Page 1

Nyt

NR. 3 · November · 2012

Flotte placeringer til ROFIskytter

800 på skolebænken ... Masser af billeder og tekst fra Bike & Run

DANHOSTEL RINGKØBING

RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT


Det handler om viljen til at stå bag de frivillige

Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og til at bygge et positivt fællesskab op for store og små. I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både på og udenfor banen. Velkommen i vestjyskBANK.

vestjyskbank.dk/ringkoebing

2

Benny Schultz privatrådgiver bes@vestjyskbank.dk

Mogens Frik privatrådgiver mof@vestjyskbank.dk


Der er hele tiden behov for nytænkning for at tilgodese nye krav fra og nye behov hos de mange mennesker, der gerne vil dyrke motion og samtidig have gode oplevelser i godt socialt samvær med andre. Det er vi meget bevidste om i ROFI. Vi vil gerne udvikle nye tilbud til de mange, der kommer i vores forening og i ROFI-Centret i dag. Og vi vil gerne tilpasse de aktiviteter, vi har på programmet, så de bliver interessante for endnu flere og for nye målgrupper. Derfor har vi i ROFI sat gang i en proces, hvor vi ”tænker skævt”. Vi har i vores forening og vores center ca. 30 forskellige tilbud om aktiviteter. Hvordan kan vi kombinere nogle af de mange tilbud på nye og spændende måder, som åbner op for nye muligheder og nye brugere? Det er formålet med processen, som vi i august og september indledte med to ”tænk skævt” arrangementer for medlemmer af vores aktivitetsudvalg. Her kom der en masse ”skæve” ideer på bordet. Flere af dem er vi i gang med at realisere. Andre er på tegnebrættet og skal bearbejdes, før de omsættes til konkret handling. Vi vil også gerne invitere dig som læser af ROFINyt og/eller bruger af aktiviteterne i ROFI med til at tænke skævt. Har du en god idé - skæv, lige, krum eller helt oplagt - til nye aktiviteter, som passer til

Sk ideæve er

RoFi-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ............ Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter ........................ Tlf. 9732 0996 motionscenteret@rofi.dk Bowling .................................... Tlf. 9732 2455 ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: A. Rasmussens Bogtrykkeri

 formanden har ordet

Vi tænker skævt i ROFI

Ragna Knudsen Formand

din, din families, dine venners eller arbejdskollegers behov og dagligdag, er du meget velkommen til at henvende dig til ROFIs bestyrelse eller ROFIs aktivitetsudvalg. Måske kommer den ”tænk skævt” proces, som vi har sat gang i ROFI til at danne skole i andre foreninger inden for Firmaidrætten i Danmark. Vi fik en opfordring fra Dansk Firmaidrætsforbund til at afprøve konceptet, fordi vi er en stor forening med mange aktivitetstilbud og mange brugere. Da vi gerne vil være med til skabe nye trends inden for motion og samvær og nyudvikle tilbud til bl.a. ansatte i virksomhederne, tog vi med glæde imod tilbuddet. Det er faktisk også rigtig sjovt at ”tænke skævt” og se på dagligdagen med nye briller og fra nye vinkler. (Læs inde i bladet mere om ”Tænk Skævt”). Bortset fra det går tingene ikke sin ”skæve gang” i ROFI og ROFI-Centret. Vores Bike & Run stafet i starten af september og vores DM-stævne i skydning i Ulfborg høstede mange roser fra deltagerne. Vi er kommet i gang med - og der er stor søgning til - efterårets og vinterens mange aktiviteter. Og der er fortsat mange store arrangementer med vidt forskelligt indhold i centret, og flere er på vej. F.eks. vores årlige julefrokost lørdag den 24. november, hvor vi med ca. 750 tilmeldte nu kan melde ”alt udsolgt”.

Mød os på

Facebook www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

www.rofi.dk3

R O F I - N Y T • N R . 2 • 2 0 11


Gennem 40 år har Lions Club Ringkøbing indsamlet og doneret mange midler til forskellige formål i lokalområdet. Da klubben den 22. september fejrede sit 40-års jubilæum, blev der uddelt 880.000 kr. fra jubilæumsfonden. Blandt de mange modtagere af pengene var ”Sjov Lørdag”, der arrangeres i et samarbejde mellem ROFI, Rindum SU og Ungdomsgården. Arrangementet fik 25.000 kr. - Vi er meget taknemlige for pengene fra Lions. Det er et skulderklap til det arbejde, der gøres for at lave sunde aktiviteter for børn og unge, siger Carl Christian Josephsen, der er ROFIs tovholder på Sjov Lørdag. Sæsonen med de sjove lørdage, hvor børn og unge fra 3. klasse til 8. klasse kan boltre sig med en lang række aktiviteter i ROFI-Centret, havde premiere den 29. september med ca. 400 deltagere. - Det er den største opbakning, der har

Skulderklap til

Det er sjovt at være til Sjov Lørdag i ROFICentret.

Skydning i kælderen under ROFI-Centret er en fast aktivitet i Sjov Lørdag.

Og der kan bowles i bowlingcentret.

4


 sjov lørdag

været til arrangementet i de seneste år. Det viser, at Sjov Lørdag lever i bedste velgående og stadig har appel til mange, understreger Carl Christian Josephsen.

Udstillingsvindue for foreninger Arrangørerne af Sjov Lørdag forsøger hele tiden at give deltagerne smag på nye, spændende aktiviteter. - Vi inviterer f.eks. lokale foreninger til at komme og promovere deres aktiviteter for børnene og de unge. Den første aften var det Ringkøbing Bokseklub, og i november er det Ringkøbing Karateklub. På den måde er Sjov Lørdag også et ”udstillingsvindue” for foreningerne, så de ad den vej måske kan trække flere nye medlemmer til deres aktiviteter, siger Carl Christian Josephsen. Næste Sjove Lørdag er den 17. november.

Den første sjove lørdag i sæsonen var der mulighed for at prøve at bokse i Ringkøbing Bokseklub.


■ rofi-nyt kort

”Det er bedre at røre sig end at sidde stille” mandag: Tirsdag: onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Ny formand i løbeklubben. Henrik Lohse (billedet) har afløst Kasper Palnov som formand for ROFIs løbeklub, der har ca. 40 medlemmer.

Leder vandgymnastik i Ældre Sagen. På tur med Fjordvandrerne. Leder gymnastik i Motion og Samvær i ROFI. Leder gymnastik i Grønnegadecentret. Leder pensionistsvømning. Der skal også være tid til børn og børnebørn. En tur i skoven sammen med Niels for at plukke kantareller.

Betinget af årstiden er et ugeprogram med ovenstående indhold ikke usædvanligt for Inge Møller, der har rundet de 70 år. Selv om der er noget hver dag, ser det ikke ud til at stresse hende. Her er hendes egen helt enkle forklaring på engagementet: - Det går, som det skal. Jeg tror, det er bedre at røre sig end at sidde stille! Når ROFI-Nyt har sat Inge stævne, er det jo bl.a., fordi hun er en af de mange frivillige ledere i ROFI. Hun har nu i 10 år været medlem af udvalget for Motion og Samvær, hvor ældre over 60 år hver onsdag eftermiddag i vintersæsonen samles til mange aktiviteter og socialt samvær i ROFI-Centret.

Det er en livsstil Men Inge har, som ugeprogrammet antyder, også ”aktier” i mange

Kom i form med tilløb i Matas J. A. Jensen Algade 18 Tlf.: 9732 0101 www.garant.nu

Garant Ringkøbing

Ribovej 2 . 6950 Ringkøbing

6

Tlf. Gulve 97 32 06 97 Tlf. Gardiner 97 32 17 77


 profilen

andre frivillige gøremål. Det er en livsstil, som typisk for mange i hendes generation i vores del af landet har fulgt f.eks. dette koncept: På efterskole - i Staby. På idrætshøjskole - i Gerlev. Tjenestepladser både ude og hjemme. Frivillige jobs som leder af gymnastik i en række foreninger. Måske lidt atypisk for generationen har Inge også undervist i svømning i svømmehallen i Ringkøbing siden 1976. Men typisk er til gengæld, at Inge, der er født i Spjald, men flyttede til Holmsland i 1945, gik til gymnastik og senere folkedans hos Ragna Tang. Selv sammenfatter Inge sine mange jobs som frivillig leder, både før og nu, således: - Jeg og mange andre er jo opvokset med det. Det er vores interesse. Vi vil gerne være en del af det lokale fællesskab. Når folk er tilfredse med det, vi gør, og vi får et skulderklap engang imellem, så er det løn nok. Og det er bedre end at sidde hjemme og se fjernsyn. I øvrigt tager det jo ikke hele dagen. Når jeg har lavet et gymnastikprogram, er det gennemført i løbet af en time, og i f.eks. Motion og Samvær i ROFI er der andre til at afløse, hvis jeg skal noget andet den dag. Inge Møller tror til gengæld, at det bliver svært fremover at få de unge generationer til at tage over med det frivillige arbejde. - De har jo så travlt. Men det har vi egentlig også haft.

Passion for mink

Det er bedre at røre sig end at sidde stille, understreger Inge Møller. Men her sidder hun dog stille til ære for fotografen.

Travlhed havde Inge Møller bl.a. fra 1977 til 2004, da hun sammen med sin mand, Niels, drev minkfarm på hans fødegård ”Hjelm” i n e n Rindum. g U s te - Minkavl er fantastisk interessant. æ .. n Pasning af minkhvalpe, arbejde på absolut er e s a t . højtryk i den periode, hvor minkene skal b pelses, og den særlige atmosfære omkring priserne på pelsauktionen. Det er spændende det hele, mindes Inge Møller med glæde. I dag bor hun og Niels på Mågevej i Ringkøbing med en flot udsigt ud over fjorden. Den og naturen i det hele taget glæder de sig over hver dag. - Selv om vi bor kun ca. 400 meter fra Torvet, føler vi ikke, at vi er flyttet til byen, som vi i øvrigt er glade for. Men, som der står i sangen: Vi kan bedst med åbne vidder, siger Inge Møller. På det lidt indiskrete spørgsmål om, hvordan Niels så klarer sig, når hun farter af sted til sine mange gøremål i løbet af ugen, svarer Inge prompte med et glimt i øjet: - Han fisker på fjorden og bliver i øvrigt passet op hele tiden!


Antikvitetshandler Ole Spenster fra Frederiksberg var med på antikmessen i Ringkøbing for første gang.

Mange antikviteter, og antikviteter er mange ting.

Antikviteter er

mange ting Antikviteter er mange ting. Det fik ca. 4.000 besøgende bogstaveligt talt bevis på, da de den 26.-29. juli besøgte antikmessen i ROFI-Centret. Der var meget for enhver smag hos de ca. 30 udstillere, der havde stande på messen. Blandt dem var Ole Spenster, der til daglig har en antikvitetsforretning på Frederiksberg. Den har han drevet i ca. 30 år, men det var første gang, at han var med på den årlige antikmesse i Ringkøbing. Ifølge Ole Spenster er der efterhånden sket en opblødning i definitionen af, hvornår en ting er en antikvitet. - I gamle dage sagde man, at ting skulle være fra senest omkring 1850-erne for at kunne betegnes

som antikviteter. Det var på den tid, at industrialismen startede og efterhånden afløste den håndværksmæssige fremstilling. Denne opfattelse holder ikke rigtig i dag. Nu kan antikviteter godt være yngre. Der er flere definitioner, og der er en opblødning i begreberne antik, kunst og design. Min definition er, at hvis en ting er håndværksmæssigt fremstillet, så er det en gedigen antikvitet, siger Ole Spenster, der i sin forretning bl.a. satser på sølv, porcelæn og kuriositeter.

Videre til Løkken Fra ROFI-Centret tog Ole Spenster videre til den årlige antikmesse i Løkken, hvor han har været med i 12 år.

Bliv inspireret til nyt til din bolig eller til en god gaveidé

Gaver pakkes smukt ind, og der er landsdækkende bytteservice indenfor 30 dage. Nygade 2 - Ringkøbing – Tlf. 97 32 01 06 - www.inspiration.dk Annonce Ringkøbing.indd 1

8

Nyt

08-03-2011 12:21:48


 antikmesse

gs å s e i o . s .. me k i t 3 A n 20 1

- Mange af de øvrige udstillere her i Ringkøbing tager også med til Løkken. På den måde holder vi rejseomkostningerne nede. Finanskrisen kan også mærkes i vores branche, siger antikvitetshandleren fra Frederiksberg. Antikmessen har ca. 30 år på bagen i Ringkøbing. Efter mange år i Vesterhavs-Hallen var det andet år, at ROFI-Centret lagde plads til antikviteterne. Messen arrangeres af firmaet Compass Messer, der allerede har reserveret centret til antikmesse næste år på samme tid.

AUT. EL-INSTALLATØR

Nørregade 8 · 22 Tlf.- Tlf. 97 9732 32 040405 05 Birkmosevej E-mail: morten@c-wiese.dk · www.c-wiese.dk E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Alt hvad du tænder på

Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk


AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

FYSIURGISK MASSAGE i Rofi-Centret Balsam for krop og sjæl Vær god ved din krop - den skal holde hele livet Massage/akupressur Min egen behandlingsform, som jeg har udøvet i lang tid. Hvor man arbejder dybt med musklerne og de evt. følelser og problemer, der er forbundet med spændingen. Under behandlingen får man varme på lænd og nakke, og det gør at man får en dejlig afslappet og afstressende tilstand.

Tidsbestilling på tlf. 9732 1936 Tinna Skaanning Mennesket i de fire elementer: Luft - Jord - Ild -Vand Malet af Line Skaanning

A. Rasmussens Bogtrykkeri - 5 mm

& SERVIC E

estuen Fj

or dlyst

Stauning

, 6900 Skje

rn

æring

44

ing

ndling

ertz.d

Isolering

9731 214

2

0

Isolering og hulm af lofter urer med papi stenuldpruld og rodukter www.hvid esande-taMobil 4029 4456 - 5 mm grens.dk til beskæ ring dansk byggeri tagmaler forening

G · TLF. 97 32 00 32

algebeha

JESPER SEN

af tag samt

k-h

k

Afrensn

og maling

00

STØRST E SALG DERFOSTØRSTR UDVAL E G

VVS & KLOAK

w.b

SØREN

ww

Sikkerh udsty

Thorsve

9732 45

Torvegad

Bendt

K

Svinget Fax 97324, 69 E-mail: 3307 bendt

9732 0

Din

Henry Kje

lds

10-4

BYGG

Ringkøbi Videbæk ng 97 32 10 97 17 10 04 04

Din lok ale radioTV forhand ler

97 32 00 Gåga

den

1

Inf for

HUG

97 32 06

BORGVE J 22 · 695 0 RINGKØ BIN

Mere end din garan 40 års erfaring ti for faglig udført kvalite tsarbejde.korrekt

97323 70

SHUS.DK

9732 1 515 HINGE

WWW.

Holsteb rovej mail@b11A - 6950 Ringkø www.b vkristensen.dk bing vkristensen.d k

Jord-, kloaksamt anlæg , beton- og murerarbejd i fag- og sarbejder udføre e hovedentrep s rise.

Ringk J:\KA łbing Telef 5. majTALOG\RING onbog Omsla \KOMMUNAL\ g.prn 2010 11:57 Omslag.VP :18

DU ER

til besk

ØBING

- 5 mm

148,maet Tegn 97 32 08

DEN

Arkitektfir

v/

Johnny Tlf. 973 Andersen, Toldhus

FOR

-wiese.dk www.c-wi ese.dk

Alt hvad du tæn der

6 905 vej 12, E-Mail: ja@tegnes 9 - Fax 973 www.tegn tuen estuen-fjo -fjordlyst.d 6 9099 k rdlyst.dk

38

Torvega dannemann de 3 · 6950 Ring købing -ringkobing @profilopt ik.dk

HINGE S HUS

a/ s

66

97 31 12

AUT.

EL-INS MO Birkmos RTEN BRÆTALLATØR NDGAAR evej 22 - Tlf. 97 D E-mail: 32 morten@c 04 05

97 32 11

www.profi loptik

.dk Stormgade E-mail: hvides3, 6960 Hvide Sande ande@profilo ptik.dk

02

ØJE

128,-

4, 6950 RINGK

10

ring

OPTIK

Informa for Ringtions- og te lef købing og om onbog

97 32 06

Åbent: Mandag-torsdag 7.30-16.00 Fredag 7.30-13.40

www.arastryk.dk

til beskæ

PROFIL

V. Strandgade 3, 6950 Ringk E-mail: ringko øbing ebing@pro filoptik.dk

TORVEG ADE

grafisk@arastryk.dk

Color profile: Composite Gener Default ic CMYK printer screen profile

egn - 20 PROF 10-11 IL OP TIK

Nørregade 9 Ringkøbing Tlf. 9732 1100

8

BO


Ringkøbing Håndbold

ROFI-Centret er hjemmebane for Ringkøbing Håndbolds damer i 1. division. Holdets næste hjemmekampe er: 16. november mod Vendsyssel, 2. december mod VSH 2002, 6. januar mod Fredericia, 19. januar mod SK Århus og 7. februar mod Nykøbing Falster.

Sjov Lørdag

Sæsonen med ”Sjov Lørdag” i ROFI-Centret er startet i et samarbejde mellem ROFI, Rindum SU og Ungdomsgården. Her kan børn og unge fra 3. klasse til og med 8. klasse boltre sig med en lang række aktiviteter en lørdag aften i hver måned. Næste Sjove Lørdag er den 17. november med bl.a. Ringkøbing Karateklub. Se siderne 4 og 5.

Sæt kryds i kalenderen og bestil allerede nu billetter til årets sjoveste julefrokost. Nu har du/I chancen for at opleve Finn Nørbygaard meget tæt på, når han giver den gas til ROFI-Centrets fælles julefrokost.

Stor julebuffet Røde og hvide sild, karrysalat pyntet med æg Røget laks m. slikasparges og rejer Lune frikadeller med rødkål Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler Mørbradbøf m. champignon a la creme Lun leverpostej med bacon og champignon Ris a l´amande med kirsebærsovs Kaffe og the Pris: Kr. 350 pr. couvert Kom og oplev et flot og festligt pyntet ROFI-Center, som vil sprudle af liv, dejlig mad, god musik og – ikke mindst – venlig og glad betjening!

Musik: Non-stop – 2 live-bands live-bands::

ALLEY CATS og LET’S DANCE BAND

Julefrokost

Julefrokost med Finn Nørbygaard lørdag 24. november kl. 18.30

Billetter bestilles hos Det bliver en hylende sjov, hyggelig og anderledes julefrokost for firmaer, personaleforeninger, kortklubber, naboer, par som singler. Bestil allerede billetter nu, inden der bliver udsolgt...

Centret

Kirkevej 26 . 6950 Ringkøbing . Telefon 9732 2455 eller rofi@rofi.dk

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Julefrokost 24. nov.

For fjerde år i træk arrangerer ROFI-Centret lørdag den 24. november julefrokost med start kl. 18.30. Der er totalt udsolgt med en venteliste på ca. 100 personer.

Uddannelsesmesse

UU Ringkøbing Fjord arrangerer den 6. december uddannelsesmesse i ROFI-Centret for eleverne i kommunens 8.-10. klasse kl. 9-16. 1.200-1.400 elever deltager i messen i løbet af dagen.

Nytårskoncert 12. jan.

Lørdag den 12. januar er ROFI-Centret traditionen tro ramme om den årlige nytårskoncert i Ringkøbing. Arrangør af koncerten er Rindum SU og Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Bolig- og fritidsmesse

Den 2. og 3. februar arrangerer Compass Messer sin årlige bolig- og fritidsmesse i ROFI-Centret.

 på plakaten

Fastelavnsfest

Den 10. februar holder Ringkjøbing Landbobank sin årlige fastelavnsfest i ROFI-Centret.

■ rofi-nyt kort

Ny klubmester i petanque. 24 spillere deltog, da ROFIs petanqueudvalg i slutningen af august for anden gang afviklede klubmesterskaberne på banerne ved ROFI-Centret. Klubmester blev Hans Erik Juncker. Han fik dermed en aktie i den vandrepokal, som Ringkjøbing Landbobank har skænket. På billedet overrækker sidste års klubmester, Niels Petersen, pokalen til den nye mester (til venstre). Pokalen skal vindes af den samme person tre gange for at blive ejendom. Der spilles petanque i ROFI hver tirsdag og torsdag eftermiddag med skiftende makkere. Samme koncept anvendes ved klubmesterskaberne, hvor alle skal igennem tre kampe. Betingelsen for at blive klubmester er dels, at man skal være med til at vinde flest kampe, dels have flest points. ROFIs petanqueudvalg har haft ca. 50 medlemmer i 2012. I øvrigt har Niels Petersen afløst Egon Dalby som formand for udvalget.


”Retten til udlevering eller fordeling af stærkere drikke er frafaldet”. Hvis ordene skal tages helt for pålydende, så kunne det dreje sig om et værtshus, der fremover kun vil servere alkoholfrie drikke. Det er der dog slet ikke tale om. Nej, ordene er hentet fra det næringsbrev, som Sofus Gaardsøe fik den 11.

Annoncører og sponsorer

har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af et firma eller en forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket KM Radio, der har til huse i Nygade i Ringkøbing.

12

februar 1938 som bevis på, at han havde lov til at drive radioforretning i Algade i Ringkøbing. Her 74 år senere eksisterer den stadig som en af Danmarks ældste radio- og tv-forretninger. Men der er unægteligt sket et og andet i de mellemliggende år - teknologisk især, men også ejermæssigt. Fra 1966 til 1982 hed forretningen Vestjysk Radio Service og var ejet af Alf Møller Hansen og


Teknologi i

74 år

i KM Radio

- Det er fantastisk spændende at se den teknologiske udvikling, der er sket, siden de første radioer kom frem for 90 år siden. Ud over det rent tekniske indhold lå der jo også i de første mange år et stykke flot træ-håndværk i radioerne. Jeg synes, det er skægt at arbejde med de ting og kan stadig blive helt elektrisk, når jeg ser et gammelt apparat. Jeg har afleveret det meste af samlingen til kommunen. For øjeblikket er den opmagasineret, men jeg håber, at der på et tidspunkt kan laves et lille museum under en eller anden form, siger Karsten Mogensen. Og så skruer vi tid og billede frem til 2012. - Ja, i dag kan vi stå og snakke med vores Tv-apparat. Vores ”husalter” kan mere og mere. Tv, radio, telefoni, computere og internet bliver mere og mere integreret, og det er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling fortsætter i hurtigt tempo. Selv vi, der har været i branchen i mange år, skal stå tidligt op for at følge med, understreger Karsten. Der er ikke en stor stab af ansatte at holde styr på i KM Radio, og det har Karsten det efter eget udsagn godt med. Han passer for det meste selv butikken, reparerer i værkstedet og har en servicemand som medarbejder. Desuden går hans kone, Lone Hvid, der ellers arbejder i kantinen i Ringkøbing Landbobank og også er kunsthåndværker, jævnligt til hånde.

 annoncører i rofi-nyt

Karsten Mogensen ved en gammel radio af mærket Utica fra 1930-erne. Den står i forretningen, men er ikke til salg.

Ude med lys og lyd Flemming Mogensen. Den blev i 1982 overtaget af Hvis der er en større koncert eller forestilling i Flemming Mogensens søn, Karsten, og har siden denne del af Vestjylland, er det meget sandsynligt, haft navnet KM Radio. Adressen er Nygade 27. at Karsten Mogensen har et par fingre og en mixer - Som knægt gik jeg altid rundt i værkstedet og pult med i spillet. Et avanceret lys- og lydanlæg, skruede og drejede på alt, hvad der kunne drejes ofte med personlig betjening, er efterhånden blevet på. Så det lå vel mere eller mindre i kortene, at jeg en stor del af hans virksomhed. skulle være radio- og TV-tekniker. Jeg blev udlært - Jeg kommer rigtig meget omkring med vores hos min far i Vestjysk Radio Service. For 30 år computerstyrede anlæg - lige fra rockkoncerter til siden købte jeg Alf Møllers Hansens andel af forretkirkespil i Ringkøbing Kirke, musicals på gymnasiet ningen og drev den sammen med min far i og store arrangementer i ROFI-Centret. Jeg en halv snes år, inden jeg selv tog helt kommer også meget med anlægget i det a f ks over, fortæller Karsten Mogensen, der i n E ar - tv nye spillested ”Generator” i Ringkøbing dag er 55 år. og har i øvrigt i flere sammenhænge n m io et fortrinligt samarbejde med de unge D a e r a d ge r t n in 90 års udvikling i s mennesker, der er knyttet til stedet. En d stor samling æl or r e t koncert bliver aldrig bedre, end lysf Karsten har om nogen indblik i og og lydanlægget tillader. Derfor synes fornemmelse for den teknologiske jeg, det er en stor udfordring at skulle stå udvikling, der er sket inden for radio- og for kvaliteten i lys og lyd og på den måde være tv-branchen. Gennem årene har han samlet med til at sikre, at publikum får en stor oplevelse. ca. 300 gamle radioapparater, skibsradioer, båndDet kræver mange timer hjemmefra, men forretoptagere m.m. Det ældste apparat i samlingen er ningsmæssigt er jeg glad for, at jeg har den niche i fra radioens barndom i 1920-erne. firmaet. Vi kan jo også mærke på salget i butikken,


El-installation erhverv/privat/landbrug · Solceller · Hvidevarer · Tyverialarm · Belysning · Varmepumper · Ventillation · Data

”Skal jeg også være din el-installatør?”

2221 3500 Sommerhuse til udlejning søges DanCenter & Danland

Verdens beds te ferier™ i Danmark

Vi hjælper dig til den optimale udlejning. Ring og få et uforpligtende konsulentbesøg eller mail rene.knudsen@dancenter.com

97 33 97 77 eller 25 27 80 47 www.dancenter.dk

Ringkøbing Flagstænger

Salg og udlejning af flag og flagstænger Tlf. 9732 2388 - www.ringkobingflag.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-18, lørdag kl. 10-13 og 1. søndag i md. 10-16 ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-18, lørdag kl. 10-13 og 1. søndag i md. 10-16

Hvidbergs Bageri

GULDBAGEREN

14

Østergade 17 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 4422 Fax: 9732 5201


 annoncører i rofi-nyt

at folk er lidt tilbageholdende med at bruge penge for tiden, siger Karsten Mogensen.

Schuberts minde er et hjertebarn Når der ikke står arbejde i KM Radio på programmet, er behandlingshjemmet Schuberts Minde i Ringkøbing et hjertebarn for Karsten. Han er med i bestyrelsen for både hjemmet og for støtteforeningen. - Jeg synes, at det er en rigtig god institution med et meget engageret personale. Det er livsbekræftende at være med til at gøre en forskel for

Nyt

Karsten ved den avancerede mixer pult, som han ofte er ude med for at sikre topkvalitet i lyd og lys ved store arrangementer.

de unge mennesker på stedet og give dem nogle gode oplevelser, siger Karsten Mogensen. Når dertil kommer, at han også gerne vil fiske på fjorden fra en jolle, som han har liggende i Sommerlyst, gå på jagt og sætte gamle biler i stand - ja, så er hele ”sendefladen” med radio, tv, lys, lyd og alt det andet vist fyldt ud!


Nybagte mødre laver mødregrupper. De mødes til efterfødselstræning, og de mødes for at udveksle erfaringer om deres nye roller og deres nyfødtes gøren og laden. Men hvad med de nybagte fædre? Ganske vist har de ikke haft besværet med at føde, men de har dog forud ydet deres bidrag, og deres rolle i hverdagen er jo også ændret, efter at der er kommet børn i huset? Hvad med at tilbyde noget med træning og samvær for dem? Det var en af de utraditionelle ideer, der blev luftet, da medlemmer af ROFIs aktivitetsudvalg to aftener i august og september blev udfordret til at ”tænke skævt” og kaste nye øjne og lidt skæve vinkler på foreningens aktiviteter. - Der er hele tiden behov for nytænkning for at tilgodese nye krav og behov hos dagens og fremtidens brugere af tilbuddene i ROFI og ROFICentret. Vi har ca. 30 forskellige tilbud om aktiviteter. Lever de til fulde op til, hvad folk efterspørger i dag? Kan vi kombinere nogle af de mange tilbud på nye og spændende måder, som åbner op for helt nye muligheder og måske også nye brugere og medlemmer? Det var formålet med de to ”tænk skævt” arrangementer, siger ROFIs formand, Ragna Knudsen.

Nybagte fædre til træning og samvær i ROFI efter fødslen???

Trækker spor efter sig Formanden understreger, at ”tænk skævt” blev en så stor succes, at det uden tvivl vil trække adskillige spor efter sig i ROFI, både på kort og på længere sigt. - Vi har fået nye øjne på, hvordan vores mange udvalg i højere grad kan bruge hinanden og til

fælles bedste arbejde på tværs med aktiviteter, der gør det endnu mere spændende at være udvalgsmedlem og være bruger i vores forening og center, siger Ragna Knudsen. Det var første gang, at ”tænk skævt” konceptet blev afprøvet inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Tovholder på arrangementerne i ROFI var foreningskonsulent i Firmaidrætten, Jane Have Andersen. - Når vi ved, at motion og socialt samvær er sundt, skal vi arbejde for, at det bliver tilgængeligt

Bobby Croshaw, der til daglig bl.a. er idrætscoach og spinning-instruktør i Randers, var hyret til at komme med indspark til ”tænk skævt” i ROFI. Her ses han sammen med foreningskonsulent i Firmaidrætten, Jane Have Andersen (tv), og ROFIs formand, Ragna Knudsen.

16


 tænk skævt

nk . . æ T vt. skæ

for alle. Vi skal være gode til at skabe aktiviteter, der rækker til nye målgrupper. Derfor skal vi turde tænke skævt og måske kombinere aktiviteterne på lidt nye måder. Hvis tænkt skævt i ROFI ”rykker” i form af nye initiativer, vil vi udbrede konceptet til andre foreninger inden for Firmaidrætten i Danmark, siger Jane Have Andersen.

ideer afprøves Enkelte af de mange ”tænk skævt” ideer, der kom på bordet i ROFI, er allerede ved at blive afprøvet. Det gælder f.eks. 30 minutters quick-spinning, der umiddelbart følges op med træning i fitness, og

Nogle af de ROFI-folk, der var med til at ”tænke skævt” og nu arbejder videre på tværs med ideer til nye aktiviteter.

afprøvning af et pulssystem på deltagere i seniorgymnastik. En kombination af spinning, løb og svømning og tilsvarende en kombination af spinning, løb og skydning er på tegnebrættet. Det samme gælder et forløb, der kaldes ”Energi til livet”, hvor et hold skal mødes til forskellige ting i 12 uger. Og ideen med efterfødselstræning og samvær for nybagte fædre? Ja, den idé arbejdes der også på at realisere under en eller anden form.


Det er over 40 ür siden, at lørdag var almindelig skoledag i Danmark. Ikke desto mindre havde ca. 800 lÌrere og pÌdagoger fra alle skoler og SFO-er i Ringkøbing-Skjern Kommune mødepligt i 5 timer lørdag den 15. september 2012. Det var dog ikke en helt almindelig skoledag, og de daglige rammer var ogsü anderledes end i det daglige. Det store �klassevÌrelse� var ROFICentret, hvor de mange lÌrere og pÌdagoger fra hele kommunen var samlet til pÌdagogisk dag. Temaet for dagen var �inklusion�. - Begrebet inklusion stür büde politisk og pÌdagogisk højt pü dagsordenen i skoleverdenen i Danmark netop nu. For os, der er samlet om800 lÌrere og pÌdagoger fra alle skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune samlet til pÌdagogisk dag en lørdag i hal 1 i ROFI-Centret.

temaet her i dag, handler det om, at vi pü kommunens skoler bliver endnu bedre til at tage vare om alle elever, uanset hvilke forudsÌtninger og behov de kommer med, understregede skoleleder pü Tim Skole, Jan Jensen, over for ROFI-Nyt i �spisefrikvarteret� under den pÌdagogiske dag i ROFICentret.

En fĂŚlles oplevelse Jan Jensen er med i en kommunal projektgruppe,

 6RPPHUKXVHHIWHUO\VHV

 9LV¥JHU ž )OHUHVRPPHUKXVHWLOXGOHMQLQJSn+ROPVODQG.OLW  'XV¥JHU ž (WORNDOWEXUHDXEHOLJJHQGHPLGWLVRPPHUKXVRPUnGHW PHGHWK¥MWVHUYLFHQLYHDX ž 0HUHHQGnUVHUIDULQJLQGHQIRUVRPPHUKXVXGOHMQLQJ ž /R\DOHRJVHUYLFHPLQGHGHPHGDUEHMGHUH ž 3URIHVVLRQHOGLDORJPHOOHPXGOHMHURJHMHU ž ,QJHQVNMXOWHRPNRVWQLQJHURJRSWLPDOXGOHMQLQJ ž 0DUNHGVI¥ULQJLIOHUHNDWDORJHURJSnYRUHVKMHPPHVLGH  6XUILQGSnYRUHVKMHPPHVLGHIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ  .RQWDNWRVIRUHQXIRUSOLJWHQGHVQDNRPXGOHMQLQJ  'DQ:HVW)HULHKXVXGOHMQLQJ$6 6¥QGHU.OLWYHMcUJDE +YLGH6DQGH 

7HOHIRQ)D[SRVW#GDQZHVWGN

18

ZZZGDQZHVWGN  


 pædagogisk dag

800 lærere og pædagoger på ”skolebænken” en lørdag som arbejder med inklusion i folkeskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som sådan var han en af tovholderne på dagen, hvor de mange lærere og pædagoger blev inspireret af folk fra Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation (DISPUK). - Denne lørdag er en del af vores arbejdsplan. Derfor er der mødepligt. Fordelen ved, at vi alle er samlet om temaet, er, at vi kommer hjem med en fælles oplevelse og dermed også et fælles grundlag at arbejde videre ud fra, understreger Jan Jensen.

Peder Tilsted fra Nr. Vium-Troldhede Skole var en af de mange lærere, der var til pædagogisk dag i ROFI-Centret.

Leder på Tim Skole, Jan Jensen, var en af tovholderne på den pædagogiske dag.

Nybyggeri - Tilbygning - Ombygning - Reparationer -Glas

Værksted: Svinget 4 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 0594 • Fax: 9732 3307 • Bil: 4018 3408


10-årige Mathilde Andersen, der skyder i ROFI, var med til et DM-stævne for første gang. - Det er rigtig sjovt at gå til skydning. Jeg synes selv, at jeg er okay til det, og jeg regner med, at det er en sportsgren, som jeg vil fortsætte med, fortalte Mathilde, der fik en flot andenplads i sin række ved stævnet.

Koncentreret indsats gav flotte placeringer til ROFI-skytter - Hvis du skal blive god til at skyde, skal du finde roen og koncentrere dig. Jeg synes selv, at jeg er ret god til det. Naturligvis går jeg efter at få en god placering, men det drejer sig lige så meget om at konkurrere med sig selv.

Patrick Juul (th) og Mathias Brink, der begge bor i opholdsstedet Novej 11 i No, leverede en koncentreret indsats under DM-stævnet. Patrick blev nr. 1 og Mathias nr. 3 i deres respektive klasser.

Det understregede Patrick Juul over for ROFINyt, da ROFIs skydeudvalg på banerne i Ulfborg Skyttecenter den 8. september var vært for udendørs DM i skydning inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Patrick Juul bor til daglig i det socialpædagogiske opholdssted Novej 11 i No. Han skyder i ROFI og deltog denne lørdag for første gang i et DM-stævne. Det blev en flot debut. Efter en koncentreret indsats vandt Patrick DM-titlen i riffelskydning i klassen LC.

Styrker evnen til at koncentrere sig

Tre af ROFIs garvede pistolskytter ved DM-stævnet i Ulfborg Skyttecenter. Det er fra venstre Viktor Sørensen, Svend Andersen og Alex Eriksen.

20

Leder af opholdsstedet Novej 11, Rolan Andersen, var med Patrick Juul og en anden af de unge på stedet, Mathias Brink, til DM-stævnet i Ulfborg. - Vi har næsten altid nogle af vores unge med til skydning i ROFI. Det er en sportsgren, der bl.a. styrker de unges evne til at koncentrere sig. Og netop evnen til koncentration kan de omsætte og bruge positivt i mange andre sammenhænge i deres liv og udvikling, understreger Rolan Andersen. 63 riffelskytter og 28 pistolskytter deltog i DM-stævnet i Ulfborg Skyttecenter. Blandt de i alt 14 skytter, der repræsenterede ROFI ved stævnet, var det ikke kun Patrick Juul, der leverede en koncentreret indsats. ROFI skød sig under stævnet


Pistol

Jytte Gad Hougesen fra Herning Firmaidræt klar til skydning.

Skydning er for folk i alle aldre. 66-årige Niels Jørgen Jensen, der her gør klar til skydning ved DM-stævnet, er en af de rigtigt garvede. Ud over at han selv deltager i konkurrencer, har han i 38 år været skydeinstruktør i Herning Firmaidræt.

Rolan Andersen er leder af det socialpædagogiske opholdssted Novej 11 i No og var med to af de unge fra stedet til DM-stævnet i skydning. Men hans barnebarn, Mathilde Andersen, var også med som aktiv skytte. Her ses Rolan og Mathilde i Ulfborg Skyttecenter med banerne til riffelskydning i baggrunden.

Peter Aas Jacobsen og Jan Thorsted blev nr. 1 i henholdsvis PB-klassen og PC-klassen. Sven Schou blev nr. 2 i PB og Alex Eriksen nr. 3 i PC, mens Viktor Sørensen, Per Aas Jacobsen og Jan Thorsted besatte andenpladsen i holdkonkurrencen i klasse PB.

 dm i skydning

til i alt fem DM-titler og andre flotte placeringer. Her er de bedste ROFI-placeringer ved stævnet:

Riffel Ud over Patrick Juuls førsteplads i LC-klassen var der følgende flotte placeringer til ROFIskytter: Stine Bloch vandt BA-klassen. Hun er ikke uvant med topplaceringer. For få uger siden blev hun også regionsmester på både 50 meter og 200 meter riffel. Mathilde Andersen blev nr. 2 i BC-klassen, og Mathias Brink og Nana Lynggaard blev henholdsvis nr. 3 og nr. 4 i samme klasse. Jens Kr. Holm blev nr. 3 i LC-klassen, og i klasse B for hold skød Stine Bloch, Nana Lynggaard, Rune Bonde og Jens Kr. Holm sig til en førsteplads, mens Mathilde Andersen, Mathias Brink, Patrick Juul og Svend Bang Andersen blev nr. 3 for hold i samme klasse. - Alt i alt blev det et godt stævne - også for ROFI. Efter stævnet havde vi en god aften i bowlinghallen i ROFI-Centret, hvor vi fik en lækker menu med efterfølgende fri bowling, fortæller formanden for ROFIs skydeudvalg, Jan Thorsted.

Dorte Jespersen fra Vejle repræsenterede arbejdspladsen Fredericia Garnison ved DM-stævnet i Ulfborg Skyttecenter.


22


 bike & run

Hvad har SKATs Betalingscenter i Ringkøbing at gøre med Det Kristne Gymnasium midt i kirketiden den første søndag i september? Hvorfor har tøser fra Horne taget turen til Ringkøbing for at mødes med folk, der til daglig håndterer affald eller producerer tankbiler? Hvorfor aktiverer piger fra Ringkøbing-Skjern Kommune sig selv en søndag, når de arbejder med aktivering af andre i normal arbejdstid? Og hvad får bankpiger til at give de andre piger bank?

Møde på tværs til stafet i ROFI

Ja, der er kun én logisk og sandfærdig forklaring. Alle de nævnte og mange flere med dem var samlet ved ROFI-Centret søndag den 2. september for at deltage i Bike & Run stafetten, som ROFI arrangerede for tredje gang. I alt 24 hold deltog i år i stafetten, der har dette koncept: Hvert hold består af fem deltagere, hvoraf tre løber hver 5 km, og to cykler hver 13,6 kilometer. Man skiftes til at give stafetten (en chip) videre, så de fem deltagere gennemfører deres tur én for én. Når den sidste kommer i mål, har de sammen klaret en tur, der svarer til et maratonløb på 42 kilometer og 195 meter.

17 byer i Danmark Bike & Run Stafetten er blevet noget af et hit inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Ud over Ringkøbing med ROFI som arrangør har stafetten i år været afviklet i 16 byer i Danmark. - Vi er meget tilfredse med afviklingen af årets Bike & Run. Det var helt tydeligt, at deltagerne hyggede sig, men at konkurrencen om at slå de andre og vinde over sig selv også spillede en væsentlig rolle. Sådan er det, når motion, samvær og resultater er en god blanding. Vi kunne godt have ønsket lidt flere deltagende hold, men blandt der var en række nye i forhold til sidste år, og alle gav udtryk for, at de gerne kommer igen næste år.

Så vi gentager helt sikkert Bike & Run i Ringkøbing i 2013, understreger ROFIs formand, Ragna Knudsen.

På følgende sider er der glimt fra Bike & Run stafetten 2012 i Ringkøbing.

Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Tlf. 97 32 30 22 · www.bcvj.dk Torvegade 5e · 6950 Ringkøbing

Vores boligudstlling har åbent alle ugens dage kl. 9-21

Badevej 13 (ubemandet boligudstilling) Søndervig · 6950 Ringkøbing


Når venner mødes. ”Loboribo” var navnet på dette hold, der for anden gang var med til Bike & Run. Det består af et hold venner, der hvert år mødes den første weekend i september. - Vi havde satset på, at løbet var lørdag, men nu er det altså søndag, og så må vi køre den på rutinen, fortalte vennerne. Det er fra højre Rikke Heinze, Louise Bækby Hansen, Bo Bennedsgaard, Bo Kjær Larsen og Thomas Thomsen. I vognen er det Bo Kjær Larsens 3-årige søn, Mads. Først dronningen, så ROFI. Lørdag den 1. september var Benny Hansen (tv på billedet) fra Politihjemmeværnet i Ringkøbing på Skive Kaserne for at være med til indvielse af en ny fane sammen med Dronning Margrethe. Dagen efter kontrollerede han trafik ved Bike & Run i ROFI sammen med Jørgen Nielsen (i midten) og Bo Damgaard.

Fra VM i Tarm. Firmaet VM i Tarm, der har godt 100 ansatte, producerer tankbiler. Det var dog ikke biler, men cykler og løbeben, som holdet fra Tarm-virksomheden havde taget med til Bike & Run i Ringkøbing. - I år har vi blandt de ansatte startet et løbehold og et cykelhold, og i dag kombinerer vi de to discipliner på ét hold, fortalte Dennis Friis Pedersen (tv) og Brian Hansen, der her ses ved deres cykler før start. For første gang. Team Kavli A/S var for første gang med til Bike & Run. Deltagerne på holdet synes, at det er en god måde at være sammen på uden for arbejdspladsen. På billedet ses fra venstre i bageste række Karsten Bæk, Niels Møller og Ib Sølvdahl. I forreste række Mathias Sølvdahl og Lene Rasmussen. Kavli A/S, der har ca. 75 ansatte, er i dag firmanavnet på det, der tidligere hed Pebas og tidligere igen Soda Stream.

24


En hund efter Bike & Run. Hunden Marko, der er af racen Breton, var med til Bike & Run, men dog kun som tilskuer. Hans ejere, Morten Hessellund og Karina Mulbjerg, var aktive på Boligcenter Vestjyllands hold. Morten læser til skovfoged, og Karina er ansat i boligcentret.

Midt i kirketiden. Det var midt i kirketiden denne søndag, og en del af eleverne på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing var til gudstjeneste i Rindum Kirke. Men gymnasiet var også repræsenteret ved Bike & Run, hvor to hold stillede til start. På billedet er det ene af dem. Fra venstre Elisabeth Morthorst, Michael Gade Linde (lærer), Martin Mølhave og Benjamin Johansen. Med på holdet var også Kristian Østergaard, men han løb ude på ruten, da billedet blev taget.

 bike & run

SKAT i samvær og konkurrence. SKATs Betalingscenter i Ringkøbing, der har ca. 210 ansatte, havde to hold med til Bike & Run - et hold for ledere og et hold for medarbejdere. - Vi vil gerne have en sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har det godt. Fredags-bar gider folk ikke rigtig i dag, så vi laver socialt samvær omkring motion og idræt. Det her er et godt arrangement, der kombinerer sundhed, trivsel og socialt samvær, og lige i dag koncentrerer vi os især om konkurrencen mellem lederholdet og medarbejderholdet, sagde skattedirektør John Ladefoged (på billedet i midten i forreste række), før det gik løs med løb og på cykel.


Tøserne fra Horne. Horne ligger i nærheden af Varde, og Hornetøserne var navnet på et af de deltagende rene pigehold ved Bike & Run. - Vi har en løbeklub, og via sms blev det besluttet, at vi skulle prøve det her, fortalte Katrine Schmidt og Anne Mette Bøttchen (th), der her hepper på en løbende holdkammerat på vej i mål.

Sponsor med frugt og vand. Trine Madsen er ansvarlig for marketing i Vestjysk Banks afdeling i Ringkøbing. Vestjysk Bank er ROFIs hovedsponsor, og Trine brugte en god del af denne søndag til at dele frugt og vand ud til deltagerne i Bike & Run, så kropsdepoterne var i orden, både før og efter strabadserne.

Niels’s Gulvbelægning Niels Andersen Skådsmosevej 8 - Tlf.: 9732 5444 Mobil: 2320 6191

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Amby El ApS v/Jan Amby Mejsevej 6b Ringkøbing

Tlf. 9732 3400 Mobil 5150 0180 jan@amby-el.dk . www.amby-el.dk

SKORINGEN SKORINGEN Algade 12 Algade 12 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Mobil: 4024 7996

Tlf.: 9732 0176

26

Fra affald til motion. Til daglig beskæftiger medarbejderne i Renovationsselskabet ESØ, der har hovedadresse på Vardevej syd for Tarm, sig med indsamling, behandling og genanvendelse af affald fra Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. Denne søndag stod der ikke skrald, men motion og socialt samvær på programmet for medarbejderne på de to hold fra selskabet, der deltog i Bike & Run. Her ses de to hold - et rent damehold og et mixed hold - før starten. Far og søn. Allan Axelsen bor i Fredericia og er produktionschef i virksomheden OTV Plast i Vejen. Hans far, 65-årige Per Axelsen, er pensionist efter 42 års ansættelse i Flyvevåbnet og bor i sommerhusområdet Halby mellem Stauning og Ringkøbing. Begge er ivrige motionister. Allan er gerne af sted på racercykel eller mountainbike fire-fem gange om ugen, og Per når som regel op på mellem 30 og 40 kilometers løb som ugentlig ration. Far og søn var med på ROFIs løbeklubs hold ved Bike & Run.


ROFI nyt 1/4 side - 150 x 48

Piger i aktivering. Fra venstre Anita Dahl, Rikke Brixen, Linda Nygaard og Dorit Noe arbejder til daglig i Ringkøbing-Skjern Kommunes Projektenhed med afklaring og aktivering af borgere, der får offentlige ydelser. Søndag den 2. september var de selv aktiveret i ROFIs Bike & Run for tredje gang af lige så mange mulige.

Søren Kristian og forsyningen. RingkøbingSkjern Forsyning var den virksomhed, der havde flest hold med til Bike & Run. Virksomheden forsynede arrangementet med tre hold. - Som en forholdsvis ny organisation, der består af gamle kommunale enheder, der er slået sammen, gør vi en hel masse for, at vi som medarbejdere samles på tværs og mødes efter mm arbejdstid. Derfor er vi med her, fortalte Søren Kristian Larsen, der er controller i forsyningen, efter at han var kommet godt i mål.

 bike & run

Holdets Benjamin. Benjamin Høllsberg sikrede med dagens hurtigste løbetid og en fantastisk spurt førstepladsen i herrerækken til Det Kristne Gymnasium. Her er han lige kommet i mål.


Kun én fibersprængning. Louise Nielsen og Palle Larsen fra Røde Kors Ringkøbing stod parat med behandling af skader under Bike & Run. De fik en stille søndag med kun en enkelt fibersprængning.

Marianne lukkede. Marianne Christensen, der var med på et af Team ESØs to hold, var den sidste over målstregen denne søndag, men hun var den, der fik flest klapsalver fra publikum og stor opbakning fra holdkammeraterne. Også her gælder det, at det på det lange sigt er vigtigere at deltage i motion og socialt samvær end at komme først i mål.

... vi er inde i sagerne

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633

H. Lindquist arkitekter Nygade 26, 6950 Ringkøbing Tlf. 97320211, Fax 97325347

www.h-lindquist.dk

28


Vinder i damerækken. ”De Grønne Tøser” fra Ringkjøbing Landbobank vandt igen i år Bike & Run i damerækken. Sammen med ROFIs formand, Ragna Knudsen, ses her fra venstre Line Sommer Ahle, Gitte Hvas og Jeanette Justesen. Med på holdet, der fik en samlet sluttid på 2 timer og 11 minutter, var også Julie Abildgaard.

Honorar for ejendomshandler 6.250 kr. incl. moms når der foreligger købsaftale vedrørende parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Uden købsaftale er prisen 10.000 kr. incl. moms. Berigtigelsen omfatter gennemgang af købsaftalen, servitutter, ejendomsoplysninger fra kommunen, tilstandsrapport, forsikringstilbud, tinglysningsmæssig ekspedition m.m. Hvis det ønskes, orienterer vi gerne kort om samejeoverenskomst, testamente m.v. For andre typer handler kan indhentes tilbud på prisen for ejendomshandler.

THORNINGER

Advokat Jens E. Pedersen - Advokat Thomas Lindschouw - Advokat Jacob Møller Herningvej 1, 6950 Ringkøbing - Tlf.: 9732 3811 - Fax: 9732 5240 - email: advokat@thorninger.dk

 bike & run

Vinder i herrerækken. Et af de to hold fra Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing vandt herrerækken i den fornemme, samlede tid på 1 time, 49 minutter og 38 sekunder. Her ses holdet sammen med ROFIs formand, Ragna Knudsen, og en check på 1.000 kr.


7 +

7 )

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E E

E

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

YE J

Ringkøbing Skjern Låseteknik

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42 WWW.M-MASTRUP.DK

Vinder i mixed rækken. Holdet fra ROFI Fitness vandt mixed rækken i tiden 1 time, 57 minutter og 18 sekunder. På billedet to af deltagerne på holdet sammen med ROFIs formand Ragna Knudsen. Det er Jesper Pedersen (tv) og Thomas Thomsen. Sidstnævnte, der bor i København og arbejder i Hvidovre Kommune til daglig, fik masser af motion denne søndag. Ud over holdet fra ROFI Fitness løb han også en tur på det hold af gamle Ringkøbing-venner, der til lejligheden kaldte sig ”Loboribo”.

Aut. FIAT / LANCIA / ALFA ROMEO SERVICECENTER

VM BILER - RINGKØBING A/S www.vm-biler.dk

Sønderbyvænget 2 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2446

Er du klædt på til tidens vilkår?

96 750 750 • JKS.DK

En snak med JKS kan altid betale sig, uanset om du søger nyt arbejde eller nye medarbejdere til din virksomhed. Vi beskæftiger medarbejdere til alle opgaver - fx på lageret, i produktionen, på byggepladsen og i administrationen.

Vi har kontor i Ringkøbing og Skjern - samt i resten af Danmark

30


Se flere fotos fra Bike & Run i Ringkøbing på www.rofi.dk og se resultatlisten på www.bikeandrun.nu

PARTNER REVISION statsautoriseret revisionsselskab

Hugborgvej 18 - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 97 32 10 55 ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk

 bike & run

Landinspektør på afveje. Thomas Lund er landinspektør og ansat i Ringkøbing-Skjern Forsyning. Under Bike & Run cyklede han for et af de tre deltagende hold fra forsyningen. Det gav efterfølgende anledning til en del venskabelig mobning. Forklaringen: Som en af de to cyklister på holdet skulle Thomas cykle 13,6 km. Men det blev til i alt omkring de 30 kilometer, fordi han havde overset skiltningen og nåede til Tim, før han konstaterede, at han var på afveje. - Jeg kørte simpelthen så stærkt, at jeg ikke så skiltene, og jeg slog min egen personlige rekord, var Thomas Lunds gode forklaring, efter at han var vel tilbage i Ringkøbing. Udflugten indbragte ham i øvrigt en vel fortjent trøstpræmie. Her ses han til højre sammen med løbsleder og konferencier, Kasper Palnov.


Hvad har en rød moderniseret udgave af den gamle Folkevogn ”Boblen” fra firmaet A. V. Vejgaard, røde servietter på bordene og Bloddonorerne i Ringkøbing med hinanden at gøre? I det daglige nok egentlig ikke så meget bortset fra, at rød er blodets farve. Men denne fredag aften den 21. september var folkevognen, servietterne og donorerne med til den samme fest i ROFI-Centret. ”Boblen” var med som pynt. Det var servietterne til dels også. Men bloddonorerne var aktive. De fejrede, at Ringkøbing Bloddonorkorps i år har 60-års jubilæum. Det har firmaet A. V. Vejgaard i øvrigt også. Hvert fjerde år er bloddonorerne i Ringkøbingområdet inviteret til fest som en påskønnelse af, at de år efter år lader sig tappe for blod for at redde liv og helbred for andre. 260 donorer ud af et samlet korps på ca. 1.200 medlemmer var samlet til 60-års jubilæumsfesten i ROFI-Centret.

Donorerne tappes mobilt Der var engang, da bloddonorerne her på egnen skulle bevæge sig ind på Ringkøbing Sygehus for med jævne mellemrum at blive tappet for blod.

32

Blodets farve ved 60-års fest for de lokale donorer


Rød ”Bobbel” til pynt fra 60-års jubilaren A. V. Vejgaard, røde servietter og røde balloner til 60-års jubilæumsfesten for Bloddonorerne i Ringkøbing.

Et klart budskab ved donorfesten i ROFI-Centret. Til højre formanden for Bloddonorerne i Ringkøbing, Lisbeth Buus, og til venstre kasserer i korpset, Karen Skaaning Madsen.

efterhånden over hele landet, siger formanden for Bloddonorerne i Ringkøbing, Lisbeth Buus.

Stabilt korps Korpset på de ca. 1.200 medlemmer i Bloddonorerne i Ringkøbing er ret stabilt. - I løbet af et år kommer den mobile enhed knap nok i kontakt med alle medlemmer, men vi har ca. 1.100 tapninger á en halv liter om året i vores område. Det vil altså sige, at der fra vores korps leveres ca. 550 liter blod om året, som kan redde liv for andre. Det er vi taknemlige for, og derfor fortjener donorerne også en god, gratis fest med jævne mellemrum. Og vi havde en rigtig god jubilæumsfest i ROFI-Centret, understreger Lisbeth Buus. Alle deltagere i festen fik i øvrigt et bloddonorkrus med sig hjem i jubilæumsgave.

 donorfest

Sådan er det ikke længere. Lige før kommunalreformen for 6 år siden blev det lokale sygehus og i øvrigt også sygehusene i Lemvig og Tarm nedlagt som tappesteder. I stedet tappes donorerne nu i en trailer, bemandet med sygeplejersker, der med jævne mellemrum kører rundt og placeres på centrale steder - f.eks. ved den nuværende akutklinik i Ringkøbing og ved større virksomheder i området. - Vi var jo noget skeptiske, da de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter som de første i landet indførte den mobile tappeenhed. Men den er blevet en stor succes. Tidligere skulle donorerne bevæge sig ind til sygehuset. Nu kommer vi ud i donorernes lokalområder. Det sparer transport og er jo også en konsekvens af den nye sygehusstruktur, hvor mange har fået meget længere til deres lokale sygehus, og vi er blevet mere synlige i ”landskabet”. De mobile tappeenheder breder sig nu


Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

A

S

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

nb tegnestuen aps Bjørn Christiansen Thomas Olsen Arkitekter M.A.A Vester Strandsbjerg 4 A, 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 2100 Fax: 9732 4744

34

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver E kskursioner Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419


■ CENTERUDVALG: Formand: Ragna Knudsen Medlem: Tage Carlsen Medlem: Ole Sig Centerleder: Per Andersen UDVALG ■ Svømning: Carl Christian Josephsen, Musvitvej 22, 6950 Ringkøbing........................................9732 3876 Titte Lodberg, Kirkebakken 2, 6950 Ringkøbing..............9732 2276 Bent Lønne, Islandsgade 15, 6950 Ringkøbing...............9732 2605 Kirsten Nordentoft, Heboltoft 40, 6950 Ringkøbing.........9732 1760 Brita Husted Christiansen, Bøgevej 19, 6950 Ringkøbing..........................................9732 3767 ■ Skydning: Jan Thorsted, Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing........9732 3836 Knud Nohns, Kærsangervej 25, 6950 Ringkøbing..........9732 3496 Svend Erik Andersen, Grønlandsgade 4, 6950 Ringkøbing................................9732 1952 Svend Bang Andersen, Østerled 1, 6950 Ringkøbing.....9732 3260 Jens Kristian H. Pedersen, Ørnevej 3, 6950 Ringkøbing.9732 3523 Irene Lykke Møller, Markledet 64, 6950 Ringkøbing........9732 5956 Viktor Sørensen, Finlandsgade 40, 6950 Ringkøbing.....9732 1712 Jette Dahl, Valmuehaven 4, 6950 Ringkøbing.................2835 3696 Kristian Dahl, Valmuehaven 4, 6950 Ringkøbing.............2028 8606 ■ Badminton: Ellen Tang Damgaard, Tangsvej 30, 6950 Ringkøbing....9732 4335 Benny Biltoft, Blomstervænget 47, 6950 Ringkøbing......9732 3577 ■ Firma-Bowling: Elvin Hansen, Grønsiskenvej 24, 6950 Ringkøbing.........9732 3352 Svend Nielsen, Dyekjærsvej 12, 6950 Ringkøbing..........9732 0966 Poul Henning Madsen, Heboltoft 42, 6950 Ringkøbing...9732 2836 Henry Overgaard Pedersen, Damtoften 4, 6950 Ringkøbing........................................9734 6637 ■ Fitnesscenter: Ulla Birkmose, Rapsmarken 9, 6950 Ringkøbing............2447 6066 Claus Kvist Sørensen, Solbakken 6, 6950 Ringkøbing...6171 9166 Jannik Skelmose, Bogfinkevej 29, 6950 Ringkøbing…....5126 8739 Tove Guldhammer, Skolevej 27, 6950 Ringkøbing..........2328 7696 ■ Idræt om dagen: Peter Johannsen, Heboltoft 90, 6950 Ringkøbing...........9732 0435 Birgit Trabjerg, Stenaldervej 61, 6950 Ringkøbing..........3064 9899 Sonja Bank Krogsgaard, Koustrupvej 12, 6950 Ringkøbing....................................9732 2001 Mette Johannsen, Heboltoft 90, 6950 Ringkøbing..........9732 0435 Kaj Lauridsen, Trekløvervej 11, 6950 Ringkøbing............9733 5544 Knud Rasmussen, Tim Kirkeby 52, 6980 Tim..................9733 3558 Birgit Riber, Forsythiavej 2, 6950 Ringkøbing..................9732 6191

■ Familiemotion (Tour de Pedal & Idrætsmærke): Gitte Birch Bertelsen, Baneledet 31, 6950 Ringkøbing...2082 5243 Inga Risom, Brogårdsvænget 37, 6950 Ringkøbing........9732 2956 ■ Motion & Samvær: Inger Carlsen, Grønnegade 25, 6950 Ringkøbing...........9732 5520 Else Bruun, Alkjærhøj 18, 6950 Ringkøbing....................9732 1084 Mette Kristensen, Nørbyvej 48, 6950 Ringkøbing...........9733 7049 Grete Thomsen, Vejskillingen 4 C, 6950 Ringkøbing.......9732 1295 Jørgen Nysted, Vellingvej 32B, 6950 Ringkøbing............9732 6874 Inge Møller, Mågevej 15, 6950 Ringkøbing.....................9732 2196 Jørn Østerby, Strandvænget 10, 6950 Ringkøbing..........9732 2598 Lisbeth Lüchow, Blomstervænget 2, 6950 Ringkøbing...9732 0714 ■ Stavgang: Inger Carlsen, Grønnegade 25, 6950 Ringkøbing...........9732 5520 ■ Petanque: Niels Petersen, Birkevej 6, 6950 Ringkøbing...................9732 1954 Elly Green Andersen, Vestergade 23, 6950 Ringkøbing.9732 0181 Birgit Trabjerg, Stenaldervej 61, 6950 Ringkøbing..........3064 9899 Ragna Pøhl, Blomstervænget 14, 6950 Ringkøbing.......9732 3672 Erik Lauridsen, Snebærvej 3, 6950 Ringkøbing..............9732 2753 ■ Veteranklubben: Finn Hansen, Bregnevej 14, 6950 Ringkøbing................9732 2563 Kirsten Rasmussen, Bogfinkevej 50, 6950 Ringkøbing...9732 6270 Jakob Skovgaard, Markskellet 6, Ringkøbing..................9732 2448 Jørn Østerby, Strandvænget 10, 6950 Ringkøbing..........9732 2598 Gunnar Sandberg, Markskellet 44, 6950 Ringkøbing......9732 0311 Karin Madsen, Heboltoft 42, 6950 Ringkøbing................9732 2836 ■ Golf: Stig Carlsen, Mølhøj 16, 6950 Ringkøbing......................4046 1798 ■ Fodbold: P.t. ingen udvalgsmedlemmer ■ løbeklub: Henrik Lohse, Højvangen 33, 6950 Ringkøbing..............2422 0100. Ryan Junkuhn, Blæsenborg Allé 27, 6950 Ringkøbing...5054 4577 Liselotte Fuglsig, Stenaldervej 29, Ringkøbing...............2464 7220 ■ snookerklub: Jannick Skelmose, Bogfinkevej 29, 6950 Ringkøbing.....5126 8739 Jacob Brogaard Pedersen, Bogfinkevej 27, 6950 Ringkøbing....................................2855 2659 ROFI-Centret - Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing Telefon: 9732 2455 Telefax: 9732 4959 E-mail: rofi@rofi.dk Website: www.rofi.dk Centerleder: Per Andersen, Smørblomsten 17 , 6950 Ringkøbing.......3056 0630 Souschef: Birger Gade Kristensen, Syrenvej 16, 7400 Herning......9721 0242 Mobil ..............................................................4037 2242 Køkkenleder: Alice Lange, Blåbærhaven 3, 6950 Ringkøbing .............9732 2252 Fitnesscenterleder: Mette Kyndi Palnov, Kirkevej 6, 6950 Ringkøbing............9732 2034 Mobil: ............................................................. 2241 1261

 rofi udvalg

■ BESTYRELSE Formand: Ragna Knudsen, Bøgevej 32, 6950 Ringkøbing..............9732 2315 Næstformand: Thomas Schrøder Andersen, Finlandsgade 11, 6950 Ringkøbing.................................9732 3530 Sekretær: Ellen Tang Damgaard, Tangsvej 30, 6950 Ringkøbing........................................9732 4335 Medlem: Stig Carlsen, Mølhøj 16, 6950 Ringkøbing......................4046 1798 Medlem: Hans Herping, Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing..............9732 5020


e medspi l a ller! Din lok G R AT I S B A N K S K I F T E

En lokal bank

G R AT I S B A N K S K I F T E

e medspi l a Din lok ller!

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at

En lokal bank Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at der bakker op om bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en op omviegnens foreninger. forpligtelse, har somlokale ægte lokalbank, men Det også er en der bakker op om bakke foreningslivet en stor fornøjelse. foreningslivet forpligtelse, vi har som ægte lokalbank, men også en Du storfinder fornøjelse. os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv.

DuKort finder på trøjer, på drikkedunke, i sportshalsagt:os Overalt i lokalområdet. ler, på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver Kort sagt: Overalt i lokalområdet. dig overblik og tryghed. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver dig overblik og tryghed.

Torvet 1 / 6950 Ringkøbing / Tlf. 9732 1166 post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

36 Torvet 1 / 6950 Ringkøbing / Tlf. 9732 1166 post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

2120358 rofi nyt nr 3 2012 ny  
2120358 rofi nyt nr 3 2012 ny  

ROFI-nyt nr. 3/2012

Advertisement