Page 1

5

2014 -201

vind het leuk om mijn eigen enthousiasme voor sporten op andere mensen over te bre

Recreatie Sport en bewegen


2

Welkom Welzijn Data open avonden 2014* Zaandam & Purmerend • Woensdag 22 januari, 18.00 - 21.00 uur • Donderdag 20 maart, 18.00 - 20.30 uur • Woensdag 18 juni, 18.00 - 20.00 uur * Data onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

4 Studeren bij het Regio College 8

De opleidingen Recreatie en Sport en bewegen

Recreatie 13 Outdoor & adventure BOL, niveau 2 14 Leisure & hospitality host BOL, niveau 3 17 Leisure & hospitality executive BOL, niveau 4 Sport en bewegen 20 Sport- en bewegingsbegeleider BOL, niveau 2 20 Sport- en bewegingsleider BOL, niveau 3 23 Sport- en bewegings coördinator/ Trainer/coach BOL, niveau 4


3

Welkom Hallo! Leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleiding bij het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01, e-mail: servicecentrum@regiocollege.nl. Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens de open avonden. Of maak een afspraak bij één van onze opleidingen en ervaar het zelf. Je kunt bijvoorbeeld proefstuderen en zelf aan de slag gaan bij de opleiding van je keuze. Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor alle mogelijkheden van proefstuderen. Meer informatie vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.


4

Studeren bij het Regio College

Onderwijs bij het Regio College Ons onderwijs kent twee belangrijke uitgangspunten: 1. Je doet het zelf Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je gaat leren en hoe je dat gaat leren. Je werkt zo zelfstandig mogelijk. Dat wordt later in je beroep ook van je verwacht. Natuurlijk helpen wij je daarbij. Vanaf het begin gaan we hiermee oefenen. 2. Leren in de praktijk Al onze opleidingen zijn erop gericht dat je straks kunt functioneren in een beroep en/of de maatschappij. Dat leer je het beste in levensechte situaties. Daarom zijn stages en leerwerkplekken een belangrijk onderdeel van je opleiding. Wat is beroepsgericht onderwijs? Je wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt. Deze wil graag medewerkers met kennis en

vaardigheden van een bepaald beroep, die zo zelfstandig mogelijk kunnen werken (afhankelijk van het functie足 niveau) en op de juiste manier, passend bij het werk. Je moet competent zijn. Dat wil zeggen, een juiste mix ontwikkelen van jouw persoonlijke talenten, kennis, vaardigheden, houding en motivatie. Daar werk je aan tijdens je opleiding. Je gaat aan de slag met opdrachten uit het werkveld en oefent in praktijk足situaties op school en op je stage- of leerwerkplek. Wanneer krijg je een diploma? Je krijgt je diploma als je aan al je onderwijsverplichtingen hebt voldaan, je functioneren op de stage of leerwerkplek als voldoende is beoordeeld en je je examen hebt behaald. Daaronder vallen ook de eisen die aan je worden gesteld voor loopbaan en burgerschap en voor Nederlands, rekenen en Engels (afhankelijk van het opleidingsniveau).

Meer op school In het schooljaar 2014-2015 wordt vooral het aantal uren op school uitgebreid. In totaal heb je dan 1000 contacturen. Dat is vergelijkbaar met het voort足 gezet onderwijs. Een veilige en leefbare school We willen dat iedereen die naar het Regio College komt zich er prettig 辿n veilig voelt. Daarom zorgen we voor gebouwen en een leeromgeving waarin iedereen zo goed mogelijk onderwijs kan volgen. Een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt, wie of wat je ook bent.

Vooral naar school of vooral werken? BOL of BBL? Veel opleidingen kun je op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het verschil tussen beide leerwegen is het aantal uren dat je in de


5

praktijk werkt. In beide leerwegen word je opgeleid voor hetzelfde diploma. BOL: leren en stage lopen In de BOL ga je in principe de hele week naar school. Om praktijkervaring op te doen loop je stage. Het aantal praktijkuren verschilt per opleiding, maar ligt tussen de twintig en zestig procent van de totale studieduur. BBL: werken en leren Wil je graag meteen aan de slag? Dan is de BBL iets voor jou. Je hebt al werk of je krijgt (binnenkort) een baan. Je werkt minimaal drie dagen en gaat meestal één dag per week naar school. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? Welke opleiding geeft straks de beste kans op een baan? Dat verschilt per opleiding. Kijk voor meer informatie op www.kansopwerk.nl en www.beroepinbeeld.nl.

Leren in de praktijk

Begeleiding

Beroepspraktijkvorming Tijdens je opleiding staat het leren in de praktijk centraal. Daarom vindt een deel van je opleiding plaats in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (bpv). Bij een BOL-opleiding loop je één of meer keer stage. Volg je een BBL-opleiding dan heb je een baan, ook wel leerwerkplek genoemd.

Wij willen dat je succes hebt in je opleiding en begeleiden je daarbij. We denken ook met je mee over je verdere loopbaan en het beroep dat het beste bij je past.

De bpv van zowel de BOL als de BBL vindt plaats bij een erkend leerbedrijf of een erkende instelling. Een overzicht van erkende leerbedrijven bij jou in de buurt vind je op de website www.stagemarkt.nl. In het leerbedrijf moet je ver­schillende praktijkopdrachten uitvoeren. Tijdens je bpv word je begeleid door iemand van de werkvloer en een docent van je opleiding.

Loopbaancoach Als deelnemer van het Regio College heb je een persoonlijke begeleider: de loopbaancoach. Hij of zij begeleidt je tijdens je opleiding en is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Specialistische begeleiding Wanneer je loopbaancoach je niet voldoende kan helpen, word je doorverwezen naar de specialisten van het Service­ centrum: • loopbaan- en zorgadviseurs: voor advies over je loopbaan en het beroep dat bij je past, als je het lastig vindt om een keuze te maken, als je een beperking hebt, als je je thuissituatie even niet met


6

Studeren bij het Regio College

school kunt combineren of als je erover denkt te stoppen; • leerwerkmakelaar: voor hulp bij het vinden van een leerwerkplek; • maatschappelijk werkers: voor hulp bij persoonlijke problemen; • ombudsman: voor klachten en vragen over onrechtmatige behandeling; • vertrouwenspersoon: voor een melding en/of gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om je te helpen je schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te laten verlopen: X-tra (wanneer je vanwege problemen wel wat extra hulp kunt gebruiken), StapOver (als je de verkeerde keuze hebt gemaakt), extra taalles en hulp

bij dyslexie. Op onze website vind je precies welke voor­ zieningen het Regio College heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Purmerend en tijdens de schoolvakanties op onze website.

Toelating

Informatiebalie Servicecentrum Hier kun je terecht voor in­ formatie over onze opleidingen én advies krijgen over het plannen van je eigen (studie-) loopbaan. Kom gerust langs!

Van het vmbo naar het mbo Onze mbo-opleidingen sluiten goed aan op het voort­gezet onderwijs. Afhankelijk van je leerweg, gekozen sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma het recht om in te stromen in een passende mbo-opleiding.

Locaties Servicecentrum: • Cypressehout 99, Zaandam • Spinnekop 1, Purmerend

Vakkenpakket

(075) 681 90 01 servicecentrum@ regiocollege.nl Openingstijden Zaandam: • ma t/m do 9.00 - 17.00 uur • vrij 9.00 - 14.00 uur Kijk voor de openingstijden in

Leerweg vmbo > Geen diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma kaderberoepsgerichte (kl), gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)

Voor een aantal mbo-opleidingen is het verstandig wanneer je ook nog een bepaald vak in je vakken­ pakket hebt. Ook worden er soms eisen gesteld aan de hoogte van je cijfers voor bepaalde vakken. Je begint dan beter voorbereid aan je opleiding.

Instroomrecht voor mbo-opleiding niveau 1 niveau 2 niveau 3 of 4


7

Andere vooropleiding? Heb je een andere vooropleiding dan vmbo en wil je instromen in een bepaalde opleiding? Kijk bij de opleidingsinformatie wat de toelatingseisen zijn.

Aanmelding Hoe eerder, hoe beter Als je in augustus met een opleiding wilt beginnen, meld je dan zo vroeg mogelijk aan, liefst voor 1 april. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze website. Bij het Servicecentrum kun je een papieren aanmeldings­formulier aanvragen. Digitale intaketest Na aanmelding word je uit­ genodigd voor een digitale intaketest. Na de intaketest volgt meestal een intake­ gesprek. Daarna hoor je of je de opleiding kunt doen die je hebt gekozen. Dit doen we om

er zeker van te zijn dat je de opleiding kiest die bij je past. Van aanmelding tot plaatsing Op onze website kun je bekijken welke stappen je doorloopt vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat je wordt geplaatst in de opleiding.

Kosten Lesgeld (BOL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2014 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan moet je lesgeld betalen. Dit is wettelijk verplicht. De bedragen van het lesgeld 2014-2015 zijn nog niet bekend. Het lesgeld voor 2013-2014 bedraagt € 1090. Voor het schooljaar 2014-2015 zal dit bedrag iets hoger zijn. Cursusgeld (BBL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2014 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Dit is wettelijk verplicht. In veel gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld.

De bedragen voor 2014-2015 zijn nog niet bekend. Het cursusgeld 2013-2014 voor niveau 1 en 2 is € 226. Voor niveau 3 en 4 is dat € 549. Voor 2014-2015 zullen de bedragen iets hoger zijn. Opleidingsgebonden leermiddelen Dit zijn leermiddelen, instrumenten en gereedschappen, die je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen. Deze blijven van jou. Niet-opleidingsgebonden kosten Dit zijn kosten voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten, die niet altijd noodzakelijk zijn voor het volgen en met succes afronden van een opleiding, maar om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Meedoen is vrijwillig. Als je niet meedoet kun je wel verplicht worden op school aanwezig te zijn. Je hoort voor de start van het schooljaar wat je waarvoor betaalt. <


8

De opleidingen Recreatie en Sport en bewegen

De opleidingen Recreatie en Sport en bewegen Competentiegericht opleiden Al onze dienstverlenende opleidingen zijn competentiegericht. Belangrijke uitgangspunten bij het competentie­ gericht opleiden zijn: • Het beroep waarvoor je wordt opgeleid staat centraal. • De beroepspraktijk is uitgangspunt van de opleiding. • Het leren op de werkplek (beroepspraktijkvorming) neemt een belangrijke plaats in. • Projecten en taken uit het werkveld vormen de basis van de opleiding. • (Vak)kennis en vaardigheden moet je kunnen toepassen in een beroepssituatie. • Het gedrag dat je laat zien is in overeenstemming met de toekomstige beroeps­ praktijk. • Je loopbaan als toekomstige werknemer staat centraal. • Je volgt je eigen leerproces

kritisch, dus je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces. • De nadruk ligt op je geschiktheid voor het (toekomstige) beroep. We onderscheiden de volgende competenties: • Beroepscompetenties, dat wil zeggen het aanleren van (vak) kennis, vaardigheden en een correcte beroepshouding die noodzakelijk zijn voor het toekomstige beroep. • Leercompetenties, dat wil zeggen dat je zelf voor een deel verantwoordelijk bent voor wat je wilt leren. • Burgerschapscompetenties, dat wil zeggen dat je eigen verantwoordelijkheid centraal staat, waarbij het met name gaat om goed functioneren binnen school, werkomgeving en maatschappij.

Wat leer je? Tijdens de opleiding werk je aan het ontwikkelen van


9

competenties die essentieel zijn om je latere beroep goed te kunnen uitoefenen. Het aantal competenties is afhankelijk van de gekozen opleiding. Competenties worden geleerd tijdens projecten, vaardigheidstrainingen en in de ondersteunende lessen. Deze ondersteunende lessen zijn onder andere de vakken Nederlands, Engels, Administratie en beheer en Management. In de vaardigheidstrainingen zullen onder andere Automatisering en Klachten afhandelen centraal staan. Tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv) komen ook onderdelen van de te behalen competenties aan bod.

Afsluiting Alle kerntaken worden afgesloten in de praktijk.

Opleidingen en niveaus We onderscheiden de volgende opleidingen en niveaus:

Opleidingen Recreatie • Outdoor & adventure, niveau 2 • Leisure & hospitality host, niveau 3 • Leisure & hospitality executive, niveau 4 Opleidingen Sport en bewegen • Sport- en bewegings begeleider, niveau 2 • Sport- en bewegingsleider, niveau 3 • Sport- en bewegings coördinator, niveau 4 Kosten De in deze brochure genoemde bedragen zijn onder voor­ behoud. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een overzicht, zodra de bedragen voor boeken en activiteiten- en projectdagen zijn vastgesteld. Dat doen we om de kosten zo laag mogelijk te houden.


10

Recreatie

Werken in de recreatie betekent dat jij aan het werk bent als andere mensen vrij zijn. Overal waar mensen actief hun vrije

tijd doorbrengen zijn recreatie-

medewerkers aan het werk, het hele jaar door. Je kunt werken op een camping of bij een

bungalowpark, maar ook in een pretpark, een speeltuin, een buurthuis, een jachthaven of bij een evenementenorganisatie. Je bent een dienstverlener in de breedste zin van het woord. Ook bij de receptie, in de schoonmaak en in de horeca draag jij je steentje bij.

Iets voor jou? Overal waar wat te organiseren, te regelen en te doen valt, sta jij vooraan. Je bent enthousiast, gastvrij, representatief, sportief, praktisch ingesteld, veiligheidsbewust en steekt graag de handen uit de mouwen. Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en leuke activiteiten voor hen te organiseren. Kortom, je bent een representatieve duizendpoot! Heb je verantwoordelijkheids­ gevoel en de ambitie om in de toekomst leiding te geven? Ook dan zijn er in de recreatie voldoende carrièremogelijkheden.


11

“Mijn werk op de camping vindt zowel­ binnen als buiten plaats. Het werk is erg afwisselend. Ik informeer de gasten­, organiseer sport- en spel­ activiteiten en verzorg lessen.”


12


Recreatie Outdoor & adventure BOL, niveau 2 Hou je van animatie en actie, ben je graag buiten, maar zie je jezelf ook wel achter de balie van een recreatiepark werken? Weet je van aanpakken en kun je goed met mensen omgaan, ook met lastige klanten? Ben je flexibel en kun je verantwoordelijkheid nemen? Vind je het niet erg om in vakanties en weekenden te werken? Dan is deze opleiding ideaal voor jou! Hoe ziet je werk eruit? Je belangrijkste taak is het mede organiseren en begeleiden van recreatieve indoor- en outdooractiviteiten. Bij indoor kun je denken aan: creatieve activiteiten, meeleeftheater, kinderdisco en bingo. Bij outdoor kun je denken aan: boogschieten, dropping, gps, kanoën, mountainbiken en vlottenbouwen. Daarnaast kun je ingezet worden bij de receptie: ontvangst van gasten, informatie geven, reserveringssystemen gebruiken, verhuur en verkoop van materialen en diensten. Ook kun je ingezet worden bij de horeca om te bedienen in het restaurant of mee te werken in de keuken. Wat bij al jouw werkzaamheden belangrijk is, is dat jij ervoor moet zorgen dat de omgeving waar de recreatiegasten komen, er altijd netjes, verzorgd en aantrekkelijk uitziet. Als je in de recreatieve sector werkt, zorg je ervoor dat andere mensen zich kunnen ontspannen. Dat betekent dan ook dat je vaak werkt als andere mensen vrij zijn. Het werk is seizoensgebonden. Waar kun je aan de slag? Je kunt gaan werken op een camping of bungalowpark, maar ook bij een indoor- en outdoorcentrum, een attractiepark of een speeltuin.

Wat leer je? • voorbereiden van indoor en outdooractiviteiten; • geven van instructie; • begeleiden van indoor- en outdooractiviteiten; • receptiewerkzaamheden; • klantgericht werken; • omgevingsgericht werken; • EHBO; • taal en rekenen; • computervaardigheden. Beroepspraktijkvorming (bpv) Deze opleiding is sterk praktijkgericht. Daarom breng je een flink deel van je opleidingstijd door op bijvoorbeeld een camping of een attractieof bungalowpark, met name tijdens de zomervakantie. Hier leer je, onder begeleiding van een praktijkbegeleider, hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Ook leer je hier je eigen kwaliteiten en grenzen kennen. Toelating • vmbo-diploma bl Toelating vindt altijd plaats aan de hand van een test en een intakegesprek. Duur 2 jaar Plaats Zaandam of Purmerend Bij het ter perse gaan nog niet bekend. Kijk op www.regiocollege.nl. Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • buitenschoolse activiteiten ± € 400 per jaar; • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 200; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45. Vervolgopleiding • Leisure & hospitality host niveau 3; • Pedagogisch medewerker niveau 3; • Verkoopspecialist niveau 3; • doorstroommogelijkheden richting Toerisme en Sport en bewegen.

13


14

Recreatie Leisure & hospitality host BOL, niveau 3 Als leisure & hospitality host of recreatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de recreatieactiviteiten op een camping, bungalowpark, in een hotel of in een ander bedrijf. Je kunt goed organiseren, je vindt het fantastisch om mensen te vermaken en ook sportieve activiteiten vind je leuk. Het ene moment sta je bij de receptie en het volgende moment ben je druk bezig om alle gasten van eten te voorzien. Je bent flexibel, betrouwbaar en je kunt goed samenwerken. Na je opleiding kun je in Nederland gaan werken, maar je kunt ook in het buitenland aan de slag. Hoe ziet je werk eruit? • Je voert werkzaamheden uit aan de balie of receptie. • Je maakt je werkplek schoon. • Je plant en organiseert recreatieactiviteiten en je voert ze uit. • Je vermaakt de gasten. • Je houdt de (financiële) administratie bij. • Je voert ondersteunende werkzaamheden uit op het gebied van onderhoud en verkoop in de horeca/winkel. Wat leer je? Tijdens de opleiding werk je onder andere aan de volgende beroepscompetenties: • opstellen van een activiteitenprogramma; • begeleiden van recreatieactiviteiten; • verzorgen van kleine optredens, theatervoorstellingen en musicals; • omgaan met verschillende gasten/doelgroepen, ook in het Engels en Duits; • frontoffice-werkzaamheden; • (financiële) administratie bijhouden; • verhuren en verkopen van producten en diensten; • ondersteuning bieden bij het onderhouden en schoonhouden van het bedrijf; • werken volgens vastgestelde voorschriften; • hulp verlenen bij calamiteiten; • samenwerken met collega’s.

Het onderwijsprogramma omvat niet alleen projecten, maar ook specifieke lessen in veiligheid, administratie, activiteitenbegeleiding, vakkennis en talen. Je behaalt de extra certificaten EHBO en Lifeguard. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt tijdens je studie stage bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplaats. Aan het begin van je studie ontvang je een overzicht waarin staat wanneer je stage moet lopen. Tijdens je stage word je begeleid door een docent en door iemand van het stagebedrijf. Toelating • vmbo-diploma kl of gl, sector Economie; • vmbo-diploma tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • mbo-diploma niveau 2 (bijv. Leisure & hospitality assistant of Outdoor & adventure). Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? Afhankelijk van je vakkenpakket en de uitkomst van de intake kun je alsnog worden geplaatst. Ook kun je onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld ervaring in het werkveld, alsnog worden toegelaten. Duur 2 of 3 jaar (afhankelijk van instroomniveau en studietempo) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Leisure & hospitality executive niveau 4 (1 jaar) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 440; • excursies ± € 150; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.


”Naast mijn balie­ werkzaamheden bij de receptie van het bungalow­park, spring ik soms bij in de bediening.”

15


16

â&#x20AC;?Samen met mijn team ervoor zorgen dat mensen het naar hun zin hebben tijdens hun vakantie, daar doe ik het voor!â&#x20AC;?


Recreatie Leisure & hospitality executive BOL, niveau 4 Als leisure & hospitality executive of leiding­ gevende recreatie verricht je niet alleen uit­ voerende werkzaamheden in de recreatie, maar heb je ook leidinggevende taken. Je wordt geacht een juiste balans te vinden tussen uit­ voerende en leidinggevende (instruerende) taken. Het kunnen omgaan met mensen van verschillende niveaus, achter­gronden en karakters is essentieel voor dit beroep. Hoe ziet je werk eruit? • Je geeft leiding aan de recreatiemedewerkers. • Je zorgt voor het opstellen en plannen van activiteitenprogramma’s. • Je organiseert recreatieactiviteiten. • Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van recreatieactiviteiten. • Je voert sollicitatie- en functioneringsgesprekken. • Je verzorgt de marketing en pr. • Je maakt begrotingen en zorgt dat de budgetten niet worden overschreden. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt tijdens je studie stage bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplaats. Aan het begin van je studie ontvang je een overzicht waarin staat wanneer je stage moet lopen. Tijdens je stage word je begeleid door een docent en door iemand van het stagebedrijf.

Toelating Diploma Leisure & hospitality host niveau 3 Duur 1 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo-opleiding in deze beroepskolom, bijvoorbeeld Vrijetijdsmanagement. Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 65; • excursies ± € 225; • niet-opleidingsgebonden kosten ± € 25.

17


18

Sport en bewegen

Nederland is sportland

nummer ĂŠĂŠn in

Europa. Een kwart van de bevolking is lid van een sportclub of vereniging. Grote evenementen, zoals de marathon van Rotterdam, de Dam tot Damloop of het Amsterdam Tournament trekken veel bezoekers, ook internationaal. Tijdens grote voetbaltoernooien kleurt Nederland al snel oranje. En als het vriest, staat binnen no-time half Nederland op het ijs. Sport is populair. Werken in de sport ook. Dat maakt

Iets voor jou?

het lastiger om een baan te vinden. Met een diploma

Sport en jij gaan goed samen, je bent sportief en je vindt het leuk om alleen of samen met anderen te sporten. Je verlegt grenzen en je bent nieuwsgierig naar nieuwe sporten en nieuwe ontwikkelingen in de sport. Je weet veel van het menselijk lichaam en hoe het werkt. Natuurlijk kun je goed met mensen omgaan. Je vindt het leuk om mensen uitleg te geven over de regels van sport en hoe je veilig moet sporten. Soms is het lastig als sporters moe zijn en jij ze moet motiveren om hun doelen te bereiken, maar jij vindt dat leuk!

van Sport en bewegen vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.


19

â&#x20AC;?Ik zorg dat elke deelnemer hoort en begrijpt wat er gedaan moet worden tijdens de training of een activiteit. Ik moet daarbij goed in de gaten houden dat alles veilig gebeurt.â&#x20AC;?


20

Sport en bewegen Sport- en bewegingsbegeleider BOL, niveau 2 Tijdens deze opleiding leer je te assisteren bij het organiseren en begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten. Het begeleiden van de sporter staat daarbij centraal. Daar komt heel wat bij kijken: je moet niet alleen kennis hebben van veel verschillende sporten, maar je moet ook weten hoe het menselijk lichaam werkt. Je beschikt over sociale vaardigheden, zoals goed met mensen om kunnen gaan, mensen informeren en instructie geven. Hoe ziet je werk eruit? • Je assisteert bij trainingen/lessen. • Je begeleidt wedstrijden/testen. • Je maakt accommodaties klaar. • Je onderhoudt en beheert materialen en accommodaties. • Je voert receptiewerkzaamheden uit. Waar kun je aan de slag? • sport- en zwemverenigingen; • recreatiebedrijven; • buitensportondernemingen; • organisatoren van sportevenementen; • gehandicapten- en ouderenzorg; • kinderopvang; • buurt- en wijkorganisaties; • sociaal cultureel werk. Wat leer je? Tijdens de opleiding werk je aan de volgende beroepscompetenties: • assisteren; • begeleiden; • instructie geven; • samenwerken en overleggen; • klantgericht werken; • zorgdragen voor materiaal; • zorgdragen voor veiligheid en hygiëne; • sociale en communicatieve vaardigheden.

Dit leer je door samen te werken aan prestaties, door het volgen van workshops, het lopen van stages en door veel zelf te sporten. Je behaalt de extra certificaten EHBO en krijgt als keuzevak Voetbaltrainer A of Leider sportieve recreatie. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt tijdens je studie stage bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplaats. Aan het begin van je studie ontvang je een overzicht waarin staat wanneer je stage moet lopen. Tijdens je stage word je begeleid door een docent en door iemand van het stagebedrijf. Toelating • vmbo-diploma bl; • vergelijkbaar diploma. Een basis sportmedische keuring behoort tot de toelatings­procedure. De kosten daarvan worden door veel zorgverzekeraars vergoed. Informeer ernaar bij je eigen zorgverzekeraar. Duur 2 jaar (afhankelijk van instroomniveau en studietempo) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Sport- en bewegingsleider niveau 3 (2e jaar) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 375 (inclusief sportkledingpakket); • excursies ± € 200; • basis sportmedische keuring ± € 90; • niet-opleidingsgebonden bijdrage ± € 45.

Sport- en bewegingsleider BOL, niveau 3 Tijdens deze opleiding leer je hoe je sport- en bewegingsactiviteiten organiseert en begeleidt. Je geeft les en leiding aan allerlei groepen


21

mensen die sportief bewegen. Je organiseert zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op specifieke doelgroepen. Ook geef je leiding aan sport- en bewegingsbegeleiders. Daar komt heel wat bij kijken: je moet niet alleen kennis hebben van veel verschillende sporten, maar je moet ook weten hoe het menselijk lichaam werkt. Je moet beschikken over sociale vaardigheden, zoals goed met mensen om kunnen gaan, planmatig werken, coachen, les- en leidinggeven. Ook kennis van EHBO en veiligheid is van belang. Kortom, een pittige en vooral veelzijdige opleiding. Hoe ziet je werk eruit? • Je biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan. • Je organiseert wedstrijden, toernooien en evenementen. • Je verzorgt trainingen en lessen. • Je verzorgt recreatieve sportactiviteiten. • Je coacht en begeleidt deelnemers. • Je beheert materialen en accommodatie. • Je voert receptiewerkzaamheden uit. Waar kun je aan de slag? • sport- en zwemverenigingen; • recreatiebedrijven; • fitness- en gezondheidscentra, • buitensportondernemingen; • organisatoren van sportevenementen; • gehandicapten- en ouderenzorg; • kinderopvang; • buurt- en wijkorganisaties; • sociaal cultureel werk. Wat leer je? Tijdens de opleiding werk je aan de volgende beroepscompetenties: • instructie geven; • coachen en begeleiden; • klantgericht werken; • organiseren; • activeren en motiveren; • planmatig, methodisch en doelgericht werken; • zorgdragen voor veiligheid en hygiëne.

Dit leer je door samen te werken aan prestaties, door het volgen van workshops, het lopen van stages en door veel zelf te sporten. Je behaalt extra certificaten voor EHBO en Lifeguard. Vanaf het tweede leerjaar krijg je keuzevakken: • Leider sportieve recreatie; • Voetbaltrainer A; • Fitnessinstructeur A; • Docent zwem-ABC. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt tijdens je studie stage bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplaats. Aan het begin van je studie ontvang je een overzicht waarin staat wanneer je stage moet lopen. Tijdens je stage word je begeleid door een docent en door iemand van het stagebedrijf. Toelating • vmbo-diploma kl of gl, sector Economie; • vmbo-diploma tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo. Een basis sportmedische keuring behoort tot de toelatings­procedure. De kosten daarvan worden door veel zorgverzekeraars vergoed. Informeer ernaar bij je eigen zorgverzekeraar. Duur 2 of 3 jaar (afhankelijk van instroomniveau en studietempo) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Sport- en bewegingscoördinator, bijvoorbeeld specialisatie Trainer/coach niveau 4 Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 375 (inclusief sportkledingpakket); • excursies ± € 200; • basis sportmedische keuring ± € 90; • niet-opleidingsgebonden bijdrage ± € 45.


22

â&#x20AC;?Het is zo leuk om te zien dat kinderen spelenderwijs leren. Ze glimmen van trots als ze dan ineens de slag te pakken hebben. Mooi vind ik dat.â&#x20AC;?


Sport en bewegen Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach BOL, niveau 4 Bij het Regio College kun je van de opleiding Sport- en bewegingscoördinator de specialisatie­ Trainer/coach volgen. Je bent breed inzetbaar. Je kunt uit de voeten met de verschillende soorten sporten en vindt het leuk om met diverse doelgroepen te werken, zoals 55+’ers, jongeren in achterstandswijken, fanatieke sporters of recreanten. Tijdens de opleiding krijg je de keuze­vakken Wellness/massage, Voetbaltrainer B en Fitnessinstructeur B. Hoe ziet je werk eruit? • Je bent verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van sport- en bewegingsactiviteiten en voor het toewerken naar het gestelde doel. • Je stelt trainingsplannen op. • Je organiseert grotere sportactiviteiten. • Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van sportactiviteiten. • Je stuurt medewerkers aan en coördineert de werkzaamheden. Als trainer/coach blijf je eindverantwoordelijk. Waar kun je aan de slag? Als trainer/coach werk je veelal bij sport­ verenigingen, fitnesscentra, sport- en bewegingscentra en buitensportondernemingen. Je kunt ook binnen defensie of bij de politie terecht. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt tijdens je studie stage bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplaats. Aan het begin van je studie ontvang je een overzicht waarin staat wanneer je stage moet lopen. Tijdens je stage word je begeleid door een docent en door iemand van het stagebedrijf.

Toelating Diploma Sport- en bewegingsleider niveau 3 Duur 1 jaar Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo (bijvoorbeeld ALO) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • opleidingsgebonden leermiddelen ± € 325; • excursies ± € 200; • niet-opleidingsgebonden bijdrage ± € 25.

23


24

Welzijn

www.regiocollege.nl

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. (075) 681 90 01 servicecentrum@regiocollege.nl Locatie Recreatie en Sport en bewegen Cypressehout 99 1507 EK Zaandam

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / letterontwerp josschrift: jos elsendoorn / FOTOGRAFIE: PETER BRAUNSCHWEIGER, FLORIS DE JONG, MAYKE SWEMLE, ISTOCKPHOTO, SHUTTERSTOCK / VENHUIS COMMUNICATIE PRODUCTIES, HEM / © Regio College, afdeling PR & Communicatie, SEPTEMBER 2013

Regio College mbo-opleidingen Recreatie en Sport 2014-2015  

Overal waar mensen actief hun vrije tijd doorbrengen zijn recreatiemedewerkers aan het werk. Bijvoorbeeld op een camping of bij een bungalow...

Advertisement