Page 1

Landschapskrant Regionaal Landschap

Rivierenland Langs Nete, Dijle, Zenne & Rupel

Jaargang 4 - nummer 7 - december 2011

Deze landschapskrant van Regionaal Landschap Rivierenland wordt verspreid in de gemeenten Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Mechelen, St-Katelijne-Waver, Bonheiden, Lier, Nijlen, Putte, Berlaar en Heist-op-den-Berg.

Knotbomen, typische bakens van het Rivierenlandschap

Knotboom zoekt kachel knotbeurt in ruil voor brandhout

Vroeger waren knotbomen veelzijdige brandhoutleveranciers. Nu zijn ze vooral prachtig in het landschap en onmisbaar als schuilplaats voor tal van dieren. Knotbomen moet je om de 6 à 8 jaar van hun takken ontdoen. Jammer genoeg hebben veel eigenaars hiervoor geen tijd meer. Daar is nu een oplossing voor! Deze winter leiden we ons eerste ‘Rivierenland-knotteam’ op tijdens een cursus over aanpak en veiligheid van knotten. Nadien voeren deze vrijwilligers een professionele knotbeurt uit bij knotboomeigenaars, in ruil voor het brandhout.

IN DIT NUMMER Knotboom zoekt kachel Boomgaardcursus Poelen en amfibieën Rivierkenner Planten van Hier Wandelen Scheldehappening Nieuwe medewerkers Kalender en quiz

1 2 3 3 4-5 6-7 7 7 8

Meedoen met het Rivierenland-knotteam? Schrijf je in voor de gratis maar verplichte opleidingsdag (zaterdag 14 januari van 9u tot 16u30 te Bonheiden). Wij brengen je in contact met knotboomeigenaars. Als knotter draag je gepaste beschermkledij en ben je door ons verzekerd.

Ben je knotboomeigenaar in één van onze gemeenten? Vul een knotaanvraag in op www.rlrl.be. Een knotter zal je contacteren. Jullie spreken af wanneer er geknot wordt, hoe de knotter je terrein betreedt en waar de takkenhopen voor het snoeihout komen. De knotter krijgt het brandhout (dikke takken) en stapelt het snoeihout (dunne takken) op. Als eigenaar sta je in voor de verwerking hiervan (takkenmuur, vlechtwand, verhakselen…). MEER INFO elly.vaes@rlrl.be – 015 21 98 53 INSCHRIJVEN info@rlrl.be – 015 21 98 53


Voorwoord EEN ACTIEF JAAR

Cursus ‘De boomgaard als biotoop voor mens en dier’

2011 loopt op zijn einde… en we kijken terug op een bijzonder actief jaar! De vele activiteiten en acties op terrein getuigen dat het team van Regionaal Landschap Rivierenland niet stilzat. Dankzij de erkenning door de Vlaamse minister voor Onroerend Erfgoed kunnen we vanaf 2012 volop werken aan herstel van authentieke landschappen en klein bouwkundig erfgoed in de streek. Onze ‘landschapsanimator’ is hiervoor het aanspreekpunt. Wat hij doet - misschien wel samen met jou - ontdek je op onze website of in de volgende landschapskranten. Misschien was jij ook op één van onze activiteiten? Of ken je het regionaal landschap nog niet? Bekijk snel onze voorjaarskalender op de achterzijde! Op verschillende locaties in het Rivierenland zijn er bruisende activiteiten over de vier rivieren, het landschap en het erfgoed van de streek. Noteer de data alvast in je agenda! Via samenwerking met verschillende partners willen we ons prachtig Rivierenland beschermen en herstellen. Ook jij kan actief bijdragen aan een mooier landschap in je streek. Je kan ‘kleine landschapselementen’ aanleggen, streekeigen (fruit)bomen en struiken aanplanten, rivierkenner en/of knotter worden, amfibieën helpen of gewoon genieten van je streek. Alles over deze initiatieven en de nieuwe gezichten in het team vind je in deze landschapskrant! Neem ook regelmatig een kijkje op onze website www.rlrl.be.

Appelbloesem

Op 25 september hingen een veertigtal Rivierenlandbewoners aan de lippen van fruitspecialist Eddy Vets. Hij vertelde ons welke soorten en variëteiten je best in een fruithaag plant en hoe je zo’n haag moet onderhouden. Tegelijkertijd perste de mobiele fruitpers zo’n 4000 kg fruit tot sap, een record voor het regionaal landschap!

In 2012 bieden we opnieuw cursussen rond hoogstamfruit aan. We starten met ‘De boomgaard als biotoop voor mens en dier’. Je leert die dag alles over de natuurwaarde van een hoogstamboomgaard en de voordelen voor mens en dier. In het najaar volgt nog een theoretische en een praktische cursus over de aanleg van een hoogstamboomgaard. Een niet te missen drieluik! AFSPRAAK Zaterdag 24 maart, 10u-12u30, GC Klein Boom, vergaderzaal 3, Mechelbaan 604, 2580 Putte MEER INFO & INSCHRIJVEN info@rlrl.be – 015 21 98 53

Een fijn eindejaar en hopelijk ontmoeten we elkaar (opnieuw) in 2012! Veel leesplezier! De mobiele sappers in actie in Sint-Katelijne-Waver

Helden in het landschap Karel Geys voorzitter Regionaal Landschap Rivierenland, schepen te Mechelen

Erfgoeddag 2012 belicht de vele ‘helden’ uit ons cultureel erfgoed. Regionaal Landschap Rivierenland organiseert mee enkele activiteiten in de regio. Hou zeker onze website in het oog en tik tijdig de activiteitenkalender van Erfgoedcel Mechelen op de kop! AFSPRAAK zondag 22 april MEER INFO www.rlrl.be, www.erfgoeddag.be, www.erfgoedcelmechelen.be

2


Rivierenland weer zeven poelen rijker! Regionaal Landschap Rivierenland legde dit najaar weer vier nieuwe poelen aan en herstelde drie bestaande: echte landschapspareltjes, vol (bio)diversiteit! We springen even binnen bij Rudy en Agnes, trotse eigenaars van een nieuwe poel in Rijmenam.

Schepen Steven Morrens bewondert de poel van Rudy en Agnes

Vegetatie herovert de oevers vrij snel

Waarom lieten jullie een poel aanleggen? We droomden al lang van een poel in onze tuin. Toen het regionaal landschap startte met de actie ‘Ik wil een poel’, dienden we meteen een aanvraag in. Voor ons is de poel het sluitstuk van een verhaal dat 15 jaar geleden begon met de overzet van amfibieën in onze straat. Vele padden en kikkers overwinteren hier en trekken in het voorjaar naar twee poelen verderop om zich voort te planten. Jarenlang sneuvelden ze massaal bij het oversteken van de straat. In 2010 keerde het tij dankzij de schermen en overzetkits van de gemeente Bonheiden en het regionaal landschap. De overzetactie is nu een waar succes! De aanleg van de poel

is voor ons daarom de kroon op het werk: een voortplantingsplaats dicht bij de overwinteringsplaats van de amfibieën. Hoe evolueerde de poel sinds de aanleg? De poel is gegraven op een open, vochtige plek aan een bosrand. Een dag na het graven was hij al gevuld met grondwater. Na een maand was het water helemaal helder. Rondom schoten planten als valeriaan en moerasspirea dankzij het warme najaarsweer snel weer op. De blauwe glazenmaker, een libellensoort typisch voor bospoelen, kwam al een kijkje nemen en regelmatig zien we reeënsporen aan de poel.

Helpen jullie de natuur nog op een andere manier? In onze tuin hebben we voor de vogels bessendragende struiken zoals wilde rozen, meidoorn en lijsterbes aangeplant. We kozen ook veel nectarhoudende planten die insecten aantrekken. Die zijn dan weer voedsel voor zwaluwen en vleermuizen. Solitaire bijen, die onze fruitbomen bestuiven, kunnen terecht in ‘bijenhotels’. Hier en daar laten we takkenhopen liggen als schuilplaats voor egels en amfibieën die in onze tuin overwinteren. Dat klinkt als een paradijs! Veel succes met de nieuwe poel en de overzetactie in het voorjaar!

Eerste Hulp Bij Overzetacties

Rivierkenners in spe

Ook dit voorjaar ondersteunt Regionaal Landschap Rivierenland de amfibieënoverzetacties die Natuurpunt en andere vrijwilligers organiseren. Hiervoor breiden we de ‘overzetkits’ uit met extra schermen, spaden, emmers, hoofdlampen, zoekkaarten en fluovestjes.

In januari 2012 start onze opleiding ‘Rivierkenner’. In vijf lezingen staan experts stil bij het geologisch ontstaan van onze rivieren, hun landschapsevolutie en biodiversiteit, het De Grote Nete Sigmaplan, en water en samenleving. Aanvullend maken we een boottocht, bezoeken twee grote voorbeeldprojecten in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan en verkennen een prachtige riviervallei. Tegen midden april zal Rivierenland vijftig Rivierkenners rijker zijn!

Wil jij onze kikkers, padden en salamanders ook een handje helpen? CONTACTEER elly.vaes@rlrl.be – 015 21 98 53 MEER INFO www.hylawerkgroep.be

MEER INFO www.rlrl.be/rivierkenner.php - elly.vaes@rlrl.be – 015 21 98 53 (helaas is de cursus reeds volzet!) ORGANISATIE RL Rivierenland, Toerisme Rupelstreek-Vaartland, Natuurpunt Rupelstreek

3


Plant van Hier… Regionaal Landschap Rivierenland oogst al drie jaar lang zaad van ‘bomen en struiken van hier’. Deze bezitten het unieke erfelijk materiaal van deze streek. Het zaad wordt opgekweekt bij gespecialiseerde boomkwekers. Nadien bieden we het plantgoed aan onder het label ‘Plant van Hier’. Zo ben je zeker dat je kwaliteitsvol plantgoed aankoopt dat thuishoort in de streek! Op www.plantvanhier.be vind je meer info over het label, en verkooppunten die planten met het label aanbieden.

…Platteland van Hier

Houtige lijnen in het landschap Hagen en houtkanten bepalen vaak het uitzicht van een landschap. Ze omzomen weilanden, begeleiden beken en markeren perceelsgrenzen. In de lente zorgen bloesems van sleedoorn en meidoorn voor hagelwitte accenten, in het najaar komt de bessenpracht. Helaas verdringen op veel plaatsen prikkeldraad en afsluitingen de historische hagen. Nochtans zijn deze hagen erg waardevol voor de natuur.

Samen met de andere regionale landschappen in de provincie Antwerpen promoot Regionaal Landschap Rivierenland actief het label Plant van Hier. Misschien zag je de mooie infostand al eens op één van onze activiteiten? Daarnaast proberen we ook de plaatsen waar nog autochtone bomen en struiken groeien te beschermen. We doen achterstallig knotbeheer, snoeiwerken of stellen een beheerplan op. Binnenkort gaan op locaties in Mechelen en Willebroek de eerste beheerwerken door. MEER INFO tim.ghysels@rlrl.be – 015 21 98 53

Sleedoornbloesems in een natuurlijke houtkant

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Soort en afmeting (cm)

Stukprijs particulier (€)

Zomereik 50/80

0,10

Zomereik 80/120

0,22

Zwarte els 60/90

0,08

Zwarte els 80/100

0,12

Zwarte els 125/150

0,16

Gewone es 60/90

0,08

Lijsterbes 60/90

0,08

Gelderse roos 60/90

0,11

Hazelaar 60/90

0,10

Veldesdoorn 60/90

0,10

Mispel

0,32

Hondsroos 60/90

0,11

Aantal

Naam en voornaam: …………………………………………………

Aanplanting gepland? Samen met jou willen we ervoor zorgen dat prachtige hagen en houtkanten opnieuw ons landschap doorslingeren. Je kan bij ons heel voordelig autochtoon plantgoed voor hagen, heggen en houtkanten kopen. Zo help je mee aan een authentieker landschap, tot in je eigen tuin of perceel! Dit plantseizoen bieden we je met trots het eerste plantgoed opgekweekt uit zelf geoogst zaad aan! Meer info over het aanbod vind je op www.rlrl.be. Je betaalt zelf slechts 30% van de aankoopkosten. Zeker doen! Plan je een grote aanplant (meer dan 50 meter), contacteer ons dan. Onze landschapsanimator geeft advies en kan in sommige zones de plantwerken organiseren.

Straat en nr: …………………………………………………………… Postcode: ……………………………………………………………… Gemeente: …………………………………………………………… Telefoonnummer: …………………………………………………… Emailadres: …………………………………………………………… Gaat akkoord met de bestelling van bovenstaand plantgoed. Handtekening

4

BESTELLEN? Stuur deze strook voor 10 januari naar: Regionaal Landschap Rivierenland, Hombeeksesteenweg 264, 2800 Mechelen, of mail tim.ghysels@rlrl.be


etsplezier in Regionaal L Rivierenland

Haag, heg of houtkant?

Haag

Een haag bestaat in de regel uit een rij struiken met een tussenafstand van vier planten per meter. Je plaatst best ook drie à vier planten van eenzelfde soort bij elkaar. Een geschoren haag neemt de minste plaats in. Die scheer je namelijk zo hoog en breed als je wil, maar vergt regelmatig onderhoud. Een haag past in elk tuintje, zelfs in de stad.

Heg

Houtkant

In een heg plant je ongeveer drie struiken per meter. Een heg laat je wat wilder uitgroeien zodat ze bloemen en vruchten gaat dragen. Ze wordt dan gemakkelijk enkele meter breed. In een natuurlijkere tuin komt een uitgegroeide bloesemen bessenheg echt tot zijn recht. Ze lokt immers tal van insecten en vogels. Een snoeibeurt in de winter kan een al te weelderige groei wat intomen.

Een uitgegroeide houtkant is al gauw een vijftal meter breed. Je plant de bomen en struiken in twee tot drie rijen, met een afstand van één meter onderling, met ongeveer één plant per meter. Na enkele jaren zal de houtkant mooi dichtgroeien. Er wordt om de vijf tot tien jaar gekapt. Dat is wat werk, maar je hebt achteraf wel een boel brandhout. Best kap je de houtkant gespreid over een aantal jaar, zodat vogels en zoogdieren er altijd voedsel en een schuilplaats vinden. De planten schieten gewoon terug uit na het kappen.

Meer bos voor Rivierenland Op 5 en 6 november staken meer dan 250 vrijwilligers de handen uit de mouwen op de boomplantacties van ‘Pasar Boomt’ in Sint-Katelijne-Waver en Nijlen. Regionaal Landschap Rivierenland gaf advies over

Boomplantactie te Sint-Katelijne-Waver

soortkeuze, maakte aanplantingsplannen en promootte ‘Plant van Hier’-plantgoed. Op 14 november was het de beurt aan vijftig leerlingen van de vijfde studiejaren uit Beerzel (Putte). En ook Natuurpunt

plantte samen met meer dan 1000 vrijwilligers wel 20.000 boompjes aan de Gasthuisbossen in Sint-Katelijne-Waver! Mooie afsluiters voor het Internationaal Jaar van het Bos!

Onze landschapsanimator plant een boom

5


Voorjaarswandeling Rupelkleiroute De steenbakkerijgeschiedenis van de Rupelstreek komt tot leven langs de ‘Rupelkleiroute’. Citaten van schrijver Piet van Aken, de infoborden langsheen het pad en de gratis brochure tonen je de weg. Wandel met ons mee onder begeleiding van een ervaren gids! AFSPRAAK 29 april 2012 om 13u, toegangspoort De Beukelaar ter hoogte van huisnummer 66, De Wissel, Kardinaal Cardijnstraat, TerhagenRumst.

Trage wegen doen bewegen We verwelkomen je graag op de feestelijke opening van de Trage Weg die de dorpskernen van Reet en Terhagen verbindt. Geleide wandelingen, lekkere hapjes en drankjes uit eigen streek, kinderanimatie en muziek-optredens zorgen voor een gezellige dag. Het programma vind je op www.rlrl.be.

Rivierenland, wandelland Regionaal Landschap Rivierenland zet in 2012 opnieuw in op natuurrecreatie. We breiden het wandelaanbod in de streek verder uit, we publiceren wandelkaarten en brochures, en bieden wandelactiviteiten aan. Want ook in eigen streek is het aangenaam wandelen. MEER INFO www.rlrl.be – anke.geeraerts@rlrl.be – 015 21 98 53

Wist je dat ... … de vernieuwde wandelkaart van Wandelnetwerk Rivierenland klaar is? Geactualiseerd én gebruiksvriendelijker. Voor verkooppunten, zie www.rlrl.be. Wie al een kaart had, kan een gratis infofiche met routewijzigingen aanvragen of downloaden! … nu op 19 ‘startpunten’ langs Wandelnetwerk Rivierenland en Wandelgebied Rivierenland infoborden staan met de wandelroutes en landschapsinformatie? De adressen vind je op de nieuwe wandelkaart, de infofiche, en www.rlrl.be. … het onderhoud van Wandelnetwerk Rivierenland ondertussen in handen is van de routedokter? Problemen met signalisatie kan je melden op www.routedokter.be. … Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Mechelen het onderhoud van Wandelgebied Rivierenland verzorgen? Problemen met signalisatie van de wandellussen geef je door via www.rlrl.be of 015 21 98 53. … RLRL mee themawandelingen zoals de Rupelkleiroute ontwikkelt op het knooppuntennetwerk?

AFSPRAAK 15 januari 2012 tussen 11u en 16u - in Terhagen (parking op aangeduide terreinen in de ’s Herebaan te Boom – bewegwijzering naar feestterrein vanuit Terhagen en Boom)

Voorjaarswandeling Sint-Katelijne-Waver Op 20 mei kan je met ons meewandelen op een geleide wandeling langsheen Wandelnetwerk Rivierenland. De wandelhelpers onder jullie (peters en meters) krijgen nadien een gratis hapje en drankje. AFSPRAAK 20 mei 2012 om 13u, Sint-Michielskasteel, Groenstraat 11, Sint-Katelijne-Waver INSCHRIJVEN info@rlrl.be – 015 21 98 53

6

Schepenen Guido Kerremans en Karel Geys onthullen het infobord te Tisselt

Wandelnetwerk Rivierenland tijdelijk onderbroken In 2012 starten de eerste ‘Sigmawerken’ aan het Zennegat en omgeving (meer info op www.sigmaplan.be, doorklikken naar projecten>dijlemonding). Vanaf dan kunnen sommige Jonge ontdekkingsreizigers in een speelbos wandelroutes tijdelijk onderbroken zijn. We houden je op de hoogte via www.rlrl.be.


Op naar een ‘Rivierenland-wandelbox’ Regionaal Landschap Rivierenland wil tegen 2013 het wandelaanbod in haar werkingsgebied bundelen in een ‘Rivierenland wandelbox’. Deze zal de wandelkaarten van Wandelnetwerk Rivierenland en Wandelgebied Rivierenland bevatten, plus twee nieuwe kaarten: een wandelknooppuntennetwerk rondom de Grote Nete en een wandellussengebied ten zuiden hiervan. Zo kan je genieten van het volledige gamma aan mooiste rivierenlandplekjes: riviervalleien, open landschappen, bossen, heide, kleiputten, vijvers, dorpskernen, natuurgebieden, landbouwlandschappen, polders en forten.

Beerzelberg te Putte

Infoavond Wil je graag meedenken over de wandelroutes in de gemeenten Nijlen, Berlaar, Lier, Putte of Heist-op-den-Berg? Interesse om wandelpeter of -meter te worden? Kom dan zeker eens kijken op onze infoavond! Iedereen is welkom. AFSPRAAK 12 januari 2012 om 20u, CC Zwanenberg, Bergstraat z/n, Heist-op-den-Berg MEER INFO anke.geeraerts@rlrl.be – 015 21 98 53 ORGANISATIE RL Rivierenland, TPA en de gemeenten, i.s.m. IGEMO, Natuurpunt, wandelclubs, …

Scheldehappening 2012 Op 9 april gaat de derde editie van de Scheldehappening door: een explosie van activiteiten op, rond en in de Schelde en Rupel. Regionaal Landschap Rivierenland zet het leven in de Rupel mee in de kijker. Je leert bij over deze zoetwatergetijdenrivier en haar vissen, bemonstert mee de Rupel en ontdekt een nieuw infobord. AFSPRAAK 9 april 2012, Steencayken, Hoek 76, Boom

Kesselse Heide te Nijlen

MEER INFO www.scheldehappening.be

Platteland te Berlaar

ORGANISATIE Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek-Vaartland, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, RL Rivierenland

Oeroude bossen te Lier

RLRL verwelkomt nieuwe medewerkers!

Ankatrien Boulanger

Regionaal Landschap Rivierenland verwelkomt een nieuwe coördinator. Ankatrien woont in Mechelen en is geografe. Ze deed voorheen onderzoek naar multifunctionele landbouw en coördineerde een Europees project over verkeersveiligheidscampagnes. Ze zal gedurende 2 jaar het coördinatorschap van Regionaal Landschap Rivierenland van Martine Couvreur overnemen. Het team breidde dit jaar ook uit met een

Ikbal Bozdag

Hakim Ceylan

halftijds administratief medewerker. Dankzij het opleidingscentrum Atel kan een cursist stage doen in onze organisatie. Hakim Ceylan nam sinds oktober de fakkel over van Ikbal Bozdag, die haar stage reeds succesvol afrondde. Hakim woont in Mechelen en zal tot eind april ondergedompeld worden in landschap, natuur en recreatieve projecten! We danken Ikbal voor de geslaagde samenwerking.

Sophie Thiebaut

Sophie Thiebaut uit Sint-Katelijne-Waver wordt in januari de nieuwe communicatiemedewerkster van Regionaal Landschap Rivierenland. Zij studeerde grafische vormgeving en marketing communicatie management en werkte voordien als freelance vormgever en online communicatiestrateeg voor een reclamebureau.

7


Activiteitenkalender 12 januari

Infoavond wandelproject te Lier, Nijlen, 20u CC Zwaneberg, Bergstraat z/n, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar Heist-op-den-Berg

14 januari

Opleiding knotters

9u-16u30 Parochiecentrum De Krekel, Dorp 69, Bonheiden *

januari-april

Opleiding Rivierkenner (volzet)

Nijlen, Lier, Boom, Willebroek, Mechelen

15 januari

Opening trage weg

11u-16u Oude kleiputten, Terhagen

24 maart

Cursus ‘De boomgaard als biotoop voor 10u-12u30 GC Klein Boom, Mechelbaan 604, Putte * mens en dier’

9 april

Scheldehappening

10u-17u Steencayken, Hoek 76, Boom

22 april

Erfgoeddag ‘Helden’

Verschillende locaties

29 april

Voorjaarswandeling Rupelkleiroute

13u-16u Cardinaal Cardijnstraat 66, Terhagen

20 mei

Voorjaarswandeling Sint-Katelijne-Waver

13u-16u Sint-Michielskasteel, Groenstraat 11, Sint-Katelijne-Waver *

10 juni

Zwaluwfietstocht te Lier

Lier (praktische informatie: www.rlrl.be)

* Inschrijven via info@rlrl.be of 015 21 98 53

Landschapsquiz COLOFON Deze landschapskrant is een uitgave van Regionaal Landschap Rivierenland vzw CONTACTADRES Vrijbroekpark Hombeeksesteenweg 264 2800 Mechelen tel. 015 21 98 53 info@rlrl.be www.rlrl.be Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief door een email naar nieuwsbrief@rlrl.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Martine Couvreur, coördinator RLRL vzw REDACTIE Regionaal Landschap Rivierenland vzw FOTO’S Bert Delanoeije, Leo Vaes, Elly Vaes, RLRL, Louis Schoeters, Martine Couvreur en Scheldehappening vzw VORMGEVING Graffito/De Verbeelding DRUK Drukkerij Dirk Wuyts NV Dankzij de financiele steun van Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Mechelen, Stad Lier, gemeenten Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Putte, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg

Wie deze landschapskrant aandachtig leest, vindt zeker het antwoord op de vijf vragen. Drie winnaars met correcte antwoorden én een goede schatting bij de schiftingsvraag krijgen van ons een gratis recreatiepakket met een Rupelkleibrochure, een nieuwe wandelkaart van Wandelnetwerk Rivierenland en een brochure Landschapsbelevenissen in Rivierenland! Waarom kap je een houtkant best gefaseerd?  als je een houtkant in één keer kapt, gaat hij dood  zo blijft er altijd schuilplaats en voedsel voor dieren  anders wordt het een haag Waarom bouwen Agnes en Rudy bijenhotels?  bijen bestuiven de fruitbomen in de boomgaard  bijen leveren veel honing  bijen verjagen de wespen uit de boomgaard ‘Plant van Hier’ is  een label voor planten die in het werkingsgebied van RLRL groeien  een label voor autochtoon plantgoed  een organisatie die exoten verwijdert uit het landschap Voornaam: Naam: Adres: Postnummer: Gemeente: Telefoonnummer: E-mail:

Deze krant werd gedrukt met bio-inkt op gerecycleerd papier.

Doe mee en win !

Wat doet onze landschapsanimator?  hij werkt aan herstel van landschappen en klein bouwkundig erfgoed  hij organiseert kinderanimatie rond het thema landschap  hij is de grafisch vormgever voor Regionaal Landschap Rivierenland Waarvoor was 2011 het internationaal jaar?  biodiversiteit  bodems  bossen Schiftingsvraag: Hoeveel keer zal de brochure ‘Rupelkleiroute’ gedownload zijn van www.rlrl.be op 15 april 2012?

De winnaars van de vorige landschapsquiz waren Michel Boogemans (Heist-op-den-Berg), Roland Van Vossole (Mechelen) en Dirk Moons (Muizen). Zij ontvangen eerstdaags de twee wandelkaarten van Rivierenland.

Stuur deze strook vóór 15 maart 2012 naar: Regionaal Landschap Rivierenland vzw, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264 2800 Mechelen info@rlrl.be

Landschapskrant december 2011  

Regionaal Landschap Rivierenland brengt tweemaal per jaar een landschapskrant uit, vol informatie over onze projecten en activiteiten. De la...

Landschapskrant december 2011  

Regionaal Landschap Rivierenland brengt tweemaal per jaar een landschapskrant uit, vol informatie over onze projecten en activiteiten. De la...

Advertisement