Page 1

INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS

NR. 2 – OKTOBER 2016

Foto: Bjørn Sodeland

Engasjert kunstner Årets TV-aksjon skal gi livsviktig hjelp til over to millioner mennesker rammet av krig og konflikt. En av bidragsyterne er selverklært «malenerd» Elisabeth de Lunde. Side 6-7


hre Revisjon

Olav Johre otellvegen 16 3880 Dalen f. 35 07 75 50 .johrerevisjon.no

leder

FC Transportservice AS 3895 Edland Tlf. 35 07 03 35 48 10 10 11 www.fctransport.no

johre Revisjon johre Revisjon johre Re FC

Olav Johre Olav Johre Olav Jo Transportse HotellvegenHotellvegen 16 Hotellveg 16Edland 3895 Verkstadvegen Verkstadvegen 18, Verkstadvegen 18, 18, Vinjevegen 200 Vinjevegen 200 Vinjevegen 200 KRAGERø KRAGERø 3880 Dalen3880 Dalen Da Tlf: 911 3895 24 818 Tlf. 3880 35 07 03 Edland 3895 Edland 3895 Edland KRAGERø 3890 Vinje 3890 Vinje 3890 Vinje 3890 Vinje 3890 Vinje 3890 Vinje 4835 1007 10 Tlf. 35 07 75 Tlf. 50 35 07 75 Tlf. 50 Tlf: 35 07 03 66 Tlf: 35 07 03 66 Tlf: 35 07 03 66 Vakt: 902 21 234 Telefon: 35 07Telefon: 01 10 35 07Telefon: 01 Tlf: 10 35 3507 0712 01Tlf: 10 35 07 12 Telefon: 60 60 Tlf: 35 07 60 3512 98Telefon: 02 64 35 98 Telefon: 02 64 35 98 02 64 www.fctransp www.edlandbronnboring.no www.edlandbronnboring.no www.edlandbronnboring.no www.johrerevisjon.no www.johrerevisjon.no www.johrere www.vinjeror.no www.vinjeror.no www.vinjeror.no SPAR BRATLAND SPARViNjE BRATLAND SPARViNjE BRATLAND ViNjE

Må snakke

Sammen får vi bergslibergsli AS bergsli AS AS hjelpen helt frem

dal og gransherad neskapskontor AS

Saulandstunet

hjartdal hjartdal hjartdal og gr Mithra Mithra AS Mithra ASog gransherad ASASog gransherad Rekneskapskontor Rekneskapskontor Rekneskapsk AS Sauland

Maskinentreprenør Maskinentreprenør Maskinentreprenør johre Revisjon F Cknutslid trygve knutslid trygve knutslid trygve Atrå Handelslag Atrå Handelslag Atrå Handelslag Pb. 2553, 3702Pb. Skien 2553, 3702Pb. Skien 2553, 3702 Skien Olav Johre

3692 Sauland3692 Sauland Transportservice AS 3692 Sauland Hjartdal Landbruk og Fritid AS Atråvegen 426,Atråvegen 426,Atråvegen 426, 3665 Sauland 3665 S 35 50 35 00 Tlf. 35 ViNjE 50 35 00 Tlf. 35 50 35 00 3692 Sauland 3692 Sauland 3692 Sau SPAR BRATLAND Hotellvegen 16 Braluten, 3690Tlf. Hjartdal 3895 Edland 3656 Atrå 3656 Atrå 3656 Atrå 3825 Lunde 3825 Lunde 3825 Lunde Tlf. 35 02 32 Tlf. 33 35 02 32 Tlf.33 35 020232 33 Verkstadvegen 18, Tlf. 35 02 33 55 Tlf.3535 0 Fax. 35Vinjevegen 59 86 Fax. 91 35 59 86 91 Fax. 35 59 86 91 Tlf. 35 81 00 Tlf. 35 02 81 00 Tlf. 02 200 Tlf. 35 02 49 27 3880 Dalen Tlf: 911 24 818 Tlf.15 3518 07 58 03 35 Tlf. 35 09KRAGERø 89 00 Tlf. 35 09 89 00 Tlf. 35 09 8918 00 tlf. 99 15 tlf. 58 99 15 18 tlf. 58 99 www.spar.no3890 Vinje www.s emas@online.no emas@online.no emas@online.no www.landbrukogfritid.no www.bergsli.no www.bergsli.no 3890www.bergsli.no Vinje 48 10 10 11 Tlf. 35 07 75 50 www.spar.nowww.spar.no www.spar.no Tlf: 35 07 03 66 Vakt: 902 21 234 Telefon: 35 07 01 10 kraftig Tlf: Hjelp! Det siste året har ropet om hjelp runget over35 07 12 60 Telefon: 35 98 02 64 www.edlandbronnboring.no www.johrerevisjon.no www.fctransport.no

3692 Sauland Tlf. 35 02 81 003895 Edland

Brødrene Fossheim Carl hele Erikverden. Mennesker fordrevet fra sitt Carl Erik Carl Erik Carl E eget hjemland, fra Transport AS Han er matte- og fysikklærer, har flere års jobbpraksis og brenner for å ASLa Maskinentreprenør sitt eget hus og hjem, har banket på vår dør og bedt om her Larsen AS Winther Larsen Winther AS Larsen Winther hjartdal og gransherad bergsli AS Øvre Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd Svaddeveien Svaddeveien 158, 158, Svaddeveien 158, trygve lære bort kunnskapen sin. Nå er det bare språket som stopper ham. å Pb. komme inn. Skien Inn i varmen, innHandelslag i tryggheten vi i vårt eget knutslid Atrå Rekneskapskontor AS Saulandstunet 2553, 3702 3660 Rjukan 3660 Rjukan 3660 Rjukan Tlf. 35Tlf. 0935 9850 60 06 80 Reindalsvegen 148, Reindalsvegen 3880 Dalen 148, Reindalsvegen 38803855 Dalen 148, 3880 Dalen Rauland Servicesenter Rauland Ser 855 Treungen Treungen 3855 Treungen Hjartdal Landbruk og Fritid AS3855 Treu Atråvegen 426, Tlf. 35 50 06 80 Tlf. 35 503692 06 80Sauland land etterhvert har tatt for gitt. 3665 Sauland www.vinjeror.no

Mithra AS

Tlf. 35 50 35 00 3864 Rauland 3692 Sauland Tlf. 91 60 33 Tlf. 55 91 60 33 Tlf. 55 91Tlf. 60 35 33 07 55 85Tlf. 60 35 07 85 Tlf. 60Braluten, 35 07 3690 Knut: 952Skien 48 474 Ra Hjartdal 3656 Atrå 3825 Støtter Støtter RødeLunde Kors Skien Støtter Røde Kors Skien Kors32 33 Tlf.Røde 35 02 f. 35 04 Tlf. 35 04855560 Tlf. 4135 04 55Tlf. 413864 35 04 Tlf.www.scooterogatv.no 35 02 33 55 www.scooterogatv.no firmapost@monterrjukan.no firmapost@monterrjukan.no Fax. 35 59 86 91altTlf. Tlf. 35 02 81 00 firmapost@monterrjukan.no www.scooterogatv.no Gunnar: 66 687 Tlf. 35 02 49 27 55 De41har forlatt de35holder med seg 911 minimalt 07 31 Tlf. 03kjært, Tlf. 35 0 35 09tatt 89 00 tlf. 99 15 18 58 www.spar.no emas@online.no www.landbrukogfritid.no www.bergsli.no www.spar.no med eiendelerHyllAndSFoSS og lagt ut på en farefull ferd over hav, Tekst og foto: Bjørn Sodeland dig hyggelige og hjelpsomme mennesker er på flukt. Med mid- HyllAn MASKINENTREPRENØR gjennom ukjent terreng mot et mål Per langt, Ole langt Moen borte. naboer. Nesten med en gang vi ler fra åretsBrødrene TV-aksjon skal Røde Fossheim CAMping CAMp Carl Erik 3830 Ulefoss 3830 Ulefoss 3830 Ulefoss Noen har funnetDrotning veien til ditt og mitt nabolag, noen har Jeg har fått mye hjelp av flyttet hit kom vi i prat med dem, Kors bygge flere permanente 3855 Treungen 3855 Treungen 3855 Treungen Støytane, 3890 Vinje Drotning Støyta Transport AS 3692Mobil Sauland3692 Sauland3692 Sauland Winther Larsen ASTlf. Tlf. 915 51 155i Europa, noen sitter Tlf. 915 funnet på vent i Næringspark Byggandre 248 stoppesteder Rjukan Næringspark Rjukan Bygg Næringspark 248 Rjukan Bygg Næringsp 248 35 04 71 Tlf. 70 35 04 71 Tlf. 70 35 04 71 70 www.sjekkpunkt.no www.sjekkpunkt.no www.sjekkpunkt.no Øvre Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd Svaddeveien 158, Røde Kors. Å kunne sitte ned og etter noen dager inviterte de helseklinikker, lære opp helseTlf. 35 Tlf. 80 35 02 80 Tlf. 80 35 02 80 80 91602 9780 001 3660 Rjukan 3660 Tlf. Rjukan 3660 Rjukan anundnev@ 3660 Rju anundnev@gmail.com 3660inne Rjukan www.haugsjaa.no www.haugsjaa.no www.haugsjaa.no flyktningleirer i naboland og noen er fortsattwww.hjartdal-elverk.no fanget i ulefauto@online.no ulefauto@online.no ulefauto@online.no 35 09 98 60 Reindalsvegen 148,norsk 3880 Dalen www.hjartdal-elverk.no www.hjartdal-elverk.no og snakke og lære med oss med på handletur til Sverige, personell og frivillige i SomaRauland Servicesenter 3855 Treungen Tlf. 35 50 06 80http://home.no.net//camping Heisholtv. 55, 3830 Ulefoss 8 28 30 • www.fjellab.no Tlf. 35 08 28 30 •Tlf. www.fjellab.no 35 08 28 30 •Tlf. 35 http://home.no 08 28 30 • w Tlf: 35548410 Tlf: 35548410 Tlf. 91 60 33 55 Tlf. 35 07 85 60 ogTlf: 35548410 Knut: 952 48utstyre 474www.fjellab.no 3864 Rauland krigssoner. de frivillige på leksehjelpen sier Mohammed. lia Røde Halvmåne og Støtter Skien Røde Kors Tlf. 35 04 55 41 firmapost@monterrjukan.no www.scooterogatv.no Gunnar:midtgarden 911 66 687 midtga Tlf. 35 07 31 03 Sanda midtgarden midtgarden Sanda Camping Sanda og Camping og Camping og kan Årets TV-aksjon har fått navnet “Sammen får vi hjelpen voksenopplæringen, har vært mobile helseklinikker som lmarksbygg villmarksbygg villmarksbygg villmark MASKINENTREPRENØR HyllAndSFoSS helt frem” og går til ni land rammet av krig og konflikt. Land HytteutleieHytteutleie ASreise utHytteutleie AS AS avgjørende for at jeg er kommet der behovet1749 er størst.1749 jukanvegen 1749 Rjukanvegen Rjukanvegen Rjukanvege Per Ole Moen Seljordv., 3800 Bø i Telemark Seljordv., 3800 Bø i Telemark Seljordv., 3800 Bø i Telemark FyreSdAl MAT FyreSdAl MAT Organisasjonen 3864 Rauland 3864 Rauland Rauland 3864 Rau CAMping der Røde Kors er til stede gjennom sitt nettverk av lokale dit Joker jeg erGrUnnVIk i dag, sier Moham-FyreSdAl MAT skal i 3864 tillegg Joker GrUnnVIk Joker GrUnnVIk 3830 Ulefoss spar.fyresdal@ngbutikk.net spar.fyresdal@ngbutikk.net spar.fyresdal@ngbutikk.net Tlf.Drotning 35 95 47Støytane, 10 Tlf.3890 35 95Vinje 47 10 Mob. Tlf. 35 90 95 47501069 41Mob. 90 50 69 41Mob. 90 50 Mob. 90 50 69 41 harwww.sandacamping.no tlf. 35hjelp 04 11 90 tlf. 35 04 11 90Hassan tlf. 35 043855 11 90Treungen frivillige. er inne i krigssonene i Syria, til www.gascom.no stede med 3692Vi Sauland med Awale (52). Nylig tlf. 35 04 11 14”Jeg jobbe med behandling av Mobil krigs-villmarksbygg@ tlf. 35 04 11 14 tlf. 35 04 11 14 www.sandacamping.no arksbygg@telefiber.no villmarksbygg@telefiber.no villmarksbygg@telefiber.no www.sandacamping.no Du finner oss på Du Facebook. finner oss på Facebook. Du finner oss på Facebook. Tlf. 915 51 155 Rjukan Næringspark Bygg 248 Tlf. 35 04 71 70 www.sjekkpunkt.no Tlf. 35 02 80 80i Libanon, på plass med helsestasjoner, 916 97 001 • Tilbyggtil• Restaurering Nybygg • Tilbygg Nybygg • Restaurering • Tilbygg Nybygg •et Restaurering • Tilbygg • flyktningene fikkjoker.grunnvik@joker.no han offisiell godkjenning skadde og tilby proteser ved post@sandacamping.no post@sandacamping.no post@sandacamping.no joker.grunnvik@joker.no joker.grunnvik@joker.no 3660 Rjukan anundnev@gmail.com www.haugsjaa.no fått mye hjelp av ulefauto@online.no www.hjartdal-elverk.no medisinsk utstyr, og mat og vann under hele fluktruten Heisholtv. 55, 3830 Ulefoss http://home.no.net//camping for utdannelsen sin fra Soma- Tlf. 35 08 28 30 • www.fjellab.no eget rehabiliteringssenter. Tlf: 35548410 Seljord Seljord Seljord Alvhild Alvhild Alvh Uppigard natadal Uppigard natadal natadal gjennom Europa, og på plass for dem somMaskinentreprenør har fått Norge Maskinentreprenør ASlia Maskinentreprenør AS University, AS ogUppigard National har Jeg har niAlvhild søsken igjen Røde Kors.” midtgarden Rekneskapsservice Rekneskapsservice AS Rekneskapsservice AS ASi lanSanda Camping og gensen Jørgensen eftf. Jørgense eftf. Gjestegard Gjestegard som eftf. sitt nye hjemland. Søndag 23. oktober trenger vi din akkurat startet i praksis på ung­Gjestegard det, men informasjonen om hva Nyvn. 3A, 3840Nyvn. Seljord 3A, 3840 Nyvn. Seljord 3A, 3840Jørgensen Seljord villmarksbygg Hytteutleie AS 3841Rjukanvegen Flatdal 3841 Flatdal 3841 Flatdal Notodden og hjelp 3676 No 1749 Bergbygdaveien Bergbygdaveien 343, Bergbygdaveien 343, 343, hjelp. 3, Bli med som3676 bøssebærer oss å få hjelpen car Nissensgt. Oscar Nissensgt. Oscar 3, Nissensgt. Oscar Nisse Gvarvgata 39, Gvarvgata 3810 Gvarv 39, Gvarvgata 3810 Gvarv 39, 3810 Gvarv Tlf. 35 05 80Tlf. 00 som 35 05foregår 80 Tlf. 00 35 80 00begrenset 3, domsskolenSeljordv., i hjembygda er 05 veldig bøvegen 273, 3810 gvarv 3800 Bø i Telemark Sil- 35359506 59 Tlf. 35 06 59 00Tlf. 35 06 59 00 FyreSdAl MAT 3864 Rauland Tlf.Porsgrunn 35 95 65 80Tlf. 35 95 65 80 Tlf.Tlf. 65 8000 Joker GrUnnVIk 3674 Notodden 3674 Notodden 3674 Notodden 3674 Noto 3949 Porsgrunn 3949 Porsgrunn 3949 Tlf. 35 95 62 62 Tlf. 35 01 03 76 Tlf. 35 0 helt frem, engasjer din bedrift på giverstafett.no, eller åpne www.seljordregnskap.no www.seljordregnskap.no jan, der to av Tlf.hans barnwww.natadal.no på grunn av regimet. Når Røde spar.fyresdal@ngbutikk.net 35 95 47egne 10 www.natadal.no Mob. 90www.natadal.no 50 69 41 www.seljordregnskap.no tlf. 35 04 11 90 www.hoki.no www.hoki.nowww.hoki.no www.telemarkdyr.no Tlf. 35 01 16 93 Tlf. 35 01 16 93 Tlf. 35 01 16 93 Tlf. 35 01 www.gascom.no tlf. 35 04 11 14 villmarksbygg@telefiber.no www.sandacamping.no opp døren når vi kommer på besøk på aksjonsdagen. Du finner oss på Facebook. er elever. Tre dager i uka trop-Nybygg Tenker på venner og familie Kors og media nå setter fokus • Tilbygg • Restaurering post@sandacamping.no joker.grunnvik@joker.no Thingstad Pall Thingstad Pall perThingstad han opp iPall skolegården for å Mohammed trives i Siljan, men på Somalia og jobber for å - og -Seljord og Kassefabrikk AS - og Kassefabrikk AS tenker ofte AS på venner og familie engasjere folk til å være med og www.blimed.no bistå enKassefabrikk av skolens mattelærere Alvhild Uppigard natadal Maskinentreprenør AS Lauvåsen 21, Lauvåsen 21, Lauvåsen 21, Rekneskapsservice AS Floodmyrvegen Floodmyrvegen 17, som Floodmyrvegen 17, som er igjen 17, i hjemlandet og hjelpe ungdommene har inn3750 penger for å redde liv Prestegardsvegen Prestegardsvegen 24 eftf. Prestegardsvegen 24 Soma24samle 3750 Drangedal 3750 Drangedal Drangedal Jørgensen Gjestegard Nyvn. 3A, 3840 Seljord 3946 Porsgrunn 3946 Porsgrunn 3946 Porsgrunn www.giverstafett.no arabiskspråklig bakgrunn. Endelia. 23. oktober stiller han og to i mitt hjemland, vil Tlf. 35Seljord 99 60Notodden 59Tlf. 35 99 60 59Tlf. 35 99 60jeg 59 være med 3840Oscar Seljord 3840 Seljord 3840 3841 Flatdal 3676 Bergbygdaveien 343, Gvarvgata 39, 3810 Gvarv 3, Tlf. 35Tlf: 05 80 00 bøvegen 273, 3810 gvarv w.kjellovegare.no www.kjellovegare.no www.kjellovegare.no www.kjellov Tlf: 35 55 55 76 35nærmere 55 55 76 Tlf: 3597 5500barna 5583Nissensgt. 7647 www.drangedalvvs.no www.drangedalvvs.no www.drangedalvvs.no Tlf. 35 06 59 00 Tlf. Tlf. 97 00 83 47 Tlf. 97 00 83 47 lig er han et godt skritt av opp som bøssebærere og bidra, sier Mohammed. Tlf. 35 95 65 80 3674 Notodden 3949 Porsgrunn Tlf. 35 95 62 62 Tlf. 35 01 03 76 www.seljordregnskap.no www.natadal.no målet han helge satt seg da han landet forTlf. å støtte årets www.hoki.no Advokat helge www.telemarkdyr.no 35 01 16 93 TV- aksjon, som Advokat Aarnes helge Advokat Aarnes Aarnes Trenger du elektriker? Trenger du bjørn berge på Gardermoen 17. mai 2013 - å blant annet skal bidra til å gi 700 Alm.pRAKSiSAlm.pRAKSiS Alm.pRAKSiS Thingstad Pall bensinstasjon AS Ta kontakt for uforpliktende Ta kontakt samtale. for uforpliktende Ta kontaktsamtale. for uforpliktende samtale. komme seg i fast jobb. 000 mennesker fra Somalia livs- og Kassefabrikk AS 3812 Akkerhaugen 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 Eydesg. 06 15 60 •55, Tlf. Fax.3535060615156061• Tlf. Fax.35 3506 0615 1560 61• Fax. 353812 06 15Akkerhaugen 61 3656 Atrå Atrå55 3656 Atrå 3656 A Sam Tlf. 35 90 Tlf. 00 55 35 90 00 Tlf.55 353656 90 00 Jeg kan undervise i matte, hjelp. 21,95 84 30Tlf. 35viktig E-post:Rjukan haarnes@online.no E-post: haarnes@online.no E-post:Tlf. haarnes@online.no 35 95Lauvåsen 84 30Tlf. 35 95 84 30 Floodmyrvegen 17, 3660 www.goberg.no www.goberg.no www.goberg.no f. 95 10 49 40 Tlf. 95 10 49 Tlf.40 95 10 49 Tlf. 40 95 10o Prestegardsvegen 24 er klar for store og små oppdrag! er klar for store Drangedal www.hellandtunet.no/aarnes www.hellandtunet.no/aarnes www.hellandtunet.no/aarnes men for meg3750 erwww.norsjo-ferieland.no det språketwww.norsjo-ferieland.no som Siden 1991 har Støtter landet Røde værtKors www.norsjo-ferieland.no 35 09 04 86 Støtter Røde Kors Støtter Røde Kors 3946 Porsgrunn Tlf. Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no Tlf. 35 900 100 • Kyrkjev. 6, Pb. 4, Kyrkjev. 3833 Bø6, Pb. 4, 3833 Kyrkjev. Bø 6, Pb.Tlf. 4, 3833 Bø60 59 35 99 3840 Seljord er problemet. Å lære et helt nytt www.kjellovegare.no preget av nesten sammenhengTlf: 35 55 55 76 www.drangedalvvs.no Tlf. 97 00 83 47 språk er mye jobb, men jeg snak- ende væpnet konflikt. TørkekaGromstad Bil Gromstad & Båt ASBil Gromstad &med Båt AS & Båt AShjelper å tastrofer, matmangel og mangel Advokat helge ker de Bil fleste. Det Trenger du elektriker? Sissel KiseAarnes bjørn r den Tone flotte støtten! Vi takker Vi alletakker annonsørene alle Vi takker annonsørene foralle denannonsørene flotte forberge den støtten! flotte for den støtte fl Gamle Kragerøv. Gamle 24, Kragerøv. Gamle 24, Kragerøv. 24, Alm.pRAKSiS ha barn, og jeg møter mange på helsetilbud gjør situasjonen Foto: Olav A. Saltbones 3770 Kragerø 3770 Kragerø Distriktsleder i Telemark Røde Kors bensinstasjon AS 3770 Kragerø Ta kontakt for uforpliktende samtale. Tlf. 35 98 59 59Tlf. 35 98 59 59Tlf. 35 98 59Jeg 59 har også velgjennom dem. alvorlig. Mer enn 2,5 millioner 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 06 15 60 • Fax. 35 06 15 61

Ulefoss Ulefoss Auto ASAuto Ulefoss ASAuto AS

Ulefoss Auto AS

E-post: haarnes@online.no www.hellandtunet.no/aarnes Kyrkjev. 6, Pb. 4, 3833 Bø

Tlf. 35 90 00 55 www.gromstad.no www.gromstad.no www.gromstad.no Tlf. 35 95 84 30 www.goberg.no www.norsjo-ferieland.no Støtter Røde Kors

3656 Atrå

Tlf. 95 10 49 40

er klar for store og små oppdrag! Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no

Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan Tlf. 35 09 04 86

SKien bAmblebAmble bAmble noTodden noTodden noTodd Carlsen Carlsen AS Fritzøe AS Carlsen Fritzøe AS Fritzøe _____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _________________ Vi takker alle annonsørene for22, den støtten! Dalaneveien 22, Dalaneveien 3770 Kragerø 22, 3770 Kragerø Dalaneveien 3770flotte Kragerø Tlf. 35 98 66 66Tlf. 35 98 66 66Tlf. 35 98 66 66 entreprenør hans-øyvind Stensrud mek gulvlegger øyvind gulvlegger nystein øyvind gulvlegger nystein øyvind nystein entreprenør hans-øyvind Sisjord entreprenør hans-ø Sisjord ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3730 Skien 3960 Stathelle3960 Stathelle3960 Stathelle Torbjørn Blindes Torbjørn v. 38, 3677 Blindes Notodden Torbjørn v. 38, 3677 Blindes Notodden v. 38, 3 Tlf. 35 54 05 66 Tlf: 94 16 78 69Tlf: 94 16 78 69Tlf: 94 16 78 69 Tlf. 971 74 055Tlf. 971 74 055Tlf. 971 74 0 victoria hotelvictoria hotelvictoria hotel _____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _________________ 3770 Kragerø 3770 Kragerø 3770 Kragerø Tlf: 35 98 10 66Tlf: 35 98 10 66Tlf: 35 98 10 66 s biloppretting bamble Taxisentral bamble Taxisentral bamble Taxisentral otters biloppretting otters biloppretting otters biloppr ___________________________ ___________________________ ___________________________ 41 B, 3676 Notodden 3960 Stathelle3960 Stathelle3960 Stathelle Semsveien 41 Semsveien B, 3676 Notodden 41 B, Semsveien 3676 Notodden 41 B, 367 noTodden bAmble Carlsen Fritzøe AS96 02 20Tlf: 35 96 02 20 00 - www.ottersbil.no Tlf: 35 96 02 20Tlf: 35 -SKien www.ottersbil.no 35 01 35 00Tlf. - www.ottersbil.no 35 01 35 00 - www Kiil-Sandtangen Kiil-Sandtangen AS AS Tlf. 35 01 35 00Tlf. Kiil-Sandtangen AS _____________________________ ___________________________ __________________ ___________________________ ___________________________ ______________________________________________________ ___________________________ ___________________________ _________________ Røde Kors Telemark Dalaneveien 22, 3770 Kragerø Kjølebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal 1191, 3766 Sannidal Kjølebrøndsveien 1191, 3766Kjølebrøndsveien Sannidal ANSVARLIG UTGIVER: Telemark Røde Kors, Tlf. 35 98 66 66 Stensrud mek 35 98 47 60Tlf. - www.sandtangen.no 35 98 47 60 - www.sandtangen.no 35 98 47 60Tlf. - www.sandtangen.no gulvlegger øyvind nystein entreprenør hans-øyvind Sisjord mark notodden dRAngedAl dRAngedAl dRAngedAlTlf.___________________________ Funnemark notodden Funnemark notodden Funnemark no Postboks 3060 Handelstorget, 3707 Skien ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3730 Skien 3960 Stathelle Torbjørn Blindes v. 38, 3677 Notodden gen 1, 3676 Notodden Tuvenbøygen Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden 1, Tuvenbøygen 3676 Notodden 1, 367 E-post: dk.telemark@redcross.no Tlf. 3502 54 73 05 66 Tlf: 94 16 78 69 Tlf. Trafikkskole 971 74 055 victoria hotelTufte 50 - www.funnemark.no Tlf. 35 02 73 50Tlf. - www.funnemark.no 35 50Tlf. - www.funnemark.no 35 02 73 50 - www Wright Aut. Trafikkskole Wright Aut. Trafikkskole Aut. maskinholder maskinholder nils johan maskinholder nils johan Tufte nils johan TufteWright takker alle BESØKSADRESSE: Torggata 6 – 3724 Skien _____________________________ ___________________________ ___________________________ __________________ ___________________________ ___________________________ _________________ 3770 Kragerø Frydenborgveien Frydenborgveien 4, 3770 Kragerø 4, 3770 Kragerø 4, 3770 Kragerø 3760 Neslandsvatn 3760 Neslandsvatn 3760 Neslandsvatn Frydenborgveien DISTRIKTSTYRELEDER: Tone Sissel Kise Tlf: 35 98 10 66 Tlf: 35 98 25 24 Tlf: | www.wright.no 35 98 25 24 | www.wright.no Tlf: 35 98 25 24 | www.wright.no bamble Taxisentral otters biloppretting Tlf: 35 99 42 44Tlf: 35 99 42 44Tlf: 35 99 42 44 len grustak AS lidalen grustak lidalen AS grustak lidalen AS grust ___________________________ DISTRIKTSKONTORET: Eli Ducros – daglig leder ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3960 Stathelle Semsveien 41 B, 3676 Notodden Øst, 3677 Notodden Ørvella Øst, 3677 Ørvella Notodden Øst, 3677 Ørvella Notodden Øst, 3677 REDAKTØR: Bjørn Runar Foss Sodeland Tlf: 35 96 02 20 Tlf. 35 01 35 00 - www.ottersbil.no Kiil-Sandtangen AS annonsørene hjARTdAl 5 60 - www.lidalen.no - www.lidalen.no 35 02 55 60Tlf. - www.lidalen.no 35 02 55 60 - ww Kragerø golfklubb Kragerø golfklubb Tlf. 35 02 55 60Tlf. Kragerø golfklubb hjARTdAl hjARTdAl ___________________________ ___________________________ E-post: bjorn.sodeland@redcross.no Røde Kors Telemark_________________ __________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Kjølebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal 3788 Stabbestad 3788 Stabbestad 3788 Stabbestad rodekors.no/telemark Tlf. 35 Rue 98 47 60 - www.sandtangen.no Tlf. 35 98 55 notodden 30Tlf. 35 98 55 30Tlf. 35 98 55 30 dRAngedAl Funnemark RSgRunn poRSgRunn poRSgRunn poRSgRu Transport Rue AS TransportRue AS Transport AS ___________________________ ___________________________ facebook.com/telemarkrodekors ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________ ___________________________ ___________________________ _________________ Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden 3690 Hjartdal 3690 Hjartdal 3690 Hjartdal twitter.com/telemrkrodekors for den flotteWright Aut. Trafikkskole Tlf. 35 02 73 50møbler - www.funnemark.no Solbekk Solbekk AS møbler AS nordengen Anleggsgartner Solbekk AS møbler maskinholder nils johan Tufte n Anleggsgartner Tlf. 35 02 48 89Tlf. 35 02 48 89Tlf. 35 02 48 89 nordengen nordengen AS Anlegg AS takker alle Anleggsgartner ___________________________ TIPS OSS: 456 AS 61 232 ___________________________ ___________________________ Frydenborgveien 4, 3770 ___________________________ Kragerø Torvgata 3, 3770 Torvgata Kragerø 3, 3770 Kragerø Torvgata 3, 3770 Kragerø 36 Porsgrunn 3760 Neslandsvatn 3936 Porsgrunn 3936 Porsgrunn 3936 Porsgr Tlf: 35 98 25 24 | www.wright.no 35grustak 98 17 28Tlf. - www.fagmobler.no 35 98 17 28 - www.fagmobler.no Tlf. 93 04 53 53Tlf. 93 04 53 53Tlf. 93 04 53 35 98 17lidalen 28Tlf. - www.fagmobler.no Tlf: 35 99 42 44 AS f. 93 04 53 53 KRAgeRø KRAgeRø KRAgeRø Tlf.___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ DISTRIBUSJON: Til alle husstander i Telemark __________________ ___________________________ ___________________________ _________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ørvella Øst, 3677 Notodden støtten OPPLAG: 72.000 annonsørene Tlf. 35 02 55 60 www.lidalen.no Kragerø golfklubb byggmester Tore byggmester Abrahamsen Tore Abrahamsen Tore Abrahamsen hjARTdAl SiljAn SiljAn SiljAn SiljAn Kjættingfabriken Kjættingfabriken AS Kjættingfabriken AS AS byggmester ___________________________ ___________________________ ___________________ _____________________________ _____________________________ __________________ 3788 Stabbestad Skåtøyveien 109, Skåtøyveien 3780 Skåtøy 109, 3780 Skåtøy Skåtøyveien 109, 3780 Skåtøy Industriveien 2, Industriveien 3766 Sannidal 2,Industriveien 3766 Sannidal 2, 3766 Sannidal DESIGN, LAY-OUT OG REPRO: Thure Trykk AS, Skien. Tlf. Tlf. 918 50 561Tlf. - abratore@online.no 918 50 561 - abratore@online.no Tlf. 918 50 561 - abratore@online.no poRSgRunn Rue Transport AS ter Svein Tore hagen Tlf. 35 98 58 80 Tlf. - 35 www.framlink.no 3598 9855 5830 80Tlf. - www.framlink.no 35 98 58 80 - www.framlink.no byggmester Svein byggmester Tore hagen Svein byggmester Tore hagen Svein T ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Tlf.: 35 90 55 90 – thure-trykk.no ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3690 Hjartdal 3748 Siljan 3748 Siljan 3748 Siljan 3748 Silja for den flotte TRYKK: Nr1trykk, Lillestrøm – Tlf.: 63 80 50 80 Solbekk møbler AS graveservice graveservice AS Kragerø AS graveservice Kragerø AS Kragerø Tlf. 35 02 48 89 nordengen Anleggsgartner AS f. 35 94 14 09 Tlf. 35 94 14 09 Tlf. 35 94 14 09 Tlf. 35 94 14 hageland ørvik hageland plantemarked ørvik hageland plantemarked AS ørvik plantemarked AS AS ___________________________ ANNONSEANSVARLIG: Bell Media AS Torvgata 3, 3770 Kragerø Heglandsveien Heglandsveien 8, 3766 Sannidal 8, 3766 Sannidal Heglandsveien 8, 3766 Sannidal 3936 Porsgrunn 3770 Kragerø 3770 Kragerø 3770 Kragerø PB 2385, 3003 Drammen – Tlf.: 32 20 56 00 Tlf. 35 98 www.fagmobler.no Tlf:5390 96 89 87Tlf: 90 96 89 87 Tlf: 90 Tlf.96 9389 0487 53 KRAgeRø Tlf.17 3528 98- 36 00Tlf. 35 98 36 00Tlf. 35 98 36 00 ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ______________________________________________________ støtten byggmester Tore Abrahamsen SiljAn Kjættingfabriken AS _____________________________ Skåtøyveien 109, 3780 Skåtøy Industriveien 2, 3766 Sannidal

oTodden Gromstad Bil & Båt AS __________________

Gamle Kragerøv. 24, 3770 Kragerø r hans-øyvind Sisjord Tlf.Notodden 35 98 59 59 des v. 38, 3677 www.gromstad.no f. 971 74 055 __________________

TELEMARK

2

2/2016


norsk RegnskapsConsult AS driver regnskapskontor med beliggenhet ved sjøen på Stathelle. Vi er 7 ansatte og har oppdrag for næringsdrivende i mange bransjer, hovedsakelig i Bamble, Porsgrunn, Skien og Kragerø. Foruten løpende regnskapsføring tilbyr vi tjenester som blant annet årsoppgjør, rapportering, firmaetablering, lønn, fakturering, elektronisk remitering, OCR, elektronisk bilagsbehandling, serveroppkobling, samt rådgivning vedrørende IT.

REGNSKAPSFØRER På grunn av økende oppdragsmengde har vi behov for en ny medarbeider i 100% stilling. Du bør ha minimum 2-årig økonomisk høyskoleutdanning. Erfaring fra regnskapsførsel kan kompensere for dette.

VIL BIDRA: Mohammed og to av barna stiller opp som bøssebærere når TV-aksjonen går på lufta 23. oktober.

Vi ønsker at du: • Har gode datakunnskaper. • Kan arbeide selvstendig og systematisk. • Kan ta i litt ekstra ved behov • Er positiv og kundevennlig. Arbeidsoppgaver: • Løpende regnskapsførsel. • Årsoppgjør. Vi kan tilby en stilling med gode muligheter for faglig utvikling i et trivelig, hektisk og uformelt miljø. Opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til Elisabeth Lindquist, tlf 35 96 75 12/ 992 40 147 Ansettelse snarest mulig. Søknad sendes til RegnskapsConsult AS, Boks 48, 3995 Stathelle eller E-mail: elisabeth@regnskapsconsult.com. Søknadsfrist 15.07.07.

bAmble

Kjell Henry Myhra Daglig leder Strandgt. 12, 3960 Stathelle Mobil: 90 11 30 80 Tlf. 35 96 15 00 Epost: khmyhra@gmail.com

Rugtvedt byggsenter AS Omborsnesv. 7, 3960 Stathelle Tlf. 35 96 05 55

FyReSdAl

Fax. 35 96 15 02

LINKJENDAL BILFORRETNING AS

3692 Sauland

Linkjendal Bilforretning AS Gamle Sørlandske 74 3766 Sannidal www.linkjendal.no

Quality Straand Hotel Vrådal, Telemark www.straand.no | tel 35 06 90 00

B. Valle’s Ventilasjonsservice Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn

Tlf. 35 56 79 76 Mob. 908 62 805

SAuheRAd

Sauherad Kommune

Idunsvoll 3 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 70 00 www.sauherad.kommune.no

nome

Sannidal bulldozerdrift AS www.cranemaster.no

2/2016

Tangen 1, 3766 Sannidal Telefon: 915 67 018

noTodden

vår kraft - din energi! 3830 Ulefoss Tlf. 35 94 90 00 www.mtenergi.no

Notodden kommune

HELSE OG OMSORG

Støtter Besøkstjenesten til Røde Kors

Comfort Kragerø Hjallum AS P.A. Heuchsgt 29 Tlf: 35 98 13 75 3770 Kragerø

SKARvAng SKogSdRiFT AS Mørlandsveien 3, 3766 Sannidal

poRSgRunn Murer Kai Bryntesen aS Siriusvegen 61, 3942 Porsgrunn Tlf.: 916 49 111

Anonym Annonsør Ref. 6505

www. isola.no

Nedre Søliv. 13, 3914 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 20 post@eltavle-grenland.no

poRSgRunn Down Town Hagesenter Skippergt. 6 3921 Porsgrunn Tlf.: 35 54 99 70 dthage@online.no

Peisovnspesialisten AS

Kjørbekkdalen 15 b 3735 Skien Telefon:35 54 22 55 www.peisovnspesialisten.no

Håkonsgate 5 3950 Brevik Tlf: 913 69 883 roar@norskmur.com

ST Byggservice AS Vetle Mules veg 11, 3944 Porsgrunn Tlf.: 95 36 95 32 www.rorleggerandersen.no

Bokbinderiet Johnsen AS 3735 Skien Tlf. 35 50 41 90 Fax. 35 50 41 97 firmapost@bokbinderiet-johnsen.no

Haraldsgate 6 3936 Porsgrunn Telefon: 902 05 823 www.trefellern.no

Urmakerbakken 2 3914 Porsgrunn

Tlf: 908 77 109 - 995 75 404

www.lia-sagbruk.no

SKien

JohAnSen elektro AS

Risingveien Åpningstider: 07:00 - 23:00 Telefon: 35 52 21 00

Sannes Bygg AS Huken 2B, 3717 SKIEN Tlf: 975 89 977 www.sannesbygg.no

SKien

autostrada aS Lyngbakkvegen 1, Skien Tlf 35 58 70 70 www.autostrada.com

3961 Stathelle

Gamle Bamblevn. 13, 3970 Langesund

Besøksadresse:Strandgata18 3750 Drangedal Telefon: 47 65 07 77 post@austadelektro.no www.austadelektro.no

KRAgeRø

Russmarken vA AS

3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60

www.tkv.no

Tlf: 995 89 364 DronningMargretesvei 10

hjARTdAl

Tlf. 958 38 405

KviTeSeid

dRAngedAl Austad elektro AS

PB. 3073 Handelstorget 3707 Skien

Rødmyrsvingen 79, 3740 Skien Tlf. 35 50 96 40 www.kleveland.no Tinn tinn kommune

Øvre Damsted 2 3740 Skien vinje

Torget 1, 3660 Rjukan Enhet for kultur Tlf. 35 08 15 00 www.tinnkommune.no Støtter Røde Kors

. Sterkstrøminst. . Brannalarm . Tele og data . Innbruddsalarm . Overvåking . Taksering Tlf. 35 08 15 00 Fax. 35 08 16 15 Storg. 4, 3660 Rjukan www.tinnenergi.no

3


Stort behov for hjelp Kiwi Austbygd 35 09 23 76

Når Siljan Røde Kors ringer stiller Rana alltid opp. Nå er hun og barnebarnet Adel klare for å gjøre en innsats i Kiwi Rjukan forbindelse med årets TV-aksjon. 35 09 15 87

Kiwi Rjukan Sentrum 35 09 15 87

Bråteveien 6, 3770 Kragerø Tekst og foto: Bjørn Sodeland Tlf. 35 98 48 00

Røde Korsere og steker vafler og - Jeg er veldig takknemlig for verver medlemmer. at mitt hjemland er et av stede- - Rana er typen som stiller ne som får hjelp av Røde Kors opp på alt. Når vi ringer sier gjennom årets TV-aksjon. Det hun ja med en gang enten det er betyr mye. I Afghanistan lever snakk om verving eller andre akmange i fattigdom, og det er tiviteter. Det er herlig å se henne krig. Behovet for hjelp er stort, stå i sentrum og rope “gratis vasier Rana Watak, som har bodd fler” for å lokke til seg nye medi Siljan siden 2007 og nærmest lemmer, sier Unni Øygarden, er for lokalkjendis å regne. Når frivilligvert i Siljan Røde Kors, noen trenger hjelp, er hun nem- og røper at Rana også er en habil lig alltid raskt på pletten for å vaffelsteker. En fredag i månebidra. Ukentlig stiller hun opp den er hun nemlig ansvarlig for som besøksvenn på det lokale vaffeljernet når sykehjemmet får sykehjemmet og slår av en prat besøk av barnehagebarn. med dem som har behov for det. PG-Byggutvikling - For meg er det gøy AS å kunne Hun har også med seg en liten bidra. Skal jeg lære meg godt tralle med forskjellige godsaker, norsk jeg snakke med nordMoen 12, må NO-3948 Porsgrunn kremer og skjønnhetsprodukter menn. Som frivillig i Røde Kors til de eldre. Er du lokal, har du fårMob. jeg mulighet det og sam95 70 68til00 trolig truffet henne utenfor Spar- tidig gjøre en viktig innsats for butikken i sentrum. Der står hun post@pg-byggutvikling.no andre, sier Rana. Selv kom hun ofte sammen med andre lokale i kontakt med Røde Kors via den

lokale kvinnecaféen, en åpen møteplass der målet er å bidra til å gjøre det lettere å bli del av det lille lokalsamfunnet. Nå er hun selv en av damene som står for driften av caféen.

Med et bredt utvalg og bred erfaring, vet vi at du blir fornøyd!

-E-post: De er snille i Siljan moratel@online.no

Møtet med et nytt land og en ny kultur kan være utfordrende, spesielt hvis950 man55skiller Mobil: 911 seg litt ut, men selv om Rana bærer hijab og Fredboveien 50 bekjenner seg til islam, opplever 3919 Porsgrunn hun lite rasisme i Siljan. - Nesten alle her kjenner meg og hilser når jeg møter dem. De er snille her i Siljan. På sykehjemmet hender det noen reagerer på at jeg går med hijab, men de fleste er nysgjerrige og vil vite mer. Jeg snakker ofte med dem om hvor jeg kommer fra, sier Rana.

”- Nesten alle her kjenner meg og hilser når jeg møter dem. De er snille her i Siljan. ” Rema 1000 Herøya Fjordgata 29, 3936 Porsgrunn Tlf: 35 51 14 44

Åpningstider: man-lør: 07-23

FAKTA Med midlene fra årets TV-aksjon skal Røde Kors gi livsviktig hjelp til 334 000 mennesker i Afghanistan ved å bygge fødestuer, utdanne helseansatte og frivillige i Afghanistan Røde HalvmånePorsgrunn og støtte driften av 15 Røde Kors sitt eget ortopediske sykehus somHåndverksvegen rehabiliterer krigsskadde og operer og tilbyr proteser. Pengene skal også gå tilSkien integreringsarbeidet som blir gjort her i landet. Porsgrunnsvegen 188

www.bruktbilforum.as Tlf: 35 55 55 07

Torggt. 1, 3770 Kragerø Tlf: 40005858 epost: post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap IKS støtter frivillighets Bråteveien 6, 3770 Kragerø som Kragerø Røde Kors står for Tlf. 35 98 48arbeidet 00

Velkommen til Borgestadklinikken! Vi er et behandlings- og kompetansesenter for rusrelatert problematikk. Tlf. 35 90 47 00 Kongensgt. 33, 3717 Skien info@borgestadklinikken.no • www.borgestadklinikken.no

Kiwi Austbygd 35 09 23 76 AS Eidanger Auto Telefon: 100 500 Kiwi 35 Rjukan 35 09 15 87 Floodemyrvn. 21 Kiwi Rjukan Sentrum Mobil: 40 40 39 00 35 09 15 87 3946 Porsgrunn

Tinnoset, 3691 Gransherad

Med et bredt utvalg og bred erfaring, vet vi at du Tlf: 944 98 888 blir fornøyd! E-post:

E-post: moratel@online.no

Inge Lauritsen Mob: 993 933 00 055 055 E-post: inge@vestviken-bronnboring.no www.vestviken-bronnboring.no

PG-Byggutvikling AS

• Drikkevannsbrønner • Horisontalboring • Bergvarmeboring • Entreprenørboring • Rep. og service på brønner

Moen 12, NO-3948 Porsgrunn Mob. 95 70 68 00 post@pg-byggutvikling.no

Vi har alt55 av911 opplagsutstyr til Mobil: 950 båten din og leverer Fredboveien 50 i hele Norge. 3919 Porsgrunn

info@opplagsservice.no

Røde Kors Telemark takker alle Rema 1000 Herøya annonsørene Fjordgata 29, for den 3936 Porsgrunn flotte støtten Tlf: 35 51 14 44 Åpningstider: man-lør: 07-23

Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester! Porsgrunn Håndverksvegen 15 Skien Porsgrunnsvegen 188 www.bruktbilforum.as Tlf: 35 55 55 07

4

2/2016


LOKALKJENDIS: Rana er på hils med de fleste i Siljan. Når noen ber om hjelp stiller hun alltid opp.

RegnskapsConsult AS driver regnskapskontor med beliggenhet ved sjøen på Stathelle. Vi er 7 ansatte og har oppdrag for næringsdrivende i mange bransjer, hovedsakelig i Bamble, Porsgrunn, Skien og Kragerø. Foruten løpende regnskapsføring tilbyr vi tjenester som blant annet årsoppgjør, rapportering, firmaetablering, lønn, fakturering, elektronisk remitering, OCR, elektronisk bilagsbehandling, serveroppkobling, samt rådgivning vedrørende IT.

REGNSKAPSFØRER På grunn av økende oppdragsmengde har vi behov for en ny medarbeider i 100% stilling. Du bør ha minimum 2-årig økonomisk høyskoleutdanning. Erfaring fra regnskapsførsel kan kompensere for dette. Vi ønsker at du: • Har gode datakunnskaper. • Kan arbeide selvstendig og systematisk. • Kan ta i litt ekstra ved behov • Er positiv og kundevennlig.

Kiwi Austbygd 35 09 23 76 Kiwi Rjukan 35 09 15 87

Arbeidsoppgaver: • Løpende regnskapsførsel. • Årsoppgjør. Vi kan tilby en stilling med gode muligheter for faglig utvikling i et trivelig, hektisk og uformelt miljø.

Kiwi Rjukan Sentrum REGN 35 09 15 87 På grunn av

Opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til Elisabeth Lindquist, tlf 35 96 75 12/ 992 40 147

Bråteveien 6, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 48 00

en ny medarb 2-årig økonom skapsførsel k

Ansettelse snarest mulig. Søknad sendes til RegnskapsConsult AS, Boks 48, 3995 Stathelle eller E-mail: elisabeth@regnskapsconsult.com. Søknadsfrist 15.07.07.

bAmble

Rugtvedt byggsenter AS Omborsnesv. 7, 3960 Stathelle Tlf. 35 96 05 55 Med et bredt utvalg og bred erfaring, vet vi at du blirFfornøyd! yReSdAl hjARTd

Fax. 35 96 15 02

Tlf. 958 38 405

3870 Fyresdal - Tlf. Fredboveien 5035 06 70 60

www.tkv.no 3919 Porsgrunn

KviTeSeid

nome

LINKJENDAL BILFORRETNING AS

Moen 12, NO-3948 Porsgrunn Mob. 95 70 68 00 post@pg-byggutvikling.no

Quality Straand Hotel Vrådal, Telemark www.straand.no | tel 35 06 90 00

Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn

SAuheRAd

Sauherad Kommune

Kragerø Fjordbåtselskap IKS støtter frivillighets arbeidet som Kragerø Røde Kors står for

kommune

HELSE OG OMSORG

Støtter Besøkstjenesten til Røde Kors 3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60

B. Valle’s Ventilasjonsservice Tlf. 35 56 79 76 Mob. 908 62 805

Torggt. 1, 3770 Kragerø Tlf: 40005858 epost: post@fjordbat.no

vår kraft - din energi! 3830 Ulefoss Tlf. 35 94 90 00 www.mtenergi.no

www.tkv.no

Down Town Hagesenter Skippergt. 6 3921 Porsgrunn Tlf.: 35 54 99 70 dthage@online.no

KviTeSeid Håkonsgate 5 3950 Brevik Tlf: 913 69 883 roar@norskmur.com

Idunsvoll 3 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 70 00 www.sauherad.kommune.no

Kjørbekkdalen 15 b 3735 Skien Telefon:35 54 22 55 www.peisovnspesialisten.no

h

bu

Quality Straand Hotel Tlf. 958 38 405 Telemark p oVrådal, RPorsgrunn Sg Runn www.straand.no | tel 35 06 90 Håndverksvegen 1500

n Skien ome Porsgrunnsvegen 188 Vetle Mules veg 11, 3944 B. Valle’s

Porsgrunn Ventilasjonsservice www.bruktbilforum.as Tlf.: 95 36 95 32

LINK BIL

Linkj vå G

ww

n

Do

Te w

i Støt en

Tlf 35 58 70 70 www.autostrada.com

firmapost@bokbinderiet-johnsen.no

B. Valle’s Risingveien Åpningstider: Ventilasjonsservice 07:00 - 23:00 Telefon:39, 353911 52 Porsgrunn 21 00 Åmotbakken

Sannes Bygg AS Sauherad Huken 2B, 3717 SKIEN DownKommune Town Hagesenter Tlf:Skippergt. 975 89 977 Idunsvoll 36 www.sannesbygg.no Eidanger Auto AS 3921 Porsgrunn

e

P

K

Velkommen til Borgestadklinikken! 3812 Akkerhaugen T 35 56 79 76 Tlf.: 3595 5470 99 70 500 roaT Tlf. 35 00 S K i e nTlf. Telefon: 35 100 Vi er et behandlings- og kompetansesenter for www.sauherad.kommune.no www Mob. 908 62 805 dthage@online.no rusrelatert problematikk. Bokbinderiet S A u h e R A d Floodemyrvn. 21 Tlf. 35Johnsen 90 47 00 AS 40 40 39 00 autostrada aS Sauherad Mobil: Kongensgt. 3735 Skien33, 3717 Skien Øvre Damsted 2 Lyngbakkvegen 1, Skien Peisovnspesialisten AS info@borgestadklinikken.no Tlf. 35 50 41•90www.borgestadklinikken.no Fax. 35 50 41 97 Kommune 3946 3740Porsgrunn Skien

Høydalsmovegen 815 3891 Høydalsmo Tlf. 35 07 57 11

post@vtbv.no

Idunsvoll 3 3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 70 00 www.sauherad.kommune.no

Statkraft Energi AS Tinnoset, 3691 Gransherad 3890 Tlf: Vinje944 98 888 Tlf. 35 07 95 00 E-post: autostrada aS Støtter Vinje RK

Vi har alt av opplagsutstyr til båten din og leverer i hele Norge. Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester!

autostrada aS Kjørbekkdalen 15 b Lyngbakkvegen 1, Skien 3735 Skien Tlfv35i 58 70 Telefon:35 n54 j 22 e7055 www.peisovnspesialisten.no www.autostrada.com

3735 S

Tlf. 35 firmapo Te

SKien

Lyngbakkvegen 1, Skien info@opplagsservice.no Tlf 35 58 70 70 www.autostrada.com

• Drikkevannsbrønner • Horisontalboring • Bergvarmeboring • Entreprenørboring • Rep. og service på brønner

Murer Kh vj Kai i TRBryntesen eTSdeAi d A l aS Siriusvegen 61, 3942 Russmarken vA AS Porsgrunn Tlf.: 916 49 111 3692 Sauland

vår kraft - din energi! Tlf: 39, 35 55 55 07 Åmotbakken 3911 Porsgrunn www.rorleggerandersen.no Quality Straand Hotel 3830 Ulefoss Tlf. 35 56 79 76 Tlf. 35 94 90 00 S K Vrådal, Telemark Mob. 908 62 805 www.mtenergi.no www.straand.no | tel 35 06 90 00

Brannvesen

E-post: inge@vestviken-bronnboring.no www.vestviken-bronnboring.no

FRema y R 1000 e S dHerøya Al Fjordgata 29, 3936 Porsgrunn Tlf: 35 51 14 44 www.cranemaster.no

Ansettelse sn RegnskapsC E-mail: elisab Søknadsfrist

SAuheRAd

Peisovnspesialisten AS

Vest-Telemark

Inge Lauritsen Mob: 993 933 00 055 055

K

Opplysninger Elisabeth Lin

Linkjendal Bilforretning AS Rus Gamle Sørlandske 74 3766 Sannidal Te Rugtvedt byggsenter AS Stran www.linkjendal.no Omborsnesv. 7, Åpningstider: man-lør: 07-23 3960 Stathelle n Tlf. o T35o96d05d55e n 3870 Fyresdal - Tlf. 35 06 70 60 www.tkv.no

FyR eSdAl Notodden

PG-Byggutvikling AS

Vi kan tilby e Omborsnesv. Gamle Bamblevn. 13, 39707,Langesund utvikling i et t

3960 Stathelle Tlf. 35 96 05 55

Al

3692 Sauland

Mobil: 950 55 911

Vi ønsker at • Har gode d

• Kan arbeid Kjell Henry Myhra • Kan ta i litt Daglig leder • Er positiv o Strandgt. 12, 3960 Stathelle Arbeidsopp Mobil: 90 11 30 80 • Løpende re Tlf. 35 96 15 00 Epost: khmyhra@gmail.com Rugtvedt byggsenter AS• Årsoppgjør.

E-post: moratel@online.no Russmarken vA AS

2/2016

RegnskapsCo genhet ved sjø drag for nærin Bamble, Porsg regnskapsførin gjør, rapporter tronisk remiter veroppkobling

Vest-Telemark

Vest-Telemark Bokbinderiet

Røde Kors Telemark takk Brannvesen

Johnsen AS Høydalsmovegen 815 Røde Kors Telemark 3735 Skien 3891 Høydalsmo takkerFax. alle Tlf. 35 50 50 41 97 Tlf.41359007 573511 annonsørene firmapost@bokbinderiet-johnsen.no

post@vtbv.no for den

flotte støtten

Brannvesen

Høydalsmovegen 815 3891 Høydalsmo Tlf. 35 07 57 11

post@vtbv.no

Statkraft Energi AS 3890 Vinje Tlf. 35 07 95 00 Støtter Vinje RK

5


Gir 200 signerte

DANTE

thure-trykk.no

grusomme ting. vete og fikk se og oppleve «Dante reiste gjennom hel ter menn, kvinner, barn år oss til alle tider. I dag flyk Mennesker som lider ang grusom ferd over en på vete i hjemlandet og ut og hele familier fra et hel g havn.» havet på jakt etter en tryg ner

Elisabeth de Lunde, kunst

Tekst og foto: Bjørn Sodeland

PIKEN MED SVOVELSTIKKENE «Piken med svovelstikkene er et barn i et eventyr. Et barn utsatt for omsorgssvikt. Et barn fullt av frykt og usikkerhet. Kledd i moderne klær blir hun del av vår tid og viser at medmennesker som lider angår oss til alle tider. I dag møter vi piken med svovelstikkene hver dag gjennom nyheter om barn på flukt fra krig, sult og nød.» thure-trykk.no

Elisabeth de Lunde, kunstner

6

- Jeg har tenkt litt på det og egentlig har jeg ikke gjort noe annet enn å male hele livet. Jeg er en slags nerd på mitt område, sier Elisabeth og ler godt av sin egen kommentar. I atelieret på Villa Lunde der hun fordyper seg i maling, mytologi, folkeeventyr og historie, ligger stabler med bøker og malesaker. I hvert eneste hjørne står det minst ett maleri og flere staffelier med bilder av alt fra blomster til nakne kvinnekropper. At maling både er hennes jobb og lidenskap hersker det liten tvil om.

2/2016


kunstplakater Elisabeth de Lunde betegner seg selv som en «nerd» når det gjelder maling. Nå vil hun bruke bildene sine til å gjøre en innsats for mennesker i nød.

VIL FORTELLE NOE: Elisabeth ønsker å bruke bildene sine til å fortelle en historie og få folk i sin samtid til å bry seg.

Det angår også deg

I forbindelse med årets TVaksjon, har hun bestemt seg for å gi Telemark Røde Kors mulighet til å trykke opp 200 kunstplakater av to av hennes verker - 100 av hvert maleri. Hver med en egen tekst som forteller hvorfor nettopp dette bildet er valgt, med en signatur av kunstneren selv. Maleriene hun har plukket ut viser Dante som omfavner sin venn Vergil med et frådende hav i bakgrunnen, og H.C. Andersens piken med svovelstikkene - kald og forlatt i en bakgård. På begge bildene er motivene kledd i moderne klær.

2/2016

- For meg og for kunstnere gjennom historien har det alltid vært viktig å ta tak i den tiden man lever i. Ved å male Dante, Vergil og piken med svovelstikkene i moderne klær blir det noe mer nærværende med det. Det blir plutselig noen du selv kunne kjent eller noen du selv har møtt. På den måten ønsker jeg å fortelle folk i min samtid at dette også angår deg, sier Elisabeth. Tenker på barna

Bildet av piken med svovelstikkene henger i en mørk gang på vei inn til atelieret. Der har

det vært en stund nå. Elisabeth kjenner nemlig selv at det rører noe ved henne. - Det skjer noe spesielt når man får barn. Verden utvider seg fra å være konsentrert omkring en selv og sitt eget og man begynner å tenke – hva kan jeg bidra med? I hvert fall har det vært sånn for meg. sier Elisabeth. Det lille eventyret av H.C Andersen er for henne spesielt sterkt. - Det som har festet seg for min del er at et barn kan være så redd at det velger den utveien som piken med svovelstikkene

gjør. Jeg vil gjøre mitt for å støtte opp om det arbeidet som blir gjort for å gi barn et sted å være og slippe å ende opp som henne, sier Elisabeth. Gjør en forskjell

Engasjementet for omverdenen og arbeidet som gjøres av frivillige i Røde Kors er noe hun mener det er viktig å støtte opp om. Nettopp fordi de er til stede som medmennesker og gjør en innsats der andre ikke slipper inn. - Jeg blir rørt av dem som reiser ut og gjør en innsats. De som jobber frivillig og finner

løsninger midt oppi elendigheten. Det arbeidet som gjøres er helt overveldende. Det at det finnes sånne organisasjoner som Røde Kors og finnes så mange mennesker som faktisk går ut og gjør en forskjell betyr mye. Jeg kunne ikke klart det selv, men vil bidra på min måte ved å støtte det arbeidet. Bestill trykk 50x60 cm. på dk.telemark@redcross.no Pris 500,-

7


Minner for livet I sommer deltok Linn Mulla og broen Abu-Al fra Syria på Ferie for alle med Telemark Røde Kors. Der tok de begge sitt aller første bad i sjøen, fanget sin første krabbe og møtte en ekte minister.

PÅ BRYGGEKANTEN: Linn Mulla og broren Abu-Al koser seg på bryggekanten på Solsjø.

johre Revisjon

3895 Edland Tlf: 35 07 03 66 www.edlandbronnboring.no

bergsli AS Pb. 2553, 3702 Skien Tlf. 35 50 35 00 Fax. 35 59 86 91 www.bergsli.no

Verkstadvegen 18, 3890 Vinje Telefon: 35 07 01 10 www.vinjeror.no

Atrå Handelslag Atråvegen 426, 3656 Atrå Tlf. 35 09 89 00 www.spar.no

SPAR BRATLAND ViNjE

Vinjevegen 200 3890 Vinje Tlf: 35 07 12 60

Telefon: 35 98 02 64

Maskinentreprenør trygve knutslid

Mithra AS

3825 Lunde tlf. 99 15 18 58

Svaddeveien 158, 3660 Rjukan Tlf. 91 60 33 55

Tlf. 35 50 06 80 Støtter Skien Røde Kors

firmapost@monterrjukan.no

KRAGERø

3692 Sauland

Tlf. 35 02 32 33 emas@online.no

Olav Johre Hotellvegen 16 3880 Dalen Tlf. 35 07 75 50 www.johrerevisjon.no

hjartdal og gransherad Rekneskapskontor AS 3692 Sauland Tlf. 35 02 81 00

3692 Sauland Tlf. 35 02 80 80 www.hjartdal-elverk.no

8

www.sjekkpunkt.no ulefauto@online.no

Reindalsvegen 148, 3880 Dalen

Tlf. 35 07 85 60 www.scooterogatv.no

3855 Treungen Tlf. 35 04 55 41

Saulandstunet 3665 Sauland Tlf. 35 02 33 55 www.spar.no

Tlf. 35 04 71 70 www.haugsjaa.no

Rjukan Næringspark Bygg 248 3660 Rjukan Tlf. 35 08 28 30 • www.fjellab.no

Sanda Camping og

midtgarden

Tlf: 911 24 818 Vakt: 902 21 234

Hjartdal Landbruk og Fritid AS Braluten, 3690 Hjartdal Tlf. 35 02 49 27 www.landbrukogfritid.no

Brødrene Fossheim Transport AS Rauland Servicesenter 3864 Rauland Tlf. 35 07 31 03

HyllAndSFoSS CAMping

3855 Treungen

Tlf: 35548410

3895 Edland Tlf. 35 07 03 35 48 10 10 11 www.fctransport.no

Carl Erik Winther Larsen AS

Ulefoss Auto AS 3830 Ulefoss

FC Transportservice AS

Drotning Støytane, 3890 Vinje Tlf. 915 51 155 anundnev@gmail.com http://home.no.net//camping

Øvre Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd

Tlf. 35 09 98 60 Knut: 952 48 474 Gunnar: 911 66 687 MASKINENTREPRENØR

Per Ole Moen

Mobil 916 97 001 Heisholtv. 55, 3830 Ulefoss

2/2016


Tekst og foto: Bjørn Sodeland

- Vi er de to eneste som har badet og jeg har fanget min aller første krabbe. Det er veldig gøy her og jeg gleder meg til resten av uka, sier Linn Mulla (16) på nesten flytende norsk når vi møter henne på det lille ferieparadiset Solsjø ved Mørjefjorden, som Røde Kors har fått låne av firmaet Eramet. Åtte måneder tidligere kom hun, broren Abu-Al (10) og moren Sherin til Norge som flyktninger fra Syria. To måneder senere flyttet de til Ulefoss der de siden har vært bosatt. På Ferie for alle har de fått mulighet til å gjøre det de fleste nordmenn bruker sommeren til - koble helt ut. - Det er ingen tvil om at ferie på en plass som dette gir minner for livet, sier Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som i anledning markeringen av Ferie for alle sin 15-årsdag står på bryggekanten og akkurat har vært vitne til Linns første krabbefangst. Hun er imponert over arbeidet som blir lagt ned johre Revisjon F C av frivillige for å få dette til. Olav Johre Transportservice AS SPAR BRATLAND ViNjE Hotellvegen 16 - Jeg synes det er flott å Verkstadvegen se 3895 Edland 18, Vinjevegen 200 3880 Dalen Tlf: 911 24 818 Tlf. 35 07 03 35 3895gjør Edland KRAGERø hva dere her og å møte 3890 Vinje 3890 Vinje 48 10 10 11 Tlf. 35 07 75 50 Tlf: 35 07 03 66 Vakt: 902 21 234 Telefon: 35 07 01 10 ildsjeler fra Røde Kors som Tlf: 35 07 12 60 Telefon: 35 98 02 64 www.edlandbronnboring.no www.johrerevisjon.no www.fctransport.no www.vinjeror.no gir av fritiden sin år etter år. KJEMPEGØY: Søstrene Asra og Asma gleder seg til morgendagen – da skal de bade. Maskinentreprenør Vi hadde ikke klart å gi et sånt hjartdal og gransherad tilbud uten dem, sier Horne.Atrå Handelslag trygve knutslid Rekneskapskontor AS Saulandstunet Pb. 2553, 3702 Skien Hjartdal Landbruk og Fritid AS Atråvegen 426,Jeg blir glad inni meg og personlig 3692 Solsjø. ståttSauland for pyntingen og 3665 Sauland Tlf. 35 50 35 00 3692 Asma Sauland (13) Mohammadi Braluten, 3690 Hjartdal 3656 Atrå 3825 Lunde Tlf. 35 02 32 33 FAKTA 35 02 33 55 OfrerFax. ferien for86andre smiler hele tiden. Jeg tror det vi av tre store fat med muffins plass huskene som Tlf. henger 35 59 91 Tlf. 35 02på 81 00 Tlf. 35 02 49 27 Tlf. 35 09 89 00 15som 18 58 som han emas@online.no www.bergsli.no Ferie www.landbrukogfritid.no for alle er et gratis Amina Alsaaty er en avwww.spar.no gjør her bidrar til tlf. å gi99de gjerne vil vise frem. i et digert tre på tunet.www.spar.no De to ferietilbud for familier med ildsjelen. Hun har vært frivillig kommer en egen trygghet og I tillegg er han opptatt av å få første dagene på Ferie for alle Brødrene Fossheim Carl Erik svak økonomi. I år har mer enn på Ferie for alle i til sammen gjøre det enklere å bli integrert, korrigert hvem som egentlig har vært helt topp. Transport AS Winther Larsen AS fint her og vi 150 barn og voksne åtte år og er ikke i tvil om at sier Amina. vant gårsdagens fotballkamp - Det er veldig Øvre Kvisterud, 3650 Tinndeltatt Austbygd Svaddeveien 158, på ferieopphold i 98regi av det er verdt å ofre en uke av mellom mammaer og barn. har det kjempegøy. I dag har 3660 Rjukan Tlf. 35 09 60 Reindalsvegen 148, 3880 Dalen Rauland Servicesenter 3855 Treungen Tlf. 35 50 06 80 Tlf. 91 60 33 55 Telemark Røde Kors. I tillegg sommerferien for å være med Hvem vant egentlig? Mammaene sier de vant, jeg fått 13 fisk og tre krabber. I Tlf. 35 07 85 60 Knut: 952 48 474 3864 Rauland Støtter Skien Røde Kors Tlf. 35 04 55 41 www.scooterogatv.no Gunnar: 911 66 687 35 07 31 03 har 100 barn og voksne vært på et opplegg som dette. På tunet oppe firmapost@monterrjukan.no ved hovedhuset men det er feil. Det taklet meg går spiste jeg ordentlig Tlf. krabbe med påMASKINENTREPRENØR ulike dagsturer. - For meg er det fantastisk å står Leander Wilhelmsen og og scoret forteller Leander. og i morgen skal jegHyllAndSFoSS bade. Jeg Per Ole Moen oppleve all gleden som oppstår tripper. Han er veldig klar Mens muffins og pølser blir gleder meg, forteller Asra mens CAMping 3830for Ulefoss 3855søstrene TreungenAsra (17) huns svinger videre. Drotning Støytane, 3890 Vinje når vi3692 møtes på en plass som bursdagsfeiringen og har fordøyd, tar Sauland Mobil Tlf. 915 51 155 Rjukan Næringspark Bygg 248 Tlf. 35 04 71 70 www.sjekkpunkt.no Tlf. 35 02 80 80 916 97 001 3660 Rjukan anundnev@gmail.com www.haugsjaa.no ulefauto@online.no www.hjartdal-elverk.no Heisholtv. 55, 3830 Ulefoss Tlf. 35 08 28 30 • www.fjellab.no http://home.no.net//camping Tlf: 35548410

bergsli AS

Mithra AS

Ulefoss Auto AS

FyreSdAl MAT

Joker GrUnnVIk

spar.fyresdal@ngbutikk.net tlf. 35 04 11 14

tlf. 35 04 11 90 Du finner oss på Facebook. joker.grunnvik@joker.no

Seljordv., 3800 Bø i Telemark Tlf. 35 95 47 10 www.sandacamping.no post@sandacamping.no

Seljord Uppigard natadal Rekneskapsservice AS Gjestegard Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Maskinentreprenør AS Bergbygdaveien 343, 3949 Porsgrunn

Sanda Camping og Hytteutleie AS

Gvarvgata 39, 3810 Gvarv Tlf. 35 95 65 80

www.hoki.no

3841 Flatdal Tlf. 35 06 59 00 www.natadal.no

www.seljordregnskap.no

Prestegardsvegen 24 3840 Seljord Tlf. 97 00 83 47

Lauvåsen 21, 3750 Drangedal Tlf. 35 99 60 59 www.drangedalvvs.no

Thingstad Pall - og Kassefabrikk AS Floodmyrvegen 17, 3946 Porsgrunn Tlf: 35 55 55 76

Tlf. 35 05 80 00

midtgarden villmarksbygg

Rjukanvegen 1749 3864 Rauland Mob. 90 50 69 41 villmarksbygg@telefiber.no Nybygg • Tilbygg • Restaurering

Alvhild Jørgensen eftf. Oscar Nissensgt. 3, 3674 Notodden Tlf. 35 01 16 93

Tlf. 35 01 03 76

Trenger du elektriker?

Alm.pRAKSiS

2/2016

3676 Notodden

3812 Akkerhaugen Tlf. 35 95 84 30 www.norsjo-ferieland.no

Tlf. 35 90 00 55 www.goberg.no Støtter Røde Kors

bøvegen 273, 3810 gvarv Tlf. 35 95 62 62 www.telemarkdyr.no

www.kjellovegare.no

Advokat helge Aarnes Ta kontakt for uforpliktende samtale. Tlf. 35 06 15 60 • Fax. 35 06 15 61 E-post: haarnes@online.no www.hellandtunet.no/aarnes Kyrkjev. 6, Pb. 4, 3833 Bø

www.gascom.no

3656 Atrå

Tlf. 95 10 49 40

er klar for store og små oppdrag! Tlf. 35 900 100 • www.elektro4.no

bjørn berge bensinstasjon AS Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan Tlf. 35 09 04 86

9


PLANER OM Å BYGGE HUS?

Dalenvegen 32 3890 Vinje Tlf: 477 59 000 E-post: post@kreas.no

Viktoria-Hus har siden 1965 oppført over 1000 boliger i Telemark. Denne erfaringen håper vi kan komme deg til gode. Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort eller rett og slett en håndsrekning? Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med riktig utstyr og personell! - Vaktmestertjenester - Renhold - Vedlikehold av grøntanlegg - Byggtjenester - Avfallshåndtering - Spyling / Soping - Flytting - Riving / Rydding

I tillegg til oppføring av nye boliger tar vi også oppdrag på eksisterende boliger. Vi utfører takjobber, ombygginger og rehabilitering. Vi kan også hjelpe dere med tegninger og ideer til hvordan deres bolig best kan tilpasses deres ønsker og behov. Ta kontakt med vårt kontor i Porsgrunn eller Thor Simonsen på tlf. 970 91 007.

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

Tlf: 35 54 17 50

Bjørnslettvegen 2, 3917 Porsgrunn - Tlf. 35 55 55 90 E-post: bedriftspost@viktoriahus.no - www.viktoriahus.no

KJØKKENSENTERET PÅ MOHEIM Bridge IT Solutions - Din totale IT leverandør Skreddersydd skyløsning for din bedrift.

PÅLITELIGE - SOLIDE - KUNNSKAPSRIKE www.bridgeit.no | tlf 47 63 35 00

Gimlevegen 1, 3915 PORSGRUNN www.brann-sikringservice.no

Røraskogen 20, 3739 Skien www.grenlandas.no/

T E H NY ll:

Grenland auToTech aS

i

tro t lasteb n o k EU- r - let ile Bob 5 tonn il 7,

innt

il

reb a v l/

Ditt lokale bilverksted Service EU-kontroll Reparasjon/service bobiler Oppretting/lakkering Dekk og dekkhotell

Njåls veg 4, 3917 Porsgrunn E: grenlandautotech@bilxtra-verksted.no

T: 35600910 Mobilitetsgaranti

10

Tlf. 35 95 23 30

BØ BIL OG KAROSSERI

Rotebergvegen 11, 3802 BØ I TELEMARK post@bilogkar.no

2/2016


Gir noe tilbake - De gamle kan være slitne av livet, med de har så mye å fortelle og har så mye kjærlighet, sier Omar (27). En gang i uka er han frivillig besøksvenn på Gulset sykehjem i Skien. Tekst: Bjørn Sodeland Foto: Olav Saltbones

Navn: Omar Abdalla Aktivitet: Besøksvenn Alder: 27

Da jeg først kom til Skien var jeg veldig alene. Jeg hadde ingen kontakt med norsk ungdom, og den eneste jeg kunne prate med var en gammel dame som bodde i samme hus som meg. Jeg besøkte henne nesten hver dag. Vi pratet sammen om alt mulig, og hun lærte meg litt norsk. Selv om det var veldig hyggelig, kjente jeg meg veldig alene. Jeg manglet noen på min egen alder å være sammen med. Så anbefalte en venn av meg å ta kontakt med Røde Kors, og plutselig ble jeg del av Røde Kors Brobygger en sosial møteplass for norsk og flerkulturell ungdom. Det kostet ingenting, vi fikk mat og vi lærte masse. På Brobygger møtte jeg for første gang norske ungdommer og snakket med dem. Vi var den beste gruppa. Fra dag en følte jeg at jeg kjente alle der godt, og de ble alle en del av hjertet mitt. Vi var en familie. Vi lærte om respekt og åpenhet og jeg kunne stille så mange spørsmål jeg ville. Skulle ønske prosjektet bare kunne fortsatt og fortsatt. På fritiden elsker jeg å spille og å se på fotball. Jeg heier på Odd, og liker å gå på kamper. Fordi Røde Kors har et samarbeid med klubben og får gratisbilletter til hjemmekampene, har jeg fått mulighet til å gjøre det. Har jeg sjansen er jeg på tribunen sammen med gode venner. Da jeg kom i kontakt med Røde Kors fikk jeg også min egen flyktningguide, som har bidratt til at jeg har blitt bedre kjent i nærmiljøet og har hjulpet meg til å snakke bedre norsk. Vi har mange av de samme interessene, og har hatt mange gode opplevelser sammen.

2/2016

TRENGER INGEN BETALING: - Belønningen min er smilet i ansiktet deres, sier Omar. Han trives godt i selskap med de eldre på sykehjemmet.

Nå har jeg selv blitt frivillig, og hver uke går jeg på besøk på et sykehjem på Gulset. Jeg blir stolt når jeg sier jeg er frivillig for Røde Kors. Det er bra å gjøre gode gjerninger, og jeg tror at det du gjør får du tilbake. En av dem jeg besøker har vært besøksvenn selv. Hun gjorde en innsats for andre når hun kunne, og nå får hun selv besøk. Det er fint.

De gamle kan være slitne av livet, men de har så mye fortelle og har så mye kjærlighet. De snakker om gamle dager, lærer meg språk og historie. De forteller om barna sine og om krigen. Jeg flyktet selv fra Irak som 22 åring, og fikk ansvar for broren min Ali, som bare var 15. Det var veldig vanskelig. Da vi kom til Norge, havnet vi først i Oslo, flyttet til Gjøvik

og så til Lyngdal før vi kom hit til Skien. Mange av de eldre skjønner meg og det jeg har opplevd på en helt annen måte enn ungdom. De vet hva krig er. De vet hva det handler om. For meg er sykehjemmet et godt sted å treffe folk. Mange norske ungdommer er ikke interessert i å besøke de gamle. De tenker kanskje de kaster bort tiden. Men en til to timer

i uka - det er ingen tid for meg, men for de gamle kan den tiden bety alt. Jeg tenker at et besøk fra meg kan bidra til at de kanskje lever en dag lenger. De har noe å glede seg over. Da trenger jeg ingen betaling eller lønn, Belønningen min er smilet i ansiktet deres.

11


Din innsats kan redde liv

Sammen får vi hjelpen helt frem, det er mottoet for årets TV-aksjon. Med din hjelp kan vi nå ut med livsviktig hjelp til over to millioner mennesker. Slik kan du bidra:

HER GÅR HJELPEN: • Syria • Libanon • Sør-Sudan • Afghanistan • Somalia • Myanmar • Honduras • El Salvador • Guatemala • Norge Les mer på blimed.no

Foto: Olav Saltbones

derfor alle som har anledning, til å bli med på årets viktigste søndagstur.

BLI BØSSEBÆRER:

www.blimed.no

Tekst: Bjørn Sodeland

Bøssebærerne er avgjørende for at TV-aksjonen skal bli en suksess. Klarer vi å nå hver eneste dør, hver eneste topp og hver eneste dal i Telemark har vi gjort en viktig innsats. Vi oppfordrer

FÅ SYKLUBBEN PÅ BANEN

Hvert år bidrar næringslivet, organisasjoner og grupper med flere millioner kroner til TVaksjonen. Alle gaver, enten de

er samlet inn på basar på den lokale skolen, via kronerulling i syklubben, eller fra et lokalt firma med to, ti eller hundrevis av ansatte, registreres på TVaksjonens giverportal. Ingen bidrag er for små. www.giverportal.no

ENGASJER BARNA

Et av målene Røde Kors har satt seg i forbindelse med årets TV-aksjon, er å gi barn og ungdom økt kunnskap om krig og konflikt. Hvordan oppleves det å være på flukt? Hvordan er det å være ny i et land? Hvordan kan hver og en av oss gjøre en jobb for at alle som kommer

til Norge skal få en god mottakelse? Programmet er tilpasset alle klassetrinn, fra første klasse på barneskolen, til siste året på videregående. Vi oppfordrer alle foreldre, lærere og andre som er nysgjerrige, til å gå inn på opplæringsprogrammet og ta det i bruk. http://www.blimed.no/skole/

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt.

RING 02025 BLIMED.NO

Montasje Foto: Olav A. Saltbones, Røde Kors

BLI BØSSEBÆRER FOR TV-AKSJONEN NRK 23. OKTOBER

Røde Kors Avisa Telemark 2 - 2016  

Informasjonsavis fra Telemark Røde Kors

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you