Page 1

Beboerblad GRØNNINGEN Maj / 2014

Nummer 3

Hundetilladelse i Grønningen

Glade hunde Har du fået registreret din hund hos Bo-Vest? Ved redaktionens af-

slutning er der registreret 26 godkendelser i hele Grønningen. For at få registreret din hund skal du aflevere følgende:  Ansøgning, som du får udleveret på ejendomskontoret  Kopi af registrering fra Dansk hunderegister  Kopi af forsikringspolice

Når dette er afleveret på ejendomskontoret, går tingene af sig selv. Du kan selvfølgelig ikke få godkendt/ registreret hunde af de i Danmark ulovlige racer, samt blandinger af disse racer.

Dagens program: Klokken 09:30 Kaffe & morgenbrød i festhuset Klokken 12:30 Håndmadder samt øl og vand i festhuset Klokken 18:00 Fællesspisning og tak for indsatsen i festhuset Hvis du har behov for

kravl. Du skal bare henvende dig på ejendomskontoret, så sørger de for at der kommer en mand ud og sprøjter.

BESTYRELSESMØDE AFHOLDES SIDSTE ONSDAG I HVER MÅNED KLOKKEN

19 I

BEBOERHUSET I LØNGÅR-

DU KAN MØDE BESTYRELSEN ½ TIME FØR HVERT MØDE

TIP TIL

GRØNNINGENS

HJEMMESIDE

hjælp, eller har mulighed for at deltage i vedligeholdelsen og styrkelsen af Grønningen, som et dejligt sted at bo, så udfyld talonen i indbydelsen og aflever den i bestyrelsens postkasse (Løngården 1—bag barnevognsrummet), senest 1. juni 2014

Har du problemer med myrer og andet småkravl Har du problemer med myrer i køkkenet, så fortvivl ikke. Grønningen har en serviceaftale med et firma, som sprøjter mod myrer og andet små-

DEN

Dette kan du læse mere om i husordnen, eller på Grønningens hjemmeside.

Store Maledag lørdag d.14. juni 2014 Hvor langt vi når på dagen er helt afhængig af, hvor mange beboere der tilmelder sig denne dag. Vi håber på stort fremmøde, da dagen ikke kun er tiltænkt til vedligeholdelse, men også til at styrke samvær og fællesskab på tværs af gårdene.

Bemærk:

– Skal han også sprøjte indenfor, skal du sikre dig at ejendomskontoret har adgang til din lejlighed, eller at du er hjemme, når der sprøjtes.

LEJE AF FESTHUS: ONSDAGE I LIGE UGER FRA 18—19

I dette nummer: HUNDETILLADELSER I GRØNNINGEN STORE MALEDAG MYRE OG ANDET SMÅKRAVL

NYT FRA BESTYRELSEN INDLÆG FRA BEBOERE FRIT PAKKEVALG OG MEGET ANDET


Grønningens Beboerblad Nyt fra bestyrelsen

Nye bænke borde

”NU NÆRMER SOMMEREN SIG. SOLEN ER BEGYNDT AT TITTE FREM INGEN, OG DER KOMMER LIV I GÅRDRUMMENE.”

Generalforsamling d. 20. maj

Nu nærmer sommeren sig. Solen er begyndt at titte frem ingen, og der kommer liv i gårdrummene. Bestyrelsen har investeret i 6 nye bord/ bænke sæt til beboerne. Så kan vi få skiftet ud i nogle af de meget gamle og slidte bænkesæt, som findes. Vi har besluttet at lave en grillplads nede ved containerpladsen på det stykke jord, som alligevel ikke kan udnyttes som have, og her vil vi stille de bedste af de gamle borde ned. Ved at udnytte den plads som grillplads, kan man nemlig slå to fluer med et smæk. 1: Man kan udnytte at solen skinner i længst tid om aftenen. 2: Vi slipper forhåbentligt for plankeværkskravlere, og fremmede, som smider deres affald på vores containerplads. Der har været en del snak om videoovervågning på parkeringspladsen. Dette kræver tilladelse fra politiet. Via lokalpolitiet er vores ansøgning indstillet til godkendelse. Da der har været omstrukturering afventer vi stadig den endelige godkendelse. Prisen for installering af videoovervågning vil ligge på ca. 150.000 kroner.

Side 2

Vi afventer også renoveringen af vores ventilationssystem. Her forventer vi at komme i gang efter sommerferien, men endeligt starttidspunkt ligger ikke fast. Der startes med en opgang, som ikke er fastsat endnu, og her udskiftes motor under taget, emfang i køkken og alle rør renses. Derefter laves indstillingsarbejdet. Dette er den svære del, og kan måske give lidt støj fra rørene indtil det er korrekt indstillet. Når man så er tilfreds med dette, går man i gang med resten af Grønningen.

Vi har fået en kommentar til tidligere indsendte forslag om navne til beboerbladet. Det er dog endt med, at bladet ikke får navn, men bliver under betegnelsen ”Beboerblad”.

Der er fra nogle beboere kommet et ønske om en ”internetordbog”, da der har været problemer med at finde Grønningens hjemmeside. Her kan vi for forklaringens skyld nævne, at Grønningens hjemmeside, staves www.groenningen.net, altså oe = ø. Dette er en meget gammeldags måde at skrive ø på, men da internettet er internationalt, kan man ikke anvende de danske ”æ”, ”ø” og ”å” i hjemmesidenavnet. Det er dog muligt at søge på Grønningen på diverse søgemaskiner som f. eks. Google.dk

Værkstedsgruppen er kommet med et regelsæt, for hvordan man skal opføre sig på værkstedet, samt information om hvornår man kan låne værkstedet / værktøj.

Trygfonden afviste desværre den tidligere bestyrelses ansøgning om at få hjertestater opsat i Grønningen. Dette har vi taget op igen. Vi har ansøgt via Nordea og Lion’s i Greve i håbet om at det skal lykkes os at få hjertestater her. Vi har dog ikke hørt fra nogle af dem endnu.

Husk i øvrigt VA’s generalforsamling d. 20. maj kl. 19 i Musikteatret, Albertslund. Som beboer i VA har du adgang og stemmeret til denne. Husk sygesikringsbevis/ sundhedsbevis eller dokumentation for betalt husleje. Fra den 13. maj 2014 kan materiale til den ordinære generalforsamling afhentes på ejendomskontorerne i normal åbningstid Desuden vil materialet være tilgængeligt på BO-VESTs hjemmeside


Nummer 3 maj 2014 Indlæg fra beboer Annemette Aspegården 41 For et stykke tid siden var jeg til vinsmagning i en beboerforening i Albertslund, og det synes jeg var et så vellykket arrangement, at jeg vil foreslå, at vi afholder et tilsvarende her i Grønningen. Det lille firma, der stod for vinsmagningen, hedder ”Godsets vin”. De importerer selv økologisk vin og sælger det videre, og de tilbyder altså også at komme ud og afholde vinsmagninger. Til vinsmagningen er et lysbilledforedrag om økologisk vinproduktion. Derefter skulle vi smage på 7 forskellige slags vin, som blev serveret ved bordene. Der blev – en vin ad gangen - sat en enkelt flaske af vinen på hvert bord, vi fik hver lidt i glasset og smagte, og der var skåle til at hælde resten af glasindholdet ud, hvis man ikke ville drikke det hele. Imens vi

smagte, fortalte foredragsholderen om vinen. Vi fik også en liste over vinene, så vi kunne notere ned, hvilke vine vi bedst kunne lide. Efter at vi havde smagt alle vinene, havde beboerforeningen arrangeret brød, pølse og ost, hvortil vi så drak det vin, der var blevet tilovers i flaskerne. Til sidst kunne man købe nogle flasker vin med hjem, hvis man var faldet for nogle af vinene. Det var en meget hyggelig måde at komme hinanden ved på, samtidig med at vi blev klogere på vin. Vinfirmaet har en hjemmeside der hedder www.godset.dk , og her kan man læse mere om firmaet og om vinsmagninger. De afholder vinsmagninger i tre prisniveauer – 70, 80 eller 110 kr. pr. næse, alt efter hvilke vine der skal

serveres. Jeg håber, at der kan vækkes interesse for et sådant arrangement her i Grønningen.

Vinsmagning

Hilsen Annemette Aspegården 41

-oOoHvis et sådan et arrangement har interesse, arrangerer bestyrelsen gerne. Men HUSK! Da vi er begrænset til 35 personer i både beboerhuset og i festhuset af brandmyndighederne, vil det blive efter først til mølle princippet, med bindende tilmelding. Der vil også være egenbetaling, da ikke alle kan eller måske vil deltage.

”TIL SIDST KUNNE MAN KØBE NOGLE FLASKER VIN MED HJEM, HVIS MAN VAR FALDET FOR NOGLE AF VINENE. DET VAR EN MEGET HYGGELIG MÅDE AT KOMME HINANDEN VED PÅ”

Lad os vide om dette har interesse. Meld tilbage pr mail eller besked i bestyrelsens postkasse. Bestyrelsen

Jeg er interesseret i vinsmagningsarrangement. (Læs evt. nærmere på www.godset.dk) Navn og adresse: Svar sendes til afd_15_groenningen@fuglsangs.net eller lægges i bestyrelsens postkasse senest tirsdag den 24 juni 2014 NB! Du binder dig ikke til noget - foreløbig lodder vi stemningen. Netop derfor er det vigtigt, at du melder tilbage! Side 3


Grønningens Beboerblad Frit pakkevalg - TV i Grønningen På beboermødet fik den genvalgte afdelingsbestyrelse bemyndigelse til at arbejde videre med fremtidens TV-modtagelse.

GRUNDPAKKENS PRIS BLIVER OPKRÆVET SAMMEN MED HUSLEJEN. HVIS MAN VÆLGER EKSTRA KANALER, INTERNET, MOBILABONNEMENT MM. AFREGNES DET DIREKTE MED YOUSEE.”

YouSee, som også sender TV til os nu, har tilbudt at omstille vores antennesystem til frit pakkevalg, uden omkostninger for os. Betingelsen er, at vi ikke må skifte TVleverandør de næste 5 år, samt som minimum at modtage grundpakken. Kablerne til hver enkelt lejlighed vil blive opmærket, for at kunne sikre det frie pakkevalg. Det kan man ikke i øjeblikket, da man ikke ved hvilket kabel

der går til hvilken lejlighed fra skabene i gårdene. Der skal derfor en udbygning til i boksene udendørs, og desuden skal en tekniker ind i hver enkelt lejlighed. Der vil stadig være en del kanaler, der sender analogt, så beboere uden digitalt TV kan stadig se TV, men bland-selv-muligheden kræver digital modtagelse. Grundpakkens pris bliver opkrævet sammen med huslejen. Hvis man vælger ekstra kanaler, internet, mobilabonnement mm. afregnes det direkte med YouSee.

Hvis betingelserne ændrer sig i retning af flere udgifter end forudset, skal et nyt beboermøde give grønt lys for de ekstra udgifter. Ejendomskontoret har haft de første møder med TDC omkring vores opgradering af antennesystemet. Der vil i nær fremtid komme et 6-ugersvarsel om adgang til lejligheden fra ejendomskontoret. TDC vil så sende et varsel 3 dage før, sammen med en folder, som fortæller hvad der skal ske.

Bevar naturen, brug skraldespanden. Beboere i Løngården, Nøddegården og Aspegården.

Brug skraldespandene

Kunne vi alle blive bedre til at bruge skraldespandene i vores område så der ikke bliver smidt affald i området samt på marken, hvor vi er mange der ynder at gå med vores hunde, og som mange nok ved spiser hundene gerne det de finder uanset hvad det er. Det har lige kostet mine hunde 14 dage med dårlig mave, dette er

Side 4

desværre ikke første gang.

grundet bl.a. fodring af fugle med brød o. lign.

Jeg ved andre også synes det er øv at naturen bliver ødelagt. Nu er det ikke kun hundene jeg tænker på, problemet er også at det tillokker skadedyr, som: rotter og ræve, ræven er allerede blevet så glad for området at han gerne kommer i gårderene både når det er mørkt men også når det er lyst.

Mit budskab er: Bevar naturen, brug skraldespanden.

I Grønlykkeparken er der opsat rottefælder,

Med venlig hilsen Bettina Løngården 6


Nummer 3 maj 2014 Indlæg fra beboer Leif Guldberg Nøddegården 21 Jeres nye beboerblad er rigtigt godt. I har udsendt nogle stykker – hvad med kun at udkomme en gang i kvartalet? Omkring Anne-Lise`s sidste indlæg om at I skal holde møder for beboerne. Her spørger I, om der er beboere, som har erfaring hermed. Ja da - og det ville vel være mærkeligt andet. Især under tidligere formandskab havde vi en del ”tema-møder”, og de var gode. Problemet er, at beboerne åbenbart ikke er interesseret i sådanne møder, idet der oftest kun kom max. 10 personer + bestyrelsen (delvis). Vi kaldte disse møder for et ”tema-møde”.

Der blev udsendt en indkaldelse med dagsorden 14 dage før. På selve mødedagen blev der budt velkommen og udpeget en dirigent. Når der er en dagsorden og en dirigent, har vi aldrig haft ”store diskussioner/ problemer”, men er disse ting ikke på plads, skal man – efter min mening - lade være med at afholde et sådan møde, idet de fremmødte beboere så tror, at de kan diskutere alle ting – og med alle – og om alle. Det skal ikke være et ”sladder møde”, men derimod et godt tilrettelagt møde om nogle konkrete ting. Leif Guldberg, Nøddegården 21

I afdelingsbestyrelsen er vi stort set enige omkring afholdelse af debatmøder, samt formen på disse. Vi er ikke sikre på, at det giver noget konkret at afholde sådanne møder, netop fordi, der med stor sandsynlighed ikke vil komme ret mange beboere. Vi tror mere på at vi via beboerbladet kan komme rundt om ønskede emnerog eftersom flere og flere beboere vælger den digitale løsning, ligger der allerede et forum på hjemmesiden, som kan bruges til den slags. Vi ved, at der stadig er en del beboere som ikke har eller ønsker internetadgang, netop derfor ønsker vi at kommunikere via beboerbladet. Så kan alle være med.

Temamøder ?

”DET SKAL IKKE VÆRE ET ”SLADDER MØDE”, MEN DERIMOD ET GODT TILRETTELAGT MØDE OM NOGLE KONKRETE TING.”

-oOoBestyrelsen

Den glade sommertid Vi synes at det er rigtigt dejligt at så mange beboere benytter fællesarealerne i sommertiden. For at vi alle fortsat synes at det er rart at være i gårdrummene opfordrer vi beboerne til at huske at rydde op efter sig selv, det gælder også de børn og unge, der nyder udelivet.

HUSK at boldspil ikke er tilladt i gårdrummene jvf. Husordenen, men alle er meget velkomne til at benytte boldbanen. Det er også observeret at flere knallertkørere benytter vores indre stier, selvom dette også strider mod husordenen. Da dette er til fare for alle de børn, der heldigvis er i bebyggel-

sen, opfordrer vi hermed til at trække din knallert gennem Grønningen Vi glæder os til en sommer fuld af aktivitet og glæde i Grønningen God Sommer! :-) Bestyrelsen

Side 5

Sommerhygge!


Vi skal alle være her! GRØNNINGEN

Brug vores hjemmeside www.groenningen.net Vidste du, at du nu kan følge Grønningens vandforbrug?

Grønningens bestyrelse

René Fuglsang Karin Tannebæk Hanne Jensen Bettina Hemmingsen Berit Fuglsang

Formand Kasserer Festhus Sekretær Medlem

Christina Bay Erling Dujardin

1.suppleant 2.suppleant

Email: afd_15_groenningen@fuglsangs.net Løngården 1 2670 Greve

Ejendomskontoret Ejendomskontoret i Grønningen: Aspegården 2 Telefon: 43 90 75 11

Ejendomskontoret i Askerød: Krathuset 10 Telefon: 43 69 04 44

Skal du låne boremaskine og bor så aftal dette med ejendomskontoret.

Åbningstider: Mandag 17:00-18:00 Tirsdag og Torsdag 07.30- 08.00 Personlig henvendelse kan også ske i disse tidsrum.

Åbningstider: Telefoniske henvendelser: Daglig 07.00 - 09.00 Personlige henvendelser: Daglig 10.00 - 12.00 Tirsdag tillige 17.00 - 18.00

HUSK AT TAGE HENSYN TIL DINE NABOER. Følg husordenens anvisninger på boretider

Email: afd65@bo-vest.dk Onsdag og fredag ingen ekspedition. (Her henvises til Askerød)

Ejendomsleder : Morten Bergstrøm Tlf. tid hverdage 07.00-09.00 Telefon: 43 69 04 44

Har du brug for andet værktøj, så er det en opgave for værkstedet Opslag med nøgleansvarlige hænger i vinduet /døren på værkstedet

Følg os på facebook. Brug linket på vores hjemmeside groenningen.net

Beboerblad nr 3 maj 2014