagt ud på nettet på adressen www.dfif.dk Hver gang nye resultater blev tastet ind, kunne man straks se den nøjagtige stilling for alle landets firmaskytter inden for hver klasse og følge den i løbet af vinteren. På den måde kunne f.eks. skytter i ROFI dyste mod skytter i hele landet.

Tre medlemmer af ROFIs skydeudvalg ved computeren i skydekælderen under ROFI-Centret. Fra venstre udvalgets formand, Vagn Ø. Pedersen, Jens Kr. Holm og Anker Madsen.

■ rofis vej gennem 50 år

såkaldte ”Kongevejs-udvalg” sit bud på, hvordan idrætsfaciliteterne kunne samles i forbindelse med ROFI-Centret. – Hvis aktiviteterne i Vesterhavshallen og svømmehallen bliver lagt ud til ROFICentret, vil indendørs-idrætterne være placeret ét sted. Ringkøbing vil blive placeret på Danmarkskortet med et af landets flotteste og største idrætscentre, der kan trække endnu flere store arrangementer til. Centret vil også blive et samlingssted for kommunens indbyggere, hvor familier kan køre samlet til idræt og motion, dyrke deres aktiviteter og mødes bagefter i cafeen, sagde ROFIs formand, Tage Carlsen, bl.a. til ROFI-Nyt.


-2017

1967

ROFI 2004 ■ Veteran-støtteklub stiftet I januar var der stiftende generalforsamling i ROFIs veteran-støtteklub. Klubben er for dem, der på et eller andet tidspunkt i ROFIs historie har været medlemmer af foreningens aktivitetsudvalg eller bestyrelse. Finn Hansen blev veteranklubbens formand.

John Haurits (tv) sagde farvel til posten som leder af ROFI-Centret og blev erstattet af John Clausen.

■ En halv ton slankere Inden for blot en enkelt måned tabte 135 mennesker på Ringkøbingegnen sig næsten 500 kg. De var medlemmer af ”De Danske Vægtkonsulenter”, der i februar startede afdeling i Ringkøbing og havde til huse i ROFI-Centrets anneks hver onsdag.

■ Farvel til en præsident

Den første bestyrelse for ROFIs veteranklub. Forrest fra venstre: Jørgen Østerby, Finn Hansen (formand) og Jacob Skovgaard. Bagest fra venstre: Connie Søgaard og Kirsten Rasmussen.

■ Lederskifte i ROFI-Centret Efter 5 år som leder af ROFI-Centret fik John Haurits tilbudt og sagde ja til en stilling som leder af Danhostel Svendborg Vandrerhjem og Kursuscenter. Blandt 30 ansøgere valgte ROFIs bestyrelse John Clausen som ny leder af centret. John Clausen kom fra en stilling som privatkundechef i Tarm Bank.

34

Efter 14 år som præsident for det europæiske firmaidrætsforbund (EFCS) sagde ROFIs formand, Tage Carlsen, farvel til den post. Hans afløser på præsidentposten blev en franskmand.

■ Optræk til samling Ringkøbing Byråd vedtog, at alle faciliteter for indendørs idræt skulle samles ved ROFI-Centret. Det betød bl.a., at der skulle bygges endnu en idrætshal til centret, en ny svømmehal og eventuelt en ny tennishal. Vesterhavshallen og området omkring skulle ifølge byrådets planer laves om til kulturcenter. Byrådet satte 20 mio. kr. af til at komme i gang med planerne i 2006. Nu skulle byrådet på besigtigelsestur forskellige steder i landet for at få ideer til projektet, og ROFI gav sit bud på, hvordan de nye faciliteter i tilknytning til ROFI-Centret kunne indrettes.


■ Hidtil bedste resultat På generalforsamlingen i marts blev det oplyst, at ROFI i det forløbne år havde sit hidtil bedste regnskabsresultat – et overskud på 571.000 kr. På baggrund af det gode resultat blev det besluttet at renovere ROFI-Centrets bowlingbaner for et beløb på ca. 1 mio. kr. ■ Startede stavgang Stavgang startede som en aktivitet i ROFI. Hver mandag kl. 10-11 deltog op til 25 mennesker i denne aktivitet med start fra Hundeskoven under ledelse af Inger Carlsen. ■ Petanque startede Petanque blev en fast aktivitet i ROFI og med eget udvalg med John Duvald som formand. Ca. 30 meldte sig straks fra starten som interesserede i at deltage i spillet. Hver tirsdag eftermiddag blev der spillet på banerne ved ROFI-Centret.

Petanque startede som aktivitet i ROFI. Elly Green Andersen (til højre på billedet) er her i 2018 stadig med i petanque-udvalget.

■ Massage i ROFI-Centret Lægeeksamineret massør, Tinna Skaaning, åbnede en klinik til fysiurgisk massage i ROFI-Centret i et lokale ved indgangen til motionscentret.

■ Beslutning om svømmehal Ringkøbing Byråd besluttede ved anden behandling af budgettet i oktober, at der skulle afsættes 30 mio. kr. til at bygge en ny svømmehal ved ROFI-Centret. Beslutningen blev hilst med stor tilfredshed i ROFI, men meningerne og holdningerne var delte, både i lokalbefolkningen og i byrådet. I medierne var der en meget ophedet debat om svømmehals-spørgsmålet. - Nu har byrådet truffet beslutningen. Tiden må nu være inde til at se fremad, at få konkretiseret planerne for byggeriet og at få sat spaden i jorden hurtigst muligt, sagde ROFI-formand Tage Carlsen bl.a. til ROFI-Nyt. ■ Hovedrolle ved valget ROFI-Centret spillede en hovedrolle ved valget til den nye Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland i november. Centret var på valgaftenen ramme om festen i forbindelse med offentliggørelse af valgresultatet. Ca. 500 mennesker kiggede indenfor i løbet af aftenen i den ene af centrets to haller, der til lejligheden var indrettet som et cafémiljø.

De første sonderinger mellem de valgte politikere til det nye Ringkøbing-Skjern Byråd efter valgresultatet foregik i ROFI-Centret. På billedet ses den daværende socialdemokrat, Niels Rasmussen (nu SF) og Venstres Torben Nørregaard (th), der blev den nye kommunes første borgmester.

■ rofis vej gennem 50 år

2005


-2017

1967

ROFI

■ Cyklede 23.000 km Der var 2.296 deltagere i dette års cykelmotionskampagne, Tour de Pedal, i ROFI. I løbet af maj cyklede de i alt 23.000 km.

2006 ■ Første nytårskoncert i ROFI-Centret I januar var ROFI-Centret for første gang ramme om Rindum SU´s og Ringkøbing Musikskoles årlige nytårskoncert. Ca. 1.200 overværede koncerten med Nordvestjysk Symfoniorkester og den verdenskendte norske sopransangerinde, Kari Postma, som solist. Nytårskoncerterne var hidtil blevet afviklet i Vesterhavshallen. ■ Bryghuset stiftet Den 19. juni holdt Mylius-Erichsens Bryghus stiftende generalforsamling i ROFI-Centret. 700 aktionærer deltog i den stiftende generalforsamling.

73-årige Gerda Villensteen (th) deltog alle aftener i årets Tour de Pedal. Her ses hun sammen med Grethe Thomsen fra ROFIs udvalg for Familiemotion.

■ Byplanlæggere i ROFI-Centret I oktober var over 700 byplanlæggere - politikere og embedsmænd – fra hele landet samlet i ROFI-Centret til det 56. danske byplanmøde med Ringkøbing-Skjern Kommune som vært.

■ Sonderinger om en hal 3

Tvillingerne og ny udklækkede studenter René og Thomas Hankelbjerg fra Ikast var aktionærer og med til bryghusets stiftende generalforsamling i ROFI-Centret.

36

ROFIs bestyrelse havde sonderinger i gang om en hal 3 ved ROFI-Centret. I et brev til sammenlægningsudvalget for Ringkøbing-Skjern Kommune slog ROFI til lyd for, at opførelsen af en hal 3 burde være en opgave, som ROFI og den nye kommune løste i fællesskab. – Baggrunden er, at vi i ROFI med stor interesse har fulgt udmeldingerne fra sammenlægningsudvalget om den fremtidige placering af indendørsidrætten i Ringkøbing og en eventuel udflytning af Ringkøbing Skole til Rindum-området. Sammenlægningsudvalget har – ligesom det tidligere Ringkøbing Byråd – meldt ud, at al indendørs idræt i Ringkøbing på sigt bør samles ved ROFI-Centret, konstaterede ROFIs formand, Tage Carlsen.


■ rofis vej gennem 50 år

2007 ■ Ny svømmehal skudt ned Det nye byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune startede året med at skyde det gamle Ringkøbing Byråds beslutning om en ny svømmehal ved ROFICentret ned. I stedet ville man renovere den gamle svømmehal. – Det har vi taget til efterretning. For os var det ikke et kardinalpunkt at få placeret svømmehallen ved centret. Vi har blot givet udtryk for, at det for helhedens skyld og ud fra drifts- og forretningsmæssige hensyn var fornuftigt at placere en ny svømmehal ved ROFI-Centret. Vi mener, at det bliver en lappeløsning at reparere den gamle svømmehal, sagde formand Tage Carlsen i sin beretning på ROFIs generalforsamling.

Herluf Simonsen (th) fra Lions Club Ringkøbing overrækker Hjertestarteren til souschef i ROFICentret, Birger Gade Kristensen.

■ Line-dance på programmet ROFI fik line-dance på programmet med Charlotte Rohde som instruktør. Der var ca. 50 deltagere på et begynderhold.

■ Gik af efter 40 år som formand Efter 40 år som formand for ROFI gik Tage Carlsen på generalforsamlingen af som formand. Hans afløser på formandsposten blev Ragna Knudsen. Tage Carlsen blev samtidig udnævnt som æresmedlem af foreningen, hvis formand han havde været lige siden stiftelsen i 1967. ■ Rygeforbud i ROFI-Centret Fra den 1. august blev der totalt rygeforbud i ROFI-Centret. Det var konsekvensen af den nye lov om forbud mod rygning på offentlige steder.

Line-dance i ROFI-Centrets anneks blev et tilløbsstykke.

■ Hjertestarter ROFI-Centret fik en hjertestarter, der blev doneret af Lions Club Ringkøbing.

■ Tophåndbold i ROFI-Centret Al elitehåndbold for damer i Ringkøbing-Skjern Kommune blev samlet i Ringkøbing og med ROFICentret som hjemmebane. Rindum SU stiftede selskabet Ringkøbing Håndbold ApS, der overtog licensen til Skjerns tidligere damehold i 1. division.


Alt indenfor Elinstallationer hos Private, Erhverv, Industri & Landbrug Birkmosevej 18, 6950 Ringkøbing 97 32 04 05 | www.c-wiese.dk

Hvidevarer – Belysning Varmepumper – Alarmer

garant ringkøbing gulve & gardiner Skaadsmosevej 8 . 6950 ringkøbing Tlf. gulve 97 32 54 44 Tlf. gardiner 97 32 17 77 www.garant.nu Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 . Lørdag: 9.30 - 13.00

Hos Partner Revision er din virksomhed altid i centrum. Derfor har vi taget et bevidst valg om at være store regionalt – og små lokalt. Så er vi altid tæt på dig og din forretning med en bred vifte af kompetencer.

Store nok til at have alle kompetencerne. Små nok til at have lokal forståelse. Ringkøbing 97 32 10 55 partner-revision.dk En del af RevisorGruppen Danmark

38


Daniel fra Spanien, Anna fra Polen og Alessandro fra Italien hyggede sig sammen i ROFIs vandrerhjem, hvor de havde deres faste bopæl, mens de var kandidater i Vestas’ afdelinger i bl.a. Ringkøbing, Lem og Videbæk.

■ Træning for modtagere af sygedagpenge ROFI indgik en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om fysisk træning for modtagere af sygedagpenge. ROFI ansatte fysioterapeut Michael Rømer til at tage sig af træningen to gange om ugen.

Michael Rømer har i dag egen klinik i lokaler i ROFI-Centret.

ROFIs vej gennem 50 år

-2017

1967

ROFI

■ rofis vej gennem 50 år

■ Vestas på vandrerhjem ROFI indgik en aftale med Vestas om bopæl for de unge kandidater, som virksomheden havde på turnus i bl.a. Ringkøbing. 10 af værelserne i ROFICentrets vandrerhjem blev stillet til rådighed for de unge, de kom fra alle dele af verden.


Birkmosevej 5 - 6950 Ringkøbing Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde: JSB Plast

Dato: 27-11-2009

Konsulent: Mona Esager

Fil:

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER UDFRA PAPIRPRINT TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST

Email: me@ringkobing-skilte.dk

Ringkøbing Flagstænger Salg og udlejning af flag og flagstænger

Tlf. 4062 2388 • www.ringkobingflag.dk

Sommerhuse søges til udlejning Stabil og god lejeindtægt. Få en uforpligtende udlejningsvurdering. Mail eller ring til gert.jensen@dancenter.com tlf. 9133 9143

JSB Plast

G. Bech-Hansen A/S Peugeot Ringkøbing

www.jsbplast.dk

— -

Søndervig

VVS & KLOAK SØREN JESPERSEN Print med laminering Pris sponsorat

COPYRIGHT

Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S

Tlf. 97 32 00 32 40


■ fitness i rofi-centret

- Yoga er hverken noget religiøst eller mystisk. Det er en øvelse i nærhed, understreger Mette Palnov.

Nærvær i yoga med Mette Lederen af ROFIs fitnesscenter, Mette Palnov, er i gang med at uddanne sig til yoga instruktør. I september i år er hun færdig med uddannelsen, men allerede nu inviterer hun alle interesserede til at melde sig til yoga-hold med titlen ”Myyoga” i ROFIs fitnesscenter.

om at være den stærkeste eller den mest smidige, men om at være i nuet og føle, hvad kroppen er klar til, understreger Mette.

- Da jeg stadig er under uddannelse, vil jeg udforske mulighederne inden for alt det gode, som yoga står for. Myyoga er for alle, som vil med mig på en rejse ind i yoga universet, siger Mette Palnov.

- I timerne udfordrer vi vores udholdenhed, smidighed og balance. Omdrejningspunktet vil være åndedrættet. Det er vores primære energikilde, som vi sjældent giver den opmærksomhed, det fortjener, siger Mette Palnov, der opfordrer til at tage en dyb vejrtrækning og komme ned i gear i en yoga-time.

Hun understreger, at yoga for hende hverken er noget religiøst eller mystisk. - Yoga er for mig en øvelse i nærvær, hvor vi mærker efter, hvad kroppen kan klare. Det gælder ikke

Her løfter hun sløret for, hvad deltagerne især kan vente sig i yoga-timerne.

Læs mere om yoga og tilmelding til hold på www. rofi.dk


Engagement og kvalitet…

Grafisk service

BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR:

Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination.

Plesnerhus · Østergade 9 · 6950 Ringkøbing grafisk@rastryk.dk · www.rastryk.dk

Vi støtter den lokale r sport og kultu

www.thorninger.dk - 97 32 38 11 42


ROFIs seniorskytter afsluttede vintersæsonen i marts. I vinterens skydning på pistol og riffel blev de bedst placerede i de forskellige rækker:

Riffel

Pistol

P2A: Irene Møller. P2C: Heidi M. Christiansen. PB: Viktor Sørensen.

AA: Jette Dahl.

PC: Palle Hansen.

AB: Svend Bang Andersen

ÅPC: Ole Astrup Madsen.

Irene Møller

Heidi M. Christiansen

Viktor Sørensen

Jette Dahl

Svend Bang Andersen

Ole Astrup Madsen (tv) sammen med formanden for ROFIs skydeudvalg, Jan Thorsted.

■ skydning i rofi

De vandt i seniorskydning


Ringkøbing Enghavevej 13-17, 6950 Ringkøbing Tlf.nr. 9732 1000

www.10-4.dk . rin@10-4.dk

TA N D L Æ G E SOMMER & BIRKELUND

HUSET

Sundhedshuset Nørreport 16, indgang B, 6950 Ringkøbing

9732 0017

www.sommerogbirkelund.dk · E-mail: tand43@mail.tele.dk

b Kobbo b o K + + e+nKob + K Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633

d n n Kobborg rKobborg K s e Kobbor Kobbo n n Kobborg ge rb on b KK g rso bb+oo+K +++e+++Kobborg ++ ... vi er inde i sagerne

n n B Kobborg Kobborg ro d e r s e n Ko b b + + + en + Kobborg g r o b b oK + n

NL LI G I GE E D Ø Ø IJ T JE EBB P LL E I en K I en R K +S+Kobborg O N L I G E Ø Jro Ed B Broders Broders Kobborg B N L I G E Ø J E B L I en K K IsL BdE JB Ø E G I L N Broders Kobborg g r o b b o K n e r e o r + + D IDT I TP E P R E S R O S N O L N ILGI E G EØ JØEJ B E L B ILKI K D I T D I T

P E R S O N L I G E

Ø J E B L I K

K I L B E J Ø

E G I L N O S R E P

T I D

www.brodersenkobborg.dk kd.grobboknesredorb.www www.brodersenkobborg.dk www.brodersenkobborg.dk

L I II G GG E EØ JS E B IIN K L BL E JII IØ G I L LL Ø JO JLK E E B B G K EEE IP GE E ER ØK JØI E L B B L EL IL JKØK G I

S G GE O E N Ø ØL JJ E E I B G BL L EI I K K

I GBEE JØØJ EEBGL

N G G E E L IØ ØGJJ E E E MENNESKER I FOKUS

Vi søger

Flere sommerhuse til udlejning på Holmsland Klit

Du søger

Lokalt bureau med et højt serviceniveau Mere end 20 års erfaring indenfor sommerhusudlejning Loyale og servicemindede medarbejdere Professionel dialog mellem udlejer og ejer Ingen skjulte omkostninger og optimal udlejning Markedsføring i flere kataloger og på vores hjemmeside Kontorer i Årgab og hjertet af Søndervig

• • • • • •

Klik ind på www.danwest.dk for yderligere information. Kontakt os for en uforpligtende snak om udlejning!

DanWest Feriehusudlejning A/S Årgab: Sønder Klitvej 20

44

6960 Hvide Sande

post@danwest.dk •

Tlf: 9732 4695

www.danwest.dk

Søndervig: Badevej 1

6950 Ringkøbing

Tlf: 9733 5955


■ petanque i rofi

En af ROFI Petanques deltagere i åbningsstævnet, Ole Lysgaard, kaster ud.

Forår over åbningsstævne i petanque ved ROFI-Centret Der var trængsel på banerne ved ROFI-Centret, da ROFI Petanque lørdag den 7. april var vært for det årlige åbningsstævne inden for DGI Vestjylland. Stævnet markerede, at foråret var kommet, og at der nu officielt er åbnet for sæsonens turneringer i petanque i det vestjyske. Ikke færre end 60 spillere fra 10 klubber deltog i stævnet, der efter en ret træls og lang vinter bød på dejligt forårsvejr over de 15 baner ved ROFICentret. Ca. 20 af de 60 spillere var fra den arrangerende klub. Alle spillere fik hver fem kampe under stævnet og med skiftende makkere fra kamp til kamp og på tværs af klubber, hvilket understreger, at der først og fremmest var lagt vægt på det sociale samvær.

Men naturligvis blev der også kæmpet om de bedste placeringer, og her var spillere fra ROFI Petanque så ”ugæstfrie”, at de besatte de tre øverste pladser. Jørn Østerby blev nr. 1 med fem sejre og en score på plus 46 points. Alfred Korsholm blev nr. 2 med fem sejre og plus 41 points, mens Hans Hansen besatte tredjepladsen med fem sejre og en score på plus 35 points. Medlemmerne af ROFI Petanque spiller hver tirsdag og torsdag fra kl. 14 på banerne ved ROFICentret. I denne sæson har klubben desuden fem hold med i fire rækker i den løbende turnering inden for DGI Vestjylland.


7 +

7 )

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E J

ROFI

Babyer er også glade for svømmehallen

ROFIs vej gennem 50 år - Læs på siderne 32-39 om markante begivenheder fra nogle af årene.

Se side 8-9

E

E

Maj 2018

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

Y

-2017

1967

E

Koksusgaard · Kongshøjvej 32 Ringkøbing · Telefon 4013 3266 E-mail: preben@koksusgaard.dk www.koksusgaard.dk

Ringkøbing Skjern Låseteknik

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42 WWW.M-MASTRUP.DK

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver E kskursioner Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419

GREEN SPORTS ARENA RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

DANHOSTEL RINGKØBING

Mød os på

Facebook

www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter Tlf. 9732 2455 fitness@rofi.dk ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: Rasmussens Bogtrykkeri

SKORINGEN Algade 12 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Mobil: 4024 7996

RYEVAD & HENRIKSEN A/S VVS, BLIK & VENTILATION Herningvej 76 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0985 www.ryevad-henriksen.dk


❚ rofi-udvalg

■ BESTYRELSE Formand: Ragna Knudsen, Bøgevej 32, 6950 Ringkøbing........ 9732 2315 Næstformand: Thomas Schrøder Andersen, Finlandsgade 11, 6950 Ringkøbing........................... 9732 3530 Sekretær: Irma Andersen, Jens Kirks Vej 13, 6950 Ringkøbing.9732 1118 Bestyrelsesmedlemmer: Karin Heide Jensen, Møllevej 5F, 6880 Tarm............. 9737 2416 Jan Thorsted, Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing..... 9732 5829 ■ CENTERUDVALG Formand: Ragna Knudsen - Medlemmer: Tage Carlsen og Ole Sig samt centerleder Per Andersen. ■ SVØMMEHALSUDVALG (RINGKØBING) Henrik Stenhøj Hansen, Finlandsgade 17, 6950 Ringkøbing………................ 2097 9019 Mette Lange Andersen, Smørblomsten 17, 6950 Ringkøbing……….............. 2254 1007 Lone Dalsgaard, Hvedemarken 11, 6950 Ringkøbing.6126 8879 Kim Grøn Hansen, Ringkøbing Svømmehal.............. 9732 2676 UDVALG ■ SKYDNING Jan Thorsted, Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing.. 9732 3836 Knud Nohns, Kærsangervej 25, 6950 Ringkøbing.... 2552 3518 Svend Erik Andersen, Grønlandsgade 4, 6950 Ringkøbing........................................................ 9732 1952 Svend Bang Andersen, Østerled 1, 6950 Ringkøbing.. 9732 3260 Jens Kristian H. Pedersen, Ørnevej 3, 6950 Ringkøbing........................................................ 3069 5767 Irene Lykke Møller, Markledet 64, 6950 Ringkøbing.. 9732 5956 Bent Kiileerich, Holstebrovej 52, 6950 Ringkøbing….2945 2781 Karin Heide Jensen, Møllevej 5F, 6880 Tarm............. 9737 2416 Hans H. K. Jensen, Svinget 19, 6880 Tarm............... 2392 5764 Søren Højvang, Tinghedevej 4, 6893 Hemmet.......... 7525 0515 Brian Hansen, Poppelvej 9, 6880 Tarm..................... 9737 3178 Poul Erik Kloster, Østerbyvej 44, 6880 Tarm.............. 9737 4297 Frede G. Sørensen, Vestergade 4, 6893 Hemmet..... 4111 5869 Morten Stig Kloster, Tarmvej 82, Lønborg, 6880 Tarm.. 3059 1705 Malene Hansen, Poppelvej 9, 6880 Tarm.................. 2985 1190 ■ BADMINTON Irma Andersen, Jens Kirks Vej 13, 6950 Ringkøbing.9732 1118 Ove Hykkelbjerg Christensen, Kærbyvej 14, 6950 Ringkøbing……......................................................... 9732 0021 Harriet Knudsen, Skovvej 18, 6880 Tarm.................. 6031 3525 John Knudsen, Skovvej 18, 6880 Tarm..................... 2649 4394 ■ FITNESSCENTER Berit Simonsen, Kirkevej 3, 6950 Ringkøbing........... 2173 0321 Ulla Birkmose, Rapsmarken 9, 6950 Ringkøbing...... 2447 6066 Anita Stampe, Skolevej 3, 6950 Ringkøbing............. 2311 8474 Louise Nielsen, Falkevej 7, 6950 Ringkøbing………...2094 1037 Camilla Christensen, Vesttarpvej 20, 6950 Ringkøbing....2892 7773 ■ STAVGANG Inger Carlsen, Grønnegade 25, Ringkøbing.............. 9732 5520 ■ PETANQUE Erik Lauridsen, Snebærvej 3, 6950 Ringkøbing......... 9732 2753 Elly Green Andersen, Vestergade 23, 6950 Ringkøbing........................................................ 9732 0181

Svend Nees, Nordmarken 35, 6950 Ringkøbing....... 9732 5829 Poul Overholm, Mellemvej 3, 6980 Tim..................... 9733 3401 Lis Dalby, Bildtsvej 16, 6950 Ringkøbing.................. 4034 8670 Tommy Kallestrup, Parkallé 49, 6880 Tarm............... 9737 3741 Bente Kallestrup, Irisvej 113, 6880 Tarm................... 9737 2221 John Knudsen, Skovvej 18, 6880 Tarm..................... 2649 4394 Harriet Knudsen, Skovvej 18, 6880 Tarm.................. 6031 3525

■ LØBEKLUB Berit Jensen, Mejlvang 65, Kloster, 6950 Ringkøbing......2272 3489 Henrik Lohse, Fjordvang 1B, 6950 Ringkøbing................2422 0100 Ryan Junkuhn, Blæsenborg Allé 27, 6950 Ringkøbing....5054 4577 Liselotte Fuglsig, Stenaldervej 29, Ringkøbing................2464 7220 Kim Hove Olsen, Godthaabsvej 6B, 6950 Ringkøbing.....5151 3786 ■ GANGSPORT Carl Chr. Josephsen, Musvitvej 22, Ringkøbing........ 9732 3876 Agnes Marie Josephsen, Musvitvej 22, Ringkøbing.. 2331 2878 Jens Ole Bakbo Pedersen, Bryggen 5, st. th., Ringkøbing……............................ 7534 1969 ■ SNOOKERKLUB Jannik Skelmose, Bogfinkevej 29, Ringkøbing.......... 5126 8739 Jacob Brogaard Pedersen, Bogfinkevej 27, Ringkøbing....................................... 2855 2659 ■ FODBOLD Thomas Schrøder Andersen, Finlandsgade 11, Ringkøbing.................................... 6163 0771 Jens Cordius-Hansen, V. Strandsbjerg 48, Ringkøbing................................. 9732 2259 ■ VETERANKLUB Finn Hansen, Bregnevej 14, Ringkøbing................... 9732 2563 Jakob Skovgaard, Markskellet 6, Ringkøbing........... 9732 2448 Jørn Østerby, Strandvænget 10, Ringkøbing............ 9732 2598 Gunnar Sandberg, Beddingen 5,1 th, Ringkøbing..... 9732 0311 Karin Madsen, Heboltoft 42, Ringkøbing.................. 2117 2836 Inge Hammer, Blomstervænget 2, 6950 Ringkøbing………………….............................. 2174 7001 ■ FAMILIESVØMNING (TARM) Jonna Jensen, Sandgårdsvej 38, 6880 Tarm............. 9737 2436 Marianne Kvist Johst, Fresiavej 26, 6900 Skjern....... 2372 6933 Tove Davidsen, Syrenvej 40, 6880 Tarm.................... 3026 2961 Ellen M. Sørensen, Vejlevej 32, 6880 Tarm................ 2217 0790 Inger Stenbæk Hansen, Mejsevej 2, 6900 Skjern...... 2538 2861 Helle Lykke Flinker, Vardevej 37A, 6900 Skjern......... 4160 3550 ■ BOWLING Tommy Kallestrup, Parkallé 49, 6880 Tarm............... 9737 3741 Vagn Jørgensen, Drosselvej 34, 6880 Tarm............... 4096 3101 ROFI-Centret - Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing Telefon: .............9732 2455 Telefax: ..............9732 4959 E-mail: ..............rofi@rofi.dk Website:...........www.rofi.dk Centerleder: Fitnesscenterleder: Per Andersen Mette Kyndi Palnov E-mail.................pa@rofi.dk E-mail............... mp@rofi.dk Souschef: Køkken: Birger Gade Kristensen E-mail: ....... kokken@rofi.dk E-mail........... birger@rofi.dk


LØRDAG D. 29. SEPTEMBER 2018 Billetpris kr. 320 ex. gebyr

GREEN SPORTS ARENA

Centret

Kirkevej 26 . 6950 Ringkøbing . Telefon 9732 2455 eller rofi@rofi.dk

Yderligere info på: www.rofi.dk · www.ticketmaster.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.