Page 1

Marknadscheferna nr 1/2014 01

MARKNADSCHEFERNA SYD

NR 1 2014

UTVECKLA ELLER AVVECKLA

Marknadschefens roll har förändrats KVINNOR ÄR I STORT SETT ALLTID VIKTIGASTE MÅLGRUPPEN

MÅNADENS MARKNADSCHEF: CAMILLA REVÅ AXBY

DIGITALT VIKTIGAST I DET LÅNGA LOPPET


En genomsnittlig säljare ställs inför 5-10 stora affärsmöjligheter per år. Tyvärr förloras 2/3 av dessa. Något som kostar företag stora summor pengar

”Opportunity Management” börjar bli ett alltmer vedertaget begrepp och prioriterat område för svenska företag De flesta organisationer vill idag bli mer framgångsrika i att konvertera stora affärsmöjligheter till affärer. Affärsmöjligheter där stora volymer eller marginaler står på spel, alternativt där en strategisk kund eller produkt är involverad.

Inte överraskande har högpresterande säljare både färre affärsmöjligheter och bättre hit rate än medeloch lågpresterande kollegor. De har också en dokumenterad process för att vinna affärer, innehållande verktyg för de olika stegen i processen.

Vår nyligen genomförda internationella studie påvisade att en genomsnittlig säljare ställs inför 5-10 stora affärsmöjligheter per år. Tyvärr förloras 2/3 av dessa möjligheter. Orsakerna kan vara flera såsom fel erbjudande, fel balans mellan pris och värde eller helt enkelt att erbjudandet visades för fel kund.

En väl fungerande ”Opportunity Management” process leder till ökad framgång i att vinna stora affärer samt en systematik som effektivt dupliceras i hela organisationen. Resultatet av detta är ett förbättrat verksamhetsresultat.

Utöver besvikelsen att förlora affären finns ett annat stort problem. Dessa misslyckade säljprocesser kostar stora summor pengar! Vår erfarenhet visar att förlorade affärsmöjligheter och situationer präglade av prispress oftast beror på något eller några av följande anledningar:

Hur ser processen ut hos er idag? Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer utveckla en professionell process för hantering av stora affärsmöjligheter, som snabbt ger effekt. Är du intresserad av att få veta mer. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

1. Affärsmöjlighetens prioriteringar hade inte etablerats korrekt 2. Det var ingen riktig affärsmöjlighet 3. Kundernas problem var inte helt klarlagda 4. Värdeerbjudandet var inte tydligt definierat och presenterades inte på ett övertygande sätt 5. Säljaren hade inte kartlagt säljsituationen

www.mercuri.se

info@mercuri.se

08-705 29 00


Marknadscheferna nr 1/2014 03

Vill du ge din trycksak det där lilla extra? Håll ihop ditt erbjudande med rätt förpackning.

Med rätt förpackning kan du addera ytterligare värde och förstärka känslan kring ditt varumärke. Att förpacka dina trycksaker är inte bara snyggt och funktionellt utan hjälper även till att skydda materialet mot slitage och ökar dess livslängd. Vi anpassar förpackningen helt efter dina behov och önskemål. Kontakta oss – vi kan förpackningar! Henrik Dahlstrand henrik.dahlstrand@elanders.com Tony Norén tony.noren@elanders.com


04 Marknadscheferna nr 1/2014

Hyper Island fick marknadschefen att tänka om Henrik Åström gick en Master Class på Hyper Island för drygt ett år sedan och ger en bra beskrivning av hur kursen kan bidra till insikter både på ett professionellt och personligt plan och hur lätt hot kan förändras till möjligheter. Henrik är Marknadschef för öl på Spendrups. ”Jag behövde förstå vilka drivkrafter som ligger bakom det ökade digitala umgänget och beteendet. Inte så mycket taktiska grepp utan mer om varför den digitala revolutionen är så spännande och påverkar oss alla i stort som smått. En Master Class tänkte jag kunde ge mig det. Men jag fick otroligt mycket mer än så, speciellt en hel del som jag inte trodde att jag behövde.

den digitala utvecklingen, men inser nu i efterhand att jag hade ett omedvetet inre motstånd. Jag försökte snarare skjuta ner argumenten för utvecklingen än att se dem till min fördel. Men upplägget på kursen och den metodik som används såg till att snabbt riva ner de murar jag hade för att kunna komma vidare och absorbera nytt. Det är inte alltid vad som sägs utan hur det sägs som gör att polletten trillar ner. Vi möter mycket nya beteenden bland våra konsumenter, något som vi har haft svårt att möta och därför sett som ett hot. Nu ser jag det snarare som fantastiska möjligheter och det är nog den enskilt största vinsten för mig från min Master Class.”

Jag gick till Hyper Island med tron om att jag var öppen för det nya och okända som händer inom

SKAPA DIN EGEN UPPLEVELSE MED OSS PÅ HYPER ISLAND UNDER NÄSTKOMMANDE MASTER CLASS I MAJ! 7 Maj - 9 Maj, 2014 3 Heldagar. För fler kurstillfällen i år se hyperisland.com Hyper Island, Telefonplan Telefonvägen 30, Hägersten

Registrera dig på hpr.is/omc

3 lärdomar du tar med dig från kursen: 1. Insikt om hur den digitala revolutionen påverkar marknaden och vårt sätt att kommunicera 2. Förståelse för hur den digitala utvecklingen kräver nya affärsmodeller och kunddialoger 3. Nya verktyg för ledarskap, produktutveckling och innovation i en digitalt driven affärsmiljö

Om ni har frågor, kontakta gärna mig på suzanne.mathson@hyperisland.com - Suzanne Mathson, Partnership Director på Hyper island


Marknadscheferna nr 1/2014 05

Cold Calling

Hej! Anna heter jag och söker efter den som ansvarar för...

Att kallringa för att hitta nya kunder är tufft. Det är inte ovanligt att även de duktigaste säljarna känner ett visst motstånd. Telefonen är inte den enda kanalen, men för att få en bra effektivitet är den överlägsen.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag? kontakta mig, Robert Kalla på tel: 010-703 67 51 eller e-post: robert.kalla@drecera.se

www.drecera.se


Din självklara partner när du ska rekrytera i Öresund. www.minkarriar.se ' MINC Anckargripsgatan 3, 211 19 MALMÖ Linus Zackrisson 0707-165 765

MINKARRIAR.SE – Lång erfarenhet av headhunting och med det lilla företagets engagemang. Rekrytering av marknadschefer i samarbete med


nr1 /2014 Marknadscheferna

Det har gått fem år sedan Marknads­cheferna startades

S

ommaren 2009 föddes idén om att starta ett mindre lokalt nät­ verk för marknadschefer och marknadsansvariga. En idé som på mindre än 1 800 dagar har blivit Sveriges i särklass största nätverk i målgruppen. FEM ÅR AV FANTASTISK TILLVÄXT

Marknadscheferna nr 1/2014 007

¡nnehåll

Marknadscheferna tar nästa kliv i utvecklingen................................ 8 Iron Maidens Bruce Dickinson: ”Gör fans av dina kunder”.......................... 10 Kvinnorna har inflytande på 80 procent av alla köpbeslut...................... 12 Nya kanaler ger kvällstidningen kontakt med läsarna dygnet runt................. 14 Längre räckvidd och större effekt när du samarbetar............................ 16 Samma utmaningar – ändå har marknadschefens roll förändrats................. 18

Idag är Marknadscheferna Sveriges största nätverk för marknads­ ansvariga, med över 2 700 medlemmar och med en tillväxttakt på två till tre nya medlemmar varje dag. Vi finns med regionala verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö och träffas en till två gånger per månad på våra regionala aktiviteter. Dessutom är vår tidning MC Marknadscheferna Sveriges största magasin mot marknadsansvariga. Vi når med våra tre editioner över 12 800 personer – vilket motsvarar att två av tre svenska marknadsansvariga får vår tidning. Läsarna köper tjänster för cirka 55 000 000 000 SEK/år! Och…medlemskap, tidning och de allra flesta aktiviteterna är gratis!

Kunskap om strategisk kommunikation avgörande för företagets framgång............. 20

VI JOBBAR VIDARE

Marknadsassistenten som hjälper dig att alltid välja rätt........................ 32

Vi jobbar vidare med vår vision. Att hjälpa dig som är marknadsansvarig att bli bättre på ditt jobb och därigenom skapa tillväxt i våra regioner och i Sverige. Idag blir man närmast idiotförklarad om man vill jobba med långsiktiga planer, men inom Marknadscheferna har vi en tioårsplan! Om tio år ska vi till exempel vara 10 000 medlemmar, vilket är fullt möjligt med nuvarande tillväxttakt. Vi är här för att stanna och du kan känna dig trygg med att vi jobbar långsiktigt för dig. HUR KAN DU HJÄLPA TILL?

För att lyckas med vår vision, långsiktiga plan och fortfarande inte behöva ta ut medlemsavgifter så finns det olika sätt hur du som medlem kan bidra till verksamheten. 1. Bjud in nya medlemmar till nätverket (som är marknads­ ansvariga) 2. Delta på våra aktiviteter (det är du som är vår valuta) 3. Annonsera i vår tidning med dina tjänster eller produkter 4. Bli närmare ”content partner” med oss och dela med dig av din kunskap i tidningen, via events och andra kanaler 5. Kom gärna med egna förslag till samarbeten. Ha en riktigt bra vår och sommar – nästa nummer av tidningen kommer ut i september.

MARIE CLERÉUS marie@marknadscheferna.se 070–760 88 96

Extra skäl att vara kritisk när PR-verktygen slipas under valåret............... 22 Content marketings guru om begreppets betydelse och utveckling......... 24 Kaptenen när marknadsföringen går från papper till digital............................ 26 Bilhandlaren som fått en ännu nöjdare personalstyrka....................... 30

Utvecka eller avveckla – här är David Kolbs fyra olika lärstilar...................... 34 Skräddarsy informationen som mottagarna behöver........................... 36 Rockstjärnan sticker ut genom sysslorna vid sidan av scenen.................... 39 Utöka din marknad och väx utanför Sverige – med ett klick................... 40 Trafficking som social utmaning ska föras in på CSR-agendan.................... 44 Kontaktuppgifter till företagen som kan hjälpa dig nå framgång................. 50

Marknadscheferna

Ansvarig utgivare: PeO Axelsson Marknadscheferna Norden AB Nordostpassagen 54 413 11 Göteborg www.marknadscheferna.se peo@marknadscheferna.se 070–540 14 12 Produktion: Rivista AB Grafisk form: Daniel Vandor Tryck: Elanders Omslagsfoto: Bildbyrån/ Petter Arvidson Papper: 130 g Multi Art Silk – Papyrus ISSN 2001-4228


MC

08 Marknadscheferna nr 1/2014

MARKNADSCHEFERNA NR 1 2014 Syd

BLI MEDLEM I MARKNADSCHEFERNA DU OCKSÅ! Frågan är om du någonsin kommer att få ett så bra erbjudande som det här. Du blir medlem i en exklusiv klubb av marknadsansvariga i Syd­ sverige – med mängder av fördelar för dig och ditt företag. Helt utan kostnad. Bara fördelar.

MÅNADSMÖTEN – I OLIKA FORMER Varje månad (ibland oftare) arrangerar vi olika aktiviteter. Ofta handlar det om att belysa olika teman med hjälp av föredrag och diskussioner. Men det kan lika gärna handla om rena nätverks­ aktiviteter eller ett teaterbesök. Mötenas form varierar från gång till gång och målet är att överraska med riktigt spännande aktiviteter. Vi vet att vi aldrig är bättre än vår senaste aktivitet.

PeO Axelsson är grundare till Marknadscheferna, nät­ verket som har en stadig tillväxtkurva. Snart väntar nya funktioner som kom­ mer att underlätta för alla.

Medlemskapet i Marknadscheferna har sedan starten bestått av tre regionala Facebookgrupper. Nu tar Marknadscheferna inom kort ett stort steg för att minska sitt beroende av Facebook. PEO AXELSSON, GRUNDARE AV MARKNADSCHEFERNA, VARFÖR GÖR NI DETTA NU?

VAD FINNS DET FÖR FÖRDELAR FÖR ERA MEDLEMMAR MED DEN NYA LÖSNINGEN?

– Facebook har varit och är fortfar­ ande en fantastiskt bra plattform för informella nätverk och framför allt är det den sociala interaktionen mellan medlemmarna som är styrkan. Men, Facebook har stora brister när det gäller administration som evenemangshanter­ ing och medlemshantering. Ett exempel är att Facebook sållar i ditt flöde och väljer vad du ska se. Det gör att en medlem i vår Facebookgrupp inte alls nödvändigtvis får inbjudan till alla eventen i gruppen – och det är ju all­ varligt, eftersom det är en av anlednin­ garna till att man går med från början.

– Vår nya lösning som ska lanseras senast halvårsskiftet innebär att varje medlem själv loggar in på en sajt och uppdaterar sina medlemsuppgifter, intresseområden med mera. Det innebär att vi får ett bättre och mer uppdaterat medlemsregister, vilket är bra för alla. Det innebär också att medlemmarna lättare kan nå varandra. För oss innebär det att vi via skräddarsydda mail kan informera om kommande aktiviteter så att ingen missar inbjudan.

LÄMNAR NI FACEBOOK SEDAN?

– Nej, nej. Facebook är vårt ”klubb­ rum”. Där kan vi vara sociala, ställa frågor och ge varandra tips. Det är mycket vik­tiga funktioner för våra medlemmar. Och vi vill också ha basen i vår verksamhet där de allra flesta människorna rör sig dagligen. Men, vi minskar beroendet av Facebook som medlemsbas. TILL SIST, VAD BEHÖVER MAN GÖRA SOM MEDLEM NU?

– Än så länge ingenting. Vi kommer att informera alla i god tid och i lugn och ro göra en förflyttning av vårt regis­ ter till det nya systemet. Ingen kommer att bli lämnad utanför, vi lovar.


Marknadscheferna nr 1/2014 09

FACEBOOK – VÅRT KLUBBRUM Bli medlem i nätverket genom att ansöka om medlemskap i Facebookgruppen ”Marknadscheferna Malmö/Syd”. Mer information om hur du blir medlem finner du på www.marknadscheferna.se. Facebookgruppen är vårt virtuella klubbrum. Där kan vi diskutera olika frågor, tipsa varandra om saker samt få inbjudningar till Marknads­chefernas olika aktiviteter.

SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ SVARAR PÅ DINA FRÅGOR INOM MARKNADSRÄTT Är det jag som bär ansvaret för otillbörlig marknadsföring? SVAR: Oftast säger man ”annonsören” när man svarar på

NÄTVERKET MARKNADSCHEFERNA – NU ÖVER 2 700 MEDLEMMAR! Det som började som ett litet lokalt nätverk i Göteborg 2009 har växt till sig och är idag Sveriges största nätverk för marknadsansvariga. Marknadscheferna etablerade sig i Malmö 2011 och Stockholm i början av 2012. Och tillväxten fortsätter med ett par nya medlemmar varje dag! ■ I Göteborgsgruppen är vi idag över 1 500 medlemmar.Exempel på medlemmar är Akzo Nobel, Almondy, Atlet, BASF, Batteriexperten, Bauer Hockey, Bergsala, Bjurfors, BK Häcken/Gothia Cup, Black & Decker, Blomsterlandet, Borås Djurpark, Bostadsbolaget, Cabaret Lorensberg, Capio, Chalmers, COOP, Elanders, Elkedjan, Ernst & Young, Estrella, Faktum, Fem Förlag, Fender, Flügger, Forsman & Bodenfors, Frölunda Torg, Förbo, GAIS, Garmin, GP, Gunnebo, GT, Göteborg & Co, Göteborgs Symfoniker, Hallandstrafiken, Hard Rock Café, Harrys Pubar, HiQ, Hornbach, Husqvarna, ICA, IFK Göteborg, Jotex, Jula Postorder, Kajskjul 8, Kappahl, Kinnarps, Kärcher, La Redoute, Lindex, Luna, Motörheadphönes, Mölnlycke Health care, MQ, Nobel Biocare, Orrefors Kosta Boda, Peab, Posten, Redcats, Resia, Semcon, Schenker, Smarteyes, Staples, Stena Line, Stena Stål, Subway, Svensk Sjöfarts Tidning, Svenska Mässan, 2Entertain, TV4, Universeum, Vann, Volvo, Västtrafik, Wallenstam, Yamaha, Åbytravet, ÖIS. ■ I Stockholmsgruppen är vi idag nära 700 medlemmar. Exempel på medlemmar är ACO Nordic, Air France, Berghs School of Communication, Bonnier Publications, Brommapojkarna, Casall Sport, Cisco, Dell, Deloitte, DHL, Disney Channel, Efva Attling Stockholm, Electrolux, EPiServer, Ericsson, Ernst & Young, Espresso House, Europcar, Folksam, Frödinge Mejeri, Grant Thornton, Gudrun Sjödén Design, Hamburger Börs, Hermods, Hertz, Hyundai Bilar, IBM, ICA, If Skadeförsökring, Interflora, Jetpak, Kungliga Biblioteket, Michelin, Microsoft, NASDAQ, Nordea, Odd Molly, Oracle, Peak Performance, Peugeot Sverige, Polarn O. Pyret, Poolia, Preem, Procter & Gamble, PwC, Rentokil, Samhall, Scandic Hotels, SF Bio, SMHI, Sogeti, Stadium, Stockholms Stad, Stockholms Stadsteater, Svenska Spel, Taxi 020, The Walt Disney Company, TNS SIFO, Twentieth Century Fox, UC, UNICEF, Valio, Ving Sverige. ■ I Malmögruppen närmar vi oss 600 medlemmar.Exempel på medlemmar är Alfa Laval, Anticimex, AWA Patent, Berendsen, Bostik, Cervera, DFDS Seaways, Duni, Egmont Tidskrifter, Emporia, GfK Sverige, Gillebaragren, Glaxo Smith Kline, Gleerups, Granngården, Helsingborgs Hamn, Honda, Honeywell, IHM, Ikano Bank, IKEA, Kiviks Musteri, Kvällsposten, Kwintet, Landskronahem, Leaf Sweden, LUGI Handboll, Lund University, Länsförsäkringar, Malmö Arena, Malmö Opera, Malmö Stadsteater, Menu Italiano, Mercedes-Benz, MFF, Mobilia, Mynthuset, Panduro Hobby, Park Inn, Peugeot, Parajett, Randstad, Ronneby Brunn, Rörläggaren, Sankt Gertrud Konferens, Scandic Hotels, Scandlines, SELGA, Sembo, Setterwalls Advokatbyrå, Sigma, Skånemedia, Skånemejerier, Skånetrafiken, Solid Försökringar, Sone Ericsson, Studentlitteratur, SveaReal, Svenssons i Lammhult, Swedish Armed Forces, Sällma, Sölvesborgshem, Tehuset Java, Tetra Pak, Thule Group, Trelleborg, Unilever, Vattenfall, Woody Bygghandel, Öresundsbron, Öresundskraft.

frågan vem som är ansvarig för otillbörlig reklam- eller marknadsföringsåtgärd. Och det är ju förvisso rätt. Annonsören är ansvarig för de reklam- och marknadsföringsåtgärder som man använder på marknaden. Men även anställda hos näringsidkaren och andra som handlar på näringsidkarens vägnar och som väsentligt bidragit till marknadsföringen kan drabbas av sanktionerna och ej att förglömma rättegångskostnader till KO eller annan motpart. Ansvarskretsen är alltså bredare än bara annonsören. Det har vid flera tillfällen hänt att media och reklambyrå meddelats förbud vid vite för överträdelse av marknadsföringslagen. Dessa agerar på vägnar av näringsidkaren eller har väsentligt bidragit till marknadsföringsåtgärden. Detta gäller alltså också anställda; verkställande direktörer, styrelseledamöter, firmatecknare men även anställda på lägre nivåer som haft inflytande över marknadsföringsåtgärden. Solidariskt ansvar för sanktioner och kanske oftast, rätte­ gångs­kostnader kan svida ganska rejält särskilt om företaget gått i konkurs eller upplösts på annat sätt och det bara är den enskilde som finns kvar att bära ansvaret. Preskriptionstiden för överträdelser enligt Marknadsföringslagen är fem år från publicering. Man kanske inte är kvar i verksamheten utan har tagit ny anställning. Samtidigt är det givetvis ett ibland nödvändigt vapen att ta till för KO och näringsidkare som söker rättelse på ett företags marknadsföring. Exempel på detta är just att ett företag gått i konkurs. I en sådan situation vill man förhindra att ”fysikerna” gör om reptricket i en annan konstellation. Detta intresse kan naturligtvis finnas även i andra sammanhang. Vad gäller reklambyråer och framförallt media är det ett sätt att sätt att stoppa en marknadsföringskanal. Men det är också ett utmärkt hot mot enskilda personer som ogärna ”riskerar hus och hem” för en marknadsåtgärd.

»

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska full­ servicebyråer. Josefin Leiman är advokat med specialistkompetens inom immaterialrätt. Du når henne på josefin.leiman@setterwalls.se eller 010–690 04 26.

www.setterwalls.se

Ansvarskretsen är bredare än annonsören


010 Marknadscheferna nr 1/2014 Marknadschefsdagen

Bruce Dickinson gästade Göteborg och föreläste på Marknadschefsdagen.

Att skapa fans och inte Affärsmannen, piloten, fäktaren men framförallt frontmannen i Iron Maiden – Bruce Dickinson avskyr kunder, trots att han handskas med dem varje dag. Men lojala, engagerade kunder kallas fans, och det är en helt annan sak. EN KUND HAR alltid valet att vända dig ryggen och kommer att överge dig och din produkt när något annat som lockar mer dyker upp. Det säger sångaren i nu­mera legendariska hårdrocksbandet Iron Maiden, Bruce Dickinson under sin föreläsning på Marknadschefsdagen. Han är väl medveten om att alla som köper deras musik, går på deras konserter och stolt bär deras t-shirts i viss mening ändå är just kunder. Men han vill se det som en mer förädlad variant. Det vi vanligen kallar fans. – Det låter inte så rock ’n’ roll, men de är ju kunder till oss. Fast om man verkligen bryr sig om sina kunder och samverkar med dem så byggs det upp en

relation, och de blir istället fans, säger Bruce Dickinson från scenen i K-salen under MEG. VID ETT FÖRSTA ÖGONKAST är det svårt att tro att den för dagen kavajprydda mannen som håller i seminariet ”How to turn customers into fans” till vardags frontar ett av de mest inflytelsefulla och framgångsrika Heavy Metalbanden någonsin. Det är något i den numera 55-åriga sångarens vardagsstil med skjorta, kavaj och löst sittande chinos som inte känns helt lättlänkat till låttitlar som ”Bring your daughter to the slaughter” eller ”The number of the beast”. Men å andra sidan är han även fäktare som varit

rankad topp tio i Storbritannien, pilot som flugit åt allehanda bolag, författare, programledare och framgångsrik entre­ prenör som startat och drivit flera företag. – Om man missköter relationen, om vi till exempel skulle sälja tröjor som går sönder, spela playback på konserter eller annat, så skulle vi snabbt märka att våra fans istället blev kunder. Och jag hatar kunder, fortsätter Bruce. HAN EXEMPLIFIERAR MED sportens värld där fansen inte slutar gå på sitt lags matcher för att de är inne i en dålig period. Han jämför även med Apple som genom historien haft hängivna fans till skillnad från fienden Microsoft, som setts


Marknadschefsdagen Marknadscheferna nr 1/2014 011

Marknadschefsdagen uppskattad addering till MEG

Foto: Niklas Maupoix

   kunder som ”the evil empire” som Bruce Dickin­ son beskriver det. Men idag är pendeln på god väg att slå om då Microsofts ägare Bill Gates ger bort stora delar av sin förmögen­ het till välgörenhet och Apple inte ger bort ett endaste dugg. Ens till sina kunder. – Fans bryr sig om visionerna och in­ nehållet. Det är därför som band har fans och skivbolagen bara har kunder. BRUCE DICKINSON FORTSÄTTER

seminariet med att berätta om hur Iron Maiden valt att ta relationen med sina fans till ytterligare steg. De startade ett eget ölmärke, ”The Trooper” och gjorde en uppmärksammad turné med sitt egna flygplan. Ölet valdes omsorgsfullt ut och har idag egna fans fristående från allt det musikaliska. – Allt handlar egentligen om att inte ge folk skräp som har ditt namn på sig, menar Bruce Dickinson.

CHRISTIAN EGEFUR

MEG14 lockade över 4 000 besökare och bjöd på bland annat 150 föreläsare och 80 programpunkter. Redan har planeringen för nästa års MEG börjat.

Tillägget av en marknadschefsdag och den nya besöksgrupp det förde med sig var otroligt uppskattat enligt MEGs evenemangs­ ansvarige Åsa Bernlo. Årets mässa drog fler besökare än någonsin och nu planerar man redan inför 2015. NÄR 2014 ÅRS MEDIEDAGAR summerats kunde man konstatera att sammanlagt 4 100 personer besökte mässan och att det var fler unika besökare än de tidigare två åren. – Det känns jättebra. Förra året hade vi Grävseminariet och en dag längre, men evenemanget har ändå växt och som egen enhet haft flest besökare någonsin, säger Åsa Bernlo. MEG14 bjöd på totalt 150 föreläsare som medverkade i 80 olika program­ punkter. Den största nyheten för året var att man slog sig ihop med Marknadsche­ ferna och skapade Marknadschefsdagen som ett parallellt evenemang till MEG. – Det har varit otroligt uppskattat och tillfört en hel ny besöksgrupp. Det är roligt att se hur olika professioner möts och hittar samverkan. Så här det tredje

året känns det som att formen för MEG har satt sig och vi har en bra grund att bygga vidare på. PLANERINGEN INFÖR 2015 är re­ dan i full gång. Nästa mässa kommer bland annat bjuda på en nysatsning på teknikområdet. – Teknik är ett litet trubbigt ord som nästan känns otillräckligt för att beskriva all utveckling det genererar. I vanliga fall är MEGs huvuddelar in­ nehåll, teknik och publik, men nästa år hoppas vi kunna bjuda på ett bredare program vad gäller tekniken. Det kan vara diskussioner och seminarier om hur framtidens innehåll kommer att se ut, vilka möjligheter skapas med streaming, enkelheten i att skicka rörliga bilder och annat.  CHRISTIAN EGEFUR


012 Marknadscheferna nr 1/2014 &Friends

KVINNOR

är i stort sett alltid din

VIKTIGASTE MÅLGRUPP En rad undersökningar visar att kvinnor har avgörande inflytande på cirka 80 procent av alla köpbeslut. Det finns också en mängd data som visar att det skiljer sig mellan kvinnors och mäns sätt att ta beslut i köpprocesser samt inhämta information. Det är bakgrunden till att Bodil Czarnecki tillsammans med danska LoweFriends startade &Friends communication, Sveriges första reklambyrå med fokus på kommunikation till kvinnor. KVINNOR SOM MÅLGRUPP har en fantastisk tillväxtpotential. Det är numera långt fler kvinnor än män som tar högskoleexamen, kvinnor får allt högre befattningar och därmed också ökad köp­ kraft. I storstäder har kvinnor över 30 år högre genomsnittlig inkomst än män. I en internationell undersökning har det sagts att kvinnor som målgrupp har större tillväxtpotential än BRICländerna tillsammans.

tolkad, kvinnor vill istället veta hur många musikstycken, filmer eller bilder den rymmer. Det här missförstås ibland av produktut­ vecklare som misstolkar önskan om att få färre fakta som samma sak som färre produktegenskaper. Men så är ju inte fallet. Kvinnor vill ha lika bra produkter som män, men definitionen på vad som är bra kommunikation för att presentera produkten är oftast lite olika mellan könen.

Hur ser det då ut i Sverige?

Kvinnor köper inte bara produkten utan även företaget bakom

– Tendenserna med fler högutbildade kvinnor är den samma även i Sverige. Och även hos oss finns grundläggande skillnader i man­ligt och kvinnligt sätt att inhämta information och ta beslut i köp­ processer som i resten av världen, säger Bodil Czarnecki. – Det är här som &Friends Communication kan göra en stor skillnad genom att besitta en unik, djup kunskap om hur man ska kommunicera för att bättre nå fram till kvinnan som konsument och målgrupp och på så sätt hjälpa de företag som vill få ökad försäljningseffekt. Bodil fortsätter: – I en del branscher som till exempel dagligvaruhandeln, är man duktiga på att bemöta kvinnliga och manliga kunder utifrån deras olika önskemål i säljsituationen – men i marknadskommunika­ tionen utgår man ofta från ett generellt manligt perspektiv och förbiser det kvinnliga helt. I andra branscher tänker man inte på det kvinnliga perspektivet vare sig när det gäller produktutveck­ ling, marknadsförings- eller försäljningssituationen och missar på så sätt potentiell försäljning. – En viktig sak att notera, menar Bodil, är att det inte handlar om att värdera manligt och kvinnligt sätt att bete sig, utan istället om att lyssna till de olika förhållningssätten, bejaka skillnaderna och därefter kommunicera på ett sätt som verkligen når fram. One size doesn’t fit all.

För kvinnor är det viktigare hur företaget bakom en produkt eller tjänst agerar. Står hon i en valsituation med likadana produkter väljer hon i högre grad produkten där företaget bakom gör något gott för samhället, är mest etiskt eller ekologiskt tänkande. Kvin­ nor är helt enkelt mer altruistiska och gemenskapsorienterade än män.

Mindre fakta mer kontext och nytta

Bodil Czarnecki förklarar en av skillnaderna som handlar om att kvinnor snabbare tar åt sig information om man presenterar nyt­ tan och inte bara fakta, och ger ett exempel: – Män och kvinnor köper båda smartphones och vill gärna veta hur stor lagringskapacitet som finns i deras telefon och får därför information om antal gigabyte. För många är informationen svår­

Kvinnor letar alltid efter den optimala lösningen

De flesta män har en linjär beslutsprocess där man fokuserar på målet ”en bra lösning” genom att ta ett steg i taget. Kvinnors mål är istället att nå ”en optimal lösning” vilket hon gör genom att leta mycket mer brett efter information för att försäkra sig om att hon verkligen kollat alla möjligheter innan hon tar beslut. Kan man som företag hjälpa till att underlätta denna process når man långt. Inspiration, miljö och bemötande ger engagerad kund

För att få en kvinnlig kund att bli engagerad räcker det dock inte att sälja bra produkter och tjänster. Bemötande och köpinspiration är väsentliga för att hon ska känna sig riktigt nöjd. De företag som lever upp till detta kan räkna med lojala kunder. ÄVEN OM EXEMPLEN är generella är kvinnor helt enkelt en affärspotential som är inte kan förbises. Och, understryker Bodil Czarnecki, tänk på att kvinnor i genomsnitt delar en god (och dessvärre även en dålig) upplevelse 22 gånger mer än män som endast delar fyra gånger. Det gör dem mycket viktiga i sociala media och oerhört viktiga som ambassa­dörer för de företag de tycker om. Utesluter man då männen? Nej, erfarenheten visar att det kvin­ nor appellerar även till män, dock är det inte alltid så tvärtom.

KIM JUUL ANDERSEN


&Friends Marknadscheferna nr 1/2014 013

Det inte handlar om att värdera manligt och kvinnligt sätt att bete sig, utan istället om att lyssna till de olika förhållningssätten, bejaka skillnaderna och därefter kommunicera på ett sätt som verkligen når fram

Missa inte!

TURNÉ MED MARKNADSCHEFERNA Anna Karin Holck, Sverigechef, Kapp­Ahl och Bodil Czarnecki, &Friends communication föreläser på ämnet “Lyssna på din kvinnliga målgrupp – en outnyttjad försäljningspotential”. ➤ Göteborg Scandic Opalen Onsdag 14/5, 18–21

➤ Malmö Scandic St. Jörgen Onsdag 21/5, 17–20

➤ Stockholm Elite Palace Torsdag 22/5, 17–20

Lätt förtäring serveras. Arrangemanget är kostnadsfritt men 500 kronor debiteras vid frånvaro om du glömmer avboka. Anmälan till therese@andfriendscommunication.se. Foto: Kim Svensson


014 Marknadscheferna nr 1/2014 Kvällsposten

Från papperstiger till Från papperstiger till Från papperstiger till Från papperstiger till

Affärslejon Affärslejon Affärslejon Det händer mycket, och det händer fort. Det händer mycket, och händer fort. Kvällsposten är idag sådet mycket mer än vad den någonsin har varit. I en ny värld Det händer mycket, och det händer fort. Kvällsposten är idag så mycket mer än vad skapat den någonsin har varit. en nyroll värld av olika medier och kanaler har Kvällsposten sig en egen och Itydlig i den Kvällsposten är idag så mycket mer än vad den någonsin har varit. I en ny värld av olika medier och kanaler Kvällsposten skapat sig en egen och tydlig roll i den Det händer mycket, och dethar händer fort. pågående utvecklingen. avKvällsposten olika medier och kanaler har skapat sig utan en egen och Itydlig roll i den pågående utvecklingen. är idag så mycket mer än vad den någonsin har enavny värld Kvällsposten är inte längre en Kvällsposten traditionell kvällstidning ett varit. system fler kanaler pågående utvecklingen. Kvällsposten är inte längre enläsarna traditionell kvällstidning ett system av fler av olika medier och kanaler har Kvällsposten skapat en egen och tydlig roll kanaler i den som erbjuder närkontakt med – dygnet runt. sig utan Kvällsposten är inte längre traditionell kvällstidning utanökar ett system av fler kanaler som erbjuder närkontakt meden läsarna – dygnet runt. som pågående utvecklingen. Därmed skapas också nya kombinationsmöjligheter värdet på som erbjuder närkontakt meden läsarna – dygnet runt. som Därmed skapas också nya kombinationsmöjligheter värdet på Kvällsposten är inte längre traditionell kvällstidning utanökar ett system av fler kanaler annonsörernas investeringar. Därmed skapas också nya annonsörernas investeringar. som erbjuder närkontakt medkombinationsmöjligheter läsarna – dygnet runt. som ökar värdet på annonsörernas investeringar. Därmed skapas också nya kombinationsmöjligheter som ökar värdet på Det du nu ska få hörainvesteringar. kanske överraskar tem, vilket innebär att vår roll, vår funk- rädda för att göra det som andra inte gör, annonsörernas dig. du Kvällsposten har kanske aldrig varit större Det nu ska få höra överraskar än nu. dig. Kvällsposten har aldrig varit större Det du nu ska få höra kanske överraskar änVem nu. kunde tro det? dig. Kvällsposten har aldrig varit större Kvällsposten lever i dåtid, utan i Vem det? Det dukunde nu skatro få hörainte kanske överraskar än nu. nutid och framtid – vilket att vii Kvällsposten lever inte i innebär dåtid, dig. Kvällsposten har aldrig varit utan större Vem kunde tro det? ständigt vårinnebär position nutid framtid – vilket att på vi än nu.ochmoderniserar Kvällsposten lever inte i dåtid, utan i marknaden och ständigt moderniserar vår lösningar position för på Vem kunde tro skapar det? nya nutid och framtid – vilket innebär att vi att möta nyaoch behov och önskemål. marknaden skapar nya lösningar föri Kvällsposten lever inte i dåtid, utan ständigt moderniserar vår position på Vår stora uppgift nu och framöver att möta behov–och önskemål. nutid ochnya framtid vilket innebär att är vi marknaden och skapar nya lösningar för att läsare kring Vårsamla stora uppgiftoch nu annonsörer och är ständigt moderniserar vår framöver position på att möta nya behov och önskemål. det egna varumärket flera olika medieatt samla läsare ochi annonsörer kring marknaden och skapar nya lösningar för Vår stora uppgift nu och framöver är kanaler. tar 400.000 personer till sig det egnaIdag varumärket i flera olika medieatt möta nya behov och önskemål. att samla läsare och annonsörer kring Kvällspostens nyheter information kanaler. Idaguppgift tar 400.000 personer till sig Vår stora nu och och framöver äri det egna varumärket i flera olika medievåra olika kanaler, varjeannonsörer daginformation – och det äri Kvällspostens nyheter och att samla läsare och kring kanaler. Idag tar 400.000 personer till sig fler någonsin. våra olika kanaler, varje dag olika – ochmediedet är det än egna varumärket i flera Kvällspostens nyheter och information i Vem fler änkunde någonsin. kanaler. Idagtro tar det? 400.000 personer till sig våra olika kanaler, varje dag – och det är Vem kunde tro det? och information i Kvällspostens nyheter fler än någonsin. 25 nya läsare varje dag våraprocent olika kanaler, varje dag – och det är Vem kunde tro det? Detprocent en avnya styrkorna Kvällspos25 läsaremed varje dag fler änärnågonsin. ten som papperstidning. Det är en avtrostyrkorna med KvällsposVem kunde det? 25 procent nya läsare varje dag Detsom finns en 25 procentig rotation i köpten papperstidning. Det är en av styrkorna med Kvällsposkretsen från till en annan – så vid Detprocent finns enen 25dag procentig rotation i köp25 nya läsare varje dag ten som papperstidning. enDet frekvent annonsering når man kretsen en dag till enmed annan – såstänvid är från en av styrkorna KvällsposDet finns en 25 procentig rotation i köpdigt nya läsare. en frekvent annonsering når man stänten som papperstidning. kretsen från en dag till en annan – så vid Men i läsare. dagens mediebeteende utdigt Detnya finns en 25 procentig rotationär i köpen frekvent annonsering når man stängångspunkten våra tre annan mediekanaler Men i från dagens mediebeteende utkretsen enatt dag till en – är så vid digt nya läsare. ska samverkaannonsering för maximera annonsögångspunkten att att våra trenår mediekanaler en frekvent man stänMen i dagens mediebeteende är utrernas ska digt samverka nyaslagkraft. läsare.för att maximera annonsögångspunkten att våra tre mediekanaler För sedan var Kvällsposten en rernas Men20slagkraft. i årdagens mediebeteende ärpaputska samverka för att maximera annonsöperstidning men nu är vi trekanalsysFör 20 år sedan Kvällsposten en papgångspunkten attvar våra treettmediekanaler rernas slagkraft. perstidning men vi ett trekanalsysska samverka förnu attär maximera annonsöFör 20 år sedan var Kvällsposten en paprernas slagkraft. perstidning men nu är vi ett trekanalsysFör 20 år sedan var Kvällsposten en papperstidning men nu är vi ett trekanalsys-

tion vårinnebär effektivitet somroll, medieval har tem,och vilket att vår vår funkså många flereffektivitet dimensioner fördelar. tion och vår somoch medieval har tem, vilket innebär att vår roll, vår funkså många fler dimensioner och fördelar. tion och vår effektivitet som medieval har Att ut både brett och riktat tem,nå vilket innebär att vår roll, vår funkså många fler dimensioner och fördelar. Vi är alla och vi har olika vanor. Att nå ut både brett och riktat tion och vårolika, effektivitet som medieval har Det också i hur vi och använder oss ärser allavi olika, och vi har olika vanor. såVi många fler dimensioner fördelar. Att nå ut både brett och riktat avDet olika Sant är att sermedier. vi också i hur vi tidningsläsananvänder oss Vi är alla olika, och vi har olika vanor. det är i äldre åldersgrupper av medier. Sant är att tidningsläsanAttolika nåstörre ut både brett och riktat– men Det ser vi också i hur vi använder oss de är inte oviktiga och de är framförallt det större i äldre – men Vi är alla olika, ochåldersgrupper vi har olika vanor. av olika medier. Sant är att tidningsläsanköpstarka. de är ser intevioviktiga framförallt Det också ioch hur de vi är använder oss det är större i äldre åldersgrupper – men möterSant vi nya medievanor med köpstarka. avSamtidigt olika medier. är att tidningsläsande är inte oviktiga och de är framförallt fler kanaler och kan nåmedievanor fler målgrupper Samtidigt vi åldersgrupper nya med det är störremöter i äldre – men köpstarka. och ålderskategorier med våra olika budfler och kan nåde fler de ärkanaler inte oviktiga och ärmålgrupper framförallt Samtidigt möter vi nya medievanor med skap. och ålderskategorier med våra olika budköpstarka. fler kanaler och kan nå fler målgrupper Den gängse bilden av kvällstidningar är skap. Samtidigt möter vi nya medievanor med och ålderskategorier med våra olika budatt de mest läses av menmålgrupper den bilden Den gängse bilden avnåkvällstidningar är fler kanaler och kanmän, fler skap. stämmer inte heller. Fördelningen mellan att mest läses av män, bilden ochde ålderskategorier medmen våraden olika budDen gängse bilden av kvällstidningar är läsarna Kvällsposten är ca 50 procent stämmer heller. Fördelningen mellan skap. avinte att de mest läses av män, men den bilden kvinnor ochKvällsposten 50 procent män. läsarna av är ca 50 procent Den gängse bilden av kvällstidningar är stämmer inte heller. Fördelningen mellan Vem troprocent det? kvinnor ochläses 50 män. att de kunde mest av män, men den bilden läsarna av Kvällsposten är ca 50 procent Vem kunde det?Fördelningen mellan stämmer intetro heller. kvinnor och 50 procent män. Det äravinte idéer vi saknar läsarna Kvällsposten är ca 50 procent Vem kunde tro det? Tvärtom. Det äroch inte vi män. saknar kvinnor 50idéer procent Kvällsposten i ständig utveckling, en Tvärtom. Vem kunde troärdet? Det är inte idéer vi saknar traditionell aktör nu ärutveckling, en medveten Kvällsposten är isom ständig en Tvärtom. och spelare på mediemarknaden. traditionell aktör som nusaknar är en medvetenI Detaktiv är inte idéer vi Kvällsposten är i ständig utveckling, en grunden det vårtpå publicistiska uppdragI och aktivärspelare mediemarknaden. Tvärtom. traditionell aktör som nu är en medveten och vår publicistiska agenda som driver grunden är det är vårt publicistiska uppdrag Kvällsposten i ständig utveckling, en och aktiv spelare på mediemarknaden. I oss framåt. och vår publicistiska driver traditionell aktör som agenda nu är ensom medveten grunden är det vårt publicistiska uppdrag Vårframåt. nyfikenhet över, vi är inteI oss och aktiv spelaregår påaldrig mediemarknaden. och vår publicistiska agenda som driver Vår nyfikenhet gårpublicistiska aldrig över, vi är inte grunden är det vårt uppdrag oss framåt. och vår publicistiska agenda som driver Vår nyfikenhet går aldrig över, vi är inte oss framåt. Vår nyfikenhet går aldrig över, vi är inte

vi kanför prata om allt, och gör detinte också, rädda att göra det som andra gör, med ettprata vardagligt språk att vi vi kan om allt, ochsom gör visar det också, rädda för att göra det som andra inte gör, är ”enettavvardagligt er”. Vi lyssnar, och med språk tar sominitiativ visar att vi vi kan prata om allt, och gör det också, agerar också när gäller våra annonär ”en för av er”.göra Vi lyssnar, tar initiativ och rädda att det som andra inte gör, med ett vardagligt språk som visar att vi sörers attoch ökagör effekterna av agerar också om närallt, det gäller våra vi kan möjligheter prata det annonockså, är ”en av er”. Vi lyssnar, tar initiativ och sina sörers att öka effekterna med investeringar. ettmöjligheter vardagligt språk som visar att av vi agerar också när det gäller våra annonäravdags se på Kvällsposten sina investeringar. ärDet ”en er”. att Vi lyssnar, tar initiativ med och sörers möjligheter att öka effekterna av nya Detögon. ärockså dags att pågäller Kvällsposten med agerar närsedet våra annonsina investeringar. Med ögon som ser ett affärslejon där nya ögon. sörers möjligheter att öka effekternadet av Det är dags att se på Kvällsposten med tidigare stodsom en papperstiger. Medinvesteringar. ögon ser ett affärslejon där det sina nya ögon. tidigare Det är stod dags en attpapperstiger. se på Kvällsposten med Med ögon som ser ett affärslejon där det nya ögon. tidigare stod en papperstiger. Med ögon som ser ett affärslejon där det tidigare stod en papperstiger.

fAktA fAktA Kvällsposten är en edition av Kvällstidningen fAktA Expressen. Kvällsposten på nyheter i Kvällsposten är en editionäravbäst Kvällstidningen södra Sverige, där vi har är enbäst stor på ochnyheter jämn spridExpressen. Kvällsposten i fAktA Kvällsposten ärdär en vi edition Kvällstidningen ning. Halland, Blekinge och är södraSkåne, Sverige, har enavstor ochSmåland jämn sprid-

Expressen. är bästoch på Småland nyheter i är våra viktigaste bevakningsområden, men även ning. Skåne,Kvällsposten Halland, Blekinge Kvällsposten ärdär en vi edition Kvällstidningen södra Sverige, har enavoch stor och men jämn spridnyheter från övriga Sverige världen har en våra viktigaste bevakningsområden, även Expressen. Kvällsposten ärvarje bästoch på Småland nyheter i är ning. Skåne, Halland, Blekinge given plats i Kvällsposten dag. Vi är i dag nyheter från övriga Sverige och världen har en södra Sverige,med där vi har en stor och jämn spridvåra viktigaste bevakningsområden, men ett mediehus verksamheter i alla mediegiven plats i Kvällsposten varje dag. Vi är iäven dag ning. Skåne, Halland, Blekinge och Småland är nyheter från övriga Sverige och världen har en kanaler, papperstidning, på nätet, i mobilen och ett mediehus med verksamheter i alla medievåra viktigaste bevakningsområden, men även given plats i Kvällsposten varje dag. Vi är i dag läsplattan. Kvällspostens bas har en bred bevakkanaler, papperstidning, på nätet, i mobilen och nyheter från övriga Sverige ochoch världen har en ett med verksamheter alla medieningmediehus av nyheter, sport ochbas nöje vår särprägel läsplattan. Kvällspostens har ien bred bevakgiven plats i Kvällsposten varje dag. Vi ärbåde i dag kanaler, papperstidning, på nätet, i mobilen och är den lokala och regionala inriktningen, ning av nyheter, sport och nöje och vår särprägel ett mediehus medannonsmässigt. verksamheter ien allabred medieläsplattan. Kvällspostens bas har bevakredaktionellt och Våra läsare är den lokala och regionala inriktningen, både kanaler, papperstidning, nätet, i mobilen och ning ochpånöje och vårläsare särprägel bildaravettnyheter, tvärsnitt av Sveriges befolkning i fråga redaktionellt ochsport annonsmässigt. Våra läsplattan. Kvällspostens basutbildning. har en bredbåde bevakär den lokala och regionala inriktningen, om kön, ålder, inkomst och bildar ett tvärsnitt av Sveriges befolkning i fråga ning av nyheter, sport och nöje och vårläsare särprägel redaktionellt annonsmässigt. Våra om kön, ålder,och inkomst och utbildning. är denett lokala och regionala inriktningen, bildar tvärsnitt av Sveriges befolkningbåde i fråga redaktionellt annonsmässigt. Våra läsare om kön, ålder,och inkomst och utbildning. bildar ett tvärsnitt av Sveriges befolkning i fråga om kön, ålder, inkomst och utbildning.


Kvällsposten Marknadscheferna nr 1/2014 015

400.000 läsare 400.000 läsare 400.000 läsare varje dag! 400.000 läsare varje dag! varje dag! varje dag!


016 Marknadscheferna nr 1/2014 ACT

LÄNGRE RÄCKVIDD Många kanaler, stort mediabrus och tuffa sparkrav? Dags att konsolidera, få ihop helheten och nå större effekt! MARKNADCHEFEN HAR FLER BRÄNDER ATT SLÄCKA ÄN NÅGONSIN

Ingen marknadschef kan undgå att antalet kanaler att kommunicera genom har mångfaldigats de senaste åren. Den yngre generationen använder You­ tube som sin primära sökmotor så kommunicerar du inte via film och sök­ optimering så finns du inte om några år. Samtidigt förväntas vi producera proffsiga och uppmärksammade event, uppdatera hemsidor, kampanjsidor och appar, vi ska skicka epost och sms och svara snabbt, effektivt och trovärdigt i medier som Facebook, Twitter, Flickr och Instagram. HR ropar efter hjälp kring branding på Linkedin och försäljningsavdelningen vill utveckla vårt gemensamma arbete med CRM. Hur får vi ihop vår CSR-kommunikation och vad gör våra konkurrenter i alla kanaler? Det är svårt att hinna med att vara strategisk när så många bränder ska släckas samtidigt. Känner du igen dig? AGERA SMART – FÅ IHOP HELHETEN I KOMMUNIKATIONEN

”Idag går det inte att satsa halvhjärtat. Vi överöses av marknadsbudskap flera tusen gånger per dag. Vill du synas gäller det att sticka ut – men på rätt sätt för varumär­ ket. Att skapa engagemang i alla led, internt såväl som externt, är ett måste och då krävs både kreativitet och mod, ”säger Jessica Östman, VD Inspired Minds.

När både tid och i viss mån budget är en avgörande faktor, finns det bara ett sätt att överleva. Du måste agera smart. Det går inte längre att ha för många leverantörer att möta, utvärdera och samarbeta med. Det är samtidigt viktigt att ta ansvar för helheten i varu­mär­ kesbyggandet. Se till att konsolidera resurserna till färre leveran­ törer och säkerställ att dessa få har erfarenhet och möjlighet att ta ansvar för helheten. Gör inte flera olika kampanjer i olika medier, utan få ihop eventstrategin med sociala mediestrategin genom att använda eventet som ett content i kampanjen som rullas i sociala medier – då vinner du både kontroll, tid och effekt. Använd content i sociala medier för att attrahera nya kunder och bemöt dem sedan i en positiv lojalitetsdialog så att du inte blir en one-hit-wonder utan en livspartner. Kanske genom en fab-app som faktiskt löser kundens livspussel?! LÄNGRE RÄCKVIDD OCH STÖRRE EFFEKT MED SAMLAT GREPP

Genom att arbeta strategiskt med ett samlat grepp över eventstrategi, content management och sociala medier når du fler och får en både starkare och längre effekt. Applicera

Som kundägt bolag är våra årligt återkommande fullmäktigeval viktiga för oss. De sista åren har en total omvandling av dessa event skett, både innehållsmässigt och rent kommunikativt. Idag är de väldigt eftertraktade event. Denna omvandling hade inte varit möjlig utan en helhetssyn på verksamheten och ett bra samarbete med Inspired Minds, en del av ACT.  Elisabeth Karlsdotter, projektledare Marknad och kommunikation, Länsförsäkringar Skåne


STÖRRE EFFEKT!

ACT Marknadscheferna nr 1/2014 017

med framgång denna modell i arbete med kundbearbetning, rekryteringsprocesser, lojalitetsdialoger och i viss mån även affärsutveckling. Det kräver visserligen en djupare analys av målgrupp och kundbeteende, det kräver strategisk kommunikation i alla kanaler, både live och online och det kräver en efter­ bearbetning som skapar förtroende. Å andra sidan, med denna strategiska investering är du och ditt varumärke vinnare! I vissa fall krävs ett internt förändringsarbete för att få ihop de olika kommunikationsprocesserna. Rygga inte för detta – det bygger både team och värdegrund och får därmed effekt i flera led. ACT-ING TOGETHER

Ett exempel på detta samlade sätt att arbeta är konceptet ACT* , ett samarbete mellan Inspired Minds, en event- och kommunikationsbyrå med strategisk in­ riktning och Walking Mountain, ett digitalt konsultbolag med expertis inom lojalitets- och förändringsarbete. Grunden till deras arbete ligger i uppdragsgivarens behov, mål och förutsättningar. En omfattande analys och ett 100%-igt engagemang för varje kund är andra framgångsfaktorer. Vilka kanaler och medier som används är högst olika och unika för varje situation och uppdrag. En gemensam helhetssyn och ett kreativt mindset är avgörande för ett positivt slutresultat. Varumärken de arbetat med är bland annat Länsförsäkringar Skåne, INDISKA och EON. *ACT = Analyse, Communicate, Trust

Våga vara Richard Branson! ➤ Ta intryck av Richard Branson, grundare av Virgin, som är känd för att alltid förenkla för sina kunder (oavsett bransch). Han använder enkel kommunikation i alla kanaler och älskar att synliggöra event med rätt strategisk inriktning.

RICHARD BRANSON’S 5 RULES FOR GOOD BUSINESS 1. If you don’t enjoy it, don’t do it. You must love what you do. 2. Be innovative: Create something different that will stand out. 3. Your employes are your best asset. Happy employees make for happy customers. 4. Lead by listening: Get feedback from your staff and customers on a regular basis. 5. Be visible: Market the company and its offers by putting yourself or a senior person in front of the cameras.

”Vi ser en klar trend bland de stora varumärkena att content marketing idag inte är enbart skriven text. Varumärken måste fylla sitt content med bilder, filmer och upplevelser. Och det starkaste content man kan använda sig av är ett event som är skapat för att kunna spridas i alla kanaler. Strategin kring hur det sprids och vad detta leder till (både internt över funktionerna och externt hos kunderna) är det som avgör hur stark och långsiktig effekt man får, säger Mia Rolf, VD Walking Mountain.

Vi lanserade i höstas en kundklubb där all kommunikation och konsumtion hänger ihop så att vi möter kunden där hon befinner sig, i butik eller på nätet, via appen, instagram eller epost. Alla system interagerar och ser kunden överallt, vi har idag cirka 300 000 medlemmar. Under skapandet och lanseringen av INDISKA Lovers & Likers hade vi hjälp av Walking Mountain, en del av ACT. Ylva Bergqvist, marknads-och försäljningschef INDISKA


018 Marknadscheferna nr 1/2014 PS Communication

PS Communication

➤ PS Communication är Nordens ledande brand experience-byrå. PS arbetar som affärspartner inom kommunikation och genom brand experience skapar och implementerar vi kanaloberoende kommunikation som påverkar våra kunders målgrupper. PS startades 1997 och finns i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo med över 150 anställda. ➤ Kontakt: Patrick Walldén, CEO Telefon: 070–652 31 30 patrick.wallden@ps-communication.se www.ps-communication.eu


PS Communication Marknadscheferna nr 1/2014 019

Marknadschefens ROLL HAR FÖRÄNDRATS I takt med att omständigheterna för att agera som marknadschef ser annorlunda ut är det kanske på tiden att fundera över rollen och vad den innebär. Det hävdar i alla fall Lars Andersson, senior planner på brand experiencebyrån PS Communication. Vad har egentligen hänt, Lars?

– Allt och inget. Marknadschefen står förstås inför samma ut­ maningar som hon alltid har gjort, men den stora skillnaden i dag är att de traditionella verktygen har blivit relativt uddlösa. Män­ niskors beteende har så drastiskt förändrats de senaste åren och den som inte insett vad som händer eller orkat ställa sig frågan om vad det innebär för sin egen verksamhet kommer råka illa ut. Den saken är klar. – Det är nedslående många marknads­chefer som i dag ägnar fokus, tid och ekonomiska resurser på traditionell reklam. Många sitter med en marknadsplan och rådgivare från 2009 och försöker med hjälp av gamla modeller hitta rätt i den nya kommunika­ tionsvärlden och det gör att de har det kämpigt. Ska man sluta göra reklam?

– Det är en bra fråga om man anlägger ett väldigt långt tid­ sperspektiv. Rent filosofiskt måste vi då ställa oss frågan om vad reklam egentligen är och inte är i så fall. Men visst, reklam i bemärkelsen ”annons” kommer att få det svårt framöver. Varför då?

– Det är flera faktorer som spelar in. Främst tror jag att det handlar om rele­vans. Mycket av reklam eller kommuni­k ation i dag löser inget problem för kon­sumenterna. Vi tar del av vad

världen har att erbjuda på andra sätt utan att bli avbrutna i det vi egentligen håller på med. Exempelvis kan vi fråga grannen eller söka på Google. Hur skulle du tänka om du var marknadschef?

– Jag skulle direkt sluta arbeta med konsulter och byråer som inte ägnar merparten av sin tid åt att fundera över hur man kan få företagets tjänster eller produkter att bli intressanta för sina kunder på riktigt. – Vi går mot en individualisering och den som lyckas få sin kund att uppleva att just hon har blivit tilltalad kommer ha större chans att lyckas. Förmågan att kunna paketera sin historia på ett spännande sätt kommer på så sätt att bli ännu viktigare. Storytelling har inte varit mer centralt sedan vi satt runt elden på sten­å ldern och underhöll varandra. Så vissa saker förändras inte särskilt lätt. Har marknadschefens roll ändrats?

– Ja, det tycker jag. Marknadschefen är ju viktigare nu än någonsin, men aktionsradien för en marknadschef är i dag be­ tydligt mer vid. I dag räcker det inte med att vara en bra bestäl­ lare och räkna rätt. Det är förmodligen den mest intellektuellt krävande rollen i dag på ett företag eftersom det är så mycket nytt man måste förstå och förhålla sig till.

LARS ANDERSSONS BÄSTA TIPS FÖR ATT LYCKAS UNDER 2014 1. ALLT HÖR IHOP Det är inte det ena eller det andra som är nyckeln till fram­gång – det är både och. Samt hur man lyckas få allting att samverka och hänga ihop.

2. SLÄPP INTE TAGET Fundera över vad det är för story du egentligen berättar. Är den inte rolig eller spännande nog behöver man tänka om och göra om. Det görs alldeles för många urvattnade saker eftersom man inte orkar ta det hela vägen.

3. TA KONTROLL Försök att få en överblick och kontrollera alla som kan fungera som förstärkare av dina budskap. Rekommendationer är snart det enda som fungerar och då måste din story vara bra nog att snacka om.

LARS ANDERSSON är senior planner på PS Communication och arbetar med insikt, strategi och konceptutveckling. Du når honom på 070-885 27 37 samt lars.andersson@ps-communication.se.


020 Marknadscheferna nr 1/2014 Berghs

Åtta av tio kommunikationschefer anser att en vd:ns kunskaper om strategisk kommunikation är avgörande för företagets framgång. Därför erbjuder Berghs School of Communication ett antal angelägna chefsutbildningar anpassade för personer i ledande positioner.

Berghs vill göra chefer  VÄRLDEN FÖRÄNDRAS I HÖGT tempo, där om råder föga tvivel. Den digitala utvecklingen har redan stark inverkan på i stort sett alla verksamheter och anses ändå bara vara i sin linda. Kraven på att kunna analysera och agera resultatorien­ terat ökar i takt med att konkurrensen hårdnar och resurserna, både monetära och personella, ofta krymper. Samtidigt behöver chefer och ledare förbättra sina kommunikativa kvaliteter. Mer än 70 procent av svenska chefers tid uppskattas upptas av kommunikation i någon form. Så hur navigerar vi på ledningsnivå för att behålla rätt kurs i detta hav av förändrin­ gar och omkastade förutsättningar? Enligt en färsk undersökning bland 579 europeiska kommunikationschefer framgår att en vd:s kunskap om kommu­ nikation blir allt viktigare för organisatio­ nens framgång. Nio av tio anser att vd:ns förmåga att hantera media är en viktig faktor för hur framgångsrik en organisa­ tion blir. Lika många värderar chefens

personliga varumärke som en viktig faktor för framgång och åtta av tio efterfrågar förmågan att hantera strategisk kommuni­ kation bland ledare. SOM EN AV VÄRLDENS bästa kommu­ nikationsskolor, verksam i Sverige sedan 1941, satsar nu Berghs School of Com­ munication stort för att effektivare länka kommunikationsbranschens kunskaper till övriga näringslivet. Under 2014 initieras utbildningar skräddarsydda för chefer som vill behålla initiativet och sin förmåga att leda effektivt även på en mer snabbrörlig, interaktiv och kommunikativ marknad. I skolans årliga trendspaning, Accord­ ing to Berghs, utkristalliseras fem kompe­ tenser som extra viktiga för ledningsper­ soner att förstå och hantera: ➤  Planning. Människor blir allt mer nogräknade vad gäller varumärken de engagerar sig i. Det ställer nya krav både på vad varumärket kommunicerar och hur

det agerar. Plannern försöker förstå var potentialen finns för en genuin och jämlik relation mellan varumärket och kunden, och hur den relationen kan initieras och stärkas. ➤  Digitalt ledarskap. Den digitala omvandlingen av allas våra verksamheter kommer inte att stanna av. Hur bygger vi in nödvändig snabbhet och flexibilitet i strategier och beslutsfattande för att hantera att kommunicera mer i realtid? Vilka verktyg möjliggör för oss att priori­ tera mellan kommunikationskanaler? ➤  Resultatbaserat ledarskap. Hur blir vi bättre på att öka ROI på marknads- och kommunikationsinvesteringar samt att mäta effekt? Kraven på beslutsunderlag gällande kommunikations- och marknads­ insatserna avseende strategi, mätbarhet och koppling till övergripande affärsmål ökar. Ledningen måste också hantera utmaningen att byta strategi oftare baserat på bevisad effekt, inte gissningar. ➤  Varumärkesstrategi. Varumärket,


Berghs Marknadscheferna nr 1/2014 021

 mer kommunikativa i dess olika format och skepnader, är bland det viktigaste ett företag eller en organisation har. Det är mer relevant som grund för strategiska beslut än affärsidén eftersom vi verkar i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika varandra. Då blir andra aspekter som känslor och per­ sonlighet allt viktigare för att kunna sticka ut och skapa intresse – och ytterst för att kunna konkurrera på marknaden. ➤  Kommunikativt ledarskap. Kunder, brukare och intressenter ställer allt större krav på öppenhet, snabb och pålitlig information och omedelbar interaktivitet med företag/organisationer. Samtidigt söker sig unga engagerade medarbetare till arbetsgivare med icke-hierarkiska infor­ mationsflöden och coachande ledare. En

kommunikativ ledare engagerar medar­ betare, andra chefer och kunder i dialog, ger och söker återkoppling, involverar såväl medarbetare, kunder som intressent­ er i ett samskapande. SAMTLIGA KOMPETENSOMRÅDEN kan du och dina chefskollegor förstärka genom Berghs Executivekurser. Kurser sker på dagtid och bygger fullt ut på skolans beprövade pedagogik med yrkesverksam­ ma lärare och action-baserat lärande. – I dag är alla människor kommuni­ katörer vare sig vi vill eller inte, i synner­ het företagsledare. Kommunikation blir därför den viktigaste kunskapen att ad­ dera till sin organisation, säger Camilla Wallander, vd på Berghs.

I dag är alla människor kommunikatörer vare sig vi vill eller inte, i synnerhet företagsledare

Camilla Wallander, vd, Berghs


022 Marknadscheferna nr 1/2014 Perspective

VI NÄRMAR OSS en nyhetshysterisk period. Under den tid som är kvar fram till valet i höst slåss partierna, och de båda blocken, om din uppmärksamhet och bli inte förvånad om skandaler kring politiker och politiskt tillsatta tjänstemän står som spön i backen framöver. – Det är klart att PR-planerna inför valet inkluderar avslöjanden kring de politiska motståndarna. Lika klart är att mediekanalerna tacksamt kommer att ta emot det som avslöjas. Förhoppningsvis med ett uns källkritik. En vettig gissning är att de stora aktörerna redan nu vet vad och när man ska släppa sina nyheter för att de ska få bäst effekt för det egna partiet och göra mest skada för motståndarlägret, säger Lars Sjögrell, PR-konsult och vd på PR- och kommunikationsbyrån Perspec­ tive.

VALÅR – DÅ SLIPAS

PR-VERKTYGEN ... och det finns skäl att vara extra källkritisk I höst är det val i Sverige. Lita på att PR-verktygen slipas i detta nu och att vi kommer att sköljas över av välplanerade, strategiska ”nyheter” och ”avslöjande skandaler”. Nu några månader före valet – eller supervalet, som det kallas – finns det skäl att ta vissa nyheter med en nypa salt och vara än mer kritisk till det som kommuniceras via allehanda kanaler.


Perspective Marknadscheferna nr 1/2014 023

PR HAR FÖRSTÅS länge varit ett väsent­ ligt politiskt verktyg. Men det blev väldigt tydligt för oss i Sverige när det borgerliga blocket, numera alliansen, vann valet 2006. En perfekt kommunikationsstrategi och plan kombinerades då med ett dittills sällan skådat bra genomförande. Det borgerliga blocket var kommunikativt mycket väl synkat och enat. ”Vi i alliansen tycker att…” – Det var första gången som man verk­ ligen agerade och kommunicerade enigt. Vid få tillfällen lyckades någon skapa en spricka i alliansens tillsynes totala enighet inför valet för åtta år sedan. VISA AV VALRESULTATET 2006 har de svenska politiska PR-aktörerna sedan dess åkt i skytteltrafik till USA för att lära sig hur ett vinnande politiskt PR-maskineri

ska rullas ut inför ett stundande val. – Lita på att man även har lyssnat och tjuvtittat på de som är specialister på ”black PR” och att ”avslöjande skandaler”, inte alltid med politisk relevans, kommer att bli en del av den kommande val­ rörelsen, säger Lars Sjögrell. Den gången, 2006, blev den sittande regeringen tagen på sängen av alliansens tajta kommunikation. Inför valet i höst är alla betydligt bättre förberedda. – Men det är också svårare att rätta in partier i en gemensam kommunikations­ strategi. Flera partier är i skriande behov av röster för att klara fyraprocentspärren och därmed kommer säkert knivhuggen att bli betydligt fler denna gång. FÖRUTOM DE TRADITIONELLA medie­ kanalerna, som enligt Lars Sjögrell kom­

mer att ha den största genomslagskraften även denna gång, ska det blir spännande att se hur och i vilken omfattning de politiska aktörerna kommer att använda nya medier. Här finns möjligheten att kommunicera riktigt smaskiga saker och spekulationer utan någon journalistisk granskning. Flashback, och liknande ”slasksidor” på internet sätter tacksamt igång olika trådar och flöden. – De sociala medierna och halvsan­ ningar levererade av anonyma avsändare ska bli spännande att följa fram till valet. Förhoppningsvis slår sådant tillbaka på avsändarna. Den som är reko och har sanning och ärlighet som rättesnöre i sin kommunikation är alltid vinnare. Bara hoppas att det också gäller inför valet i höst, säger Lars Sjögrell.

Det är klart att PRplanerna inför valet inkluderar avslöjanden kring de politiska motståndarna. Lika klart är att mediekanalerna tacksamt kommer att ta emot det som avslöjas.  Lars Sjögrell


024 Marknadscheferna nr 1/2014 Kntnt

IN TERVJ U M E D

Joe Pulizzi som besöker Göteborg den 22 maj Joe Pulizzi började använda “content marketing” redan 2001. 13 år senare är termen på allas läppar. Och han själv är dess störste guru och främste evangelist. Den 22 maj berättar han för dig (om du kommer till Content Meetup i Göteborg) vad content marketing är. Men jag kan inte hålla mig. Jag kontaktade Joe Pulizzi och gjorde denna intervju, som av naturliga skäl är på engelska. God läsning! VAD ÄR CONTENT MARKETING?

Thomas Barregren: Mr. Joe Pulizzi, since you are the father of content marketing, its greatest guru and chief evangelist, I must ask you: What is content marketing? Joe Pulizzi: Content marketing is the practice of creating and distributing valuable and relevant content to attract and retain customers. It is generally editorial driven (not productfocused content), focused on driving a behavior backed with a marketing goal, and consistently delivered to customers. Think of it like being a media company but not having to sell advertising or charging for the content. The goal of the content marketer is to ultimately sell more products and services, but generally the content creation process is similar to media companies. The brand will create high quality content, in one or multiple channels, over a period of time, for free — to create or maintain some kind of profitable customer action.

The deliverables of content marketing tend to be blogs, custom magazines, events, webinar series, ebooks, research projects, email newsletters etc. In the paid, earned and owned buckets of a marketing organization, this is completely in the “owned” bucket, although many companies buy paid media to promote their content. For example, this is what native advertising is. We see native advertising (creating content on a publisher’s platform for a fee) as a good strategy for getting people to engage in your content… but ultimately we want those people to be engaging directly with our platform. VARFÖR HI T TADE DU PÅ ”CONTENT MARKETING”?

Thomas: You came up with ”content marketing” in 2001. What happened around that time that caused you to start using that expression? Joe: In 2001, I was running a custom media division of a large publishing company. That meant I had to meet with a number of senior marketers and explain the values of them creating and distributing their own content instead of just advertising or PR. This was not easy. One of the biggest issues was that everyone called it something different. Custom publishing, custom media, brand journalism, customer media, etc. It’s very hard to educate people when everyone calls what you do something different. So I tried to use different terms for the practice of content marketing. When I used “content marketing” as the term, this was the one that senior marketers were most drawn to…so I started to use the term more and more. Then in 2007, 2008, 2009 more and more organizations started to pick up on the term. This allowed our discipline to grow…since we were all now talking the same language.

Content Meetup 2014

Yes, there is still a lot of confusion around what content marketing is…some people think this is social media, some think PR…but at least now we are all on a similar page. And now, the industry has taken off. The combination of consumer control over content, no barriers to entry for publishers, social media and Google’s algorithm changes have all created boom times for content marketing. Brands are creating media divisions, hiring journalists, and trying to figure out the discipline. We still have a long way to go, but we are headed in the right direction. VARFÖR HAR INTRESSET FÖR CONTENT MARKETING EXPLODERAT JUST NU?

Thomas: In beginning of 2013, almost nobody in Sweden had heard of content marketing. Now everyone is talking about it. What has enabled this change? Why now? Is it a hype? Joe: First of all, that is great news. Second, think of it this way. Consumers have all the control. In the past, there were only a few channels to get information, and were pretty much forced into the content produced on those channels. Now, consumers can get any information they want…they are free. At the same time, consumers can completely ignore all our sales and marketing information. They don’t need us at all, and the majority of content coming from companies today is about the company. That’s a great way to get ignored. So what do we do to get attention? We need to become publishers. We need to deliver amazing information and build relationships with customers through our content, not just our products and services. Companies around the world are just figuring this out. This means a lot of change, pain and struggle in large organizations. We’ve built our


Marknadscheferna nr 1/2014 025

marketing departments around paid media…now we need to even things out a bit and start building up our content divisions. VAD KOMMER DU PRATA OM PÅ CONTENT MEETUP 2014?

Thomas: You are keynote speaker at Content Meetup on May 22 in Gothenburg. What will you talk about? Joe: I’m going to talk about content marketing… what it really is. I’m going to discuss why so many organizations are doing it the wrong way, and how companies can do very simple things to get started on the right foot. At the end of the talk, I want people to be inspired about the possibilities…because to make content marketing happen in most organizations, it requires change. We need content marketing champions to make that happen.

Content Meetup 2014 En annorlunda konferens om CONTENT MARKETING, den 22 maj kl 12–17 i Göteborgs konserthus.

Tre frågor. Tre svar.

ÄR DI T T BES ÖK DEN 22 MAJ DET FÖRSTA I SVERIGE?

Thomas: Will this be your first visit in Sweden or Scandinavia? Joe: I have been to Finland many times. I’ve also been to Norway and Denmark…but NEVER Sweden. I’m really looking forward to it. VAR HI T TAR JAG MER INFORMATION?

Thomas: Mr. Pulizzi, thank you for taking time to answer these questions. If someone want’s to know more about content marketing, where can they find information? Joe: You can find information about me and the event at the www.kntnt.com page. Information about Content Marketing Institute can be found at www. contentmarketinginstitute.com. My latest book, Epic Content Marketing, can be found at www.epiccontentmarketing.com. And on Twitter, I’m @JoePulizzi.

Möt Joe Pulizzi Du träffar och kan själv prata med Joe Pulizzi om du kommer till Content Meetup den 22 maj i Göteborgs konserthus. Där får du även träffa Lena Hillstedt, marknadschef på Granngården, som på fem år har ställt om till content marketing, och idag fångar in 65% av kunderna via företagets egna kanaler. Granngården är en detaljistkedja med 109 butiker över hela Sverige som omsätter 1,6 miljarder. Dessutom får du själv, eller någon annan frivillig ur publiken hjälp att komma igång med content marketing – på scen inför 200 åhörare. Vill du inspireras och lära dig mer om jordnära content marketing är detta ett tillfälle du inte bör missa!

Vad är content marketing?

Hur kommer jag igång?

Joe Pulizzi, grundare av

Du, eller någon annan frivillig i publiken, får i workshop på scenen, inför 200 åhörare, hjälp att komma igång med content marketing.

Content Marketing Institute, förklarar content marketing. Vad är det? Var kommer det ifrån? Varför skall du göra det?

Finns ett jordnära svenskt exempel? Lena Hillstedt, marknadschef på Granngården, berättar varför de bestämde sig för att satsa på content marketing, utmaningar och lösningar, och resultatet efter 5 år. Med på scen är också Peter Söderberg, vd på contentbyrån Chiffer, som har varit delaktig i hela processen.

www.content-meetup.se

I SAMARBETE MED :


026 Marknadscheferna nr 1/2014 Månadens marknadschef

 SPÄNNANDE RESA  FÖR DEN DIGITALA

KAPTENEN Hemnet, webbannonser och sökmotoroptimering. När mäklarbranschens marknadsföring går från print till webb gäller det att ha en digital kapten vid rodret. På Bjurfors Öresundsregionen står Camilla Revå Axby stadigt på däck. MARKNADSCHEF, LÅNGDISTANSLÖPARE OCH MÅLMEDVETEN. Det är tre

ord som beskriver Camilla Revå Axby. I vår ska Bjurfors marknadschef till både Berlin och Göteborg för att avverka 21 kilometer. – Fast jag är inte jättesnabb på halv­ maraton, det låter bättre om du frågar om min bästa miltid. Den har jag gjort på 46 minuter. Skriv det, så får jag leva lite på gamla meriter, säger hon. I DRYGT SJU ÅR har Camilla Revå Axby arbetat på Bjurfors. I en så konjunktur­ känslig bransch har åren bjudit på stora utmaningar.. De senaste åren har bostads­ marknaden i Öresundsregionen varit sval, men under slutet av 2013 och början av 2014 har trenden vänt. – Vi ser ljust på 2014 och efterfrågan är nu större än utbudet. Trycket på bostäder är idag stort även i Malmö och även om det inte är lika stort som i Göteborg eller Stockholm så känns det såklart roligare att arbeta i branschen när den nu tar fart igen, berättar hon. VI SES PÅ BJURFORS kontor i hjärtat av Kockums gamla varvsområde. Väggarna pryds av bilder från varvsverksamheten för

Digital marknadsföring en av de viktigaste bitarna. Det ligger både i tiden och passar den typen av tjänster vi förmedlar.

att påminna om områdets historia. Revå Axbys egen historia är från en betydligt modernare bransch. Innan hon kom till Bjurfors arbetade hon i sex år för jobbsökarsajten StepStone. Att säga att hon har spetskompetens inom digital marknadsföring är alltså ingen underdrift. – Både för StepStone och för Bjurfors är digital marknadsföring en av de viktigaste bitarna. Det ligger både i tiden och passar den typen av tjänster vi förmedlar. Möjlig­ heten att snabbt kunna mäta respons är unik för digital marknadsföring och går inte att göra på samma sätt i print, vilket jag tycker är fantastiskt spännande, säger hon. Camilla Revå Axby grottar gärna ner sig i statistikverktyg för att ta fram de bästa sökorden eller hur den ultimata annonsen ska vara formulerad för att få så många klick som möjligt. Fortsättning på nästa sida


Månadens marknadschef Marknadscheferna nr 1/2014 027

Camilla Revå Axby

Ålder: 45 år Bor: Åkarp, mitt emellan Malmö och Lund Familj: Gift och har två flickor; Elsa, snart 14 år, och Agnes, 12 år Utbildning: Linjen för personaloch arbets­livsfrågor, marknadsföring och juridik Lyssnar på: All soul Favoritpryl: Min mobiltelefon Bästa egenskap: Målmedveten Sämsta egenskap: Otålig Ännu inte uppfylld dröm: Plugga italienska på sommarskola i Italien

Foto: Bildbyrån/ Petter Arvidsson


028 Marknadscheferna nr 1/2014 Månadens marknadschef

Camilla Revå Axby ser ljust på det här året: ”Efterfrågan är nu större än utbudet”, säger hon.

Har vi inte en hög varumärkeskännedom så finns vi inte i säljarnas tankar. Då blir inte våra mäklare inbjudna till försäljning. – Idag är folk vana vid att titta på nätet och en stor del av annonserna där och även i dagspress handlar för oss inte om att sälja. Vi kör mycket marknadsföring med målet att stärka vår profil och varu­ märke, så folk väljer att anlita oss när de själva ska sälja sin bostad.

Fortsättning från föregående sida­ – Vi arbetar till exempel med Google AdWords, alltså annonsering via vissa sökord i sökmotorn. Då väljer vi vilka ord vi vill annonsera på och vilka annonstex­ ter vi ska ha. Sedan mäts det hur många som klickar på annonserna. Vi testar också Facebooks nya funktioner för en vassare annonsering, det händer mycket på den fronten nu, säger hon. MÄKLARBRANSCHEN HAR förändrats mycket de senaste 15 åren. Bostadssajten Hemnet startade redan 1998 och har mer eller mindre haft monopol på digitala bostadsannonser. I alla fall om man ser till var konsumenterna vänder sig. – Åttiofem till nittio procent av bostäderna säljs idag via Hemnet eller en annan digital kanal. Samtidigt har hela branschen gjort en förflyttning. Traditio­ nellt sett har vi varit tunga i dagspress, men idag är nedtrappningen tydlig. För några år sedan var DN:s söndagsbilaga så tjock att de fick köra bostadsbilagor på fredagar också. Idag är den väldigt tunn, säger Camilla Revå Axby. Idag arbetar Bjurfors i flera digitala kanaler. Bland annat i morgontidningen Sydsvenskans lösningar för smartphones och genom deras hemsida. Enligt Revå Axby har även tilltalet ändrats i takt med att marknadsföringen förflyttats till nätet.

Bjurfors ➤ Bjurfors är en av de marknadsledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och är verksamma inom såväl privatmarknaden som den kommersiella fastighetsmark­ naden. Bjurfors är en av de marknadsled­ ande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och är verksamma inom såväl privatmark­ naden som den kommersiella fastighetsmarknaden. ➤ Bjurfors har cirka 370 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Halmstad, Åre, Bohuslän och i Båstad samt på Gotland, franska Rivieran och i Barcelona och Torrevieja/Costa Blanca i Spanien. ➤ Bjurfors bildades 1965 av Ragnar Bjurfors som bedrev mäklarverksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Väst­ erås. Idag ägs Bjurfors Sverige AB av Mats Ljung och Ola Lundqvist.

DEN STÖRSTA UTMANINGEN i Camilla Revå Axbys arbete är att få tiden att räcka till. Eftersom hon jobbar både övergri­ pande strategiskt och med lokala frågor inom marknadsföring är ingen dag den andra lik. – Det gäller att se till att man inte missar något både på det ena eller andra planet. Att hinna lyssna och se till att ha duktiga medarbetare och ett bra team med leverantörer för att tillsammans göra ett riktigt bra jobb. Vilket är kvittot på att ni gör ett bra jobb?

– Vi har löpande tracking på vår varumärkeskännedom och ser hur den utvecklas. Vi ser att den stärks och ökar hela tiden, vilket är mycket viktigt för oss. Har vi inte en hög varumärkeskännedom så finns vi inte i säljarnas tankar. Då blir inte våra mäklare inbjudna till försäljning. Den som ska sälja sin bostad kanske bjuder in tre mäklare för att se vilken man vill anlita, och då gäller det att Bjurfors är en av dem.

OLLE RÅDE


Masters of Plastic Printing

Vi har tryckt på plast sedan 1957 och har 6% nöjda kunder, övriga 94% är göör nöjda! Kampanjmaterial, golvdekaler, musmattor, hyllvippor, skyltar, bagtags, linjaler..... det fixar vi

www.inplastor.se

När dina texter ska prestera lokalt När vi på House of Stengard jobbar med översättning är det lika viktigt att förstå dig som avsändare, dina avsikter och mål, som det är viktigt att förstå den lokala mottagaren. Översättningarna ska vara rätt för ditt företag och dess image. Med ett utvalt team av projektledare och översättare arbetar vi för både affärsmässiga och kulturella behov. På så sätt bidrar vi till att de som läser förstår och reagerar som du tänkt dig. Detta är vad vi menar med att global kommunikation ska prestera lokalt. Välkommen till House of Stengard.

www.stengard.eu


030 Marknadscheferna nr 1/2014 IHM

Nöjda kunder är På IHM berättar vi ofta om våra egna tankar och vad vi kan göra för era företag. Idag tänkte vi vända på perspektivet och låta en av våra företagskunder berätta. Vi beger oss till Bil-Bengtsson i Skåne, ett av företagen i vår senaste utbildning tillsammans med Volvo. Vi möter vd Percy Gustavsson, som inte riktigt kan tro att det är sant att nöjd-kund-index har gått upp med med fantastiska 30 procent redan under deras utvecklingsresa.

STARTSKOTTET

Hej Percy, kan du berätta lite om Bil-Bengtsson?

– Hej, och välkommen hit! Bil-Bengts­ son är en 80 år gammal familjeägd Volvo­ handlare i tredje generationen. Vi finns i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Runt oss bor 100 000 människor och det finns cirka 50 000 bilar, som tredubblas under turistsäsongen – bilen är väldigt viktig här nere. Och kort om dig själv!

– Jag är ekonom med en bakgrund hos Ica och har jobbat på Bil-Bengtsson i snart 27 år, de senaste tio åren som vd. Och nu genomgår ni en special­ byggd företagsutbildning på IHM. Hur började det?

– Ja, vi har genom åren alltid haft bra


IHM Marknadscheferna nr 1/2014 031

nummer fortbildning med Volvo och IHM och i slutet av 2012 satt jag och funderade kring några saker: Vi kan teknik till 100 procent men hur duktiga är vi på människor, hur känner våra medarbetare och våra kunder? Jag tittade på de NKI (Nöjd Kund Index) mätningar som vi jobbat medvetet med sedan 2005 och kände att vi låg och skval­ pade på ungefär samma nivå hela tiden. Hyfsade siffror om man bedömer alla branscher men ändå strax under snittet i hela Volvohandeln. Vi låg stilla helt enkelt, och det var mitt ansvar. – Jag bestämde mig för att göra en medarbetarenkät – det hade vi inte gjort på många år. Den visade att trivseln och framtidstron var mycket bättre än jag trott, och det blev en sporre. Men den visade också att ledarskapet var otydligt, att vi var dåliga på intern information och att medarbetarna saknade en tydlig gemensam vision samt värdeord för företaget. CUSTOMER SATISFACTION 2.0

– Jag kontaktade Pia Strömberg, CRM på Volvo och Mia Flygring på IHM, be­ skrev situationen och mina ambitioner. Det otydliga ledarskapet var den utlös­ ande faktorn och jag ville tag i detta från grunden, och grunden var jag själv, alla i ledningsgruppen samt övriga chefer i företaget, säger Percy Gustavsson. – Snart fanns vår utvecklingsresa “Customer Satisfaction 2.0” på papper. Ett tiostegs program som alla våra 25 chefer skulle genomföra utifrån insikten: Alla våra chefer måste vara på topp när det gäller att leda medarbetare, inte bara på teknik. I juni 2013 drog vi igång med vår företagskultur – en viktig fråga som inte alltid är självklar när grundaren varit väldigt tydlig i företagets utveckling.

men det är inte slut där, tvärtom. Vi kör en light-version med hela personalen och är redan igång med uppföljnings- och utvecklingsplaner för år två och tre. Vi har bestämt oss, vi skall vara bäst på vår marknad. Det låter otroligt inspirerande, men vad säger personalen?

– Många upplever att ledarna har blivit tryggare och positivare, och det smittar. Jag är i dag trygg i tanken att det är ett gemensamt ansvar att få ett bra ledarskap i företaget. Percy Gustavsson, vd på Bil-Bengtsson, gjorde en medarbetarenkät för att ta reda på vilka styrkor och brister företaget hade.

I samband med det gjorde vi en noll­ mätning på NKI. Målet var att få HEL­NÖJDA kunder. Vägen dit var att ut­ veckla ledarskapet och på så sätt skapa bättre förutsättningar för alla medarbetare att kunna nå målet. – Vi fick direkt nya verktyg att jobba med, så det var ett väldigt stimulerat gäng som tog sig an de sex nästa blocken under hösten, bland annat “Servicekultur” och “Att leda i förändring”. Utvecklingsresan gav så mycket energi! UTFALLET Sedan var det dags för en ny NKI mätning i början av 2014?

– Ja, och var jag väldigt trygg i att den skulle vara bättre, det kändes! 30 procent upp, jag trodde inte det var sant! Plötsligt låg vi tio procent över snittet för volvo­ handlare på alla avdelningar! Underbar känsla, och en fast övertygelse att detta måste vi jobba med hela tiden och inte slappna av. Och ni är inte klara?

– Det stämmer, vi har block tio i mars,

Hur menar du då?

– Jag jobbar varje dag på att utveckla mig själv och människorna i min organ­ isation. Det innebär inte, att jag INTE gör fel eller att jag inte kan göra saker på ett annat sätt. Här måste jag få respons och uppbackning – jag välkomnar allas tankar. Då blir jag en bra vd, medan­ svariga ledare blir trygga i sina roller, medarbetarna trivs bättre på jobbet och kunderna blir nöjdare TIPS Har du något tips till andra som är nyfikna på resan ni gjort?

– Absolut – gör medarbetarenkäten! Det är bättre att veta än att oroa sig för det okända, först då kan man ju göra något åt det. Jag tror det är viktigt att vända på alla stenar, allra helst i företag med en lång historia där man av tradition gör på ett visst sätt utan att fundera på varför. Till slut måste jag bara fråga dig vad du tycker om Volvos Zlatan kampanj?

– Kanon! Alla snackar om den och vi ser en uppgång i affärerna, och vi har redan sålt ett par av totalt 150 Zlatanedition bilar.

Det är bättre att veta än att oroa sig för det okända, först då kan man ju göra något åt det


032 Marknadscheferna nr 1/2014 Cubebiz

MARKNADSASSISTENTEN SOM ALLTID VÄLJER RÄTT Att välja rätt när ingenting är helt fel är en konst. Så säger Peter Forsberg, som med 40 års erfarenhet från såväl svenskt som internationellt ledarskap har skapat ett data­program för just den konsten. DESSA VÄGVAL, är enligt Peter, fullstän­ digt avgörande för resultatet. Program­ met som heter CubeBiz visualiserar och prioriterar marknadsmöjligheternas olika lönsamhet. Även simuleringar låter sig enkelt göras. Det är ett animerat pro­ gram, som bäst körs på storskärm med marknads- och säljgrupper. Det består av 16 kuber, som vrider på sig och ställer frågor till medarbetarna. Varje kub har som vanligt sex sidor och på varje sida finns både siffer- och textfrågor, som medarbetarna ska besvara gemensamt. Det blir alltid en spännande diskussion när man ska enas om svaren. Kan man säga att en kub motsvarar ett marknadssegment?

– Absolut. Programmet används för marknadssegmentering och säljledning. Kuberna räknar själva ut sina egna värden och jämför sig sedan automatiskt med de andra kubernas motsvarande värden – marknadsprickskytte, med andra ord. CUBEBIZ FÖDDES SOM en pappersmo­

dell, som Peter arbetade med, först som dotterbolagschef i Tyskland och senare som konsult i USA. Modellen fungerade

utmärkt och några år senare föddes idén att datorisera den. Och nu är programmet klart?

– Yes, men försäljningen haltar. Det är ungefär som den där gamla skämt­ teckningen, där en kostymklädd säljare står nedanför härföraren på hästryggen. Säljaren vill demonstrera en kulspruta. Den lansbeväpnade härföraren säger ”jag har ett krig att utkämpa och hinner inte med några säljare”. Du menar, att man inte tar sig tid att kolla det?

Peter Forsberg

Ålder: 69 Bor: Falsterbo Gjort: Säljare, distriktschef, säljchef, marknadschef, marknadsdirektör, dotterbolagschef, VVD, VD samt konsult. På: Rank Xerox, SPAFAB, SAS, SAS Inc., TNT, SCA, Klippan AB samt ett flertal konsultuppdrag. Webb: www.cubebiz.eu E-post: peter.forsberg@affarsutveckling.se Mobil: 0706–41 17 35

– Precis så. Säljer man dataprogram ska man heta om inte Microsoft så i alla fall något välbekant. Vilka ser du som användare av CubeBiz?

– Marknads- och säljchefer men också konsulter, som kör workshops med sina uppdragsgivare. Lycka till! Hoppas den här artikeln hjälper.

– Hm, tack. Dessutom kostar det faktiskt under 3 000 kronor, så det behövs inte några styrelsebeslut direkt ... KIA BARWÉN kia@marknadsavd.se


Monterproduktion Events M채ssor RollUps Vepor

N채r du vill ha ett lyckat m채ssdeltagande.


034 Marknadscheferna nr 1/2014 Milega

UTVECKLA eller

AVVECKLA Ett företag, en produkt, ett varumärke eller en enhet kan antingen befinna sig i en utveck­ lings- eller avvecklingsfas. Det finns inget ”status quo”. Dina konkurrenter kämpar för att vinna över dig varje dag. Om du inte utvecklas kommer konkurrenterna sakta men säkert bli bättre än du. LÄRANDETS ROLL

En viktig del av utveckling är att skapa en organisation som lär sig och utvecklas varje dag. Många lever i villfarelsen att vi utvecklar oss genom att gå på kurs. Det är absolut ett viktigt komplement, men den viktigaste utvecklingen sker i vardagen, varje dag. Det som krävs är att varje chef och med­arbetare förstår hur lärande uppstår i en organisation. Vi har alla lätt att fylla våra arbetsdagar med en massa viktiga, och ibland mindre viktiga, arbetsupp­ gifter. Forskning visar att lärande upp­står i fyra steg: 1. Upplevelse 2. Reflektion 3. Analys/slutsats 4. Planering Mannen bakom modellen heter David

Kolb, vi kallar det för Lärcirkeln. Vad Kolb menar är att vi måste gå igenom alla fyra stegen för att lärande ska uppstå. När du jobbar med ditt team ska du alltså skapa utrymme för alla fyra steg. Vi har alla upplevelser hela tiden i var­ dagen och du känner säkert igen att du och dina kollegor tar sig an uppgifter och utmaningar på olika sätt. En del av oss reflekterar över det vi gör, andra är bra på att göra analyser och dra slutsatser och vissa är bra på att planera. Kolb menar att det finns fyra olika lärstilar. Alla människor är olika. De som gärna kastar sig ut i nya och okända upplevelser blir bättre av att stanna upp och reflektera, de som är eftertänksamma behöver planera och uppleva, de som är analytiska behöver också uppleva och de som helst planerar noga behöver reflektera

för att bli bättre – kort sagt, vi behöver ha tillgång till hela Lärcirkeln. Vi har alla en preferens för en eller två av de fyra stegen i lärcirkeln. Var får du mest energi? CHEFENS ROLL

För att skapa en i sanning en lärande or­ ganisation måste du som chef alltså hjälpa dina medarbetare att gå igenom de steg i Lärcirkeln som de normalt hoppar över och skapa utrymme för alla fyra stegen i lärcirkeln. Det gör ni lämpligen när ni träffas, till exempel på gruppmöten eller liknande. Ett bra sätt att skapa lärande i vardagen är att arbeta med Lärteam, där några som vill utveckla något går igenom Lärcirkeln tillsammans. På möte ett kommer ni överens om vad


Milega Marknadscheferna nr 1/2014 035

Upplevelse

Planering

DAVID KOLBS LÄRCIRKEL

Analys/ slutsats

ni vill utveckla. De träffas en gång mellan mötena och går igenom Lärcirkeln. Vad har de gjort sen sist och hur upplevde de det? Vad gör de för reflektioner om det? Vilken analys gör de utifrån reflektion­ erna? Hur väljer de att planera och gå vidare? Sedan träffas de igen precis innan nästa möte och gör samma sak igen. På nästa gruppmöte berättar de för övriga vad de kommit fram till så att andra utanför lärcirkeln får ta del av insikterna. Lärteam fungerar på alla typer av frågor, såsom exempelvis struktur-, kultur-, mål-, produktutvecklings-, marknadsförings- och säljfrågor. Du som chef kan skapa utveckling genom att ge ditt team utrymme för hela Lärcirkeln och skapa strukturer för lärande och riktig utveckling varje dag.

EFFEKT

Vi vet alla att en viss struktur behövs i en organisation. Utmaningen är att införa strukturer som gör oss framgångsrika och minimera strukturer som bara tar tid. Vi på Milega har provat Lärcirkeln i flera olika organisationer, allt från styrelser, ledningsgrupper till säljorganisa­ tioner och enskilda arbetsgrupper. De som provat den får en riktig WOW-upplevelse! Det är mäktigt när en så lätt struktur ger effekt, direkt. Utmaningen är som alltid att hålla Lärcirkeln och Lärteam levande över tid. Här har du som chef ett val: Lärteam ger utveckling, direkt och hela tiden! PER LÖFGREN per.lofgren@milega.se www.milega.se 031–105 490

Reflektion


036Marknadscheferna Marknadschefernanr nr1/2014 1/2014 Rivista 036

Mer framgångsrik Med tryckta, digitala och mobila kanaler blir det lättare att skräddarsy den information som mottagaren behöver. Tidning, webb och nyhetsbrev kompletterar varandra, men det gäller att tänka till: Allt innehåll passar inte i alla kanaler. Nu hjälper Rivista Sveriges Körförbund att kommunicera oftare, bättre och mer framgångsrikt. SVERIGES KÖRFÖRBUND, en

organisation med cirka 15 000 medlemmar, har i många år haft en tryckt tidning som kommer ut fyra gånger per år. I samtal med Rivista stod det snart klart att förbundet måste bli mer aktiva på nätet och använda hemsidan som ett nav i sin kommu­ nikation. Hemsidan ska uppdateras minst en gång i veckan.

Till den kopplas ett digitalt nyhetsbrev. – Tidning, webb och nyhetsbrev kompletterar varandra. Men vi vill självklart inte lägga samma typ av innehåll i de olika ka­ nalerna. Allt innehåll passar inte överallt, säger Mia Malmstedt, projektledare på Rivista. Hemsidan är idealisk för kortare, snabbare nyhetsuppdaterin­ gar och ska uppdateras frekvent för att inte kännas ”gammal och trött”. Med hjälp av nyhetsbreven pushas nyheterna ut och mål­ gruppen styrs in till webben. Mer aktivitet genererar fler nyhets­ tips, mer läsvärt innehåll och också fler intresserade annonsörer. Tidningen, å sin sida, får stå för fördjupning och inte minst för de längre reportagen. – I tidningen satsar vi gärna på riktigt bra foton och på platsreportage. Läsbeteendet ser helt olika ut beroende på kanalen. På nätet skumläser vi och blicken hoppar från ett ställe till ett annat.

TRE SÄTT ATT NÅ UT MED DIN KOMMUNIKATION HEMSIDA Snabb nyhetsuppdatering, ett perfekt nav i kommunikationen. Mätbar kanal. Sökbar, lätt att utveckla innehållet. Svårt att behålla läsaren länge, passar inte för långa texter, kräver resurser för att uppdatera ofta. Kan bli osynlig om inte målgruppen hittar hit.


Rivista Marknadscheferna nr 1/2014 037

Foto: Gabriella Sandström

kommunikation Det är också mycket svårare att behålla läsaren en längre stund. Längre artiklar och reportage har därför en given plats i ett tryckt media, säger Mia Malmstedt. Det är lättare att få läsare att uppmärksamma en tidning som de får hem i brevlådan än ett nyhetsbrev i den kanske överfulla mailkorgen. Oberoende läsarundersökningar, som gjorts på uppdrag av Rivista, visar att uppemot 70 procent uppmärksammar tidningen Kerstin Fondberg, medan betydligt färre ser nyhetsbrevet. Sveriges Körförbund Varför då ha ett nyhetsbrev?

– Vi vill hitta sätt att leda körför­ bundets medlemmar in mot hemsidan. Fördelen med webben är att allt är mätbart. Efter att ha jobbat med förbundet ett tag kommer vi att veta exakt vad som är intressant för målgruppen. Vi kan också i större utsträckning arbeta med så kallad ”ja tackkommunikation”, det vill säga få läsarna att själva tacka ja till att prenumerera på nyhetsbreven. KERSTIN FONDBERG, förbundsdirektör på Sveriges Körförbund, ser många fördelar med det nya arbetssättet. – Jag vill att vi ska jobba mer utåtriktat än vi tidigare gjort.

TRYCKT TIDNING Uppmärksammas ofta av läsarna, är välläst och ger en gedigen läsupplevelse. Passar utmärkt för fördjupning och bra bilder. Ett långsamt sätt att kommunicera.

Körsång nummer 1 2014 | utges av sveriges körförbund

Stockholm City Voices:

Med blicken mot VM reportage: Korsang1_2014.indd 1

Andas rätt och hitta din röst

500

sökte till ABBA-kören 2014-03-11 13:46

Vi ska vara en tydlig länk mellan medlemmarna och Körsverige. Självklart vill vi kommunicera vår egen information, men inte bara; vi vill även få med forskning, senaste rön och kulturpolitiska frågor, säger hon. – Att låta Rivista ta hand om all kommunikation känns naturligt och bra. Det handlar mycket om igen­ känning. Jag vill inte att det ska finnas någon tvekan om varifrån vår information kommer. Själv blir jag galen när jag inte direkt kan se avsändaren. Dessutom är det skönt att ha kompetensen samlad, Rivista har alla resurser vi behöver. Fondberg ser det som troligt att körförbundet även kommer att bli mer aktivt via sociala medier framöver. – Man måste finnas med i de sammanhang där det är befogat, säger hon, och får medhåll av Mia Malmstedt: – Facebook och YouTube är bra distributionskanaler av content från Sveriges Körförbund. De är enkla att koppla ihop med hemsidan, samtidigt som man också bör låta de sociala medierna få egna aktiviteter för att öka uppmärksamheten, säger hon. – Olika kanaler i samverkan blir ett starkt fönster ut mot medlemmarna. Vi ser det som ett mycket ef­ fektivt sätt att stärka körförbundets varumärke.

NYHETSBREV Pushar ut nyheterna, styr läsarna in till hemsidan. Är aktuellt och ger en nyhets­ känsla. Riskerar att hamna i papperskorgen om inte målgruppen själv valt att prenumerera.


SKYLTAR

Kontakta gärna 4Sign Norden (HK)* 0708-84 66 57 eller någon av våra lokala aktörer för idé eller offert. Besök gärna vår hemsida www.4sign.se.

E-post genererad från

Marketing Automation ökar klickfrekvensen med 14%*

Apsis har tillsammans med ProspectEye tagit fram en introduktionsbok till Marketing Automation och Lead Management, en komplett guide som ger dig inspiration, beskriver nyttan samt förklarar hur du går tillväga. Hämta den här: www.apsis.se/guide

*Källa: the Aberdeen Group

Beställ guiden kostnadsfritt:


Magnus Rosén Marknadscheferna nr 1/2014 039

MAGNUS ROSÉN låter mer än basen tala Rockstjärnan och världsbasisten Mag­nus Rosén slog igenom med heavy metalbandet Hammerfall. De tio åren i bandet kantades av världs­turnéer, utsålda konserter, Grammisnomineringar och guldskivor. Men, Magnus har också alltid stuckit ut genom sitt arbete med väl­görenhet och arbete mot droger. Liksom olika former av konst- och kulturprojekt. HAN SER UT SOM en vild, tuff och farlig ”värsting”. Men, när man träffar Magnus slås man av hans mjuka, vänliga stämma och attityd. Det här är också något han gärna utnyttjar i sina olika roller. Kon­ traster och motsatser ger en intressant spänning. Två kilo mat för en konsert

Ett exempel på Magnus annorlunda sätt att tänka är när han var på solobasturné i Sydamerika. Entrébiljetten till hans konserter bestod av två kilo mat istället för pengar. Mat som han sedan själv var med och delade ut till de behövande i favelas (ghettona). ”Det kunde lika gärna ha varit jag som haft oturen att vara drabbad”, menar Magnus. Culture meets industry

Magnus arrangerar också projektet ”Culture meets industry” som presenterat nyskapande föreställningar under Göteborgs Kultur­ festival under både 2012 och 2013. Kinesiska, amerikanska och svenska artister i form av operastjärnor, rockartister, körer och akrobater i en industrimiljö mitt i Göteborgs hamn – omringat av dansande lyftkranar, skyhögt vattensprutande bogserbåtar och hologram. En upplevelse de som varit med om aldrig glömmer. Magnus har också genom åren framträtt med Göteborgs Symfoni­ ker och spelat solobas på Operan. Ja, listan är lång av nya intressanta idéer där Magnus korsar gränserna som om dom inte fanns. Nu låter han mer än basen tala

Magnus Rosén är inspiratören som gärna håller föredrag kring ”lust, fascination, drömmar och möjligheter – med vägen via motsatser”. Magnus bjuder vid sina föredrag på livemusik, visar film, berättar om sina fantastiska resor, omöjliga uppdrag och om hårt arbete och turnéliv. Allt med en genomsyrande lust som utgångspunkt. VILL DU OCH DITT FÖRETAG INSPIRERAS AV MAGNUS? Han är bara ett mail bort: iam@magnusrosen.com www.magnusrosen.se Foto: Jerry Lövberg


040 Marknadscheferna nr 1/2014 Bisnode


Bisnode Marknadscheferna nr 1/2014 041

Nordisk Personinformation öppnar dörren till

25 MILJONER KONSUMENTER Norden kommer alltid vara större än Sverige. Nu kan du förbättra ditt crm-arbete, effektivisera din marknadsbear­ betning och utöka din marknad. Med ett klick, i ett och samma system. Välkommen till en större hemmamarknad TRÖTT PÅ KRÅNGLIG teknik och separata lösningar för att söka konsumentin­ formation i olika länder? Nyligen lanserade Bisnode tjänsten nordisk personin­ formation. Genom en enda sökning kan du inom några sekunder få värdefull information om 25 miljoner konsumenter i hela Norden. Den nya tjänsten lanserades under slutet av förra året och riktar sig framför allt till företag med hela Norden som arbetsfält. Idén kom efter att många kunder efterfrågat en enkel söktjänst där man kommer åt persondata för hela Norden. – Vi har samlat nordisk personinformation på ett ställe som, via en enkel integration mot vår webbservice, ger våra kunder svar på personfrågor i realtid. En annan fördel är att man som kund slipper ha flera olika supporttjänster för datahanteringssystem för olika länder – nu behövs bara en enda lösning som dessutom är väldigt lätt att använda, säger Lotta Ek, produktägare på Bisnode. DEN NYA TJÄNSTEN är extra lämplig för före­ tag som arbetar mycket via webben, till exempel e-handelsbolag och företag som rekryterar med­ lemmar online. Under våren har tjänsten utökats ytterligare – från sista februari är det möjligt att ta del av en aviseringstjänst för hela Norden och få ett befintligt kundregister uppdaterat automatiskt med jämna mellanrum. – Med nordisk personinformation ser vi till att våra kunder alltid har tillgång till korrekt personinformation, vilket är väldigt viktigt, inte minst med tanke på att drygt en fjärdedel av de 25 miljoner nordiska privatper­ sonerna flyttar varje år, säger Lotta Ek.


www.wallstreetmedia.se


Marknadscheferna nr 1/2014 043

Marknadschefernas konferenstips Det finns bara en Swedbank Stadion! Ha ert företagsevent här! För mer information och offertförfrågan kontakta event@mff.se

Konferenserbjudande! nu får du som läsare av marknadscheferna 20% rabatt när du bokar din konferens hos oss! erbjudandet gäller mellan 1:a april till 31:a december 2014. Uppge koden ”marknadscheferna” vid bokning för att få din rabatt!

Möte Fest Förväntan

Grand Hotel opera i GöteborG +46 (0)31 805 080 | www.grandhotelopera.se Grand Hotel Garden i MalMö +46 (0)40-665 60 00 | www.grandhotelgarden.se

IHM KONFERENS

AFFÄRSMÄSSIG MILJÖ

CENTRALT I MALMÖ,

Ring Knutstorp har någonting att erbjuda året runt.

STOCKHOLM OCH GÖTEBORG.

Avancerade förarutbildningar • MC-utbildning • Riskutbildning för körkortselever • Träna halkkörning STCC-tävlingar • Terrängbana för ATV • Road Racing klubbträffar • Sportvagnsmeeting • Events och företagspresentationer • Konferens för upp till 100 personer • Restaurang • Hyr stuga året runt Välkommen till Ring Knutstorp!

0418-840 40 | www.ringknutstorp.com

www.ihm.se

VILL DU ANNONSERA HÄR? Kontakta PeO Axelsson på telefon 070–540 14 12 eller maila på peo@marknadscheferna.se


044 Marknadscheferna nr 1/2014 CSR

Att sätta STOPP FÖR SLAVERI nu på CSR-agendan Organisationen Realstars arbetar mot vår tids slaveri genom att engagera unga i Fair Sex-kampanjer, konstsamarbeten och lobbyarbete på EU-nivå. Genom samarbetet med Marknadscheferna och Caroline af Ugglas visar RealStars vägen för hur trafficking som social utmaning kan och bör föras in på CSR-agendan. Företagens samhällsansvar sträcker sig i dag längre än till miljö­påverkan och schyssta arbetsvillkor. Ansvaret slutar inte vid företagsgrindarna. Det finns frågor som bör få större plats i diskussioner om värdegrund på exempelvis personaldagar. Dit hör etik och moral kopplat till traf­ ficking och korruption. Hur hanterar företagen frågan om sexköp på utlands­ resan? Kan vår bransch på något sätt kopplas till förekomsten av trafficking? Initiativet Business Against trafficking innebär att företag får stöd och kunskap för att integrera traffickingfrågan i det övergripande CSR-arbetet. 2013 inledde RealStars ett samarbete med Marknad­ scheferna och Caroline af Ugglas. Sedan dess har det dragits igång flera intressanta initiativ med syfte att öka kunskap och ut­ byta erfarenheter. Ett enkelt sätt att bidra är genom att köpa af Ugglas tavla som säljs till Marknadschefernas medlemmar. SEMINARIE PÅ SCANDIC

Under november anordnade Realstars det första seminariet; Företagens CSRengagemang i traffickingfrågor som hölls på Scandic i Stockholm med bland andra Scandic Hotels och Tele2 Sverige AB, SIDA och UD på plats bland talarna. Seminariet började med en reflektion om vad deltagarna tänker om kombina­ tionen ”Sexhandel och trafficking – och företag”. Svar som tjänsteresa, resepolicy,

utbildning, samarbete, storföretag, hotell, sexköp, eskortflickor, lätt att glömma normer utomlands med mera samman­ fattar några av utmaningarna för dagens företag. Publiken delade även med sig av förslag på hur företag kan agera ansvars­ fullt. För att visa hur företagen ställer sig i frågan är det viktigt att en policy finns på pränt. Därefter behövs konkreta före­ byggande åtgärder. I RealStars serie i Marknadscheferna visar vi hur olika branscher och företag möter traffickingfrågor: BEETROOT

Beetroot Resources är ett svensk IT-resurs­bolag med sin operativa verksamhet base­ rad i Ukraina och Moldavien som har valt att stödja Realstars arbete mot trafficking. – Vi är verksamma i två länder som är hårt utsatta som rekryteringsnationer för sexhandel och trafficking och med den närheten till en bister verklighet så känner vi att vi aktivt och uttalat vill göra en markering. Handel med människor som vara är ett mångfacetterat problem. Å ena sidan handlar det om brist på vettig syssel­ sättning i utsatta områden. Där har vi en viktig roll som skapare av kvalificerade arbetstillfällen i ett par av dessa områden. Å andra sidan handlar det om en efter­ frågan som behöver strypas och där har Realstars både en viktig roll och konkreta

möjlig­heter att påverka. Mer allmänt handlar det om attityden till hela pro­ blematiken och där känner vi att ett självklart steg är att stödja Realstars arbete, menar Andreas Flodström. KPA PENSION

KPA Pension är ett pensionsbolag med hållbarhetsfrågor som grundidé och med många kunder inom kommuner och landsting. Redan 1997 beslutade KPA att arbeta med etiska placeringar och med visionen om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Det betyder att KPA inte investerar i verksamheter vars produkter skadar människor och miljö. – I vår verksamhet och i de företag vi investerar i ställer vi krav på ett ansvar för mänskliga rättigheter. Trafficking är i allra högsta grad en fråga där företag kan ta större ansvar och arbeta aktivt för att förebygga fruktansvärda öden. Många företag behöver bli tydligare och agera både internt och på de marknader där de har verksamhet, säger hållbarhetschef Eva Axelsson.

Se mer på www.realstars.eu/csr eller kontakta Malin Roux på  malin@realstars.eu

EUROPA TAR STEG FRAMÅT NÄR FRANKRIKE FÅR EN SEXKÖPSLAG ■ EU:s politiker är enade om att människohandel är vår tids slav­ eri men synen på hur problemet bör tacklas delar Europa. Prostitutionen är den enskilt största orsaken till att människohandel för sexuella ändamål existerar. Omsättningen räknas i miljarder. Därför är det glädjande att franska parlamentet i slutet av nov­ ember röstade igenom en ny lag som kriminaliserar köp av sex­­uella tjänster – likt den svenska sexköpslagen. Den nya lagen har

ett starkt folkligt stöd: 73 procent i en undersökning ansåg att kampen mot prostitutionen kräver att potentiella sexköpare tar sitt ansvar. Stödet är ännu större bland de unga. I andra delar av Europa är det tillåtet att köpa, sälja och till och med bedriva bordellverksamhet. Så är fallet exempelvis i Tyskland och Holland där såväl sexhandel och trafficking ökat. The Guardian talar om Tyskland som Europas bordell.


Marknadscheferna nr 1/2014 045

KONSTEN

A P P O T S ATT CKING TRAFFI

CAROLINE AF UGGLAS TAVLA KAN BLI ÅRETS GODA GÄRNING Caroline af Ugglas, RealStars och Marknadscheferna arbetar tillsammans mot trafficking.

trafficking sker för sexuella ändamål. Caroline af Ugglas är en av dem som engagerat sig och har bidragit med ett personligt konstverk till förmån för arbetet mot trafficking.

Handeln med människor har ökat under 2000-talet. Trafficking räknas numera som den näst största organiserade brottsligheten i världen och drabbar årligen miljontals människor. 76 procent av all

Låt tavlan bli värdefull hos er på kontoret samtidigt som den symboliserar ett starkt motstånd mot slaveriet i Europa. Överskottet går till förebyggande arbete mot trafficking genom att motverka efterfrågan.

PROJEKTSPONSORER:

KÖP TAVLAN FÖR 3 900 KR

Caroline af Ugglas har tagit fram en begränsad upplaga av den här tavlan. Tavlan är handsignerad canvas-print och uppspänd på en 3d kilram. Storlek ca 60x60 cm.

Beställ ditt exemplar på www.realstars.eu/csr


MÄSTARE PÅ PORTRÄTT, VÄRLDSKLASS PÅ SPORT

Box 213, 281 22 Hässleholm Ÿ Tel: 0451–810 10 www.bildbyran.se Ÿ info@bildbyran.se


Marknadscheferna nr 1/2014 047

Söker du ett företag som kan hjälpa till med er kundbearbetning?

Johan ser fram emot att träffa er på torsdag kl 09:30

Vi bidrar till våra kunders framgång genom att leverera kvalitativa telemarketingtjänster som stärker och effektiviserar företag och organisationers kundrelationer. Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag? kontakta mig, Robert Kalla på tel: 010-703 67 51 eller e-post: robert.kalla@drecera.se

www.drecera.se


048 Marknadscheferna nr 1/2014

BarSeBäckS Golf & country cluB 19 maj 2014

5.000:-

• 4-boll, frukost och lunch, • Banner och mejlfot ”Bris supporter 2014” • Namn på vår hemsida Bris.se och Facebook • Digitalt nyhetsbrev

Välkommen att tillsammans med kunder, kollegor eller anställda spela golf på en av Sveriges bästa golfanläggningar och samtidigt stödja Bris. Flera företag är redan klara för spel. Nu hoppas vi att även ditt företag vill vara med. Spelformen är Scramble med lag om fyra personer som spelar tillsammans. Tävlingen inleds med frukost kl. 7.00 och avslutas med lunch. Första pris är deltagande i kändisgolf-tävlingen på Ullna GC i Stockholm. Övernattning ingår. Din medverkan gör skillnad för barn i Sverige! Hjälp oss att hjälpa Sveriges barn! Med vänligt hälsning Kattis Ahlström Bris i samarbete med

För information och bokning, kontakta Bris. Helén Malmberg 040-690 80 72 e-post helen.malmberg@bris.se Hålsponsor AWA Patent

Huvudsponsorer


Marknadscheferna nr 1/2014 049

VILL DU SYNAS I DEN HÄR TIDNINGEN? Magasinet Marknadscheferna når 70% av alla Sveriges marknadschefer. Totalt 12 800 beslutsfattare i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna.

Kontakta PeO Axelsson på telefon 070–540 14 12 Eller maila på peo@marknadscheferna.se

Marknadscheferna www.marknadscheferna.se


050 Marknadscheferna nr 1/2014

KONTAKT MARKNADSCHEFERNA Marknadscheferna är ett nätverk för mark­nads­­­ ansvariga i Stockholm-, Göteborg- samt Malmö­-regionerna. Totalt över 2 700 medlemmar och en tidning som når över 12 800 marknadsansvariga. Marknadscheferna arbetar också med rekry­tering och uthyrning av marknadschefer och marknadsansvariga. ➡ Marie Cleréus marie@marknadscheferna.se www.marknadscheferna.se Mobil 070–760 88 96 MARKNADSCHEFSAKADEMIN Vidareutbildning för marknadsansvariga i Marknadschefernas regi. Tio effektiva halv­dagar under ett år ger en bred vidare­ utbildning och ny kunskapsbas att stå på. Mer information på: www.marknadschefsakademin.se 4SIGN 4Sign producerar, levererar och monterar budskapsbärare som till exempel skyltar, mässmaterial, banderoller, profilkläder, presentreklam och fordonsdekor. 4Sign finns etablerat på ett stort geografiskt område i Sverige och delar av Norge. Genom 150 kompetenta medarbetare kan 4Sign oavsett var du befinner dig alltid hantera din förfrågan på ett professionellt sätt. Samarbete inom olika kompetensområden mellan kedjans aktörer gör 4Sign till Nordens ledande branschkedja inom visuell kommunikation. ➡ Jonas Albinsson, kedjeledare info@4Sign.se www.4Sign.se Telefon 070–884 66 57 ACT – WALKING MOUNTAIN & INSPIRED MINDS När du vill maximera effekten av din kommunikation, det vill säga öka räckvidden genom ett strategiskt sammansatt koncept med både event och digitala kanaler som skapar framgång. Vi leverar analys, strategi och produktion för både event, kampanjsidor, sociala medier och mobila lösningar. ➤ Walking Mountain skapar kundfokus och ökad kundlojalitet. Där digitalt möter traditionellt. ➤ Inspired Minds utformar och genomför framgångsrika event och eventstrategier. ➡ Mia Rolf mia.rolf@walkingmountain.se www.walkingmountain.se Telefon 070–910 01 11 ➡ Jessica Östman jessica.ostman@inspiredminds.se www.inspiredminds.se Telefon 070–991 80 66 &FRIENDS COMMUNICATION Sveriges första kommunikationsbyrå med fokus på kvinnliga målgrupper. Vi arbetar fullt integrerat med lösningar i alla medier, på alla plattformar, både on- och offline. Tack vare vårt nära samarbete med vår systerbyrå i Danmark, LoweFriends, kan vi även erbjuda ett nordiskt perspektiv och flera års erfarenhet att arbeta med kunder på lokala, nationella och internationella marknader. ➡ Bodll Czarnecki bodil@andfriendscommunication.se Mobil 072–974 60 70 ➡ Therese Arvidsjö therese@andfriendscommunication.se Mobil 072–974 60 71 www.andfriendscommunication.se

APSIS Apsis är marknadsledande och störst i Norden när det gäller e­-postmarknadsföring. Vi ut­vecklar teknik och tjänster som hjälper dig att kommuni­cera och sälja mer effektivt via e­-post och andra digitala kanaler. Vårt system för e­-post heter Apsis Pro, en kraftfull men samtidigt lättanvänd plattform från vilken du bygger dina nyhetsbrev och andra e-­postutskick. ➡ Wiveca von Seth Renée wiveca.renee@apsis.com www.apsis.se Mobil 073–4­15 58 80 BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Berghs School of Communication erbjuder stra­ tegisk och kreativ utbildning på olika nivåer inom marknadskommunikation. Vi har diplomutbild­ ningar och internationella bachelorutbildningar på heltid, över 80 kurser på deltid samt anpas­sade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3 000 personer någon form av utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands. ➡ Åsa Marklund, marknadschef asa.marklund@berghs.se www.berghs.se BILDBYRÅN Bildbyrån är en bildbyrå med fotografer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hässleholm. Bildbyrån bevakar sommar­-OS, vinter­-OS, VM och EM i de flesta idrotter. Nationellt bevakar Bild­byrån de flesta allsvenska fotbollsmatcher, serier av handboll, ishockey, basket, bandy, innebandy och SM i individuella idrotter. Bildbyrån har ett sportarkiv med cirka 500 000 sportbilder, men här finns även allmänna illustrationsbilder exempelvis, en vacker solnedgång. Bildbyrån har också mängder av kunder inom uppdragsfotografering, såväl företag som tidningar. Dagens Medicin är ett exempel på en kund som dagligen använder våra bilder. ➡ Stefan Jansson stefan@bildbyran.se www.bildbyran.se Mobil 070–930 79 99 BISNODE Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Bisnode är länken mellan all information som finns och insikterna beslutsfattare behöver för att kunna fatta smarta beslut. Vi är mer än 3 000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com ➡ Elin Ljung Marknads- och kommunikationschef elin.ljung@bisnode.com www.bisnode.com Telefon 08–558 059 00 CUBEBIZ/ PETER FORSBERG AFFÄRSUTVECKLING Utöver managementverktyget CubeBiz, www.cubebiz.eu, driver vi även Portalen för Modern Affärsutveckling, www.affarsutveckling.se. Båda tjänsterna är marknadsinriktade och syftar till att hjälpa företag till mera precisa marknadsinsatser – alltså hur man får ut mera av varje satsad marknadskrona. Det gör vi även på ren konsultbasis, antingen som rådgivande eller som inhyrd chef under en kortare period. ➡ Peter Forsberg www.affarsutveckling.se peter.forsberg@affarsutveckling.se Mobil 070–641 17 35

DRECERA Drecera betyder ”Genväg” vi är genvägen i din kund- och nykundsbearbetning. Vi bidrar till våra kunders framgång genom att erbjuda kvalitativa telemarketingtjänster som genom avancerad teknik, etablerade metoder och säljande förmåga stärker och effektiviserar företag och organisationers kundrelationer. Att låta oss ta hand om delar eller hela er nykundsbearbetning har flera fördelar: ➤ Fler möten/prospekts som leder till fler affärer ➤ Vi vet hur man ska kommunicera mot marknaden ➤ Vår affärsmodell är flexibel vilket resulterar i hög ROI för våra kunder ➤ Avancerat telemarketingsystem som ger hög effektivitet och kontroll ➡ Robert Kalla, marknad/försäljningsansvarig robert.kalla@drecera.se www.drecera.se Telefon: 010–703 67 51 Mobil: 073–640 52 30 ELANDERS Elanders agerar på en global marknad och har tre produktområden; Supply Chain, Print & Packaging och e-Commerce och producerar varje år flera tusen kunduppdrag spritt över hela världen. Med stor geografisk spridning är Elanders en av få leverantörer som kan erbjuda globala lösningar för all sorts tryckt information. Elanders hanterar sina kunders totala behov av trycksaker, förpackningar samt distribution och logistik, via en enda kontakt, oavsett hur omfattande det är eller på hur många språk informationen ska publiceras. Huvudkontoret för såväl Sverige som globalt ligger i Mölnlycke utanför Göteborg, där företaget grundades för mer än hundra år sedan. ➡ Jan Gustafsson jan.gustafsson@elanders.com www.elanders.se Mobil 070–843 45 10 HOUSE OF STENGARD AB När vi på House of Stengard jobbar med över­ sättning är det lika viktigt att förstå dig som avsändare, dina avsikter och mål, som det är viktigt att förstå den lokala mottagaren. Över­ sättningarna ska inte bara vara rätt innehålls­ mässigt, utan också rätt för ditt företag och dess image. Med ett utvalt team av projektledare och översättare arbetar vi för både affärsmässiga och kulturella behov – marknadsmässigt, geografiskt och språkligt. Först då kan vi på bästa sätt bidra till att de som läser förstår och reagerar som du tänkt dig. Detta är vad vi menar med att global kommunikation ska prestera lokalt. Välkommen till House of Stengard. ➡ Per Owe Kristiansen peo@stengard.eu www.stengard.eu Mobil 070–817 60 70


Marknadscheferna nr 1/2014 051

MARKNADSCHEFERNA SYD NR 1 2014 I detta nummer medverkar följande företag. Har du frågor eller synpunkter kring någon speciell artikel i den här tidningen kan du kontakta företaget direkt. HYPER ISLAND Hyper Island är ett svensk-globalt företag som utbildar människor och organisationer över hela världen; som yrkeshögskola med program inom digital kommunikation, inno­vation och ledarskap och som strategisk partner till företag som vill utveckla sin organisation affärsmässigt och kulturellt. Hyper Island grundades i Karlskrona 1996. Sedan starten har yrkeshögskolan haft över 2500 studenter från mer än 40 länder. Idag har företaget cirka 60 anställda baserade i New York, Manchester, Stockholm, Karlskrona och Singa­ pore,därtill bedrivs utbildningsprogram världen över. ➡ Suzanne Mathson suzanne.mathson@hyperisland.com www.hyperisland.com Mobil 073–855 77 79 IHM BUSINESS SCHOOL IHM är en väletablerad partner för kompetensutveckling av individer och företag i öppna och företagsanpassade program. Med människan och affären i fokus vill vi inspirera och frigöra energi, självförtroende och mod att förändra. Genom aktuell kunskap som direkt kan omsättas i praktiken, bidrar IHM med direkt affärsnytta och ökad konkurrenskraft på en global marknad. ➡ Christian Kvist christian.kvist@ihm.se Mobil 076–877 18 00 INPLASTOR AB Inplastor är ett helservice tryckeri med fokus på plast, vi har samlat ett gediget kunnande om plast och tryckning sedan 1957 då bolaget startade. Idag är vi Sveriges största och mest mångsidiga leverantör av reklam och industriprodukter. Vi hittar ofta smarta lösningar på våra kunders problem/idéer, i vår värd är svaret på 1+1 oftast lika med 3 ... Idé + kunnande = unik lösning. Hjärtligt välkommen in på vår hemsida och bli inspirerad ... Be oss gärna att skicka en provlåda med exempel på vad vi kan göra för ditt företag. ➡ Jan Friström jan.fristrom@inplastor.se www.inplastor.se Telefon 0141–22 43 33 KNTNT SWEDEN AB Kntnt.com hjälper företag att utveckla en strategi och införa processer för content marketing. Vi tillhandahåller ett webbaserat redaktionellt verktyg för arbetsplanering, publicering på webben och promotion i sociala medier. Vi erbjuder även utbildning och support inom content marketing. ➡ Pia Tegborg pia.tegborg@kntnt.com www.kntnt.com Telefon 031–510 300 Mobil 070–750 02 88 KVÄLLSPOSTEN Kvällsposten är en edition av Kvällstidningen Expressen. Kvällsposten är bäst på nyheter i södra Sverige. Skåne, Halland, Blekinge och Småland är våra viktigaste bevakningsområden men även nyheter från övriga Sverige och världen har en given plats i Kvällspostens alla kanaler: print, webb och mobil ➡ Paul Persson Försäljningschef Paul.persson@kvp.se www.kvp.se Mobil 070–248 61 56

MERCURI INTERNATIONAL Mercuri International har över 50 års er­farenhet av att stödja företag och individer i förbättring av försäljningsresultat. Genom att använda vår unika kombination av konsulttjänster och expertis inom utbildning, hjälper vi ca 15 000 företag per år i mer än 50 länder och på mer än 30 språk, att bli mer effektiva i sin försäljning och med att uppnå nödvändiga resultatförbättringar. ➡ Rickard Cox rickard.cox@mercuri.se www.mercuri.se Mobil 070–913 75 28 MILEGA AB Milega AB är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom två områden: affärs-/orga­nisa­tions­­ utveckling och marknadsundersökningar. Vår mission är att hjälpa våra uppdragsgivare att nå sin fulla potential. Det gäller både män­­ni­skor och organisationer. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt mål, rätt strategier att nå målet och hjälper till att implementera strategierna i alla delar. ➡ Per Löfgren per.lofgren@milega.se www.milega.se 031–10 54 90 MINKARRIÄR MinKarriär ett headhunting- och karriärrådgivningsföretag i Malmö med djup kompetens och stort engagemang. Vi har många års erfarenhet av sälj- marknad, chefer och specialister. ➡ Linus Zackrisson linus@minkarriar.se www.minkarriar.se Mobil 070–716 57 65 PERSPECTIVE COMMUNICATION AB Perspective Communication AB arbetar med PR – det vill säga kommunikation i icke köpta medier. Vi hjälper våra uppdragsgivare med både det strategiska och praktiska PR-arbetet genom att skapa och utveckla långsiktiga och förtroendefulla relationer med exempelvis media, kunder, partners och personal. Perspective består av erfarna PR-konsulter specialiserade på bland annat mediekommun­ikation, sociala medier, krishantering och internkommunikation. ➡ Anders Ekhammar anders.ekhammar@perspective.se www.perspective.se Telefon 031–701 33 37 Mobil 070–746 25 79 PS COMMUNICATION PS Communication är Nordens ledande brand experiencebyrå. PS arbetar som affärspartner inom kommunikation och genom brand ex­periences skapar och implementerar vi kanal­ oberoende kommunikation som påverkar våra kunders målgrupper. PS startades 1997 och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors med över 150 anställda. ➡ Patrick Walldén Grundare och koncernchef patrick.wallden@ps-communication.se www.ps-communication.se Mobil 070–652 31 30

REALSTARS RealStars är en ideell organisation som har funnits sedan 2010. RealStars jobbar både inom Sverige och EU genom opinionsbildning och olika kampanjer. Budskapet om Fair Sex – sex på lika villkor – uttrycks bland annat genom design, mode och konst för att nå och engagera många. www.realstars.eu Om Business Against Trafficking: www.realstars.eu/csr malin@realstars.eu RIVISTA Rivista producerar redaktionell kommunikation med hög höjd för att stärka våra kunders varu­ märken och utveckla deras relationer till sina kunder. Huvudprodukterna är tidningar, nyhetsbrev, webb och praktisk PR. Vi ansvarar för hela processen, från idéer och planering till färdiga produkter och uppföljning. ➡ Håkan Linger hakan.linger@rivista.se www.rivista.se Telefon 031–708 66 80 Mobil 070–758 16 28 SETTERWALLS ADVOKATBYRÅ Setterwalls Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat internationellt nätverk. Till ditt förfogande finns erfarna specialister inom alla affärsjuridiska områden och en gedigen erfarenhet av de flesta branscher. Detta gäller inte minst på det immaterialrättliga området såsom varumärkes- och upphovsrättsliga frågor och inom reklam och marknadskommunikation även med produktspecifik inriktning som livsmedel och läkemedel. Vår ambition är alltid att vara en flexibel och vass affärsjuridisk partner. Det ska vara lätt att samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå. Det innebär att du alltid kan få precis den hjälp du för tillfället behöver. Du hittar våra kontor i de tre största städerna – Stockholm, Göteborg och Malmö. ➡ Josefin Leiman josefin.leiman@setterwalls.se www.setterwalls.se Telefon 010–690 04 26 Mobil 070–263 33 86 ➡ Magnus Friberg magnus.friberg@setterwalls.se Telefon 010–690 04 17 Mobil 070–932 09 10 WALLSTREET Wallstreet arbetar med inriktning på effektiv utomhusreklam mot människor som reser. Och mot människor som rör sig i city, i och runt kollektivtrafiken. Under resor är männi­skor mer mottagliga för kommersiella budskap än på andra platser. Att de har mer tid, hinner se budskapet flera gånger, är nära köptillfället och har få saker som stör är bara några av alla de fördelar som finns. ➡ Maria Carlsson maria.carlsson@wallstreetmedia.se Mobil 076–767 68 17


Marknadscheferna Korsgatan 3 411 16 Göteborg

MARKNADSCHEFSAKADEMIN ÅR 2 – ANTAGNING PÅGÅR Låt

stå!

MARKNADSCHEFSAKADEMIN 2014–2015 10 EFFEKTIVA HALVDAGAR UNDER ETT ÅR ➤    MarknadschefsAkademin är en vidareutbildning för dig som är marknadschef eller marknadsansvarig. ➤    Du har en teoretisk bakgrund från Handels/IHM eller liknande, men utbildningen är ett antal år gammal. ➤    Syftet är att uppdatera och vidareutbilda dig genom effektiva seminarier och workshops.

markNadschefesakademin www.marknadschefsakademin.se

Marknadscheferna Syd nr 1 2014  
Marknadscheferna Syd nr 1 2014  

Tidningen ges ut av nätverket Marknadscheferna.