Page 1

5 2014 -201

speler zijn. Met onze ploeg sturen we de productieprocessen aan en zorgen dat alle m

Procestechniek


2

Welkom Welzijn Data open avonden 2014* Zaandam & Purmerend • Woensdag 22 januari, 18.00 - 21.00 uur • Donderdag 20 maart, 18.00 - 20.30 uur • Woensdag 18 juni, 18.00 - 20.00 uur * Data onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

4 Studeren bij het Regio College Procestechniek 10 Assistent operator (Basisoperator) BBL, niveau 1 10 Operator (Operator A) BBL, niveau 2 11 Operator (Operator A) BOL, niveau 2 11 Allround operator (Operator B) BBL, niveau 3 12 Operator C BBL, niveau 4 12 Operator C BOL, niveau 4


3

Welkom Hallo! Leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleiding bij het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01, e-mail: servicecentrum@regiocollege.nl. Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens de open avonden. Of maak een afspraak bij één van onze opleidingen en ervaar het zelf. Je kunt bijvoorbeeld proefstuderen en zelf aan de slag gaan bij de opleiding van je keuze. Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor alle mogelijkheden van proefstuderen. Meer informatie vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.


4

Studeren bij het Regio College

Onderwijs bij het Regio College Ons onderwijs kent twee belangrijke uitgangspunten: 1. Je doet het zelf Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je gaat leren en hoe je dat gaat leren. Je werkt zo zelfstandig mogelijk. Dat wordt later in je beroep ook van je verwacht. Natuurlijk helpen wij je daarbij. Vanaf het begin gaan we hiermee oefenen. 2. Leren in de praktijk Al onze opleidingen zijn erop gericht dat je straks kunt functioneren in een beroep en/of de maatschappij. Dat leer je het beste in levensechte situaties. Daarom zijn stages en leerwerkplekken een belangrijk onderdeel van je opleiding. Wat is beroepsgericht onderwijs? Je wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt. Deze wil graag medewerkers met kennis en

vaardigheden van een bepaald beroep, die zo zelfstandig mogelijk kunnen werken (afhankelijk van het functie足 niveau) en op de juiste manier, passend bij het werk. Je moet competent zijn. Dat wil zeggen, een juiste mix ontwikkelen van jouw persoonlijke talenten, kennis, vaardigheden, houding en motivatie. Daar werk je aan tijdens je opleiding. Je gaat aan de slag met opdrachten uit het werkveld en oefent in praktijk足situaties op school en op je stage- of leerwerkplek. Wanneer krijg je een diploma? Je krijgt je diploma als je aan al je onderwijsverplichtingen hebt voldaan, je functioneren op de stage of leerwerkplek als voldoende is beoordeeld en je je examen hebt behaald. Daaronder vallen ook de eisen die aan je worden gesteld voor loopbaan en burgerschap en voor Nederlands, rekenen en Engels (afhankelijk van het opleidingsniveau).

Meer op school In het schooljaar 2014-2015 wordt vooral het aantal uren op school uitgebreid. In totaal heb je dan 1000 contacturen. Dat is vergelijkbaar met het voort足 gezet onderwijs. Een veilige en leefbare school We willen dat iedereen die naar het Regio College komt zich er prettig 辿n veilig voelt. Daarom zorgen we voor gebouwen en een leeromgeving waarin iedereen zo goed mogelijk onderwijs kan volgen. Een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt, wie of wat je ook bent.

Vooral naar school of vooral werken? BOL of BBL? Veel opleidingen kun je op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het verschil tussen beide leerwegen is het aantal uren dat je in de


5

praktijk werkt. In beide leerwegen word je opgeleid voor hetzelfde diploma. BOL: leren en stage lopen In de BOL ga je in principe de hele week naar school. Om praktijkervaring op te doen loop je stage. Het aantal praktijkuren verschilt per opleiding, maar ligt tussen de twintig en zestig procent van de totale studieduur. BBL: werken en leren Wil je graag meteen aan de slag? Dan is de BBL iets voor jou. Je hebt al werk of je krijgt (binnenkort) een baan. Je werkt minimaal drie dagen en gaat meestal één dag per week naar school. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? Welke opleiding geeft straks de beste kans op een baan? Dat verschilt per opleiding. Kijk voor meer informatie op www.kansopwerk.nl en www.beroepinbeeld.nl.

Leren in de praktijk

Begeleiding

Beroepspraktijkvorming Tijdens je opleiding staat het leren in de praktijk centraal. Daarom vindt een deel van je opleiding plaats in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (bpv). Bij een BOL-opleiding loop je één of meer keer stage. Volg je een BBL-opleiding dan heb je een baan, ook wel leerwerkplek genoemd.

Wij willen dat je succes hebt in je opleiding en begeleiden je daarbij. We denken ook met je mee over je verdere loopbaan en het beroep dat het beste bij je past.

De bpv van zowel de BOL als de BBL vindt plaats bij een erkend leerbedrijf of een erkende instelling. Een overzicht van erkende leerbedrijven bij jou in de buurt vind je op de website www.stagemarkt.nl. In het leerbedrijf moet je ver­schillende praktijkopdrachten uitvoeren. Tijdens je bpv word je begeleid door iemand van de werkvloer en een docent van je opleiding.

Loopbaancoach Als deelnemer van het Regio College heb je een persoonlijke begeleider: de loopbaancoach. Hij of zij begeleidt je tijdens je opleiding en is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Specialistische begeleiding Wanneer je loopbaancoach je niet voldoende kan helpen, word je doorverwezen naar de specialisten van het Service­ centrum: • loopbaan- en zorgadviseurs: voor advies over je loopbaan en het beroep dat bij je past, als je het lastig vindt om een keuze te maken, als je een beperking hebt, als je je thuissituatie even niet met


6

Studeren bij het Regio College

school kunt combineren of als je erover denkt te stoppen; • leerwerkmakelaar: voor hulp bij het vinden van een leerwerkplek; • maatschappelijk werkers: voor hulp bij persoonlijke problemen; • ombudsman: voor klachten en vragen over onrechtmatige behandeling; • vertrouwenspersoon: voor een melding en/of gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om je te helpen je schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te laten verlopen: X-tra (wanneer je vanwege problemen wel wat extra hulp kunt gebruiken), StapOver (als je de verkeerde keuze hebt gemaakt), extra taalles en hulp

bij dyslexie. Op onze website vind je precies welke voor­ zieningen het Regio College heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Purmerend en tijdens de schoolvakanties op onze website.

Toelating

Informatiebalie Servicecentrum Hier kun je terecht voor in­ formatie over onze opleidingen én advies krijgen over het plannen van je eigen (studie-) loopbaan. Kom gerust langs!

Van het vmbo naar het mbo Onze mbo-opleidingen sluiten goed aan op het voort­gezet onderwijs. Afhankelijk van je leerweg, gekozen sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma het recht om in te stromen in een passende mbo-opleiding.

Locaties Servicecentrum: • Cypressehout 99, Zaandam • Spinnekop 1, Purmerend

Vakkenpakket

(075) 681 90 01 servicecentrum@ regiocollege.nl Openingstijden Zaandam: • ma t/m do 9.00 - 17.00 uur • vrij 9.00 - 14.00 uur Kijk voor de openingstijden in

Leerweg vmbo > Geen diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma kaderberoepsgerichte (kl), gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)

Voor een aantal mbo-opleidingen is het verstandig wanneer je ook nog een bepaald vak in je vakken­ pakket hebt. Ook worden er soms eisen gesteld aan de hoogte van je cijfers voor bepaalde vakken. Je begint dan beter voorbereid aan je opleiding.

Instroomrecht voor mbo-opleiding niveau 1 niveau 2 niveau 3 of 4


7

Andere vooropleiding? Heb je een andere vooropleiding dan vmbo en wil je instromen in een bepaalde opleiding? Kijk bij de opleidingsinformatie wat de toelatingseisen zijn.

Aanmelding Hoe eerder, hoe beter Als je in augustus met een opleiding wilt beginnen, meld je dan zo vroeg mogelijk aan, liefst voor 1 april. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze website. Bij het Servicecentrum kun je een papieren aanmeldings­formulier aanvragen. Digitale intaketest Na aanmelding word je uit­ genodigd voor een digitale intaketest. Na de intaketest volgt meestal een intake­ gesprek. Daarna hoor je of je de opleiding kunt doen die je hebt gekozen. Dit doen we om

er zeker van te zijn dat je de opleiding kiest die bij je past. Van aanmelding tot plaatsing Op onze website kun je bekijken welke stappen je doorloopt vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat je wordt geplaatst in de opleiding.

Kosten Lesgeld (BOL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2014 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan moet je lesgeld betalen. Dit is wettelijk verplicht. De bedragen van het lesgeld 2014-2015 zijn nog niet bekend. Het lesgeld voor 2013-2014 bedraagt € 1090. Voor het schooljaar 2014-2015 zal dit bedrag iets hoger zijn. Cursusgeld (BBL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2014 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Dit is wettelijk verplicht. In veel gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld.

De bedragen voor 2014-2015 zijn nog niet bekend. Het cursusgeld 2013-2014 voor niveau 1 en 2 is € 226. Voor niveau 3 en 4 is dat € 549. Voor 2014-2015 zullen de bedragen iets hoger zijn. Opleidingsgebonden leermiddelen Dit zijn leermiddelen, instrumenten en gereedschappen, die je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen. Deze blijven van jou. Niet-opleidingsgebonden kosten Dit zijn kosten voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten, die niet altijd noodzakelijk zijn voor het volgen en met succes afronden van een opleiding, maar om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Meedoen is vrijwillig. Als je niet meedoet kun je wel verplicht worden op school aanwezig te zijn. Je hoort voor de start van het schooljaar wat je waarvoor betaalt. <


8

Procestechniek

Je staat er misschien niet bij stil, maar heel veel producten waar je dagelijks mee te maken hebt worden op de een of andere manier door de procesindustrie gemaakt. Denk aan voedingsmiddelen zoals chocolade, kauwgom en vruchtensappen, maar ook

kleding, linoleum, papier en het frontje van je

Iets voor jou?

iPhone. Hier in de regio zijn van oudsher veel bedrij-

Je vindt het leuk om in een klein team samen te werken en problemen op te lossen. Je houdt van sleutelen en je zit graag achter een beeldscherm. Je kunt zelfstandig je taken uitvoeren en bent nauwkeurig en verantwoordelijk met je werk bezig. Kleine fouten kunnen immers grote gevolgen hebben in de proces­ industrie. Je kunt snel en flexibel handelen want de technische ontwikkelingen in deze sector gaan snel. Het betekent ook dat je bereid moet zijn te blijven leren. Werk je al in de proces­ industrie en wil je je verder ontwikkelen in dit vak? Of wil je in de toekomst leiding geven aan minder ervaren collega’s? Ook dan zijn er volop mogelijkheden in de proces­industrie.

ven actief in de chemie- en voedingsmiddelen­sector, zoals Forbo, Cargill, ADM Cocoa, maar je kunt ook terecht bij grote multinationals zoals Akzo, DSM, Philips en Unilever. Schoner

produceren

wordt steeds belangrijker, dus je kunt ook in bedrijven werk vinden die milieubeheer uitvoeren. Als pro-

onmisbare schakel in het productieproces, maar je kunt ook bezig zijn met het ontwerpen, testen en verbeteren

cesoperator ben je de

van nieuwe of bestaande producten.


9

”Ik controleer chemische of fysische processen in grote installaties. Ik werk in ploegendienst in de regel­­kamer achter een beeldscherm en een instrumentenpaneel. Daarnaast verhelp ik storingen en verricht ik reparaties.”


10

Procestechniek Assistent operator (Basisoperator)

Operator (Operator A) BBL, niveau 2

BBL, niveau 1 Hoe ziet je werk eruit? Als assistent operator ben je de spil in een productieproces. Je bedient allerlei apparaten, assisteert bij de bediening van complexe installaties en voert eenvoudige werkzaamheden uit. Vooral wanneer je lange tijd geen opleiding meer hebt gevolgd, kun je beginnen met deze eenjarige opleiding tot assistent operator. Daarbij werk en leer je tegelijk. Je leert eenvoudige apparaten en installaties te bedienen en te bewaken. Je kunt meteen met deze opleiding aan de slag, maar verder leren kan natuurlijk ook. Wat leer je? Je leert over proces- en productietechniek, procesbeheersing, procesonderhoud en procesregistratie. Daarnaast krijg je onder andere wiskunde, scheikunde en natuurkunde, materiaalkennis, bediening en onderhoud van apparatuur, en naleving van veiligheids- en milieunormen. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf in de procestechniek. Je gaat één vaste dag per week naar school. Toelating • je bent taalvaardig (zowel mondeling als schriftelijk); • je bent rekenvaardig. Duur 1 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding Operator (Operator A of Voedingsoperator) niveau 2 Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160; • lesmateriaal Vapro ± € 1250; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45; • toetsing € 160.

Hoe ziet je werk eruit? Je controleert, bewaakt en bestuurt het productie­ proces binnen een bedrijf met behulp van moderne apparatuur. Het gaat om voedingsmiddelen of andere grondstoffen die worden bewerkt tot een bepaald eindproduct (bv. cacao, papier, metaal, medicijnen). Je weet precies hoe dit proces verloopt en hoe het moet worden bijgestuurd met behulp van besturingssystemen. Wat leer je? Je leert over proces- en productietechniek,­ procesbeheersing en procesonderhoud. Je krijgt wiskunde, scheikunde en natuurkunde, logistiek, kwaliteits­zorg, materiaalkennis, veiligheid en milieu, en communicatie en organisatie. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf in de procestechniek. Je kunt de opleiding volgen in een dagklas (één vaste dag les per week) of in een blokklas (één week les per circa zeven weken). Toelating • vmbo-diploma bl met wis- en natuurkunde; • diploma basisoperator niveau 1 of een gelijkwaardig diploma. Duur 2 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding Allround operator (Operator B) niveau 3 Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160; • lesmateriaal Vapro ± € 1500; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45; • toetsing ± € 160.


11

Operator (Operator A) BOL, niveau 2 Hoe ziet je werk eruit? Je controleert, bewaakt en bestuurt het productie­proces binnen een bedrijf met behulp van moderne apparatuur. Het gaat om voedingsmiddelen of andere grondstoffen die worden bewerkt tot een bepaald eindproduct (bv. cacao, mayonaise, papier, geur- en smaakstoffen of medicijnen). Je weet precies hoe dit proces verloopt en hoe het moet worden bijgestuurd met behulp van besturingssystemen. Wat leer je? Je leert over proces- en productietechniek, procesbeheersing en procesonderhoud. Je krijgt wiskunde, scheikunde en natuurkunde, logistiek, kwaliteitszorg, materiaalkennis, veiligheid en milieu, en communicatie en organisatie. Binnen de BOL-opleiding wordt speciaal aandacht besteed aan de voedingsmiddelenindustrie. Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting FPTC, waar food- en procesbedrijven aan deelnemen. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je bent vijf dagen per week met de opleiding bezig op de Tech Campus. ’s Ochtends krijg je theorie en in de middag ben je bezig met praktijk­opdrachten in het praktijkdeel. Je krijgt regelmatig themagastlessen van werknemers en gaat op excursie bij deelnemende bedrijven. Per tien weken loop je één week stage bij verschillende food- en procesbedrijven. De laatste periode van tien weken doe je je proeve van bekwaamheid bij één van de bedrijven. Toelating • vmbo-diploma bl met wis- en natuurkunde; • diploma basisoperator niveau 1 of een gelijkwaardig diploma. Duur 2 jaar Plaats Zaandam

Vervolgopleiding • Allround operator (Operator B) niveau 3; • Allround voedingsoperator niveau 3. Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 250; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Allround operator (Operator B) BBL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? Je controleert, bewaakt en beheerst allerlei productieprocessen met behulp van moderne apparatuur. Die processen zijn vaak onzichtbaar, omdat ze zich afspelen in gesloten systemen. Je moet precies weten wat er tijdens het proces gebeurt om het tijdig te kunnen bijstellen of eventuele storingen op te sporen en te verhelpen. Dat vereist veel denkwerk. Wat leer je? Je leert over proces- en productietechniek,­ procesbeheersing en procesonderhoud. Je krijgt wiskunde, scheikunde en natuurkunde, logistiek, kwaliteits­zorg, materiaalkennis, veiligheid en milieu en communicatie en organisatie. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf in de procestechniek. Je kunt de opleiding volgen in een dagklas (één vaste dag les per week) of in een blokklas (één week les per circa zeven weken). Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl met wis- en natuurkunde; • diploma Operator (Operator A) niveau 2. Duur 2½ jaar Plaats Zaandam


12

Procestechniek Vervolgopleiding Operator C niveau 4 Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160; • lesmateriaal Vapro ± € 2000; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45; • toetsing € 160.

Operator C BBL, niveau 4 Hoe ziet je werk eruit? In de industrie worden de productieprocessen­ bewaakt, gecontroleerd en beheerst door een operator. Als operator ben je de spil in het productieproces. In deze functie werk je met moderne, gecompliceerde apparatuur en houd je je vooral bezig met processen. Door deze processen worden grondstoffen bewerkt tot bepaalde eindproducten. De processen zijn vaak onzichtbaar, ze spelen zich namelijk af in gesloten systemen. Als operator moet je dan ook gedegen kennis hebben van het proces om je precies voor te kunnen stellen wat er gebeurt. Je bent in staat processen of producten te verbeteren of innoveren. Dat vereist vaak heel wat denkwerk. Als operator C­heb je meestal ook leidinggevende taken. Wat leer je? Je leert over procestechniek, procesbeheersing en procesonderhoud. Daarnaast krijg je onder andere wiskunde, scheikunde en natuurkunde, milieu- en elektrotechniek, kwaliteitszorg, materiaalkennis, veiligheid en milieu, logistiek en bedrijfskunde en communicatie en organisatie. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf in de procestechniek. Je gaat één vaste dag per week naar school.

Toelating Allround operator (Operator B) niveau 3 Duur 2 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo (chemische techniek, procestechniek, chemie, levensmiddelentechnologie of technische bedrijfskunde) Kosten • cursusgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 160; • lesmateriaal Vapro ± € 1500; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45; • toetsing € 160.

Operator C BOL, niveau 4 BOL-opleiding middenkader techniek Met een opleiding als middenkader functionaris in de techniek kun je alle kanten op. Het is de manier om je op technisch en commercieel gebied te ontwikkelen tot allround vakman of specialist. De werkzaamheden zijn zeer divers. Leidinggeven aan medewerkers, werkprocessen aansturen, projecten begeleiden, werkzaamheden plannen en voorbereiden, bewaken van productieprocessen, het maken en lezen van tekeningen, ontwerpen van installaties of het ontwikkelen, bouwen, reviseren en onderhouden van machines kunnen tot je taken behoren. Daarnaast ben je als middenkader functionaris verantwoordelijk voor de financiën van een project en onderhoud je contacten met opdrachtgevers, klanten en andere bedrijven. Met een diploma middenkader techniek op zak heb je alle kans een baan te vinden die direct aansluit bij je opleiding. Je kunt ook verder gaan met een aansluitende hbo-opleiding. Hoe ziet je werk eruit? In de industrie worden de productieprocessen bewaakt, gecontroleerd en beheerst door


13

”Ik ben verantwoordelijk voor het bedienen en bewaken van een productie­ lijn. Veilig werken staat bij mij voorop. Zelfstandig werken geeft mij een kick.”


14


Procestechniek een operator. Als operator ben je de spil in het productieproces. In deze functie werk je met moderne, gecompliceerde apparatuur en houd je je vooral bezig met chemische processen. Door deze processen worden grondstoffen bewerkt tot bepaalde eindproducten. De processen zijn vaak onzichtbaar, ze spelen zich namelijk af in gesloten systemen. Als operator moet je dan ook gedegen kennis hebben van het proces om je precies voor te kunnen stellen wat er gebeurt. Dat vereist vaak heel wat denkwerk. Als Operator C geef je leiding aan een team dat de producten maakt en werk je onder andere mee aan procesverbetering en productontwikkeling. Waar kun je aan de slag? Je bent werkzaam bij bedrijven die producten in grote aantallen maken. Dit kan zijn als leidinggevende of operator. Ook kun je onderzoek doen naar nieuwe producten en productverbeteringen. Voorbeelden van producten zijn onder andere te vinden in de supermarkt, drogist, apotheek en doe-het-zelfzaak. Je kunt hierbij denken aan pizza, shampoo, aspirine en verf. Iets voor jou? Je hebt technisch, ruimtelijk en wiskundig inzicht. Je kunt goed samenwerken met anderen en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt logisch nadenken, zelfstandig werken en je bent communicatief vaardig. Een goede middenkaderfunctionaris kan daarnaast aansturen en leidinggeven, beslissingen nemen, plannen en organiseren. Herken je jezelf in deze eigenschappen? Dan is een middenkader opleiding in de techniek iets voor jou! Hoe leer je? Tijdens je opleiding werk je in groepjes van maximaal vier personen aan prestatie­ opdrachten. In het eerste jaar kun je kiezen voor prestatieopdrachten uit de richtingen Procestechniek, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. In het tweede jaar kies je

voor één van de drie vakrichtingen. Voorbeelden van prestatieopdrachten in de richting Procestechniek zijn het ontwikkelen van een energiedrank en het maken van aspirines. Tijdens een prestatie zul je tegen zaken aan­lopen die je nog niet weet of niet kunt uitvoeren. Die zul je dus eerst moeten leren. Daarom krijg je naast de prestaties ook theorie- of praktijk­ lessen. Deze lessen haken in op waar je tijdens je prestatie mee bezig bent. Daarnaast volg je algemene vakken zoals wiskunde, natuurkunde, Engels, bedrijfskunde en Nederlands. Beroepspraktijkvorming (bpv) In het eerste en het tweede jaar loop je tien weken stage. In het derde en vierde jaar ga je twintig weken op stage. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. Duur 4 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo (chemische techniek, procestechniek, chemie, levensmiddelentechnologie of technische bedrijfskunde) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 550; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

15


16

Welzijn

www.regiocollege.nl

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl Locaties Procestechniek Cypressehout 99 1507 EK Zaandam Jonkerplantsoen 2c 1508 EE Zaandam

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / letterontwerp josschrift: jos elsendoorn / Fotografie: FLORIS DE JONG, DICK RIESMEIJER, FORBO SIEGLING, mayke swemle, SHUTTERSTOCK, istockphoto / Druk: VENHUIS COMMUNICATIE PRODUCTIES, HEM / © Regio College, afdeling PR & Communicatie, AUGUSTUS 2013

Regio College mbo-opleidingen Procestechniek 2014-2015  

Als procesoperator ben je de onmisbare schakel in het productieproces, maar je kunt ook bezig zijn met het ontwerpen, testen en verbeteren v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you