Røde Kors Avisa Telemark 2-2015

Page 2

Da verden våknet Et blide kan si mer enn tusen ord. Et bilde kan bringe den brutale virkeligheten så tett innpå oss at det blir umulig å se bort. Et bilde kan lagre seg på netthinnen vår og bli med oss resten av livet. Et bilde kan være så sterkt at hele verden våkner fra dvale og blir motivert til handling. Bildet av tre år gamle Aylan er et slikt bilde, og utløste et skred av følelser og et ønske om å gjøre noe. Aldri har vi i Røde Kors opplevd en tilsvarende pågang. I Telemark har vi hatt konserter, golfturneringer og ulike innsamlingsaksjoner til dem som er på flukt. Frivillige over hele fylket har mobilisert og stått klare til å hjelpe der det er behov. Nye frivillige har banket på døra og meldt seg på telefon og internett daglig. På få uker har vi fått flere nye hjelpere enn vi vanligvis får på ett år. Verden har våknet, Telemark har våknet, og vi vil gjøre noe. Tusen takk til alle som engasjerer seg. Ingen kan hjelpe alle men alle kan hjelpe noen.

Det store Da Jonas Stourup fra Gvarv Røde Kors hjelpekorps dro til Nepal som ungdomsdelegat var en av de første oppgavene han tok fatt på å jobbe for å styrke den lokale beredskapen knyttet til jordskjelv. Kort tid etter ble landet rammet av det største jordskjelvet på over 80 år.

Midtgarden

Advokat Helge Aarnes

Tone Sissel Kise ALM.PRAKSIS Villmarksbygg Distriktsleder i Telemark Rjukanvegen 1749 Ta kontakt for uforpliktende samtale. Røde Kors Foto: Olav A. Saltbones 3864 Rauland Tlf. 35 06 15 60 • Fax. 35 06 15 61 Mob. 90 50 69 41 E-post: haarnes@online.no villmarksbygg@telefiber.no www.hellandtunet.no/aarnes Nybygg • Tilbygg • Restaurering Kyrkjev. 6, Pb. 4, 3833 Bø

Alvhild TELEMARK Jørgensen eftf.

JOKER GRUNNVIK

Tlf. 35 04 11 90 Du finner oss på Facebook. joker.grunnvik@ngbutikk.net

Faksimile Hjelpekorps 1-2015

leder

Gromstad Bil & Båt AS FyRESDAL MAT

Dalen Hotel Tlf. 35 07 90 00 www.dalenhotel.no

Johre Revisjon

Sanda Camping og Hytteutleie AS

spar.fyresdal@ngbutikk.net tlf. 35 04 11 14

Olav Johre Atrå Handelslag Hotellvegen 16 Atråvegen 426, 3880 Dalen 3656 Atrå Tlf. 35 07 75 50 Tlf. 35 09 89 00 www.johrerevisjon.no www.spar.no «Forestill deg en stille

Tlf: 911 24 818 Vakt: 902 21 234

Gamle Kragerøv. 24, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 59 59 www.gromstad.no

Seljordv., 3800 Bø i Telemark

3676 Notodden Oscar Nissensgt. ANSVARLIG UTGIVER: Telemark Røde Kors, 3, Tlf. 35 95 47 10 Bøvegen 273, 3810 Gvarv 3674 Notodden Postboks 3707 Skien www.sandacamping.no Tlf. 35 3060 01 03Handelstorget, 76 Tlf. 35 95 62 62 Tlf. 35 01 16 93 post@sandacamping.no E-post: dk.telemark@redcross.no morgen; du har nettopp spist frokost og www.telemarkdyr.no skal i gang med BESØKSADRESSE: Torggata 6 – 3724 Skien dagens gjøremål. Da skjer det. Det som ikkeHjartdal har skjedd siden dine tippoldeforeldre Maskinentreprenør FC og Gransherad DISTRIKTSTYRELEDER: Tone Sissel Kise Transportservice AS DISTRIKTSKONTORET: Eli Ducros – daglig leder Trygve Knutslid AS raser sammen og det var barn.3830 Jordskjelvet, det store du bare harRekneskapskontor hørt om. Huset Ulefoss 3895 Edland 3692 Sauland REDAKTØR: Bjørn Runar Foss Sodeland 3692 Sauland Tlf. 35 07 03 35 3825 Lunde Prestegardsvegen 24 samme gjør alle naboenes hus, det er ikke mange hele bygninger igjen i byen. www.sjekkpunkt.no Tlf. 35 02 32 33Du 3825 Lunde E-post: bjorn.sodeland@redcross.no Tlf. 35 02 81 00 www.bandakgroup.com 48 10 10 11 3840 Seljord ulefauto@online.no rodekors.no/telemark Tlf. 99 15 18 58 Fax. 35 02 81 05 emas@online.no www.fctransport.no slapp uskadd unna, men hva med resten av familien?» Tlf. 97 00 83 47 facebook.com/telemarkrodekors twitter.com/telemrkrodekors mASKiNeNTRePReNØR Tekst: Bjørn Sodeland nesker ble drept og rundt 20 - En dårlig dag å dø på TIPS OSS: 456 61 232 Per Ole moen

Mithra AS

Ulefoss Auto AS

hun skal ut på ut på gang?

g? ørstegangskjøpere.

000 såret. Selv var Jonas og - Hele huset, som er tre etasjer 3870 Fyresdalhøyt flyttet seg. Ting begynte beskrev Jonas et potensielt meddelegat Eline fra Oslo i ferd Tlf. 35 04 jordskjelvscenario da han tidlig med å undervise en gruppe på 18 18 å falle ned fra hyllene og jeg www.hjartdal-elverk.no www.kjellovegare.no www.istrail.com www.kvipt.no Heisholtv. 55, 3830 Ulefoss i 2015 fortalte om sitt arbeid i 35 ungdommer i seksuell helse, kastet meg under skrivepulten. DESIGN, LAY-OUT OG REPRO: Thure Trykk AS, Skien. Nepal i bladet Hjelpekorps. Så og Jonas hadde akkurat løpt opp Jeg husker jeg tenkte: dette er Kr. 1.199 pr. mnd HyLLANDSFOSS Tlf.: 35 90 55 90 – thure-trykk.no Bjørn Berge 199 pr. mnd skjedde det. Nepal ble rammet på kontoret for å kopiere noen en dårlig dag å dø på. Det hele og Hjemmelaget TRYKK: Nr1trykk, LillestrømGodt – Tlf.: 63 80 50 80 AS CAMpiNg Bensinstasjon AS Saulandstunet av det størst jordskjelvet i lanpapirer. avdAS Slusekroa ANNONSEANSVARLIG: Bell Media Drotning Støytane, 3890varte Vinje kanskje i 30 sekunder, for3665 Sauland Sam Eydesg. 55, Tlf. 915 51 155 teller Jonas.3812 Akkerhaugen PB 2385, 3003 Drammen – Tlf.: 32 20 Lunde 56 00 det på over 80 år. 8500 men- Tlf. 35 02 33 55 Vinjeveien 1704, 3890 Vinje 3825

Istrail Ulefoss AS

3692 Sauland DISTRIBUSJON: Til alle husstander i Telemark Tlf. 3572.000 02 80 80 Tlf. 35 94 87 50 OPPLAG:

mobil Slik 916 97 001

For denne lille summen leveres den nye bilen i 3 år. Lånet er beregnet utifra et kontantinnskudd på kr. 50.000,-. Ved høyere lle summen leveres den innskudd nye blir månedssummen mindre. Ved Lånet er beregnet utifra et lavere innskudd blir månedsummen høyere. kudd på kr. 50.000,-. Ved høyere r månedssummen mindre. Ved inkluderer Prisen udd blir månedsummen •høyere. Vinterdekk • Klima

uderer k

esgaranti

kk

a hk

• Radio/CD • 3 års norgesgaranti Klima • 7 airbager ESP • Metalic lakk 16' alu El. vinduer Ford Fiesta Fjernstyrt sentrallås 1,6 TDCi 75 hk 5 dørs Feel the difference • • • • •

• • • •

ESP 16' alu El. vinduer Fjernstyrt sentrallås

Tlf. 35 94 80 20

Tlf. 911 48 580 www.mjonoy.no

3660 Rjukan Tlf. 35 09 04 86

www.spar.no

Lauvåsen 21, 3750 Drangedal Tlf. 35 99 60 59 www.drangedalvvs.no

Skiensvegen 451, 3830 Ulefoss Tlf. 984 02 078 www.stormkulde.no

Biler på lager

Hjartdal Landbruk og Fritid AS Braluten, 3690 Hjartdal Tlf. 35 02 49 27 www.landbrukogfritid.no

Brødrene Fossheim Transport AS Øvre Kvisterud, 3650 Tinn Austbygd

Tlf. 35 09 98 60 Knut: 952 48 474 Gunnar: 911 66 687

Elektro 4 AS Borgevegen 5, 3712 Skien Tlf: 35 90 01 00 www.elektro4.no

Uppigard Natadal Gjestegard Reindalsvegen 148, 3880 Dalen

Tlf. 35 07 85 60 www.scooterogatv.no

3841 Flatdal Tlf. 35 06 59 00 www.natadal.no

www.gascom.no

Rjukan Næringspark Bygg 248 3660 Rjukan Tlf. 35 08 28 30 • www.fjellab.no

Windsvoll Bil AS Bil AS

JONNY FAANE 35 02 51 06 jonny@windsvollbil.no DAG RUNAR DYHRE 35 02 51 07 dag-runar@windsvollbil.no TROND BAKKEN 35 02 51 08 trond@windsvollbil.no ndsvollbil.no ar@windsvollbil.no windsvollbil.no

TUVEN, NOTODDEN Tlf.35 25 02 51 Tlf. 5100 00 www.windsvollbil.no

2

Servicekontor for nærmiljøet

Russmarken VA AS

3750 Drangedal Tlf. 913 28 971

3692 Sauland

3656 Atrå

Tlf. 95 10 49 40

Multiconsult Leirvollen 23, 3736 Skien

Tlf. 35 11 25 00

Pb. 2553, 3702 Skien Tlf. 35 50 35 00 Fax. 35 59 86 91 www.bergsli.no

Svaddeveien 158, 3660 Rjukan Tlf. 91 60 33 55

Seljord Rekneskapsservice AS Gvarvgata 39, 3810 Gvarv Tlf. 35 95 65 80

www.hoki.no

Sannidal Bilverksted Advokatfirma og Bensinstasjon Moen Erikstein AS Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal Tlf. 35 98 65 00 www.sannidal-bilv.no

www.gautefall-sentralen.no

firmapost@monterrjukan.no

Bergsli AS

51 00

Tlf. 35 95 84 30 www.norsjo-ferieland.no

Feel the difference

ager

TUVEN. NOTODDEN. TLF. 35 02 51 00 www.windsvollbil.no

aanundnev@gmail.com http://home.no.net//camping

Handelstorget Skien Tlf. 35 90 03 20 Støtter Røde Kors

Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00 www.seljordregnskap.no

Tlf. 958 38 405

Carl Erik Winther Larsen AS 3855 Treungen Tlf. 35 04 55 41

3855 Treungen

Tlf. 35 04 71 70 www.haugsjaa.no

Sykehuset Telemark Støtter Besøkstjenesten

2/2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.