Bok & Bibliotek 2013, nyhetsbrev fredag

Page 1

16 119

Foto: Gabriella Duraffourd/GIFF

D a g l i g a u t s tä l l a r n y h e t e r f r å n B o k & b i b l i o t e k

27 september 2013

REDAG F

Antal besökare 26 sept (prel)

TWittrat Christina Wahldén

@PossumScriptum41m I morgon blir jag inlåst för #sittmed­ Dawit på Internationella torget på #bokmässan. Bli det du också! Långt ifrån hans verklighet, men ändå. ✦✦✦

Brit Stakston @britstakston14h

Hur har ni förändrat er? @martin­ schibbye lyfter fram oräddhet och empati/medkännande, Johan sä­ ger att allt förändrar #bokmassan #438dagar affisch kommer att bli en riktig snackis! Vi Det är en hemlis vem som är hörde konstnären bakom verket, men vi kan lova att det blir en manifesta­ att... tion som kommer att låta tala om sig! Kolla in Molnet kl 14.30 – då avslöjas hemligheten. … Göteborg Filmfestivals

✦✦✦

Foto: ALexander lagergren

Magnus Blixt @blixtgordon132m

Under invigningen av Plats för barn! presenterade generaldirektören på Kulturrådet, Kennet Johansson, och kultur­ minister Lena Adelsohn Liljeroth den nya läsambassadören Johanna Lindbäck.

FRÅgan Varför ska man besöka er monter på Bokmässan? KRistina Billow, Natur & Kultur, B04:52 och C03:20

Lena Hammargren, Novellix, B07:04

Viktor Ohlson, Radiomuseet i Göteborg, E01:09

– Man ska besöka vår monter får att få information om att det finns ett mycket komplett radiomuseum i Göteborg och vad det har att erbjuda. De som besöker vår monter under mässan får också en rabatt­ kupong som berättigar till ett besök på Radiomuseet till halva priset en gång under 2013.

för att satsa på mitt författarskap. Nu får jag kombinera skrivandet med min roll som läsambassadör, säger Jo­ hanna Lindbäck. Erfarenheten från skolans värld tar hon dock med sig in i sin nya uppgift. – Jag tror att skolan har en jätteviktig roll som arena för att sprida läsandet. Där når man alla föräldrar och för­ äldrar har en väldigt viktig roll som förebilder. Speciellt män borde läsa mer för att inspirerar unga pojkar, säger Johanna Lindbäck. Rollen läsambassadör infördes 2011 av Statens Kultur­ råd och ska vara en författare eller illustratör med uppgift att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för unga. Johanna Lindbäck är Sve­ riges andra läsambassadör.

Stipendier bidrar till att sprida svensk litteratur Tillsammans med Kulturrådet de­ lar Bokmässan ut resestipendier till utomnordiska agenter och förlägga­ re som inte tidigare besökt ­mässan. I stipendiet ingår flygresa och tre ho­ tellnätter samt lite aktiviteter under mässdagarna. Brad Hebel är försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Colum­ bia University Press i New York. – Jag har tidigare köpt in och även låtit översätta lite facklitteratur från Sverige, berättar han. – Många svenska akademiker skri­ ver på engelska, vilket är en fördel, då våra upplagor ofta är ganska små och en översättning blir relativt dyr. Brad Hebel ser mycket fram emot sitt besök på Bokmässan och hop­ pas både knyta fler kontakter med svenska och nordiska förläggare, lära sig mer om den svenska marknaden och kanske rent av väcka intresse för böcker som de själva ger ut.

Litterär dans

en av Nordens ledande koreo­ grafer och solodansare, Virpi Pah­ kinen, inledde invigningen av Bok­ mässan 2013 med en dans inspire­ rad av spindlarna i den rumänske författarens Mircea Cărtărescus Orbitor. Rumänien är temaland för Bok­ mässan (temamonter C02:02), och Cărtărescu höll ett poetiskt invig­ ningstal där han beskrev litteratu­ ren som den skönhet som ska rädda världen. Dessutom tillkännagav ­Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flersprå­ kighet och ungdomsfrågor de tolv pristagare som tilldelades årets Euro­ pean Union Prize for Literature, däri­ bland rumänska Ioana Pârvulescu .

Vi vill tipsa om Alastor Press i trippel bemär­

– För att du alltid har plats för en liten Novellix-bok till! I vår monter hittar du hela vår utgivning, nästan 50 titlar. Och självklart då också den allra senaste Fyran där bl a Johanna Koljonen och PC Jersild ingår. Det är bara och plocka och blanda som man vill – lite som litterärt små­ godis helt enkelt!

Barn- och ungdomsförfattarEn Johanna Lindbäck blir ny läsambassadör. Under invigningen av Plats för barn! på torsdagsefter­ middagen tilldelades hon sitt uppdrag av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Johanna Lindbäck efterträder Johan Unenge och ska nu i två år framöver motivera och inspirera barn och ungdomar att läsa mer. Förutom sitt författarskap är hon bland annat gymna­ sielärare och skribent på sajten Bokhora. Hon har också byggt upp en bred kontaktbas i sociala medier. Men det lär bli bråda dagar när hon nu ska resa land och rike runt för att framträda på mässor, bokfestivaler och i skolor för att sprida läslust. – För en tid sedan sa jag upp mig från min lärartjänst

Foto: Elnaz Baghlanian

– I Natur & Kulturs monter möter man engagerade medarbetare och spännan­ de författare. I vår trappa sit­ ter man bekvämt och blickar ut över mässans finaste mon­ ter. Kom och besök oss – vi har böcker för alla – oavsett ålder och intresse! Natur & Kultur har ett nära samarbete med Teater Fryshuset – kl 16 idag och kl 14 på lördag får man inte missa den 10 min långa föreställningen Topboy.

Johanna Lindbäck ny Läsambassadör

”Kärleken plockar även sina minsta ord med pincett” säger Björn Rane­ lid, utifrån sin senaste bok @lararnas #Bokmässan #bokmassan

kelse. Programchef Gunilla vill tipsa om förlagets seminarium om Baudelaire i vår tid idag 13:30 i J2. Medverkande är Lars Nyberg, Hillevi Hellberg och Paul Tenngart. Tomas som utställ­ ningsansvarig vill tipsa om kvällens absintmingel som förlaget håller i sin monter B04:47. Gemensamt tipsar vi även om för­ lagets utgivning av Arthur Rimbauds samlade skrifter som utkommer lagom till Bokmässan. Här får du Rimbauds samlade verk i kronolo­ gisk ordning. Skolanteckningar, brev och pu­ blikationer. Tomas Belfrage , utställningsansvarig Gunillas Sandin , programchef

tips

Foto: NIKLAS MAUPOIX

Bra att veta Öppettider Torsdag 09–18 (främst branschbesökare) Fredag 09–14 (främst branschbesökare) 14–19 (alla) Lördag 09–18 (alla) Söndag 09–17 (alla)

Lunch Estrad – FRE • Kycklingbröst med tomat – och basilikasås, parmesan, oliver, kapris, lime och ris • Dillbakad lax med dijon­ velouté, haricot verts, vaxbönor, citron och kokt potatis •  Vegetarisk pastagratäng

Transport Taxibilar finns utanför Hotel Gothias entré. I ­entré 5 finns en ­monitor med buss- och spårvagns­t ider från Kors­ vägen. Tidtabeller finns även på www.vasttrafik.se

Service Center Behöver du teknisk hjälp med din monter, vänd dig till After Sales i Service Center i D-hallen. Där finns även ut­ ställarsekretariatet som hjäl­ per till med allmänna frågor. I mässlokalerna finns också sju informationsdiskar.

Pressmaterial Pressmaterial lämnas i Press Centre på plan 3. Pressmeddelanden kan läggas in via Utställar­ service online på vår hem­ sida www.bokmassan.se. Pressmeddelanden ska innehålla nyheter.

Reklam Utställare får dela ut in­ formation i egen monter, men inte i gångarna och entréerna. Toaletter För att hitta närmaste toalett se kartan i Mässkatalogen.

Bankomat Det finns en bankomat­ buss utanför D-porten, plan 1, samt två bankoma­ ter utanför entré 5.

Anmälan till 2014 Vi bjuder på grundavgif­ ten (3 500 kr) om ni anmä­ ler er till Bokmässan 2014 under mässdagarna. Produktion Rivista AB


16  119 TWEETS

Photo: Gabriella Duraffourd/GIFF

D A i ly Fa i r N e w s f r o m G ö t e b o r g B o o k Fa i r

september 27 2013

RiDAy F

Number of visitors sept 26 (prel)

(translated from Swedish) Christina Wahldén

@PossumScriptum41m Tomorrow I’ll be locked up for#sittmedDawit at the International Square at #bokmässan. Why don’t you too? Far away from his reality, but still. ✦✦✦

Brit Stakston @britstakston14h

In which way have you changed? @martinschibbye mentions fear­ lessness and empathy/compassion, Johan says that everything changes #bokmassan #438dagar

a lot of talk about Göteborg International Film There’s Festival’s new poster! a rumour The identity of the artist is still very hush-hush. But we can promise that ... you that the presentation will be a manifestation to be noted. Check out the Cloud at 2.30pm, when the secret is revealed. … There’s going to be

Question

Photo: ALexander lagergren

✦✦✦

At the opening of Plats för barn! (Room for children!) the new Reading Ambassador was presented by Kennet Johansson, Director General of the Swedish Arts Council, and the Minister for Culture Lena Adelsohn Liljeroth.

to three exhibitors

Why should people visit your stand at the Book Fair? KRistinaBillow, Natur & Kultur, B04:52 and C03:20

”At the stand of Natur & Kultur you will meet com­ mitted staff and exciting authors. You can sit on our steps and enjoy the nicest stand at the fair. Come and visit us. We have books for everyone – regardless of age and interests! Natur & Kultur has a close collaboration with Teater Fryshuset. Don’t miss the 10 minute long performance Topboy, which starts at 4pm on Friday and 2pm on Saturday.

Viktor Ohlson, Radiomuseet i Göteborg, E01:09

”Because you can always find room for another little book from Novellix! At our stand you will find all our releases, close to 50 titles. This of cour­ se includes our latest ‘Four’ with authors such as Johanna Koljonen and PC Jersild. You just pick and choose accor­ ding to your own taste – like a literary smorgasbord!”

”You should visit our stand to find out that there’s a fully fled­ ged radio museum in Gothen­ burg, and what it has to offer. During the fair, visitors at our stand will also get a discount coupon which gives them a 50 per cent discount on the ad­ mission to the Radio Museum once during 2013.”

Useful information

Opening Hours Thursday 09–18 open for trade visitors Friday 09–14 open for trade visitors 14–19 open to the general public Saturday 09–18 open to the general public Sunday 09–17 open to the general public

Children’s author Johanna Lindbäck has been ap­ pointed new Swedish Reading Ambassador. She received her assignment from the Minister for Cul­ ture Lena Adelsohn Liljeroth at Thursday’s opening of Plats för barn! (Room for children!). Johanna Lindbäck takes over from Johan Unenge and will for the next two years motivate and inspire children and young people to read more. Besides being an author, she is an upper secondary school teacher and a writer at the website Bokhora. In addition she has built an extensive base of contacts in the social media. She is now facing some very busy days ahead when travelling all over the country to appear at fairs, book fes­ tivals and schools to promote the joy of reading. ”Some time ago I quit my teaching position to focus on

my writing. Now I will be combining my writing with my role as a reading ambassador,” says Johanna Lindbäck. She will however incorporate her experiences from school in her new task. ”I believe that school has a hugely important role as an arena to spread reading. There you reach all parents, and parents play a vital part as role models. Men in particular, should be reading more in order to inspire young boys,” says Johanna Lindbäck. The Swedish Reading Ambassador for Young People was initiated in 2011 by the Swedish Arts Council. The ambassador should be a writer or illustrator assigned to promote the joy of reading and spread awareness on the importance of literature for young people. Johanna Lindbäck is Sweden’s second Reading Am­ bassador.

Foto: Elnaz Baghlanian

Lena Hammargren, Novellix, B07:04

Johanna Lindbäck new Swedish Reading Ambassador

Lunch menu Estrad – FRIDay

• Chicken breast with tomatoand basil sauce, parmesan cheese, olives, capers, lime, rice • Dill baked salmon with dijon velouté, haricot verts, wax beans, lemon and ­boiled potatoes • Vegetarian pasta gratin

Magnus Blixt @blixtgordon132m ”Love picks even the smallest of it’s words with tweezers,” says Björn Ranelid, based on his latest book ­ @lararnas #Bokmässan #bokmassan

Grants help to spread Swedish literature The Book Fair together with the Swedish Arts Council awards travel grants to non-Nordic agents and publishers that have never before visited the fair. The grant includes the air fare, three hotel nights and a few activities during the actual fair. Brad Hebel is sales and marketing director at Columbia University Press in New York. ”I have previously brought in and had some Swedish non-fiction translated,” he says. ”Many Swedish academics write in English, which is an advantage since our editions are often pretty limited, making a translation fairly costly.” Brad Hebel is looking forward to his visit at the Book Fair, and hopes to establish contacts with Swedish and Nordic publishers, to learn more about the Swedish market and perhaps also raise interest for his company’s own publications.

Literary dance

One of the Nordic countries’ leading choreographers and solo dancers, Virpi Pahkinen, started the opening ceremony of the 2013 Book Fair with a dance inspired by the spiders in Orbitor, by Romanian author Mircea Cărtărescu. Romania being this year’s theme country (theme stand C02:02), Cărtărescu delivered a poetic ope­ ning speech in which he described literature as the beauty which will save the world. In addition, Androulla Vassiliou, EU Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth announ­ ced the 12 prize-winners of this year’s European Union Prize for Literature, one of them Ioana Pârvulescu from Romania.

”We want to recommend Alastor Press, in a tri­ ple sense. Head of Programme Gunilla wants to suggest the publisher’s seminar on Baudelaire in our time, today at 1.30pm in J2. Par­ ticipants include Lars Nyberg, Hil­ Book levi Hellberg and Paul Tenngart. Fair tips As Exhibition Manager, Tomas recommends you to check out this evening’s Absinthe Mingle at the publisher’s stand B04:47. Both of us would also like to recommend having a look at the publisher’s release of the complete works of Arthur Rimbaud out just in time for the Book Fair. Here you will find Rimbaud’s complete works in chronologi­ cal order. School notes, letters and publications.”” Tomas Belfrage , Exhibition Manager Gunillas Sandin , Head of Programme

Taxi There is a taxi rank outside the entrance of the Hotel ­Gothia Towers. Timetables A monitor at Entrance No. 5 displays up-to-date time­ tables for buses and trams from Korsvägen. You can also find timetables online at www.vasttrafik.se

Service Center If you need help with techni­ cal or other equipment on your stand you can consult the After Sales in our Service Center in Hall D. The exhi­ bitors’ office is also there to help you with general ques­ tions regarding the exhibi­ tion and stands.

Information desks There are seven staf fed ­information desks located through­out the exhibition and at several of the entrances.

i­nformation. Press informa­ tion can also be entered on­ line at Exhibitors Online on the website: www.goteborgbookfair.com

PUBLIC toilets Look at the map in the Fair Magazine or the Fair Guide to see where the public toilets are located.

Press Material Press releases and other information can be left with the staff at the Press Centre on Level 3. The press infor­ mation must include new

Advertising Exhibitors may hand out in­ formation about their exhibi­ tion only at their own stands.

Cash Machines There is a cash machine ­a vailable outside Gate D, ­l evel 1, and there are two cash machines outside En­ trance No. 5.

Photo: NIKLAS MAUPOIX

Apply for 2014 Don’t forget to apply for the Book Fair in 2014. We waive the basic fee of SEK 3,500 if you apply during this year’s Book Fair.

Production Rivista AB