Skolsparet 2017 22 aug

Page 1

BOKMÄSSAN PRESENTERAR: SKOLSPÅRET – FÖR LÄRARE I TIDEN

Det är så många som säger saker i dag, så många åsikter som prånglas ut – men det lyssnas inte speciellt mycket Jason Diakité

28 SEPTEMBER – 1 OKTOBER • SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG

FOTO: THERESE ÖHRVALL

Jason Diakité om toleransen i samhället Tema: Bildning Molnet samlar det digitala lärandet 5 måsten på Bokmässan 2017


FOTO: OLA KJELBYE

VÄLKOMMEN!

Bokmässan – årets viktigaste fortbildning för dig som arbetar inom skola och utbildning VALENTINA ARVIDSSON ansvarig för skola på Bokmässan FOTO: OLA KJELBYE

Å

rets övergripande tema på Bokmässan är bildning. Inte så mycket den klassiska bildningen, som emellanåt tyngs ner av sina elitistiska associationer, utan snarare bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och ibland konfliktfylld värld.

Utifrån en sådan definition: hur tar sig skolan an utmaningen att bilda våra unga? Hur ger man elever förmågan att bilda sig en egen uppfattning, bortom filterbubblornas ekon? Hur förser man dem med de redskap som behövs för att genomskåda när sant och falskt kommer i samma paketering? Det digitala är sedan flera år en självklar del av svensk skolvardag. Nu är den stora frågan: vilket är nästa steg? Hur kan de digitala verktygen stärka kreativiteten? Och hur ser framtidens organisation och strategi ut för skolans digitalisering? Dessa och många andra frågor kommer att diskuteras flitigt på Bokmässan. Skolan är ett av de områden som vi satsar mest på, vilket tydligt syns i vårt seminariespår Skolspåret. I år omfattar det inte mindre än 38 seminarier om viktiga samhällsfrågor som t ex tolerans, integration, lärande och läslust. Men skolan har också en viktig plats på resten av Bokmässan – i det ordinarie seminarieprogrammet, bland våra utställare och på vårt område för digitalisering och skolutveckling, Molnet. Här tipsar vi om hur du navigerar i det breda utbudet. Låt dig inspireras! MARTINA JEANSSON ansvarig för Molnet på Bokmässan

Alla våra digitala läromedel börjar med en bra bok

Håll utkik efter den här symbolen för att hitta våra digitala läromedel.

Digitala läromedel. På vårt sätt.

Tel. 08-587 642 10 info@sanomautbildning.se www.sanomautbildning.se

2

Prova gratis i 30 dagar! Gå in på digital.sanomautbildning.se

Träffa oss i vår monter i Molnet på årets Bokmässa!


3


FOTO: STEFAN TELL

FOTO: THERESE ÖHRVALL

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

SKOLSPÅRET

FOTO: GABRIEL LILJEVALL

Torsdag 10.00 Martin Widmark

Torsdag 11.00 Jujja Wieslander

Torsdag 17.00 Kristofer Ahlström

Torsdag 13.00 Jason Diakité

Skolspåret – för dig som arbetar med utbildning För åttonde året i rad presenterar Bokmässan Skolspåret – ett 40-tal seminarier, speciellt utvalda för dig som arbetar inom skola och utbildning. I Skolspåret samlar vi de seminarier som riktar sig till skolvärlden. Här möter du forskare, författare och politiker, och får ta del av diskussioner om skolutveckling, pedagogik och lärande. Alla dessa seminarier ingår i Skolspårskortet. Köp det redan nu på www.bokmassan.se!

TORSDAG

10.00–10.20

Kollegialt lärande

– kompetensutveckling eller kollegial korrigering? Medv: Lill Langelotz 10.00–10.45

Digitaliseringen och tekniken som hävstång för pedagogiken

Medv: Annika Agélii Genlott, Cecilia Gustafsson 10.00–10.45

Det livslånga läsandet

– hörnstenen i det nordiska nationsbygget Medv: Martin Widmark, Olli-Pekka Heinonen, Katarina von Numers-Ekman, Anders Eriksson och Helén Ängemo 10.30–10.50

Hemmasittare

– hur behåller vi eleverna i skolan? Medv: Oskar Hill Cedergran 4

11.00–11.20

12.00–12.45

Medv: Igor Ardoris, Katarina Laundy Frisenstam

– hur kan skolbiblioteket ta plats i skolan? Medv: Maria Schedvin, Louise Limberg, Teresia Palander, Anna-My Zetterberg, Anna Runberger, Ulrika Centerwall

Starka barn

11.00–11.45

Bilderboken i förskolan

Medv: Mahroo Khousravi, Agneta Edwards, Jujja Wieslander, Per Gustavsson, Maria Lassén-Seger 11.30–11.50

Att undervisa programmering i skolan – varför, vad och hur? Medv: Linda Mannila 12.00–12.20

Så kan Hans Roslings vision utvecklas i alla klassrum Medv: Linnea Stenliden

Att synliggöra det osynliga

12.30–12.50

Sant eller falskt?

Källkritik i och utanför skolan Medv: Maria Heimer 13.00–13.45

Teaching tolerance

Medv: Jason Diakité m fl, Lovisa Fhager Havdelin 13.30–13.50

Cirkelmodellen i svenskundervisningen Medv: Pär Sahlin, Erica Eklöf, Karin Schubert


FOTO: MARCUS ERIXON

FOTO: PRIVAT

FOTO: ANNA SVANBERG

FOTO: PRIVAT

Torsdag 16.00 Svante Weyler

Fredag 13.30 Sara Wadell

Fredag 10.30 Linda Manilla

Fredag 17.00 Georgios Karpathakis

14.00–14.45

10.00–10.45

13.30–13.50

Bildning, trivsel och lärarbrist Medv: Olli-Pekka Heinonen, Johanna Jaara Åstrand, Nina Lidfors, Olli Määttä, Anders Eriksson

Medv: Sami Adwan, Christer Mattsson, Björn Linell, Shai Miselman, Mattias Stadler och Lucas Gill.

Medv: Sara Lövestam, Sara Wadell, Andreas Palmaer

Den lutande skolan i PISA

14.30–14.50

Inspirera barn till att berätta i dagboksform!

Medv: Anders Jacobsson, Sören Olsson, Johan Unenge, Linda Sikström 15.00–15.45

Återerövra bildningen i skolan

Medv: Åsa Fahlén, Göran Greider, Ann Boglind, Carina Lundberg Markow, Cecilia Garme 15.30–15.50

Från “hopplös elev” till framgångsrik författare

Dialog över konfliktgränser

10.30–10.50

Robotar, programmering och skolans läroplan

Medv: Linda Mannila, Peter Becker 11.00–11.20

Fritidshem

– förvaring eller grundskolans bästa plats för bildning? Medv: Carin Falkner, Ann Ludvigsson 11.00–11.45

Hur kan vi få nyanlända att så snabbt som möjligt erövra ett språk för framtiden?

2 x Sara får SFI att blomma

14.00–14.45

Dödar den svenska skolan elevernas kreativitet?

Medv: Daniel Sjölin, Carl-Einar Häckner, Åsa Fahlén, Matilda Gustafsson, Dilsa Demirbag-Sten 14.30–14.50

Får alla vara med?

Inkludering och mångfald i skolan Medv: Gunilla Holm, Janne Wikström 15.00–15.20

Digitala läromedel

– inspiration eller manual för lärande? Medv: Björn Sjödén

Medv: Helena Bross, Magnus Ljunggren, Ulrika Caperius

Medv: Tiia Ojala, Annika Löthagen Holm, Camilla Nilsson, Britt Klintenberg, Carl Johan Markstedt

16.00–16.45

11.30–11.50

– om förhållandet mellan lustläsning och bildning Medv: Pär Sahlin, Patrik Lundberg, Svante Weyler

Medv: Felix Gyllenstig Serrao

– sociala medier och vår tids skola Medv: Erik Fichtelius, Ewa Thorslund, Brit Stakston, Kristina Alexanderson, Christer Sturmark, Peter Becker

12.00–12.45

15.30–15.50

Medv: Andreas Palmaer, Thomas Halling, Åsa Anderberg Strollo, Katti Hoflin

Om framgångsrik hantering av konflikter och beteendeproblem Medv: Axel Havelius

Varför måste jag läsa det här – och när?

16.30–16.50

Antirasism i skolan

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Att skapa läslust i skolan

Medv: Lina Nordstrand, Martin Nihlgård, Ebtisam Mohammedsalih

12.30–12.50

17.00–17.45

Medv: Christian Eidevald

Medv: Hampus Nessvold, Linnea Claesson, Karin Linder, Ewa Thorslund, Kristofer Ahlström

13.00–13.20

Näthat – ett manligt fenomen?

FREDAG

10.00–10.20

Skola på vetenskaplig grund

– vad innebär det? Medv: Anette Jahnke, Gunnel Colnerud

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

15.00–15.45

Trollfabriker och kritiskt tänkande

Lågaffektivt bemötande

16.00–16.45

Flerspråkighet och möjligheter i en utmanande tid

Medv: Jim Cummins, Elisabeth Åsbrink

Nyanländas lärande i alla ämnen

17.00–17.20

13.00–13.45

Medv: Frida Monsén

– dags att vända upp och ned på pyramiden! Medv: Per Kornhall, Daniel Sandin, Elisabet Nihlfors, Jonas Österberg, Emma Leijnse

17.00–17.45

Medv: Tiia Ojala

Flip the system

Digital kompetens i skolan och i klassrummet

ADHD – en superkraft?

Medv: Georgios Karpathakis, Viktor Frisk, Anders Hansen, Lisa Kirsebom 5


Söndag 13.00 Göran Greider

FOTO: MAGNUS ARONSON

FOTO: LOTTA TÖRNROTH

TEMA: BILDNING

Torsdag 15.00 Antje Jackelén

Bildning i fokus reformationsåret 2017 Bildning är huvudtemat på Bokmässan 2017. Vad är bildning 2017? Vilka verktyg krävs idag för att kunna tolka och navigera i en konfliktfylld samtid? Här presenterar vi några seminarier på temat som vi tror är extra intressanta för dig som arbetar inom skola och utbildning. För dessa seminarier krävs ett ordinarie seminariekort.  TORSDAG

FREDAG

15.00–15.45

10.00–10.45

Bibeln och Bok Happy Meal

På 50 år med start år 1686 när kyrkolagen infördes, lärde sig svenskarna att läsa. Unikt tidigt. Det skedde genom husförhören och påbudet att folket skulle lära sig att läsa Luthers lilla katekes. Många utländska besökare förvånades över att allmogen kunde läsa en bok. 300 år senare sprids barn- och bilderböcker av Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” genom Bok Happy Meal. Mellan åren 2001 och 2017 i en upplaga på över 20 miljoner böcker. Utgångspunkten var föräldrars minskade läsning för sina barn och en hotande språkfattigdom. Medv: Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning på läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet samt Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen. Moderator: Ingrid Elam, litteraturkritiker och professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Arr: Läsrörelsen och Svenska kyrkan

6

Algoritmbubblornas tid Sant eller falskt – det tycks i medievärlden spela allt mindre roll. Vi söker selektivt information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Allt tyder på att vi är på väg in i ett Post Truth Society. Hur går det med bildningen där? Vem bryr sig i en värld, där den information som förmedlas i allt större utsträckning produceras i filterbubblor och ekokammare, om fakta som inte är alternativa? Ett samtal om algoritmbubblornas konsekvenser för demokratin, det fria ordet och våra liv med Jan Helin, programdirektör på SVT, Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, och Ulrika Knutson, publicist och hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Samtalet leds av Jonna Similä, programkoordinator, Hanaholmen. Arr: Svenska kyrkan, Göteborgs universitet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Men villkoren förändras snabbt. Idag hanteras universitet och högskolor som företag med fokus på resultat och effektivitet. Samtidigt anpassas utbildningar allt mer till den omedelbara efterfrågan på arbetsmarknaden. Dessutom bidrar digitaliseringen till att förändra spelplanen. Vad betyder dessa förändringar på sikt, när synen förändras på vad som är värdefull kunskap och hur den bäst förmedlas? Historikern Johan Östling är aktuell med boken Humboldts universitet och som en av författarna till Kunskapens nya rörelser. Framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan. Han samtalar med Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och filosofen Sharon Rider. Samtalet leds av Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning. Arr: Riksbanken jubileumsfond och Svenska kyrkan

SÖNDAG

13.00–13.45

Bildningskommissionen 13.00–13.45

Fri tanke, fri forskning och andra fina ord

Vi förknippar universitet och högskola med forskning, bildning och kunskapsförmedling,

Bildning är ett komplicerat begrepp. För många står det för en frigörande process. Med hjälp av kunskap kan människan utvecklas som människa, ta aktiv del av världen och leva ett


FOTO: MARIE KLINGSPOR ROTSTEIN

FOTO: CATO LEIN FOTO: NICKLAS GUSTAFSSON

Torsdag 15.00 Sven-Eric Liedman

Fredag 13.00 Lars Strannegård

Söndag 13.00 Ebba Witt-Brattström

gott liv. Hon får träda ur ”sin självförvållade omyndighet” som filosofen Immanuel Kant skrev. Andra förknippar bildning med ett borgerligt ideal och etnocentriska och patriarkala förtryckande strukturer. Så är bildningsbegreppet verkligen användbart idag? Idéhistorikern Anders Burman, författaren Göran Greider samt för-

Fredag 10.00 Jesper Strömbäck

fattaren och litteraturvetaren Ebba WittBrattström, aktuell med boken Kulturkvinnan, bildar en tillfällig bildningskommission och vrider och vänder på begreppet. Vad vill de behålla och vad vill de göra upp med? Och kan man tänka sig ett riktigt bra och produktivt begrepp som kunde ersätta begreppet bildning? Hur skulle det se ut?

Samtalet leds av Erika Hedenström, kultursekreterare Svenska kyrkan. Arr: Svenska kyrkan

tson Foto: Peter Knu

Foto: Thron Ullberg

Foto: Ulrica Zwenger

Foto: Karin Törnblom

Foto: Thron Ullberg

Foto: Ulrica Zwenger

Foto: Thron Ullberg

Foto: Stefan Tell

Foto: Stefan Tell

Foto: Stefan Tell

VÄLKOMMEN TILL AKADEMIBOKHANDELNS MONTER A01:22

TORSDAG 28/9

FREDAG 29/9

LÖRDAG 30/9

Så här väcker du barns läslust – vi ger dig konkreta tips!

Så här förverkligar du dina författardrömmar!

Författarträffar

Författarträffar

Helena Bross, Martin Widmark & Johan Unenge

Kristina Ohlsson & Kristinas förläggare Erik Titusson

Maria Nilsson Thore, Martin Widmark & Helena Willis, Ingela Korsell & Henrik Jonsson, Alexander Hermansson

Josefine Sundström, Martin Widmark & Helena Willis, Ingela Korsell & Henrik Jonsson

SÖNDAG 1/10

Läs mer på akademiln.se bokhande

7


SEMINARIER

”Vi måste lyssna på varandra” Jason Diakité om tolerans och oviljan att ändra sina åsikter Han är hiphopartisten från Malmö som flyttade till New York och blev författare. På Bokmässan deltar Jason Diakité i ett samtal om tolerans i samhället. – Vi får inte fastna i våra egna åsikter, säger han. I fjol släppte Jason Diakité sin debutbok En droppe midnatt – lika mycket en familjebiografi som en historisk berättelse om det strukturella förtrycket mot svarta i USA, som fortfarande existerar. Under skrivarbetet flyttade han, sökandes efter sina rötter, till Harlem i New York. Samma stadsdel hans South Carolina-födde pappa Madubuko kom till som 13-åring. Väl på plats hamnade Jason mitt i en av historiens mest kontroversiella valkampanjer – och blev kvar i ett land med Donald Trump som president. – Det som hänt sedan han blev vald är väldigt omvälvande och genomsyrar allt, det påverkar mig på så många sätt, säger Jason Diakité. HAN BERÄTTAR ATT livet i USA gett

honom en större förståelse för det amerikanska samhället – och det svenska. – Jag får ett fågelperspektiv på mitt hemland, och på mitt liv i Sverige, säger han. Jag försöker hela tiden öppna mina

ögon och öron och lära mig mer om verkligheten, ta reda på hur det verkligen ligger till. JUST ÖRONÖPPNANDET är viktigt för

Jason Diakité. På Bokmässan medverkar han i ett panelsamtal med rubriken ”Hur skapar vi ett mer tolerant samhälle?”. En svår fråga, men svaret är (åtminstone till en början) enkelt. – Det är så många som säger saker i dag, så många åsikter som prånglas ut – men det lyssnas inte speciellt mycket, säger Jason Diakité. Det finns en stark ovilja att ändra sina åsikter. Även hos mig själv, vissa saker är väldigt djupt begravda. Vi cementerar diametralt olika världsbilder och då är det svårt att bygga ett samhälle tillsammans. Hur ändrar vi på det? – Det är ingen fråga som gör sig för snabba citat. Men först och främst måste vi enas om en objektiv sanning att förhålla oss till. Och på individnivå är det viktigt att go back to basics, att möta varandra med en större öppenhet.

Hur skapar vi ett mer tolerant samhälle?  TORSDAG

13.00–13.45

Teaching tolerance

Seminariet ingår i Skolspåret Jason Diakité sitter i Teskedsordens styrelse och är känd som en av Sveriges mest framstående hiphopartister under artistnamnet Timbuktu. Utifrån sin aktuella

8

roman En droppe midnatt, som berör frågor om familj, etnicitet, identitet och historia, bidrar han med sina personliga insikter i ett samtal med organisationer som arbetar med och tänker kring frågor som mångfald, rasism och tolerans. Moderator: Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsordens generalsekreterare. Fler medverkande meddelas senare.

ATT DET BEHÖVS en större diskussion

om tolerans människor emellan är Jason Diakité övertygad om. – Det finns en väldigt konkret och tydlig intolerans i samhället, i form av främlingsfientlighet, ojämlikhet och rasism, säger han. På vilket sätt? – Det finns fler och mer högljudda människor som torgför sina antihumanistiska värderingar. Exempelvis är en av utställarna på Bokmässan språkrör för nazistiska, fascistiska och rasistiska idéer. Och i landets lagstiftande organ, riksdagen, sitter ett parti med nazistiska rötter. Paradoxalt nog är toleransen gentemot dem förvånansvärt hög. Ska vi inte vara toleranta mot alla? – Jo, mot människorna bakom en organisation eller idé. Det medmänskliga samtalet är det enda som kan rädda oss från oss själva. CHRISTIAN NAUMANEN

FAKTA Jason Diakité Född: Den 11 januari 1975 i Lund Bor: New York Bakgrund: Släppte sitt debutalbum T2: Kontrakultur 2000. Har efter det släppt ytterligare sju soloalbum, vunnit sju Grammisar och fem P3 Guld-priser. Har även prisats för sitt demokratiska engagemang, bland annat genom Martin Luther King-priset (2010), 5i12-priset (2013) och Teskedsordens stipendium (2014). Släppte biografin En droppe midnatt i oktober 2016.


Det medmänskliga samtalet är det enda som kan rädda oss från oss själva”

FOTO: THERESE ÖHRVALL

9


Molnet

H Ä R U T V E C K L A S S KO L A O C H L Ä R A N D E

FAKTA MOLNET

Välkommen till Molnet – mötesplatsen för alla som är intresserade av lärande och skolutveckling. Här kan du vara med och forma morgondagens skola. Vi har pratat med fyra medverkande om vad de ser fram emot på mässan.

• Molnet på plan 2 är en oas för utbildningssektorn, en självklar hemvist för lärare och rektorer, en plats att mötas och inspireras på för alla som är intresserade av frågor som rör lärande, lärmiljö och läromedel. Digitalisering och skolutveckling är en röd tråd. • Molnet arrangeras i samarbete med framåtskridande aktörer. • Under Bokmässans lördag och söndag riktar sig programmet på Molnet Scen även till föräldrar.

Morgondagens skola Åsa Steholt Vernerson

Vd på utbildningsföretaget Gleerups Gleerups var med och startade Molnet 2014, varför?

– Det har blivit allt större fokus på digitalisering i skolan. Vi jobbar fortfarande med tryckta läromedel, men det man främst efterfrågar är de digitala möjligheterna. Det kommer många lärare till Bokmässan, och det är en bra arena att samlas och fokusera på det digitala lärandet. Vad gör ett digitalt läromedel bra?

– Tre saker. Först flexibilitet – att läromedlet kan användas på olika sätt och anpassas efter individens behov. Varje elev kan använda de bitar som passar bäst: titta på en film, lyssna på texten eller läsa den. Det andra är att ett digitalt läromedel alltid är aktuellt, händer det något viktigt uppdaterar vi läromedlet direkt utan att det behöver bytas ut. Och det tredje är att vi märker av en helt annan inkludering och likvär10

dighet. Istället för att elever på olika nivåer får olika böcker att jobba i kan alla här jobba med samma material, men efter egna behov. Vad kan vi se fram emot för nyheter i Molnet på årets mässa?

– Gleerups kommer att lansera en helt ny plattform med digitala läromedel. Den innehåller otroligt många nya fördelar som vi är övertygade kommer bidra till ett bättre lärande. Skolans digitalisering börjar ta riktig fart och vi ser fram emot att få visa våra nya digitala läromedel för alla besökare i Molnet.

Ann Förberg

Marknadschef, Natur & Kultur Varför satsar ni på Molnet i år? – I Molnet samlas aktörer som är med och driver skolutvecklingen och med Natur & Kulturs fokus på kvalitetssäkrade digitala läromedel, både heldigitala och komplement, så är det

självklart att vi är på plats. I Molnet möter vi lärare, skolledare och elever som tar sig tid att fördjupa sig i våra digitala produkter och som gärna bidrar med intressanta pedagogiska diskussioner kring skolans digitalisering. Vilka nyheter i Molnet kan vi se fram emot vid årets mässa? – Jag vill lyfta två relativt nya spjutspetsprodukter: Det ena är CodeMonkey, ett perfekt läromedel för alla som ska köra igång med programmering i grundskolan. Det andra är NOKflex, ett hajpat matematikläromedel för årskurs 7-9 och gymnasiet, som ger unikt undervisningsstöd för läraren. – Även lärarna kommer att få stilla sin kunskapshunger. Vi kommer att presentera ny fortbildningslitteratur inom digital kompentens och programmering.


Stiftelsen

MOLNET 2017 I SAMARBETE MED:

Clio Online

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

från Bonnier Education

formas på Molnet Gabriella Larsson

Anna Carlsson

Varför satsar ni på Molnet i år? – Studentlitteratur satsar stort på digitala läromedel som i kombination med de tryckta skapar en miljö som underlättar undervisningen och stödjer inlärningen. Vi är med på Molnet för att visa hur vi på Studentlitteratur kan bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för läraren att bedriva sin undervisning och för eleven att ta till sig kunskap.

Varför satsar ni på Molnet i år? – SKL vill se en kraftsamling för skola och lärande i en digital värld. Genom vårt deltagande på Molnet vill vi samtala med övriga aktörer i Molnet och med besökarna om hur vi tillsammans kan arbeta för en skola som är bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Marknadsansvarig Skola, Studentlitteratur

Vilka nyheter i Molnet kan vi se fram emot vid årets mässa? – Vi kommer att visa flera spännande funktioner i vårt digitala klassrum, som underlättar för läraren att variera undervisningen. Genom att använda våra digitala verktyg får läraren bättre överblick över elevernas framsteg och större möjlighet att individanpassa sin undervisning.

Programansvarig Skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

MISSA INTE!

Programmet för Molnet Scen presenteras 22 augusti!

KAFFESUGEN?

Har du Skolspårskort? Då bjuder Molnets partners på kaffe under torsdag och fredag!

Vilka nyheter i Molnet kan vi se fram emot vid årets mässa? – Vi kommer att visa vår idé till självskattningsverktyget LIKA för pedagoger, där de kan skatta hur de praktiskt använder digitaliseringens möjligheter, samt få en handlingsplan med tips för vidare utveckling. SKL har tidigare tagit fram verktyget LIKA – it-tempen för skola och förskola, nu vill vi ha pedagogernas inspel för att kunna utveckla verktyget. 11


FOTO: ANISSA HIDOUK

TIPS FOTO: FELIX FRANK

Angie Thomas

Emil Christensen

Området Skola i C-hallen

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Här har vi samlat utställare som har med skola och läromedel att göra. Här hittar du bland annat Sanoma Utbildning, Natur & Kultur, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, UR, Skolverket, Lärartidningar, Nypon förlag, Inläsningstjänst, Magelungen, MTM, Utbildningsstaden, Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan och många fler. Ett måste på mässan för dig som arbetar inom skola! Plats: C-hallen, plan 1

Fredag 29 september anordnar Svenska kyrkan en heldag om kunskap, läsande och vårt eget ansvar att ta ställning. Lyssna på samtal om civilkurage, politik och ungas identitet med bland andra Lina Thomsgård, Emil ”HeatoN” Christensen, Anders Kompass och Angie Thomas. Plats: H1

Med allt fler nyanlända elever på skolorna ökar kraven på att kunna hantera flerspråkighet i undervisningen. Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid University of Toronto, är världsledande på området och har bland annat specialiserat sig på ämneslärares roll som språkutvecklare. Han anser att lärarna bör få pedagogisk utbildning i hur elever tar till sig kunskaper på sitt andraspråk, och att även ämneslärarna bör se sig själva som just språkutvecklare. Cummins har forskat kring flerspråkighet och undervisning sedan 1970-talet och publicerat flera böcker i ämnet. Under Bokmässan delar han med sig av sina kunskaper i seminariet Flerspråkighet och möjligheter i en utmanande tid. Under Bokmässan delar han med sig av sina kunskaper i seminariet Flerspråkighet och möjligheter i en utmanande tid, fredag 16.00–16.45.

Pedagogikscenen I Lärarförbundets monter finns Pedagogikscenen, som bjuder på högaktuella programpunkter för dig som arbetar inom skola under Bokmässans alla fyra dagar. Här kan du lyssna till samtal om pedagogik och utbildning med bland andra Anne-Marie Körling, Per Kornhall och Emma Leijnse – alltid med en aktuell bok i fokus. Plats: C05:21

Hela vägen fram till Bokmässan tillkommer nya programpunkter. Följ senaste nytt på www.bokmassan.se!

12

Om:bildning För att kunna grotta ner sig ordentligt i årets bildningstema är temamontern Om:bildning i C-hallen ett måste. Samtal om läskunnighet, folkbildning och totalitära krafters manipulation av språket samsas med programpunkter om reformationen och skolans roll i den nya digitala världen. Plats: C02:02

FOTO: PRIVAT

Bildning, mod och motstånd

Jim Cummins – för flerspråkigt lärande

FOTO: PRIVAT

Lina Thomsgård


Nyhet!

Nu blir lärandet mer levande än någonsin

Prova höstens stora nyhet redan idag! Höstterminen 2017 är det premiär för Gleerups nya digitala läromedel, men redan nu ger vi dig möjlighet att upptäcka allt det nya. Vi har utnyttjat de digitala möjligheterna fullt ut för att levandegöra ett kvalitetsinnehåll med både bredd och djup i alla ämnen. Ny design, nya funktioner och fler ämnen än någonsin är några av nyheterna. Gleerups digitala läromedel i alla ämnen ger stora möjligheter till individuellt lärande, smart lärarstöd och anpassning av innehållet. Prova själv på gleerups.se


FOTO: NIKLAS MAUPOIX

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

MÅSTEN 2

FOTO: MARTIN KARLSSON

Mångspråkstorget. Fjolårets nykomling återvänder till D-hallen med litteratur på andra språk än svenska – bland annat arabiska, persiska och tigrinska.

Fantastikgränden. För dig som älskar fantasy, science fiction och spel av olika slag! En publikfavorit från 2016.

4

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

1

3 Ung Scen. Bokmässans scen för förskolepedagoger och barnboksbibliotekarier. Om barns läsning, lärande och vardag.

14

5

Forskartorget. Hör forskare dela med sig av sin kunskap och erfarenheter eller besök universitet, högskolor och myndigheter i montrarna omkring Forskartorgets scen.

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

Café Skriva. Scenen för dig som älskar att skriva! Här utlovas ett späckat program fullt av inspiration, handfasta råd och hantverkstips direkt från proffsen.


Vi ses i monter C03:22

Språket är A och O plus SO och NO med andra ord mer än bara svenska Nyanlända/sva åk 5–9 och språkintroduktion

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Våra läromedel i sva och sfi hjälper dina elever att erövra ett nytt språk – oavsett ålder, studiervanor och bakgrund. Med andra ord vi visar vägen till språket.

tel. 08-587 642 10 info@sanomautbildning.se www.sanomautbildning.se


BOKMÄSSAN 28 september – 1 oktober 2017 Till Skolspåret 28–29 september välkomnas branschbesökare främst från skola och bibliotek. Biljetter och Skolspårskort köper du på www.bokmassan.se

Välkommen! www.bokmassan.se @bokmassan

#

bokmässan

PRIS

PER DA UPP OCH F G, TORS RE T D 10 K I ORT LL 9 KO DAG: AG ELLE RT: 8 9 R FL ER: 60 KR 90 K R

facebook.com/BokmassanGbg

Skolledarnas viktigaste mötesplats 13–14 mars 2018 Svenska Mässan, Göteborg

www.skolledarkongressen.se 16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.