Page 1

Werken aan uw carrière in het belastingvak

opleidingsgids

fiscale opleidingen 2014-2015 Register Belastingconsulent > Register Belastingadviseur > AA/RA-Belastingaccountant > AA/RA Register Belastingadviseur > Schakelprogramma Master Belastingadviseur > Master Belastingadviseur > Beroepsvaardigheidsprogramma > Master Fiscaal Recht


Uitgave Stichting RB Opleidingen, Federatie BelastingAcademie BV en VLB Opleidingen BV, mei 2014 Concept & vormgeving: Twin Media bv - Miranda van Agthoven, fotografie: Vincent Boon Hoewel aan deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheid niet worden ingestaan en aanvaardt Stichting RB Opleidingen, Federatie BelastingAcademie BV en VLB Opleidingen BV daarvoor geen aansprakelijkheid. Š RB Opleidingen. Alle rechten voorbehouden.


opleidingsgids

fiscale opleidingen 2014-2015


voorwoord

Geachte lezer, Werken aan uw fiscale carrière kan bij RB Opleidingen, de onderwijstak van het Register Belastingadviseurs (RB). Als grootste fiscale opleider van Nederland hebben wij een compleet aanbod van praktijkgerichte vakopleidingen op hbo-niveau. Daarnaast bieden wij ook de geaccrediteerde hboopleiding Master Belastingadviseur aan; de enige fiscale hbo-masteropleiding in Nederland.

De kern en dynamiek van belastingadvies vindt u terug in onze opleidingen: fiscale kennis, communicatie, actualiteit en een persoonlijke benadering staan centraal. U krijgt college in kleine groepen. Dit biedt de meeste ruimte voor praktijkgerichtheid, kennisdeling en interactie. Heeft u behoefte aan fiscale kennisontwikkeling op maat, dan zijn alle opleidingen ook incompany te organiseren.

RB Opleidingen begrijpt ambitie: ons opleidingstraject biedt u de unieke mogelijkheid om in zes jaar een universitaire mastertitel te halen. U kunt starten met de opleiding Register Belastingconsulent, doorstromen naar de opleiding Register Belasting­ adviseur en vervolgens naar de opleiding Master Belastingadviseur of het traject op maat van de Rijksuniversiteit van Groningen (LL.M.).

Sinds 1 januari is de RB-titel een feit en zijn dus ook de opleidingsnamen aangepast. In deze brochure leest u alles over het complete opleidingsprogramma en komen studenten, docenten, alumni én mkbondernemers aan het woord over alle facetten van belastingadvies. Hiermee krijgt u een compleet beeld van het fiscale vak, dat alles behalve statisch is!

RB Opleidingen zoekt continu de aansluiting met de dynamische praktijk van de belastingadviseur. Door dit praktijkgerichte karakter van onze opleidingen kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw dagelijkse adviespraktijk. Bovendien zijn al onze docenten werkzaam in het vakgebied, de een als belastingadviseur, de ander als belastinginspecteur of universitair docent.

Met een diploma van RB Opleidingen op zak bent u klaar voor een kansrijke en toekomstbestendige fiscale carrière.

namens het bestuur mr. Wil Vennix RB

Werken aan uw carrière in het belastingvak? Word Register Belastingadviseur!

5


inhoud

interviews 16 Mijn adviseur mijn toko Sjef Jansen

26 Docent uit de praktijk Jan IJzerman

22 Het succesverhaal van Anita Viergever

30 De praktijk mijn passie Sjaak de Mooij

16 over RB Opleidingen Onze vakopleidingen Alle feiten over RB Opleidingen > pagina 8

6

Kwaliteitsgarantie RB Opleidingen verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs > pagina 10

Beroepsvereniging Wat wij voor onze leden betekenen > pagina 13

Opleidingsgebouw Opleidingsaanbod en doorstroommogelijk足 heden > pagina 15


de opleidingen 37 Register Belastingconsulent  41 Register Belastingadviseur  45 AA/RABelastingaccountant 45  AA/RA Register Belasting­adviseur 49 Schakel­programma Master Belasting­­adviseur  52 Master Belastingadviseur  55 Beroepsvaardig­ heidsprogramma  59 Master Fiscaal Recht

49 7


onze vakopleidingen

Alle feiten over RB Opleidingen

RB Opleidingen

Oog voor ambitie en talent Een belastingadviseur in het mkb verzorgt de aangiften en geeft fiscale adviezen aan de ondernemer en de particulier. Het is een beroep dat altijd in beweging is en blijft. Niet alleen door nieuwe wet- en regelgeving, maar ook door een voortdurende stroom van rechterlijke uitspraken (de jurisprudentie) en regelingen van het ministerie. Een belastingadviseur volgt deze regelingen op de voet en is goed op de hoogte van de laatste wetswijzigingen. Dit betekent dat hij van onschatbare waarde is voor de ondernemer en particulier. Als belastingadviseur adviseert u uw klanten over algemene fiscale zaken, de meest gunstige regelingen voor uw klanten, rechtsvormen, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, financiële planning en estate planning. Daarnaast werkt u samen met gespecialiseerde collega’s om zo tot optimale advisering voor uw klanten te komen. U overlegt regelmatig met de Belastingdienst om voor uw klant de meest gunstige regeling te bedingen, dan wel zekerheid te scheppen voor de toekomst.

8

De grootste fiscale opleider van Nederland Jaarlijks zetten honderden studenten hier hun eerste én de vervolgstappen op het fiscale vakgebied. Ons aanbod kenmerkt zich door kwalitatief hoogstaande opleidingen die u verder helpen in uw fiscale carrière. Studenten volgen bij ons fiscale opleidingen op verschillende niveaus, zelfs tot en met de universiteit. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn zonder meer goed te noemen. Er blijft voortdurend behoefte aan gedegen fiscaal advies in het mkb. Niet voor niets is het beroep belastingadviseur al jaren een van de beste startersfuncties. Vanuit RB Opleidingen worden vijf kwalitatief hoogstaande fiscale praktijkopleidingen op hbo-niveau aangeboden, allen naast uw dagelijkse werk te volgen. Daarnaast bieden wij de door de NVAO geaccrediteerde opleiding Master Belastingadviseur aan, een in Nederland unieke fiscale hbo-master.


Onze vak-­ opleidingen U kunt bij RB Opleidingen de eerste stap in de fiscale wereld zetten. Heeft u weinig fiscale kennis? Dan kunt u vaak al starten met de vakopleiding Register Belastingconsulent (RBc). Deze opleiding legt de fiscale basis voor de toekomst. U kunt aan de slag als aangifte­ medewerker bij belasting­ advies- en accountantskanto­ ren en verricht de eenvoudige advieswerkzaamheden. De opleiding Register Belastingadviseur (RB) is de prak­ tijkgerichte opleiding wanneer u ambities heeft om door te groeien tot allround belasting­ adviseur. Zowel de opleiding Register Belastingconsulent als de opleiding Register Belastingadviseur zijn inmid­ dels een begrip in de beroeps­ groep van belasting­adviseurs. Daarnaast biedt RB Opleidin­ gen het Schakelprogramma Master Belastingadviseur aan, een voorbereidingstraject voor de opleiding Master Belastingadviseur. Het programma is speciaal ontwikkeld voor studenten met het diploma hbo Fiscaal Recht en Economie (Fiscale Economie).

Jonathan Roodhorst

NBA De opleidingen tot AA/RABelasting­accountant en AA/RA Register Belasting­ adviseur worden door RB Opleidingen verzorgd in opdracht van de NBA. Deze fiscale praktijk­opleidingen op hbo-niveau leiden AA’s en RA’s op tot fiscale professionals in het mkb.

Academisch RB Opleidingen biedt studenten de mogelijkheid om aan de Rijksuni­ versiteit van Groningen (RuG) in twee jaar de titel Master of Laws (LL.M.) te behalen na afronding van de Master Fiscaal Recht. Inmiddels is een grote groep RB-leden in het bezit van de bul Fiscaal Recht; een toe­gevoegde waarde voor hun carrière als belastingadviseur!

9


kwaliteits­ garantie

RB Opleidingen verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs

Kwaliteit RB Opleidingen streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor (aankomende) beroeps­ beoefenaren. Er wordt dan ook gewerkt met een uitgebreid kwaliteits­systeem. Alle onderdelen uit de opleidingen worden geëvalueerd onder studenten en docenten om de kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren. RB Opleidingen werkt nauw samen met professionele docenten, medewerkers, commissie-, college- en bestuurs­leden. Daarnaast schakelt RB Opleidingen externe adviseurs in afkomstig uit de universitaire wereld en de belastingpraktijk.

10

Accreditatie

Docenten De docenten zijn deskundig en praktijkgericht. Zij zijn onder andere werkzaam in de belastingadviespraktijk, bij de Belastingdienst, verbonden aan een van de gerechtshoven in Nederland of gespecialiseerd als trainer en coach. Zij hebben ruime ervaring als (universitair) docent of hoogleraar aan universiteiten en hogescholen. Het bijhouden van het vak en het doen van onderzoek is een automatisch gegeven voor de docenten vanuit hun dagelijkse professie. Zij houden op deze manier hun vakkennis up-to-date.

De opleiding Master Belasting­ adviseur is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accre­ ditatie Organisatie (NVAO). Dit houdt in dat de opleiding voldoet aan de strenge eisen die de NVAO stelt aan bachelor- en masteropleidingen in Nederland en België.

CRKBO Stichting RB Opleidingen, Federatie BelastingAcademie en VLB Opleidingen BV zijn opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De registratie betekent dat de activiteiten met betrekking tot het onderwijs en de cursussen erkend zijn volgens de Europese btwrichtlijn en vrijgesteld blijven van btw. De registratie betekent ook een erkenning van de kwaliteit van de opleidingen en cursussen.


Fiscale aspecten

Onderwijscommissie De opleidingen worden per semester geëvalueerd en minimaal één keer per jaar uitvoerig doorgelicht door de Onderwijscommissie RB. Iedere opleiding wordt door de commissie getoetst aan de hand van verschillende criteria, daarnaast wordt ook gekeken naar de positie die de verschillende opleidingen ten opzichte van elkaar innemen. De examens van RB Opleidingen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Examencollege RB. Dit college waarborgt de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examens.

Particulieren Als particulier kunt u scholingsuitgaven onder de volgende voorwaarden aftrekken: > u volgt een opleiding die u nodig heeft voor uw huidige of toekomstige beroep > de kosten minus eventuele vergoedingen zijn hoger dan € 250 per jaar > het maximale aftrekbare bedrag is € 15.000 per jaar Aftrekbaar zijn de opleidings-, cursusen examengelden en de kosten van studieboeken. De kosten van computerapparatuur (waaronder ook tablets, notebooks, laptops, internetabonnementen en randapparatuur), een werkruimte en reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar. Bedrijven De scholingskosten die direct verbonden zijn aan vakcursussen en bedrijfsopleidingen voor werknemers, zijn volledig als bedrijfskosten op de winst in mindering te brengen.

RB Opleidingen werkt samen met een extern adviseur, prof. dr. J.W. Zwemmer. Hij is belast met het uitbrengen van advies over alle zaken die de opleidingen raken. Evenals de Onderwijscommissie houdt hij bij zijn advies rekening met de positie die de verschillende opleidingen ten opzichte van elkaar innemen, de kwaliteit van de opleidingen en de relatie met het werkveld. De heer Zwemmer was voorheen hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voorzitter van de examencommissie van de Federatie BelastingAcademie BV.

11


kwaliteitsgarantie

Onderwijsvormen De opleidingen van het RB worden gedoceerd in groepsverband waarbij er veel interactie is tussen de studenten en de docent. Naast de behandeling van de noodzakelijke theorie komen praktijkgerichte oefensituaties ruimschoots aan bod in alle opleidingen. Van de student wordt een behoorlijke mate van zelfstudie verlangd. Dit kan in de vorm zijn van het doornemen van de theorie, maar ook door het uitwerken van opdrachten die in het volgende college besproken worden.

meer informatie

12

Examens

RB Opleidingen als exameninstituut RB Opleidingen staat voor kwaliteit van toekomstige beroepsbeoefenaren. Niet voor niets treedt RB Opleidingen op als exameninstituut voor de mbo-opleiding Belastingassistent. Na afronding van deze opleiding heeft u direct toegang tot de opleiding Register Belastingconsulent. Daarnaast worden onze fiscale opleidingen ook aangeboden door de hogescholen Markus Verbeek Praehep en LOI. RB Opleidingen neemt de landelijk georganiseerde examens af.

Tweemaal per jaar (in januari en juni) wordt de mogelijkheid geboden om examens af te leggen. De examens worden afgenomen op basis van de exameneisen en de verplichte literatuur voor het betreffende studiejaar. Tevens dienen studenten op de hoogte te zijn van de meest belangrijke wetswijzigingen die tot het moment van het examen zijn ingediend of inmiddels zijn ingevoerd. De opleidingen Register Belastingadviseur en de Master Belastingadviseur worden afgesloten met een mondeling examen waarin de eindscriptie verdedigd wordt.

☛ Markus Verbeek Praehep T (038) 4550360 mvp.nl • Belastingassistent • Register Belastingconsulent • Register Belastingadviseur • HBO Fiscaal Recht (Bachelor Belastingadviseur FBA) ☛ LOI T (071) 5451234 loi.nl • Belastingassistent • Register Belastingconsulent • Register Belastingadviseur ☛ ABC Opleidingen Curacao abc-opleiding.com • Register Belastingconsulent • Register Belastingadviseur ☛ Kluwer kluwershop.nl/opleidingen • Belastingassistent


Wat wij voor onze leden betekenen

beroepsvereniging

Lidmaatschap Register Belastingadviseurs: verder in ďŹ scale kennis Het Register Belastingadviseurs (RB) maakt zich sterk voor de belangen van de ruim 7.400 aangesloten leden en ondersteunt hen waar mogelijk. Als grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs is het RB een uitstekende gesprekspartner voor politiek en overheid. Het RB wordt gezien als een belangrijke speler en dat is te merken, niet alleen de aanhoudende groei van het aantal leden is hiervoor een indicatie, ook vanuit de overheid, de Belastingdienst en de media is veel interesse voor de standpunten van het RB.

Permanente Educatie Van RB-leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd en aandacht besteden aan bijscholing om de kwaliteit van hun adviezen te waarborgen. RB Opleidingen biedt het hele jaar door een uitgebreid en gevarieerd Permanente Educatieprogramma aan met korte en praktijkgerichte cursussen. Als aspirant-lid van RB Opleidingen bent u vrijgesteld van de Permanente Educatie-verplichting.

Het belang van het lid staat bij het RB voorop. Vanuit dat perspectief is het aanbod van producten en diensten opgesteld. Het RB verliest de actualiteit geen moment uit het oog en haakt hierop in waar mogelijk. Het lidmaatschap heeft u veel te bieden, zo profiteert u onder andere van: > vaktechnische hulp van Bureau Vaktechniek > zes keer per jaar het vakblad Het Register > verschillende RB-uitgaven zoals de RB wettenbundel en het Fiscaal memo > aantrekkelijke ledenprijs Permanente Educatiecursussen Aspirant-lidmaatschap Start u met een fiscale opleiding van RB Opleidingen? Dan wordt u automatisch ingeschreven als aspirant-lid van het RB en profiteert u meteen volop van het ledenvoordeel. Het aspirant-lidmaatschap bedraagt op jaarbasis â‚Ź 250 (excl. btw). Wanneer u geslaagd bent voor uw opleiding, dan kunt u als voorwaardig lid ingeschreven worden in het RB- of RBc-register en kunt u de titel die bij de door u afgeronde opleiding voeren. Op rb.nl vindt u meer informatie over het (aspirant-) lidmaatschap.

13


beroeps足 vereniging

De beroeps足 organisatie achter de student Het RB streeft ernaar haar studenten en leden zo goed mogelijk te informeren. Op het ledendeel van de website van het RB hebben (aspirant-) leden toegang tot voor de beroepsgroep relevante informatie, zoals notities en modellen, het RB Kwaliteitshandboek, nieuws en commentaren van de Commissie Wetsvoorstellen en vakblad Het Register. Daarnaast is op de website meer informatie over verzekeringen, software en vakliteratuur terug te vinden. Via het lidmaatschap van het RB kunnen (aspirant-) leden korting krijgen op diverse abonnementen op fiscale naslagwerken, boeken en nieuwsbrieven.

Incompany

Arbeidsmarkt De opleidingen worden in de meeste gevallen gevolgd door studenten die al werkzaam zijn in de financieel-economische dienstverlening. De vooruit足 zichten op de arbeidsmarkt zijn, ook in deze economisch mindere tijden, zonder meer goed te noemen. Er blijft voortdurend behoefte aan gedegen fiscaal advies in het mkb en de fiscale opleidingen van RB Opleidingen worden door werkgevers hoog ingeschat. U kunt op verschillende niveaus een fiscale opleiding volgen. Door het praktijkgerichte karakter van de opleidingen kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw dagelijkse fiscale adviespraktijk.

De opleidingen en cursussen van RB Opleidingen zijn allen incompany te organiseren. De ideale vorm om actuele vakinhoudelijke kennis binnen uw organisatie op praktijkgerichte wijze op peil te houden. Een incompany opleiding of cursus biedt een aantal voordelen: > U bepaalt zelf de locatie en de data > U bespaart reistijd en reiskosten > De totale kosten vallen veelal lager uit

Agrarische adviespraktijk Voor de agrarische adviespraktijk biedt RB Opleidingen twee incompany opleidingen aan: de incompany opleiding Agro Register Belastingconsulent en Agro Register Belastingadviseur. Kijk op rbopleidingen.nl voor meer informatie.

Waarom een opleiding bij RB Opleidingen volgen? Gericht op de fiscale praktijk > Direct inzicht in dagelijkse werkzaamheden > Flexibel > Kortlopend > Hoge kwaliteit > Uitstekende carri竪reperspectieven > Goede doorstroommogelijkheden > Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

14


opleidingsgebouw

Opleidingsaanbod en doorstroommogelijkheden Schakelprogramma

Master Belastingadviseur

Master Belastingadviseur 1 jaar

9 maanden

AA/RABelastingaccountant 1,5 jaar

AA/RARegister Belastingadviseur 9 maanden

Toelatingsprogramma

Master Fiscaal Recht RuG

Master Fiscaal Recht RuG 1 jaar

1 jaar

Belastingassistent 4-6 maanden

Register Belastingconsulent

Register Belastingadviseur

1,5 jaar

2,5 jaar

“Deze opleiding sprak mij zeer aan omdat ze specifiek op belastingen is gericht en goede doorgroeimogelijkheden kent” Biendija Chitan-Datadin > pagina 36

Aanmelding U kunt via rbopleidingen.nl direct online inschrijven voor de opleiding van uw keuze. Met uw inschrijving dient u kopieën van uw diploma’s mee te zenden. Wij raden u aan zo snel mogelijk in te schrijven om zeker te zijn van een plaats. Voor de opleidingen Master Fiscaal Recht (RuG) geldt een afwijkende aanmeldprocedure. Zo dient u zich niet alleen aan te melden bij RB Opleidingen, maar ook bij RuG en via studielink.nl. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze brochure en op rbopleidingen.nl. Alle opleidingen starten onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

15


mijn adviseur mijn toko

16


Sjef Jansen

“Buiten de dressuur kan ik me beter op anderen verlaten�

17


mijn adviseur mijn toko

Een RB-adviseur is de steun en toeverlaat voor elke MKB-ondernemer. Iemand die dat zou willen tegenspreken? Kijk dan maar eens hoe belastingadviseur Rudolf Kaarsemaker en ondernemer Sjef Janssen met elkaar omgaan. Ze gaan regelmatig samen fietsen, komen ook wel eens bij elkaar thuis en werken al zestien jaar intensief samen om de business van Sjef en zijn partner Anky in goede banen te leiden. Anky? Inderdaad, Anky van Grunsven, grossier in olympisch dressuurgoud.

D

e verhoudingen zijn duidelijk: Anky concentreert zich op de sportieve uitdagingen en Sjef is haar manager en daarnaast ondernemer in hart en nieren. Hij is dan ook degene die zich bekommert om het zakelijke gedeelte. Naast al die zakelijke beslommeringen zit hij tevens zijn leven lang in de paardendressuur.

18

“Heel lang was ik bondscoach van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), maar daar ben ik in 2012 mee gestopt; ik kreeg gedoe met de zelfstandigheid van mijn werkzaamheden, je kent dat wel, VAR-verklaring en zo. Tegenwoordig ben ik trouwens bondscoach in België. Daar heb ik ook tot 2009 gewoond. Ik had destijds al verschillende bv’s en ook nog een Belgische


19


mijn adviseur mijn toko

bvba. Ik had iemand nodig om daar structuur in aan te brengen en om bijvoorbeeld dubbele belasting te voorkomen. Bovendien zijn Anky en ik in ’98/’99 een eigen kledinglijn begonnen: ANKY® Technical Casuals, een productlijn voor modieuze, comfortabele en kwalitatief hoogwaardige rijkleding en aanverwante ruitersport­ artikelen. We kozen daarbij voor een eigen productie in China, waarvoor we ter plekke een bv hebben opgezet. Daarmee hebben we het onszelf niet makkelijk gemaakt, want je bent wel even bezig voordat je in China zoiets rond hebt.”

meerdere eigenaren, hetgeen een verkoop nog wel eens wil bemoeilijken. Ook heb je te maken met diverse belastingverdragen en ben je voortdurend bezig met de winstallocatie: waar verantwoord je de winst? Door de sportieve prestaties van Anky komt daar nog het nodige bij. Je hebt te maken met btw, royalties en merkenrechten, prijzengelden, sponsoring, tv-contracten en noem maar op. Vooral de pr rond Anky moet worden beschermd. Met enige regelmaat moet een advocaat worden ingeschakeld omdat er weer eens inbreuk op het merkenrecht is gemaakt.”

Rudolf en Sjef ontmoetten elkaar voor het eerst in 1996 bij het golfen. Rudolf was op dat moment namens Coopers & Lybrand – het latere PwC – adviseur van het Olympisch Comité voor de Olympische Spelen in Atlanta. Het klikte tussen de twee en Rudolfs ervaring met internationale fiscale vraagstukken hielp natuurlijk ook een handje. “De paardenhandel is door zijn internationale oriëntatie buitengewoon gecompliceerd. In het buitenland word je geconfronteerd met allerlei andere regels dan hier, zoals ten aanzien van quarantainebepalingen. Bovendien kent een paard vaak

Sjef is wat jaartjes ouder dan Anky en wil zo langzamerhand een wat overzichtelijker bestaan. “Als het op dressuur aankomt, kan ik prima structuur aanbrengen, maar daarbuiten kan ik me beter op anderen verlaten. Vooral de kledinglijn kostte heel veel energie, daar is Rudolf dan ook ontzettend druk mee geweest. In 2012 hebben we de kledinglijn verkocht en nu hebben we alleen nog het licentierecht. Daarmee is het stuk simpeler geworden. Eigenlijk heb heb ik nu alleen nog maar een kleine eenmanszaak.” Bij dit alles heeft meegespeeld dat bij Sjef een paar jaar geleden een

goedaardige tumor uit zijn hoofd is verwijderd. Met zijn 64 jaar heeft hij nog relatief jonge kinderen en die zijn voor hem zeer belangrijk. En dus kiest hij voor meer ‘quality time’ met zijn gezin. Rudolf is in de loop der jaren een superspecialist op fiscaal gebied in de internationale paardenhandel geworden. “Behalve Sjef heb ik nog enkele klanten in deze unieke branche. Voor mij is Sjef een inspirerende klant, never a dull moment. Ja, je komt om de haverklap voor verrassingen te staan, maar je moet in deze business creatief, flexibel en ook geduldig zijn. We houden ons overigens keurig aan de spelregels, we zijn erg compliant. En er wordt ook veel gelachen.” Hoewel in het MKB klant en adviseur doorgaans een goede onderlinge verstandhouding plegen te hebben, zoals het tussen Sjef en Rudolf botert is toch wel bijzonder. Ze doen nu al zestien jaar zaken met elkaar en hebben op zijn minst wekelijks telefonisch contact. En zoals gezegd fietsen ze regelmatig samen en komt de een ook wel bij de ander thuis over de vloer. Zo boeiend kan het vak dus zijn.

“Voor mij is Sjef een inspirerende klant, never a dull moment”

20


21


het succes verhaal van‌

drs. Anita Viergever MB RB is werkzaam bij WEA Deltaland

22


Anita Viergever

Steeds een stapje hoger Een meisje dat begint op de huis足 houd足school, daarna stapsgewijs het ene na het andere (fiscale) diploma haalt en nu doctorandus is in de fiscale economie. Dat is wat drs. Anita Viergever MB RB voor elkaar heeft gebokst. Een prestatie om trots op te zijn.

23


het succes verhaal van… In de praktijk

N

a de huishoudschool en de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie was Anita’s eerste stap op fiscaal gebied het volgen van de opleiding Register Belastingconsulent. “Tijdens mijn werk als assistent-­ accountant kreeg ik steeds meer belangstelling voor de fiscale kant van het vak. En omdat ik daar meer van wilde weten, ben ik gestart met de opleiding Register Belastingconsulent. Vanaf het begin heb ik me serieus in de lesstof verdiept. Als alleenstaande werkende moeder vind ik het erg belangrijk om mijn toekomst veilig te stellen en de opleiding tot belastingconsulent was een van de stappen in die richting. Het volgen van een opleiding naast werk en gezin vergt weliswaar het nodige organisatievermogen en kost veel energie, maar daar krijg je ook heel veel voor terug.” Na een studiepauze van een paar jaar kwam voor Anita de volgende uitdaging. “Bij mijn huidige werkgever kon ik een functie op de fiscale afdeling krijgen, maar daarvoor was de opleiding Register Belastingadviseur vereist. Daar heb ik me vol enthousiasme op gestort en ik was er dan ook vlot mee klaar. Omdat mijn werkgever veel waarde hecht aan goed opgeleide medewerkers en ik zelf ook nog verder wilde, zette ik me vervolgens aan de opleiding Master Belastingadviseur van het RB. Die opleiding is enorm praktijkgericht en sluit daarmee heel goed aan op mijn werkzaamheden. De docenten gaan dieper op de stof in en praktijksituaties komen ruim aan bod. Vakken waar ik veel aan heb

24

gehad, zijn estate planning en internationaal belastingrecht. Ook het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures wordt uitgebreid behandeld en getraind.” En nog was het voor Anita niet genoeg. Want direct na het afronden van de opleiding Master Belastingadviseur stroomde ze door naar de eenjarige opleiding Master Fiscale Economie aan de UvA, een traject dat was opgezet door RB Opleidingen in samenwerking met de UvA, met een academische titel als ultieme beloning. Als geen ander is Anita in staat om de opleidingen Register Belastingconsulent, Register Belastingadviseur en Master Belastingadviseur van een kwalificatie te voorzien. “De opleiding Register Belastingconsulent biedt een goede inleiding in het belastingrecht. Tijdens de opleiding Register Belastingadviseur komen werkelijk alle belastingen aan bod en word je opgeleid tot allround belastingadviseur. De Master Belastingadviseur brengt vervolgens een verdieping aan waar je in de praktijk erg veel aan hebt.” Anita kijkt dan ook tevreden terug op het hele opleidingstraject. “Het is logisch opgebouwd, de studieduur is overzichtelijk, je komt steeds een stap verder. Je kunt het traject ook zolang volgen als je zelf wilt, tot elk niveau. Daarbij geeft ieder diploma recht op een titel. En op ieder niveau dragen de opleidingen bij aan direct toepasbare vakkennis. Het vak wordt ook steeds leuker naarmate je meer kennis hebt.” “Voor mezelf ben ik trots op het bereikte resultaat. De studiejaren zijn erg intensief geweest, naast mijn baan

“Bij een cliënte kwam het gesprek op haar kinderen en kleinkinderen. Voor mij een bruggetje om te informeren naar de situatie na haar overlijden. Dan gaat het huis en mijn geld naar mijn zonen, antwoordde ze. Ze schrok toen ik haar vertelde hoeveel erfbelasting haar zonen daarover moesten betalen en was blij dat ik mogelijkheden zag om dat bedrag te verlagen. Ten eerste via de tijdelijke mogelijkheid om honderdduizend euro te schenken voor de eigen woning. En ten tweede door haar kleinkinderen in het testament op te nemen en aan haar zonen papieren schenkingen te doen. Situaties als deze blijven me bij omdat er vaak veel geld kan worden bespaard. Maar daarvoor moet je de klant wel goed kennen en moet je het onderwerp tijdig aan de orde stellen. En dat is nu juist de persoonlijke kracht van een belastingadviseur.”


was zeer leerzaam en zeker de moeite waard. Door actief deel te nemen wordt de stof praktisch toepasbaar. Uit de contacten met de medestudenten zijn ook nieuwe vriendschappen voortgekomen. De onderlinge contacten zijn bovendien zeer nuttig om ervaringen rond het studeren te delen. Studeren naast een baan vergt veel motivatie en doorzettingsvermogen. Je kunt dan veel steun hebben aan je medestudenten, zij lopen immers tegen dezelfde problemen aan, zoals planningsperikelen en vermoeidheid. De colleges en de daaruit voortvloeiende contacten met docenten en studenten dragen in mijn ogen in grote mate bij aan het succes van de opleidingen.”

en de zorg voor mijn kinderen. Ik ben erg blij dat ik de kans heb gehad om me tot dit niveau op te werken. Als fiscalist bij Wea Deltaland kan ik alles wat ik heb geleerd ten volle in praktijk brengen en heb ik daarnaast weer tijd voor mijn hobby’s, zoals schilderen, wandelen en motorrijden.” Anita tekent hier overigens onmiddellijk bij aan dat je in dit boeiende vak nooit bent uitgeleerd. “De wetgeving wijzigt regelmatig, waardoor de belasting-

adviseur steeds weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Dan is het belangrijk om de wetteksten goed te kunnen lezen en de actualiteit bij te houden. Het vak is continu in beweging en dát maakt het juist zo boeiend. Met de bagage uit het opleidingstraject ben je in staat om flexibel in te spelen op al die wijzigingen.” Ook het studeren zelf is Anita goed bevallen. “Het volgen van de colleges

Volgens Anita blijft er ook in de toekomst behoefte aan goede belastingadviseurs. “Belastingen zijn van alle tijden en alleen als je de regels goed kent, kun je voordeel behalen voor de klant. De nadruk zal steeds meer op de adviezen vooraf komen te liggen en minder op het indienen van de aangifte achteraf. Dit is ook de meest boeiende kant van het vak, omdat je vooraf nog van alles kunt doen om belastingbesparing te realiseren.”

“De studiejaren waren erg intensief, maar het is het zeker waard geweest.”

25


26


docent uit de praktijk

Jan IJzerman

In de fiscaliteit ben je nooit klaar met studeren drs. J.T. IJzerman MBA, Plaatsvervangend directeur Grote Ondernemingen Belastingdienst, docent en coรถrdinator Master Belastingadviseur

27


docent uit de praktijk

Naast zijn drukke baan bij de Belastingdienst is drs. Jan IJzerman MBA ook docent en coördinator bij de opleiding Master Belastingadviseur van RB Opleidingen. Het lesgeven aan en begeleiden van studenten is hem op het lijf geschreven. Hij kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de vakkennis op een zo hoog mogelijk peil te brengen en daarna ook te houden.

M

omenteel is Jan plaatsvervangend directeur Grote ondernemingen bij de Belastingdienst. “Daar houd ik me dagelijks bezig met de aansturing van teams in Amsterdam. Naast leidinggeven aan ruim 300 medewerkers heb ik tevens de handen vol aan de fiscaliteit van zeer grote organisaties. Dat is hectisch en inhoudelijk en dat vind ik heerlijk aan dit werk.” De veelzijdigheid van Jan komt nog nadrukkelijker tot uiting als we zien wat hij daarvoor nog allemaal heeft gedaan. “Ongeveer elke vier jaar vervul ik een andere functie bij

28

het ministerie van Financiën (inclusief Belastingdienst). Zo ben ik behalve inspecteur ook wetgever (Wet IB 2001 en excessieve beloningen), voorzitter van de kennisgroep resultaat uit overige werkzaamheden, (landelijk) vaktechnisch coördinator (inkomstenbelasting en later loonheffingen) en teamleider Grote ondernemingen geweest. Gaandeweg is het steeds meer mensenwerk geworden en dat past bij mij.” Jan is al geruime tijd zeer intensief betrokken bij de opleiding Master Belastingadviseur. Wat trekt hem aan in het docentschap? “Bij de Master

Belastingadviseur heb ik inkomstenbelasting en winst uit onderneming gedoceerd en gaandeweg ben ik scripties gaan begeleiden. Ik vind het plezierig om studenten zodanig te begeleiden dat ze ook in de dagelijkse praktijk wat aan hun scriptie hebben. Precies om die reden hebben Alfred van Harten en ik het scriptietraject zo’n zeven jaar terug opnieuw opgezet om de praktijk ruimte te geven binnen de strakke kaders van een geaccrediteerde opleiding. Met een vrije onderwerpkeuze op niveau en daarnaast een voor een masteropleiding intensieve begeleiding. Dat is voor studenten met een praktijkachtergrond nodig, omdat het vaak de eerste keer is dat ze op niveau een stuk schrijven van tientallen pagina’s.” Aan enthousiasme ontbreekt het bij de studenten geenszins, zegt Jan. “We stimuleren studenten om aan een actueel onderwerp te werken, zodat ze hun klanten of collega’s echt de ins en outs kunnen vertellen. Baanbrekende arresten of recente wetsvoorstellen zijn vaak de inspiratiebron voor scripties. Naast traditionele onderwerpen als winst uit onderneming of vennootschapsbelasting, wordt steeds vaker gekozen voor onderwerpen uit het formele recht en de omzetbelasting, en voor onderwerpen met internationale aspecten.” Naast de scriptie moeten de studenten ook een praktijkgericht product maken, dus een praktische toepassing van de scriptie in de vorm van een instructie, artikel of bijvoorbeeld berekeningsprogramma. Zo zijn ook in Het Register van het RB al verschillende artikelen van de hand van afge-


studeerden verschenen en volgen er ongetwijfeld nog meer. Jan houdt daartoe ook een lijntje open met de redactie. “Op die manier kunnen studenten hun kennis direct in de praktijk toepassen. Op langere termijn gaat het natuurlijk niet om dat ene onderwerp, maar dat studenten leren schrijven. Bij het schrijven van adviezen hebben ze deze vaardigheid immers dagelijks nodig.” “Eigenlijk, zegt Jan, “is dat leren schrijven de meerwaarde van het scriptietraject. Vaak zijn de studenten namelijk al heel goed thuis in het onderwerp van hun keuze, maar worstelen ze met de wijze waarop ze dat het beste aan het papier kunnen toevertrouwen. Daarnaast moeten ze op dit niveau ook over de heg kijken: voor hun onderwerp dienen ze aanpalende kennisgebieden te verkennen, zoals civiel recht, accountantsregels, gedragsregels en menigmaal ook internationale aspecten. Je dient het onderwerp dus met een meervoudige blik te benaderen.” Volgens Jan is de masteropleiding best pittig. Menig student maakt daarom gebruik van een uitloopmogelijkheid. “In de tweede helft van hun

studie moeten ze in het voorjaar twee vakken afronden en een scriptie schrijven, terwijl dan ook de aangiftepraktijk op hun werk volop aan de gang is. Menigeen kiest er dan voor om de scriptie op te schuiven naar het najaar, om dan in januari van het volgende jaar af te studeren. Wij faciliteren dat extra halve jaar, omdat we maar al te goed weten hoe zwaar het soms kan zijn. De begeleiding gaat gewoon door, ook als het scriptietraject nog langer zou duren. Maar het resultaat mag er wezen: qua ‘rendement uit opleiding’ scoort onze masteropleiding volgens de accreditatiecommissie ruim bovengemiddeld. En dat terwijl onze studenten niet de hele dag aan het studeren zijn.” Jan is enorm actief in het fiscale werkveld, niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook als docent en coördinator bij RB Opleidingen. Behalve dat je dan goed moet kunnen plannen, slokken al die werkzaamheden natuurlijk heel veel tijd op. Hoe kan hij daarbij werk en privé nog gescheiden houden? “Werk, privé en maatschappelijk actief zijn, loopt bij mij wat door elkaar. Ik werk graag vanuit huis en kijk bijvoorbeeld nauwelijks televisie. Mijn werkplek is de huiskamer en daar zetten kinderen onder-

tussen gerust een Starwars-film op. Het is heerlijk als het huis vol is. Mijn passie is lang en ver weg op vakantie gaan. Zo gaan we van de zomer voor de vierde keer met het gezin naar de Verenigde Staten. Voor het eerst gaan we ook een deel van Canada bekijken. Daar huren we een camper en daarmee gaan we dan enkele nationale parken langs. Een andere hobby is zelf ijs maken; vooral tiramisu-ijs met amaretto is een specialiteit van mij.” Jan ziet de toekomst voor belastingadviseurs rooskleurig in. “Belastingadviseur is een vak dat blijft. Nederland heeft een lange traditie van ingewikkelde en complexe fiscale regelgeving en daardoor zullen altijd adviseurs nodig zijn. Wel zal door automatisering aan de onderkant van de markt werk verdwijnen, maar aan de bovenkant van de markt zit nog steeds groei. Klanten verwachten daarbij wel dat je permanent op een hoog niveau advies geeft en dat vergt steeds bijblijven en specialiseren. Mijn advies aan iedereen in het fiscale werkveld luidt dan ook: blijf vooral studeren. In de fiscaliteit ben je nooit klaar en met een goede opleiding leg je in elk geval een stevige basis. Daar heb je je leven lang profijt van.”

“Baanbrekende arresten of recente wetsvoorstellen zijn vaak de inspiratiebron voor scripties”

29


Sjaak de Mooij MB RB is belastingadviseur bij Stouten & Wijnen Accountants

30


de praktijk mijn passie

Met het invullen van belas­ting­aangiften houdt hij zich vrijwel niet meer bezig. Het zijn vooral het schrijven van de adviesnotities, besprekingen met cliënten en collega’s en het onderhouden van de relaties die zijn dagen inkleuren. Sjaak de Mooij MB RB is gedreven om zijn cliënten te voorzien van goed belastingadvies.

Sjaak de Mooij

“Mensen merken dat ik trots ben op mijn vak” 31


de praktijk mijn passie

S

jaak de Mooij MB RB is een ambitieuze belasting­adviseur die zich inzet voor optimaal fiscaal resultaat. “Resultaat wil zeggen dat niet onnodig en teveel belasting wordt betaald. Fair play hoort daar voor mij bij. Uiteindelijk kan ik alleen trots op mijn werk zijn wanneer dat op ethisch verantwoorde wijze tot stand is gekomen. Het geeft steeds weer veel voldoening als het doel is bereikt, bijvoorbeeld doordat een advies wordt opgevolgd of een bezwaar wordt gehonoreerd.”

Theorie en praktijk Sjaak wist in eerste instantie niet precies wat hij wilde worden. Naar eigen zeggen is hij opgegroeid in de accountancy. Al snel had hij door diverse avondstudies ook het diploma Belastingassistent van - destijds - de Federatie op zak. “Daardoor is het fiscale zaadje ontkiemd, denk ik. Omdat ik het erg leuk vind om voor en met mensen te werken, heb ik me in die jaren ontwikkeld tot een betrokken bedrijfsadviseur en relatiemanager. In de jaren ’90 heb ik er bewust voor gekozen om het ‘belastingvak’ in te gaan, waarvoor de nodige aanvullende praktijkopleidingen nodig waren.”

Dit heeft er in geresulteerd dat hij inmiddels zowel de opleiding Register Belastingadviseur als de opleiding Master Belastingadviseur met succes heeft afgerond. “Een groot verschil tussen beide opleidingen is toch wel de wetenschappelijke verdieping die de opleiding Master Belastingadviseur vraagt. In de opleiding Register Belastingadviseur leer je echt de theorie aan de praktijk te koppelen en in de opleiding Master Belastingadviseur ga je een stukje dieper in op de theorie. Je leert dat elk fiscaal vraagstuk kan worden beantwoord. Hierbij is het niet zozeer belangrijk wat de uitkomst is, maar hoe deze tot stand komt. In beide opleidingen wordt de theorie ook in de praktijk gebracht, bijvoorbeeld door het voeren van een schriftelijke beroepsprocedure, maar ook door het nabootsen van een zitting samen met rechters en raadsheren.

Geen dag hetzelfde De dagelijkse werkzaamheden van Sjaak zijn zeer divers. “Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het actief fiscaal adviseren van cliënten in de mkb-praktijk. De waardering van cliënten is iets dat mij veel voldoening oplevert. Bijvoorbeeld omdat een be-

paalde structuur een klant veel belasting heeft bespaard doordat jij iets hebt bedacht. In een specifiek geval wilde de Belastingdienst daar in eerste instantie niet aan meewerken, maar door vol te houden heb ik uiteindelijk samen met een jurist van de betreffende kennisgroep de door mij bedachte en voor de cliënt gewenste structuur vorm kunnen geven. Verder houd ik me bezig met bezwaar- en beroepsprocedures, waarvoor ik vooroverleg voer met de Belastingdienst. Het is leuk om samen tot het gewenste resultaat te komen.” “Uiteraard is het bijhouden van fiscale ontwikkelingen aan de hand van vakpers en de algemene economische ontwikkelingen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Permanente educatie dus. Dat hoort bij je vak en dat moet je leuk vinden, anders loop je al snel achter de feiten aan. Daarnaast ben ik vaak bij de cliënten op het bedrijf of thuis. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Tevens overleg ik regelmatig met zowel cliënten als met collega’s. Bijvoorbeeld voor overnamebesprekingen of voor het beklinken van een geslaagde overname. In het afgelopen voorjaar ben ik met een tweetal cliënten naar China geweest om daar

“De waardering van cliënten is iets wat mij veel voldoening oplevert”

32


aanwezig te zijn bij contractbesprekingen over de fiscale aspecten van de uitvoer naar Europa. De kunst is vervolgens om een goede relatie met alle partijen te onderhouden.” Sjaak geeft aan dat geen dag hetzelfde is. “Ik heb een erg gevarieerd beroep. Uiteraard zijn er werkzaamheden die regelmatig terugkeren, maar dan is toch de betreffende ­cliënt of situatie weer anders. Dat houdt het afwisselend en uitdagend. De beloning voor je werkzaamheden, of de salariëring in geval je werknemer bent, is voor een belastingadviseur prima te noemen. Dat is ook een prettige bijkomstigheid mag ik wel zeggen.”

Ducati en tropische vogels Naast het feit dat hij gepassioneerd belastingadviseur is, heeft hij ook een grote voorliefde voor het kweken van tropische vogels en het rijden op zijn Ducati. Als hij naar een overleg of bijeenkomst moet, wil hij nog wel eens op de motor gaan in plaats van met de auto. Niet iets wat je direct achter een belastingadviseur zou zoeken. “Als ik op mijn Ducati rijd heb ik toch wel wat moeite me aan de verkeersregels te houden; wat de snelheid betreft dan. Zoals ik op de motor rij, ben ik ook in mijn werk. Ik heb toch een zekere mate van competitiviteit in me zitten.” De snelheid van een Ducati is bijna één op één te vertalen naar een van de kenmerken van het vak van belastingadviseur. “Het vak is vooral dynamisch omdat de fiscale wetgeving zo snel verandert. En anders is er altijd

33


de praktijk mijn passie

weer de uitkomst van de rechtspraak. Jurisprudentie leidt vrijwel dagelijks tot nieuwe inzichten, maar levert ook steeds weer nieuwe (rechts)vragen op. Daardoor blijft het vak inspirerend en vernieuwend.” Hoe zit het dan met de tropische vogels? “Het is een hobby die dagelijks aandacht en inzet vraagt. Maar het geeft heel veel voldoening om ze te verzorgen, ernaar te kijken en te luisteren. De kunst is dus om steeds mooiere vogels te kweken en ik kan hierover nog veel leren. Juist dat leren, bijvoorbeeld over erfelijkheid, houdt mijn geest bezig, maar dan net op een ander terrein dan dat van mijn beroep.”

Contra Legem Zijn er ook nog minder leuke kanten aan het vak van belastingadviseur? ”Dit vind ik een van de moeilijkste vragen. Je zou kunnen zeggen dat een belastingadviseur veel moet doen om bij te blijven op zijn vakgebied. Dat is ook zo. Maar als je van je vak houdt, dan is dat toch niet echt een belasting? Het vraagt wel extra tijd en energie. Daarnaast verlies je wel eens of krijg je ongelijk, dit hoort erbij. Je maakt wel eens een inschattingsfout of vergeet iets. Dat betekent dat je ook wel eens een procedure verliest, een bezwaar

niet wordt gehonoreerd of een ambtenaar van de Belastingdienst niet mee wil denken omdat je zogenaamd grensverkennend bezig bent. Of een dooddoener ontvangt door een reëel voorstel als “contra legem” (tegen de wet in) bestempeld te krijgen.” Eigenlijk ziet Sjaak de minder leuke kanten van het vak meer als bijzondere gebeurtenissen. “Je maakt als belastingadviseur naast mooie dingen ook verdrietige dingen mee. Vooral in de mkb-praktijk maak je ook het overlijden van cliënten en afwikkeling van de nalatenschappen mee. Een enkele keer sta je aan het graf, ook van een overleden klant. Je hebt dan dus ook te maken met alle emoties die daarbij horen. Verder ben je als adviseur regelmatig betrokken bij ruzies tussen samenwerkende ondernemers of bij (v)echtscheidingen. In de huidige economische omstandigheden vaak veroorzaakt door inkrimping van ondernemingen en bijbehorende financiële tegenslag.”

Trots Op de vraag hoe de omgeving van Sjaak tegen het vak van belastingadviseur aankijkt reageert hij trots. “Ik kom er graag voor uit dat ik belastingadviseur ben. Mensen reageren

“Zoals ik op de motor rij, ben ik ook in mijn werk”

34

ook altijd met waardering. Soms moet ik even uitleggen dat ik aan de “goede” kant van de tafel zit, want ik ben dus géén medewerker van de Belastingdienst, maar dat is alles. Uiteraard krijg je nogal eens een fiscale vraag, bijvoorbeeld op een feestje. Ik wil dat wel zoveel mogelijk voorkomen, omdat je uiteindelijk voor een goed advies meer nodig hebt dan een paar opmerkingen tijdens een borrel.”

De toekomst van het vak “Het vak van belastingadviseur zal niet verdwijnen, dat is mijn stellige overtuiging”, geeft Sjaak aan. “Ik weet zeker dat er voor een belastingadviseur altijd veel te doen blijft. Een overheid zal niet verdwijnen en zij heeft belastingopbrengsten nodig om haar taak te verrichten. De belastingbetalende burger en de onderneming zullen dat moeten opbrengen maar doen dat niet graag, althans niet meer dan nodig is. Daar kan een belastingadviseur dus altijd wat voor betekenen. De overheid zal ook zelf altijd weer deskundigen nodig hebben die fiscale wetgeving kunnen maken dan wel deze handhaven. De regelgeving wordt alleen maar complexer. En vanwege de voortgaande internationale samenwerking tussen ondernemingen, overheden en de bijpassende mobiliteit wordt dit aspect alleen nog maar belangrijker. Het is een beroep met toekomstperspectief en is afwisselend, divers, uitdagend en leerzaam. Als je wilt met veel interactie met mensen en instanties. Daarnaast is het altijd mogelijk om je ergens in te specialiseren want er zijn bijzonder veel mogelijkheden.”


fiscale opleidingen 2014-2015

Register Belastingconsulent Register Belastingadviseur AA/RA-Belasting­accountant AA/RA Register Belasting­adviseur Schakelprogramma Master Belastingadviseur Master Belastingadviseur   Beroepsvaardigheidsprogramma   Master Fiscaal Recht

37  41  45  45  49  52  55  59 

35


interview

“Een goede belastingconsulent heeft kennis van zaken en plezier in het werk�

36


Belastingconsulent. Een bijbaantje bij een belastingadvieskantoor was de aanzet voor haar carrière in de fiscale advieswereld. De btw-praktijk is echt ‘haar ding’. Dat werk doet ze bij BDO belastingadviseurs en accountancy, en dan vooral in de sfeer van de fiscale vertegenwoordiging. Daarvoor moet je ook nog een behoorlijk woordje Engels kunnen spreken.

I

*BRON: SEO ONDERZOEK 2013

n het laatste jaar van haar studie Management Economie Recht had Biendija een bijbaantje bij een groot belastingadvieskantoor op de afdeling inkomstenbelasting. Ze had het daar zo naar haar zin dat ze er na haar studie fulltime ging werken. “Ik merkte al snel dat ik hierin verder wilde. Maar een reorganisatie gooide roet in het eten. Gelukkig kon ik daarna bij BDO accountants en belastingadviseurs aan de slag, nu in de omzetbelasting. Dat heeft voor mij goed uitgepakt, want ik vind de btw-praktijk veel leuker dan de inkomstenbelasting. Bovendien bood mijn nieuwe werkgever mij de gelegenheid om een studie te volgen en mezelf verder te ontwikkelen.” Biendija kwam al snel de opleiding Register Belastingconsulent van RB Opleidingen tegen. “Deze opleiding sprak mij zeer aan omdat ze specifiek op belastingen is gericht en goede doorgroeimogelijkheden kent.” Biendija werkt op de afdeling compliance in de btw-praktijk van BDO. Die verzorgt voor ondernemers binnen en buiten Nederland btw-aangiften en alles wat daarbij komt kijken. “Onze afdeling is gespecialiseerd in fiscale vertegenwoordiging. Onze klanten bestaan dan ook voor 90% uit buitenlandse ondernemers. Engels is daarom de voertaal in mijn contacten met deze klanten. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met de Belastingdienst over allerlei kwesties. We

hebben daar vaste contactpersonen, wat ik als zeer prettig en efficiënt ervaar omdat je dan meteen de juiste persoon aan de lijn hebt. Dat werkt veel beter dan de belastingtelefoon. Uiteraard overleggen we ook intern met onze belastingadviseurs als zich een kwestie voordoet waar wij niet uitkomen. Daar hoeven we geen enkele schroom bij te hebben; er bestaat nauwelijks een drempel tussen adviseur en junior.” Service is iets dat Biendija hoog in het vaandel heeft staan. “Klanten weten mij altijd te vinden als ze me nodig hebben. Ze ervaren het contact met mij als prettig, zo meen ik te mogen opmaken uit menig bedankje via de mail en of telefoon. Ik probeer ook altijd hun verzoeken of vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Wat me verder aanspreekt in mijn vak, zijn het salaris en de doorgroeimogelijkheden. Dat maakt dat ik mijn werk nog leuker vind.” Na afronding van haar opleiding tot Register Belastingconsulent kreeg Biendija er een paar verantwoordelijkheden bij. “Ik breng nu ook wel eens een advies uit op het gebied van fiscale vertegenwoordiging. En ik begeleid een assistente bij haar werkzaamheden. Mijn rol als belastingadviseur zie ik in de combinatie van compliance en advieswerkzaamheden. Het lijkt me ook leuk om onze (buitenlandse) klanten te bezoeken en te mogen adviseren.”

Register Belastingconsulent

Biendija Chitan-Datadin slaagde in juni 2013 voor de opleiding Register

Beroep belasting­ adviseur in de top 10 van beste startersfuncties*

Alle voordelen op een rij: Fiscale praktijkgerichte basiskennis in 1½ jaar • Geen of minimale fiscale voorkennis vereist • Studeren naast uw werk • Direct profijt in de fiscale praktijk • Na afronding zelfstandig fiscale adviezen geven en aangiftes verzorgen • Meerdere studielocaties in Nederland • Perfecte doorstroommogelijkheden • U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland • Titel RBc

37


uit de praktijk

Uit de beroepsprak­ tijk van een Register Belastingconsulent

Met de deur in huis Over haar opleiding is Biendija zeer te spreken. “Het is een goede basis voor iemand die verder wil in de fiscale wereld. Tijdens de opleiding krijg je verschillende inzichten op het gebied van belastingsoorten en leer je omgaan met de wet. Dat maakt het makkelijker om vervolgens een specialisme te kiezen.” Een aanrader dus? “Zeker, maar weet wel waar je aan begint. Je moet er veel vrije tijd voor opofferen en het vergt discipline. Maar de beloning is groot op het moment dat je naar voren mag komen om je diploma in ontvangst te nemen.” Inmiddels is Biendija alweer bezig met de vervolgopleiding tot Register Belastingadviseur. “Tijdens de opleiding tot belastingconsulent had ik maar één docent voor alle vakken. Nu heb ik per vak een andere docent. Dat vind ik prettiger; elke docent heeft zijn eigen manier van lesgeven, en daardoor heb je meer afwisseling.”

Studieprogramma > Inleiding recht / inleiding belastingrecht / formeel belastingrecht > Privaatrecht / ondernemingsrecht > Inkomstenbelasting voor de particulier > Inkomstenbelasting (winst en dga) > Capita selecta onderneming en dga > Vennootschapsbelasting / dividendbelasting > Loonbelasting > Omzetbelasting > Schenk­ en erfbelasting / internationaal belastingrecht / belastingen van rechtsverkeer

38

Jan heeft de opleiding tot belastingconsulent afgerond. Mariska en Bas, vrienden van belastingconsulent Jan, schakelen zijn hulp in omdat ze scheiden. Bas zal de echtelijke woning verlaten. Het stel vraagt Jan naar de fiscale gevolgen voordat zij afspraken maken. Jan vraagt of er huwelijksvoorwaarden waren. Dat blijkt niet zo te zijn, er was een gemeenschap van goederen. Jan geeft aan dat er drie opties zijn: Bas en Mariska betalen ieder de helft van de rente, Bas betaalt alles, Mariska betaalt alles. Jan vertelt dat wanneer Bas de woning verlaat, hij zijn deel van het huis beschikbaar stelt aan Mariska. Dit wordt gezien als alimentatie. Jan vertelt dat wanneer ieder de helft van de rente betaalt, Mariska de helft van het eigenwoningforfait over de woning heeft en zij haar deel van de rente kan aftrekken. Bas krijgt door de echtscheidingsregeling (maximaal twee jaar na het verlaten van de woning) ook de helft van het eigenwoningforfait. De 50% rente die hij betaalt is aftrekbaar. De alimentatie aan Mariska is voor Bas aftrekbaar, voor Mariska belast. Jan legt uit dat de gevolgen anders zijn wanneer Bas alles betaalt. Beiden krijgen dan de helft van het eigenwoningforfait. Bas betaalt alle rente maar slechts de helft – zijn deel – is aftrekbaar. De andere helft van de rente is alimentatie, dus voor Bas ook

aftrekbaar. Mariska is 50% van de rente verschuldigd, maar heeft geen recht op aftrek omdat zij niet betaalt. Echter, volgens een besluit van de staatssecretaris kan Mariska deze rente toch in aftrek brengen. Als Mariska alle lasten betaalt, werkt alles weer anders uit, aldus Jan. Mariska verantwoordt de helft van het eigenwoningforfait, Bas door de echtscheidingsregeling ook. Mariska betaalt alle rente, maar slechts de helft – haar deel – is aftrekbaar. Bas is 50% van de rente verschuldigd, maar heeft geen renteaftrek omdat hij niet betaalt. Bas kan wel de andere helft als alimentatie aftrekken. Wanneer Mariska en Bas afspreken dat het deel van de rente dat Mariska voor hem betaalt later wordt verrekend/ terugbetaald, dan is deze rente op dat moment aftrekbaar bij Bas. Jan wijst op een belangrijke uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 29 maart 2012. Hij vertelt dat als wordt afgesproken dat de woning op een bepaalde datum aan Mariska wordt toegedeeld (naar de waarde per het begin van de echtscheidingsprocedure) en zij alle kosten en lasten voor haar rekening neemt, het risico op waardevermindering haar al aangaat als ze gescheiden gaan wonen. Hierdoor heeft zij de economische eigendom al en kan zij alle rente in aftrek kan brengen.


over het vak en de opleiding

Register Belastingconsulent Houdt u van een uitdaging, oplossingen zoeken voor uw klant en bent u creatief? Dan past het beroep van belastingconsulent goed bij u. U krijgt er waardering van de klant, afwisselend werk, baanzekerheid en een goed salaris voor terug. Met een diploma van de opleiding Register Belastingconsulent op zak kunt u zowel ondernemers als particulieren fiscaal adviseren en verzorgt u de aangiften. Met name in het midden en kleinbedrijf (mkb) is hier grote behoefte aan. Een ondernemer onderneemt; die moet zich niet bezighouden met administratie en belastingaangiften. Vaak beseft hij niet eens dat hij een fiscaal probleem heeft. Hij verwacht dat de belastingadviseur de fiscale positie bewaakt en daarbij zowel oog heeft voor de actualiteit als voor de fiscale toekomst om zo het beste resultaat te bereiken. U kijkt daarnaast ook naar de persoonlijke aspecten van de klant en u bent bij uitstek de financiële vertrouwenspersoon voor particulier en ondernemer. Heeft u ambitie om werkzaam te zijn in de fiscale wereld maar heeft u weinig tot geen fiscale voorkennis? Dan geeft deze opleiding u een stevige basis om zowel de particulier als het mkb fiscaal te adviseren en de aangiftes te verzorgen.

Toekomstperspectief Na het behalen van het diploma Register Belastingconsulent heeft u een gedegen basiskennis om belastingaangiftes op te stellen en om particulieren en kleine tot middelgrote ondernemers te adviseren. U kent de verschillende belastingwetten en kunt dit toepassen in de praktijk. Ook wanneer u plannen heeft om u zelfstandig te vestigen, dan is deze praktijkgerichte opleiding een waardevolle investering in de toekomst. Indien u na het behalen van het diploma lid blijft van het RB, dan wordt u ingeschreven in het RBc-register met de titel RBc.

Studie­gegevens

Vooropleiding

Studieduur 1½ jaar

Om de opleiding Register Belastingconsulent te kunnen volgen, is kennis van boekhouden gewenst. Onder andere de hierna volgende vooropleidingen geven toegang tot de opleiding. Werkervaring en eventuele vervolgopleidingen kunnen van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding.

Niveau hbo Colleges 33 Examen­onderdelen 8 Collegetijden 18.30 – 22.00 uur Aanvang september / maart Semesters 3

> hbo/wo zonder fiscale kennis. Kennis van boekhouden is gewenst. > heao MER > FFP > mba > havo (profielen E&M aangevuld met M&O of één van de profielen C&M, N&G en N&T, mits aangevuld met economie 1 en M&O c.q. havo met handelswetenschappen en recht) > vwo (profiel E&M aangevuld met M&O of één van de profielen C&M, N&G en N&T, mits aangevuld met economie 1 en M&O c.q. vwo met economie II) > mbo (economie) met bedrijfs­ administratie > meao met bedrijfsadministratie c.q. fiscale economie > praktijkdiploma boekhouden/ belastingrecht/loonadministratie > belastingassistent > opleidingen van de Belastingdienst op C/D-niveau

 elfstudie Z 6 tot 8 uur per week

Register Belastingconsulent

praktische informatie

Locaties najaar Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle ocatie voorjaar L Utrecht

Kosten opleiding Register Belasting­ consulent € 3.450 xamen, kosten per E examen (8) € 125 iteratuur gedurende L 1½ jaar ca. € 300 Statutair verplicht aspirant-lidmaatschap RB, per jaar € 250 (excl. btw) Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Staat uw vooropleiding er niet bij of heeft u nadere vragen, neemt u dan contact op met RB Opleidingen, telefoon (0345) 54 70 30.

Doorstuderen Na afronding van de opleiding Register Belastingconsulent kunt u direct instromen in de opleiding Register Belastingadviseur en uw fiscale kennis verder verdiepen. Meer informatie over deze opleiding vindt u op pagina 43.

39


interview

“Nothing is certain but…”

40


waarde voor de klant. Dat vindt Jonathan Roodhorst RB, werkzaam bij Visser en Visser Belastingadviseurs in Gouda. “Het beroep van belasting­ adviseur is onlosmakelijk verbonden met het up-to-date houden van de fiscale kennis.”

J

De opleiding Register Belastingadviseur staat bekend om zijn praktische toepasbaarheid. “Dit verschilde wel per vak. Toen ik de opleiding volgde was ik nog niet in de positie om alle aspecten van het vak te bestrijken, zoals Omzetbelasting en Internationaal Belastingrecht. Vakken zoals Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Formeel Belastingrecht waren daarentegen wel direct bruikbaar in de praktijk.

Inmiddels heeft Jonathan zijn kennis rondom het schrijven en indienen van een beroepschrift kunnen toepassen als vrijwillig belasting­ adviseur bij Wijkwinkel Schollevaar. “In juli 2013 heb ik tegen een uitspraak op een bezwaarschrift inzake de Huurtoeslag 2011 beroep in gesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Voor mij was het de eerste keer dat ik een beroepschrift moest indienen. Ik heb de opdracht van de opleiding Register Belastingadviseur uiteraard geraadpleegd. Op zo’n moment is het fijn om op de stof uit de opleiding te kunnen terugvallen. Overigens heeft de Rechtbank Rotterdam medio oktober 2013 ons beroep gegrond verklaard, echter heeft de inspecteur hoger beroep aangetekend. Het is wachten op de uitnodiging van de Raad van State om ter zitting te verschijnen. Procedures als deze zijn de kers op de taart van het werk van een belastingadviseur!”

Een onderdeel van de opleiding is het schrijven van een Beroepschrift. Hoe doe je dat? Jonathan: “Het onderdeel Beroepschrift was heel praktisch ingestoken en erg leerzaam. Schrijven en publiceren is voor een belastingadviseur van eminent belang. Het is de kunst om de situatie van de klant beknopt maar krachtig voor het voetlicht te brengen. Zeker als voorbereiding op het schrijven van de scriptie is het onderdeel Beroepschrift een nuttig examenonderdeel.

Ter afsluiting van de opleiding moest Jonathan een afstudeerscriptie schrijven. “Aangezien ik in het verleden nog geen scriptie had geschreven, is vooral de opzet van groot belang geweest. Het gezegde ‘een goed begin is het halve werk’ gaat hierbij zeker op. Voornamelijk het helder formuleren van de probleemstelling is cruciaal. Een collega attendeerde mij destijds op een wetswijziging rondom een onderwerp wat mij al langer intrigeerde, de fiscale behandeling

*BRON: SEO ONDERZOEK 2013

onathan wist al vroeg dat hij in de fiscaliteit wilde werken. “Al snel had ik de keuze gemaakt, de dynamische fiscale wereld intrigeerde mij!” Jonathan ging naast zijn baan bij Visser en Visser Belastingadviseurs de fiscale opleidingen van RB Opleidingen volgen. Na de opleiding Register Belastingconsulent studeerde hij voor Register Belastingadviseur.

Register Belastingadviseur

Een goede Register Belastingadviseur is vakkundig en van toegevoegde

Beroep belasting­ adviseur in de top 10 van beste startersfuncties*

Alle voordelen op een rij: Verdieping van uw fiscale kennis in 2½ jaar • Theorie gekoppeld aan praktische vaardigheden • Kwalificatie als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb • Studeren naast uw werk • Direct meerwaarde in de fiscale adviespraktijk • Titel RB als kwaliteitskeurmerk voor uw klanten • Doorstroommogelijkheden naar de opleiding Master Belastingadviseur of naar de universiteit • U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland

41


uit de praktijk

Uit de beroepsprak­ tijk van een Register Belastingadviseur

De uitdaging van een staking van lijfrente- en kapitaalverzekeringen, Daarmee was het definitieve onderwerp als het ware gereed..” Jonathan stroomde niet alleen door naar een hoger opleidingsniveau, maar ook zijn werkzaamheden veranderden naarmate hij doorstudeerde. “Als belastingconsulent hield ik mij voornamelijk bezig met het opstellen van aangiften inkomstenbelasting en eenvoudige aangiften vennootschapsbelasting. Gedurende de opleiding Register Belastingadviseur wijzigden mijn werkzaamheden, met name op het gebied van het opstellen van complexere aangiften (grotere concerns), het voorbereiden van adviezen, het voeren van bezwaarprocedures en het ondersteunen van herstructureringstrajecten. Met name de optimalisatie van de fiscale positie van de cliënten door het signaleren van adviesmogelijkheden heeft mijn aandacht.” Het contact met collega’s is van groot belang voor een belastingadviseur. “In de fiscaliteit is het onmogelijk om het gehele vakgebied tot in de finesse bij te houden, zodoende is het goed om te weten dat bepaalde collega’s zich in een vakgebied hebben gespecialiseerd”.

Bert de Kort, 57 jaar, wil stoppen met zijn kaashandel. De kaasverkoop vindt plaats vanuit een woon-winkelpand. Het pand heeft hij indertijd volledig tot het ondernemingsvermogen gerekend en de aankoopfinanciering is grotendeels afgelost. Een van de werknemers kan de onderneming voortzetten, maar een overname van het pand is niet mogelijk vanwege de grote meerwaarde. Verhuur van het winkelgedeelte leidt weer tot directe belastingheffing over de meerwaarde van het volledige pand. Samen met Bert bespreekt u allereerst de fiscale en financiële gevolgen indien de onderneming zou worden gestaakt. U onderzoekt ook de mogelijkheden om directe belastingheffing bij staking te voorkomen.

Studieprogramma > Inleiding belastingrecht

Jonathan ziet de toekomst van de belas­ tingadviseur met vertrouwen tegemoet. “Nothing is certain but death and taxes. Ik zie steeds meer een rol weggelegd voor de belastingadviseur als specialist. De standaard fiscale werkzaamheden worden minder van belang. Met name op het gebied van de complexe vraagstukken omtrent omzetbelasting, vastgoed, estate planning en pensioenen zal de belastingadviseur een cruciale rol spelen.”

42

Bert heeft via een zakenrelatie vernomen dat inbreng van zijn onderneming in een bv voordelen kan opleveren. U brengt hiervan de directe gevolgen in beeld, rekening houdend met alle fiscale regelingen. U maakt een inbreng met én zonder afrekening met de Belastingdienst inzichtelijk. Daarnaast besteedt u aandacht aan de gevolgen van de latere staking en aan de mogelijkheden die er dan zijn, mocht een personeelslid dan de onderneming willen overnemen. Uw advies leidt ertoe dat Bert zijn onderneming gaat inbrengen in een bv.

> Staats en bestuursrecht

> Vennootschapsbelasting/ dividendbelasting

> Privaatrecht

> Omzetbelasting

> Ondernemingsrecht

> Schenk­, erf­ en overdrachts­ belasting

> Formeel belastingrecht > Inkomstenbelasting voor de particulier

> Estate Planning > Internationaal belastingrecht

> Loonbelasting

> Beroepsvaardigheden

> Inkomstenbelasting (winst en dga)

> Scriptievaardigheden

> Capita Selecta onderneming en dga

> Bezoek aan de rechtbank (tijdens kantooruren) > Scriptie


over het vak en de opleiding

Register Belastingadviseur

Studie­gegevens Studieduur 2½ jaar

U heeft een behoorlijke fiscale basis, maar u wilt de volgende stap maken om uw fiscale kennis te verdiepen. In uw adviezen maakt u niet alleen de juiste keuzes voor uw klant maar begeleidt u de klant ook bij de uitwerking ervan. Tijdens de opleiding Register Belastingadviseur krijgt u hiervoor de handvatten aangereikt. De fiscale wetgeving wordt uitvoerig behandeld en u leert ook wat de invloed is van een arrest of een wetswijziging op de praktijk. Daarnaast stelt de opleiding u in staat om een mening te vormen over actuele fiscale onderwerpen. Daarbij kan worden gedacht aan de aftrek van hypotheekrente op de eigen woning of renteaftrekbeperkingen van ondernemingen. U merkt dat een maatregel die belastingvoordelen meebrengt tevens nadelige consequenties kan hebben voor uw klant. Met andere woorden: de realiteit is niet zwart-wit en het is aan u om daar op in te spelen. Na afronding bent u in staat zelfstandig over complexe fiscale vraagstukken te adviseren en de aangeleverde gegevens in ingewikkelde belastingaangiftes te verwerken. Daarnaast kunt u als spin in het web schakelen tussen de diverse partners in het werkveld: de klant, de Belastingdienst en gespecialiseerde collega’s.

Vooropleiding

Niveau hbo

Om een hoog opleidingsniveau te kunnen realiseren, worden de hieronder genoemde vooropleidingen als vereiste gesteld.

Colleges 37

> Register Belastingconsulent (CB-belastingconsulent) > hbo met aantoonbare fiscale kennis, bijvoorbeeld: heao BE, hbo Accountancy, hofam > wo met aantoonbare fiscale kennis, bijvoorbeeld: algemene economie, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, postdoctorale controllersopleiding, Nederlands recht, notariaat > SPD c.q. SPD bedrijfsadministratie > afgeronde opleidingen van de Belastingdienst op E-niveau > Fiscaal Adviseur (FA) Om in te kunnen stromen in de opleiding Register Belastingadviseur is het een vereiste dat uw – voor de instroom relevante – diploma niet ouder is dan vijf jaar. Staat uw vooropleiding er niet bij of bent u in het bezit van een diploma ouder dan de aangegeven termijn, neemt u dan contact op met RB Opleidingen, telefoon (0345) 54 70 30. Werkervaring kan ook van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding.

Doorstuderen Toekomstperspectief Na het behalen van het diploma Register Belastingadviseur bent u de fiscale vertrouwenspersoon van de mkb-ondernemer en van de (vermogende) particulier. Slechts in bijzondere fiscale situaties zal het advies van een specialist nodig zijn. U ziet de samenhang tussen de verschillende belastingwetten en kunt ingewikkelde praktijkproblemen oplossen. U kunt uzelf naar uw klanten herkenbaar kwalificeren en profileren als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb.

Bent u gegrepen door het vak? Dan kunt u doorstuderen naar de opleiding Master Belastingadviseur, de enige geaccrediteerde fiscale hbo-master in Nederland. Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van gedegen, specialistische vakkennis en komen vaardigheden gericht op advisering of het schrijven van een beroepschrift ruim aan bod. U kunt er ook voor kiezen om direct in stromen in de Master Fiscaal Recht (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Meer informatie over deze opleiding vindt u verderop in deze brochure.

Examenonderdelen 13 Collegetijden 18.15 – 21.45 uur Aanvang september / maart Semesters 5

Register Belastingadviseur

praktische informatie

Zelfstudie 8 - 10 uur per week Locatie Utrecht

Kosten opleiding Kosten opleiding Register Belasting­ adviseur € 5.675 Examen, kosten per examen (11) € 125 Beroepschrift € 80 criptiebegeleiding S € 345 ondeling examen M € 250 iteratuur gedurende 2½ L jaar ca. € 800 Statutair verplicht aspirant-lidmaatschap RB, per jaar € 250 (excl. btw) Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Indien u na het behalen van het diploma lid blijft van het RB, dan wordt u ingeschreven in het ledenregister en mag u de titel RB voeren.

43


interview

“De combi mkb-accountant en belasting­adviseur is bijna een must”

44


Als accountant heeft zij de speciaal voor (register)accountants ontwikkelde opleidingen AA/RA-Belastingaccountant en AA/RA Register Belastingadviseur gevolgd. “Ik vind dat je als accountant binnen het mkb genoodzaakt bent om fiscale kennis op te doen. De combi mkb-accountant en belastingadviseur is bijna een must”.

V

oordat Ruth besloot een fiscale opleiding te gaan volgen, heeft zij eerst bij een aantal grote accountantskantoren gewerkt. “Bij deze kantoren zijn er aparte afdelingen die zich bezighouden met fiscale zaken. Voor mij lag in die tijd de nadruk op accountancy en later op consultancy. Ik wilde mij in eerste instantie profileren als AA-Accountant. Ik ben uiteindelijk bij een kleiner kantoor in Houten gaan werken, waar ik alle facetten van het vak kon leren.” Ruth merkte bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de mkb-ondernemers dat fiscale kennis een vereiste was om haar cliënten volledig te kunnen bijstaan. “Een ondernemer is vooral geïnteresseerd in de fiscale voordelen en wat hij uiteindelijk aan belasting moet betalen. Om ook op dit gebied een sparringpartner te kunnen zijn, heb ik besloten om te starten met de opleiding AA/RA-Belastingaccountant en daarna de AA/RA Register Belastingadviseur te volgen. Ik vind het belangrijk dat een ondernemer goed geïnformeerd en geadviseerd wordt. Doordat ik deze opleidingen heb gevolgd ben ik in staat om fiscale problemen te signaleren en desgewenst een fiscalist in te schakelen die met mij mee kan denken.”

In 2011 besloot Ruth voor zichzelf te beginnen en startte haar eigen accountantskantoor. “Dit was voor mij een extra motivatie om de opleiding AA/RA Register Belastingadviseur met goed gevolg af te ronden”, geeft Ruth aan. “Als startende ondernemer en accountant zijn mijn dagelijkse werkzaamheden erg verschillend. De werkzaamheden variëren van het houden van vaktechnisch overleg, fiscale onderwerpen uitwerken en vraagstukken uitzoeken voor cliënten, tot het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiftes inkomsten,vennootschaps- en omzetbelasting.”

AA/RA-Belasting­accountant & AA/RA Register Belasting­adviseur

Ruth Sival AA RB is in 2012 afgestudeerd als Register Belastingadviseur.

Ondanks dat ze het kantoor alleen runt, heeft Ruth veel contact met andere vakgenoten. ”Ja, zeker! Ik vorm samen met fiscalisten en andere specialisten werkgroepen om periodiek fiscale onderwerpen te behandelen. Ik vind het van belang om als eenpitter contact te hebben met andere specialisten om te kunnen sparren en ervaringen delen. Ik heb ook regelmatig contact met een inspecteur van de Belastingdienst om een bepaald standpunt af te stemmen.” Door de fiscale kennis die Ruth heeft opgedaan tijdens de opleidingen pakt zij haar werk op een andere manier aan. “Ik doorzie nu meer het hele

Alle voordelen op een rij: Als AA of RA bent u de praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb • Korte studies die u naast uw werk volgt • Direct meerwaarde in de praktijk • Na afronding van beide opleidingen krijgt u als kwaliteitskeurmerk voor uw klanten de titel RB • Doorstroommogelijkheden naar de opleiding Master Belastingadviseur of Master Fiscaal Recht Rijksuniversiteit Groningen • U bent lid van de grootste fiscale beroeps­vereniging van Nederland

45


over het vak en de opleidingen

AA/RA-Belastingaccountant en AA/RA Register Belastingadviseur plaatje. Als startende accountant heb ik meer IB-ondernemers in mijn cliëntenpakket, dus ben ik ook genoodzaakt om niet alleen naar de onderneming te kijken, maar vooral naar de ondernemer en dan komen veel vraag­­stukken op fiscaal gebied naar voren.” Op de vraag waarom zij het belangrijk vindt dat een accountant ook een fiscale achtergrond heeft, reageert Ruth: “Ik denk dat de meerwaarde voor de cliënt is ‘twee halen, één betalen’. Als ik als accountant naast mijn core business ook de fiscale vraagstukken van een cliënt kan beantwoorden of fiscale problemen kan signaleren en in kaart kan brengen, dan ben ik een absolute meerwaarde voor zo’n cliënt. Het betekent niet dat ik alles zelf moet kunnen oplossen, maar het belangrijkste is dat ik het kan signaleren door de kennis die ik heb opgedaan en zal blijven bijhouden.” Ruth denkt dat in de toekomst de werkzaamheden van de accountant meer gaan bestaan uit advisering. ”Ik denk dat het samenstellen van jaarrekeningen van mindere betekenis zal worden doordat steeds meer geautomatiseerd wordt binnen de accountancy. De rol van de accountant zal in de toekomst hierdoor meer richting adviseur gaan.”

46

Kijk verder als AA of RA en breidt uw werkzaamheden uit met kwalitatief hoogstaande fiscale advisering. Op financieel gebied ben u als (register) accountant het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. U kunt ook specifieke fiscale vraagstukken voorgelegd krijgen waarvoor u misschien net de extra kennis en vaardigheden mist. RB Opleidingen verzorgt in opdracht van de NBA een tweetal fiscale opleidingen op hbo-niveau, speciaal gericht op accountants met ambitie zodat ook u als expert op fiscaal gebied de vertrouwenspersoon bent voor uw klant. U denkt mee en adviseert.

AA/RA-Belastingaccountant De opleiding AA/RA-Belastingaccountant breidt de fiscale kennis die u heeft opgedaan in de AA/RA-opleiding verder uit. U krijgt meer grip op de fiscale regelgeving en kunt uw klanten nog beter van dienst zijn. U kunt starten met de opleiding AA/ RA-Belastingaccountant wanneer u minimaal het theoretische gedeelte van de accountancyopleiding heeft afgerond. Zodra u bent ingeschreven in het AA- of RA-register, ontvangt u het diploma AA/ RA-Belastingaccountant.

AA/RA Register Belasting­adviseur De opleiding AA/RA Register Belastingadviseur is de vervolgstudie op de opleiding AA/RA-Belastingaccountant. Met deze studie wordt het niveau van uw fiscale kennis gelijk aan een Register Belastingadviseur. Als AA/RA Register Belastingadviseur bent u in staat om als fiscaal adviseur voor het midden en kleinbedrijf (mkb) op te treden. U kunt voor uw klant de diverse fiscale vraagstukken oplossen en op diepgaand niveau voor de Belastingdienst een gesprekspartner zijn. Daarnaast bent u in staat om gerechtelijke procedures te voeren. U kunt al starten met de opleiding AA/ RA Register Belastingadviseur als u nog een aantal vakken uit de opleiding AA/RABelastingaccountant moet afronden.

Toekomstperspectief Na afronding van deze opleidingen kunt u de fiscale wet- en regelgeving en de besluitvorming bij zowel de fiscus als de belastingrechter beter interpreteren. U kunt naast uw werkzaamheden als accountant adviseren over complexe fiscale vraagstukken en daarnaast ook fungeren als spil tussen de diverse partners in het werkveld: de klant, de Belastingdienst en gespecialiseerde collega’s. Slechts in bijzondere fiscale situaties is het advies van een specialist nodig.

Diploma Wanneer u de zowel de opleiding AA/RA-Belastingaccountant als opleiding AA/RA Register Belastingadviseur afgerond heeft én ingeschreven staat in de registers van de NBA, ontvangt u het diploma Register Belastingadviseur Indien u na het behalen van het diploma lid blijft van het RB wordt u ingeschreven in het ledenregister van het RB en mag u de titel RB voeren.

Doorstuderen Wilt u doorstuderen en uw fiscale kennis nog verder verdiepen? Dat kan! U kunt ervoor kiezen om in twee jaar de universitaire Master Fiscaal Recht (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) te behalen via een exclusief ontworpen toelatingsprogramma. Meer informatie over deze opleiding vindt u verderop in deze brochure.

Aanmelding Voor meer informatie over aanmelding voor de opleidingen AA/RA-Belasting­ accountant en AA/RA Register Belasting­ adviseur kunt u contact opnemen met NBA Opleidingen. Kijk ook op nbaopleidingen.nl. Telefoon: (020) 3010428, email: belastingaccountant@nba.nl


Samenwerking? Eelco de Jong heeft al enige jaren een installatiebedrijf met personeel. De zaken gaan voorspoedig en twee jaar geleden is de onderneming omgezet in een bv. Naast een werkmaatschappij is toen ook een holding opgericht. Vanaf dat moment werkt Eelco op basis van een managementcontract vanuit de holding voor de werkmaatschappij. Eelco heeft een afspraak met u gemaakt omdat hij is benaderd door een concurrent die met hem wil samenwerken. U gaat met beide partijen om de tafel zodat de intenties duidelijk worden en maakt afspraken over geheimhouding omdat er vertrouwelijke gegevens uitgewisseld worden. U beoordeelt de cijfers van de concurrent en stelt een waardering op voor beide bedrijven. U stelt vervolgens een aantal alternatieven op voor de samenwerking. Met uw fiscale kennis maakt u een afweging over de samenwerkingvorm: een nieuwe bv of een vof. U beoordeelt de noodzakelijke inbreng en de fiscale gevolgen hiervan. De opdracht verandert wanneer blijkt dat het collega-bedrijf eigenlijk voornemens is over een aantal jaar te stoppen. U gaat voor Eelco na of een overname nu al tot de mogelijkheden behoort. Er moet dan een aanvullende financiering worden afgesloten voor de overname. Van belang is dan of daaraan verbonden rentelasten in aftrek kunnen worden gebracht en tegen welk tarief. Omdat Eelco redelijk vermogend is, beoordeelt u of inbreng van privévermogen een voordeel kan opleveren. In de vervolggesprekken met alle partijen blijkt dat een directe overname door Eelco de voorkeur heeft. In samenspraak met notaris en bedrijfsjurist worden contracten opgesteld en wordt de samenwerking tussen de partijen met terugwerkende kracht beklonken.

praktische informatie

AA/RA-Belastingaccountant Studiegegevens

AA/RA Register Belastingadviseur Studiegegevens

Studieduur 1½ jaar

Studieduur 9 maanden

Niveau hbo

Niveau hbo

Colleges 21

Colleges 10

Examenonderdelen 5

Examenonderdelen 5

Collegetijden 17.00 – 21.30 uur

Collegetijden 18.15 – 21.45 uur

Aanvang september

Aanvang september/maart

Semesters 3

Semesters 2

Zelfstudie 3 tot 7 uur per week

Zelfstudie 3 tot 7 uur per week

Locaties Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Locatie Utrecht Inschrijving via nbaopleidingen.nl

AA/RA-Belastingaccountant & AA/RA Register Belastingadviseur

uit de praktijk

Inschrijving via nbaopleidingen.nl

Kosten opleiding Kosten opleiding

Kosten opleiding € 1.550

Kosten opleiding € 3.750

Examen, kosten per examen € 125

Examen, kosten per examen € 125

Beroepschrift € 80

Literatuur ca. € 450 Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Literatuur ca. € 400 Statutair verplicht aspirant­lidmaatschap, per jaar € 150 (excl. btw) Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Studieprogramma AA/RA-Belastingaccountant

Studieprogramma AA/RA Register Belastingadviseur

> Inkomstenbelasting voor de particulier

> Formeel belastingrecht

> Omzetbelasting

> Internationaal belastingrecht

> Inkomstenbelasting (winst en dga) > Vennootschapsbelas­ ting / dividendbelasting > Schenk­, erf­ en overdrachtsbelas­ ting, Estate Planning

> Loonbelasting

> Ondernemingsrecht > Beroepsvaardigheden > Bezoek aan de rechtbank (tijdens kantooruren)

47


interview

“De opleiding Master Belasting­adviseur geeft een verdieping van je fiscale kennis en leert je jurispru­dentie toepassen”

48


Master Belastingadviseur – heeft Mirjam van ’t Hof MB RB een jaartje pauze genomen, althans voor wat het studeren betreft. Ze heeft er veel aan gehad en denkt er nu toch over om de universitaire vervolgopleiding alsnog op te pakken. Haar werkgever zal haar in elk geval geen strobreed in de weg leggen. Sterker nog, hij zal zo’n vervolg eerder toejuichen.

N

a het behalen van haar diploma Register Belastingadviseur koos Mirjam doelbewust voor de opleiding Master Belastingadviseur. “Ik heb eerst hbo management, economie en recht gedaan. Daarin ontbraken fiscale vakken. Afgezien van een stage bij een belastingadvieskantoor was mijn fiscale kennis dus zeer beperkt. Dankzij de opleiding Register Belastingadviseur heb ik die kennis kunnen uitbreiden. En omdat de opleiding Master Belastingadviseur hier perfect op aansluit, was ook de keuze daarvoor snel gemaakt.”

vooral wanneer je de lesstof van tevoren had doorgenomen. Je kreeg veelal ook de gelegenheid om tussentijds vragen te stellen of praktijkvoorbeelden voor te leggen. Bij de opleiding Master Belastingadviseur werd er meer van jezelf verwacht in de zin van meer voorbereiding, zelfstandig werken en het uitvoeren van meer complexe opdrachten. Ook werd er dieper op de lesstof ingegaan en meer aandacht besteed aan de essentie van de wet- en regelgeving. De overgang van de opleiding Register Belastingadviseur naar Master Belastingadviseur is overigens goed te doen.”

Een ander voordeel van de opleiding Master Belastingadviseur vindt Mirjam de mogelijkheid om daarna eventueel een opleiding te volgen aan de universiteit. “Na het behalen van mijn opleiding Master Belastingadviseur, in februari 2013, heb ik nog geen vervolgopleiding gekozen. Toch is de kans groot dat ik, na een jaar van ‘nietsdoen’, alsnog de vervolgopleiding aan de universiteit ga doen. Want ik wil nog steeds mijn fiscale kennis verder verbreden en verdiepen.”

Mirjam’s werkgever EY heeft haar aangemoedigd om na haar hbo-opleiding door te gaan met studeren. De keuze viel daarbij vrijwel automatisch op de fiscale opleidingen van RB Opleidingen, want die sloten het beste aan bij haar dagelijkse werkzaamheden. “Toen ik begon, bestonden mijn werkzaamheden uit het verzorgen van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, het opstellen van bezwaarschriften, middeling van inkomstenbelasting en dergelijke. Tegenwoordig doe ik een veelheid aan verantwoordelijk werk: opstellen van fiscale posities, vaststellen van de belastingpositie in de jaarrekening, opstellen van complexe aangiften vennootschapsbelasting voor nationale en in-

Mirjam vond de colleges van de opleiding Register Belastingadviseur van goede kwaliteit. “Als beginneling kon je deze goed volgen,

Schakelprogramma Master Belastingadviseur

Na twee boeiende opleidingen – die van Register Belastingadviseur en

Alle voordelen op een rij: Verkorte fiscale praktijkopleiding voor afgestudeerden hbo Fiscaal Recht & Economie ter voorbereiding op de opleiding Master Belastingadviseur • Studeren naast uw werk • Profilering als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb • U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland

49


uit de praktijk

Uit de beroepsprak­ tijk van een Master Belastingadviseur in opleiding

Schenken of lenen? ternationale cliënten, begeleiden van stagiaires en controleren van de door hen gemaakte aangiften inkomstenen of vennootschapsbelasting. Daarnaast draag ik verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een eigen klantenportefeuille en de laatste jaren begeleid ik ook collega’s uit India.” Al die werkzaamheden maken natuurlijk dat Mirjam regelmatig contact heeft, niet alleen met haar cliënten, maar ook met de Belastingdienst. Dat contact verloopt goed, zegt ze. “Het is in het belang van alle partijen om ook bij geschillen een goede oplossing te vinden. Daar slagen we altijd wel in. Wat ik leuk vind aan mijn vak, is om met mijn fiscale kennis een zo voordelig mogelijk resultaat voor de cliënt te realiseren. Die ervaart belasting en alles wat daarbij hoort als lastig. Het is dan een uitdaging om hem een zo eenvoudig en zo volledig mogelijk beeld te geven van zijn belastingpositie.” Mirjam heeft alle vertrouwen in de toekomst van haar vak. “Een belastingadviseur is ook in de toekomst onmisbaar voor het behartigen van de belangen van belastingplichtigen. Zijn rol zal blijven bestaan uit het verstrekken van fiscale adviezen en het vinden van oplossingen. Doordat de fiscale wet- en regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is, zullen cliënten met regelmaat advies en/of begeleiding nodig hebben.”

Karel en Annelien Bakker hebben een redelijk fors vermogen opgebouwd en genieten hun pensioen. Zij hebben twee kinderen, Jaap en Belle. Jaap wil met zijn vriendin voor de eerste keer een huis kopen, maar het inkomen is niet groot. De bank is daardoor niet bereid het gehele aankoopbedrag te financieren. Karel en Annelien willen hun zoon graag helpen bij de koop van de woning, zonder hun dochter Belle tekort te doen. Als adviseur vraagt u aan Karel en Annelien het voorlopige koopcontract, de financieringsaanvraag en de inkomensgegevens van Jaap en zijn vriendin op. Aan de hand hiervan bepaalt u de maandelijkse lasten in relatie tot het gezamenlijk inkomen

Zij besluiten wel om jaarlijks een geldbedrag aan de kinderen te schenken, zodat zij allebei in de toekomst een financiële basis hebben. Dit kan uiteindelijk aangewend worden voor de koop van een eigen woning.

Studieprogramma > Omzetbelasting

> Privaatrecht

> Aanmerkelijk belang/ter beschik­ king stellen van vermogen

> Ondernemingsrecht

> Vennootschapsbelasting/ dividendbelasting

> Loonbelasting

> Internationaal belastingrecht > Bezoek aan de rechtbank

50

van het stel. U geeft aan dat Karel en Annelien een lening kunnen verstrekken aan hun zoon, maar zij kunnen ook een schenking verrichten. Belle ontvangt dan ook een schenking. U beoordeelt de mogelijkheden en de fiscale gevolgen die aan een lening of schenking zijn verbonden. Ook de fiscale eisen die aan de financiering worden gesteld bespreekt u met Karel en Annelien. U komt samen tot de conclusie dat de aankoop te hoog gegrepen is en de koop van het huis kan niet doorgaan.

> Formeel belastingrecht > Schenk­, erf­, overdrachts­ belasting, Estate planning


over het vak en de opleiding

Schakelprogramma Master Belastingadviseur In één jaar doorstromen naar de enige geaccrediteerde fiscale hbo-master van Nederland? Dat kan met het Schakelprogramma Master Belastingadviseur, de ideale opleiding voor studenten met het bachelordiploma hbo Fiscaal Recht en Economie (Fiscale Economie) en die de ambitie hebben om op hoog niveau te werken als allround fiscale professional. U heeft een behoorlijke fiscale basis, maar u wilt de volgende stap maken om uw fiscale kennis te verdiepen. Tijdens deze opleiding krijgt u hiervoor de handvatten aangereikt. De fiscale wetgeving wordt uitvoerig behandeld, de jurisprudentie komt uitgebreid aan bod en u leert ook wat de invloed is van een wetswijziging op de praktijk. Daarnaast stelt de opleiding u in staat om een mening te vormen over actuele onderwerpen. Daarbij kan worden gedacht aan de werkkostenregeling of de wijziging van het partnerbegrip in de fiscale wetgeving. Een andere discussie die de gemoederen bezighoudt is de aanscherping van de belastingverdragen gericht op voorkoming van misbruik door buitenlandse vennootschappen. U merkt dat een maatregel die belastingvoordelen meebrengt tevens nadelige consequenties kan hebben. Aan u om de beste fiscale route te adviseren.

belasting en Aanmerkelijk belang/tbs met een voldoende afgerond heeft.

Studie­gegevens Studieduur 9 maanden Niveau hbo Colleges 22

Doorstuderen

Examenonderdelen 10

Na succesvolle afronding van het Schakelprogramma Master Belastingadviseur ontvangt u een certificaat waarmee u direct kunt starten met de opleiding Master Belastingadviseur. Wanneer u besluit niet door te gaan met de Master Belastingadviseur, kunt u lid worden van het RB als RBc. Nadat u het Schakelprogramma Master Belastingadviseur en de opleiding Master Belastingadviseur volledig heeft afgerond, kunt u doorstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en in twee jaar de universitaire Master Fiscaal Recht (LL.M.) behalen.

Collegetijden 09.30 – 17.00 uur Aanvang september Semesters 2 Zelfstudie 8 uur per week Locatie Utrecht

Kosten opleiding Kosten Schakelprogram­ ma Master Belastingadvi­ seur € 4.295 Examen, kosten per examen € 125 Literatuur ca. € 300 Statutair verplicht aspirant-lidmaatschap RB, per jaar € 250 (excl. btw)

Schakelprogramma Master Belastingadviseur

praktische informatie

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Vooropleiding Om toegelaten te worden tot het Schakelprogramma Master Belastingadviseur is het bachelordiploma hbo Fiscaal Recht en Economie - niet ouder dan vijf jaar - vereist. Indien u in het bezit bent van een ouder diploma en wilt instromen in de opleiding, neemt u dan contact op met RB Opleidingen. Werkervaring kan van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding.

Deficiëntie U kunt al starten met de opleiding Master Belastingadviseur indien u nog maximaal twee vakken uit het Schakelprogramma dient af te ronden. Voorwaarde is dat u de vakken Omzetbelasting, Vennootschaps-

51


over het vak en de opleiding

Master Belastingadviseur (MB) Een pittige opleiding voor de belastingadviseur die behoorlijk wat in zijn mars heeft. U bent er niet alleen op uit om uw kennis naar het hoogste praktijkniveau te brengen maar u bent ook bereid om kritisch naar het vakgebied te kijken en u gaat een stevige discussie niet uit de weg. Kortom u bent gegrepen door het vak en streeft naar het hoogst haalbare. U verdiept zich grondig in een aantal thema’s waarbij u telkens weer op basis van fiscale en civiele argumenten tot een verantwoord advies komt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de totstandkoming van het advies en het stellen van de juiste vragen aan de klant. Het uitgangspunt van de opleiding Master Belastingadviseur is met name gelegen in de analytische probleemoplossing en het vermogen om gefundeerd fiscaal advies te kunnen geven. U heeft na afronding van de opleiding de competenties om fiscale vraagstukken van particulieren en ondernemingen op een effectieve wijze aan te pakken, oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een gedegen, specialistische vakkennis en komen vaardigheden gericht op advisering of het schrijven van een beroepschrift ruim aan bod. Daarnaast vormt de integratie van de verschillende fiscale vakgebieden binnen de beroepspraktijk van een belastingadviseur de rode draad van deze fiscale hbo-master.

Toekomstperspectief Als Master Belastingadviseur bent u in staat om complexe fiscale advieswerkzaamheden te verrichten. U kunt een gefundeerd oordeel vormen over de fiscale en financiële situatie van uw klant en samen met hem optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. Een Master Belastingadviseur is een zeer gewaardeerde medewerker op een (groter) belastingadvies- of accountantskantoor, bij de overheid en in de zakelijke en financiële dienstverlening. U bent de fiscale spin in het web. Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Master Belastingadviseur, mag u de titel MB voeren en kunt u als lid ingeschreven worden als Register Belastingadviseur in het register van het RB.

Vooropleiding Om een hoog opleidingsniveau te kunnen realiseren, worden de hieronder genoemde vooropleidingen, al dan niet onder voorwaarden, als vereiste gesteld. Daarnaast mag uw diploma niet ouder zijn dan vijf jaar. Indien u in het bezit bent van een ouder diploma en wilt instromen in de opleiding kunt u contact opnemen met RB Opleidingen. Werkervaring en eventuele vervolgopleidingen kunnen van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding. > HBO Fiscaal Recht (Bachelor Belastingadviseur) > Register Belastingadviseur (CB-belastingadviseur) > Schakelprogramma Master Belastingadviseur

> Akte van Bekwaamheid als Belastingadviseur (NFB) > Master Fiscaal Recht (universitair) > Master Fiscale Economie (universitair)

Examens Voor de module Estate planning, Internationale belastingproblematiek en Bedrijfsopvolging dient een casus te worden uitgewerkt. De module Conflictbeheersing en -beslechting wordt afgesloten met een referaat. Voor de module Scriptie en Praktijkgericht Product schrijft u gedurende het studiejaar een scriptie en een praktijkgericht product (bijvoorbeeld een artikel). Zowel de scriptie als het praktijkgericht product verdedigt u in een slotpresentatie.

Doorstuderen Wilt u doorstuderen en uw fiscale kennis nog verder verdiepen? Dat kan! Na afronding van de opleiding Master Belastingadviseur kunt u doorstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) om in twee jaar de universitaire Master Fiscaal Recht (LL.M.) te behalen. Meer informatie over deze universitaire opleiding vindt u verderop in deze brochure.

Alle voordelen op een rij: De opleiding Master Belastingadviseur is door de NVAO geaccrediteerd • De enige fiscale hbo-master in Nederland • Studeren naast uw werk • Inzicht verkrijgen in de samenhang van de civiele en fiscale wetten • Nadruk op analytische probleemoplossing • Centrale locatie in het land • Profilering als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb • U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland

52


Uit de beroepsprak­ tijk van een Master Belastingadviseur

De bedrijfsopvolging U bent al enige jaren belastingadviseur van Jan Postma, 60 jaar, bestuurder van Agri BV. Agri BV levert machines door heel Europa en heeft ook een aantal buitenlandse deelnemingen. Jan bezit alle aandelen en zijn kinderen werken ook in de onderneming. Dochter Susan werkt in Nederland, zoon Bart is verantwoordelijk voor de ICTafdeling vanuit Istanbul. Jan wil terugtreden als bestuurder en zijn aandelen voor meer dan de helft overdragen aan Susan en Bart. Over enkele jaren wordt het restant overgedragen. Jan blijft wel als commissaris verbonden aan het concern. Als adviseur gaat u eerst in gesprek met Jan en zijn beide kinderen om te kijken of alle neuzen dezelfde kant op staan en wat de wensen en verwachtingen zijn. U schakelt een accountant in om de waarde van het bedrijf te bepalen en stemt de uitkomst met de fiscus af. Er is sprake van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting. Doordat Jan zijn aandelen overdraagt, leidt dat bij de kinderen – of bij hun persoonlijke holdings – tot een schuld. U vraagt zich af of het niet voordeliger is om de aandelen van Jan om te zetten in cumulatief preferente aandelen. Als adviseur dient u hier dus aandacht te besteden aan estate planning.

Daarnaast dienen een aantal zaken met betrekking tot de buitenlandse deelnemingen op een rijtje gezet te worden. Hoe worden de werkzaamheden in het buitenland beloond en hoe zit het bijvoorbeeld met de concernwinst? Wat is het winstbelastingtarief in Turkije? Wat staat er in het verdrag Nederland-Turkije over de betaling van lonen en welke voordelen zijn hier te behalen? Kortom, als Master Belastingadviseur heeft u te maken met diverse, complexe fiscale aspecten van bijvoorbeeld een bedrijfsoverdracht waar meerdere cliënten bij betrokken zijn.

praktische informatie

Studiegegevens Studieduur 1 jaar (verlenging mogelijk) Niveau hbo-master Colleges 23 Collegetijden 09.30 – 17.00 uur Aanvang september Semesters 2

Master Belastingadviseur

uit de praktijk

Zelfstudie 8 tot 10 uur per week Locatie Utrecht (enkele colleges in Amersfoort)

Kosten opleiding Kosten opleiding Master Belastingadviseur € 6.995 Literatuur ca. € 400 Deelname tweede exa­ menmogelijkheid € 165 Statutair verplicht aspi­ rant­lidmaatschap RB, per jaar € 250 (excl. btw) Kosten deelname extra scriptiebegeleiding € 250 Deelname aan de eerste examenmogelijkheid, het verblijf in een conferentieoord en de catering is bij het collegegeld inbegrepen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Studieprogramma Modulaire indeling > Scriptie en Praktijk­ gericht Product > Extra scriptiebegelei­ ding, optioneel > Estate planning > Bedrijfsopvolging > Conflictbeheersing en ­beslechting > Internationale belastingproblematiek

53


interview

“Alleen kennis van de fiscale wetgeving is onvoldoende�

54


adviseurs en heeft de Master Notarieel Recht én Master Fiscaal Recht afgerond aan de universiteit. Als aanvulling hierop koos ze voor het Beroepsvaardigheidsprogramma. “Bij een universitaire studie ligt de nadruk toch vooral op de theorie en niet zozeer op de praktijk, terwijl dit wel erg belangrijk is voor je werkzaamheden als belastingadviseur.”

S

abrina’s interesse voor het fiscale vak ontstond in de loop der jaren. “Door de werkzaamheden die ik voor het kantoor van mijn ouders deed, was ik al in aanraking gekomen met de fiscaliteit. Het is pas echt gekomen toen ik tijdens mijn studie Notarieel Recht het vak Belastingrecht kreeg. Toen heb ik ook besloten de opleiding Master Fiscaal Recht te volgen en werd het mij duidelijk dat ik in dit vakgebied wilde werken.” “Ik ben naast generalist ook specialist internationaal belastingrecht. In mijn dagelijkse werkzaamheden controleer ik aangiften, ondersteun ik onze accountants en review ik de fiscale kant van jaarrekeningen. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden natuurlijk uit het adviseren van cliënten.” “Op de universiteit komen de praktische vaardigheden die je moet hebben als belastingadviseur nagenoeg niet aan bod. Om een goede fiscalist te kunnen zijn, is kennis van de fiscale wetgeving alleen onvoldoende om het vak goed uit te kunnen oefenen. Niet alleen vaktechniek, maar ook soft skills zijn van belang”, constateert Sabrina. “Ik heb gemerkt dat ik na het afronden van het Beroepsvaardigheidsprogramma een

andere aanpak heb in het adviseren van mijn cliënten.” De Belastingdienst is een van de externe partijen waar Sabrina veel contact mee heeft. “Een gesprek met de Belastingdienst kan weleens lastig zijn, hoewel het contact gelukkig vaak prettig verloopt. Met ieder van de partijen kan de manier van communiceren en de benodigde aanpak ook weer heel verschillend zijn. Juist het contact en ook de verschillen daarin maken het vak interessant. Het is dan fijn een training in communicatieve vaardigheden te hebben gehad.”

Beroepsvaardigheidsprogramma

Sabrina Helsloot RB werkt als fiscalist bij Huibers accountants -

Op de vraag wat het vak van belastingadviseur nou zo leuk maakt, reageert Sabrina enthousiast: “Vooral het vele contact met heel diverse cliënten vind ik erg leuk. Dat je hen kunt helpen en begeleiden bij een fiscaal probleem of een advies kunt geven waar ze echt bij gebaat zijn. Een nieuwe cliënt van mij was in het verleden bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte gebracht van het urencriterium en het belang alles goed te administreren. Toen de Belastingdienst een bedrijfsbezoek bracht, werd een inschatting van de uren gemaakt. Op basis van deze schatting had deze cliënt geen recht op de zelfstandigenaftrek, wat extra

Alle voordelen op een rij: Het Beroepsvaardigheidsprogramma is een korte, praktijkgerichte fiscale vaardigheidsopleiding • Het geeft een stevig fundament voor (klant)gesprekken • U wordt voorbereid op gerechtelijke procedures • Uitgebreid aandacht voor de beroepsregels en de beroepsuitoefening • RB-leden kunnen tien fiscale en twintig algemene PE-punten behalen

55


uit de praktijk

Uit de beroepspraktijk van een belastingadviseur

Een cliënt in problemen vervelend was door de toch al moeilijke financiële situatie waar deze cliënt in verkeerde. Uiteindelijk zijn we naar de Belastingdienst gegaan voor een hoorgesprek en kregen we vlak voor kerst het bericht dat ze het met ons eens waren.” “Wat ik ook leuk vind aan dit vak is dat het altijd in beweging is. Het wordt nooit saai. Al zijn er ook momenten dat je huivert van de hoeveelheid aan wijzigingen in de wet- en regelgeving.” Sabrina verwacht dat de rol van de belastingadviseur wel anders wordt in de toekomst. “Met de verandering in de accountancy, waarbij een verschuiving plaatsvindt van administratie naar advies, denk ik dat het belang van een belastingadviseur voor cliënten des te duidelijker wordt. Zoals eerder gezegd wijzigt de wet- en regelgeving zo snel, dat het voor veel cliënten niet meer bij te houden is. Een belastingadviseur biedt dan juist de toegevoegde waarde.”

Studieprogramma > Communicatieve Vaardigheden > Schriftelijke Taalvaardigheid > Procesvoering > Beroepsregels en Beroepsuitoefening > Toegepast Belastingrecht

56

Help! Een BN-er, Willem, belt of u even tijd heeft. U bent flexibel en zaken doen met een BN-er is altijd leuk voor het netwerk. Een afspraak is dus snel gemaakt. “Hoe zat het met de btw op woonhuizen?”, is de eerste vraag die Willem stelt als hij bij u binnen loopt. De adviseur van het administratiekantoor waar hij zijn zaken onder gebracht heeft, gaf bij Willem dat ‘dat’ mogelijk is. U geeft bij Willem aan dat het terugvorderen van btw op het woonhuis mogelijk zou kunnen zijn, maar dat u eerst goed moet weten wat er aan de hand is. Wanneer enkele minuten later de meneer van het administratiekantoor binnenkomt, schiet het gesprek een heel andere kant op. De Belastingdienst is langs geweest en heeft een flink aantal omissies in de administratie geconstateerd, waaronder een over een aantal jaren oplopende schuld omzetbelasting. De Belastingdienst is bezig om de eerste resultaten te evalueren en Willem zoekt nu hulp. De administrateur kan het niet meer aan en achteraf bezien blijkt deze forse steken te hebben laten vallen. De administrateur wordt om die reden ook vlot aan de kant gezet door Willem. Grote bedragen worden alsnog nageheven en er wordt een serieuze boete opgelegd. In hoeverre Willem in het tripartiete overleg met het OM is besproken blijft onduidelijk.

Het begeleiden van cliënten in problemen is - naast het adviseren van cliënten naar de toekomst - een van de belangrijkste taken van de belastingadviseur. Het eerste gesprek en weten wat u moet doen, is van wezenlijk belang als u gaat adviseren. Waarover adviseert u? Gaat het over zaken die gebeurd zijn of over nieuwe mogelijkheden? Verleent u rechtsbijstand of helpt u bij het opzetten van nieuwe structuren? Hierbij moeten altijd de beroepsregels in acht genomen worden en wordt van een belastingadviseur professionele integriteit verwacht. In voornoemde situatie blijkt dat het administratiekantoor de zaken van Willem niet goed behandeld heeft en jaar in jaar uit fouten heeft gemaakt, zonder hiervoor de hulp in te schakelen van een professionele derde. Gevolg is dat de zaak het administratiekantoor boven het hoofd gegroeid is en Willem in de problemen is geraakt met de Belastingdienst.


Noodzakelijke vaardigheden voor een belastingadviseur!

Beroepsvaardigheidsprogramma U bent allround fiscalist. Kennis genoeg, maar kunt u deze ook optimaal inzetten? Een lastige kwestie effectief afhandelen met de Belastingdienst? Bij de rechtbank een zaak winnen voor uw klant? Overtuigend adviseren? Daarvoor is meer nodig dan kennis alleen. Uw advies kan namelijk inhoudelijk nóg zo goed zijn, het valt niet in vruchtbare bodem als uw klant het niet helemaal begrijpt of er niet achter staat. Het Beroepsvaardigheidsprogramma biedt u de gereedschappen om professioneel op te treden voor en naar uw klant. Zo werkt u aan uw adviesvaardigheden: inleven in de klant, doorvragen naar spanningsvelden, omgaan met weerstand en valkuilen, structureren van het gesprek, goed luisteren, en afstemmen van uw reactie. Ook overtuigend presenteren en constructief omgaan met conflicten staan op het programma. Daarnaast krijgt u tips voor het schrijven van effectieve teksten. Schrijven is vaak nog lastiger dan een gesprek; u ziet immers niet direct of het voor de ander helder is wat u schrijft. U leert hoe u de tekst zo toegankelijk mogelijk formuleert, zodat de inhoud van uw advies optimaal tot zijn recht komt. Tot slot komen de beroepsregels en beroepsuitoefening aan bod zodat u uw werkzaamheden uitvoert volgens de eisen van de overheid en de voorschriften van het RB. Na het volgen van het Beroepsvaardigheidsprogramma is het voeren van een proces bij de belastingrechter (rechtbank, gerechtshof en de Hoge Raad) een bekend traject dat u professioneel doorloopt.

Studie­gegevens

Verklaring van Vakbe­kwaamheid

Studieduur 6 maanden

Als u het Beroepsvaardigheidsprogramma met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u de Verklaring van Vakbekwaamheid. Dit is een kwaliteitsdocument voor de belastingadviseur.

Aantal colleges 12

Vooropleiding Om toegelaten te kunnen worden tot het Beroepsvaardigheidsprogramma is één van de onderstaande vooropleidingen vereist. > Register Belastingadviseur (CB-belastingadviseur) > HBO Fiscaal Recht (Bachelor Belastingadviseur) > Master Belastingadviseur > doctoraal of masterdiploma fiscaal recht of fiscale economie

PE-punten Aan het Beroepsvaardigheidsprogramma worden twintig algemene en tien fiscale PE-punten toegekend indien u lid bent van het RB. Als u nog geen lid bent van het RB bent u tijdens de opleiding verplicht aspirant-lid.

Niveau hbo Collegetijden 09.30 – 17.00 uur Aanvang oktober Zelfstudie 6 tot 8 uur per week Locaties Utrecht (6 colleges) Amersfoort (6 colleges)

Kosten opleiding

Beroepsvaardigheidsprogramma

praktische informatie

Kosten Beroepsvaardig­ heidsprogramma € 4.950 Kosten slotexamen € 125 Statutair verplicht aspi­ rant-lidmaatschap RB, per jaar € 250 (excl. btw, alleen indien u nog geen (volwaardig) lid bent) De overnachting in een conferentieoord en de catering is bij het collegegeld inbegrepen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Examen Het slotexamen bestaat uit een afstudeerwerkstuk in de vorm van een adviesnota aan de klant. Dit advies moeten worden opgesteld aan de hand van de casus die in het onderdeel Toegepast Belastingrecht is behandeld.

Toekomstperspectief Na afronding van het Beroepsvaardigheidsprogramma heeft u de vaardigheden in huis die essentieel zijn voor het beroep van belastingadviseur.

57


interview

“De klant vraagt steeds meer een proactieve houding”

58


niet op voorhand expliciet op zoek naar een fiscale opleiding. Al snel kwam ik er echter achter dat ik mij heel erg thuis voel in de wondere wereld van belastingen.” Mr. Jeroen Lausberg RB is in 2011 geslaagd voor de opleiding Master Fiscaal Recht aan de RuG.

N

a afronding van de opleiding Bachelor Belastingadviseur en de start in de aangiftepraktijk koos hij ervoor een wetenschappelijke basis te leggen onder zijn inmiddels opgedane fiscale praktijkervaring. “Mijn beginjaren heb ik doorgebracht in de aangiftepraktijk. Een erg leuke en leerzame tijd! Een aantal jaren had ik een combinatiefunctie van aangiftes verzorgen en advies geven aan cliënten. Vanaf 2005 ging het zwaartepunt van mijn functie meer naar de advieskant. Door de afspraken met de RuG en RB Opleidingen had ik de mogelijkheid om als reeds afgestudeerde RB-er in twee jaar tijd de fiscale master te halen. Daarnaast was mijn werkgever Baker Tilly Berk NV bereid hierin te investeren.” De RuG biedt de colleges ook online aan, wat betekent dat RB-leden niet voor ieder college naar Groningen hoeven te reizen. Jeroen heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. “Ik werk in Utrecht en woon in Amersfoort. Groningen is met een totale reistijd van vier uur dan erg ver weg. Ik heb alle hoorcolleges die online werden aangeboden ook online gevolgd. Bijkomend voordeel is dat je zelf kunt bepalen wanneer je ze bekijkt. Zeer flexibel dus. De werkcolleges

Master Fiscaal Recht

“Alhoewel mijn voorkeur altijd al uitging naar een functie in de cijfers was ik

waren veelal op één collegedag te plannen. Leuk hieraan is dat het bijdraagt aan de binding met de RuG en je medestudenten, je kunt bijvoorbeeld aantekeningen uitwisselen.” De werkzaamheden van Jeroen zijn bij Baker Tilly Berk in de loop der jaren behoorlijk verschoven. “Momenteel ben ik volledig werkzaam als adviseur in de algemene nationale praktijk. Af en toe kijk ik nog aangiften na of stel ik een complexe aangifte zelf op. Het behalen van mijn bul heeft er wel voor gezorgd dat ik makkelijker heb kunnen promoveren tot manager. Ik heb gemerkt dat ondernemers en accountants de belastingadviseur steeds meer zien als sparringpartner. In het verleden lag de nadruk vooral op het verzorgen van fiscale verplichtingen. De klant vraagt vandaag de dag steeds meer een proactieve houding van hun adviseur. Meedenken, sparren; dat is nu het uitgangspunt.” Jeroen geeft aan dat door de complexiteit en de diversiteit van het vak van allround belastingadviseur het onmogelijk is om overal specialist in te zijn. “Het is erg leuk om met diverse specialisten samen te werken. Binnen de organisatie hebben wij diverse specialisaties in huis. Een aantal voorbeelden is loonbelasting, btw, juridische dienstverlening en corporate finance.

Alle voordelen op een rij: In twee jaar een academische graad behalen in het fiscale recht • Specifiek afgestemd op afgestudeerde Register Belastingadviseurs, Bachelor Belastingadviseurs en Master Belasting­adviseurs • Uitbouwen kennis naar academisch niveau • Vergroot uw inzicht in de systemen en achtergrond van het fiscale recht • Hoorcolleges via internet vanuit huis te volgen

59


over het vak en de opleiding

Master Fiscaal Recht Accountants lopen op hun beurt weer dagelijks bij ons binnen met diverse fiscale vraagstukken.” Als belastingadviseur heb je dagelijks met veel verschillende externe partijen te maken. “De band met de Belastingdienst is erg belangrijk. Kun je goed met een inspecteur door één deur, dan gaat het maken van afspraken veel soepeler. Het is dus van belang om in die relatie te investeren. Erg leuk als je daarin slaagt”, geeft Jeroen enthousiast aan. De fiscale regelgeving ontwikkelt met de maatschappij mee. “De laatste jaren wil de politiek bijvoorbeeld innovatie stimuleren. De overheid voert daarvoor specifieke fiscale maatregelen in waar cliënten weer van kunnen profiteren.” Op welke manier is een academische graad in het fiscale recht hierin toe te passen? “De Master geeft een verdieping van je fiscale kennis. Daarnaast word je gestimuleerd om op verschillende manieren tegen (fiscale) vraagstukken aan te kijken. Beiden stellen je beter in staat om juist die route te kiezen die voor de situatie of de klant de beste oplossing is. Wat dit vak zo leuk maakt is dat je veel klantcontact hebt, je de vertrouwenspersoon bent en te maken hebt met dagelijks wisselende fiscale wet- en regelgeving. Door de universitaire opleiding ben ik vaktechnisch en analytisch sterker geworden en dat komt goed van pas.”

Heeft u ambitie om een academische graad in het fiscale recht te halen en bent u in het bezit van het diploma Register Belastingadviseur (CB-belastingadviseur), het getuigschrift Bachelor Belastingadviseur of Master Belastingadviseur? Dan kunt u deelnemen aan de Master Fiscaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Via het Toelatingsprogramma van een jaar komt u in de éénjarige masterfase. U wordt opgeleid tot fiscaal jurist en u mag na het behalen van uw mastergraad de titel Master of Laws (LL.M.) voeren. Het uitgangspunt van een universitaire fiscale opleiding is met name gelegen in kennisoverdracht, analyse, rechtsvergelijking en jurisprudentie. U leert te denken vanuit een breder perspectief om op die manier gemakkelijker oplossingen te bedenken voor vragen en problemen die zich in de praktijk voordoen. Het Toelatingsprogramma heeft als doel om alle studenten op een gelijk niveau te brengen voordat zij doorstromen naar de masteropleiding. De Master Fiscaal Recht richt zich op de fiscale problematiek rondom de grotere en de internationaal opererende onderneming. De opleiding zorgt ervoor dat u brede juridische, financiële en economische kennis in huis hebt. Daarnaast volgt u in het masterjaar enkele niet-fiscale (keuze)vakken. Met het schrijven van een scriptie rondt u de studie af en behaalt u de mastergraad.

Toekomstperspectief Na het behalen van de bul Fiscaal Recht aan de RuG bent u opgeleid tot allround fiscalist op academisch

60

niveau. U kunt vanuit een breed fiscaal fundament op nationaal en internationaal niveau fiscale vraagstukken oplossen. U kunt als fiscalist aan de slag in het bedrijfsleven, de overheid en bij (multi)nationale ondernemingen in binnen- en buitenland.

Master of Laws Na afronding van de master behaalt u de mastergraad Master of Laws (LL.M.). De masteropleiding kan normaal gesproken alleen gevolgd worden na afronding van de drie jaar durende universitaire bacheloropleiding in de rechtsgeleerdheid. De titel Master of Laws wordt internationaal (h)erkend en is vergelijkbaar met de vroegere Nederlandse titel meester (mr.).

Vooropleiding De hieronder genoemde vooropleidingen worden als toelatingsvereiste gesteld. > Register Belastingadviseur (CB-belastingadviseur) > AA/RA Register Belastingadviseur (AA/RA CB-Belastingadviseur) > Bachelor Belastingadviseur > Master Belastingadviseur Voorwaarde is dat u als lid ingeschreven staat in het RB-register en uw diploma in principe niet ouder is dan zes jaar. Als u binnen twee jaar na het behalen van uw diploma start, kunt u direct deelnemen aan het Toelatingsprogramma Master Fiscaal Recht. Is uw diploma op het moment van instromen tussen de twee en zes jaar oud, dan wordt u vooraf getoetst door RB Opleidingen. In andere gevallen kunt u voor de mogelijkheden contact opnemen met RB Opleidingen, telefoon (0345) 54 70 30.


Studieprogramma Toelatingsprogramma Digitale hoorcolleges De hoorcolleges zijn via internet te volgen. U hoeft in de meeste gevallen niet per se af te reizen naar Groningen.

Voltijd of deeltijd? U kunt zowel het Toelatingsprogramma als de master Fiscaal Recht in voltijd volgen.

Studiebijeenkomsten op maat Om de studenten die deelnemen aan het Toelatingsprogramma Master Fiscaal Recht extra te ondersteunen organiseert RB Opleidingen, in samenwerking met de RuG, voor ieder tentamen bij voldoende belangstelling een begeleidingsklas. Tijdens de begeleidingsklas wordt door een hoogleraar of vakdocent van de RuG ingegaan op vragen die leven bij de studenten met betrekking tot de stof of oude examenopgaven. Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt de begeleidingsklas plaats aan de RuG of op een centrale locatie in Nederland.

Tentamens U heeft in de meeste gevallen per vak twee keer per jaar de mogelijkheid tentamens af te leggen. De tentamens worden door de RuG in Groningen afgenomen.

Aanmelding U kunt via rbopleidingen.nl aanmelden voor het Toelatingsprogramma Master Fiscaal Recht. U vindt hier specifieke informatie over de inschrijfprocedure aan de RuG. De uiterste aanmelddatum is 15 juli 2014.

De opleiding Master Fiscaal Recht bestaat uit het éénjarige Toelatingsprogramma en het masterjaar. Deze universitaire opleiding biedt u een combinatie van (internationaal) fiscaal-rechtelijke en civielrechtelijke vakken waardoor u opgeleid wordt tot een fiscalist die werkzaam is in de mkb-praktijk en/of die van de grote ondernemingen. > Formeel belastingrecht 1 > Burgerlijk recht 2 > Omzet- en overdrachtsbelasting > Inkomstenbelasting: onderdelen eigen woning, kapitaalverzekeringen, lijfrenten en periodieke uitkeringen > Winst > Europees recht > Loonbelasting > Vennootschapsbelasting Indien u het Toelatingsprogramma met goed gevolg heeft afgelegd, wordt u toegelaten tot de éénjarige master Fiscaal Recht.

Studieprogramma Master Fiscaal Recht

Studie­gegevens Studieduur 2 jaar Niveau academisch Aanvang september Zelfstudie ten minste 15 uur per week

Master Fiscaal Recht

praktische informatie

Kosten opleiding Toelatingsprogramma / voltijd € 2.859 Master voltijd € 1.906 Overig studiekosten circa € 625 Let op: wanneer u reeds in het bezit bent van een universitaire mastergraad gelden er hogere collegegelden. Kijk op rbopleidingen.nl of rug.nl voor meer informatie. Bovenstaande is niet van toepassing wanneer u op het moment van inschrijven nog bezig bent met een universitaire studie of wanneer u in het bezit bent van het getuigschrift Master Belastingadviseur. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

> Formeel belastingrecht 2 > Goederenrecht* > Onderneming en Belastingheffing > Ondernemingsfinanciering > Particulieren en Belastingheffing > Seminar Formeel belastingrecht > Rechtspersonen, Personenvennootschap­ pen* > Internationaal en Europees Belastingrecht > Keuzeruimte Master > Scriptie * Keuzevak; de student dient één van deze twee vakken te kiezen

61


Algemene Voorwaarden Stichting RB Opleidingen 1 Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, tussen de Stichting RB Opleidingen (hierna: RB Opleidingen) en cursisten gesloten overeenkomsten tot het volgen van een cursus. 1.1 Onder cursus of opleiding wordt ten deze verstaan alle door RB Opleidingen geïnitieerde opleidingsactiviteiten. 1.2 Onder cursist wordt ten deze verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) cursus(sen) of opleidingen van RB Opleidingen. 1.3 In het geval een rechtspersoon zich als zodanig als cursist heeft ingeschreven en te kennen heeft gegeven meerdere personen uit haar organisatie te laten deelnemen aan een cursus, gelden deze voorwaarden alsof het gold evenzovele individuele deelnemers en evenzovele opleidingsovereenkomsten.

2 Inschrijving 2.1 Deelneming aan een cursus of opleiding vindt - na aanmelding - plaats door middel van een volledig ingevuld en (namens de rechtspersoon) ondertekend door RB Opleidingen te verstrekken inschrijfformulier, hetgeen alsdan geldt als een gesloten opleidingsovereenkomst. 2.2 De cursist verklaart door middel van (de digitale) ondertekening van het inschrijfformulier een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en zich daarmee te verenigen. 2.3 Na verloop van de in het inschrijfformulier vermelde inschrijftermijn ontvangt de cursist een desbetreffende factuur, welke hij/zij na ontvangst per omgaande, doch in elk geval voor de aanvang de cursus aan RB Opleidingen dient te voldoen.

3 Annulering 3.1 Kosteloze annulering van de inschrijving voor de start van het eerste college is slechts mogelijk door middels een aangetekend schrijven aan RB

62

Opleidingen te kennen te geven de aanmelding in te trekken. 3.2 Bij annulering een maand tot veertien dagen voorafgaand aan het eerste college wordt één kwart van de totale cursusgelden aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht. 3.3 Annulering door de cursist binnen een termijn van veertien dagen voor de aanvangsdatum van de cursus leidt in alle gevallen en onverkort tot de verplichting het volledige reeds in rekening gebrachte bedrag aan cursusgelden te betalen. 3.4 In het geval het betreft een cursus die in meer dan één termijn kan worden betaald, leidt een annulering als bedoeld in artikel 3.3 gedaan als een tijdige annulering voor het vervolg van de cursus, waarvoor alsdan geen nadere termijnen meer behoeven te worden betaald. 3.5 In het geval het betreft een cursus als bedoeld in artikel 3.4, leidt een tijdens de cursus gedane annulering voor het resterende gedeelte daarvan slechts tot ontheffing van de verplichting tot betaling van de tweede en/of opvolgende termijn(en), mits deze schriftelijk en één maand voor de aanvang van het desbetreffende tweede en/of opvolgende gedeelte van de cursus wordt gedaan.

4 Betaling 4.1 Volledige betaling van het bij factuur aan de cursist in rekening gebrachte bedrag, dient in alle gevallen plaats te hebben binnen de op de factuur vermelde termijn van veertien dagen. 4.2 Na verloop van bovengenoemde termijn van veertien dagen wordt, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, door RB Opleidingen met ingang van de vervaldag de geldende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan de cursist in rekening gebracht. 4.3 Indien RB Opleidingen bij non-betaling zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso van haar vordering te geraken, is de cursist gehouden tot betaling van buitengerechtelijke en eventueel ook tot gerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van € 100.

5 Uit-/afstel, datum of data en/of verplaatsing cursus(sen) 5.1 RB Opleidingen is gerechtigd (een) cursus(sen) of opleiding(en) uit te stellen, af te gelasten of wat betreft plaats van samenkomst te verzetten indien zich te weinig cursisten hebben ingeschreven of in het geval zij door bijzondere omstandigheden hiertoe wordt genoodzaakt. 5.2 In het geval van uitstel en/ of verplaatsing, wordt tijdig een nieuwe datum of nieuwe data aan de cursisten bekend gemaakt. In het geval van volledige afgelasting van een cursus of opleiding, wordt het eventueel reeds door de cursist betaalde cursusgeld aan hem terugbetaald. 5.3 De cursist kan in het geval van uitstel en/of verplaatsing van (een) cursus(sen) of opleiding(en)geen enkel recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden en/of schadevergoeding.

6 In de plaatsstelling cursist(en) Het is niet toegestaan gedurende een cursus een ander in de plaats van de cursist te stellen. In het geval van in de plaatsstelling blijft de oorspronkelijk ingeschreven cursist aansprakelijk voor de te betalen cursusgelden, tenzij de ander zich alsnog als cursist laat inschrijven.

7 Aansprakelijkheid 7.1 RB Opleidingen verzorgt naar beste kunnen en weten cursussen en opleidingen, waartoe zij te goeder naam en faam bekend staande en terzake kundige docenten werft; in zoverre staat zij in voor een goede kwaliteit en een adequaat niveau van de te geven cursus. 7.2 RB Opleidingen is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist tijdens en/of na de cursus of opleiding met de opgedane kennis doet. Ook aanvaardt RB Opleidingen geen enkele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid tot teruggave van cursusgelden en/of schadevergoeding indien hij/zij

klachten heeft over de inhoud van de cursus of opleiding en/of wijze van kennisoverdracht.

8 Geschillen Op alle met RB Opleidingen gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortkomen, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in, voorzover wettelijk toegestaan, het arrondissement Utrecht.


Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden FBA BV Artikel 1 De inschrijving De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats door middel van een door de FBA verstrekt formulier en geldt voor de totale aaneengesloten opleidingscyclus. De inschrijving voor de Bacheloropleiding geschiedt per cursusjaar en geldt voor de duur van de desbetreffende periode. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door de FBA nadat de FBA zulks schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Annulering van een inschrijving voordat de lessen begonnen zijn, moet geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Bij annulering van de inschrijving tot twee maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding is de student € 100 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van het collegegeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 50% van het collegegeld verschuldigd. Bij annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van de opleiding is de student het volledige cursusgeld verschuldigd. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.

Artikel 2 Tentamens Een 1e kans van een tentamen vormt een verplicht deel van een opleiding. Dat geldt ook als behalve of in plaats van een tentamen een opdracht of werkstuk moet worden ingeleverd, waaraan een cijfer of beoordeling wordt toegekend. Indien de student niet deelneemt aan de 1e kans van een tentamen, opdracht of werkstuk, dienen wel de kosten zoals aangegeven in de studiegids te worden voldaan. De student accepteert bij inschrijving tevens de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarop is ingeschreven. Deze bepalingen zijn vermeld in het Opleidings- en

examenreglement (OER) dat op de digitale studentenomgeving wordt gepubliceerd. Een herkansing van een tentamen, opdracht of werkstuk dient schriftelijk dan wel via de digitale studentenomgeving te worden aangevraagd. Inschrijvingen voor een tentamen, opdracht of werkstuk worden geacht te zijn aanvaard door de FBA nadat de FBA zulks schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. In geval van een herkansing is de student bij annulering na de termijn van inschrijving 25% van het tentamengeld verschuldigd. Bij annulering korter dan veertien dagen voor aanvang van het tentamen is de student het volledige tentamengeld verschuldigd.

Artikel 3 Legitimatie De student is verplicht tijdens het volgen van de colleges het bewijs van inschrijving bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of een andere functionaris van de FBA te laten zien. De student is verplicht om gedurende het afleggen van een tentamen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging of doorschuiven Restitutie van een gedeelte van het collegegeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. De FBA kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden. In uitzonderlijke gevallen kan de FBA op verzoek van een student deelname aan een opleiding, tentamen, opdracht of werkstuk doorschuiven naar een volgende gelegenheid. De beslissing hierover ligt bij de FBA. De FBA zal voor deze verwerking € 100 in rekening brengen. De factuur voor de desbetreffende opleiding, tentamen, opdracht of werkstuk

dient te allen tijde te worden voldaan voor of op de vermelde vervaldatum.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden Betalingen dienen door de FBA te zijn ontvangen voor of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige. De kosten van de opleiding en de betalingswijze zijn vermeld in de studiegids. De betalingsverplichting wordt voor de student overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij de FBA. Indien het bedrijf de betalingsvoorwaarden niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de student.

Artikel 6 Auteurs-eigendomsrecht op lesmateriaal De FBA bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens op in de handel zijnde boeken). Niets uit deze uitgaven mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de FBA.

Artikel 7 Toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 8 De lessen De studenten ontvangen voor aanvang van de opleiding een rooster. Indien in bepaalde opleidingscentra het aantal deelnemers naar oordeel van de FBA te gering is, behoudt de FBA zich het recht voor een opleiding, vóór aanvang, in de desbetreffende opleidingscentra te annuleren. De FBA levert hetgeen in de studiegids van het cursusjaar waarvoor wordt ingeschreven, staat vermeld bij de opleidingsgegevens. De FBA biedt de student de gelegenheid de gehele opleiding waarvoor hij zich bij de FBA heeft ingeschreven te doorlopen en af te ronden. Om reden van herprogrammering van exameneisen dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt de FBA zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. De FBA houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in het rooster vermelde lesdagen.

Artikel 9 Uitval docent Bij ziekte of verhindering van een docent zal door de FBA de collegedag worden geannuleerd. De student wordt hierover en over een vervangende datum geïnformeerd. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 juli 2006 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen.

Door inschrijving maakt de student kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en overige bepalingen in de FBA studiegids te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de studiegids vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/ of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

63


RB Opleidingen Postbus 333 4100 AH Culemborg T 0345 54 70 30 rbopleidingen.nl opleidingen@rb.nl

Fiscale Opleidingen 2014-2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you