Page 1

Utgave 2 – 2017

Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike

Kjøkkensjefen på Sundvolden Hotel jakter etter

“SMAKEN AV RINGERIKE”


Uansett hvor du liker å drikke kaffen din

TANBERGLIA Eneboliger i kjede kommer for salg Nå skal vi snart bygge nye boliger rett utenfor Hønefoss sentrum. Tanberglia blir nærmest som en egen bydel i landlige omgivelser med kort vei til alt du måtte ønske deg. I byggeprosessen har vi stor fokus på at alle skal få det perfekt og trives godt sammen. Her får du ikke bare kort vei til marka, du får også kort vei til cafeer og byliv. Utsikt til både by og fjell, gode solforhold og en barnehage på nabotomta står også på menyen. blockwatne.no/tanberglia

Et selskap i OBOS-konsernet


INNHOLD

DNT RINGERIKE & BARNAS TURLAG.................................................................................................................................. 14 De drar like gjerne på spennende turer i nærområdet som i fjellheimen. Med eller uten medbrakte voksne. Barna blir uansett passet godt på av ansvarlige og trygge arrangører. Et fantastisk tilbud!

KJØKKENSJEF PÅ MATJAKT.......................... 6

SKOLESATSING PÅ JEVNAKER................32

FORTAUSCAFÉ & LOKAL MAT.....................12

HVERVENMOEN NÆRINGSPARK.........34

FULL BARNEHAGEDEKNING......................22

SATSER PÅ UNGE ANSATTE.........................37

BRENNHETT BOLIGMARKED.....................27

OPPLEV RINGERIKE I SOMMER!............41

Vi treffer Bent Borge i en eng av ramsløk, med engsyre, hestehov og strutsevinge i store poser.

Nye Bergerbakken skole står om litt over ett år klar til å ta imot 400 elever fra 1.–7. klasse.

Midt i Hønefoss, fløyelsmyke sittegrupper, rom for tilbaketrukket samtale – eller se og bli sett.

Her satses det både på kontorlokaler og storhandel. Det kan gi mange arbeidsplasser.

Vi besøker barnehagen som har plass til alle. Også for barn med sammensatte behov.

Godt innovasjonsarbeide og nye friske krefter; Smurfit Kappa går inn i en spennende fremtid.

Nå er det selgers marked i Ringeriksregionen. Eiendomskjøp her regnes som solid investering.

6

27

Randsfjordfestivalen, bryggeshow og gallerier. Og Kistefos-Museet, som inviterer til nye eventyr!

32

41

Utgiver: Ringerike utvikling AS, c/o Høgskolen i Sørøst-Norge, postboks 164 Sentrum, 3502 Hønefoss. Tlf: 975 36 463 Forside: Mette Eriksen / Utforming: Idéverkstedet AS Opplag: 42.000 eksemplarer / Distribusjon: Oslo, Bærum, Modum, Hole, Jevnaker, Ringerike

Magasinet Ringerike 2/2017

3


Leder

Et regionalt Innovasjonsløft Nylig ble ”Global Competitiveness Index” publisert. Indeksen sier mye om hvordan Norge, sammenlignet med andre land, presterer på viktige områder for næringslivet. Vi gjør det bra på de fleste områder, og en del ting kan vi ikke gjøre noe med.

M

en en ting det pekes på, og som vi har bestemt oss for å gjøre noe med her på Ringerike, er vår innovasjonskapasitet. Ordet innovasjon stammer fra det latinske ordet ”innovare” som betyr å fornye eller lage noe nytt. I dagligtalen forbinder vi innovasjoner med nye og spennende produkter. Men hva innebærer det egentlig? I arbeidet med å øke innovasjonsevnen i Ringeriksregionen fant vi en enkel måte å si det på: En innovasjon er noe nytt og nyttig som blir nyttiggjort. Vår satsing har etter hvert fått det passende navnet Innovasjonsløft. Vi er sikkert flere enn meg som kjenner oss igjen i velmenende initiativ, hvor arbeidsgivere har satt i gang store arrangement med dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere, som skaper stor entusiasme og gir ny innsikt om et tema? Hensikten er alltid god, og inspirasjon og kunnskap fra slike seminar er viktige for å begynne endringsprosesser, men det er kanskje nettopp her man vanligvis glipper, for det er først når vi kommer ”hjem” at jobben begynner. For dersom vi kommer hjem til ”det samme gamle” oppstår det sjelden endring av adferd og kultur. Det er nemlig ikke det vi vet, men derimot det vi gjør med det vi vet som bestemmer vår yteevne. All endring forutsetter noen mer eller mindre universelle premisser: • Endring starter med noen få, men helt sentrale personer – nemlig opinions- dannere

4

Magasinet Ringerike 2/2017

• Vedvarende endring er satt i system, og er sikret gjennom forankring og ledelse • Kommunikasjon er verktøyet for å skape forståelse og enighet. Ett stammespråk for ønsket endring blir derfor avgjørende. • En felles, overordnet målsetting om hva endringen skal føre med seg, er grunn- leggende. Noen må gå først Om det er en trend eller en vedvarende endring, følger endringen alltid den samme, sykliske utviklingen. Noen skaper trenden andre er tidlig ute, slik at vi som følger etter kan være trygge på at endringen fører med seg noe positivt. Vårt første møte med næringsliv og arbeidsliv, tilbake i 2014 var nettopp med disse antatte opinionsdannere. De fikk en smaksprøve iscenesatt ”av næringslivet for næringslivet”, med den regionale ideen om et felles nettverk og et utviklingsprogram for innovasjon. Hvem tar ledelsen? Ledere har oppgaven med å sette endring i system, og implementere den. Ledelse kan defineres som ”evnen til å påvirke andre til å nå et mål i felleskap”. Ringeriksregionens Innovasjonsløft har etterhvert blitt en bevegelse, hvor sentrale nøkkelpersoner og ledere har tilegnet seg kompetanse om hva innovasjon krever av dem som ledere, og for deres virksomheter. Slik har bedriftene fulgt opp med å sikre og etablere faste rutiner for at erfaringen og kunnskapen blir del av kulturen i virksomhetene.

Vi må snakke sammen – på samme språk. Det rike språket er unikt for oss mennesker, og vi bruker det – bevisst og ubevisst – til å definere oss selv, og vise hvor vi hører hjemme. For vårt regionale innovasjonsløft, er det derfor en klar målsetting at hele regionen har en felles forståelse og et felles språk for å definere den endringen vi tilstreber, og det målet vi har uttalt. Mål med mening og retning Mange av oss er komfortable med å peke på de som tilforlatelig har det overordnet ansvaret, når det kommer til ledelse av samfunnsstrukturer som regioner og kommuner. Altså politikerne. Og det er riktig at det er politikerens ansvar, men oppgavene er hver enkelt av oss sine. Overordnede, lystbetonte mål har den virkningen på oss, at vi helt ubevisst omsetter målet i konkrete strategier – noe som gjør at vi foretar prioriteringer og valg. Skal man lede en region, er det først og fremst målene man har som virkemiddel. Verken utvikling eller vekst kan vedtas. Vi kan legge til rette for, stimulere men det er målene som gir retning på innsatsen. Vi vet at endring er viktig og riktig. Da starter vi med oss selv – i en felles forståelse av vår helhet: Ringerike skal være en innovativ region med et mangfoldig og robust næringsliv. Bli med på bevegelsen – vær med på innovasjonsløftet! Jørgen Moe Jr Daglig leder, Ringerike utvikling


Ringerike

- Norges største vekstpotensial?

Brutorget Hønefoss Sentrum

Priseksempler: 2-roms - 68 kvm:

3.300.000,-

3-roms - 76 kvm:

3.900.000,-

4-roms - 95 kvm:

4.900.000,-

5-roms - 112 kvm:

5.300.000,-

218 kvm:

Ta kontakt

Vi har ogå flere andre spennende utviklingsprosjekter på gang! www.tronrudeiendom.no


Smaken av Ringerike

BENT & JULIAN PÃ… VILLE VEIER 6

Magasinet Ringerike 2/2017


– Det var plastpose-kokkene som gjorde meg til en skau-kokk, proklamerer han i en eng av ramsløk. Stedet er et lykketreff for en matjeger som Bent Borge Hansen, til daglig kjøkkensjef ved Sundvolden Hotel. TEKST & FOTO: METTE ERIKSEN

Magasinet Ringerike 2/2017

7


Smaken av Ringerike

Jeg finner mye inspirasjon i «skauen», og går ofte ut i naturen for å smake, finne inspirasjon til nye retter og kombinasjoner. Mat er en livsstil for meg.

E

n liten snuplass noen kilometer inn i Lier kommune – ja, vi måtte forlate Hole for en stakket stund, men bare vent, matplanten skal få bli med tilbake til hjemlige trakter – men altså, her er vi; i noe så sjeldent som en skråning teppelagt av grønn og struttende ramsløk. – Dette er kjent som vikingenes hvitløk. Både lukten og smaken minner veldig om hvitløk, og ble mye brukt i matlaging i vikingtiden, forteller Bent, mens han byr på en smakebit. Og jammen, etter et par tygg kommer smaken – og den velkjente ånden. Bent har med sønnen Julian på 12, og begge rykker ivrig opp det grønne gullet. Uten å få med løken, slik at den kommer tilbake neste år. De dulter kjærlig borti hverandre. Yngstemann ville nok heller gjort noe helt annet en lørdag, men er vant til at pappa er mer opptatt av mat og skog enn andre fedre. KRUMME RYGGER, knitring i plastposer. Det er visst flere som kjenner til den magiske plassen; vi er nemlig ikke helt alene her i skråningen. Men det er bare å slappe av, her er nok til alle. Selv om en av oss har planer om å returnere dagen etterpå for å hente mer, mye mer. For i løpet av noen korte uker i mai og juni, før planten blomstrer og får en langt mildere smak, lager kjøkkensjefen ramsløkpuré som han serverer til hotellgjestene sine. Olje og ramsløk; rett fra jorda til bordet. Der har du oppskriften. Men det er flere planter som skal få bli med hjem i dag. Engsyre, strutsevinge, hestehov, løvetann. Farge, smak eller garnityr til Bents mange egenkomponerte retter. Helst rett fra Ringeriksnaturen. Vi forlater ramsløk-paradiset, og tar oss innenfor kommunegrensa. Vi finner det vi leter etter. Hestehoven har så vidt overlevd noen kjølige maidager, løvetannen er mer hardfør. Bent prater og tygger. Det smaker bittert, men floralt, forteller han. Man tar hans ord for det. – Jeg finner mye inspirasjon i «skauen», og går ofte ut i naturen for å smake, finne inspirasjon til nye retter og kombinasjoner. Mat er en livsstil for meg. NÅ MÅ VI HØRE MER om dette med plastpose-kokkene. Han er jo kjent for å være like kjapp i replikken som i bevegelsene. Bent lar Fjordland få høre det. Det samme med andre kjappmat-leverandører som fratar vanlige folk gleden ved å lage mat, oppdage mat. Spise noe som smaker godt, eller i det minste «smaker noe». Men han ser at de har en funksjon: - Jeg tenker på de eldre, enkemenn som plutselig må lage middagen selv, og andre som ikke får i seg næringsrik mat på annen måte. Da er Fjordland til hjelp. Men det handler om holdninger til mat, og hvor den kommer fra. Mange av dagens unge tror jo at gulrøtter kommer fra bakrommet på Rema 1000. Det prøver jeg å motvirke med egne barn. De ble tidlig med ut i skogen, og det er mye rart de har måttet smake på, sier Bent og ler. 1. Engsyre er også kalt matsyre og surblad. Det er som oftest de friske bladene som spises. Planten er i tillegg kjent som en god kilde til vitamin C. 2. Strutsevinge kalles også ofte vill asparges. De vokser lynfort, og de er plukkeklare kun noen få dager i året – så man må følge godt med på dem! 3. Hestehov er nesten alltid tidligst ute om våren – og langt fremme i køen på de pollinerende insektene. De unge bladene og blomstene av er spiselige. 4. Løvetann har en lang tradisjon som folkemedisin både i Europa og i Nord Amerika. Cherokee-indianerne brukte planten blant annen mot tannpine og som beroligende middel. Den kan brukes til supper, salater, vin og mye annet.

8

Magasinet Ringerike 2/2017

1 3


2 4

Magasinet Ringerike 2/2017

9


Smaken av Ringerike

Han siler av blomstene, og får en sødmefylt drikk han ofte serverer til hotellets gjester, gjerne før en tallerken med gode oster. – MEN SELV OM de kanskje ikke skjønner det nå som de er tolv og ni, så bygger det noe på innsiden, sier han og legger håndflata på Julians brystkasse. – Noe jeg håper de vil ta med seg, og som de kanskje vil se tilbake på og tenke: «Det var ikke så dumt det han lærte meg den gang». Julian nikker bekreftende. Innimellom er det nemlig 12-åringen som står for matlagingen hjemme, da hender det at han prøver seg litt fram, uredd som han er. Som med en McDonalds-inspirert rett han kalte «Chicken McCheese Nugget», hvor ideen var at ost passer til alt. Hvem kan være uenig i det? Men han er nok mer stolt av produktene han lagde til Bondens marked for to år siden. Tørket sopp, tomater, muffins, soppsuppe, saft av roser, solbær og blåbær. Nam! SÅ BEFINNER MAN SEG ALTSÅ hjemme på kjøkkenet til Bent, i Steinsåsen. Usnobbete og praktisk. Og mens man studerer knivsamlingen (en besettelse, han innrømmer det), registrerer en tom eske som har inneholdt ett stykk ferdigpizza i søppelkassen ved døra, skramler det i et skap, og han tryller fram en bolle og håndmikser. På menyen? Du gjettet det; ramsløkpuré. Han er vant til å tenke mengder, og heller olje fra en diger dunk. Hakker raskere enn sin egen skygge, og drysser løken i den stadig mer fargesterke blandingen. Han napper fram et par skjeer, som fra et skjult hylster i beltet. Smaken er først som en liten hvisken, før den tiltar i styrke og avslutter med et lite brøl. Ikke av hete, men intensitet. – Denne kan du bruke som en saus eller som en dipp. Veldig godt til alt du ellers ville brukt hvitløk på, forsikrer han. BENT HENTER FRAM en diger kjele hvor han har druknet over 100 hestehov i bjørkesaft. Ifølge ham blir resultatet en lys rosa saft, overraskende nok ettersom hestehoven er knallgul på farge. Han siler av blomstene, og får en sødmefylt drikk han ofte serverer til hotellets gjester, gjerne før en tallerken med gode oster. Og som selvsagt har blitt til gjennom den stadige undringen: «Lurer på hvordan dette smaker…?». Noe som er utgangspunktet for alt hva Bent gjør, og som har resultert i at det nå røykes fisk, spekes skinker fra griser som har levd et godt liv på Røyse, høstes bær, matblomster og honning laget av 140.000 bier, alt dette på hotellets område. – Jeg vokste opp med en farmor som saftet og syltet, små krukker med mugg på toppen og etiketter hvor hun skrev med gråblyant. Det er ekte og nært, og noe jeg ønsker å gjenskape på hotellet. Og hjemme. For man fikk selvsagt med en krukke ramsløkpuré og bjørkesaft smaksatt med hestehov. Med små håndskrevne etiketter. Og helt ekte, fra skau-kokken. Han blir drømmende i blikket. Han har et hode som sjelden hviler, han drives av fornyelse og utvikling. Hva nå?

10

Magasinet Ringerike 2/2017


Kunnskap fremtiden Kunnskap forfor fremtiden

Trenger du faglig påfyll? På Campus Ringerike kan du få skreddersydd etterutdanning i enkeltemner på bachelornivå. Vi tilbyr kompetanseheving med studiepoeng i form av oppdragsbaserte studier, og leverer innholdsrike og gode pakkeløsninger. Våren 2017 har vi nærmere 300 studenter her på Campus Ringerike som blant annet følger tre forskjellige samlingsbaserte etterutdanningsprogrammer: • • •

Årsstudier for tillitsvalgte Årsstudier for strategisk HR Årsstudier for saksbehandling og ledelse

Høst 2017 tilbyr vi følgende samlingsbaserte studier på Campus Ringerike: • •

Jus i offentlig sektor, 15 studiepoeng (start uke 38) Prosjektledelse, 10 studiepoeng (start uke 42)

Eksempel på andre studier vi kan tilby: • Grunnleggende arbeidsrett, 15 stp • Human Resource management (HRM), 15 stp • Endringsledelse, 10 stp • Kompetanseledelse, 10 stp • Praktisk lederutvikling, 15 stp • Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, 10 stp

usn.no usn.no

Høgskolen i Sørøst-Norge opplever økende interesse for etterutdanning og behov for kompetanseheving innen ulike fagområder. Vi tilrettelegger studier for bransjer eller “klynger” som ønsker det samme faglige løftet. Vi er fleksible i forhold til spesialtilpassing av relevante studieprogrammer utifra behov og etterspørsel. Er du eller din bedrift interessert i å høre mer om hvilke muligheter som finnes ved Campus Ringerike, eller melde deg på et studium, ta kontakt med:

Elisabeth Klever +47 984 45 894 elisabeth.klever@usn.no Mer informasjon: www.usn.no/studier/videreutdanning Velg: Lederutdanning og økonomifag


Bylivet i Hønefoss

EGER & CO – BYENS LEKRESTE CAFÉ Sør i gågata finner du caféen med uteservering, fløyelsmyke sittegrupper, og rom for tilbaketrukket samtale – men likevel mulighet for å se og bli sett. Her kan du oppleve storbyfølelsen midt i Hønefoss. TEKST: CAMILLA SVANØE / FOTO: KRISTIN LEVY

U

tenfor sitter det noen som nyter en kaffekopp i solen. Inne går praten i lyddempet nivå, og på et rom i bakgrunnen sitter en venninnegjeng med hver sin baby. – Hadde du spurte meg for ti år siden, så hadde jeg ikke visst hvor Hønefoss var engang, sier Charlotte Rapp. Hun og barselgjengen, sitter på Eger & Co. sitt «Chambre separee». Et eksklusivt værelse man kan bestille til eget bruk. De setter stor pris på

at man kan booke seg et rom hvor man kan sitte i ro og fred, og skravle, spise, drikke. Og amme. Normalt er rommet dimensjonert for opptil 15 gjester, men med barnevogner og babyutstyr er maksgrensen på rundt ti. Gjengen i barselgruppen ser ut til å stortrives. Anne-Marthe Hille er helt enig med Charlotte. Som innflytter fra Bærum, setter hun pris på kvalitetene Hønefoss har å tilby.

Ett viktig aspekt her har vært å jobbe tett med lokale leverandører. På menyen står det både burgere med lokalt kjøtt, og spekemat fra Ask gård ved Jevnaker.

12

Magasinet Ringerike 2/2017


– Det er en omstilling, men det er mye deiligere her. Men det som er litt rart for oss, er at det virker mye lenger fra Bærum og hit – enn omvendt! Venninnene er enige. Fornuftige boligpriser, nærhet til skog og mark, og likevel, alt det en moderne by kan by på, gjør det enkelt å trives. I DISKEN HVOR MAN BESTILLER maten sin, er det mange søte fristelser. Blant annet Rockslide (en sjokoladekake som blant annet Kate og William serverte sine bryllupsgjester), hjemmelaget smoothie, yoghurt med fersk frukt, luksus-sjokolader, og – ikke minst – kanelbollene som innehaveren Jan Tore Eger-Heed selv har utviklet. Ett viktig aspekt ved konseptet, har vært å jobbe tett med lokale leverandører. På menyen står det både burgere med lokalt kjøtt, og lokal spekemat fra Ask gård ved Jevnaker. I tillegg finner man – litt mer langreist – osten Kraftkar fra Tingvoll. – Vi samarbeider også med Røyse Frukt og Bærpresseri. Det er gode produkter som selger seg selv. Og vi jobber hele tiden med å få inn flere lokale produkter, forteller Eger-Heed, med innlevelse. DE SOM HUSKER DET FØRSTE prosjektet hans, caféen «Din» som lå rett rundt hjørnet, med kaffesekker og nye smaker, har fulgt med på reisen til Storgaten, og sett utviklingen. – Noe av det viktigste for meg er å gjøre dagen litt bedre for folk. Opplevelsen er viktig. Ikke bare maten i seg selv, men også alt rundt som er med på å gjøre cafébesøket til en hyggelig stund. Innehaveren kan også røpe at de har ansatt en ny kjøkkensjef, som begynner til sommeren. Silje Skogstad Lysaker skal løfte maten, og menyen, enda et par hakk. Til nå, har Eger-Heed funnet inspirasjon på reiser til blant annet New York og København.

Opplevelsen er viktig. Ikke bare maten i seg selv, men også alt rundt som er med på å gjøre cafébesøket til en hyggelig stund.

– Jeg reiser ikke til New York for å spise, det ville blitt feil. Man kan ikke gå og bevisst se etter spisesteder heller. De beste stedene, er de man bare snubler over». DE FLØYELSMYKE SOFAENE, det dempede interiøret, den følelsen, av å være i en lobby på et eksklusivt hotell, understreker utsagnet. – Det er viktig å framsnakke hverandre, og se mulighetene på et såpass lite sted. På Eger & Co. treffer vi et bredt snitt, fra treåringer til hundreåringer. De siste to årene har vi dessuten blitt et sted hvor folk kommer for å feire anledninger. For oss som jobber her også, er det hyggelig å være i en atmosfære som man trives i og som gjør at man koser seg på jobb. Vegg i vegg med caféen ligger frisørsalongen Olav Tryterud Studio. Og er du hos frisøren, har du mulighet til å bestille en rett fra menyen der også.


Aktiv pĂĽ Ringerike

BARNAS EGEN KLUBB 14

Magasinet Ringerike 2/2017


Magasinet Ringerike 2/2017

15


Aktiv på Ringerike

De drar like gjerne på spennende turer i nærområdet som i fjellheimen; helgeturer kveldsmat-turer og klatreturer. Med eller uten medbrakte voksenpersoner. Barna blir uansett passet godt på av ansvarlige og trygge arrangører. Et fantastisk tilbud! TEKST & FOTO: TOR KRISTIAN SØRENSEN

D

NT Ringerike er en av mange medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. De arbeider for å legge forholdene til rette for et aktivt friluftsliv i nærmiljø, skog og fjell gjennom hele året. Barnas Turlag er en egen avdeling for barn fra 0 til 12 år, som arrangerer en rekke aktiviteter gjennom året, blant annet klatring. Og jeg, en middelaldrende mann med gjennomsnittlig greit aktivitetsnivå – var så heldig å få være med på klatretur denne våren. Jeg antok på forhånd at nivået ville passe meg relativt bra, med tanke på at de jeg skulle holde følge med var ganske små barn. Jeg har nemlig ikke klatret siden den gangen jeg i 1981 falt ned fra tørkestativet hjemme på Kolbotn – og endte opp med en skikkelig «kanonkule» midt i panna. BARE ET KVARTERS KJØRING ut av Hønefoss sentrum parkerte jeg bilen på “Danseplassen”, og tok bena fatt innover mot Oppenåsen. Med godt merkede løyper fant selv undertegnede frem – riktignok etter at en annen deltaker med høflig og hjelpsom røst ropte: – Øøøyyyy …! Det er inn her. Du har gått for langt. – Åh … takk skal du ha – jeg drømte meg litt bort her, svarte jeg høflig, og la meg rolig bakerst i rekka på vei oppover mot campen. Der tok turleder Bjørn Even Gulsvik imot gruppen med et stort smil. Da hadde jeg allerede hørt barnelatter, sett røyk fra bålpanna, plumpet med høyrefoten – og kjent lukten av svartkokt kaffe en liten stund. Buldring og rappellering stod på programmet. Ole Kristian Breili fra Ringerike Klatreklubb ga oss en kjapp innføring: – Buldring handler om kodeknekking. Om å finne den riktige veien opp, finne de rette gripetakene. Å øve på dette ute i naturen – som i dag, er kanskje det aller beste. Jeg klatrer to til tre ganger i uken, og om sommeren er jeg nesten ikke innendørs i det hele tatt. Ute er det heller ikke nødvendig med brattkort eller særlig mye utstyr. Vi trenger kun gode sko, litt kalk og helst en crashpad. – En crashpad altså, tenkte jeg. Samtidig som jeg nikket samtykkende og lot som at ordet både var kjent og selvfølgelig. – Ja, eller en buldrematte. Til å ha under oss når vi klatrer, sa han heldigvis, og jeg var med igjen. – Blir litt mykere å lande da, sa han med et smil. – Dette er en veldig sosial aktivitet. Vi er alltid en gjeng som hjelper hverandre, fortalte han, og jeg forstod at samarbeid, mestring og gleden av å være ute var sentrale momenter.

1. Edvard Langesæter klatret opp så og si på egen hånd. 2. Simen Eldevik fra Ringerike Klatreklubb stod for rappelleringen. 3. En hjelpende hånd var alltid i nærheten. 4. Kongene på haugen stod fjellstøtt.

16

Magasinet Ringerike 2/2017

1

2


3

4

Magasinet Ringerike 2/2017

17


Aktiv på Ringerike

1

1. Ole Kristian Breili og Anne Grete Mosengen Bye fra Ringerike Klatreklubb var guider og historiefortellere.

2

2. Bjørn Even Gulsvik og Marianne Aasen fra Barnas Turlag fortalte om mange spennende opplevelser og et bredt tilbud for de yngste. 3. Med buldrematten godt plassert var sikkerheten godt ivaretatt. 4. Det var rigget opp leir med bålkos og kakao. 5. Utstyret ble holdt tørt til tross for litt småregn i skogen.

MARIANNE AASEN FRA DNT Ringerike og Barnas Turlag var godt fornøyd med programmet det var lagt opp til denne dagen. – Vi setter veldig stor pris på å samarbeide med andre, og det er vi også helt avhengige av. Gjennom året arrangerer vi mange forskjellige aktiviteter – og barna får mulighet til å være med på mye morsomt ute i friluft. Som kanoturer, fisketurer, skiturer, gårdsbesøk og overnatting i lavvo. Vi er i snitt rundt 100 deltakere på disse aktivitetsdagene. Og det er ikke dyrt, et årsmedlemskap for barn koster bare 125 kroner – og da kan de være med på alt de vil, forteller Marianne. Det er også gratis for medlemmene å benytte turistforeningens ulike koier, og hun nevner blant annet Fønhuskoia, Trollfossen og Buvasskoia som populære turmål. – Den 10. juni reiser vi på overnattingstur til Tverrsjøstallen, og det gleder vi oss selvsagt til – men i dag skal det klatres! Og mens vårt følge på rundt 30 små og store gjorde seg klare for dagens første utfordring, var ni-åringen Frida Bjerke Aabel allerede godt i gang og på vei til topps, betryggende sikret av Simen Eldevik fra klatreklubben. Jeg selv følte at jeg befant meg farlig nær skrenten.

18

Magasinet Ringerike 2/2017

Vi setter veldig stor pris på å samarbeide med andre, og det er vi også helt avhengige av. Gjennom året arrangerer vi mange forskjellige aktiviteter – og barna får mulighet til å være med på mye morsomt ute i friluft.

– Jeg har klatret en del inne, men dette er første gangen utendørs, og det var kjempemorsomt! Frida strålte stolt etter at oppgaven var utført, til mer enn bestått. Samtidig som min egen frykt for å skli utfor bare økte. Jeg trakk meg diskret tilbake, vekk fra den skumle kanten. – Man må jo slippe de unge frem, ikke sant?


3

4

5

Magasinet Ringerike 2/2017

19


Aktiv på Ringerike

Den populære klubben har vekket klatreinteressen hos mange, og antall medlemmer har vokst enormt bare på noen få år.

EN ANNEN AV DELTAKERNE, Eirik Langesæter, hadde med seg de tre guttene sine, Albert (8), Edvard (4) og August (3) på turen. Og så Wilma da. – Det var egentlig ikke meningen at hun skulle være med, men da vi var på vei ut av døren sto hun der i gangen og logret med halen og ga uttrykk for at hun gledet seg til tur. Så da ble det sånn, lo Eirik – samtidig som at Edvard balanserte på fjellskrenten der vi satt. Tre aktive gutter med imponerende god kontroll og ro i høyden. – De er vant til å være mye ute, og vet hva de driver med. Hele familien klatrer aktivt, og vi prøver å få med oss alle turene vi får mulighet til, sier han mens han sender meg et beroligende blikk. Og jeg forstår veldig godt hvorfor alle var så ivrige etter akkurat denne turen. ANNE GRETE MOSENGEN BYE, også hun fra klatreklubben, sørget sammen med Ole Kristian Breili for at dette ble en super dag. Vi fikk oppleve spenning, mestringsfølelse, trygghet og glede – til stor fornøyelse for alle mann alle. Og de fortalte like gjerne om de arkeologiske interessante ruinene fra tidligere borger og forsvarsverk inne i skogene her ved Oppenåsen – som om naturvern, sikring og klatreteknikk. Klokka hadde ikke mer enn så vidt passert 15:00 da jeg landet hjemme etter en utrolig spennende og innholdsrik søndag. Jeg følte at den hadde vært noe for seg selv, helt spesiell. Jeg hadde vært på toppen av et fjell! DAGEN ETTER tok jeg turen til Hønefoss Arena – og klatreveggen der. Hadde blitt ganske nysgjerrig nå, må jeg innrømme. Den populære klubben har vekket klatreinteressen hos mange, og har vokst enormt bare på noen få år. Ved oppstarten i 2013 var de rundt 30 medlemmer – i dag er de 550! – Klatring er den raskest voksende idretten i Europa, fortalte styreleder i Ringerike Klatreklubb Dan Halvorsen, mens jeg fascinert sto og fulgte med på modige klatrere som var på brattkortkurs. Jeg møtte ham der han som regel er å finne – ved den imponerende klatreveggen rett innenfor inngangen til den flotte flerbrukshallen. Veggen her har vært suksess fra dag én. Nå mangler vi bare noen gode uteklatrefelt, aller helst med den fantastiske Drammensgranitten – uten at jeg skal si det for høyt. Da blir de vel høye på pæra der borte, smilte han før han kløyv som en røyskatt rett opp i den steile veggen.

20

Magasinet Ringerike 2/2017

• Buldring. Kommer fra det engelske ordet boulder, som betyr stor stein. Dette er klatring i lav høyde uten tau, på store steiner eller kunstige formasjoner som likner på steiner. Poenget ikke er å komme seg oppover, men bortover. Buldring er en sport i seg selv, men brukes også som trening av klatrere. • Crashpad (buldrematte). En spesiallaget matte som legges på bakken når man buldrer, for å redusere risikoen for skade som følge av fall uten sikring. I buldring går man vanligvis ikke høyere enn noen få meter over bakken. • Rappellering. Kommer fra det tyske ordet abseilen, som betyr fra tauene. Her er ikke poenget å klatre opp, men å fire seg ned. Man starter på toppen av noe høyt, for eksempel en fjellvegg, et juv eller en bygning og firer seg ned til bakken. Den som sikrer kan stå på toppen eller i bunn. • Brattkort (ledkort). Ferdighetsbevis for sikring av klatrere på innendørs klatrevegger. Kortet dokumenterer at man har nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne sikre klatrere inne på en sikker måte, både på topptau og på led. Nettsteder: www.ringerikeklatreklubb.no www.dntringerike.no


Verdens viktigste avis

er den som skriver om det som skjer

der DU bor.

Kortreiste nyheter er de viktigste nyhetene. Som abonnent får du: n Tilgang til alle plussartikler på nett. n Tilgang til eAvisen – papiravisen i digitalt format fra kl 21.00 kvelden før. n Rix – en egen eAvis med nasjonalt og internasjonalt stoff. n Del abonnementet med inntil 4 i husstanden.

Ring 852 33 248 eller send e-post til abonnement@amedia.no

Vil du vite hvordan Hadeland smaker?

På Thorbjørnrud forvandler vi Hadelands fantastiske kulturlandskap til ren og velsmakende lokalmat! Vi har egen gård med utmarksbeitende dyr, bugnende kjøkkenhage og inhouseysteri på hotellet. Vi produserer fantastiske oster, og i høst fikk vi endelig realisert drømmen om eget minibryggeri på hotellet. Thorbjørnrud ligger rett ved Hadeland Glassverk, har flotte selskapslokaler og leverer selvfølgelig catering. Velkommen!

3520 Jevnaker • Tel. 61 31 71 00 booking@thorbjornrudhotell.no • www.thorbjornrudhotell.no


Oppvekst på Ringerike

PLASS TIL ALLE Heradsbygda barnehage i Ringerike kommune er en barnehage for alle barn. Bokstavelig talt. De har nemlig en helt egen avdeling for barn med sammensatte behov. TEKST & FOTO: INGVILD DRANGE TRONHUS

M

ed første øyekast ser Heradsbygda barnehage ut som en helt vanlig barnehage. Det er den også, på mange måter. Helt spesielt for denne barnehagen er avdelingen som heter Andedammen. Her har kommunen plass til åtte barn med sammensatte behov. To av plassene er i bruk, men på sikt vil flere barn med sammensatte behov berike Heradsbygda barnehage. DE ANSATTE I BARNEHAGEN SER nemlig at det er en berikelse med en slik avdeling. Ikke bare for barn med ekstra utfordringer, men også for de andre barna. – Vi ser at alle barna har stor gevinst av å ha barna fra Andedammen sammen med seg. De utvikler seg til å bli mer inkluderende og tollerange ovenfor andre, mener styrer i barnehagen, Jane Reuterdahl. Pedagogisk leder ved Andedammen, Kristin Sanna, er enig. – De andre barna syns det er stor stas å besøke avdelingen vår. Vi er mye sammen med resten av barnehagen, men på grunn av spesielle behov hos barna på avdelingen, kan vi trekke oss tilbake på forsterket avdeling når vi har behov for det, sier Sanna. Sanna mener det viktigste på hennes avdeling er god kompetanse. – Vi har et godt fagmiljø i Heradsbygda barnehage. Det gir et tilfredsstillende tilbud til barna som går her, mener Sanna.

Høyt oppi lufta: Julia (4) og Aurora (4) syns det er gøy å huske med stor fart når de er i Heradsbygda barnehage. Den fine barnehagen er nylig bygget ut og pusset opp. – Det er verdens fineste barnehage, mener barna.

22

Magasinet Ringerike 2/2017


Magasinet Ringerike 2/2017

23


Oppvekst på Ringerike

Barnehagen fremstår i dag som moderne og lys. Den har i dag fire avdelinger, med mulighet for åpning av en avdeling til.

Reuterdahl mener at også høy voksentetthet er med på å gjøre barnehagehverdagen trygg for barna i Heradsbygda barnehage. – På Andedammen jobber vi en til en. Det er nødvendig ved en forsterket avdeling, mener hun. HERADSBYGDA BARNEHAGE BLE nylig bygget ut. Resten av barnehagen, som ble bygget i 1981, ble pusset opp. Barnehagen fremstår i dag som moderne og lys. Den har i dag fire avdelinger, med mulighet for åpning av en avdeling til. – Vi har en veldig fin barnehage med stort gangveinett som gir oss gode turmuligheter. Vi er en tradisjonell barnehage. Vår visjon er: ”Alle skal med for barnets beste”. Vi fokuserer mye på vennskap og å bruke kroppen, forteller Reuterdahl. Hun er stolt av det gode samarbeidet de har med foreldregruppen. – For barna våre er de voksne viktige. Vi er veldig bevisste i vår egen rolle, og det har en god effekt for hvordan barna blir tatt imot på morgenen og hvordan de blir møtt i forskjellige barnehagesituasjoner. Dette er viktig både for de med spesielle utfordringer, men også for de andre barna, sier Reuterdahl.

24

Magasinet Ringerike 2/2017

Øverst: Alle skal med: Fra venstre: Mathea (4), Ada (4) og Trym (4) syns det er gøy å være mange sammen når de leker i barnehagen. Heradsbygda barnehage har en egen avdeling for barn med spesielle utfordringer. Det gjør at alle barna i barnehagen blir mer tollerange, mener de ansatte. Nederst: Lek: – Det er gøy å skli og leke i sandkassen. Også kan vi klatre og gjøre alt vi vil, sier Sofie (3), som går i Heradsbygda barnehage i Ringerike kommune.


Full barnehagedekning – klart vi er stolte! Ringerike, Hole og Jevnaker kan skryte av full barnehagedekning, høy kompetanse hos de ansatte – og barnehager med varierte tilbud. TEKST & FOTO: INGVILD DRANGE TRONHUS

D

e som flytter til Ringeriksregionen kan være trygge på at barna får plass i barnehage. I alle fall slik det er nå. De tre kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker har hele 48 private og kommunale barnehager i forskjellige størrelser. KOMMUNALSJEF FOR BARN OG UNGE i Ringerike kommune, Marianne Mortensen, barnehagefaglig rådgiver i Jevnaker kommune, Malin Hansen og tjenesteleder for barnehager i Hole kommune, Ingvild A. Oppenhagen, kan alle fortelle at de opererer med løpende inntak i alle tre kommunene. – Det vil si at så lenge vi har plasser i barnehagene våre, tar vi inn barn når som helst på året, sier Mortensen. De tre mener dette er med på å gjøre regionen vår til et mer attraktivt sted å bosette seg. De er også helt enige om at den viktigste ressursen er de menneskene som til enhver tid jobber der. – Det er de som er sammen med barna hele dagen som gjør barnehagene våre gode, mener Hansen. De tre kommunene satser derfor på kompetanseheving i form av lederutdannelse, kursing, videreutdannelse og andre kompetansetiltak. – Vi har en voldsom fart på kompetanseheving. Det skal foreldrene merke, sier Mortensen. Ringerike, Hole og Jevnaker kan skryte av gode resultater på brukerundersøkelsene som foreldre i de tre kommunene har svart på. KOMPETANSEØKNING BLANT PERSONALET i regionens barnehager er også viktig for å kunne gjennomføre visjonen de har om å drive tidlig innsats på barnehagefeltet. – Tidlig innsats skal ruste barna våre til det de møter videre i livet. Spesielt er vi opptatt av å gi dem psykologisk førstehjelp og ha et tett samarbeid med skolen. Vi vil gjøre overganger mykere. Det kan være overgang fra barnehage til skole, men også overganger som å bytte avdeling kan være krevende for noen, sier

Oppenhagen. De tre kommunene har alle egne ressursteam som bistår barnehagene ved behov. Et rikt og godt språkmiljø er også noe det jobbes mye med i barnehagene. Mortensen, Hansen og Oppenhagen merker at det har blitt lettere å rekruttere barnehagelærere nå enn det var tidligere. De tre kommunene ønsker seg flere menn i barnehagene. – Vi håper å kunne nå det nasjonale målet om tjue prosent menn i barnehagen. Vi har et bevisst forhold til å rekruttere menn, sier Mortensen. – I Hole har vi lenge vært tett opp mot nasjonalt mål om menn i barnehage og i Buskerud har vi vært kommunen med flest menn i barnehagene, sier Oppenhagen. – Vi er opptatt av at barnehagen skal være med på å gjøre framtidens barn robuste, legger hun til. Hansen mener foreldresamarbeid er viktig. – Det er krevende å jobbe i barnehage. Man skal kunne mye. Barnehagehverdagen er en del av barnas læringsløp, så det er viktig at de ansatte blir ansett som profesjonelle ansatte, sier hun. SAMARBEIDET MELLOM de kommunale og de private barnehagene i regionen er godt. Selv om de tre kommunene er forskjellig i størrelse, finner man varierte tilbud hos dem alle. – Vi opplever at samarbeidet mellom de private og de kommunale barnehagene er godt, sier Hansen. – Vi er en stor kommune med 31 barnehager. Vi har et variert tilbud både i sentrum og i alle de små utkantstrøkene, mener Mortensen. Også i Hole er tilbudet variert blant de ti barnehagene. – Vi har musikkbarnehage, oppvekstsenter, naturbarnehage og formingsbarnehage i tillegg til helt ordinære barnehager, sier Oppenhagen.

• Ringerike kommune: 31 barnehager • Hole kommune: 10 barnehager • Jevnaker kommune: 7 barnehager • Løpende inntak i alle tre kommunene. • Variert tilbud, privat og kommunale fra de ordinære barnehagene til naturbarnehager, musikkbarnehage, Steinerbarnehage, gårdsbarnehager, formingsbarnehage og familiebarnehage.


VI HJELPER DEG MED Å REALISERE VERDIENE DINE

TOMTER SØKES! Har du en tomt du lurer på om det er mulig å utvikle? Vi søker tomteeiere som ønsker å utvikle tomten i samarbeid med oss. Vi hjelper deg å realisere dine verdier dersom du eier en tomt med mulig utbygging av en eller flere boenheter. I samarbeid med oss får du i tillegg til tomteverdien ta del i fortjenesten som vanligvis tilfaller utvikler. Vi tar ansvar for hele verdikjeden, fra regulering til bygging og garantioppfølging.

THOMAS RAMSKEID

salgsleder EAT thomas.ramskeid@norhusnorge.no 906 93 705

Hvordan arbeider vi? Vi har flerfaglig kompetanse og engasjerer oss i alle faser i prosjektgjennomføringen fram til ferdig bygg: • Tomtevurdering, hva er den optimale bruk av tomten • Økonomivurdering, vurdere prosjektets økonomiske potensiale samt fremskaffer nødvendig egenkapital og finansiering • Engasjering av samarbeidspartnere, arkitekter, entreprenører • Innhenting av anbud • Byggeledelse • Kundebehandling • Garantioppfølgning

TOMTER SØKES • Sammen med oss får du kompetanse og slagkraft til å realisere tomteverdiene dine.

DU O Ta kontakt medDRØMMER oss for en nærmere prat om akkurat din boligtomt. LANGE LATE DAG

Norhus Hamar Ressource Tjen- penger på åAS slippe plenklipp og h

HER ER ET AV VÅRE FLOTTE PROSJEKTER SEHamar MER PÅBryggeri) BOKVALITET.NO Storhamargata 55,– 2317 (Hamar Telefon: 48 04 48 85 eller 901 11din 281 (Lars-Gøran) – mobil: Hagen kan være hamar@norhusnorge.no ET NYTT BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSERwww.norhusnorge.no

en potensiell g

EKEBERGÅSEN, LIERSKOGEN – REKKEHUS, LEILIGHETER OG ENEBOLIGER

TRINN 1 UTSOLGT – TRINN 2 FOR SALG NÅ Ekebergåsen ligger flott og solrikt til på Lierskogen, kun 7 minutter fra Asker sentrum. For barnefamilier er det viktigste kriteriet ved boligkjøp at boligen ligger i et barnevennlig område. Ekebergåsen bygges med barnevennlige løsninger med flere lekeområder på feltet. Lierskogen generelt er kjent for gode oppvekstsvilkår og stiller sterkt på nettopp dette kriteriet.

Se mer på www.ekebergasen.no

VI SØKER TOM

Vi har stor etterspørsel etter våre boliger og søker derfo TA KONTAKT MED OSS

KRISTIN GAMKINN SØRAKER

salgsleder prosjekt kristin.soraker@norhusnorge.no 402 36 017 Innhus Ringerike – Bokvalitet AS • Tlf 321 10 000 • ringerike@norhusnorge.no


foto: iStock

Boligmarkedet på Ringerike

BRENNHETT BOLIGMARKED Det er utvilsomt selgers marked i Ringeriksregionen; en region i vekst, og som stadig flere huskjøpere vender blikket mot. Til tross for en økning av boligprisene på hele 20 prosent i 2016, regnes boligkjøp her fremdeles som en god investering. TEKST: TRUDE BERG HAUGE

E

Trude Berg Hauge

iendomsmarkedet i Ringeriksregionen fortsetter å vokse, og lite tyder på at denne trenden vil snu. Etterspørselen etter boliger er større enn tilbudet i samtlige av regionenes tre kommuner – Ringerike, Hole og Jevnaker. Dette fører til mange på visninger, heftige budrunder og hurtige avgjørelser; ”Solgt-merkelappen” popper raskt opp i boligannonsene. Eiendomsmeglernes råd er klart; er du i markedet for ny bolig, bør du ha finansieringen klar før du går på visning … ET KJAPT SØK på Finn.no og eiendommer for salg 18. mai, viser følgende antall boliger for salg i vår region: Ringerike 85, Hole 16 og Jevnaker 17. Noen av disse er riktignok allerede solgt, mens andre er prosjekterte boliger bestående av flere boenheter. Dette tallet er lavt, med tanke på at byens eiendomsmeglere sitter på lange lister med navn på potensielle boligkjøpere som bare venter på at den rette boligen skal dukke opp.

OM GER?

EN AV DE SOM MERKER ”TRØKKET”, er Randi Braathen hagearbeid

Ødegaard hos Dialog Eiendomsmegling. Ødegaards erfaring er at

rundt halvparten av boligene selges til innflyttere, primært fra Oslo gullgruve!

og Bærum. Mange av disse har ikke noen som helst tilknytning til regionen, mens det for andre er det snakk om tilbakeflytting. Ringeriksregionen er utvilsomt i vekst. I tillegg til beliggenheten, er styrken vår et variert tilbud på boligfronten. Innenfor en relativt liten radius, finner vi moderne byleiligheter, bynære villaområder, etablerte boligfelt og landlige bygdesamfunn, påpeker Ødegaard. ”Skulle jeg imidlertid komme med et ønske, måtte det være flere boliger for førstegangskjøpere. Spesielt sentrumsnære tomannsboliger er ettertraktete, og utbyggerne jakter kontinuerlig etter egnede tomter”, bekrefter Ødegaard.

MTER

DET ER FLERE FAKTORER som påvirker folks valg av bolig, men beliggenhet er klart en av de viktigste. Noen har behov for nærhet til sentrum, mens andre ønsker nærhet til landlige omgivelser. Ringeriksregionen kan tilby begge deler; ”Beliggenhet er, sammen med pris, den mest avgjørende faktor når man bytter or tomter.bolig. Barnefamilier prioriterer gode oppvekstvilkår for barna med nærhet til skole og barnehage, mens det for de som arbeider på andre siden av Sollihøgda, er viktig å bosette seg på ”riktig” side av byen for å spare reisetid. Når beliggenheten er på plass, er det andre ting som spiller inn – som størrelse på bolig, romløsning, antall soverom og uteområder. Vår erfaring er også at stadig flere foretrekker ferdig oppussede boliger, som er klare til å flyttes rett inn i. For førstegangskjøpere derimot, er pris helt avgjørende”, forteller Ødegaard.

Ringeriksregionen er utvilsomt i vekst. I tillegg til beliggenheten, er styrken vår et variert tilbud på boligfronten. Innenfor en relativt liten radius, finner vi moderne byleiligheter, bynære villaområder, etablerte boligfelt og landlige idyller.

Magasinet Ringerike 2/2017

27


Boligmarkedet på Ringerike

Det går unna i Hønefoss sentrum! Marthe Øren Bråten er én av mange unge førstegangsetablerere som i lengre tid har forsøkt å komme seg inn på boligmarkedet i Hønefoss. Med klare ønsker, fastsatt budsjett, medlemskap i Ringbo og finansieringen i orden, trodde hun at det skulle bli en grei sak …

V

alget var enkelt da Marthe skulle bestemme seg for bosted; Det var i Hønefoss hun ville bo. Så med fast jobb og finansieringen på plass, startet hun søket etter en passende leilighet. Det fant hun da også – gang på gang … Det skulle imidlertid vise seg å ta lengre tid samt flere visninger og budrunder enn hva Marthe hadde forventet seg. Borettslagsleiligheter i Hønefoss sentrum er populære salgsobjekter, og de går derfor raskt unna.

EIENDOMSMEGLER GUNN MARGIT ANDREASSEN hos DNB Eiendom kan bekrefte at det er rift om disse boligene, som ofte har stort oppmøte på visningene. ”Vi ser at det er mange kjøpere som går igjen på disse visningene – både medlemmer og ikkemedlemmer i Ringbo. Med de budrundene som ofte kommer her, er det viktig for medlemmer i boligbyggelaget å følge godt med,

slik at de kan melde sin interesse for eventuell bruk av forkjøpsrett. Det er den viktigste fordelen man har som medlem. Det har også Marthe nå fått gledelig erfare”, forteller Andreassen. Medlemskap i boligbyggelag kan være avgjørende med den rift som det nå er om boligene. Men med dagens stramme boligmarked, er ikke medlemskap i seg selv nok. Rekordmange borettslagsleiligheter selges nå på forkjøpsrett, noe som gir en god indikasjon på hvor hett boligmarkedet er. I Ringbo, det lokale boligbyggelaget, benyttes to ulike måter å avklare forkjøpsretten på; forhåndsavklaring og fastprisavklaring. Etter måneder med intens boligjakt, gikk det omsider Marthe sin vei; endelig kunne hun slippe bolig-jubelen løs. Etter avsluttet budrunde, fikk hun tilslaget på sin drømmebolig – nettopp ved å benytte seg av forkjøpsretten.

Det var i Hønefoss hun ville bo. Så med fast jobb og finansieringen på plass, startet hun søket etter en passende leilighet. Det fant hun da også – gang på gang. Trude Berg Hauge

28

Magasinet Ringerike 2/2017


FUNKIS VEKKER OPPMERKSOMHET Dagens marked har talt; Moderne boliger som representerer samtiden – for eksempel en type ”townhouse” som vist her – blir stadig mer attraktive.

I

sterk kontrast til den mer klassiske og tradisjonelle villabebyggelsen på nordsiden av Hønefoss, har byggefirmaet Høyt & Lavt AS prosjektert tre ”funkis”-eneboliger, beliggende mellom Ullerålsgata og Randselva. En svært begrenset, nærmest ikke-eksisterende tilgang på tomtearealer for villabebyggelse innenfor bygrensen, gjør disse tre eneboligene i Ullerålsgata 9 spesielt attraktive. De representerer en tidsriktig urbanisering og fortetting i et eksisterende villaområde. MEN DET KOSTER – prisnivået på disse boligene ligger helt klart i det øvre sjiktet; drøye syv millioner kroner for ca. 140 kvadratmeter er kanskje ikke for ”Hvermannsen”. Men prisen forsvares med høy standard, sentrumsnær beliggenhet samt direkte utsikt til Randselva og den klassiske villabebyggelsen på Vesterntangen.

– Det å bygge gode og funksjonelle boliger på skrånende tomter, slik som her, er krevende og gir høyere byggekostnader, konstaterer Runar Slålien i Høyt & Lavt AS. Den unike beliggenheten var også avgjørende for at vi her valgte å bygge eneboliger med gjennomgående høy standard. Alle husene er dessuten utstyrt med egen utleiedel, noe som er en bra løsning for å redusere kostnadene samt tenke langsiktig, understreker han. EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG Randi B. Ødegaard hos Dialog Eiendomsmegling, som står for salget, melder om stor respons fra første stund prosjektet ble lagt ut i markedet. – Jeg er ikke overrasket. De prosjekterte funkisboligene i Ullerålsgata 9 er en sjelden mulighet til å skaffe seg ny og sentrumsnær enebolig i Hønefoss. Den største av de tre eneboligene ble solgt umiddelbart til en familie fra Bærum. Sammenlignet med det boligmarkedet som de er vant til, synes de at de her fikk enormt mye for pengene. Interessen er meget stor, og ytterligere ett av husene ble solgt i midten av mai. Kjøpegruppen i dette prissegmentet begrenser seg naturlig nok noe, men at også det siste huset er solgt i løpet av kort tid, er jeg ikke i tvil om, bekrefter Ødegaard.

Magasinet Ringerike 2/2017

29


Boligmarkedet på Ringerike

Mange unge flytter fra hjembygda og til storbyene for studier, jobb – eller rett og slett for nye opplevelser.

S

lik skal det også være; Vi må bare sørge for å gjøre regionen vår attraktiv nok til at de vender tilbake hit. Boligtilbudene er her én av flere viktige faktorer.

INNERST I EN BLINDVEI – på et platå over Garntangen med flott utsikt over Steinsfjorden – ligger det nyetablerte bolig-området ”Vikshagen” med 18 moderne, funkisinspirerte hus i kjede. Da de populære husene ble lagt ut for salg, spredte nyheten seg som ild i tørt gress – og det innad i en lokal vennegjeng . Dersom man regner på gjennomsnittsalderen til de som har bosatt seg i Vikshagen, med unntak av noen ganske få, så ligger den på nokså nøyaktig 30 år. De fleste kjenner hverandre altså godt fra før. Felles for mange er at de er tilbakeflyttere, etter å ha vært bosatt i Oslo en periode. I tillegg er de i en etableringsfase – noen med små barn, noen med barn på vei, mens andre fremdeles befinner seg på et planleggingsnivå … NYBYGDE BOLIGER AV DENNE TYPEN har vært mangelvare Hole – og i resten av vårt distrikt. Med disse husene traff Ringerike Eiendomsutvikling blink; De lokket de unge tilbake til hjemtraktene. Den tidsriktige og moderne arkitekturen blir nemlig raskt trukket frem som en av hovedgrunnene som gjorde dette boligprosjektet spesielt attraktivt. Anders Fredriksen og hans samboer Vilde, er blant de sist ankomne i Vikshagen. De kan imidlertid allerede avsløre en høy trivselsfaktor i det nyetablerte nabolaget. Og stikkordet er nærhet – til Oslo og til Hønefoss – i tillegg til nærhet til butikk, skole, barnehager og ikke minst til fjorden. – Nå er vi jo akkurat flyttet inn, og vi har nok ikke rukket å kjenne veldig sterkt på følelsen av hvordan det er å bo her ennå. Det er fortsatt mye som skal på plass før vi får bodd oss ordentlig inn. Men når det er sagt, så er vi helt klart veldig fornøyde – både med huset og ikke minst med naboene. Vi føler oss priviligerte som kan bo omgitt av gode venner. Mange har spurt om det ikke kan bli litt vel sosialt, men til det er vi alle alt for travle, forteller Fredriksen.

30

Magasinet Ringerike 2/2017

Trude Berg Hauge

VENNEGJENGEN SKAPTE SIN EGEN LANDSBY


LANDLIG IDYLL MED TOMLEPLASS Trygge oppvekstvilkår, lavere huspriser – eller rett og slett den romantiske drømmen om livet bortenfor stress og mas. Det kan nevnes flere gode grunner til å velge å bosette seg i en av grendene som omgir Ringeriksregionen.

P

Trude Berg Hauge

erler som Tyristrand, Hen, Nakkerud, Hallingby og Sokna kan alle friste med romslige hager, gamle tuntrær og frodig jord. Her kan man flytte rett inn i den store drømmen om ”livet på landet”. Da Ingrid Strømme og Andreas Oppen bestemte seg for å flytte fra Oslo til Ringerike, var de helt tydelige på at de ville sette bosette seg i utkanten av byen. Andreas, som ekte Hønefoss gutt, mens Ingrid har vokst opp på Sørlandet. Hun lærte seg imidlertid tidlig å sette pris på byen, de næromliggende turmulighetene og, ifølge henne selv, den ”gromme” ringeriksdialekten. DERES FELLES DRØM om livet på landet fikk de realisert på Ask. ”Det har sine klare fordeler å bo i en by, men vi ønsket å bo mer usjenert og tett på naturen. Jeg elsker å komme hjem fra jobb og høre at det suser i trærne. Vi ventet vårt første barn da vi flyttet fra Oslo, og det var selvsagt også avgjørende. Vi hadde et bevisst ønske om å la barna våre vokse opp i rolige omgivelser med stor hage å boltre seg i”, forteller Andreas. Både Ingrid og Andreas jobber i Hønefoss sentrum – Ingrid som rådgiver innen miljø i Ringerike Kommune og Andreas som advokat/ partner i advokatfirmaet Bentzen. Kombinasjonen av å jobbe i byen og bo landlig, kun med ti minutters reisetid mellom hjem og arbeidsplass, mener de er helt perfekt og nokså unik for Ringerike.

Eiendomsmegler1 Ringerike.

Magasinet Ringerike 2/2017

31


Oppvekst på Ringerike

FLERBRUK, FELLESSKAP & FLEKSIBILITET 01.01 2019 er en magisk dato for Jevnaker kommune. Da vil nye Bergerbakken skole stå klar til å ta imot 400 elever fra første til syvende klasse. I dag har skolen kun plass til klassetrinnene første til fjerde – med omtrent 200 elever. Og den samme datoen omgjøres Jevnaker skole til ren ungdomsskole. TEKST: METTE ERIKSEN

D

et vil gi kontinuitet og et mer helhetlig skoleløp. Men det er elever og ansatte ved Bergerbakken som vil oppleve de største forandringene i skolemiljøet.

FOR SNART ETT ÅR SIDEN var utviklingen av skolen et av flere innovasjonsprosjekter i kommunen. Og hvem var det naturlig å spørre om råd? Jo, de som skal ta den i bruk. Elevrådene ble involvert. Ansatte og foreldre. Rådmann i Jevnaker, May-Britt Nordli, forteller om en spennende og morsom prosess, som inkluderte skolebygging med legoklosser og barn som jublet over å bli spurt til råds. For hvordan skal egentlig en skole se ut? – Responsen vi fikk var svært positiv, i tillegg til at vi fikk mange ønsker og råd for hvordan vi kunne legge til rette for en best mulig skolehverdag. Det er viktig og nyttig å lytte, og det ser vi resultater av nå, forteller hun og peker på skissene over den nye skolen. – Vi ønsker å samle trinnene og strukturere skolen etter filosofien «flerbruk, fellesskap og fleksibilitet». Nye Bergerbakken skole oppfyller disse kriteriene.

32

Magasinet Ringerike 2/2017

Prosjektet vil få oppstart etter sommeren i år. Så hva møter egentlig elevene første skoledag i 2019? En ny fløy skal huse 1.–4. trinn, som får nærhet til grupperom, allrom, og felles garderober. Her vil de også finne et nytt rom for mat- og helsefaget samt et arbeidsrom for ansatte. Administrasjonsfløyen vil bli utvidet for å gi plass til flere ansatte. I tillegg vil eksisterende fløyer bli pusset opp med hjemmebaser for trinnene, som i nybygget. Det vil også gi plass til et nytt rom for undervisning i kunst og håndverk. En ny gymsal vil også se dagens lys. Endelig vil utearealene også få et ansiktsløft. Prislappen er på 124 millioner kroner. – Det har aldri vært tvil om at vi skulle gjøre dette, men heller hvor mye det skulle koste. Løsningen vi ser foran oss i dag, er enstemmig vedtatt i kommunestyret, slår rådmannen fast. – Begrunnelsen for å bygge ut og endre strukturen er pedagogisk. Det har kommunestyret vært veldig opptatt av. Vi legger ikke skjul på at vi har hatt for dårlige resultater i Jevnaker-skolene, og mener at ved å rendyrke en ungdomsskole og bygge ut Bergerbakken skole, kan bidra til å skape bedre resultater.


Foto: Jevnaker kommune

Begrunnelsen for å bygge ut og endre strukturen er pedagogisk. Ved å rendyrke en ungdomsskole og bygge ut Bergerbakken skole, kan bidra til å skape bedre resultater. Rådmann i Jevnaker, May-Britt Nordli og Berthe Cecilie Bjørnstad jobber systematisk med å styrke Jevnaker-skolene.

Det betyr at det er plass til veldig mange nye barnefamilier i årene som kommer, avslutter rådmannen med et smil.

Foto: Mette Eriksen

FOR HALVANNET ÅR SIDEN flyttet Berthe Cecilie Bjørnstad tilbake til Jevnaker, etter mange år i Osloskolen, og startet i jobben som kommunalsjef for Oppvekst og læring. I løpet av sine 18 måneder i sjefsstolen har hun jobbet systematisk med å styrke Jevnakerskolene. En av Bjørnstads oppgaver er å sy sammen gode team, heve kompetansen blant ansatte og skape gode skolemiljøer. Hun vil være tidlig ute med å forberede de ansatte på en ny skolehverdag: – Vi har startet med å forberede overgangen. Allerede fra august 2017 blir Bergerbakken skole for 1.–7. klasse under administrasjon av rektor Roy Korslien, selv om 5.–7 trinn vil ha lokasjon på Jevnaker skole frem til ny skole er klar. Samtidig blir Jevnaker skole en ren ungdomsskole. Det er to kulturer som møtes, da må vi finne gode måter å samarbeide på foruten å få på plass det rent administrative og praktiske. I 2016 opplevde Jevnaker kommune befolkningsvekst på en prosent. Tallet er høyere enn hva Ringerike og Hole noterte samme år. Det forteller at Jevnaker er en attraktiv kommune, med mange fortrinn, selv uten å regne med boligprisene, som fortsatt er litt lavere enn Ringerike. – Jevnaker er en tettbygd kommune, med nærhet til alt og gangavstand til det meste; skoler, barnehager, fritidstilbud og handel. Når vi styrker skolene, er det også en måte å rigge for vekst. Dagens elevtall er 170 på Bergerbakken skole (totalt 890 elever i Jevnaker kommune), mens det fra skolestart 2017 vil være ca. 270 elever. I tillegg har vi Toso skole, som også er en rendyrket barneskole, samt Jevnaker ungdomsskole.

Det er to kulturer som møtes, da må vi finne gode måter å samarbeide på foruten å få på plass det rent administrative og praktiske. Magasinet Ringerike 2/2017

33


Næringsliv på Ringerike

Satser på næringsbygg og storhandel på Hvervenmoen:

– utvikler handelsbyen Hønefoss AKA vokser og dette kombinert med sterkt lokalt engasjement for utvikling i Ringerike, har medført at de allerede er godt i gang med neste trinn i utviklingen av Hvervenmoen Næringspark. De har et klart mål om 2 000 nye arbeidsplasser når alt står ferdig. TEKST: TRUDE BERG HAUGE

D

en som har vendt blikket opp i det man passerer Hvervenmoen, har ikke kunnet unngå å legge merke til byggevirksomheten som har pågått på taket av AKAs kontorbygg HM49. Resultatet er blitt en splitter ny, åttende etasje. Siden AKA flyttet til den nye hovedfløyen i HM49 for fem år siden, har selskapet sakte men sikkert vokst seg ut av sine kontorer. Løsningen ble å bygge på en etasje – en noe uortodoks løsning som på alle måter har vist seg å være en genistrek. Fra balkongene i den nybygde åttende etasjen, har administrasjonssjef Guro Thoresen, utviklingsdirektør Terje Dahlen og resten av AKA orkesterplass til den hektiske byggevirksomheten som pågår utenfor kontoret deres. For det er ikke bare i høyden det vokser i Hvervenmoen Næringspark. – Vi går unektelig spennende tider i møte i Ringeriksregionen. Det gjør vi også her på Hvervenmoen. Byggingen av kontorbygget HM33, som er første del av vårt andre byggetrinn, er igangsatt og i 2018 er det planlagt byggestart for et ca 16.000 kvadratmeter stort handelsbygg på midtre del av næringsparken, forteller en svært fornøyd utviklingsdirektør.

DET HAR VÆRT LITT AV EN utvikling – fra AKA i sin tid investerte i de enorme tomtearealene på Hvervenmoen, frem til området i dag står ferdig regulert for nærmere 40.000 m2 storhandel og 40.000 m2 kontorarealer. Målet, etter endt byggevirksomhet, er å tilføre området hele 2.000 nye arbeidsplasser. I mai ble første spadetak tatt for kontorbygget med adresse Hvervenmoveien 33 (HM33). Det nye kontorbygget er et samarbeidsprosjekt mellom AKA og Ringeriks-Kraft. Tronrud Bygg er totalentreprenør for bygget, som er forventet å stå ferdig i juni 2018. HM33 BLIR ET åtte etasjer høyt, moderne og energieffektivt kontorbygg med solcelleanlegg. Det er bygget etter såkalt passivhusstandard – det vil si et bygg med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. Kontorbygget er på totalt 5.100 kvadratmeter, og allerede før byggestart er seks av de åtte etasjene solgt eller skrevet leieavtale på. Innen bygget står ferdig, er byggherrene rimelig sikre på at også de to siste etasjene vil være fylt opp. Ringeriks-Kraft vil alene legge beslag på tre av åtte etasjer, i tillegg til betydelige lagerarealer. De vil dermed endelig kunne samlokalisere all sin virksomhet i Ringerike. Andre eiere/ leietakere er Roar Jørgensen AS, ECT, Norconsult og Foreningen til Bægnavassdgragets regulering. I MOTSETNING TIL DE MER merkantile og økonomibaserte selskapene i HM49, vil HM33 bestå av et spennende, teknisk kompetansemiljø. Det nye og moderne kontorbygget vil bli driftet som et sameie, med blant annet felles parkeringskjeller og kantine. – Nybygget vil, med sine nytenkende og aktivitetsbaserte kontorløsninger, helt klart bidra til øke attraktiviteten for nyetableringer i regionen vår. De fleksible og moderne lokalene vil skape nye former for samhandling, effektiv jobbing samt dynamisk vekst i et imponerende kompetansefellesskap som vil tilføre 200 nye arbeidsplasser til Hvervenmoen, forteller Dahlen.

HM33 blir et åtte etasjer høyt, moderne og energieffektivt kontorbygg med solcelleanlegg. 34

Magasinet Ringerike 2/2017


FOTO: AKA

Hønefoss – regionhovedstad for handel: Våren 2016 inntok storhandelen Hvervenmoen. På til sammen 19.000 kvadratmeter, åpnet de vekstvinnende storhandelkjedene Coop OBS Bygg, Europris, Rusta, Jula, Biltema og Expert sine ”Big-box” konsepter – Coop Bygg med eget varehus på 6.500 kvadratmeter, de andre side om side på andre siden av veien.

De kjedene som nå er etablert, har sett på Hvervenmoen som et ideelt sted. De krever store arealer og god tilgjengelighet – det var en forutsetning for at de etablerte seg på Ringerike. satsingsområde. Men med et grunnleggende sterkt lokalengasjement, har de allikevel satset på bygging og nyetablering av næringsbygg på Ringerike. På spørsmål om hvorvidt AKA har flere byggeprosjekter på gang i nærområdet, svarer utviklingsdirektøren raskt. – Vi jakter ikke på nye prosjekter, men vi går heller aldri av veien for en god handel. FOTO: TRUDE BERG HAUGE

VÅREN 2016 INNTOK storhandelen Hvervenmoen. På til sammen 19.000 kvadratmeter, åpnet de vekstvinnende storhandelkjedene Coop OBS Bygg, Europris, Rusta, Jula, Biltema og Expert sine ”Big-box”-konsepter – Coop Bygg med eget varehus på 6.500 kvadratmeter, de andre side om side på andre siden av veien. – De kjedene som nå er etablert, har sett på Hvervenmoen som et ideelt sted. De krever store arealer og god tilgjengelighet – det var en forutsetning for at de etablerte seg på Ringerike. Hadde de ikke kommet til Hvervenmoen, så hadde de antagelig ikke kommet til vår region i hele tatt, mener Dahlen. – Det er her imidlertid viktig å understreke at Hvervenmoen aldri har vært ment å skulle konkurrere med sentrumshandelen; men heller være et supplement for å gjenskape Hønefoss som regionhovedstad for handel. Med kundetilstrømning også fra Valdres, Hallingdal og en større del av Modum, viser nye beregninger en rekkevidde på 120.000 mennesker. Det mener Dahlen bestemt burde gi ringvirkninger til resten av den lokale varehandelen. Neste, og foreløpig siste del av byggetrinn to, et nytt handelsbygg med plassering i sentrum av Hvervenmoen Næringspark, er for lengst ferdig på tegnebrettet og vil inneholde ytterligere 15.000–17.000 kvadratmeter storhandel. Men noe nytt kjøpesenter er det ikke snakk om; her er reguleringsplanene klare. – Vi har helt klare rammer å forholde oss til. Det blir hverken serveringssteder eller leietakere på mindre enn 2.000 kvadratmeter på Hvervenmoen, bekrefter Dahlen. Det er fremdeles drift og utvikling av næringseiendommer, med hovedsakelig dagligvarebransjen som leietakere, som er AKAs

– Vi er svært fornøyde med å benytte en lokal totalentreprenør, som igjen i størst mulig grad bruker lokale underleverandører. Anbudet vant imidlertid Tronrud Bygg i knallhard konkurranse med flere andre aktører, forteller Guro Thoresen og Terje Dahlen.


– Jeg skal uansett komme til mål. Jeg har aldri brutt et løp, sier Arne som løp sin første maraton da han var 59 år.

NAVN:

ARNE DAHLEN (82)

FØDT:

JEVNAKER

IDRETT:

MARATONLØPER

MÅL:

FULLFØRE SITT 82. MARATON OG SITT 23. RINGERIKSMARATON

Vi tar av oss hatten for Arne. STOLT SPONSOR AV RINGERIKSMARATON OG LANGSIKTIG, HARDT ARBEID

VippsGO - Flytt butikken inn i appen VippsGO gir deg muligheten til å sette opp en liten butikk inni Vipps-appen. Og det er superenkelt. Det tar ca. 30 minutter, og Vipps, så har du satt opp butikken din. Da kan kundene forhåndsbestille fra Vipps-appen og gå i kassen for å hente varene. Ferdig betalt.

VippsGO. Enkelt for deg. Enkelt for kunden. Klar, ferdig, GO!

www.honefossbank.no


Næringsliv på Ringerike

UNGE ANSATTE

ble oksygenbombe for bedriften Smurfit Kappa har gitt seg selv et ansiktsløft. Med nye unge krefter, innovasjonsarbeide og framtidsrettet tenkning har de en klar målsetning om å være en framtidsrettet bedrift. TEKST & FOTO: INGVILD DRANGE TRONHUS

N

ye, unge mennesker ble ansatt som et friskt pust for å henge med i tiden. Den tradisjonsrike bedriften som produserer bølgepappemballasje og massiv papp er norsk, har internasjonal tilhørighet men med lokal kompetanse. De holder til på Hensmoen i Ringerike.

avdelingen, Martine Torget Hallset (31), trainee Tuva Aspestrand Bjerke (28) og produktutvikler Jørgen Bekken (24) har kommet inn i bedriften som et friskt pust. – De har pågangsmot og åpent sinn. Dessuten tør de å utfordre oss litt, forteller Scarlett.

DET ER UTVIKLING som står i fokus hos Smurfit Kappa. De ønsker å ligge i fremkant i markedet de opererer i og utvikle seg i takt med omverdenen. – For at vi skal klare å utvikle oss og følge med i tiden, har vi valgt å snu litt på måten vi organiserer oss. Vi har valgt å se framover. Vi ønsker å sikre arbeidsplassene våre for framtiden og ha et stort fokus på våre kunder, sier salgs- og markedsdirektør, Johnny Scarlett. Han mener leder i innovasjons- og produktutviklings-

SMURFIT KAPPA BLE tipset om Bjerke av et rekrutteringsbyrå. – Jeg søkte egentlig etter noe helt annet, men er veldig glad for at jeg endte opp her, sier Bjerke, som er trainee i konsernets”Younggraduate-program” på tre ganger åtte måneder. – Hvis jeg skulle se for meg en drømmejobb etter endt studie, ville dette vært drømmen. Jeg har stor påvirkningskraft her. Jeg får muligheten til å være ny og ville mye. Her er det helt topp, sier Bjerke, som er utdannet siviløkonom fra universitetet i Århus.

Smurfit Kappa deltok i ”Innovasjonsløft Ringerike” som en del av flere nye tiltak de iverksatte i forbindelse med innovasjonsarbeidet.

Magasinet Ringerike 2/2017

37


Næringsliv på Ringerike Friskt pust: Smurfit Kappa satser på innovasjon. Nye unge krefter har kommet inn i bedriften som et friskt pust. Fra venstre: Trainee Tuva Aspestrand Bjerke, leder i innovasjons- og produkt-utviklingsavdelingen, Martine Torget Hallset og produktutvikler Jørgen Bekken.

HALLSET HADDE etter flere år i oljebransjen lyst å prøve noe nytt. At hun som 31-åring skulle få muligheten til å lede en avdeling i en stor bedrift, var kanskje mer enn hun torde å håpe på. – Jeg er utrolig glad jeg har fått denne spennende muligheten. Man får jo lyst å gjøre det skikkelig bra. At jeg i en så ung alder har fått en lederstilling gjør at jeg ikke bare lunter videre, men trøkker litt på, sier Hallset, som er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. En av hennes flaggsaker er å implementere innovasjon i bedriften. – Man er nødt til å drive med innovasjon hvis man skal sikre seg for framtiden. Jeg har stor tro på innovasjon. Jeg tenkte at Smurfit Kappa hadde behov for å være del av en formalisert prosess, sier Hallset. Som en del av hjørnesteinsbedriftens innovasjonsarbeid ble Smurfit Kappa med i Innovasjonsløft Ringerike. – Det har vært utelukkende positivt for oss å være med på det. Det er en bonus å få snakke med andre bedrifter i distriktet, små eller store, og dele erfaringer med dem. Vi lærer av hverandre. Men, det holder ikke bare å være til stede på samlingene. Det er hardt arbeid, sier Hallset.

SCARLETT MENER Smurfit Kappa vil dra frukter av innovasjonsarbeidet. – Vi er inne i en lang prosess. Vi er langt i fra ferdig, men vi ser at vi greier å implementere innovasjonstenking i bedriften. Vi er mange ansatte med flere avdelinger, men vi har stor tro på dette. Vi ønsker å forandre oss i takt med markedet, sier Scarlett. Han mener innovasjonsbølgen de surfer på er en nødvendig prosess for at Smurfit Kappa skal bli så gode som de kan for seg selv og sine kunder. – Verden går videre og vi må henge med. Både for oss selv og for kundene våre sin del, sier Scarlett.

Vi er inne i en lang prosess. Vi er langt i fra ferdig, men vi ser at vi greier å implementere innovasjonstenking i bedriften. Vi er mange ansatte med flere avdelinger, men vi har stor tro på dette.

38

Magasinet Ringerike 2/2017


LEVERANDØRER OG UTSTILLERE TIL VÅRT STORE

julemarked 8.-10. DESEMBER

futuria.no

VI SØKER:

HØNEFOSS

VI ØNSKER PRODUKTER AV HØY KVALITET INNEN HÅNDVERK, INTERIØR, JULEVARER, LOKALE MAT- OG DRIKKEVARER M.M.

Kan du bidra med aktiviteter og opplevelser som gir julestemning? FOR MER INFORMASJON: post@fengselet.com eller tlf 928 20 002

STORGATEN 9 · HØNEFOSS · www.fengselet.com

Digger du regnskap og økonomistyring? Ikke!!!? Flaks for deg, for det gjør vi!

www.v-b.no Tlf.: 32 12 32 12

Betongelementer – varig estetikk

– med kvalitet som signatur Vår hverdag består av tett og god dialog med våre kunder. Kvalitet i alle ledd.  32 11 69 00  hvervenrevisjon.no

KLOVNER I KAMP

12. august 2017

Haugerstranda, Jevnaker

(Gratis adgang)

(18 års aldersgrense)

Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no

Ingen har levert mer mat på Ringerike enn oss, og slik skal vi fortsette.

KOLDTBORD - TAPAS - SNITTER - JULEMAT - MIDDAG

Aktiviteter på land og vann, for store og små, hele dagen. Festkonsert på kvelden.

www.spenncon.no

VAZELINA

ILA AUTO

Følg oss og se fullstendig program på facebook og instagram.

- DU RINGER, VI BRINGER!  Lik oss på Facebook | rustadkafe.no | Tlf. 32 18 10 10


Vi kan ikke sende deg til himmels, men vi kan gi deg et løft. Skal du lykkes, er det deg det kommer an på. Spør du en gründer vil vedkommende trolig si at du i tillegg bør søke kontakt med flinke folk. Da Aage Thoresen i AKA og Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft planla et nytt kontorbygg på Hvervenmoen, var de ambisiøse. De ønsket ikke bare et moderne bygg. HM33 skulle i tillegg bli et teknologisk kraftsentrum i regionen. Et sted der drømmer kunne realiseres.

Fremtiden handler om å søke sammen og utnytte hverandres spisskompetanse. Ringeriks-Kraft sier at de er gode alene, og bedre sammen. Dette er også et motto for HM33. Spaden er nå i jorda på Hvervenmoen. HM33 er klart til innflytting sensommeren 2018. Flere teknologibedrifter har allerede latt seg inspirere av visjonen bak det nye kraftsentrumet, og har reservert plass.

Ønsker du å være en av oss, har du flere muligheter. Du kan investere i din egen seksjon eller vi kan inngå en leiekontrakt. AKAs utviklingsdirektør Terje Dahlen vil gjerne komme i kontakt med virksomheter som deler vår visjon, og som vil være med der det skjer. Ta kontakt med Terje på telefon 952 24 171 eller på mail terje@aka.no

Bygget på mer enn 5.000 kvm, over 8 etasjer, har plass til flere.

Vi har lenge ønsket å samlokalisere vår virksomhet . Dette vil gi positive synergier både økonomisk og praktisk. Vi gleder oss til et tett “samboerskap” - både internt og med andre bedrifter OLE SUNNSET, KONSERNSJEF, RINGERIKS-KRAFT

God alene – bedre sammen


Et lite utvalg av det som skjer

#OPPLEV RINGERIKE SOMMERUTSTILLING PÅ GALLERI KLEVJER

10. juni til 24. september. Galleriet holder til i en fantastisk bygning fra 1820 i den gamle militærleiren som nå utgjør Helgelandsmoen Næringspark. Åpningstider: Lørdag: 11.00–16.00, søndag: 12.00–17.00 www.galleriklevjer.no

KISTEFOS-MUSEET

Kistefos, 21. mai–8. oktober Årets nye skulptur, The Ball av Ilya Kabakov, er nok en fantastisk gave til Skulpturparken fra Christen Sveaas. I Kunsthallen vises i år utstillingen Human Nature: Doing, Undoing and Redoing av den verdenskjente franske kunstneren Louise Bourgeois (1911–2010). www.kistefos.museum.no

JAILHOUSE ROCK

NRK SOMMERTOGET KOMMER TIL HØNEFOSS

Fengselshagen 27. juli – 19. august Spenn fast sikkerhetsbeltet og gjør deg klar for et nytt Jailhouse Rock-show i Hønefoss. Koordiner vennegjengen, naboer, familie eller kollegaer, slipp rockefoten løs og sikre dere billetter til sommerens store rockeshow. www.ringbillett.no

Hønefoss stasjon, 2. august kl 14.09 Stor folkefest med direktesendt tv og radio! NRKs minutt for minutt-team ruller rundt på norske jernbanelinjer i sommer mens de lager programmet Sommeråpent.

RINGERIKSDAGEN

ROCKEFROSKENE

”SPIS, DRIKK OG SYNG!”

RINGERIKSMARATON MED MARATONFEST

CRAZY NIGHT

Glatved brygge, 9.–25. juni Det er klart for nye forestillinger med de superpopulære Rockefroskene i Hønefoss. I år heter forestillingen Pingla forelsker seg, og det er igjen duket for moro og spenning for barn i alle aldre! www.ringbillett.no Hole–Ringerike–Jevnaker 19. august Velkommen til Norges største maratonstafett – og maratonfest på Sundvolden hotell med Drolsum Stasjon, Trang Fødsel og Yang-Breakers. www.ringeriksmaraton.no

RANDSFJORDFESTIVALEN

Haugerstranda, Jevnaker, 12.august Det blir aktiviteter på dagtid for store og små i vann og på land. Dagen avsluttes med uoffisielt NM i tømmerløp, Jonas Rønning er speaker. Konsert på kvelden med lokale artister, Ila Auto, Vazelina og Klovner i Kamp. www.ticketmaster.no

Hønefoss sentrum 2. september En dag hvor lag, foreninger, organisasjoner, bedrifter og etablerere fra hele Ringeriksregionen viser seg fram i Hønefoss sentrum. www.ringeriksdagen.no Fengselet 9. september kl. 19 Svein Olav Blindheim og Werner Storskogen byr på en aften med sang og musikk fra sine rikholdige mapper. En kveld med løs snipp, det nærmeste vi kommer en offentlig privatfest i Hønefoss. www.fengselet.com Brasserie Fengselet 16. september Kjøkkenets ”kokkefanger” gjør opprør, og lar seg rive med i en reise av ”galskap og kreativitet”. De disker opp med utallige retter basert på gode råvarer – og gir oss en skikkelig smaksreise! www.ringbillett.no

BOK OG BOLLAS LITTERATURFEST

Fengselet lørdag 30. september kl. 12 Vi får besøk av en ekte forfatter som leser fra boka si! Passer barn 3-6 år. www.fengselet.com

POSTNORD-LIGAEN, 2. DIVISJON – AKA ARENA Hønefoss BK – Odd 2, 19. juni kl. 18.00 Hønefoss BK – Hødd, 2. juli kl. 14.00 Hønefoss BK – Vidar, 5. august kl. 16.00 Hønefoss BK – Byåsen TF, 20. august kl. 14.00 Hønefoss BK – Nardo, 26. august kl. 14.30 www.honefossbk.no

Magasinet Ringerike 2/2017

41


– Nei! Nå har jeg aldri sett maken! ropte prinsessen. – Her ser du maken, sa Askeladden, og tok opp det andre bukkhornet. FRA ASBJØRNSEN OG MOES «PRINSESSEN SOM INGEN KUNNE MÅLBINDE»

f oto :

LOCOMOTIV/Jan T. Øverstad

Velkommen til eventyrenes rike! Følg oss på Facebook! /ringeriksregionen www.ringerike.no


#OPPLEVRINGERIKE

IKKENO’ Å FINNE PÅ? JODA, PÅ RINGERIKE SÅ... ...kan vi liste opp 101 forslag på stående fot, og deretter tenker vi du er klar til å slå rot. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nyt Kongens utsikt Gå spektakulære Mørkgonga Slå en Hole in one på Tyrifjord Golfklubb Kom helt til topps i klatreveggen på Hønefoss Arena Blås dit eget glass på Hadeland Glassverk Ta storgjedda i Tyrifjorden Bad naken i Røsstjern Gå på måneskinnstur til Sørsetra Kjør vannsklia på Ringeriksbadet Ta en backflip i Ringkollen Parken Opplev Veien til stillhet på Kistefos-Museet Ta på klovnebuksene og dra på curlingbanen på Jevnaker kunstisbane Plukk og spis mais på Bjørke gård

14. Sykle enduro i Kalkverkåsen 15. Fang din egen kreps i Steinsfjorden 16. Nyt kunstopplevelser og Napoleonskake på Galleri Klevjer 17. Le deg skakk på Hønefossrevyen 18. Få rockefoten på Jailhouse Rock 19. Meld deg på Ringeriksmaraton og løp gjennom regionen. 20. Opplev barndommens landhandel i Storgata 9 på Jevnaker 21. Slå kulderekorder på Sokna 22. Bestill billetter til Nils & Ronnys TV-show Handlingens menn 23. Kom til Hønefoss stasjon når sommertoget stopper 2. august 24. Slipp en promp på toppen av Gyranfisen 25. Gå i 17. mai toget med Emigrateme.com – amerikanere 26. Føl suget fra bakhjulet til verdensstjernene når Tour of Norway starter 17. mai 27. Sykle opp Riperbakken 28. Opplev Ringerike fra lufta – ta en hangglidertur fra Kronprinsens utsikt 29. Dra skinnet av pølsa hos Leiv Vidars slakterforretning 30. Bli med på hockeyfest sammen med Ringerike Panthers 31. Opplev tiurleik på Holleia 32. Ut på bøljan blå med Dronning Tyra 33. Få deg et lite eventyr på Krokskogen 34. Plukk blåveis med Blåveispiken mens dere rusler på Ringerike 35. Spis en velfortjent bolle på Løvlia 36. Ta et deilig bad på Røsholmstranda

37. Spis et eple fra Ringvold frukthage 38. Gå mil etter mil i flotte skiløyper på Vikerfjell 39. Dra på kanotur ned Randselva 40. Gå på skulpturjakt i Hønefoss sentrum 41. Bygg muskler i Tufteparken i Søndre Park 42. Smak verdens beste cheddarost på Thorbjørnrud hotell 43. Spis romantisk middag i en fengselscelle på Brasseriet Fengselet 44. Se verdens vakreste solnedgang fra Gyrihaugen 45. Dra på flyshow på Eggemoen 46. Kom i helt feil julestemning på O’jul med din glede 47. La barna rocke på bryggekanten med Rockefroskene 48. Kjøp med deg Ringerikspoteter rett fra gården 49. Stå i kø på vei hjem fra fjellet 50. Bli jagd av en svane ved Steinsfjorden 51. Ri på elgen i Hønefoss 52. Gå på pilgrimsvandring enten du tror eller tviler 53. Kos deg i grillhytta på Ringkolltoppen 54. Kjør hundespann med Bjerkeli villmarksopplevelser 55. Spis BBQ på Sørsida hos Norges beste grillkokk 56. Gå på konsert i Bassgarasjen 57. Ta et Bokbad i Kulturstiftelsen Fengselet 58. Sjekk mulighetene på ringeriksjobb.no 59. Plukk kantareller i Krokskogens dype skoger 60. Prøv en dobbel aksel og piruett med skru i ishallen i Schjongslunden 61. Ta en kaffe på Narum og la barna leke på lekeplassen på Søndre Torg 62. Plukk tyttebær i Strømsoddbygda 63. Gå berserk i rollespillet «Eventyrspillet» på Veien kulturminnepark 64. Besøk middelalderkirken Bønsnes kirke 65. Gå på quiz på Kooperativen 66. Prøv skiskyting i Hovsmarken, treff nye venner 67. Meld fotballaget på Knøttecupen 68. Løp en mil fortere enn du noensinne har gjort i Hytteplanmila 69. Bli din egen Ninja Warrior i Chicken race 70. Det er i motbakke det går oppover, meld deg på Villmann Hillclimb

71. Kjør bilen sønder og sammen på Eriksplassen 72. Opplev Ringerike på Ringeriksdagen første lørdag i september 73. La barna gå Karusellrenn på skiarenaene 74. Spis sikrogn og gjeddekaker på Villfisken 75. Bestig Nordmarkas høyeste punkt Svarttjernshøgda 76. Ta et isbad sammen med rådmann i Hole på Vinterfestivalen 77. Vil du ha et nytt eventyr, kontakt Jørgen Moe 78. Ta et bad på Nøklebytangen 79. Hopp bakken ned i Ringkollen hoppanlegg 80. Gå på rockekonsert på Glassheim Rock & Kulturscene 81. Stå på bybrua og kjenn bruset fra Hønefossen 82. Luft tærne på Verkebrygga ved Randsfjorden 83. Besøk graven til Halvdan Svarte, Halvdanshaugen 84. Kjør Lada til Hønefoss 85. Spis en kebab på Galaxy 86. Ta rasshølsklia på Heierenstranda 87. 88. 89. 90. 91.

Ta en paraplydrink på Juvelen Gå på skøyter på Øyangen Ta dobbelsalto i turnhallen i Hønefoss Arena Bli med på kanefart på Kleivstua Legg sommerferien til Sperillen og Buttingsrud camping 92. Gå på konsert, teater, revy, opera, konferanse, foredrag mm på Ringerike kultursenter 93. Dra på seminar på Sundvolden Hotel 94. Svøm både ute og inne på Klækken hotel 95. Ta en solbærtoddy på Tverrsjøstallen 96. Kjøp deg nytt antrekk i byens flotte sentrumsbutikker 97. Gå på fotballkamp på AKA arena 98. Nyt stillheten og grønt gress under føttene i Riddergården 99. Føl Hønefoss på pulsen mens du tar en caffelatte eller to på Eger & co. 100. Bli med på åpningen av årets sesong på Kistefos-Museet 21.mai 101. Hvorfor ikke bare flytte til Ringerike – da får du alt!

Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike utgjør Ringeriksregionen, med Hønefoss som regionhovedstad.


SENTRUM

22.-24. JUNI TORSDAG

NATTÅPENT

BUTIKKENE HAR GODE TILBUD HELE DAGEN!

Timestilbud kl 21-24

KL 17.00 GRATIS KONSERT PÅ SØNDRE TORV

Morgan Sulele FREDAG

NORGES LENGSTE GRILL TENNES KL 17 I GÅGATA Butikkene har åpent hele dagen! LØRDAG KL 11-16

BARNAS FESTDAG Aktiviteter, konkurranser og gode tilbud. Kom og bli med!

futuria.no

i Hønefoss

Midtsommer

Magasinet Ringerike 2/2017  

Årets andre utgave av Magasinet Ringerike er klart. Les om kjøkkensjef Bent Borge som jakter på "Smaken av Ringerike", boligmarkedet i Ringe...

Magasinet Ringerike 2/2017  

Årets andre utgave av Magasinet Ringerike er klart. Les om kjøkkensjef Bent Borge som jakter på "Smaken av Ringerike", boligmarkedet i Ringe...

Advertisement