Bilten 2011

Page 1

ZAKLJUČNO POROČILO DRUŠTVA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SEVNICA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

1


PROGRAM PREDAVANJ, PRIREDITEV IN IZLETOV V ŠOLSKEM LETU 2011/12

Datum Predavatelj Oktober 2011 04.10. 11.10. 18.10. 25.10. 08.11. 15.11. 22.11.

29.11.

06.12. 13.12. 20.12. 03.01. 10.01. 17.01. 24.01.

Vsebina

Pogled na Slovenijo, kulturni program Novosti cestno prometnih Brane Požar predpisov Ekskurzija Porabje, Madžarska Vpliv vremena in podnebja na Mag. Tanja Cegnar ljudi November 2011 Ekskurzija Mežica z rudnikom in okolico Mag. Marko Ogris Evropa in Islam Dr. Pavle Zagode Parandontalna bolezen in njen vpliv na različna sistemska obolenja (1ura) ZD Sevnica Načini oživljanja (1ura) Zdravje je naša odločitev in Marija Merlak ohranimo mladost December 2011 Biti ali imeti - Kako iz globalne Anton Komat krize Prednovoletna predstava in O.Š. Tržišče pogostitev Milena Mastnak Delavnica novoletnih okraskov Januar 2012 Judith Zgonec/ Švica, Korzika, Sardinija Vinko Šeško diapozitivi naših slušateljev Seiko Araki Gerl O Japonski Gledališka Predstava bo glede na ponujen predstava program Dr. Mateja Kožuh Položaj starejših v Sloveniji Novak Dr. Matjaž Kmecl

2


31.01. 07.02. 14.02. 21.02. 28.02. 06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 17.04. 08. 05.

Anton Fabjan Razmišljanja o poteh iz krize Februar2012 Sinjo Jezernik Kulturni praznik Doc. dr. Zdenka Pomen pozitivnih družinskih Zalokar Divjak odnosov NLB podružnica Osebne finance Sevnica Ekskurzija Stična, Muljava Marec 2012 Milan Levstek Predstavitev našega slušatelja Občni zbor in predstavitev Člani U 3 delovanja U3 z diapozitivi Vsestranska strategija prenove Franc Božjak človeka Ekskurzija Luka Koper April 2012 Srečko Ocvirk Razgovor z županom Ekskurzija Beograd dvodnevna Maj 2012 Člani U 3 Zaključno srečanje na Lisci

Opomba: - Pridržujemo si pravico sprememb terminov in predavateljev. - Predavanja bodo ob torkih, ob 9. uri v Kulturni dvorani Gasilskega doma Sevnica - Ogled programa na spletni strani: www//u3sevnica.weelby.com

3


KAZALO Program za študijsko leto 2011/202 Univerza za tretje življenjsko obdobje v študijskem letu 2010/2011..Poročilo o delovanju društva....................……………………...………………….…..5 Poročila o predavanjih............................………...………..………….....6 Pregled predavanj in ekskurzij…..........................…………………….12 Ekskurzije-opisi. ….……….……..……................................….15 Prispevki članov………………………………..........................22,23,35,37 Statistični podatki………………………………......................................21 Poročila o delovanju krožkov in pregled krožkov.......................................................................................24

Upravni in nadzorni odbor U-3

4


POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, za leto 2010- 2011 Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je prostovoljno društvo, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb z namenom organiziranja različnih oblik izobraževanja in kulturnih, športnih ter družabnih prireditev in strokovnih ekskurzij za ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Skrajšano ime društva je U3 Sevnica. Društvo vodi: predsednica Marija Jazbec, podpredsednik Vojko Dvojmoč in ostalih 7 članov UO in sicer: Alenka Žuraj Balog, Joža Senica, Danica Pohar, Nevenka Vilčnik, Rezika Predanič, Rihard Černigoj, Olga Hočevar Nadzorni odbor: Milan Levstek, Barbara Sancin in Marjeta Revinšek Računovodja: Štefan Senica Spletno stran ureja: Romana Ivačič Organizacijo krožkov vodijo mentorji in animatorji. Naslov sedeža je: Savska Cesta 2, 8290 Sevnica. Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je bila ustanovljena 10.6.2003 kot enota pri Srednji šoli Sevnica. Torej deluje že osem let. V letu 2006 je bila registrirana kot Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica s sedežem Savska 2, Sevnica, kjer še nam naprej daje domovanje ŠC Krško Srednja šola Sevnica. V študijskem letu 2010-2011 nas je bilo vpisanih 212 članov. Bili smo zelo dejavni na predavanjih, strokovnih ekskurzijah, na krožkih oz. delavnicah in proslavah ter smo realizirali ves program kot smo ga planirali. Zelo so bila uspešna predavanja ob torkih, ki so bila izvedena po sprejetem programu. Izvedenih je bilo 21 kvalitetnih in zanimivih predavanj, kar dokazuje udeležbo 80 – 100 članov, 6 strokovnih ekskurzij, kulturne prireditve ob sodelovanju naših članov, in ogled gledaliških predstav. Delovalo je 10 različnih krožkov. Na krožkih smo se študenti U3 usposabljali v slikanju, oblikovanju, učenju angleškega jezika, fotografiranju, računalništvu, aerobiki in v gibanju za zdravo telo, spoznavanju naravnih vrednot. Spontano so se zbrale najboljše

5


pevke, članice U3 in so ustanovile pevski zbor. Stalno so delovale naše pesnice katerih pesmi so objavljene tudi v našem poročilu. Organizirali smo razstavo slik slikarskega krožka v Knjižnici Sevnica in razstavo fotografij fotografskega krožka na Gradu Sevnica. Posamezni člani so delovali v projektu izdelave litopunkturnega kroga v mestnem parku v Sevnici (bivši kostanjev drevored pri Srednji šoli Sevnica). V letu 2010 smo odprli svojo spletno stran, kjer objavljamo programe, poročila in slike o dejavnosti. Vsi člani U3 zelo cenimo naše dejavnosti, kajti to je vseživljenjsko učenje, ki je za nas starejše zelo pomembno, da sledimo današnjemu razvoju in dogajanju v današnji družbi. Na ta način vzdržujemo stik z mlajšo generacijo in ohranjamo kondicijo, da lahko pomagamo sebi in družinskim članom. Viri finansiranja so: članarina, prispevki sponzorjev in samofinansiranje članov za delovanje krožkov in strokovnih ekskurzij. V Sloveniji deluje že 45 Univerz, ki zajemajo par tisoč starejših, vendar finansiranje te tako potrebne dejavnosti še vedno ni sistemsko urejeno. Zahvaliti se moram vsem organizatorjem, članom UO, mentorjem, animatorjem, sponzorjem, posebej še Občini Sevnica, Srednji šoli Sevnica in KŠTM Sevnica za sredstva, prostore in sodelovanje pri organizaciji. Vsem članom U3, članom UO, animatorjem, mentorjem, sponzorjem želim dobro sodelovanje še naprej. Hvala vsem članom za konstruktivne predloge v anketi, kajti s tem vsi ustvarjamo program po želji udeležencev. Kot smo že rekli, tretje življenjsko obdobje je lahko najlepši del življenja, če si ga znamo organizirati in se odpraviti od hiše. Zavedamo se, da osamljenost ljudi ni prijetna, zato imamo lepo priliko, da se družimo in si popestrimo življenje. Iz nadaljevanja poročila je lepo prikazano, kaj smo se učili, ustvarjali in kaj vse smo počeli v tem študijskem letu. V jeseni, 4. oktobra 2011 bo prvo predavanje novega študijskega leta, zato vljudno vabljeni, povabite še svoje prijateljice in prijatelje.

6


Uživajte še naprej, gradite in se učite za zdravo življenje zase in za vaše najdražje. Predsednica U3: Marija Jazbec

POROČILO O PREDAVANJIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011 Sestavljanje urnika predavanj na začetku za celo šolsko leto pomeni za sestavljavce kar precejšen izziv, saj je potrebno ta program potem tudi speljati. V veliko pomoč so nam pobude in ocene slušateljev, ki nam jih zaupajo po predavanjih ali v anketi ob zaključku šolskega leta. Prva gostja tega šolskega leta je bila Štefka Kučan, ki nam je pripovedovala o svojih spoznanjih in doživetjih kot žene našega prvega predsednika Republike Slovenije. Na iskriv in neposreden način nas je seznanila o njenem odnosu do vrednot, ki so aktualne v sedanjem času in o tistih, ki naj bi veljale v bodoče. Po vsebinskem sklopu bi uvrstili v to skupino tudi predavanje ob mednarodnem dnevu žena, ko smo poslušali razmišljanja in ugotovitve o feminizmu in prizadevanjih za razvoj enakopravnih odnosov med obema spoloma. Ob kulturnem prazniku pa smo govorili o začetkih parlamentarizma na Slovenskem v povezavi z vlogami, ki so jih imeli v tem obdobju pomembni Slovenci v gospodarskem in kulturnem področju delovanja. Pri takratnem in tudi sedanjem času je pomembna vloga, kako posameznik javno nastopa, saj mora imeti pokončno držo, z ustrezno vsebino, biti pa mora predvsem iskren in pošten. Za naše obdobje so nam

7


zelo koristili nasveti in izkušnje notarja, kako si pravno uredimo družinske in finančne odnose za sedanji čas in čas, ko nas več ne bo. V razgovoru o praznikih smo zvedeli, da so v začetku nastajali predvsem v sozvočju z naravo, sedaj jih določamo koledarsko. Udeleženci delavnice smo jih popestrili z delavnico izdelovanja novoletnih okraskov. Praznično vzdušje smo doživeli ob nastopu pevske skupine Encijan in Razborskih žena ob začetku šolskega leta. Posebne priložnosti pa so popestrile recitatorke in naš zborček U3nek, ki smo jih zelo veseli. Čeprav smo zakoračili v tretje življenjsko obdobje, smo z zanimanjem poslušali predavanji o zavestnem starševstvu in o načinu vzgajanja z razvajanjem, ko otroka prikrajšamo za pomembne izkušnje, ki bi jih lahko

uporabil v svojem življenju. Zvedeli pa smo tudi, da v nas samih deluje nekakšen notranji saboter, saj kljub dobrim zamislim ne moremo vedno doseči ciljev, ki smo si jih zastavili. Zanimanje za naravo zavzema pri nas vedno pomembno mesto. Dobili smo odgovor, kdo smo in od kod človeštvo prihaja. Spoznavali smo specifike posameznih območij naše domovine, v zanimivem predavanju o

8


spreminjanju podnebnih razmer pa smo zvedeli, kako usodno vpliva na življenjske pogoje nesmotrna poraba energije. Pri sedanji porabniški miselnosti nam ne sme biti vseeno, kakšne prehrambene izdelke kupujemo v trgovinah. Bolje je, da jih pridelamo sami v svojih vrtovih, kar nam prinaša veliko veselja in zadovoljstva. Če se nam pojavijo zdravstvene težave, ne smemo preganjati samo bakterij, ki nam lahko povzročajo tudi kakšne neprijetne posledice, temveč se moramo spopasti z vzroki našega slabega počutja ali bolezni. Prijetno je bilo srečanje s člani Prosvetnega društva Vrhovo, ki so se predstavili s komedijo »Štirje letni časi«. Popestritev naših torkovih srečanj je bila tudi predstavitev vzpona na najvišji vrh Afrike Kilimandžaro in potovanja po Zanzibarju. Za splošno informiranje smo poslušali izkušnje sodelavk Centra za socialno delo o prostovoljstvu. Tradicionalno smo imeli kot zadnje srečanje z gospodom Srečkom Ocvirkom, županom naše občine. Seznanil nas je s potekom novih investicij v občini, imeli pa smo možnost povedati tudi svoja mnenja in stališča. Zahvalili smo se mu za njegovo pomoč in razumevanje pri delovanju našega društva. Lepo vreme, dober golaž, glasba domačih evergrinov našega slušatelja Janeza Košarja in lepe misli naših pesnic, so še popestrili nastope predstavnikov in predstavnic naših krožkov, ki so na srečanju na Lisci prikazali in pripovedovali svoje izkušnje in dogodivščine v šolskem letu, ki je minilo. Ob zaključku smo si zaželeli prijetne počitnice in da se v novem šolskem letu zopet srečamo! Organizatorja predavanj: Vojko Dvojmoč in Černigoj Rihard

PREGLED PREDAVANJ, PRIREDITEV IN EKSKURZIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011

9


Datum

5.10.2010 12.10.2010 19.10.2010

26.10.2010

2.11.2010 9.11.2010 16.11.2010 23.10.2010 30.11.2010

7.12.2010 14.12.2010 21.12.2010

5.1.2011 11.1.2011

Vsebina

Izvajalec – ka

Oktober O vrednotah družbe, Štefka Kučan kulturni program Gradež, Oglej Ekskurzija Javno nastopanje, umetniška beseda Jerica Mrzel in pesem Pot na Tone Jesenko Kilimandžaro, Center za socialno Prostovoljno delo delo Sevnica November Maribor z okolico Ekskurzija Notranji saboter Tadej Pretner Vojna ali mir z Sonja Lončar bakterijami Izzivi zavestnega Dr. Tadeja starševstva Milivojevič, Nemanič Delavnica novoletnih Milena Mastnak okraskov December Ali smo za Dr. Janez Bogataj praznike prazni Podnebne Dr. Lučka Kajfež spremembe Bogataj Komedija: Štirje Prosv. društvo letni časi Vrhovo Januar Razvajenost - rak Dr. Bogdan Žorž sodobne vzgoje Eko, bio, naravno, z bregov - je res Marjana Peterman eko?

10

Štev. udelež.

137 54 100

78

47 133 113 89 23

106 112 103

77 105


18.1.2011 27.1.2011

1.2.2011

15.2.2011

22.2.2011

1.3.2011 8.3.2011 15.3.2011 22.3.2011 29.3.2011

5.4.2011 8.4.2011 10.5.2011

Kombiniranje zelišč in vrtnin na Miša Pušenjak vrtu Dobri vojak Švejk Gledališče Zagreb Februar Slovenci v času parlamentarizma Dr. Jonatan Vinkler (1861 - 1918 ) Pravo v vsakdanjem Alojz Vidic življenju Ali je narava v Sloveniji nekaj Dr. Peter Škoberne posebnega? Marec Ljubljana Ekskurzija Ženska o ženski

Mag. AlenŽuraj Balog

U3 Občni zbor Kdo smo in od kod Dr. Marko Ogris prihajamo? Brioni, Pulj Ekskurzija April Razgovor z županom in Srečko Ocvirk kulturni program Krka Novo mesto Dan odprtih vrat Maj Zaključno srečanje U3 na Lisci

11

114 84

69

108

73

49 96 90 96 54 72 98 98


KAJ JE LJUBEZEN Ljubezen je tisto, kar te oplaja, ljubezen je dar, ki te osvaja. Ljubezen je vse, kar človeku je dano, v zameno za vse, kar mu je vzeto. Ko jo začutiš, vedno se veča. ljubezen je moč, veselje in sreča.

Vida Križnik

EKSKURZIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011 V tem študijskem letu smo nekoliko spremenili urnik ekskurzij. V jesenskih mesecih so bile na začetku meseca, v pomladanskih mesecih pa na koncu meseca. Za razliko od nekaterih prejšnjih sezon smo imeli tokrat srečo s vremenom. Bili smo: v Italiji (Gradež, Oglej), v Mariboru, Zagrebu, Ljubljani, na Brionih in v Novem mestu. In kaj smo si to pot ogledali:

12


12. oktobra 2010 – PO TRŽAŠČINI V Ljubljani se nam je pridružila vodnica Diana. V vasi Repentabor smo si ogledali staro »Kraško hišo«. Sledil je ogled Marijinega svetišča na Vilji – sodobno zasnovane cerkve na vrhu kraškega roba. Nadaljevali smo do izvira reke Timave, nato pa do Devinskega gradu. Ogledali smo si zanimivo mesto Gradež, od koder smo se z ladjico zapeljali še na otok Barbana, ki se ponaša z zanimivim svetiščem. Ob povratku smo se ustavili še v Ogleju. Večerjali smo v Sloveniji in prišli v Sevnico ob 23. uri. Pester in zanimiv izlet je polepšalo še toplo in sončno vreme. 2. novembra 2010 – MARIBOR Ogledali smo si Muzej narodne osvoboditve in razstavo »Spomenik mariborski industriji«. Z vodnico smo si ogledali stari del mesta, ki se ponaša z mnogimi zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi, ki jih doslej morda nismo poznali. Bili smo tudi v Umetnostni galeriji.

21. decembra 2010 – SEVNICA V decembru imamo namesto ekskurzije kulturno – zabavno prireditev v pričakovanju Novega leta. Tokrat so nam člani Prosvetnega društva Vrhovo prikazali komedijo »Štirje letni časi«. Ljubiteljski igralci so komedijo odlično odigrali, pri gledalcih sprožili obilo smeha in poželi gromek aplavz. 27. januarja 2011 – ZAGREB Večina od 84 članov društva, ki smo si verjetno že nekajkrat ogledali satirično komedijo »Dobri vojak Švejk«, je bila ob tokratnem ogledu tega edinstvenega književnega lika posebej navdušena. Igralci zagrebškega

13


»Kazališta Komedija« so se resnično izkazali kot odlični interpreti, mi pa smo jih nagradili z dolgim aplavzom. 1.marca 2011-LJUBLJANA Najprej smo si ogledali studije POP-TV, kjer so nam pokazali kje in kako potekajo snemanja posameznih oddaj. Nato smo imeli avtobusni krožni ogled mesta. Temu je sledil peš ogled starega mestnega jedra s Prešernovim trgom, Mesarskim in Zmajskim mostom, tržnico, Mestno hišo, Cankarjevim nabrežjem ipd. Po kosilu smo se sprehodili mimo NUK do Kongresnega trga, Križank, čez naselje Krakovo do Trnovske cerkve ter ob Trnovskem pristanu do Botaničnega vrta. Vodnica Petra se je izredno potrudila in nam pokazala kotičke, ki jih običajno ne vidimo. 29. marca 2011 - PULJ IN BRIONI Ob 10.00 uri smo že bili v Pulju in imeli ogled Arene, Herkulovih vrat, mestne hiše, Avgustovega hrama in ostalih spomenikov bogatega rimskega obdobja. Po kosilu smo se z ladjico odpeljali na Brione. Iz turističnega vlakca smo si ogledovali zgodovinsko dediščino in naravne lepote otoka Veliki Brioni. Obiskali smo cerkev sv. Germana, arheološki in naravoslovni muzej ter razstavo o Titu na Brionih. 8. aprila 2011 - NOVO MESTO Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto nas je prijazno povabila na obisk na dan odprtih vrat tega uspešnega podjetja. Pokazali so nam osrednjo proizvodno lokacijo v Novem mestu in nas popeljali na ogled najsodobnejšega obrata za proizvodnjo tablet in kapsul, imenovanega Notol. Brezplačno smo si lahko izmerili krvni tlak in krvne maščobe. Lepo so nas sprejeli in pogostili. Organizirali in plačali so tudi prevoz – 2 avtobusa. Udeležilo se nas je 98 članov. Krki smo se pisno zahvalili z naslednjim pismom:

14


»Spoštovana gospa Mateja, v imenu stotih članov Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica se najlepše zahvaljujem vam, upravi vašega podjetja in vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste nas tako prisrčno sprejeli in strokovno vodili po vaši tovarni ob dnevu odprtih vrat 8. aprila. Vsi udeleženci smo bili navdušeni nad tehnično opremljenostjo tovarne, urejenostjo, strokovnostjo vodnikov kakor tudi nad gostoljubnostjo. Za nas, ki smo svojo delovno dobo že zaključili, je še posebej pomembno, da imamo stike z vami, ki še ustvarjate, saj s tem podoživljamo tudi svojo delovno obdobje. Veseli smo, da v teh časih, ko preko sredstev javnega obveščanja vidimo, slišimo in beremo predvsem negativne gospodarske novice, obstojajo tudi podjetja, kjer uspešno delajo in ki veliko vlagajo v znanje in si tako zagotavljajo uspešno delo tudi v prihodnosti. Še enkrat, najlepša hvala in uspešno delo še naprej.«

10. maja 2011 - ZAKLJUČNA PRIREDITEV NA LISCI Tudi letos smo imeli zaključno prireditev ob koncu študijskega leta na Lisci. Nekateri so prišli peš, drugi so se pripeljali z avtobusom. Članice (in tudi člani) društva so se spet izkazale z dobrim domačim pecivom, vinogradniki pa z dobrim vinom. Predsednica društva in animatorji posameznih krožkov so prikazali delovanje univerze v tem študijskem letu. Zanimiva predavanja, krožki, ekskurzije – res smo bili pridni. Naš pevski zbor »U3nek« je zapel nekaj slovenskih pesmi. Čestitamo! Program je lepo

15


povezovala Nevenka, za dobro voljo in ples je skrbel Janez. Oskrbnik na Lisci nam je skuhal dober golaž, za katerega je meso podarila Kmečka zadruga Sevnica. Hvala! Bil je lep, sončen dan, zato je bila prireditev še toliko prijetnejša. Udeležilo se nas je okrog 100 članov. Iz napisanega lahko razberemo, da smo na naših izletih videli in slišali veliko novega. Imeli smo srečo pri izbiri vodnikov. Diana, Petra in Jožica so res strokovne turistične vodnice. Tudi one so pohvalile nas, saj smo disciplinirani, znamo poslušati in z zanimanjem in dodatnimi vprašanji spremljati njihovo razlago. Avtobusi so bili vedno polni in na njih je bilo veselo. Jelka nas je zabavala z vici, drugi so nam delali kratek čas s petjem. Vedno nam je bilo lepo, druženje na izletih nam veliko pomeni. Vozili smo se varno, za kar je poskrbelo AP Weber. RES NAM JE BILO LEPO – NAJ BO TAKO TUDI NAPREJ! Animatorka za ekskurzije

Joža Senica

STATISTIČNI PODATKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011 1. ČLANI DRUŠTVA U 3 V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011 212 članov - OD TEGA: 41 MOŠKIH (20,0 %) 171 ŽENSK (80,0 %) 2. PRIMERJALNI PODATKI ČLANSTVA UTŽO V OBDOBJU 2003/2011 ŠT. LETO 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

ČLANI 151 148 158 170 176 174 188 212

ŽENSKE 133 127 132 141 140 138 150 171

16

MOŠKI 18 21 26 29 36 36 38 41


3. UDELEŽBA NA PREDAVANJIH IN KULTURNIH PRIREDITVAH - POVPREČJE: 98 članov 4. POVPREČNA UDELEŽBA NA EKSKURZIJAH,: (OGLED KOMEDIJ, ZAKLJUČEK NA LISCI )

73 članov

5. UDELEŽBA NA KROŽKIH - KROŽKE JE OBISKOVALO Povprečje na krožek, oz. posamezno skupino je

154 članov 11 članov

6. SEJE UPRAVNEGA ODBORA: 7 MOJE ROKE Razpnem dlani, kaj najdem v njih? Pet prstov, gub nebroj, Na njih spomine-vzdih! Saj ne more biti res , Da življenje tako hiti… Ostale prazne so dlani, Le gube v njih In kup spominov Med prsti se prepleta. Prijatelji odhajajo, Čedalje bolj ostajaš sam. A moje roke? Koliko ličk so pobožale, Koliko prijateljev objele Z razprtimi dlanmi. Kako sem stisnila pesti takrat Ko v srcu zaboli. Bile so roke dejanj za življenje, Tkale vezi med ljudmi. Kako so zemlji se predale, Koliko rož so oplele… Sedaj so zgubane, uvele,

17


A, še vedno zmorejo dajati… Tebe pobožati, objeti, Ko skupaj sediva In nam večerna zarja sveti.

Anica Perme

OBLAKI Pluli so oblaki, oblaki v daljno deželo, deželo mojih želja, deželo mojih sanj. Oblaki so se strnili, solze iztočili, tako izgubila sem želje in sanje.

Jelka Kolar

POROČILO O DELOVANJU KROŽKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011 SLIKARSKI KROŽEK MENTOR:Anton Zgonec ANIMATORJA: Marjana Dvojmoč, Janez Štern Slikarski krožek je v šolskem letu 2010/11 obiskovalo 16 članov U-3. Organizirani smo bili v 2 skupini po 8. Sestajali smo se ob ponedeljkih po dve šolski uri z začetkom ob 15,45 ena in ob 17,30 druga skupina.

18


Od začetka novembra do aprila smo imeli 17 srečanj, to je 34 ur. Vsi vključeni smo vztrajali do konca. Obisk je bil v prvi skupini 86,17% in v drugi 91,23%. Nekateri člani obiskujejo krožek že več let, oz. od začetka, zato sta njihov napredek in uspeh že velika. Tudi ostali, ki smo pri krožku manj časa, smo se trudili in poglabljali znanja o likovnih tehnikah, perspektivi, kompoziciji in barvah. Slikali ali risali smo motive iz našega okolja, narave, tihožitja in portrete. Učili smo se, kako prikazati realni svet, kako izraziti svoja občutja in fantazijo. Naš mentor se je vselej potrudil pri izbiri in pripravi motivov, razlagi vsebin, predvsem pa pri spodbujanju. Naših izdelkov nikoli ni ocenjeval negativno. Na vsakem je našel kaj dobrega. Svojo konstruktivno kritiko je izrazil s tem, kaj bi bilo dobro na izdelku popraviti, oz. kaj in kako naj bi drugič naredili drugače. Tega smo bili zelo veseli in se mu za njegov odnos in trud lepo zahvaljujemo. Ob srečanju z županom v torek, 05. aprila, smo v Kulturni dvorani razstavili naše portrete, kjer smo pokazali, kako smo naslikali oz. narisali drug drugega. Skupaj z ustvarjalnimi delavnicami in ročnodelskim krožkom pa smo 20. aprila v Knjižnici Sevnica pripravili razstavo naših del. Vrednost našega krožka ni bila samo v osvajanju likovnih znanj in v uspelih slikah in risbah, ampak tudi v veselju, ki smo ga občutili ob zaznavanju lepega, v pozornem opazovanju sveta okrog nas in na odkrivanju zanimivosti v njem. Utrjevali smo se tudi v odganjanju strahu, da nekaj ne znamo in se opogumljali, da poskušamo in zmoremo.

USTVARJALNI KROŽEK Mentorica: Mira Vukolič Animatorka: Elka Grilc

19


V skupini nas je bilo 9 in smo skupaj opravile 30 ur. Krožek je vodila Mira Vukolič. Delale smo iz das mase plakete, liste trte, plakete za darila v obliki pergamenta, plakete z listki, obeske in okraske za novo leto v obliki lectovih srčkov in drugih. Veliko smo delali tudi v servetni tehniki. Okrasili smo steklene krožnike (male in velike) v različnih izvedbah. Zlatili smo kozarce, barvali smo na steklo. Krasili smo vse vrste steklenic. Risali smo na svilo na več načinov. Nastali so izredno lepi šali in rute.

RAČUNALNIŠTVO Mentor: Benjamin Držanič Animatorji: Ida Kajič, Marija Cizelj in Olga Gorenc Računalniški krožek je v šolskem letu 2010/11 deloval v treh skupinah in ga je obiskovalo 29 članov. V začetnem tečaju je bilo vključenih 11 članov, ki so opravili 40 ur. V prvi skupini nadaljevalnega tečaja je bilo 9 članov, ki so zaključili z 42 urami, v drugi skupini je bilo prav tako 9 članov, ki so zaključili tečaj s 40 urami. Mentor vseh skupin je bil Benjamin Držanič. V začetnem tečaju smo udeleženci najprej osvojili osnove računalništva, nato pa spoznavali internet, kjer je bilo največ poudarka na prejemanju in pošiljanju elektronske poštna sporočila in nadgradnjo osnov iz začetnega tečaja. Spoznali smo »e – mail», pogledali možnosti »googl-a«, spoznali program za urejanje slik in predstavitev v »Power-Pointu». Iskali smo glasbo na »You tube», knjige v »Cobiss» programu in dodali radijske postaje med priljubljene. S programom »picassa» in »photofiltere» smo delali na prikazu, urejanju, posredovanju in shranjevanju fotografij. Za nas računalniške analfabete je bil »Benotov pouk» zelo dragocen. Vsebino smo prilagajali potrebam in željam. Računalniške urice z našim mentorjem so bile sproščene in zanimive. Stkali smo nova prijateljstva, ki so se nadaljevala ob kavici in klepetu po krožku.

20


V glavnem smo bili zadovoljni s predavanji in upamo, da bomo v jeseni nadaljevali z nadgradnjo tečaja.

VSAKDANJA ANGLEŠČINA Mentorica: Romana Ivačič Animatorki: Branka Zagrajšek in Mimica Mirt Krožek angleškega jezika je v šolskem letu 2010/11 obiskovalo 19 članov. Organizirani smo bili v dve skupini. V začetni skupini nas je bilo 10 pridnih in ukaželjnih slušateljev. S krožkom smo začeli 2.12.2010 in zaključili 31.3.2011 z 22 urami pouka. V nadaljevalni skupini je bilo vključenih 9 članov. S poukom smo začeli 4.11.2010 in s 40 urami 30.3.2011 končali druženje in učenje. Krožek smo vestno obiskovali. Zahvala velja naši mentorici Romani, ki je poskrbela, da smo se imeli vedno lepo in se učili. Prav simpatična je bila njena ideja o pogrinjku pred vsakim udeležencem, ki ga je za začetek pripravila ona, vse naslednje pa smo z veseljem pripravljali sami. Angleški jezik nam je mentorica razložila tako dobro, da so se nam tudi določena pravila govora in slovnice zdela razumljiva. Tudi peli smo, se pozdravljali in nakupovali, jasno v angleščini. Nikoli ji ni bilo težko pripraviti gradiva za naslednje srečanje, pošiljati elektronska sporočila, izdelati CD-je in še karkoli poiskati, za kar smo se zanimali. Mnenje vseh udeležencev krožka je, da se bomo naslednje šolsko leto spet videli. Zato draga ROMANA, v imenu vseh udeležencev »THANK YOU VERY MUCH«.

FOTOGRAFSKI KROŽEK Mentorica: Janja Železnik Animatorka: Nevenka Vahtar

21


Krožek je potekal po 2 šolski uri na 14 dni v Srednji šoli. Bili smo manjša skupina 6 slušateljev. Najprej smo ponovili vse važno iz osnov fotoaparata in fotografiranja, potem smo na naših slikah, ki smo jih skupaj pregledovali, odkrivali dobre in slabe stvari – tudi na napakah se učimo. Pred božičem smo bili v Boštanju. Fotografirali smo z nočnimi posnetki zunanjost cerkve in potem še jaslice. Po novem letu smo se odločili, da je čas za pripravo razstave. Želja Foto Asje, ki je bila sponzor našega krožka tri leta, je bila, da to izpeljemo. Povabili smo k sodelovanju tudi ostale, ki so v krožku sodelovali v teh treh letih. Čeprav so nekateri od sodelovanja odstopili, drugi se niso želeli priključiti, se nas je zbralo kar nekaj, ki smo bili prepričani, da je ideja dobra in, da lahko najdemo dovolj dobrih posnetkov, ki bodo primerni. Nekateri smo fotografirali v tem času, nekateri pa so izbor vzeli iz obstoječega. Tudi pri izbiranju primernih posnetkov smo se učili, kaj je dobro, čemu je potrebno posvetiti pri fotografiranju več pozornosti, kako se lotiti kompozicije, kakšna je dobra osvetlitev, ali če je prekontrastna svetloba itd. Tako smo letos zaključili krožek z razstavo, ki je bila od 7.4.2011 do 27.5.2011 na Gradu Sevnica. Ocenjena je bila kot lepa in kvalitetna.

KROŽEK: ROČNA DELA Mentorica: Marinka Klakočar Animatorka: Alojzija Perc Z veliko truda, prizadevnosti in vztrajnosti smo članice krožka v tem šolskem letu izdelovale prte, prtičke in raznovrstne izdelke. Na različne načine smo vezle, kvačkale in pletle. Veliko natančnosti je bilo potrebne pri rešilje tehniki. Čeprav so posamezne članice že veliko znale iz preteklih let, smo tudi letos izpopolnile in obogatile svoje znanje. Krožek je obiskovalo deset članic. Zahvaljujemo se naši mentorici Marinki Klakočar, ki nas zna motivirati in spodbujati, predvsem pa zna najti rešitev za vsako težavo. Če ne gre drugače, vzame stvar v svoje roke in v nekaj trenutkih je težava oziroma napaka odpravljena. REKREACIJA Mentorica: Estera Bizjak Savid Animatorka: Ljubica Knežid

22


Rekreacijo smo imele pod strokovnim vodstvom mentorice Estere Bizjak Savid v Športnem domu Sevnica ob sredah od 18 do 19 h.. Prijavljenih je bilo 16 kandidatk, od tega jih je 15 relativno redno prihajalo. Rekreacija se je začela 27.10. 2010 in končala 25.5. 2011 ob kozarčku in sladoledu.

GIBANJE ZA ZDRAVO TELO Mentorica: Mojca Švab Animatorka: Roža Pečar Naš krožek je potekal vsak četrtek ob 18.00 uri v Športnem domu Sevnica Mentorica je bila Mojca Švab in želimo oz. upamo, da bo tudi v naslednjem šolskem letu. Z njeno vadbo smo bili vsi udeleženci zelo zadovoljni. Sedaj pa še nekaj podatkov: - za krožek gibanje za zdravo telo se je prijavilo 35 udeležencev; - z vadbo smo začeli 21.10.2010 in jo zaključili 28.4.2011; - skupaj smo vadili 26 ur;. - vadbe se je udeleževalo od 9 do 26 članov, nekateri redno, drugi občasno.

23


Prosim pa vse člane, ki se prijavijo in začnejo z vadbo, da se le-te tudi redno udeležujejo. Prvič bodo poskrbeli za svoje telo, drugič pa sta prostor in mentorica na razpolago, če je eden ali 30 udeležencev.

SPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT Mentor: Vinko Šeško Animatorka: Nevenka Vahtar Letos smo krožek zaključili proti koncu aprila s pravo pojedino iz nahrbtnika – še misliti si ne morete, kaj vse se je našlo za zadnji dan v tem šolskem letu – prave naravne znamenitosti: suhe hruške iz okolice Sevnice, posušene slive s Primoža in orehi s Tičnice, pa pečen kostanj iz Dobrave. Nekaj je bilo mogoče tudi od »najboljšega soseda«. Za druge dobrote ne vem izvora. Vse pa je bilo poplaknjeno z najboljšim - Elčkinim vinom. Tokrat nam je vreme res služilo in smo bili še zaradi tega posebno veseli. Tako smo naredili še povzetek celega leta in ugotovili, da nam vreme veliko pomeni. Vinko se je strinjal, da začnemo naše delo že v septembru in ne čakamo na uradni začetek novega šolskega leta, saj v decembru in januarju za naše pohode ni pravo vreme. Vinko je bil tudi mnenja, da bi organizacijo – vodenje prepustil komu drugemu, a je takoj dobil odgovor, da je za to še malo premlad. Tako upamo na lepe pohode in primerno vreme tudi v novi sezoni. Letos se bomo najbolj spominjali izleta v Rajo peč in res sibirski mraz.. Pomladni užitek je bil v cvetju – jaric, zvončkov in kronc z Bohorja, encijanov, petelinčkov in drugega cvetja na Jelšah in iz Zavrat. Razglede res nismo imeli posebno jasne, a na sevniško občino se je videlo tako od romarske cerkve na Topolovcu, kot s poti na Križ in Kovačev hrib. Iskali smo tudi grad Zavratec, ki bi bil lahko na mestu lovske koče, ki stoji na grajskem hribu. Ruparjeva bukev - najdebelejša - naša najmogočnejša bukev - raste pod vasjo Dolnje Impolje nad dolino Javorje. V Gornjem Impolju je našo pozornost pritegnila hiša štev. 4 iz leta 1898, ki se imenuje Kovačeva

24


hiša. Tu je živela mati Alojza Grojzdeta, ki je bil leta 2010 proglašen za prvega mučenca v Sloveniji. Tako, tokrat samo nekaj drobtinic, da vas pritegnemo na spletno stran U3, kjer najdete o naših pohodih vse podrobnosti. Obiskali smo: - 0 3.11.2010 - 17.11.2010 - 15.12.2010 - 28.01.2011 - 02.02.2011 - 23.02.2011 - 09.03.2011 - 23.03.2011 - 06.04.2011 - 19.04.2011

Boštanjski grad Bukev na Kamrici Sprehod v Rajo peč Topolovec Primož Zavratec, Studenec Križ, Kovačev hrib Jarice na Bohorju Jelša in slap Bojavnik Zavrate

PEVSKI KROŽEK Mentorica: Marjana Štojs Animatorka: Rezika Predanič Pevska skupino v sestavi: Gelca OCVIRK, Meri ŠTIH, Marija PODRUG, Mici JELER, Mira LORENČIČ- prvi glas, Majda HRIBERŠEK, Marjana ŠTOJS, Silva MAROLT, Majda AUER - drugi glas, Marica KNEZ, Anica PERME, Rezika PREDANIČ, tretji glas, je v tem šolskem letu izvedla par nastopov v okviru organiziranega praznovanja Društva U3. Skupino je strokovno vodila mentorica Marjana ŠTOJS in to ljubiteljsko. Vadile smo eno uro pred pričetkom torkovih predavanj, pred nastopom, pa smo se dobile izven prostorov Gasilskega doma in to na domu naših pevk (Majde Hriberšek, Mici Jeler in naše mentorice Marjane Štojs). Za v bodoče nameravamo zaprositi za prostor v Savski srednji šoli, s čimer si bomo lahko postavile tudi urnik vaj. Prvi nastop smo izvedle ob koncu decembra (22/12), zapele smo tri pesmi primerne za ta čas in sicer: ZIMA, BOŽIČNI VEČER, BEL BOŽIČ.

25


Naš zadnji nastop pa smo kot vsi udeleženci krožkov tudi me izvajale 10.maja na LISCI. Manjši skeč je bil uvod v naš pevski nastop, malo razvedrila ne škodi. Na Lisci smo zapele dve pesmi po programu in tudi nekaj izven programa, saj je bilo razpoloženje vseh navzočih več kot prijetno. Naš plan za bodoče šolsko leto je: - številčna okrepitev, - vaje v Srednji šoli Sevnica - sodelovanje v programih Društva U3 Upam, da bomo te »malenkosti« zmogle. Vsem našim pevkam, predvsem mentorici Marjani, se za korektno sodelovanje lepo zahvaljujem, zahvaljujem se tudi Janezu Košarju, ki nas je spremljal, ko smo izrazile željo. Pa nasvidenje v naslednjem šolskem letu. V prvih pomladnih mesecih leta 2011smo se začele pripravljati za popestritev dneva žena , t.j. za 8.marec. Zapele smo tri pesmi in to: PERICE, VERJAMEM V LJUBEZEN, PRIŠLA BO POMLAD. Naš naslednji nastop je bil ob zaključku predavanj na t.i. županovi uri, to je 5.aprila. Tokrat smo zapele le dve pesmi in to ; SLIŠALA SEM PTIČKO PET in BLEDA LUNA. Odziv občinstva je bil zelo prijeten, kar nas vzpodbuja k nadaljnjemu delu. 7. aprila so nas povabili udeleženci fotografskega krožka na otvoritev razstave, ki je bila na sevniškem gradu. Tu smo v okviru programa zapele dve pesmi in to: KJER JE SONCE in NA HRIBČKU JE MOJ DOM. Pohvalili so nas z lepim aplavzom, bile pa smo tudi pogoščene in obdarovane z nageljni. 20. aprila so nas povabili k popestritvi programa otvoritve slikarske in ročnodelske razstave, ki je bila v sevniški knjižnici. V programu, ki je bil zelo pester in lep smo sodelovale z dvema pesmima. V vseh nastopih so nas vedno počastili z rožicami, kar nam je bilo v veliko veselje.

26


PREGLED KROŽKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011

Krožek

Mentor

16

Št. ur 68

Marjana Dvojmoč

8

34

Janez Štern

8

34

Elka Grilc

9

30

29

122

Ida Kajič

11

40

Marija Cizelj

9

42

Olga Gorenc

9

40

19

62

10

22

9

40

6

24

Alojzija Perc

10

46

Ljubica Knežid

15

25

Roža Pečar

26

26

Animator

SLIKARSKI KROŽEK 1. skupina 2. skupina USTVARJALNI KROŽEK

Anton Zgonec Anton Zgonec Mira Vukolič

RAČUNALNIŠTVO 1. Začetni tečaj 2. Nadaljevalni tečaj 3. Nadaljevalni tečaj

Benjamin Držanič Benjamin Držanič Benjamin Držanič

VSAKDANJA ANGLEŠČINA - začetni tečaj - nadaljevalni tečaj FOTOGRAFSKI KROŽEK ROČNA DELA REKREACIJA GIBANJE ZA ZDRAVO TELO

Romana Ivačič Romana Ivačič Janja Železnik Marinka Klakočar Estera Bizjak Mojca Švab

27

Branka Zagrajšek Mimica Mirt Nevenka Vahtar

Člani


SPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT PEVSKI KROŽEK U3NEK

Vinko Šeško

Nevenka Vahtar

12

40

Marjana Štojs

Rezika Predanič

12

15

UTRINEK O UTRINKU Danes me prevevajo tako lepe in tople misli, da jih moram nekam zapisati. Čeprav je danes nedelja, dan ko vse gospodinje v dopoldanskem času ponavadi kuhamo kosilo, smo se pevke pevskega zbora »U3NEK« zbrale pri naši strokovni vodji in vadile petje. Tako je po končani vaji nastal ta prispevek. Danes vse več govorimo o vseživljenjskem učenju. Mi starejši se odločamo za učenje zato, ker nismo zgolj radovedni, pač pa tudi vedoželjni. Želimo se nekaj naučiti in to znanje uporabiti sami zase in za družino. V Sevnici nam starejšim občanom resnično polepša življenje U 3. Kvalitetna predavanja in različni krožki nas usmerjajo v drugačen bolj pozitiven pogled na svet, drugačno zavedanje vsega okoli nas, skratka nam starejšim ljudem bogati življenje, ki ni vedno rožnato. So vzponi in padci pa se poberemo in s pomočjo torkovih prijateljev nadaljujemo našo življenjsko pot. Predavanja in krožki nam širijo naše življenjsko obzorje, ohranjajo nam vitalnost miselnih procesov, pozornost, zbranost, npr: naučiti se pesmic na pamet, ki jih pojemo pri pevskem zboru U3NEK. Pa note, ki smo jih nekateri že čisto pozabili, saj je šola preteklost. Krožki tujega jezika in drugi krožki nam nenehno bistrijo naš um. Kako lepo je peti v družbi prijetnih ljudi, ki jih imaš rad in pod vodstvom odlične animatorke in strokovne pevovodje. Mnoge ljubitelje žlahtnega petja nas osrečujejo ubrano zapete melodije starih, že pozabljenih slovenskih pesmi pa tudi novejših narodnozabavnih. Hvala vam UTRI tudi letos že osmo leto, za vse dobro in lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Mici Jeler

28


Nasmeh za vekami Ko gledam z zaprtimi očmi, za vekami nasmeh se rodi: Igriv na ustnicah in v očeh, ko duša skozi občutje se iskri. V mavrične meglice ujete misli lahkotno polete: Brezbrižno, neulovljivo vse je igrivo svobodno v neskončnosti! Za vekami svetloba je ujeta v občutkih sveta, ki brez pogleda dobrohotno se smehlja. Nevenka Vahtar

29


Zahvala Policijske uprave Krško

30


ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO SPONZORJEM:

OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19 A, SEVNICA, TANIN SEVNICA D.D., HERMANOVA 1, SEVNICA, GEN ENERGIJA D.O.O., CESTA 4. JULIJA 42, KRŠKO, KMEČKA ZADRUGA Z.O.O., SAVSKA C. 20 C, SEVNICA, KOPITARNA D.D., PRVOMAJSKA UL. 8, SEVNICA, JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA, TRG SVOBODE 9, SEVNICA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., MIKLOŠIČEVA 19 LJUBLJANA, ENOTA KRŠKO, ŠOLSKI CENTER KRŠKO, SEVNICA, SREDNJA ŠOLA SEVNICA, SAVSKA C. 2, SEVNICA, POINT.ER.IT D.O.O., DOLENJI BOŠTANJ 55, BOŠTANJ, KŠTM SEVNICA, GLAVNI TRG 19, SEVNICA, CVETLIČARSTVO FRIC, TRG SVOBODE 3, SEVNICA, FOTO ASJA D.O.O., TRG SVOBODE 9, SEVNICA, PETER TERAŽ S.P., PEPI HAM, SEVNICA, ZMAS S.P., GLAVNI TRG, SEVNICA OBČINSKA KNJIŽNICA SEVNICA CHEMCOLOR D.O.O Doljne Brezovo 35 DOLJNE BREZOVO

31


Nekaj predavateljev ki som nam natrosili nova znanja

Poročilo o delovanju Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje U3 Sevnica Študijsko leto 2010/2011 Uredniški odbor: Marija Jazbec, Vojko Dvojmoč, Danica Pohar Lektorica: Vojko Dvojmoč Oblikovanje: Benjamin Držanič, Rihard Černigoj Oblikovanje spletne strani: Romana Ivačič Avtor fotografij: Vojko Dvojmoč in člani U 3 Naklada: 250 izvodov Oktober 2011

32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.