Page 1

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJEŽIVLJENSKO OBDOBJE SEVNICA SAVSKA 2, 8290 SEVNICA Tel.031 855832,031 665462 e-mail:u3sevnica@gmail.com http://u3sevnica.Weebly.com/

Upravni odbor: Marija Jazbec, predsednica, Vojko Dvojmoč, podpredsednik, mag. Alenka Balog, Rihard Černigoj, organizator predavanj, Danica Pohar, tajnica, Joža Senica, organizator ekskurzij, Rezika Predanič, blagajničarka, Nevenka Vilčnik, koordinatorka krožkov, Olga Golob, organizatorka proslav Nadzorni odbor: Milan Levstek, predsednik, Barbara Sancin, članica, Marjeta Revinšek, članica; Računovodja: Štefan Senica


Kazalo Program za študijsko leto 2012/2013 ........................................................... 3 Uvodno poročilo .......................................................................................... 5 Poročilo o predavanjih v študijskem letu 2011/2012 .................................... 6 Ekskurzije v študijskem letu 2011/2012 ....................................................... 8 Pregled predavanj in ekskurzij ................................................................... 11 Informacija o izvedbi projekta »Geopunkturni krog« ................................. 13 Statistični podatki ..................................................................................... 17 Pesem vetru ............................................................................................. 18 Poročilo o delovanju krožkov v študijskem letu 2011/2012 ....................... 19 Pregled krožkov v študijskem letu 2011/2012 ........................................... 33 Zahvala ..................................................................................................... 34 Sponzorji .................................................................................................. 35

2


PROGRAM PREDAVANJ, PRIREDITEV IN IZLETOV V ŠOLSKEM LETU 2012-2013

Datum 02.10.2012 09.10.2012 16.10.2012 23.10.2012 30.10.2012 06.11.2012 13.11.2012 20.11.2012 27.11.2012 04.12.2012 11.12.2012 18.12.2012 08.01.2013 15.01.2013 22.01.2013 29.01.2013

05.02.2013

Predavatelj

Tema

OKTOBER 2012 Samopredstavitev pisatelja, Mag. Ivan Sivec kulturni program Bojan Knific Oblačilna dediščina Slovencev Ekskurzija Rezija Zdravstveni dom 1. Program SVIT Sevnica 2. Homeopatska zdravila Lekarna Sevnica Andreja Rustja O Eskimih NOVEMBER 2012 Ekskurzija Po Sevnici Nataša Musar Koliko nam pomeni zasebnost in ali ta Pirc res izgublja bitko z velikim bratom Novosti pri zdravljenju z zdravilnimi Jože Majes rastlinami Sanja Rozman Nova spoznanja o zasvojenosti DECEMBER 2012 Jože Prah Človek in gozd Zunanji videz, bonton in javno Saša Županek nastopanje OŠ Šentjanž Prednovoletna prireditev JANUAR 2013 Dragica Novak 1. Mediacija, reševanje sporov Ivan Cajnar 2. Ptice okoli našega vrta Biodinamična pridelava hrane zdravi Majda Hriberšek zemljo in človeka Gledališka Datum in naslov po ponudbi predstava Naravni načini za krepitev imunskega Sanja Lončar sistema FEBRUAR 2013 Dr.Matjaž Slovenija, včeraj, danes, jutri Kmecl Kulturni program 3


12.02.2013 19.02.2013 26.02.2013 05.03.2013 12.03.2013 19.03.2013 26.03.2013 02.04.2013 07.05.2013

Dr. Jonatan Vinkler Dr.Tadeja Milivojevič Nemanič Ekskurzija

Slovenska književnost na začetku 20. stoletja Zdrava komunikacija v družini Pečuh (Madžarska ) MAREC 2013 Predstavitev slušateljice

Elka Grilc Dr. Vesna Človeštvo; kje smo in kam gremo Godina U3 Občni zbor Ekskurzija Pot kulturne dediščine po Gorenjski APRIL 2013 Srečko Razgovor z županom Ocvirk Člani U3 Zaključno srečanje na Lisci

Opomba:  Pridržujemo si pravico sprememb terminov in predavateljev.  Predavanja bodo na predvideni dan ob 9. uri v Kulturni dvorani Gasilskega doma v Sevnici  Ogled programa na spletni strani: www//u3sevnica.weelby.com

BREZ NASLOVA Preprosta beseda. Topel pogled. Ljubeč objem. Vabeč nasmeh. Svetloba srca. Jelka Kolar

4


UVODNO POROČILO DRUŠTVA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 Zaključujemo 9. leto aktivnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje v Sevnici. Leta hitro tečejo, a so vedno bolj zanimiva. Neverjetno, kako smo dobro sprejeli to našo univerzo ali U3, kot ji rečemo skrajšano. Vsako leto pride nekaj novih članov, nekaj začasno ali za stalno odidejo, vsak po svoji volji in zmožnosti. Letos nas je 218. Vsak dan, ko smo skupaj delovali je bil čudovit, drugačen, predvsem nam je dal novih moči, nam bistril možgane in dvigoval boljše razpoloženje. Ob zaključku leta smo študentje predstavili vse dejavnosti, ki so se odvijale na predavanjih, strokovnih ekskurzijah in krožkih. Kot vsako leto, je bilo zelo pestro za vse študente od 50. pa do 85. leta starosti. Ne bom naštevala, ker so dejavnosti v poročilu vse lepo predstavljene. Vsako leto izpolnimo anketo s svojimi pohvalami in predlogi za program za naslednje leto tako, da skupaj pripravimo program po željah študentov. To je pravo bogastvo, da skupaj ustvarjamo pogoje in uživamo naša leta v aktivnem delovanju ter se še naprej učimo, kako bolje živeti in še vedno ustvarjati. Da je U3 uspešno delovala, bi se rada zahvalila vsem članom upravnega odbora, mentorjem in animatorjem. Zahvala gre tudi našim sponzorjem, ki so prispevali finančna sredstva , Občini Sevnica, ki nam nudi prostore za predavanja in usluge ter seveda Srednji šoli Sevnica, ki nam omogoča delovanje U3 in krožkov v šolskih prostorih. Kdorkoli je še pomagal, hvala. Tudi letos ne bomo delili pismenih pohval, diplom niti spričeval, niti rož, zato vsem v imenu vseh študentov iskrena hvala. Novo, deseto študijsko leto pričnemo 2. oktobra 2012. Se ponovno vidimo in povabite še svoje prijatelje. Predsednica U3, Marija Jazbec

5


POROČILO O PREDAVANJIH V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 Študijsko leto smo pričeli 4. oktobra 2011. Po programu bi moral prvo predavanje imeti dr. Matjaž Kmecl, vendar je moral zaradi zdravstvenih težav predavanje odpovedati. Hitro je bilo treba najti nadomestilo. Tu se je znašla predsednica in med nas zopet povabila gospoda Branka Dobravca in gospo Vido Bukovac. S svojim nastopom sta nam polepšala začetek predavanj. Ob izvajanju programa predavanj smo se seznanili z novostmi zakona o cestno prometnih predpisih in o vplivih vremena na nas, kar je podala mag. Tanja Cegnar. Kako in kje je Evropa povezana z islamom, nam je predaval mag. Marko Ogris. Nato so sledila predavanja na zdravstveno tematiko. O paradentalni bolezni in njenih vplivih na ostale bolezni je razlagal dr. Pavle Zagode, o metodah oživljanja pri srčnem zastoju pa direktorica ZD Sevnica gospa Vladka Tomšič. To metodo smo tudi praktično izvajali. O zdravju in njegovi odvisnosti od prehranjevanja nam je govorila gospa Marija Merljak, kar je bila tudi želja iz oddanih anket. Biti ali imeti je bil naslov predavanja Antona Komata, znanega ekologa in naravovarstvenika. Novoletno praznovanje so nam pripravili učenci Osnovne šole Tržišče s pesmijo in plesom po državah EU. Ker so bili pred vrati prazniki, je na dojemanje le-teh opozorila Milena Mastnak in nas spomnila, da moramo bolj izkazovati pripadnost državi in njenim simbolom. V januarju smo z 6


diapozitivi potovali s pomočjo Judith in Vinka po Švici, Korziki in Sardiniji. Ker je bila dr. Mateja Kožuh Novak zadržana, je njeno predavanje na temo »Položaj starejših v Sloveniji« posredovala gospa Anka Osterman. Gospod Anton Fabjan je razmišljal o poteh iz stiske. No, za kulturni praznik pa je bila proslava taka kot se za tak praznik spodobi. Naslednji torek pa s transibirsko železnico od Moskve do Pekinga. . Potem so sledila predavanja o pomenu pozitivnih družinskih odnosov in njih ustvarjanje. Predstavniki NLB pa so predavali o osebnih financah. V marcu se nam je s svojo življenjsko potjo, ob svojem jubileju, predstavil naš študent gospod Milan Levstek. Vsako leto imamo člani občni zbor društva, sledilo pa mu je predavanje gospoda Franca Božjaka. Konec študijskega leta zaključimo tradicionalno z razgovorom z županom Občine Sevnica, tokrat z gospodom Srečkom Ocvirkom. Vsa predavanja so bila zelo dobro obiskana. Povprečno je bilo prisotnih 98 slušateljev. Odmevi na kvaliteto in izbor predavateljev so bili pozitivni. Nekajkrat smo prišli v situacijo, ko se je bilo treba tako rekoč čez noč odločiti o spremembi, vendar se je vse dobro izteklo. Pri pripravi programa smo skušali slediti željam iz ankete in možnostim. Tako tudi za novo študijsko leto iščemo take teme in predavatelje, da bo zadoščeno večini naših slušateljev. Organizator predavanj Rihard Černigoj

7


EKSKURZIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 Tudi v tem študijskem letu smo imeli nekaj zanimivih in poučnih ekskurzij. In kaj smo kje videli in slišali? 10. oktobra 2011 – DEŽELA VULKANOV IN PORABJE (dva avtobusa) Ob 6. uri smo se odpeljali mimo Celja in Šentilja do Cmureka in gradu Riegersburg v Avstriji. Grad stoji na 482 m visokem vulkanskem hribu. Na vrh smo se peljali z žičnico. Ogledali smo si grad. Z gradu je prelep pogled na okolico. Po ogledu nas je pot vodila do znanih toplic Blumau, ki so grajene po načrtih »odštekanega« arhitekta Hundertwasserja. Zanimivo! Videli smo tudi vas Mogersdorf, kjer je krščanska vojska v veliki bitki premagala Turke. Po prestopu avstrijsko-madžarske meje smo se odpeljali v Monošter, kjer živi 10 % Porabskih Slovencev. V Slovenskem centru (hotel Lipa) smo imeli pozno kosilo, nato pa ogled filma o življenju in zgodovini tega kraja ter Porabskih Slovencev. Domačinka in gostiteljica Marijana Sukič nam je povedala veliko zanimivega, mi pa smo ji v zahvalo zapeli slovenske pesmi. Med krajšim sprehodom smo si ogledali kraj in lepo baročno cerkev sv. Gotharda. Domov smo se peljali skozi porabske vasi proti Goričkemu, Murski Soboti, Mariboru in Celju. Romana je za spletno stran napisala: »Bogat program, sončno vreme, vesela pesem, razigrane šale, sproščen klepet, posladki in dobra kapljica – kdo ne bi bil tega vesel?«. Doma smo bili ob 20:30 uri. 8. novembra 2011 – KOROŠKA (en avtobus) Ob 9. uri smo že bili v Leganu, kjer smo si v spremstvu vodnika ogledali cerkev Sv. Jurija, ki je pravi »biserček«. Pod steklom je 26 staroslovanskih grobov, ki so jih odkrili leta 1994. V Slovenj Gradcu smo bili v medičarski in svečarski delavnici Perger 1757, kjer smo si med drugim ogledali izdelke priznanega oblikovalca Oskarja Kogoja. Sprehodili smo se po starem mestnem jedru, ki je lepo urejen.. Župnik nam je razkazal cerkev sv. Elizabete in bogat Sokličev muzej. Peljali smo se po Spodnji Mislinjski dolini v Mežiško dolino, kjer je rudnik – muzej. Oblekli smo se kot rudarji in se s starimi, majhnimi vagončki odpeljali v rudnik globoko v nedrje Pece. Hodili smo po temnih rovih, se vzpenjali po lestvah in spoznavali težko delo rudarjev. Ko smo prišli iz rudnika, smo se globoko oddahnili. V muzeju smo si ogledali lepe in zanimive minerale in 8


fosile, ki so jih našli v svinčevem in cinkovem rudniku. Videli smo tudi Rimski vrelec, ki je zapuščen in propada. Pozno kosilo smo imeli v Podgori pri Kotljah. Zapeli smo tisto »Oj zdaj gremo, nazaj še pridemo …« in se poslovili od lepe Koroške. Dobre volje smo se pripeljali v Sevnico ob 20. uri. 28. januar 2012 – ZAGREB – JALTA, JALTA (dva avtobusa) Ogledali smo si znameniti muzikal »Jalta, Jalta«, katerega ozadje je slovita Jaltska konferenca, ki je bila februarja 1945 na Jalti, današnji Ukrajini, na kateri so Stalin, Churchill in Roosevelt delili svet. Nad predstavo, zlasti nad igralci in pevci smo bili navdušeni. 28. februar 2012 – SUHA KRAJINA (en avtobus) V Cistercijanskem samostanu v Stični nas je pričakala vodnica, ki nam je razložila bogato zgodovino tega samostana iz leta 1135. Ogledali smo si še Muzej krščanstva, križni hodnik, cerkev in ostale zanimivosti. Po ogledu smo se odpeljali do izvira reke Krke in si ogledali kraško jamo. Pot nas je naprej vodila v Muljavo, kjer smo si ogledali Jurčičevo domačijo. Kosilo smo imeli v bližini Dvora, nato pa smo se odpeljali v vas Občice, kjer je Kočevarski kulturni center. Domačina sta nam povedala veliko zanimivega, za nas doslej neznanega, o Kočevarjih. Pogostili so nas z njihovim pecivom »pobolico«. V Sevnico smo se vrnili ob 19,30 uri. 27. marec 2012 – LUKA KOPER IN SLOVENSKA ISTRA (en avtobus) Med potjo, v Ljubljani, se nam je pridružila vodnica Diana. V Luki Koper nas je sprejel notranji vodnik – upokojeni delavec Luke, ki je tu delal 37 let. Z avtobusom smo prekrižarili celotno območje pristanišča. Vodnik nas je seznanil z dejavnostjo pristanišča in njegovo zgodovino. Za večino je bil ogled posebno doživetje, saj smo prvič videli, kako poteka delo v pristanišču. Nato smo se odpeljali v stari del mesta Koper, ki ima veliko kulturnozgodovinskih znamenitosti. Po slikovitem koprskem zaledju smo se pripeljali v vas Krkavče. Tu smo imeli kosilo in možnost nakupa olivnega olja ter vina. Navdušeni smo bili nad več kot sto let staro, lepo urejeno in kot nekdaj opremljeno istrsko hiško. Sprejela nas je v narodno nošo oblečena gospodinja, ki nam je razložila zgodovino hiške ter nam postregla z istrsko »supo« (mešanica olivnega olja in refoška) in kruhom. 9


Sprejel nas je tudi zgovoren in duhovit domačin. Razkazal nam je staro cerkev sv. Mihaela, ki stoji na skali. Ob povratku smo se do solz nasmejali šalam, ki nam jih je pripovedovala Jelka. V Sevnico smo prišli ob 20. uri. 16. in 17. april 2012– BEOGRAD (en avtobus) Letos smo prvič organizirali dvodnevni izlet. Odločili smo se za Beograd, glavno mesto naše nekdanje skupne države Jugoslavije. V Beograd smo prispeli ob 12. uri. Med panoramsko vožnjo smo si najprej z avtobusa ogledali mesto, nato pa smo se odpeljali na Avalo. Ogledali smo si Meštrovićev mavzolej, nato pa smo se z dvigalom povzpeli na 70 m visok TV stolp, od koder je lep razgled na Beograd in okolico. V Skadarliji smo si privoščili obilno večerjo. Drugi dan smo imeli ogled Kalemegdana, cerkve Sv. Save in Dedinja. V »Hiši cvetja« smo tudi zapeli in si ogledali štafetne palice ter Titove uniforme. Vodnica Boba nam je povedala veliko zanimivega o Beogradu in njegovih prebivalcih. Zelo se je potrudil tudi gospod Milan iz agencije Boom. Po obilnem kosilu smo se odpeljali domov, kamor smo prispeli ob 23. uri. 8. maj 2012 - ZAKLJUČNA PRIREDITEV NA LISCI Kot vsako leto smo imeli tudi letos na Lisci zaključno prireditev ob koncu študijskega leta. Prišli smo peš ali z avtobusom. Člani in članice U3 so prinesli dobro domače pecivo in vino. Predsednica društva in animatorji so prikazali delovanje posameznih krožkov v tem študijskem letu, ki pa je bilo zelo pestro. Pevski zbor U3NEK je zapel nekaj lepih pesmi, za zabavo in ples pa je poskrbel naš član Janez. Srečanje je bilo zelo uspešno, saj smo se ga udeležili v velikem številu (115 članov). ZAKLJUČEK Kljub temu, da imamo naše ekskurzije v zimskem času, smo v teh devetih letih, kar skupaj potujemo, veliko videli in doživeli. Na avtobusih je bilo zmeraj veselo, posebno, če je bila zraven Jelka s svojo zalogo vicev. Največ pa je vredno to, da se družimo, se spoznavamo in smo dobre volje. RES NAM JE LEPO! Organizatorka ekskurzij: Joža Senica 10


PREGLED PREDAVANJ, PRIREDITEV IN EKSKURZIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2011 / 2012 DATUM 4.10.2011 11.10.2011 18.10.2011

PREDAVATELJ Branko Dobravc, Vida Bukovac Otvoritveno predavanje Boštjan Lipovšek Novosti cestno prometnih predpisov Ekskurzija Porabje, Madžarska

PRISOTNOST 125 članov 116 članov 80 članov

25.10.2011

Mag. Tanja Cegnar Vpliv vremena in podnebja na ljudi

126 članov

8.11.2011

Ekskurzija Mežica z rudnikom in okolico

50 članov

11


15.11.2011

22.11.2011

29.11.2011

06.12.2011 13.12.2011 20.12.2011 03.01.2012 10.01.2012 17.01.2012 24.01.2012 28.1.2012 31.01.2012 07.02.2012 14.02.2012 21.02.2012

Mag. Marko Ogris Evropa in islam 1. Dr. Pavle Zagode Parandontalna bolezen in njen vpliv na sistem. obolenja 2. Vladka Tomšič ZD Sev. Način oživljanja Marija Merljak Zdravje je naša odločitev in ohranimo mladost Anton Komat Biti ali imeti Kako iz globalne krize Prednovoletna predstava OŠ Tržišče – Spoznavajmo Evropo Milena Mastnak in Cvetka Jazbec O običajih novoletnih praznikov Judith Zgonec, Vinko Šeško - diapozitivi Tadej Pretnar Energijska dogajanja v naravi Anton Fabjan Razmišljanja o poteh iz stiske Anka Osterman Položaj starejših v Sloveniji Zagreb – ogled muzikla Jalta, Jalta Zoran Forman Transibirska železnica od Moskve do Pekinga Sinjo Jezernik Kulturni praznik Doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak Pomen pozitivnih družbenih odnosov NLB podružnica Sevnica Osebne finance 12

96 članov

96 članov

127 članov

110 članov 95 članov 62 članov 86 članov 106 članov 94 članov 107 članov 56 članov 89 članov

68 članov 74 članov 66 članov


28.2.2012

Ekskurzija Stična, Muljava

46 članov

06.03.2012

Milan Levstek – predstavitev slušatelja

119 članov

16. in 17.4.1012

Občni zbor in predstavitev U3 z diapozitivi Franc Božjak Vsestranska strategija prenove človeka Ekskurzija Luka Koper in Krkavče Srečko Ocvirk Razgovor z županom Ekskurzija Beograd

8.5.2012

Lisca – zaključno srečanje

13.03.2012 20.03.2012 27.3.2012 03.04.2012

95 članov 109 članov 50 članov 95 članov 38 članov 115 članov

INFORMACIJA O IZVEDBI PROJEKTA »GEOPUNKTURNI KROG V MESTNEM PARKU« SEVNICA Člane U3 je spodbudil članek v Delu z dne 24.07.2008 z naslovom »Tragedija na Blanci - krik narave«, da povabimo avtorja tega članka Marka Pogačnika v svojo sredino. Marko Pogačnik je v Sloveniji in v svetu priznan akademski kipar, ki ima posebej razvit posluh za dogajanja v naravi. Na svoj umetniški način je razvil »pogovor« z naravo s pomočjo posebnih znakov, ki jih imenuje »kozmogrami«. Ti znaki so prilagojeni okolju, kjer postavi kamniti blok, na katerega na svoj način vkleše sporočilo sam ali s pomočjo klesarske skupine. 10.12.2008 nam je Pogačnik predaval s temo »Sava vodna hrbtenica Slovenije«.Takrat je 90 prisotnih poslušalcev oblikovalo pobudo, da povabimo predavatelja, da to komunikacijo ustvari – kot do sedaj v številnih krajih doma in v svetu - tudi Sevnici. Poiskali in našli smo podporo za izvajanje tega projekta pri Srečku Ocvirku, županu Občine Sevnica in Romanu Perčiču, vodji Oddelka za okolje in prostor. Po intenzivnem iskanju in večkratnih poskusih smo ugotovili, da je optimalna lokacija za Pogačnikovo umetniško delo vzhodni zaključek Mestnega parka nekdanjega »Kostanjevega drevoreda«. Za izvedbo projekta smo izkoristili pripravljeni načrt »Ureditev Mestnega parka v Sevnici«, ki so 13


ga izdelali sodelavci v »Demida arhitektura« d.o.o., Log po naročilu Občine Sevnica. Stroški za postavitev »Geopunkturnega kroga« so: nabava in prevoz kamnitih blokov, prevozni stroški za ogled, pripravo terena in za izdelavo tega dela ter stroški prehrane, prebivanja avtorja in klesarske skupine. Posebej poudarjam, da so se avtor in člani skupine odrekli kakršnim koli honorarjem, sponzorirali so celo en kamen. Skupni stroški projekta znašajo € 5.297,45, stroške projektiranja Mestnega parka, ureditve okolja in vzdrževanja pa nosi Občina Sevnica. Za pokrivanje teh stroškov smo poiskali sponzorje, ki so imeli posluh za našo pobudo. Sponzorji so naslednji: Občina Sevnica; Društvo VITAAA, Ljubljana; Gradnje d.o.o., Boštanj; Komunala d.o.o., Sevnica; Tanin Sevnica d.d.; Krajevna skupnost Boštanj; Krajevna skupnost Blanca; Krajevna skupnost Studenec in Demida arhitektura. d.o.o., Log.

Priprava in postavljanje kamnitih blokov je potekalo od 08. - 15. avgusta 2011. Ob zaključku je bila organizirana tudi delavnica z Markom Pogačnikom za katero smo se dogovorili ob samem predavanju 10.12.2008. Avtor nam je obrazložil svoj pogled in pomen kiparskega dela ter nam ga tudi konkretno pokazal. Umetniško delo je soustvaril s svojo klesarsko skupino. Obrazložitev Marka Pogačnika, avtorja tega umetniškega dela je naslednja: »V kamne smo vklesali 20 reliefnih znamenj, imenovanih kozmogrami. 14


Namen Geopunkturnega kroga za Savo je dvojen: 1. Dati energijsko spodbudo v smeri revitalizacije »Sevniškega prostora«, ki je bil zaradi del pri regulaciji Save in gradnji jezu na Blanci v energijsko precej razsutem stanju. Pri tem smo s pomočjo izklesanih znamenj in na način resonance pritegnili v pomoč nekatere okoliške vitalno-energijske centre kot so Sv. Rok nad Sevnico, Sv. Martin v Lamperčah, Sv. Križ Boštanj, Goli vrh, Sv. Barbara Velike Drušče, Sv. Jurij nad Tržiščem, Sv. Marija Topolovec, Sv. Magdalena Lukovec, Sv. Janez Dolnje Brezovo, Laze pri Boštanju. 2. Dati spodbudo v smeri ponovne oživitve toka Save, ki je kot celota ogrožen kot posledica zajezitev, ki se pravkar gradijo na spodnji Savi. Gre za to, da se kljub zajezitvam energijsko podpre pretok življenjske sile vzdolž reke. Ta pretok je pomemben ker Sava predstavlja vodno hrbtenico slovenskega prostora. Realizacija je speljana tako, da se krog osmih stoječih kamnov nanaša na točko (1), kamna-kipa številka 9 in 10 pa sta postavljena vzdolž toka reke in se posebej nanašata na njeno vodno kvaliteto in njen tok od izvira skozi različne faze do izliva.«

Kozmogram izvirov reke Save; Zelenci, Savica in Radovna 15


Tako je nastalo:  kiparsko delo »Geopunkturni krog za Reko Savo«, ki je delo svetovno znanega in priznanega akademskega kiparja in bo z zgodbo pomenil turistično zanimivost kraja. S tem se bo pridružil že obstoječim: spomeniku Kužno znamenje na Glavnem trgu, spomeniku obletnici kmečkih uporov pri Konfekciji Lisca, spomeniku NOB pri železniški postaji in tudi spomeniku žrtvam nesreče na HE Blanca;  predstavljalo pa bo tudi spomin na eno večjih investicij (HE na reki Savi) na našem območju s pozitivnimi in tudi negativnimi učinki. Prepričani smo, da je namen postavljenih kamnov dobronameren in da bodo pri članih U3, pri prebivalcih Sevnice in obiskovalcih Mestnega parka dobro sprejeti.

Vojko Dvojmoč Podpredsednik U3, zadolžen za izvedbo projekta

16


STATISTIČNI PODATKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012

1. ČLANI DRUŠTVA U3 V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 - OD TEGA: 46 MOŠKIH (21,1%) 172 ŽENSK (78,9 %)

218 članov

2. PRIMERJALNI PODATKI ČLANSTVA UTŽO V OBDOBJU 2003/2011 ŠT. LETO 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

ČLANI 151 148 158 170 176 174 188 212 218

ŽENSKE 133 127 132 141 140 138 150 171 172

MOŠKI 18 21 26 29 36 36 38 41 46

3.

UDELEŽBA NA PREDAVANJIH IN KULTURNIH PRIREDITVAH POVPREČJE: 98 članov

4.

POVPREČNA UDELEŽBA NA EKSKURZIJAH,: z zaključkom na Lisci povprečna udeležba samo na ekskurzijah

-

62 članov 53 članov

5. UDELEŽBA NA KROŽKIH – KROŽKE JE OBISKOVALO Povprečje na krožeK

164 članov 13 članov

6. UDELEŽBA NA KROŽKIH V URAH ( SKUPNO)

566 članov

7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA:

7

8. STALNI ČLANI OD USTANOVITVE U3 DO DANES

64 članov

17


PESEM , Vetru Pesem v vetru, v šumenju potoka, prelivajoč se skozi mokroto kamenja je pesem mladosti! Pošiljam jo v odmev; In že čujem neko drugo melodijo, ki prinaša jesensko modrost ! Ja jesen je tu, tiho je prišla. In čuj, na vejah ptičji spev, v slovo poletju, njih klic:« Nasvidenje v nekem drugem času . Čas. V popotovanju skozi čas zaznaš kaj je življenje. . Življenje je vse kar nam je vrednega dano, je edino bogastvo, je porok, da smo tu, zato z veseljem sprejemamo tudi naše poti, ki jih načrtuje; Korajžno skozi čas. Čas je dragocenost! Sreča Sreča ne leta za tabo, jo samo dohitiš, srečaš, jo zaznaš, če jo nosiš v sebi, jo začutiš, če je ne zgrešiš! Jo imaš! Vida Križnik

18


POROČILO O DELOVANJU KROŽKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 SLIKARSKI KROŽEK Mentor: Anton Zgonec Animator: Marjan Perič Slikarski krožek je v šolskem letu 2011/2012 obiskovalo 12 članov U3. Organizirani smo bili v eni skupini. Sestajali smo se ob torkih po tri šolske ure z začetkom ob 15,30 uri in to od 8.11.2011 do 10.4.2012. Imeli smo 21 srečanj, kar je 61 ur. Obisk je bil povprečno 86,9%. Slikali smo portrete in akte. To so bili osnovni motivi te sezone. Naš mentor se je vselej potrudil pri izbiri raznoraznih aktov in portretov od otrok do starejših. Naših izdelkov nikoli ni ocenjeval negativno. Na vsakem je našel kaj dobrega. Svojo konstruktivno kritiko je izrazil s tem, kaj bi bilo dobro na izdelkih popraviti, oz. kako in kaj bi drugič naredili drugače. Tega smo bili zelo veseli in se za njegov odnos in trud lepo zahvaljujemo. Obiskala nas je akademska slikarka Jerica Šantej in nas je v devetih urah podučila o abstraktnem slikarstvu in izdelavi mask iz gline. Tudi njej lepa hvala. Letos smo že med delovanjem krožka priredili razstavo naših del v Kafe galeriji v Radečah. Razen tega smo kot vsako leto tudi letos skupaj z ustvarjalnim in ročnodelskim krožkom pripravili 10.5.2012 razstavo v Občinski knjižnici Sevnica. Bili smo uspešni in upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje. USTVARJALNI KROŽEK Mentorica: Mira Vukolič Animatorka: Silva Gregorčič Ustvarjalni krožek je v šolskem letu 2011/2012 obiskovalo 6 članic U3. Vse smo že bile udeležene v prejšnjih tečajih tako, da smo pridno nadaljevale s pridobivanjem znanja in druženja. Naša mentorica je bila tako kot v preteklih letih Mira Vukolič. Sodelovali, družili in ustvarjali smo v 44 kratkih in zanimivih urah.

19


Tokrat smo izdelali najprej lepo število novoletnih čestitk, ki so bile izdelane v različnih tehnikah. Potem smo se lotile izdelave ogrlic iz fimo mase, zopet v novih in zanimivih tehnikah, kar bomo s pridom uporabile pri domačem ustvarjanju. Tudi na svilo nismo pozabile, saj je vedno lepo ustvarjati nove vzorce, pri katerih nas je naša mentorica Mira tako lepo vzpodbujala in učila. Zato se ji v imenu skupine zahvaljujem za njen trud in dobro voljo. Veselimo se novega šolskega leta. RAČUNALNIŠTVO Mentor: Benjamin Držanič Animatorji: Angela Pajk, Milena Slemenšek, Regina Pinosa, Stanka Teraš Računalniški krožek je v študijskem letu 2011/2012 deloval v štirih skupinah, dveh začetnih in dveh nadaljevalnih. Obiskovalo ga je skupaj 36 članov. V prvi skupini začetnega tečaja je bila animatorka Angela Pajk, slušateljev je bilo 7, opravili so 36 ur. V drugi skupini je bila animatorka Milena Slemenšek, bilo jih je 10 in so prav tako zaključili s 36 urami. V začetnem tečaju smo udeleženci najprej osvojili osnove računalništva, nato pa spoznavali internet, kjer je bilo največ poudarka prejemanju in pošiljanju elektronske pošte. Naučili smo se uporabljati računalnik v namene, ki so v današnjem času uporabni in zanimivi od osnov Worda do uporabe interneta – kot n.pr. iskanje časopisnih novic, voznih redov, vremenskih napovedi, zemljevidov, telefonskih številk, kulinaričnih nasvetov, oblikovanja lastnih koledarjev in drugo. Uporabljali smo Picasso in spoznali raznolikost ponudbe You tub-a. V nadaljevalnem tečaju smo udeleženci nadaljevali z nadgradnjo osnov z začetnega tečaja. V prvi skupini je bilo 12 članov, ki so opravili 40 ur. Animatorka je bila Regina Pinosa. V drugi skupini je bilo 7 članov, ki so zaključili prav tako s 40 urami. Animatorka je bila Stanka Teraš. Na tečaju smo se srečali z mnogimi novostmi, prav tako smo na prošnjo marsikaj ponovili. Druženje in sprejemanje znanja nam je bilo v veliko veselje. Zadovoljni smo bili z mentorjem Benjaminom in se mu zahvaljujemo za njegovo potrpežljivost in razumevanje, saj smo generacija, ki je šele v zrelih letih začela spoznavati računalnik. Znanje, ki smo ga želeli osvojiti, smo prilagajali našim željam. Spoznavali smo program You Tube, iskali želeno glasbo. V programu Picasso smo delali na urejevanju, posredovanju in shranjevanju slik. Naučili smo se izbrati E – kartico (čestitko), 20


Jo opremiti in poslati naprej. Uporabljali smo zemljevid, prevajalnik, ugankarski slovar, koledar in še marsikaj drugega. Povzetek šolskega leta je Nevenka Vahtar strnila v imenu vseh 36-ih, ki so hodili letos k Benjaminu in nabrali za cel teden »šihtnih« ur: »Začetniki ali stari mački – vsi strokovnjaki neuki. Vse znamo in se vedno znova v starih in novih »zankah« zgubimo. Benjamin nam neznanke na novo odkrije in počasi, počasi na novo v naš spomin vlije. Mi pa vztrajni in korajžni ne damo se v »kozji rog« ugnati. Po duši smo vedno bolj mladi, ko na Twiter-ju, Facebook-u in še Skype-u smo na klepetu. Bilanco svojo smo na Excelu uredili. Po You Tube-u smo filmčke poslali. Diaprojekcijo pa v Pawerpoint-u s tekstom in glasbo zlili«. KROŽEK ANGLEŠKEGA JEZIKA Mentorica: Romana Ivačič Animatorka: Daniela Jazbinšek V letu 2011-2012 je angleški krožek obiskovalo 9 slušateljev. Srečanja smo imeli ob četrtkih od 15.30 do 17 ure. Od začetka novembra pa do konca marca smo se dobili 18 krat in imeli 36 ur. Skupaj smo se prebijali skozi pravilne in nepravilne glagole, pretekle in prihodnje čase, potovali in se ukvarjali s športom, hodili k zdravniku, spoznavali zdravo in nezdravo hrano. Seveda vse v angleščini. Naša mentorica Romana je svoje delo več kot odlično opravila. Zelo lepo in razumljivo smo pri vsakem srečanju imeli pripravljeno, zato smo se slušatelji trudili, da smo redno hodili na predavanja. V mesecu aprilu smo se pridružili slušateljem italijanskega krožka in obiskali U3 v Trstu. Ogledali smo si tudi nekaj znamenitosti Trsta. Da nismo bili vedno samo resni za konec še utrinek s predavanja. Ko smo se pogovarjali o športu, je na vprašanje mentorice Romane s katerim športom smo se ukvarjali v mladosti, ena od slušateljic odgovorila: When I was young, I practised sports. I Was sports- mad. Now I don;t practise them anymore. But I, m still mad. Prevod: (Ko sem bila mlada, sem se ukvarjala s športi. Bila sem nora na športe. Zdaj se z njimi ne ukvarjam več. Sem pa še vedno nora.)

21


KROŽEK ITALIJANSKEGA JEZIKA Mentorica: Barbara Sancin Animatorka: Irena Medvešek S krožkom smo začeli 5.1.2012 in končali 29.3.2012. Bilo nas je 6. Dobili smo se 12 x po 2 uri (24 skupnih ur) ter tako osvežili svoje znanje italijanskega jezika. Pridno smo delali domače naloge, gledali italijansko oddajo »Neznanci« ter predelali 10 tem: od hrane, potovanja, hobijev, športa, kina, glasbe, knjig, do televizijskih programov in slavnih oseb, vse v italijanščini. Pregovor »NON E MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE« - »nikoli ni prepozno za učenje«, res velja. FOTOGRAFSKI KROŽEK Mentorica: Janja Železnik Animatorka: Jelka Krošelj Fotografski krožek v okviru U3 je tem šolskem letu potekal že četrto leto. Krožek je vsa leta deloval pod okriljem Foto-ASJE, vodila pa ga je ga. Janja Železnik. Letos je krožek začel delovati šele 19. Januarja, z delom pa smo zaključili 19. aprila. Sestali smo se osem krat in sicer smo imeli vedno po 2 šolski uri, kar je skupno 16 ur. To je za tečaj sicer malo, vendar smo od tega vseeno odnesli precej znanja. Ga. Janja se je zelo potrudila in se je glede na majhno število udeležencev; bilo nas je namreč samo 5, lahko posvetila vsakemu posamezniku. Tečaj je potekal v učilnici Srednje šole Sevnica, ki U3 odstopa svoje prostore. V prvih urah smo spoznali vsak svoj fotoaparat. V današnjih časih, ko je tehnika izredno napredovala, so tudi fotoaparati kar se da funkcionalno izdelani. Vse je zelo avtomatizirano z uporabo digitalne tehnike vendar je potrebno precejšnje znanje, če hočemo imeti dobre izdelke. Poleg znanja je potrebna tudi velika mera potrpežljivosti, pa tudi »dobro oko«.

22


V naslednji urah smo se posvečali programskim nastavitvam, iskanju različnih motivov, ostrini svetlobe, zaslonki, hitrosti zaklopa in občutljivosti t.i. ISO nastavitve, ter makro fotografiranju. Še najbolj smo uživali zadnji dan tečaja, ko smo odšli v naravo in sicer na sevniški grad, kjer smo poskušali uporabiti kar največ teoretičnega znanja in nastale so kar dobre fotografije. Zaradi pomanjkanja časa nam letos žal ni uspelo pripraviti razstave. Morda pa drugo leto…………!? ROČNODELSKI KROŽEK Mentorica: Marinka Klakočar Animatorka: Antonija Kolman Krožek deluje že štiri leta, pod vodstvom mentorice Marinke Klakočar. Letošnje šolsko leto je krožek obiskovalo13 članic U3. Krožek smo imel vsak četrtek. Počele smo različne stvari, kot so npr. pletenje, kvačkanje (prtički, zavese, baretke....) in šivale rešilje. Naša mentorica Marinka ima pri delu veliko izkušenj, znanja in potrpljenja. Opravile smo 44 ur krožka in pridobile veliko znanja o ročnem delu. Veliko pa nam pomeni druženje. Vodstvu U3 se zahvaljujemo, da so nam omogočili izobraževanje v raznih dejavnostih. Naše razpoloženje prikazuje naslednja kitica iz obsežne pesmi. »PRIDNE DEKLICE SMO ME« Me kuhamo, pomivamo prav vsaki ljubi dan, sesamo in pospravljamo, vse delo je zaman. Četrtek pa naš praznik je, saj skup se zberemo, Marinka pa pregleda vse, kar naredile smo. Spet pletemo in kvačkamo in šivamo zvestó, čvekamo in zapojemo, pa spet nam je lepo. Če nihče ne opazi nas, se hvalimo samé, kak' pridne, pridne deklice smo me. Joža Senica

23


SPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT Mentor: Vinko Šeško Animatorka: Nevenka Vahtar Vinkov krožek je vedno na pravem kraju ob pravem času. naštejem naše poti.

Naj samo

Sami smo iskali Keltski zid na Cerju, našli pa kamerunske ovce in srnaste koze. V Podgorje in Ivce nas je vodila Darinka Avguštin. Na Rudeniku smo odkrili, žal, že podrt in pripravljen za prodajo mogočni črni gaber. Vinkove otroške spomine in stare poti, smo našli na Zajčji gori. V Zabukovju smo odkrivali rimsko cesto – včasih dolina Sevnične ni bila prehodna. Povzpeli smo se na Ajdovski gradec. Bili na Žabjeku. Ko v snežni zimi zmrzne Sava, rinemo skozi cel sneg do starih mostov na Logu. Pri Zalezina Vinku smo, ko izvemo za keltski zid. Gremo na Ponikve pri Studencu. Ko cvetijo jarice, smo na Bohorju. Kras poiščemo v Vrtači. Raziskujemo »vražje balinčke« na Lazah in jih prvič ne najdemo. Pohajkujemo po Žigarskem Vrhu – sedež biodinamikov in Čanje – domači živalski vrt. Prek Trnovca, Osredka se povzpnemo na Pusti vrh. Ko sta cvetoča opojna zlatica in svišč, smo na Lovrencu. Ko razkopljejo gozdarji cesto, mi pa izvemo, kje to je, najdemo »vražje balinčke« na Lazah. V Boštanju smo, ko se bohoti azaleja. In danes na Lisci stikamo za zlatim jabolkom. O vsem vodimo zapisnik in 24


dokumentiramo z zemljevidi in fotografijami in damo na spletno stran U3.V začetku smo bili prijavljeni v skupino nas 16 – od tega na pohodih od 12 – 14, nazadnje pa nas je bilo celo 19. Nam je pomembno, da ne dežuje, če pa še sonce sije in se vidi tudi v daljavo, vriskamo od sreče. Še naša duša se razširi čez celo Slovenijo in še čez na Hrvaško, saj se tudi ozremo po vseh daljnih pogledih..

PEVSKI KROŽEK U3NEK Mentorica: Marjana Štojs Animatorka: Rezika Predanič Pevska skupina v sestavi : Gelca Ocvirk, Meri Štih, Mici Jeler, Anka Bastardi, prvi glas, Marjana Štojs, Milena Slemenšek, Silva Marolt, Fanika Živič, drugi glas, Majda Auer, Majda Hriberšek, Rezika Predanič, Marica Knez in Anica Perme, tretji glas, je v šolskem letu delala pod strokovnim vodstvom zborovodje Francija Bastardija. Pristop je bil strokoven, zato smo imeli kar precej vadbe, da smo lahko pripravili par nastopov, to se pravi, da smo naštudirali več pesmi, ki smo jih tudi v celoti z nastopi zapeli, predstavili. 25


Ob otvoritvi šol. leta 2011/2012 smo zapele dve pesmi in sicer: »Tam v dolu« in »Čez zelene trate«. Za otvoritev prednovoletne predstave smo 13/12-2011 zapele dve pesmi in sicer: »Lastovki v slovo« in »Bela snežinka«. Naslednjo predstavo smo izvedli ob Prešernovem prazniku, 8. februarja 2012, ob otvoritvi smo zapele dve pesmi in sicer: Prešernovo »Pod oknom« in Adamičevo »Tam gori za našo vasjo«. Med programom, ki ga je vodil g. Sinjo smo zapele še Ježkovo »Cinca marinca« in »Marička«. Za popestritev občnega zbora U3 13/3-2012 smo zapele tri pesmi in to: Kokolovo »Pleničke je prala«, Šubertovo »Spavaj, spavaj« in Ljudsko »Domača hiša«

Sodelovale smo tudi pri zaključku predavanja, t.i. županovi uri, s pesmima »Lastovki v slovo«,v priredbi Maksa Pirnika in »Tam gori za našo vasjo«, v priredbi Emila Adamiča. Na Lisci smo ob zaključku šolskega leta 8/5-2012 sodelovale pri zabavnem delu s krajšim skečem in primerno pesmico (Sem deklica mlada vesela), zatem pa smo zapele Adamičevo »Tam gori za našo vasjo«. Tudi vabilu Likovnih delavnic smo se 10/5-2012 odzvale, ter zapele tri pesmi. 26


Poudariti moram, da smo vse to naštudirale pod strokovnim vodstvom našega zborovodje Francija Bastardija, ki se je z nami na vajah (vsak ponedeljek) trudil dve polni uri. Mislili smo, da bomo s tem datumom končali z vajami, pa ni bilo tako. JSKD, Območna izpostava Sevnica nas je povabil k sodelovanju na koncert območne revije odraslih pevskih zasedb Posavja, ki se je odvijala v času od 5. do 18. maja 2012. Po daljšem premisleku in usklajevanju, smo se odločili, da bi sodelovali kljub začetnim povojem, saj bo konkurenca huda, vsi so s precej daljšim stažem. Resno smo zopet trenirali, ne samo enkrat tedensko, naš zborovodja je bil vedno prvi v dvorani, prej smo zamudili mi, ki smo tu doma, ja tako je vedno. O prijavi sem obvestila našo predsednico, ki je bila vesela, prišla je tudi na Koncert na Razbor »OKTETI IN MALE VOKALNE SKUPINE« , ki se je odvijal v župnijski cerkvi sv.Janeza Krstnika 18/5-2012 s pričetkom ob 19. uri. Prejeli smo tudi prvo plaketo- PRIZNANJE od JSKD , Območna izpostava Sevnica, za sodelovanje na območni reviji odraslih pevskih zasedb, kot VOKALNA SKUPINA »UTRINEK«, ki jo je podelila Katja Pibernik, koordinatorka OI. Nastop je uspel in bili smo veseli, da je za nami, saj sedaj pa res lahko gremo na »počitnice«. Za konec naj povem, da smo vadili 68 celih ur in to vedno z dobro voljo. Zahvaljujem se vsem kolegicam za pridno in korektno sodelovanje, zborovodji pa za neutrudno delo in zahtevnost do kvalitete zapetih pesmi. Upam, da bo naslednje šolsko leto še bolj uspešno, saj že malo bolj poznamo note (ha, ha), da ne bo zborovodja imel preveč dela z nami po tem vprašanju. Zahvaljujem se tudi UO, ker so nas vedno obdarili z rožicami, saj so nam bile vedno v veliko veselje. GIBANJE ZA ZDRAVO TELO Mentorica: Mojca Švab Animatorka: Roža Marija Pečar Prvotno je bilo za ta krožek prijavljenih 35 študentk in študentov. Kot pa je že navada, pa potem le ni tako in tako nas je telovadilo cca 25 študentov. Ampak nikdar nas ni bilo toliko. Enkrat nas je bilo manj drugič več, povprečje pa je bilo cca 18 študentk, moram reči res samo študentk. Ne vem ali so se 27


nas žensk moški ustrašili, saj so se prijavili kar 4, nazadnje pa ni bilo nobenega več. Imeli smo telovadbo od 13.10.2011 do 26.04.2012. in sicer smo se dobile 25 krat v domu športa ob četrtkih ob18. uri. Telovadbo smo zaključile 26.04.2012 z malo zakusko in si obljubili, da se naslednjo študijsko leto zopet družimo in si še bolj utrdimo naše telo, zdravje in duha.

Imeli smo se zelo lepo in moram reči, da s tem, ko hodimo k telovadbi, skrbimo ne samo za naše telo, ampak tudi duha. Vedno najdemo tudi čas za klepet in naša mentorica nam da marsikateri dober nasvet, tako glede telovadbe doma, kot tudi zdravega življenja. Posebej moram poudariti, da smo z našo mentorico zelo zadovoljni in upamo, da bo v naslednjem študijskem letu, zopet pripravljena biti naša mentorica. REKREACIJA Mentorica: Estera Bizjak Savić Animatorka: Ljubica Knežić V študijskem letu 2011/2012 je krožek pri mentorici Esteri obiskovalo 17 kandidatk, udeležba je bila 73%. Opravile smo 24 ur. Z vadbo smo bile zadovoljne. Potekala je po predvidenem programu. Vedno smo začele z ogrevanjem, vadbo s posameznim orodjem ter za zaključile s sproščanjem mišic. Končale smo konec maja.

28


ŽIVLJENJE Z NASMEHOM Mentorica: Nevenka Vahtar Animatorka: Simona Zupančič Krožek je prvič zaživel v januarju 2012. Šest krožkarjev nas je vestno obiskovalo krožek, po dve šolski uri na teden. Prijetna torkova druženja smo zaključili konec aprila, ob klepetu o našem delu, Nevenkini tortici, domačemu soku in bio oreščkih. Slabo vreme pa nam je preprečilo, da bi to srečanje izpeljali na pozitivnih točkah Lovrenca. Dobro počutje človeka je odvisno od njegovega zdravja in njegove življenjske naravnanosti. Zdravje pomeni, da smo v harmoniji s seboj, z okoljem, z Zemljo in z vesoljem. K dobremu počutju s svojo frekvenco pripomorejo tudi barve, vonji in glasba, vedno dobre misli, pravilno dihanje, zdrava prehrana, gibanje, pitje zadostne količine vode,… Pri premagovanju težav, bolečin ali za izboljšanje počutja, pa nam koristi masaža. Ta mora biti izvedena pravilno in s predhodno pripravo masiranega in tistega, ki masira. Mentorica Nevenka nas je naučila masažo dlani, vratu, glave in obraza. Trudili smo se na posameznih delih telesa poiskati masažne točke, ki odpravljajo težave z glavobolom, ščitnico, ravnotežjem, alergijami, prehladom, očmi, krvnim pritiskom, ledvicami, pljuči, jetri, srcem,… S tem znanjem pomagamo sebi in tistim, ki si to želijo, oziroma pomoč potrebujejo in s tem izboljšamo počutje in privabimo več nasmeha v naša življenja. 29


Na zaključku na Lisci smo del našega masažnega znanja predstavili in preizkusili na prostovoljcih. Vsi krožkarji smo izrazili željo, da prihodnje leto z mentorico Nevenko nadgrajujemo pridobljeno znanje. Želimo, da se nam pridružijo še novi člani, kajti ta vedenja in spretnosti so za vsakega od nas zelo koristna.

STROKOVNA EKSKURZIJA ITALIJANSKEGA JEZIKA

V

TRST

SLUŠATELJEV

ANGLEŠKEGA

IN

Po dogovoru s slušatelji angleškega in italijanskega jezika sva z Romano organizirali obisk U3 v Trst ter ogled s strokovnim vodstvom muzeja in galerije Revoltella in ostanke trdnjave, katedrale in gradu San Giusto. Dne 19.4.2012 nas je odpotovalo 18 članov različnih krožkov zgodaj zjutraj z minibusom v Trst. V bližini Piazza Venezia v ulici Corti se nahaja sedež U3, kjer nas je sprejela vodja krožkov ga.Aurora Mase. Predstavila nam je delovanje njihove U3. Kot mi, tudi oni začenjajo v oktobru ter zaključijo maja. Imajo več kot 1500 članov ter 200 raznih krožkov, ki potekajo od 8. ure zjutraj do18. ure popoldne. Predavanj kot jih imamo mi, nimajo. Članarina je 50 Eur za Trst, 30 za Milje in 25 za Devin. Izleti so le enodnevni, organizirajo po več tematskih sprehodov po Trstu. Ko smo predstavili delovanje naše U3 je gospa Aurora povabila naš pevski zbor na revijo pevskih zborov, ki jo organizirajo vsako leto. Ga. Aurora in Lucia sta nas spremili do muzeja Revoltella ter nas v bližnjem lokalu pogostili s kavo illy, različnimi sokovi ter pecivom. Gospa Lucia, ki je bila naša spremljevalka po Trstu nam je v Revolteli rezervirala vodičko, ki je govorila hrvaško. V atriju smo si ogledali mogočen vodnjak z nabrežinsko 30


nimfo, ki simbolično predstavlja obdobje, ko se je gradil nov mestni vodovod, ki sovpada z gradnjo palače -1872. leta. V nadstropjih smo si ogledali knjižnico barona Pasquala Revoltelle, skulpture in slike iz različnih obdobij ter različnih slikarjev pa rumeno, rdečo, plavo in plesno salo,... Na vzpetini San Giusto, ki dominira Trstu, njegovemu zalivu in zaledju sta nas pričakala člana U3 iz Trsta ter nas vodila po ostankih trdnjave iz 1382. leta, katedrali in po gradu. S ploščadi smo si ogledali različne predele Trsta, vodič pa nam je razlagal, kako se je mesto razvijalo v zgodovini. Zapeljali smo se še v Devin, kjer so si nekateri ogledali še grad, ostali pa smo si privoščili espresso. Na povratku smo se ustavili v Biljah pri Novi Gorici na joti ter se po goriški strani vrnili domov. Naslednji dan smo se članom U3 zahvalili za prijazen sprejem ter jih povabili k nam v Sevnico. Barbara Sancin NASMEH Si srečal ga? Ti je prišel nasproti? Si znal ga poiskati? Nekomu ga na obraz priklicati? A čakaj! Kje pa imaš ti svoj nasmeh? Misliš, da nasmeh je greh? Kam skril si ga v globine? Z njim veselje in lepe spomine? Spoznaj, da danes tu je pravi kraj! Ukradi ga nekomu, ko na svoj račun šalo si si dovolil! Za darilo sprejmi –

Med veselimi ljudmi! Ne tarnaj, da to ni nič! Še kako pomemben je za zdravje vseh ljudi. Zato ne čakaj na šalo, nerodnost nekoga drugega nerodnost nekoga drugega! Nasmej se, ker si, ker lepo življenje se ti godi! Saj vse stiske v trenutku sprosti

Nevenka Vahtar

31


združili v Veliko Srce, v katero bi bil onemogočen dostop krutosti.

MAVRIČNI MOST Kako bi rad se dotaknil vseh src, src bližnjih, src daljnih.

Rad bi zgradil most, ki bi se vzpel visoko, visoko nad oblake, visoko,

Začutil njih toplino, vzpodbudil žar, milino. Zgradil most, most ljubezni. Zgradil vez, vez, ki bila bi močnejša od kakršnekoli dosedanje vezi, ki je zelo kratka, pretrgana, umazana od pregrešnosti, vseh strasti.

še dlje, saj čutim, da se mora ta most zgraditi in povezati z Velikim Srcem, povezati v Bratski zvezi Ljubezni, povezati s Neskončnim, razpeti v Neskončno, omogočiti nemoten dotok vseh energij,

Rad bi razpel most, most, ki bi dosegel vse kotičke srca, srca vseh, da bi se zbrali,

razpeti MAVRIČNI MOST, ki bo zajel vse kar nam je dano.

Jelka Kolar

32


PREGLED KROŽKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 Krožek

Mentor

Animator

1. SLIKARSKI KROŽEK

Anton Zgonec

Marjan Perič

2. USTVARJALNI KROŽEK

Mira Vukolič

Silva Gregorčič

12

61

6

44

36

152

7

36

Milena Slemenšek

10

36

Regina Pinosa

12

40

Stanka Teraš

7

40

Daniela Jazbinšek

9

36

Irena Medvešek

6

24

Jelka Krošelj

5

16

Antonija Kolman

13

44

Ljubica Knežić

17

24

3.RAČUNALNIŠTVO 1. Začetni tečaj 2. Začetni tečaj 3. Nadaljevalni tečaj 4. Nadaljevalni tečaj 4. ANGLEŠKI JEZIK 5. ITALIJANSKI JEZIK 6. FOTOGRAFSKI KROŽEK 7. ROČNA DELA 8. REKREACIJA

Benjamin Držanič Benjamin Držanič Benjamin Držanič

Angela Pajk

Benjamin Držanič Romana Ivačič Barbara Sancin Janja Železnik Marinka Klakočar Estera Bizjak Savić

Člani Št. ur

9. GIBANJE ZA ZDRAVO TELO

Mojca Švab

Roža Marija Pečar

25

25

10. SPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT

Vinko Šeško

Nevenka Vahtar

16

40

11. PEVSKI KROŽEK U3NEK 12 ŽIVLJENJE Z NASMEHOM

Marjana Štojs Nevenka Vahtar

Rezika Predanič

13

68

Simona Zupančič

6

32

33


34


ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO SPONZORJEM: OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19 A, SEVNICA TANIN SEVNICA D.D., HERMANOVA 1, SEVNICA GEN ENERGIJA D.O.O., C. 4, JULIJA 42, KRŠKO KMEČKA ZADRUGA Z.O.O., SAVSKA C. 20 C, SEVNICA KOPITARNA D.D., PRVOMAJSKA UL. 8, SEVNICA ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., ENOTA KRŠKO LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA NUKLEARNA ELEKTRARNA, D.O.O. KRŠKO SAVA AVTO D.O.O., SEVNICA, DOLENJI BOŠTANJ 60 A INGRAM D.O.O., PODGRAD KRKA D.D., NOVO MESTO ŠOLSKI CENTER KRŠKO, SEVNICA SREDNJA ŠOLA SEVNICA, SAVSKA C. 2, SEVNICA KŠTM SEVNICA, GLAVNI TRG 19, SEVNICA CVETLIČARSTVO FRIC, TRG SVOBODE 3, SEVNICA POINT.ER.IT D.O.O. DOLENJI BOŠTANJ 55, BOŠTANJ PETER TERAŽ, S.P., PEPI HAM, SEVNICA OBČINSKA KNJIŽNICA, SEVNICA OFFICE 1 SUPERSTORE D.O.O., TRG SVOBODE 7, SEVNICA ZMAS S.P. GLAVNI TRG 18, SEVNICA

ZAHVALA SPONZORJEM ZA POMOČ PRI IZGRADNJI GEOPUNKTURNEGA KROGA: OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19 A, SEVNICA DRUŠTVO VITAAA, LJUBLJANA GRADNJE D.O.O, BOŠTANJ KOMUNALA D.O.O., SEVNICA TANIN SEVNICA D.D. HERMANOVA 1, SEVNICA KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC DEMIDA ARHITEKTURA, D.O.O LOG, BOŠTANJ

35


Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica - U3, Savska cesta 2 8290 Sevnica Uredniški odbor: Marija Jazbec, Vojko Dvojmoč, Danica Pohar; Oblikovanje: Benjamin Držanič, Rihard Černigoj; Oblikovanje spletne strani: Romana Ivačič; Avtorji fotografij: Vojko Dvojmoč in člani U3 Naklada: 250 izvodov Prispevki niso lektorirani. Za jezikovno pravilnost in vsebino odgovarjajo avtorji.

36

Bilten U3 2012  

Bilten Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica - 2'12

Bilten U3 2012  

Bilten Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica - 2'12

Advertisement