Roessingh plattegronden

Page 1

Waar moet u zijn bij Roessingh? Manege KDV de Parasol

Roessingh Research and Development

rdgKompagne

Onderwijscentrum het Roessingh

gm

an we g

Roessingh Revalidatie Techniek

Sla

Revalidatiecentrum Roessingh

eg kw e le

hsb

oe

ng ssi

ENSCHEDE

nge

Roessingh Arbeid

Roessingh

sbleekwe

www.roessingh.nl

g

los

est

raa t

le sb RK gh VAN HEEKPA sin

Ro es

He

ek

we

g

R

H

ROESSING


Route Locatie 1 Hoofdingang 2 Receptie/Roessingh Arbeid DiĂŤtist 3 Kapsalon

71

Begane grond LIFT

7 Voorzieningen 8 Ergotherapie

76

9 Rolstoelwerkplaats/rijschool 12 Fysiotherapie volwassenen

71

55

14 Sporthal 15 Sport Spectrum Roessingh

41

16 Conditieruimte (FFT)

53

20 Onderwijscentrum het Roessingh

LIFT

21 Geestelijk verzorger 21 Stilteruimte 57

22 Maatschappelijk werk volwassenen/kind 23 Psychologische dienst

8

24 Pijnpsychologie 25 Logopedie volwassenen

7

31 Sauna/zwembad

9

Activiteitentherapie kind

58

Fysiotherapie kind

51

63

Therapeutische peutergroep

64

InteraktContour

65

Labaratorium

LIFT

32 Conditieruimte eerste verdieping 36 Therapieafdeling kind

2

39 Activiteitentherapie

3

40 Therapeutisch computergebruik 41 PatiĂŤntenvoorlichting/klachten 51 Restaurant 51 UVV

2 1

2

53 Bibliotheek

12

55 Centraal Loket / Polikliniek 56 Ergotherapie kind 57 Activiteitentherapie kind

16 15

Hoofdingang

20

58 Fysiotherapie kind 60 Verpleegafdeling 1

14

63 Therapeutische peutergroep 64 InteraktContour 65 Verpleegafdeling 2 68 Verpleegafdeling 3 71 Kinderkliniek 76 Pijnkliniek

www.roessingh.nl


Route Locatie 1 Hoofdingang 2 Receptie/Roessingh Arbeid DiĂŤtist 3 Kapsalon

Eerste verdieping

LIFT

7 Voorzieningen

76

8 Ergotherapie 9 Rolstoelwerkplaats/rijschool 12 Fysiotherapie volwassenen 14 Sporthal

60

15 Sport Spectrum Roessingh 16 Conditieruimte (FFT)

LIFT

20 Onderwijscentrum het Roessingh 21 Geestelijk verzorger 21 Stilteruimte

22 57

23 Psychologische dienst

58

Activiteitentherapie kind 64

24 Pijnpsychologie

63

Therapeutische39 peutergroep

64

LIFT InteraktContour

65

Labaratorium

22 Maatschappelijk werk volwassenen/kind

23

25 Logopedie volwassenen 31 Sauna/zwembad 32 Conditieruimte eerste verdieping

25

de

39 Activiteitentherapie

24

21

63

40

Vi

36 Therapieafdeling kind

Fysiotherapie kind

32

40 Therapeutisch computergebruik 41 PatiĂŤntenvoorlichting/klachten

31

51 Restaurant 51 UVV 53 Bibliotheek 55 Centraal Loket / Polikliniek 56 Ergotherapie kind

56

57 Activiteitentherapie kind 58 Fysiotherapie kind 60 Verpleegafdeling 1 63 Therapeutische peutergroep 64 InteraktContour 65 Verpleegafdeling 2 68 Verpleegafdeling 3 71 Kinderkliniek 76 Pijnkliniek

www.roessingh.nl

20 58


Route Locatie 1 Hoofdingang 2 Receptie/Roessingh Arbeid DiĂŤtist 3 Kapsalon

Tweede verdieping

LIFT

7 Voorzieningen

76

8 Ergotherapie 9 Rolstoelwerkplaats/rijschool 12 Fysiotherapie volwassenen 14 Sporthal

65

15 Sport Spectrum Roessingh 16 Conditieruimte (FFT)

LIFT

20 Onderwijscentrum het Roessingh 21 Geestelijk verzorger 21 Stilteruimte 22 Maatschappelijk werk volwassenen/kind

57

Activiteitentherapie kind

23 Psychologische dienst

58

Fysiotherapie kind

24 Pijnpsychologie

63

Therapeutische peutergroep

25 Logopedie volwassenen

64

InteraktContour

31 Sauna/zwembad

65

Labaratorium

32 Conditieruimte eerste verdieping 36 Therapieafdeling kind 39 Activiteitentherapie 40 Therapeutisch computergebruik 41 PatiĂŤntenvoorlichting/klachten 51 Restaurant 51 UVV 53 Bibliotheek 55 Centraal Loket / Polikliniek 56 Ergotherapie kind 57 Activiteitentherapie kind 58 Fysiotherapie kind 60 Verpleegafdeling 1 63 Therapeutische peutergroep 64 InteraktContour 65 Verpleegafdeling 2 68 Verpleegafdeling 3 71 Kinderkliniek 76 Pijnkliniek

www.roessingh.nl

LIFT


Route Locatie 1 Hoofdingang 2 Receptie/Roessingh Arbeid DiĂŤtist 3 Kapsalon

Derde verdieping

7 Voorzieningen 8 Ergotherapie 9 Rolstoelwerkplaats/rijschool 12 Fysiotherapie volwassenen 14 Sporthal 15 Sport Spectrum Roessingh 16 Conditieruimte (FFT) 20 Onderwijscentrum het Roessingh

LIFT

21 Geestelijk verzorger 21 Stilteruimte

68

22 Maatschappelijk werk volwassenen/kind

57

Activiteitentherapie kind

23 Psychologische dienst

58

Fysiotherapie kind

24 Pijnpsychologie

63

Therapeutische peutergroep

25 Logopedie volwassenen

64

InteraktContour

31 Sauna/zwembad

65

Labaratorium

32 Conditieruimte eerste verdieping 36 Therapieafdeling kind 39 Activiteitentherapie 40 Therapeutisch computergebruik 41 PatiĂŤntenvoorlichting/klachten

LIFT

51 Restaurant 51 UVV 53 Bibliotheek 55 Centraal Loket / Polikliniek 56 Ergotherapie kind 57 Activiteitentherapie kind 58 Fysiotherapie kind 60 Verpleegafdeling 1 63 Therapeutische peutergroep 64 InteraktContour 65 Verpleegafdeling 2 68 Verpleegafdeling 3 71 Kinderkliniek 76 Pijnkliniek

www.roessingh.nl

68

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.