Page 1

2.2017 EMC Filters

EMC & Skärmning EMC från bricka till bricka

Design, selection and installation of power and signal lines filters

DEL 18

What Does the Future Hold for

Positioning, Navigation and Timing? + KALENDARIUM sid 6 + FÖRETAGSREGISTRET sid 40-43 + Ny el-standard sid 8–9 + ÖGAT PÅ sid 10 >>>

Complete EMC solutions from the market leader Contact us regarding your EMC application 08-605 19 00 or info.sweden@rohde-schwarz.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

1


Call for Papers 25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City Elektronikområden: EMC, ESD, energilagring samt miljötålighet för elektronik. Tidningen Electronic Environment står åter som värd för Electronic Environment Conference, ett återkommande evenemang inom elektronikmiljö. EE Conference 2018 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E, 2018, på Kistamässan, vilket ger en oerhört spännande mötesplats för både konferensdeltagare och utställare – en dynamisk träffpunkt för ny kunskap, nya kontakter och nya affärer. Nu har Du åter chansen att presentera dina rön, forskningsresultat och erfarenheter för en intresserad och specifik publik. Dela med dig av ditt kunnande, sprid kännedom om nya observationer eller bortglömda erfarenheter. Informera om nya krav i regelverk och standarder. Skapa uppmärksamhet eller väck debatt. Utbyt kunskap och erfarenheter, vidga kontaktnätet och ta del av andras expertis. Välkommen att ta plats under EE Conference 2018!

Workshops och muntliga presentationer Föreläsningarna delas in efter olika temakategorier så att konferensdeltagaren kan följa ett specifikt intresse genom Electronic Environment Conference´s olika elektronikområden. Deltagaren kan också välja att bara följa ett specifikt elektronikområde. De muntliga presentationerna planeras till 30 minuter, inklusive inställelsetid och tid för frågor. Föredragshållare erhåller: • Full konferensdokumentation • Fika och luncher • Fritt deltagande under aktuell föreläsningsdag

Call for Papers Vi söker föredrag och workshops riktade till praktiserande ingenjörer, konstruktörer och tekniker, kvalitetsansvariga, test- och certifieringsfunktioner och företagsledning. Vi ser gärna förslag på föreläsningar inom EMC, ESD, elsäkerhet, miljötålighet för elektronik samt energilagring inom följande temaområden: • Fordon, Flyg & Marin • Industriell miljö • Telekom • Smarta Elnät & Elkvalité • Provning & Simulering • Standarder & Certifiering • Kvalitetssäkring • Extrema miljöer & Explosiv miljö • EMC för Internet of Things Övriga förslag är också välkomna! Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 17 september. Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 december 2017. Vidare instruktioner meddelas i samband med antagningsbesked under oktober 2017. Föredragen skall hållas på svenska eller engelska. Välkommen med ditt abstract! Kontaktinformation Vi i programkommittén ser fram emot ditt abstract! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-708 66 80, eller på mail info@justevent.se Projektledare: Dan Wallander, dan.wallander@justevent.se

Mer information hittar du på www.electronic.nu

Ditt abstract vill vi ha senast den 17 september 2017, till mail: info@justevent.se


Call for Papers 25-26 april 2018, Kistamässan, Kista Science City Electronic Environment Security, Safety & Defence

Call for Papers

Beroendet av elektroniska system i dagens moderna samhälle ökar, och vi ser en fortsatt accelererande teknikutveckling, såsom IoT, framför oss de närmsta åren. Idag förlitar sig många samhällsviktiga funktioner sig på komplexa elektroniska system och trådlös kommunikation. Dessa system ofta är mycket känsliga för bland annat elektromagnetiska störningar och annan extern påverkan, vilket utgör ett reellt hot och stor utsatthet. Det är viktigare än någonsin att ha kunskap och beredskap.

Vi söker föredrag och workshops riktade till verksamhetansvariga, teknikchefer och säkerhetsansvariga inom civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

Därför lanserar vi nu en konferens med fokus på EM-hot, extern påverkan av elektronik samt utsatta elektroniska applikationer, för dig som arbetar inom samhällskritiska funktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner. Electronic Environment Security, Safety & Defence 2018 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E, samt Electronic Environment Conference, på Kistamässan, vilket ger en dynamisk träffpunkt för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

Workshops och muntliga presentationer De muntliga presentationerna planeras till 30 minuter, inklusive inställelsetid och tid för frågor. Föredragshållare erhåller: • Full konferensdokumentation • Fika och luncher • Fritt deltagande under aktuell föreläsningsdag

Vi ser gärna förslag på föreläsningar med fokus på EM-hot, extern påverkan av elektronik och utsatta elektroniska applikationer samt inom följande ämnesområden: • IEMI • HPM • EMP • HIRF • RÖS • Indikering av påverkan • Övrig extern påverkan av elektronik Övriga förslag är också välkomna! Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 3 september. Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 december 2017. Vidare instruktioner meddelas i samband med antagningsbesked under oktober 2017. Föredragen skall hållas på svenska eller engelska. Välkommen med ditt abstract! Kontaktinformation Vi i programkommittén ser fram emot ditt abstract! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-708 66 80, eller på mail info@justevent.se Projektledare: Dan Wallander, dan.wallander@justevent.se

Mer information hittar du på www.electronic.nu

Ditt abstract vill vi ha senast den 3 september 2017, till mail: info@justevent.se


Electronic Environment #2.2017

Reflektioner

Dan Wallander Chefredaktör och ansvarig utgivare

Integriteten i hetluften En av nutidens mest utmanande intressekonflikter blir högaktuell inom kort. Den snabba utvecklingen inom teknik och elektronik är faktiskt en av kombattanterna. Den 25 maj 2018 träder nämligen den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Den kommer att gälla för EU:s samtliga medlemsländer och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Därmed ersätts dagens svenska Personuppgiftslag (PUL), och reglerna kring hanteringen av personuppgifter stramas upp betydligt. GDPR kommer att gälla för alla organisationer och företag som sparar eller hanterar personlig och känslig information om sina anställda, medlemmar eller kunder. Man vill genom den nya förordningen stärka den personliga integriteten och modernisera och anpassa regelverket till dagens förutsättningar.

På andra sidan skranket har vi teknikutvecklingen. Inte minst IoT kan innebära att en stor mängd information om dig skickas mellan olika elektronikenheter och databaser, med syftet att göra ditt liv lite enklare och mer välinformerat. Om du kommer nyttja IoT fullt ut vill säga. IoT kräver i så fall att vi släpper ytterligare på vår integritet och delar med oss om exempelvis våra matvanor, träningspass, familjerelationer, intressen, åsikter och kanske ekonomisk status. Det gör vi i och för sig redan idag. Samtidigt som det skapas lagar för att stärka den personliga integriteten, är vi mer frikostiga än någonsin med information om oss själva och anhöriga; på Facebook, Twitter, Snapchat och i andra sociala kanaler. Vår önskan om att dela med oss om våra liv tycks inte finna några gränser. Så, vi har å ena sidan, genom myndigheternas försorg, ett skärpt lagrum om vilken information som får lagras, och hur den skall hanteras.

Å andra sidan står IoT för dörren på allvar, som kommer att medföra en ökad hantering av persondata. Och vi kan nog förvänta oss att IoT anno 2030 kommer att vara mer integrerat i våra liv mer än vi idag kan drömma om. Och jokern i leken är det mänskliga beteendet att allt mer generöst dela med oss om våra liv på sociala medier. En intressekonflikt, minst sagt. Är du intresserad av hur GDPR kommer att påverka din verksamhet och vad som egentligen räknas som en personuppgift, så kan jag tipsa om ett podd-avsnitt där jag försöker reda ut begreppen tillsammans med advokat Johan Engdahl. Avsnittet hittar du på www.breakastory.se. Slutligen så hälsar jag dig välkommen till ett matigt nummer av Electronic Environment. Jag önskar dig också en trevlig läsning och en fantastisk sommar!

SHIELDING TECHNOLOGY

Shielded secure meeting rooms

Turn key shielded and anechoic chambers

Shielded rooms for data security

Shielding materials for self-assembly: doors, windows, absorbers, ferrites, filters, gaskets and metalized textiles.

Shielded boxes for GSM, DECT, radio testing etc

EMC testing services in our own lab.

www.scratch.se

www.emp-tronic.se Electronic Environment Ges ut av Break a Story Communication AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 80 info@breakastory.se www.breakastory.se

4

HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg +46 42-23 50 60, info@emp-tronic.se

Adressändringar: info@justmedia.se Tekniska redaktörer: Peter Stenumgaard Miklos Steiner Michel Mardiguian Våra teknikredaktörer når du på info@justmedia.se

STOCKHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna +46 727-23 50 60

Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@justmedia.se Annonser: Daniel Olofsson daniel.olofsson@justmedia.se Dave Harvett daveharvett@btconnect.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Omslagsfoto: Stephane Masclaux Tryck: Billes, Mölndal, 2017 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.


Electronic Environment #2.2017

Redaktörerna

EMC Filters:

Peter Stenumgaard

Design, Selection and Installation of Power and Signal lines filters

19

Ur innehållet

Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (LiTH 1988) samt Tekn Dr. Radiosystemteknik (KTH 2001). Arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft där han arbetade med elektromagnetiska störningars effekter på flygplanssystem. Detta inkluderade skydd mot exempelvis blixtträff, elektromagnetisk puls (EMP) samt High Power Microwaves (HPM). Han har varit adjungerad professor både på högskolan i Gävle och Linköpings universitet. Peter arbetar idag till vardags på FOI. Han var technical program chair för den internationella konferensen EMC Europe 2014 som då arrangerades av Just Event i Göteborg.

Miklos Steiner

4 Reflektioner 6 Konferenser, mässor och kurser 8 Ny el-standard 10 Ögat på EMC & skärmning – EMC från bricka till bricka 12 Teknikkrönikan – Peter Stenumgaard 13 Minnesord: Donald R.J White 14 What does the future hold for positioning, navigation and timing? 19 EMC Filters: Design, selection and installation of power and signal lines filters 27 EMC is good – also in mechanical equipments 38 Noterat 39 Författare i Electronic Environment 40 Företagsregister

EMC is good – also in mechanical equipments

27

Miklos har elektromekaniker- högskoleutbildning för telekommunikation och elektronik i botten samt bred erfarenhet från bl a service och reparation av konsumentelektronik, konstruktion och projektledning av mikroprocessorstyrda printrar, prismärkningsautomater, industriella styrsystem och installationer. Miklos har sedan 1995 utbildat ett stort antal ingenjörer och andra på sina kurser inom EMC och är också författare till den populära EMC-artikelserien ”ÖGAT PÅ”, i tidningen Electronic Environment. Under många år var Miklos verksam som EMC-konsult, med rådgivning och provning för många återkommande kunder. Mångårig erfarenhet från utveckling av EMC-riktiga lösningar i dessa uppdrag har gett Miklos underlag, som han med trovärdighet kunnat föra vidare i sina råd, kurser och artiklar.

Michel Mardiguian Michel Mardiguian, IEEE Senior Member, graduated electrical engineer BSEE, MSEE, born in Paris, 1941. Started his EMC career in 1974 as the local IBM EMC specialist, having close ties with his US counterparts at IBM/ Kingston, USA. From 1976 to 80, he was also the French delegate to the CISPR. Working Grp on computer RFI, participating to what became CISPR 22, the root document for FCC 15-J and European EN55022. In 1980, he joined Don White Consultants (later re-named ICT) in Gainesville, Virginia, becoming Director of Training, then VP Engineering. He developed the market of EMC seminars, teaching himself more than 160 classes in the US and worldwide. Established since 1990 as a private consultant in France, teaching EMI / RFI / ESD classes and working on consulting tasks from EMC design to firefighting. One top involvment has been the EMC of the Channel Tunnel, with his British colleagues of Interference Technology International. He has authored 8 widely sold handbooks, two of them being translated in Japanese and Chinese, plus 2 books co-authored with Don White.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

5


Electronic Environment #1.2017

Konferenser, mässor & kurser

Konferenser & mässor

Föreningsmöten

EW Europe 2017

Se respektive förenings hemsida

6-8 juni, London, UK

IEEE

59th Electronics Materials Conference

www.ieee.se

Advanced EMC design of printed circuit boards

28-30 juni, Indiana, USA

Nordiska ESD-rådet

5TH Advanced Electromagnetics Symposium (AES 2017)

www.esdnordic.com

7-8 november, Oslo www.emcservices.se

SER

EMC – skärmning och jordning

26-28 juli, Seoul, Sydkorea

www.ser.se

IEEE EMC+SIPI 2017 International Symposium

7-11 augusti, Washington USA EMC Europe 2017

4-8 september, Anger, Frankrike EDI CON USA

11-13 september, Boston, USA The Battery Show 2017

12-14 september, Detroit, USA EMC Turkey 2017

24-27 september, Ankara, Turkiet European Microwave Week (EuMW 2017)

8-13 oktober, Nürnberg, Tyskland 39th Annual Meeting and Symposium of the Antenna Measurement Techniques Association (AMTA)

15-20 oktober, Atlanta, USA IEEE COMCAS 2017

31-15 November, Tel Aviv, Israel

SNRV

www.radiovetenskap.kva.se SEES

www.sees.se

Kurser Elektronik med Mätteknik

12 juni, Stockholm www.swentech.se Högspänningsinstallationer och jordningssystem

12-13 september, Stockholm www.stf.se Fundamentals of EMC

12-14 september, Oslo www.emcservices.se European EMC requirements

4 oktober, Mölndal www.emcservices.se Hybrid vehicles and EMC

17 oktober, Mölndal www.emcservices.se

6

www.electronic.nu – Electronic Environment online

ATEX direktiv

6-8 november, Stockholm www.stf.se

20-21 november, Stockholm www.stf.se EMC Introduktion

E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik EMC: Störningskällor, störningsoffer och kopplingsvägar

E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik Element är Ellära

E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

Tipsa oss! Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri. Sänd upplysningar till: info@justmedia.se. Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!


See emission and immunity sources at components level! Using the EMC-Scanner during the early stages of design enables you to detect potential emission or immunity problems before they become integrated into the product and expensive to correct. See what an EMC scanner can do for you, visit our website www.detectus.com.

See it before you

it!

q +46 (0)280 41122 p +46 (0)280 41169

info@detectus.com www.detectus.com

S. Hantverkargatan 38B SE-782 34 Malung


Electronic Environment #2.2017

Ny el-standard Listan upptar standarder fastställda under december 2016 och januari och februari 2017 men bara dem som jag bedömt relevanta för era läsare. Standarderna är sorterade efter fastställelsedatum bakåt i tiden och inom varje datum sorterade efter nummer i beteckningen. För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns), europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

SS-EN 50121-5, utg 4:2017 • EN 50121-5:2017 Järnvägstillämpningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 5: Fasta installationer för elförsörjning

Vehicles, boats, and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Fastställelsedatum: 2017-03-15 förtydliganden: Innehåller nu också mätningar på el- och hybridbilar.

SS-EN 60695-1-10, utg 2:2017 IEC 60695-1-10:2016 • EN 60695-1-10:2017 Provning av brandegenskaper – Del 1-10: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter – Vägledning

Fastställelsedatum: 2017-04-19 Förtydliganden: Emissions- och immunitetsfordringar utsträckta till 6 GHz. Fordringarna beträffande utstrålat H-fält 9 kHz till 150 kHz borttagna.

SS-EN 55011, utg 5:2016/A1:2017 EN 55011:2016/A1:2017 • CISPR 11:2015/A1:2016 Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Fire hazard testing – Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products – General guidelines SEK TK 89 Brandriskprovning Fastställelsedatum: 2017-04-19

SEK TK EMC

SS-EN 60695-8-1, utg 3:2017 IEC 60695-8-1:2016 • EN 60695-8-1:2017 Provning av brandegenskaper - Del 8-1: Värmeavgivning – Vägledning

Fastställelsedatum: 2017-05-17

Fire hazard testing – Part 8-1: Heat release – General guidance

Förtydliganden: Introducerar mätning av fältstyrka i heldämpat rum (FAR) i

SEK TK 89 Brandriskprovning

området 30 MHz till 1 GHz.

Fastställelsedatum: 2017-03-15

SS-EN 55014-1, utg 4:2017 EN 55014-1:2017 • CISPR 14-1:2016 Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Emission Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission SEK TK EMC

SS-EN 60695-8-2, utg 1:2017 IEC 60695-8-2:2016 • EN 60695-8-2:2017 Provning av brandegenskaper – Del 8-2: Värmeavgivning - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release – Summary and relevance of test methods SEK TK 89 Brandriskprovning

Fastställelsedatum: 2017-05-17

Fastställelsedatum: 2017-04-19

SS-EN 55025, utg 3:2017 CISPR 25:2016 • EN 55025:2017 Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar

SS-EN 61000-4-31, utg 1:2017 IEC 61000-4-31:2016 • EN 61000-4-31:2017 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-31: Mät- och provningsmetoder – Provning av immunitet mot ledningsbundna bredbandiga störningar på elnät

Din leverantör av utrustning och service inom Elsäkerhet, EMC, Temperatur/Fukt/Vibration och Givare 0141-580 00 Elsäkerhet/Högspänning

8

EMC

-

info@proxitron.se

-

Temperatur/Fukt/Vibration

www.electronic.nu – Electronic Environment online

www.proxitron.se Givare


Electronic Environment #2.2017

Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder pü det elektrotekniska omrüdet fastställda av SEK Svensk Elstandard de senaste tre münaderna. FÜr kompletterande information: www.elstandard.se

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-31: Testing and measurement techniques - AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet Fastställelsedatum: 2017-04-19

SS-EN 61000-1-2, utg 1:2017 IEC 61000-1-2:2016 • EN 61000-1-2:2016 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1-2: Allmänt – Metodik fÜr att uppnü funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende pü elektromagnetiska fenomen Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

www.stigab.se E-post: info@stigab.se Tel: +46 8 97 09 90

Fastställelsedatum: 2017-03-15

SS-EN 61340-4-7, utg 1:2017 EN 61340-4-7:2017 • IEC 61340-4-7:2017 Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 4-7: Provningsmetoder fÜr särskilda tillämpningar – Jonisering Electrostatics – Part 4-7: Standard test methods for specific applications – Ionization SEK TK 101 Fastställelsedatum: 2017-05-17

SS-EN 61340-5-1, utg 3:2017 IEC 61340-5-1:2016 • EN 61340-5-1:2016 Elektrostatiska urladdningar (ESD) – Del 5-1: Skydd av elektronik – Allmänna fordringar

  LeverantĂśr av det mesta fĂśr de  flesta inom EMC

Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements SEK TK 101 Elektrostatik Fastställelsedatum: 2017-03-15

Teknik och kamratskap – Lokalt och globalt Bli medlem i Sveriges ledande amatÜrradiofÜrening! Som medlem i SSA für du: • Tidningen QTC AmatÜrradio • FÜrmünsrabatter • QSL service • Utbildningspaket • Support AmatÜrradion, en hobby med mängder av mÜjligheter och gemenskap. Byggen, experiment, tävlingar, och mycket mer!

Kontakta SSA pü: 08 – 585 702 76 • hq@ssa.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

RONSHIELD AB Kallforsvägen' 27 %&)*$ '+$ SE-124 32 Bandhagen Tel.%   +46 8 722 71 20 -   Mob. +46 70 674 93 94 &#% #'!( *('+"# %+ E-mail: info@ronshield.se

,,,*('+"# %+

www.ronshield.se

9


Electronic Environment #2.2017

Ögat på Vad alla bör känna till om EMC:

EMC från bricka till bricka, del 18

EMC & skärmning Denna gång tittar vi på några aspekter på EMC-skärmning. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt. EMC I HELA PROJEKTET EMC-hänsyn måste genomsyra hela produktframtagningsprocessen från idé till avveckling!

E

MC är ett komplext ämne. Många människor i ett företag eller projekt är involverade. Detta kräver samarbete. EMC berör många problemområden från elläran via el- och elektronik, högfrekvensteknik till mekanik och juridik. EMC-egenskaper uttrycks förvisso i elektromagnetiska termer, men har stor inverkan på det mekaniska utförandet; allt från mikrokretsar, kretskort och kablage till apparathöljen och installationer. EMC är också relaterad till: säkerhet, tillförlitlighet, signalintegritet och produktkvalitet.

Skärmande låda Det är en väletablerad uppfattning, att en heltäckande skärmande omslutning är det bästa och den mest effektiva lösningen på alla slags EMC-problem. Detta förfäktas gärna av företag, vilka tillhandahåller skåp, apparatlådor, rackar samt stativ av så kallad EMC-kvalitet. Det är inte så lätt att åstadkomma en skärmande låda (se figur 1) som många tycks tro. Enligt min erfarenhet satsas mycket resurser (pengar och tid) på skärmning, ibland för mycket liten nytta. Skärmning och filtrering går nämligen hand i hand; det ena fungerar ej utan den andra. Alla ledare (t ex signaler och matning) som passerar skärmen måste filtreras eller direktanslutas (t ex jordning och kabelskärmar) till den närmaste delen av skärmen. Att försöka bygga eller köpa dyra så kallade ”EMC-täta” apparatlådor hjälper föga om man lämnar alla kablar och ledningar som passerar genom skärmen utan åtgärd. Betrakta Figur 1: för att fungera som en effektiv skärm, måste alla dessa skisserade åtgärder genomföras utan slarv: • Lådans material är metall och måste oftast bestå av minst två delar: låda och lock. Alla skarvar skall vara svetsade för att inte lämna öppningar. Om inte svetsning kan genomföras krävs ofta någon form av elektrisk packning i skarven mellan olika metalldelar. Notera att metallytorna, som packningen ligger an emot, måste vara elektriskt ledan-

10

de trots lågt yttryck från packningen. • Locket måste tätas med hjälp av ledande packning och ytbehandling för att förhindra läckage. • Teckenfönster och ventilationshål måste ofta också skärmas, t ex med nät. • Oskärmade kablar skall vara filtrerade och filtren måste monteras i och ha god kontakt med skärmväggen. • Skärmade kablars skärm skall anslutas runtomkontakterande till apparatskärmen. • Metallaxel (t ex potentiometer eller andra reglage) är att betrakta som en ledare som passerar skärmen och skall hanteras därefter; anslut till skärmen med ledande packning. • Anslutningsdon, som inte används, kan läcka och kan behöva täckas med skärmande täcklock. Skärmning är ett av de begrepp som förknippas med EMC. Ofta får t ex mekanikkonstruktörerna i uppgift att bygga en skärmande låda, utan närmare kravspecifikation om t ex aktuellt frekvensområde och önskad dämpning. Hur mycket dämpning är rimligt att förvänta sig? Här är några grova omdömen om skärmningsnivåer: • 0–10 dB obetydlig skärmning • 10–30 dB minimigräns för meningsfull skärmning • 30–60 dB generell skärmning • 60–90 dB god skärmning • 90–120 dB mycket god skärmning. (120 dB är extremt svårt att uppnå.)

Lite skärmningsteori Skärmningens uppgift att skapa en zon vars elmiljö skiljer sig från omgivningen. Inuti det skärmade utrymmet (sk Faraday's bur) kan till ex en krets arbeta ostört, dvs. utan att påverkas av infallande elektromagnetiska fält (EM-fält). Skärmen är effektiv åt båda hållen och dämpar även energiläckaget från en krets. Observera att en sådan ideal skärmande låda inte har öppningar, springor eller anslutningar. Den svävar fritt och är helt tät. Endast elektriskt ledande material lämpar sig för skärmning mot elektromagnetiska fält. Ju bättre ledningsförmåga desto effektivare skärm.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

Figur 1. Skärmande låda.

Figur 2. Helskärmat system.

Generellt sett har homogena plåtar av alla vanliga metaller tillräckligt bra skärmningseffektivitet (dämpning) i de flesta frekvensområden. Undantaget är lågfrekventa magnetfält där de flesta metaller har låg dämpningsförmåga. För frekvenser under storleksordningen 10 Hz kan metaller med hög relativ permeabilitet ge effektivare dämpning. För frekvenser 10–1000 kHz behövs tjock plåt med god ledningsförmåga, t ex aluminium eller koppar. Metallnät har nästan lika bra dämpningsförmåga som homogen plåt förutsatt att maskorna är små relativt aktuell våglängd. Ju tätare maskor ju högre dämpning. Skärmningseffektiviteten hos skärmar av metall kan delas upp i två huvudkomponenter: Reflektionsdämpning (R) och Absorptionsdämpning (A).

Skärmningsstrategier Man kan välja mellan olika strategier: Ett, ofta militärt använt, angreppssätt är att totalskärma, dvs att skärma alla enheter för sig och förbinda dem med varandra och med omgivningen via skärmade eller filtrerade kablar (Fig 2). Ett annat är att använda lokala skärmar på kretskortet för vissa känsliga eller störande komponentgrupper (Fig 4). En tredje skärmningsåtgärd kan vara att hålla avstånd mellan störningskälla och -offer. Det är en sk generell skärm, dvs en åtgärd som reducerar koppling (Fig 3). Jordplan har i alla lägen ett positiv inverkan på EMC-egenskaper (Fig 4). Ledare som befinner sig nära ett jordplan har sämre koppling till omgivningen än en ledare långt från ett jordplan.

Miklos Steiner info@justmedia.se

Figur 3. Att hålla avstånd.

Figur 4. Lokal skärmning.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

11


Electronic Environment #2.2017

Teknikkrönikan Kommer IoT att förändra spektrumstrategier? Utvecklingen inom Internet of Things (IoT), där en massiv ökning av trådlös teknik utgör kärnan, förutspås av somliga leda till att nya strategier för användning av frekvensspektrum kommer att krävas. Begreppet ”spectrum crunch” (ungefär ”spektrum-knaprande”) har börjat användas för att beskriva den ökade trängseln inom frekvensband på grund av IoT. Röster har börjat höjas för att den traditionella synen på frekvensanvändning som går ut på att intressenter tävlar om frekvensutrymme behöver ändras till att istället samarbeta om spektrum. Detta motiveras av att det mesta av det spektrum som olika aktörer gör anspråk på redan är allokerat för annan användning.

Om man lyckas driva igenom ett krav på att få ”ta över” redan allokerat spektrum så innebär det att någon annan förlorar på detta. Genom att samarbeta inom spektrumdelning så skulle fler kunna få nya

behov av spektrum tillgodosedda. Detta är i sig inte någon ny tanke. Begreppet dynamisk spektrumanvändning (eng. Dynamic Spectrum Access, DSA) har funnits länge och gått ut på att finna tekniska algoritmer och affärsmodeller för att olika användare ska kunna dela på ett visst frekvensutrymme. I praktiken har dock inte DSA slagit igenom, vilket bland annat beror på svårigheten att finna fungerande affärsmodeller för att hantera detta.

lanserats [1]. Det återstår att se om IoT-utvecklingen kommer att leda till en ökad samverkan inom spektrumtilldelning. Hur som helst så kommer denna EMC-relaterade utmaning vara en fråga av stor betydelse för att kunna utnyttja den fulla affärspotentialen inom IoT. [1] Reality Check: Solving the spectrum crunch, RCR Wireless News, 19 april 2016.

Med IoT menar dock somliga att man måste komma framåt i denna fråga om den fulla affärspotentialen inom IoT ska kunna utnyttjas. En tanke som förs fram allt oftare är att enskilda aktörer på frivillig basis behöver finna överenskommelser om frekvensdelning i frekvensband som är av intresse för IoT-produkter. För att möjliggöra en sådan samverkan har idén om oberoende ”pålitliga” frekvensmäklare

Peter Stenumgaard info@justmedia.se

Hej, det är vi som är Proxitron! Vi kan bli din leverantör av utrustning och service inom EMC, elsäkerhet och miljötålighet.

Rickard Elf 0141-20 96 53 rickard@proxitron.se

Kontakta oss redan idag! Vi diskuterar gärna dina specifika servicebehov, kontakta oss för ett förslag eller ett kostnadsfritt besök.

Jonas Johansson 0141-20 96 55 jonas@proxitron.se

Proxitron AB – 0141-580 00 – info@proxitron.se – www.proxitron.se

12

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

Information från svenska IEEE EMC Den senaste tiden har jag med flera haft uppe frågan om funktionssäkerhet med avseende på EMC. Bland annat togs den upp vid det gemensamma seminariet med ICES på KTH i höstas. Jag vill därför passa på att peka på standarden som publicerades nyligen och som försöker adressera ”Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen” (EN 61000-1-2:2016). Standarden har som syfte att etablera en metodik för att uppnå säkerhet på systemnivå genom hela systemets livscykel. Den ger inga nya gränsvärden att hålla sig till utan pekar snarast på att systemleverantören har ett ansvar för att se till att funktionssäkerheten, även med hänsyn till EMC, är uppnådd i miljön där systemet kan förväntas användas. Normalt så är ju gränsvärdena i immunitetsstandarder inte satta för att garantera att systemen aldrig någonsin kommer att påverkas utan är en kompromiss med tekniska och ekonomiska faktorer. En slutsats efter att ha bläddrat igenom standarden är att vi behöver fler personer med kunskap från båda domänerna, EMC och funktionssäkerhet.

stenen utsetts, HVDC länken mellan Gotland och fastlandet. Ni hittar mer information på sites.ieee.org/sweden. I april genomfördes årets första medlemsmöte. Med tema RÖS, Röjande Signaler, träffades vi i Växjö den 6 april med Combitech som värd. Vi fick bl.a. lyssna till hur Combitech och även FMV arbetar med RÖS-frågor, hur komplext ett apparatskåp som uppfyller RÖS-krav är, och utmaningar kring mätningar av brus och RÖS. Vi fick även tillfälle att se tre demonstrationer av RÖS-mätningar. I skrivande stund är det inte klart var och när nästa möte äger rum, men vi återkommer så snart vi kan. Ha en skön sommar så länge. Själv ska jag bland annat roa mig med att följa när en yta motsvarande en rejäl villatomt kläs med absorbenter.

Christer Karlsson

IEEE har ett program där viktiga tekniska landvinningar uppmärksammas genom att utses till milstenar. Nu har den första svenska mil-

Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC

In memory of Don White This is with great sorrow that we announce that Donald R.J. White passed away Jan 31, 2017. Don is one of the persons who counted the most in the EMC community between 1970-1995. He was a brilliant engineer, having also this rare ability to sort-out the important things from a chaos, and organizing them in a manner that made clear their possible interactions. The story of how he started his EMC career is worth mentioning: In 1952, as a young EE, he was in charge of a radio telescope in an international team of astronomers who were observing a rare solar eclipse in Karthoum,Sudan. Dozens of sophisticated telemetry, radio, microwave etc … equipment from all parts of the world were packed in a small area with probably little, if at all, regard to mutual interference. As predictable, the problems were endless, with typical black magic solutions of the time "do-this, I don't know why, but it works " etc... These were not the kind of pills Don would swallow. I can almost hear him thinking: "the Hell with that crap. Interference is no magic- it should obey the laws of electromagnetism, it's just that the players are not shown on the schematics".This is where he started to consider EMC as an organizable discipline. Soon later he created White ElectroMagnetics Inc, manufacturer of EMC instrumentation. His masterpiece was a fully automated receiver, with frequency bands switching, antenna ports selectors etc.. all these being controlled by relays, step motors, gears, chains and ratchets. Such beautiful piece of clockwork was probably labor expensive, and well in advance for its time. It paved the way for the EMI receivers of the following decade, but W.E.I went bankrupt. Don decided that he would be better-off selling his knowledge than building delicate instruments, and started writing books and developing EMC education seminars. It is hard to imagine today a single man, and his wife Colleen in their little Germantown (MD) home, writing all in a row six books that would be-

come the definite A-to-Z Bible of EMC knowledge. This series of thick, grey hardbound books, published as a private venture immediately encountered an immense success (many of us, old crows, still have the complete series on our bookshelves). At the same time Don started a worldwide organization for EMC courses. For this, he selected instructors who were the top of the EMC cream: Bill Duff, Chris Kendall, Steve Jensen, Norm Violette, Ron Brewer among many. In 1970 and for the 25 years to come, the Don White courses were famous in the entire world, running an average of 100 courses per year, which means than every week there was 2 or 3 Don White seminars somewhere on the planet, helping the students to unscramble complex EMI coupling mechanisms, In Sweden, Don White EMC classes were often run by Ulf Nilsson, a renowned Scandinavian EMC expert Far ahead of anyone, he created EMC prediction software programs that were simple and friendly. One of them, considering the time it was created, was a very advanced tool, practically a system-expert, that not only solved strings of equations but pin-pointed the deficiencies of your system, and suggested hardware solutions that would improve immunity up to a desired objective. In spite of all their bells and whistles and fancy 3-D color diagrams, there is no today's EMC software that I know that offers such interactive features. With the help of his son Royce, Don launched also a daring venture: an EMC Expo that was a "for practionners version", of IEEE/EMC sympos. that ran for several years in Washington DC with many good, original papers.. Don has left an imprint on hundreds of EMC engineers. I remember him saying: " I will stop working when they will shovel dust on my grave ". This is probably what he did, since last September he was still talking to me about EMP-safe buildings.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Michel Mardiguian, past Vice-Pres. Of D. White Consultants Inc

13


Electronic Environment #1.2017

What Does the Future Hold for

Positioning, Navigation and Timing?

14

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Foto: Andrey Armyagov

Electronic Environment #1.2017

In the past 30 years, more and more devices have started using the US Global Positioning System (GPS) and related global navigation satellite systems (GNSS). This trend contributed to Europe’s decision to create its own system, Galileo, and this began offering initial services at the end of 2016. As well as Galileo, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) now has a full constellation, and there are rapid developments in several commercial industries. So, 2017 promises to be an interesting year for developments in GNSS. Here are a few of the industry changes we expect to see this year…

www.electronic.nu – Electronic Environment online

15


Electronic Environment #2.2017

The standardizing of altitude restrictions and geofencing will lead to a further legal dependency on positioning sensors – primarily GNSS – and could result in regulation of testing: an advantage to those already prepared.

On December 15th 2016 Europe’s state-ofthe-art Global Navigation Satellite System, Galileo, began offering initial services to public authorities, businesses and citizens. As a result, 2017 will see a huge growth in the uptake of multi-frequency in a range of new devices and services. The advantages will not only be felt in having a greater number of satellites to provide greater stability and accuracy, but also in the improved performance of the new system. Added to this, 2017 will be the first full year with the completed IRNSS constellation. This localized system will offer India and surrounding countries greater consistency and stability of PNT service than ever before. From this we can expect to see devices manufactured for the Indian market containing different chipsets from their counterparts sold elsewhere

Personal Devices

There’s a growing awareness of GNSS vulnerabilities and the impact on networks reliant on GNSS time. In 2016 we saw how a time error, caused by a software error, could knock out a nationwide radio network (for more information see this BBC article). It seems probable that, at some stage, standards bodies will include testing procedures into GNSS requirements for critical networks. The likelihood of a satellite failure increases as more existing satellites – particularly in the GPS constellation – move beyond their original

Foto: Warren Goldswain

As the use of GNSS receivers in personal devices increases, the size of the devices in question decreases. This is, obviously, not always the case – indeed, many mobile phone product lines are getting bigger with each iteration – but miniaturization is a key topic for 2017. New

Timing

Automotive Testing that factors in the dynamics of the vehicle under test as a controlled input into a closed loop – known as Hardware-in-the-Loop (HIL) – is not a new concept. First employed in the aerospace industry, 2017 will see more and more connected autonomous vehicles (CAVs) tested using HIL simulation to validate a range of sensors – including GNSS. As more challenges facing CAVs are encountered and identified, the need to test without risks to assets and to human lives will grow. Several high-profile cases of sensor and system failures over the past 12 months have highlighted the need for this technology, and there is already an upswing in adoption amongst automotive developers.

Drones 2017 could well become the year in which unmanned aerial vehicles (UAVs) become comprehensively regulated by national and international bodies. With a proliferation of private and commercial devices being seen around the world, and with a broad range of industries investigating the benefits of UAVs for them, the need for regulation has never been greater. Enough has been written about the dangers to people, to infrastructure, and even to commercial airliners for it not to need re-emphasizing. To address these dangers regulatory bodies are already convening to both classify UAVs and put in place clear guidelines visible to everyone.

miniaturized multi-GNSS receivers, drawing less power than ever before whilst generating a high degree of accuracy, are changing what’s possible in a device. However, it’s not as simple as having space for a receiver, integrating the receiver, and having a reliable GNSS-enabled device. Just because it fits does not mean it will work! Enabling GNSS in your device opens a myriad of new opportunities, but a robust testing plan can be the real driver for success.

designated lifespan, meaning protecting yourself against such an event is already an important consideration. For more information on how to test GNSS receivers, please read our eBook on How to Construct at GPS/GNSS test plan.

Simon Loe 

Head of Marketing EMEA Spirent Communications

STANDARDISERINGEN – ditt strategiska verktyg Var med och påverka framtidens lösningar!

Svårt att hitta rätt standard? Bidra till ditt företags Bli medlem i SEK ”Preview” underlättar dittElstandard affärsutveckling SEKiSvensk Utveckla ditt internationella nätverk Öka ditt företags Kontakta oss så arbete – konkurrenskraft elstandard.se/shop berättar vi mer! Öka din kompetens

SEK Svensk Elstandard

I

Box 1284, 164 29 Kista

I

Telefon: 08-444 14 00

I

E-post: sek@elstandard.se

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SVENSK MEDLEM I IEC OCH CENELEC

I

www.elstandard.se

www.elstandard.se/shop

SEK Svensk Elstandard | Box 1284, 164 29 Kista | Tel: 08-444 14 00 | E-post: sek@elstandard.se | www.elstandard.se | www.elstandard.se/shop

16

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

NYHET

CUSTOMIZED EMC-SOLUTIONS KAMIC EMC have more than 30 years of experience, regarding developing and installation of units and products within the electrical environmental area. We are today helping a number of hundreds individual customers and bigger companies with our knowledge in questions related to EMC and improved electrical environment. Welcome to us - we will guide you to your particular customized solution.

KAMIC Components Tel: + 46 (0)54-57 01 20, www.kamicemc.com

(14#..;174 X*'4/#.#0&5'#.+0)51.76+105

-ROH[$%9lVWHUYLNVYlJHQ9lUPG|7HOHIRQ)D[PDLO#MROH[VHZZZMROH[VH

www.electronic.nu – Electronic Environment online

17


Electronic E Electronic Environment #2.2017 nvironment #1.2017

DIGITALISERING OCH INDUSTRI 4.0 En av de globala samhällsutmaningarna är den ökade digitaliseringen. Men hur påverkar det dig och vad behöver göras för att hänga med i utvecklingen?

Här finns utbildningen för dig I samarbete med tyska Innovationszentrum für Industrie 4.0 erbjuder RISE en utbildningsserie som ger en oberoende helhetsbild av digitaliseringen inom industrin, Industri 4.0. Syftet är att ge deltagarna en förståelse av digitaliseringens möjligheter och utmaningar och bli bättre beställare av IT-tjänster. Läs mer på: http://www.sp.se/digitalisering RISE – SVERIGES FORSKNINGSINSTITUT. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

DELTA – Ditt val för EMC, elsäkerhet, miljötålighet och utbildning

Vi kan nu som ett av de första testlabben i Europa erbjuda transienttester enligt IEC 61000-4-18 ” fast damped oscillatory wave” och även inom kort immunitet för magnetfält med styrkor upp till 1000A/m. Läs mer om oss på www.madebydelta.se !

18

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

EMC FILTERS:

Design, Selection and Installation of Power and Signal lines filters Preamble. Our former eight EMC articles were aimed at familiarizing unaware readers with the fundamentals of EMI/EMC, justifying the EMC norms and testing, and explaining in simple terms the five basic interference coupling mechanisms, with the essential guidelines for controlling them. The present article goes deeper into one of the simplest, most compact and economical piece of the entire EMC arsenal: the filter. With current handling ranging from tens of mAmp for signal filters up to more than hundred Amps for power line filters, they exist in all sorts of size, volume and packaging. They can be optimized against Common Mode (CM) or Differential Mode (DM) interference, or both. No matter if you plan to buy a commercial, off-the shelf (COTS) or make your own, you must understand how they work and how to determine the most adequate arrangement of L,C elements. A filter should not be picked-up off an EMC guru's tool case: it must be designed. Finally, although regarded as a cure against conducted EMI, filters can also reduce radiated interference, for Emission or Susceptibility.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

19


FIG 2 EE 2

Electronic Environment #2.2017

Fig 1 EE nr 2

PASS Coupling via Signal lines

Att.

Filters F

F Att. CM

Isolation

F

Power line conditioner

Transformer

F

Longitudinal

Att. CM

– 35 – 40

*

– 55

*

60

F

– 65

Att. CM, DM t

– 25 – 30

– 50

Optoisolators V clamp

– 15 – 20

– 45

F

V

RdB = -10log10 [1+(FEMI/FCO) 2n FCO = cut-off frequency

– 10

Signal filters

Att. CM

Transfm. with screen

Transient Voltage Suppr.(TVS)

0 –5

Att. CM, DM

REJECTION dB

Cp

Coupling via Power mains

STOP

*

– 70

Ferrites

0,2 0,3 0,5

F

1

2 3

5

10

100

200

500

1K

2K

FEMI / FCO

TVS

n = 1 ; 20 dB / Décade

Note *: suggested limit to account for components parasitics

n = 2 ; 40 dB / Décade n = 3 ; 60 dB / Décade

Fig 1. The filter solutions compared with other conducted EMI fixes.

n = 4 ; 80 dB / Décade n = 5 ; 100 dB / Décade

2. Selecting the right filter Given that an EMI filter is a low-pass element, the following parameters dictate its choice : a) the required attenuation (DM/CM) for a given frequency, rigorously termed Insertion Loss (IL) * b) the cut-off frequency c) the number of poles, which itself depends on a) and b) d) the impedances on the source and load sides of the filter, that in turn will guide the filter scheme e) type of filter: simple capacitor, simple inductor, L-C, Tee or Pi f) the normal service voltage/ current, to be considered for the filter capacitors and inductors * Remark: Attenuation vs Insertion Loss Strictly speaking, "attenuation" is the ratio of the EMI voltage (or current) at filter input, to EMI voltage (or current) at its output. Insertion Loss (IL) being the ratio of the voltages (or currents) at the load w/o filter and with the filter in place., is a more exact definition for a filter performance. This eliminates the possible errors due to the various elements of the circuit : wiring, connectors, source and load impedances etc … However, since attenuation or rejection are most commonly used, we will keep "attenuation" along this article.

Fig 2. Attenuation for low-pass filters vs the ratio Femi / Fco.

FIG 3 EE 2

A same filter will exhibit different performances, depending on the values of Zs, ZL, the impedances on the source and load sides. Because of this, one must beware of filter manufacturer's data. They are generally measured in a 50Ω/50Ω set-up (per Mil Standard 220), and real in-situ attenuation may differ significantly, to such extent that the performance shown on the data sheet is probably the only one you will never get! Table Fig.3 shows the preferred choice for the 4 possible impedances configurations.The approximate border for LOW / HIGH impedance designation is 100Ω. For answering the question : "why a C, a L, a L,C,a Pi or a T ?"there is a simple, flawless rule for choosing L or C elements, that suffers no exception: "With filters, capacitors should look toward High impedances, both sides, inductors should look toward Low impedances, both sides".

Filter

Z source

Z load

n=1(20 dB/dec Low

Low n=3(60 dB/dec n=2(40 dB/dec

High

Low n=4(80 dB/dec

n=1(20 dB/dec

3. Influence of actual source and load impedances

20

20 30 50

High

High n=3(60 dB/dec

n=2(40 dB/dec High

Low n=4(80 dB/dec

Fig. 3. Recommended filter arrangements according to input/ output impedances. High/Low border line is approximately 100Ω

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

4. Power Line Filters Practically no modern equipment, with its fast digital circuits, switch-mode power suply regulators and eventually RF devices, could meet EMC requirements without an efficient filtering, Switchers are the main cause of conducted emissions, violating the Military and Civilian RFI limits by as much as 40 or 50dB for unfiltered items. Reciprocally, the power mains are carrying a multiplicity of EMI noise (see our Article in March 2017 EE Magazine) whose causes are out of our control, and that equipments must tolerate without malfunctions or errors. In both cases, the power line filter is a key element for EMC compliance. For EMI immunity, the power filter attenuation must be such as the most susceptible circuits inside the equipment do not receive on their power input a noise voltage greater than their threshold of sensitivity: Attenuation: A(dB) = 20log [ Vemi (w/o filter) / Vload (with filter) ] This after having accounted eventually for the built-in attenuation of the power-supply regulator. Example 1: An equipment must not exhibit malfunction when submitted to bursts of 1kV(CM) 300kHz ringing transients on its 230V AC input. The noise immunity of internal digital circuits is 0.5V on their dc input. The existing filtering on the regulator output provide already 20dB attenuation. What is the required filter attenuation? Answer: A(dB) = 20 Log ( 1000/ 0.5) – 20dB = 66 – 20 = 46dB @ 300kHz For Emission control, the filter attenuation must be such as the HF noise generated by the equipment on its power input (CM and DM) does not violate conducted EMI emissions limits for AC or DC power mains: Attenuation: A(dB) = Vemi (dBμV(w/o filter) - VdBμV(spec. limit)

NT

Switch. P.Supply own noise

Transferred to loads

Internal circuits susceptibility

F

S

Power source dc or

Input Filter

SW.Mode Pow.Suppl.

F dc output filter

Loads Ampl.

Noise from fast logic devices on their dc bus

F Steady RF noise on power line CW: 0,1 V to a few. V (HF → VHF), Transients: 100V to 4 kV

F

Fig.4. The role of a filter regarding Power Supplies Immunity and Emissions.

4.1 Cut-Off Frequency and Number of elements in a power line filter The number of poles in the filter (i.e the number of L,C elements that are cascaded) is determined by the desired attenuation in a given EMI frequency range, and by Fco, the cut-off frequency (-3dB point) below which the filter has no attenuation. For instance, at a first glance, it would seem, that a power line filter should : – exhibit no attenuation at all for 50/60Hz – start attenuating any undesired frequency above ≈100 -150Hz. This would be a perfect, but huge and expensive filter, because of the physical size of its capacitors and inductors. These are only found near large loads (greater than tens or hundreds of kWatts) for correcting the power factor of heavy inductive loads, or reducing harmonic distorsion on the utility side, upstream. So the cut-off frequency of line filters for individual equipments are usually in the 10-30kHz range. Fig2 gave the attenuation of any filter, given its cut-off (Fco) and numer of poles (n) 4.2 Optimizing a Filter against EMI Emissions on Power Line One earliest cause of user-created noise to the power mains has been the ac-dc rectification and gate-controlled rectifiers used in many equipments. Increasing use of high frequency converters like switch-mode power supplies and inverters, variable speed drives, light dimmers, fluorescent lights, has shifted the noise emissions towards higher frequencies, causing both conducted and radiated EMI issues. In this respect, EMC filters not only can reduce conducted interference up to ≈ 30 MHz, but they are also acting against radiated emissions from the power cord at frequencies above 30 MHz. Several mechanisms, internal to the switcher, are contributing to these emissions (Fig 5). CM emissions caused by switch-mode power supplies • The CM conducted emission path is generally the major violator of limits, for equipments supplied in 115v or 230V ac. The CM leakage current is caused by the stray capacitance of the switching transistor, IGBT or MOSFET to their heatsink or nearby chassis. If the power supply is an isolated-type, a second stray capacitance may exist through the primary-to-secondary barrier of the transformer. Leakage current (Icm) closes by the chassis ground, returning via the power mains impedance then back to the equipment Ph and Neutral input wires. For testing purposes, the noise level is measured at the artificial network (LISN) socket ( Fig 5). Numerical Example 2 A 150Watt switch-mode power supply operates at a frequency of 50kHz. Influent parameters are: - Stray capacitance between the switching transistor and chassis: 100pF. - ESR of primary buffer capacitor on rectified 230V input: 0.15Ω up to 1MHz - Primary current, for full load, estimated: 1 Amp with 230V ac, or 2 Amp with 115V - Corresponding worst-case peak switched current (115V case) : 3 Amp. - European EN 55022 class B limits: • 150kHz: 56dBμV • 1MHz: 46dBμV For compliance with safety regulations, the CM filter capacitors (AC line-to-ground) should not exceed 5nF each, keeping the ground leakage current < 0,5mA.

400V

ICM 2

VCM

Idiff C12

ICM Artifical Mains (LISN)

dc loads

ICM total

I1

0,1µs 20 µs 180V 60V

Cp

2

Time

Z

3V 1

F2

I2 50kHz 150kHz

3MHz

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Log F

Fig 5. Simplified view of CM emission path, with switched voltage waveform and F spectrum for Example 2.

21


Electronic Environment #2.2017

Fig 6 EE 2

I 3A

IDM VDM

t

dc loads

I

C12 C1

1,3A 0,45A

Z

V (LISN)

For the first harmonics of the switcher up to a few MHz, the CM current driven by the dV/dt of the switches into the stray capacitance Cp behaves as a high impedance source (current source). Considering the CM filtering action alone, the simplified switching circuit of Fig.5 results in the spectrum of CM current in the Ph/N wires (line # 4 on calculation table 1 ). Up to a few MHz, with the load being the two 50Ω LISNs in parallel, the source impedance is dominated by that of the 100pF stray capacitance Cp (1600 Ω at 1MHz). Table 1 Calculation steps for CM filter attenuation of Example 2. 50kHz

1) Harmonic Ampl. (Vrms) 180V 2) Impedance of Cp 3) 0,5 x Z LISN 4) Icm 5) VLISN (mV) (dBµV) 6) Class B limit (dBµV) 7) Limit violation (dB)

150kHz 1MHz

30MHz

60V 10V 0,03V 10kΩ 1,6kΩ 15Ω 25Ω 6mA 6mA 90mV 150mV 100dBµV 104dBµV 56 46 44dB 58dB

The Fourier analysis of the 400V switched voltage gives a 50kHz fundamental of 180Vrms, with a 3rd harmonic of 60Vrms. Beyond 3MHz, the spectral amplitude decreases sharply like 1/F^2 thanks to the 100ns rise time. The bottom line on Table 1 shows worst case Class B limit violation of 44dB and 58dB at 150kHz and 1MHz respectively. Notice that we did not consider interference at the fundamental 50kHz frequency because there is no civilian regulatory limit below 150kHz. Entering a default value Fco = 10kHz for the power line filter, we see on graph of Fig.2 that, for a Femi / Fco ratio = 150/10 : – no single element (n = 1) filter can match the 44dB need at 150kHz – a two-element( n = 2) filter with L looking toward the LISN and C looking toward the high impedance (according to Fig. 3) will be all right (47dB). Thus, according to Fig.3, the filter should have at least line-to-chassis (CM) capacitors looking toward the high impedance side. The value C is imposed by the safety constraint of 2 x 5nF maximum. The value of L is determined as follow, looking at the simplified CM path ( Fig.5): Looking at the 2 branches (Icm1) and (Icm2) in parallel, the CM filter capacitors (C1 + C2) form a divider bridge with the leakage capacitor Cp. The corresponding voltage reduction factor is: 100pF / (2 x 5,000pF) = 0.01 The 150kHz harmonic of the switch. transistor voltage being 60Vrms (line 1 on Table), the reduced voltage Va-b across C1 or C2 filter capacitor is: Va-b = 60 V(rms) x 0.01 = 0.6V or 600mV This reduced voltage is in turn applied to the network of filter inductance Lf in series with the two LISNs in // (approximately 30 Ω /2 at 150kHz). Given the class B limit @ 150kHz is 56 dBuV or 0,6mV, we find that the series impedance of filter inductance should be: Lω = 2 π F.L ≥ 15Ω x 600mV/0,6mV, hence L ≥ 16 mH Taking a factor 2 (6dB) design margin: L = 32 mH

22

F2 Log F

50kHz 150kHz

Frequency

1

3MHz

Fig. 6. DM path schematic with switched current waveform and Frequency spectrum.

Note: we did not recalculate the filter elements for 1MHz: although limit violation is greater, we know that a 2-stage filter will provide 32 dB more attenuation at 1MHz than for 0,15 MHz. DM emissions caused by switch-mode power supplies • Combining with the CM current, the DM current that circulates back and forth in the power input wires is due to the input dc storage capacitor. Since this capacitor has parasitic series resistance and self-inductance ( ESR, ESL) the flow of the main switching current creates a differential voltage (line-to-line) across the primary input. By constructing (Fig.6) the switched current spectrum, we can determine the DM voltage across the input DC storage capacitor, that in turn appears across the two LISNs. Notice that the set-up of the norm is giving the voltage at the RF output of one LISN. (Fig 6) Table 2 Calculation steps for DM filter attenuation. Frequency

50kHz

1) Current Harmonic 1,3A (rms) calculated for a 0,43 duty cycle 2) ESR of capacitor 0,15Ω 3) Vdm = 1) x 2) 0,5 Vdm (at one LISN) (dBµV) Class B limit (dBµV) Limit violation (dB)

150kHz

1MHz

0,45A (rms) 0,06A (rms) 0,15Ω 68mV 34mV 90dBµV 56 34

0,15Ω 10mV 5mV 74dBµV 46 24

Contrasting with CM emission, the DM voltage across the low impedance ESR, typ. < 1Ω below a few MHz, behaves as an almost perfect voltage source. Therefore, using the Fig.3, the filter should have at least an inductor looking toward the primary capacitor and a line-to-line (DM) capacitor looking toward the two LISNs in series. Calculation Table 2 shows a needed attenuation at 150kHz of 34dB, significantly less than for the CM case. Since the CM mode filtering capacitors C1, C2 are useless against this DM noise, an inductance value of 300uH, teamed with a 0.47uF DM capacitor will provide 43 dB attenuation at 150kHz. This DM inductance can be split into 2 windings, one for Phase and one for Neutral, avoiding a primary unbalance on the AC input. Or a single winding can be inserted on the dc high voltage side, after the rectifier bridge. In many cases, the double DM inductor can be obtained at no cost, using the leakage flux of the CM bifilar filter choke, typically 1% of the nominal CM value. As a result, an appropriate filter structure is shown in Fig.7, optimized against CM and DM emission. The DM inductance is provided by the leakage flux of the double-wound CM choke, resulting in substantial space and cost savings. CM capacitors are often termed Cy, because of their safety class (Fig 7 and 8). Some manufacturers of "Off The Shelf" (OTS) Switch-Mode PowerSupplies incorporate an EMI filter in their modules, some others do not. So, designers using OTS regulators should check if the EMI conducted emissions are documented by the vendor. In any case, whatever they design their own filter or they plan for a commercial item, they should look at the most appropriate filter schematic, as described above.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

Fig 7 EE 2 Test

Filter

Lw

Cy

L/2

LISN 2

ESR ESL

Rd

DM CM DM

Cx

4.4 Filter action against Power Line Overvoltage Pulses.

Switch-Mode P.S.

L/2

Cp

Cs

Lw

Cy Fig 8 EE 2

Fig. 7. Complete filter schematic, showing CM and DM elements.

Stack-up

Line +

Component G1

B

G1 G2 A

A

G2

4.5 Self-Resonance of power Line filters, and its effects.

B

G1

Line -

G2

Bulkhead or Device Pins

Very low Line-to-Grid parasitic inductance < 1nH : Grounding impedance < 1 Ω up to 300 MHz

Impedance (Ohm)

10

of 3 leaded InAssembly red, Assembly of 3 leaded ceramic ceramic(1nF+10nF+100nF) (1nF+10nF+100nF) shown for comparison shown for comparison

1 0,1 0,01

0,001 1.E+06

MLC 1nF 100nF 0603 X2Y 47nF 0603 X2Y 100nF

1.E+07 1.E+08 Frequency

4.3 Quick, coarse approximation for 50/60Hz filter components By default of accurate calculations, the following rule of thumb can be used to define quickly conservative, maximum values for the filter elements. The rationale is that, for an ac power mains, we do not want the filter capacitor to derive uselessly too much 50Hz/60Hz current from the power mains. All the same, the filter inductor should not cause unacceptable 50Hz or 60Hz voltage drop. If we decide 1% as a tolerable impact on ac current consumption and/ or input voltage, we get: Xc ≥ 100 ZL and XL ≤ 0.01 ZL (Eq1) with Xc, X L being the impedances of filter capacitor and inductor at the power mains frequency, and Z L the equivalent load impedance. For a 50Hz ac input, using more practical units for components : C(μF) ≤ 32 I/V and L(mH) ≤ 0.032 V/I (Eq2) If there are several capacitors like in a "Pi" filter, the formula applies to all the capacitors in parallel. Example 2: What are the maximum value of DM filtering capacitor (Line-to-Line) and inductor we can accept for a 230V equipment with 10A of normal line current? Answer: C(μF) ≤ 32 x 10/ 230 = 1.4 μF , L(mH) ≤ 0.032 x 230/10 = 0.73mH

dB 70

Fig.9. Example of a commercial filter performance: A)DM and B)CM. Besides the 50Ω/50Ω configuration, mismatched conditions are also shown: C) 0.1Ω /100Ω, and D) 100Ω /0.1Ω. The through-plate input prevents parasitic coupling between the inner and outer sides of the equipment (Source: Schaffner Co.)

50

At the exact resonance of its inductor with its capacitor, a filter has no attenuation and may exhibit a gain instead, that is an overshoot when the power is switched on or off. Typically, this overshoot manifests as a brief increase of the input voltage by 40 to 100% of its peak value, with a possible stress or damage to the post-filter power supply components: rectifiers, electrolytic capacitors etc ….This can be prevented by adding a low value damping resistor to the dc storage capacitors, or a transient voltage suppressor (TVS) after the filter, since this protection is often needed anyway for lightning and other AC mains transients.

4.6 Recommendations for Filter mounting.

1.E+09

Fig. 8. Low-inductance "X2Y" capacitors (®) with combined CM+DM action (source Johanson-Dielectr.)

60

Although seen as "clean-it-all" components, filters, being low-pass elements are unefficient against energetic pulses with duration exceeding a few μsec. This is because long pulses have a large energy content in the low frequency range, where the filter has no attenuation. For instance, a short 1kV / 100ns pulse will be efficiently damped down to 10V by a typical power line filter. But the same pulse with 50μs duration (a lightning-induced transient for inst.) is lasting long enough for the filter to get charged up to the peak value. So the 1kV pulse will have its rise time stretched, but its crest value almost unchanged. What is needed against energetic pulses is a component that is not frequency-selective but amplitude selective, like TVS or MOV.

A

5. EMC filters for Control/Command and low-level Signal lines. Filtering a signal line is a different challenge: signal filters must keep the desired signal unaffected in amplitude and phase, from dc up to the highest useful bandwidth necessary for signal integrity. If not given by the datasheet of the signal technology, this useful bandwidth can be determined as follows: Given the clock frequency or the transition time of digital pulse, the useful bandwidth, hence the EMC filter cut-off is found as follows: • if only the clock frequency is known : Fco = 5 x F(clock) (Eq. 3.a) • if only the transition time (tr) is known: Fco (Hz) = 0,4 /tr(sec), or using more practical units: Fco (MHz) = 400/ tr(ns) (Eq.3.b) These formulas for practionners takes into account a 20% margin for making sure that the useful signal suffers no objectionable distorsion in waveform and phase. From this, the filter can be entirely defined through the calculation steps described in Sect.2. One must also define, from the actual interface (Balanced or Unbalanced), if the filter elements are arranged for simple DM attenuation, or for CM attenuation. Whatever the filter structure, the following conditiond must be satisfied for an optimal filtering. Given the cut-off frequency Fco:

B

40 30

As much as its performances, the way a power line filter is mounted is crucial to its effectiveness. It should be installed as close as possible to the equipment wall opening where the power cord passes, the best being a through-wall mounting (Fig. 9). Metallic filter case is preferrable, making a tight metal-to-metal contact with the equipment box, or at least with a metal barrier. Wires on the line side of the filter should never be bundled with those on the load side. PCB-mounted "home-made" power line filters are more prone to parasitc effects that deteriorate the expected performance. Without a true metallic separation, crossing of input traces with output traces, and capacitive coupling with other nearby traces are a frequent risk.

C = 1 / ( 2π Fco x (Zs// ZL)) L = (Zs + ZL)/ 2 π Fco

(Eq. 4 (Eq. 5)

D

20 10

C

0 –10 –20 10k

100k

1M

10M

www.electronic.nu – Electronic Environment online

23


Electronic Environment #2.2017 B) Emissions

A) Susceptibility Actual failure threshold

Useful signal

Parasitics

Spec Level

Filtering Region

Hardening needed

Spurious noise 300 MHz 20 Necessary Bandwidth

Fig. 10. Illustration of attenuation and cut-off frequency requirements for Susceptibility and Emissions.

both > 100Ω for a capacitive filter, both < 100Ω for an inductive filter. For instance, if one knows that ZL = 1000Ω, one common mistake is to assume that it is enough if the filter capacitor impedance Xc is << 1000Ω to get a filtering action. In fact, no definition of the filter can me made without knowing at least the module of Zs and ZL . Cut-off frequency and attenuation of one-pole filters can be easily found in the following table:

Example 3: Filter for reducing unwanted emissions from I/O signal (Fig. 10) Fastest Digital signal to be filtered: Clock 20MHz, tr = 4ns Zs = ZL ≈ 100Ω It was found that the 300MHz spurious noise riding over the digital pulse train must be attenuated by 24dB. Define the proper filter. Solution: Fco, from formulas (3.a or 3.b) = 100MHz The filter should have no attenuation below 100MHz, but must provide ≥ 24dB at 300 MHz. Fig.2 shows that for a ratio Femi / Fco = 300 /100, a single pole filter (n =1) is not sufficient, neither is a 2 pole filter. It takes a n =3 filter, that will produce a 28.5 dB attenuation. With 100Ω being the transition for the "Low impedance/ High impedance" criteria of Fig.3, we can select either a "Pi" or a "T" structure. In any case, criteria of Eq.(4) and Eq.(5) are used: C = 1 / (2π Fco x (50) = 33 pF

Table 3 Cut-off frequency and attenuation for one-stage (n=1) filter Capacitive filter: Inductive filter:

L = (200)/ 2 π Fco = 320 nH

1/ (2π ZpC) (Zs + ZL) / 2π L

20 Log ( 2π F.C.Zp) 20 Log [ 2π F.L/ (Zs + ZL)]

with

Zp= Zs // ZL

A part of inductive filtering, ferrites toroids, beads and sleeves deserve a special mention. Often regarded as the miracle, last-minute EMC remedies, they can be integrated in the design as part of the filtering line of defense. One interesting feature is that they are generally "lossy" ferrites, whereas some of the EMI energy is wasted in heat. They can be used as DM as well as CM blocking (2 conductors in the same ferrite hole). The relevant parameter of a ferrite is its impedance/frequency curve (Fig.11), which allow to predict its attenuation by calculating:

5.1 One-pole, L or C filtering for moderate attenuation When the needed attenuation is less than 30dB, it is possible to get this figure with a single capacitor or inductor, bearing in mind that: a) this filter will be a one-pole type, with only 20dB/decade attenuation above its cut-off frequency b) it will work well only if Zs and ZL are in the same range of values:

A (dB) = 20Log [ (Zb+ Zs + ZL ) / ( Zs + ZL) ]

A

D

Attenuation for F > Fco

5.2 Ferrites

With a "Pi" structure, C will be split into 2 x 17pF capacitors With a "T" structure, L will be split into 2 x 160 nH inductors

Z (Ω) 1000

Fco

C B

(Eq. 6)

Split core for round cables Impedances given for 1 pass (N=1). For N=2 or 3, multiply Z by N2 up to ≈ 100 MHz

100

B

10

C A

Surface-Mount, leadless Ferrite # 1206 (3,2 x 1,6) (sources: Murata, Steward)

D

Six-hole ferrite bead (ex: Philips VK200)

Cp 1

10

100

FMHz 1000

L Wquivalent circuit for SPICE model

24

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Z

Fig. 11. Performances of various EMC ferrites


Electronic Environment #2.2017

5.3 HF limitations of filter components

5.5 Filtered Connectors

Filters made of discrete components have their own parasitic problems. As frequency increases, inductors tend to behave as capacitors because of their internal winding capacitance and the stray capacitance between their leads. Capacitors tend to behave as inductors because of their terminal leads parasitic inductance. In a sense, above a certain frequency each L or C element start doing exactly the reverse of what is expected, spoiling the filter attenuation down to 0dB. Careful filter component 11 b EE mounting may shift theFig problem to2higher frequencies, but it always exist, as shown on Fig.11.A. The only filter that never has parasitic response is the feed-thru capacitor, as seen next.

For filtering a significant number of identical signal lines (like a parallel bus), an interesting alternative is the filtered connector, where each contact pin is a miniature filter. A single filtered connector can replace a set of one standard n-contact receptacle + "n" discrete filters + associated mounting space and extra wiring. In the most expensive types, each contact is constructed as a tubular ceramic feed-thru, combined or not with a tubular ferrite to form a 2 or 3-stage filter (Fig.13). Less expensive, yet efficient "space-saver" versions are using a planar array or flexible membrane with embedded ceramic capacitors.

5.6 Mounting precautions with signal filters

Cp

Fig.11.A A few typical causes of filter performances degradation by its parasitic elements.

More than any others, filters for high speed ( > 30MHz bandwidth) require careful precautions for PCB mounting. Input-to-ouput traces crosstalk should be avoided, and must be checked both horizontally (on a same layer) and vertically (layer-to-layer). When changing layer after Fig 13 EE 2 leaving a filter, the filtered trace should not run close to an internal, un-filtered trace. This applies to the inter-layers vias as well.

5.4 Feed-through filters Feed-through filters are based on a coaxial configuration of capacitor that suffers no parasitic inductance at all. The dielectric material is filled-in between the center pin electrode and the outer cylindrical electrode. This outer armature can be soldered, screwed or press-fitted into the chassis or PCB ground plane. Thanks to this design, the filtering is that of a perfect capacitor, with practically no frequency limitation. The coaxial capacitor can be teamed with ferrite beads to form a Pi or T filter (Fig.12.A). Since their mounting requires some mechanical work, they do not lend to cheap, mass-production items. A low-cost version exist in form of 3-terminal, surface-mount capacitor known as "semi-feedthru". Although a no-match to the real feed-thru, it offers decent performance, provided the center terminal pad Fig 12 EEis 2 soldered to the PCB ground plane by a direct via, and preferrably two vias in parallel for even less parasitic inductance ( Fig.12.B). (A)

π filter

One-stage

Ferrite Tube

Nickel-plated Alum. Case

Insulator blocks

Contact Multilayer ceramic capacitor (x2) Ground contact fingers for ceramic planers

2-stage ”L” filter

Fig. 13. Filtered connectors

0 MHz

”T” filter

ferrite, turns

π filter

Michel Mardiguian EMC Consultant, France m.mardiguian@orange.fr

Disk, ceramic

Insertion loss (dB), 50 Ω / 50 Ω

π filter

A: 2 x 0,5 nF +0,2 μH ”L” filter B: 1,5 nF +0,2 μH

(B)

Fig. 12A. Feed-through filters: A) Classical type, B) Semi-Feedthru

www.electronic.nu – Electronic Environment online

25


Electronic Environment #2.2017

EMC LIFE SIMPLIFIED SLIPP OMPROVNING SLIPP DYRA FILTERLÖSNINGAR Vill du förenkla ditt utvecklingsarbete? Tillsammans går vi igenom din produkt och du får råd och stöd så att den klarar EMC-kraven.

SLIPP ONÖDIGA KORTRUNDOR I TID FÖR LANSERING

Med våra råd sparar du både tid och pengar - du hamnar rätt direkt. Vi har en bred kompetens inom EMC - allt fordonselektronik till installationer och sateliter i rymden - vi vet vad som krävs för du skall klara kraven. Kontakta Tony Soukka, tel 0734-180 981 eller tony@emcservices.se för att diskutera ditt projekt.

EMC SERVICES 26

KNOWLEDGE IN REALITY

www.electronic.nu – Electronic Environment online

www.emcservices.se


Electronic Environment #2.2017

EMC is good – also in mechanical equipment

This article is about Bearing Current Erosion and Electric Discharge Machining (EDM), the mechanisms behind it, how it affects bearings, gears and sometimes couplings and universal joints. It also describes common measurement methods, how to detect problems from first hour of operation, how to prevent damages and how to verify that prevention works – now and years after installation.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

27


Electronic Environment #2.2017

A few mile-stones: • Our involvement with EDM started in the eighties and dominated our work from 1996. • The situation gradually grew worse in 2000-2015 as IGBT switches became faster. • The appearance of IE4 motors seems to have made the problem even bigger.

From a December 2002 report (GKE on KKAB problems): ‘We are still building know-how around the bearing current and bearing damage problem. The problem is there, there is no doubt about that. But most drive system manufacturers have not really accepted that fact and still act in an ad hoc manner. This is understandable, many different parameters influence the situation and the fact that some customers never seem to have any problem with bearing currents has led the manufacturers to believe that the problem cases are exceptions rather than standard. Interviews with several paper mills show that one of them has considerable problems with bearing damages whereas the second one does not have that kind of problem. The difference, it seems, lies in the use of du/ dt filters and insulated bearing seats in mill number two while insulated bearings and common mode filters are used in mill number one. A third mill has experienced all sorts of problems and PM53, which was commissioned in 1996, is still being modified in order to find a good solution. These mills mostly have drives and motors from leading manufacturers and there are problems, regardless of manufacturer. Other examples are waste treatment and power generation station with 1100 kW pump drives where a third drive manufacturer’s drives feed still another brand of motors – with catastrophic results’.

Picture 1. Bearing with heavy EDM damage.

What is EDM? Electric Discharge Machining is a technique that has been used for many years to produce tools and dice for punches and other applications where complicated geometries are needed and where the material is hard and sometimes brittle. The raceways and balls in a ball bearing are hard and electric discharges cause the same kind of damage in ball bearings as they cause in an EDM machine – that is, they remove material and also softens the hardened surfaces in the bearing. This is a highly unwanted phenomenon that can shorten the running life from tens of years down to a few weeks. The bearing shown in picture 1 has severe EDM damages with matt ball surface and fully developed fluting – also known as Wash-Board Pattern.

The 1996 questionnare An investigation was started. It included a questionnaire sent (by Fax – those were the times) to around 200 paper mills in Europe:

Why this article? The author has been confronted with this kind of problems for at least 30 years and has noted how myths, misunderstandings and old truths still dominate the thinking and the way the problem is being handled. The article, therefore, sets out to clarify the different failure mechanisms, measurement and mitigation methods that are available today. It also points out the difference between traditional bearing current as seen in large turbo generators, bearing currents caused by older frequency inverter technology, newer inverters (with fast IGBT:s) and the consequences of the widespread use of high-efficiency (IE4) motors and shorter bearing life. It also describes measurement techniques, how to interpret the results and how to select mitigation methods, based on the measurements.

History and acknowledgement Most of the problems started with widespread use of Variable Frequency Drives at around 1980 and became a severe problem in the nineties. Faster VFD switches accelerated the problem and the newer High Efficiency motors (IE3 and IE4) seem to aggravate the problems. Most of the data, pictures and measurements are GKE Elektronik AB original work. We have, however, made good use of Dr Annette Mütze’s pioneering work and wish to express our gratitude for her kind assistance in the field, in her lab in Graz and, not least, at the dinner table. A special thanks to Lars, who spent months – if not years – of intense work on software and the human interface design.

28

Picture 2. Survey.

The response was overwhelming with more than 100 answered questionnaires and a few guys that phoned us asking why they hadn’t been included in the survey. The answers were interesting: 1. We have no problems 2. We do not have any frequency inverters 3. Problems only with large machines 4. Problems only with newer drives – old GTO drives are OK 5. GTO is a problem with larger drives 6. The Bearing Currents are pure imagination and do not exist The extremely high reply rate is mainly because we sent it to people that we already had solved problems for. A corresponding survey today would probably result in more answers in the #4 category. And there will probably be a lot more answers like ‘Yes! We have problems! Everywhere’ in the future.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

The Montageschrift 170, which first appeared in 1956, says:

Picture 5. Report on non-existing bearing currents.

To bring all readers to a common level of understanding a few excerpts from an EDM Crash Course held for GE/Schenectady in 2013 is presented in the next few pages. The Power Point frames are reproduced below in pictures number 6 – 12.

Picture 3. ‘Safe’ voltages in the 20th century.

Picture 4. Recommended instrumentation in the 20th century.

These limits were used to verify that there were no excessive shaft and bearing voltages in large generators, where 50/60 Hz dominated and the coupling was purely inductive and, hence, had a very low internal impedance so that the voltage could be measured with low-impedance moving coil and moving iron instruments. That was OK in the 20th century but it does not work today when shaft and bearing voltages are of short duration and, especially for motors below around 100 kW, with a rather high impedance. A moving coil instrument simply acts as a shaft grounding device and will not show any voltage at all when measuring such motors. The methods and limits are sometimes still used. The recommended instrumentation did not take the rather high frequencies and short voltage pulse durations – microseconds – into account: A lot of the problems with EDM today is a result of old rules and tools being applied in a completely new situation where the rules and tools cannot be used any more. It takes a lot of energy and time to handle that and it is many times the root cause for the problems seen in many drive systems.

Picture 6. PPT frame 1.

A fundamental and important question is: How does electricity get there?

Are Bearing Currents real? The opinion, that EDM does not exist, is still heard. Both from motor manufacturers and bearing manufacturers and especially from salespersons. Drive manufacturers, who have first-hand experience, know that the problem is real. Still, a large drive system manufacturer declared in 2002 that:

Picture 7. PPT frame 2.

There may be other ones – like wet steam hitting turbine blades – but for all practical use, the four mentioned above are what we can expect, identify and mitigate. It is as simple as that.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

29


Electronic Environment #2.2017

Läckström Motorkabel

Statorlindring Kapacitans statorlindning-jord

PWM-omriktare

Jord

Picture 12. PPT frame 7.

Picture 8. PPT frame 3.

Bonding helps. But a Common Mode filter is a much better solution. Also: A braid doesn’t help much if length is more than 5-10 times width. Then a 25-35 mm2 Cu cable works just as well. That finishes the introduction to EDM and bearing currents basics.

Common wisdom vs modern knowledge 1 There are a few ’old truths’ that obscure the understanding of the modern VFD and bearing EDM problems. One is the idea of Hertzian Contact area and equivalent current density. This thinking may have some validity but, in view of the accelerating EDM problems in modern motors and drives, the number of cases where the current can be represented by an RMS value is vanishingly low. Hertzian contact assumes metal-metal contact and such a condition is likely to destroy any bearing very quickly. It can, therefore, be forgotten when it comes to EDM in modern terms.

Picture 9. PPT frame 4.

The real problem is oil film break-down, which leads to discharge of the rotor-stator capacitance, sometimes the added charge in highly capacitive loads needs to be added. Examples are rotating machine aggregates, oil mist separators and other large rotating structures.

Common wisdom vs modern knowledge 2

Picture 10. PPT frame 5.

Capacitive coupling cannot be detected if you use an old analog multimeter. The impedance (in AC range) is very low and shorts the voltage out.

Another assumed fact, that is difficult to eradicate, is the concept of huge bearing capacitance. This seems to be a heritage from steam turbine technology where plain (sleeve) bearings are common. Such bearings have large surfaces with a thin oil film in-between and thus constitutes a large capacitance. A relatively modest turbine can have a total capacitance (all bearings electrically in parallel) of 200 – 500 nanofarads. But, we do not deal with plain bearings very often. Our bearings are ball bearings and roller bearings. They have a negligibly low capacitance and the model where rotor capacitance is discharged through insulation defects in the oil film works quite well. So, the introduction of large bearing capacitances, hertzian contact area and current density is, in our view, both unnecessary and irrelevant. Those concepts are best left for the rare special cases where they may still be of some value. EDM – the discharge is always more or less the same:

Picture 13. Energy and crater diameter. Picture 11. PPT frame 6.

30

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

Deep Groove Ball Bearing Raceway. 10 000 x linear magnification

Complications The discharge is not always ’clean’ like the first discharge below. It may also be ‘dirty’ – like the one to the right. A dirty discharge does not go straight from maximum voltage down to zero. So it is not detected by a device that looks for discharges that are shorter than around 200 nanoseconds. Picture 18 shows the difference between a clean and a dirty discharge.

Craters, flattened by ball passage

Grinding marks, from final grinding of raceways.

x1

10 μs/div + – 50V

A

B

Av

C

5 MS

Av

1 of 1 Av

D

E

Av

50,0 V 40,0

Test with DC and 10 kohm resistor

30,0 Peak voltage is around 22 V 20,0

Picture 14. Craters in raceway.

Discharge. "True EDM" with around 100 ns discharge time.

10,0

The discharge energy is proportional to voltage squared times total capacitance. Crater diameter is proportional to cubic root of energy, so the crater diameter is typically between 200 and 2000 nanometers, as shown in picture 14.

"Dirty" discharge.

0,0

Picture 18. ’Clean’ and ’dirty’ discharges.

Ringing is another complication that is caused by Al2O3 insulated bearings. The ringing occurs across the insulation and can be seen in picture 19: 40V

Showing ringing in Insocoat (outer ring insulated) bearing

H Level

3 "downslopes"

20V

M Level

4 0V

Pictures 15 and 16. Showing typical charge/discharge.

M Level

4

Discharge is universally very short: 10-100 nanoseconds. Sometimes with ringing. Charging has different characteristics: from less than one to tens of microseconds. See pictures 15 and 16. A simple and reliable way to detect, classify and count EDM events is to simply look for those typical fast voltage drops. As shown in picture 17 below:

H Level

3 Slope between 40V and 0V is 40/111,5 ns

time scale: microseconds –1,008

–0,008

0,992

1,992

2,992

3,992

Picture 19. Ringing caused by insulated coating.

Dirty discharge and heavy ringing in insulated bearing makes reliable detection and counting difficult. The dirty discharge is actually a lowpower event and shall not be counted and ringing may cause multiple hits – which are all counted – as explained in the picture.

Picture 17. How to detect and classify an EDM event.

A few of the concepts are shown in picture 17. A fast discharge qualifies as an EDM discharge if: • It goes from plus or minus 20, 10 or 5 V towards zero • The transition (fall time) is less than around 200 nanoseconds It is then relatively simple to keep count of the events and accumulate the number of discharges from 20 V, 10 V and 5 V in three counters. The corresponding counts are named PPS(H), PPS(M) and PPS(L).

Since ringing in insulated bearings are always the result of an invisible (hidden by insulation) discharge, there is no risk that discharge goes undetected. But the rather large number of hits may be confusing. A ‘Hold-Off’ mechanism can be used to reduce the overindication. Such a mechanism should be made settable and that would complicate the everyday use of such an instrument unnecessarily. In actual implementations, the Hold-Off has been left out. There is no risk that one doesn’t detect EDM because of the ‘overindication’. But it may cause some head-scratching. And a few phone calls…

Representative Peak Voltage – what and why? In many cases, there are potentially damaging voltages that do not cause any EDM at lower temperatures but will do so when temperature rises. The Bearing Predictor also looks for such voltages. A single occurrence of a peak voltage doesn’t cause any harm to the bearing. But,

www.electronic.nu – Electronic Environment online

31


Electronic Environment #2.2017

if it happens many times per second – it is a threat. Picture 20 shows the details.

This technique worked quite well on large machines, but impedance was too low to measure capacitively coupled voltage in small machines. So it has been somewhat modified. That explains why you still see some references to 200 V/us instead of the ”modern” 20 V level numbers. PPS(H) corresponds to 200 V/microsecond. Different coupling mechanisms need different mitigation methods • Capacitive coupling is best fought with a long-life brush. • Common-Mode filters are effective when there is Inductive coupling • Frame voltage needs bonding (grounding is very overrated) • External energy may need entirely different strategies

Picture 20. Representative Peak Voltage. Definition.

There are many different voltage peaks and this synthesized shaft voltage has a few quite high, some intermediate and a lot of recurring middle amplitude voltages. Those that repeat at least 1000 times/ second (marked YES and hitting the green line) are recorded as the Representative Peak Voltage.

It is, therefore, important to be able to identify what coupling mechanism dominates the scene and reduce that one first. That will, in most cases, reduce EDM to levels where bearing life can be expected to be close to L10 life. By taking an extra measurement with the Bearing Predictor, you can easily see if inductive or capacitive coupling dominates. The extra measurement needed is an end-end measurement. The DE-NDE peak voltages show what the mechanism is; if low DE-NDE voltage, then you have capacitive coupling. If high, the the coupling is inductive. It is also easy to find out if there is any frame voltage by checking peak voltage between driven machinery and motor frame.

Without this function, it is next to impossible to compare or classify readings.

How to measure with nanoseconds resolution and still run off batteries The time resolution needs to be around 10 nanoseconds, which consumes a lot of power. Hardware Derivation and a simple very fast comparator is ’energy-friendlier’.

Picture 21. Hardware derivation of du/dt.

Picture 23. Measurements on motors with 6 – 12 months bearing life.

This set of measurements (picture 23) are from pump motors where the bearing life was between half-a-year and a year. Most measurements were made from DE or NDE to Ground, but one measurement (Number 20) was taken between shaft ends. There can not be any EDM in a steel shaft – so the PPS(H, M, L) are all zero – which is self-evident. The peak voltages are +1 and -3 V. That is a very low induced shaft voltage that cannot cause any problems. The correct mitigation is a grounding brush. It would also have been good if a measurement between motor frame and ”Tank Ground” had been made. If high, then some bonding is needed.

End of part 1, summing up:

Picture 22. Resulting voltage levels in circuit in picture 21.

32

• Almost all EDM bearing problems today are caused by frequency inverters • Bearing currents today are quite different from the problems back in 1960 • Old measurement methods cannot be used on fast microseconds signals • Bearing currents are a lot more frequent today • Energy-efficient motors (IE3 and IE4) may be more affected – needs verification • Four coupling mechanisms: Inductive, capacitive, conductive and external • All motor sizes are affected. But in different ways • Small motors: capacitive coupling. Large motors: inductive coupling • Conductive coupling and external energy is present in all motor sizes • Possible to identify coupling mechanism with simple measurements • Different coupling mechanisms need different counter-measures • Identify day one – don’t wait for vibrations and damages to develop • ROI is high – learn more and avoid bearing problems  

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

Part 2, measurements, evaluation, predictions, calibration The Bearing predictor measures voltage across the bearing. A direct discharge current measurement would, of course, be better. But that does not work. In an ideal world, with no parasitic inductivities and capacitances, it may be possible to map all currents flowing into and out from a motor and somehow calculate the ‘missing’ current. Attempts to do so that has been made, with very little success. An example (paper machine drive) is given below: Term. Box

Rogowski coil Motor cable -W1 LF current Inverter

HF current

2.ϕ 4.ϕ

ϕ.5 ≤ϕ.2 -W50

Motor WIMPE

8ϕ 7.ϕ

diagram showing proposed use of rogowski coil to map stray 1.ϕ currents in a ϕ.2 vfd drive

Picture 25 shows comparative measurements carried out in the ABB service shop in Karlstad, Sweden as early as 2003. Trace 1 shows “true” current as measured with a coaxial shunt. The rise-time is around 20 nano-seconds, which is representative for EDM discharge currents. The Fischer 250 MHz current clamp does a decent job but has a very limited ability to reproduce frequencies below 100 kHz. The Rogowski coil rings heavily and peaks between 300 and 400% of true current. To be fair, it behaves much better when rise-times are 50-100 nano-seconds. The Fluke 80i 110s specification is 100 kHz band-width, which translates into a few micro-seconds rise-time. So, it is correct that it doesn’t even start to react within the 400 nano-seconds that elapses before the recording ends.

enc

Machine

W1PE

WBPE

ϕ.2 1.5

ϕ.5 2.ϕ

W3PE

W2PE

Picture 24. Mapping LF and HF currents with a Rogowski coil.

The measurements were made with a high-frequency Rogowski coil and there were several resonances that made the HF currents stand out. With a standard Power Rogowski coil, there were no HF currents at all (they have band-widths around 20 kHz). No assessment worthy of the name was possible. The initially defined limits were all exceeded and successively widened until it was decided not to do any more measurements and also not apply any counter-measures. A Bearing Predictor measurement was then carried out and the results were used to apply counter-measures, mostly CM filters, on the drives with more than 10 PPS(H) and/or 100 PPS(M), which are the standard limits for four-pole motors in the 10 – 1000 kW range and also seem to work well with motors with other pole-pair numbers and of sizes below and above that range. The machine has been running with good bearing lives since 2010 and the new machine for this customer (around 450 motors in all) will be checked with the Beppe III. The Rogowski method needs around 4 hours/drive and the Beppe measurements are carried out in less than 30 minutes for each drive. Protocol shown in picture 24.A.

Picture 25. Comparison, different current transducers.

It is obvious that the current measurement shouldn’t be carried out with any of these techniques. An HP or Tektronix probe wasn’t available on the occasion – they would otherwise have done the job, but the dimensions are much too small for shaft current measurements. The newer i-Prober 520 (a flux gate device) can only take a 3 mm diameter cable if used with the ferrite yoke needed and that is true also for most other fast current clamps.

Picture 24.A. Measurements on bearings in a paper machine.

Measurement protocol showing extreme EDM in 2. Pr NDE and damaging EDM in 1. Pr nos DE, 1. Tork Cyl. 3 DE and Inloppspump NDE.

A comment on Rogowski coils and their suitability for EDM-related measurements The Rogowski coils that are used to measure power frequency currents do not have sufficient band-width for EDM measurements. The fast Rogowski coils are not suitable because they overshoot violently and may indicate peak values three or four times true peak value. So, even if it were possible to find somewhere to measure actual EDM current, it still wouldn’t be a good idea to measure it with a Rogowski coil.

Picture 26. HF Rogowski coils work well if band-width is kept under around 1 or 2 MHz.

At lower frequencies, like one or two MHz, the Rogowski Coil is OK and can be trusted. As illustrated in picture 26 where a low-inductivity shunt is compared to readings from a Rogowski Coil.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

33


Electronic Environment #2.2017

But, I really need to know the discharge current! In that case, it is an easy matter to measure it with a simple oscilloscope. First, you need to know the capacitance that is discharged through the bearing. Data are usually not available, but a simple charging circuit with a DC voltage source and a 10 kΩ resistor will charge the rotor capacitance. Like this: 50,0 V 40,0

wide range of applications. Regarding prediction, the Beppe is not a ”Remaining Run-Time Instrument”. It is an instrument that indicates if there is a problem with an installation and it also indicates if the problem is inductive, capacitive, conductive or externally coupled energy. When the Beppe III indicates a problem, it is wise to do something about it. If nothing is done, the bearings will fail within predicted time – which can be as short as a month – or quite long. Like one or two years. Even two years is too short for a bearing and should be mitigated when possible. It is only when PPS(H) shows a few counts and PPS(M) ten or twenty hits that one can sleep well in the nights.

30,0

The first example. Water pumps in the Netherlands

20,0

Year 2008 or 2009 – the old V/us levels were still used in this unit. Bearing life time was quite short and problems showed soon after commissioning. One particular motor failed after around six weeks. The other ones did last longer. Operation was not 24/7 and it is not entirely clear if the motor that failed first also had been running more often than the other ones.

10,0

0,0

–10,0

–20,0

A very recent case from Denmark These motors failed in 1 or 2 years. CM filters helped. Measurements before and after application of CM filters shown in picture 30.

–30,0

–40,0

–50,0

–0,602

–0,402

–0,202

–0,002

0,198

Picture 27. How to measure capacitance between rotor and frame.

Measure RC as time from 0 to 63.2% of final voltage (cursors) and motor shall, of course, be running. In this case, the total capacitance is 146/10=14,6 nF. Once you know the capacitance, it is an easy matter to calculate current from the formula i=C*du/dt where du/dt is the voltage change per second. Peak currents between 1 and 100 A can be expected.

Pumps in Norway, 2016 This was a big mystery. There were three identical installations. Two of them had bearing problems and one was OK. Beppe measurements verified that there was a difference, see picture 31). After some searching, we found broken Ferrite Rings (they are brittle) on the two drives that failed. There was also a mistake in the application of the rings (picture 32). The other pump had OK rings.

Are Beppe measurements and predictions reliable? What about other methods? Let’s compare what is available: (picture 28 below)

The Bearing predictor has evolved over more than two decades and was in the beginning not much more than a trigger unit to be used with an oscilloscope. The EDM detection was refined over a few years, current consumption was reduced and then a counter and a display were added. After that, a data communication and a PC program were added and then the representative peak voltage and DC mode. The Beppe III is the result of more than twenty years of development, field testing and feed-back from users and it has saved many motor bearings before they have reached any detectable vibration levels.

Examples from customers and own work with different machines What follows is a collection of reports on measurements made by us and customers. In many cases, the time before failure is known and in other cases not. Data have not been collected for research purposes and are, therefore, not uniform. But they are true field data from many years and from a

Device

Principle Storage

Picture 32. Too few ferrite rings – and some broken.

NOTE: Use nano-crystalline material instead. It is much better and it doesn’t break.

PC communication Automatic evaluation

Rules of thumb

EDM pen RF emission No No No No RF sniffer RF emission No No No No Oscilloscope Shaft voltage Usually Screen dump No No Bearing Predictor Shaft voltage Yes, 100 data sets CSV/ Excel data file Yes Yes Picture 28. Different EDM measurement and prediction methods.

34

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017

Picture 29. An early measurement on pump motors in the Netherlands.

Picture 30. Measurements before and after mitigation.

5

0

0

4637

3

-3

Pump 3 DE

6

H 0

M 0

L 1035

+Pk 3

-Pk -2

Pump 3 DE No warnings for Pump 3

7

0

4

6220

3

-5

Pk

Pump 1 DE

8

0

580

0

3

-4

M

Pump 1 DE

9

1

702

0

8

-5

M Pk

Pump 1 DE

10

9

506

0

3

-4

M

Pump 1 DE Severe warnings for Pump 1

Picture 31. Identical(?) installations â&#x20AC;&#x201C; different results.

www.electronic.nu â&#x20AC;&#x201C; Electronic Environment online

35


Electronic Environment #2.2017

No problems, but Beppe says there’s trouble… This customer operates large heating plants near Stockholm and uses the Beppe for routine inspection. He had noted that there was high EDM activity (picture 33), but no fails… No PC had been used. Measurements were transferred manually to paper slips that were kept in a file. Good, simple, easy. This is a large motor, 1000+ kW at 690 V. There is a grounding brush on one side and an insulated bearing on the other side. The insulation is not Insocoat, but rather an insulated end bell. Which is a lot more effective (low capacitance). But measurements were made from ground to shaft – and that means that the true bearing voltage wasn’t measured at all. The insulation did its job, but Beppe didn’t know about it and therefore indicated activity that ought to result in problems within a few years. Make sure that you know what you measure – or there will be mistakes. Sometimes costly ones.

Large DC motor. Fast bearing destruction. Iron works, the Netherlands.

FVPM Jordningskol

Isolerat lager

Pump

Motor

Picture 35. Dutch steel works. DC motor.

Pump

Frekvensomriktardrift

H M L +/– 10/12 -12

0

9

3816 +3 –4

25/3 -13

0

1

15/10 -14

0

25/11 -15 15/11 -16

H M L

+/–

2996 +3 –4

165 40

3345 14958 +9 –11

0

3705 +3 –4

32

3677 15165 +9 –10

0

3

3532 +3 –4

23

3338 14324 +9 –11

0

0

2324 +2 –4

39

2752 15171

4697 21056 +10 –11

+9 –10

Picture 33. These measurements indicate problems on the right side.

Pump for remote cooling water failed after half a year. Sweden.

Several failures in one year. Grounding brush helps. Beppe used to detect coupling mechanism and later to verify operation of grounding brush. This is in contrast to the other cases where all motors were Asynchronous Induction Motors fed from PWM frequency inverters. Even if the voltage edges are a lot slower in a thyristor rectifier, which is used to feed the motor, the winding is wound on the rotor and not, as is the case in ASIM:s , on the stator and that means that there is a huge capacitance between armature winding and rotor iron. The result is a very tight coupling which is a prerequisite for discharges through the bearings. So, DC motors are actually one of the oldest “victims” for EDM. There are indications that it was a problem already in the forties when grid controlled Mercury rectifiers were used to feed large rolling mill motors.

Calibration – not an easy task The problem is that the signals needed exceed what you can get from a standard function generator. The measuring range is +/-31 V and the rise time needs to be adjustable from tens of nanoseconds to at least 500 ns while maintaining linearity and a minimum of ringing. The Keysight (HP) 8115A dual pulse generator has all the specifications we need to calibrate the Bearing Predictor. A few examples are shown below:

V 40,0 Fast edge + 34 V down to 0 V in around 20 ns. Minimum undershoot.

32,0

24,0

16,0

8,0

0,0 GKE 2017

–8,0 –0,2 x1,0

Picture 34. High EDM activity and low bearing life. Comments in in red, in protocol. Not much to add.

x1,0

μs

–0,1

0,1

0,2

Picture 36. Not trivial to generate a linear 34 V edge with 20 nanoseconds fall time.

μs

36

–0,0

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #2.2017 V 40,0 32,0 Falling edge. + 34 V down to 0 V in 320 ns

24,0 16,0 8,0 0,0 –8,0 x1,0

–0,2

x1,0

GKE 2017 –0,1

–0,0

0,1

0,2

0,3

• that EDM is quite simple – but you need to know a few things • that there are four failure mechanisms – and the countermeasures for them • that knowledge needs to be refreshed – yesterday’s truth may be a lie today • that early detection is possible – and that months and years can be predicted • that you can be your own EDM specialist – the expertise is built into the Beppe. A female maintenance engineer said: ‘It is like screening for breast cancer. Early detection is important and saves a lot of problems. We hope that these articles have brought some insight on this, sometimes denied and quite often misunderstood, problem that seems to be growing as the result of some otherwise well-meant improvements in inverter and motor technologies.

Picture 37. And keep it linear when increasing fall time.

Gunnar Englund GKE Elektronik AB Ställdalen, Sweden

The 8115A is used to calibrate both PPS and Representative Peak voltages.

Summary, part 2 GKE has worked with VFDs and the problems they cause in the grid, in measuring and control systems, in communication systems, cables, motor insulation and bearings for more than 40 years. Even noise problems have come our way. Of all these problems, the bearing problems – EDM – are the ones that have the highest cost and cause most discussions. We are happy to have been in the centre of this activity for many years and that we still can be of some service to the drive community. So, to conclude, we have shown:

Komponenter för kraftelektronik, EMC & RF/Mikrovåg

Batterier & batterihållare • EMC & Termiska material Induktiva komponenter • Kondensatorer • Nätaggregat • RF/Mikrovåg

Flexitron AB • Veddestadvägen 17 • 175 62 Järfälla • 08-732 85 60 • info@flexitron.se • www.flexitron.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

37


Electronic Environment #2.2017

Noterat EmCrypt – kryptografiskt bibliotek för inbyggda system

Universell kapsling för inbyggda system Phoenix Contact presenterar nya elektronikkapslingar speciellt utvecklade för alla som jobbar med inbyggda system. Tack vare de avtagbara sidopanelerna möjliggör UCS, den universella elektronikkapslingen, enkla och modulära lösningar i höjderna 47 mm och 67 mm. De fyra kapslingsstorlekarna med IP40-klass ger individuella och vanliga kretskort tillförlitligt skydd mot främmande föremål och kan användas som skrivbords-, vägg- eller DIN-skenaapparat. Fastsättning av kretskorten sker an-

tingen via hörnfästen eller via fritt placerbara skruvfästen som gör att kapslingarna passar till en mycket stor mängd existerande standardstorlekar av embedded kort. De designade elektronikhusen är tillverkade av polykarbonat (UL V0) och lämpar sig för ett brett temperaturområde från –40 ° C till + 85 ° C. Den modulära konstruktionen med fritt kombinerbara kapslingsdelar möjliggör enkel integration av enskilda gränssnitt för signal, data och kraftöverföring. 

Källa: Phoenix Contact

Nationellt uppdrag kring elektriska fordon till RISE Den 22 maj träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg ledande företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri. Ett resultat av mötet är att RISE får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans. Fordonsindustrin genomgår en radikal omvandling till elektrifierad mobilitet, där utvecklingen går snabbt och alla världens fordonstillverkare arbetar med att vara först ute med den nya tekniken. Sverige har en tradition av stark fordonsindustri och givetvis en mycket stor samlad kompetens. Men det är vi inte ensamma om. – I den globala konkurrenssituationen

38

finns många som redan har eller snart kommer att ha samma kompetens inom elektromobilitet som Sverige men vår kultur av samarbete och innovation är unik. Det är därför som en satsning av detta slag i Sverige är helt rätt, säger Henrik Svenningstorp som ska leda projektet i RISE:s regi. De områden projektet nu inleder arbete med är främst förslag på investeringsstrategi, affärsstrategi och lokalisering. Målet är att kunna presentera förslag under hösten för att sedan kunna gå vidare till beslut. 

Källa: RISE

Säkerhet har aldrig varit så viktigt som nu med explosionen av enheter som är anslutna till Internet. EmCrypt från Segger tillhandahåller byggstenarna för att säkra dagens protokoll. emCrypt är ett komplett mjukvarubibliotek med kryptografiska algoritmer med hög prestanda. Det innehåller alla moduler som implementerar den nödvändiga funktionaliteten för att använda SSH. Allt finns i källkod (skrivet helt i C) för att tillåta fullständig kontroll över koden som används i produkten och skapa öppenhet för att undvika oro om möjliga bakdörrar eller svaghet i kod, vilket inte kan kontrolleras i förkompilerade bibliotek. Det kan lätt finjusteras för att optimera för mindre eller snabbare kod. – EmCrypt från Segger är portabel till alla system som kan kompilera C-kod. En annan fördel är att man slipper ta hänsyn till GPL eller annan open-source licensiering; det är enbart att integrera. Att kryptobiblioteket är skalbart med avseende på innehåll och hastighet gör att det passar både PC och inbyggda system, säger Joakim Nilsson, KAM på Nohau Solutions. EmCrypt kommer med ett enkelt men ändå kraftfullt API. Det innehåller också exempelapplikationer i källkod som visar hur man använder emCrypt API. Produkten finns i två versioner, beroende på behov: emCrypt BASE och emCrypt PRO. Källa: Nohau

Proxitron representant för Wavecontrol Wavecontrol är tillverkare

av utrustning för mätning av EMF. Deras modell SMP2 är ett portabelt instrument för att mäta exponering av elektromagnetiska fält enligt det nya EU-direktivet 2013/35/ EU som trädde i kraft den 1 juli 2016. En kombination av bredbandsmätning och spektrumanalys i ett och samma instrument och som med sina olika probar täcker området 1 Hz-40 GHz. Applikationer där den kan användas är strålning från exempelvis telecom, högspänningsnät och industri. Källa: Proxitron

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Författare

Electronic Environment #2.2017

Författare – Electronic Environment Electronic Environment överbygger kunskap inom specifika elektronikområden – mellan myndigheter, högskola och universitet samt näringslivets aktörer. Det kan vi göra tack vare ett stort intresse och engagemang från många duktiga skribenter och deras organisationer. Sedan tidningens första utgåva 1994 har ett stort antal skribenter bidragit med sin kunskap, till mångas glädje och nytta. Här presenterar vi våra skribenter de tre senaste åren, och i vilka nummer du kan läsa deras bidrag. Ett stort tack till er alla Dan Wallander / ansvarig utgivare som bidragit genom åren till tidningens utveckling!

Michel Mardiguian Teknikredaktör EMC Consultant 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017

Christer Karlsson Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC Rise 4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017

Jenny Skansen EMC-ingenjör ABB Power Systems 1/2015, 1/2016

Mats Bäckström Technical Fellow, Electromagnetic Effects Saab Aeronautics, Saab AB

Pär Weilow Swedavia

3/2016

Sara Linder FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2014

Joeri Koepp Experienced Telecommunication Engineer Rohde&Schwarz

Mats Lindgren Fd. Teknikredaktör Rise elektronik

3/2016

3/2014, 4/2014, 1/2015

K G Lövstrand Techn. Director (ret.) FMV T&E

Mattias Elfsberg FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Simon Loe Head of Marketing EMEA Spirent Communications

3/2015

1/2015

2/2017

Karin Davidsson Fd. Teknikredaktör Rise Elektronik

Mikael Alexandersson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Sten E Nyholm FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

3/2014, 4/2014, 1/2015

1/2014

1/2015, 2/2015, 3/2015

Gunnar Englund GKE Elektronik AB

Karin Fors FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Mose Akyuz FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Susanne Otto Reliability DELTA Test & Consultancy

2/2017

3/2015

1/2015

1/2015

Anders Thulin ATC AB

Göran Jansson Styrelseledamot i SEES Saab Bofors Testcenter

Kia Wiklundh FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Niklas Karpe Scania CV AB

Tomas Bodeklint Rise Elektronik

3/2016

2/2014

1/2014

3/2014

3/2014, 4/2014, 3/2015, 3/2016, 4/2016, 1/2017

Ann-Kristin Larsson Swedavia

Hartmut Berndt Dipl.-Ing B.E.STAT European ESD competence centre, Germany

Patrik Eliardsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Tomas Hurtig FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

2/2016

1/2015, 2/2015, 3/2015

Torbjörn Persson Provinn AB

Miklos Steiner Teknikredaktör Electronic Environment 3/2014, 4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017

Peter Stenumgaard Teknikredaktör FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 3/2014, 4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017

Anders Larsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Carl Samuelsson Saab Aeronautics, Saab AB 3/2016

Dag Stranneby Fd. Teknikredaktör Campus Alfred Nobel, Örebro universitet 3/2014, 4/2014, 1/2015

Erling Pettersson STRI AB

3/2015

1/2016

1/2015, 2/2015, 3/2015

1/2014

Anneli Waara Uppsala universitet

Lars Falk Stigab AB

Per Ängskog Tekn Mag Högskolan Gävle/KTH

Henrik Olsson Elinspektör Elsäkerhetsverket

2/2015

3/2016

Lars-Erik Juhlin ABB Power Systems 1/2016

Peter Ankarson Rise elektronik

Leif Adelöw FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Peter Larsson KTH

3/2014, 4/2015

3/2016

Björn Bergqvist Volvo Cars

Ingvar Karlsson Ericsson AB 1/2017

4/2016

Björn Gabrielsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2014

1/2016

2/2014

3/2014

Bengt Vallhagen Test Engineer Saab Aeronautics, Saab AB

Kristian Karlsson Rise Elektronik

Jan Carlsson Provinn AB

1/2015

4/2014, 1/2016

Lennart Hasselgren EMC Services

Jan Welinder Rise Elektronik

2/2015

3/2014

Marcus Eklund Teknisk förvaltare El/Tele Västfastigheter

4/2016

Ulf Carlberg Rise Elektronik 4/2014

4/2014

1/2016

Peter Stenumgaard Forskningschef FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Ulf Nilsson Fd. Teknikredaktör Electronic Environment 2/2015 Åsa Larsbo Intertek Semko 1/2014

3/2014, 4/2014, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 4/2016, 1/2017

2/2016

www.electronic.nu – Electronic Environment online

39


Företagsregister Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se

Alpharay Teknik AB Runnabyvägen 11 705 92 Örebro Tel: 019-26 26 20 mail@alpharay.se www.alpharay.se Produkter och Tjänster: Antistatutrustningar för industrin: elektronikproduktion, precisionsvägning, plasttillverkning, lackering. Lämpliga för Ex-miljö. Egen import, försälj-ning och service.

Agilent Techologies Sweden AB Kronborgsgränd 23 164 94 Kista Tel: 0200-88 22 55 Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se Alelion Batteries Flöjelbergsgatan 14c 431 37 Mölndal Tel: 031-86 62 00 info@alelion.com www.alelion.com/sv

AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99 Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se Amtele AB Jägerhorns väg 10 141 75 Kungens Kurva Tel 08-556 46604 Stora Åvägen 21 436 34 Askim Tel 08-556 466 10 amtele@amtele.se www.amtele.se Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com

40

Electronic Environment #2.2017 ANSYS Sweden Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-588 370 60 Vestagatan 2 B 416 64 Göteborg Tel: 031-771 87 80 info-se@ansys.com www.ansys.com

BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com

Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se

Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se

Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com

Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se

Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se

CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se

BK Services Westmansgatan 47 A 582 16 Linköping Tel: 013–21 26 50 Fax: 013–99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder EMCprovning, elsäkerhetsgranskningar (LVD), radioprovning enligt bl.a. ETSI standarder, maskinsäkerhetsgranskningar, hjälp med CE märkning och klimattester. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster, problemlösningshjälp samt vänligt och proffesionellt bemötande.

Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55 Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se

Caltech AB Fågelviksvägen 7 145 53 Norsborg Tel: 08-534 703 40 Fax: 08-531 721 00 www.caltech.se CCC Solutions AB/Carpatec Rallarvägen 23 184 40 Åkersberga Tel: 08-54088845 hl@cccsolutions.eu http://www.cccsolutions.eu

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-411030 Fax: 0171-411090 info@clcsystems.se www.clcsystems.se Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se

DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se DeltaElectric AB Kraftvägen 32 Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se

EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se Produkter och Tjänster: EMC Services erbjuder provning, rådgivning, problemlösning och utbildning inom EMC-området. I vårt EMC-laboratorium i Mölndal utför vi EMC-mätningar på alla möjliga produkter och kan även ta in större objekt som t.ex. bilar. Vi har utrustning för att utföra mätningar på plats hos kund och kan även erbjuda miljö- och vibrationsprovning. EMC Services ingår i försvarskoncernen Saab.

Kontaktperson: Jan Eriksson Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

DeltaEltech AB Box 4024 891 04 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech/

Emicon AB Head office: Briggatan 21 234 42 Lomma Branch office: Luntmakargatan 95 113 51 Stockholm Tel: 040-41 02 25 or 073-530 71 02 sven@emicon.se www.emicon.se Contact: Sven Garmland Need Help With Your Electromagnetic Environment?

EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com

Products and Services: We have more than 30 years of experience from research and development in the field of electromagnetic interference.

Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se

We can help you with: • Interference control • Advice • Specifications • Testing for EMC, EMP, HPEM and lightning • Field tests, current injection and coupling measurements • Electromagnetic simulations • Analysis and measurements on small and large-scale systems, anything from circuit boards to complex facilities. • Measurement and test system integration • Software for EM simulations, measurements and instrument control • Shielding and Ground ing

ELDON AB Transformatorgatan 1 721 37 Västerås Tel: 010-555 95 50 eldonindustrial.se@eldon.com www.eldon.com/sv-SE Electronix NG AB Enhagsvägen 7 187 40 Täby Tel: 010-2051650 Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Visit www.emicon.se for further information.


Företagsregister

Electronic Environment #2.2017

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se Kontakt person: Lars Günther Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMCteknik.

Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning.

ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se Elrond Komponent AB Box 1220 141 25 Huddinge Tel: 08-449 80 80 Fax: 08-449 80 89 www.elrond.se EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 info@emcvaest.se www.emcväst.se Emka Scandinavia Box 3095 550 03 Jönköping Tel: 036-18 65 70 ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se

Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se

Flexitron AB Sidensvansvägen 8 192 55 Sollentuna Tel: 08-732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se Produkter och Tjänster: Vi erbjuder ett brett och djupt sortiment av produkter för EMC samt termiska material från tillverkare som är marknadsledande inom sina respektive områden. Exempel på produkter är skärmningslister, skärmburkar, ledande plast, färg, fett och lim, skärmburkar, genomföringsfilter, mikrovågsabsorbenter, etc. Vi har stor möjlighet att kundanpassa produkterna, aningen direkt från tillverkaren eller i vår egen verkstad.

ExCal AB Bröksmyravägen 43 826 40 Söderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se Farnell Skeppsgatan 19 211 19 Malmö Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se Ferner Elektronik AB Box 600 175 26 Järfälla Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se Frendus AB Strandgatan 2 582 26 Linköping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27 Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 Mölndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com HCM Elektronik Sockenvägen 428 122 63 Enskede Tel: 08-659 99 15 Fax: 08-556 103 78 www.hcm.se

High Voltage AB Änggärdsgatan 12 721 30 Västerås Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se HP Etch AB 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 www.hpetch.se

Industrikomponenter AB Gårdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com Ing. Firman Göran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se Ingenjörsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se Instrumentcenter Folkkungavägen 4 Box 233 611 25 Nyköping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se

Jan Linders EMC-provning Bror Nilssons gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet. Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMC-området och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya EMC-tjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 Värmdö Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/rum/ dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustnings- och luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer.

Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se Intertek Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 Info-sweden@intertek.com www.intertek.se INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com Jontronic AB Centralgatan 44 795 30 Rättvik Tel: 0248-133 34 info@jontronic.se www.jontronic.se

Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com LAI Sense Electronics Rördromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com LeanNova Engineering AB Flygfältsvägen 7 461 38 Trollhättan Tel: 072-370 07 58 info@leannova.se www.leannova.se

LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlåsa Tel: 018-444 33 41 Mobil: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

justkompetens.se Mässans gata 14 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 80 info@justevent.se www.justkompetens.se/ elektronik Produkter och tjänster: Då en produkts egenskaper inom elmiljö är en stor del av produktens kvalitet, krävs att de funktioner som kommer i beröring med utveckling, konstruktion, installation och underhåll har en grundläggande kunskap i elmiljöns olika förutsättningar, delmoment och grundkrav. Därtill kunskap om hur man uppnår tillräckliga egenskaper inom exempelvis EMC, ESD, elsäkerhet och miljötålighet. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kompetens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke – Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se

KAMIC Components Körkarlsvägen 4 653 46 Karlstad Tel: 054-570120 info@kamic.se www.kamicemc.se Produkter och Tjänster: Med närmare 30 års erfarenhet och ett brett program av elmiljöprodukter erbjuder KAMIC Components allt från komponenter till färdiga system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMPoch RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MILSTD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2. Komponenter, ledande packningar och lister. KAMIC Components är en del av KAMIC Installation AB. Kontaktperson: Jörgen Persson.

41


Företagsregister KEMET Electronics AB Thörnbladsväg 6, 386 90 Färjestaden 0485-563900 TobiasHarlen@kemet.com www.kemet.com/dectron

Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test. Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktområde. Vår verksamhet fokuseras främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare.

Electronic Environment #2.2017 Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com

Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se

Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01

OBO Bettermann AB Florettgatan 20 254 67 Helsingborg Tel: 042-38 82 00 Fax: 042-38 82 01 www.obobettermann.se

Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se

OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se

Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00 MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 6 21 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40

Produkter och Tjänster: Sveriges mest omfattande utbud av instrument, tillbehör, mjukvara och skärmade lösningar för alla typer av EMC-test och analys från mark-nadsledande tillverkare som bl. a. PMM, Teseq, CST, EMSCAN, SIEPEL, och Milmega. MTT samlar över 60 års erfarenhet inom teknisk försäljning och support av testsystem, mjukvara och komponenter för elektronik, RF EMC och mikrovågsteknik samt elektromagnetisk och termisk simulering.

42

Ornatus AB Stockholmsvägen 26 194 54 Upplands Väsby Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se

Kontaktperson: Maria Månsson Produkter: Utveckling

Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu

PROXITRON AB Box 324 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 info@proxitron.se www.proxitron.se

Nohau Solutions AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 91 Hallsberg Tel: 0582-889 00 Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no

Products and Services: Provinn offer EMC expertise covering all aspects from specification through consultant services, education, numerical analyses all the way to final verification. We are several dedicated EMC experts with documented expertise and experience. Provinn is proud representative for Oxford Technical Solutions (OxTS) navigational equipment, Moshon Data ADAS test equipment and Spirent GPS/GNSS instruments for the Scandinavian market.

Prevas AB Hammarby Fabriksväg 21 A, 6 trp 120 30 Stockholm Tel: 08-644 14 00 maria.mansson@prevas.se www.prevas.se

Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMCteknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHSoch WEEE- EUP-direktiven. “Lean Design” med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

Nemko Sweden Enhagsslingan 23 187 40 Täby Tel: 08-47 300 30 www.nemko.no MTT Design and Verification Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-4467730 sales@mttab.se www.mttab.se

ONE Nordic AB Box 50529 202 50 Malmö Besöksadress: Arenagatan 35 215 32 Malmö Tel: 0771-33 00 33 Fax: 0771-33 00 34 info@one-nordic.se

Provinn AB Kvarnbergsgatan 2 411 05 Göteborg Tel: 031 – 10 89 00 info@provinn.se www.provinn.se

Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-774 06 30 Fax: 08-774 15 93 www.phoenixcontact.se

Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com Processbefuktning AB Pilotgatan 17 128 32 Skarpnäck Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se

Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz. com www.rohde-schwarz.se

Ronshield AB Kallforsvägen 27 124 32 Bandhagen Tel: 08-722 71 20 Fax: 08 556 720 56 info@ronshield.se www.ronshield.se Kontaktpersoner: Ronald Brander Produkter och Tjänster: Produkter: Kompletta EMC-mätplatser/hallar, absorbenter, ferriter, vridbord, antenner, antennmaster, TEM-Cell, Strip­lines, EMC-Mätinstrument och system, Audio-video system, fiberoptiska styrningar, EMC-­ Filter, RÖS-Rum, EMP-Skydd/ Filter, Utbildning.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Produkter och Tjänster: Rohde & Schwarz-koncernen med huvudkontor i München utvecklar, tillverkar och marknadsför kommunikations-, IT och test & mätutrustningar samt system med fokus på mobil radiokommunikation, broadcasting, EMC, HF-test, generella instrument, signalspaning och frekvensövervakning. Rohde & Schwarz är Europas största tillverkare av elektronisk test och mätutrustning. Rohde & Schwarz etablerades för över 80 år sedan och har dotterbolag och representanter i över 70 länder. Koncernen har ca 9800 anställda och omsätter årligen ca 1.75 miljarder euro. Ungefär 80 % av omsättningen genereras utanför Tyskland. Rohde & Schwarz Sverige AB är ett helägt dotterbolag i koncernen och ansvarar för hela produktlinjen på den svenska marknaden.


Företagsregister

Electronic Environment #2.2017 Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se Saab AB, Aeronautics, EMC-labbet Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 andreas.naslund@saabgroup.com Saab AB, Surveillance A15 – Compact Antenna Test Range Bergfotsgatan 4 431 35 Mölndal Tel: 031-794 81 78 christian.augustsson@saabgroup.com www.saabgroup.com

Saab AB, Support and Services, EMC-labbet P.O Box 360 S-831 25 Östersund Tel: +46 63 156000 Fax: 063-15 61 99 www.emcinfo.se www.saabgroup.com Contact: Henrik Risemark Products & Services: We offer accredited EMC testing in accordance with most commercial and military standards and methods, including airborne equipment. We can also provide pre-compliance testing and qualified reviews and guidance regarding EMC during product design.

Saab EDS Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se

Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se

Stigab Fågelviksvägen 18 145 53 Norsborg Tel: 08-97 09 90 info@stigab.se www.stigab.se

Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck Tel: 08-683 61 00

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm Tel +46 8 782 08 08 Tel vx +46 8 782 08 50 www.sees.se SEES är den svenska branschföreningen för miljötålighetsteknik.

Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck Tel: 08-683 61 00 Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 Fax: 08-605 47 17 www.schurter.se

SEK Svensk Elstandard Box 1284 164 29 KISTA Tel: 08-444 14 00 sek@elstandard.se www.elstandard.se Shop.elstandard.se Produkter och Tjänster: Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www.elstandard.se.

Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se

SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se SGS Fimko AB Mörtnäsvägen 3 (PB 30) 00210 Helsingfors Finland www.sgs.fi

Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se

Tesch System AB Märstavägen 20 193 40 Sigtuna Tel: 08-594 80 900 order@tufvassons.se www.tesch.se Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se

Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se Sims Recycling Solutions AB Karosserigatan 6 641 51 Katrineholm Tel: 0150-36 80 30 www.simsrecycling.se

Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60

RISE Elektronik Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 info@ri.se www.ri.se Kontaktperson: Christer Karlsson Produkter och tjänster: RISE Elektronik (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) hjälper dig med oberoende kunskap och provning inom elsäkerhet, EMC, radioutrustning, maskinsäkerhet, IP-klassning, funktionssäkerhet samt mekanisk och klimatisk miljötålighet. I laboratorierna sker allt från utvecklingsprovning till ackrediterade prov. Vi ger både öppna och kundspecifika kurser inom flera områden. En omfattande forskning bedrivs för att säkra spetskompetensen i samverkan med industri, akademi och andra forskningsinstitut. Kontaktperson: Christer Karlsson

Swerea KIMAB AB Box 7047 Isafjordsgatan 28 164 40 Kista Tel: 08-440 48 00 elektronik@swerea.se www.swereakimab.se Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se

UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com Vanpee AB Karlsbodavägen 39 168 67 Bromma Telefon: 08-445 28 00 www.vanpee.se order@vanpee.se

Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se Wretom Consilium AB Olof Dalins Väg 16 112 52 Stockholm Tel: 08-559 265 34 info@wretom.se www.wretom.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online.com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson

Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

43


POSTTIDNING B  Returer till: Break a Story Mässans gata 14 412 51 Göteborg

EMC-TESTUTRUSTNING

HF-Förstärkare, klass A, från VectaWave, England Serie VBA100, 10kHz – 100MHz, upp till 1,1kW Serie VBA400, 10kHz – 400MHz, upp till 260W Serie VBA400, 10kHz – 400MHz, upp till 260W Serie VBA250, 10KHz – 250MHz, upp till 2,5kW Serie VBA1000-10, 10kHz-1000MHz, upp till 70W Serie VBA1000, 80-1000MHz, upp till 2kW Serie VBA3100, 0,8-3,1GHz, upp till 450W Serie VBA 6000, 2-6GHz, upp till 40W

Utförsäljning av demo-instrument Förstärkare, antenner, dataloggrar, LISN, probar, oscilloskop, och CDN. Vi säljer dem i befintligt skick, men om inget annat anges ska de vara fullt funktionsdugliga och uppfylla fabrikens specifikation. För mer information besök vår hemsida www.cebit.se

Som option även med USB eller IEEE. Samtliga förstärkare från VectaWave har 3 års garanti.

Mätning av EMF/Electromagnetic Fields Safety and Health Effects Är Er personal utsatt för skadlig strålning? Modell SMP2 är ett portabelt instrument för EMF-mätningar och kan användes exempelvis för mätningar för mobilmaster, högspänningsledningar och järnvägsnätet, både för E- och H-fält. Mätvärdena kan med en enkel knapptryckning presenteras sammanlagt eller var för sig för min/max och medelvärdet och även i X,Y eller Z-led. Med sina isotropiska probar täcker den området 1 Hz-18GHz. EMF-mätning enligt Direktiv 2013/35/EU. Levereras med ackrediterad kalibrering enligt ISO17025.

RadiField®

Ferriter för störundertryckning

DARE Instruments koncept för homogent fält vid immunitetsmätningar. 1GHz upp till 6GHz, 10V/m vid 3 metersträcka.

Fair-Rite material 75 ett speciellt framtaget för att dämpa i det lägre frekvensområdet mellan 200kHz till 5MHz. Beställ provtavla utan kostnad.

RadiField® finns I 4 olika utföranden: • RFS1003A : 1 GHz - 3 GHz, 3 V/m @ 3m • RFS1003B : 1 GHz - 3 GHz, 10 V/m @ 3m • RFS1006A : 1 GHz - 6 GHz, 3 V/m @ 3m • RFS1006B : 1 GHz - 6 GHz, 10 V/m @ 3m

CE-BIT – Box 7055, 187 11 Täby, Sweden – Tel: +46 8-735 75 50 - Fax. +46 8-735 61 65 – E-Mail: info@cebit.se – www.cebit.se

Electronic Environment 2017-02  

Tidningen Electronic Environment har i 20 år levererat lärorik och aktuell teknikinformation, nya forskningsresultat samt bransch- och produ...

Electronic Environment 2017-02  

Tidningen Electronic Environment har i 20 år levererat lärorik och aktuell teknikinformation, nya forskningsresultat samt bransch- och produ...