Page 1

KAZALO Program za študijsko leto 2013/14 Poročilo o delovanju U3 v študijskem letu 2012-13 Sestava UO in NO društva Poročilo o predavanjih Pregled predavanj in ekskurzij Ekskurziji-opisi Statistični podatki Poročila o delovanju krožkov Prispevki članov

2 3 5 6 9 10 14 15 25


PROGRAM PREDAVANJ, PRIREDITEV IN STROKOVNIH EKSKURZIJ V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Datum

Predavatelj

Tema

07. 01. 2014 14. 01. 2014

OKTOBER Člani U3 Proslava ob 10-letnici delovanja Drago Medved Slovenski Dunaj - vpliv Slovencev Zvone Šeruga Po Afriki Ekskurzija Slovenske gorice -Sv.Trojica - Tlačan Matej Lunežnik Ali je življenje starejših lahko srečno NOVEMBER Sašo Jejčič O varovanju doma O pasteh sodobnega potrošništva - miti Andreja Ternar in resnice o izdelkih Ekskurzija Hrvaška - Moslavina Maja Klemen Kmetje in ženske bodo rešile svet Cokan DECEMBER Majda Jus Ašič Veselje do življenja in postavljanje ciljev Jazbec in Šeško Filipini, Islandija OŠ Sevnica Prednovoletna prireditev Počitnice JANUAR Andreja Rustja O Amiših Anton Komat Privatizacija vode

21. 01. 2014

Dr. Bogataj Janez

O starih običajih v Sloveniji -potica

28. 01. 2014

Dr. Božidar Jezernik

O kavi

01. 10. 2013 08. 10. 2013 15. 10. 2013 22. 10. 2013 29. 10. 2013 05. 11. 2013 12. 11. 2013 19. 11. 2013 26. 11. 2013 03. 12. 2013 10. 12. 2013 17. 12. 2013 24. 12. 2013

04. 02. 2014 11. 02. 2014 18. 02. 2014 25. 02. 2014

FEBRUAR Gledališka predstava Od enopartijske države do Jonatan Vinkler demokratične države 1945-1991 Saša Tasevski Moč žive hrane Vladimira Tomšič Pravice iz zdravstvenega zavarovanja Ekskurzija Celje - novosti 2


04. 03. 2014

Ivan Cajner

11. 03. 2014

Tanja Pajk Žonta

18. 03. 2014 25. 03. 2014

U3 Ekskurzija

01. 04. 2014 08. 04. 2014 15. 04. 2014 22. 04. 2014

Martina Kralj Milena Dimec Srečko Ocvirk Ekskurzija

06. 05. 2014

Člani U-3

MAREC Predstavitev slušatelja Varna izbira živil in uravnotežena prehrana Občni zbor Vrbsko jezero APRIL Samopodoba in odnosi Da nebi preveč pozabljali Srečanje z županom Salzburg MAJ Zaključno srečanje na Lisci

OPOMBA:  Pridržujemo si pravico sprememb terminov in predavateljev.  Predavanja bodo ob torkih ob 9.00 uri v Kulturni dvorani Gasilskega doma v Sevnici.  Ogled programa na spletni strani http://u3sevnica.weebly.com/.

ZAKLJUČNO POROČILO DRUŠTVA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SEVNICA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 UVODNO POROČILO Študijsko leto 2012 – 2013 je zelo hitro minilo, zaključili smo 10. leto delovanja našega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Upam si reči, da so bila to leta našega srečnega obdobja, saj smo živeli v stalnem pričakovanju nečesa novega, kreativnega in ustvarjalnega. Zopet smo realizirali letni plan aktivnosti, ki je trajal od oktobra 2012 do aprila 2013. Z veseljem smo obiskovali vsak torek predavanja in poslušali eminentne predavatelje, se udeležili vsak mesec strokovnih ekskurzij in obiskovali različne krožke, ki so bili razporejeni čez teden.

3


Letos nas je bilo vpisanih 207 članov. Vsako leto je nekaj novih članov, nekateri prenehajo začasno, nekateri omagajo. Še vedno je prisotnih največ žensk, moških pa je vsako leto več. Člani so vedno bolj aktivni v vseh dejavnostih, kar lahko vidimo na vseh področjih. Zelo dobro so bila obiskana predavanja, izleti, vedno poln avtobus, na krožkih: najbolj aktualni za današnji čas so računalniški krožki, pevski zbor, recitacije z udeležbo na kulturnih prireditvah, ki jih študenti sami organiziramo in še in še, kar je zelo dobro razvidno iz naslednjih prispevkov prostovoljnih organizatorjev na U3. V aprilu smo imeli volilni občni zbor, kjer smo volili vodstvo za nadaljnja tri leta in potrdili nov statut, ki smo ga morali uskladiti z novo zakonodajo, pregledali delovanje finančnega poslovanja društva, sprejeli plan dela in financiranja za naprej. Veseli me, da vsak teden srečam toliko nasmejanih in aktivnih ljudi, ki smo srečni, da se še vedno učimo na različnih področjih in ustvarjamo različna dela. To dokazujejo naše razstave in nastopi. Kot vsako leto se moram zahvaliti v svojem imenu in v imenu vseh študentov za dobro organizirane dejavnosti, vsem članom Upravnega odbora U3, animatorjem, mentorjem, in vsem ostalim študentom, ki pomagate, da U3 deluje uspešno. Iskrena hvala tudi vsem sponzorjem za finančna sredstva in prostore, v katerih delujemo. Letos nismo imeli zaključka na Lisci, ker smo planirali proslavo ob 10. obletnici, a smo jo morali prestaviti na 1. oktober - na začetek delovanja novega študijskega leta. Hvala vsem in vabljeni na prvo srečanje v jeseni. Predsednica U3 Sevnica: Marija Jazbec

Na občnem zboru dne 26. 3. 2013 so bile volitve organov Društva U3 Sevnica: predsednice Društva U3, članov Upravnega in Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča. Izvoljeni so bili člani:

4


1. MARIJA JAZBEC, predsednica Društva U3 2. ČLANI UPRAVNEGA ODBORA  VOJKO DVOJMOČ, podpredsednik Društva U3 in soorganizator predavanj  RIHARD ČERNIGOJ, soorganizator predavanj  JOŽA SENICA, organizatorka strokovnih ekskurzij  DANICA POHAR, tajnica  ALENKA BALOG ŽURAJ  REZIKA PREDANIČ, blagajničarka  NEVENKA VILČNIK, koordinatorka krožkov  OLGA GOLOB, koordinatorka prireditev  ROMANA IVAČIČ, urednica spletne strani  ANA MEŠIČEK 3. ČLANI NADZORNEGA ODBORA  MILAN LEVSTEK, predsednik  BARBARA SANCIN  MARJETA REVINŠEK 4. ČASTNO RAZSODIŠČE:  MARKO OKORN, predsednik  SILVA MAROLT  REZIKA JAZBEC 5


POROČILO O PREDAVANJIH V ŠOLSKEM LETU 2012 – 2013 Prvo predavanje v šolskem letu 2012/2013 nam je 2. oktobra pripravil pisatelj magister Ivan Sivec. Spoznali smo njegov obsežen pisateljski opus. Med premori je gospa Anica Perme odigrala venček narodnih pesmi. Tema drugega predavanja je bila oblačilna dediščina Slovencev. V izbrani besedi in prikazu nam je predaval gospod Bojan Knific. Naslednje predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in Lekarno Sevnica. Predstavljen nam je bil program Svit, kako poteka in vse prednosti tega programa. Po odmoru pa smo se seznanili s homeopatskimi zdravili, katera se dobijo v naši lekarni in, kako in kdaj jih uporabljamo. Zadnje predavanje v oktobru smo poslušali aktivno udeleženko življenja med Inuiti, gospo Andrejo Rustja. Novembrski ciklus je pričela gospa Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka Republike Slovenije. Predstavila je probleme današnjega izgubljanja zasebnosti zaradi nove informacijske tehnologije. Jože Majes je predstavil novosti pri zdravljenju z zdravilnimi rastlinami. Gospa Sanja Rozman pa nova spoznanja o zasvojenosti. Decembra je Jože Prah predstavil odnos človeka do gozda in s tem povezanimi problemi. Naslednji predavatelj je bil Saša Županek. Nazorno je prikazal pravila spodobnega obnašanja, vedenja v družbi, komunikacijo in podobno. S prednovoletno prireditvijo so nas tokrat razveselili otroci osnovne šole Šentjanž. Resnično vse pohvale učencem in pedagogom, kako uspejo animirati otroke za take nastope. Ponovoletni čas se je pričel s predavanjem gospe Dragice Novak o mediaciji, kot postopku reševanja sporov s pomočjo mediatorja. Saj se tako lahko hitreje reši nastali spor. Gospod Ivan Cajnar pa nam je predstavil v sliki in besedi ptice v našem vrtu. Naša slušateljica Majda Hriberšek nam je razložila, kaj pomeni biodinamična pridelava hrane. Kako na zdrav način pridelujemo vrtnine in si pomagamo samo s pomočjo naravnih zakonitosti. 22. januarja smo izven plana organizirali v prvem delu predstavo mladih članov Prosvetnega društva Vrhovo »Čarovnica, ki ni mogla biti zlobna«. V nadaljevanju je direktor Komunale, Mitja Udovč, predaval o gospodarjenju z odpadki. Gostja zadnjega predavanja v januarju je bila Sanja Lončar. Njena predavanja vedno napolnijo dvorano do zadnjega kotička. Tako je bilo tudi

6


tokrat, saj nam je predavala o naravnem načinu za krepitev imunskega sistema. Ker je bilo naslednje predavanje blizu kulturnemu prazniku, se je našemu povabilu odzval dr. Matjaž Kmecl. S svojo umirjeno besedo nam je pripovedoval o zgodovini slovenskega jezika. Zelo poučno. Naš pevski zbor pa je popestril kulturni program. Doktor Jonatan Vinkler, naš že kar stalni predavatelj, nam je razlagal o slovenski književnosti na začetku 20. stoletja. Kako pomembna je zdrava komunikacija v družini, nam je pripovedovala doktor Tadeja Milivojevič Nemanič.

Dr.Matjaž Kmecel,Mihaela Zahrastnik,Marija Jazbec Vsako leto se nam v marcu predstavi eden od naših slušateljev s svojo življenjsko zgodbo. Tokrat je to bila gospa Elka Grilc. Pogovor je zelo doživeto vodila Marjana Dvojmoč. Tudi tu so bili vmes glasbeni in pevski vložki. Po programu je bila na vrsti za naslednje predavanje doktor Vesna Godina, vendar je zbolela. Zato smo si ogledali zanimivo predavanje gospoda Janka Božiča. Prikazal je, kako je preživel kar nekaj časa kot turistični vodnik v Turčiji. Sledil je občni zbor, volitve novega Upravnega in

7


Nadzornega odbora. Aprila kot vedno na zadnje predavanje povabimo župana. Tudi tokrat se je odzval. Lahko zatrdim, da so bila tudi tokratna predavanja dobro obiskana. Povprečen obisk je bil kar okoli sto slušateljev. Na nekatera so prišli tudi nečlani. Letos smo nekajkrat prišli v situacijo, ko je bilo potrebno praktično čez noč reševati nekatere odpovedi, vendar se je vse dobro izteklo. Ko smo sestavljali program, smo skušali slediti željam in pobudam iz anket, čeprav se zelo malo anket vrne na naš naslov. Tudi za novo študijsko leto se bomo potrudili, da zagotovimo pester izbor za vsakega nekaj.

Elka Grilc in Marjana Dvojmoč

8


Organizatorja predavanj: Rihard Černigoj, Vojko Dvojmoč PREGLED PREDAVANJ, PRIREDITEV IN EKSKURZIJ V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 DATUM 02. 10. 2012 09. 10. 2012 16. 10. 2012 23. 10. 2012 30. 10. 2012 06. 11. 2012 13. 11. 2012 19. 11. 2012 27. 11. 2012 04. 12. 2012 11. 12. 2012

PREDAVATELJ IN TEMA Mag. Ivan Sivec Samopredstavitev pisatelja - kulturni program Bojan Knific Oblačilna dediščina Slovencev Ekskurzija - Rezija Zdravstveni dom Sevnica - Program Svit Lekarna Sevnica - Homeopatska zdravila Andreja Rustja - O Eskimih Ekskurzija - Po Sevnici Nataša Musar Pirc - Koliko nam pomeni zasebnost ali ta res izgublja bitko z Velikim bratom Jože Majes - Novosti pri zdravljenju z zdravilnimi rastlinami Sanja Rozman - Nova spoznanja o zasvojenosti Jože Prah - Človek in gozd Saša Županek - Zunanji videz, bonton in javno nastopanje 9


18. 12. 2012 08. 01. 2013 15. 01. 2013 22. 01. 2013

29. 01. 2013 05. 02. 2013 08. 02. 2013 12. 02. 2013 19. 02. 2013 26. 02. 2013 05. 03. 2013 12. 03. 2013 19. 03. 2013 26. 03. 2013 02. 04. 2013 15. 04. 2013

Osnovna šola Šentjanž - Prednovoletna prireditev 1. Dragica Novak - Mediacija in reševanje sporov 2. Ivan Cajner - Ptice okoli našega vrta Majda Hriberšek - Biodinamična pridelava hrane 1. Prosvetno društvo Vrhovo Čarovnica, ki ni mogla biti zlobna 2. Mitja Udovč (Komunala Sevnica) Ravnanje s komunalnimi odpadki Sanja Lončar - Naravni način za krepitev imunskega sistema Dr. Matjaž Kmecl - Slovenija včeraj, danes, jutri Ogled opere Ljubljana – La Traviata Dr. Jonatan Vinkler - Slovenska književnost na začetku 20. stoletja Dr. Tadeja Milivojevič Nemanič - Zdrava komunikacija v družini Ekskurzija - Pečuh Madžarska Predstavitev slušateljice Elke Grilc Janko Božič - Moja Turčija – potopisno predavanje Ekskurzija – Gorenjska - Po poteh kulturne dediščine Občni zbor in film Drevesa pripovedujejo - Kostanji Razgovor z županom Ekskurzija Benetke - Ogled ladje in mesta Benetke

EKSKURZIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 16. oktobra 2012 – ČEDAD in REZIJA (1 avtobus) Iz Sevnice smo se odpeljali ob 5.00 uri. Močno je deževalo, a ko smo bili pod Nanosom, nas je pozdravilo sonce. V Čedadu smo si ogledali kulturne in zgodovinske znamenitosti tega lepega kraja. Videli smo Hudičev most, Ratkisov oltar, Kalistovo krstilnico in druge znamenitosti. Pot smo nadaljevali skozi nekdanje slovenske kraje proti dolini Rezije. Ustavili smo se v Pušji vasi, ki je bila ob potresih v letu 1976 skoraj v celoti porušena, sedaj pa je lepo obnovljena in vredna ogleda. V dolini Rezije so ohranili posebno staro slovensko narečje in številne stare šege. Ustavili smo se v vasi Ravance, kjer nam je domačin Sandro v njihovem narečju pripovedoval zgodbe. Tudi zapeli in zaplesali smo z njim. Vseh vasi si nismo 10


mogli ogledati, saj smo se vozili z velikim avtobusom, ki ne bi zmogel premagati tamkajšnjih serpentin. Vračali smo se skozi Kanalsko dolino mimo Trbiža do Kranjske Gore, kjer smo imeli večerjo. Vodnica Diana se je zelo potrudila in nam povedala veliko zgodovinskih zanimivosti o teh krajih. Ekskurzije se je udeležilo 55 članov. 6. novembra 2012 – PO OBČINI SEVNICA (1 avtobus) Na željo naših članov smo si tokrat ogledali in spoznavali nekatere kraje v naši občini. Zanimanje je bilo veliko, saj je bil avtobus poln. Najprej smo se ustavili v Loki. Slišali smo bogato zgodovino tega kraja in videli, kako živijo ljudje v Trubarjevem domu upokojencev. Pot nas je peljala naprej do Brunka, kjer smo imeli sprejem pri domačinu in pogostitev v kmečkem stilu. Ustavili smo se v Šentjanžu in imeli ogled cerkve in kraja. V Krmelju nam je Milan Levstek povedal zanimivo zgodovino tega rudarskega kraja, Ana pa nam je pokazala lepo slikarsko razstavo. V lepem vremenu smo imeli kosilo na Malkovcu, v Malusovi zidanici. Dobre volje in zadovoljni, da smo videli in slišali utrip ljudi, ki živijo v teh lepih krajih naše občine, smo se v pozni popoldanski uri vrnili v Sevnico. 8. februar 2013 – OPERA Ljubljana – LA TRAVIATA (2 avtobusa) Ob kulturnem prazniku smo organizirali ogled opere Traviata v Ljubljani. Ogleda se je udeležilo 84 slušateljev U3 in njihovih družinskih članov. Predstava nas je navdušila. 26. februar 2013 – PECS / PEČUH - Madžarska (1 avtobus) Pečuh je eno najstarejših madžarskih mest z veliko zgodovinskih znamenitosti. Od leta 2000 je mesto pod zaščito Unescove kulturne dediščine. Leta 2010 je bil Pečuh evropska prestolnica kulture. Pečuh je tudi najstarejše univerzitetno mesto v Madžarski. Ogledali smo si mestni trg Széchenyi, ki je najboljši pokazatelj zgodovine mesta, staro mestno gledališče, mestno hišo, ostanke turške Gazi Kasim Paša mošeje. Videli smo tudi eno izmed največjih katedral v Evropi, najdaljše in največje mestno obzidje na Madžarskem ter številne lepe mestne stavbe in palače. Kraj je poznan tudi po tovarni porcelana Zsolnay – ogledali smo si njihov muzej in obiskali njihovo trgovino. Po ogledu mesta smo imeli kosilo in pokušino vina v vinski kleti v centru mesta. Med krajšim sprehodom po mestu smo ugotovili, da je to res lepo urejeno zgodovinsko mesto. 11


19. marec 2013 - LJUBLJANA – ogled operne hiše. ŽIROVNICA – po poti kulturne dediščine (1 avtobus) Najprej smo si v Ljubljani ogledali operno hišo. Zelo prijazno so nas sprejeli. Vodnika sta nas na kratko seznanila z zgodovino te stavbe ter zgodovino Opere in baleta v Ljubljani. Nato smo si ogledali prostore. Dvorano in del odra, ki se iz dvorane vidi, smo sicer že poznali, vendar smo si to vseeno z zanimanjem ogledali, saj smo se sprehodili od parterja do balkonov. Posebej zanimivo pa je bilo spoznati tiste dele stavbe, ki jih med predstavo ne vidimo. Kar verjeti nismo mogli, da so pod odrom, ki je več kot dvakrat večji od dvorane, še tri etaže kleti in nad odrom še tri nadstropja, torej skupaj 7 etaž. Zvedeli smo, da Opera in balet Ljubljana zaposluje okrog 300 ljudi poleg številnih gostujočih umetnikov. Veseli smo, da smo imeli priložnost, da si operno hišo ogledamo tudi z druge strani dvorane. Pot nas je vodila naprej proti sončni in zasneženi Gorenjski. Šli smo, oziroma smo se vozili po Poti kulturne dediščine v občini Žirovnica. Ogledali smo si rojstne kraje in hiše velikih Slovencev, ki so se rodili v teh krajih pod Stolom. Bili smo: v Vrbi - France Prešeren, v Žirovnici - Matija Čop, v Doslovčah Franc Saleški Finžgar, na Rodinah - Janez Jalen, na Breznici - Anton Janša, v Smokuču - Tomo Zupan. Po teh poteh so nas vodile odlične lokalne vodnice. Naša »sošolka« Milena pa je na avtobusu obudila spomine na naše šolske dni in jih začinila z manj znanimi dejstvi o teh naših pesnikih in pisateljih.

12


15. april 2013 - OGLED LADJE COSTA MAGICA TER KRAJŠI OGLED BENETK (1avtobus) V ponedeljek, 15. aprila 2013, nas je 51 članov društva odpotovalo v Benetke. Med potjo sta se nam pridružili vodnici Vesna in Petra. V Benetke smo prispeli nekaj pred enajsto uro. Najprej smo imeli ogled luksuzne ladje za križarjenja Costa Magica, katere lastnik je družba Costa Crociere. Ladja je bila izdelana leta 2004 - torej gre za že nekoliko starejšo ladjo. Ladja ima 13 potniških palub, 14 dvigal in 1358 potniških kabin ter sprejme 3470 potnikov. Ladjo upravlja – mornariški in hotelski del - 1027 članov posadke. Ladja je dolga 272 m in široka 30 m. Pluje s hitrostjo 22 vozlov (to je dobrih 40 km na uro). Ogled ladje je trajal približno dve uri. Ogledali smo si praktično vse, kar nudi potnikom ta plavajoči hotel. In nudi res veliko. Na ladji smo imeli kosilo s pijačo, po kosilu pa so nas postregli tudi s kavico. Po izkrcanju smo se najprej z vlakom, nato pa peš odpravili proti centru Benetk. Vodnica nas je na kratko seznanila z zgodovino in nam pokazala najpomembnejše znamenitosti tega lepega in zanimivega mesta. Proti domu smo se navdušeni nad tem, kar smo doživeli, odpeljali okrog dvajsete ure. Nekaj udeležencev je bilo tako navdušenih nad ladjo, da so predlagali, naj naslednje študijsko leto organiziramo krajše križarjenje za člane društva.

13


Zaključek Na vseh naših izletih smo veliko videli in slišali, saj so se lokalni vodniki vedno potrudili z razlagami. Mi pa znamo poslušati in spraševati. Avtobus je bil vedno poln (včasih celo dva). Na avtobusu smo peli, Jelka je pripovedovala vice, nekatere članice pa so program popestrile z različnimi pripovedovanji. Radi se družimo, spoznavamo nove kraje in ljudi ter smo dobre volje. Vedno nam je bilo lepo. Organizatorka ekskurzij: Joža Senica

14


STATISTIČNI PODATKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 1. ČLANI DRUŠTVA U 3 V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013  OD TEGA: 47 MOŠKIH (22,7 %) 160 ŽENSK (77,3 %)

207 članov

2. PRIMERJALNI PODATKI ČLANSTVA UTŽO V OBDOBJU 2003/2013 ŠT. LETO 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

ČLANI 151 148 158 170 176 174 188 212 218 207

ŽENSKE 133 127 132 141 140 138 150 171 172 160

MOŠKI 18 21 26 29 36 36 38 41 46 47

3. UDELEŽBA NA PREDAVANJIH IN KULTURNIH PRIREDITVAH POVPREČJE: 101 članov 4. POVPREČNA UDELEŽBA NA EKSKURZIJAH:

68 članov

5. UDELEŽBA NA KROŽKIH - KROŽKE JE OBISKOVALO Povprečje na krožek, oziroma posamezno skupino, je

145 članov 12 članov

6. SEJE UPRAVNEGA ODBORA U3:

7

15


POROČILO O DELOVANJU KROŽKOV U3 V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 SLIKARSKI KROŽEK Mentor: Anton Zgonec Animatorka: Milena Florjančič Pred več kot desetimi leti so se sevniški upokojenci naveličali samo dolgočasnih opravil (kuhanje, pospravljanje, delo na vrtu …) in odločili, da se tudi v Sevnici ustanovi U3. V sestavi U3 je začelo delovati več krožkov, za katere je bilo veliko zanimanja. Več članov se nas je vpisalo v slikarski krožek. Slikarski krožek deluje že vse od začetka leta 2003. Vsako leto ga

obiskuje okoli 10 članov, včasih tudi več. Slikarski krožek v letu 2012-2013 je obiskovalo 11 članov U3. Tečaj smo obiskovali ob ponedeljkih ob 15.30, trajal pa je od novembra 2012 do aprila 2013. Imeli smo 17 srečanj. Z bogatimi izkušnjami in znanjem o raznih likovnih tehnikah nas je poučeval in seznanjal naš dolgoletni mentor - likovni pedagog Tone Zgonec. Dvakrat po tri ure pa nas je poučevala gospa Jerca Šantej in sicer smo pod njenim vodstvom ustvarjali slike bolj v stilu slikarja Jacksona Pollocka. Gospe Jerci se za njen trud lepo zahvaljujemo.

16


Naš mentor Tone se je vedno zelo potrudil in nam pripravil razne motive, nam razložil o vsebini, da smo potem lažje »ustvarjali«. V letošnjem letu smo se poizkusili tudi v malo bolj abstraktnem slikarstvu. Naša dela je mentor vedno pregledal in nas spodbujal, tako, da smo res z velikim veseljem obiskovali ta likovna srečanja. Naša dela si lahko ogledate v Zdravstvenem domu Sevnica, kjer smo jih razstavili. Vsi udeleženci likovnega krožka mislimo, da smo v teh desetih letih zelo napredovali in pridobili veliko znanja, za kar se mentorju iskreno zahvaljujemo in se še priporočamo. USTVARJALNI KROŽEK Mentorica: Mira Vukolič Animatorka: Silva Gregorčič

Ustvarjalni krožek, ki neprekinjeno deluje že deset let, je letos obiskovalo 6 članic U3. Z druženjem in ustvarjanjem smo pričele 28. 11. in zaključile 8. 5. 2013. Vsak drugi torek smo ustvarjale po štiri šolske ure, saj nam je v preteklosti, ko smo imele manj ur, vedno primanjkovalo časa, da delo zaključimo. Tako smo v tem letu ustvarjale skupaj 44 ur.

17


Najprej smo se posvetile izdelavi lepih novoletnih voščilnic. Po novoletnih praznikih pa smo se posvetile izdelavi obeskov in ogrlic iz fimo mase, saj naši mentorici gospe Miri Vukolič nikoli ne zmanjka lepih in zanimivih idej za vse vrste izdelkov. Tudi na servietno tehniko nismo pozabile in izdelale nekaj lepih in domiselnih posodic in steklenic. Izdelovale smo tudi prikupne cvetlice iz tekstila in tako z izdelki v obliki špangic razveselile naše najbližje. Zaključile pa smo z barvanjem na svilo in s pomočjo naše mentorice ustvarile nekaj lepih umetnin v obliki šalov in rut. Tako nam je leto, kot vedno, minilo prehitro in želimo si, da se jeseni spet snidemo.

RAČUNALNIŠKI KROŽEK Mentor: Benjamin Držanič Animatorki: Regina Pinosa in Fani Živic

Računalniški krožek deluje že od ustanovitve U3, to je deset let. V letu 2012/2013 sta delovali dve skupini. V popoldanski skupini je bilo devet članov (animatorka Fani Živic) v dopoldanski pa enajst članov (animatorka Regina Pinosa). Popoldanska skupina je letos zaključila z 38 urami delovanja, dopoldanska pa je zaključila s 36 urami.

18


Vsako leto si najprej v računalniku uredimo skupino udeležencev krožka. Dogovorili smo se, kaj se želimo še naučiti, oziroma utrditi. Saj vsi vemo, da se računalništvo vedno razvija, mi pa marsikaj, česar redno ne uporabljamo, tudi pozabimo. Tako smo se naučili, na primer, kako na spletu prodajamo, oziroma kupujemo. Kar nekaj časa smo posvetili tudi Excelu, nekaj nas to rabi ob delu v prostovoljstvu ali drugje. Ogledovali smo si radarsko sliko oziroma vreme. Dobili smo povezavo, da sedaj znamo pogledati, kako prepredeno je naše nebo z avioni, tako lahko spremljamo posamezne letalske proge. Učili smo se vnašati slike iz fotoaparata v računalnik in jih pošiljati v izdelavo. Prav tako smo ponovili Word in tudi nadgradili z oblikovanji, na primer: pisanje lepo oblikovanega vabila. Nekaj časa smo posvetili kopiranju na CD oziroma DVD. Spoznavali smo se z You Tubom. Proti koncu izobraževanja so prišle tudi novosti s pošiljanjem elektronske pošte, kar smo ob izobraževanju veliko lažje sprejeli, kot bi sami doma. Marsikaj smo prebrskali po spletu. Naštela sem samo nekaj utrinkov z letošnjega izobraževanja. Bilo nam je zelo lepo ob druženju in neizmerni potrpežljivosti mentorja gospoda Držaniča. Več se nas je odločilo, da prihodnje leto zopet nadaljujemo z učenjem in druženjem. OSVEŽITVENI TEČAJ ITALIJANŠČINE 17. 01. 2013 – 28. 03. 2013 Mentorica: Barbara Sancin Animatorka: Marija Mirt Prijavljenih kandidatov je bilo devet, rednih udeležencev pa šest. V študijskem obdobju 17. 01./28. 03. smo svoje znanje italijanščine osvežili ter mu dodali še orientacijo v mestu, v prometu, pri nabavi v delikatesi, v pekarni, v zelenjavni trgovini, nakupovalnem centru, na tržnici in v mesnici. Tudi kuhali smo: zrezke iz piščančjih prsi, pico štirje letni časi, špagete karbonara, smetanov puding (v pismeni obliki). Domače naloge smo reševali iz delovnega zvezka, vsak od udeležencev pa je bil zadolžen tudi za en prevod iz italijanskega teksta v slovenščino. 25. 04. smo se v lepem sončnem jutru z vlakom odpeljali na izlet v Zagreb. Italijanski inštitut je bil zaradi praznika zaprt. Smo si pa v vsej veličini in zanimivosti ogledali razstavo Pabla Picassa. Naš moto je »NON E MAI TROPPO TARDI - NIKOLI NI PREPOZNO«.

19


FOTOGRAFSKI KROŽEK Mentorica: Janja Železnik Animatorka: Marta Brežan S fotografskim krožkom smo pričeli 8. 11. 2012 in končali 18. 4. 2013. Do zaključka nas je prifotografiralo osem članov. Delovanje nam je omogočilo podjetje FOTO ASJA iz Novega mesta, ki je v našem prostoru že slabih 20 let. Naša mentorica je bila Janja Železnik, ki nas je z veliko potrpljenja seznanjala s tehniko fotografiranja in delovanjem fotografskega aparata. Kmalu smo spoznali, da so digitalni aparati kot mali računalniki in nam omogočajo hitrejši pregled slik, zahtevajo pa tudi veliko znanja in se zelo razlikujejo od starih aparatov s filmi. Po osvojeni teoriji smo se lotili praktičnega dela. Najprej v šolski učilnici, nato smo 3. 1. 2013 z našimi posnetki najprej ovekovečili čudovito, novoletno okrašeni stari del Sevnice. Nato smo pohiteli še na sevniški grad. Vreme nam je bilo naklonjeno in doživeli smo pravi barvni spekter sončnega zahoda. Gospa Janja je naše posnetke pregledovala in nam z nasveti pomagala narediti še boljše, nepozabne. Za nas, mlade fotografe, je kritika dobrodošla, saj smo izpilili naše znanje. Hvala, Janja. Čudovite so tudi fotografije, ki smo jih posneli ob naši zeleni Savi. Prinesli smo pletene izdelke iz vrbovih šib in razne dobrote in posneli zelo lepa tihožitja. ROČNODELSKI KROŽEK Mentorica: Marinka Klakočar Animatorka: Antonija Kolman Ročnodelski krožek smo začele 8. 11. 2012 in končale 18. 4. 2013. Krožek je obiskovalo 12 članic U3, vsak četrtek od 14.00 do 15.30. Srečale smo se 21krat in opravile 42 ur učenja. Srečanje krožka poteka že pet let. Naša mentorica Marinka nas vedno nauči kaj novega. Šivale smo vizitke, kvačkale (prtičke, zavese …), šivale rešilje, naučile smo se tudi delati rože iz krep papirja, imamo pa tudi klekljarico. Na srečanjih je bilo zelo zanimivo in prijetno. Druženje nam veliko pomeni. Marinki in U3 se zahvaljujemo in priporočamo za prihodnje šolsko leto. SPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT Mentor: Vinko Šeško Animatorka: Nevenka Vahtar Tudi to šolsko leto smo bili dejavni. 20


Že dejstvo, da nas je bilo v krožku 21, kaže, da je zanj dosti zanimanja. Preko polovica nas je s fotoaparatom. Tako združujemo ogled planiranih zanimivosti, znamenitosti in zgodovine z ljubiteljstvom narave, saj skušamo ujeti vse, kar je lepo za oko in prijetno za dušo. Tudi kot družba smo prijetna skupina. Vinko in Ljubo nas vodita v timu. Ivanka je blagajničarka in Nevenka zapisničarka. Drugi pa si sami dodajo kako svojo zadolžitev, da so poti še prijetnejše. Za vodenje pa včasih poprosimo še kakega domačina, ki je naš član ali le gost. Od oktobra '12 do maja '13 smo se sprehodili po naslednjih poteh: Kaludrje – Tk Pav Krmelj; Škovec - prijazna vas blizu Tržišča; Križišče - Pekel – Kamenško; Rupa - Leskovec – Murnce; Osredek - obisk na domačiji Janeza Zajca; Gradec - Kal pri Krmelju; ogled filma o družini Jakil v zavetišču je pripravil Ljubo; Gašperjev kostanj Močilno - Galerija caffe Radeče z otvoritvijo slikarske razstave Nevenke Vahtar; Brezovica - Sončnik – Jablanca; Sveti Rok - Lamperče; Kompolje - Šmarčna pod vodstvom Janeza Levstika; v zavetišču film, sneman na Kompolju; Okič; Ajdovska jama in Nemška Gora; Krakovski gozd; Svinjsko in Grdi graben; Zalezina Vinko nam je pokazal sledove tisočletja stare ostanke svetišč ozvezdja Ovna in zaključek sezone v planinskem zavetišču, kjer je bil še prikaz naše stojnice na Magolniku ob dnevu Parada učenja. Vse naše poti so dokumentirane z zapisnikom in fotografijami in s pomočjo Romane naložene na spletno stran U3 Sevnica. PEVSKA SKUPIN A UTRINEK Mentor: Franc Bastardi Animato rka: Marjana Štojs

21


Od začetka oktobra 2012 do konca aprila 2013 smo prepevale približno 6o ur na vajah, poleg tega pa smo imeli tudi štiri nastope na torkovih srečanjih U3. Zapele smo tudi obiskovalcem, članom U3 iz Italije, ki so obiskali naš kraj in naš grad. V letošnjem letu nas je bilo 13 pevk, ki smo vsako vajo začele z veselim klepetom, dokler nas ni zborovodja prekinil in zaposlil z upevanjem. Bile smo pridne, saj smo se v sedmih mesecih naučile kar osem novih zborovskih pesmi. Velika zahvala gre našemu zborovodji Franciju, ki nas potrpežljivo in vztrajno uči, vodi in usmerja, da je naše petje čim bolj ubrano. Imamo se »fajn«, na vaje hodimo z veseljem, zato vabimo še druge članice, da se nam pridružijo.

GIBANJE ZA ZDRAVO TELO Mentorica: Mojca Švab Animatorka: Roža Pečar V šolskem letu se je v naš krožek prijavilo 21 članic, dejansko je potem obiskovalo krožek 19 članic. Ampak nikdar nas ni bilo toliko. Enkrat nas je bilo manj, drugič več, povprečje pa je bilo približno 14 članic na uro vadbe, moram reči, res samo študentk. Žal pa, kot

22


ugotavljamo že vsa leta, ni obiskoval tega krožka tudi letos noben moški član. Imeli smo telovadbo od 11. 10. 2013 do 25. 04. 2013. in sicer smo se dobile 26-krat v Domu športa ob četrtkih ob 18. uri. Telovadbo smo zaključile 25. 04. 2012 z malo zakusko in si obljubile, da se naslednjo študijsko leto zopet družimo in si še bolj utrdimo naše telo, zdravje in duha. Imeli smo se zelo lepo in moram reči, da s tem, ko hodimo h telovadbi, skrbimo ne samo za naše telo, ampak tudi duha. Vedno najdemo tudi čas za klepet in naša mentorica nam da marsikateri dober nasvet, tako glede telovadbe doma, kot tudi zdravega življenja. Posebej moram poudariti, da smo z našo mentorico zelo zadovoljne in upamo, da bo v naslednjem študijskem letu zopet pripravljena biti naša mentorica.

REKREACIJA Mentorica: Estera Bizjak Savič Animatorka: Janja Auer Furlan V zavedanju pomena športnega telesnega razgibavanja za zdravo telo se je k rekreaciji prijavilo 16 članic, stalno pa jih je na vadbo prihajalo 12. Vaje so potekale tedensko ob sredah. Z vsestranskim razgibavanjem mišičja in sklepov se je izboljšala telesna gibljivost vseh nas, zlasti tistih, ki so takšne vaje vsakodnevno ponavljale tudi v domačem okolju. Skupinsko izvajanje vaj ob glasbi je bilo prijetno,

23


sproščujoče in dinamično. Pri sproščanju mišic je bila ob koncu vaj v veliko pomoč strokovna masaža, ki je prispevala tudi k umiritvi krvnega obtoka. UMETNOSTNA ZGODOVINA Mentorica: Nina Sotelšek Animatorka: Nevenka Okorn Krožek Umetnostne zgodovine pri U3 Sevnica je začel z delom letos prvič. Vključenih je 14 članic in članov. Srečujemo se ob ponedeljkih v Srednji šoli Sevnica. Ljudska univerza Krško je za naše slušatelje brezplačno izvajala to izobraževanje. Sredstva je pridobila na razpisu Evropske unije iz evro sklada za kulturo. Skozi umetnostno zgodovino nas je vodila gospa Nina Sotelšek, zaposlena v Mestnem muzeju Krško. Peljala nas je skozi prazgodovino, v umetnost starih civilizacij: Mezopotanija, Egipt, Grčija, rimska umetnost. Dobili smo razlago za čas Rimljanov Posavju - Neviodunum - Drnovo. Spoznali smo starokrščansko in bizantinsko umetnost. Razkrila nam je romaniko - značilnosti v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi. V Posavju v to obdobje sodijo nam znani: grad Sevnica, Brestanica, Podsreda, Bizeljsko in Pišece. Čas gotike je zaznamoval tudi naše kraje: kartuzija Pleterje in Kostanjevica na Krki.

24


Vedno smo izhajali iz svetovne umetnostne zgodovine in se navezali na naše kraje, oziroma Posavje. Zgodovino smo spoznavali skozi skrbno izbrane slajde in ob tiskovnem gradivu, ki nam jih je pripravila gospa Nina Sotelšek. Naši slikarji: Langus, Pernhart, Šubic, Kobilca, Ažbe, Grohar, Jakopič so nam sedaj bolj blizu. Tudi Jože Plečnik je ustvarjal v Posavju. Po 1. svetovni vojni se pojavlja moderna umetnost: fauvizem, kubizem, ekspresionizem, futurizem, konstruktivizem, minimalizem, performans, šokantna umetnost. Nekateri smo rekli: «To bi tudi jaz znal/-a!« Dobili smo osnove umetnostne zgodovine v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi skozi čas in civilizacije. Obiskali smo grad Brestanica, Mestni muzej Krško z razstavami, Mencingerjevo hišo, Kapucinsko knjižnico, sprehodili smo se skozi park znanih Krčanov. Vsepovsod so nas kustosinje ljubeznivo sprejele in smo marsikaj novega izvedeli. To bo dobra popotnica za nadaljnje lastno spoznavanje umetnostne zgodovine. Zaključno ekskurzijo smo izvedli v maju. Ogledali smo si: cerkev svete Rozalije, Neviodunum, Kostanjeviško jamo, Kostanjeviški samostan in Galerijo Božidarja Jakca. Člani krožka se zahvaljujemo za izvedbo krožka Ljudski univerzi Krško. Posebna zahvala tudi naši mentorici, gospe Nini Sotelšek. ŽIVLJENJE Z NASMEHOM Mentorica:: Nevenka Vahtar Animatorka: Simona Zupančič Krožek je letos potekal od oktobra do maja, ko smo delo zaključili na Lovrencu. Vseh šest krožkarjev smo vestno obiskovali krožek po dve šolski uri na teden. Trudili smo se za dobro počutje, ki je odvisno od našega zdravja in življenjske naravnanosti. Harmonijo v sebi in nas z okoljem, z Zemljo in z vesoljem smo skušali nadgrajevati. Za to so dobrodošle vse oblike, ki jih lahko zaznavamo: s svojo frekvenco pripomorejo tako zvoki kot barve, vonji in vedno dobre misli, pravilno dihanje, zdrava prehrana, gibanje, pitje zadostne količine vode … Pri premagovanju težav včasih potrebujemo bližnjico, ki je lahko tudi masaža, ki je dobro, da je izvedena pravilno in s predhodno pripravo masiranega in tistega, ki masira. Poudarek pa je bil tudi na tem, da 25


zaznavamo, kako na nas deluje narava, ki masira bosa stopala, ali pa naše spontano polaganje rok na boleča mesta. To smo skušali nadgraditi tudi s prepričanjem, da si lahko velikokrat pomagamo sami, če smo pripravljeni v to verjeti in izvajati naučeno. Pridobljeno znanje bo v pomoč nam in tistim, ki si tega želijo, oziroma to potrebujejo. Več nasmeha privabimo v naša življenja tudi s tem, ko vemo, da nismo pasivni in da naš trud ima pozitivne rezultate. Vsi krožkarji smo pripravljeni prihodnje leto z mentorico Nevenko še nadgrajevati pridobljeno znanje. Želimo pa si še novih članov, saj verjamemo, da ta vedenja in spretnosti so dobrodošla za vsakega od nas. PREGLED KROŽKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013

Krožek

Mentor

1. SLIKARSKI KROŽEK

Anton Zgonec

2. USTVARJALNI KROŽEK

Mira Vukolič

3. RAČUNALNIŠTVO

Animator Milena Florjančič

Člani Št. ur 11

40

Silva Gregorčič

6

44

Benjamin Držanič

Regina Pinosa Fani Živic

20

76

4. ITALIJANSKI JEZIK

Barbara Sancin

Marija Mirt

6

10

5. FOTOGRAFSKI KROŽEK

Janja Železnik

Marta Brežan

8

42

6. ROČNA DELA

Marinka Klakočar

12

42

7. REKREACIJA

Estera Bizjak

Antonija Kolman Janja Furlan Auer

12

26

8. GIBANJE ZA ZDRAVO TELO

Mojca Švab

Roža Pečar

19

26

9. SPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT

Vinko Šeško

Nevenka Vahtar

21

19

10. PEVSKI KROŽEK UTRINEK

Franci Bastardi

Marjana Štojs

13

60

26


11. UMETNOSTNA ZGODOVINA 12. ŽIVLJENJE Z NASMEHOM

Nina Sotelšek

Nevenka Okorn

14

50

Nevenka Vahtar

Simona Zupančič

6

42

PESNIŠKI UTRINKI NAŠIH ŠTUDENTK

MRAVLJICA Mala mravljica vleče sled v suhi mivki, nosi tovor, prešibka je zanj, vendar ga nosi. Tja na kup mravljišča. Za dom, za počitek, za užitek, za spanje, morda lepe sanje. Sedim ob mravljišču, gledam mravljico, obteženo, ne toži, nosi svoje breme, za skupni dom, za sožitje iz ljubezni do življenja, in pušča sled v suhi mivki. Mala mravljica. Vida Križnik

27


ZAZNAVA Mir. Tišina. Tišina, ki ti izpije dušo. Tišina in mir. Tišina je bolečina. Tišina, ponor želja. Tišina je Črna luknja.

ČAR

(na Lastovu) Čar tišine, ki vriska s ptičjim petjem, čmrljem, med listjem božajočim vetrom. Čar sonca, ki greje nas in naš pogled izpolni z žarom. Čar vonja, ki omamlja nas v celoti, ki sanjam našim da peroti. Čar čutov naših, v celoti prebujenih, sedaj v življenjsko radost zlitih.

Jelka Kolar

Nevenka Vahtar

METULJ Poletna noč, Svetilka ulice ga je zvabila Prelep metulj krog nje cvrči in trepetajo krila. Ko zjutraj sonce zažari, metulj na tleh leži… Luč mu je ožgala krila. Tako je ljubil jo to lepo deklico, da slepo šel je le za njo…

Mladosti luč gaje zvabila in kot metulju mu zlomila krila Da, ljubezen včasih je varljiva

Anica Perme

28


ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO SPONZORJEM: OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19 A, SEVNICA ŠOLSKI CENTER KRŠKO, SREDNJA ŠOLA SEVNICA, SAVSKA CESTA 2, SEVNICA KŠTM SEVNICA, GLAVNI TRG 19, SEVNICA LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, SEVNICA REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT, MASARYKOVA 16, LJUBLJANA TANIN SEVNICA, D.D., HERMANOVA 1, SEVNICAKMEČKA ZADRUGA Z.O.O. SAVSKA C. 20 SEVNICA, GEN ENERGIJA, D.O.O. VRBINA 17, KRŠKO , KOPITARNA D.D. PRVOMAJSKA 8 SEVNICAZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. ENOTA KRŠKO LJUBLJANSKA BANKA D.D. ENOTA SEVNICA -NUKLEARNA ELEKTRARNA D.O.O. KRŠKO -SAVA AVTO D.O.O. SEVNICA, DOLENJI BOŠTANJ 60 A -INGRAM D.O.O. PODGRAD -KRKA D.D. NOVO MESTO, DIREKTOR, JOŽE COLARIČ -CVETLIČARSTVO FRIC, TRG SVOBODE 3 SEVNICA -VRTNI CENTER DALIJA, SAVSKA C. SEVNICA -POINT.ER.IT., D.O.O. DOLENJI BOŠTANJ 55 -ZMAS S.P. GLAVNI TRG 18 SEVNICA -PETER TERAŽ S.P. PEPI HAM SEVNICA -JAVNO PODJETJE PLINOVOD, TRG SVOBODE 9 SEVNICA -CHEMCOLOR D.O.O. DOLNJE BREZOVO 35 BLANCA -LEKARNA SEVNICA ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA NOVAK MARIJA S.P. NA LAZU 1 NOVO MESTO -STILLES SEVNICA, SAVSKA C. SEVNICA -SISTEMI INES D.O.O. SEVNICA -TRUBARJEV DOM LOKA -DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA ARTO 13 SEVNICA -KLAMOS D.O.O. DROŽANJSKA 34 SEVNICA -INKOS DO.O. KRMELJ 29


-INPLET D.O.O. DOLNJE BREZOVO, DIREKTORICA , -LISCA D.D. SEVNICA -MIROSLAV ŠPAN, S.P. SEVNICA -LEKOS D.O.O. SEVNICA -VIPSO SENOVO -ŽELJKO ŽAJBAR S.P. SEVNICA -JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA SEVNICA 6.ŠOLE V OBČINI SEVNICA OSNOVNA ŠOLA BLANC OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ OSNOVNA ŠOLA KRMELJ OSNOVNA ŠOLA SEVNICA OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE GLASBENA ŠOLA SEVNICA OSNOVNA ŠOLA ANA GALE SEVNICA ?

30


Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica - U3 Savska cesta 2, p.p. 39 8290 Sevnica Uredniški odbor: Marija Jazbec, Vojko Dvojmoč, Rihard Černigoj, Danica Pohar Oblikovanje: Benjamin Držanič, Rihard Černigoj Avtorji fotografij: Vojko Dvojmoč in člani U3 Tisk: Zmas, s.p., Glavni trg 18, Sevnica Oblikovanje spletne strani: Romana Ivačič Naklada: 250 izvodov Za jezikovno pravilnost in vsebino odgovarjajo avtorji in avtorice.

31


32

Bilten utzo 2013 beno  

Bilten za študijsko leto 2012/2013.