Page 1

2013-2014

mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Het geeft veel voldoening a

Agogische beroepen Welzijn › Onderwijs


2

Welkom Welzijn Data open avonden 2013* Zaandam & Purmerend • Woensdag 23 januari, 18.00 - 21.00 uur • Woensdag 13 maart, 18.00 - 20.30 uur • Woensdag 19 juni, 18.00 - 20.00 uur * Data onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

4 Studeren bij het Regio College Welzijn 11 Helpende zorg en welzijn BOL, niveau 2 12 Pedagogisch medewerker BOL/BBL, niveau 3 12 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang BOL/BBL, niveau 4 12 Pedagogisch medewerker jeugdzorg BOL, niveau 4 14 Doorstroomopleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang BOL/BBL, niveau 4 15 MHBO zorg en welzijn (versneld) BOL, niveau 4 16 Medewerker maatschappelijke zorg BOL/BBL, niveau 3 19 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen BOL/BBL, niveau 4 20 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL/BBL, niveau 4 21 Verkorte opleiding Persoonlijk begeleider BOL/BBL, niveau 4 Onderwijs 27 Onderwijsassistent BOL, niveau 4


3

Welkom Hallo! Leuk dat je ge誰nteresseerd bent in een opleiding bij het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01, e-mail: servicecentrum@regiocollege.nl. Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens de open avonden. Of kom langs bij een van onze opleidingen en ervaar het zelf. Je kunt bijvoorbeeld proefstuderen en zelf aan de slag gaan bij de opleiding van je keuze. Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor alle mogelijkheden. Meer informatie vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.


4

Studeren bij het Regio College

Onderwijs bij het Regio College Ons onderwijs kent twee belangrijke uitgangspunten: 1. Je doet het zelf Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je gaat leren en hoe je dat gaat leren. Je werkt zo zelfstandig mogelijk. Dat wordt later in je beroep ook van je verwacht. Natuurlijk helpen wij je daarbij. Vanaf het begin gaan we hiermee oefenen. 2. Leren in de praktijk Al onze opleidingen zijn erop gericht dat je straks kunt functioneren in een beroep en/of de maatschappij. Dat leer je het beste in levensechte situaties. Daarom zijn stages een belangrijk onderdeel van je opleiding. Wat is beroepsgericht onderwijs? Je wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt. Daar is behoefte aan medewerkers die niet alleen de kennis en

vaardig­heden hebben die nodig zijn voor een bepaald beroep, maar ook zo zelfstandig mogelijk kunnen werken (afhankelijk van het functieniveau) en op de juiste manier kunnen handelen in specifieke werksituaties. Je moet zo competent mogelijk zijn, een juiste mix ontwikkelen van jouw persoonlijke talenten, kennis, vaardigheden, houding en motivatie. Daar werk je aan tijdens je opleiding. Je gaat aan de slag met opdrachten uit het werkveld en oefent in praktijk­ situaties op school en op je stage- of werkplek. Je hebt recht op je diploma als je aan al je onderwijsverplichtingen hebt voldaan, je stage voldoende is beoordeeld en je je examen hebt behaald. Voorbereiding op het leven na school Wij bereiden je ook voor op het leven na school. Om goed in onze samenleving te kunnen functio­neren, is kennis over je vak alleen niet voldoende.

Bij het Regio College werk je daarom ook aan je algemene vorming en je persoonlijke ontwikkeling. Dat doe je binnen het onderwijsprogramma Loopbaan en burgerschap. Taal en rekenen Een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen is voor je latere carrière erg belangrijk. Daarom besteedt het Regio College daar veel aandacht aan. Wanneer je begint met je opleiding wordt je startniveau getoetst. Tijdens de opleiding zijn er voortgangstoetsen en zo nodig extra ondersteuning. Je sluit je opleiding af met een examen. Een veilige en leefbare school We willen dat iedereen die naar het Regio College komt zich er prettig én veilig voelt. Daarom zorgen we voor gebouwen en een omgeving waarin iedereen zelfstandig kan leren en samenwerken. Een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt, wie of wat je ook bent.


5

Vooral naar school of vooral werken? BOL of BBL? Veel opleidingen kun je op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het verschil tussen beide leerwegen is het aantal uren dat je in de praktijk werkt. In beide leerwegen word je opgeleid voor hetzelfde diploma.

gaat meestal één dag per week naar school.

Leren in de praktijk Beroepspraktijkvorming Tijdens je opleiding staat het leren in de praktijk centraal. Daarom vindt een deel van je opleiding plaats in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (bpv). Bij een BOL-opleiding loop je één of meer keer stage. Volg je een BBL-opleiding dan heb je een baan.

BOL: leren en stage lopen In de BOL ga je in principe de hele week naar school. Om praktijkervaring op te doen loop je stage. Het aantal praktijkuren verschilt per opleiding, maar ligt tussen de twintig en zestig procent van de totale studieduur.

De bpv van zowel de BOL als de BBL vindt plaats bij een erkend leerbedrijf of een erkende instelling. Een overzicht van erkende leerbedrijven bij jou in de buurt vind je op de website www.stagemarkt.nl.

BBL: werken en leren Wil je graag meteen aan de slag? Dan is de BBL iets voor jou. Je hebt al werk of je krijgt (binnenkort) een baan. Je werkt minimaal drie dagen en

In het leerbedrijf moet je ver­schillende praktijkopdrachten uitvoeren. Tijdens je bpv word je begeleid door iemand van de werkvloer en een docent van je opleiding.

Begeleiding Wij willen dat je succes hebt in je opleiding en daarna. Daarom bieden wij je intensieve begeleiding. We helpen je niet alleen bij je studie, we denken ook met je mee over je verdere loopbaan en het beroep dat het beste bij je past. Loopbaancoach Als deelnemer van het Regio College heb je een persoonlijke begeleider: de loopbaancoach. Hij of zij begeleidt je tijdens je opleiding en is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Specialistische begeleiding bij het Servicecentrum Wanneer je loopbaancoach je niet voldoende kan helpen, kun je terecht bij de specialisten van het Servicecentrum: • loopbaan- en zorgadviseurs: voor advies over je loopbaan en het beroep dat bij je past, als je het lastig vindt om een keuze te maken, als je een


g

6

Studeren bij het Regio College

beperking hebt, als je je thuissituatie even niet met school kunt combineren of als je erover denkt te stoppen; • maatschappelijk werkers: voor hulp bij persoonlijke problemen; • ombudsman: voor klachten en vragen over onrechtmatige behandeling; • vertrouwenspersoon: voor een melding en/of gesprek over grensoverschrijdend gedrag.

Servicecentrum informatiedienst Hier kun je terecht voor in­ formatie over al onze opleidingen én advies krijgen over het plannen van je eigen (studie) loopbaan. Loop gerust eens langs!

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om je te helpen je schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te laten verlopen: X-tra (wanneer je vanwege problemen wel wat extra hulp kunt gebruiken), StapOver (als je de verkeerde keuze hebt gemaakt), extra taalles en hulp bij dyslexie.

(075) 681 90 01 servicecentrum@ regiocollege.nl

Locaties Servicecentrum: • Cypressehout 99 1507 EK Zaandam • Spinnekop 1 1444 GN Purmerend

Openingstijden Zaandam: • ma t/m do 9.00 - 17.00 uur • vrij 9.00 - 14.00 uur In Purmerend en tijdens de schoolvakanties is het Service-

Leerweg vmbo > Geen diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma kaderberoepsgerichte (kl), gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)

centrum beperkt open; meer informatie hierover vind je op onze website.

Toelating Van het vmbo naar het mbo Onze mbo-opleidingen sluiten goed aan op het voort­gezet onderwijs. Afhankelijk van je leerweg, gekozen sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma het recht om in te stromen in een passende mbo-opleiding. Vakkenpakket Voor een aantal mbo-opleidingen is het verstandig wanneer je ook nog een bepaald vak in je vakkenpakket hebt. Ook worden er soms eisen gesteld aan de hoogte van je cijfers voor bepaalde vakken. Je begint dan

Instroomrecht voor mbo-opleiding niveau 1 niveau 2 niveau 3 of 4


7

beter voorbereid aan je opleiding. Onder het kopje Toelating lees je om welk(e) vak(ken) het gaat. Andere vooropleiding? Heb je een andere vooropleiding dan vmbo en wil je instromen in een bepaalde opleiding? Kijk bij de opleidingsinformatie welke toelatingseisen dan gelden.

Aanmelding Hoe eerder, hoe beter Als je in augustus met een opleiding wilt beginnen, meld je dan zo vroeg mogelijk aan, liefst voor 1 april. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, want vol is vol. Om je aan te melden vul je het aanmeldingsformulier in. Dit formulier kun je aan­vragen bij het Servicecentrum of downloaden via onze website. Let op: opleidingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Digitale intake Na aanmelding word je uitgenodigd voor een digitale intake. Na de digitale intake volgt meestal een intake­ gesprek. Daarna hoor je of je de opleiding kunt doen die je hebt gekozen. Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding kiest die bij je past. Van aanmelding tot plaatsing Op onze website kun je bekijken welke stappen je doorloopt vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat je wordt geplaatst in de opleiding.

Kosten Lesgeld (BOL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2013 18 jaar of ouder en volg je een BOLopleiding? Dan moet je lesgeld betalen aan het ministerie van Onderwijs. Dit is wettelijk verplicht. Bij het maken van deze brochure zijn de bedragen van het lesgeld 2013-2014 nog niet bekend. Het lesgeld voor 2012-2013 bedraagt € 1065. Voor

het schooljaar 2013-2014 zal dit bedrag iets hoger zijn. Cursusgeld (BBL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2013 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je via de school cursusgeld aan het ministerie van Onderwijs. Dit is wettelijk verplicht. In veel gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld. Bij het maken van deze brochure zijn de bedragen voor 2013-2014 nog niet bekend. Het cursusgeld 2012-2013 voor niveau 1 en 2 is € 221. Voor niveau 3 en 4 is dat € 536. Voor 2013-2014 zullen de bedragen iets hoger zijn. Overige kosten Dit zijn kosten voor boeken en opleidingskosten. Opleidingskosten zijn kosten voor noodzakelijke leer­ middelen zoals syllabi en readers, software(licenties), gereedschappen, werkkleding, excursies, e.d. Alle genoemde bedragen – voor zover bekend­– zijn onder voorbehoud. <


8

Welzijn

Je begeleidt mensen bij het optimaal functioneren in hun leefomgeving. Samen met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s stel je plannen op hoe je dat kunt bereiken. Je werkt met

kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen, afhankelijk van het beroep en het werkveld dat je kiest. Agogische beroepen vind je bijvoorbeeld in dagverblijven en het

onderwijs, waar een beroep wordt gedaan op je

Iets voor jou?

pedagogische vaardigheden. Je kunt ook aan de slag

In een agogisch beroep ben je intensief met mensen bezig. Het geeft je voldoening om iets voor een ander te betekenen. Je maakt makkelijk contact en je kunt je goed verplaatsen in de situatie en belevingswereld van een ander. Je bent creatief, flexibel en geduldig. Je werkt graag in en met groepen en je bent een echte teamplayer. Tegelijk kun je ook goed zelfstandig werken, plannen en organiseren en zelf initiatieven nemen. Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel en je weet wat je waard bent. Niet iedereen heeft dit allemaal in huis, maar jij wel!

als persoonlijk

begeleider in instellingen

voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, in psychiatrische instellingen of in opvangtehuizen voor mensen met problemen.


Verklaring Omtrent Gedrag Hou er rekening mee dat je voordat je op stage gaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen voor­ leggen. De VOG kun je aan­ vragen bij de gemeente waar je woont. Het ontbreken van een VOG kan gevolgen hebben voor het volgen en afronden van je opleiding.

“Kinderen verzorgen, activiteiten bedenken en aanbieden, de overdracht schrijven, gesprekjes met ouders. Het werk is heel afwisselend!”

9


10

Welzijn

â&#x20AC;&#x153;Ik deel het eten uit op de afdeling en soms help ik bewoners bij het eten. Ik vind het fijn om dan echt even de tijd voor ze te nemen.â&#x20AC;?


Welzijn Helpende zorg en welzijn BOL, niveau 2 Hoe ziet je werk eruit? Als helpende assisteer je bij huishoudelijke, verzorgende en begeleidende werkzaamheden bij kinderen en volwassenen. Dit betekent dat je opdrachten krijgt die je onder begeleiding, maar ook zelfstandig, moet uitvoeren. Je taken kunnen zijn: • schoonmaken, wassen, koken, koffie en thee inschenken, fruit schoonmaken, opruimen, dieren/planten verzorgen; • persoonlijke verzorging, cliënten helpen bij het wassen/douchen en aankleden, helpen bij de toiletgang; • helpen bij boodschappen doen, begeleiden bij activiteiten, voorlezen, wandelen, buiten spelen, spelletjes doen. Waar kun je aan de slag? • in de gastouderopvang; • bij instellingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking; • in verzorgingshuizen en verpleeghuizen; • in de thuiszorg. Iets voor jou? • Wil jij actief en afwisselend bezig zijn? • Kun jij zelf keuzes maken? • Wil je ontdekken waar je goed in bent en wat je wilt leren? • Wil je zowel binnen als buiten de school werken? • Durf je jezelf vragen te stellen als: Wat heb ik geleerd? Wat kan beter? Wat worden de volgende stappen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Wat leer je? Je leert hoe je volwassenen en kinderen kunt helpen bij hun persoonlijke verzorging. Ook leer je hoe je op een professionele manier de woonen verblijfsomgeving schoonhoudt.

Nederlands, rekenen en Loopbaan en burgerschap staan ook op het programma. Beroepspraktijkvorming Zowel in het eerste als in het tweede jaar loop je 16 uur stage per week. In overleg met jou regelt de school een stageplaats. Versneld traject Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je worden voorgedragen om het opleidings­ traject met een jaar te verkorten. Dit betekent een behoorlijke verzwaring van het programma, zowel op school als tijdens de stage. Toelating • vmbo-diploma bl; • diploma Zorghulp niveau 1. Omdat je als helpende werkt met kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen, stellen wij extra eisen aan sociale vaardigheden en taalvaardigheid. Duur 2 jaar Plaats Zaandam en Purmerend Vervolgopleiding • Pedagogisch medewerker niveau 3; • Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3; • Verzorgende-IG niveau 3. Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • boeken ± € 300; • opleidingskosten ± € 151 (per jaar).

11


12

Welzijn Pedagogisch medewerker BOL/BBL, niveau 3

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang BOL/BBL, niveau 4

Pedagogisch medewerker jeugdzorg BOL, niveau 4 Hoe ziet je werk eruit? Als pedagogisch medewerker niveau 3: • creëer je een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving; • begeleid en stimuleer je kinderen/jongeren om deel te nemen aan de groep; • zorg je voor sfeer, uitdaging en geborgenheid; • bied je (groepsgewijze) opvang en ondersteuning; • stimuleer je de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen of jongeren van 0 tot 18 jaar. Waar kun je aan de slag? Met het diploma niveau 3 kun je aan het werk bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang. Met het diploma niveau 4 richting Kinderopvang kun je aan de slag in een coördinerende functie bij een van deze instellingen. Met het diploma niveau 4 richting Jeugdzorg kun je aan het werk in de dagopvang, 24-uursopvang, het ambulant werk of een andere instelling voor jeugdzorg. De opvang en de ontwikkeling van het kind staan altijd centraal. Je hebt contact met de ouders of verzorgers. Wat leer je? Op niveau 3 Kinderopvang leer je: • opvang bieden aan (jonge) kinderen: je begeleidt bij de ontwikkeling, opvoeding en persoonlijke verzorging; • (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden; • een plan van aanpak schrijven; • de situatie en de wensen van het kind inventariseren;

• zorgen voor een veilige en sfeervolle ruimte; • huishoudelijke en administratieve taken verrichten. Op niveau 4 Kinderopvang leer je: • organiserende en coördinerende taken, zoals: verdeling van de werkzaamheden, begeleiden van nieuwe collega’s, toezien op de uitvoering van werkzaamheden en organiseren van grote activiteiten zoals themafeesten en zomerfeesten; • verdiepen in en begeleiden van kinderen met ontwikkelingsachterstanden; • protocollen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren; • contact onderhouden met deskundigen van andere organisaties en disciplines; • bestellingen doen, materialen bijhouden, toezien op onderhoud van apparatuur en het budget bewaken voor activiteiten. Op niveau 4 Jeugdzorg leer je: • de cliënt ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd; • kinderen en jongeren met gedrags-, opgroeien/of opvoedproblemen begeleiden. Beroepspraktijkvorming De BOL-opleiding is verdeeld in tien periodes van tien weken. De eerste twee periodes krijg je theorie en vaardigheidstraining. De rest van je opleiding ga je gemiddeld twee en later drie dagen per week op stage. In de BBL moet je 18 jaar of ouder zijn. Je werkt minimaal 20 uur per week in de kinderopvang of bij een instelling voor jeugdzorg. Je werkgever is medeverantwoordelijk voor je opleiding. Tijdens de hele opleiding ga je één dag per week naar school. Sneller aan het werk? Na twee jaar kun je al afstuderen op niveau 3. Je hebt dan laten zien dat je goed presteert op school en in de praktijk. Je kunt dan meteen aan het werk in de kinderopvang. Dit traject ligt voor de hand als je start met een diploma niveau 2.


13

â&#x20AC;&#x153;Ik vind het heerlijk om met kinderen te spelen, sporten, koken of knutselen. Wij bieden ze een tweede thuis.â&#x20AC;?


14

Welzijn Opleidingsvariant (alleen BBL) In de BBL is het mogelijk om het traject versneld af te leggen. Ben je in het bezit van relevante diploma’s en werkervaring? Dan bekijken we of je voor vrijstellingen in aanmerking komt. We starten met een gecombineerde groep van niveau 3 én 4. Na anderhalf jaar krijg je het advies om op niveau 3 af te studeren of op niveau 4 de studie af te ronden. Dit advies wordt mede ondersteund door een positieve praktijkbeoordeling. Toelating niveau 3 • vmbo-diploma kl, gl of tl; • mbo-diploma niveau 2; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • je schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid in het Nederlands zijn voldoende. Toelating niveau 4 • vmbo-diploma kl, gl of tl; • mbo-diploma niveau 3; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • je schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid in het Nederlands zijn voldoende. Duur niveau 3 2½ - 3 jaar Duur niveau 4 3 jaar Start Augustus en januari (BOL en BBL) Plaats Zaandam (BOL en BBL) en Purmerend (alleen BOL) Vervolgopleiding met diploma niveau 3 Pedagogisch medewerker niveau 4 Vervolgopleiding met diploma niveau 4 Hbo, bijvoorbeeld: • Sociaal pedagogische hulpverlening; • Pedagogiek; • Culturele en maatschappelijke vorming; • Maatschappelijk werk en dienstverlening. Kosten • lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar); • boeken 1e jaar ± € 250; • opleidingskosten 1e jaar ± € 120 (BBL) ± 230 (BOL).Doorstroomopleiding

Doorstroomopleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang BOL/BBL, niveau 4 Iets voor jou? Je werkt of loopt stage als pedagogisch medewerker niveau 3 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang en je wil graag doorgroeien naar een organi­ serende/coördinerende functie. Hoe ziet je werk eruit? Als pedagogisch medewerker niveau 3: • creëer je een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving; • begeleid en stimuleer je kinderen/jongeren om deel te nemen aan de groep; • zorg je voor sfeer, uitdaging en geborgenheid; • bied je (groepsgewijze) opvang en ondersteuning; • stimuleer je de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen of jongeren van 0 tot 18 jaar. Wat leer je? Op niveau 4 kinderopvang leer je: • organiserende en coördinerende taken, zoals: verdeling van de werkzaamheden, begeleiden van nieuwe collega’s, toezien op de uitvoering van werkzaamheden en organiseren van grote activiteiten zoals themafeesten en zomerfeesten; • verdiepen in en begeleiden van kinderen met ontwikkelingsachterstanden; • protocollen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren; • contact onderhouden met deskundigen van andere organisaties en disciplines; • bestellingen doen, materialen bijhouden, toezien op onderhoud van apparatuur en het budget bewaken voor activiteiten. Beroepspraktijkvorming De BOL-opleiding is verdeeld in zes periodes van tien weken. Je gaat twee dagen per week naar school en loopt drie dagen per week stage.


15

In de BBL moet je 18 jaar of ouder zijn. Je werkt minimaal 20 uur per week in de kinderopvang. Tijdens de hele opleiding ga je één dag per week naar school. Je werkgever is medeverantwoor­­d­elijk voor je opleiding. Dat houdt onder meer in dat hij je in de gelegenheid moet stellen te oefenen met organiserende en coördinerende taken. Toelating • diploma SPW niveau 3; • diploma Pedagogisch medewerker niveau 3; • gelijkwaardig diploma; • 18 jaar of ouder (BBL). Duur 1 jaar (BBL) of 1½ jaar (BOL) Plaats Zaandam Start September en januari Vervolgopleiding Hbo, bijvoorbeeld: • Sociaal pedagogische hulpverlening; • Pedagogiek; • Culturele en maatschappelijke vorming; • Maatschappelijk werk en dienstverlening. Kosten • lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar); • boeken ± € 60; • opleidingskosten ± € 62.

MHBO zorg en welzijn (versneld) BOL, niveau 4 In twee jaar naar het hbo Ben je op zoek naar een veelzijdige opleiding die je de mogelijkheid biedt om binnen twee jaar door te stromen naar het hbo? Ben je daarnaast super gemotiveerd en heb je in het vierde jaar van het vmbo de turboroute zorg en welzijn met goed gevolg doorlopen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! Heb je de turboroute niet gevolgd maar heb je gemiddeld een 7 op je cijferlijst, geen onvoldoendes en minimaal een 8 voor Nederlands en Engels? Informeer dan naar

de mogelijkheden om direct in te stromen. De opleiding MHBO zorg en welzijn is een brede opleiding die jou helemaal klaarstoomt voor een vervolgstudie aan het hbo. Hoe ziet je werk eruit? Je bedenkt en organiseert creatieve en culturele activiteiten en voert ze uit. In dit beroep wordt er vooral een beroep gedaan op jouw organisatorische en sociale kant. Naast het bedenken en organiseren van activiteiten, adviseer, stimuleer en begeleid je mensen, zodat ze zelf in actie komen en een steentje bijdragen aan de buurt of maatschappij. Waar kun je aan de slag? Je kunt werk vinden bij sociaal-culturele instellingen, club- en buurthuizen, allochtonenwerk, samenlevingsopbouwwerk of buitenschoolse opvangcentra. Ook kun je gaan werken bij een jongerenorganisatie, jongerencentrum of crisisopvangcentrum. Wat leer je? Je leert activiteiten op te zetten voor jongeren, volwassenen en ouderen. Je leert ook hoe je mensen helpt en begeleidt die naar een activiteitencentrum komen voor ontspanning, om creatief bezig te zijn of gewoon voor de gezelligheid. Daarnaast krijg je medischtechnische handelingen en EHBO. Toelating • vmbo-diploma tl en turboroute zorg en welzijn met goed gevolg doorlopen; • vmbo-diploma tl met gemiddeld een 7 op je cijferlijst, geen onvoldoendes en minimaal een 8 voor Nederlands en Engels; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. Duur 2 jaar Plaats Zaandam Start September Vervolgopleiding Je kunt doorstromen naar een van de volgende hbo-opleidingen:


16

Welzijn • Pedagogiek; • Sociaal pedagogische hulpverlening; • Hbo-verpleegkunde. Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • overige kosten nog niet bekend.

Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) BOL/BBL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? Als medewerker maatschappelijke zorg begeleid je mensen met een beperking, ouderen of volwassenen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. Je ondersteunt ze bij hun dagelijkse bezigheden, doet activiteiten met ze zodat ze zich blijven ontwikkelen en helpt hen met praten over hun psychische problemen en zorgen. Je maakt een inschatting welke ondersteuning de cliënt nodig heeft, afhankelijk van de wensen van de cliënt en de gemaakte afspraken die beschreven staan in het plan van aanpak. Vaak kunnen deze mensen niet zelfstandig wonen en wonen ze in een speciale instelling of maken ze gebruik van externe hulpverlening.

Wat leer je? Tijdens de opleiding leer je omgaan met mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast leer je mensen te begeleiden in het omgaan met het proces van ouder worden. Je leert cliënten ondersteunen in hun persoonlijke verzorging bijvoorbeeld bij het eten, wassen, aankleden of tanden poetsen. Je doet kennis op over diverse ziektebeelden, handicaps en psychogeriatrische problemen. Verder leer je welke activiteiten je kunt aanbieden om de ontwikkeling van cliënten te blijven stimuleren. Te denken valt aan vele vormen van creativiteit, bewegen en spel. Er is veel aandacht voor

communicatieve en sociale vaardigheden, zoals het samenwerken met collega’s. Waar kun je aan de slag? Je kunt gaan werken bij instellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, in verpleeg- of verzorgingshuizen, in revalidatiecentra en bij de thuiszorg. Iets voor jou? Als medewerker maatschappelijke zorg moet je stevig in je schoenen staan. Kun je goed luisteren en je inleven in andere mensen? Ben je geduldig? Kun je goed praten? Kun je omgaan met problemen en situaties goed inschatten? Als je jezelf in deze eigenschappen herkent, is deze opleiding iets voor jou. Beroepspraktijkvorming BOL: Je gaat drie dagen per week naar school en je loopt twee dagen per week stage. BBL: Je bent 18 jaar of ouder en werkt volgens contract minimaal 20 uur week bij een instelling in de gehandicaptenzorg. De BBLopleiding wordt verzorgd in samenwerking met Odion, de Prinsenstichting en de Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten. Medewerkers van deze instellingen gaan voor bij aanname voor deze opleiding. We starten met een gecombineerde groep van niveau 3 (Medewerker maatschappelijke zorg) én 4 (Persoonlijk begeleider). Na het eerste jaar krijg je het advies om op niveau 3 af te studeren of op niveau 4 de studie af te ronden. De niveau 3 opleiding duurt dan nog één jaar, de opleiding op niveau 4 nog twee jaar. Op niveau vier kun je kiezen voor de richting Specifieke doelgroepen of Gehandicaptenzorg. Het advies is mede afhankelijk van je beroepskeuze, capaciteiten en resultaten voor Nederlands, Engels en rekenen. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • mbo-diploma niveau 2; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;


“Ik heb mezelf goed leren kennen in dit werk. Waar mijn kracht ligt en wat mijn grenzen zijn. Dit werk geeft mij veel voldoening.”

17


18

â&#x20AC;&#x153;Bij het Leger des Heils is het werk heel divers. Elke dag is anders. Ik organiseer leuke activiteiten voor de bewoners, begeleid ze in hun dagelijks leven en controleer elke dag of ze binnen zijn. Dit werk geeft mij veel voldoening.â&#x20AC;?


Welzijn • je schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid in het Nederlands zijn voldoende. Duur 2 jaar Plaats Purmerend (BOL/BBL) en Zaandam (BOL) Start September 2012 Vervolgopleiding • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4; • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, niveau 4. Kosten • lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar); • boeken 1e jaar ± € 300; • opleidingskosten 1e jaar ± € 250.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen BOL/BBL, niveau 4 Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je met volwassen en oudere cliënten die problemen hebben of speciale begeleiding nodig hebben. Dat kunnen verslaafden zijn, dak- en/ of thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld (meestal vrouwen en kinderen) of mensen met schulden. Maar ook mensen die van zorg af­hankelijk zijn, zoals ouderen. Hoe ziet je werk eruit? Vaak kunnen deze mensen om verschillende redenen niet meer zelfstandig thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben, gedragsproblemen of problemen op sociaal gebied. Je biedt ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, werk, scholing en vrije tijd. Daarnaast stimuleer je cliënten om zelfstandig dingen op te pakken. Dit doe je door bijvoorbeeld verschillende activiteiten met je cliënten te ondernemen.

Werk je als persoonlijk begeleider in de dagbesteding, dan organiseer je bijvoorbeeld een spelmiddag, een bezoek aan een museum, een cursus computergebruik of een programma voor spel en bewegen. Ook creatieve activiteiten zoals schilderen, kleien of kaarten maken behoren tot je taken. Als je in een woonvorm aan de slag gaat, verzorg en begeleid je bewoners aan de hand van een begeleidingsplan. Teamoverleg en afstemming met andere hulpverleners behoren ook tot je taken. Ook ben je verantwoordelijk voor het huishouden. Je beheert het budget en de voorraad en werkt in wisselende diensten. Elke dag in het volwassenenwerk is anders. Je zult veel moeilijke situaties tegenkomen, maar als je kunt helpen, is de voldoening groot. Waar kun je aan de slag? Met dit diploma kun je veel kanten op. Je kunt kiezen voor een baan in de dak- en thuislozenopvang, in de verslaafdenzorg of de vrouwenopvang. Maar je kunt ook aan de slag bij een gevangenis of de reclassering, in een blijf-van-mijn-lijfhuis, een asielzoekerscentrum of een psychiatrische kliniek. Ook werken in de ouderenzorg behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld in een verpleeg- of verzorgingshuis. Iets voor jou? Als persoonlijk begeleider moet je stevig in je schoenen staan. Kun je goed luisteren en je inleven in andere mensen? Ben je geduldig? Kun je goed praten? Kun je omgaan met problemen en situaties goed inschatten? Als je jezelf in deze eigenschappen herkent, is deze opleiding iets voor jou! Beroepspraktijkvorming BOL: Je gaat twee dagen per week naar school en je loopt drie dagen per week stage. BBL: Je werkt minimaal 24 uur per week als persoonlijk begeleider en je gaat één dag per week naar school.

19


20

Welzijn We starten met een gecombineerde groep van niveau 3 (Medewerker maatschappelijke zorg) én 4 (Persoonlijk begeleider). Na het eerste jaar krijg je het advies om op niveau 3 af te studeren of op niveau 4 de studie af te ronden. De niveau 3 opleiding duurt dan nog één jaar, de opleiding op niveau 4 nog twee jaar. Op niveau vier kun je kiezen voor de richting Specifieke doelgroepen of Gehandicaptenzorg. Het advies is mede afhankelijk van je beroepskeuze, capaciteiten en resultaten voor Nederlands, Engels en rekenen. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • diploma Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) niveau 3 of afronding 1e jaar MMZ met positief advies; • je schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid in het Nederlands zijn voldoende. Duur 1½ - 3 jaar (afhankelijk van vooropleiding) Plaats Zaandam Start Augustus Vervolgopleiding Hbo, bijvoorbeeld: • Sociaal pedagogische hulpverlening; • Pedagogiek; • Culturele en maatschappelijke vorming; • Maatschappelijk werk en dienstverlening. Kosten • lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar); • boeken 1e jaar ± € 300; • opleidingskosten 1e jaar ± € 250, 2e jaar ± € 150, 3e jaar ± €122.

uit, zoals het verzorgen van wonden, het toe­dienen van medicijnen of het geven van injecties. Daarnaast stimuleer je cliënten in hun ont­wikkeling en doe je activiteiten met ze. Vaak kunnen deze mensen niet zelfstandig wonen en wonen ze in een speciale instelling. Wat leer je? Tijdens de opleiding leer je omgaan met mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en met hun familieleden. Je leert cliënten ondersteunen in hun persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld bij het eten, wassen, aankleden of tandenpoetsen. Je leert bepaalde verpleegtechnische handelingen. En je doet kennis op over diverse ziektebeelden en handicaps, zodat je weet hoe je verschillende cliënten kunt ondersteunen. Daarnaast leer je ook hoe je cliënten ondersteunt in hun ontwikkeling en hoe je een begeleidingsplan opstelt. Er is veel aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden, zoals het samenwerken met collega’s. Waar kun je aan de slag? Je kunt gaan werken bij instellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, in verpleeg- of verzorgings­huizen, in revalidatiecentra en bij psychiatrische instellingen.

BOL/BBL, niveau 4

Iets voor jou? Als persoonlijk begeleider moet je stevig in je schoenen staan. Kun je goed luisteren en je inleven in andere mensen? Ben je geduldig? Kun je goed praten? Kun je omgaan met problemen en situaties goed inschatten? Als je jezelf in deze eigenschappen herkent, is deze opleiding iets voor jou!

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid en ondersteun je mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in hun persoonlijke verzorging, bij huishoudelijke taken, in hun werk of bij schoolactiviteiten. Je voert bepaalde verpleegtechnische handelingen

Beroepspraktijkvorming BOL: Je gaat twee dagen per week naar school en je loopt drie dagen per week stage. BBL: Je werkt minimaal 24 uur per week als persoonlijk begeleider en je gaat één dag per week naar school.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg


21

BBL Je bent 18 jaar of ouder en werkt volgens contract minstens 20 uur per week bij een instelling in de gehandicaptenzorg. De BBLopleiding wordt verzorgd in samenwerking met Odion, de Prinsenstichting en de Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten. Medewerkers van deze instellingen gaan voor bij aanname voor deze opleiding. We starten met een gecombineerde groep van niveau 3 (Medewerker maatschappelijke zorg) én 4 (Persoonlijk begeleider). Na het eerste jaar krijg je het advies om op niveau 3 af te studeren of op niveau 4 de studie af te ronden. De niveau 3 opleiding duurt dan nog één jaar, de opleiding op niveau 4 nog twee jaar. Op niveau vier kun je kiezen voor de richting Specifieke doelgroepen of Gehandicaptenzorg. Het advies is mede afhankelijk van je beroepskeuze, capaciteiten en resultaten voor Nederlands, Engels en rekenen. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • diploma Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) niveau 3 of afronding 1e jaar MMZ met positief advies; • je schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid in het Nederlands zijn voldoende. Duur 1½ - 3 jaar (afhankelijk van vooropleiding) Plaats Purmerend (BBL) en Zaandam (BOL) Start Februari 2013 (BBL) en september 2013 (BOL) Vervolgopleiding Hbo, bijvoorbeeld: • Sociaal pedagogische hulpverlening; • Pedagogiek; • Culturele en maatschappelijke vorming; • Maatschappelijk werk en dienstverlening. Kosten • lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar); • boeken 1e jaar ± € 300; • opleidingskosten 1e jaar ± € 250, 2e jaar ± € 150, 3e jaar ± €122.

Verkorte opleiding Persoonlijk begeleider BOL/BBL, niveau 4 Uitstroomrichtingen: • Specifieke doelgroepen • Gehandicaptenzorg Iets voor jou? Je bent actief in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg of de maatschappelijke opvang, of je werkt bij een welzijnsinstelling, sociale werkvoorziening, justitiële inrichting of asielzoekerscentrum. Je wilt doorgroeien naar een functie waarin je meer eindverantwoordelijkheid hebt ten aanzien van de cliënten en de instelling. Dan is deze opleiding iets voor jou. Hoe ziet je werk eruit? Als medewerker maatschappelijke zorg werkzaam op niveau 3: • creëer je een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving en begeleid en stimuleer je cliënten om deel te nemen aan diverse activiteiten; • zorg je voor sfeer, uitdaging en geborgenheid; • bied je (groepsgewijze) opvang en ondersteuning; • stimuleer je cliënten tot zelfstandig handelen. Wat leer je? Op niveau 4 leer je: • organiserende en coördinerende taken, zoals verdeling van de werkzaamheden, begeleiden van nieuwe collega’s, toezien op de uitvoering van werkzaamheden en toezien op de uitvoering van het zorg- of begeleidingsplan; • verdiepen in en begeleiden van zorgvragers; • beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren; • contact onderhouden met deskundigen van andere organisaties en disciplines; • bestellingen doen, materialen bijhouden, toezien op onderhoud van apparatuur en het budget bewaken voor activiteiten; • verpleegtechnische handelingen.


22

Welzijn


Welzijn Beroepspraktijkvorming BBL: Je werkt minimaal 24 uur per week als persoonlijk begeleider en je gaat één dag per week naar school. BOL: Je gaat twee dagen per week naar school en je loopt drie dagen per week stage. Je werkgever of de stage-instelling is medeverantwoordelijk voor je opleiding. Dat houdt onder meer in dat hij je in de gelegenheid moet stellen te oefenen met organiserende, coördinerende en begeleidende taken. Toelating • Mbo-diploma niveau 3 (SPW, Verzorgende-IG, Medewerker maatschappelijke zorg of een gelijkwaardig diploma); • Je bent minimaal 18 jaar of ouder. Duur ± 1 ½ jaar, afhankelijk van vooropleiding en uitstroomrichting Plaats Zaandam (specifieke doelgroepen, BOL/BBL en gehandicaptenzorg, BOL) en Purmerend (gehandicaptenzorg, BBL) Start Januari en september Vervolgopleiding Hbo, bijvoorbeeld: • Sociaal pedagogische hulpverlening (hbo); • Pedagogiek (hbo); • Culturele en maatschappelijke vorming (hbo); • Maatschappelijk werk en dienstverlening (hbo). Kosten • lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar); • boeken, syllabi en readers ± € 300.

23


24

Onderwijs

Juffen en meesters komen vaak handen te kort in de klas. Als onderwijsassistent ben jij hun steun

en toeverlaat. Kleuters helpen bij een vouwopdracht in het kader van voorbereidend rekenen. Materialen klaarzetten voor een knutselles rond een bepaald thema. Extra

aandacht geven

aan kinderen die niet goed mee kunnen komen. Bijvoorbeeld door individueel of in kleine groepjes les te geven aan kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het lezen of rekenen. Maar ook: met de groep oefenen voor de jaarlijkse opvoering, het Sinterklaasfeest organiseren en helpen bij de sportdag. Kortom, een afwisselend beroep, want geen enkele dag is hetzelfde.

Iets voor jou? Je kunt je goed inleven in de belevingswereld van kinderen en je vindt het leuk om hen iets te laten leren. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, durft initiatief te nemen en kunt goed luisteren. Je bent bereid om aan jezelf te werken. Als onderwijsassistent moet je goed kunnen samenwerken. Je werkt immers altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. In de klas kan het vaak rumoerig zijn. Daar moet je tegen kunnen.


25


26

â&#x20AC;&#x153;Schriften nakijken, maar ook kinderen helpen met rekenen of taal. Ik word gezien als een echte juf en dat vind ik wel leuk!â&#x20AC;?


Onderwijs Onderwijsassistent BOL, niveau 4 Hoe ziet je werk eruit? Als onderwijsassistent werk je in het basis- of speciaal onderwijs ter ondersteuning van de leerkracht. Je helpt leerlingen bij bepaalde taken zoals rekenen, taal, sport en spel of computerlessen. Vaak zijn er kinderen die extra aandacht nodig hebben. Je werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht. Samen spreek je af welke taken je kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld: • individuele leerlingen of groepjes begeleiden; • didactische ondersteuning bieden bij rekenen en taal; • lesmateriaal klaarmaken; • ondersteunen bij de organisatie in de klas; • ondersteunen bij het organiseren van activiteiten zoals sportdagen, uitstapjes, feestjes of ouderavonden. Opstap naar het hbo De opleiding Onderwijsassistent vormt een mooie opstap naar het hbo. Omdat de komende jaren de vraag naar leerkrachten in het basisonderwijs flink zal toenemen, richten wij ons vooral op de doorstroom naar de pabo. Tijdens de opleiding besteden we extra aandacht aan rekenen en taal zodat je goed in staat bent de reken- en taaltoetsen in het eerste jaar van de pabo te halen. Beroepspraktijkvorming Je loopt twee keer stage, altijd op een basisschool en altijd op twee verschillende adressen. De eerste stage loopt van februari in het eerste jaar tot februari in het tweede jaar. In het derde jaar van de opleiding ga je het hele schooljaar op stage. De school zoekt een stageadres. Tijdens de stage voer je een aantal opdrachten uit die worden beoordeeld door de praktijkbegeleider en de stagedocent vanuit de opleiding. De stagedocent komt minstens drie keer op stagebezoek.

Toelating • vmbo-diploma kl met een 7 voor rekenen/wiskunde en Nederlands; • vmbo-diploma gl met een voldoende voor wiskunde; • vmbo-diploma tl met wiskunde; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • je schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid in het Nederlands zijn voldoende. Duur 3 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding • Pabo (hbo); • Lerarenopleiding (hbo); • Pedagogiek (hbo). Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • boeken 1e jaar ± € 260; • opleidingskosten 1e jaar ± € 140.

27


28

Welzijn

www.regiocollege.nl

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl Locaties Agogische Beroepen Cypressehout 99 1507 EK Zaandam Spinnekop 1 1444 GN Purmerend

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / Fotografie: FLORIS DE JONG, DAMí DE MARRON, HANS VAN DER PUTTEN, MAYKE SWEMLE, ISTOCKPHOTO / Druk: VENHUIS COMMUNICATIE PRODUCTIES, HEM / © Regio College, afdeling PR & Communicatie, SEPTEMBER 2012

Agogische beroepen  

In dit boekje vind je informatie over agogische beroepen bij het Regio College.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you