Page 1

December

2016

17

-20 1967

Det handler om viljen til at stå bag de frivillige

I F O R Gennem 50 år har ROFI lagt sig i selen for at sikre gode og tidssvarende rammer og faciliteter for idræt, motion og samvær. Læs inde i bladet om nogle af de mange milepæle i ROFIs historie.

Masser FIRMA

af spæ

læsningndende

IDRÆT

Fysiote

SP

rapeut

Feogri Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent

esjo

RFO træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt forE holdet, R til at træffe den bedste beslutning under pres og til at bygge et positivt fællesskab op for store og små.

En ande - og ma

I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både på og udenfor banen. Velkommen i vestjyskBANK. GREEN SPORTS ARENA DANHOSTEL RINGKØBING

vestjyskbank.dk/ringkoebing RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

udv

ASSAider GE

OR TSM Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje D

om: OPEN 2017

NAV

rledes d

v

NET

nge and

ag

re artikle

Benny Schultz privatrådgiver bes@vestjyskbank.dk

r...

Mogens Frik privatrådgiver mof@vestjyskbank.dk

Hovedsponsor:


Mile Koksusgaard · Kongshøjvej 32 Ringkøbing · Telefon 4013 3266 E-mail: preben@koksusgaard.dk www.koksusgaard.dk

Avisudklip fra Ringkjøbing Amts Dagblad lørdag den 15. april 1967.

Havnepladsen 4 . 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 3060 www.fiskehuset.biz

”Skal jeg også være din el-installatør?”

2221 3500

Vestjysk EL v/ Allan Aakerblad Jensen

www.vestjyskel.dk

Den 14. april 2017 er det 50 år siden, at ROFI blev stiftet. Jubilæet vil vi bl.a. markere med en reception lørdag den 8. april 2017. Gennem de 50 år har der været mange milepæle i vores forening. I 1975 blev den første ROFI-hal taget i brug. I 1990 blev Vestjyllands dengang mest moderne idrætscenter, ROFI-Centret, indviet. I 1993 blev et nyt vandrerhjem i tilknytning til centret åbnet. I 2016 er hal 1 i centret moderniseret med bl.a. nye tribuner, så der er skabt en intim arena - Green Sports Arena. Fælles for de

HUGBORGVEJ 22 6950 RINGKØBING TLF. 97 32 00 32

VVS & KLOAK

SØREN JESPERSEN 2


pæle i 50 år -2017

1967

på vores hidtil største værtsopgave – Firmaidræt Open 2017, hvor vi forventer op mod 1.500 deltagere fra hele landet til en stor oplevelse om idræt, motion og samvær.

ROFI mange fysiske knopskydninger gennem årene er, at vi til stadighed har forsøgt at skabe rammer og faciliteter, der matcher nye aktiviteter, nye krav og nye behov. Lige siden starten for 50 år siden har udviklingen i ROFI været båret af en fantastisk og vedholdende indsats fra rigtig mange frivillige. 200 mennesker ydede 11.000 timer i frivillig arbejdskraft, da den første ROFI-hal blev bygget, og op gennem årene er et væld af nye aktiviteter sat i værk og båret af frivillige. Mange har været med gennem stort set alle 50 år og giver stadig en hånd med. I dette nummer af ROFI-Nyt kan du læse om nogle af de mange milepæle i ROFIs 50-årige historie. Jubilæumsåret 2017 bliver i sig selv en milepæl i vores historie. Gennem årene har ROFI i kraft af bl.a. de gode faciliteter og rammer, vi har i vores center, ofte været værter for store sports- og motionsarrangementer i Dansk Firmaidrætsforbund. I dagene 9.-11. juni kommer vi i den sammenhæng

ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ...... Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter.................... Tlf. 9732 2455 fitness@rofi.dk ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Forsidefoto: Henrik Olesen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: Rasmussens Bogtrykkeri

Inde i bladet kan du bl.a. læse om de mange aktiviteter, som vi sammen med Dansk Firmaidrætsforbund vil tilbyde under Firmaidræt Open. Det er aktiviteter, som alle kan tilmelde sig og ikke kun folk, der har deres daglige gang i firmaidrætten. Når vi kan byde på så mange aktiviteter, er forklaringen bl.a., at vi har allieret os med en række lokale foreninger i vores område. De vil hjælpe med afviklingen af aktiviteter, som ROFI ikke selv har på programmet. Tak til de foreninger, der har givet tilsagn om at tage en tørn sammen med ROFIs egne frivillige. I forbindelse med markedsføringen vil vi lægge vægt på, at vi bor i ”Naturens Rige” og på den måde gøre opmærksom på de mange kvaliteter, der er i vores kommune. Tak til Ringkøbing-Skjern Kommune for et kontant tilskud på 50.000 kr. til markedsføringen af Firmaidræt Open 2017 og for tilsagn i øvrigt om at være medspiller i det store arrangement. Inde i bladet kan du bl.a. også læse om, at ROFI og STØFI (Skjern-Tarm-Ølgod Familie- og Firmaidræt) lægges sammen med virkning fra den 1. januar 2017, så der nu er én forening for firmaidræt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Godt nytår!

Mød os på

Facebook

www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

www.rofi.dk3

R O F I - N Y T • N R . 2 • 2 0 11

■ formanden har ordet

Ragna Knudsen Formand


12-9 til ROFI og andre milepæle i 50 år Den 14. april 1967 blev Ringkøbing og Omegns Firmaidræt stiftet. I 2017 kan ROFI altså fejre 50-års jubilæum. Det vil blive markeret på forskellig vis, bl.a. med en reception i ROFI-Centret lørdag den 8. april. I ROFI-Nyt vil der også blive sat kraftigt fokus på jubilæet. I denne artikel lægger vi bl.a. vægt på nogle af de milepæle, der har været i ROFIs første 50 år. I alle tre efterfølgende udgaver af bladet i 2017 vil vi med forskellige vinkler også se tilbage på foreningens spændende historie.

12-9! Nej, det er i denne sammenhæng ikke resultatet ved halvleg i en håndboldkamp. Det var derimod slutstillingen, da Ringkøbing Byråds 21 medlemmer den 22. juni 1988 efter mange timers debat skulle afgøre, om ROFI skulle have tilladelse til at udvide den daværende ROFI-hal til et center med bl.a. endnu en idrætshal, bowlingcenter og motionscenter.

4

12 medlemmer gav ROFI grønt lys til at gå i gang med projektet. Ni stemte imod, selv om der ikke var lagt op til, at kommunen skulle involvere sig med anlægskroner til det nye center. Mindretallets begrundelse for at sige nej var frygten for, at kommunens økonomi ikke kunne klare det øgede medlems- og lokaletilskud, som et nyt og større center ville afføde. Og nogle foreninger på egnen frygtede, at ”nu ville ROFI løbe med det hele”.


■ rofis 50 års jubilæum

-2017

1967

ROFI

Det var Nordsøværtets Idrætsklub, der tog initiativet til at danne Ringkøbing og Omegns Firmaidræt. Her er fire af spillerne på et af værftets fodboldhold fra de første år i ROFI. Fra venstre er det Chr. Pedersen, Erik Hald, Ole Lysgaard og Holger Mølgaard. Byrådsmødet, der i øvrigt måtte flyttes fra Rådhuset til Ringkøbing Skole på grund af den store borgerinteresse for sagen, er et af de dramatiske højdepunkter i ROFIs historie. I 2017 kan Ringkøbing og Omegns Firmaidræt fejre 50-års jubilæum

200 mennesker ydede 11.000 frivillige arbejdstimer, da den første ROFI-hal blev bygget. Her er det Carl Hammer, der svinger hammeren. Carl bor i Stauning. Han og hans kone, Inge, er stadig frivillige i ROFIs veteranklub.

Fra 187 til 6.000 medlemmer

der holdt stiftende generalforsamling. Den første bestyrelse fik følgende sammensætning: Formand: Tage Carlsen, Ølstrup, næstformand: Bent Mouritsen, Ringkøbing, kasserer: Arne Christensen, Ringkøbing, sekretær: Jørgen Laigaard, Ringkøbing, bestyrelsesmedlem: Jens Kr. Ølgaard, Lem.

Det var Nordsøværftets Idrætsklub, der tog initiativ til at danne ROFI. Den 14. april 1967 blev

Det første år var ROFIs medlemstal på 187. Det andet år var der 331 medlemmer. Aktiviteterne i

Design Finn Juhl: Poet sofa, 1941 onecollection.com - T +45 70 277 101


Den første ROFI-Hal, der blev taget i brug i 1975. Billedet er fra 1982, hvor hallen har fået en tilbygning (annekset). Det er bygningen midt i billedet.

foreningen var i de første år fodbold, skydning og håndbold. Senere kom bl.a. badminton, bueskydning og den årlige cykelkampagne, Tour de Pedal, til. Gennem alle 50 år er der i takt med udvidelsen af de fysiske rammer i ROFI og nye trends i lokalbefolkningens måde at dyrke motion på kommet mange nye aktiviteter til. Eksempelvis havde ROFI i sæsonen 1990-1991 efter indvielsen af det nye ROFI-Center over 1.000 medlemmer alene i bowling. I dag har ROFI knap 6.000 aktivitetsmedlemmer, hvoraf langt hovedparten dyrker fitness individuelt eller på hold. Skydning har været på ROFIs program gennem alle 50 år. Badminton har været med i næsten lige så mange år. Ud over et væld af fitness-tilbud er petanque, motion og samvær for plus 60, løbeklub, gangsport, fodbold og stavgang nogle af hovedaktiviteterne i ROFI i dag.

Milepæle og knopskydninger Allerede i 1972 - fem år efter at ROFI blev stiftet

... vi er inde i sagerne

6

– involverede foreningen sig i planer om at bygge endnu en idrætshal i Ringkøbing som et supplement til Vesterhavshallen. Efter mange finurligheder og megen debat konkluderede ROFI: ”Så bygger vi selv en hal”. Og som sagt så gjort. ROFI byggede en idrætshal ved Kirkevej i Ringkøbing. En hal til 1,8 mio. kr., der kom op at stå ved 200 menneskers frivillige arbejdskraft i 11.000 timer. Hallen blev bygget uden økonomisk støtte fra kommunen. ROFI skaffede i stedet 65 kautionister, der var villige til at sætte hus og hjem ind på at få hallen op at stå. Et sidste lån på godt 260.000 kr. kautionerede ROFIs bestyrelse selv for. Hallen, der blev taget i brug i 1975, viste sig ret hurtigt at være for trang til de mange arrangementer, der blev placeret dér. I 1978 byggede ROFI til hallen i form af bl.a. køkken, møde- og

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633


■ rofis 50 års jubilæum

-2017

1967

ROFI

Skydning har været en del af ROFI gennem alle 50 år. På dette billede fra 1978 ses nogle af ROFIs mange skytter, der tog rundt til stævner i hele landet.

Daværende borgmester, Hans M. Jensen, tog det første spadestik til det nuværende ROFI-Center den 2. august 1989. På billedet ses også fra venstre Jens Erik Faurholt, der i mange år var med i bl.a. ROFIs pladespiludvalg, kulturudvalgsformand Kirsten Schmidt, Ølstrup, der også tog et spadestik, ROFIs daværende næstformand, Jørgen Birkmose, stadsingeniør Erik Rasmussen, kommunaldirektør Niels Højbjerg og ROFIs formand, Tage Carlsen.

TA N D L Æ G E SOMMER & BIRKELUND

9732 0017

HUSET

Sundhedshuset Nørreport 16, indgang B, 6950 Ringkøbing www.sommerogbirkelund.dk · E-mail: tand43@mail.tele.dk


FIs store en af RO hiasen, der l” a d e P Matt ur de gnen ”To lturminister, Niels rlsen. elkampa a u k k C y c e e r d g a n a v T r af davære ROFIs formand, mange å d Gennem 9 fik ROFI besøg e en m r. I 197 nt samm aktivitete r (th) cykler i fro he

festlokaler. ”Annekset” kaldes tilbygningen stadig, og den fik i øvrigt en yderligere udvidelse i 1982. I midten af 1980-erne kom der endnu en ny haldebat i Ringkøbing. Denne gang gik debatten på behovet for endnu en idrætshal i området - og hvor den i givet fald skulle ligge. I første omgang blandede ROFI sig ikke særlig meget i debatten, men på et tidspunkt opfordrede brugerne af ROFIHallen ROFIs bestyrelse til at undersøge mulighederne for at bygge en hal nr. 2 i tilknytning til den eksisterende.

Vestjyllands dengang mest moderne idrætscenter indviet. I løbet af centrets første år blev ROFIs medlemstal fordoblet i kraft af de mange nye aktiviteter, som centret gav mulighed for. Der har været adskillige milepæle og knopskydninger i ROFI siden. I 1993 blev et nyt vandrer-

Denne opfordring fulgte ROFI, der fremlagde et projekt, som ud over en idrætshal nr. 2 bl.a. indeholdt et bowlingcenter og et motionscenter. Det var det, der - som nævnt i indledningen til denne artikel - førte til 12 stemmer for og ni imod på Ringkøbing Byråds møde den 22. juni 1988. Dermed var ”trængslernes tid” dog endnu ikke forbi. ROFIs oprindelige projekt viste sig at være for dyrt, og der måtte en ny licitation over et barberet projekt til, før arbejdet kunne starte – og altså uden en eneste kommunal krone i tilskud til selve byggeriet. Endelig den 4. august 1990 blev

b Kobbo b o K + +K e nKob Vandrerhjemmet Ringkøbing Danhostel, der blev etableret i 1993 i tilknytning til ROFICentret, har stor betydning for både centret og for turismen i Ringkøbing.

d n n Kobborg rKobborg Ko s e Kobbor Kobbo n n Kobborg ge rb on b KK g rso bb+oo+K +++e+++Kobborg ++

n n B Kobborg Kobborg ro d e r s e n Ko b b + + + en + Kobborg g r o b b oK + n

NL LI G I GE E D Ø Ø IJ T JE EBB P LL E I en K I en R K +S+Kobborg O N L I G E Ø Jro Ed B Broders Broders Kobborg B N L I G E Ø J E B L I en K K IsL BdE JB Ø E G I L N Broders Kobborg g r o b b o K n e r e o r + + D IDT I TP E P R E S R O S N O L N ILGI E G EØ JØEJ B E L B ILKI K D I T P D I T

P E R S O N L I G E

Ø J E B L I K

K I L B E J Ø

E G I L N O S R E P

T I D

www.brodersenkobborg.dk kd.grobboknesredorb.www www.brodersenkobborg.dk www.brodersenkobborg.dk

L I II G G EE E IIN K L BL E JII IØ G I L LL E G R EØØJK S Ø ØIB JO JLK E E B B L L K G K EEE IP G E J E L B B L E I J K Ø G I 8

S G GE O E N Ø ØL JJ E E I B G BL L EI I K K


■ rofis 50 års jubilæum

-2017

1967

ROFI ROFIs bestyrelse ved indgangen til foreningens 50-års jubilæum. Det er fra venstre Svend Neess, Irma Andersen (sekretær), Carl Chr. Josephsen, Ragna Knudsen (formand) og Thomas Andersen (næstformand).

hjem i tilknytning til det eksisterende ROFI-Center taget i brug. Vandrerhjemmet, der har 25 værelser med moderne faciliteter, er et stort aktiv, både for de mange aktiviteter og arrangementer i ROFICentret og for turismen i Ringkøbing generelt. For at tilgodese nye krav og behov til motionsaktiviteter nedlagde ROFI i 2015 bowlingcentret bl.a. til fordel for en markant udvidelse og modernisering af faciliteterne til fitness. 2016 har også været en milepæl i ROFIs 50-årige historie. Hal 1, der nu hedder Green

Sports Arena, er moderniseret med bl.a. siddepladser på tre sider i hallen og med ny belysning, så der er tidssvarende rammer og faciliteter for bl.a. Ringkøbing Håndbold i dameligaen. Og denne gang er finansieringen sket i et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og ROFI.

”Mr. Firmaidræt” Gennem de 50 år har adskillige hundrede mennesker ydet en stor frivillig indsats i ROFI og i ROFICentret. Men én person har haft en helt særlig betydning for, at ROFI gennem årene har udviklet sig til, hvad foreningen og centret er i dag. Det er Tage Carlsen. Han var i sit daværende job som svejser på Nordsøværftet og formand for værftets idrætsklub initiativtager til, at ROFI blev stiftet i 1967. Gennem 40 år var han formand for ROFI, indtil han i 2007 overlod roret til den nuværende formand, Ragna Knudsen. Tage Carlsen er stadig med i ROFIs centerudvalg. I 22 år – fra 1979 til 2001 – var han også formand for Dansk Firmaidrætsforbund, og i 14 år var han formand for firmaidrætten i Europa. Det har i firmaidrætskredse givet ham tilnavnet ”Mr. Firmaidræt”.

Fitness har helt moderne faciliteter og rammer i ROFI-Centret og er ROFIs absolut største aktivitet.

Ved indgangen til jubilæumsåret består ROFIs bestyrelse af Ragna Knudsen (formand), Thomas Andersen (næstformand), Irma Andersen (sekretær), Carl Chr. Josephsen og Svend Neess.

Ringkøbing Enghavevej 13-17, 6950 Ringkøbing Tlf.nr. 9732 1000

www.10-4.dk . rin@10-4.dk


7 +

7 )

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E E

E

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

YE J

Ringkøbing Skjern Låseteknik

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42 WWW.M-MASTRUP.DK

RINGKØBING

ER OGSÅ VORES

HJEMMEBANE

Drømmer du om forandringer i dit hjem? Lad dig inspirere af vores tidligere projekter inden for nybyggeri og renovering. Se mere på facebook/klittenstomrer

10


Der var helt udsolgt af pladser til den årlige julefrokost i ROFI-Centret lørdag den 19. november. Over 650 mennesker deltog i festen.

ROFI-Centret er i årets løb ramme om mange forskellige arrangementer. En udstilling med titlen ”Kroppe” den 30. september var en af de mere specielle af slagsen. De ca. 200 udstillede kropsdele stammede fra rigtige, døde mennesker, der er er bevaret på en særlig måde - ved en metode, der kaldes plastificering. Det var det tyske firma Huppeltz Global, der var på rundtur i Danmark med udstillingen, der tiltrak sig stor opmærksomhed og skabte megen debat. Bl.a. mange skolebørn og studerende var i ROFI-Centret for at se og læse om de mange kropsdele.

Stand up komikeren Andreas Bo leverede et veloplagt show og de to bands, Alley Cats og Let´s Dance Band, leverede god dansemusik. - Vi har aldrig tidligere fået så mange roser for arrangementet som helhed, maden og serveringen som i år. Vores personale ydede en fremragende indsats, og det samme gjorde de medlemmer af Rindum SU, som sørgede for serveringen under festen, siger leder af ROFI-Centret, Per Andersen. Datoen for julefrokosten i ROFI-Centret i 2017 er allerede lagt fast. Det bliver lørdag den 18. november.

2000 m2 spændende og anderledes butik, hvor du året rundt kan finde alt til hverdagen, gaver og kvalitetsvarer til gode priser

SKAADSMOSEVEJ 4 • 6950 RINGKØBING • TLF. 9732 4700

■ rofi-nyt kort

■ 650 TIL JULEFROKOST ■ KROPPE I ROFI-CENTRET


Sommerhuse søges til udlejning Stabil og god lejeindtægt. Få en uforpligtende udlejningsvurdering. Mail eller ring til gert.jensen@dancenter.com tlf. 9133 9143

Søndervig

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver E kskursioner Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419

Firmaidrætten i én forening i kommunen Skjern-Tarm-Ølgod Familie- og Firmaidræt (STØFI) har 40 år på bagen som forening. Ringkøbing og Omegns Firmaidræt (ROFI) runder de 50 år i 2017. Nu lægges de to foreninger med hver deres mange års erfaring i bagagen sammen med virkning fra den 1. januar 2017. Dermed er firmaidrætten samlet i én forening, der dækker hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Bestyrelserne for de to foreninger har sagt ja til sammenlægningen. Den 3. november blev sammenlægningen godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i STØFI, da der formelt er tale om, at STØFI nedlægges, og ROFI bliver den fortsættende forening. ROFI overtager den administrative drift af STØFI, bl.a. medlemsregistrering, kontorhold og økonomi, men aktiviteterne i Skjern-Tarm området ledes fortsat af de nuværende udvalgsmedlemmer i STØFI. ROFI har i dag knap 6.000 aktivitetsmedlemmer, mens STØFI har ca. 500 medlemmer inden for familiesvømning, bowling, skydning, petanque og badminton.

SKORINGEN Algade 12 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Mobil: 4024 7996

Derfor lægges kræfterne sammen - Det går den forkerte vej med vores økonomi, og vores medlemstal er faldende. Vi vil gerne sikre, at der også fremover

JKS – dit lokale vikar- og rekrutteringsburau Tag en snak med det lokale JKS-team i Ringkøbing, når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere. Vi har 20 års erfaring og et landsdækkende filialnet i ryggen.

12

Susanne Moltsen Regionschef

Anette Aarup Skyttegaard Kundekonsulent

smo@jks.dk 61 630 786

aas@jks.dk 61 630 700

Rikke Lydersen Kunde- og personalekonsulent rly@jks.dk 61 630 759

Birthe Tarbensen Kunde- og personalekonsulent bta@jks.dk 61 630 768

JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing Tlf. 96 750 750 www.jks.dk


■ firmaidrætten under én hat

ROFIs formand, Ragna Knudsen (tv) og STØFIs formand, Karin Heide Jensen.

er gode aktiviteter inden for firmaidrætten i vores del af kommunen. Det er baggrunden for, at vi henvendte os til ROFI for at drøfte mulighederne for en sammenlægning af de to foreninger. ROFI har flere kræfter og en større administrativ organisation at gøre godt med, end vi har, siger Karin Heide Jensen, der har været formand for STØFI siden 2000. ROFIs formand, Ragna Knudsen, ser også mange gode muligheder for firmaidrætten generelt i kommunen ved en sammenlægning af de to foreninger. - Vi har gennem årene på det organisatoriske plan haft et godt samarbejde med STØFI. Vi hører begge til i landets geografisk største kommune, og jeg ser store synergieffekter i, at firmaidrætten nu samles i én forening, der dækker hele kommunen. Jeg vil gerne understrege, at der

ikke er tale om, at ROFI ”overtager” STØFI. Nej, de to foreninger lægges sammen til fælles bedste for brugere af firmaidrætten i hele RingkøbingSkjern Kommune. Kræfterne i de udvalg, der i dag står for de samme aktiviteter i henholdsvis STØFI og ROFI, lægges sammen, men i det daglige vil brugerne i de respektive områder blive betjent af de lokale kræfter, siger Ragna Knudsen.

Appel til erhvervsskolerne Især på ét område ser Ragna Knudsen og Karin Heide Jensen store perspektiver i, at firmaidrætten nu samles i en forening for hele Ringkøbing-Skjern Kommune. - Dansk Firmaidrætsforbund gør i disse år landet over en stor indsats for at skabe aktiviteter, der har appel til de unge på erhvervsskolerne. Med de mange erhvervsskoleelever, der er i vores område, ser vi et stort potentiale, der kan styrke firmaidrætten generelt - også for denne aldersgruppe. Det vil vi lægge mange kræfter i fremover, understreger Karin Heide Jensen og Ragna Knudsen.

Tlf. 9732 1166 / www.landbobanken.dk


Firmaidræt Open 2017 i juni i Naturens Rige - Vi er fra byrådets side altid interesseret i at få store events til vores kommune. Derfor er jeg meget glad for, at ROFI har budt ind på, at Firmaidræt Open skal holdes i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2017, siger formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Kristian Ahle. Udvalgsformanden er begejstret for, at ROFI i dagene 9.-11. juni 2017 har påtaget sig at være vært for Dansk Firmaidrætsforbunds årlige stævne, hvor deltagere fra hele landet får en totaloplevelse omkring idræt, motion og samvær. Der ventes op til 1.500 deltagere fra hele landet til stævnet.

Naturens Rige som øjenåbner ”Naturens Rige” er overskriften på Ringkøbing-Skjern Kommunes vision, og ROFI og Dansk Firmaidrætsforbund lægger vægt på, at netop Naturens Rige bliver et væsentligt omdrejningspunkt i markedsføringen

14

Formand for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristian Ahle.


■ firmaidræt open 2017

af stævnet over for det øvrige Danmark og i indholdet af aktiviteter i arrangementet. - Naturens Rige er en øjenåbner for, at det er godt at bo og gæste vores kommune, og sport på alle planer er et fantastisk middel til at formidle budskaber og markedsføre et område. På den måde er der grund til at løfte på hatten for det koncept, der er valgt for Firmaidræt Open. Det er da også baggrunden for, at et enigt kultur- og fritidsudvalg har sagt ja til et kommunalt tilskud på 50.000 kr. til markedsføring af arrangementet. Vi har i vores begrundelse for at give tilskud også lagt vægt på, at en stor frivillig indsats fra mange mennesker skal løfte opgaven, og at ROFI samarbejder med andre foreninger i området om at give stævnet et bredt og attraktivt indhold, siger Kristian Ahle.

Aktiviteter, der tilbydes

Forberedelserne til stævnet i juni er i fuld gang, og Dansk Firmaidrætsforbund og ROFI har udarbejdet en foreløbig liste over de aktiviteter, der vil blive tilbudt. Der er tale om følgende aktiviteter:

✔ Udendørs fodbold

✔ Beachvolley

✔ Indendørs håndbold

✔ Skydning

✔ Badminton ✔ Løb ✔ Mountainbike ✔ Kajak ✔ Gangsport ✔ Petanque

✔ Golf ✔ Billard ✔ Dart ✔ Bordtennis ✔ Bowling ✔ Bridge ✔ Fitness

- Vi har valgt denne brede vifte at aktivitetstilbud under Firmaidræt Open. Dels fordi vi i ROFI med vores frivillige kan løfte mange af opgaverne selv. Dels fordi vi har mødt stor opbakning fra andre foreninger i vores område til at hjælpe med at gennemføre aktiviteter, som vi i ROFI ikke selv har på programmet. Det gælder f.eks. Ringkøbing Cykle Klub, Holmsland Klit Golfklub, Ringkøbing Ro- og Kajakklub, Spjald Billardklub, Rindum SU og Ringkøbing Bridgeklub, understreger ROFIs formand, Ragna Knudsen.


Advokatanpartsselskabet Thorninger støtter sporten

Advokatanpartsselskabet Herningvej 1, 6950 Ringkøbing 9732 3811 advokat@thorninger.dk www.thorninger.dk

Advokat Thorninger_2014_støtter sporten.indd 1

16

02/12/13 13.15


■ firmaidræt open 2017

Firmaidræt Open for alle Tilmeldingen af deltagere til Firmaidræt Open starter den 1. februar 2017 og foregår på www. firmaidraetopen.dk Og ikke kun folk, der i det daglige har tilknytning til firmaidrætten,kan deltage. Stævnet er åbent for alle. - Det er væsentligt at understrege, at alle uanset alder, motionsform og motionsniveau kan deltage i stævnet. Det gælder også for folk i lokalområdet, der ønsker at få en god oplevelse omkring idræt, motion og samvær med folk fra hele landet, siger Ragna Knudsen.

Bridge for første gang Bridge er ikke til daglig en aktivitet i ROFI og har heller ikke tidligere været tilbudt som en aktivitet i Firmaidræt Open stævner. Når bridge udbydes til stævnet i 2017, er baggrunden, at Ringkøbing Bridgeklub, der har ca. 150 medlemmer, har givet tilsagn om at stå for denne aktivitet. - Vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til bridge. Sæsonen i Ringkøbing Bridgeklub slutter omkring den 1. maj. Derefter tager mange af vores medlemmer og medlemmer i andre klubber rundt til åbne stævner hos hinanden. Firmaidræt Open i starten af juni passer godt ind i denne sammenhæng. Jeg kan godt forestille mig, at mange af vores medlemmer vil deltage i Firmaidræt Open og på den måde møde spillere fra andre dele af landet. Vi vil markedsføre stævnet bredt i vores del af landet, og jeg tror på, at vi får stor opbakning fra i hvert fald klubber i vores region, siger Steen Lauridsen, der er bridgeklubbens koordinator for samarbejdet med ROFI og Dansk Firmaidrætsforbund om stævnet.

Bridge er et af de utraditionelle aktivitetstilbud under Firmaidræt Open 2017 i Naturens Rige. Steen Lauridsen, der i mange år bl.a. har undervist nybegyndere i denne sport, er klubbens koordinator i samarbejdet med ROFI og Dansk Firmaidrætsforbund.


Siden 2010 har fysioterapeut Michael Rømer på fuldtid haft egen klinik i ROFI-Centret. Nu udvider han, dels med yderligere et behandlingsrum i tilknytning til det eksisterende, dels med en medarbejder. Det er 24-årige Heidi Kodbøl Jensen, der netop har gjort sin uddannelse som fysioterapeut færdig på Via University College i Holstebro.

Derfor udvider Michael Der er flere grunde til, at Michael Rømer nu udvider sin praksis i ROFI-Centret: Den ene er, at han gennem årene har oparbejdet en stor kundekreds, og at han i dag har svært ved at undgå ventetid. En anden grund er, at han har

Fakta om osteopati • Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der bygger på sundhedsvidenskabelige fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi. • Osteopater benytter sig af manuelle teknikker til at stille diagnose og give behandling med det mål for øje at hjælpe til optimal funktion og sundhedstilstand • Osteopaten vil finde årsagen til symptomet og behandle denne. Osteopaten udfører relevante undersøgelser til at diagnosticere eventuelle spændinger i led, muskler, bindevæv, nervesystemet og kredsløbet. Det er ikke ualmindeligt, at årsagen til problemet ligger et andet sted end dér, hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen, der er individualiseret, egner sig til mennesker i alle aldre.

18

fået ansvaret for den fysiske ”vedligeholdelse” af spillerne på Ringkøbing Håndbolds hold i dameligaen. For det tredje - og ikke mindst - har Michael Rømer, ud over sin uddannelse som fysioterapeut, de seneste 5 år studeret osteopati (osteopatisk medicin) i København. Det er en uddannelse, som udbydes af universitetet i Ghent i Belgien. - Årsagen til et fysisk problem, f.eks. ondt i en skulder, kan ofte ligge et andet sted end dér, hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopatuddannelsen har givet mig specialviden om hele kroppen, inklusiv alle organer og de hyppigst forekommende sygdomme, der er knyttet hertil. Det at hele kroppen undersøges, før behandlingen sættes i gang, er et grundelement i osteopatien, hvor årsagen søges, og symptomet ikke bare bliver behandlet. Det er en sikkerhed for patienterne, at årsagen først bliver grundigt undersøgt. Af og til finder jeg jo tegn på patologi, som skal behandles medicinsk eller kirurgisk andre steder i sundhedssystemet. Denne specialviden, hvor jeg fokuserer på alle dele af kroppen, efterspørges mere og mere, understreger Michael Rømer. (Læs mere under ”Fakta om osteopati”).

ROFI-Centret er et godt sted at være For Michael Rømer har det i forbindelse med ønsket om at udvide klinikken været væsentligt, at det kunne foregå i ROFI-Centret. - Jeg har klinik lige ved indgangen til fitnesscentret. Jeg har patienter i alle aldre lige fra spædbørn til pensionister, men det er klart, at der er et stort potentiale i at være et sted, hvor der kommer mange mennesker, der er fysisk aktive på forskellige niveauer. Dertil kommer, at jeg har rigtig gode fysiske rammer for min virksomhed og et godt kollegialt fællesskab med personalet i centret. Det er et godt sted at være, siger Michael Rømer. Den nye fysioterapeut i klinikken, Heidi Kodbøl Jensen, stammer fra Tarm. Hun bor nu i Ringkøbing, hvor hun danner par med René Sonne, der overtager tøjforretningen Hinges Hus. Heidi påbegynder i september 2017 uddannelsen til osteopat. - Jeg har gennem flere år været på udkig efter en medhjælper. Nu har jeg fundet den helt rigtige, som også ønsker at dygtiggøre sig ved at læse osteopati, siger Michael Rømer.


■ fysioterapi i rofi-centret

Fysioterapeut Michael Rømer udvider i ROFI-Centret Michael Rømer og Heidi Kodbøl Jensen i klinikken for fysioterapi i ROFI-Centret.

Start dit boligsalg med en gratis og uforpligtende salgsvurdering fra din lokale mægler - Vi har et stort netværk. - Vi tilbyder SOLGT/GRATIS. - Vi har mere end 15 års erfaring med bolighandel i lokalområdet. - Du finder os i Skjern, Tarm, Ringkøbing og Søndervig

Kontakt os allerede i dag på tlf. 9732 4344 eller på 6950@nybolig.dk, så hjælper vi dig godt på vej...

Nybolig

Henrik Gade Mobil 21366620

Brian Andersen Mobil 21496682

Nybolig Ringkøbing Ringkøbing Enghavevej 18 · 6950 Ringkøbing

Enghavevej 18 · 6950 ·Ringkøbing 6950@nybolig.dk nybolig.dk · Tlf. 9732 6950@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 97324344

4344


DET DET BARE & BARE MÆND QVINDER GREEN SPORTS ARENA

Centret

Har du planer om et vægttab, men ved ikke helt, hvordan du skal komme i gang? Vi har lagt planen og hjælper dig hele vejen i mål – hvis du vil? ROFI-Centret starter to 8 ugers hold op den 7. januar 2017 som bl.a. indeholder: Individuelt træningsprogram Fælles holdtræning Individuel kostplan lagt ud fra kalorieindtag Foredrag om kost Vejning på tanitavægt Vejledning efter behov Fri træning i ROFI-Centret fra uge 2 til 10 Pris kr. 900 for hele forløbet. For yderligere info kontakt fitnesscentret i ROFI, eller se mere på www.rofi.dk.

Ringkøbing Fodbold spinner mod 2. Den 5. november spillede RIFs hold i danmarksserien i fodbold årets sidste turneringskamp mod Oure på Fyn. Den 26. marts 2017 spiller holdet forårets første turneringskamp mod FC Sønderborg på Green Arena i Ringkøbing. Turneringspausen på de godt 4 måneder betyder dog ikke, at spillerne går helt i dvale. Den fysiske form skal holdes så nogenlunde vedlige, så der er noget at bygge videre på, når det virkelig strammer til i starten på den nye sæson. Ringkøbing Fodbold bruger bl.a. spinning i ROFIs fitnesscenter som et middel i forberedelserne til den nye sæson, der gerne skal ende med oprykning til 2. division.

Et godt alternativ To aftener i november har der i ROFI-Centret stået spinning på træningsprogrammet for spillerne. Det følges op med fire gange spinning i løbet af januar 2017. - I de seneste par år har spillerne boksetrænet som et alternativ til den almindelige fodboldtræning efter sæsonen. I år har vi valgt spinning

20


■ spinning i rofi-centret

4 timers spinning event

Programmet er følgende: 09.00-09.55: Mona Jørgensen (Tarm) 10.00-10.55: Thomas Andersen (Aulum) 11.00-11.55: Mille Pedersen (Vejle)

med 4 dygtige instruktører i ROFI-Centret lørdag 21. jan. 2017 kl. 9.00-13.00

12.00-12.55: Per Robinson (Viborg) Pris pr. cykel kr. 200 Inkl. frugt og drikke. Yderligere info og tilmelding til fitnesscentret.

GREEN SPORTS ARENA

Centret

division

Ringkøbing Fodbolds cheftræner, Nicolai Wael, efter en hård times spinning i ROFI-Centret sammen med holdet.


5 - 6950 Ringkøbing 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde: JSB Plast

Dato: 27-11-2009

Konsulent: Mona Esager

Fil:

Ringkøbing Flagstænger Email: me@ringkobing-skilte.dk

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER UDFRA PAPIRPRINT TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST

Salg og udlejning af flag og flagstænger

Tlf. 4062 2388 • www.ringkobingflag.dk

JSB Plast www.jsbplast.dk

som et led i vedligeholdelsen og opbygningen af spillernes fysiske form. Her sveder vi i den grad til god musik og ”pepper” hinanden op i et godt fællesskab, understreger cheftræner i Ringkøbing Fodbold, Nicolai Wael. COPYRIGHT

Alt i alt bliver det kun til en lille måneds ferie helt uden fodbold for spillerne. Mange af dem holder omgangen med bolden vedlige med indendørs fodbold, og Nicolai Wael er ikke i tvivl om, at hans spillere både fysisk og teknisk vil være fit for fight, når forårsturneringen starter i slutningen af marts.

ed laminering onsorat

Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S

Et realistisk mål - Vores helt klare mål er, at vi skal op i 2. division. Det er også et realistisk mål. Vi ligger på førstepladsen med to points ned til Tarup-Pårup. Det bliver et tæt løb, men jeg ser frem til forårssæsonen med fortrøstning. I sommer fik vi sekssyv nye spillere i truppen. Nu er hele holdet ved at være spillet godt sammen. Med den professionelle indstilling, der er i hele livet i og omkring klubben, så tror jeg fuldt og fast på, at vi rykker op, men der skal kæmpes hårdt for, at det lykkes. Det vil vi gøre, siger Nicolai Wael. Den 17. juni slutter Ringkøbing Fodbold sæsonen med en udekamp mod Kolding. Måske vil spinning i vintermånederne til den tid være en af flere medvirkende årsager til, at Ringkøbing i 2017-2018 sæsonen spiller i 2. division!!

22


Herningvej 76 . 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 0985 arne Ryevad 2325 9295 arne@rhvvs.dk Gert henriksen 2022 1661 gert@rhvvs.dk

Hans Henrik Andreasen har i mange år været en markant profil på hold i Superligaen og kendt bl.a. som en slider. Nu spiller han for Ringkøbing Fodbold. Her slider han (til venstre på billedet) med sved på panden på cyklen i spinning.

To af spillerne på RIFs hold i danmarksserien i fokus på dette billede fra spinning i ROFIs fitness­ center. Det er målmand Mads Petersen (til venstre) og Mikkel Kjelstrup.

■ spinning i rofi-centret

Ryevad & henRiksen a/s vvs & blik


Birkmosevej 5 - 6950 Ringkøbing Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde: B&V Kristensen

Dato: 19-08-2016

Konsulent: Mona Esager

Fil: Ringkøbing Håndbold

Email: me@ringkobing-skilte.dk

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER UDFRA PAPIRPRINT TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST

COPYRIGHT

Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S

Torben Rindom i klinikken, der ligger dør om dør med ROFIs fitnesscenter.

Engagement og kvalitet… 24


sportsmassage og sportsterapi til sin levevej I mange år har sport og motion - især cykling og fitness - fyldt meget i Torben Rindoms fritidsliv. Nu vil han gøre det til sin levevej. Ikke som professionel cykelrytter, men på sidelinjen med bl.a. et par hjælpende hænder til at forebygge og afhjælpe skader hos sportsfolk og andet godtfolk. Han har åbnet en klinik for sportsmassage og sportsterapi i ROFI-Centret. 43-årige Torben Rindom, der bor på Hirsemarken i Ringkøbing, har i et halvt års intensivt forløb uddannet sig som sportsmassør og om et par uger også som sportsterapeut. Samtidig har han sagt farvel til jobbet som ingeniør på B&O i Struer, hvor han har arbejdet i 17 år. Ifølge Torben er dette markante skift i karrieren ikke et udslag af en pludselig indskydelse. - Når du dyrker meget sport, kan der ind imellem opstå skavanker i muskler og led. Det har mange oplevet, og det har jeg også. Det har over tid skærpet min interesse for at søge mere og mere viden om, hvad der skal til for at afhjælpe skader og især, hvordan undgår jeg at få dem. På den måde er ideen om at arbejde med de ting som en levevej modnet gennem flere år. Selv om jeg egentlig var glad for mit job som ingeniør, så var det efterhånden ikke et spørgsmål om, at jeg på et tidspunkt ville tage springet til en ny karriere med

Bendt K. Jensen A/S

et helt andet indhold, men hvornår. Og det blev så nu, konstaterer Torben Rindom.

Det grønne felt er fokus Men hvad skal Torbens nye metier så gøre godt for, kan man spørge? Torben svarer bl.a. med en sammenligning til en lyskurv i et trafikreguleret kryds: - Det røde lys er en fysisk skade. I det gule lys er du på vej til en skade. I det grønne lys er du fri for skader. Jeg vil først og fremmest gerne være den, der er med til at forebygge skader, så du hvis du billedligt talt er på vej i det gule felt - bliver i det grønne felt, hvor du kan fortsætte med at dyrke den fysiske aktivitet, du holder af. Massage er et af de midler, jeg har i min værktøjskasse til at forebygge skader og afhjælpe begyndende skader, men den indeholder f.eks. også sportsakupunktur i forhold til dine muskler, gode råd og vejledning, understreger Torben Rindom.

Ikke kun for sportsfolk Han er uddannet hos en massør, der gennem 20 år har haft med eliteidrætsfolk at gøre. Men det betyder langt fra, at Torbens dør i klinikken

Tømrer & Bygningssnedker

Svinget 4, 6950 Ringkøbing Fax 9732 3307 Mobil 4018 3408/2142 6209 E-mail: bendtkjensen@pc.dk

9732 0594

Nybyggeri Tilbygning Ombygning Reparationer Glas

■ sportsmassage i rofi-centret

973

Nu gør Torben


Torben i gang med massage på en kunde. - Det er ikke nødvendigvis behageligt for kunden på briksen, for der er tale om dybdemassage, men det er med til at give de bedste betingelser for, at du kan fortsætte med at bruge din krop aktivt, siger han.

H. Lindquist arkitekter Nygade 26, 6950 Ringkøbing Tlf. 97320211, Fax 97325347

www.h-lindquist.dk

26


- I forhold til elitesporten på forskellige planer vil jeg gerne byde ind som den, der bl.a. kan være med til at sikre sportsudøverne den rigtige restitution mellem kampe og træning. Men jeg tilbyder mig i mindst lige så høj grad til den brede gruppe af mennesker, der er fysisk aktive i det daglige, eller folk, der måske ikke motionerer ret meget, men har ømme muskler og spændinger på grund af f.eks. deres arbejde. På sigt vil jeg gerne i kontakt med virksomheder i området og tilbyde deres medarbejdere, at de kan få massage ude i virksomheden, eller at de kan komme ind omkring min klinik, hvis de alligevel dyrker motion i ROFIs fitnesscenter, siger Torben Rindom.

Selvstændig i ROFI-Centret Selv om hans klinik ligger i ROFI-Centret, så er han selvstændigt erhvervsdrivende. Han driver altså egen virksomhed i lejet lokale i centret. Til gengæld har Torben ikke været i tvivl om, at placeringen af klinikken i ROFI-Centret lå ”lige til højrebenet”.

- Jeg vil naturligvis gerne være et sted, hvor man har en naturlig tilgang til det at være fysisk aktiv - en sportsklinik i et sportsmiljø. En placering dør om dør med indgangen til fitnesscentret kan ikke være bedre. Det betyder også, at jeg er i daglig dialog med de ansatte i fitnesscentret, og i forhold til centrets kunder ser jeg mange synergieffekter i den sammenhæng og nærhed, siger Torben Rindom. ROFI-Nyt kan bevidne, at Torben formentlig i timevis kunne fortælle om sit store engagement i den viden og nye verden, der har åbnet sig for ham i forbindelse med springet fra ingeniør til massør. - Som ingeniør skal du have evnen til hele tiden at søge ny viden. På den måde har jeg kunnet bruge min tidligere uddannelse aktivt i forberedelserne til min nye karriere. Jeg vil fortsætte med at søge ny viden til mit job som sportsmassør og sportsterapeut. Det kræver engagement, men i bund og grund er det håndværk, understreger Torben Rindom.

RANSFORMÉR JERES TILGANG TGENOVERVEJ TIL DOKUMENTHÅNDTERING 15 % af en virksomheds indtægter bliver brugt på at oprette, håndtere og distribuere dokumenter.* Har I styr på jeres dokumenthåndtering? - alle Vi samarbejder med virksomheder af størrelser for at skabe imponerende resultat forbedringer – og vi kan gøre det samme for dig. Klik ind på canon.dk/CIO og læs mere eller ring til os på tlf. 7015 5005. *The Paperless Project, 2013

■ sportsmassage i rofi-centret

i ROFI-Centret kun er åbent for folk, der dyrker sport på højt eller mellemhøjt niveau.


Per Green (tv) sammen med leder af ROFI-Centret, Per Andersen, foran indgangen til centret, hvor hal 1 bærer navnet Green Sports Arena.

Per Greens

drivkraft Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

28


Siger Per Green. Det har siddet dybt i ham siden, hvor meget den frivillige indsats betyder i sports- og foreningslivet, og hvad det betyder for de frivillige selv, at de føler opbakning og støtte til deres indsats. I dag er det også det, der især er drivkraften, når Per Green f.eks. har indgået en sponsoraftale med ROFI, der indebærer, at hal 1 i ROFI-Centret nu bærer navnet Green Sports Arena. På samme måde, som han tidligere har indgået en aftale med RIF, så rammerne om Ringkøbing Fodbolds hjemmekampe hedder Green Arena.

Opbakning til de frivillige - Jeg vil gerne være med til at styrke foreningslivet og sporten i vores område. Rigtig mange lægger et stort frivilligt arbejde i vores foreninger og klubber. Så er det også vigtigt, at vi andre bakker op og er med til at give gode rammer for indsatsen. Sport på alle niveauer og gode faciliteter om sporten er med til at skabe synlighed udadtil om byen og området, og det styrker vores selvforståelse, siger Per Green. Han understreger, at det er meget af den samme drivkraft, der ligger til grund for hans store engagement i erhvervs- og udviklingsprojekter i Ringkøbing. - Jeg er drevet af lysten til at være med til at skabe noget og se, at tingene udvikler sig. Hvis omverdenen kan se, at der er aktivitet og gang i den, så bliver vi mere attraktive. Vi skal bakke

hinanden op lokalt i videst muligt omfang og støtte op om hinanden - til fælles bedste, siger Per Green.

En intim kulisse I det omfang han har mulighed for det, er Per Green fast tilskuer til Ringkøbing Håndbolds hjemmekampe i dameligaen. - Med ombygningen i hal 1 med tilskuerpladser på tre sider er arenaen blevet en fantastisk og intim kulisse om kampene. Ombygningen er også en væsentlig årsag til, at jeg har indgået en sponsoraftale med ROFI om arenanavnet, siger Per Green. Tirsdag den 3. januar 2017 er der for første gang direkte transmission i TV2 af en kamp i dameligaen i håndbold i Green Sports Arena. Her tager Ringkøbing Håndbold imod Nykøbing Falster.

Frivillig i ridesporten I dag er det en anden sportsgren end håndbold, der optager meget af hans fritid som aktiv frivillig, nemlig ridesporten. Sammen med hustruen, Mette, bakker Per børnene Kristian og Astrid op i deres store inter­ esse for dressurridning. Det bliver bl.a. til mange timer på ture rundt i Danmark og Europa til ride stævner. 14-årige Kristian er med på landsholdet og har i 2016 vundet sølv ved europamesterskaberne og guld ved de nordiske mesterskaber.

Bliv inspireret til nyt til din bolig eller til en god gaveidé

Gaver pakkes smukt ind, og der er landsdækkende bytteservice indenfor 30 dage. Nygade 2 - Ringkøbing – Tlf. 97 32 01 06 - www.inspiration.dk Annonce Ringkøbing.indd 1

08-03-2011 12:21:48

■ green sports arena

- Det er godt nok ved at være en menneskealder siden. Men jeg husker stadig med glæde tilbage på årene, hvor jeg spillede og trænede håndbold i Rindum SU og brugte en stor del af min fritid i den gamle ROFI-hal.


Ditlev Nielsen var en af de yngste deltagere i Feriesjov.

Line, Luna og Ditlev til feriesjov

Line, Luna og Ditlev var tre af de mange børn i alle aldre, der var til Feriesjov i ROFI-Centret mandag den 17. oktober, der var første dag i skolernes efterårsferie. Ca. 350 børn, ledsaget af ca. 250 voksne, deltog i arrangementet, som folkene bag Sjov Lørdag stod bag med stor praktisk hjælp af medlemmer af ROFIs veteranklub. I løbet af dagen kunne børnene boltre sig i en lang række aktiviteter i ROFI-Centrets to haller, f.eks. i hoppeborge, på tarzanbane, på en rodeotyr og en oppustelig fodboldbane. - Det var andet år, at folkene bag Sjov Lørdag arrangerede feriesjov den første dag i skolernes efterårsferie, og det blev en bragende succes, hvilket det store deltagertal da også vidner om, siger ROFI-Centrets leder, Per Andersen. Feriesjov den første dag i skolernes efterårsferie gentages naturligvis i 2017.

30


â– feriesjov i rofi-centret

Line (th) og Luna morede sig bl.a. med at vĂŚre zumobrydere under Feriesjov i ROFI-Centret.


Derfor hedder det Kurt Kjær Jørgensen har været daglig leder af 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel siden 1998. af varer på et lille stykke købt jord i Ringkøbing. Annoncen om åbningen var høflig og beskeden: ”Er De interesseret i vores tilbud, vil det glæde os at modtage Deres venlige forespørgsel eller besøg”.

Der er helt sikkert en og anden, der gennem årene har funderet over, hvad tallene i firmanavnet 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel står for. Her er svaret, som man i øvrigt også kan læse på den store Ringkøbing-virksomheds hjemmeside: 10-4 er hentet fra trucker- og politisproget fra dengang, da kommunikationen foregik med walkie-talkies, der kun virkede én vej ad gangen. 10-4 betyder simpelthen, at situationen er under kontrol, og at tingene er i orden. - Jeg var godt nok lidt skeptisk, da direktør Jens Kjeldsen foreslog, at vi brugte 10-4 i firmanavnet. Men han fik ret. Det blev en ørehænger, og det virker hele landet over, siger daglig leder af 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel, Kurt Kjær Jørgensen.

Er De interesseret…? 27-årige Henry Kjeldsen havde også situationen under kontrol, da han den 19. september 1947 åbnede tømmerhandel med et spartansk udvalg

32

Annoncen var en af de større, som Henry Kjeldsen ofrede penge på. For som han bramfrit og med et glimt i øjet udtrykte det: ”Det er da mærkeligt, at virksomheder, der sælger øl efter lukketid og steder med hurtige damer, aldrig behøver at reklamere og alligevel har succes og er kendt af alle”. Kjeldsens opfattelse var, at det var kundernes opgave at finde ham - og ikke omvendt.

10-4 i dag Ad mange kanaler og i mange sammenhænge har kunder landet over i den grad fundet vej til 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel siden den beskedne start for snart 70 år siden. Status for virksomheden i dag er: ■ Ud over hovedbasen i Ringkøbing er der fysiske afdelinger i Varde, Videbæk, Ulfborg, Viborg, Århus og København. Desuden er der to outletbutikker i Kibæk og Holstebro. Det er butikker, hvor der ikke er et fast varesortiment som i almindelige byggecentre og tømmerhandler, men partivarer i mange forskellige afskygninger.


■ annoncør i rofi-nyt

Der er ca. 75 ansatte i 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel. Her ses tre af dem i byggecentrets maleafdeling. Fra venstre Anette Holm, Marijke Andersen og Anette Andersen.

■ Virksomheden har to webshops, hvor folk kan købe og bestille varer på nettet. Det er på adresserne www.10-4.dk og www.bezzer.dk ■ Alt i alt er der ca. 250 medarbejdere. Heraf arbejder 75 i Ringkøbing. ■ Der er ca. 40.000 varenumre i virksomheden i dag. ■ Byggecentret og tømmerhandlen spreder sig i dag over et område på 25 tdr. land. Ringkøbing-afdelingerne er også centrallager for virksomhedens andre afdelinger. ■ 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel er en 100 pct. familieejet virksomhed, hvor der i tre generationer indtil nu kun har været tre direktører stifteren Henry, Jens Kjeldsen og Kasper, der er kommet til som tredje generation. De tre generationer har i øvrigt på et tidspunkt arbejdet samtidig i virksomheden. På hjemmesiden gøres der opmærksom på, at ”det forventes nødvendigt at antage en ny direktør om ca. 35 år”!

Pilen opad for webshops Der er naturligvis ikke tal på, hvor mange kunder der gennem årene er gået ind og ud af dørene i virksomhedens afdelinger. Men det er mange, og de er kommet der år efter år. ”En fantastisk og loyal kundekreds”, lyder betegnelsen fra Kurt Kjær Jørgensen. Men den digitale verden har for længst også haft sit fremad stormende indtog hos 10-4, så man kan sidde derhjemme og ordne sine indkøb. - Pilen peger opad i vores salg og omsætning på nettet. Det er den vej, det går mere og mere. F. eks. sender vi hver eneste dag vogne til København og Nordsjælland med varer, der er bestilt på nettet. Kunder derovre gider groft sagt ikke at køre ind til byggecentre og betale for at parkere, når vi kan levere de varer, de bestiller på nettet, direkte ved deres fordør. Vi føler selv, at vi har fået vores webshops sat rimeligt i system, og vi får da også meget ros for vores hjemmesider. Vores kunder betegner dem som lette og overskuelige, siger Kurt Kjær Jørgensen.

”Angreb i anden bølge” Han lægger ikke skjul på, at byggebranchen og alt, hvad dertil hører, er en hård branche konkurrencemæssigt. - Det var lettere at tjene penge i gamle dage.


Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af en virksomhed/forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket 10-4 Byggecenter og Tømmerhandel, der har til huse på Enghavevej i Ringkøbing.

Og ”gamle dage” er i den forstand ikke længere tilbage end årene før den seneste finanskrise, der startede i 2008. Vi skal virkelig lægge os i selen for at være med i konkurrencen, siger han – men henviser så samtidig til, hvad Henry Kjeldsen med glimt i øjet har sagt om strategien, når der skal skabes ny udvikling: ”Når det gælder nye tiltag i en virksomhed, så gælder det om at anskue det som en krig, hvor det også gælder om at komme i anden bølge. Første bølge bliver hurtig skudt. Anden bølge røver og voldtager. Tredje bølge kommer for sent. Sørg altid for at komme i anden bølge!”

Trofaste medarbejdere Det er kendetegnende for medarbejderstaben i

10-4 Byggecenter og Tømmerhandel, at folk ikke løber af pladsen i utide. - Det er helt exceptionelt. Et eksempel: I december rundede Kalle Høgsberg de 80 år. Han har været medarbejder i virksomheden i 65 år og står stadig for indkøb af træ. Vi har haft flere 50-års og 40-års jubilarer og en hel hær af folk, der har været her i 25 år. Det må have noget med virksomhedens kultur at gøre. Jeg kan ikke definere til fulde, hvordan denne kultur er, men en humoristisk tilgang til tingene er i hvert fald en del af den. Når vi nu bruger så meget tid på det, skal det helst være sjovt at gå på arbejde. Personlig troede jeg engang, at jeg skulle skifte job hvert tiende år. Nu har jeg foreløbig været her i omkring de 20, siger Kurt Kjær Jørgensen - med glimt i øjet!

garant ringkøbing gulve & gardiner Skaadsmosevej 8 . 6950 ringkøbing Tlf. gulve 97 32 54 44 Tlf. gardiner 97 32 17 77 www.garant.nu Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 . Lørdag: 9.30 - 13.00

34


Medarbejdere i JSB Plast samlet på trappen til første sal i ROFI-Centret sammen med forrest til højre, Karina Povlsen, der er sundhedskonsulent i Dansk Firmaidrætsforbund.

■ aktivitetsdag i rofi-centret

En anderles dag for JSB Plast


- Det er et godt arrangement med spændende aktiviteter. Det er en god og anderledes måde at være sammen med kolleger på uden for arbejdspladsen. Siger 25-årige Simon Hansen, der arbejder på natholdet på virksomheden JSB Plast i Ringkøbing. Denne fredag eftermiddag den 11. no­­­ vember fra kl. 13 til kl. 17 har Simon sammen med knap 40 kolleger på JSB Plast taget imod virksomhedens og ROFIs tilbud om at deltage i en sjov og anderledes dag med nogle af de mange aktiviteter, der er mulighed for at dyrke i og omkring i ROFI-Centret.

Mere gang i firmaidræt Det er ROFI, der har taget initiativ til arrangementet og sammen med ledelsen i JSB Plast skruet tilbuddet sammen til virksomhedens medarbejdere. ROFIs formand, Ragna Knudsen, forklarer baggrunden for initiativet. - For år tilbage var der mange firmahold til forskellige aktiviteter i ROFI. Denne traditionelle form for firmaidræt vil vi gerne have mere gang i igen. Samarbejdet med JSB Plast om aktivitetsdagen i ROFI-Centret er et initiativ, som vi håber kan brede sig og skabe interesse hos andre virksomheder i vores område. JSB Plast er en spændende virksomhed med medarbejdere på både dag- og nathold og som sådan også ret repræsentativ for erhvervslivet her på egnen. Vi er glade for, at ledelsen i JSB Plast har bakket så positivt op om ideen og hele vejen igennem har været en

Søren Sørensen, der arbejder i JSB Plasts afdeling for indkøb og logistik, spillede bl.a. petanque. aktiv medspiller i processen, både i forhold til virksomhedens medarbejdere og i forhold til ROFI, siger Ragna Knudsen. Formanden understreger, at arrangementet naturligvis også er blevet til for at gøre opmærksom på de mange muligheder for aktiviteter, der er i ROFI-Centret, både på hold og individuelt. - Vi håber, at de medarbejdere fra JSB Plast, der har deltaget i aktivitetsdagen, får endnu mere lyst til at bruge vores tilbud og vil være positive ”ambassadører” for vores aktiviteter, både på deres egen arbejdsplads og over for kolleger på

Under aktivitetsdagen var der mulighed for at få foretaget et sundhedstjek. Her er tegnestueleder i JSB Plast, Simon Kristoffersen, på vægten, inden sundhedskonsulent Karina Povlsen giver ham ”diagnosen”. Den fortalte, at Simon målt på vægt, fedtprocent og BMI har en rigtig fin sundhedstilstand. Han motionerer to-tre gange om ugen – mest løb.

36


Tovholdere på JSB Plasts aktivitetsdag i ROFI-Centret. Fra venstre Inge Bak fra virksomhedens HR-afdeling, fabrikschef Jacob Brogaard, næstformand i ROFI, Thomas Andersen, og ROFIs formand, Ragna Knudsen.

Sommerhuse

FERIEHUSUDLEJNING

Vi søger:

• Flere

Du søger:

• • • • • • •

EFTERLYSES!!! sommerhuse til udlejning på Holmsland Klit

Lokalt bureau med et højt serviceniveau Mere end 20 års erfaring indenfor sommerhusudlejning Loyale og servicemindede medarbejdere Professionel dialog mellem udlejer og ejer Ingen skjulte omkostninger og optimal udlejning Markedsføring i flere kataloger og på vores hjemmeside Kontorer i Årgab og hjertet af Søndervig

Klik ind på www.danwest.dk for yderligere information. Kontakt os for en uforpligtende snak om udlejning! DanWest Feriehusudlejning A/S Årgab: Sønder Klitvej 20

6960 Hvide Sande

post@danwest.dk •

Tlf: 9732 4695

www.danwest.dk

Søndervig: Badevej 1

6950 Ringkøbing

Tlf: 9733 5955

■ aktivitetsdag i rofi-centret

Skydning var den aktivitet, som JSB Plast medarbejderne var mest interesserede i under aktivitetsdagen. Her har Kaja Pedersen, der til daglig arbejder med en CNC-maskine i virksomhedens produktion, afgivet sine skud. – Tidligere spillede jeg meget firmafodbold og var bl.a. med til DM med et hold fra JSB Plast. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom gang i firmafodbolden igen. Det er første gang, jeg har prøvet at skyde. Det kunne jeg også godt blive rigtig bidt af. Jeg er lidt af et konkurrence-menneske, siger Kaja, der var været i JSB Plast i 17 år.


andre arbejdspladser, så vi også på den måde kan ”sælge” ideen bredt til erhvervslivet i vores område, siger Ragna Knudsen.

Godt socialt samvær Fabrikschef i JSB Plast, Jacob Brogaard, har sammen med Inge Bak fra HR-afdelingen været virksomhedens tovholdere på tilbuddet om aktivitetsdagen i ROFI-Centret.

Trine Kildemoes (tv), der arbejder på nathold, og Anette Skarregaard, der arbejder på daghold, var glade for aktivitetsdagen i ROFI-Centret. Her ses de i og ved cirkelmaskinerne i fitnesscentret.

- Vi vil gerne være med til at fremme firmaidrætten. Det er vigtigt for en produktionsvirksomhed som vores, at medarbejderne også har et godt socialt samvær om motion og i andre sammenhænge, både i og uden for virksomheden. Vi giver økonomisk tilskud til medarbejdernes deltagelse i motionsaktiviteter, både individuelt, og hvis de deltager på hold i JSB Plasts navn. Aktivitetsdagen i ROFI-Centret er en god måde for os til at synliggøre, at vi også i dagligdagen gerne vil være med til at fremme, at vores medarbejdere dyrker motion i et godt socialt samvær, siger Jacob Brogaard. På forhånd fik medarbejderne på JSB Plast en oversigt over de aktiviteter, de kunne deltage i under aktivitetsdagen. I løbet af dagen var der motion og samvær i fodbold, fitness, badminton, petanque, bordtennis, dart, billard, pool og skydning. Ikke mindst skydning i ROFI-Centrets skydekælder var et tilløbsstykke. Dagen bød også på et foredrag, hvor sundhedskonsulent i Dansk Firmaidrætsforbund, Karina Povlsen, kom med gode råde om bl.a. kost og motion. Deltagerne i aktivitetsdagen gav over for ROFINyt udtryk for stor tilfredshed med arrangementet. Her er glimt fra dagen:

Fakta om JSB Plast ■ JSB Plast blev oprettet i 1988. Med hovedbase på Frejasvej i Ringkøbing er virksomheden en af verdens førende producenter af såkaldte Core Kits til vindmølleindustrien. Core Kits er materialer, der bl.a. bruges i vindmøllevinger. ■ Hovedaftagerne af JSB Plast´s produktion er Vestas, Siemens og Nordex.

38

■ Virksomheden beskæftiger i alt ca. 420 medarbejdere i Danmark, Kina og USA. På fabrikken i Ringkøbing er der godt 130 medarbejdere. Der arbejdes på daghold, nathold, skiftehold (nat og dag) og på eftermiddagshold.

Simon Hansen, der arbejder på nathold hos JSB Plast, spillede bl.a. badminton under aktivitetsdagen. Han spiller i øvrigt også fodbold i Faster-Hanning og var med til at rykke op i serie 3 i den forløbne sæson.


■ aktivitetsdag i rofi-centret Marius Lupu (tv) og Erik Røjsholt, der begge arbejder på nathold i JSB Plast, fik sig et spil pool i ROFI-Centret.

PARTNER REVISION statsautoriseret revisionsselskab

Birkmosevej 20A, 1. - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 97 32 10 55 ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk


Holdet fra Ringkøbing Skoles 5 c. ved landsdelsfinalen i Vildbjerg. Det er fra venstre Mikkel Strøm Normann Vestergaard, Frederik Byskov, Oliver Krogh Pedersen og Laura Vesterby.

Flotte placeringer ved skoleskydning i ROFI Fem hold fra Ringkøbing var med i landsdelsfinalen i skoleskydning, der i år blev afviklet i Vildbjerg lørdag den 19. november. Det er Dansk Skoleidræt og DGI Skydning, der hvert år arrangerer den landsdækkende skoleskydning, der er en konkurrence for alle 5. klasser. ROFI er lokal arrangør af konkurrencen. Ud af 140 deltagende hold i Vestjyllandskredsen kvalificerede ikke færre end fem hold fra Ringkøbing sig blandt de 20 hold, der deltog i landsdelsfinalen i Vildbjerg. Tre hold var fra Ringkøbing Skole og to fra Alkjærskolen. I kampen om at komme i landsdelsfinalen opnåede klasserne fra Ringkøbing Skole en andenplads, en 10. plads og en 15. plads, mens holdene fra Alkjærskolen blev henholdsvis nr. 13 og nr. 14 blandt de 20 hold, der kvalificerede sig. I landsdelsfinalen om at komme til landsfinalen i Vingsted var der dog ingen af Ringkøbing-holdene, der nåede helt til tops.

AUT. EL-INSTALLATØR

Birkmosevej 22 - Tlf. 9732 0405 E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Alt hvad du tænder på

40


■ skoleskydning i rofi

Holdet fra Ringkøbing Skoles 5. b ved landsdelsfinalen i Vildbjerg. Det er fra venstre: Isabella Møller, Malou Nielsen, Emil Aarup Flytkjær og Mads P. Mikkelsen.

Holdet fra Ringkøbing Skoles 5.a. ved landsdelsfinalen i Vildbjerg. Det er fra venstre Thor Schmidt, Lærke Aia Ali Willer, Alberte Gadegaard Rye og Anna Lodbjerg Hedegaard.


Martin Brygmann

Julie Berthelsen

Jubilæumskoncert med filmmusik, Brygmann, Berthelsen og et godt grin

Den 14. januar 2017 er der for 25. år i træk nytårskoncert i Ringkøbing. Og jubilæumskoncerten bliver en helt unik oplevelse, lyder det fra arrangørerne, der som tidligere år er Rindum SU og Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Rammerne for koncerten, der starter kl. 15, er ROFI-Centret. Som i de seneste år er det Orkester Midt/Vest, der leverer musikken ved den årlige nytårskoncert. Denne gang spiller orkestret hovedsageligt filmmusik med Martin Åkerwall som dirigent og med Julie Berthelsen og Martin Brygmann som solister. Martin Brygmann medvirker også som konferencier. Julie Berthelsen og Martin Brygmann er et makkerpar, der er garant for både medrivende musikalske oplevelser og et godt grin. Julie kendes som en vidunderlig sanger og sangskriver, der har udgivet albums på både dansk og engelsk og haft adskillige sange på hitlisterne. Martin Brygmann er kendt som sanger, komponist og eminent sjov skuespiller. Han har leveret et hav af hits til filmscenen, bl.a. ”Jesus og Josefine”, som han i øvrigt sang som duet med Julie Berthelsen. Orkester MidtVest

Orkestret og dirigenten Orkester MidtVest er stedet, hvor fremtidens klassiske musikere udklækkes. Med stort fokus på talentudvikling er Orkester Midt/ Vest praktikforum for talentlinjeelever og elever på Musikalsk Grundkursus i det midt- og vestjyske område. De får en vigtig del af deres uddannelse i orkestret og leverer samtidig store symfoniske koncerter for det midtvestjyske publikum. Dirigenten ved nytårskoncerten i ROFI-Centret, Martin Åkerwall, har siden sin dirigentdebut i 1991 dirigeret professionelle orkestre i ind- og udland. Han har været tilknyttet Det Kgl. Teater som både pianist og dirigent for Den Kgl. Ballet. Han har været kunstnerisk leder for Tivoli-Garden, og han har bl.a. også været chefdirigent for Livgardens Musikkorps. Det var ham, der dirigerede korpset ved fejringen af Dronning Margrethes 70-års fødselsdag.

Martin Åkerwall

42

Link til billetsalg kan findes på Musikskolens hjemmeside www. musikrisk.dk og på Rindum SUs hjemmeside www.rindumsu.dk


kalender Aktivitets

e r o t s arrangementer

i JANUAR-MAJ i ROFI-Centret

Den 3. januar: Ringkøbing Håndbold Nykøbing Falster

Den 3. marts: Ringkøbing Håndbold Odense HC

Den 7. januar: Sjov Lørdag

Den 4. marts: Gymnastikopvisning Ringkøbing

Den 12. januar: Ringkøbing Håndbold FC Midtjylland Den 14. januar: Nytårskoncert Den 4. februar: Ringkøbing Håndbold TTH Holstebro Den 11. og 12. februar: Bolig- og fritidsmesse Den 17. februar: Ringkøbing Håndbold SK Aarhus Den 18. februar: Sjov Lørdag Den 22. februar: Generalforsamling Ringkjøbing Landbobank Den 26. februar: Fastelavnsfest

Den 11. marts og 12. marts: Gymnastikopvisning DGI Vestjylland Den 18. marts: Sjov Lørdag Den 25. marts: Genbrugsen loppemarked Den 30. marts: Ringkøbing Håndbold Skanderborg Den 8. april: ROFIs 50-års JUBILÆUMSRECEPTION Den 29. april: Sjov Lørdag Den 1. maj: 1. maj møde


Blandt publikum til årets julekoncert med Stig Rossen i ROFICentret søndag den 27. november var der ekstra mange af de frivillige, som gør en indsats i ROFIs mange udvalg. Alle udvalgsmedlemmer var med ledsagere inviteret gratis med til koncerten.

Jubilæum, sammenlægning og Firmaidræt Open Der var især tre grunde til, at ROFI på denne måde i særlig grad påskønnede den store indsats, der ydes af de frivillige: I april 2017 er det 50 år siden, at ROFI blev stiftet. Gennem alle årene har dagligdagen og udviklingen i ROFI været båret af en fantastisk frivillig og vedholdende indsats. De gratis billetter til de frivillige med ledsagere var således en gave i anledning af jubilæet. Med virkning fra den 1. januar 2017 lægges ROFI og STØFI (Skjern-Tarm-Ølgod Familie- og Firmaidræt) - som andetsteds nævnt i dette nummer af ROFI-Nyt - sammen til én forening. Med de gratis billetter til julekoncerten blev der taget forskud på det gode samarbejde, der er lagt op til med sammenlægningen, og de nuværende frivillige i STØFI var også inviteret med til koncerten. For det tredje er ROFI i dagene 9.-11. juni vært for Firmaidræt Open (også omtalt andetsteds i ROFI.Nyt), der ventes at samle op mod ca. 1.500 deltagere fra hele landet. Det kræver en stor indsats af mange frivillige. Så i invitationen til julekoncerten lå der også en forventning om, at mange vil hjælpe til med afviklingen af det store stævne.

Den 2. december 2017 Det var i tredje år i træk, at Stig Rossen lagde vejen forbi ROFICentret på sin årlige turné rundt i landet med ca. 30 julekoncerter. I år havde Stig Rossen taget 18-årige Andrea Heick Gadeberg med som gæstesolist. De to og deres medbragte orkester leverede en fremragende koncert, der helt levede op til publikums forventninger. Knap 500 overværede koncerten. Det var 22. år i træk, at Stig Rossen tog rundt i landet med sine populære koncerter op til jul. I øvrigt: ROFI har allerede indgået en aftale med Stig Rossen om, at han også i 2017 gæster ROFI-Centret på turneen med julekoncerter. Det bliver lørdag den 2. december med start kl. 20.00.

- Grafisk kommunikation og rådgivning...

Plesnerhus · Østergade 9 · 6950 Ringkøbing grafisk@arastryk.dk · arastryk.dk · 97 32 11 00

44


Svend Erik Andersen, der er med i skydeudvalget, var en af de mange ROFI-frivillige, der tog imod ROFIs invitation til julekoncerten med Stig Rossen. Her ses han sammen med hustruen, Irene. De var begejstrede for koncerten.

AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

■ julekoncert i rofi-centret

Frivillige fik Stig Rossen som jubilæumsgave


❚ rofi-udvalg ■ BESTYRELSE Formand: Ragna Knudsen, Bøgevej 32, Ringkøbing................. 9732 2315 Næstformand: Thomas Schrøder Andersen, Finlandsgade 11, Ringkøbing.................................... 6163 0771 Sekretær: Irma Andersen, Jens Kirks Vej 13, Ringkøbing.......... 9732 1118 Bestyrelsesmedlemmer: Carl Christian Josephsen, Musvitvej 22, Ringkøbing.......................................... 2331 2878 Svend Neess, Nordmarken 35, Kloster..................... 9732 5829 ■ CENTERUDVALG: Formand: Ragna Knudsen - Medlemmer: Tage Carlsen og Ole Sig samt centerleder Per Andersen. UDVALG ■ SKYDNING: Jan Thorsted, Velling Kirkeby 69, Ringkøbing.................................. 9732 3836 Knud Nohns, Kærsangervej 25, Ringkøbing............. 9732 3496 Svend Erik Andersen, Grønlandsgade 4, Ringkøbing................................... 9732 1952 Svend Bang Andersen, Østerled 1, Ringkøbing........ 9732 3260 Jens Kristian H. Pedersen, Ørnevej 3, Ringkøbing.... 9732 3523 Irene Lykke Møller, Markledet 64, Ringkøbing........... 9732 5956 Viktor Sørensen, Finlandsgade 40, Ringkøbing.........9732 1712 Jette Dahl, Valmuehaven 4, Ringkøbing.................... 2835 3696 Kristian Dahl, Valmuehaven 4, Ringkøbing................ 2028 8606 Bent Kiilerich, Holstebrovej 52, Ringkøbing.............. 2945 2781 ■ BADMINTON: Marianne Aagaard, Smørblomsten 2, Ringkøbing..... 9732 3036 Ove Hykkelbjerg Christensen, Kærbyvej 14, Ringkøbing……................................... 9732 0021 ■ FITNESSCENTER: Berit Simonsen, Kirkevej 3, Ringkøbing……............. 2173 0321 Ulla Birkmose, Rapsmarken 9, Ringkøbing............... 2447 6066 Anita Stampe, Skolevej 3, Ringkøbing...................... 2311 8474 Louise Nielsen, Højvangen 33, Ringkøbing…........... 2094 1037 ■ SNOOKERKLUB: Jannik Skelmose, Bogfinkevej 29, Ringkøbing.......... 5126 8739 Jacob Brogaard Pedersen, Bogfinkevej 27, Ringkøbing....................................... 2855 2659 ■ MOTION & SAMVÆR: Inger Carlsen, Grønnegade 25, Ringkøbing.............. 9732 5520 Inge Møller, Mågevej 15, Ringkøbing......................... 9732 2196 Jørn Østerby, Strandvænget 10, Ringkøbing............ 9732 2598 Poul Henning Madsen, Heboltoft 42, Ringkøbing….. 9732 2836 Signe Plougsgård Jensen, Baneledet 4, Ringkøbing.9735 1628

46

■ STAVGANG: Inger Carlsen, Grønnegade 25, Ringkøbing.............. 9732 5520 ■ PETANQUE: Erik Lauridsen, Snebærvej 3, Ringkøbing.................. 9732 2753 Elly Green Andersen, Vestergade 23, Ringkøbing..... 9732 0181 Ragna Pøhl, Blomstervænget 14, Ringkøbing........... 9732 3672 Svend Neess, Nordmarken 35, Kloster..................... 9732 5829 Poul Overholm, Mellemvej 3, Tim.............................. 9733 3401 ■ GANGSPORT Carl Chr. Josephsen, Musvitvej 22, Ringkøbing........ 9732 3876 Agnes Marie Josephsen, Musvitvej 22, Ringkøbing.. 2331 2878 Inger Rønberg, Blomstervænget 39a, Ringkøbing.... 2178 1777 Jens Ole Bakbo Pedersen, Bryggen 5,st. th., Ringkøbing……............................. 7534 1969 ■ VETERANKLUB: Finn Hansen, Bregnevej 14, Ringkøbing................... 9732 2563 Kirsten Rasmussen, Bogfinkevej 50, Ringkøbing...... 9732 6270 Jakob Skovgaard, Markskellet 6, Ringkøbing........... 9732 2448 Jørn Østerby, Strandvænget 10, Ringkøbing............ 9732 2598 Gunnar Sandberg, Beddingen 5,1 th, Ringkøbing..... 9732 0311 Karin Madsen, Heboltoft 42, Ringkøbing.................. 9732 2836 ■ LØBEKLUB: Henrik Lohse, Fjordvang 1B, Ringkøbing ................. 2422 0100 Ryan Junkuhn, Blæsenborg Allé 27, Ringkøbing...... 5054 4577 Liselotte Fuglsig, Stenaldervej 29, Ringkøbing.......... 2464 7220 ■ FODBOLD: Thomas Schrøder Andersen, Finlandsgade 11, Ringkøbing.................................... 6163 0771 Jens Cordius-Hansen, V. Strandsbjerg 48, Ringkøbing................................. 9732 2259 ROFI-Centret - Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing Telefon: .............9732 2455 Telefax: ..............9732 4959 E-mail: ..............rofi@rofi.dk Website:...........www.rofi.dk Centerleder: Fitnesscenterleder: Per Andersen Mette Kyndi Palnov E-mail.................pa@rofi.dk E-mail............... mp@rofi.dk Souschef: Køkken: Birger Gade Kristensen E-mail: ....... kokken@rofi.dk E-mail........... birger@rofi.dk


Grete Mathiasson får nu sit navn indgraveret på den vandrepokal, der spilles om hvert år ved klubmesterskaberne i ROFI Petanque. Hun vandt klubmesterskabet 2016, der blev afviklet den 30. august på banerne ved ROFI-Centret. 36 af ROFI Petanques nu 66 medlemmer deltog i klubmesterskaberne, hvor Grete Mathiasson besatte førstepladsen med Erik Lauridsen

Det er ikke første gang, at de tre spillere kom på ”podiet”. Erik Lauridsen blev klubmester i 2013 og blev nr. 3 i 2014. Aksel Pedersen blev klubmester i 2014, og Grete Mathiasson blev nr. 2 i 2014. Vandrepokalen, der spilles om, er skænket af Ringkjøbing Landbobank. I løbet af i år er ROFI Petanque nået op på sit hidtil højeste medlemstal – 66, men der er plads til endnu flere. Medlemmerne spiller i det meste af sæsonen hver tirsdag og torsdag kl. 14-16 på banerne ved ROFI-Centret. I vinterperioden spilles der fra kl. 13, hvis vejret tillader det. Vinderen af klubmesterskabet 2016 i ROFI Petanque, Grete Mathiasson, sammen med Erik Lauridsen (th), der blev nr. 2, og Aksel Pedersen, der blev nr. 3.

Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk

■ petanque i rofi

Grete blev klubmester i ROFI Petanque

på andenpladsen og Aksel Pedersen på tredjepladsen.


LÅS LÅSOP OPFOR FOR DIN DINBOLIGBOLIGØKONOMI ØKONOMI - du - du bestemmer bestemmer selv selv til til hvad hvad

Med Med et et Prioritetslån Prioritetslån fårfår dudu større større råderum råderum ogog flere flere muligheder. muligheder. Har Har dudu friefrie midler, midler, kan kan dudu samle samle dem dem påpå enen tilhørende tilhørende indlånskonto indlånskonto ogog opnå opnå enen højhøj rente. rente. Med Med et et Prioritetslån Prioritetslån fårfår dudu enen fleksibel fleksibel måde måde at at låne låne penge penge påpå ogog enen fleksibel fleksibel måde måde at at betale betale pengene pengene tilbage. tilbage. Nysgerrig? Nysgerrig? Lås Lås dindin boligøkonomi boligøkonomi opop med med dede nye nye muligheder. muligheder.

Mona Mona Thorup Thorup privatkundechef privatkundechef 99 75 9932 7539 32 39

Morten Juelsgaard Morten Juelsgaard privatrådgiver privatrådgiver 9932 7510 32 10 99 75

vestjyskbank.dk/ringkoebing vestjyskbank.dk/ringkoebing

Rofi nyt nr 3 2016  

ROFI-Nyt nr. 3/2016

Rofi nyt nr 3 2016  

ROFI-Nyt nr. 3/2016

Advertisement