Page 1

INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS

NR. 1 – APRIL 2017

Foto: Bjørn Sodeland

- Kunne blitt min siste påske Påsken 2015 la Arne Fostvedt ut på det som kunne blitt hans aller siste hyttetur. Halvveis til målet kjente han et Side 6-7 kraftig trykk i brystet.

Løp for Røde Kors Lørdag 6. mai går startskuddet for et helt spesielt byløp i Skiens gater. Et løp der absolutt alle kan delta og samtidig støtte Røde Kors sitt Side 4-5 arbeid mot ensomhet. Foto: Bjørn Sodeland


SKaRVaNG SKOGSDRIFT aS

Skåtøy Regnskapsservice AS

ytte-Rehab

Skåtøyveien 129, 3780 Skåtøy Tlf. 997 35 293

Notodden www.viggowahl.no 6leder 54 53 Mørlandsveien 3, 3766 Sannidal

AMUNDSEN BYGG AS

Amundsen Bygg AS Nesjarveien Stathelle Amundsen Bygg TO D 1,D3960 e NAS AMUNDSEN BYGG AS

NO

Notodden byggmester anders Olsen aS

kommune

b aLitangen mble Hus-Hytte-Rehab Bråtaneveien 6, 3770 Kragerø HELSE OG OMSORG bam ble 3780 Skåtøy

Tlf. 46422476 Nesjarveien 1, 3960 Stathelle Tlf. 46422476 bØ Legedata Servicepartner aS Legedata

Notodden

NTlf. O T35O96 DD N 02e20 maxi Taxi 95 95 80 00 maxi Taxi

DRaNGeDal austad elektro D RHus-Hytte-Rehab aN G e DaS al

3674 Notodden

3766 Sannidal3, Mørlandsveien Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 3766 Sannidal

NOTODDeN

Telefon1,915 59Stathelle, 475 Strandgt. 3960 Notodden HTelefon J a R915T59D475 al kommune H JHELSE a ROG T OMSORG Dal

FyReSDal

FyReSDal

Skåtøyveien 129, Bråtaneveien 6, 906 18 673 til293 RødeTlf: Kors E.mail: nuas@nuas.no Tlf. 997 35 3780 Skåtøy www.nuas.no 3780 Skåtøy Tlf. 35 99 10 Tlf: 906 18 673 11 Tlf. 997 35 293 brb@brb-bygg.no

Tlf. 35 99 10 11 brb@brb-bygg.no

KRaGeRØ

Notodden Zoo

K R a Gwww.tinnosetbyggoglaft.no e R Sannidal Ø LINKJENDAL Hjartdal og Gransherad BILFORRETNING AS Heddalsvegen 27, bulldozerdrift Tlf: 35 01 93 50 aS www.fmnotodden.no Sannidal Støtter Besøkstjenesten Hus-Hytte-Rehab Rekneskapskontor aS LINKJENDAL Hjartdal og Gransherad Tangen 1, Linkjendal Bilforretning AS E-post: post@tinnosetsag.no BILFORRETNING AS bulldozerdrift aS til3692 Røde Kors Hus-Hytte-Rehab Sauland Gamle Sørlandske3674 74 Notodden 3766 Sannidal Rekneskapskontor aS Linkjendal www.viggowahl.no Tangen 1, 66 54 53 AS Tlf: 98 Tlf.www.viggowahl.no 35 02 81 00 3766 Bilforretning Sannidal Telefon: 915 67 018 3692 Sauland www.noco.as Gamle Sørlandske 74 3766 Sannidal Tlf: 98 66 54 53

www.linkjendal.no Tlf: 35 Der 01 80 60de Tlf: 35 01 80 60 Tlf. 35 02i812016 00 3766ny Sannidal Telefon: 915 67 018 Notodden Røde Kors åpnet en helt butikk. selger

Notodden K V I T e S eZoo ID

T T N N

Heddalsveien 11, Hydroparken bygg 90, 3674 Notodden Tlf: +47 35 02 51 30 Fax: +47 35 02 51 39 Bankgiro: 5161.05.22185 Foretaksnr. 865 581 122 E.mail: nuas@nuas.no www.nuas.no

www.linkjendal.noN

Ome

klær, leker og invitererHeddalsvegen til sosialt27,samvær. deO trorRpå, helt Uten NKors. O TDe01Ogjør D jobb e Nfor noe pNotodden GGRgratis. Tlf: Jensen 35 31D 40 en K V I T e S e I Dp O R S G R u NN N Ome KS Ra eu Rbyggmester ØN N 3683Alvhild

SKaRVaNG Regnskapsservice AS blitt trist og frivillig arbeid tilværelsen mange Merdeveien 10B, hadde Skåtøy 3674 Notodden Sauheradveien 93 Telefon: 350for 16 822 anders Olsen aS Vi takker alle SKOGSDRIFT aS Transport aS Tlf: 35 01 31 40 byggmester 3676Notodden Jørgensen eftf. Sauheradveien 93 kan sette seg ned i sofa3683 Notodden SKaRVaNG ensom, aktivitetstilbudet til barn unge hadde vært på Mobil: 916 83 221og / 950 81 515 www.noco.as Litangen Skåtøyveien 129, Tekst og foto: Bjørn Sodeland målet bare å tjene penger, men bite i og Bråtaneveien 6, Skåtøy Regnskapsservice AS energi! Ajertangen 16, 3825 Lunde Tlf: 35 01Tlf: 80 603110B, 35 01 40 Vår kraft - din Merdeveien annonsørene for salg@hoggern.no 3683 Notodden anders Olsen aS Telefon: 350 16 822 3770 Kragerø www.grotletransport.no SKOGSDRIFT aS 3780 Skåtøy Mørlandsveien 3, Oscar Nissensgt. 3, et absolutt og tryggheten til mennesker i3780 byen, Quality Straand Hotel 3830Bak Ulefoss å invitere til sosialt kroken Tlf. 35 94minimum, 73 74 Merdeveien 10B, samvær. 3676Notodden Telefon: 822hvis Litangen Telefon 35 01 46 09 Skåtøy 6, Mobil: 916energi! 83350 22116 / 950 81 515de vil. For min egen Skåtøyveien 129, Bråtaneveien Tlf.3674 997 35 293 Tlf. 35 98 95 00 Vår kraft din 3766 Sannidal den flotte støtten! Tlf. 35 94 90 00 Notodden Vrådal, Telemark N på OMørlandsveien Tfjellet O mobil: Deller D e i3,Nskogen hadde3780 p O R S G R u N N 3676Notodden salg@hoggern.no 3770 Kragerø blitt betydelig redusert. Mobil: 916 83 221 / 950 81 515 enormt mye trivsel www.grotletransport.no Hos Notodden Røde Kors disken møter du frivillige fra del gir stedet Skåtøy Tlf.3780 35 99 10 11 Quality Straand 3830 Ulefoss Nedre Søliv. www.mtenergi.no www.straand.no | tel 35Hotel 06 90 00 13, Nedre Søliv. 13, Tlf. 35 98 95 00 salg@hoggern.no Tlf. 3535 01293 16 93 Wessels vei Skrivar 7 Skåtøy 9163766 11 976 / 916 11 259 www.grotletransport.no Tlf. 997 Sannidal 94 90 00og3914 Secondhand selger de klær til Vrådal, Røde glede.Porsgrunn Jeg vet ikke helt hvorN Telemark OKors, T O Dsom D egjerne N Tlf.tar35 seg 3914 Porsgrunn N O T O D D e N Tlf. 35 99 10 11 3676 Notodden O| telåT35O D N derfor www.mtenergi.no www.straand.no 06D90www.lia-sagbruk.no 00 elitt, Røde Kors i Telemark har Telefon over 2700 som stiller opp til lokalforeningens tidN til skravle har dan forklare www.flyteknisk.no 35 01frivillige 46 09 Tlf.jeg 35skal 93 02 20 det, men Tlf. 35 93 02inntekt 20 N O T O D D e N www.bildekkimport.no flere timer ukentlig for å prate, drikke kaffe, gå tur, le, gråte arbeid. Brukte klær med stil og butikken også fått sin helt egen jeg blir friskere og i bedre form Nedre Søliv. 13, Notodden Skrivar Wessels vei 7 post@eltavle-grenland.no post@eltavle-grenland.no g Telefon 35 01 46 09 3914 Porsgrunn ogFyresdAl dele litt avMAt seg selv med andre. Vi har frivilligeHjartdal som Landbruk sier og Fritid 3676 Notodden AS Telefon 35 01 46 09 en trivelig baktanke. Her er ikke lille stue og sofakrok og et lekeav å være her, sier Gunbjørg www.lia-sagbruk.no kommune 3692 Sauland www.flyteknisk.no Skrivar Wessels vei 7 Hus-Hytte-Rehab Tlf. 35 93 02 20I e R Ene vei til selvstendig livG RBraluten, Notodden 3690 Hjartdal p O R S u N N spar.fyresdal@ngbutikk.net S a u H a D au H R a D S K N S e l J O R D S e l J O R D HELSE OG OMSORG ja til å rykke utSmidt på natta når alarmen går og hjelpe www.bildekkimport.no Skrivar Wessels vei 7 www.tinnosetbyggoglaft.no Markseth, pensjonist og en av Tlf. 35 02 80 80 uten rusmisbruk 3676 Notodden Notodden post@eltavle-grenland.no Tlf. 35 02 49 27 tlf. 35 04 11 14 www.flyteknisk.no kommune www.viggowahl.no 3676 Notodden Tlf: 35 01 93 50 www.fmnotodden.no Hus-Hytte-Rehab www.hjartdal-elverk.no Støtter Besøkstjenesten mennesker i nød, og frivillige som bidrar til å gjøre det litt Tlf: 98 66 54 53 www.landbrukogfritid.no www.flyteknisk.no flere frivillige ildsjeler som sørwww.bildekkimport.no p O R 35S 95G66R00 u NN OG S aValle’s uHeRaD S K E-post: Iwww.tinnosetbyggoglaft.no e N post@tinnosetsag.no StileHELSE l J Kors O OMSORG RD – samtun.no www.bildekkimport.no B. alle’s Røde Notodden aS lettere for flyktninger og andreSt å bli Byggservice integrert i det norske ger for at Notodden www.viggowahl.no 50 Kors Her er ikkewww.fmnotodden.no målet p O R S G R u N N Tlf: 35 01 93Røde Støtter Besøkstjenesten Tlf: 98 66 54 53

s samfunnet. onsservice

3870

Klær skaper BamBle Taxi

til Røde Kors

Besøksadresse:Strandgata18 austad elektro 3750 Tlf: 98 Drangedal 66 54 53aS 69 Gamle 3.etg, 3800 Bø i Telemark Fredriksens AS Gullbringvegen 10 aS Bøgt. regnskap Kragerøv. 24, Besøksadresse:Strandgata18 Telefon: 47 65Fabrikk 07 77 aS aS Servicepartner Merdeveien 10B, Tlf. 35 06Kragerø 00 90 3750 Drangedal 3800 Bø i Telemarkstår 3770 Telefon: 350 16 822 3855 Treungen post@austadelektro.no Hver morgen flere tusen telemarkinger opp for å gjøre Bøgt. 69post@mtregnskap.no 3.etg, 3800 Bø i Telemark Gullbringvegen 10 E-mail: NOTODDeN Telefon: 47 65 07 77 Tlf. 35Bø06 11 50 3676Notodden 98 www.austadelektro.no www.funnemark.no Tlf.Tlf. 3535 06 0059 9059 83 221 Mobil: 916 /kirken, 950 81et 51504 53 66 3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60 Tlf. 35 www.mtregnskap.no i Telemark en3800 frivillig innsats. En innsats for idrettslaget, for post@austadelektro.no www.ldsp.no www.fyresdalkl.no www.gromstad.no E-mail: post@mtregnskap.no www.tkv.no salg@hoggern.no Tlf. 35 50 Tlf. 06 35 6011 97 77 www.grotletransport.no www.austadelektro.no 3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60 politisk parti eller for en humanitær organisasjon som www.mtregnskap.no K R a G ewww.fredriksensfabrikk.no R Ø Røde www.ldsp.no www.tkv.no Sauheradveien 93

www.noco.as

Notodden www.austadelektro.no KRaGeRØ kommune Vår kraft - din energi! K R a G e R Ø www.mtregnskap.no

byggmester Heddalsveien 11, SKaRVaNG HELSE OG OMSORG Skåtøy Regnskapsservice AS Hydroparken bygg 90, Quality SKOGSDRIFT Straand Hotelwww.tinnosetbyggoglaft.no 3830 Ulefoss anders Olsen aS 3674 Notodden byggmester aS SKaRVaNGTlf: 35 BRB Bygg AS Tlf. 35 98 95 00 Tlf: +47 Skåtøy Regnskapsservice Tlf.01 35 94 90 0035 02 51 3039 Vrådal, Telemark 93 50 www.fmn Skåtøyveien 129, AS Bråtaneveien 6,aS Fax: +47 35 02 51Besøkstjenesten anders Olsen Støtter Støtter Tlf. 35Besøkstjenesten 99 10 11 Tlf:BamBle 98 66www.fmnotodden.no 54Taxi 53 www.straand.no SKOGSDRIFT aS Bankgiro: 5161.05.22185 BRB Bygg AS www.mtenergi.no |Mørlandsveien tel 35 06E-post: 90 00 3,post@tinnosetsag.no 3780 Skåtøy 3780 Skåtøy Foretaksnr. 865 581 122 Tlf. 35 96 02 20

Smil til en 95 95 80 00 Notodden Zoo Midt-telemark Notodden Sauheradveien 93 hverdagshelt regnskap www.viggowahl.no Bil aS & Båt AS Heddalsvegen 27, Midt-telemark Tlf: 35 01 31 40 Gromstad 3683 Notodden bØ

www.ldsp.no

Heddalsveien 11, Hydroparken bygg 90, 3674 Notodden Tlf: +47 35 02 51 30 Fax: +47 35 02 51 39 Heddalsveien 11, Bankgiro: 5161.05.22185 Hydroparken Foretaksnr. 865bygg 581 90, 122 3674 Notodden E.mail: nuas@nuas.no Tlf: +47 35 02 51 30 www.nuas.no Fax: +47 35 02 51 39 Bankgiro: 5161.05.22185 Foretaksnr. 865 581 122 E.mail: nuas@nuas.no www.nuas.no

Sauherad Sauherad NOTODDeN B. Valle’s p O R S GSecondhand R u N N er noe mer enn en St Byggservice aS Sauherad Ventilasjonsservice Urmakerbakken 2 Kommune Kommune B. Valle’s bare å tjene penger, Ventilasjonsservice N OKommune Urmakerbakken 2 St Byggservice aS vanlig butikk. TODDeN Notodden Zoo B. Valle’s til Røde Kors

E-post: post@tinnosetsag.no

N N

w

S S

Porsgrunn Byggservice aS Idunsvoll eN3GROSStUrmakerbakken 3 3914 Åmotbakken 3911 PorsgrunnbIlDeleR 3911 Porsgrunn 3914 Porsgrunn Ventilasjonsservice 2 Jack Norge er et land fullt Idunsvoll av hverdagshelter fantastisk Sauheradveien 93 med en Brøløsvn. Seljord opprinBrøløsvn. 59, Seljord 39, bIlDeleR eN GROS Idunsvoll 3 I dag59, har Garratt, Åmotbakken 39,404 3911 3840 Porsgrunn Heddalsvegen 27, Tlf: 908 77 109 995 75 Ventilasjonsservice Urmakerbakken 2 3840 Brøløsvn. 59, 3840 Seljord 3812 Akkerhaugen Rødmyrlia 4, 3740 Skien 3812Tlf:Akkerhaugen avd. Rauland men å invitere til Tlf: 35 01 31 40 908 77 109 995 75 404 Tlf. 35 08 08 00 3683 Notodden Rødmyrlia 4, 3740 Skien 3812 Akkerhaugen Notodden Zoo 3914 Porsgrunn Tlf: 35 95 68 80 Tlf. 35 56 79 76 56 79dugnadsånd. 76 Takk til alle som bidrar, til alle som støtter Tlf. 35 06 49 00 Tlf. 35 06 49 00 FaRGeRIKe Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn Tlf. 35 56 79 76 nelig fra Manchester, tatt turen Tlf. 35 06 49 00 Merdeveien 10B, Tlf. 35 07 38 90 Tlf.&35 Telefon 3595 91 5300 00 Tlf. 35Telefon: 95 70350 0016 822 3674 Notodden Telefon 35 91 Tlf. 35 95 70 00 Gromstad Bil Båt AS70 Sauheradveien 93 www. isola.no Tlf:3914 908 77Porsgrunn 109 - 995 75 53 40400 Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn www. isola.no www.sundetransport.com Heddalsvegen 27, www.tinnbank.no luNDe www.alfj.no 3676Notodden Telefax 35 59 59 73 www.sauherad.kommune.no det arbeidet som gjøres økonomisk og til alle som setter Tlf. 35 56 79 76 Tlf: 908 77 109 995 75 404 www.alfj.no www.tinnbank.no www.alfj.no Mob. 908 62 805 www.sauherad.kommune.no Telefax 35 59 59 73 www.sauherad.kommune.no Tlf: 35 01 31 40 sosialt samvær. innom, ikke for å handle, men Mobil: 916 83Notodden 221 / 950 81 515 www.noco.as Mob. 908 62 805 8 62 805 Gamle35 Kragerøv. 24,isola.no 3683 Tlf. 35 56 79 76 www. Tlf: 01 80 60 Fredriksens Fabrikk AS maleRFORReTNING aS salg@hoggern.no Merdeveien 10B,det arbeidet ww www.grotletransport.no www. isola.no Mob. 908 62 805 3674 Notodden pris på og ser som350 blir16gjort. et takk S K I e N 3770 Kragerø Telefon: 822 Et smil,3825 forMob. å si 908 hei.62Det www Lunde 805 S 59K I e N 3855 Treungen ganske enkelt SMobil: K I916e83N221 / 950 81 515 3676Notodden Brødrene Fossheim Tlf. 35 98 59 www.noco.as N eller O O06D D e N p O R S G R u N N Tlf. 35 T 50et 80 www.funnemark.no 72 50 klapp på skuldra JOHANSEN er de frivilliges lønn. Tlf. Smil35til94en Tlf. seg. 35 04 53 66tar ikke lang tid før han sitter i Tlf: 35 01 60kan kose rom der 80 barna salg@hoggern.no www.fyresdalkl.no www.gromstad.no www.grotletransport.no transport Støtter Skien Røde KorsaS Fax. 35 94 72 56 JOHANSEN Tlf. 35 60 97 77 JOHANSEN hverdagshelt! Tlf:ElEKTRO 416 55 601 AS www.fredriksensfabrikk.no AS SpAR BRATLAND VINjE Her er det sosialt og hyggesofaen med en kaffekopp og en JOHANSEN Øvre Kvisterud, 3650DTinn Austbygd Svaddeveien 158, TRIVSEL OG GLEDE: NO TOD eN p Gunbjørg ORSGRuNN Peisovnspesialisten AS ElEKTRO ASi hånda og skravler ivrig Vinjevegen 200 ElEKTRO AS lig. Alle som kommer innom blir ElEKTRO AS Telefon 35 01 46 09 MarksethVinjeveien er overbevist om3890 at jobben på 3660 Rjukan PB. 3073 Tlf. 35 09 AS 98 60 Jensen Autostrada Kjørbekkdalen 15muffins b 1704, Vinje Alvhild 3890 Vinje butikken bidrar Øvre Damsted 2 Peisovnspesialisten ASSøliv. til å holde henne frisk. Nedre PB.med 3073Lene Skrivar Wessels Autostrada AS noe 3735 tilbudt en13, kaffekopp, godtSkien å PB. Nevisdal, som blant Peisovnsp Lyngbakkvegen Tlf. 91 60 33 55vei 7 Knut: 952 1,48Skien 474 Handelstorget Tlf. 911 48 580 Vi takker alle 3073 Autostrada AS Tlf: 35 07 12 60 Transport aS 3914 Porsgrunn firmapost@skiencontainerservice.no Jørgensen eftf.Øvre 3676 Notodden Pb. 2553, 3702 Lyngbakkvegen Skien Telefon:35Handelstorget 3740 54 22 55 Telefon 35 01 46 09 PB. 3073 Kjørbekkdalen 15 bLyngbakkvegen TlfAutostrada 35 58Skien 70 70 Gunnar: 911 66 687AS firmapost@monterrjukan.no www.mjonoy.no annet stilt oppSkien som for modell Kjørbekk 1,1,Skien www.flyteknisk.no Damsted 2 harwww.lia-sagbruk.no Handelstorget 3707 Skien Tlf. 35 93 Tlf 02 20 firmapost@skiencontainerservice.no Tlf: 355 90 256 – 901 65 835Ajertangen 16, 3825 Lunde annonsørene 35 5870 7070 70 www.peisovnspesialisten.no Tlf. 35 50 35 00 firmapost@skiencontainerservice.no www.autostrada.com Nedre Søliv. 13, www.bildekkimport.no Skrivar Wessels vei 7 Oscar Nissensgt. 3, Tlf 35 58 3735 Skien Lyngbakkvegen 1, Skien 3707 Skien post@eltavle-grenland.no Tlf. 35 94 73 74 Tlf:355 355 90256 256––901 90165 65835 835 3735 Handelstorget påSkien flere av bildene i lokalet. 3707 www.autostrada.com 3914 Porsgrunn Tlf: 90 Fax. 35 59 86 91 3676 Notodden den flotte støtten! www.autostrada.com firmapost@skiencontainerservice.no containerservice.no www.lia-sagbruk.no S K I e N T I N N T O K K e 3674 Notodden 3740 Skien mobil: Telefon: Telefon:35 54 22 55 Tlf 35 58 70 70 p O R S G R u N N S www.flyteknisk.no SauHeRaD SKIeN STlf. e 35 l J93O02R20D N 3707 Skien tinn Tlf: 355 SS KK II ee N www.bildekkimport.no Tlf. 35 01 16 93 916 11 / 916 11 259 90976 256 – 901 65 835 post@eltavle-grenland.no 6 – www.bergsli.no 901www.autostrada.com 65 835 tinn www.peisovn www.peisovnspesialisten.no 3830 Ulefoss - Fyttigrisen tinn B. Valle’s tinn kommune kommune St Byggservice aS Sauherad AS p Gvarvgata OKRISMaler1 R NT N SReindalsvegen a uHansen H e 148, R a3880 DAS I eikke N så lenge JOKER gRUNNVIK S SelJORD kommune 39,u3810 Gvarv Brødrene Betong eG N I NK Maler1 N I N Nwww.sjekkpunkt.no TTorget OT K eMaler1 -S K For siden kommune Dalen . AS AS Urmakerbakken alt innen maling tlf. 90 11 Sterkstrøminst. . Brannalarm Tlf. 35 04 11 90 Torget 1, 3660 Rjukan 1, 3660 Rjukan Brø Tlf. 35 95 65 80257 45 Ventilasjonsservice Brød Kommune AS, Svaddeveien 119, . Tele og data . Innbruddsalarm alt innen maling tlf. 90 11 57 45 Torget 1,3660 3660her Rjukan Atrå Handelslag Tlf. 35 07 85 60 alt innen maling tlf. 90 11 57 45 kjøpte jeg ei helt ny jakke B. Valle’s Torget 1, Rjukan Enhet for kultur Tlf. 35 08 15 00 Du finner oss på Facebook. Tone Sissel Kise Porsgrunn St3914 Byggservice aS Storvegen 48, 3880 Dalen post@ulefossauto.no . . Sauherad Overvåking Taksering 3660 Rjukan. tinn tA innjoker.grunnvik@joker.no190 tinn bIlDeleR eN GROS Idunsvoll 3 Åmotbakken 39, 426, 3911 Porsgrunn Enhetfor forkultur kultur www.hoki.no Landbruk og Fritid AS Atråvegen FyresdAl MAt www.scooterogatv.no Borgestadbakken Enhet Brøløsvn. 59, 3840 Seljord Hjartdalwww.tinnkommune.no Tlf. 35 08 15 00 3692 Tlf: 908 77 109 - 995 752 404 Ventilasjonsservice Rødmyrlia 4, 3740 Skien Tlf: Tlf. 9589067 650 3812 Akkerhaugen Tlf.Da 35Sauland 07 58 00 for 250 kroner. jeg kom hjem post@brdr-hansen.no Borgestadbakken 2 En vei til selvstendig liv 99 90 77 Distriktsleder Urmakerbakken 2 Tlf. 35 08 15 00 Tlf. 35 08 15 00 Braluten, 3690 Hjartdal Borgestadbakken 2 spar.fyresdal@ngbutikk.net Tlf. 35 08 15 00 Tlf. 35Atrå 56 79 76 3656 www.tinnkommune.no Røde Kors Tlf. 35 0099 kommune kom mune kommune Kommune Tlf.49Rjukan 90 9990 90Tlf. 7735 02 Støtter Telefon 35 91 53Tlf. 00 35 02 Tlf. 35 80 80 uten rusmisbruk 3712 Skien Maler1 pp Storg. 4, 06 3660 Tlf. 90 77 AS 91 95 1070 3000 63 www.tinnkommune.no www. 49 27 tlf.Tlf: 35 04 11 14 3712 Skien og viste den til www.tinnkommune.no svigersønnen www.scanapropulsion.com Telemark Røde Brødrene Kors 3914 Porsgrunn 3740,isola.no Skien Støtter Røde Tlf. 35 09 893911 00Kors www.tinnenergi.no www.alfj.no 3712 Skien Telefax 35 59 59 73 Brødrene Hansen Betong AS Hansen Betong AS Åmotbakken bIlDeleR eN GROS Idunsvoll 3 Mob. 908 62 805 39, Porsgrunn www.sauherad.kommune.no Vianor AS Notodden www.hjartdal-elverk.no 3740, Skien Støtter Røde Kors www.landbrukogfritid.no www.brannspesialisten.no Brøløsvn. 59, 3840 Seljord 3740, Skien Støtter Røde Kors . Sterkstrøminst. . Skien . Sterkstrøminst. tlf. 90 11 57 45 . Brannalarm Tlf: 9083577 404 maling Brannalarm Torget3812 1, Rjukan 3660 Rjukan Torget www.spar.no Telefon: 01 109 08 46- 995 alt Rødmyrlia 4, 3740jeg Akkerhaugen 95 66 00 – samtun.no min lærte uttrykket fyttigri- Torget 1, Svaddeveien 119, S K N AS, Svaddeveien 119,75innen V 3660 I NI eJ70 e00 1, 366035Rjukan Tlf. 56 79. 76 Tlf.AS, 35 06 49 00 . Tele . Tele og data og35 data Innbruddsalarm Telefon 35 91 53. Innbruddsalarm 00 Tlf.for 35 95 Enhet kultur Tlf. 35 or kulturwww. isola.no Tlf. 35 08 15 00 Storvegen 48, 3880 Dalen . Overvåking . Overvåking www.alfj.no 3692 Sauland sen. Han betalt flere tusen Telefax 35 59hadde 59. 73 Taksering Taksering www.sauherad.kommune.no 3660 Rjukan. 3660JOHANSEN Rjukan. Mob. 908 62 .805 HyllAndsFoss vest-telemark Borgestadbakken 2 Tlf. 35 08 15 00 www.tinn 08 15 00Seljord www.tinnkommune.no 3864 Rauland vest-telemark 3676 Notodden vest-telemark AtråaS Tlf. 35 07 58 00 kroner post@brdr-hansen.no post@brdr-hansen.no S K I e N 90 en15helt Tlf. 35 02 AS 32 33 Tlf. 3656 90 99 90 77 ElEKTRO ekneskapsservice Tlf. for 35 08 00 lik jakke, sier Tlf. 35 08 15 00 www.tinnkommune.no Brannvesen CAMping Tlf. 35 06 21 Brannvesen Støtter ommune.no Støtter Røde Kors Brannvesen Foto: Olav A. Saltbones Peisovnspesialisten ASStorg. 4, 3660 Rjukan Tlf. 35 01 03 76 3712 Skien Storg. 4, 3660 Rjukan Nyvn. 3A, 3840 Seljord Tlf: 91 10 30 63 Tlf: 91 10 30 63 Tlf. 40 12 40 40 Drotning Støytane, 3890 Vinje Jack og ler. Han prøver seg på JOHANSEN emas@online.no www.rauel.no www.scanapropulsion.com Høydalsmovegen 815 Kjørbekkdalen Statkraft 3740, Skien Røde Kors ødeHøydalsmovegen KorsAutostrada PB. 3073 AS815 15 b www.tinnenergi.no Høydalsmovegen 815 www.tinnenergi.no Støtter Statkraft Energi AS Energi AS Damsted 2 Øvre Statkraft Energi AS avd. Rauland Røde Kors80Telemark takker alleinnom annonsørene for den flotte støtten Tlf. 35 05 80 001, Skien Tlf. 915 51 155 08 Høydalsmo 00 ElEKTRO R 3735 Skien 3891 Høydalsmo etVinje par engelske gloser, men blir Lyngbakkvegen Tlf: 35 95 68Jack GOD STEMNING: Garratt harTlf. tatt 35 turen08 for å slå av en Tlf. prat.35 Her 3890 Vinje AS Handelstorget 3891 Høydalsmo 3891 3890 3890 07 38 90 Peisovnspesialisten ASVinje firmapost@skiencontainerservice.no anundnev@gmail.com www.seljordregnskap.no 3740 Skien Telefon:35 54 22 55 V I N J e V I N J e Tlf 35 58 70 70 www.sundetransport.com Tlf. 35Skien 07 95 00 med Lene Nevisdal, som blant annet har stilt oppTlf. som35 modell. www.tinnbank.no Tlf. 35 07 57 11 Tlf.35 3507 0795 95 00 Tlf. 00 Tlf. 35 07 57 11 raskt irettesatt av Anita Hagen, 07 57 11 3707 www.tinnbank.no PB. 3073 Tlf: 355 90 256 – 901 65 835 Autostrada AS Kjørbekkdalen 15 b http://home.no.net//camping www.peisovnspesialisten.no www.autostrada.com Støtter Vinje RK StøtterVinje VinjeRK RKØvre Damsted 2 Støtter post@vtbv.no1, Skien post@vtbv.no post@vtbv.no 3735 Skien Lyngbakkvegen Handelstorget SKIeN TINN TOK Ke firmapost@skiencontainerservice.no Brødrene Fossheim 3740 Skien Telefon:35 54 22 55 Tlf 35 58 70 70 Carl Erik 3707 ___________________________ Skienfor denTlf: ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ______ _____ 355 90støtten! 256 – 901 65 835___________________________ www.peisovnspesialisten.no Vi takker alle annonsørene flotte tinn tinn ___________________________ www.autostrada.com transport aS Saulandtunet Mat Winther Larsen AS SpAR BRATLAND VINjE kommune kommune Øvre Brødrene Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd T Svaddeveien AS 158, NOTODDeN INN TOKKe S KTelefon I e35N02 33 55Maler1 • Fax 35 02 33 53 KRaGeRØ KRaGeRØ KRaGeRØVinjevegen 200 ___________________________ KRaGeRØ KRaGeRØ KRaGeRØ NOTODDeN KRaGeRØ Høydalsmovegen 815 Hansen Betong AS Åpningstider: Hverdager 08–20,___________________________ lørdag 09–18 Statkraft Energi AS ___________________________ ___________________________ Dalen Hotel _____ ___________________________ ___________________________ . Sterkstrøminst. . Brannalarm alt innen maling tlf. 90 11 57 45 Torget 1, 3660 Rjukan Torget 1, 3660 Rjukan ___________________________ 3660 Rjukan Tlf. 35 09 98 60 AS, Svaddeveien 119, tinn tinn Røde Kors Telemark takker alle annonsørene for den ______ flot Røde Kors Telemark takker alle annonsørene for den flotte støtten Vinjeveien 1704, 3890 Vinje 3855 Treungen . Tele og data . Innbruddsalarm 3890 Enhet for kultur Tlf. 35Vinje 08 15 00 GK Inneklima Tlf. 35 07 90Høydalsmo 00 aS avd. Notodden 3891 Storvegen 48, 3880 Dalen 3890 Vinje . . Overvåking Taksering 3660 Rjukan. Tlf. 91 60 33 55 Medisinutsalg Knut: 952Tore 48 474 Kjættingfabriken aS Kiil-Sandtangen aS byggm kommune Tlf. 911 48 580 Kjættingfabriken aSkommune Kiil-Sandtangen aS bygg Kjættingfabriken aS Borgestadbakken aS byggmester abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Sisjord Tlf: 35 07 12 60 Merdeveien 2 35 55 08 15 www.tinnkommune.no Maler1 Kiil-Sandtangen AS 35Tlf. 04 4100 www.dalenhotel.no Tlf.B,353676 07 58 00 12 Notodden post@brdr-hansen.no Tlf.Tlf. 90 35 99 90 77 Brødrene Hansen Betong ASfirmapost@monterrjukan.no Tlf. 35 08 15 00 Gunnar: 911 663780 687 Tlf. 35 Tlf. 07www.tinnkommune.no 95 00 Industriveien 2,2,38, 3766 Sannidal www.mjonoy.no Kjølebrøndsveien 1191, Skåtø 07 57Sannidal 11 Industriveien 3766 Sannidal Støtter Røde Kors Kjølebrøndsveien 1191,3766 3766Sannidal Sannidal Skåt Industriveien 2, 3766 . Sterkstrøminst. . Brannalarm Kjølebrøndsveien 3766 Sannidal Skåtøyveien 109, Skåtøy Torbjørn Blindes v. 3677 Notodden alt innen maling tlf. 90 11 57 45 1191, Torget 1, 3660 Rjukan Torget 1, 3660 Rjukan 3712 Skien Storg. 4, 3660 Rjukan 91 10 30 63119, AS,Tlf: Svaddeveien Tlf: 35 02 58 50 - www.gk.no . Tele og . Innbruddsalarm ___________________________ www.scanapropulsion.com Skien Støtter Kors data www.tinnenergi.no Tlf. 35 98 58 80 --www.framlink.no Tlf. 35 98 47 60 www.sandtangen.no Tlf. 918 Tlf. 35 98 58 80 www.framlink.no Støtter Vinje RKRøde Tlf. 35 98 47 60 www.sandtangen.no Tlf. 9185 Enhet for kultur Tlf. 35 08 15 00 Tlf. 353740, 98 58 80 - www.framlink.no Tlf. 35 98 47 60 www.sandtangen.no Tlf. 918 50 561 abratore@online.no Tlf. 971 74 055 ___________________________ Storvegen 48, 3880 Dalen . Overvåking . Taksering 3660 Rjukan. ___________________________ ___________________________ ______ post@vtbv.no ___________________________ ___________________________ _____ bjørn berge ___________________________ Borgestadbakken 2 Russmarken ___________________________ ___________________________ ___________________________ Tlf. 35 08Va 15 00 www.tinnkommune.no V I N J e aS Ulefoss Auto AS Tlf. 35 07 58 00 post@brdr-hansen.no Tlf. 90 99 90 77 Tlf. 35 08 15 00 SelJORD www.tinnkommune.no Støtter Røde Kors bensinstasjon aS pORSGRuNN 3712 Skien Storg. 4, 3660 Rjukan Hageland Ørvik plantemarked _____________________________ Wright aut. Tlf: 91 Golfklubb 10 30 63 Hageland Ørvik plantemarked aS Wright aut.Trafikkskole Trafikkskole 3830 aS Ulefoss Hageland Ørvik plantemarked aS www.scanapropulsion.com Wright aut. Trafikkskole Kragerø Otters biloppretting ___________________________ 3740, Skien Støtter Røde Kors www.tinnenergi.no 3692 Sauland ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___vest-telemark 3770 Kragerø Frydensborgveien 4,4,3770 3770 Kragerø Frydensborgveien 3770Kragerø Kragerø Sam Eydesg.Frydensborgveien 55, JOKER gRUNNVIK TELEMARK Prestegardsvegen 24 3770 Kragerø Brannvesen 4, 3770 Kragerø 3788 Stabbestad Semsveien 41 B, 3676 Notodden Gvarvgata 39, 3810 Gvarv byggmester T.a Gustavsen www.sjekkpunkt.no VINJe Reindalsvegen 148, 3880 Dalen Tlf. 958 38 405 Tlf. 35 98 36 00 Tlf: 35 98 25 24 | |www.wright.no Rørlegger Svein andersen aS Tlf. 35 98 36 00 Tlf. 35 04 11 90 Tlf: 35 98 25 24 www.wright.no 3660 Rjukan Tlf. 35 95 65 80 3840 Seljord Tlf. 35 98 36 00 ___________________________ Tlf: 35 98 25 24 | www.wright.no Tlf.3841 35 98 55 30 Tlf. 35 01 35 NOTODDeN 00 - www.ottersbil.no Høydalsmovegen 815 KRaGeRØ ___________________________ ______ ___________________________ ___________________________ _____ Tlf.Porsgrunn 35 07 85 60 KRaGeRØ KRaGeRØ KRaGeRØ NOTODDeN NOTODDeN Statkraft Energi AS Du finner oss på Flatdal Facebook. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3944 post@ulefossauto.no Tlf. 35 09 04 86 vest-telemark Røde Kors Telemark takker alle annonsørene for den flotte støtten ANSVARLIG Telemark Røde Kors, Tlf. 97 00 83UTGIVER: 47 www.hoki.no ___________________________

bergsli aS

Ulefoss Auto AS

Mithra AS

vest-telemark Brannvesen

www.scooterogatv.no Høydalsmo ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___ 3891 ___________________________ ___________________________ ___________________________ joker.grunnvik@joker.no190 3890 Vinje Tlf. 97 51 78 17 Carlsen Victoria Tlf: 35 55Hotel 03 32 Brannvesen CarlsenFritzøe FritzøeaS aS Victoria Hotel ___________________________ Postboks Handelstorget, 3707 Tlf.Skien 35 07 95 00 Victoria Hotel Fritzøe Tlf.Carlsen 353060 07 57 11 aS lidalen Grustak aS __________________________ Dalaneveien 22, 3770 Kragerø GK Inneklima aS avd. Notodden PPAAHeuchs gate 313770 Kragerø Dalaneveien 22, 3770 Kragerø Høydalsmovegen 815 Heuchs gate 313770 Kragerø Maskinentreprenør Trenger du elektriker? Støtter Vinje RK SAgA MAT AS E-post: dk.telemark@redcross.no Energi AS Dalaneveien 22, 3770 Kragerø Tore Kjættingfabriken aS Statkraft P A Heuchs gate 313770 Kiil-Sandtangen Kragerø Ørvella Øst, 3677 Notodden post@vtbv.no aS byggmester Tore abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Sisjo byggmester abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Sisjordtakker Vi VINJe takker alle Tlf. 35 98 66 66 Tlf: 35 98 75 25 Røde Kors Telemark alle annonsørene for den flotte støtten Tlf. 35 98 66 66 Tlf: 35 98 75 25 Vi takker alle Merdeveien 12 B, 3676 Notodden 3891 Høydalsmo 3890 Vinje _____________________________ BESØKSADRESSE: Torggata 6 – 3724 Skien Trygve Knutslid Tlf. 35 98 66 66 Tlf: 35 98 75 25 Tlf. 35 02 55 60 www.lidalen.no annonsørene Industriveien 2, 3766 Sannidal Kjølebrøndsveien 3766 Sannidal 109, 3780 Skåtøy Torbjørn Blindes v. 38, 3677 Notodf nnidal Skåtøyveien 109,Tlf.14, 3780 Skåtøy Torbjørn1191, Blindes v. 38, 3677 NotoddenSkåtøyveien ___________________________ 07 95 00 Skien ___________________________ ___________________________ _____________________________ annonsørene Telemarksvegen 3734 Tlf. 35 07 57 11 Tone Sissel 3692 Sauland DISTRIKTSTYRELEDER: Kise35___________________________ Tlf: 35 02 58 50 - www.gk.no___________________________ forTransportservice den flotte støtten! Støtter Vinje RK FC as Tlf. 918 50 561 3864 Rauland 3676 Notodden for den flotte støtten! Tlf. 35 98 58 80 www.framlink.no Tlf. 35 98 47 60 www.sandtangen.no abratore@online.no Tlf. 971 74 055 gen.no Tlf. 918 50 561 abratore@online.no Tlf. 971 74 055 ___________________________ post@vtbv.no 3656 Atrå 3825 Lunde DISTRIKTSKONTORET: Eli Ducros – daglig lederKRaGeRØ Tlf. 35 02 32NOTODDeN 33 KRaGeRØ KRaGeRØ NOTODDeN Tlf. 35 06 21 90 ___________________________ ___________________________ ___________________________ Tlf: 35 91 38 38 ___ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3895 Edland ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ er klar for store og små oppdrag! Tlf. 35 01 03 76 REDAKTØR: Bjørn Runar Foss Sodeland Tlf.___________________________ 99 15 18 58 Tlf. 40 12 40 40 emas@online.no www.rauel.no Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Tlf: 35 07 03 35 GK Inneklima aS avd. Notodden pORSGRuNN E-post:Kjættingfabriken bjorn.sodeland@redcross.no aS ____________________________ Kiil-Sandtangen aS byggmester Tore abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Sisjord www.meny.no Hageland Ørvik plantemarked aS Merdeveien 12Otters B, 3676 Notodden Wright aut. Trafikkskole Kragerø Golfklubb biloppretting Kragerø Golfklubb Otters biloppretting ___________________________ KRaGeRØ KRaGeRØ KRaGeRØ NOTODDeN NOTODDeN Industriveien 2, 3766 Sannidal Kjølebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal Skåtøyveien 109, 3780 Skåtøy Torbjørn Blindes v. 38, 3677 Notodden rodekors.no/telemark ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Tlf: 35 02 58 50 - www.gk.no SKIeN 3770 Kragerø Frydensborgveien 4, 3770 Kragerø 3788 Stabbestad Semsveien 41 B, 3676 Notodden gerø 3788 Stabbestad Semsveien 41 B, 3676 Notodden Tlf. 35 98 58 80 www.framlink.no Tlf. 35 98 47 60 www.sandtangen.no Tlf. 918 50 561 abratore@online.no Tlf. 971 74 055 ___________________________ facebook.com/telemarkrodekors ____________________________ GK Inneklima aS avd. Notodden ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Drangedal Sjukeheim aS Rørlegger Svein Sisjord andersen aS Kjættingfabriken Kiil-Sandtangen aS byggmester Tore abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Tlf. 35 98 36 00 twitter.com/telemrkrodekors Tlf: 35 98Tlf. 25 35 24 01 | www.wright.no Tlf. 35 98 55 30 Tlf. 351201B, 3676 35 00 - www.ottersbil.n .no Takker Tlf. 35 98 55 30 35 00 - www.ottersbil.no Merdeveien Notodden pORSGRuNN Industriveien 3766 Sannidal ___________________________ amundsen a. eurosko Kjølebrøndsveien 3766 Sannidal Skåtøyveien 109, 3780 Skåtøy TorbjørnOtters Blindes v. 38, 3677 Notodden ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___TIPS ___________________________ ___________________________ 3944 Porsgrunn Hageland Ørvik plantemarked aSGvarv ___________________________ Wright aut. 1191, Trafikkskole Kragerø Golfklubb biloppretting Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! OSS: 456 612, 232 Tlf: 35 02 58 50 - www.gk.no Besøkstjenesten Tlf. 35 98 58 80 Kragerø - www.framlink.no Tlf. 35 98 47 60 - www.sandtangen.no Tlf. 918 50 5617,Stabbestad - 3717 abratore@online.no Tlf.41971 74 055 ___________________________ Lieg. Skien 3770 Gamlegata 56, 3810 Gvarv Frydensborgveien 4, 3770 Kragerø 3788 Semsveien B, 3676 Tlf: 35Notodden 55 03 32 ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Rørlegger Svein andersen aS Tlf. 35 98 36Fritzøe 00 Tlf: 35 52 34 43 Tlf: 35 98 25 24 | www.wright.no Tlf. 35 98 55 30 Tlf. 35 01 35 00 www.ottersbil.no Carlsen aS Victoria Hotel lidalen Grustak aS lidalen Grustak aS __________________________ Tlf. 35 95 57 05 DISTRIBUSJON: Til alle husstander i Telemark pORSGRuNN ___________________________ 3944 Porsgrunn ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Hageland Ørvik plantemarked aS Wright aut. Trafikkskole Kragerø Golfklubb Otters biloppretting ___________________________ Dalaneveien 22, 3770 Kragerø OPPLAG: 72.000 P A Heuchs gate 313770 Kragerø Ørvella gerø Ørvella Øst, 3677 Notodden Tlf: 35 55 03Øst, 32 3677 Notodden Vi lidalen takker alle 3770Fritzøe KragerøaS Vi takker Carlsen Frydensborgveien 4, 3770 Kragerø 3788 Stabbestad Semsveien 41Grustak B,alle Notodden __________________________ Victoria Hotel aS alle TOTalleVeRaNDØR aV bRaNNalaRmaNleGG Vi3676 takker Gimsøy blomsterforretning Rørlegger Svein andersen aS Tlf. 35 98 66 66 Tlf: 35 98 75 25 Tlf. 35 02 55 60 - www.lidalen.no Tlf. 35 02 55 60 www.lidalen.no Tlf. 3522, 983770 36 00Kragerø Dalaneveien annonsørene annonsørene 35 98 25gate 24 |313770 www.wright.no Tlf. 3530 98B,55 30 Skien Tlf.Ørvella 35 01 35 003677 - www.ottersbil.no PTlf: A Heuchs Kragerø Øst, Notodden ___________________________ Vi takker alle Gråtenveien 3732 DESIGN, LAY-OUT OG REPRO: Thure Trykk AS, Skien. ___________________________ ____________________________ _____________________________ annonsørene ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3944 Porsgrunn Vi takker alle Tlf. 35 98 66 66 3800 Bø i Telemark Tlf: 35 98 75 25 Tlf. 35 02 55 60 www.lidalen.no annonsørene Tlf. 35 52 62 68 for_____________________________ den flotte støtten! for den flotte støtten! annonsørene Tlf: 35 55 03 32 Tlf.: 35 90 55 90 – thure-trykk.no SelJORD Tlf.aS 35951933 – 90845614Victoria Hotel _____________________________ for den flotte Carlsen Fritzøe for den flotte støtten! lidalen Grustak aS støtten! _____________________________ __________________________

Mithra AS

TRYKK: Nr1trykk, Lillestrøm – Tlf.: 63 80 50 80 Dalaneveien 22, 3770 Kragerø P A Heuchs gate 313770 Kragerø ANNONSEANSVARLIG: Tlf. 35 98 66 66Bell Media AS Tlf: 35 98 75 25 PB 2385, 3003 Drammen – Tlf.: 32 20 56 00

2

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort eller rett og slett en håndsrekning?

Vi takker alle Skien Regnskapskontor aS annonsørene 3702 Skien for den flotte støtten! Tlf. 35 91 51 51 _____________________________

Ørvella Øst, 3677 Notodden Tlf. 35 02 55 60 - www.lidalen.no _____________________________

SAgA MAT AS

for den flotte støtten!

Vi takker alle byggmester T.a Gustavsen annonsørene 3841 Flatdal for Tlf. den 97flotte 51 78støtten! 17 ___________________________

VINJe

_____________________________ 1/2017


r samvær leder i Notodden Røde Kors, som har tatt turen ned fra vintervakt på fjellet. - Her snakker vi norsk. Mange av de som jobber som frivillige her og som kommer innom for en kaffekopp er nylig bosatte flyktninger. For dem er dette verdifull språktrening, sier Anita. Flere av dem som jobber på butikken kom til Notodden i 2015 i forbindelse med den såkalte flyktningkrisen. Da ble det opprettet et midlertidig mottak på Gran Hotell på Bolkesjø, og frivillige fra Røde Kors stilte opp daglig for å bidra med alt fra en hyggelig prat til aktivisering av barn og voksne. Sammen med Refugees Welcome to Norway, sørget de også for at de som

hadde behov for det fikk klær og annet utstyr. Fortsatt deles mange av klærne butikken får inn gratis ut til familier som trenger dem, og inne på lageret er alt nøye sortert etter størrelse og sesong. - Under flyktningkrisen jobbet lokale frivillige og flykninger sammen om sortering og distribusjon av klær. Nå jobber mange av de sammen her på butikken, og vi har også noen på språktrening via voksenopplæringen. Noen jobber fast, noen stikker innom og bidrar når det passer, noen kommer innom for det sosiale. Her skal det være hyggelig å være, derfor har vi blant annet også planer om minikonserter og sjakkturnering her i butikken, sier Anita.

KREATIV SJEL: Lisbet Solberg driver med alt fra keramikk og maling til møbelsnekring. På Notodden Røde Kors Secondhand står hun for utstillingen.

bamble

Tlf. 35 96 02 20

Amundsen Bygg AS Nesjarveien 1, 3960 Stathelle Tlf. 46422476 bØ Legedata Servicepartner aS Gullbringvegen 10 3800 Bø i Telemark

Tlf. 35 06 11 50 www.ldsp.no

Midt-telemark regnskap aS

DRaNGeDal austad elektro aS

Besøksadresse:Strandgata18 3750 Drangedal Bøgt. 69 3.etg, 3800 Bø i Telemark Telefon: 47 65 07 77 Tlf. 35 06 00 90 post@austadelektro.no E-mail: post@mtregnskap.no www.austadelektro.no www.mtregnskap.no

KRaGeRØ

SKaRVaNG SKOGSDRIFT aS Mørlandsveien 3, 3766 Sannidal

BRB Bygg AS

BamBle Taxi

AMUNDSEN BYGG AS

Skåtøy Regnskapsservice AS

byggmester anders Olsen aS

Skåtøyveien 129, 3780 Skåtøy Tlf. 997 35 293

Bråtaneveien 6, 3780 Skåtøy

Tlf. 35 99 10 11

maxi Taxi 95 95 80 00

FyReSDal

Hjartdal og Gransherad Rekneskapskontor aS 3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60

www.tkv.no

Litangen 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 95 00 NOTODDeN

Hus-Hytte-Rehab

www.viggowahl.no

Tlf: 98 66 54 53

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, Telefon 915 59 475 HJaRTDal

Notodden

3692 Sauland Tlf. 35 02 81 00

KVITeSeID

Quality Straand Hotel Vrådal, Telemark www.straand.no | tel 35 06 90 00

Tlf: 906 18 673 brb@brb-bygg.no KRaGeRØ LINKJENDAL BILFORRETNING AS

Linkjendal Bilforretning AS Gamle Sørlandske 74 3766 Sannidal www.linkjendal.no

Tangen 1, 3766 Sannidal Telefon: 915 67 018

NOme

Vår kraft - din energi! 3830 Ulefoss Tlf. 35 94 90 00 www.mtenergi.no

Notodden kommune

HELSE OG OMSORG

Støtter Besøkstjenesten til Røde Kors

Sannidal bulldozerdrift aS

Heddalsveien 11,

www.fmnotodden.no

Hydroparken bygg 90, www.tinnosetbyggoglaft.no 3674 Notodden +47 35 02 51 30 Tlf: 35 01 93Tlf: Fax:50 +47 35 02 51 39 Bankgiro: 5161.05.22185 E-post: post@tinnosetsag.no Foretaksnr. 865 581 122 E.mail: nuas@nuas.no www.nuas.no

NOTODDeN

Tlf: 35 01 31 40 Merdeveien 10B, 3676Notodden salg@hoggern.no

Notodden Zoo

Sauheradveien 93 3683 Notodden Telefon: 350 16 822 Mobil: 916 83 221 / 950 81 515 www.grotletransport.no

Heddalsvegen 27,

www.noco.as

NOTODDeN

3674 Notodden

Tlf: 35 01 80 60

pORSGRuNN Telefon 35 01 46 09

www.flyteknisk.no

Nedre Søliv. 13, 3914 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 20 post@eltavle-grenland.no

Skrivar Wessels vei 7 3676 Notodden www.bildekkimport.no

pORSGRuNN

St Byggservice aS Urmakerbakken 2 3914 Porsgrunn

www. isola.no

1/2017

Tlf: 908 77 109 - 995 75 404

JOHANSEN

SauHeRaD

B. Valle’s Ventilasjonsservice Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn

Tlf. 35 56 79 76 Mob. 908 62 805

SelJORD

Sauherad Kommune

Idunsvoll 3 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 70 00 www.sauherad.kommune.no

Brøløsvn. 59, 3840 Seljord Tlf. 35 06 49 00 www.alfj.no

www.lia-sagbruk.no SKIeN

bIlDeleR eN GROS Rødmyrlia 4, 3740 Skien Telefon 35 91 53 00 Telefax 35 59 59 73

SKIeN

3


Bytur med høy puls Lørdag 6. mai går startskuddet for et helt spesielt byløp i Skiens gater. Et løp der absolutt alle kan delta og samtidig støtte Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet. Tekst og foto: Bjørn Sodeland

- Tanken bak Skien City Run er å få i gang et byløp der absolutt alle kan delta, enten de er topptrente og vil løpe på tid eller bare ønsker å få seg litt frisk luft sammen med barna eller bestemor, sier Jorge Brito, daglig leder i Sky Fitness og initiativtaker til dugnadsprosjektet Skien City Run, som i fjor bidro med 15 000 kroner til Telemark Røde Kors sitt arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Årets løp har fått undertittelen ”Mestring i Skiens gater”, og alle inntekter går til Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet. Det inkluderer Røde Kors Nettverk, et tilbud til mennesker som av ulike grunner har behov for å bygge opp en ny omgangskrets, lokale aktiviteter som bidrar til integrering av flyktninger og

besøk hos eldre og ensomme på aldershjem og institusjoner over hele fylket. Løpet går fra Skien sentrum, innom Bakkestranda, opp til Brekkeparken via Ibsentrappa, før det bærer ned igjen til sentrum via Snipetorp. - Lov å ta seg en pause For at flest mulig skal få oppleve gleden ved å være i fysisk aktivitet, har løpet en egen tilrettelagt løype for de med barnevogn eller rullestol og egen starttid for dem som ikke ønsker å løpe på tid. - På Skien City Run er det lov å ta seg en pause, og på løpet uten tid oppfordrer vi barnefamilier, eldre og andre som ønsker å ta det litt med ro til å melde seg på. Underveis blir det pausestasjoner både på Bakkestranda og i Brekkeparken med ulike aktiviteter og moro både for gammel

og ung. Her er det fritt fram for å ta med seg hele familien på tur, sier Eli Ducros, daglig leder i Telemark Røde Kors. Et løp for alle Skien City Run har i år fått støtte av Gjensidigestiftelsen, og Røde Kors har invitert med seg deltakere fra egne rekker som trolig ellers ikke ville deltatt i et ordinært gateløp. Her er målet ikke bare selve løpet, men også forberedelsene til løpsdagen. - Vi vet at fysisk aktivitet kan ha en direkte effekt på psykisk helse og har derfor valgt å gjøre Skien City Run til en integrert del av våre aktiviteter. Mange av våre deltakere sliter for eksempel med sosial angst og ville ellers ikke deltatt på denne typen arrangementer. Nå skal vi ut og trene lett i ukene

FaRGeRIKe 3825 Lunde

Tlf. 35 94 72 50

Tlf: 416 55 601

Fax. 35 94 72 56

Pb. 2553, 3702 Skien Tlf. 35 50 35 00 Fax. 35 59 86 91 www.bergsli.no

Tlf: 958 67 650 Vianor AS Notodden Telefon: 35 01 08 46

Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Drotning Støytane, 3890 Vinje Tlf. 915 51 155 anundnev@gmail.com http://home.no.net//camping

Tlf. 35 05 80 00 www.seljordregnskap.no

Saulandtunet Mat

Telefon 35 02 33 55 • Fax 35 02 33 53 Åpningstider: Hverdager 08–20, lørdag 09–18

Medisinutsalg

bjørn berge bensinstasjon aS Prestegardsvegen 24 3840 Seljord Tlf. 97 00 83 47

Maskinentreprenør Trygve Knutslid 3825 Lunde Tlf. 99 15 18 58

4

Atråvegen 426, 3656 Atrå Tlf. 35 09 89 00 www.spar.no

FyresdAl MAt

spar.fyresdal@ngbutikk.net tlf. 35 04 11 14

ne Nakken gleder seg til arrangementet. - Skien City Run er en fin mulighet for hele familien til å bli med på en litt annerledes bytur, få oversikt over noen av de flotte sentrumsnære områdene vi kan by på og få hjertet til å banke litt ekstra hardt for Skien by.

Meld deg på i dag! www.skyfitness.no/skien-cityrun

Gamle Kragerøv. 24, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 59 59 www.gromstad.no

Fredriksens Fabrikk AS 3855 Treungen

Tlf. 35 04 53 66 www.fredriksensfabrikk.no

Alvhild Jørgensen eftf.

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Oscar Nissensgt. 3, 3674 Notodden Tlf. 35 01 16 93

En vei til selvstendig liv uten rusmisbruk 35 95 66 00 – samtun.no

www.funnemark.no

Hjartdal Landbruk og Fritid AS Braluten, 3690 Hjartdal Tlf. 35 02 49 27 www.landbrukogfritid.no

3692 Sauland Tlf. 35 02 80 80 www.hjartdal-elverk.no

HyllAndsFoss CAMping

Seljord Rekneskapsservice aS

Dalen Hotel Tlf. 35 07 90 00 www.dalenhotel.no

Tlf. 35 60 97 77

Ajertangen 16, 3825 Lunde Tlf. 35 94 73 74 mobil: 916 11 976 / 916 11 259

Atrå Handelslag www.brannspesialisten.no

www.fyresdalkl.no

Jensen Transport aS

bergsli aS

På lag med Skien By Skien By, er i år som i fjor medarrangør, og daglig leder Kathri-

Gromstad Bil & Båt AS

luNDe maleRFORReTNING aS Tlf. 35 50 06 80 Støtter Skien Røde Kors

som leder opp mot løpet og håper at dette vil bidra til å skape forventninger, stolthet og mestring blant våre deltakere, sier Ducros.

Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan Tlf. 35 09 04 86

Tlf: 35 95 68 80 www.sundetransport.com

Brødrene Fossheim Carl Erik aS Winther Larsen AS Øvre transport Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd 3855 Treungen Tlf. 35 04 55 41

Tlf. 35 09 98 60 Knut: 952 48 474 Gunnar: 911 66 687

Tlf. 35 08 08 00 www.tinnbank.no

Svaddeveien 158, 3660 Rjukan Tlf. 91 60 33 55

firmapost@monterrjukan.no

Tlf. 958 38 405

JOKER gRUNNVIK

Tlf. 35 04 11 90 Du finner oss på Facebook. joker.grunnvik@joker.no190

Vinjeveien 1704, 3890 Vinje Tlf. 911 48 580 www.mjonoy.no

3830 Ulefoss

Gvarvgata 39, 3810 Gvarv Tlf. 35 95 65 80

www.hoki.no

3692 Sauland

3656 Atrå

Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no

Vinjevegen 200 3890 Vinje Tlf: 35 07 12 60

www.sjekkpunkt.no post@ulefossauto.no

Reindalsvegen 148, 3880 Dalen

Tlf. 35 07 85 60 www.scooterogatv.no

Mithra AS

Trenger du elektriker?

er klar for store og små oppdrag!

SpAR BRATLAND VINjE

Ulefoss Auto AS

Russmarken Va aS 3692 Sauland

avd. Rauland Tlf. 35 07 38 90 www.tinnbank.no

Tlf. 40 12 40 40

Tlf. 35 02 32 33 emas@online.no

3676 Notodden

Tlf. 35 01 03 76

3864 Rauland Tlf. 35 06 21 90 www.rauel.no

1/2017


Jensen Atråvegen 426, Alvhild kommune Tlf: 958 67 650 3656 Atrå HELSE OG OMSORG Transport aS Notodden Jørgensen eftf. Tlf. 35 09 89 00

Atrå Handelslag

Hus-Hytte-Rehab

Tlf: 98 66 54 53

Tlf. 35 94 73 74 mobil: Seljord 916 11 976 / 916 11 259

eN

Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Atråvegen 426, 3656 Atrå Tlf. 35 09 89 00 www.spar.no

ien 93 AS Notodden ddenVianor Telefon: 35 01 08 46 16 822 / 950 81 515 nsport.no

Tlf. 35 05 80 00

Tlf. 35 02 49 27 27, Heddalsvegen

els vei 7 odden Medisinutsalg

3855 Treungen Tlf. 35 04 55 41

mport.no bjørn berge

www.noco.as

Tlf.S35G08R08 pOR u00N N

Tlf. 35 09 98 60 Knut: 952 48 474 Maskinentreprenør Gunnar: 911 66 687 3825 S aLunde uHe Tlf. 99 15 18 58 JOKER gRUNNVIK

www.tinnbank.no bjørn berge bensinstasjon aS Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan Svaddeveien 158, Tlf. 35 09 04 86

avd. Rauland Tlf. 35 07 38 90 www.tinnbank.no Russmarken Va aS 3692 Sauland Tlf. 958 38 405 SpAR BRATLAND VINjE

Nedre Søliv. 13, 200 Vinjevegen 3890 Vinje 3914 Porsgrunn 35elektriker? 07 12 60 du Tlf. 35 Trenger 93Tlf:02 20 firmapost@monterrjukan.no post@eltavle-grenland.no

Vinjevegen 3890 Vinj Tlf: 35 07 12

Ulefoss Au

Tlf: 416 55 601 3830 Ulefo

JOKER gRUNNVIK

bergsli aS

Gvarvgata 39, 3810 Gvarv Tlf. 35 95 65 80

Tlf. 35 04 11 90 Du finner oss på Facebook. joker.grunnvik@joker.no190

Vinjeveien 1704, 3890 Skien Vinje Pb. 2553, 3702 Tlf. 911 48 580 Tlf. 35 50 35 00 www.mjonoy.no

Fax. 35 59 86 91 Ulefoss Auto AS 3656 Atrå 35 53 71 50| www.bergsli.no Tlf: 35 53 71 50 Tlf: | skiens@online.no www.skiens.no

RaD

SpAR BRATLAND

3660 Rjukan Tlf. 35 09 98 60 Tlf. 91 60 33 55 Knut: 952 48 474 firmapost@monterrjukan.no Gunnar: 911 66 687 Tlf. 35 50 06 80 Støtter Skien Røde Kors

Tlf. 35 04 55 41

3660 Rjukan Tlf. 91 60 33 55

Trygve Knutslid

3692 Sauland

Tlf. 35 02 80 80

3855 Treungen Tlf: 35 01 80 60

Medisinutsalg

Tlf. 97 00 83 47

avd. Raula Tlf. 35 07 38 www.tinnban

www.landbrukogfritid.no

Telefon 35 02 33 55 • Fax 35 02 33 53 Åpningstider: Hverdager 08–20, lørdag 09–18

Tlf: 35 95 68 80 www.sundetransport.com

Russmarken Va aS

ubensinstasjon NN aS

Tlf. 35 08 08 00 www.tinnbank.no

Brødrene Fossheim www.hjartdal-elverk.no Carl Erik transport 3674Winther Notodden Saulandtunet Mat Larsen AS Øvre Kvisterud, 3650 TinnaS Austbygd Svaddeveien 158,

Brødrene Fossheim Carl Erik Prestegardsvegen 24 aS Winther Larsen AS Øvre transport 3840 Seljord Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd

Telefon 35 02 33 55 • Fax 35 02 33 53 Åpningstider: Hverdager 08–20, lørdag 09–18

CAMping

35 95 66 00 – samtun.no

Drotning Støytane, 3890 Vinje Tlf. 915 51 155 anundnev@gmail.com http://home.no.net//camping

E.mail: nuas@nu www.nuas.no

Drotning Støytane, 3890 Vinje Tlf. 915 51 155 Tlf: 35 95 68 80 anundnev@gmail.com Hjartdal Landbruk og Fritid AS www.sundetransport.com 3692 Sauland http://home.no.net//camping Braluten, 3690 Hjartdal

En vei til selvstendig liv uten rusmisbruk

spar.fyresdal@ngbutikk.net tlf. 35 04 11 14

Dalen Hotel Tlf. 35 07 90 00 www.dalenhotel.no

35 95 66 00 – samtun.no

Notodden Zoo

www.seljordregnskap.no FyresdAl MAt

HyllAndsFoss CAMping

01 Saulandtunet 46 09 Mat

www.spar.no Støtter Besøkstjenesten til Røde Kors HyllAndsFoss

3674 Notodden Tlf. 35 01 16 93

Hjartdal Landbruk og

En vei til selvstendig liv 11 Braluten,Heddalsveien 3690 Hjartda Vi takker alle Hydroparken byg uten rusmisbruk www.tinnosetbyggoglaft.n Tlf. 35 023674 49 27 Notodden +47 35 02 51 annonsørene for Tlf: 35www.landbrukogfritid.n 01 93Tlf: www.fmnotodden.no Fax:50 +47 35 02 5 Bankgiro: 5161.0 den flotte støtten! E-post: post@tinnosetsag. Foretaksnr. 865 5

Vianor AS Notodden Telefon: 01 08 46 3, Oscar35Nissensgt.

Ajertangen 16, 3825 Lunde www.brannspesialisten.no

Rekneskapsservice aSD NOTOD

Atrå Handelslag

FyresdAl MAt

spar.fyresdal@ngbutikk.net tlf. 35 04 11 14

www.sjekkpu

PLANER OM Å BYGGE HUS post@ulefossa www.hoki.no

www.lia-sagbruk.no

Viktoria-Hus har siden 1965 op over 1000 boliger i Telemark. D erfaringen håper vi kan komme Tlf. 35 50 06 80 3692 Sauland til gode.

Mithra AS

Notodd Skien Røde3676 Kors Tlf. S K35Støtter I02e32 N33 Tlf. 35 01 03 emas@online.no

SelJO D 3830RUlefoss Tlf. 40 12 40 40 www.skiens.no er klar for store og små oppdrag! Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no

I tillegg til oppføring av nye bo Gvarvgata 39, 3810 Gvarv www.sjekkpunkt.no Reindalsvegen 148, 3880 Dalen Alt innen solskjerming - Din lokale leverandør Tlf. 35 04 11 90 B. Valle’s Tlf. 35 95 65 80 rvice aS eksisterende boliger. Vi utføre Sauherad Tlf. 35 07 85 60 Du finner oss på Facebook. bergsli aS post@ulefossauto.no www.hoki.no www.scooterogatv.no rehabilitering. Vi kan også hjelpe joker.grunnvik@joker.no190 VentilasjonsserviceDrangedal Sjukeheim akken 2 Pb. 2553, Kommune hvordan deres3702 boligSkien best kan tilp Takker Tlf: 958 67 650 sgrunn Tlf. 35 50 35 00støtten! Gvarv Vi takker alle annonsørene for den flotte bIlDeleR eN GROS Idunsvoll 3 Mithra AS Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn Besøkstjenesten Brøløsvn. 59, 3840 Seljord Gamlegata 56, 3810 Gvarv Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan Tlf. 35 09 04 86

Tlf. 958 38 405

Trenger du elektriker?

- 995 75 404

3812 Akkerhaugen 3692 Sauland 49 00 Tlf.Atrå 35 95 70 00 Tlf. 35 95 57 05 Tlf. 35 06 3676 3656 Tlf. 35 02 32 33 www.alfj.noNotodden www.sauherad.kommune.no Tlf. 35 01 03 76 Tlf. 40 12 40 40 emas@online.no

Tlf. 35 56 79 76 Mob. 908 62 805

er klar for store og små oppdrag!

SKIeN

Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no

NSEN O ASGvarv

Tlf. 35 06 21 90 www.rauel.no

Telefax 35 59 59 73

Seljord Rekneskapsservice aS Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Gamlegata 56, 3810 Gvarv

073 Tlf. 35 95 57 05 torget firmapost@skiencontainerservice.no kien Tlf: 355 90 256 – 901 65 835

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort eller rett og slett en håndsrekning?

tinn kommune

er1 AS

ng tlf. 90 11 57 45 1, fått 3660 nskje bedre samvittighet for detTorget du ikke har gjortRjukan ndsrekning? Enhet for kultur

akken 2 Tlf. utførelse 35 08 15 gjøremål i system og sørger for effektiv med00 ll! www.tinnkommune.no kien Vaktmestertjenester Støtter Røde Kors

Renhold Vedlikehold av grøntanlegg Byggtjenester Avfallshåndtering Spyling / Soping TRIPP, TRAPP, JOGGESKO: På Flytting Riving / Rydding Skien City Run er du velkommen

du løperfor i joggesko eller er Ring oss eller seenten vår hjemmeside mer informasjon.

aft Energi AS skodd for å gå deg en tur melnje der Jorge Brito, Sky Fitness, Eli 07 95 00 Ducros, Telemark Røde Kors og Vinje RK Kathrine Nakken, Skien By.

TINY C10 DAB+ ADAPTER KRaGeRØ ___________________________

rtsman 2017 modell 900,-

Tiny Audio C10 har en separat mottakerenhet som kan gjemmes bort, men betjeningen skjer via trådløs fjernkontroll.

SAgA MAT AS

. Overvåking . Taksering 3660 Rjukan. Telemarksvegen Skien Ring oss eller 14, se vår3734 hjemmeside for mer informasjon. post@brdr-hansen.no Tlf. 35 08 15 00 Tlf: 35 54 17 50 Tlf:6335 91 38 38 Storg. 4, 3660 Rjukan Tlf: 91 10 30 www.tinnenergi.no

www.meny.no

VINJe

VINJe

Tlf. 35951933 – 90845614 Rjukan 3840 Seljord Tlf.3660 35 07 90 00 SKIeN Tlf. 35 09 04 86 Tlf. 97 00 83 47 www.dalenhotel.no

Kampanje – Komfort på Kjøpet

amundsen a. eurosko Lieg. 7, 3717 Skien Tlf: 35 52 34 43 ___________________________

Maskinentreprenør Trygve Knutslid Røde Kors Telemark takker alle annonsørene for den flotte støtten 6x6 Sportsman 2017 modell Kr 139.900,Klargjøring og reg. kommer i tillegg.

TINY C10 DAB+ ADAPTER Tiny Audio C10 har en separat mottakerenhet som kan gjemmes bort, men betjeningen skjer via trådløs fjernkontroll.

TOTalleVeRaNDØR aV bRaNNalaRmaNleGG Gimsøy blomsterforretning NB: denne annonsen skal så langt frem i Telemark Dekksenter aS

Gråtenveien 30 B, 3732 Skien Prestegardsvegen 24 2.990,-som mulig, helst oddetall 3800 Bø i Telemark 3825 Lunde17 3948 Porsgrunn bladet Tlf. 35 52 62Moen 68 Tlf. 35951933 – 90845614 _____________________________ Widetrak LX 2015 modell MER EFFEKTIV MED HUSQVARNA! Tlf. 35 93 35 50 3840 Seljord ig Prisen er ferd bil! montert i

Tlf. 99 15 18 58

Norges mest solgte skuter i 2015:

Kr 74.900,-

Skien Regnskapskontor aS 3702 Skien ___________________________ ___________________________ Tlf. 35 91 51 51 600 pro rmk 155 9.149,-PLANER OM Å BYGGE HUS? 2016 modell _____________________________ Klargjøring og registrering kommer i tillegg. · Justerbar ryggstøtte · Girkasse med høy- og lavgir, samt nøytral og revers · God oppbevaringsplass under salen · Stort lastestativ bak

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

MOTORSAG 545, 550 XP®/XP®G PRIS FRA

5.999,-

NYE VERNEKLÆR

25 LITER

HUSQVARNA XP® POWER 2 PÅ KJØPET!

Finn den perfekte størrelsen for best mulig ytelse og resultater.

TECHNICAL EXTREME TECHNICAL FUNCTIONAL CLASSIC

NYHET!

RYDDESAG 545/555 FX/FXT, 535 FBX PRIS FRA

Kr 129 900,-

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

FORHANDLERENS ADRESSE

Bondal Motor AS

Telefon: 35 06 72 00

Alt innen solskjerming - Din lokale leverandør

PRIS FRA

9.149,-

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

Alle priser er veil. inkl. mva.

FORHANDLERENS ADRESSE

0 ndal.no

Victoria Hotel P A Heuchs gate 313770 Kragerø Tlf: 35 98 75 25

1/2017

Maskinentreprenør

Alle priser er veil. inkl. mva.

TECHNICAL EXTREME TECHNICAL FUNCTIONAL CLASSIC

NYHET!

RYDDESAG 545/555 FX/FXT, 535 FBX

Tlf. 97 00 83 47 __________________________

KRaGeRØ NOTODDeN takker alleSjukeheim annonsørene forNOTODDeN den flotte støtten! Drangedal Viktoria-Hus har siden 1965 oppført Vi Trygve Knutslid ___________________________ ___________________________ __________________________

Finn den perfekte størrelsen for best mulig ytelse og resultater.

aut. Trafikkskole KrWright 129 900,ydensborgveien 4, 3770 Kragerø 35 06 72 00 www.bondal.no Tlf: 35 98 25 24 | www.wright.no ___________________________ 2016 modell

bensinstasjon aS

____________________________

Tlf: 35 53 71 50

600 pro rmk 155

Storvegen 48, 3880 Dalen bjørn berge

www.tinnkommune.no

FC Transportservice as Tlf. 35 07 58 00 Støtter Røde Kors aV bRaNNalaRmaNleGG TOTalleVeRaNDØR 3895 Edland www.scanapropulsion.co Tlf: 35 07 03 35 380024 Bø i TelemarkSam Eydesg. 55, Prestegardsvegen ____________________________ Dalen Hotel

NYE VERNEKLÆR

25 LITER HUSQVARNA XP® POWER 2 PÅ KJØPET!

Medisinutsalg www.seljordregnskap.no

_____________________________ Tlf. 35 08 15 00

Bondal Mootor AS – 3870 Fyresdal Tlf 35 06 72 00 www.bondal.no 3870 Fyresdal E-post: butikk@bondal.no

MOTORSAG 545, 550 XP®/XP®G

Tlf. 35 05 80 00

Tlf. 35 07 90 00 kommune www.dalenhotel.no

35 98 47 60 5.999,- www.sandtangen.no Tlf. 918 50 561 - abratore@online.no Tlf. 971 74 055 www.skiens.no for den Skreddersydd bedrift. ___________________________ ___________________________ I tillegg ___________________________ til oppføring avskyløsning nye boliger for tar vidin også oppdrag på PRIS FRA

2

Tlf: 35 91Rekneskapsservice 38 38 Saulandtunet MateaS K Telefon 35 023A, 33T 55 •O Fax 35 02K 33 53 Nyvn. 3840 Seljord Åpningstider: Hverdager 08–20, lørdag 09–18 www.meny.no Dalen Hotel

ig Prisen er ferd bil! montert i

rgjøring og registrering kommer i tillegg. sterbar ryggstøtte rkasse med høy- og lavgir, samt nøytral og revers od oppbevaringsplass under salen ort lastestativ bak

Tlf: 958 67 650

SelJORD

over 1000 boliger i Telemark. Denne Takker Telemark Dekksenter aS erfaringen håper vi kan komme deg Kiil-Sandtangen aS byggmester Tore abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Sisjord Besøkstjenesten 2.990,Vi takker alle Moen 17 3948 Porsgrunn til gode. ebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal Skåtøyveien 109, 3780 Skåtøy Torbjørn Blindes v. 38, 3677 Notodden Widetrak LX 2015 modell MER EFFEKTIV MED53 HUSQVARNA! Tlf: 35 71 50 | skiens@online.no | www.skiens.no Tlf. 35 93 35 50 Bridge IT Solutions - Din totale IT orges mest solgte skuter i 2015: annonsørene leverandør

Kr 74.900,-

Bjørnslettvegen 2, 3917 P E-post: bedriftspost@viktor post@viktoriahus

www.seljordregnskap.no Kjørbekkdalen 15 b www.brannspesialisten.no Øvre Damsted SAgA MAT AS 3735 Skien 3740 Skien Telefon:35 54 22 55 Telemarksvegen 14, 3734 Seljord Skien ___________________________ www.peisovnspesialisten.no

tinn

B800 sks 155 fra kr 157 000,-

___________________________ Kampanje – Komfort på Kjøpet

Tlf. 35 05 80 00 AS Peisovnspesialisten

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med riktig utstyr og personell! - Vaktmestertjenester _____________________________ - Renhold byggmester T.a Gustavsen - Vedlikehold av grøntanlegg - Byggtjenester 3841 Flatdal - Avfallshåndtering Tlf. 97 51 78 17 ___________________________ Spyling / Soping Brødrene Hansen- Betong AS - Flytting . Sterkstrøminst. . Brannalarm Torget 1, 3660 Rjukan AS, Svaddeveien 119, . Tele og data . Innbruddsalarm - Riving / Rydding

TINN

g. kommer i tillegg.

Ta Fax. 35kontakt 59 86 med 91 vårt ko Rødmyrlia 4, 3740 Skien

Notodden Thor Simonsen på www.brannspesialisten.no Telefon 35 91 Vianor 53 00AS 3864 Rauland www.bergsli.no Telefon: 35 01 08 46

eksisterende boliger. Vi utfører takjobber, ombygginger og flotte støtten!

GK InneklimaGvarv aS avd. Notodde 3825 Lunde Gamlegata 3810Notodde Gvarv Merdeveien 12 B,56, 3676 99 15 180558 3550 95- 57 Tlf: 35 Tlf. 02Tlf.58 www.gk.no __________________________

pORSGRuNN

Kragerø Golfklubb biloppretting rehabilitering. Vi kan Otters også hjelpe dere med tegninger og ideer til __________________________ Drangedal Sjukeheim Vi takker alle annonsørene forhvordan den flotte støtten! deresSemsveien bolig best kan ønsker og behov. 3788 Stabbestad 41tilpasses B, 3676deres Notodden Takker Rørlegger Svein andersen aS Tlf. 35 98 55 30 Tlf. 35 01 35 00 - www.ottersbil.no Ta kontakt med vårt kontor i Porsgrunn eller Besøkstjenesten ___________________________ ___________________________ 3944 Porsgrunn Thor Simonsen på tlf. 970 91 007. Tlf: 35 55 03 32 __________________________ lidalen Grustak aS Ørvella Øst, 3677 Notodden Vi takker alle Vi takker alle Tlf. 35 02 55 60 - www.lidalen.no annonsørene Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du PÅLITELIGE - SOLIDE - KUNNSKAPSRIKE _____________________________ annonsørene Bjørnslettvegen 2, 3917 Porsgrunn - Tlf. 35 55 55 90 for den flotte støtten! eller rett og slett en håndsrekning? E-post: bedriftspost@viktoriahus.no - www.viktoriahus.no post@viktoriahus.no for den flotte støtten! www.bridgeit.no | tlf 47 63 35 00

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for eff riktig utstyr og personell! 5


- Kunne blitt min s Påsken 2015 la Arne Fostvedt ut på det som kunne blitt hans aller siste hyttetur. Halvveis til målet kjente han et kraftig trykk i brystet. Tekst og foto: Bjørn Sodeland

- Egentlig har vi brukt hytta mest når det ikke er snø, men været var fint og vi fant ut at vi skulle benytte sjansen og ta oss en påsketur, forteller Arne Fostvedt. Sammen med kona pakket han raskt sekken, plasserte de to hundene Amy og Tasha bak i bilen og satte kursen mot fjellet. Nå skulle de nyte livet, koble av og oppleve naturen på nært hold. På hytta i Årmotdalen hadde de alt de trengte, inkludert ski og truger, derfor valgte de denne gangen å ta turen gjennom snøen til fots. - Det var kanskje litt hodeløst å legge ut på en tur som dette uten ski eller truger, men vi trodde vi hadde formen til det og at det skulle gå greit. Det gjorde det også i begynnelsen, men for hvert skritt vi tok sank vi nærmere 30 centimeter ned i snøen, sier Arne. Slet med å svelge Det tok ikke lang tid før han begynte å kjenne det på pusten, men siden det i utgangspunktet ikke var lange turen, var han fast bestemt på å gjennomføre. Trikset var bare å legge inn noen gode pauser. De tråkket seg sakte gjennom det bratte terrenget, hvilte og tråkket videre. Da de var kommet rundt halvveis, stoppet de og fant fram drikke og noe å spise. Plutselig merket

Arne at noe var galt. - Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, men det kjentes nesten som jeg fikk problemer med å svelge ordentlig. Vannet og maten stoppet liksom bare i brystet og ville ikke videre. Den følelsen bare fortsatte og for å dempe på smerten forsøkte jeg å sette meg ned. Det hjalp ikke og jeg prøvde forskjellige stillinger. Til slutt stod jeg nærmest i bro og lagde en slags lav brummelyd, forteller Arne. Han trengte hjelp, fort, men i området rundt hytta er det dårlig dekning på mobil. Etter flere forsøk der linja ble brutt fikk de til slutt tak i Arnes svigersønn. Han skjønte alvoret og tok kontakt med Røde Kors. Hjelp fra Lifjell På Lifjell var stemningen på topp. Gvarv Røde Kors var på plass med 12 frivillige mannskaper som alle var klare for påskevakt og for på tilbringe noen dager med gode venner, skravle, le drikke kaffe og bistå når behovet meldte seg. Så gikk alarmen. - Vi fikk først informasjon om at det var en mann med ryggproblemer og forberedte oss på det. Så kom kontramelding om mulige hjerteproblemer, og vi måtte endre plan. Vi samlet mannskapene våre så fort som mulig og sendte ut fire mann på scooter og fire mann til fots i en annen retning for å

TAKKNEMLIG: Uten innsatsen til frivillige fra Gvarv Røde Kors hadde ikke Arne Fostvedt overlevd. Nå nyter han livet med hunden Amy, som også var med på turen.

være sikre på å finne dem, forteller Tor Arne Hegna fra Gvarv Røde Kors, som ledet aksjonen. Olav Chronje Haugland og Son-

ÅTTE MANN: Gvarv Røde Kors sendte ut fire mann på scooter og fire mann til fots for å lete etter Arne.

6

dre Røstad, satt på hver sin scooter. Begge har lang fartstid som frivillige i Gvarv Røde Kors, men hadde aldri tidligere vært ute på et oppdrag av så alvorlig grad. Nå stod det om livet, og selv om de visste at Arne befant seg i Årmotdalen, visste de ikke hvor. Turen fra Røde Kors-hytta på Lifjell til Årmotdalen er på rundt to mil, og de kjørte på så fort de kunne. Etter hvert kom de inn på en gammel traktorveg der de kunne følge sporene til Arne og kona, men plutselig var det helt stopp. - Vi møtte en stengt bom på vegen. På den ene siden var det en massiv fjellvegg, på den andre et bratt stup. For å komme over var vi nødt til å ut for å grave og lagde oss til slutt et lite

hopp for å komme over bommen. Hadde ikke det fungert hadde vi ikke kommet fram i tide, forteller Sondre. Glad og lettet Arne hadde på det tidspunktet hatt kraftige smerter i nærmere en time. Da scooterne til Røde Kors dukket opp ble han glad og lettet. Endelig var hjelpen der. - Da scooteren kom var det som om smertene bare slapp taket. Jeg tenkte at nå var det over, og foreslo at når de først var her kunne de kanskje bare kjøre oss opp til hytta. Det fikk jeg raskt beskjed om at ikke var aktuelt, sier Arne, og ikke uten grunn. Det er ikke uvanlig at kroppen reagerer på den måten når den er full av adrenalin. Når

1/2017


siste påske hjelpen kommer roer den seg plutselig. Likevel er faren for en hjertestans fortatt veldig stor. Kunnskap og gode rutiner fra hjelpemannskapene førte til at de ikke gjorde som de ble bedt om. Hadde han blitt kjørt til hytta hadde hjertet stoppet der. Da kunne situasjonen blitt enda mer dramatisk, sier Tor Arne. En av de andre scooterførerne, som også er ansatt i helsevesenet, konstaterte med en gang at situasjonen var alvorlig og det ble bestemt at Arne skulle legges på båre og fraktes ned til parkeringsplassen. For at ferden ned det bratte terrenget skulle bli så trygg som mulig, kjørte Olav i front for å lage en best mulig løype. Dype spor i veien og en stor gavl i midten, gjorde det vanskelig å kjøre. Sondre kjørte med Arne på båre og hadde en mann bak som hele tiden passet på. - På veien ned kjente jeg for alvor på presset. Det var viktig å ikke gjøre noe galt nå. Når jeg kikket bak på ham var det ingen tvil om at vi hadde tatt riktig avgjørelse der opp. Han var helt hvit og fraværende i blikket, sier Sondre.

med og like etter skjedde det. Det var ingen puls og jeg så han forsvant. Jeg ropte ut at nå var det stans, og like etter satt vi i gang hjertestarteren, forteller Olav. Selv, husker Arne at han ble borte et lite øyeblikk, og at han da han kort tid etter slo opp øynene og kom til seg selv ble møtt med flere skremte blikk. - Da jeg kom til meg selv skjønte jeg at nå var det alvor. Nå hadde hjertet stoppet. Likevel kjente jeg meg veldig rolig. De var veldig proffe og jeg følte jeg var i trygge hender, sier Arne. For Sondre, ble akkurat det øyeblikket det han husker best fra hele hendelsen. - Det er kanskje det som har festet seg aller mest hos meg.

Som på film Da de kom ned gjorde de på nytt et livreddende valg. - Da vi kom ned var han blå i fjeset og på leppene. Det var åpenbart at noe var i ferd med å skje. Derfor festet vi elektrodene til hjertestarteren på ham for å være føre var. Selv satt jeg og tok pulsen hans for å følge

Hvor kraftig støtet var. Det var som på film. Han spratt opp. Hele kroppen løftet seg. Så kviknet han plutselig til nesten med en gang og så tilsynelatende ut som om ingenting hadde skjedd, sier Sondre. Like etter rullet ambulansen inn på plassen. Der fikk Arne et nytt hjertestans, og fikk på nytt

hjelp til å få hjertet i gang igjen. Luftambulansen var allerede tilkalt og da den dukket opp ble han lastet over og fløyet direkte til Rikshospitalet for operasjon. - Da jeg kom fram rullet de meg bare inn på operasjonssalen og satte i gang. Det viste seg at jeg hadde en medfødt innsnevring i en åre, og da blokkeringen var fjernet følte jeg meg helt fin bortsett fra litt smerter etter hjerte- lungeredningen, sier Arne. Hadde flaks - På turen bort gikk alt veldig fort og vi fikk nesten ikke tid til å tenke. Turen tilbake ble derfor spesiell. Det er en lang kjøretur og jeg husker at jeg følte en lettelse over at alt hadde gått så bra. Vi hadde gjort det vi kunne.

Det var ingen puls og jeg så han forsvant. Jeg ropte ut at nå var det stans, og like etter satt vi i gang hjertestarteren. Samtidig ble jeg usikker og lurte på hvordan det hadde gått og hva som hadde skjedd etterpå, sier Olav. Tilbake på hytta samlet alle seg for å prate gjennom det som hadde skjedd. - Vi pleier alltid å ha en gjennomgang etter et oppdrag og snakke gjennom det vi har opplevd. Denne gangen var det

ALLTID KLARE: Røde Kors Hjelpekorps står alltid klare til å rykke ut for å bistå i redningsaksjoner.

1/2017

STERKE INNTRYKK: - Denne gangen var det mange sterke inntrykk, og vi brukte en stor del av kvelden til å prate gjennom det, forteller Sondre Røstad i Gvarv Røde Kors. (Foto: Privat)

mange sterke inntrykk, og vi brukte en stor del av kvelden på å prate om det, sier Sondre. Senere på kvelden ringte telefonen hos Gvarv Røde Kors igjen. Denne gangen med en gladmelding om at alt var gått bra og en takk fra leger og helsepersonell der inne for innsatsen. - Det var en hyggelig telefon å få, og legene gjorde det klart at hadde det ikke vært for jobben vi la ned, hadde han ikke overlevd. Vi reddet liv den dagen, sier Tor Arne. I dag tenker Arne tilbake på de dramatiske timene med stor takknemlighet og respekt for arbeidet som blir lagt ned av de frivillige hjelpemannskapene fra Røde Kors. På mange måter opplever han at han var på rett sted til rett tid. - At hjertet først stoppa når det var hjelpemannskaper på Lifjell var egentlig flaks. Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det

kunne ha gått. Uten dem hadde jeg sannsynligvis ikke kunnet sittet og prate om dette nå. Det kunne blitt min siste påske. At dette gjøres på frivillig basis er helt enestående, sier Arne. Røde Kors Hjelpekorps står alltid klare til å rykke ut for å bistå i redningsaksjoner, året rundt, men hadde hendelsen skjedd på en annen tid av året er det ikke sikkert mannskapene kunne vært like raskt på plass, bekrefter Tor Arne. - Det var Skjærtorsdag og da er det alltid mange mann på vakt. Det gjorde av vi selv om vi hadde sendt ut åtte mannskaper fortsatt hadde fire i beredskap på hytta. Det var helt avgjørende at vi var på Lifjell. Generelt bruker vi ikke mye tid på forberedelser, men kunne regnet med at vi hadde brukt en time ekstra. Da hadde det sannsynligvis vært for sent, sier Tor Arne.

GIKK VELDIG FORT: - På turen gikk alt veldig fort og vi fikk nesten ikke tid til å tenke, sier Olav Chronje Haugland, en av fire scooterførere som var med på redningsaksjonen. (Foto: Privat)

7


Det begynte med - Sara er ikke bare en god venninne, hun er som en søster for meg, sier Rana Zahran. Sammen har de startet et unikt ungdomstilbud i Porsgrunn. Tekst: Bjørn Sodeland Foto: Anne Lill W. Aas, Telemarksavisa

Det er bare et år siden de traff hverandre for første gang i en park i Porsgrunn. Ordet flyktningkrise var på alles lepper. Som mange andre kjente Sara Schöffel en økende frustrasjon over situasjonen. En følelse av håpløshet og et ønske om å gjøre noe. Tre dager tidligere hadde hun meldt seg inn i Røde Kors, men visste ikke helt hva hun skulle bruke medlemskapet til. Rana var ny i byen - ny i landet. Sammen med broren Rafat hadde hun flyktet fra et krigsherjet Syria og var for få dager

siden blitt plassert på et lokalt asylmottak. - Da vi traff hverandre sa det bare klikk. Vi pratet og pratet. Vi hadde så mye felles. Vi snakket om alt mulig, tøyset med gutter og lo mye. Samme kvelden inviterte jeg Rana og Rafat hjem på pizza og praten bare fortsatte, sier Sara. Noen dager senere inviterte Rana på arabisk mat. De pratet mer. Rana insisterte på at så mye som mulig skulle foregå på norsk og lærte masse. - Hver gang vi lurte på noe spurte vi Sara - Hva heter det på norsk? Hva skal jeg si når jeg kjøper sko? Skal vi bygge

en fremtid i Norge må vi kunne språket og skal vi lære språket må vi ha noen å snakke med. For oss har det betydde masse å bli kjent med Sara, sier Rana på nesten flytende norsk. Startet språkcafé Sammen avdekket de to venninnene et behov, de laget en plan og bestemte seg for å kontakte Røde Kors og kommunen for å sette planen ut i live. - Rana var midt oppi det. Hun så behovene andre unge flyktninger hadde. Vi bestemte oss for å få i gang en fast aktivitet - en møteplass som kunne bidra til å hjelpe flere, sier Sara. Kort tid etter fikk de tilgang til et lokale midt i byen en gang i uken og startet opp en språkcafé med støtte fra lokalt Røde Kors. - Vårt mål var å få i gang en møteplass for norsk og uten-

landsk ungdom. Mat får praten i gang. Derfor startet vi alltid dagen med et måltid. Etter det hadde vi ulike aktiviteter som ungdommen selv tok initiativ til og styrte, forteller Sara. På språkcaféen gikk tomatsuppe og makaroni, ris og kylling, pizza og annen mat ned på høykant. Musikken var høy, praten høyere og alt foregikk på norsk. Var været fint ble det gjerne en tur i parken, et slag volleyball eller litt fotball på løkka. Åpnet ungdomshus Pågangen var stor, tilbudet var populært, og etter kort tid vokste caféen ut av sitt eget lokale. - Vi hadde fått med oss mange engasjerte ungdommer og hadde fullt hus hver gang. Drømmen om å få til noe større startet, og da det nasjonalt gikk ut et tilbud om å søke midler til et eget ung-

Ring: 950 23 365

www.svanstul.no / tlf. 904 77 871

Heddal Eiendom AS Heddal Boring AS

Tlf: 35 02 90 10 www.notodden.bbl.no

Epost: ole@heddalboring.no

e-mail: post@notodden.bbl.no

Ringerike Sykehus - Hønefoss

Tok farvel For Sara og Rana har året som har gått vært begivenhetsrikt. Nylig måtte de to venninne ta farvel med hverandre. Rana har fått positivt svar på sin søknad om asyl, og fått tildelt Lillesand som bostedskommune. Før hun reiste, stelte Sara i stand en stor

Ny HyTTETOMT I HEDDAl? eller BRøNNBORINg

SVANSTUL – ditt nærmeste hytteparadis!

Tappestasjon på Rjukan Meld deg som blodgiver her: www.giblod.no | Tlf: 35 02 11 80 Blefjell Sykehus - Kongsberg tlf: 32 72 56 30 Vil du bli blodgiver, registrer deg elektronisk Hallingdal Sjukestugu - Ål tlf: 32 08 69 48 eller kontakt blodbanken.

domshus satset vi alt, sier Sara. I dag ligger Henrys Hus midt i Porsgrunn sentrum. Her kan du få deg en rimelig matbit, ta deg en kopp kaffe, en bolle eller en brus, delta på kurs i gatemegling eller få hjelp med leksene. Er du mett og ferdig med leksene, kan du rett og slett bare sette deg ned og være sosial. Over 50 lokale frivillige mellom 14 og 33 år deltar på ulike måter i driften. Henrys Hus er en møteplass der ungdom fra Porsgrunn kan føle seg hjemme.

BufetatTelemark Vestfold og Bufetat og Telemark ungdomshjem Vestfold ungdomshjem Avdeling Miljøheimen Miljøheimen Avdeling Postboks 2, 3890 Vinje Telefon: 466 466 18 17248 760 www.bufetat.no

41 år med regnskapsføring i Bø Dagsrudgata 22, 3825 Lunde Tlf. 35 10 02 60 | www.kanja.no

Se www.boregnskap.no

KanJa Nome AS og Idea kompetanse AS på Notodden fusjonerer til ett selskap i 2016. Vi blir større og bedre, men vil fortsatt være en lokal tjenesteyter og samarbeidspartner for det offentlige og private i Nome kommune.

tlf: 32 11 60 74

Sykehuset Buskerud - Drammen tlf: 32 80 37 43

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram www.giblod.no

Diesel - Fyringsolje - Parafin Mob : 90 04 18 00 - Mob: 41 60 47 60 www.nktransport.no

8

www.systemblokk.no

Lundedalslia 19, 3940 Porsgrunn Epost: post@agn.as www.agn.as/kontakt/

1/2017


Ny HyTTETOMT I HEDDAl? eller BRøNNBORINg

d en tur i parken SVANSTUL – ditt nærmeste hytteparadis!

Ring: 950 23 365

www.svanstul.no / tlf. 904 77 871

Heddal Eiendom AS Heddal Boring AS

Tlf: 35 02 90 10 www.notodden.bbl.no

Epost: ole@heddalboring.no

e-mail: post@notodden.bbl.no

BufetatTelemark Vestfold og Bufetat og Telemark ungdomshjem Vestfold ungdomshjem Avdeling Miljøheimen Miljøheimen Avdeling Postboks 2, 3890 Vinje Telefon: 466 466 18 17248 760 www.bufetat.no

overraskelsesfest på Henrys Hus. - Det var trist å reise fra Porsgrunn. Jeg har fått så mange venner der, men vi kommer til å holde kontakten. Jeg og Sara Tappestasjon på Rjukan deg som her: chatterMeld og snakker med blodgiver hverwww.giblod.no | Tlf: 35 02 11 80 andre Blefjell hver dag, og - Sara har Sykehus Kongsberg tlf: 32 72 56 30 Vil dukontaktet bli blodgiver, registrer deg elektronisk alleredeHallingdal Lillesand Sjukestugu - Ål tlf: 32 08 69 48 eller kontakt blodbanken. Røde Kors og fortalt at jeg er på Ringerike Sykehus - Hønefoss tlf: 32 11 60 74 vei. Jeg har lyst til å fortsette å Sykehuset Buskerud - Drammen tlf: 32 80 37 43 engasjere meg som frivillig og i Porsgrunn har jeg sett hva et Støtter Røde Kors sitt Blodprogram lite møte i parken kan bety, sier www.giblod.no Rana.

41 år med regnskapsføring i Bø Dagsrudgata 22, 3825 Lunde Tlf. 35 10 02 60 | www.kanja.no

Se www.boregnskap.no

KanJa Nome AS og Idea kompetanse AS på Notodden fusjonerer til ett selskap i 2016. Vi blir større og bedre, men vil fortsatt være en lokal tjenesteyter og samarbeidspartner for det offentlige og private i Nome kommune.

Lundedalslia 19,

VENNER FOR LIVET: Rana og Diesel Fyringsolje - Parafin Sara fant tonen første-gang de møttes. Selv om Rana har flyttet til Mob : 90 04 18 00 - Mob: 41 60 47 60 Lillesand, prater de to vennene med hverandre daglig.

3940 Porsgrunn Epost: post@agn.as

www.systemblokk.no

www.agn.as/kontakt/

www.nktransport.no

Apland & Heibø AS

Nenset Glassverksted - når du trenger et glass ;-) Bedriftsveien 108, 3735 Skien • Tlf. 35 59 68 70 Fax. 35 53 67 40 • post@nenset-glassverksted.no www.nglass.no

Moen 12 - 3948 Porsgrunn Telefon: 35 96 62 00 Mobil: 97 76 85 50 e-post: bjorn@aplandheibo.no www.aplandheibo.no Kontakt oss i dag og du kan få et gratis og uforpliktende pristilbud.

Røraskogen 20, 3739 Skien www.grenlandas.no/

BYGG ER SOM KROPPEN, DEN MÅ TAS VARE PÅ Det stilles strenge energi- og miljøkrav til bygg og industrianlegg. Vi har tekniske løsninger og kompetansen bygg trenger for å møte disse kravene. Et optimalt inneklima og forebyggende vedlikehold gir brukere gode forutsetninger for å lykkes. Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Vi designer, bygger, vedlikeholder og drifter brukervennlige og bærekraftige tekniske løsninger for at alle typer bygg og industri er energieffektive.

Vi jobber hele tiden med å utvikle oss til det beste for både kunder, bedrift og ansatte.

Varme og sanitær

Ventilasjon og klimaanlegg

Kjøling

Elektro

IKT og AV

Sikkerhet

Spesialister på overflatebehandling og rehabilitering av betong. Mob 95837880 - Faks 35564601 thomas@telemark-entreprenor.no

www.telemark-entreprenor.no Automasjon

Industri og prosessanlegg

Industrirør

Ring 35 93 18 00 Caverion Norge AS i Telemark & Vestfold www.caverion.no

Caverion_160x120_Næringsforening_TeVe_300215.indd 1

1/30/2015 4:05:29 PM

NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM En del av UNESCO`S verdensarv Rjukan-Notodden Industriarv

Spennende historie knyttet til industrien og den 2. verdenskrig Aktuelle utstillinger: “Helter i Telemark” “I seng med fienden?”

bamble

___________________________ Gulvlegger Øyvind Nystein 3960 Stathelle Tlf: 94 16 78 69 ___________________________

Åpent hele året

www.visitvemork.no

HJaRTDal

___________________________

Torggt. 1, 3770 Kragerø Tlf: 40005858 epost: post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap IKS støtter frivillighets arbeidet som Kragerø Røde Kors står for

1/2017

Rue Transport aS 3690 Hjartdal Tlf. 35 02 48 89 ___________________________

DRaNGeDal

___________________________ maskinholder Nils Johan Tufte Neslandsvatn, 3760 Neslandsvatn Tlf: 35 99 42 44

9


Kviteseidvn. 1698 3853 Vrådal Tlf. 35 06 90 00 Måndag-torsdag 09.00-16.30, fredag-laurdag 9.00-17.00 www.facebook.com/raulandfjellsport Rauland Handelshus •Tlf. 350 71 800

www.vraadalbooking.no

Dalen - Vrådal - Fyresdal

Post@vtr.no | www.vtr.no

Skybasert regnskapssystem

Tlf. 03619

www.nr1-trafikkskole.no Nr 1 Trafikkskole har fire avdelinger i Skien, Porsgrunn, Stathelle og Kragerø.

Det rimelige alternativet Overnatting/kurs Tlf. 35 07 32 92 www.raulandsakademiet.no

Strømtangveien 21 NO-3950 Brevik Tlf: +47 35 56 12 20 Fax: +47 35 56 12 21 www.krohne-marine.com

Ditt lokale merkeverksted www.eidangerauto.no TLF: 35 100 500

Høyteknologi i Brevik

Vi utvikler avanserte systemer for å hjelpe verdens skipsflåte med å redusere sine utslipp av CO2 til atmosfæren, og systemer for måling av last i tankskip.

www.tele-bygg.no

Tlf: 91324752 / 95945691

Elgfaret 11C, 3801 BØ I TELEMARK. www.greina.no | Tlf: 991 05 270

BOLIGER - HYTTER - LANDBRUKSBYGG - RESTAURERING

www.matkammeret.no | Tlf: 35 58 48 70 Montèr Skien | Tlf. 47 65 10 00 Hagebyvegen 33, 3734 Skien Epost:skien@monter.no Åpn.tider: Man-Fre: 07.00-17.00 Lør: 09.00-15.00

i Sentrum

Nille Kragerø Storgata 19 Tlf. 35 98 08 00 www.nille.no

gaustablikk.no

Gaustatoppen Fjellstue

Skisenter / Hotell / Hytter Leiligheter / Kafeer / Butikker T: (+47) 35 09 14 22 E: gaustablikk@gaustablikk.no

20.01.16 15.44

Effektive produksjonsprosesser for klimavennlig fremtid www.tel-tek.no

ed

e_Røde Kors_50x55mm.indd 1

Book med pensjon både sommer og vinter - Kano og Kajakker - Langrenn og Telemarkski

Tlf. 35 54 16 25 • Fax. 35 54 16 27 www.elektroteam-skien.net • post@elektroteam.net

Torvgata 2, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 59 10 www.kragero-bbl.no Støtter Kragerø Røde Kors

em Lett å snakk

www.kvitaavatn.no - (+47) 35092040

DRANGEDAL • SANNIDAL • PORSGRUNN • Tlf: 35 99 74 00 • www.drangedalsparebank.no

Brygga Kiosk og Grill

Treng du ein ny medarbeidar? Kanskje me kan hjelpe deg!

Vi har verdens beste softis Torget 2B, 3970 Langesund

10

Telefon: 35 06 59 50 E-post: post@seljordpersonal.no Brøløsvn. 28, 3840 Seljord

1/2017


CAMping

Rekneskapsservice aS Nyvn. 3A, 3840 Seljord

- Spyling / Soping - Flytting Tlf. 35 08 08 00 Tlf: 35 95 68 80- Riving / Rydding

Drotning Støytane, 3890 Vinje Tlf. 915 51 155 anundnev@gmail.com http://home.no.net//camping

Tlf. 35 05 80 00 www.seljordregnskap.no

www.sundetransport.com

avd. Raulan Tlf. 35 07 38 www.tinnban

www.tinnbank.no

Snakker om vær og vind Saulandtunet Mat

Telefon 35 02 33 55 • Fax 35 02 33 53 Åpningstider: Hverdager 08–20, lørdag 09–18

Dalen Hotel Tlf. 35 07 90 00 www.dalenhotel.no

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjo

Brødrene Fossheim Carl Erik Tlf: 35 54 17transport 50 Winther Larsen AS Øvre Kvisterud, 3650 TinnaS Austbygd Tlf. 35 09 98 60 Knut: 952 48 474 Gunnar: 911 66 687

3855 Treungen Tlf. 35 04 55 41

Medisinutsalg

SpAR BRATLAND

Svaddeveien 158, 3660 Rjukan Tlf. 91 60 33 55

firmapost@monterrjukan.no

Ulefoss Au

bjørn berge

Russmarken Sol, snø, vind og regn. På Røde Kors sin norsktrening i Skien gjør Va aS bensinstasjon aS 3692 Sauland deltakerne som folk flest -Prestegardsvegen snakker om Sam Eydesg. 55, 24 været. Tlf. 958 38 405 Tekst og foto: Bjørn Sodeland

- Hva er det? Hva heter det hun har over hodet? spør Randi Ersnes, en av flere frivillige som hver mandag stiller opp på Skagerak Arena i Skien for å prate norsk, hjelpe dem som har behov for det med lekser og ha en hyggelig kveld sammen med dem som møter opp. Luwam Brhane og Negasi Meaza Tesfahanes fra Eritrea har satt seg ned med Randi. Nå sitter de med et A4 ark med tegninger som skal illustrere været. Regn, sol og snø har de kontroll på, men det den dama på stranda har over hodet. Hva heter det? Negasi prøver seg forsiktig. - Paraply? Randi hjelper jentene litt på vei mot målet. - Nei, se på været. Hvordan vær er det? - Sol, svarer jentene i kor. Etter litt fram og tilbake, kommer de i fellesskap fram til at det denne gangen er snakk om en parasoll. Møter forberedt Selv om det ikke er noe fast program på norsktreningen, har Randi tidligere på formiddagen for sikkerhetsskyld laget klart et sett med kopier som omhandler alt fra vær og vind til måneder, år, tid og sted.

3660 Rjukan Tlf. 35 09 04 86

3840 Seljord Tlf. 97 00 83 47

Vinjevegen 3890 Vinj Tlf: 35 07 12

3830 Ulefo Kampanje – Komfort på Kjøpet

JOKER gRUNNVIK Gvarvgata 39, 3810 Gvarv 6x6 Sportsman 2017 modell

Tlf. 35 04 11 90 Kr 139.900,Du finner oss påKlargjøring Facebook. og reg. kommer i tillegg. joker.grunnvik@joker.no190

www.sjekkpu post@ulefossa

Tlf. 35 95 65C10 80 DAB+ ADAPTER TINY

Tiny Audio C10 har en separat www.hoki.no mottakerenhet som kan gjemmes

bort, men betjeningen skjer via - Jeg synes det er greit å Vi har blitt en liten forsamling og trådløs fjernkontroll. Maskinentreprenør Trenger du elektriker? ha noe med til timene. På den stemningen er på topp. FaRGeRIKe dig Trygve Knutslid 2.990,- Primosenten errt iferbil! luNDe måten har vi noe å ta utgangs3692 Sauland maleRFORReTNING punkt i, men det er fritt fram for Ka sa du? 3676 Notodd LX 2015 modell 3656 Atrå Widetrak 3825 Lunde 3825 Lunde Tlf. 35 02 32 33 MER EFFEKTIV MED HUSQVARNA! mest solgte skuter i 2015: de som kommer å snakke om Mohammad har bodd i ogNorge Tlf. 35 50 06 80 Norges er klar for store små oppdrag! Tlf. 3572 0150 03 Tlf. 35 94 Kr 74.900,- emas@online.no B800 sksTlf. 155 40 12 40 40 Tlf. 99 15 18 58 Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no Skien Røde Kors Fax. 35 94 72 56 kr 157 000,eller få hjelp til det de har behov i tre år nå. Han begynner å mes- fraStøtter Tlf: 416 555.999,601 for, sier Randi. tre språket ganske bra, men Etterhvert får hun besøk av flere merker fortsatt at det er noen 600 pro rmk 155 9.149,Drangedal Sjukeheim 2016 modell gjester rundt bordet. Mohammad utfordringer. For øyeblikket tar Kr 129 900,Pb. 2553, 3702 Skien Takker Gvarv takker alle annonsørene for den flotte støtten! Tlf. 35Vi 50 35 00 JafriBesøkstjenesten har tatt med matteleksa. grunnskolen via voksenGamlegata han 56, 3810 Gvarv Fax. 35 59 86 91 Bondal Motor AS Telefon: 35 06 72 00 - Er det noen som kan hjelpeTlf. 35 opplæringen, men har vært på Bondal Mootor AS – 3870 Fyresdal Tlf 35 06 72 00 www.bondal.no 95 57 05 3870 Fyresdal E-post: butikk@bondal.no www.bergsli.no med lineære funksjoner? Spør besøk på videregående og snakhan. Det blir stille, og det er tyde- ket med elevene der. Det var en lig at han har kommet til feil bord. annerledes opplevelse. Atrå Handelsla Atråvegen 426, Mohammad blir likevel sittende, - Av og til virker det som de Tlf: 958 67 650 3656 Atrå og praten beveger seg bort fra vær snakker et helt annet språk, og det Tlf. 35 09 89 00 Vianor AS Notodden www.brannspesialisten.no og vind. I løpet av få minutter er er vanskelig å få med seg hva de www.spar.no Telefon: 35 01 08 46 vi innom de fem største byene sier. Men for meg er den største HyllAndsFos Seljord i landet,Ønsker kristningen av Norge, utfordringen dialekter. I Bergen du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort SAgA MAT AS Rekneskapsservice aS CAMping Norge under nynorsk, sier de “har du hilst på kjiiken eller rettDanmark, og slett en håndsrekning? Nyvn. 3A, 3840 Seljord Drotning Støytane, 3890 Vin Telemarksvegen 14, 3734 Skien Tlf. 915 51 155 samisk Viogsetter samer. Randi joiker min” når de snakker om kjæresTlf. 35 05 80 00 dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med anundnev@gmail.com www.seljordregnskap.no Tlf: 35 91 38 38 litt på en improvisert versjon av ten, og “ka sa du”. Det er vanskeriktig utstyr og personell! http://home.no.net//campin - Vaktmestertjenester Melodi Grand Prix slageren Sáa- lig, sier Mohammad. De andre - Renhold www.meny.no mid ædnan, og alle ler. I -løpet av av grøntanlegg ler, og bekrefter. Vedlikehold Carl Erik - Byggtjenester samtalen dukker Veronica Wol Dialekter er vanskelig. Det er Saulandtunet Mat Winther Larsen - Avfallshåndtering Telefon 35 02 33 55 • Fax 35 02 33 53 deab og Hiriti Gabrazgebihar opp. så mange rare ord, sier ­Veronica. - Spyling / Soping Åpningstider: Hverdager 08–20, lørdag 09–18 Dalen Hotel - Flytting 3855 Treungen Tlf. 35 07 90 00 - Riving / Rydding Medisinutsalg PLANER OM Å BYGGE HUS? Tlf. 35 04 55 41 www.dalenhotel.no

Mithra AS

Klargjøring og registrering kommer i tillegg. · Justerbar ryggstøtte · Girkasse med høy- og lavgir, samt nøytral og revers · God oppbevaringsplass under salen · Stort lastestativ bak

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

bergsli aS

MOTORSAG 545, 550 XP®/XP®G PRIS FRA

NYE VERNEKLÆR

25 LITER HUSQVARNA XP® POWER 2 PÅ KJØPET!

Finn den perfekte størrelsen for best mulig ytelse og resultater.

TECHNICAL EXTREME TECHNICAL FUNCTIONAL CLASSIC

NYHET!

RYDDESAG 545/555 FX/FXT, 535 FBX PRIS FRA

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

Alle priser er veil. inkl. mva.

FORHANDLERENS ADRESSE

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

Tlf: 35 54 17 50 NORSKTRENING • I Skien har53 Røde Kors fast mandag fra Tlf: 35norsktrening 53 71 50hver Tlf: 35 71 50 | skiens@online.no | www.skiens.no 17.00 – 19.00 på Skagerak Arena. www.skiens.no • Dette er Alt et åpent og det -erDin ikke noeleverandør krav oppmøte. innentilbud solskjerming lokale Kampanje – Komfort påom Kjøpet Likevel er det i snitt 15 ungdommer til stede hver gang. 6x6 Sportsman TINY C10 DAB+ ADAPTER • Vanlige aktiviteterKr 139.900,på norsktreningen er muntlige øvelser, bruk av bildemateriale, spill, avislesing og gjennomgang av vanlige ord og uttrykk. 2.990,2017 modell

Klargjøring og reg. kommer i tillegg.

Tiny Audio C10 har en separat mottakerenhet som kan gjemmes bort, men betjeningen skjer via trådløs fjernkontroll.

ig Prisen er ferd bil! montert i

Widetrak LX 2015 modell

B800 sks 155 fra kr 157 000,-

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

Norges mest solgte skuter i 2015:

Kr 74.900,-

Klargjøring og registrering kommer i tillegg. · Justerbar ryggstøtte · Girkasse med høy- og lavgir, samt nøytral og revers · God oppbevaringsplass under salen · Stort lastestativ bak

MER EFFEKTIV MED HUSQVARNA! MOTORSAG 545, 550 XP®/XP®G PRIS FRA

5.999,-

2016 modell

Klargjøring og registrering kommer i tillegg.

3825 LundeTelemark Dekksenter aS Ta kontakt med kontor i Porsgrunn eller er klar for store og små oppdra Moen 17vårt 3948 Porsgrunn Tlf. 99 15 18 58 Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no Thor Simonsen på tlf. 970 91 007.

Tlf. 35 93 35 50

Finn den perfekte størrelsen for best mulig ytelse og resultater.

TECHNICAL EXTREME TECHNICAL FUNCTIONAL CLASSIC

RYDDESAG 545/555 FX/FXT, 535 FBX PRIS FRA

9.149,-

Kr 129 900,-

Alle priser er veil. inkl. mva.

FORHANDLERENS ADRESSE

Bondal Motor AS Telefon: 35 06 72 00 Bondal Mootor AS – 3870 Fyresdal Tlf 35 06 72 00 3870 Fyresdal E-post: butikk@bondal.no

Tlf. 958 38 405

3660 Rjukan 3840 Seljord Tlf. 35 09 04 86 Tlf. 97 00 83 47 I tillegg til oppføring av nye boliger tar vi også oppdrag på eksisterende boliger. Vi utfører takjobber, ombygginger og Maskinentreprenør Trenger du elektriker? rehabilitering. Vi kan også hjelpe dere med tegninger og ideer til Trygve Knutslid hvordan deres bolig best kan tilpasses deres ønsker og behov.

NYE VERNEKLÆR

25 LITER HUSQVARNA XP® POWER 2 PÅ KJØPET!

NYHET!

600 pro rmk 155

Viktoria-Hus har siden 1965 oppført TOTalleVeRaNDØR aV bRaNNalaRmaNleGG bjørn berge over 1000 boliger i Telemark. Denne Russmarken Va bensinstasjon aS erfaringen håper vi kan komme deg 3800 Bø i Telemark 3692 Sauland til gode. – 90845614 Sam Eydesg. 55, Prestegardsvegen 24Tlf. 35951933

www.bondal.no

Drangedal Sjukeheim Takker Gvarv Bjørnslettvegen 2, 3917 Porsgrunn -Gvarv Tlf.flotte 35 55 55 90 Besøkstjenesten Vi takker alle annonsørene støtten! Gamlegata 56,for 3810den E-post: bedriftspost@viktoriahus.no - www.viktoriahus.no post@viktoriahus.no Tlf. 35 95 57 05

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort eller rett og slett en håndsrekning? Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med riktig utstyr og personell! - Vaktmestertjenester - Renhold - Vedlikehold av grøntanlegg - Byggtjenester - Avfallshåndtering - Spyling / Soping - Flytting - Riving / Rydding Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

LATTEREN SITTER LØST: Stemningen rundt bordet på norsktreningen i Skien er god. Her er det lov å prate om det meste.

1/2017

NB: denne annonsen skal så langt frem i bladet som mulig, helst oddetall

Tlf: 35 54 17 50

11


Skal skape hverdagsmagi på Ælvespeilet bamble

Tlf. 35 96 02 20

Amundsen Bygg AS Nesjarveien 1, 3960 Stathelle Tlf. 46422476 bØ Legedata Servicepartner aS Gullbringvegen 10 3800 Bø i Telemark

Tlf. 35 06 11 50 www.ldsp.no

Midt-telemark regnskap aS

DRaNGeDal austad elektro aS

Besøksadresse:Strandgata18 3750 Drangedal Bøgt. 69 3.etg, 3800 Bø i Telemark Telefon: 47 65 07 77 Tlf. 35 06 00 90 post@austadelektro.no E-mail: post@mtregnskap.no www.austadelektro.no www.mtregnskap.no

KRaGeRØ

SKaRVaNG SKOGSDRIFT aS

Skåtøy Regnskapsservice AS

byggmester anders Olsen aS

Skåtøyveien 129, 3780 Skåtøy Tlf. 997 35 293

Bråtaneveien 6, 3780 Skåtøy

Mørlandsveien 3, 3766 Sannidal

BRB Bygg AS

BamBle Taxi

AMUNDSEN BYGG AS

maxi Taxi 95 95 80 00

FyReSDal

Hjartdal og Gransherad Rekneskapskontor aS 3692 Sauland Tlf. 35 02 81 00

3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60

www.tkv.no

KRaGeRØ LINKJENDAL BILFORRETNING AS

Linkjendal Bilforretning AS Gamle Sørlandske 74 3766 Sannidal www.linkjendal.no

KVITeSeID

Litangen 3770 Kragerø

Quality Straand Hotel Vrådal, Telemark www.straand.no | tel 35 06 90 00

Tlf. 35 98 95 00

Tlf. 35 99 10 11

Tlf: 906 18 673 brb@brb-bygg.no

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, Telefon 915 59 475 HJaRTDal

NOTODDeN

Sannidal bulldozerdrift aS Tangen 1, 3766 Sannidal Telefon: 915 67 018

NOme

Vår kraft - din energi! 3830 Ulefoss Tlf. 35 94 90 00 www.mtenergi.no

Notodden kommune KULTURELL VELDEDIGHET: Knut Inge Solbu og Kulturhuset Hus-Hytte-Rehab Ælvespeilet har siden åpningen hatt samarbeid med ulike veldedige organisasjoner. Denne gangen er det Telemark Røde Kors sin tur. www.viggowahl.no

HELSE OG OMSORG

Notodden

Tlf: 98 66 54 53

Heddalsveien 11,

www.fmnotodden.no Støtter Besøkstjenesten tilPositive deltar Røde Korsaktiviteter

Våren er endelig her, men vi har alt begynt å glede oss til høsten. Da NOTODDeN inviterer Telemark Røde Kors til artistgalla på Ælvespeilet.

Hydroparken bygg 90, www.tinnosetbyggoglaft.no 3674 Notodden +47 35 02 51 30 Tlf: 35 01 93Tlf: Fax:50 +47 35 02 51 39 Bankgiro: 5161.05.22185 i E-post: Røde post@tinnosetsag.no Kors sine aktiviForetaksnr. 865 581 122 E.mail: nuas@nuas.no www.nuas.no

Telemark Røde Kors er tetstilbud også fått mulighet til å nummer fire i rekken av orga- oppleve flere flotte kulturoppleNotodden Tekst: Bjørn Sodeland nisasjoner Zoo som har fått mulig- velser på Ælvespeilet. Sauheradveien 93 Heddalsvegen 27, Foto: Ælvespeilet ningen og næringslivet inn for Alt arbeidet vi gjør i Telehet til å delta i Ælvespeilet sitt - Vi er veldig glade for at Tlf: 35 01 31 40 3683 Notodden Merdeveien 10B, å delta på ulike aktiviteter, men mark utføres av frivillige hender. veldedighetsprosjekt. Tidligere Telemark Røde Kors nå har 3674 Notodden Telefon: 350 16 822 3676Notodden Mobil: 916 83 221 / 950 81 515 www.noco.as Det er bare å merke av torsdag på kvelden blir det show med Lokale ressurspersoner stiller Barnas Tlf: har 35 01 80 60Fredspris, Redde blitt del av Ælvespeilets veldesalg@hoggern.no www.grotletransport.no 2. november i kalenderen med lokale artister og underholdning opp for ensomme på syke- og Små og Sykehusklovnene stått dighetsprosjekt. De har et tydeO T OTelemark D D e NRøde Kors for hele familien. p O R innsatte S G R u NpåN kulturhusets program. Pors- lig fokus på positive aktiviteter enNgang. aldershjem, de besøker er nemlig årets utvalgte velde- - Programmet for dagen er i fengslene, jobber for å skape grunn Røde Kors har allerede et rettet mot barn og unge og er dige organisasjon på Kulturhunye nettverk for mennesker som tett samarbeid med Ælvespeilet, til stede på flere viktige arenaer Telefon ikke 35 01 helt 46 09klart, men vi kan love Søliv. 13, kvinnegruppa har set Ælvespeilet i Porsgrunn. Det og den lokale lokalt. Derfor har vi også hatt et en spennende dag med mye akti- av ulike grunner har falt utenfor Nedre Skrivar Wessels vei 7 3914 Porsgrunn 3676 vitet Notodden www.lia-sagbruk.no betyr at for hver billett som selog en god porsjon hverhatt flere aktiviteter på kulturtett samarbeid med Røde Kors i samfunnet og stiller opp for at www.flyteknisk.no Tlf. 35 93 02 20 www.bildekkimport.no post@eltavle-grenland.no ges i 2017, mottar vi en krone dagsmagi på kvelden, sier Eli barn og unge skal ha tilgang til et huset. I tillegg har Ælvespeilets Porsgrunn over flere år. Organitil vårt arbeid mot ensomhet. leder i Telemark positivtSfritidstilbud helt p O RI S GDucros, R u N daglig N auHeRa D gratis. S venneforening S K I eharN et verdisyn som vi e l J O R D vært en aktiv del- sasjonen tillegg får vi en dag der vi dis- Røde Kors. Men selv om våre tilbud er gra- taker i Røde Kors sitt tilbud om gjerne assosieres med og vi ser B. Valle’s St Byggservice aS takknemlig Sauherad ponerer kulturhuset helt gratis Hun er veldig for tis, er det ikke gratis å drifte akti- språktrening for flerkulturelle. fram til arrangementet i novemVentilasjonsservice Urmakerbakken 2 Kommune og får alle inntekter. På dagtid gaven organisasjonen har fått fra vitetene, derfor betyr et bidrag Gjennom et prosjekt fra Riks- ber, sier kulturhusleder Knut 3914 Porsgrunn bIlDeleR eN GROS Idunsvoll 3 Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn 59, 3840har Seljord er planen å invitere lokalbefolkÆlvespeilet. som dette3812 mye, sier Ducros. Brøløsvn. teateret, barn og unge som Inge Solbu. Tlf: 908 77 109 - 995 75 404 Rødmyrlia 4, 3740 Skien Akkerhaugen Tlf. 35 56 79 76 Mob. 908 62 805

www. isola.no

PB. 3073 Handelstorget 3707 Skien

Peisovnspesialisten AS

Kjørbekkdalen 15 b 3735 Skien Telefon:35 54 22 55 www.peisovnspesialisten.no

firmapost@skiencontainerservice.no

Tlf: 355 90 256 – 901 65 835

TINN

Maler1 AS alt innen maling tlf. 90 11 57 45

Borgestadbakken 2 3712 Skien

tinn kommune Torget 1, 3660 Rjukan Enhet for kultur Tlf. 35 08 15 00 www.tinnkommune.no Støtter Røde Kors

___________________________

KRaGeRØ

TOKKe tinn kommune

. Sterkstrøminst. . Brannalarm . Tele og data . Innbruddsalarm . Overvåking . Taksering Tlf. 35 08 15 00 Storg. 4, 3660 Rjukan www.tinnenergi.no

Torget 1, 3660 Rjukan Tlf. 35 08 15 00 www.tinnkommune.no Støtter Røde Kors

Storvegen 48, 3880 Dalen Tlf. 35 07 58 00 www.scanapropulsion.com

PÅ VAKT I PÅSKA

Brannvesen

post@vtbv.no

Brødrene Hansen Betong AS AS, Svaddeveien 119, 3660 Rjukan. post@brdr-hansen.no Tlf: 91 10 30 63

Øvre Damsted 2 3740 Skien

VINJe

vest-telemark Høydalsmovegen 815 3891 Høydalsmo Tlf. 35 07 57 11

Telefon 35 91 53 00 Telefax 35 59 59 73

SKIeN

SKIeN

Tlf. 90 99 90 77 3740, Skien

Tlf. 35 06 49 00 www.alfj.no

Tlf. 35 95 70 00 www.sauherad.kommune.no

JOHANSEN ElEKTRO AS Autostrada AS Lyngbakkvegen 1, Skien Tlf 35 58 70 70 www.autostrada.com

Statkraft Energi AS 3890 Vinje Tlf. 35 07 95 00 Støtter Vinje RK

___________________________

KRaGeRØ

___________________________

___________________________

Kjættingfabriken aS Industriveien 2, 3766 Sannidal Tlf. 35 98 58 80 - www.framlink.no ___________________________

Kiil-Sandtangen aS Kjølebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal Tlf. 35 98 47 60 - www.sandtangen.no ___________________________

Hageland Ørvik plantemarked aS

Wright aut. Trafikkskole

Hjartdal Røde Røde Kors Nissedal Røde Kors RødeKors Kors Telemark takkerSkien alle annonsørene for den flotte støtten Kyrkjebygdheia – 971 95 967 Røde Kors Huset Tuddal – 950 23 292 Svanstul, hjemmevakt – 901 14 292 Fyresdal Røde Kors Gvarv Røde Kors Vinje og Haukeli Røde Kors Hjemmevakt – 974 78 835 Lifjell, Jønnebu – 916 19 756 Hjemmevakt – 950 52 232 Bamble Røde Kors Nome Røde Kors Porsgrunn Røde Kors ___________________________ ___________________________ ___________________________ Dykkerberedskap – 94 180 180 Lifjell, Jønnebu – 35 95 33 88 Haukelifjell skisenter – 950 52 232 KRaGeRØ NOTODDeN NOTODDeN Notodden Røde Kors Seljord Røde Kors Tokke Røde Kors ___________________________ ___________________________ ___________________________ Blefjell, Nordstul – aS 913avd. 16 944 Lifjell, Grimås – 950 50 666 Hallbjørnsekken – 958 79 947 GK Inneklima Notodden byggmester Tore abrahamsen entreprenør Hans-Øyvind Sisjord Merdeveien 12 B, 3676 Notodden Rjukan og Tinn Røde Kors Drangedal Røde Kors Skåtøyveien 109, 3780 Skåtøy Torbjørn Blindes v. 38, 3677 Notodden Tlf: 35 02 58 50 - www.gk.no Mediahenvendelser: 880 03 590 Skinnarbu, Gaustablikk og Gautefallheia – 35 99 97 30 Tlf. 918 50 561 - abratore@online.no Tlf. 971 74 055 ___________________________ Kalhovde – 970 63 701 E-post: infosentral@telemarkrkh.no ___________________________ ___________________________ Kragerø Golfklubb

Otters biloppretting

pORSGRuNN

___________________________

Røde Kors Avisa Telemark 1- 2017  
Røde Kors Avisa Telemark 1- 2017  

Informasjonsavis Telemark Røde Kors

Advertisement