Page 1

Nyt

NR. 1 · April · 2012

Når mennesker mødes ...

Et hav af mennesker deltager i de mange aktiviteter, som ROFI og ROFI-Centret byder på. Læs om de mange aktiviteter og arrangementer de seneste par måneder.

DANHOSTEL RINGKØBING

RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

Så s ba k al d g u n k er mm es i dæ k


e medspi l a ller! Din lok G R AT I S B A N K S K I F T E

En lokal bank

G R AT I S B A N K S K I F T E

e medspi l a Din lok ller!

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at

En lokal bank Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at der bakker op om bakke op om egnens lokale foreninger. Det er en op omviegnens foreninger. forpligtelse, har somlokale ægte lokalbank, men Det også er en der bakker op om bakke foreningslivet en stor fornøjelse. forpligtelse, vi har som ægte lokalbank, men også foreningslivet en Du storfinder fornøjelse. os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv.

DuKort finder på trøjer, på drikkedunke, i sportshalsagt:os Overalt i lokalområdet. ler, på tasker, på håndklæder, langs boldbaner osv. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver Kort sagt: Overalt i lokalområdet. dig overblik og tryghed. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver dig overblik og tryghed.

Torvet 1 / 6950 Ringkøbing / Tlf. 9732 1166 post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

2


medlemmer i 2011

Ragna Knudsen Formand

 formanden har ordet

975 flere

Den 27. marts afviklede ROFI sin årlige generalbeskåret yderligere 160.000 kr. i lokaletilskud forsamling. I min beretning på generalforsamfra kommunen, må vi i år budgettere med lingen understregede jeg bl.a.: et underskud på 450.000 kr. Vi agerer hele ROFI har nu 4.439 medlemmer, hvoraf 1.475 er tiden for at kunne optimere salg, udlejning og under 25 år. Det er en stigning på 975 medlemmer. indtjening, så de kraftige nedskæringer fra Vi har 6.226 aktivitetsmedlemmer - en stigning på kommunens side får mindst mulig indvirkning 550 - der fordeler sig på 25 aktiviteter. på dagligdagen i centret. Vi kom ud af 2011 med et lille overskud på I ROFI er vi meget bevidste om at være 36.000 kr. mod et budgetteret underskud på blandt de første med nye aktiviteter og trends, 200.000 kr. Det er meget tilfredsstillende. Der er der kan tilgodese vores mange brugere udvist endog meget stort mådehold med renoveog styrke driften af centret. Men ringer og investeringer, og der er sat en række det er ikke kun på aktivitetsn y F ør s siden, at vi tænker nyt og initiativer i gang for at reducere forbruget af t e ak me energi. Det har bl.a. resulteret i, at vi har har visioner. F. eks. har vi og t i v i d fået ca. 150.000 kr. retur på varme og vand. været i dialog med Gymnat r e tet Vi har desværre også været nødsaget til at stik i Ringkøbing, Rindum SU n d er s og kommunen om en udbygning skære ned på personalet i enkelte afdelinger i årets løb. af rammerne, der kan fremtidssikre I vores fitnessafdeling var der i 2011 en omsætROFI-Centret. Vores visioner og ønsker ning på godt 2,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der går i retning af en eventuel udbygning med var en del hold i Ringkøbing-Skjern Kommunes en hal 3 med større foyer og caféområde. sygedagpenge-projekt. Uanset de gode resulTak til vores hovedsponsor Vestjysk Bank og tater, der er dokumenteret i projektet i både 2011 vores mange andre sponsorer for stor støtte i det og foregående år, og uanset at ROFI har sendt et forløbne år. Vi mødes altid med en positiv indstilling yderst attraktivt tilbud til kommunen om en fortsættil ROFI og ROFI-Centret. Tak til samarbejdsparttelse af projektet, har vi desværre mistet det fra nere. En stor tak til bestyrelses- og udvalgsmed2012. Projektet skal køre i kommunens eget Sundlemmer, instruktører og hjælpere for arbejdet og hedscenter, selv om vores tilbud er 282.000 kr. billiengagementet i foreningen og en kæmpestor tak gere, end det kommunen nu selv kører videre med. til vores dygtige og kompetente personale i centret Det er helt uforståeligt og meget skuffende. for en fantastisk arbejdsindsats. Det får den fatale konsekvens for ROFI, at vi mister omkring 1 mio. kr. i omsætning. Sammenholdt med, at vi i 2012-regnskabsåret bliver

ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ............ Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter ........................ Tlf. 9732 0996 motionscenteret@rofi.dk Bowling .................................... Tlf. 9732 2455 ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: A. Rasmussens Bogtrykkeri

Mød os på

Facebook www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

www.rofi.dk3

R O F I - N Y T • N R . 2 • 2 0 11


El-installation erhverv/privat/landbrug · Solceller · Hvidevarer · Tyverialarm · Belysning · Varmepumper · Ventillation · Data

”Skal jeg også være din el-installatør?”

2221 3500

Nyt Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk

AUT. EL-INSTALLATØR

Nørregade 8 · 22 Tlf.- Tlf. 97 9732 32 040405 05 Birkmosevej E-mail: morten@c-wiese.dk · www.c-wiese.dk E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Alt hvad du tænder på

Bliv inspireret til nyt til din bolig eller til en god gaveidé

Gaver pakkes smukt ind, og der er landsdækkende bytteservice indenfor 30 dage. Nygade 2 - Ringkøbing – Tlf. 97 32 01 06 - www.inspiration.dk Annonce Ringkøbing.indd 1

4

08-03-2011 12:21:48


onelle cykelryttere, der i virkelighedens verden bestiger de store bjergetaper. Men for godt et års tid siden var der en noget mere buttet udgave af Torben, der bor i Rindum, men til daglig har stillesiddende arbejde som ingeniør på B & O i Struer. - Jeg var efterhånden nået op på den forkerte side af 0,1 ton, og det besluttede jeg at gøre noget ved. Ved intensiv motion og en omlægning af kosten har jeg smidt 38 kg, og på omkring det niveau har jeg tænkt mig at blive. Jeg er blevet så bidt af cykling, at jeg nu også har anskaffet mig en racer til udendørs cykling, siger Torben Rindom. Cykelsimulatorerne har været en stor succes i ROFIs fitnesscenter. - De har været booket rigtig pænt. Mange har konkurreret med f.eks. naboen og arbejdskollegaen om at komme først over de legendariske bjerge. Simulatorerne var på lejebasis, men vi overvejer for øjeblikket, om vi skal købe to til permanent brug. Det er dog en ret stor investering, siger leder af ROFICentret, Per Andersen.

Har smidt 38 kg Han ligner i øvrigt i dag kropsmæssigt de professi-

Torben besteg Alpe d’Huez

 cykling i rofi

Alle, der sommer efter sommer følger cykelløbet Tour de France hjemme foran TV-skærmen, ved, hvor hårdt det er at klatre på de legendariske bjergetaper - ikke mindst kongeetapen til Alpe d’Huez. 38-årige Torben Rindom ved bedre end de fleste, hvordan f.eks. denne etape trækker tænder ud. Han har selv cyklet den. For god ordens skyld bør det nævnes, at Torben ikke har gjort det in natura, men besteget Alpe d’Huez og andre af de klasse bjerge har han i ROFIs fitnesscenter. Her havde man i nogle måneder frem til midten af marts lejet nogle cykelsimulatorer, hvor interesserede for en pris på 25 kr. pr. halve time via computer og muskelkraft kunne prøve rigtige kræfter med de kendte bjerge. Torben Rindom var en af de flittigste brugere af udstyret. - Normalt spinner jeg meget i centret, men cykelsimulatorerne var en ekstra udfordring. Det er så livagtigt, at det næsten er som at være der selv. Det er i den grad hårdt, skulle jeg hilse og sige, men det er en meget motiverede måde at presse sig selv på. Etapen op til Alpe d’Huez er på 14 kilometer og 184 meter. Jeg klarede den på 48 minutter og 53 sekunder, og det er en rimelig god tid, fortæller Torben Rindom til ROFI-Nyt.

Torben Rindom på vej op mod Alpe d’Huez - i ROFIs fitnesscenter.


Højdepunktet for tusindvis af gymnaster og ledere i vestjyske foreninger er de årlige forårsopvisninger, hvor resultaterne af vinterens træning gøres op af deltagerne selv og præsenteres for et stort publikum. Sådan er det også et årligt tilbagevendende højdepunkt for bl.a. 32-årige Søren Thesbjerg, der bor og arbejder som mekaniker i Stadil.

Søren efter opvisningen sammen med to af Stadil-Vedersø gymnasterne - tvillingerne Rasmus (tv) og Emil med efternavnet Bjørn Christiansen.

Søren var en af de mange vestjyske instruktører og ledere, der havde gymnaster med til forårsopvisninger i ROFI-Centret i de første to weekender i marts. Den 3. marts var det ”Gymnastik i Ringkøbing”, der med ca. 650 deltagere afviklede sin opvisning i centret, og weekenden efter var ca. 3.000 gymnaster på gulvet til DGI Vestjylland Ringkøbing-Skjernegnens årlige opvisning. Og det var her, at Søren Thesbjerg stod i spidsen for de unge gymnaster fra årgang 3.-4. klasse i Stadil-Vedersø.

Tre aftener om ugen Gymnaster på holdet ”Børnefræs” venter på is efter deres opvisning i ”Gymnastik i Ringkøbing”.

6

I den forløbne vintersæson har der stået gymnastik på programmet for Søren Thesbjerg tre aftener om ugen. Han har været leder for to hold, og den tredje ugentlige aften har han selv dyrket


og årets

højdepunkt

Søren Thesbjerg under opvisningen, hvor han havde styr på og et vågent øje med gymnasterne fra 3.-4. klasse i Stadil-Vedersø.

Succes med samarbejde Weekenden før var bl.a. formanden for Rindum SUs gymnastikudvalg, Gitte Kolby, på plads i ROFI-Centret for at være en af tovholderne på den opvisning, som gymnaster fra ”Gymnastik i Ringkøbing” leverede. Det er tredje år, at Ringkøbing IF og Rindum SU har fælles hold i gymnastik. - Det kører fortrinligt. Ved at slå vores hold sammen kan vi give gymnasterne bedre faciliteter og en bedre aldersdeling på holdene. Det gør det også mere attraktivt at være leder, understregede Gitte Kolby over for ROFI-Nyt.

Ma op s s er le a g y m v els f go d e na r m e sti kke ed n

 forårsopvisninger

Søren

gymnastik på Vedersø-holdet, der kalder sig ”de lokale helte”. - Jeg har dyrket gymnastik stort set lige siden, jeg kunne gå. Gennem årene har jeg haft en masse gode oplevelser og godt socialt samvær i gymnastikken, både som aktiv selv og som leder. Så det bliver jeg ved med så længe, jeg kan, sagde Søren Thesbjerg til ROFI-Nyt, efter at han og børnene fra StadilVedersø over for et stort publikum i ROFICentret havde vist, hvad de har fået ud af vinterens træning og samvær.


AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

FYSIURGISK MASSAGE i Rofi-Centret Balsam for krop og sjæl Vær god ved din krop - den skal holde hele livet Massage/akupressur Min egen behandlingsform, som jeg har udøvet i lang tid. Hvor man arbejder dybt med musklerne og de evt. følelser og problemer, der er forbundet med spændingen. Under behandlingen får man varme på lænd og nakke, og det gør at man får en dejlig afslappet og afstressende tilstand.

Tidsbestilling på tlf. 9732 1936 Tinna Skaanning Mennesket i de fire elementer: Luft - Jord - Ild -Vand Malet af Line Skaanning

A. Rasmussens Bogtrykkeri - 5 mm

97 31 12

AUT.

or dlyst

, 6900 Skje

til besk

rn

æring

ring

de-tagren s.dk

4456

0

9731 214uldprodukter 2 Mobil 4029 www.hvid esan til beskæ

BING · TLF. 97 32 00 32

Isolering og hulm af lofter urer med papi sten ruld og

dansk byggeri tagmaler forening

- 5 mm

00

STØRST E SALG DERFOSTØRSTR UDVAL E G

VVS & KLOAK

k

ertz.d

HUG

k-h

Isolering

ndling

REN JESP ERSEN

w.b

algebeha

BORGVE J 22 · 695 0 RINGKØ

ww

ing

97323 70

GESHUS .DK

9732 1 515 HIN

WWW.

97 32 06 af tag samt

DU ER

estuen Fj

Stauning

44

Mere end din garan 40 års erfaring ti for faglig udført kvalite tsarbejde.korrekt

Afrensn

og maling

DEN

maet Tegn

& SERVIC E

Holsteb rovej mail@b11A - 6950 Ringkø www.b vkristensen.dk bing vkristensen.d k

Jord-, kloaksamt anlæg , beton- og murerarbejd i fag- og sarbejder udføre e hovedentrep s rise.

FOR

- 5 mm

148,-

Torvega dannemann de 3 · 6950 Ring købing -ringkobing @profilopt ik.dk

Arkitektfir

v/

Johnny Tlf. 973 Andersen, Toldhus

97 32 08

Ringk J:\KA łbing Telef 5. majTALOG\RING onbog Omsla \KOMMUNAL\ g.prn 2010 11:57 Omslag.VP :18

-wiese.dk www.c-wi ese.dk

Alt hvad du tæn der

6 905 vej 12, E-Mail: ja@tegnes 9 - Fax 973 www.tegn tuen estuen-fjo -fjordlyst.d 6 9099 k rdlyst.dk

38

EL-INS MO Birkmos RTEN BRÆTALLATØR NDGAAR evej 22 - Tlf. 97 D E-mail: 32 morten@c 04 05

a/ s

HINGE S HUS

8

www.profi loptik

.dk Stormgade E-mail: hvides3, 6960 Hvide Sande ande@profilo ptik.dk

02

ØJE

128,-

ADE 4, 6950 RIN GKØBIN G

8

ring

OPTIK

Informa for Ringtions- og te lef købing og om onbog

97 32 06

Åbent: Mandag-torsdag 7.30-16.00 Fredag 7.30-13.40

www.arastryk.dk

til beskæ

PROFIL

V. Strandgade 3, 6950 Ringk E-mail: ringko øbing ebing@pro filoptik.dk

TORVEG

grafisk@arastryk.dk

Color profile: Composite Gener Default ic CMYK printer screen profile

egn - 20 PROF 10-11 IL OP TIK

Nørregade 9 Ringkøbing Tlf. 9732 1100

9


 forårsopvisninger

Kasper (nr. to fra højre) og Peter (th)var med, da ”Gymnastik i Ringkøbing” havde opvisning i ROFICentret.

Sammenslutningen ”Gymnastik i Ringkøbing” er en succes, konstaterer formanden for Rindum SUs gymnastikudvalg, Gitte Kolby.

Ledere på holdet ”Børnefræs”, Inge Larsen (tv) og Jette Stilling, parate til at tage imod ved opvisningen i ROFI-Centret.


Sommerhuse til udlejning søges DanCenter & Danland

Verdens beds te ferier™ i Danmark

Vi hjælper dig til den optimale udlejning. Ring og få et uforpligtende konsulentbesøg eller mail rene.knudsen@dancenter.com

97 33 97 77 eller 25 27 80 47 www.dancenter.dk

Ringkøbing Flagstænger

Salg og udlejning af flag og flagstænger Tlf. 9732 2388 - www.ringkobingflag.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-18, lørdag kl. 10-13 og 1. søndag i md. 10-16 ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-18, lørdag kl. 10-13 og 1. søndag i md. 10-16

Hvidbergs Bageri

GULDBAGEREN

Østergade 17 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 4422 Fax: 9732 5201

www.garant.nu

Garant Ringkøbing

Ribovej 2 . 6950 Ringkøbing

Tlf. Gulve 97 32 06 97 Tlf. Gardiner 97 32 17 77

Kom i form med tilløb i Matas J. A. Jensen Algade 18 Tlf.: 9732 0101

10


 dm i håndbold

Old boys holdet fra B & O i Struer er - mest for det sociale samværs skyld - med til firmaidrættens DM i håndbold hvert år. Det var holdet naturligvis også i år i ROFI-Centret. På billedet ses holdleder Poul Erik Trabjerg (tv) sammen med idrætsansvarlig for håndbold i Dansk Firmaidrætsforbund, Egon Møller Olesen fra Aalborg.

Frisører, revisorer og andet firmafolk til DM i Ringkøbing

Håret sad, som det skulle, da old girls holdet fra Salon Bodil i Frederikshavn i weekenden 24.-25. marts var i ROFI-Centret til DM i håndbold inden for Dansk Firmaidrætsforbund. Men det er dog kun én af spillerne på holdet, der er frisør. Det har sin forklaring. - For især det sociale samværs og hyggens skyld samler vi hvert år et hold, der tager til DM i håndbold inden for firmaidrætten. Holdet er startet for mange år siden, og selv om der altid har stået Salon Bodil på vores trøjer, så arbejder vi til daglig i mange forskellige erhverv, fortæller Vibeke Pedersen, der er advokatsekretær.

”Suveræne rammer” I alt 15 hold fra hele landet deltog i DM-turneringen inden for tre rækker - old girls, old boys og mixed hold, og ifølge idrætsansvarlig inden for håndbold i Dansk Firmaidrætsforbund, Egon Møller Olesen, var alle spillere begejstrede for weekenden i ROFICentret. - Det er jo helt suveræne rammer, når alle kan spille, overnatte, spise, feste og hygge sig under ét tag i kraft af, at ROFI bl.a. har et vandrerhjem og to idrætshaller. Alle deltagere har haft to gode dage i Ringkøbing, sagde Egon Møller Olesen til ROFI-Nyt. I de senere år har der generelt været en faldende


Nybyggeri - Tilbygning - Ombygning - Reparationer -Glas

Værksted: Svinget 4 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 0594 • Fax: 9732 3307 • Bil: 4018 3408

Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Tlf. 97 32 30 22 · www.bcvj.dk Torvegade 5e · 6950 Ringkøbing

Vores boligudstlling har åbent alle ugens dage kl. 9-21

12

Badevej 13 (ubemandet boligudstilling) Søndervig · 6950 Ringkøbing


 dm i håndbold

tilslutning til de traditionelle holdsport som f.eks. håndbold inden for firmaidrætten. - Det er de samme hold, der gennem mange år har ”trukket læsset” ved DM-stævnerne. Det ser ud til, at tilbagegangen nu er stagneret, og vi tror på, at mixed hold med både herrer og damer vil skabe fremgang. Det betyder, at også mindre firmaer bedre kan stille hold, siger Egon Møller Olesen.

Håret sidder pænt på old girls holdet fra Salon Bodil i Frederikshavn, der var med til DM i håndbold i ROFI-Centret. Men der er dog kun én frisør på holdet.

De blev mestre I old girls rækken løb Sygehuset Esbjerg med DM-titlen. ”Landsholdet” fra Tønder tog sig af førstepladsen i ols boys rækken, mens revisionsfirmaet KPMG fra København vandt guld i mixed rækken. Dansk Firmaidrætsforbund har allerede lagt billet ind på, at ROFI-Centret også i 2013 skal være vært for DM i håndbold.

Mixed holdet fra revisionsfirmaet KPMG tog turen fra København til DM i håndbold i Ringkøbing og vendte hjem med medaljer for førstepladsen.


Man kan godt blive helt forpustet af bare at høre på, hvad Kasper Palnov har gang i. Det er en dagligdag, hvor der i den grad kræves prioritering i forhold til arbejde, familieliv og fritid for at få timerne til at slå til. Men efter eget udsagn trives han med det, og konditionen bliver i hvert fald holdt grundigt ved lige. På en god uge løber han ca. 60 kilomter. En af Kaspers høje prioriteringer er ROFIs løbeklub. Sammen med andre stærke løbekræfter som instruktører har han på blot et par år skabt rammerne for en klub, der i dag har ca. 40 medlemmer, og hvor der både er plads til dem, der har de rigtig lange distancer som målsætning, og dem, der kan nøjes med mindre blot for motionens skyld. Ud over at være instruktør i klubben er Kasper også formand for det udvalg, som ROFI har nedsat til at styre denne nye aktivitet i foreningen.

På farten for banken Kasper Palnov er 39 år. Efter uddannelse som bankassistent i Ringkjøbing Landbobank og en kort periode i Nykredit blev han ansat i Ringkøbing Bank og fortsatte i det nuværende Vestjysk Bank, hvor han i dag er salgskonsulent. Det er et job, der bl.a. indebærer, at han underviser kolleger i personlig udvikling og kundekontakt, og at han fra bankens hovedbase i Lemvig eller fra den private bopæl på Kirkevej i Ringkøbing jævnligt farter rundt til bankens 22 afdelinger. - Jeg er begunstiget af en arbejdsplads, hvor jeg selv har mulighed for at planlægge min uge og f.eks. være klar til at tage min tørn som instruktør i ROFIs løbeklub hver torsdag kl. 17, understreger Kasper Palnov, gift med Mette, der er daglig leder

Kaspers af ROFIs fitnesscenter. De har to børn, Andreas, der er 11 år og løber i både fars og mors fodspor, og 7-årige Line.

Nogle bygges op, andre bliver presset Som et led i sit arbejde har Kasper taget HDeksamen i Ledelse & Organisation, suppleret med diverse coaching- og instruktørkurser. Og den viden, det har givet ham, kan han også bruge som instruktør i løbeklubben. - Mennesker er jo heldigvis vidt forskellige og har forskelligt ambitionsniveau. Nogle medlemmer i vores løbeklub har behov for at få nedbrudt deres grænser og opbygget troen på, at de kan klare 3 kilometer som deres første store sejr. Andre vil gerne presses til at kunne klare deres første halvmaraton og på sigt måske en hel maraton. Det at være med til få andre til ”at flytte sig” i forhold til deres mål og den glæde, de udstråler, når det lykkes - det er en dejlig oplevelse, og det tænder mig. Vi lægger i løbeklubben vægt på at kunne

- Vi lægger vægt på at kunne favne alle med hver deres ambitioner og behov i ROFIs løbeklub, understreger Kasper Palnov.

14


favne alle med hver deres ambitioner og behov. Jeg tror, det er derfor, at vi allerede har så godt et sammenhold medlemmerne imellem, understreger Kasper Palnov. Helt tilbage fra 6-års alderen fyldte en sportsgren, hvori der også indgår en ”løber”, meget i Kaspers tilværelse – skak. Han var med på Alkjærskolens hold, der vandt DM i skoleskak, og som 14-årig debuterede han på Ringkøbings daværende divisionshold. Det var dengang, da Jørn Sloth og Sigfred Mortensen var med i den danske skakelite. Men er der lighedspunkter mellem skak, som for længst er fortid for Kasper, og løb? - Ligheden er, at begge sportsgrene kan dyrkes individuelt og på hold og kræver en god kondition mentalt. Men for mig er der for meget rutine i skak. Der er flere udfordringer ved at løbe. Indtil videre har Kasper f. eks. udfordret sig selv med fire maratonløb - to i København, en i Berlin og en i Hamburg. Da ROFI-Nyt satte ham stævne i slutningen af marts, lød hans egne løbeplaner i 2012 bl.a. på et 24 timers løb ved Viborg, en

 profilen

fornemmelse for løb maraton i København og et kyst-til-kyst løb om natten fra Skallerup Klit til Frederikshavn.

Skadesfri løbeglæde Kasper Palnov indrømmer, at mange jern i ilden i almindelighed og løb i særdeleshed er blevet en livsstil for ham, og at han trives med at have ”mange bolde i luften”. - Når det er lykkedes at skabe en løbeklub, hvor der er plads til alle, så skyldes det ikke mindst mine fantastisk engagerede medinstruktører Liselotte Fuglsig, Lene Kiilerich, Ryan Junkuhn, Henrik Lohse og fra denne sæson også Søren Kr. Larsen. De er med til at skabe rammerne for en klub, hvor vi lægger mest vægt på, at man oplever glæden ved at løbe og løber på en måde, så man holder sig fri for skader, siger Kasper Palnov. Og så har vi – indtil nu – ikke nævnt, at han også har fået ansvaret for den årlige Bike & Run Stafet i ROFI og i øvrigt også er ivrig jæger. De ting får han også prioriteret ind i kalenderen!


16


 valg i rofi

Langt de fleste valg til ROFIs bestyrelse og udvalg på generalforsamlingen den 27. marts var genvalg, men der skete følgende udskiftninger på posterne: Bestyrelsen: Conni Søgaard ønskede ikke genvalg. Hun har været med i udvalgs- og bestyrelsesarbejde i ROFI i 22 år. Hun var i en årrække både med i motionscenterudvalget og bowlingudvalget. I sidstnævnte udvalg har hun været formand i 7 år, og hun har været medlem af bestyrelsen i de seneste 6 år. I stedet for Conni Søgaard valgtes Hans Herping til bestyrelsen. Skydeudvalget: Peder Jacobsen og Henrik Sørensen ønskede ikke genvalg. Nyvalgte blev Viktor Sørensen, Jette Dahl og Kristian Dahl. Badmintonudvalget: Formanden for udvalget, Ole Sandager, ønskede ikke genvalg. Som formand valgtes i stedet Ellen Damgaard, der i forvejen var med i udvalget. Bowlingudvalget: Conni Søgaard ønskede ikke genvalg som formand. På den post valgtes i stedet Elvin Hansen, der i forvejen var med i udvalget. Fitnesscenter-udvalget: Heidi Kragelund ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev i stedet Tove Guldhammer. Løbeklubben: Udvalget for ROFIs løbeklub er et nyt udvalg. Hertil valgtes Kasper Palnov (formand), Ryan Junkuhn, Henrik Lohse og Liselotte Fuglsig. Snookerklubben: Udvalget for snookerklubben er et nyt udvalg. Hertil valgtes Jannik Skelmose (formand) og Jacob Brogaard. Petanqueudvalget: Erik Lauridsen blev nyvalgt til udvalget. Udvalget for Idrætsmærket blev nedlagt i løbet af 2011. Det betød farvel til dette udvalg fra Susanne Theilgaard og Kirsten Nordentoft. Sidstnævnte er dog fortsat med i svømmeudvalget.

Nogle af de nyvalgte til udvalg i ROFI. Fra venstre Jette Dahl (nyvalgt til skydeudvalget), Henrik Lohse (det nye udvalg for løbeklubben), Jannik Skelmose (formand for udvalget for den nye snookerklub), Erik Lauridsen (nyvalgt til petanqueudvalget), Ryan Junkuhn (det nye udvalg for løbeklubben) og Tove Guldhammer (nyvalgt til fitnesscenterudvalget).

Goddag og farvel i ROFI Conni Søgaard sagde farvel efter 22 års udvalgs- og bestyrelsesarbejde i ROFI.


God sรฆson for

Stine Bloch var godt skydende i hele sรฆsonen. Hun vandt bรฅde klubmesterskab og vinterens pokalskydning i ROFI.

Mathilde Andersen var en af sรฆsonens mange bรธrneskytter i ROFI.

Sune Poulsen blev nr. 2 i juniorklassen ved vinterens pokalskydning i ROFI. 6RPPHUKXVHHIWHUO\VHV

 9LVยกJHU ยพ )OHUHVRPPHUKXVHWLOXGOHMQLQJSn+ROPVODQG.OLW  'XVยกJHU ยพ (WORNDOWEXUHDXEHOLJJHQGHPLGWLVRPPHUKXVRPUnGHW PHGHWKยกMWVHUYLFHQLYHDX ยพ 0HUHHQGnUVHUIDULQJLQGHQIRUVRPPHUKXVXGOHMQLQJ ยพ /R\DOHRJVHUYLFHPLQGHGHPHGDUEHMGHUH ยพ 3URIHVVLRQHOGLDORJPHOOHPXGOHMHURJHMHU ยพ ,QJHQVNMXOWHRPNRVWQLQJHURJRSWLPDOXGOHMQLQJ ยพ 0DUNHGVIยกULQJLIOHUHNDWDORJHURJSnYRUHVKMHPPHVLGH  6XUILQGSnYRUHVKMHPPHVLGHIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ  .RQWDNWRVIRUHQXIRUSOLJWHQGHVQDNRPXGOHMQLQJ  'DQ:HVW)HULHKXVXGOHMQLQJ$6 6ยกQGHU.OLWYHMcUJDE +YLGH6DQGH 

7HOHIRQ)D[SRVW#GDQZHVWGN

18

ZZZGDQZHVWGN  


 skydning i rofi

unge skytter Børne- og juniorskydningen i ROFI har haft en god sæson. Ud over de ugentlige aktiviteter i skydekælderen under ROFI-Centret og interne konkurrencer bliver skytterne inviteret til at deltage i De Danske Skytteforeningers stævner og turneringer. Et af dem var Skjern Skytteforenings 125 års jubilæumsstævne. Den 21. marts var der afslutnings-festskydning, hvor der blev skudt om påskeæg, og hvor præmierne i vinterens pokalskydning og medaljer i klubmesterskabet blev overrakt.

Karsten Føhns med påskeæg efter den festskydning, der afsluttede sæsonen I skydekælderen.

Klubmesterskaber

Pokalskydning

Den 14. marts skød 22 børne- og juniorskytter om klubmesterskaberne. De bedst placerede i de enkelte klasser blev: BK1: 1. Stine Bloch 200 p. BK2: 1. Magnus Madsen 197 p., 2. Emil Schwartz 190 p. BK3: 1. Steffan Larsen 193 p., 2. Joakim Pedersen 191 p., 3. Jakob Sandholm 190 p., 4. Magnus Hundevad 190 p., 5. Nanna Bred Lynggaard 188 p. BK4: 1. Rasmus Stengaard Hansen 182 p. Junior: 1. Patrick Juul 192 p., 2. Mie Dalgaard 191 p.

De bedst placerede i vinterens pokalskydning, der foregår over 12 skydninger, hvoraf de 10 bedste udgør skytternes gennemsnit i sæsonen, blev: BK1: 1. Stine Bloch 198 p. BK2: 1. Magnus Madsen 194 p., 2. Mads Dalgaard 193 p. BK3: 1. Joakim Pedersen 189 p., 2. Magnus Hundevad 189 p., 3. Benjamin Holm 189 p., 4. Jakob Thomsen 188 p. BK4: 1. Rasmus Stengaard Hansen 178 p., 2. Rune Bonde 175 p. Junior: 1. Mie Dalgaard 188 p., 2. Sune Poulsen 187 p.

Nu kan der også spilles snooker i ROFI-Centret

NY

T

Dem, der jævnligt ser TV på kanal Eurosport, er klar over, at snooker er en meget populær sportsgren i især Storbritannien, hvor der blandt professionelle spilles om meget store pengepræmier. Men snooker, der er en variant af billard, er også ved at vinde godt frem i Danmark. Og nu er der også mulighed for at spille snooker i ROFI-Centret. - I løbet af foråret bliver vi færdige med at indrette kælderen under vandrerhjemmet, så der bl.a. kan spilles snooker dér. Men samtidig bliver der i samme lokale mulighed for at spille billard, pool, elektronisk dart, airhockey, bordfodbold og bordtennis. På timebasis kan man leje den af de nævnte aktiviteter, man har lyst til. Vi forestiller os, at det også kan være interessant for firmaer og grupper at leje hele lokalet og dyrke alle aktiviteter i nogle timer, siger centerleder Per Andersen. På ROFIs generalforsamling den 27. marts blev der nedsat et særligt udvalg til at stå for snooker og de øvrige aktiviteter i kælderen. Formand for udvalget er Jannik Skelmose, der til daglig er instruktør i fitnesscentret, og med i udvalget er også Jacob Brogaard. - Jeg spiller selv snooker, og det er et rigtigt spændende spil. Der er flere, der har efterspurgt muligheden for at spille det i ROFI. Hvis der er interesse og tilslutning, vil vi forsøge at arrangere turneringer i snooker og måske også i de øvrige aktiviteter, der nu kan dyrkes i kælderen, siger Jannik Skelmose.


ROFI-NYT

 Stavgang hele året Mellem 12 og 18 ROFI-medlemmer har gået stavgang hver mandag hele året. - En del nye er kommet med i det forløbne år, men der er plads til flere, oplyser formand for ROFIs udvalg for Motion og Samvær, Inger Carlsen, der også er tovholder på stavgangen.

 Halvering i svømning Det har tæret hårdt på medlemstallet i ROFIs svømmeafdeling, at man på grund af den omfattende renovering ikke har kunnet benytte Ringkøbing Svømmehal i den forløbne vintersæson. I stedet har ROFI haft timer i Søndervig Badeland. Her nåede man op på 31 medlemmer - et fald på 34 medlemmer i forhold til forrige sæson. - Vi har kun haft én børnefamilie med fire. De øvrige var 15 meget trofaste medlemmer og 12 nye pensionister, der også er blevet rodløse på grund af ombygning af svømmehallen. Vi håber, at flere får smag for svømning i ROFI igen, når svømmehallen er renoveret og åbner med en masse nye muligheder til sæson 2012-2013, lyder det fra ROFIs svømmeudvalg.

RIFs U14 drenge, fotograferet før de afgørende kampe, hvor de sikrede sig det jyske mesterskab. Forrest fra venstre er det Lauge Olesen, Benny Steffensen, Martin Ebbensgaard og Daniel Kristensen. Bagest fra venstre: Træner ”Buller” (Danny Kristensen), Jonas Jakobsen, Tobias Ruby og Daniel Christensen.

Rindum, RIF og ROFI sikrede vestjysk succes

 Lidt færre til ”Idræt om Dagen” Med 69 medlemmer har der i den forløbne sæson været lidt færre til ”Idræt om Dagen” i ROFI end i forrige sæson. I ”Idræt om Dagen” er der aktiviteter hver tirsdag eftermiddag i vintersæsonen. Mellem 35 og 40 medlemmer møder op pr. gang, og de dyrker gymnastik, bowling, badminton, squash og motion i fitnesscentret.

 Lidt færre hold til bowling Der har været lidt færre hold til ROFIs firmabowling i den forløbne sæson i forhold til 20102011 sæsonen. - Men der har været en dejlig atmosfære, og banerne har fungeret tilfredsstillende igennem hele sæsonen, lyder det fra bowlingudvalget. Den 13. april - efter deadline på dette nummer af ROFI-Nyt - var der afslutning og oprykningsfest i bowlingturneringen. Læs om turneringen i næste nummer af ROFINyt.

20

Rindum SU. Ringkøbing IF. Og ROFI. De tre store foreninger i Ringkøbing spillede på hver deres måde en vigtig rolle, da de mest talentfulde fodboldspillere i Jylland mødtes til jyske mesterskaber i indefodbold i weekenden 5.-6. februar: Rindum SU var på vegne af DBU Jylland arrangør af stævnet. Ringkøbing IF blev jysk mester i rækken for U14 drenge, og ROFICentret lagde rammer til det vellykkede stævne, der samlede 24 hold fra hele Jylland.

Masser af talent RIFs førstehold i fodbold spiller som bekendt i danmarksserien, og det ser ud til, at klubben med fortrøstning kan se fremtiden i møde. I hvert fald har RIF nogle særdeles talentfulde spillere i 14års alderen. Sidste år vandt de for første gang i klubbens historie det jyske indendørs mesterskab for U13, og i denne sæson har drengene vundet stort alt, der er værd at vinde - med det jyske mesterskab på hjemmebane i Ringkøbing som kronen på værket. - Jo, de er meget talentfulde. Det understreges


 jm i indefodbold

bl.a. af, at to af spillerne på holdet er med på FC Midtjyllands talenthold. Det glædelige for klubben er derudover, at spillerne ikke ”kun” kommer fra Ringkøbing by. De kommer også fra oplandet - en enkelt endda helt fra Thorsminde. Det vidner bl.a. om den store opbakning fra forældrene, som er så vigtigt for en klub, siger drengenes træner, der hedder Danny Kristensen, men mest er kendt som ”Buller”.

”Kanon” Spillerne på 22 af de 24 hold overnattede fra lørdag til søndag i ROFI-Centrets vandrerhjem. Og med to tilstødende haller som spillerpladser

betegnede DBU Jyllands repræsentant under stævnet, Johnny Nielsen, Thyborøn, faciliteterne som ”kanon”. - Både for spillerne, deres forældre og trænere giver det en særlig stemning og ro, at det hele er samlet under ét tag. Det er bare helt i top, sagde Johnny Nielsen til ROFI-Nyt under stævnet. Det var i øvrigt i høj grad vestjydernes weekend ved de jyske mesterskaber i ROFI-Centret. Ud over RIFs mesterskab i U14 drenge vandt Holstebro rækken for U15 drenge, og Lemvig var i finalen for U15 piger, hvor det dog blev til et nederlag til Fortuna Hjørring.

Johnny Nielsen var DBU Jyllands repræsentant ved de jyske mesterskaber i indefodbold i ROFI-Centret. Det var lige ved og næsten, at Johnny kunne tage pokalen med hjem til Thyborøn, hvor han er formand for den lokale idrætsforening. Men uafgjort i finalen var ikke nok for Thyborøns U14 drenge. I stedet måtte Johnny overrække pokalen til drengene fra RIF.


Henrik Stenhøj (tv) og Tommy Sørensen i Ringkøbing Skiltes folieafdeling.

De

Brogårdsvænget. Her startede det som en hobby for Tommy, der er udlært i Brugsen i Ringkøbing og senere i erhvervskarrieren var salgskonsulent for Skjern Ostelager.

Det var en hobby

”Det er det indre, der tæller, men det ydre, der sælger”. Det kunne være Ringkøbing Skiltes slogan, men det er det nu ikke. Nej, virksomheden annoncerer og markedsfører sig i stedet med det kortere og mere fyndige: ”Vi sælger synlighed”. Og det fortæller jo kort og klart, hvad det drejer sig om. Virksomheden laver og sælger skilte til alle mulige formål, så aftagerne i sidste ende kan gøre sig synlige over for omverdenen på den ene eller den anden måde. I dag er Ringkøbing Skilte A/S meget synligt med mange kvadratmeter facade på Birkmosevej i Ringkøbing. Men sådan var det langt fra for knap 23 år siden, da Tommy Sørensen startede virksomheden under helt andre beskedne kår nærmere bestemt hjemme i hans og hustruen Anna Grethes daværende privatbolig på

Annoncører og sponsorer

Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af et firma eller en forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket Ringkøbing Skilte A/S, der har til huse på Birkmosevej i Ringkøbing.

22

- Det med skiltene er selvlært. Det var en hobby. I min fritid sad jeg og brændte dørskilte i træ. På et tidspunkt begyndte jeg at lave skilte for Skjern Ostelager, mens jeg var ansat dér. Efterhånden fik jeg en fornemmelse af, at der godt kunne blive en forretning ud af hobbyen. I starten brugte jeg det halve af stuen derhjemme, og Anna Grethe hjalp til. Efter et par år købte vi en ejendom på Mejsevej. Her byggede vi til to gange, inden vi flyttede til vores nuværende adresse på Birkmosevej, hvor vi har knap 2.000 kvadratmeter under tag, fortæller Tommy Sørensen. Det startede i det små derhjemme i stuen. I dag er der 16 ansatte i Ringkøbing Skilte A/S, der sidste år havde en omsætning på 16 mio. kr. Virksomheden producerer og sælger en gros til ca. 500 andre skiltefirmaer i hele landet og laver naturligvis også skilte direkte til bl.a. virksomheder og butikker i lokalområdet. Ifølge Anna Grethe Sørensen, der tegner aktieselskabet sammen med Tommy og står for regnskab og bogholderi, udgør en gros salget ca. 75 pct. af omsætningen, mens lokalsalget tegner sig for resten. - De firmaer, vi sælger til en gros, har ikke selv de dyre maskiner og de medarbejdere, der skal


til for at lave produktionerne helt fra bunden. Det kan vi, fordi vi har dygtige og meget kvalificerede folk og den nødvendige maskinpark. F. eks. en laserskærer koster 1,6 mio.kr. Så siger det sig selv, at der skal laves rigtig store mængder, for at bare dén maskine kan forrente sig. Vi har bl.a. egen smedeafdeling. Det eneste, vi ikke selv har fingre i, er malerarbejde. Her har vi aftaler med tre underleverandører, siger Tommy Sørensen.

Ansigtet udadtil Mens det er Tommy, der står for en gros salget, er det Henrik Stenhøj, der har ansvaret for udvikling, grafisk produktion og salg af skilte til lokale kunder i en omkreds på ca. 30 km fra Ringkøbing. Henrik blev udlært som salgsassistent i Byggecentret 10-4 i Ringkøbing og udviklede sine kreative evner ved bl.a. at lave byggecentrets kataloger og første hjemmeside, inden han blev ansat i Ringkøbing Skilte. Men hvad er det, der gør det specielt tiltrækkende at designe, producere og sælge skilte? - Et skilt er en virksomheds eller en butiks ansigt udadtil. Facaden er vigtig for at få folk ind i ”butikken”. Det er det indre, der tæller, men det

ydre, der sælger. På den måde er vi med til via skiltningen at gøre de virksomheder, vi leverer til, attraktive over for deres kunder, understreger Henrik Stenhøj.

De har en ”arbejdsskade” Både Tommy og Henrik indrømmer, at de har en ”arbejdsskade”. Det er dog ikke en, som forsikringen dækker og heller ikke en, der hæmmer dem i deres daglige arbejde. - Når vi bevæger os rundt i Danmark, har vi altid blikket rettet opad. Vi kan simpelthen ikke lade være med at kigge efter, om den virksomhed, den butik eller den lastbil har et skilt, som vi har produceret, fortæller Henrik Stenhøj og Tommy Sørensen. Og på vestjysk er det ”ikke så sjældent endda”, at de konstaterer, at også dét skilt kommer fra Ringkøbing!

 annoncører i rofi-nyt

skilter med synlighed

De skilter med synlighed. Tommy Sørensen (th) og hans hustru, Anna Grethe, ejer Ringkøbing Skilte A/S, og Henrik Stenhøj har ansvaret for design, produktion og salg til kunder i lokalområdet.


Nyt

SKORINGEN SKORINGEN Algade 12 Algade 12 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Mobil: 4024 7996

Tlf.: 9732 0176

Amby El ApS

Niels’s Gulvbelægning

v/Jan Amby Mejsevej 6b Ringkøbing

Tlf. 9732 3400 Mobil 5150 0180 jan@amby-el.dk . www.amby-el.dk

Niels Andersen Skådsmosevej 8 - Tlf.: 9732 5444 Mobil: 2320 6191

VESTJYSK SERVICE OG KVALITET I LANGE BANER

Aut. FIAT / LANCIA / ALFA ROMEO SERVICECENTER

VM BILER - RINGKØBING A/S www.vm-biler.dk

24

Sønderbyvænget 2 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2446


Der er skabt tradition for, at RingkøbingSkjern Kommunes årlige kulturpris uddeles i forbindelse med nytårskoncerten i ROFICentret. Ved nytårskoncerten den 14. januar 2012 var det direktør for Ringkøbing-Skjern Museum, Kim Clausen, der fik prisen. I mere end 25 år har Kim Clausen været direktør for Skjern-Egvad Museum og siden 2007 for Ringkøbing-Skjern Museum. ”I hele denne periode har han gjort sig gældende som en markant personlighed, der med blik for den kulturarv, som vores område er rundet af, har gjort museet til en sværvægter i Vestjylland”, sagde formanden for byrådets Kulturog Fritidsudvalg, Kr. Ahle, bl.a. i sin tale til prisvinderen. Her har Kim Clausen netop modtaget prisen af udvalgsformanden.

 rofi-nyt kort

 Kulturpris til Kim Clausen

 Klasse-kammerater Det er høj klasse, når trompetisten Per Nielsen optræder med sin gyldne trompet. Det oplevede de knap 1.200 mennesker, der havde købt billet til nytårskoncerten i ROFI-Centret den 14. januar. Som en ekstra gave til publikum i anledning af 20-års jubilæumskoncerten havde arrangørerne, Rindum Sogne- og Ungdomsforening og Musikskolen Ringkøbing-Skjern, hyret Per Nielsen som solist, og det faldt i den grad i publikums smag. Blandt de mange til koncerten var sygeplejerske Karin Lyck, der i det daglige behandler med akupunktur og zoneterapi i Fjord-Klinikken på Markskellet i Ringkøbing. Karin Lyck har et særligt kendskab til Per Nielsen. De var klassekammerater i folkeskolen i Sønderborg og ses stadig med jævne mellemrum. Her har de sat hinanden stævne efter nytårskoncerten, hvor promenadeorkestret Lauseniana (Slyngelorkestret), sopranen Charlotte Hjørringgaard Larsen og tenoren Jens Chr. Tvilum også gjorde deres til at skabe en festlig eftermiddag og start på året.

 Spiderman slog til igen Spiderman er altid klar til at slå til, når situationen kræver det. Og det gjorde den, da Ringkjøbing Landbobank den 19. februar traditionen tro arrangerede fastelavnsfest og tøndeslagning i ROFICentret. 1.100 børn deltog i festlighederne og slog løs på 19 tønder. Her går Albert, der var udklædt som Spiderman, målrettet til værks. (Foto: Henrik Olesen).


ROFI-NYT

Og så må der hamres på dæk!

 Færre overnatninger Antallet af overnatninger i ROFIs vandrerhjem faldt kraftigt i 2011. Der var 5.692 overnatninger, hvilket er ca. 1.000 færre end året før. ROFIs formand, Ragna Knudsen, forklarede i sin beretning på foreningens generalforsamling, at faldet i antallet af overnatninger især skyldes, at Vestas ikke har brugt vandrerhjemmet i nær samme udstrækning som i 2009-2010. Til gengæld er der rigtig mange turister, der har overnattet i hjemmet. - Selv om vi økonomisk var 127.000 kr. efter budgettet i 2011, er vandrerhjemmet stadig et kæmpe aktiv for ROFI-Centret, understregede Ragna Knudsen. I øvrigt er der installeret nye TV-kanaler i vandrerhjemmet, i fitness og i bowling, så huset også på den front lever op til gæsternes og brugernes forventninger.

 Succes med ROFI golf I 2011 afviklede ROFI for første gang en turnering for etablerede golfspillere, og det blev en succes. 24 spillere på 12 hold - med hjemmebane i golfklubberne i Lemvig, Trehøje, Dejbjerg og Holmsland Klit Golfklub - deltog i turneringen, der blev afviklet i puljer med hver tre hold og med finale i oktober i Dejbjerg Golfklub. Vinderne af ROFI mesterskabet 2011 blev VLTJ fra Lemvig. 2012-turneringen, der skal køre efter stort de samme principper som sidste år, er så småt i gang.

 Der danses Line-dance er fortsat populær i ROFI. Der danses på to hold, der ledes af Charlotte Rohde, og medlemstallet er stort set uændret i forhold til forrige sæson.

 Sjove Lørdage. Der har været op til 350 deltagere en aften ved Sjov Lørdag i ROFI-Centret i den seneste sæson. Bag de syv arrangementer i løbet af året, hvor der er aktiviteter for børn fra 3. klasse til og med 8. klasse, står Ringkøbing Ungdomsgård, Rindum SU og ROFI. Hele ROFI-centret er til fri afbenyttelse for de unge, når der er Sjov Lørdag.

26

I ”X-fit” får man motion med forhammer og lastvognsdæk Claus Dalgaard med en kettle belt er en af deltagerne på det nye X-fit hold.


 nyt i fitnesscentret

gu Ban mm k i dæ k Hvis du, kære læser, kommer i en situation, hvor du ser en mand eller for den sags skyld en kvinde slå løs på et afmonteret lastvognsdæk, så er der ikke nødvendigvis grund til at alarmere myndighederne. Der er med stor sandsynlighed tale om en foreteelse, der er lært og har sit udspring i glassalen i ROFI-Centrets fitnessafdeling. Med andre ord: Forhammere og et gammelt lastvognsdæk indgår i en ny træningsform, der under navnet ”X-fit” er startet i fitnesscentret. Det er for både mænd og kvinder, og der er plads til 20 på holdet, der træner hver torsdag aften i centret. Da ROFI-Nyt kiggede på den anden træningsaften i marts, var der 16 deltagere. - X-fit er funktionel træning, hvor der lægges vægt på koordination, styrke og kondition. I løbet af en time får du gang i hele kroppen. Det er en træningsform, der også motiverer til, at man kan dyrke den derhjemme - f.eks. med en forhammer og et gammelt lastvognsdæk som ingredienser, forklarer Søren Rumen Stærkær, der er instruktør på holdet i X-fit.

Instruktør på X-fit holdet, Søren Stærkær (th), og hans hjælper, Nikolaj Førrisdahl Nielsen, viser nogle af ingredienserne i træningen forhammer, lastvognsdæk og kettle belt.

I træningen indgår også såkaldte ”kettle belts” i forskellige størrelser og vægt. Og i løbet af en time kommer der i den grad sved på panden, skulle vi hilse og sige. X-fit er i øvrigt endnu et eksempel på, at der til stadighed tages nye og spændende træningsformer i brug i ROFIs fitnesscenter. 2011 var et nyt godt år for centret. Flere og flere bruger fitness som motionsform i mange afskygninger – individuelt og på hold som f.eks. spinning, aerobic, zumba, TRX, pilates og yoga.


Honorar for ejendomshandler 6.250 kr. incl. moms når der foreligger købsaftale vedrørende parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Uden købsaftale er prisen 10.000 kr. incl. moms. Berigtigelsen omfatter gennemgang af købsaftalen, servitutter, ejendomsoplysninger fra kommunen, tilstandsrapport, forsikringstilbud, tinglysningsmæssig ekspedition m.m. Hvis det ønskes, orienterer vi gerne kort om samejeoverenskomst, testamente m.v. For andre typer handler kan indhentes tilbud på prisen for ejendomshandler.

THORNINGER

Advokat Jens E. Pedersen - Advokat Thomas Lindschouw - Advokat Jacob Møller Herningvej 1, 6950 Ringkøbing - Tlf.: 9732 3811 - Fax: 9732 5240 - email: advokat@thorninger.dk

... vi er inde i sagerne

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633

H. Lindquist arkitekter Nygade 26, 6950 Ringkøbing Tlf. 97320211, Fax 97325347

www.h-lindquist.dk

28


Hovedparten af medlemmerne i ROFIs badmintonafdeling er garvede folk, der spiller år efter år med de samme medog modspillere. Det gælder f.eks. de fire modne herrer på billedet. I den forløbne sæson har de spillet hver onsdag aften i, hvad de selv kalder ”seniorklubben”. Den består af de fire plus fire spillere på banen ved siden af og et par reserver, hvis der er afbud. De otte har skiftende makkere fra gang til gang, og de går til den på banen. Fra venstre er det Preben Heinze, Torben Jensen, Holger Bech Hansen og Bent Erik Wittorff.

 10-års jubilarer Der blev overrakt gaver til tre 10-års jubilarer på ROFIs generalforsamling i marts. Det var til Inge Møller og Jørgen Nysted, der begge har været medlem af udvalget for Motion og Samvær i 10 år, og til Hans Herping, der har været redaktør af ROFI-Nyt i 10 år. På billedet jubilar Jørgen Nysted. Inge Møller var forhindret i at M deltage i generalfora k as s e samlingen. t

 Som sild i en tønde

r iv ce i t e t e a f ntr r i et

I løbet af et år besøger mange tusinde mennesker ROFI-Centret og med meget forskellige formål. Virksomheder, klubber, foreninger og enkeltpersoner har øje for, at centret er et ideelt sted at dyrke sport og motion og som ramme for f.eks. kurser, møder, messer, fester og udstilling. Det er dog ikke hver dag, at besøgende står som sild i en tønde som på dette billede. Her venter de på, at dørene åbnes til årets nytårskoncert, der samlede ca. 1.200 mennesker den 14. januar.

 Ny velkomst-info Brugere og gæster i ROFI-Centret får nu et bedre overblik over, hvad der sker aktuelt i huset, og hvad der står i kalenderen. Der er investeret i en ny info-skærm, der hænger i forhallen. Her kan man orientere sig om, hvilke aktiviteter og arrangementer der er netop dén dag i centret og datoer for kommende store arrangementer. Vejrudsigten og DR-nyheder kan også læses på skærmen. På billedet ses centerleder Per Andersen ved skærmen, der her fortæller, at ROFI søndag den 2. september for tredje år arrangerer Bike & Run stafetten, der er blevet en stor succes.

 rofi-nyt kort

 Garvede badmintonspillere


ROFI-NYT

 40 seniorer til skydning ROFIs skydeafdeling havde i den forløbne sæson 40 seniormedlemmer. Der var følgende præmietagere i vinterens pokalskydning (i parentes de enkelte skytters gennemsnit): Riffel Klasse AA. 1. præmie: Jens Roos 193,94 p. Klasse AB: 1. præmie: Knud Nohns 191,44 p., 2. præmie: Kristian Dahl 190,23 p., 3. præmie: Jette Dahl 190,02 p. Klasse AC: 1. præmie: Kaj Rask 185,44 p.

 Veteraner hjælper til ROFIs veteranklub, der har godt 50 medlemmer, er til stor hjælp, når der er store arrangementer i ROFICentret. F.eks. dækkede de borde til Ringkjøbing Landbobanks generalforsamling i marts, der traditionen tro fyldte begge haller og alle mødelokaler i centret. Her ses nogle af veteranerne efter vel udført dåd. Ca. 2.500 bankaktionærer dækkede de op til.

Pistol Klasse P2A: 1. præmie: Sven Nørgaard Knudsen 182,60 p. Klasse P2B: 1. præmie: Irene Lykke Møller 180,10 p. Klasse P2C: 1. præmie: Svend Erik Andersen 160,90 p. Klasse PA: 1. præmie: Poul Nielsen 173,33 p. Klasse PB: 1. præmie: Peter Aas Jacobsen 174,30 p., 2. præmie: Sven Schou 166,80 p. Klasse PC: 1. præmie: Hanne Peetz 144,50 p.

 Bueskydning igen I slutningen af 1970-erne startede bueskydning som en aktivitet i ROFI, både udendørs og indendørs. Det er efterhånden mange år siden, at der ikke længere var tilstrækkelig tilslutning til denne sportsgren, men fra den 1. maj i år bliver der igen skudt med bue og pil i ROFI. Bag initiativet står bl.a. Iver Kristensen, der i en årrække var formand for ROFIs bueskytteudvalg. En hel del af dem, der dyrker bueskydning i dag, bruger den til jagt, og det er specielt i den sammenhæng, at der bliver træning i bueskydning hver onsdag i ROFI-Centrets anneks. Omkring 15 personer har givet udtryk for, at de er interesserede i at deltage.

 Petanque i gang Sidste år nåede petanque i ROFI op på godt 50 medlemmer, og petanqueudvalget håber, at der bliver lige så stor tilslutning i 2012-sæsonen, der startede den 3. april. Der spilles petanque på banerne ved ROFI-Centret hver tirsdag og torsdag kl. 14-16. I løbet af sæsonen bliver der en intern pokalturnering, et DGI-stævne og en turnering i Ældre Sagen, og sæsonen kommer bl.a. også til at byde på et par grillaftener.

30

 Spinning er populært Spinning i ROFIs fitnesscenter er særdeles populært. F. eks. har medlemmerne i vinterhalvåret haft mulighed for weekend-spinning både lørdage og søndage. Ja, i 2011 var der for første gang også spinning juleaftensdag den 24. december og nytårsaftensdag den 31. december. Det satser vi på at gentage i år, lyder det fra ROFIs fitnessudvalg.

 Løbeklubben på Facebook ROFIs nye løbeklub var meget aktiv i 2011 - ikke kun på løbeture, men også på de såkaldte sociale medier. Klubben har nu egen Facebook- og Endomondo-profil. De anvendes bl.a. til kommunikation medlemmerne imellem, men også til peptalks, udveksling af erfaringer og løbsanalyse. Desuden anvendes de sociale medier også i markedsføring af klubben.


 rofi-nyt kort

k l u Ve t e b ra s t o b en n r h er t jæ il lp

 Politiet til fodbold

 Tour de Pedal Onsdag den 2. maj starter ROFIs familiemotionsudvalg den årlige cykelkampagne Tour de Pedal. I hele maj cykles der hver mandag og onsdag aften. De fleste aftener mødes de cyklende i Ringkøbing i Hundeskoven mellem kl. 18 og 19, men onsdag den 16. maj er det i Spejderhytten i Gl. Sogn, og onsdag den 30. maj er der afslutning i Sorte Bakker. Ud over Ringkøbing cykles der i Hee, Hover, Kloster, Stadil-Vedersø, Ølstrup og Tim. Der er en masse sponsorpræmier i Tour de Pedal, og ved afslutningen udtrækkes en vinder af hovedpræmien - en cykel fra Fri Bike Shop i Ringkøbing v/ Dennis Nielsen. I Tour de Pedal i 2011 var 1.624 ude at cykle i løbet af maj.

Det var ikke tyveknægte, men points og ære Ringkøbing Politi jagtede i ROFI-Centret, da de stillede med et hold til ROFIs indendørs turnering i den forløbne sæson. Og ordensmagten satte tingene på plads i C-rækken, hvor Politiet tog sig af førstepladsen. I alt 15 hold deltog i turneringen, hvor der ud over C-rækken blev spillet i en A-række med Viking Danmark som vinder og en B-række med Vestas Nacelles som vinder. Resultater og slutstillinger i turneringen kan læses på ROFIs hjemmeside www.rofi.dk under ”Firmaidræt” og ”Idrætsoversigt”. På billedet er Ringkøbing Politis hold den sidste spilleaften i marts. Bagest fra venstre: Jens Erik Damgaard, Morten Bülow og Viggo Nørgaard. Forrest fra venstre: Torben Bjerg, Martin Bjerg og Rasmus Bjerg.


Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

A

S

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

nb tegnestuen aps Bjørn Christiansen Thomas Olsen Arkitekter M.A.A Vester Strandsbjerg 4 A, 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 2100 Fax: 9732 4744

32

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver E kskursioner Rejser og meget mere HØJMARK TURISTFART info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419


 Birgit og Vagn til ”Motion og Samvær”. Der har været mellem 70 og 100 deltagere pr. gang i den forløbne sæson i Motion og Samvær, der er for alle over 60 år hver onsdag eftermiddag i ROFI-Centret. Blandt medlemmerne var der mange nye, bl.a. Birgit og Vagn Kristensen. Birgit var med som leder i de første par år, da Motion og Samvær startede, men nu er hun her igen som ”menigt” medlem og har fået Vagn med. - Jo, nu har jeg efterhånden fået tid til det, siger Vagn, der er 78 år. De dyrker meget motion. Vagn spiller golf. Birgit cykler og svømmer, og sammen går de lange ture. I november sidste år var de sammen med ca. 50 andre med på DGI’s gymnastikhold ”De swingende seniorer”, der var på opvisningsturné i Argentina. På billedet ses Birgit og Vagn Kristensen den sidste onsdag i vintersæsonen i Motion og Samvær. I baggrunden to af medlemmerne i udvalget for denne aktivitet, Inge Møller (tv) og udvalgets formand, Inger Carlsen.

ROFIs nye løbeklub var i 2011 repræsenteret i flere lokale motionsløb, bl.a. Fjordløbet, Beach Maraton, Bike & Run i Ringkøbing og Klausieløbet i Torsted. I sidstnævnte løb opnåede klubben sin første podieplads, da dens yngste medlem, 11-årige Andreas Palnov, satte personlig rekord på 10 km distancen og blev samlet nr. 2 i aldersklassen under 15 år. Desuden deltog ni løbere fra klubben i ”Iforms Kvindeløb” i Silkeborg, og 14 medlemmer gennemførte deres første halvmaraton i Mejrup.

 Ny hjemmeside ROFI og ROFI-Centret har fået en ny hjemmeside på www.rofi.dk Den er designet af Vestjysk Marketing. - Vi har nu fået en mere tidssvarende hjemmeside, der præsenterer foreningens og centrets mange aktiviteter på en mere overskuelig og spændende måde, synes vi. For øjeblikket arbejder vi på at videreudvikle hjemmesiden, så der f.eks. også bliver mulighed for online booking til og online betaling for aktiviteterne. I øvrigt modtager vi meget gerne både ris og ros til hjemmesiden fra vores brugere, så vi hele tiden kan holde os ajour med ønsker og behov, siger centerleder Per Andersen. I øvrigt arbejdes der også på en ny, selvstændig hjemmeside for ROFIs vandrerhjem.

 rofi-nyt kort

 Første podieplads til løbeklubben


PARTNER REVISION statsautoriseret revisionsselskab

Hugborgvej 18 - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 97 32 10 55

7

+

7

ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk

)

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E E

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

YE E

Nyt

J

Ringkøbing Skjern Låseteknik

· Ap ril NR . 1

... mødes nesker Når men

i-Centret i og Rof . som Rof måneder iteter, par ge aktiv r de seneste i de man ente deltager og arrangem nesker iteter af men Et hav de mange aktiv Læs om

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42

· 201 2

byder

på.

Så sk al de ba r gum nkes mid æk

Du kan få dit budskab ud til samtlige husstande i lokalområdet med en annonce i ROFI-NYT

L oSTE DANHKØBiNG RiNG

oMEGNS NG oG RiNGKØBi ÆT fiRMAiDR

Kontakt

WWW.M-MASTRUP.DK

ROFI-Centret · 9732 2455

Er du klædt på til tidens vilkår?

96 750 750 • JKS.DK

En snak med JKS kan altid betale sig, uanset om du søger nyt arbejde eller nye medarbejdere til din virksomhed. Vi beskæftiger medarbejdere til alle opgaver - fx på lageret, i produktionen, på byggepladsen og i administrationen.

Vi har kontor i Ringkøbing og Skjern - samt i resten af Danmark

34


 rofi-nyt kort

 Mindeord Formanden for ROFI, Ragna Knudsen, indledte foreningens generalforsamling med at udtale mindeord om Asta Hansen, der i mange år var en trofast medarbejder i ROFICentret. Asta Hansen døde i 2011.

 Klittens Tømrer på messe Blandt de ca. 75 udstillere på den årlige bolig- og fritidsmesse i ROFI-Centret i weekenden 31. marts-1.april var Klittens Tømrer. Virksomheden, der med ca. 30 ansatte har hovedbase i Hvide Sande, havde Velfac med på standen under messen, der trak mange mennesker fra hele Ringkøbing-egnen. På billedet ses fra venstre salgschef i Velfac, Frank Sørensen, Lars Timmer, der er medindehaver af Klittens Tømrer, Søren Kjærgaard, der er ansat som tømrer i virksomheden, og Martin Ahle, der også er medindehaver af Klittens Tømrer. Den tredje ejer af Hvide Sande virksomheden, Jan Abildgaard, var ikke til stede, da ROFI-Nyt kom forbi.

 Ernst på besøg ROFI er i Dansk Firmaidrætsforbund regionscenter i Midtog Vestjylland. Det indebærer, at firmaidrætskonsulent Ernst Madsen (billedet) skaber kontakter til nye virksomheder for at få flere til at dyrke motion og deltage i aktiviteter i bl.a. ROFI. - Når vi sender vores firmaidrætskonsulent i marken for ROFI, er det altid med et budskab om, at vi gerne vil høre, hvis der efterspørges motionsformer eller aktiviteter, som vi ikke udbyder for øjeblikket. Er det tilfældet, vil vi gøre, hvad vi kan for at tilføje det ønskede til vores palet af aktiviteter og imødekomme virksomhedernes ønsker, sagde ROFIs formand, Ragna Knudsen, i beretningen på foreningens generalforsamling i marts.

 Whisky på nettet Nogle spiller f.eks. fodbold i deres fritid. Men Lasse Knudsen, der arbejder som indkøber hos Vestas, og Martin Jensen, der er ansat i tøjfirmaet Hans Ruby, beskæftiger sig bl.a. med whisky, når de ikke er på arbejde. Sammen driver de i deres fritid Highland Whiskeys. Det er en butik, der sælger whisky og rom på nettet. Netfirmaet arrangerer med jævne mellemrum f.eks. whisky-smagning for at gøre opmærksom på sig selv, og Highland Whiskeys havde også en stand på bolig- og fritidsmessen i ROFI-Centret i weekenden 31. marts-1.april. På billedet ses til venstre den ene af makkerparret i netvirksomheden, Lasse Knudsen, sammen med Benny Maabjerg, der til daglig er maskinarbejder på Landia i Lem. Benny er særdeles kompetent i viden om whisky og havde til lejligheden taget kilt på for at signalere den ædle driks hjemland - Skotland.


menu kort hent eller ring efter vores spændende menukort, som også kan downloades på www.rofi.dk/faciliteter/festlokaler eller ved at indlæse QR-coden her

hovedretter

Centret

8,00 r. 4 .........k .......... .. .. 8,00 .. 4 .. s r. ed flute ........k .......... ringe m .. s .. a 8,00 .. n 4 a e n nsk kr. lat på a jeres ø .......... ønsesa ld efter .......... .. fy .. d .. 001 H e .. ........ rtelet m .......... stor ta 58,00 nanas, ske .... 002 1 sing, a ...............kr. res øn je r e y ft .. e rr dres a .. e k .. p .. d p .. e 58,00 u .. tm ...... 003 S ......kr. fiskefile .................. .......... .. .. ampet .. .. d .. .. .. ld .. .. 58,00 o .. .. ...... 004 K t og flutes .. .......... .......kr. .......... sala s ........ .. .. te .. u .. fl 58,00 .. ed s ktail m ......kr. og flute ejecoc ssing r, rejer re ia d v a n k 65,00 o 005 R d em sse me d dild/l .......kr. unmou nd me .......... u .. .. tb .. la .. a .. 006 T s .... laks på utes .. dbagt 65,00 at og fl t på 007 In ed spin servere ..............kr. m e e d m la re 65,00 u sc .... ro d .. e o .. s r. .. k k rr .. a e .. ...... 008 L jer, peb .................. .......... re .. . .. m .. .. .. s .. k .. ør øget la ütes .... flütes og sm 009 R d salat og fl n, sprø ed melo m e k kin armas 010 P

36

hovedre tter 

r

r forrette

rrette  fo

Kirkevej 26, Rindum 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2455

020 Lasa gne med sa lat og flute s ............... 021 Hakk .................. ebøf med be ..........kr. arnaisesau 85,00 bagt kartoffe ce, l og salat ... .................. 022 Svin .................. emørbrad ... ...........kr. med ris, ch 105,00 ampignon 023 Okse a la creme - og hønsek og salat kr ød i . 105,00 pe berrodssau solbærsylte ce med tøj, kartofle r og asier 024 Glas .................. eret skinke .................. med flødest kr. 105,00 salat og flu uvede karto tes ............ fle r, .................. 025 Flæsk .................. esteg med .................k skysovs, br r. 130,00 hvide karto unede og fler, rødkål og as ie r .................. 026 Ham burgerryg .................. med råsteg ...kr. 140, svampesauc te kartofler, 00 e og 3 slag s gr øn tsager ...... 027 Gam ... meldags ok .................. sesteg med ...kr. 140, kartofler, 2 00 perleløg, sk slags grøn ysovs, ts ag er og asier ... 028 Kalv ... .................. esteg med .....kr. 14 skysovs, ka 0,00 2 slags grøn rtofler og tsager......... ... ... .................. 029 Kalv ... .................. esteg stegt .....kr. 14 som vildt m 0,00 ½ pære med ed waldorf salat, ribsgele, ty tte samt hvide bærsyltetø j og bruned kartofler ... e .................. 030 Ovns .................. tegt fisk m .................k /røget baco r. 160,00 og asparges n, citron m ayonnaise samt hvide kartofler ... 031 Kalv ... .................. efilet med ............kr. hasselback 170,00 kartofler, sk og madeira , dertil 2 sl ysovs tilsa ag t fløde s grøntsag 032 Okse er ............ filet med sa .................k uterede rodf r. 180,00 urtekartofle rugter, svam r og 2 slag pe sa uc e, små s grøntsag 033 Kron er .................. dyrkølle m ..............kr. ed hvide ka 180,00 brunede ka rtofler, wal dorfsalat, rtofler, tytte bærsyltetø j og skysov s ............... dagspris 4


vi har rammerne til en god fest r

45,00

serte  des

desserter

-

uanset om det er familiefester konfirmationer generalforsamlinger firmaarrangementer kurser/møder idrætsgrupper lejrskoler overnatning

- her på siderne og følgende sider viser vi vores menukort. Specielle ønsker kan aftales med vores kok.

.......... kr. ............... 50,00 ............... ... ... ... ... ......... kr. ......... ............... ............... ... ... at ... al ... ts 55,00 ......... 050 Frug ........ kr. ønske ...... ............... ter jeres ... ef ... e ... ag ... ... 55,00 051 From ed kanelis ....... kr. retærte m ............... ... pæ r ... le ... el ) 60,00 rter ble052 Æ . 50 kuve ....... kr. ed is (max ............... m ... r ... ge ... ka ... ... de 60,00 ............... 053 Pan .... kr. ............... ............... ... ... ... ... ... ... e ... gkag ......... 054 Isla ............... ............... 60,00 isu......... m .... kr. ra e Ti ad okol 055 ............... ............... m/hvid ch ... m ... ku ... rs ... ... arbe gsbund ... 056 Rab ,00 på maren – kaffe kr. 62 serveret el, nødde ............... ff rø et ad ol ............... ... ok ,00 ... ch 65 . ... m ... . blekage ............... ............ kr 057 Æ flødeskum er) ......... rt og t ve ,00 an ku 65 ok kr . ax 50 ags is (m ............ kr med 3 sl ............... rv ... ku ... ,00 ... de 65 ... ...... 058 Nød t ............ .......... kr. frisk frug ............... ... ed ... m e is ic m ft so 059 Dai frugt og ter, rand med 65,00700 e og frug selnødde Croissante ........ kr. chokolad e, r med fyld em 060 Has cr ............... n, ... pa ... efter jeres ci ... ar ... ... ... af m 07 ønske ...... e ... rt 1 ... æ ... 2 tt ... pølser med .................. brød ......... 061 Frug emefraiche ......... ...kr. 40 .................. cr ,00 072 Supp dertil .................. e efter jere .............kr. s ønske ... 45,00 ... .................. 073 Frikad ... .................. eller med rø .....kr. 55 dkål og rugb ,00 rød ............ 074 Hjem .................. mebagt pizz ...kr. 55 a ............... ,0 .................. 0 075 Lun .................. grøntsagst ........kr. ærte med flü 60,00 tes og sala 076 Hjem t ... .................. mebagte bo .....kr. 65 ller med os 2 slags pålæ ,00 t, marmelad g ............... e og ... ... .................. 077 Pålæ ... .................. gsbord med .....kr. 70 3 slags pålæ 2 slags oste ,00 g, lun leverp , rugbrød og ostej, møllehjul ... .................. ............kr. 95,00

- husk, vi leverer også mad ud af huset...

affe med

hjemmeb

agt brød 

natmad

kaffe med hjem Kaffe/te med

1 stk. småk

sukker og

fløde .........

mebagt brø

..................

d

...............kr age eller ch . 20,00 okolade ... .................. .................. ed smør ... kr. .................. 7,00 .................. 2 slags sm .................k åkager ...... r. .................. 9, 00 .................. Kringle, gu .................k lerodskage r. 12,00 , chokolad ek age – pr. st Brownies k. .............k .................. r. 18,00 .................. .................. Kransekage ... ...............kr .................. . 18,00 .................. .................. Æblekage, ...............kr jordbærkag . e ....... 18,0 1/2 bolle m


menu kort 

buffet 2 Vælg 5 slags: m. fyld  Tartelet ndekager  Fyldte pa gstærte  Grøntsa r og indbagte  Kinarulle o chutney rejer m. mang m. bacon og tej os erp lev  Lun n no champig e og citron t m. remoulad  Fiskefile

38 10

genere l inform ation 

ad:

Pris kr. 225,00

I alt pr. pe rson:

er m. fyld Butterdejspakk dkålssalat rø m. t ys br  Ande ehør tilb d me ef  Roastbe og asier teg med rødkål es sk flæ n Lu  n no pig am bøf m. ch  Mørbrad 10 10 a la crème lat sa m. pie  Oksekøds e med cremefraich te ær gtt Fru  eller brownies ge ka de ola ok  Ch og kiks oste med frugt  2 slags ebagt latbord, hjemm Serveres m. sa brød og smør

Pris kr. 175,00

Frokost-bu ffet: Aftensmad :

tessen

behør: Vælg 5 slags til rtofler ka ke æs Gr  rtofler  Krydderka rtofler  Flødeka rtofler  Persilleka lat lsa ffe rto Ka  lat  Pastasa  Grønsalat lat  Tomatsa alat  Broccolis lat  Græsk sa sing m. feta og dres  Rissalat  Coleslaw de bønner  Marinere ampignone2 2r  Fyldte Ch  Bagte løg ater  Bagte tom lsa  Tomatsa  Tzatziki

Morgenm

/ delika

uce: Vælg 1 slags sa esauce  Bearnais auce  Charons uce  Whiskysa sauce  Rødvins sauce  Svampe uce sa sto Pe

træningso

brunch

d: Vælg 2 slags kø t  Oksefile t  Kalvefile t skinke  Glasere ølle  Lammek kalkunbryst  Farseret t ys br de An 

formation

Festarra ngemente r Prisen på ar Bordopd rangementer inkl ud ækning, hv ide duge erer foruden loka levende ly le og servie s, tter (farve , samt betje blomster, isvand efter ønsk ni e), Alle priser ng (dog ikke kuve rtserverin er inkl. m g). oms. Mødevirks omhed sa Lokaleleje m minimum t øvrige arrangem kr. 500,00 enter . Mad ud af huset, fo rhør nærm ere. Priserne er gælden de fra 1. januar 20 12.

 buffet

buffet 1

Generel in

phold

Rundstykk er, rugbrø d, fransk 2 slags m brød, sm armelade, ør ost, honn mælk, ym ing, 2 slag er, yoghur s pålæg, t, cornfla juice, pålæ ke s, havreg gschokol ryn, mys ade eller li, nu tella og ka Kolde og lune retter ffe/te Frisk frug t Isvand 1 varm re t Salat og dressing Frisk frug t Isvand

Kr. 240,00

ekskl. drik

kevarer

drikkevarer

Sodavand .................. ................ kr. 16,00 Øl ............ .................. ................ kr . 22,00 Lys- eller al koholfri øl ................ kr. 22,00 Husets hvid - og rødvin – 1 glas kr . 30,00 Husets hvid - og rødvin – 1/1 fl. . kr . 135,00 Dessertvin – 1 glas fra ................. kr. 25,00 Dessertvin – 1/1 fl. fra .................. kr. 225,00 Snaps/gl. da nsk – 2 cl. ................. kr . 25,00 Snaps/gl. da nsk – 1/2 fl. .............. kr . 250,00 Spiritus – 2 cl. ............ .................... . kr. Spiritus pr 25,00 . flaske ........ .................... kr. 500,00 Bailey/likør .................... .................... . kr. Pr. flaske .... 25,00 ....................

Fustage – 30 l. fadøl med anlæg og kulsyre VELKOMST DRINK Hvidvin, so lbær og is Mousseren de vine fra

....................

. kr.

..................

....................

kr. 1.500,00

. kr.

...................

FRI BAR UN DER MIDDA GEN Øl, vand og vin ................

.................

kr.

325,00

30,00 30,00

kr. 150,00


møder

møder de Dagsmø : agskaffe d id Form Frokost: :

e dagskaff Eftermid erson: I alt pr. p

: agskaffe Formidd erson: I alt pr. p

g smør de, ost o marmela r, e k k ty s ressing rund alat og d Kaffe/te, er med s tt re e n og 3 lu 3 kolde dessert er en let Frugt ell t kage mmebag med hje Kaffe/te og l. isvand 0 Kr. ink kalet Kr. 300,0 lo s u rs u gt i k frisk fru smør e, ost og armelad m r, e k k rundsty Kaffe/te,

Frokost: erson:

0

Kr. 45,0

ressing

alat og d

med s e retter og 3 lun e ld o rt k e 3 dess er en let Frugt ell 0 Kr. 180,0

side 2), kale (jvf. e. ruden lo glepenn fo u r k re g e o d klu kke møder in løs netværk, blo te n v æ å ovenn g af tråd Prisen p r, fri bru forbrug. AV-udsty es efter standard e afregn in k s a im e af kop er. Benyttels 0 person ntal er 1 g a lt de era m u im Min . l. moms er er ink Alle pris

I alt pr. p

brunch

 møde r

Scrambled eggs m. pu rløg og små tom ater Stegt baco n Brunch pø lser Små pandek ager m. ah ornsirup Lun leverp ostej Mini crousa nter 2 slags speg epølse 2 slags ost

Marmelade og honning Frisk frugt Rundstykk er Blandet brød + smør Mini morge nbrød 2 slags juic e Kaffe/the Pris kr. 175,

brunch /

delikates

sen 

00

delikatesse

Franskbrød

med ost el

n

ler pålæg ... .................. 2 stk. pøls .................. ehorn (hjem ........kr. melavet) ... 25,00 .................. 2 x ½ stk. .................. franskbrød .........kr. med ost og 28,00 pålæg ...... Smørrebrød .................. .................. ..........kr. .................. 30,00 .................. Pastasalat .................. .................. .....kr. 30 .................. ,00 ... .................. Sandwich .................. (dobbelt la ......kr. 35 g) ............ ... ,0 ... 0 .................. Sportsbolle .................. .................. ......kr. 40 .................. ,00 .................. Baguette ... .................. .................. .......kr. .................. 45,00 .................. Små frikad .................. eller med ka .........kr. rtoffelsalat 45,00 .................. 2 slags ost .................. med kiks og ........kr. frugt ......... 45,00 .................. Stjernesku .................. d (dampet ......kr. 50 og stegt fis asparges og kefilet, reje ,00 dressing) ... r, .................. .................. .................. .....kr. 85 ,00


Vi er altid på banen, når de nære værdier er i spil

Det handler om mere end penge. Det handler om engagement. Lokalt engagement. vestjyskBANK handler om mennesker. Om kunder, der værdsætter en solid bank med omtanke, indlevelse og ansvarlighed. Og om dygtige medarbejdere, der helt naturligt er en del af lokalområdet, og vores kunders verden – også efter lukketid. For os er indlevelse og engagement nemlig selve kernen i at være en ægte lokalbank. Derfor bakker vi også helhjertet op om det lokale foreningsliv. Der skal gode rammer til at skabe et godt resultat, også i sportens verden. vestjyskBANK støtter derfor op om Rindums foreningsliv inden for bl.a.: Bordtennis

Fægtning

RH-support

RSU – Ringkøbing håndboldafdeling

Badminton

Ringkøbing Håndbold

Roficentret

vestjyskBANK er med hvor fællesskabet styrkes, og de nære værdier er i spil.

vestjyskbank.dk/ringkoebing

40

Benny Schultz privatrådgiver bes@vestjyskbank.dk

Mogens Frik privatrådgiver mof@vestjyskbank.dk

Profile for Lisbet Skovgaard

2120154 rofi nyt nr 1 2012  

ROFI-Nyt nr. 1/2012

2120154 rofi nyt nr 1 2012  

ROFI-Nyt nr. 1/2012

Profile for rofi
Advertisement