Lehti 3/2023

Page 1

KAUPPA KAMARI

70

vuotta

elinvoimaista

talousaluetta rakentamassa

NRO 3 / 2023

ELOKUUSSA 2024 VAPAUTUU

10 000 m² MUOKATTAVAA TEOLLISUUSTILAA

Elokuussa 2024 vapautuu aktiivisella

Sahanmäen teollisuusalueella n. 10 000 m² kohde, joka muuntautuu monipuolisesti yrityksesi kasvun ja tarpeiden mukaan. Tilat koostuvat useammasta yhteen liitetystä hallista, jotka soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen.

-Tilat eriytettävissä eri toimijoiden kesken

-Tilojen korkeudet 4-7 metriä

-Aidattu piha

-Mahdollisuus pihavarastointiin

HYVINKÄÄLLÄ
www.rentto.fi/niinistonkatu8-12 Eeva
eeva.vanhatalo@rentto.fi 040 7070 868 Kysy lisää, autamme mielellämme! Näkyviä jälkiä Vuodesta 1938 85v
Vanhatalo

Riihimäen-Hyvinkään

KAUPPAKAMARI

www.rihykauppakamari.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Marja Heinimäki

TOIMITUSSIHTEERI

Tuija Hämäläinen

TAITTO

Tuija Hämäläinen

Inka Hakala

PALAUTTEET:

tuija.hamalainen@rihykauppakamari.fi

ILMOITUSMYYNTI

Tuija Hämäläinen

Norcall

JULKAISIJA

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Kankurinkatu 4-6

05800 Hyvinkää

ILMESTYMINEN

Neljä kertaa vuodessa

PAINO

Japeri Oy, Hyvinkää

JAKELU

800 kpl

SELATTAVA SÄHKÖINEN VERSIO www.rihykauppakamari.fi/viestinta

ISSN 2670-3394 (painettu)

ISSN 2670-3408 (verkkojulkaisu)

Kauppakamarimme täyttää 70 vuotta

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle.

Silloin Suomi on hyvä maa asua, kouluttautua, elää ja yrittää.

Tämä perusperiaate ei ole muuttunut, vaikka käsitteistö ja sanoitus onkin kehittynyt vuosien varrella.

Kaupankäynti ja kansainvälisyys ovat kantaneet paitsi talousaluettamme myös koko Suomea. Näiden 70 vuoden aikana talousalueemme ja Suomi ovat nousseet menestystarinaksi.

Kaikki hyvinvointi yhteiskunnassa lähtee lopulta yrittämisestä.

Menestyvä yrittäjä tai johtaja saa yrityksensä kukoistamaan, ja kannattavasta liiketoiminnasta tulee voittoa, josta maksetaan veroja yhteiskunnalle, joka tarvitsee niitä toimintojensa rahoittamiseen.

Tyypillisesti suurin osa voitosta sijoitetaan takaisin yritykseen erilaisten investointien muodossa. Investoinnit mahdollistavat kasvua, ja kasvu tarvitsee työntekijöitä. Ihmiset saavat töitä ja voivat suunnitella omaa elämäänsä, ja samalla yritys kasvaa.

Kasvava yritys tekee parempaa tulosta ja maksaa enemmän veroja. Positiivinen kierre kantaa koko yhteiskuntaa.

MARKKU E. RENTTO

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARI

Onko niin, että koska yrittämisen merkitys ja vaikutus yhteiskuntaan on itsessään niin yksinkertainen, sen tärkeys ja sen luoma hyvä aina tuntuu unohtuvan politiikan monimutkaisuuden ja uusien virtausten alle?

Kauppakamarimme pyrkii vaalimaan, suojelemaan ja edistämään elinkeinoelämämme menestymisen mahdollisuuksia myös tulevat 70 vuotta.

Vilpittömät kiitokseni kaikille kauppakamarimme toiminnassa mukana olleille näinä kuluneina vuosina ja onnitteluni, meille kaikille, komeasta saavutuksesta.

PÄÄKIRJOITUS
KAUPPAKAMARI 3

Ikkunan hukkalämpö ja aurinkotehot talteen

Air Termicon avulla

Parempi ilmanvaihto energiatehokkaasti

Air Termico ja Air-In® Kameoleontti tuloilmaikkunaventtiileillä on toimialan parhaat vedottomat ilmamäärät sekä tehokkain tuloilman esilämmitys.  Tuotteissa on huomioitu asiakkaiden toiveiden lisäksi äärimmilleen kehitetty ekologisuus ja ilmaisen aurinkoenergian hyödyntäminen.

Air-In® Kameleontti ja Air Termico venttiilit parantavat huoneistojen energiataloudellisuutta ja energialuokitusta luoden merkittäviä säästöjä kalliisiin lämmityskustannuksiin.

Air Termico on nyt

SUPER!

Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on uudistunut!

Uudistettu malli on muotoiltu uudelleen ja sen ääni- ja ilmatekniikkaa on entisestään parannettu. Lisäksi Air Termico Superin asennus on helpompaa ja nopeam-paa. Uuden muotoilun ja ominaisuuksien ansioista venttiili ja suodatinpalkki ovat lähes huomaamattomia. Ota

Mikäli taloyhtiössäsi ei vielä ole tuloilmaikkunaventtiileitä, otathan yhteyttä niin autamme.

Uusi säätöominaisuus venttiilissä, sekä suodatinpalkissa mahdollistaa tarkan ilmamäärän säädön. Yhdessä suodatinpalkin ja venttiiliosan uusilla ominai-suuksilla saavutetaan parempi äänen vaimennus, sekä huippuunsa hiottu energian säästö.

Air Termico Oy | Kivikonkierto 12, 05460 Hyvinkää www.airtermico.fi | asiakaspalvelu@airtermico.fi | +358 50 3005 474 www.dir-air.fi | asiakaspalvelu@dir-air.fi | +358 10 4215 700
yhteyttä!

RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARI

Lehti 3/2023

3 PÄÄKIRJOITUS

Hallituksen puheenjohtaja

Markku E. Rentto

6

7

YHDESSÄ KOHTI TAVOITTEITA

Kauppakamarin toimitusjohtaja

Marja Heinimäki

PIENI KURKISTUS PERUUTUSPEILIIN

Anne Pevkur

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ

8

11

12

KONECRANES

Zero4-hanke

HR LEGAL SERVICES Sosiaalinen vastuu ei vaadi ihmetekoja

KONE Johtaja, pidä kiinni osaajistasi!

15 SAKO Sako - vuodesta 1921

OP ETELÄ HÄME / OP UUSIMAA

Vastuullisuuden merkitys yritysliiketoiminnassa korostuu 16

19 RTV RTV - 72 vuotta maali- ja pintamateriaalikauppaa

JÄSENEN KYNÄSTÄ

21

KYTÄJÄ GOLF

Johtamisseminaari kokoaa liike-elämän vaikuttajat Hyvinkäälle

RAHABALANSSI

Taloudellinen hyvinvointi on yhteisön ja toimintaympäristön hyvinvointiteko 23

TUKIVIIDAKOSTA TUOTTAVAAN

TYÖHÖN

HRA-MARKKINOINTIYHTEISTYÖ

Juho Toivolan ajatuksia HRA:sta

Työministeri Arto Satonen KOULUTUKSET

SISÄLTÖ
AAMUKAMPA HARVENEE Tuija Hämäläinen
25 KATSAUS
27 28
36
38
KAUPPAKAMARI 5
35 iLMOITUSTAULU
3

MARJA HEINIMÄKI

TOIMITUSJOHTAJA

RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARI

Yhdessä kohti tavoitteita

Tavoite on tahtotila tulevasta. Se on se voima, joka ohjaa meitä, antaa suunnan ja motivoi eteenpäin. Tavoitteen tulisi olla kirkas ja selkeä, jotta se toimii suuntaviittana muuttuvassa ympäristössä.

Emme voi jäädä odottamaan ympäristön muuttumista. On juostava kovaa, että pysyy edes paikallaan. Meidän on oltava valmiita tekemään tarvittavat muutokset pysyäksemme kilpailukykyisinä ja menestyäksemme.

Strategia on suunnitelma, joka auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Ennakoiva strategia on vieläkin arvokkaampi, koska se ottaa huomioon mahdolliset tulevaisuuden muutokset ja antaa meille mahdollisuuden valmistautua niihin etukäteen.

Menestyksen avaimet ovat ennakoiminen, suunnitelmallisuus, vahva osaaminen ja yhteistyö muiden kanssa. Näiden elementtien yhdistelmä luo vahvan pohjan menestykselle niin paikallisesti kuin kansallisestikin.

Ympäristön ennustaminen on haasteellista, mutta meidän on oltava valmiita uudistumaan ja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Yrityksen on kyettävä itsereflektioon ja oltava valmis tekemään tarvittavia muutoksia.

On tärkeää hyväksyä, että emme voi vaikuttaa kaikkeen, mutta voimme vaikuttaa omaan toimintaamme ja valintoihimme. Tämä on voimavara, joka auttaa meitä navigoimaan epävarmuuden keskellä.

Kun tarkastelemme 70 vuoden taivaltamme, näemme omistautuneisuuden ja työn tulokset talousalueemme menestyksen eteen. Kauppakamarit ovat merkittävä osa elinkeinoelämän ekosysteemiä, joka tukee yrityksiä toiminnassaan. Edistämme yritysten toimintaedellytyksiä ja autamme niitä menestymään eri tasoilla - paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Olemme osa suurempaa kokonaisuutta, joka luo vankan perustan alueen ja maan taloudelliselle kasvulle ja elinvoimalle. Yhdessä toimimalla voimme vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja luoda kestävää menestystä tulevaisuuteen.

TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ
6 KAUPPAKAMARI

Pieni kurkistus peruutuspeiliin

Kun vuonna 2007 aloitin toimitusjohtajana Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa, annoin julkisen lupauksen, että tulen hoitamaan tehtävääni ja edunvalvontaa ”herkällä korvalla” kuunnellen ja yhteistyötä rakentaen. Tämä tarkoitti sitä, että kaiken toiminnan perustana tuli olla ensisijaisesti jäsenistön tarpeet, oli sitten kyse alueellisesta kehittämistoiminnasta tai valtakunnallisesta edunvalvonnasta.

Toinen tavoitteeni oli rohkaista osaavia naisia mukaan toimintaan ja kannustaa hallitustyöskentelyyn. Toki ensimmäinen konkreettinen tehtävä oli nostaa jäsenmäärä uudelle tasolle. Tapani mukaan isoilla tavoitteilla ja innolla aloitin työni hienon henkilökunnan, hallituksen ja koko kauppakamariverkoston kanssa.

Kansantalous oli nousukiidossa eikä kasvulle näyttänyt olevan mitään rajaa, kunnes syyskuussa 2008 salama iski kuin kirkkaalta taivaalta Lehman Brothersin romahduksen muodossa. Se sai hetkessä markkinat kriisitilaan ja usko tulevaisuuteen alkoi horjua. Taloustieteilijät ennustivat vuoron perään tulevaa talouskehitystä, näyttääkö talouskehitys V- vai W-kirjaimelta. Huoli alueen yritysten näkymistä kasvoi.

Kauppakamari ei jäänyt sivusta seuraajaksi, vaan tarttui entistä pontevammin asioihin, joiden uskottiin luovan uutta nousua. Tuolloin polkaistiin käyntiin koko talousalueen strategian laatiminen, joka sai hienon nimen – Neliveto päälle ja menoksi. Tätä strategiaa kauppakamari ”jalkautti” osaltaan ponnekkaasti ja siitä kumpusi lukuisia käytännön toimia.

Aloitimme HHJ-koulutukset, lähdimme

mukaan tukemaan kasvuyrityksiä Kasvu Open -konseptilla. Aloimme rakentaa yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille mm. Teollisuus tutuksi -päivin. Innovoimme Parasta palvelua -formaatin innostamaan palvelun laadun parantamista. Kannustimme yrityksiä kansainvälistymisen polulle. Fasilitoimme tilaisuuksia, joissa tieto kulki ja ihmiset kohtasivat. Vientiforumit kiinnostivat, syntyi hyviä yhteyksiä. Yritysyhteyksiä mahdollistettiin lukuisilla kansainvälistymismatkoilla ja aluemarkkinointisivustollamme We master IoT. Yhdessä toteutettujen toimien lista on pitkä, mutta tässä vain muutama muistia virkistämään.

Toimitusjohtajakauteni oli työurani kulta-aikaa. Oli ilo ja kunnia tehdä merkityksellistä työtä Suomen parhaassa kauppakamarissa, jossa arvot ja tavoitteet määriteltiin selkeästi yhdessä ja yhtäjalkaa niitä kohti kuljettiin. Kauppakamari on vertaansa vailla oleva elinkeinoelämän järjestö, jolla on vastuullinen rooli tukea yrityksiä ja aluekehitystä.

Toivotan juhlivan kauppakamarin jäsenille, alueen kunnille ja kauppakamarin henkilöstölle onnea, tuloksellista ja valoisaa tulevaisuutta.

TEKSTI JA KUVA ANNE PEVKUR
KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - MUISTOJA VUOSIEN VARRELTA KAUPPAKAMARI 7
Anne Pevkur työskenteli kauppakamarin toimitusjohtajana vuosina 2007-2019

Konecranesin Zero4-hanke: yhteistyötä

suomalaisen teollisuuden tuottavuuden

parantamiseksi vastuullisella tavalla

Teollisuuden tuottavuuden kasvu on hidastunut kehittyneissä maissa viime vuosina, millä on merkittävä vaikutus maailmantalouteen ja yritysten vientiin. Globaalina haasteena ovat nyt teollisuuden tuottavuuden pysähtymisen lisäksi myös luonnonvarojen kulutuksen ja energian käytön kasvu sekä yhä kasvavat päästöt.

Yrityksillä on keskeinen rooli tämän haasteen ratkaisemisessa. Hyvinkäällä sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin Konecranes tukee asiakkaiden toimintaa kaikkialla maailmassa innovatiivisilla nostolaite- ja satamaratkaisuilla, jotka parantavat tuottavuutta, pienentävät päästöjä ja auttavat kehittämään asiakkaiden liiketoimintaa. Uuden viisivuotisen Zero4-hankkeen tavoitteena on parantaa teollisuuden tuottavuutta tuomalla yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä kumppaneita teollisuuden keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Kestävät

materiaalivirrat

Kaikki tuotantoprosessit edellyttävät raaka-aineiden ja tuotteiden siirtämistä. Niiden liikuttamista missä tahansa lisäarvoa tuottavassa valmistustoiminnassa, kuten satamissa tai elintarviketeollisuudessa, kutsutaan materiaalivirraksi.

Raaka-aineiden ja tuotteiden siirtämisestä aiheutuvien materiaalivirtojen kustannusten arvioidaan olevan noin 10 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Sen lisäksi että materiaalivirrat kattavat noin 5,5 prosenttia koko maailman kasvihuonekaasupäästöis-

tä, materiaalien käsittelyssä tapahtuu noin 40 prosenttia valmistavan teollisuuden henkilötapaturmista.

Tästä johtuen Konecranes käynnisti keväällä 2023 Zero4-hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa teollisuuden tuottavuutta kehittämällä materiaalivirtoja tehokkaammiksi, turvallisemmiksi ja vastuullisemmiksi. Osana hanketta Konecranes kehittää kokonaisvaltaista materiaalivirta-alustaa. Alusta seuraa materiaalien kulkua sekä ohjaa, visualisoi ja optimoi tehtaan, terminaalin tai varaston laitteita ja materiaaleja siten, että tarvittava

Kuvat Riihimäen kaupunki
KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ 8 KAUPPAKAMARI

materiaali saadaan mahdollisimman tehokkaasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Zero4 on jatkoa Konecranesin uraauurtavalle tutkimus- ja innovointitoiminnalle sekä yrityksen yli sadan vuoden pituiselle innovointihistorialle. Hanke on osa Business Finlandin Veturi-ohjelmaa, jossa suomalaiset yritykset pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnan merkityksellisimpiä haasteita Suomessa tehtävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla.

Ilmastonmuutokseen ja tuottavuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen

Materiaalivirtojen ilmastovaikutusten ja tuottavuuden heikentymisen ratkaisemiseksi Konecranes pyrkii minimoimaan teollisuuden neljä keskeistä haastetta: tiedonkulun esteet, kasvihuonekaasupäästöt, energian hukkaaminen ja tapaturmat.

Yksi hankkeen keskeisistä painopistealueista on tehtaan, terminaalin ja varaston sisäpuolella tapahtuvien materiaali- ja tietovirtojen digitalisointi. Haasteita ratkaistaan monialaisesti ja monitieteellisesti hyödyntäen materiaalien liikkeistä syntyvää tietoa. Materiaalien siirtämisen optimointi vähentää tarpeetonta energiankulutusta ja pienentää kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä.

Vasten perinteistä työvaiheiden automatisointia, hankkeen tavoitteena ei ole korvata työntekijöitä automaation avulla, vaan luoda automaattisia ja

itseohjautuvia ympäristöjä ja tietovirtoja siten että tukevat työntekijöitä ja ohjaavat heitä materiaalivirtojen optimointiprosessissa.

Etsimme tulevaisuuden materiaalivirtaratkaisuja yhdessä

Emme kuitenkaan pysty kehittämään uusia ratkaisuja yksin, vaan etsimme hankkeeseen mukaan sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita. Sekä paikalliset että kansainväliset yhteistyökumppanit tuovat hankkeeseen uutta osaamista ja tukevat tutkimusta ja innovointia uusilla alueilla, kuten virtualisoinnissa.

Hanke edistää merkittävästi suomalaista tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa sekä luo satoja uusia työpaikkoja tulevien vuosien aikana. Osana hanketta Konecranes tarkastelee mahdollisuutta kehittää valituista

tehtaistaan maailmanlaajuisia materiaalivirtojen lippulaivalaitoksia ja mallitehtaita, joissa testataan hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja.

Business Finland on myöntänyt Zero4-hankkelle yhteensä enintään 70 miljoonan euron määrärahoituksen, joka jakautuu Konecranesin ja hankekumppaneiden kesken. Määrärahasta 20 miljoonaa euroa jakautuu Konecranesin tutkimus- ja innovointitoiminnan tukemiseen ja 50 miljoonaa euroa kumppanuusverkostolle.

Lisätietoja saat osoitteesta zero4.fi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen partnerships@zero4.fi.

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ

ONNITTELEMME 70-VUOTIASTA!

Marjarinteen uudet tontit

Lopen Launosissa nyt varattavissa.

Rauhaisa Marjarinteen omakotialue on lähellä Launosten kylän palveluita ja upeita marja- ja ulkoilumaastoja.

Lopen kirkonkylään on 10 kilometriä ja lähimpään kaupunkiin

Riihimäelle hurauttaa kymmenessä minuutissa.

Tontit ovat isoja, noin 1800 m . Tonttien neliöhinnat ovat 9,5 €/m Tontit sopivat nykyaikaisille energiaratkaisuille, kuten maalämmölle tai aurinkopaneeleille

Tee onnellinen Loppiratkaisu.

Valitse kotipaikaksi Loppi.

Turvallisen unen koti jo vuodesta 1936.

TEHTAANMYYMÄLÄ RIIHIMÄKI Pakkaskatu 6 ma–pe 10–18 la 10–15 VERKKOKAUPPA joutsen.fi

Sisäänheitto uudelle vuosikymmenelle

Elinvoimainen

elämyskaupunki

Riihimäen kaupunki onnittelee 70-vuotiasta

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamaria!

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamaria

Lisätietoa

Sisäänheittäjistämme riihimaki.fi/sisaanheittaja

Onnea

RiihimäenHyvinkään kauppakamari!

www.loppi.fi
Loppi Hyvinkää Riihimäki Hämeenlinna Launonen

Sosiaalinen vastuu ei vaadi ihmetekoja

Sosiaalinen vastuu puhuttaa. Tämä saattaa kuulostaa mutkikkaalta, mutta loppujen lopuksi kyse on yksinkertaisesti siitä, miten yritys kohtelee omia työntekijöitään ja muuta käyttämäänsä työvoimaa ja kuinka se toimii ja vaikuttaa ympäröivässä yhteiskunnassa.

Valveutunut yritys tunnistaa oman toimintansa vaikutukset. Kyse ei ole uudesta asiasta, yritykset ovat historian saatossa kannatelleet yhteisöjä ja tarjonneet työntekijöilleen ja heidän perheilleen turvaa, jota yhteiskunta ei aina ole kyennyt tarjoamaan.

Muutama vinkki alla, jos pohdit, miten lähestyä sosiaalista vastuuta henkilöstötyön näkökulmasta.

1. Huolehdi perusasioista: hoida lakisääteiset velvoitteesi kunnolla ja noudata työehtosopimuksen määräyksiä. Yksinkertaista, vaan ei aina helppoa. Pykäläviidakkoon on helppo hukkua, tulkintoja on monia. Jo tämä vaatii tietoa, aikaa ja resursseja, ja ennen kaikkea halua tehdä asiat oikein.

2. Tunne porukkasi. Onko työyhteisö täynnä ruuhkavuosiaan eläviä pienten lasten vanhempia, eläkeiän kynnyksellä olevia jo iäkkäämpiä työntekijöitä, maahanmuuttajia vai kenties juuri työelämään saapuneita, itseään ja paikkaansa etsiviä nuoria. Minkälaista tukea juuri he tarvitsevat työssään? Minkälaisia etuja he kaipaavat eniten? Sosiaalinen vastuu voi sinun yrityksessäsi näyttäytyä toisenlaisena kuin naapuriyrityksessä

3. Varmista, että myös muiden kuin omien työntekijöidesi – vuokratyöntekijöiden, alihankkijoiden ja hankintaketjussa olevien työntekijöiden – työsuhteen ehdot ja olot ovat kunnossa ja että yhteistyökumppanisi toimivat vastuullisesti.

4. Palkkaa rohkeasti vaikeasti työllistettävä: maahanmuuttajanainen, erityisammattioppilaitoksesta valmistunut nuori, ihmiskaupan uhri, lievästi kehitysvammainen tai joku muu täsmätyökykyinen. Kaikkia tarvitaan työelämään, ja kaikki ansaitsevat päästä työelämään

5. Huolehdi siitä, että kaikilla on työyhteisössä hyvä ja turvallista olla. Puutu rohkeasti epäkohtiin ja viesti rohkeasti yrityksen arvoja, kouluta esihenkilöitä ja henkilöstöä kohtamaan ja ymmärtämään monimuotoisuutta.

Sosiaalinen vastuu on rohkeutta ja tekoja. Rohkeutta elää arvojensa mukaisesti ja ottaa kantaa tarvittaessa. Se on myös rohkeutta pyytää apua, kaikkea ei yrityksessä tarvitse osata itse. Ota rohkeasti yhteyttä, jos nämä asiat pohdituttavat.

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ
KAUPPAKAMARI 11
NINA MEINCKE VT. TOIMITUSJOHTAJA HR LEGAL SERVICES OY

Johtaja, pidä kiinni osaajistasi!

Kilpailu parhaista osaajista työmarkkinoilla kiristyy. Koronapandemian päättymisen jälkeen monessa yrityksessä ja alalla vaihtuvuus on nopeasti lisääntynyt. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa on tänä juhlavuotena paljon puhuttu vetovoimatekijöistä, rekrytointien haasteista ja johtamisen merkityksestä.

Yritysten on luonnollisesti huolehdittava vetovoimatekijöistään. Näitä ovat mm. yrityksen brändi, alan työtilanne ja tulevaisuuden näkymät, digitaaliset ja modernit liiketoimintamallit. Tärkeitä tekijöitä ovat myös paikkakunnan alueellinen vetovoima ja kulkuyhteydet.

Vetovoimatekijöistä puhutaan paljon, mutta yhtä kriittistä on osaavien ihmisten pitäminen yrityksessä.

Ihmisen vaihtaessa työpaikkaa, päätökseen sisältyy tavallisesti sekä työntäviä

että vetäviä tekijöitä. Työntävät tekijät madaltavat kynnystä hyväksyä toisen työnantajan tarjous. Johtamisen merkitys nousee tässä vahvasti esille, sillä haasteet yrityksen johtamisessa voivat laittaa ihmisiä liikkeelle. Johtaminen on moniulotteista työtä ja sen kautta yrityksen ”aivovuotoon” voi merkittävästi vaikuttaa.

Kuinka johtamisen kautta voi vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen yritykseen?

Yksi tärkeimmistä tekijöistä ihmisten

sitouttamisessa on se, että yrityksellä on selkeä suunta ja se on selkeästi kommunikoitu ihmisille. Missiosta ja visiosta pitää pystyä rakentamaan konkreettinen ja riittävän maanläheinen strategia. Strategian lisäksi arvojen merkitys yrityskulttuurin ja yrityskuvan luomisessa korostuu enemmän kuin koskaan aiemmin. Yrityksen arvot ja laajemmin yrityskulttuuri, jonka ihmiset voivat kokea omakseen, on erittäin vahva sitouttava tekijä. Säännöllinen ja selkeä kommunikointi tavoitteista ja odotuksista kaikilla tasoilla pitää ih-

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ
12 KAUPPAKAMARI

misten ”katseen pallossa” ja luo johdonmukaisuutta päivittäiseen tekemiseen. Sekavuus karkoittaa ihmiset.

Tiimitasolla johtamisessa korostuu ihmisten osaamisten ja kykyjen tunnistaminen. Johtajan ammattitaitoon kuuluu tunnistaa ihmisten vahvuudet sekä roolittaa heidät niiden mukaisesti. Oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä - tässä on yksi tärkeä sitoutumista lisäävä tekijä. Ihminen viihtyy työssään, kun tuntee olevansa tehtävässä, jossa voi hyödyntää omia vahvuuksiaan sekä myös kokeilla turvallisesti uusia asioita. On tärkeää, että syntyy kulttuuri, jossa virheet ovat ankarasti sallittuja ja niistä opitaan! Epäonnistumisen pelko tiimissä on lamauttava voima, joka tappaa kaiken kehityksen.

Tiimihenki ja työpaikan hyvä vire eivät synny itsestään.

Tiimiyttämisen ja yhteishengen luomisen merkitys on entisestään korostunut, kun etätöiden osuus työmaailmassa on lisääntynyt. Monimuotoinen ja tasavertainen tiimi, jossa ihminen tulee hyväksytyksi omana itsenään ja missä hänellä on aito vaikutusmahdollisuus tiiminsä asioihin, on voimakas sitouttava asia. Kansainvälisissä yrityksissä johtajien on osattava huomioida myös kulttuurien väliset erot ja mahdollisesti eri lokaatioissa työskentelevien tiimin jäsenten odotukset.

Urakehitysmahdollisuudet ja -näkymät korostuvat, etenkin hiljattain valmistuneiden osalta.

Kun uuden työntekijän valmistumisesta ammattiinsa on kulunut ensimmäiset kaksi vuotta ja ns. kannukset on ansaittu, onko hänelle tarjolla seuraavaa ura-askelta? Uratoiveista ja -tavoitteista keskustelu säännöllisesti (kehityskeskustelut) luovat myös selkeyttä ja suuntaa, jota arvostetaan.

Tärkeintä on ehkä kuitenkin se, että johtaja kohtaa ja johtaa ihmisiä yksilöinä. Johtajan autenttisuus, tilanne- ja tunneäly sekä lähestyttävyys luovat luottamusta. Johtaja luottaa alaistensa ammattitaitoon mikro-manageeraamisen sijasta ja hänellä on vahva johtamisen etiikka. Ei tässä sinänsä mitään uutta ole - huono johtaminen on yksi parhaiten tunnetuista työntävistä tekijöistä, kun henkilö tekee päätöksen työnantajan vaihtamisesta. Yksilötason johtamisella on edelleen usein se ratkaisevin merkitys ihmisten sitoutumisessa.

Minulla oli ilo ja kunnia olla puhumassa kauppakamarin johtamisseminaarissa aiemmin keväällä. Oman kokemukseni perusteella nämä johtamisen elementit luovat ympäristön, jossa ihmisillä on mahdollista viihtyä ja nauttia työstään. Tällöin työntävät tekijät voidaan minimoida ja yrityksen menestymisen edellytykset paranevat kovasta kilpailusta huolimatta.

Pidä siis huolta osaajistasi, johtajana voit vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen kaikissa olosuhteissa!

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ
KAUPPAKAMARI 13
TIMO LUOTONEN TOIMITUSJOHTAJA KONE INDUSTRIAL OY

LOGISTIIKKAPALVELUT PAIKALLISELTA OSAAJALTA!

• Maailmanlaajuiset meri- ja lentorahtipalvelut

• EU-alueen rekkarahdit (FTL, LTL, Groupage)

• Tullaus- ja huolintapalvelut

• Varastointipalvelut

OTA YHTEYTTÄ: HOLSHIP Suomi Oy Kerkkolankatu 17 05800 Hyvinkää www.holship.com jom@holship.com

HOLSHIP GROUP

GLOBAL TRANSPORT - LOCAL SERVICE

HYVINKÄÄ

Sako – vuodesta 1921

Sako kuuluu maailman arvostetuimpiin kivääri- ja patruunabrändeihin.

Vuonna 1921 perustetun Sakon historia on ollut vivahteikas. Sako perustettiin alun perin kunnostamaan ja huoltamaan Suomen suojeluskuntien aseita. Vuosien mittaan yritys on kasvanut keskittyen tuotteiden korkeaan laatuun ja tuotannon erinomaisuuteen, omien yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja henkilökuntansa kunnioittamiseen sekä innovatiivisten ratkaisujen tarjoamiseen ampujien tarpeisiin.

Vuonna 2000 Sako italialainen perheyhtiö Beretta osti Sakon silloiselta omistajalta Metsolta. Sako liittyi Beretta Groupiin, jonka ampuma-aseiden valmistusperinteet ulottuvat vuoteen 1526 saakka. Tämä yhteistyö antaa Sakolle ainutlaatuisen mahdollisuuden tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisia ja kattavia ratkaisuja ja järjestelmiä.

Sakon menestys on ollut vahvaa vuodesta toiseen mutta tänä vuonna

Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien allekirjoittamalla puitesopimuksella on erityisen merkittävä vaikutus Sakon liiketoiminnan kasvulle. Sopimus

on mahdollistanut kivääritehtaan laajennuksen, joka valmistuessaan tuo kymmeniä uusia työpaikkoja Sakolle. Uusien työpaikkojen lisäksi rakennusprojektilla on huomattava merkitys myös mm. rakentamiseen osallistuneille yrityksille, Sakon uusiin investointeihin ja alihankkijoille. Rakennustyöt Sakolla saavat jatkoa ja uusin suunnitelma on ruokalan rakentaminen työntekijöille, jonne myös ulkopuoliset ruokailijat ovat tervetulleita. Myös Hausjärvellä sijaitsevan toimitilan toimintoja tullaan kehittämään tulevaisuudessa.

Tiivis ja hyvä yhteistyö Riihimäen kaupungin kanssa on aina ollut tärkeää asioiden hyvän hoitamisen kannalta. Hyvillä suhteilla ja yhteistyöllä on iso merkitys koko alalle ja sen tulevaisuudelle. Riihimäen ja Hyvinkään sijainti eteläisessä Suomessa on erinomainen. Sako ja omistajansa Beretta haluaakin integroitua entistä enemmän Riihimäelle asioiden sujuvuuden, mutta myös omistamansa perinteikkään kiinteistön vuoksi. Sujuvan liiketoiminnan kannalta hyvät liikenneyhteydet on kaikille alueella toimiville toimijoille

tärkeää ja siksi ne onkin pidettävä hyvässä kunnossa ja toimivina.

Toimialan merkitys on nopeasti kasvanut johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta. Suomi on hyvin pitänyt huolta omasta huoltovarmuudestaan ja Sako omalta osaltaan haluaa olla mukana varmistamassa sitä. Epävarmasta maailman tilanteesta huolimatta Sako katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin kuin koskaan. Jatkamme ylpeinä kiväärin- ja patruunoiden valmistustaitojen ja -tietojen kehittämistä ympäröivää luontoa kunnioittaen.

Sako Oy on ollut pitkään kauppakamarin jäsen, ilolla on todettu kuinka merkittävää työtä koko Suomen Kauppakamarit tekevät edistäen alueidensa ja ihmistensä kanssakäymistä.

Onnittelumme 70 vuotta täyttävälle elinvoimaiselle Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarille!

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ
KAUPPAKAMARI 15

Vastuullisuuden merkitys yritysliiketoiminnassa korostuu

Vastuullisuussääntelyn merkitys korostuu yritysten toiminnassa, ja monet suuryritykset vaativat myös alihankkijoiltaan uudistumista ja panostamista vastuullisuuteen. OP Ryhmän kyselytutkimuksen mukaan kuitenkin vielä harvoissa yrityksissä osataan tunnistaa vastuullisuuden merkitys omassa liiketoiminnassa.

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ
TEKSTI NOORA KUIKKA, KUVA LAURA TUURALA, OP UUSIMAA
16 KAUPPAKAMARI

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ

OP Ryhmän teettämän tutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä vain joka kolmas on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. Mitä pienempi yritys, sitä harvempi on tunnistanut keskeisimmät alueet ja seuraa niitä tavoitteellisesti.

Lisäksi vain harvassa yrityksessä tunnistetaan vastuullisuuden merkitys omalle liiketoiminnalle: 13 % keskisuurista, 8 % pienistä ja vain 3 % mikroyrityksistä pitää ESG:tä liiketoimintansa näkökulmasta tärkeänä ja ajankohtaisena teemana.

- Vastuullisesta liiketoiminnasta ja vihreän siirtymän tuomista liiketoimintamahdollisuuksista puhutaan julkisuudessa paljon, mutta vaikuttaa siltä, että vastuullisuuden johtaminen ei vielä ole konkretisoitunut pk-yrityksen arkeen, kertoo liiketoimintajohtaja Tiina Mäkelä OP Uusimaasta

Kyselytutkimuksen mukaan yrityksiä, jotka tunnistavat vastuullisuuden omassa liiketoiminnassaan merkittäväksi tekijäksi yhdistää se, että ne ovat taloudellisesti vahvoja, usein kasvuhakuisia yrityksiä. Monet niistä ovat keskisuuria yrityksiä, joilla on usein myös vientikauppaa.

Miksi liiketoiminnan vastuullisuuteen on tärkeä panostaa?

Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Sääntelystä tulevat vaatimukset koskevat erityisesti suuryrityksiä, mutta vaikuttavat koko arvoketjuun, myös pienempiin yrityksiin, jotka toimivat suuryritysten alihankkijoina.

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys toimii kestävällä tavalla. Vastuullinen yritys ottaa huo-

mioon toiminnassaan mahdollisimman hyvin ilmaston, ympäristön (E), ihmiset ja yhteisön (S) sekä noudattaa hyvää hallintotapaa (G).

- ESG-tekijät ovat olennainen osa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä tulevaisuudessa, ja sen mukaisesti toimien tulee olla avoimia, läpinäkyviä ja todennettavia, painottaa pankinjohtaja Eetu Jahkonen Etelä-Hämeen Osuuspankista.

Rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden odotetaan ottavan yhteiskunnallista roolia ja edesauttavan vihreässä siirtymässä. Osana oman vastuullisuustavoitteen toteuttamista selvitetään myös asiakasyrityksen vastuullisuutta muun muassa luottokelpoisuusarvioinnissa, kun erilaisia hankkeita peilataan vastuullisuuden kautta.

- Yrityksen vastuullisuus vaikuttaa myös rahoituksen saatavuuteen ja sen ehtoihin, kertoo Eetu Jahkonen.

Turvaa paikkasi alihankintaketjuissa täyttämällä vastuullisuusvaatimukset

Suuryritykset vaativat alihankkijoiltaan panostamista vastuullisuuteen ja ovat valmiita vaihtamaan toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä. OP Ryhmän tarjoaman Vihreän laina avulla yrityksen hanke voi profiloitua vastuulliseksi, mikä tukee osaltaan yrityksen maineen ja työnantajamielikuvaa.

- Vihreä laina soveltuu pk-yritysten ja taloyhtiöiden ympäristökuormitusta vähentäviin investointeihin, kuten energiatehokkuutta parantaviin rakennus-, remontointi- ja peruskorjaushankkeisiin tai sähköautojen latauspisteisiin, kertoo Tiina Mäkelä.

Mikä on vihreä laina?

Vihreä laina on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten sekä taloyhtiöiden ympäristökuormitusta vähentäviin investointeihin.

• Voit saada vihreän lainan, jos hankkeesi täyttää vihreän rahoituksen kriteerit. Nämä kriteerit pohjautuvat OP Green Bond Framework -viitekehykseen.

• Saat vihreän lainan tavallista lainaa edullisempaan hintaan.

• Pyydämme vuosittain tietoja investoinnistasi, esimerkiksi sähkönkulutuksesta, jotta voimme arvioida saavutettuja ympäristövaikutuksia. Ilmoituksen tekeminen on yrityksellesi tai taloyhtiöllesi vaivatonta.

Minkälaisiin hankkeisiin voit saada vihreän lainan?

• energiatehokkuutta parantaviin rakennus-, remontointi- ja peruskorjaushankkeisiin,

• energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen,

• sertifioituihin rakennuksiin,

• uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen,

• vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen,

• kestävään luonnonvarojen käyttöön, kuten luomumaatalouteen ja sertifioituun vesiviljelyyn tai kalatalouteen.

KAUPPAKAMARI 17

Verotuksen syväosaaja

Marja Hokkanen

Asianajaja, OTT, KTL 0400 439 855 www.marjahokkanen.fi

YRITTÄJÄ, OLEMME PUOLELLASI - PAIKALLISESTI.

Yritysasiakkaanamme saat meiltä henkilökohtaista palvelua.

Tutustu asiantuntijoihimme osoitteessa saastopankki.fi/lammin-yrityspankki

Henkilökohtaisen palvelun pankki

Hyvinkää, Hämeenkatu 4. handelsbanken.fi/hyvinkaa

www.kekkonenvuorento.fi

| puhelin 010-666 9030 | | etunimi.sukunimi@kekkonenvuorento.fi |

ASIAKASLÄHTÖISTÄ SUUNNITTELUA

ja

PÄIVITÄ YRITYKSESI TOIMITILAT

Villatehtaan toimitilat – helpoin ratkaisu hyvällä sijainnilla

Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää www.villatehdas.fi

Paikallista perheyrittäjyyttä vuodesta 1951

Riihimäki: Herajoentie 13, ma–pe 8–18, la 9–15

Hyvinkää: Sillankorvankatu 5, ma–pe 8–18, la 9–14

26 vuoden
kokemuksella yritysjuridiikkaa, verokonsultointia, yritysjärjestelyjä

RTV – 72 vuotta maali- ja pintamateriaalikauppaa

1951 Karl Gustav Lindblom (1927–2003) saapui Riihimäelle ja osti pienen Riihimäen Tapetti ja Väri -nimisen maalikaupan.

Tänään Lindblomin perheen omistama RTV-Yhtymä Oy on maan johtava yksityisessä omistuksessa oleva maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliikeketju. RTV:n pääkonttori ja keskusvarasto sijaitsevat Riihimäellä ja myymälät palvelevat asiakkaita sekä Riihimäellä että Hyvinkäällä. Myymäläverkostoon kuuluu 45 myymälää 40 eri paikkakunnalla.

Kasvu on ollut alusta asti oleellinen osa toimintastrategiaa, ja yrityskaupat ovat aina olleet vahvasti mukana tukemassa RTV-Yhtymän liput liehuvat jo 40 paikkakunnalla.

yrityksen orgaanista kasvua. Viimeisin hankinta on Oy Carlsonin rautakauppaliiketoiminnan ostaminen Kuopiossa, Iisalmessa, Joensuussa, Mikkelissä, Varkaudessa ja Savonlinnassa. Tämän kaupan myötä vahvistuu rakennustarvikeosaaminen entisestään.

”Haluamme tarjota rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen saralla sekä ammatti- että vähittäisasiakkaille parasta palvelua, osaamista ja valikoimaa 72 vuoden kokemuksella. Olemme tunnettuja maalikauppiaana ja oman maahantuontimme ansiosta valikoimamme tapeteissa, keraamisissa laatoissa ja lattianpäällysteissä ovat varsin kattavat ja ajassa elävät”, sanoo RTV-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Forss.

RTV-Yhtymä Oy on vuonna 1951 perustettu maan johtava yksityisessä omistuksessa oleva maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliikeketju.

RTV:llä on 45 myymälää 40 eri paikkakunnalla Suomessa. RTV työllistää n. 800 alan ammattilaista erilaisiin kaupan alan tehtäviin.

Palvelu, osaaminen ja valikoima ovat aina olleet yrityksen arvoja, joita kunnioittaen ja vahvistaen liiketoimintaa kehitetään vastaamaan eri asiakasryhmien toiveita ja tarpeita.

RTV on muodostanut maali- ja sisustusalan kauppiaiden kanssa Värikkäät-markkinointiketjun. Kauppiaita ketjuun on liittynyt jo 22 kappaletta eri puolilta Suomea.

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - YHTEISTYÖKUMPPANIN KYNÄSTÄ
Vuonna
KAUPPAKAMARI 19

Vauhdita yrityksesi investointeja vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

Maailma ympärillämme muuttuu. On tärkeää pysyä kehityksessä mukana. Rahoituksemme avulla vauhditat yrityksesi investointeja kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta.

Tutustu uusiin vakuudettomiin lainatuotteisiimme, ilmasto- ja ympäristölainaan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainaan, jotka ovat toteutettu yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa InvestEU-takausohjelman tuella.



JÄSENEN KYNÄSTÄ

Johtamisseminaari kokoaa liike-elämän vaikuttajat Hyvinkääsaliin

– Lähde mukaan verkostoitumaan ja kuuntelemaan tuoreita ajatuksia johtamisesta

Kytäjä Golfin jo kolmannen kerran järjestettävä Johtamisseminaari tuo joukon liike-elämän ja urheilun eturivin nimiä Hyvinkäälle. Marraskuun 1. päivänä järjestettävässä seminaarissa pääsee kuulemaan inspiroivia tarinoita ja kiehtovia näkemyksiä modernista johtajuudesta.

Syksyn seminaarissa on mukana S-Ryhmän pääjohtaja, Nurmijärvellä viihtyvä Hannu Krook, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja, Kauppalehden entinen pitkäaikainen päätoimittaja Arno Ahosniemi, menestynyt koripallovalmentaja

Henrik Dettmann ja Kytäjä Golfin toimitusjohtaja Jukka Koivu. Seminaarin avaa Hyvinkään kaupunginjohtaja

Johanna Luukkonen, joka kertoo alueen elinvoimaisuudesta ja suunnitelmista liike-elämän ja yrittäjien näkökulmasta katsottuna.

“Johtamisesta on tullut entistä haastavampaa kun yhteiskunta ja taloudellinen tilanne voivat muuttua nopeastikin. Seminaarissa meritoituneet johtajat puhuvat esimiestyön vaatimuksista omien kokemusten kautta ja avaavat näkemyksiään esimerkiksi siitä, miten menestyvä tiimi voidaan rakentaa”, kertoo seminaarin järjestäjä Jukka Koivu.

40000 ihmistä työllistävän S-Ryhmän pääjohtajan Hannu Krookin työ on johtamista. Omassa alustuksessaan hän avaa näkemyksiään, miten jokainen yritys voi luoda johtamisesta todellisen vetovoimatekijän.

Kuvassa viime vuoden seminaarin puhujat vasemmalta oikealle: Mika D. Rubanovitsch, Jukka Jalonen, Johanna Luukkonen, Kati Levoranta, Jukka Koivu, Tero Nieminen, Markku Kanerva

Nykyään pankkimaailman edunvalvojana työskentelevä Arno Ahosniemi luo katsauksen talouden tilanteeseen ja kertoo mihin kehitys on meitä viemässä.

Ennen golfalalle siirtymistä Kytäjän toimitusjohtaja Jukka Koivu teki pitkän esimiesuran mm. pankkialalla. Hänen esityksen teema on Johtamisen sietämätön keveys, joten luvassa on varmasti ajatuksia herättäviä näkemyksiä.

Yksi päivän odotetuimpia puhujia on koripallovalmentaja Henrik Dettmann, joka jakaa seminaariyleisölle omat salaisuutensa menestyvän joukkueen luomisesta ja sen onnistuneesta ohjaamisesta.

Tilaisuuden päättää paneelikeskustelu “Vastuullinen johtaminen – rahasta vai intohimosta”. Dettmannin lisäksi mukana keskustelemassa ovat ansioitunut muodostelmaluisteluvalmentaja Kaisa Arrateig ja NHL-konkari Christian Ruuttu. Tapahtuman moderoinnista vastaa Johtajatiimin Tero T. Nieminen

“Johtamisseminaarissa on päivän aikana varattu paljon aikaa myös keskustelulle ja verkostoitumiselle. Kahden seminaarin palaute on ollut erinomaista, joten Kytäjä Golf haluaa jatkaa seminaarin järjestämistä”, Koivu toteaa.

“Toivon että marraskuussa näemme Hyvinkääsalissa erityisesti oman lähialueen yrittäjiä ja liike-elämän edustajia.”

TEKSTI JUKKA KOIVU
KAUPPAKAMARI 21

Työnantaja!

Autamme löytämään ja kouluttamaan uusia osaajia yrityksiin.

Hyödynnä RekryKoulutusta tai oppisopimusta työntekijöiden hankinnassa tai uudelleenkouluttamisessa.

Koulutamme yrityksille osaavia työntekijöitä sekä työnjohtajia logistiikka-, rakennus-, ajoneuvot- ja työkone- sekä metsä- ja puutarha-aloille.

meillä tehdään #ammattilaisia www.tts.fi Nurmijärvi | Vantaa | Turku
Karppinen minna.karppinen@tts.fi 050 3879 523
Lisätietoja: Minna
GLOBAL PLAYER IN
POWER TRANSMISSIONS MARINE PROPULSIONS
Riihimäki Akaa Graz Kangasala Kokemäki Kunshan Molde Sandefjord Troisdorf
PROCESS TECHNOLOGY
Metsämutilantie 1, Hyvinkää

Taloudellinen hyvinvointi on yksilön lisäksi yhteisön ja

Yhteiskuntatasolla talouden ja hyvinvoinnin yhteys on selvä. Sosioekonominen asema ennustaa tilastojen perusteella niin elintapoja kuin terveyskäyttäytymistäkin. Hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään myös auttamaan heikommassa asemassa olevia ja apua tarvitsevia. Kuitenkaan avustukset ja etuudet tai syntymässä määräytynyt yhteiskuntaluokka eivät lopulta ratkaise yksilön talouden hallintataitoja tai yksin vahvista yksilön taloudellista hyvinvointia.

Suomen Pankki on linjannut yhdeksi tavoitteeksi kansalaisten talousosaamisen vahvistamisen. Kuitenkin tarjolla olevat palvelut ovat polarisoituneet taloushuoliin ja ylivelkaantumisen haasteiden ratkaisemiseen tai opetussuunnitelman piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin.

Työikäisille aikuisille, joilla vakavampia haasteita ei ole, ohjaus ja koulutuspalveluita on saatavilla vähäisesti, vaikka tämä on suuri suomalaisten joukko, joka tällä hetkellä kattaa isolta osin valtiomme toimintakyvyn säilymisen verojen kautta. Osaamisen ja tietotaidon vahvistaminen myös tässä joukossa tuo positiivisia kerrannaisvaikutuksia yhteiskuntatasolle niin perheissä tapahtuvan rahakasvatuksen, työssäkäyvien tyytyväisyyden lisääntymisen kuin tulevaisuudessa paremmin taloudellisesti voivien eläkeläistenkin kautta.

Työn vaikutuksia yksilön talouteen tarkastellaan usein palkkakeskeisesti, vaikka palkan taso ei sellaisenaan auta tekemään omaan arkeen ja taloudelliseen tilanteeseen toimivia valintoja ja ratkaisuja. On totta, että pienemmällä palkalla talouden suunnittelu vaatii täsmällisempää ja tarkempaa otetta, kuin korkeammalla ansiolla, sillä joustovaraa on vähemmän. Kuitenkin palkkatason kasvu monesti saa yksilön kasvattamaan omaa elintasoa ja nostamaan vaatimustasoa muun muassa asunnolle, joka taas nostaa arjen ja elämisen kustannuksia. Hyväkään palkka ei siis yksin turvaa säästöjen kerryttämisen tapaa, jonka avulla voidaan saavuttaa stressittömyyttä, sujuva arki ja varallisuuden kehittäminen ylijäämää sijoittamalla.

Taloudellisen hyvinvoinnin koulutusyritys Rahabalanssi Oy on perustettu turvaamaan suomalaisten taloutta nyt ja tulevaisuudessa osaamisen lisäämisen keinoin. Yksilötalouden hallinnalla ja mahdollisuuksilla kehittää varallisuutta näemme mahdollisuuden tukea useampia elämään itselle toimivaa ja hyvää arkea ja tehdä elämässä valintoja, jotka ovat itselle merkityksellisiä.

Uskomme siihen, että omaan elämäänsä tyytyväisemmät yksilöt, mahdollistavat myös paremmin voivia työyhteisöjä.

TALOUDELLISEN HYVINVOINNIN VALMENTAJA JA -KOULUTTAJA SEKÄ RAHABALANSSI OY:N PERUSTAJA

JÄSENEN KYNÄSTÄ
toimintaympäristön hyvinvointiteko, myös työelämässä
KAUPPAKAMARI 23

Vastuullisuuden strateginen merkitys kasvussa

Kustannussäästöjä toiminnan laadun parantamisella

ANNE VANHALA

VASTUULLISUUSASIANTUNTIJA, KESKUSKAUPPAKAMARI

Alkuvuodesta OP julkaisi suuryritystutkimuksen, joka esitteli hätkähdyttäviä lukuja suuryritysten paineesta kiristää vastuullisuusvaatimuksiaan alihankintaketjun yritysten suuntaan. Tutkimuksen mukaan 42,4 prosenttia vastaajista kertoi jo vaihtaneensa alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä. Tutkimustuloksissa piilee kuitenkin kilpailuedun siemen suomalaisille pk-yrityksille. Yritys nimittäin vahvistaa asemaansa asiakkaan luotettavana kumppanina, kun se huolehtii omista vastuullisista toimintatavoista ja laadullisesta toiminnan parantamisesta.

Kestävää kehitystä edistäville toimenpiteille on muitakin perusteita edellä mainittujen asiakasvaatimusten ohella. Vastuullisuuteen panostaminen voi tuoda yritykselle kustannussäästöjä parantamalla materiaalitehokkuutta tai kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen. Kustannussäästöjä tulee myös henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että työterveyteen ja -turvallisuuteen satsattu euro tuottaa 2,20 euroa muun muassa pienentyneiden sairaspoissaolokustannusten vuoksi.

Kestävä kehitys innovaatioiden sytykkeenä

Vastuullisuus ja kestävä kehitys toimii yhä useammin uusien tuotteiden ja palveluiden innovaatioiden moottorina. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, 17 tavoitetta) saavuttaminen avaakin selvitysten mukaan jopa 12 biljoonan dollarin liiketoimintapotentiaalin. Erityisesti energia-, rakentamis-, elintarvike- ja terveyssektoreilla haetaan kestäviä ratkaisuja. Tuore kauppakamarin PK-hallitusbarometri kertoi, että vastuullisuus ja kestävä kehitys on jo avannut liiketoimintamahdollisuuksia 25 prosentille vastaajayrityksiä.

Lainsäädäntö kirittää

Osaltaan kehittyvä lainsäädäntö kirittää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Kesän 2023 aikana julkaistiin uudet kestävyysraportointistandardit, jotka vaiheittain tulevat suurten yritysten ja listattujen pk-yritysten täytettäviksi. Raportointistandardeista voidaan olla montaa mieltä, mutta ainakin ne tekevät julkaistavista tiedoista vertailukelpoisempia ja luotettavampia.

Motiivina oikein toimiminen

Ei pidä unohtaa, että valtaosa yrityksistä haluaa yksinkertaisesti toimia oikein. Olen käynyt viime aikoina useita keskusteluja yritysedustajien kanssa, joiden päämääränä on kantaa kortensa kekoon tekemällä maapallosta kestävämmän paikan elää, luonnollisesti myös taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen strateginen merkitys siis kasvaa myös pk-yrityksissä. Kauppakamarit auttavat yrityksiä tällä polulla muun muassa erilaisin valmennusohjelmin ja työkaluin. Esimerkiksi Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus tai alueellasi toteutettava Pk-yrityksen vastuullisuusvalmennus ovat hyviä ratkaisuja, kun organisaation osaamisen kehittämiselle on tarve. Se on kannattava investointi kilpailukyvyn säilyttämiseen ja jopa kilpailuedun luomiseen.

KOLUMNI
24 KAUPPAKAMARI

LUKUSUOSITUS

Kauppakamarien PK-barometri

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri luotaa yritysjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia PK-yritysten hallitustyöskentelystä. Barometri tarjoaa PK-yrityksille kattavan katsauksen PK-yritysten hallinnointiin liittyvistä käytänteistä.

Ville Kajala, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija

Maakatsaus: Kiina

Keskuskauppakamarin katsaus on ajantasainen ja päivitetty tietopaketti yrityksille Kiinasta. Asiantuntijoiden kirjoituksissa käsitellään Kiinan liiketoimintaympäristöä, Kiina-riskien hallintaa, Kiinan talouskehitystä sekä maan suhteita Yhdysvaltoihin, EU:hun ja Venäjään.

Lenita Toivakka, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja

Lue lisää kauppakamari.fi

Keskuskauppakamari muuttaa

Juuri remontoidut ja suuremmat tilat rautatieaseman läheisyydessä Helsingissä mahdollistavat tapahtumien järjestämisen myös omissa tiloissa. Uuden kauppakamaritalon toivotaan toimivan päättäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden kohtaamispaikkana.

Uusi osoite 1.10.2023 alkaen: Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki

Tuoretta tietoa 2x

VASTUULLISUUS AVANNUT YRITYKSILLE UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA

Joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi alkuun, selviää kauppakamarien PK-barometrista. Vastuullisuusasioiden käsittely on lisääntynyt suhteellisesti enemmän suuremmissa yrityksissä ja jopa 25 prosentilla PK-yrityksistä vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat lisänneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ville Kajala, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija

HEIKKENEVÄ SUHDANNE HEIJASTUU TYÖMARKKINOILLE

Työllisyys on kääntynyt voimakkaaseen laskuun erityisesti miehillä, jotka työskentelevät suhdannevaihteluille herkillä toimialoilla. Toistaiseksi palvelualojen hyvä tilanne on pitänyt työllisyyttä korkealla, mutta ennen pitkää suhdanteen heikkeneminen ulottuu myös palvelualojen työllisyyteen – epäselvää on miten paljon. Myös voimakkaan maahanmuuton hidastuminen uhkaa hyydyttää kasvua.

Jukka Appelqvist, Keskuskauppakamarin pääekonomisti

KATSAUS
KAUPPAKAMARI 25

Tammi VIESTINTÄ

Graafinen suunnittelu ja taittotyöt, verkkosivujen suunnittelu ja toteutus sekä webhotelli- ja verkkotunnuspalvelut - Ota yhteyttä!

info@tammiviestinta.fi - puh. 040 5497 143 - www.tammiviestinta.fi

Aamukampa harvenee

Mikä maailmanmahti on pitänyt minut yhden ja saman työnantajan leivissä melkein neljännesvuosisadan ajan –ja pitäisi varmaan pidempääkin, ellei eläköityminen tulisi vastaan tämän vuoden lopussa?

Ei siihen mitään maailmanmahtia ole tarvittu. Olen vain halunnut tehdä suurimman osan urastani Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa siksi, että se on pystynyt tarjoamaan mielenkiintoisten ja joskus vaativienkin hommien lisäksi aivan erinomaisen työyhteisön. Esimiehet ja työkaverit ovat olleet päteviä ja mukavia. Heistä on kehittynyt ajan mittaan oikeita ystäviä.

Aloitin kauppakamarissa määräaikaisena projektisihteerinä vuonna 1999. Silloin oli esimiehenä Heikki Kauppinen ja työparina Tiina Saarinen, ja toimisto piti majaansa Liikeradan naapurissa Riihimäellä.

Sieltä muutimme muutaman vuoden jälkeen Villatehtaalle Hyvinkäälle. Uusi toimisto oli hieno kuin mikä, mutta neliöitä siinä oli puolta vähemmän kuin edellisessä. Voin kertoa, että alussa oli ahdasta.

Kun Heikki jäi eläkkeelle vuoden 2007 vaiheilla, uutena toimitusjohtajana

aloitti Anne Pevkur. Hänen johdollaan siirryimme Villatehtaan sisällä

uuteen ja selvästi käytännöllisempään toimistoon.

Sitten eläköityi Tiina, ja hänen paikkansa otti Lilla Jokinen

Seuraavaksi jäi eläkkeelle Anne, ja uudeksi toimitusjohtajaksi nousi vuoden 2019 syksyllä Marja Heinimäki. Kohta muutettiin majaa taas: Marja oli löytänyt Villatehtaalta entistä valoisammat ja kaikin puolin sopivat tilat. Siellä meitä on nyt neljä naista eli Marja, Pirjo Kurki, Inka Hakala ja minä. Lilla ja toinen takavuosien työkaveri Oona Paukkola ovat siirtyneet muiden firmojen palvelukseen.

Oma tittelini on palvelupäällikkö. Päällikkyydestä en oikein tiedä, mutta palvelua työnkuvaan kyllä kuuluu. Vahvistan ulkomaankaupan asiakirjoja, vastaan jäsenasioista, toteutan kauppakamarin viestintää, hoidan hallinnon tehtäviä ja osallistun tapahtumien järjestelyyn.

Mutta aikansa kutakin.

Vaikka työyhteisöä ja asiakkaita ja sidosryhmiä ja koko kauppakamarista avautuvaa maailmanmenoa tulee varmasti ikävä, kellon tikitystä ei kannata edes yrittää pysäyttää. Kun työtunnit tulevat täyteen, oma paikka on viisainta antaa uusille ja tuoreille voimille.

TUIJA HÄMÄLÄINEN PALVELUPÄÄLLIKKÖ

RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARI

KAUPPAKAMARI 70 VUOTTA - MUISTOJA VUOSIEN VARRELTA
KAUPPAKAMARI 27

Tukiviidakosta tuottavaan työhön

Kestävää kasvua, velkaantumisen kääntämistä laskuun ja työnteon kannattavuuden parantamista. Tätä hallitusohjelmassa luvataan.

Tuore työministeri Arto Satonen (kok) kertoo millä eväillä Suomen suuntaa ollaan muuttamassa.

Petteri Orpon (kok) luotsaama hallitus aikoo tulevien neljän vuoden aikana luoda Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa. Työministeri Arto Satosen (kok) mukaan todellinen saldo on vielä tätäkin isompi, jos hallitusohjelmaan kirjatut keskeiset työllistämiskeinot saadaan käännettyä konkretiaksi. Niiden myötä pk-yritysten työllistäminen helpottuu ja työnteosta tehdään aina tukieuroja kannattavampi vaihtoehto.

Petteri Orpon hallituksen alkutaival on ollut monenlaisten kohujen siivittämä ja uutisotsikot ovat täyttyneet aivan muista asioista, mitä alkuun odotettiin.

Työministeri Arto Satoselle viime kuukausien kohina on kuitenkin tarjonnut ainakin osittaisen työrauhan. Se voi kuitenkin jäädä syksyn edetessä pelkäksi toiveeksi, sillä hallitusohjelma sisältää monia rohtoja, joita on kiitelty vuolaasti työnantajaleirissä, mutta jotka maistuvat karvaalle sekä opposition että ay-väen piirissä.

Niitä puolustaessaan tuore työministeri saanee huomata moneen kertaan, että pestissä tarvitaan hyvien puhelahjojen lisäksi myös turnauskestävyyttä ja paksua nahkaa. Siihen Satonen tuntuu toisaalta myös varautuneen, sillä työministerin salkku kuuluu olevan hänelle toiveiden täyttymys.

”Työelämän ja sosiaalipuolen asiat ovat olleet minulle keskeisiä koko kansanedustajaurani ajan. Olen ollut muun muassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja ja vedin työllisyysryhmää myös hallitusneuvotteluissa. Tämä on ihan luontevaa jatkoa aiemmalle työlle”, työministerin pestin Matias Marttiselle (kok) kautensa puolivälissä luovuttava Satonen toteaa.

Pk-yritykset avainasemassa Hallitusohjelman kirjauksista löytyy myös muun muassa lakko-oikeuksien rajaamista, paikallisen sopimisen lisäämistä, työttömien aktivoimista, pk-yritysten työllistämisen helpottamista sekä työvoimapalveluiden ja toimeentulotuen uudistamista. Tavoitteena on luoda niiden avulla 100 000 uutta työpaikkaa sekä uudistaa työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa niin, että työnteko on aina yhteiskunnan tukien varassa elämistä kannattavampi vaihtoehto.

Monet ehdotukset on ehditty oppositiossa ja ay-leirissä leimata paluuksi työnantajien yksinvaltaan. Satosen mukaan maailma ei kuitenkaan ole enää näin mustavalkoinen.

”Esimerkiksi paikallisesta sopimisesta on saatu monissa yrityksissä todella hyviä kokemuksia. Se on parantanut kilpailukykyä, pelastanut työpaikkoja ja tuonut lisää palkanmaksuvaraa.

KASVU JA MENESTYS 28 KAUPPAKAMARI
TEKSTI TIMO SORMUNEN

Kyllä meillä ymmärretään entistä laajemmin se, että työmarkkinoilla on nyt lopultakin tehtävä ne uudistukset, jotka kilpailijamaissa on viety läpi jo vuosia sitten”, Satonen toteaa.

Tavoiteltu työpaikkojen määrä kuulostaa nykysuhdanteessa vähintäänkin optimistiselta, mutta Satonen on toista mieltä.

”Jos paikallista sopimista saadaan edistettyä sekä pienten pk-yritysten työllistämiskynnystä ja työnantajariskiä madallettua, saldo on selvästi yli 100 000. Esimerkiksi paikallisen sopimisen ulottaminen myös järjestäytymättömiin yrityksiin tuo sen piiriin 70 000 uutta yritystä”, hän ynnäilee.

Satosen listalla kärkipäässä ovat myös yt-lain soveltamisrajan nostaminen 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin sekä irtisanomisten helpottaminen henkilökohtaisin perustein.

”Tulevien vuosien työllisyys on tunnetusti pk-yritysten varassa ja etenkin alle 10 hengen yritykset on saatava työllistämään lisää väkeä. Yksinyrittäjyys on hyvässä myötätuulessa, mutta samaan aikaan työllistävien yritysten määrä laskee jatkuvasti. Tämä kehitys on nyt katkaistava.”

Pätkätöistä tasaisempaan tulovirtaan

Työvoimapalveluissa TE-palvelut siirtyvät vuosikymmenten jälkeen takaisin kuntien kontolle. Satosen mukaan tämä tarkoittaa parempaa asiakas- ja paikallistuntemusta, räätälöidympää palvelua ja tätä kautta tehokkaampaa työllistymistä.

”Toimistoilta edellytetään myös tehokasta verkottumista paikallisen elinkeinoelämän ja koulutustahojen kanssa. Lisäksi niiden on tehtävä alueellista yhteistyötä, sillä jokaiseen kuntaan ei voida perustaa palvelupisteitä”, Satonen muistuttaa.

Tärkeänä periaatteena on se, että työnteosta tehdään sosiaaliturvaa kannattavampi vaihtoehto. Osa-aikatyön sijaan painotetaan kokoaikatyötä, jolloin omalla palkalla tullaan toimeen ilman yhteiskunnan tukieuroja.

”Tämä voi olla joillakin palvelualoilla hieman hankalasti toteuttavissa, mutta kuitenkin mahdollista. Korona-aikana nähtiin, kuinka esimerkiksi ravintoloista siirryttiin töihin kaupan puolelle”, Satonen huomauttaa.

”Yksinyrittäjyys on hyvässä myötätuulessa, mutta samaan aikaan työllistävien yritysten määrä laskee jatkuvasti. Tämä kehitys on nyt katkaistava.”

KASVU JA MENESTYS
KAUPPAKAMARI 29
Kuva: Kokoomus

Nuorten lisäksi työministeri kantaa huolta yli 50-vuotiaista konkareista. Heidän työllistymisensä on monella toimialalla vaikeaa, vaikka osaamista, kokemusta ja työmotivaatiota olisi riittämiin.

”Tässä kohtaa työnantajien asenteiden on yksinkertaisesti muututtava. Monella toimialalla on osaajapula, joten meillä ei yksikertaisesti ole varaa tällaiseen ikärasismiin. Esimerkiksi terveydenhuollossa emme enää edes pärjäisi ilman tätä kokeneiden ammattilaisten joukkoa.”

Vastakkainasettelusta yhteistyöhön

Vaikka hallitusohjelmasta ja sen työelämäosiosta on saatu valmistelukoneistoon vasta murto-osa, on moni ehtinyt jo ennustaa, että tulevasta syksystä tulee työmarkkinarintamalla vähintäänkin tulikivenkatkuinen.

Se tietää Arkadianmäellä sitä, että ilmassa leijuu työtaisteluiden uhka ja karvalakkilähetystöjä riittää myös työministerin ovelle.

Satonen kuitenkin toivoo vastakkainasettelun sijaan malttia ja rakentavaa asennetta, jolla

päästäisiin yhdessä eteenpäin. Samalla hän painottaa pitävänsä tiivistä yhteyttä liittoihin ja keskusjärjestöihin.

”Kaikki uudistukset tehdään kolmikantatyöryhmissä, joissa hallituksen esitykset ovat keskustelun pohjana. Esimerkiksi paikallisessa sopimisessa sen on jo edellisen hallituksen pöydällä ollut Pekka Timosen selvitys. Eli evät nämä asiat osapuolille uusia ole”, Satonen muistuttaa.

Samalla hän muistuttaa, että hallitus aikoo puuttua napakasti myös viime aikoina paljastuneisiin järjestelmän väärinkäytöksiin.

”Kilpailuetua on haettu muuttamalla muun muassa perinteistä palkkatyötä yrittäjätyöksi, mikä rikkoo selkeästi täkäläisiä pelisääntöjä. Rakennusliitto on pitänyt asiaa ihan syystä esillä”, Satonen kiittelee.

KASVU JA MENESTYS
30 KAUPPAKAMARI
Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Rasismissa peiliin katsomisen paikka

Istuvan hallituksen alkutaivalta ovat värittäneet perussuomalaisten ministereiden rasistiset some-viestit.

Epäasiallista käytöstä ja rasismia on kuitenkin myös suomalaisilla työpaikoilla. Pahimmillaan kyse on ollut lähes pakkotyöstä, kuten muun muassa vihannesviljelmiltä, marja-alan yrityksistä ja ravintoloista paljastuneet tapaukset ovat osoittaneet.

Ne ovat järkyttäneet myös tuoretta työministeriä.

”On hyvä, että tällaiset väärinkäytökset paljastuvat. Samalla se osoittaa, että meillä on nyt peiliin katsomisen paikka. Minkäänlainen rasismi, epäasiallinen kohtelu, työpaikasta maksettavat kynnysrahat tai alipalkkaus eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan”, hän toteaa.

Samalla Satonen muistuttaa, ettei Suomi yksinkertaisesti selviä ilman selvästi nykyistä mittavampaa maahanmuuttoa. Isot ikäluokat eläköityvät ja paikkaajiksi tarvitaan myös ulkomaisia käsipareja. Niitä houkutellaan nyt entistä kohdistetummin muun muassa Brasiliasta, Filippiineiltä, Intiasta ja Vietnamista.

”Mikäli aiomme pysyä osaajakisassa mukana, on tulijoille pystyttävä tarjoamaan myös sujuvat maahanmuuttokäytännöt, turvallinen asuinympäristö, lasten koulutus ja puolison työllistyminen. Rasismille ei tässä yhtälössä ole tilaa.”

KASVU JA MENESTYS
Tuomas Pöyhönen, Poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus Kuva: Poliisi.
KAUPPAKAMARI 31
Kuva: Kokoomus
Jo vuodesta 1990 lähtien
Työkalut ja tarvikkeet Hyvinkäältä! www.nicomnet.fi
Elkris Oy | Helletorpankatu 33 B, 05840 Hyvinkää Myynti: 020 743 5975 | elkris.fi | kauppa.elkristools.fi Hyvinkää Service Center Hikiäntie 1303, 05820 Hausjärvi

Rekisteröidyt

Salassapito- tai kilpailukieltosopimuksen solmimisen jälkeenkin salaisen teknisen ohjeen paljastaminen esimerkiksi yhteistyökumppanin työntekijöille on riskialtista, sillä yhteistyö jossain kohtaa yleensä päättyy vaikkapa työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa. Salaisen teknisen ohjeen tiedot voivat päätyä tämän jälkeen herkästi vääriin käsiin. Mahdollisten väärinkäytösten osoittaminen voi osoittautua hankalaksi Suomessakin, eksoottisemmista hallintoalueista puhumattakaan. Salassapitosopimukseen tai kilpailukieltosopimukseen vetoaminen on vaikeaa, jos teknistä ohjetta käyttääkin joku muu kuin oma sopimuskumppani, ja mahdotonta, jos ei pystytä esittämään näyttöä sopimusrikkomuksesta tai laittomuuksista.

Näyttöä sopimusrikkomuksesta tai laittomuuksista ei tarvitse esittää, jos ainakin osa tarvittavista salaisista teknisistä ohjeista on ajoissa ilmoitettu rekisteröidyiksi oikeuksiksi, minkä myötä ohjeet tulevat julkisiksi ja niiden julkistaja saa niissä kuvatuille keksinnöille määräajaksi yksinoikeuden.

Markkinoille saatetun tuotteen de-

sign tai rakenne on lähtökohtaisesti jokaisen selvitettävissä. Markkinoille saatetun tuotteen osalta salassapitoja kilpailukieltosopimukset eivät ole käytettävissä. Siksi rekisteröityjen oikeuksien ilmoittaminen riittävän ajoissa on tärkeää kilpailijoiden ja jäljittelijöiden pitämiseksi loitolla.

Rekisteröidyillä oikeuksilla voidaan suojata teknisiä keksintöjä (patentti ja hyödyllisyysmallioikeus) sekä tuotteen tai sen yksityiskohdan designiä (mallioikeus). Rekisteröityihin oikeuksiin luetaan myös brändin suojaamiseksi käytettävä tavaramerkki sekä kasvinjalostajan oikeus. Rekisteröityjen oikeuksien lisensioimisesta sovitaan usein esimerkiksi osana teknologiansiirto- tai yhteistyösopimuksia.

Tuotejäljitelmiä tulee esille paitsi internetissä myös erityisesti kansainvälisillä messuilla. Näihin pystytään puuttumaan pääsääntöisesti vain, jos rekisteröityjä oikeuksia on käytettävissä.

Esimerkiksi Saksassa tuomioistuimet tunnistavat myös kilpailuoikeudellisen omaleimaisuuden, ja lisäksi joissain tapauksissa myös ns. rekisteröimä-

tön yhteisömalli saattaa antaa suojaa, vaikka rekisteröidyt oikeudet olisivat jääneetkin hakematta.

Joissain maissa tuotejäljitelmiin pystytään puuttumaan vielä messujen aikana. Muissakin tapauksissa tärkeää on toimia viivyttelemättä, sillä joillain hallintoalueilla nopeasti saatavia turvaamistoimia on käytettävissä vain lyhyen aikaa tuotejäljitelmän havaitsemisen jälkeen. Paikallisen juristin käyttäminen on yleensä välttämätöntä.

Rekisteröidyt oikeudet ovat yleensä voimassa vain yksittäisissä maissa tai alueilla, esimerkiksi EU:n laajuisesti. Rekisteröintikäytännöt ja tarvittavat toimenpiteet, asioiden esittämistavat ja määräajat vaihtelevat hallintoalueittain. Näissä toimenpiteissä Suomessa auktorisoitu patenttiasiamies, mallioikeusasiamies tai tavaramerkkiasiamies voi osoittautua korvaamattomaksi avuksi.

Kirjoittaja:

Jaakko Väisänen

auktorisoitu patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies

Genip Oy

KAUPPAKAMARI 33
oikeudet purevat silloin, kun salassapito ja kilpailukielto eivät riitä

TILAUSAJOTRYHMÄMATKAT

• 38-, 48- ja 59-paikkaiset linja-autot

• 16-, 19- ja 22-paikkaiset pikkubussit

• Yritysten ajoihin uusi 19+1+kulj. VIP-bussi!

• luokkaretket ja leirikoulut

• pelimatkat ja uimahallikyydit

• lentokenttä- ja satamakuljetukset

• 34-, 52- ja 54-paikkaiset turistibussit

• 16-, 19- ja 22-paikkaiset pikkubussit • luokkaretket ja leirikoulut

• Hämeen Matkamyynnin ryhmämatkat kotimaassa ja ulkomaille

Raskaan kaluston Huollot | Varaosat | Renkaat | Varustelu Tehtaankatu 5 ja Tehtaankatu 17, Riihimäki
Forbus - buses for You! FORBUS P. 0400 817 140, forbus@forbus.fi
KULJETUSLENKKI OY www.kuljetuslenkki.fi 040
5237272

Juho Toivolan ajatuksia HRA:sta

HRA-koulutusta on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä upea joukko rekrytointialan ammattilaisia. Yksi merkittävistä keskustelukumppaneista on ollut rekrytointikouluttaja Juho Toivola, jonka kanssa kauppakamari on aloittanut markkinointiyhteistyön.

Mitä ajattelet HRA-koulutuksesta?

HRA-koulutus takaa rekrytoinnin ammattimaisuuden nimenomaan lainsäädännön ja ammattietiikan näkökulmasta. Usein rekrytointikoulutukset jäävät vähän kevyiksi ja niissä lähinnä tarjotaan vinkkejä tai kerrotaan että ”näin minä rekrytoin”. HRA-koulutuksessa lainsäädännön ja toimivaksi varmennettujen toimintatapojen läpikäynnillä on keskeinen rooli, ja siksi se luo hyvän pohjan ammattimaiselle rekrytoinnille.

Millainen tausta sinulla on rekrytoinnin parissa?

Olen taustaltani psykologi, joten minulle oli luontevaa suunnata liike-elämässä henkilöarviointien pariin. Olen työskennellyt urani alkuvaiheessa kahdessa eri konsulttifirmassa henkilöarviointien

ja suorahakujen parissa. Sieltä siirryin kahteen pörssiyhtiöön, ensin Finnairille ja sitten Elisaan, vetämään rekrytointitiimejä. Samaan aikaan aloitin sivutoimisesti rekrytointiin liittyvän kouluttamisen, jota olen tehnyt pian 10 vuoden ajan. Tällä hetkellä päätyöni on henkilöarviointiyritys Asselmointi Oy:n kasvattaminen myyntityötä tekemällä.

Miksi rekrytointiin kannattaa kouluttautua (kokonaisvaltaisesti)?

Rekrytoinnin ammattimaisuuteen liittyy moni eri osa-alueita, jotka kaikki tulisi hallita riittävällä tasolla. Ei esimerkiksi riitä, että osaa tehdä hienon työpaikkailmoituksen - se on vain pieni osa rekrytointiosaamista. Laaja-alaisuuden lisäksi osaamisen ajantasaisuus on tärkeää. Kouluttautumalla HRA:n kaltaisessa koulutusohjelmassa voi varmistua siitä,

että oma tieto esimerkiksi lainsäädännön suhteen on ajan tasalla. Rekrytointiosaaminen vanhenee helposti jos sitä ei ylläpidä aktiivisesti.

Minkä ohjeen antaisit rekrytointia tekevälle?

Kannattaa olla sen verran utelias ja kokeilunhaluinen, että miettii jatkuvasti ”voisiko tämän tehdä jotenkin paremmin?”. Urautuminen on myös rekrytoinnissa myrkkyä. Hyvän pohjan ja perustan omalle tekemiselleen saa HRA:n kaltaisesta koulutuksesta, mutta sen jälkeen varsinainen oppiminen vasta alkaa. Käytännössä oppiminen tapahtuu soveltamalla ja oikeiden rekrytointien parissa toimimalla. Paras tapa tehdä rekrytointia on aina yhdistelmä ammattiosaamista, tilannetajua ja pelisilmää.

HRA-MARKKINOINTIYHTEISTYÖ
KAUPPAKAMARI 35

VEROPÄIVÄ HYVINKÄÄLLÄ 23.11.

Kauppakamarin Veropäivä on vuosittainen valtakunnallinen kiertue, joka on suunnattu taloushallinnon ammattilaisille ja yrittäjille. Ajankohtaistapahtuma kokoaa keskeiset tulossa olevat lakimuutokset- ja uudistukset sekä muut tilinpäätös- ja veroasiat tiiviiksi käytännönläheiseksi päiväksi.

Mitä sinun olisi hyvä tietää verotuksesta ja tilinpäätöksestä?

Ajan tasalla pysyminen on jokaiselle taloushallinnon vastaavalle tärkeää. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist kertoo vuoden 2024 talousnäkymistä. Johtava veroasiantuntija Tomi Viitala käy puheenvuoroissaan läpi uudistuvaa verolainsäädäntöä sekä yrityksiä ja omistajia koskevaa oikeuskäytäntöä. Päivän päättää Keskuskauppakamarin kirjanpidon asiantuntija Teija Krebsin puheenvuoro tilinpäätöksestä vuodelle 2023.

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI 15.-16.11.2023

HYVINKÄÄLLÄ

Pk-yrityksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen sekä tärkeimmät puheenjohtajan tehtävät. Hallituksen puheenjohtajan tulee omata kyky kehittää omaa sekä hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista – tämä onkin yksi olennaisimmista osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Toimiva hallitus on nimittäin jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

”Hallitustyöskentelyn kehittäminenon positiivinen ketjureaktio. Yhtiön ja sen omistajien lisäksi hallitustyöskentelyn kehittämisestä hyötyvät hallitusten jäsenet ja sen kautta myös muut yhtiöt, niiden omistajat sekä edelleen koko Suomi Ab.”

Vuorenmaa Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Emilia Wikstedt toteaa HHJ-puheenjohtajakurssista.

Hallitustyön johtaminen ja kehittäminen vaativat monipuolista osaamista. Kurssilla luodaan perusta koko pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle:

hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet

• yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johta misjärjestelmä

• kokouksen johtaminen ja työjärjestys

• liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus

• hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuh teet

• hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.rihykauppakamari.fi

KOULUTUKSET
36 KAUPPAKAMARI

Uudistettu HRA®, Hyväksytty Rekrytoinnin

Työelämä muuttuu yhä dynaamisemmaksi ja ketterämmäksi. Organisaatioiden on kehitettävä sisäistä ja ulkoista toimintaansa, pysyäkseen muutoksen resilienssissä mukana. Osaamisen jatkuva kehittäminen on noussut nyky-yhteiskunnan voimavaraksi ja samalla haasteeksi. Enää ei riitä, että ns. vasemmalla kädellä hoidetaan työntekijän palkkaaminen. Rekrytointiosaaminen kuuluukin nykyisin osaksi yrityksen menestyvää liiketoimintaa.

HRA, Hyväksytty Rekrytoinnin

Asiantuntija -koulutus on maassamme edelleen ainoa tutkintoon johtava rekrytointikoulutus. HRA-koulutus käsittelee rekrytoinnin perusteita kokonaisvaltaisesti; juridiikkaa, prosessia, päätöksentekoa ja analysointia sekä onboardingia.

Rekrytointikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa rekrytointihenkilöstön ammatillista osaamista, parantaa työnantajamielikuvaa sekä hakijakokemusta, ja siten auttaa saavuttamaan rekrytoinnin tavoitteet.

Osaamisen jatkuva kehittäminen edellyttää myös rekrytointikoulutukselta

enemmän. Kysyimme HRA-rekrytointikoulutuksen suorittaneilta palautetta heidän saamastaan koulutuksesta sekä kehitysehdotuksia parempaan koulutuskokemukseen. Palautteen pohjalta uudistimme HRA-koulutuksen rakennetta ja tiivistimme koulutuksen noin kuukauden mittaiseksi. Toimme koulutuksen sisältöön mukaan mm. rekrytointityökaluja sekä uudistimme tutkintorakennetta. Koulutuksemme on työelämälähtöinen, joustava ja osallistujaystävällinen paketti suoraan rekrytointiosaamisen ytimeen.

Koulutuksen saama palaute on ollut kiitettävää.

”Kurssi oli hyvä läpileikkaus aiheeseen, rekrytointia on mukava tehdä, kun tietää mitä tekee, eivätkä tulokset jää sattumanvaraisiksi.”

HRA-koulutusta on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä upea joukko rekrytointialan ammattilaisia. Yhteistyökumppanina ja sparraajina toimivat

HR Legalin juristit ja asiantuntijat, SFS, Juho Toivola, Kirsi Laine, Riitta Tolvanen ja Mika Lallukka, sekä ohjausryhmän jäsenet.

Rekrytointikoulutuksemme antaa työvälineet niin rekrytoinnin ammattilaiselle kuin oman työn ohessa rekrytointia tekevälle. Tervetuloa mukaan rekrytointiosaajien joukkoon!

Ilmoittaudu lokakuun HRA-koulutukseen 17.10. mennessä www.hra.fi

Kysy lisää:

HRA-koulutuspäällikkö Pirjo Kurki +358 40 197 9823, pirjo.kurki@rihykauppakamari.fi

KOULUTUKSET
-koulutus 24.10.-21.11.
Asiantuntija
KAUPPAKAMARI 37

TERVETULOA

Uudet jäsenet

• Arctic Touch Finland Oy

• HaiSky Oy

• SW-TECH Oy

• Suomen Tehdaspalvelu Oy

• Mechaul Vaakalaitteet Oy

• Helppo Yhtiöt Oy

• JVH Maanrakennus Oy

• Kaide- ja Aitatyö Oy

• Kaakeli Kari Oy / Laattapiste Collection Hyvinkää

• KS Maanrakennus Oy

• Lajupek Oy

• HK-Maansiirto Kivenne & Lindroos Oy

• RHR Saarikoski Oy

• Pyörätalo Saarelainen Oy

• Maanrakennus Aarre Kujala Oy

• Master Builders Solutions Finland Oy

• Finceptum Oy

• Maanrakennus P Örn Oy

• Proscreen Finland Oy

• Tekno-Forest Oy

• Isännöintiliiga Oy

• Makeke Oy / Polarwipe

• Tupla-Woltti Oy

• Janakom Oy

• Riihimäen Auto-Center Oy

• Cleangate Oy

• Riihimäen Kaihdin ja Kehys Oy

• RPL Talotekniikka Oy

Aikoja allakkaan

13.10. Talouden suhdannekatsaus ja katsaus työvoiman saatavuuteen

16.10. Elinvoimaa Liikenneratkaisuilla - Tiepidon ajankohtaiset

27.10. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin 70v. HyväntekeväisyysGaala

01.12. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin syyskokous

HRA-YHTEISTYÖKUMPPANI: Juho Toivola rekrytointikouluttaja

Lue lisää: rihykauppakamari.fi

Jäsenille maksuttomat neuvontapalvelut

Kauppakamarin Jeesaajat Kauppakamarin Jeesaajat ovat kokeneita, aktiivisesti liike-elämässä toimivia henkilöitä, jotka haluavat jeesata Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksiä kasvun polulla.

Kauppakamarin First Aid tarjoaa jäsenistölleen oman asiantuntijaverkostonsa kautta ensiapua puhelimitse erilaisissa ongelmatilanteissa.

Lakimies- ja asiantuntijapalvelu Tarvitsetko lakineuvontaa verotuksesta, taloushallinnosta, työsuhdeasioista tai vaikka yritysken kauppasopimuksista. Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi.

Juho on ollut alusta alkaen mukana ideoimassa HRA-koulutusta ja tuottamassa koulutuksen markkinointiin liittyvää sisältöä. Hän toimii myös HRA:n tutkintolautakunnan jäsenenä.

Juho on koulutukseltaan psykologian maisteri sekä työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi. Juho on pitänyt viime vuosina yli 100 rekrytointiin liittyvää koulutusta, joihin on osallistunut yhteensä tuhansia ihmisiä.

Lehti 4/2023

Seuraava Kauppakamari-lehti ilmestyy 15.12.2023.

Kauppakamari-lehden voi lukea myös kotisivuiltamme rihykauppakamari.fi

ILMOITUSTAULU
38 KAUPPAKAMARI
Tehtaankatu 6, 11710 Riihimäki 019 716 620 tai 019 268 0800 info@autosorsa.fi www.autosorsa.fi Täyden palvelun autotalo Tutustu Sakoon ja tuotteisiimme: www.sako.global SINCE 1921
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.