Page 1

REFRESUR O YH IL E F

E - M A G A Z I N E

ISSN 2406-2030

RY L

BROJ #76, OKTOBAR 2021.

SLATKO OD SNOVA PHOTO: MIA MEDAKOVIĆ


2

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


3

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


4

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


5

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


6

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


7

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


8

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


9

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


10

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


11

RUČNO RAĐENI SAPUNI SA ORGANSKIM ETERIČNIM ULJIMA, LEKOVITOG BILJA (SMILJA, RUŽA, LAVANDE) SA TAMNJANICA EKO PLANTAŽE. PG ALIHODŽIĆ

0637012715 dalihodzic75@gmail.com

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


12

UVODNIK PHOTO: DRAGAN MUJAN

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


13

SLATKO OD SNOVA

Mislim da ceo ivot sanjam u plavimpodralisponzori: UdruenjebanakaSrbije, tonovima. Za vreme studentskih dana Berlitz - wkola stranih jezika, Tehnolowko Elm Kiwlovskog hTri boje plavof sa ilijet partnerstvo IT kompanija, Gram, Vinarija Binow me je oborio sa nogu, detinjstvo Pusula,Temsa,Artzona. samprovodilauzpesmuMikeAntiBahPlaviMoj galerista Marko Brun samo je rekao Huperakf, Elm hVizantijsko plavof, priHa hVrata su ti otvorenaf i kreula sam u priHu o dvoje mladih koji pripadaju razliHitim lakoBe, jednostavnosti, lepote plave boje sredinama, igrala sam tenis i odbojkukroz za mojefotograEjekojesurađeneod.6 102 Spartak, Hiji je grb svetlo plave boje. Moje do danas. orđe StanojeviB, akademski oHi plave, moja kosa plava. Film hThe Big slikar i ovaj put napravio je sjajan izbor i Bluef an Mark Bara kojeg sam jedne fenomenalnu foto priHu koja karakteriwe godine upoznala na Elmskom festivalu na moj duh, snagu, energiju. Cijanid plava se PaliBu, hPlavi periodf termin koji se koristio rasulapozidovimagalerije.Mojaprijateljic u slikanju Pabla Pikasa, sve to je obeleilo Jelena BleHiB, vizuelna umetnica i divna i mene, a posebno reHenica iliti odlomak Elisabeta Eskobar iz Međunarodnog kluba Milowa Crnjanskog: hBeskrajno plavi krug. ena udeliwe mi komplmente beskrajno U njemu zvezda. A kad se zaljulja, opet, u lepeiplavenaotvaranjuuuvodnojreHi.Ivi, san,zapaljenipunnekihplamenova,tumbamoji prijatelji koji ste poveli sa sobom jow seunekomwareniluunepreglednudaljinu, svojih prijatelja koji su sada i moji, dali st u nedoglednu visinu i bezdanu dubinu, mi krila i potvrdu da sam na pravom putu, dok ga kiwa, wto kroz trsku prokiwnjava, jer ne ja zaista ivim ono wto radim i o Hemu probudi. Tada, pomuBenom svewBu, prvo piwem.TolikojeautentiHnostisatkanoutim zaHuje lave pasa i poj petlova, da odmah mojim slatkim snovima da kaem samoj zatim wirom, u mraku, otvori oHi i ne vidi sebi hNazad nemaf, hNapredf je jedini put. niwta,alidamuseuHinikaodavidi,uvisini Mojputistine. beskrajan,plavikrug.I,unjemuzvezduf. fGuperakkoseobiHnonose Koliko je plavetnila oko nas? Koliko jenaoku, neko ispriHanihpriHainspirisanihplavom bojom. nekodo nosa, Koliko je sawivenih plavih haljina, kupljenih alcimajedanHuperakplavi plavihkowulja,zaljubljivanjauplavuwane. . zamisli gde? Moj poged luta, ali se istanHano zaustavlja Umojojglavi.Kakouglavidabudekosa? na sve wto je plavo u detalju. Koliko samo nijansiimataplava.KolikojesamomoBna.Lepo. Da tu moB izraavamo i kroz termin hplavaUglavi. krvf, kraljevsko poreklo. DeEnitivno plava je neprikosnovena boja. I samo odjednom TonijemojHuperakplavi shvatimdasanjam,daelimdadoprinesem veBjedneSanjeizwestogbac.g kroz moj rad plavoj boji. Da je ovekoveHim i dokumentujem. Slatko od snova se MikaAntiB pretvara u slatko od plavog. Ponedeljak je oktobar 0 .4 godine . 1 02 svejezakazanoza moje izlobu fotograEja hPlavof produkciju ANIMA MUNDI

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


14

RYL 076

RYL ČITAJTE I NA PORTALU NOVINARNICA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


15

IMPRESSUM E-MAGAZINRYLISSN2406-3

MabelMiranda

IZDAVAGRYLd.o.o.Beograd

PetarSibinoviB BudimirDimitrijeviB

ART DIREKTOR

BorisCupaB

MiomirPetroviB

GLAVNAIODGOVORNAUREDNICA MiomiraMedakoviB-TopaloviB(AnimaMundi)

IvanaMilojeviB

PHOTO

LEKTORI DijanaKrtiniB,DejanVicai(zatekstovena

AnimaMundi

engleskom)

AnaBatriBeviB

AUTOR KONCEPTA MAGAZINA

Unsplash.com

AnimaMundi SARADNICI U OVOM BROJU NađaHadisteviB

KONTAKT WEB:

www.ryl.rs

MAIL:rylmagazine@gmail.com

TatjanaSoldatoviBManojloviB CecaMarjanoviB TatjanaPopoviB JasminaMrdalj DejanHalaj AnaikiB JasminaStojanoviB AnaBatriBeviB SofijaBorojevity MajaEnis eljkaVeliHkoviB AnaKos IvaRadoviB

LIGNOSTI SoniaShehryar AdriandeGroot JelenavaliniBTerziB

b

v

Refreshyourlife RYL_MAGAZINE

REDAKCIJA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ OGLASA! REDAKCIJA I IZDAVAG NE ODGOVARAJU ZA SADR AJ I ISTINITOST TEKSTOVA I REKLAMNIH PORUKA. REDAKCIJA I IZDAVAG NE ODGO VARAJU ZA vTAMPARSKE I NENAMERNE GREvKE. REDAKCIJA NIJE OBAVEZNA DA VRAAA I ODGOVARA NA PRIMLJENE RUKOPISE, FO TOGRAFIJE I ELEKTRONSKU POvTU. TEKSTOVI I FOTOGRAFIJE SE OBJAVLJUJU ISKLJUGIVO BEZ NOVGANE NAKNADE.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE

-


16

LIČNOSTI U OVOM BROJU

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


17

JELENA ŠALINI- TERZI-

BUDIMIR DIMITRIJEVI-

SONIA SHEHRYAR

PETAR SIBINOVI-

MABEL MIRANDA

IVANA MILOJEVI-

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


18

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


19

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


20

PIvE: TATJANA SOLDATOVIA MANOJLOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


21

AJVAR OD CEPKANIH PAPRIKA

kosmos imali su se smatratinica i povremeno mesto za privilegovanim. privođenje gradskih udavaHa I onda smo nekako veB imali i ostalih hraspadaf, kako ih je po 3, u moj ivot je uwetala nazivao. iveo je sa nama. Ona, drugaHija, zasijala, oba Letovao, zimovao, doHekivao Sad kad vraBam Elm, mislim sjala i postala Supruga. - Do Novegodine, proslavljalismo da je to bio taj momenat. stojna. BoiBe, Uskrse, deHje rođen Kad sam mogao da spawa Naw medeni mesec trajao je dane,nawe.. vamnaweivote.Njegov,svoj, tri dana. Getvrtog se pojavio Sad kad pokuwavam da pro nawe porodice.. Nisam se moj brat. Najnormalnije, - na nađen fotograEje gde smo odupreosvojojslabosti. javio se prethodnog dana. nas Hetvoro bez njega, nema Oduvek smo sebe posma Smejalismosenjegovomzaih. Nas dvoje, Ona i ja - sa trali kao posebne, iznad dru raznom smehu, powalicama venHanja nekoliko protoko gih, gledali na svet sa dozom na raHun personala, gegovi larnih.Ubacioseinaonugde podsmeha. Roditelji su nas ma kojima je warmirao prola seHemo tortu i maemo se posmatrali i ophodili- se pre znike. wlagom. Naravno da sam ja ma nama kao prema boan Ona i ja smo dobili Davora zamazaoinjegovnos. stvima, druge su ostavljali uveBnaizmakuteprvegodine Ne, nije on insistirao. Jedno ubeđenju da ih je proviđenje braka, On je postao najboljistavnosetakopodrazumevapogledaloibawnjimapoverilo stric na svetu, najprisutniji lo. u tako veliHanstven zadatak da odrastanju bratanca otkadU jednom momentu je sa nasodgaje.Neidanasvaspi je sveta i veka. Ljubica, koja opwtio da se eni. SeBam se tavaju,jermismosevaspita se rodila nakon nepune dve kakosemojasuprugaozarila, vali sami. I na njih dvoje smo godine, postala je njegova koliko je bila iskreno sreBna gledalipomalosavisine.Ima princeza. Tako smo nas pesa koliko strasti me grlila li smo svoj mikrosvet, svoju toro bili jedna neviđeno cool noBi, koliko nije uspevala da planetu NN, svoj enenovski i najsreBnija porodica-na sveobuzda egzaltiranost. Udaja jezik, simbole, wifre, tajne.. tu.Strikojeiveoparblokova njenesestrenidesetimdelom Svi koje smo povremeno dalje, ali - njegova gajba je nije izazvala takvu radost. Ali udostojiliulaskaunawmikro zapravo bila samo spavao snaha se nije dugo zadrala. “Stižem sutra, jutarnjim letom. Ne moraš po mene, uzeću taksi.”

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


22

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


23

Ili nije izdrala. Nije se uklo uspevao da u sebi pronađem tugu oko njih koja se naslu pila u nawe pazle. vtrHala je. trunkuemocije. Buje i pored osmeha, lepih Mismosamonastavilinawim Zarasla je glava, ali ne i ona manira, duhovitih dijaliga s ustaljenimstilomivota,nawarana koju je oHito nosila namojomSanjom,suprugomwi prowirena porodica koju Hine duwi. rokogsrca. dva brata, jedna ena majka, JedneveHerijetolikobilavan Ne smem ni da razmiwljam dvoje divne dece. Perfektno, sebe, histeriHna, autoagresiv dalijesvemoglodabudesa reklobise. na, deca su se tresla, pozvao svim drugaHije da sam svom Osim kad te stignu ta siva sam Hitnu, dowli su sa polici bratu postavio granice preko jutra. Kada se probudiw sa jom,odvezlije.Hospitalizova kojih se ne prelazi. Da sam rupom u predelu stomaka, li. bar tih deset dana braHnog nemirom u duwi, kada te preNjeniroditeljisuodvelidecu. putovanja izolovao za sebe i plavi utisak da newto debelo On, moj brat, prestao je da enu sa kojom sam uplovio nijeuredu,anemoewdade dolazi. Da me zove. Prekidao u braHnu luku. Nawe trojstvo wifrujewwta. vezukadajanjegapozovem. razornemoBi. PrvojepokleklaOna.Samoje Otvarao sam Fawu po Fawu Danas je dan za ajvar, peHe prestaladasedieizkreveta. vina. Belog, crnog, wampanj mo paprike na Kosmaju, sva Birala je da ostane tako dan, ca.Prewao . nadin,viljamov moja deca, Sanja i ja. NeBu dva,masnekose,neofarbana, ku,wtagod. ovoupropastiti. uspavaBicipoceodan.NaruKrozmagluseseBamsprovoHivalismohranuizrestorana, danaNovomgroblju.Overdo enakojajeraspremalausko zirao se, saopwtili su mi. - Ni ro nas je napustila. Deca su sam se otreznio ni tada. Niti bila zbunjena, Butljiva. Tiwina narednihwestmeseci. seuvlaHilaosimkadjetumoj Ne znam da li Be mi Davor i sveprisutni brat. BeskonaHne Ljubica ikada oprostiti. Da monologe tewko je prekidao, li uopwte znaju wta se sa- na Hakikadagabawnikoodnas wim ivotima dewavalo? Kako ne sluwa. Zapravo, na mojoj oni to vide? Da li noBu plaHu panjijeinsistirao. pre nego wto zaspe ili se sa tom tugom bude? Znam da Sve manje smeha je tu bilo. odlaze u sanatorijum jednom Dan za danom sve veBa rupa meseHno da obiđu majku. Sa sakojomsamsebudio.Ibes mnom to ne dele, ne pominju upuBen ka Njoj. Gadila mi se. je tokom nedeljnih ruHkova u Vređao sam je. Izbegavao u mom novom domu. Sve je to poHetku. Onda sam poHeo sada sa nama nekako uljud da je guram kao kad na putu no, protokolarno. Njih dvoje pred tebe iskoHi lopta, pa je su divni mladi ljudi, on zavr wutnew.Jednomsebawnawla wavaarhitekturu,onajematu gde nije trebalo, ruka je pole rantkinja, upisaBe defektolo tela, lako je izgubila ravnote giju.Ostali . su i bez dede pre u i tako trapava - glavom je par godina, baka je vitalna, udarila o ivicu televizora. - Ne Bogu hvala. Finansujski sam verovatno da nekome toliko ih sve obezbedio. Stabilni su, krvi izađe iz rane zbog tako rekaobih. banalne povrede. Drao sam Gledam ih kako se igraju sa pewkir na njenoj glavi i pitao svojim malim bratom, mojim se ko je ta osoba i kako se sinom Petrom. Gini mi se da obrela u mom ivotu. Nisam noem mogu da seHem tu

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


24

PHOTO: MAJA TOPČAGIĆ PIXABAY.COM PHOTO: MIA MEDAKOVIĆ BROJ #76, OKTOBAR 2021.


25

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


26

DILIGENCE IS THE FAITH OF SUCCESS WORDS: MIA MEDAKOVIA PHOTOS: FROM THE PRIVATE ARCHIVE AND MIA MEDAKOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


27

HOWDOYOUFEEL,ASADIPLOWIFE,THATYOU HAVETOPUTYOURCAREERSECONDANDDIP LOMATICMISSIONFIRST?

zir Bhutto and Malala Yousufzai, musicians li Nusrat Fateh Ali Khan and Abida Parveen, our love for Cricket and Polo. I love my country - al ready so itcs easy for me to mention so many I feel very fortunate to be able to represent things. my countryandmypeopleasIsupportmyhusband in his diplomatic role. This is also my career; HOW DO YOU to FEEL IN BELGRADE, AND WHAT be able to present the best possible image DOYOU ofLIKETHEMOSTABOUTTHISMETROP my country to the rest of the world. How can aOLIS? womancscareeronlybejustiEedbyacollege - de gree or a paying job? Everything a woman doesIfeelveryhappyandIhavelovedmytimeinBel is equally important and can be considered grade a so far. What I like the most about Serbia career. So, for me, whatever takes precedence are its people, their warm, friendly, loving an at certain point in my life, is my career for welcoming that nature is so similar to the people moment. Pakistan.Theirsenseofprideanddo-or-die,love orhateemotionsremindmeofthePushtun - peo SOMEONEWHOISSOFARAWAYFROMHOME, ple. Serbian people are stereotyped and misrep WHAT WOULD YOU SAY MAKES PAKISTAN resented quite often; this must change as it i STANDOUTFORFOREIGNERS? nottheirtrueimage.IloveSerbiaforitspeopl -

I imagine that it must be our vibrant culture, CANYOU our FINDALLTHEINGREDIENTSTOMAKE aromatic and spicy foods like biryani, chicken YOURFAVOURITEHOMEMADEFOOD? tikka and seekh kebab, our people are famous for their warmth and hospitality, the formidable No, it is difEcult to End most of the spices we K-2 and our mountainous northern areas which need for our cooking but I am happy that bhalal attractmountaineersfromallovertheworld, meatthe is easily and readily available everywhere. textiles and booming fashion industry, some Asof a family used to living in different countr the most superior quality handmade carpets we End ways in to adjust our tastebuds according the world, our strong female leaders like - Bena towhatisavailable. E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


28

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


29

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


30

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


31

bBelgradeThroughtheEyesof Foreignerscisanexceptionalbook withbeautifulphotographsshowin themostfamoussightsofthecity.It iswrittenbyourclubmembersinthe mostsincereandheartfeltway.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


32

PHOTO: BUDIMIR DIMITRIJEVIĆ BROJ #76, OKTOBAR 2021.


33

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


34

VIZUALIZACIJA RAZMIŠLJANJA BROJ #76, OKTOBAR 2021.


35

BUDIMIR DIMITRIJEVIA JE RO EN 3 . MARTA 1 1 . GODINE U BEOGRADU. FAKULTET PRIME NJENIH UMETNOSTI I DIZAJNA JE ZAVRvIO 1 5 . GODINE. KOD PROFESORA MILICE VUGKO VIA JE MAGISTRIRAO 1 . SA CIKLUSOM GRAFIKA NA TEMU , PORODIGNI ALBUMg. GLAN JE ULUS- A OD 1 . I EKSLIBRIS UDRU ENJA BEOGRAD OD 1 6 . DOBIO JE VIvE NAGRADA I PRIZNANJA ZA GRAFIKU. DO SADA JE UGESTVOVAO NA 1 3 SAMO STALNIH IZLOZBI I OKO 1 0 KOLEKTIVNIH IZLO BI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU. USAVRvAVAO JE GRAFIKU U GRAFIGKOJ RADIONICI PJERA SPALAJKOVICA U FRANCUSKOJ TOKOM 2 0 2 . GODINE. BIO JE UGESNIK SEDAM LIKOVNIH KOLONIJA. RADOVI MU SE NALAZE U BROJNIM KOLEKCI JAMA U ZEMLJI I vIROM SVETA. IVI I RADI U BEOGRADU.

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

KO SU TVOJI JUNACI? DA LI IH SREAEv

KAKOBIOPISAOSVOJGRAFIGKIRUKOPIS?

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


36

puwtenisamisebi,paoninajupornijiilioni imajusreBesebiobezbedepotrebneusloveza graEku da bi dalje napredovali i razvijali svo rad. Daleko je lakwe raditi slike jer slikati moesvugde,agraEkaseradisamotamogde postoje obezbeđeni uslovi za wtampanje i nije lakoraditigraEkuiztograzloga. vTA NUDI ILI VIDI TVOJ GRAFIGKI KORPUS?

Svet koji okruuje umetnika daje mu razliHite inspiracije. Kada se te inspiracije pretoHe n papir, prikazuju tu inspiraciju viđenu oHi umetnika. Oduvek je bilo zanimljivo ljubitelji ma umetnosti da vide taj proces individualne interpretacijekojajematerijalizovanaunek umetniHkomdelu.MojgraEHkikorpusprikazu je moje viđenje lepote prirode, neobiHnih - ma wina i arhitekture, uglavnom manastira, star zgrada ili vetrenjaHa. Ljudi su tu nezaobilazna spona koja sve to povezuje u metaEziHkom smislu, pa sam dosta posveBen i portretu u svomgraEHkomopusu.

DOBITNIKSIMNOGOBROJNIHPRIZNANJA ZA SVOJ RAD. KAKO PRIZNANJA DELUJU prljanjarukawtamparskombojommoedase NA UMETNIKA? dobije otisak iz wtampaHa umesto iz graEHke prese,atunemawtamparskeploHe,veBseoti - SvakopriznanjejelepoiumetnikudajeoseBaj sak dobija direktno u wtampaHu. Napredujeda ije njegov trud zapaen i da likovna kritika D3 wtampa wto moe jednog dana da dovede prati njegov rad. Priznanje i nagrada je- svaka do toga da se matrica za wtampanje graEkakojedandeomotivacije,aliumetniknesmeda pravidirektnouwtampaHudabiseizbegao - nazavisi samo od tih priznanja veB mora da kao poran EziHki rad na izradi ploHe za otiskivanje glavni motiv bira ljubav prema poslu kojim se graEka. Neke procese je tewko unapred pred - bavi,asveostaloBedoBisamoposebi. videti,aliovdejesvakakoreHotomekolikoBe dugo klasiHna graEka opstati u dosadawnjem GIME AEv SE PREDSTAVITI U GALERIJI obliku, a to zavisi od broja onih graEHara koji U BEOGRADU? hLUCIDAf Beidaljedanegujutajnezanatauprkostehno NajveBideomogradnogvekajeposveBengra lowkomnapretkuvremenakojedolazi. Eci,auzadnjevremedostaradimuljaneslike, DA LI JE BILO TEvKO DA SE PRONIKNE U pa Be i moja izloba u renomiranoj galeriji Lu TAJNE GRAFIGKE UMETNOSTI? cidabitiposveBenatomnovomciklusuuljanih slika pod imenom , MagiHno putovanjeg. BiBe Za vreme studija sam imao sjajne profesore zastupljene moje omiljene teme koje sam - ra koji su mi predavali graEku, pa sam uz nezao - dionagraEkama,kaoinekenove,asvenjihza bilaznu praksu i isprobavanje raznih graEHkih okruujeidejaoputuiuivanjuuprizorimasa tehnika usvajao neophodno znanje koje treba putovanja. Zato Be mi biti veliko zadovoljstvo ima jedan graEHar. GraEka je dosta zahtevna, da dođete u galeriju Lucida oddo 7. .82 okto ako ne i najzahtevnija od svih umetniHkih - gra bra. 1godine 02 da se zaputimo na MagiHno na, jer je potrebno obezbediti na prvom - meputovanjeprekomojihnajnovijihuljanihsl stu prostor i atelje za wtampu, graEHku presu, alate, ploHe i boje itd.. To je sve obezbeđeno nafakultetu,aposlefakultetasustudenti pre

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


37

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


38

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


39

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


40

PHOTO: JOVANA JAREBICA BROJ #76, OKTOBAR 2021.


41

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


42

MOĆ CRTEŽA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


43

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

JelenavaliniBTerziBjerođenagodine .6 1 svih segmenata koji ga Hine. Igra je uvek uKraljevu.SrednjuumetniHkuwkoluhordeimalaiimamoguBnostigrananjaumnogim KrstiBfzavrwilajeuNiwu.NaFakultetulikov pravcima, samim tim put postaje pun izne nih umetnosti odsek ( slikarstvo, Beograd) nađenjaisaznanja. diplomirala je 02. godine, u klasi profe sorke Anđelke BojoviB, gde je i magistrira la 0.23 godine kod iste profesorke. Zapo slena je kao asistent na predmetu crtanje i Crte je poHetak i kraj likovnosti, u njemu slikanjenaFilolowko-umetniHkomfakultetu sesabirasvamoBlikovnoggovora,iznjega u Kragujevcu FILUM) ( . Glan je ULUS-a od izvireiunjegauvire.Kaoosnovcelokupnog . 102 godine. Samostalno je izlagala od plastiHkog naHina izraavanja, on je skelet 02. godine u Kraljevu, Beogradu, GaHku, jednog sistema miwljenja i jednog naHina Niwu, kao i na brojnim kolektivnim izlo bama. Dobitnica je viwe nagrada, između govora.Jownastudijamasamosetilaogro mnuPero, moB koju poseduje crte i ta moB me ostalih: nagradazaslikarstvo galerije je privukla ivezala.Crteomsegovorispon Beograd 02 nagrada za studenta gene tano i direktno o doivljaju i viđenju, ulazi racijeFLU,Beograd,02 prvanagradaza se usmereno u saznajne procese, prolazi crte,VIIIBeogradskibijenalecrteaimale se sigurno pored nepotrebnog i ometaju plastike,fPaviljonCvijetaZuzoriBf,Beograd, Beg, a suoHava se istinski sa problemom, 02 prva nagrada za crte h30]30f, Sa vremena galerija Zrenjanin, 02 Enalista misterijom, tajnom, sa onim wto nawe biBe kaoprostorsvogispunjenja.Le nacionalnog izbora hInternational prepoznaje Henkel pota crtea je, reklabih,trajnoosvojilamoju Art Awardsf, KuBa legata, Beograd, 028 panju, jer se dogodilo prepoznavanje, wto prva nagrada za crte fonda hVladimir Ve doivljavam i kao vid sreBe iispunjenja. liHkoviBf,.0 1Bavila 2 se i kostimograEjom upozoriwtimauNiwuiKraljevu. Sve moje crtaHke cikluse prate i ciklusi sli JezikjejednaodpojavakojenasinaHedeE ka. Slika i crte su neraskidivo povezani u niwu,nawuegzistenciju,odnospremasvetu i drugom Hoveku. Likovni jezik je, po mom mom radu, bez obzira wto su ciklusi slika manje izlagani od crtea. Slika je koagula dubokom uverenju, najzagonetniji vid ispo ljavanja ljudske duhovnosti. On je za menecija likovnih dewavanja, Elozofska poruka rada, koncentracijaivota svih likovnih ma oduvek bio primaran naHin izraavanja jer nifestacija. U slici ostajem uglavnom dugo samgadoivelanapoHetkukaonezaustav dok ne fizronimg u kompoziciju koja je ova ljivu igru svih elemanata od kojih je satkan, ploBenje svih problema poHevwi od proble kompleksnuiapstraktnu,bezobziranafor ma koje pred slikara postavlja EziHki sloj mu ispoljavanja. Vremenom ta igra posta deladoonihsferaduhakojesudodirtrans je sloenija, kako sam upoznavala prirodu

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


44

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


45

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


46

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


47

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


48

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


49

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


50

PHOTO: ADRIAN DE GROOT BROJ #76, OKTOBAR 2021.


51

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


52

BELGRADE THROUGH HIS LENS

WORDS: MIA MEDAKOVIA PHOTOS: ADRIAN DE GROOT

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


53

BELGRADE (AND SOME OF SERBIA) AS SEEN THROUGH THE EYES OF A DUTCHMAN ADRIAN DE GROOT, PHOTOGRAPHER WILL HOLD HIS PHOTO EXHIBITION/SALE “BELGRADE (AND SOME OF SERBIA) AS SEEN THROUGH THE EYES OF A DUTCHMAN” WILL TAKE PLACE AT THE PETER LUBARDA LEGACY, ILIGIAEVA 1 , IN DEDINJE, BELGRADE, DOWNSTAIRS, FROM OCTOBER 1 ^ 1 5 , 2 0 1 . THE CLUB/ CAF STAYS OPEN TILL 2 3 : 0 HO URS EVERY DAY. ADRIAN WAS BORN IN THE NETHERLANDS, BUT MOVED TO THE UNITED STATES IN HIS EARLY TWENTIES, WHERE HE STUDIED WITH A SCHOLARSHIP AND LATER WORKED. UPON RETIREMENT, IN 2 0 1 7 , HE CAME TO BELGRA DE WITH MY SERBIAN PARTNER. SHE LABELS HIM AS A RENAISSANCE MAN, BECAUSE HE STUDIED MUSICOLOGY ( PH. D. ) , HELD JOBS AS A PROFESSIONAL MUSICIAN, AS AN EDITOR AND PHOTO EDITOR FOR A MONTHLY MAGAZINE, AS A PHOTO ARCHIVIST, A GRAP HIC DESIGNER AND WORKED FOR SCHOOLS AS WELL. HE EVEN WROTE A 3 0 - PAGE BOOK ABOUT NUMBERS OVER A 2 0 - YEAR SPAN, AND LIKE STUDYING SPIRITUAL AND NATURAL HEALTH TOPICS. HIS MAIN LOVES ARE MUSIC ( HE STILL PLAYS A VARIETY OF KEYBOARD IN STRUMENTS ON A DAILY BASIS) AND PHOTOGRAPHY, WHO TAKE TURNS IN IMPORTANCE EVERY YEAR. RIGHT NOW ITcS PHOTOGRAP HY AND PRINTING HIS OWN IMAGES, OF COURSE!

AS A DUTCHMAN IN BELGRADE, HOW DO YOU FEEL? BelgradeandSerbiaisstillkindofnewto me; even after four years being here. There are somanythingstodiscoverandtoadjustto;Ifeel Ihavejustgottenstarted.Anongoingadventure for the creative in me, as well as discovering the entire cultural scene in this city and bey Learning the basics of its very difEcult (at le to me) language and Cyrillic writing! Serbians aregenerallyverynice,friendlyandhelpfulher andthiswarmsmyheart.Theylovetolaugh,eat well,talkalotandhavefun!SoIfeelgood,while still also adjusting to how things are done he which can be a little frustrating at times dealingwiththepostofEce).

WHEN DID YOU TAKE UP PHOTOGRAPHY AND WHICH PLACES DID IT TAKE YOU TO? Inmyteens,Istartedwithblackandwhite Elm loaded into my dadcs old Kodak Brownie 6x9cm camera (which I inherited), and got my ErstSLR,anEastGermanPrakticawitha50mm Carl Zeiss Jena lens when I was about 16 years old,andevendevelopedandprintedmyownb/w negatives. Looking back, I was really still- learn ing,andallmylife,withmyloveandenthusiasm for photography, read a lot, and taught mysel but always followed my own style, while travel ling around the world. I have been to so many countries;toomanytolisthere!

WHAT ARE YOU EXHIBITING IN YOUR NEW EXHIBITION? WHAT IS BELGRADE LIKE THROUGH YOUR LENS? When I Erst came to Belgrade I was shocked to see how many buildings are in dire disrepair yet retain reminders of how glorious they onc looked; in some sense, I started to document and isolate these leftovers, before they may be gone forever (like fEpigeniag at Resavska 25, whichstillupsetsme)I. alsotendtolookatmany things that I believe the average Belgrader may take for granted. I look at the top of buildings were much beauty is hiding, for example. I am also very tall and perhaps this has some effe onhowandwhatIsee. Thus most of my photography in Belgrade is architecture oriented, but often also-with a tistic twist to it. For example, sometimes - I dra matizea skyfor visualeffect, or do other thin in Photoshop to enhance or alter an imagecs im pression.Ialsomaketotalabstractsfromsi images, and then you donct know anymore what theoriginallookedlike!Thesearenotincludedi thisexhibit. I expect a lot of non-Serbian friends attending the opening, and one of my friends suggested that I prepare mementoes to take back to their home countries; so I did, but they wonct be your

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


54

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


55

typical picture postcard type of images. gives Thatcs metremendoussatisfactionandenergy. reallynotmystyle. I always look for the beauty in things, and try to uplift those who look at the Enal printed imag AFTER THE EXHIBITION, WHERE CAN ART Also, I cannot imagine just taking photograp ENTHUSIASTS TAKE A LOOK AT YOUR without ever printing anything. I have a T-shir PHOTOS? withthesloganfPrintYourLegacygandIbelieve I have made many prints from beautiful in that with all my heart. And I have boxes and landscape scenes in other places, especially boxes infull of large and smaller prints to pr the United States rural areas, such as Colorado, that! Maryland and the Virginias and at the gorgeous National Arboretum in Washington D.C. and the WHERE AND HOW DO YOU SEE YOURSELF IN Aquatic Gardens there. And also in many other 5YEARS? places Icve been. These include fairly large - pan Oh thatcs difEcult to say. Many photogra oramas. After all, I process and print everything phers dream of fame and fortune. I am too old myselfonarchivalmattepaperona43-cmwide forthat,haha.No,Isimplydreamtogivingmore inkjetprinter. andmorepleasureandsatisfactiontothepeopl IownalittlehouseonKrunska1,andprobably whogetholdofoneormoreofmyprints.Some inNovember,Iplantoopenmyowngallerythere, of my prints are already internationally sp with the plan of donating some of the proceeds and thatcs a very satisfying feeling. Because of sales to noble causes to help people in need. sharing happiness between people is more - im Of course, anyone can meet with me privatelyportanttomethanmoneyorfame.Letthosebe anytimeandIcllgladlyshowimagestheymaybemeanstoanend,notanendinthemselves.The interestedin.Myemailis adriandegroot@yahoo. endisthatIhopetoseemyselfasapersonwho com; and I have some images on a website for ismoreandmorerecognizedasprovidingbeau previewing as well:https:adriandegroot. // smug - ty in a largely troubled and here and there also mug.com . ugly world. My goal is to uplift the positive, th good, the beautiful, and to promote peace and WHAT WOULD YOU LIKE TO PHOTOGRAPH lovebetweenpeople.Ihopetodothatbothwith BUT YOU HAVENcT SO FAR? myconcertsandwithmyphotography. Oh,moreofBelgradeandallofSerbiafor On the physical side of things, my dream is to sure! In short, actually wherever my travelsprint take even larger by acquiring a 24-inch (ca. me, and catches my eye. Plans are for travel to60cm)wideprinterastomethesloganfthebig Prague, Vienna, Italy, you-name-it, as well the ger the print, the better!g holds very true. - The v United States and The Netherlands when I go sualimpactisthenmuchmoreexciting. backforavisit.IfonlythisnastyCovidwould Of go course,Ihopethatmyowngallerywillstillb away soon! I am also interested in pursuing- dif fopen for businessg in 5 years and continue to ferentapproaches,suchaswhatiscalledfstreet providedelightandthusmakeadifference! photographyg involving people, because, as Thank an yousomuch! artist, itcs only natural to look for new ways to express and discover.Try a new camera, for example. Move to digital full-frame or even digital medium format. And get into macro photogra phyaswell.AndphotographBelgradeatnighta lotmore.Endlesspossibilities,really! WHAT DOES PHOTOGRAPHY BRING INTO YOUR LIFE? PhotographyisaboutEndingaresonance and synchronicity between your own heart and soul and what you see and discover outside of yourself. The two then become one when you press the shutter. There is an incredible joy, a zen if you will, in taking photographs, even if I knowverywellwhatIshootmightneverbecome a print. The process and the Enal product are equallyexciting. Acertainenergyentersmyheartandevenbody when I photograph and go on that adventure of discovery.Itcsaninnerurgetoexpressaswellas experiencemyselfwithacamerainmyhandsin front of my eyes.This is a creative process that

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


56

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


57

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


58

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


59

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


60

DIJALOG SA STVARNOŠĆU

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: JAKOV SIMOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


61

PETAR SIBINOVIĆ JE RO EN 1 9 8 6 . GODINE. DIPLOMIRAO ( 2 0 1 ) JE I DOKTORIRAO ( 2 0 1 8 ) NA FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI U BE OGRADU, NA ODSEKU ZA VAJARSTVO. GLAN JE ULUS- A OD 2 0 1 5 . GODINE. OD 2 0 1 . GODINE AKTIVNO UGESTVUJE U LIKOVNOM IVOTU. IZLAGAO JE NA VIvE OD 1 5 SAMO STALNIHIZLO BIUZEMLJIIINOSTRANSTVU, KAO I NA BROJNIM KOLEKTIVNIM IZLO BA MA. DOBITNIK VIvE NAGRADA IZ OBLASTI SKULPTURE I CRTE A. DELA MU SE NALA ZE U JAVNIM I PRIVATNIM KOLEKCIJAMA U SRBIJI ( MUZEJ hZEPTERf BEOGRAD, MUZEJ hTERRAf KIKINDA) , KAO I MNOGIM PRIVATNIM KOLEKCIJAMA vIROM EVROPE. IZLO BA hPLASTIGNE MISLIf PETRA SIBINO VIĆ A POSTAVLJENA JE OD 1 DO 1 0 . OKTOBRA 2 0 1 . GODINE, U GALERIJI vTAB U TC GALERI JA, BULEVAR VUDROA VILSONA 1 2 A, ULAZ 2 .

-

Što se tiHe izlobe, na njoj moete videti oko tri desetak odabranih radova nastalih u prethodn dve godine kao svojevrstan eksperiment rada sa recikliranim i drugim materijalima u s sa novijim tehnologijama izrade. Svakako jedna eksperimentalnaekspresijau globalu kojom p kuwavamdarewimnekesavremeneskulptoralne zagonetkeiformule.

-

Usvomradubirawmaterijalekojisuskulptor neuobiHajni,nedozvoljavajulakumanipulaciju

-

Mislim da su u pitanju izraajne metode, speci EHni naHini materijalizacije. Primenjujem r metodeskulptorskogizra žavanjaukomunikaciji sa određenim materijalom kako bih što jasnije deEnisao ideju. Svakako mi je rad sa relativno fnovimf materijalima priliHno izazovan - sa a pekta manipulacije i njihove materijalizac istina je da me nimalo ne ograniHava da kaem štamislim.Novimaterijali čine mepokretljivimu produktivnom smislu i bacaju me na razne - stra ne. Zato u mom radu nije prepoznatljiva jedna vizija, niti jedna tehnika ili izraajna formu u jednom momentu se ne zaustavljam na odre đenommaterijaluilijednojideji.Kretanje - unepo znatojemojakonstanta.

-

-

Kakva je saradnja sa Galerijom vTAB i Markom Kako izgledajuglavnestepeniceutvojoj karije - Brunom? ri? Izloba hPlastiHne mislif nije prvi projekat Mislim da sebi nikada nisam postavljao pitanja komsamsarađivaosaMarkom, iakojeovoprvi identiteta.JasnomijebilodaBukrozivotmora - putdaizlaemugalerijivTAB.Markojeizuzetno ti kreativno da se izraavam jer Bu u suprotnom profesionalaniposlovan,aliujednoipristup uguwiti svoje biBe. Svet umetnosti i skulpture u i prijateljski orijentisan. Svakako da je uiv komsamsenawaovidimiskljuHivokaojediniput i lagoda poslovati i sarađivati  njim. saLako se kojim Bu se kretati u daljem ivotu. Svaki uspon naviknemnadobrestvari,takodaverujemdaće i pad percipiram jasno kao posledicu tog - nawa kreta saradnjapotrajati. njainepridajemimvelikuvanost.Jediniuspeh kojimerimjenapredakipomakumomskulptor - Kolikojevaangalerijskiprostordabiskupt moglegovoritinaodređeninaHin? skomizrazu.

Istoonolikokolikojeiprostoru šta će bitno seu njemunaBidabionoiveo.Verujemdajeukon MojiradovisudeEnitivnoproduktsloenog - dija tekstu umetniHke prezentacije odnos hobjekat logasastvarnowBu.OnisunekioblikliHne-opser y prostorf u nekom smislu ekvivalentan. DeEni vacijerealitetasakojimasmopovezani,direktno tivno postoje prostori koji bolje prezentu ili indirektno, i proizvod mojih dogovora - punjuju sa ma neke radove, ali isto tako mogu i pokva terijom. Pomenute realitete vidim kao bezgrani - riti utisak. Mislim da je kljuH primarno u sam Hanizvorstimulativnihimpulsakojipotencijalno umetniku i njegovim radovima, posle u odabiru dovodedostvaranjanovihidejaimaterijalizacije prostorainjegovomjasnompercipiranju ina istih. ju vewtini da se stvori konekcija između radova i samog prostora kako bi sve izgledalo objekti Izloba skulptorskih radova hPlastiHne mislif no funkcionalno i jasno predstavilo potencij postavljenajeuGalerijivTABoddo 1. okto 10. - idejuonogakojikreira. bra201.OHemujezapravoreH? Tvoje viđenje savremene vajarske srpske sce OHemupriHajutvojiradovi?

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


62

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


63

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


64

MILAN MARKOVIA, PETAR SIBINOVIA I MARKO BRUN

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


65

ne.Dalisuvajaridanasupozicijidakomentari - velikim formatima i prostorima, znaHajnim ga wuikritikujustvarnost? rijama,muzejimaibogatimkupcima.

Što se tiče vajarskog nasleđa, svakako smo u Postoje potrebe i intencije da se narednih - godi prošlosti imali velike skulptore. Kako tada, tako najowviweoslobodimuizraajnomsmislu,tese i danas, na srpskoj vajarskoj sceni imamo izu- nadam da Be time moji radovi suwtinski dobiti zetnih vajara. Ne bih da ih imenujem da nekog na kompleksnosti i da Be jasnije deEnisati moje ne izostavim, ali deEnitivno ih je mnogo sa-viso ideje. Radujem se buduBem stvaranju, eksperi kokvalitetnimiraznolikimopusima. mentima i otkrivanju novih dimenzija stvarnos Plawimsejedinoravnoduwnosti. Umetnici vajari su primarno ljudi, ne entitet za sebe, te kao slobodna biBa imaju sva prava na bilo kakav oblik ekspresije. Stoga ne vidim - nika kav problem zawto ne bi mogli da imaju stav o svetuukomebivstvuju,bioonkritiHaniline. Skulptura koja te je ostavila bez daha ili si ti ostavionju? Kada stvorim likovnu formu, necenzurisanu - vla stitom nesigurnowBu, potpuno rewenu nasleđ e nih istorijskih normi i emancipovanu, onda Bu biti spreman da detaljno govorim o njoj. Za sad bismosamomoglihipotetiHkigovoritioneHemu wtonisamiskusio. Gde sebe vidiw u sledeBi pet godina i da li imaw idejusvogdaljegvajarskogopusa? Kao i svaki umetnik sanjar, sanjam o napretku,

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


66

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


67

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


68

PHOTO: IVANA MILOJEVIĆ BROJ #76, OKTOBAR 2021.


69

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


70

PIvE: MIA MEDAKOVIA, FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE BROJ #76, OKTOBAR 2021.


71

MAGIJA POLETANJA I SLETANJA IVANA MILOJEVIĆ , ZAVRvILA JE PILOTSKU AKADEMIJU U LONDONU. PRVE KORAKE U AVIO SVETU NAPRAVILA JE U VRvCU. IZA SEBE IMA TRI I PO HILJADE SATI NALETA. VE LIKI UZOR JOJ JE BIO OTAC KOJI JE TAKO E BIO PILOT. ODRASTAJUĆ I POD NEBOM I IVE ĆI SVOJ SAN IZ DETINJSTVA, IVANA SMELO KRSTARI NEBESKIM PROSTRANSTVIMA VO ZEĆI AIRBUS 3 2 0 . MODERNA ENA 2 1 . VEKA, PILOT, OBRAZOVA NA, ENERGIGNA, SA JASNOM VIZIJOM, SHVA TA KOLIKO JE VA NO ULAGANJE U ZNANJE, PORODICU I LJUBAV. SVAKODNEVNO SE USA VRvAVA NA RAZLIGITIM POLJIMA I U BLI SKOJ BUDUĆNOSTI VIDI SEBE KAO KAPETA NA. NEKA JE DOBAR VETAR PRATI.

Dalijelakwezatebekaopilotapoletnjeili sle tanje? -

-

Poletanjeisletanjezahtevajupunukoncentra cijuobapilota,izrazlogastosutodve-najzah tevnijefazeleta,alisvakakoinajzanimljivije zajednogletaHa.FaktorikojinanjihutiHusu performanseaviona,kaoivremenskiuslovikoji ponekadmogubitiizazovniisloeni. LiHnonemogudaseodluHimwtamijedrae. PoletanjejeneverovatanoseBajHakizaputnike, atekzaonogkojiupravljaavionom.OseBajkoji misvakiputizmamiiskrenosmehzadovoljstva, kaodasamzaljubljena.KadasleBemvolim oseBajkontrolenadjednomtolikomoBnom mawinom,alinemislimsamonasletanje, veBnaceoproraHunsamihprilazanekom aerodromu.ZamenejetoHistamagijaijedna odlepwihstranamogposla. Dabinekobiopilot,kojeuslovemoradaispuni?

Pre svega, psihoEziHko zdravlje mora da bude besprekorno. Neophodno je zavrwiti teorij obukuuovlawBenimvazduhoplovnimorganizaci Odakleljubavpremaletenjuiavionima? jama, poloiti zahtevne ispite i nakon toga proB obuku. Na svakom nivou wkolovanja tre Ljubav prema letenju imam otkad znam za letaHku ba poloiti određ ene ispite pred dravnom -ko sebe. Za sve je zasluan, naravno, moj otac koji misijom. Kada ispuni sve uslove, kandidat stiHe je kapetan. NeBu preterati ako kaem da sam pravonadozvoluzaavionnakomesewkolovao. odraslauavionu,otacmejevodiosasobomkad SledeBa faza podrazumeva ulazak u saobraBaj i godjemogao.Regulativajetotadadozvoljavala,obukuzakonkretantipavionaunekojkompaniji, pa sam veBinu letova provela u kokpitu. Iako-nia na svakih west meseci vrwe se provere znanja samtaHnoznalawtasedewavaokomene,znala simulatorimaiobavljajuseneophodni - lekar sam da je newto veliko i moBno. Kasnije su me na ki pregledi. porodiHne okolnosti odvele u London i logiHan sled je bio da upiwem veoma cenjen univerzitet Tvojaformulauspeha u svetskim okvirima, Metropolitan University of London,odsekzaavijaciju,nakomsamzavrwilaUivam u poslu, Hini me sreBnom i ne mogu da teorijski deo. Nakon toga, letaHku obuku nasta - zamislim sebe u nekoj drugoj profesiji. Vano je vilasamuStaplefordFightcentre.Takosemoja imati profesionalni pristup i disciplinu ljubav prema avionima razvijala i danas takav sam daodnasstalnozahtevausavrwavanje,to saobraBajnipilot. jejednostavnojedininaHindabudemouspewni.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


72

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


73

Kadanevoziwavion,Himesebaviw?

Kakobiopisalasvojlifestyle&mindstyle?

VolimdaustanemranodabihimaladuidankojiVolimumetnost,mojavelikaljubavjeuređivanje elimdaiskoristimmaksimalno.Bezobzirada enterijera. li Trenutno sam preokupiran tog dana radim ili ne, imam jutarnju rutinu - sređ - hla ivanjem svoje nove kuBe koja Be biti u modan tuw i meditacija, nakon toga idem u tereta - dernom i minimalistiHkom stilu, wto potpuno ide nu. Meditacijom odravam duhovni balans i mir, ide uz moj life style. Volim jednostavnost i disci a treningom EziHku snagu i kondiciju koja je plinu za iteimkatomedaostanemnormalna. mojposaopresudna,pogotovokadaimamgust Daliseuspehprawtalepim,pametnimiuspewnim rasporedletenja. enamanaBalkanu? Volim sportove, da skijam, putujem, idem u po Nikada zoriwte i druim se sa prijateljima. Trudim se da o tome nisam razmiwljala na taj naHin. Niko odnas,bezobziradalijemuwkaraciliena, pratim nauHne emisije, veliki sam ljubitelj astro ne bi trebalo daoddrugihoHekujepriznanjesvog nomijeinauHno-fantastiHnihElmova. uspeha. Svakako treba da povremeno preispita Kada u avionu biramo mesto za sedenje, koje sebe da li radi stvari kako treba. Smatram da trebadaizaberemo? istinski ostvareni ljudi poseduju određenu doz skromnostikojaimnedozvoljavadamisledaim Kadaletimkaoputnikuvekzamolimzaposlednji bilokozavidi. red ukoliko ima slobodnih mesta. Postoji - neko liko razloga za to. Kada letite trebalo bi - daOmiljene pije destinacijenakojimasipronawlasebe te dosta vode da biste ostali hidrirani, a onda je zgodnodavamtoaletbudeblizu,pogotovonale- Imala sam sreBu da posetim dosta zemalja. Po red Beograda, izdvojila bih tri grada. Moj -omilj tovimakojitrajuviweoddvasata.Duiletovi- zna ni grad na svetu je London, gde sam provela 2 1 judaunervozeputnike,asvakakosepreporuHuje dapovremenoprowetate.Uzadnjemdeluaviona kljuHnihgodina.ivotuLondonujeveomauticao mene i moje sazrevanje, tamo imam mnogo za to ima najviwe prostora - neBete blokirati - na pro prijatelja ijakeemocijemeveuzaLondoniEng laz ostalim putnicima kao ni posadi koja Hesto lesku. moradaprolazi.

Grad u kome se odliHno oseBam je i Bangkok i Zanimljivo je da sam najviwe poznanstava kao putniksteklauzadnjemdeluaviona,BaskajuBi.vraBamsestalnounjega.Poredtogawtojeogro manidinamiHan,ljudisuljubazniikulturni.Jedan Mnogiimajustrahodavionailetenja,alet - avio odmojihtoptriizborajeiIsland.Poredpriro nomjejedanodnajbezbednijihvidovaputovan - lepota,dopadamiseimentalitetIslanđana. ja. iviwsvoj san, prvi put za komandnim avionom Postoji viwe razloga zbog kojih se ljudi bila plawe si sa 18 godina. Gde sebe vidiw za pet go letenja. Prvenstveno zato wto se nalaze udina? neuobiHajenim uslovima, zato wto nemaju-kon Vidim trolunadsituacijom,zbogtogawtosuimali nekosebe na levom sediwtu u kokpitu, odnos neprijatnoiskustvo.Strahmoedabudeiposle - no na poziciji kapetana. Pored karijere, elim da seostvarim iuonojnajlepwoj,amodainajteoj dica nerazumevanja ili pogrewnih informacija o letenjuiavionima.Ipaknemamestazanekiveli - ulozimajkeisupruge. kistrah.Avionjeipostatisticinajbezbednije pre voznosredstvo.RizicisuminimalniuodnosuTema na oktobarskog izdanja RYL magazina nosi druge naHine prevoza. Od pilota se zahteva do - nazivhSlatkoodsnovaf. vtasanjawnesvesno,a wta svesno? bra i detaljna priprema, postoje jasno određ ena pravila i propisi kojih se mi strogo pridravamo. sam i zadovoljna ivotom. Svesno san PutniHki avioni su napravljeni tako da svaki - SreBna sis jam o svojim eljamazabuduBnostiverujemda tem,kaoivitalnideloviaviona,imajusvojbackup imam realne snove. u sluHaju otkaza. NavewBu najoHigledniji primer da avion ima najmanje dva motora i da sasvim bezbedno i bez ikakve panike moe da sleti u sluHaju otkazivanja jednog motora kao da se niwtanijenidesilo.Zatim,dabisesmanjio- ljuds kifaktorkaogrewka,ukokpitusenalazedva-pilo takojijedandrugogproveravajuikonsultujuse.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


74

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


75

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


76

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


77

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


78

HER PATH OF SUCCESS

WORDS: MIA MEDAKOVIA PHOTOS: FROM PRIVATE ARCHIVE AND MIA MEDAKOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


79

MABEL MIRANDA, BORN 8 TH MAY 1 9 7 IN LIMA, PERU LIVED AND WORKED IN PARIS SINCE 2 0 2 UP UNTIL VERY RECENTLY, AND LIVED IN BEIJING FOR A YEAR FROM 2 0 1 UNTIL 2 0 1 2 . BEFORE THAT SHE WAS A SITE ARCHITECT IN TOKYO FROM 2 0 1 TO 2 0 1 . AND NOW, SHE HAS BEEN LIVING IN BELGRADE SINCE 2 0 .

for6monthsandendedupstayingtherefor 8years! 1 WHO AND WHAT CHANGED YOUR LIFE? Ithinkthatthemomentthatchangedmylife wastheresearchofmyErstjobasayoung architect.Backthenin023,Iwasreally strugglinginParisbecauseIdidncthave enoughmoneytolivenormally.Icouldnct affordtoprintmyworksandsendthemby posttoallthearchitecturalofEcesasitwa usedtodoforjobseeking,evenifemailwas alreadyinvented.SoIdidlikethis:Iprinted ONEbookandIwentringingthedoorsofthe WHEN AND WHY DID YOU MOVE FROM studiosIadmired,hopingthatsomeofEce PERU TO PARIS? HOW WOULD YOU willgivemeaninterview.TheErstdayofmy DESCRIBE YOUR HOMETOWN FROM PERU research,Irangthedoorofasuperfamous IN YOUR CHILDHOOD AND GROWING? studioinParis,theAteliersJeanNouvel.I Myparentswereabitoldfashion.They heardthattheywerereceiving02cvsper havealwayswantedmeandmysistertogo dayfromeverywhereintheworld.Shaking,I toacatholicschool.Theyselectedonein wassuretheywillkickmeoutbutIrangthe Lima,whichnamewasfBelenHolyHeartsg, dooranyways.Andthen,themiracle:Exactly aschoolrunbyaDominicancongregation.thatonlyday,thereceptionistwassickand TheErstdayIwentthere,at5yearsold, thehumanresourcescdirectorassistant thenunsintroducedthemselves.Forme, wasreplacingher.Shetoldmetowait0 1 theirwordswerethemostbeautifulsounds minutes.HRdirectoracceptedtoseeme. Ihaveeverheard.TheywereFrench,and Aftertheinterview,HRtoldmethatIwas theycommunicatebetweenthemintheir theErstPeruvianintheofEceandthat,for language:fPetite,regardeg:TheFrench them,itwassomethingtocelebrate.Years languagewasperhapstheErstaesthetical laterthisofEcewonthePritzkerPrize,which impressionIcanremember.Thewords isequivalentoftheNobelforArchitects. soundedlikeasecretandbeautifulwhisper, Workingthere,helpedmealotinlife.Istill oranever- endingphrase,soIdreamedabout donctunderstandhowIcouldenterthere. mespeakingthatlanguageasagrownup. HOW DID YOU DEVELOP AS AN Then,inPeru,itwasthecivilwarduringtheARCHITECT AND HOW WOULD YOU 90s.TheSenderoLuminosoandtheMRTA DESCRIBE YOUR ARCHITECTURAL terroristmovementsmarkedmyearlyyouth. ST YLE? Everynightwehadbombsduringthenight. Makingboundswitheldersandhaving Windowswereshakingandevenexploding mentorsisveryimportant.Ihadthe ifthebombwasnearby.Wewerescared opportunitytomeetstrongandpassioned bynews,livinginfear.Wehadcurfewat0 1 personalities.Ihavemetpowerfulwomen, pm,andwhentheattackshappened,there suchasArch.OdileDecq(VeniseGoldLion, wasnoelectricity.Weweredoingourschool mythesisdirector),PhilosopherandDoctor homeworkwithacandle,worriedbecauseour ChrisYouns,RoselineWiart(politicianand workaholicparentswerelateathome.During atrulyliteraturelover).IwasdeEnitelyavery thoseyears,Ireallythoughtthattheonly hardworker.Ispentalotofnightswithout waytoliveinpeacewaslivingabroadwhich sleepingperfectingeverybuildingthatcame Idecidedtodoattheageof.This 41 period tome.Iearnedthetrustofmyemployersp. changedtheLimaofmychildhood.From soIhadthechancetotravelalot,andeven, agreenpeacefultown,itturnintoanever- toliveabroadthankstomyworkatParis endingscenarioofviolence. AirportTechnicalDivision.Ifollowedup Iguessthosememoriespushedmetoalways aconstructionsiteinTokyoyEuropean trytogoabroad.Andoneday,therewas Commissiondelegationembassy- during theopportunitytoapplytothescholarship morethanyear, 1 Ilivedfor8months 1 in offeredbyCampusFranceduringmy Beijingcreatinganewbranchofourcompany, architecturalstudies.Fortunately,Iobtained Iwenttomanycountriesrepresentingthe thatscholarshipin02attheageof.02 Erm.NowIdoprettymuchthesamething, Againstmyfamilycsopinion,ImovedtoParis butthistimeIownmycompany.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


80

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


81

IdonctknowifIhaveastyle,butforme, theMasterplanstudiesandtheArchitecture thearchitectureandthelandscapeshould oftheexpansionoftheterminalbuilding.It alwaysbetwocomponentslinkingtoeach startedwithonedayoftechnicalmeetings otherineveryproject.Forme,ifoneofthem inffren- glishg,andintheblinkofaneye,it islacking,wemustinventitorregenerateturned it intooneweekendenjoyinggrillinthe becausehumansneednaturenexttothem. sun.ThenIstartedtomeetawesomepeople, Itisalmostpartofourhealthandwellbeing, somyworkbecameagreattime.After thisneedofbeauty,ofemotions.Architecture oneweek,Istayedtwo.Thenamonth.And canmakeusfeelenhancedwhenitsurroundsthen,itwastoolate.Belgradecaughtmeto ourbodiesoflightanduniqueexperiences. apparentlyneverletmego) : Buildingscanbesimpleofcomplex:the Whatwasnext:IbroughtmyErmPAX 1 mostimportantisthatthereshouldnot architects fromParistoBelgrade.Iamhere bebuildingswithoutafviewforwithout mostofthetimedeveloppingourcompany:in somethingtogive. shortIhavebecomeaBelgrader. Itisstrange,butSerbiansremindmea MOST IMPRESSIVE BUILDING IN THE lotofmyhometowninPeru.Despitetheir WORLD AND WHY? numerousdifferencesanddistancebetween WhenIarrivedinFrance9years 1 ago,I them.Ifeelrarelyconfidenthere.Iam didlandedinCDGterminal,a 1 veryiconic learningSerbianandihavediscoveredthat buildingofPaulAndreu.Itoldtomyself peopleinSerbiadonothavehairinthe backthen:Whatkindofamanimaginedthis tongueandareafraidofthelifewithout astonishingarchitecturalexperience forus?. socks! Justlikeinmycountry! Whoishim?Andwhysomuchconcrete?That veryErstdayasayoungarchitectItoldtoWHERE DO YOU SEE YOURSELF IN 5 myselfthatIwasgoingtoworkintheofEceYEARS? ofthatman,whichIdid.ParisAirportADP) ( Well,fromnow,Iamveryexcitedaboutthe wasmyemployerforalmost9yearsafterthat futurebecausewearecurrentlydesigning encounter. aprototypeofaTaxidroneStation,an Experimentalterminaltodesignhow passengerswillusethesefuturisticvehicl WHEN DID YOU REALIZE THE ARTIST Iseemyselfdiscussingandimaginingthose IN YOU AND THE ENORMOUS LOVE FOR newrealitiesandnarratives.Perhapscreating ART? underdifferentforms:teaching,painting, drawing,writingabook.Fiveyearsfutureis Backin02,inParis,itwastheErsttimeI metpersonsthatweretrulyaliketome.By reallyashortdeadline!. theothers,IrealizedIwasamongartists, THE TOPIC OF THE OCTOBER ISSUE withoutdoinganyeffort.BeforeIwasnot OF RYL MAGAZINE IS: JAM MADE OF informed! DREAMS, WHAT ARE YOUR DREAMS THAT MAKE YOUR LIFE AMAZING? WITH WHOM DO YOU WORK THE MOST? Ithinkthatthemostbeautifulthingabout Withmyteam,ofcourse.Buildingsare architectureandartistheircapacityto theresultofateamwork;weneedallthe transformthosedreamsintonarrativesart ( capabilitiestogethertomakethemreal. andrealityarchitecture) ( .Fromdreamswe WHO DO YOU LOVE THE MOST IN caninventaworldwhichwillmakesusgrow YOURSELF: ARCHITECT, AUTHOR, OR asindividualsandsocietiesinsteadofa PHILOSOPHER? worldthatstuckustothestatusquo.Forthis reason, ThearchitectisaEghter,thephilosopher isIfeel a luckytoparticipatetoinnovativ and mobility projects,orwhenIhelppeopleto dreamer,andtheauthorisfeelingtheworld. express themselves. Attheend,iftheproject Maybeitistimetolettheauthorexpress is somehow good, it is becausethestory herselfmore. wehelptorevealitwasamazingontheErst HOW LONG HAVE YOU BEEN IN SERBIA, place. WHAT DO YOU DO, AND HOW DO YOU LIKE BELGR ADE? IaminBelgradesince0,but 2 Ihave beentravellingtoSerbiasince.I8 102 came heretoworkontheNikolaTeslaAirport Expansion,wheremycompanyassistedto

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


82

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


83

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


84

SLATKOĆA OSTVARENOG SNA

PIvE: DR ANA IKIA BURTSCHER, LEKAR KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


85

Slatko od snova y naslov koji je odmah u meni na drugom jeziku pred drugom. Zahvalna sam probudiooseBajsreBe,zadovoljstvaiispunjenosti na tim blagoslovima, jer su me putovanja iznova mogunutrawnjegbiBa.vtasuzapravonawisnovi otvarala za novi svet spolja- koji mi je otkriv i elje, i kako ih manifestujemo? Treba linovi biti svetumeniVerujem, . dajesvespolja,postoji sreBan ili nesreBan ako se njihovo ostvarenje negde ne unama,sakriveno,iHekadagaotkrijemo, desi? Koje su alatke koje nam mogu pomoBi na a vai i obrnuto- ono wto je nama oslikava svet tomputu?Rojpitanjajeumojojglavi. spolja. U isto vreme, putovanja su mi donela powtovanje- svog sopsvenog tela. Iako smatram A onda sam pomislila na svoj ivot i na svoje da sam lako prilagodljiva u datim okolnostima slatko od snova. Kako se ono dewava i kako sa godinama sam spoznala da je telo-naw dom, se ja oseBam u vezi sa tim? Primetila sam , da i da ne smem da zaboravim njegove osnovne poslednjih par godina, kada uporedim sebe potrebe, za hranom, odmorom, i da ono kao i mlađu sa ovom Anom sada, elja ja duhom, treba vremena da se prilagodi novo imam sve manje i manje. Setih se nastalim okolnostima, vremenskim razlikam svojih listi elja od pre, uoHi bitnih Tako da su me putovanja uHila i y strpljenju ( datuma, bitnih odluka mojih . jednojodliHnomeninajteihlekcija,daslatkood liHnih elja za druge . A onda, snovabudejowslađe. vratih se u ponovo u ovaj trenutak sada , jer ono wto je jako zabavno Nekad ivot nije baw slatko od snova. Treba zapravo, jeste da mi se elje istrajati na tom putu, unutrawnjim biBem shv ostvaruju yretrogradno. Kada okolnosti, se ali ukoliko to nije moguBe , onda znati newto desi, ja pomislim- A pa da, kako prihvatiti dewavanja. Odgovori i objawnje ovo sam zaelela ranije I trudimnekadadođukasnije.Ali,kakoostatiumirukada , se da potpuno budem prisutna ujeburaokonas,kakoostatiFeksibilaninastavi trenutku i osetim slatkoBu upravo put poput vode koja ima svoj tok, kada sve oko ostvarenogsna. nasgori.

vta se promenilo, i da li su elje Meni su u tome pomogle mudrosti drevnih potpuno nestale ? Naravno da ne. naroda. Nekako su vremenom one postale i Ali, promenio se oseBaj u vezi samoj poziv, tako da mi je nekad i nemoguBe da tim- poverenje da sam u pravom razdvojim profesiju od svakog dana , jer ivim trenutku na pravom mestu, da je onowtoradimipredajem. svebawonakokakotrebadabude, da je do mene da uradim najbolje Jow tokom studiranja klasiHne medicine, osetil wta mogu u datoj situaciji, a dasam je zov- prirode. Tako je to bilo jasno u meni . Da se Hovek, radi opwteg boljitka treba uskladit Univerzum i svemoguB i mudar y i sa njom.Ili,boljereHeno,mijesmoveBusklađeni daBesenajboljeodsebe,modai , ali ritnom i naHinom ivota to i bolje wto bih ja osmislila , upravodanawnjim i zaboravimo . Tako me je put doveo do studije desiti. kineske tradicionalne medicine u Pekingu. Malo To se naprimer desilo sa ypre toga, na studijskom putovanju u Mexicu, putovanjima. Taj aspekt ivota mi upoznala sam se sa Kalendarom 3 1 luna 82 je od kada znam za sebe dolazio dana , kalendaru prirodnog vremena, baziranog i dewavao se lako. Jedno vreme, nasvetomkalendaruMaya.Obeoblasti,potpuna wto zbog studija, usavrwavanja magija za mene . Posle par godina prouHavanja, i istraivanja medicina i obiHaja poHele su da se proimaju obe oblasti, jer sve drugih naroda, viwe puta mi se drevne medicine , na kraju , govore o Jednom. dewavalo, da samo u par dana Treba vremena , strpljenja i liHnog rada, ali kada preletimsakontinentaukontinent. nasjednomunutrawnjespoznajeiistinedotaknu Da se nisam ni raspakovala, a da mi prosto znamo . Tada onaj unutrawnji vodiH, je veB novo pakovanje u toku. Da predavanje intuicija tela, glas koji wapuBe, budu i osta odravam pred jednom publikom, a sutra dana prisutni.Novootkiveni,adrevnisvetovi,unelisu

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


86

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


87

tada, i ne prestaju da unose Haroliju i slatkoBu Kada osoba ne poseduje snagu volje dui ( u moje dane. U svakom danu, u svakoj osobi, vremenskiperiod)nije , motivisana,preduzimljiv okolnosti, trudim se da pronađem smisao. Onovremenompostajesklonijadepresiji. wtomenemodainajviweraduje,jestedanauHeno Da bismo iveli ivot koji je slatko od snova, da mogu da primenim u radu sa pacijentima, na bismoprepoznalidamodaveBivimounjemu, edukacijama, u svakodnevnomivotu . I potvrde potrebno je imati snagu volje istrajati u d su uvek tu y da je nawe telo svemoBno, da su ivotnim odgovori unutra, da postoji mudri unutrawnji okolnostima, odnosima. Esencija nawe duwe je tu da nas podseti wta je to esencijalno mehanizam regeneracije, koji nas leHi, odrava, podrava. Da ako poznajemo nawe telo, cikluse za nas i naw ivot. ToniEkacija bubrega ( wto tretmanima kineske medicine, a i medicinskim prirode i vremena, toliko toga moemo uraditi nadnevnomnivou,wtoHinidanawagodinainaw Qi Gongom ) jedan je od naHina kako se ovo podstiHe ivotbudusmisleniji,kvalitetnijiizdraviji. Druga alatka koju koristim i koja je moj rec U kineskoj medicini, postoji jedna, volim reBi magiHna supstanca koja se zove Jing. Njen za ivot kao slatko od snova je Kalendarom 3 1 82 dana , kalendaru prirodnog vremena, prevod bi bio y esencija. Postoji i par luna vrsti baziranog na svetom kalendaru Maja. Vreme esencije: prenatalna, postnatalna i bubrena se ovde objawnjava kroz boje i simbole, koji su esencija. Prenatalna esencija je ona koju se predstavljeni kroz kretanjevalova.Svakivaltra nasleđuje rođenjem, pri Hinu stvaranja. Ona dana, 3 1 i ima ih ukupno Tako . 0 2 sedobijajedna ishranjuje embrion, kasnije fetus, i ona je ta koja matrica sinhronijskog reda, nazvana Tzolki ima uticaj na konstituciju, jaHinu i vitalnost. Ona Njime na poseban naHin pratimo linearnovreme daje autentiHnost svakom biBu. Na postnatalnu iz dana i dan. To se postie poznavanjem kinova esenciju uticaj ima ishrana, i sa njom su koji pretstavljaju kombinaciju tzv. Sol blisko povezani organi slezina i eludac, a PeHata i GalaktiHkih Tonova. Njih ukupno ima elemenat zemlja. Bubrena esencija pretstavlja Ali, . 6 0 2 sam kin je mnogo viwe od broja i imena. kombinaciju prethodne dve. ivotno je vana, On nam ukazuje na aktivaciju određenih delova određuje konstituciju osobe, njen rast , razvoj, tela, na usklađenowBu sa dnevnim i godiwnjim plodnost, seksualnost, trudnoBu, menopauzu frekfencama dana. Svaka osobaprema datumu , starenja. Vitalna energija ( Qi) je drugi aspekt rođ enja ima svoj kin. Njime se objawnjavaju naweg biBa, i na njega moemo uticati dnevnim, autentiHnost i snaga svake osobe. To je obiHno godiwnjim, cikliHnim akcijama. Esencija naweg newto wto u ivotu koristimo sa lakoBom, to biBasemenjasporije,uviwegodiwnjimciklusima je naw sopstveni poseban dar , sa kojim smo i Ovo je razlog zawto naw organizam nema iste mi dar svetu . Tako npr. za utu Zvezduto su funkcije, a mi se ne oseBamo isto u razliHitim lepota i umetnost, za Planu Rukuisceljenje i fazama svoga ivota. Treba to prepoznati, i kreativnost, za Beli VetarreH i lakoBa kretanja treba znati koji su naHini da obnovimo svoju . Najzanimljiviji mi je zdravstveni znaHaj i esenciju, jer, ona nam između ostalog donosi i oslikavanja znaHenja kinova na telu, u danu, u y put u srediwte naweg biBa i ivotnu mudrost. godini. Interesatno je jedno od engleskih imena Jer jedan od aspekata naweg biBa jeste i dublje razumevanje ivota i nawe uloge kako u njemu Kalendarom 3 1 luna 82 dana, Dreamspell. On govori o verovanju da svi spavamo u jednom takoinaZemlji. zaHaranom snu, i da su nam potrebne određene ZawtoHestokaem,kakotokomsvojihtretmana,alatke (koje on prua) , da bismo se probudili i i vebi medicinskog Qi Gonga, da su bubrezi zajednoodsanjalijowlepwi,uzviwenijisan. veoma vani i da treba raditi na njihovoj vitalnoj energiji i oHuvanju Jing-a esence) ( . Kako se bubrena vitalna snaga i esencija umanjuju Oktobar je moje najslađe doba godine, najlepwi tokom godina, sa starowBu je i potrebnije mesec-wtozbogposebnihdatuma,wtozbogtoga posvetiti se oHuvanju zdravlja na ovaj naHin.wto U nasprirodasvojimdarovimapodseBa,kakav bubrezima stanuje i jedan aspekt nawe duwe. jeivotbogatstvoOna . jeDarnama,budimoimi GovoreBi jezikom kineske medicine, bubrezi su daryivotu . rezidencijaiprebivaliwtesnagevolje(Zhi)Ovo . je veoma vaan aspekt, koji nam u svakodnevnom ivotu daje snagu da y istrajemo, povuHemo kada treba, prevaziđemo nepovoljne okolnosti. Zhi karakter oznaHava i memoriju, pa se kae da bubrezi utiHu i na nawa seBanja i memoriju.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


88

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


89

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


90

RECEPTURA ZA GENERACIJE

PIvE: JASMINA STOJANOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


91

Dabistenapravilislatko,moratenajpredaskuvate nawisnovi.DobiBemoEnuglazuruisjaj,alisamo voBe. I da dodate zaslađivaHe. Ne morate beli mi Bemo znati wta smo sve podneli da bismo weBer, nije zdravo ni za duh ni za telo. Ali neku bili tako slatki. ZvaBemo se istim imenima, ali alternativumoetep biBemosasvimnoveliHnosti.

vta bi to znaHilo za ivot? I za nawe slatko koje I zapravo se moe reBi da za to slatko od snova pravimoodsnova.Otprilikeistoto:krozprocese, treba najvaniji sastojak y spremnost da se da bismo dowli do onoga wto elimo, nawi menjamo, prilagođavamo, puwtamo sokove snovi moraju da prođu kroz promene i razliHita ivota i snage i adaptiramo, pronalazeBi nove agregatna stanja kako bi se konaHno napravila stranenaweliHnostikojeBedoprinetikreaciji smesa u kojoj Bemo uivati. Tokom tih ivotnih elimo. kulinarskih specijalnosti, moramo da vodimo Recepturazageneracije raHuna i da temperatura ne bude prejaka, inaHe Be nam slatko zagoreti, da paljivo mewamo tuIma jow newto vano u ovom kreiranju. Moemo nawu strukturu i s vremena na vreme proverimo otkriti sjajnu recepturu za generacije dalismozadovoljnionimwtopripremamo.Onda dolaze. Kada pripremamo ono pravo slatko, u trebaidadodamonekizaslađivaH.Akonevodimo sveskama nawih baka, poutelim od vremena raHuna, moemo da odaberemo ono wto nam i listanja, ispisanim krasnopisom i mast najviwedelujeprimamljivoybeliweBer,kojikoje moe polako jenjava, nalazimo recepte koji su se da bude i beli otrov. Jow ako ga dodamo previwe generacijamaprenosilisakolenanakoleno.Nij y vuuh, napraviBemo prejaku dozu za podnetip svako slatko isto. Od moje nane uvek pomalo Zato je bolje videti wta je to wto nawe slatko od pomewano sa slatkoBom i bogatstvom gorHi, snova Hini slatkim ali i zdravim, da moemo u ukusa, ali negde povuHe jednu zasebnu notu po njemu da uivamo bez grie savesti, bez krivice, kojoj znam da je to baw njeno slatko. Od druge bezkajanja,aidagaipakneostavimopostrani bake se uvek zadri oblik smokve, bude jedra i jernamjepreviwezapodneti. kruta bez obzira na duinu kuvanja. Kada sam bila mala, u nekim kuBama, neka slatka su Moramo da prihvatimo da poHetne namirnice neBe viwe biti iste. Smokva, dunja, jagoda na bila previwe elatinasta, neka homogena bez strukture. Nekada ni kawiHicu nisam mogla da poHetku kuvanja nisu isto i na kraju. Jesu, ako ihtakonazovemo,aliunjimajesvepromenjeno.uzmemodslatkoBekojajepeckalanausnamap Od sastava, izgleda, ukusap Na kraju naweg Takoiovonaweslatkoodsnova.MirisaBenanas, ivotnog sazrevanja, goreBi na toj vatri strasti, liHiBe na nas, nosiBe sve nawe tonove i nijanse i eljeiprocesa,mewajuBisesaraznimdodacima, akogadobrozabeleimouBelijskimstrukturama sigurnoneBemobitiistikaonapoHetku.Nimi,ako ni ga dobro pomewamo sa energijama,

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


92

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


93

ostaBe utisnuto na nawoj koi i raznosiBeulazi se u odnose, da li otvorenost ka drugima, da univerzumima da prenosi priHu o ostvarenju. li dodiri koje razmenjujemo i zagrljaji ko Moda Be malo da gorHi, ili da vuHe na citruse, se prepuwtamo? Mnogo toga moete nauHiti moda Be krckati wumske jagode pod zubima ilio intimnosti. I slobodi. I prepuwtanju. Da li Bete se osetiti suvo grođe dodato kao peHat jeseni. iBi goli ili obuHeni. Da li Bete imati jednog ili vi Svakako BepriHatijedinstvenupriHuoNAMA. partnera.DaliBetebiratimuwkoiliensko.Sveto ijestevanoinije,anegdejedubokoregulisano Aakonismodobrekuvarice? stavkomodkojesepoHinje:gdesutigranice? Pomalo me brine ova tema, jer nisam baw dobraDaliihimaw? kuvaricap I dok pravim paralelu, pitam se y kako se odnosim prema svojim snovima danas? Dalitislueilitisluiwnjima? PriznaBuvam,odnekihsamodustala,nekesam Daliihpomerawsasvrhomikroznjihrastewi zamenila,nekihsamseumorila.Nijetobawtako naruwavawzbogdrugih? jednostavno u trci ivota kako nam se Hini na poHetku.Nijednoslatkosenijepripremalosamo, DalitiznaHeikoliko? u domaBinstvima. Neko je donosio kilograme voBa, neko je ljuwtio, poneko je ubacivao prste Gdejetvojprostorslobode? u werpu, neko je mewao. Te zajednice su sada Gdejetvojcentaruivanja? razbijene i kao da nam je preostalo da se sami bavimotimkuvanjemispremanjemidonowenjem Kudaidewakoneznawnigdesi? iprobanjem.Aprostojetunodasvespremimo i da nema nikoga da to proba i da se uveri u to Tako sam nekako shvatila da je dobro biti deo kako smo dobro sve umewali, pomewali i vewto celine,aliakoneznamokosmo,vrlolakoseutoj uobliHili. celinimoemoizgubiti.IakooseBamointimnost, slobodu, ljubav, pripadnost, nema potrebe da je Zato je vano da kroz taj proces prolazimo i sa drugim ljudima. Zato je vano i da sebe dokazujemo.Manifestacijasedogađakrozsvaku reH,pokret,pogled,povezanostsaprirodom. spoznajemo kroz druge. Vano je da saznamo gde je nawe mesto i ko vodi celu priHu. U redu je I nisam baw sprema da svoje slatko spremam dasmolideriiznamosvesastojkenapametine sa gomilom voBa kome ne znam poreklo. Ako trebanamasistent.Uredujeidaseoslonimonase veB krHkamo u lepljivoj masi od koje treba da iskustvaokolineidaupotrebimoinjihovevewtine. napravimonewtoukusno,ondavolimdatobudu KljuHna taHka razvoja nastaje kada preuzmemo dobresorte,bogatogukusa,idasedopunjujemo. apsolutnuodgovornostzasvojesnoveiodredimo Da to nawe slatko od snova bude jedinstveni putkojim idemo,samo ilisadrugima,aliutome kosmiHkiblendokomeBesetekpriHati. oseBamocelovitost,sigurnost,utemeljenost. Intimnost,wtajeto? Osim ako niste izabrali da napravite slatko od jedne jagode, viwnje ili smokve, jasno vam je da BeseuwerpinaBimnogovoBa.IdaBesekrHkati, sudarati, mewati. Da napravimo opet paralelu: tako Be biti i u werpi vaweg ivota. Sa nekim ljudima Bete se spojiti odmah, sa nekim kasnije, sa nekim prinudno, od nekih Bete beati, ali na krajusvegayuistomsteloncuisvioniHineistu priHuidoprinoseeljenomkraju. Ovog leta sam se na Adi Bojani u okviru Ada DivineAwakeningfestivaladubokozapitalawtaje pravaintimnost?DalinjuodluHujenawagolotinja koju delimo sa drugima, da li spremnost da se

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


94

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


95

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


96

VEŠTINA SANJANJA OTVORENIH OČIJU

PIvE: CECA MARJANOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


97

PHOTO: UNSPLASH.COM

Da bismo poHeli da stvaramo svoju viziju, ZatosamuveladasesvakenoBiprespavanja moramo da postanemo svesni svojih snova upomolim i prekrstim. Vano je znati da ako budnomstanjuinjihovesimbolike. nam se ne dopada ono wto sanjamo moemo da otvorimo oHi i postanemo svesni, pa onda Simboli su svuda. Sve wto doivljavamo da stvorimo sasvim drugaHije snove. odraavadeonas.KadanatajnaHintumaHimo stvarnost,ondauviđamodasanjajuBistvaramo Mojisnovieksplozijeavionabilisuodrazmoji svojsvet.Novisvet. podsvesnih strahova o letenju. Osvestila sam Jednom prilikom sam otiwla do jedne ene u toiuspeladauivamuletukadasamprviput putovala avionom.Bilojetokaodaimamkrila selo blizu Niwa. ivela je u staroj kuBi i bila je i kao da onaj sannikadasanjalanisam. poznata u selu i okolini po tumaHenju snova. Gestosamsanjaladaletimavionomikakoon Ono wto sanjamo je odbljesak onoga o Hemu eksplodira u letu. Budila bih se sva u znoju razmiwljamo i na svesnom i nesvesnom nivou. strahu.OdluHilasamdapotraimznaHenjetog Naw um ume da iskombinuje i da se poigra sna i dowla sam kod te ene. Prvo wto me je sa nawim iskustvom, nadama i strahovima pitalajekakvojebilomojejutro.IspriHala i otuda sam Hesto dolaze neverovatne slike koje jojdasamnaputudonjerazmiwljalaomnogo proivljavamo tokom noBi. Ponekad nismo ni runim stvarima koje su mogle da mi se dese svesni dubokih strahova wto ne znaHi da oni usput-dakolamogudasepokvareidamise ne postoje. Zato snovima treba priBi paljivo tu moe newto lowe dogoditi , kao i moj strah i pokuwati dokuHiti wta nam nawe nesvesno da me niko neBe pronaBi na vreme. Dok sam pokuwavareBi. joj to priHala, jeila sam se i plawila. Razgovor Dabisnovibilislatki,potrudimosedazaronimo sanjommijeprijao. u sebe i da se podesimo na frekvenciju Tada sam shvatila da moje putovanje do nje prijatnih misli. Moemo da postignemo sve simbolizuje naHin na koji hodam kroz ivot wto elimo tako wto Bemo verovati u san koji - Hesto gubim strpljenje, odustajem i tako elimo da iskusimo. Treba da ovladamo povređujem sebe. U silnojeljida shvatim ve wtinom sanjanja otvorenih kako oHiju bismo simbole iz svog kowmara, ja sam zapostavila kroz ivot koraHali wto svesnije. Divne i slatke znaHenje svog sna tokom dana. Fokusirala snovestvarajmodoksmobudni. sam se na negativno, privlaHeBi događaje koji Be potvrditimojestrahove. SeBam se svoje bake, ona me je uHila da se pomolim i prekrstim pre nego li zaspem. U molitvi bih obavezno molila za lepe snove.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


98

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


99

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


100

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „PLAVO“ MIE MEDAKOVIĆ

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


101

PLAVO POMEvALA SAM VEKOVE, MA ARSKU VARIJANTU SECESIJE SA RENESANSOM, BAROK SA MODERNIZMOM. MOJI JUNACI GOVORE vPANSKI, SRPSKI, FRANCUSKI, NEMAGKI, I TO SVE U PLAVOM I NJENIM NIJANSAMA. NA FOTOGRAFIJAMA DOMINIRA CIJANID, BOJA IZME U PLAVE I ZELENE, PODVUGENE SIVOM. MOJA MORA SU PLAVA KAO I VETAR, KAO I PROZOR, KAO BESKRAJ. PLAVA MI JE JASNA, PLAVA JE MOJA. IZNELA SAM SVET IZ SEBE, SVET KOJI POSTOJI TAMO NEGDE, VEĆ ZAPISAN I SAMO SMO SE PREPOZNALI. OVO JE PRIGA O SLOBODI, LAKOĆ I, MOĆ I TRENUTKA, OVO JE PRIGA O ENI U KOJOJ OBITAVA NEUKROTIVA SNAGA, KOJOM SE NAPAJA NA IZVORU PLAVE. TONOVI I FEKVENCIJE PLAVE GINE MOJ LET JE LAKIM, NEGUJNIM, A OPET SNA ANIM I NEPREDVIM. hPLAVO. TO NIJE BOJA. NIJE SAMO BOJA. IMA JE NAJVIvE NA SVETU: NEBO JE PLAVO I MORA SU PLAVA. ALI KAD ZAGRABIv MALO VODE U vAKU SHVATIv DA NIJE PLAVA. A NI VAZDUH NIJE PLAV, PROZRAGAN JE KAO I VODA. PLAVE BOJE NEMA. ONA JE NAvA UOBRAZILJA. TO JE ZNAK BESKRAJA.f BOvKO KRSTIĆ , PISAC. AUTOR: MIA MEDAKOVIĆ

Kada bi smo okupili 0 1 najmawtovotojih vreme, golica i aktivira dugmiBe veHnih, kojeznamoilikojesunampreporuHili sveprisutnih ne vrednosti.IzlobomhPLAVOf bi mogli izmawtati gde Be Mia dalje na Mia neskriveno inspirisana proHitanim svom putu stiBi, wta Be dosegnuti. Ona redovima,nesebiHnosanamapodseBai deEnitivno ivi u plemenu stanovnikadeliuvidznaHajabildovanjakontaktasa univerzuma. mikroimakrokosmosomkrozskrievene I dalje ima vewtinu i spremnost da se kanale i velike dubine. Predstavlja ih lako izdigne iznad perspektive u kojoj jezikom primenjivim u svim vremenima, jeivotborbaipreivljavanje,jowlakwe istovremeno, i dosledno i nepresuwno neoptereBenovidiizagrlidubljaznaHenja inspirativna, verna svom rukopisu, magdebilaimagdesezadesila. konceptuipresveganjenomputu. Za takav ivot bilo je potrebno negovati dosegnutu povezanost sa slikom iJELENA BLEGIA, poljemkojejeveBeodnje,zatojeinjena VIZUELNI UMETNIK energijadoslednoiznadenergijasukoba ikonFikata. Mia se ivotno kreBe tako lako i brzo da nam se njeno kretanje moe uHiniti nevidljivim, kao iluzija ali i kao san koji je postao stvarnost. Obezbedila je zaslueno ulaznicu za prostranstvo u komjeistinauvekjednostavnailepa. Odlomak o plavoj boji, iz knjige Vodolija, autoraBowkaKrstiBadelujeuniverzalno pokretaHkiipredstavljatemeljinspiracije nove izlobe. Dosee bezkraj, iskljuHuje

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


102

FREE STYLE

MNOvTVO BROJ #76, OKTOBAR 2021.


103

OBLAK KAO DAH

LAKOĆA POSTOJANJA E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


104

ZLATNI MASLAGCI BROJ #76, OKTOBAR 2021.


105

KAO NA FILMU

DRAMA E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


106

VRATA RAJA BROJ #76, OKTOBAR 2021.


107

BUDIZAM E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


108

ZENITIZAM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


109

SVETOVNO I DUHOVNO

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


110

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


111

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


112

SNOVI, MAŠTA, ŽELJE

PIvE: MAJA ENIS, DIPL PEDAGOG VLASNIK IZDAVAGKE KUAE ENCO BOOK U SLOBODNO VREME FOTOGRAF PHOTO: TATJANA PUPOVAC

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


113

Slatko od wljiva ili slatko od smokvi ne znamuHiteljimaizdala.Igralisuseiproveravalizn koje viwe volim. Miriwu na detinjstvo, na bakinu u poznatim Maksinim kvizovima. Svoje znanje i kuhinju, u kojoj se krHka uvek newtowporetu na , kreativnost pretoHila sam u originalne, druga uveknewtolepoislatko. i prepoznatljive knjige za decu. Nagrade nisu izostale. I uivala sam u tome, beskrajno. Moja A nawi snovi odHega su oni satkani, wta se to u deca rasla su zajedno sa knjigama koje sam njima krHka? Sanjamo li uopwte ili to rade samo stvarala i one su obeleile i njihovo detinjst deca? Mislim da svi sanjamo i sanjarimo jerPratila bez sam svoje snove i deHiju radoznalost i snovanemanilepoteivota. knjigesusesamonizale.. Snovi.satkani . odnawih elja,tenjiimawte,vuku Nedavno sam bila gost u jednoj beogradskoj nasnapredkrozsveizazoveivota. wkoli , pozvana da razgovaram sa decom na temu Kako nastaju knjige. Razgovor se naravno Mene, mene pokreBu i snovi, mawta i elje. Ceo prowirio i na druge teme, kao wt o to veB biva mojivotsatkanjeodmalihivelikihsnova, eljai kada su sagovornici deca, pa smo temu prowiril eljica . eljeisnoviseprilagođavajusvim ivotnim i na temu od toga wta Bu biti kad porastem do izazovima, iskustvima, preprekama, padovima i ostvarivanja nawih snova wta i nas pokreBe u usponima,alijuredaljenezaustavljivo. Kao ivotu . Pametne glavice, pametna pitanjap i devojHica sanjala sam da piwem knjige za decu. zastanew, deca te pomere, usmere da zastanew Miris biblioteke i papira wtampanih svee knjiga i razmisliw. I tako pita me tom prilikom jedn bio mi je najmiliji parfem. Mawtala sam i sanjala vtaBete Vi o tome. Ip snovi se ostvariwe u nekom sliBnom pametno dete, krupnih, sjajnih oHiju: sada kada ste ostvarili svoje snove? Pogledah obliku.Pedagogsampoobrazovanju,alievoveB je, zamislih se, da y stvarno, wta sad i da li sam skorogodina 72 samosnivaHivlasnikizdavaHke ostvarila svoje snove? StvaraBu nove knjige za kuBe Enco book. Svoje deHije snove pretvaram decu, mislim, ali to nije viwe ni san, ni izazov. Ili, u stvarnost. VeB dvadesetsedam godina piwem moda treba poHeti newto potpuno novo, newto i kreiram knjige za decu. Dve generacije dece drugaHije. sada. . . ili su poHeci vezani za mlađe odrastowe na knjigama moje izdavaHke kuBe godine? Moja deca su veB odrasla i osamostalila fEnco bookg. Dve generacije dece izgovorile su su se. Vremena imam viwe sada.. ali, nekako mi prve reHi, napisale prva slova i prve reHenice se Hini da su snovi odsanjani.. Ali ipak, da li su? pomoBu knjiga i vebanki koje sam kreirala vtajeto Noviuspesi, i u saradnji sa relevantnim struHnim licima , wtonasjowuvek pokreBe?

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


114

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


115

novanadanja,novestrasti,novauHenjaiznanja.i da se opustimo. Zanemarimo strah koji je Svetoilideotoga.Razmiwljala . samdugootom koHnicasvega.NeobraBajmopanjunausputne pitanjuiodgovorsamsamadobilaprowlegodine, ljude, poznanike,Hak i prijatelje koji nemaju za vreme korone. Korona nas je sve zatvorila razumevanja, i a imaju podsmehe i osuđivanja. jedina korist od mraka i straha Hudne i situacije Treba da verujemo u sebe, svoje moguBnosti u nawim ivotimabilo je to wtosu neki od nas i da ostvarujemo svoje male i velike snove. I svetlost potraili u savladavanju raznolikih, nekabuduslatki.Sada,godinuipodanaodprve novihvewtina,nadaljinu,uzpomoBizahvaljujuBi nastale fotograEje, jedan sam od fotografa TV internetu.Imalismovremenanapretek.Upisivali emisije fLady of wineg. Uivam, silno uivam, u smoraznekurseve.JasamputovalaposvetuD3 mojim fotograEjama koje su deo emisije, deo kanalima, upoznavala gradove i predele koje bih celikupnogdewavanja. Uivamuprisutnostimoje volela da posetim. Posmatrala sam svet nekim fotograEjenainternetu,nanajrazliHtijimmes drugim oHima. e lela sam da sve te lepote Zaustavljam trenutak dewavanja i pretvaram ga zapamtim, zaustavim, ovekoveHim. Spletom u vanvremenesku sliHicu i beskrajno uivam u okolnosti, baw tada, nasledila sam dobar fototome. aparatipokretaHkaenergijasestvorilasamaod ZadatakjesvakogHoveka,baremjatakomislim, sebe. Snovi dobiju krila ponovo. Foto Kurs za seceosvojivotrazvijaiuHiidauivautome. kursomnanizah,uspewnozavrwih.Nijebiloda lako, Da mnogo toga je trebalo da se upamti, savlada, razvija svoju autentiHnost, da se izrazi na naHinkojimunajviwelei.Davidisvulepotuoko godine Hinesvoje, sporije to ide, ali ide svojim sebe, u prirodi i u ljudima. Da sanja snove, uvek korakomiuivamutome.Sadagledamsvetkroz slatke snove i da wiri osmeh, dobrotu i nenost objektivfoto-aparata Haroban i je,drugaHiji,lepwi. oko sebe. Diwem punim pluBima i uivam u zaustavljanju treptajavremenanafotograEji.Trenutkapokreta, dodira. U ivam u lepotiivota. Mi smo sami sebi neverovatna pokretaHka snaga i samo treba da osluwkujemo svoje pozitivne emocije

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


116

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


117

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


118

STRPLJENJE & SAOSEĆANJE

PIvE: SOFIJA BOROJEVITY

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


119

PHOTO: UNSPLASH.COM

Za snove je potrebno strpljenje situaciji i kljuHnazastrpljenje.Jednaod saoseBanje.Tedvevrlinenampomau deEnicijastrpljenjakojujedaoFowers da ostanemo neni prema sebi na 0.52 godine je da je strpljenje karakputu ostvarenja ciljeva, a istovremeno teristka koju osoba koristi da bi dowla da budemo u kontaktu sa svojom is- doidejaipostiglaciljeve,asveusvrhu tinitomeljomipravcem. razvojaliHnosti.Tajrazvojjejakobitan SaoseBanje je, prosto reHeno, miran,zaopwtezdravljeirast. brian i prijateljski pristup - Glavna u situacija razlika između strpljenja i makojesukomplikovane.Prvenstveno samoregulacije emocija oslikava se u prema sebi, pa i prema drugima. MoB tome wto emotivna regulacija ima za samosaoseBanjajeutomedanaspov - cilj da suzbijemo ispoljavanje emocija eesaonimwtojenaweponekadtewko kojenisuuskladusanama,dokjestr da prihvatimo. Takođe nam nudi prist - pljenje viwe karakteristika momental up koji se razlikuje od toga da okreBe - nogpresekaiskrenihemocija. mo glavu od onoga wto nam pada Ono wto izdvaja strpljenje kao vrlinu tewkodavidimo. jeste to wto ono utiHe na viwe kogni PoHinjemo sa empatijom, oseBanjem tivnihfunkcija. povezanosti. Kada osetimo i primeti - Kao,naprimer,nadisciplinuiintereso mo koliko je bitna ljudska prisutnost, vanje i prelazi na viwi nivo mentalnih newto prelepo se desi y prestane dazadataka poput prawtanja, samokon postojioseBajirelevantnosti.Itada trole, sva dobrote, odgovornosti. Takođe, svojastremljenjavidimojasnoi - sa strpljenje os nam daje rastojanje između eBajemvrednosti. sadawnjesituacijeiciljakoje,ako - jesa fA man who is a master of patience isgledanoobjektivno,moedasluikao amasterofeverythingelse.gyGeorgemotivacija. Savile Najbolje rewenje je da prvo steknemo Strpljenje je jedan od najmanje - is uvid u to wto imamo ispred sebe i sa traivanih koncepata. Kada priHamo Hime raspolaemo. Zato je jedna od o nauHnim istraivanjima, Lavelock najboljih tehnika svesna panja - ili pri 5) 102 ( je pokazao da je svesnost o sutnost.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


120

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


121

Ako primetimo da upadamo u stanjena totalno nov naHin, da osetimo sveinu uma poput auto-pilota, moda je bolje dasvakogtrenutkaiiskoristimosveprilike is razmislimo kako da promenimo naHin na predsebe. kojiradimo,anekakodaneradimoikako PoHetniHkiUm bolje da uradimo zadatke ispred sebe.Kada vidiw situaciju kao da je prvi put, Kada nam se moda Hini da smo obuzeti tada moew da nađew sasvim nove ideje, mislima koje su bitnije od onoga wto - radi tehnike i rewenja. Sve postaje zanimljivo i mosada. novo,samimtimilakwejerjetadsveigra. Sediudobnonamirnomesto. Na primer, na mestu na kojem je previweObratipanjukakodiwew,kakvisuoseBaji buHno, moemo da vebamo pogled iz u tvom telu, samo je bitno da tebi odgov visine. Da vidimo koliko je realno ono wto araidasiopuwten. nam se sad Hini hitnim da moramo da Kada vidiw da te obuzimaju brige, primeti uradimo. Dakle, da li su te distrakcije - ih. re alne,dalijenamjetozaistaprioritetsada.Kada osetiw da si dostigao određeni vid mira, uzmi bilo koji predmet koji -ti je na ZastojemindfulnessmoBan? jblii. Baw zato jer nam omoguBava da pos - Posmatrajgakaodamuneznawnamenu, tanemo svesni nawih ideja vodilja kao kao i damuneznawporeklo. ometaHa. Odkogmaterijalajenapravljen? Pored toga, mindfulness nam takođe Kogjeoblika? daje uvid u to kako da stvorimo wansu da Kojajenjegovasvrha,zawtaslui? napravimo odnossa idejom, dajerazma- Zawtasvemoedasekoristi? tramosvesnoiprimenimoupraksi. Da li moda moew da mu izmisliw novu Sve je dakle u krugu. Hajde da prvo os - namenu? vestimo taj krug, da napravimo promene Prostoseigrajsanjim. kojesupotrebneistvorimonoviivotNe koji zaboravi - sve je igra. Svi mi imamo je udoban i autentiHan. Zato moemo pravo da na svet gledamo iz svoje pers da krenemo putem ljubavi prema svojim pektive. snovima i sebi. Postoje jedna veba koja UtomejelepotarazliHitosti. moedanampomognedaidejegledamo

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


122

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: BLAŽENKA BABIĆ BROJ #76, OKTOBAR 2021.


123

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


124

PROBUDI ME odlomak ( izromanafSanukamenug)

PIvE: ANA KOS FOTOGRAFIJE: BLA ENKA BABIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


125

Sve ga je ponovo vraBalo na dan kada je, Hezne za samo jednom kawiHicom slatkog. po ko zna koji put, poeleo da zauvek zatvori Slatkogodsnova. vrata ove kancelarije. Rad bez kraja, borba s mahinacijama, rat za pravdu.. Bilo je to suviwePrekinuo je ubeđivanja kolega da ostane, prekinuo njihovepriHeodrugaHijimvremenima za njega. I trajalo je predugo. Kako biti pravnik u bespravnojdravi? Modasuoni,pomisli,zaista,ljudibuduBnosti. Moda biisamtrebalodabudetakav.ModaBe Mislio je da nikad neBe mewati posao i privatniivot,asveHewBejehvataosebekako,u njegovadecapostatitakva..

sreddruenjasdeHacima,razmiwljaonerewenom, Poele da bar jednom ode kuBi bez nezakonitom aktu koji je ostao na stolu. Zakon pomislinaposao.UstadeiodluHnozatvorivrata je postao prepreka za sticanje bogatstva koje je zasobom. bilo tu, na dohvat ruke.. On je postao prepreka, PokuwaBe da stigne tu supu dok je jow znaoje. vruBa.. Moda,topla..ili,mlaka..bar. ZawtonijeotiwaoHimjeshvatio? Sa istom odluHnowBu zatvori i vrata lift Zawtosenijesetionjenetoplineiosmehanjihovih kadajeuwao. deHaka..tamouliftu? A tamo je veB stajala ona i obraBala mu Zawtojebioslab? seodnekudpoznatimglasom,ionosetikakotaj meki sopran lomi i poslednje parHiBe realnost Ilito,ipak,nijeslabost? njegovabojamagliiposlednjesenkesvesti. Modasuviweopravdanjapronalazizasebe? Moraojezaustavititajglas. Moda je, jednostavno, trenutak strasti bio jaHi Samojetohteokadasenagaoknjoj. odsvegawtojedotadaimao? A onda.. onda ne zna kako i kada su JaHiodposlednjegsastankanakomeje,napokon, seknude postale veHnost. Kako i kada ga je izneosveonowtosegodinamataloilounjegovim mislima. Na kome je, napokon, podneo ostavku, zgrabio kovitlac strasti, oslobađajuBe ener oslobodio i sebe i svoje kolege. Na kome ga je kojabriwesve.

prekinuozvuktelefonainjenzabrinutglas. Nijeznaodalijekrivototelokaoizvajano.. ili uaren pogled.. ili neki nejasan, zvuk od koga yHej,gdesiti?GekamotesruHkom.Supase mu se uHini da se vreme prelomilo.. ili je, ipak, veBhladi.. negdeuslutnjibiosvestandajetosamoobiHan trzaj lifta koji staje. I nijeHiji shvatao je to prst , Modajetobiorazlog. njegov ili njen, na okruglom crvenom STOP. I pitaosedalisuoHisamoelele,ilisunjenegole, Bawtasupakojasehladi.Supakojagodinama duge ruke zaistalizile k ka njemu. Mame li ga ili mora da se jede vruBa.. a nikad je ne eli, jer senude?

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


126

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


127

A, ipak, sve je bilo nevino kao san. sreBanwtojeima,ikakoneumedaivibez SanoenikojaimamoBdazasenistvarnost nje, i htede sve to da joj kae, ali su usne ipruimutudugoeljenukawiHicuslatkog. oblikovalenekedrugereHi: Sanoenikojasepredajelakokaodah,ion halapljivo nestaje u njoj, plaweBi se da se yPrevariosamte..danas. ne probudi, sam.. nad gomilom nerewivih yPrevariosamtedanas..Prevario akata..nadtanjiromhladnesupe. samtedanas.. Aondajeitonestalo.ProgutaogajeOdjednomjebrujalo,unekimrawtimovanim neodoljiv,ludritam.Sveunjemujeiveloza notama,sveokonjihizatrpavalogabolom jow jedan zamah.. i jow jedan.. i samo jow bezkraja,alinijemario.Nezasebe. jedan.. I viwe nije bilo vano da li je samo DalitereHi,kaouludiluponavljaon, san..niwtagaHekanajavi.. pitao se, ili se one kao eho odbijaju o zvuk *** stakla wto se zvonko rasprwi na sve wto su godinamastvarali. PriznaojeKsenijiisteveHeri. PovrediBe je, uplawi se! ZaparaBe Dok su deHaci bili na treningu, a ona joj nenu kou owtre ivice njegove izdaje mu prilazila s osmehom, dreBi u ruci dva koktela, u dugim, uskim Hawama koje su i nikada se viwe neBe tako cela belasati u nekaddavnozajednobirali.Gledaojeuivice njegovimoHimapunimelje..neutoljene. stakla koje se caklilo od kristala weBera, u A ona se nemo sae nad tim prozirne kolutove limuna.. u njene ruke.krhotinama . sna. isto onako gole i duge. Neka nepoznata poudaisijavalajeiztelaucrvenojhaljiniod milujuBesvile,haljinikojunikadanijevideo nanjoj.Plamenakosa,rasutaporamenima zvala je njegove dlanove i on pomisli kako odavnonijeprimetiokolikojelepaikolikoje

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


128

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


129

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


130

SUGARFREE FBC"r

Drx?: r"! E!oC"rl

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


131

C NLI LL LLML O I IJI: IL L NđIO JOLNđ, NđIO J NJNđ, IL L MLVJđLIO, MJIO LMJJP LIIVI NPLI. r O VJL O MOL O NL MIVO JO OLO O LVJIL LJđLLđO. tIVOOOLMNILNPLLJ, OPLJ LMJJ LLJđJ, NđIJ NIII, LNONđI NJNđ, O L VJ OđOMII MJNđIIL II ML LV VJ I LOI LOIVI NI IđMML NII. FL NO IL MJđL LJ, IMLđL L LNLIILVJNJJMLILIIVOđOMNđO MLLMLNđ. wLJ VJ NPIJ IL đJMIL J:VJNđLOJ đJI.FILLNJL (JPLđL PLđL) LIMJ LVJ I NO JNO NLNLLNđ JINL JLII OJ, I đJI. GIL JLIJ LNđIMIL NJ ML NI; L LL VJ OJ LđJVIL LINL đMI LL JLL LMIJ L ONLNđ. "JđJ NO, MJL, IJ đIO NLNLLNđ (NMIOIđO I đL I IOJ LL). tLL NJ ONOI JđILMJOIILIL,LJIOI PIMI L NJđO y đI OI J OJI I NJ MIđ O đJL JđI OMI. qOPI, LMLPLđL đNL J LVJ đ IđIM NL NJI MIVI L MILMP LOVI, đL L JLL đJL NII. DLJL JNđIđI NđII NI NO O LVI NO IIIII IMLMI,ONMPO MLMII OOLNđ JJI; IJ hIIJf oOLJ O đI NđII IVO NLNLLNđ I MILIMIVO NI MJOMLII. "JI NI IđMMLL NJđI VJ NOIVI. CL, LMIO JLPLL, I OPO JLL NđIJ, O LVJ NO LMJJL LO JNL OLNđ I JNđL MJI MIđ NLI , đMMIL

VJ OJ LNđIL PLJ NLNLLNđ I MJIđL MIOJVO LOVO NJđ. EJVNJ MJNđIJ, LJI đI MJVN NNđJ NMNI NO INLVIVIVL NI NđII NLI (MJL, ILMNI LNLLVI NJđI LJLNJđIOh"MJJNIf). EIOJ NJ I NJ O MILILNđ JMJLNđ NLI MVJ PLI LINLNđhFI : VJII,InLVJNđI!fNđ- I VJPMINđIMJINJđONLI hnVđ . J!f y đMI NJ L JMP; J NIL O NMPO LMJ MLđ MJPI JLNđ, JL ML IMIJ NLNđJJ MJ, NLNđJL LđL NđII . DMII LJLI MMLI VJNđIJPMNđLJOLNđ.GLVJOMIL NOMLđNđIJL MLVVINLVNPLLV MJIIJLV ILNđ JNJNL (LVJ NLV JNOđI L LVI ML NLJ). nOLNđ ILM, LV BI-8I NMLL IONJNJNNLVJ,ML OđOMO,MOđJJLIVJ,LMIJLMJ, MJVO, NPIJ NO IL MJMJNVI I LJLMMLNđIJNLLJ. FLLI LNONđL LđMLJ I IV ONI LNđI NO, IMILNIL,MJVILIMILII. wLJ VJ LNOJ I IđJMVII LđI,LNOJđILJIJNII, I J-OLNđ, I LđOJLNđ NJNđ O LVI O NJ JMJNđIL O IJJMJ, JNđIM,IJVNNJđ . BL,LNIIJNJđILJLL JNđI O JO VJ J LMI NI NLI, NPIJJđILMyNIIIJ, LJIJ, MJIJ MIJ LMJJP NPLI. GL VJ, JOđ, OI IIVI, NđIJ I MJJI (VJM NđLMJJL LMIOJI MLLNđ, NIIO OOLNđ). GIL NJ LMMIVO NNđJ JVI, OJMJI, MJLNđ LV LJI, OOIJ LJ,LMJJJ,LNđOIIđLNđ. 9II NL LMIJ LNOVJJ

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


132

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


133

đMJOđ LLLNđI, hJL NIIMJJf LJ đ VJI L II I MIMJIIJ đP LLLNđ. EIOJ NJ I NIL JNđL O NIIMJJ JJ LJđ MI NPL, I LJ đ ONJMIIJ OLLIIJ LJI O. C LLJ LLM LOIMI NPLLVI INLI OđOMIML,JNđLIILIO JPINđNPIJO,NđIO hLLđLJIf. rJVI MJđPL IđJMV: IJ IVJ đJJJ NJ I PLL MLIO; I NL NO LNI, IIđI NI IP PđJI. t LNJL đJ LLLNđI NL LO LNđIđ JJ JđIL MII. "đLM uMI (IONđMVN JOMLL, NPVIđIM LL), NJLJ ILIđLJOINIINđP LJđMILPLLMI,IOL VJ I NO IVJO INO I MJJ đIJ JINJ NđMIPLđJ, I I LOIVOONLNđJOOOPLL LđJJ y I O LV NO I I P JL JđL JI L INO LLMI y LMLJ, JI, JMJ, JINIJ J, JLMJJ NđOVJ, JNIMIJJ OJ. G NL, đJ đJJ JJ NO đI MOL JL LL đL LILNMPO,NNILLđI. 9IIđLMIOJL,VINLVJI VJNNILOJIINNIPIJ L JLNMJL IJNđI ONJPI: OJ O đJMIV NI MOI, OJ O IJ LMLNO NJđO ,OJOMJLJOMJLNđ (I hMJLJJf VJ LNL MJLIđNJMJtraditio). GIL, NđI LI MNđI NLI LNđIVJIIIđIJIVJJ y I NLV MI LVI ML IML JđLN, ML IJđ, ML LNJIV

JđđJđI JLO LMIO. GILI hILI đLf LVI NJ JLMIđL MI IL JMILI IđIMVII, J LNđLVJ L IMđMIML , NOIVL MOI (II VJ NđLIđL I NJ, O đL NOIVO, LOIIVO NđkPLI ). OLIVJNIL LPJI,JLVJLNIIVOI ONJMIIVOI: ML ILIJ IJđJ MLLNđ NIILNđ NJ LJOVO I I OOLNđ JI NI đPL ONML JML I O IVđJ LLLNđI. GI hNLf INOML NO NIđ, VJM L NILI đMIJ NILMIIIJ NL đJL LNđ OLMI; L J P, Lđ L JOONIyJNNJ.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE

, MJJ LJIP


134

FOTO: STEVAN ALEKSIĆ PHOTO: ANA BATRIČEVIĆ BROJ #76, OKTOBAR 2021.


135

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


136

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


137

VERUJEM DA SE SNOVI ISKRADAJU IZ OKVIRA SLIKA NANIZANIH IZA SKLOPLJENIH OGIJU. CURE KROZ PUKOTINE IZME U PODSVESNOG I STVARNOG I SUPTILNO BOJE JAVU. KADA SU BEG U TOPLU I SIGURNU PROvLOST, UPRKOS NOSTALGIGNOM TONU, MOGU NAM OBNOVITI ENERGIJU. KADA SE U SNOVIMA FRAGMENTI JAVE PRESLO E hPO SVOMf BEZ ( SAMO) NAMETNUTIH ZADRvKI I OGRANIGENJA, ONI POSTAJU IZVOR INSPIRACIJE. TAKVI SNOVI OTKLJUGAVAJU IDEJE KOJE U STVARNOSTI MO DA NE BISMO " SMELI" DA UVIDIMO, ALI KOJE SLOBODNO MO EMO DOSANJATI. AKO SVOJE SNOVE PRETVORIMO U SVOJ LAJTMOTIV NA JAVI, GRANICE SE BRIvU, A STVARALAGKI PROSTOR POSTAJE BESKONAGAN. ANA BATRIGEVIA

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


138

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: MAJA VUKMANOVIĆ BROJ #76, OKTOBAR 2021.


139

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


140

SREDIŠNJA PUSTINJA

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: MAJA VUKMANOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


141

NOVI ROMAN MIOMIRA PETROVIĆ A hSREDIv NJA PUSTINJAf JE AUTOBIOGRAFSKA, PUTO PISNA FIKCIJA NASTALA NA OSNOVU PIvGE VOG ISKUSTVA I BORAVKA U UAE. TOKOM DANA PREDAVAO JE FILMSKU DRAMATURGI JU, ESTETIKU I KREATIVNO PISANJE, A SVE OSTALO hODIGRANO U PUSTINJI I OKO NJEf STAVLJAO JE NA BELI PAPIR. INTERVJU ZA RYL MAGAZIN JE KRATAK OPIS IVOTA I DOSEGNUTOG ISKUSTVA U POS TMODERNI, ZARONJEN U PEvGANO MORE KROZKOJEJENIKLAhSREDIvNJAPUSTINJAf. ROMAN KOJI ĆE MO DA NAJVIvE RAZUME TI ONI KOJI SU IVELI VAN SRBIJE I KOJI VOLETI ONI KOJI ELE DA NOGOM KROGE U DRUGE SVETOVE. JEDINSTVENO I AUTENTIG NO ISKUSTVO NAvEG PISCA DOPRINEĆ vEM BOLJEM RAZUMEVANJU IVOTA KROZ KOJI PROLAZI JUNAK U SREDIvNJOJ PUSTI NJI. A KO JE ON?

-

-

ĆE E VA -

odloim, intelektualizujem i zanatski fowtet te sirove utiske. Dobro je wto sam ovako postu pio.

Otiwao si u Emirate hda ti kaput vidi putf, pro wetao si ga i sada sa ove distance kada bi ti se prilika opet pruila da li bi otiwao?

Prihvatio sam poziv Higher College of Techno logy, dravnog univerziteta, da tamo predajem Elmsku estetiku, Elmsku dramaturgiju - i kr tivno pisanje. Nisam znao na koliko vremenski idemo. Moglo je to da traje i due. Svojom vo ljom sam odluHio kada je postalo dovoljno - i ko risno. Ponovo bih otiwao. I, naravno, sigurno bi se ponovo vratio.

Emirati su digitalna pustinja, zemlja apli raHunara. Tamo je sve mewavina onlajna i-pe ska. Potpuna postmoderna. Nepregledno je to more ustalasanog peska. Na rubovima tog - pe wHanog mora su suludi gradovi.

Kada pomisliw na Dubai, koja je asocijacija pr upoznavanja sa njim i nakon upoznavanja?

Dubaisarazglednicajeonajidealni,simulakr buduBnosti,gradwiljaka,trnova - arhitekture u kome sve wtrHi ka nebu, prodire u trbuh-nebe sa, penje se ka Stvoritelju, ali mu istovremeno buwibubregeilislezinu,gradneboderakoji de jukaonamernousnopsakupljeneipremanebu Boravak u Emiratima u tebi je pokrenuo - lavi okrenutebodljesvihpustinjskihbiljaka.A nu razmiwljanja o nekim suwtinskim ivotnim - i ne temama. Kako si doiveo Emirate i sa kakvim drugi, Dubai iza kulisa je pravi grad. Musav dovrwen. Kao da se i veB odustalo od tog prospoznajama si se vratio u Srbiju? jekta. To je i scenograEja koji kao da je projek PoHevwi od konstatacije da je prava biograEja tovao reditelj Deni Vilnev za potrebe snimanj piscanjegovabibliograEja,svewtosamdoiveo Blejdranera 2049 kako bi doHarao megalopolis uEmiratimaionokakosumenedoiveliHinimi koji Be u bliskoj buduBnosti biti napuwten, a k se da je stalo u roman hSrediwnja pustinjaf je,koji opet,unekojludojsekundiprethodneljudske je nedavno objavila Laguna. To je jedan od mo - istorijebioreprezentativniuzorak-najviw jih liHnijih romana iz dve grupe razloga. - teljskih S jed dometa. ne strane, to je Hetvrta prozna celina u kojoj se Posle bavim susretom, ali i sudarom Orijenta - i Evrodve godine verujem da je pametnom Ho veku dovoljan konfekcijski turistiHki aran pe (hPersijsko ogledalof, hArhipelagf, hLibansko u trajanju od sedam dana kako bi uvideo da je letof). Moda je jedan moj prijatelj bio potpuno u pravu kada je pred naw odlazak u Emirate- resve ovo izgrađeno megalomanski samo da bi veB sutra bilo napuwteno. Nije potrebna neka kaodasamsvojimputovanjimairomanima - toli posebno koprizivaopustinjudajepustinjarewila dasadaprozorljivamawtadabiseutom- naHiH kanom trnju koje wtrHi ka nebu, pokuwaju da se prizove mene. Od Alira do Libana, u proteklih dvadeset i newto viwe godina kao da sam pre- igle zabodu u samo nebo, ugledala prolaznost i propast tog velelepnog ali, naalost, uzaludno pewaHio Levant. A onda sam se odselio 5.0 posla. kilometara dalje, na rub Arabije. U grad koji jeHuman madness, that’s Dubai. okrenut ka Iranu. Tamo negde preko pregreja O Hemu govori tvoj novi roman hSrediwnja - pu nog Indijskog okeana. S druge strane, iveti sa stinjaf? Arapima i Indijcima, Pakistancima, Filipincima, Irancima, Libancima, EgipBanima i Marokanci Oraznimpustinjama.Prvooonojprirodnoj, vi ma, Nepalcima, Sikima, Druzima, Nigerijcima, Etiopljanima i Evropljanima, a ne biti - naljivoj, propupustinji koja u svom minimalizmu, jer tovanju, u prolazu, to je zaista delenje istog - u pejzau hle nema šta da zapazi, okreBe oHne ja buHice na unutra, ka samoposmatranju, veHnim ba, iste muke i radosti. pitanjima. Čitava arabljanska pustinja je - ogr Čim smo se preselili,poHeosamdapiwemono - mna isposniHka kelija bez krova nad glavom u kojoj se preispitujete, nekada čak doivljavate liko koliko sam stizao, shvativwi da tu erupciju hprofetski tinitusf čujete glasove ( anđela ili de fascinacija,ukusa,mirisamoramdawto - presta mona, nikada ne moete biti sigurni) koji vas vim na papir. Postojala je opasnost da, ukoliko

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


142

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


143

upuBujuveBnegde.Emiratisuspojtebeskrajne, waHkom vrednovanjuživota, oni se prema ubopuste prirodne sredine i ispraznosti luksuznog gim Indijcima i Pakistancima odnose kao - pre života u kome se sve napinje i trudi da posta - ma svojim robovima. Sa EmiraBanima su snis ne American Dream, životunovcubezuloenog hodljivi, mada ih zapravo preziru, a samo zbog napora. njihove nafte mogu da tamo žive onako kako nisu mogli ni da sanjaju u Glazgovu ili -ManHe Junaci romana hSrediwnja pustinjaf y jedan u DrugojgrupipripadajunarodijugaEv steru. stvaranju nove, virtualne Jugoslavije, drugi kojiuprave male zajednice i koji se ne oseBaju prihvatanju lokalnog mentaliteta i vere, treBi u dobro u matrici ugnjetavanja manje plaBenog raspetosti između savremenog, demokratskog servisnog osoblja. Mene je junjaHki viwak - em naHina razmiwljanja i prezira prema- konzume patije pribliio ex-jugoslovenskoj hporodi rizmu y dospevaju u prostore liHnih, unutarnjih ne jezik ili obiHaji. pustinja svoje duwe. Naslov je metafora -za pu stinje koje postoje u samom savremenom čo- Da li u zapadnim Emiratima poHinje i zavrwava veku, ali i oaze koje se bore protiv politiHki - ovajko vek ili aktuelna civilizacija? rektnog života koji nam nameBe svet. To se tamo oseBa viwe nego u Evropi. Moda U romanu glavni junak je bez imena. Ko je on? baw zatošto se naizgled daleko bolje živi. Ali Ti? potrowaHki šuplje. i Emiratska civilizacija će ne stati nakon poslednje pewHane oluje. Pre toga Uvekjetako,uveBojilimanjojmeri.Uovomslu - Amerikanci će iscrpsti naftne rezerve i okren Haju, junak je mnogo blii autoru nego wto je to se nekog drugom regionu, svejedno da li da ga sluHaj u nekim mojim prethodnim romanima. potkupe kao EmiraBane ili bombarduju kao Ira Hane ili Srbe y i sve ovo u velelepnom Dubaiju hU pustinji ive oni koji morajuf - rekao si na postaBe turistiHka destinacija za pervert promociji svoje knjige. Ko to mora i zawto? newto nalik aranmanima koji se u poslednje vreme, čitam, prodaju za vikend uČernobilju. Ne samo oni koji moraju, veB i oni koji žele i oni koji misležele. da Svakako sam ja u ovoj treBoj Čini mi se da će biti izvanredno nadrealno- i pri kategoriji. Ono što ih razlikuje jeste stepen - mamljivo no u bliskoj buduBnosti bazati po gr stalgija, u mnoini, koje oseBaju. Ili ne. Britanci čijesusoliterepewHanedineprogutaledotreBe, je nemaju, recimo. Oni toliko paniHno bee iz četvrte etae. Tada će, čujem jasno veB danas, Velike Britanije da tome nema premca u Evropi. turistiHki vodiHi pripovedati da je jednom jed UAziji,IndijcisuonikojibiuHinilisve-dase nikapokuwao da prevaziđe usud nadiruBeg narod da ne vrate u Indiju. Ostali oseBaju dert iakopustinjskog su peska i utekne od pewHane oluje u tamoipodvadesetgodina.Tojeonolikonostal - nebo, ali desilo se veB newto, nekakav kolateral, gija koliko je drava iz kojih su ljudi dowli - tokom u pukoga su se prvo kuBama vratili izmuHeni stinju.IsvismomitamodeonekogtrgovaHkogIndijci, Nepalci i Filipinci da bi za njima kr karavana, probijamo se iz nekog materijalnog le njihove brutalne gazde, EmiraBani. ćeOni se interesa po pustinji. Sve tamo putuje, klati sei skromno, bez mnogo pompe, vratiti tiho - u pu sporo poput kamile, ne zadrava se. Ne moe stinju, gde će ponovo živeti onako kao što su se pustiti korenje u pustinji. Na nekim drugim vekovima živeli. podruHjimaimoe,uEmiratimaimateutisakda su i Arapi u prolazu. Koje je boje pustinja koja ti je bliska srcu?

UEmiratima,kadagovorimoostrancima,mogu Pustinja u emiratu vara ispunjena je peskom da žive ispunjeni iskrenim zadovoljstvom samo boje slonovaHe, tu i tamo pomalo boje vanile. dve vrste od Boga stvorenih ljudi: oni jezivo Taj pesak Arapi zovu ramlun-hawinun.To je - kru gladni svega, pridowli sa ivice egzistencije, i pan, owtar pesak Hija su zrna velika poput tr oni odavno potpuno pervertirani, emocionalno Bine zrna grawka. Za vonju je odliHan i prepo raskorenjeni od sebe i sveta, odrođeni od-boruHljiv,dipomsenajboljeslajdujebawna - rama anske ideje o čoveku, nestrpljivi da negacija lun-hawinunu. Gak i kada hodate preko njegovih ljudskog života najzad zavrwi svoj proces koji leđa, on zveHi poput Ene staklene prawine i ima svojim ponawanjem i moralom nenamerno- pot teutisakdasekristalibranetihtihim,ali pomau.Sadistiimazohisti.TaHnije,Indijci - zvukom, iEn Hija je frekvencija ipak prezahtevna za glezi. Sticajem okolnosti i ja neko vreme. ljudsko uho. Ko su hljudi meduzef i po Hemu se narodi sa Balkana razlikuju na tom prostoru? Meduze, zbog svog bledog tena tako nazvani su prvenstveno ljudi iz Komonvelta i ono newto Amerikanaca. Britanci, Australijanci, Afrikaneri, Kanađani. ( Škote, Irce i Velwane nikako ne bih stavio u tu grupu, da budem precizan, oni su sliHniji nama. Čast ) izuzecima, ali meduze su upravo ti sadisti i samoivi ljudi ogrezli u potro

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


144

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


145

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


146

ODSANJANI SAN

PIvE: ELJKA VELIGKOVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


147

SnovisuuvekpovezanisanawompodsvewBu. deset sati uveH e, kada smo se poslednji put Od Frojda i psihoanalize imamo drugaHije Hule. Sa druge strane, moj odgovor , priHaBew razumevanje svojih snova. Radimo sa njima.mi sutraf, odgovor njene devojHice koja u tom Ako sledite Frojda, nawi snovi su potisnute trenutku, baw zbog snova najlepwih na svetu, elje i nagoni naweg nesvesnog. Oni se gurajunije mogla da zamisli da sutra njena Likica u svest tokom sna, ali su toliko iskrivljeni neBe moBi da joj ispriHa svoj san, iako mi je cenzurisanom psihiHkom silom da obiHno pre par dana ispriHala neverovatan san kojim deluju apstraktno, Hudno ili Hak apsurdno. jeodsanjalaodlazaksaovozemaljskogsvetai SnovisuHestoiskustvaieljekojeustvarnosti krozsvojanđeoskiosmehzelenihoHijuupravo nismodokrajaobradiliikojesedaljeobrađ touju nagovestila onako stidno i skromno, kako u snu. Kada analiziramo svoje snove, boljesamo ona zna. KljuHna reH tog neverovatnog upoznajemo sebe. Sa njima moemo iveti sna je bila VASKRS, a kljuHno znaHenje da Be svesnijeukolikonanjihobratimopanju.se moja mama ponovo roditi. Ona je slutila da odlazi i napuwta uskoro svoju devojHicu, VelikiElozoEpoputNiHeaivopenhauerasuali se tonijehteladajojkae.Tog.0maja 1 . 9 1 02 bavili podsvew ć u. Postati ono wto jesi jedan je godine,maminisnovisenisupretvoriliuslatko od njihovih principa. FilozoEja je takođue rano ovoj realnosti za mene, njenu devojHicu, prepoznala znaHaj snova za razvoj volje, sa maminisnovisupostalistvarnost.Tasvarnost motivimazarazvojsopstvenihpotencijala. koju sam spoznala tog.0 1maja9 1godine, 02 uHinilajedaumremidaserodimuistomdanu Snovi.da . lidajuznakdanavremereagujemo iopetisvezahvaljujuBinjoj-mojojmami,koja i pretvorimo ih u najlepwe slatko na temeljima je tada odluHila da me Huva 42 sata i da sve iskustva ili su proviđenje? Na pomisao o snovepretvarauslatko. moje njima, prvo i uvek Hujem njene reHi, Likicine reHi,reHimoganđela Huvara,mojemajke,,sve KakojesvepoHelokroz seBanjaseprelamaju sam odsanjalag, tog. maja 9 . godine, 9 1 02 oko najlepwe slike detinjstva - mamin osmeh

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


148

svuda i na svakom koraku, Karađorđeva ulica, Svi su govorili , kako ste slatka porodicag y Dunav, ta vragolasta nevaljala devojHica koja upravo ta klju H na reH od koje sve potiHe i koja je ljubimica svih i uvek u centru panje, tako određujenawesnove.Svikau:, eljka,mama nenaajaka,takokomplikovana.Sam . dolazak ti je bila prava dama, divna ena, tetka Joka, na svet tog vragolastog biBa je namuHio moju kakvaena,kaostenajaka,nemojdasituna, mamu, rodila sam se carskim rezom, nisamonatonebivolela.g. yzahvaljujuBitojHeliHnoj htela ni tada da se razdvojim od nje.. Sa lejdi,jasamtowtojesam. godinu i po dana kada sam dobila prvu plavu vta su snovi.. stvarnost ili iluzija. ne . haljinicu bez leđa od nana Dare i nanulice na optereBujte se time, samo budite najbolja wtiklice, te nemirne plave loknice koje padaju preko male glavice sa braon okicama, kaeverzija sebe i ne Hekajte sutra, uivajte u tetka Marija mami: , Joko, moew ti da rodiw trenutkujersutramodanikadaneBedoBi. jow hiljadu dece, ali kao ovu malu nikadag, a Sva- iskuwenja na putu zvanom ivot su me onda moj profesor sa Ekonomskog fakulteta ispit Ekonomika preduzeBa - ,ova mala Be bitisamoojaHala,uHinilaneuniwtivomisposobnom Hudog.Svitiljudinamomputusupomagalidadasvakisvojproblempretvorimupobeduida posle svakog pada ustanem nikad jaHa, lepwa svoje snove pretvaravam u slatko. U biti svih i pametnija. Lepota tela je odraz nawe duwe, a snova je ona, moj an đ eo Huvar, zahvaljujuBi kojojmisesvelepodewavaikojamojenajtee snaga vere i duhovne moBi je upravo ono wto nawesnovepretvarauslatko. trenutke pretvori u najlepwe, zahvaljujuBi tome wto je bila tako boanstveno dobra, Od rođenja me je ivot prvo mnogo mazio, a jedinstvena i neponovljiva, svima je pomagala onda bacaoopodizahvalnasammunatome bez razmiwljanja i nesebiHno, uivala je ui jer sam sada najbolja verzija sebe, a oseBam davanju.Kaemojtata-,tu đ asreBag.Ne,toje danajbolje tekdolazijerjatakoelimitakoBe upravo nawa sreB a i zato je Bogica pozvao da biti. u iva u najlep wim cvetnim poljima i najlep wim haljinama, a uvek je imala stila i to njeno Naputusamdapostanemtowtojesam,wtobi ponosito dr anje gde god da se pojavila nije rekaoNiHe. moglodaostaneneprime B eno,niuEvropi,niu Beogradu, gde su je pravi beogradski wmekeri Na alost, dobri ljudi su uvek okrueni i zlim togvremenakadaprođ e nazivali Ava Gardner, ljudima, to su iskuwenja kao u borbi Boga i Katrin Denevp Tako skromna, a tako mo B na i neHastivog, ali Bog uvek pobeđuje i uniwtava tako nesvesna svoje moB i da snove prepozna satanu iz korena tako da, dobri ljudi, budite i pretvori u slatko. A mogla je sve i znam da spokojni i sanjajte otvorenih oHiju i uvek s sada u iva i poma e mi da snove pretvorim u trudite da uz pomoB Boga, ljubavi, vere i nade slatko i upravo zbog nje i zahvaljuju B i njoj B u svojesnovepretvarateuslatko. svesvojesnovepretvoritiuslatko. Puno ljubavi i lepih misli od vawe eljke nevaljalemaminedevojHice!

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


149

PHOTO: UNSPLASH.COM

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


150

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


151

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


152

SEĆANJE IZ SNOVA

PIvE: NAA HADISTEVIA

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


153

Ukus zimnice oboji list kalendara. Miris seIwla sam i sporednim putevima i preHicama, razlivainamalavratanajavljujejesen.OseBam ali nekako opet sam se ukljuHila na taj dobro treptaj vetra Hujem i wum liwBa. Velikawerpa trasirani auto-put. Kada se zapitam kako je nad vatrom sadri mnoge Harolije bakinih ibilo,reklabihpriliHnoisplanirano,akoizuz maminihrecepata. sporadiHnaskretanja. Zimnicanosisasobomduhmamaibaka,kao Sa strane gledano svima, kao i meni, bilo je isnovenjihovihmalenihprinceza. sjajno dok jednog dana nisam odluHila da zakoHim i izađem sa tog puta, shvativwi da to DevojHica, kojima su svi poklanjali osmehnije dok mojavonja,nijemojeputovanje. su ih mazili po glavi, u bezbrinom carstvu detinjstvakadajesvebilomoguBe. Bewejesen,dobazimnica,kadasekuvaslatko odsnova. Zato volim spremanje zimnice, jer je to za menevelikalaboratorijaseBanjaisnova. Uz veliku podrwkuHarolije iskonskih recepata sapoHetkapriHe,skuvalasamsvojeslatko. Ginimi se da mi je u tom periodu samo malo penjanje na prste omoguBavalo da deHjimZasluHajdavamtrebarecept,daBuvambazu, nosiBem dohvatim oblake ili, noBu dokavidodajtenewtosvoje. wetam, moji Huperci kose vode razgovore sa Glavni sastojak jeste odluHnost uz dodatak zvezdama. drugog - hrabrosti. Uz dugo kuvanje i stalno Kada se desilo ne znam, kau da je to svet mewanje, tegla je gotova. Na mojoj pi we LIKE odraslih, ali mislim da je to mnogo PILATES pre STUDIO. odrastanja, kada ti svi poHnu upuBivati ozbiljnije poglede ili iste takve pogledeStalno samo ga dokuvavam i Hinimi se da sam postala bawvewtautome. bezbezbri nog osmeha.Kadatinasvakotvoje pitanjekauneilinemoe.Takomalo-pomalo Ne moram da seipenjem na prste da bih itipostanewozbiljnijij,osorniji,nezadovoljnijii dohvatila nebo i zvezde, samo pruim ruku i sveono wto ranijenisibio. dohvatimihkadzaelim. v to viwe poHnew da hodaw malo nie, oblaci ivim svoj ivotsladak od snova, a kako bi postajusveudaljeniji,iuprkossilnompenjenju na prste, pa zatim wtikle , ono ostaje negde moglodrugaHije? visoko. I tako, ivela sam ivotili sam gaivela po nekojinerciji,madamodanebawupotpunosti jersamuspevaladaidempozacrtanomautoputuivota.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


154

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


155

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


156

SLATKO OD SNOVA

PIvE: DEJAN HALAJ

Kako je to biti trener? Fitnes instruktor? v ta to Pre nego wtosam postao trener, bio sam znaHi iwtapodrazumeva? Za nekoga je to opis profesionalnisportista,wampion atletiHar, drave posla kojim se bavi, nekome je to hobi, a veBini koja viwe ne postoji. Sanjao sam da idem na je asocijacija na zdrav naHin ivotai bavljenjeOlimpijske igre. Mawtao kako trHim sa grbom psiho-EziHkim stanjem tela. I meni je do skoro svoje drave i ponosno je predstavljam u svetu. tako izgledalo, a onda sam shvatio da je to mojNaalost,tajsannisamdosanjaozbog povrede ivot. Da, ja ivim tajivot, ivot Hoveka koji i manjka Enansija sam napustio profesional iz dana u dan motiviwe druge da se pokrenu iz sport. Posle nekog vremena rewio sam da neke lowe ivotnefaze, da izvuku ono najbolje iz pređemnadrugustranuterenada - budemtrener. sebeidapokausebidavrede.Istovremeno,toi Smatraosam,asmatramidalje,dajetrenerneko menepokreBe,hrani,motiviweiteradanastavim ko je, pored roditelja naravno, jako bitan wraf u dalje. ivimo u vremenu koje nam nameBe jak odrastanju dece i njihovom formiranju. Da l ivotni tempo,kojinamnaleđatovarikonstantanznatewta jenajvanijedetetukojesetekformira teret pod kojim posle određenog vremena svii poHinje da se takmiHi u bilo kom sportu? Pa pucamo. E, zato kljuHnu ulogu ima trener. I to podrwka. Razumevanje. Dete treba inspirisati da ne obiHan. Motivator. Psiholog. Prijatelj.na I tek svakom treningu elida bude pobednik, da na kraju instruktor. Jer trening je ventilshvati koji nam da ga uivotu Hekajujow tee borbe od je svima potreban kako bismo imali ispravan tihmukanatreninzimaitakmiHenjima.E,kadato balans uivotu. I nemojte sad da pomislite da shvati,visteuspelikaotrener, Hovek kaoOsvojili . je ovo neki reklamni tekst koji Be vas naterati da ste medalju i to onu najsjajniju. Izveli ste neku se posvetite sebi. Nije, ovo je tekst kojim elim, osobu na pravi put i ona grabi dalje zahvaljuj nakon wtoga proHitate, da sebe zapitate da li vama. se snovi ostvaruju ako verujete u njih, ma koliko A wtaBemo kada se na treningu pojavi ena u izgledalodajetonemoguBe. srednjim godinama sa ozbiljnim zdravstvenim

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


157

problemimaipogledavasuoHiikae:fPomozite Hak izaplakali,alisepredavalinismo.Jedanpad mi da se oseBam barem psihiHki bolje ako neznaHio bi dva koraka unazad, a vremena smo mogu EziHki?f Tada nastaje novi vid borbe. imali sve manje. I znate wtase dewava posle PoHinjewdaoseBawtakveljude,dasanjimadeliw nekog vremena? Opet se pojavljuje ona Huvena patnjuibolipokuwavawdauđewusrproblema, fvolja srcaf koja pobeđuje mozak i tera vas da iakosisvestandateproblemetinemoewrewiti. idetedalje.Uspelismoiizvozilismotutrkuod0 1 Alitusejavljaononewto,newto wto zovemfvolja kilometara. I nisam pogrewio wto sam napisao u srcag,pokreBusestvarisamrtvetaHke.Svimaje mnoini,iakojanisamvoziotutrkunabiciklu,al poznatodasetreningomluHiendorphinhormon samjevoziozajednosanjimusrcuinasvakom sreBe, ali kada se pomewaju jaka volja, sreBa,treningu u protrklih godinu i po dana koliko s zadovoljstvo i ponos, dođe se do pobede. Ta se spremali za to takmiHenje. Uspeli smo. Dowli ena je pobedila bolest koja je muHila. Pobedila smonavrhkojinamjedelovaotolikonedostino je svoje telo, podmladila se i psihiHki i EziHki. idaleko. I E,tojepobeda. ivotanadbolewBu,srca ne samo to, nakon par godina postala je deo nadmozgom,osmehanadsuzama,ponosanad tima koji sam oformio da se takmiHi u izuzetno patnjom.Aznatewta sedesikadaokupite5 -ak 1 zahtevnim OCRobstacle ( course racing) trkama ljudi iz teretane koji nikada nisu Hali uistr ivotu sa preprekama koje znaju da budu dugaHke i po nekuduudistancuipredstaviteimprojekatkoj 02 km. Ta ena je danas wampion svog ivota. podrazumevapripremuzanajteutrkunaplanini A ja sam ponosan na jow jednu sjajnu medalju u itouduiniodkilometara? 41 Svivasgledajukao svojoj ivotnoj kolekciji. da ste pali sa Marsa, ali iz strahopowtovanja ne smeju da kau. Ne veruju u to, ali za poHetak A wtaBemo kada vam na trening dođe dete od hoBedaprobaju datreniraju padavide.Treninzi 6godina 1 kojejeoperisaloobeHawice nakolenu su prolazili, a oni su i dalje sumnjali u svo i kojem je jedina eljau ivotuda ponovo hoda moguBnosti pred veliki test. Nisu bili svesni d normalno? Niwta, idemo opet u borbu. Podrwka je meni cilj bio newto mnogo veBe od te trke. pre svega. A onda i razumevanje za odre ene đ Jedinstvoidrugarstvotihljudikojeserazvilok postupke, jer to su deca. Njima treba panjataj i ceoprojekatpripremazatrkunadtrkama.Je inspiracija ujedno. Kako motivisati nekoga danjihovaslogaizajedniwtvoimmogudoneti samo ustane ako je pad neminovan? Kako objasniti pobedunatrci,pojedinacneBeuspeti,samotim. da nakon 0,5 1 neuspelih pokuwaja dolazi onaj Timjejakonolikokolikojejakanjegovanajslabi kljuHni? Onaj koji vam daje nadu da stabilno karika. I znatewta se desilo na toj trci? Pobedili stojite. Koji vam kae da ste ojaHali toliko odsmo. tihTimski. Srcem do kraja. Ljudi su shvatili silnihpadovadaihviweneBebiti.E,patujekljuHan da vrede. Prestali su da sumnjaju u sebe. Sada trener, odnosno Hovek , a pre svega prijatelj. Isti su oni postali pobednici. Pobedili su sami seb onaj koji vas je na poHetku doHekao na prvom Postalisu wampioni .Mojiprviekipni wampioni . treningu.Tajjesadatudavamdadodatnivetaru A sad da se vratim na poHetak ovog teksta. Na leđaipodstaknevasdanapravitekljuHniiskorak u ivotu. I to onaj pobedniHki. KojiBe vam dati onajdeokadasamsanjaodaidemnaOlimpijske nadu u bolje sutra. I da. To dete danas isto trHi. igre i ponosno predstavljam svoju dravu. Da li se san ostvario? Taj nije. Moda i sa razlogom. Za autobusom, u wkoli , za novim pobedama u ivotu. To je jedan od mojih pobednika. Moj Ostvario sam mnogo veBi san. Iz dana u dan pomaem ljudima da prevaziđu svoje strahove, wampion . pobede sebe, bolest, postanu wampioni . Postao samuspewankadasamprestaodatraimonowto HoBetedavamkaem wta jezamenebilamoda elimi poHeo da pomaem ljudima da postignu i najveBa pobeda? To je bio dan kada mi je na oniele Verujte . ljudimasakojimaradite vrata teretane uwao Hovek koji je tek napunio 30 ono wto isanjajtevelikesnove.OstvariBevamse. godina i otkrio mi da boluje od MLS-a multipla ( skleroza).Imaojesamojednu elju-dauspeda izvuHejednubiciklistiHkutrkuodkilometara. 01 Znate liwtase dewava kod ljudi koji boluju od MLS-a?Moedabudeblaegtipapoputzamora, vrtoglaviceidelimiHnoggubitkavida,Hesto avrlo se dewava da se desi ukoHenost, umrtvljenost ili slabostjednogiliviweudovakojasetipiHnojavlja najednojstranitelauistovreme.Takavsmoimali problemprednama.Ciljsmoimali,akakodoBido njega?Dewavalonamsedaimamosjajanperiod treniranja koji bi bio naglo prekinut strawnm napadomodkogabisemomakoporavljaodue vreme. Ali znatewtaje najvanije, nismo gubili nadu. Padali jesmo, posustajali nismo. Ponekad

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


158

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


159

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


160

ROLERKOSTER NA EMOTIVNOJ SCENI

JASMINA MRDALJ, ASTROLOG, BAHOV PRAKTIGAR, OLI LIFE COACH fSALON UNUTRAvNJE LEPOTE I SPOZNAJEg, fYASSESSENTIALg

Ove jeseni imamo pravi rolerkoster na emotiv - ena.To Be sedewavatiuglavnomuonimodnosinoj sceni. Uglavnom svi ljudi oHekuju leptiriBe makoji i nisunaiskrenimodnosimanizasnovani. cvetiBe, dok realnost nudi drugaHiju sliku. Svaki Sve wtoste gurali pod tepih sada se vraBa kao odnos, bez obzira koliko je lep i lagan u poHet - bumerang jow snanije. Onowtoniste razrewili, ku, ima svoje uspone i padove. Jow vanije jeste vratiBe se ponovo. Kraj septembra i sam poHe prihvatiti Hinjenice te kao sastavni deo realnog tak oktobra daje nadu i novu wansuda se osobe ivota. izmireilipronađukompromisnorewenje. - Iskor titedatumekaowto suseptembar, . 92 kaoii . 1 2. Venera,boginjaljubavi,lepote,privlaHnosti - oktobar iobil zatransformaciju,aliiaktivaciju ja,HitavejeseniBe biti na tankom ledu. Dok je u i zaljubljenosti unutar emotivnog odnosa. Tada znaku vkorpije , do 7. oktobra, mnogi odnosi Be imamo lepe aspekte Venere sa Jupiterom, Nepse zavrwiti ili radikalno transformisati, jer dalje kojikaudanemasluHajnosti tunom iPlutonom, viweneBemoBinaistinaHin.NeHijetajneifprljav idasutodanikojinosejasneporuke.Ulepwava vewgizlazenavidelo,kaoitamnestraneinajveBejteseinapravitekorekcijusvogimidailiizgl maneizvesnihosoba,pakouspedatoprevaziđe Iakonekidotrajaliodnosimogudaseprolongira i prihvati, takav odnos zaista moe i da potraje. jujownekovreme,odoktobra 7. do.novembra, 5 IakoneBetebitipotpunozadovoljni,moeteprav - neBeteviwemoBividetisebeporednekogakone iti kompromis da bi se odnos nastavio. U tom moe da vas prati ili ko nema sliHne vrednosti periodu,ljudi Be pokuwavatidamanipuliwuiucen - poputvas.Uovomperiodu,jasnouoHavatekoliko juju,jerseplawezabuduBnost,jerseplawe-prom vrediteikolikovasdrugiljudiuvawemokruenju

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


161

PHOTO: UNSPLASH.COM

odraavaju na kvalitetan naHin. Ovo je svakako jeodgovorNE,ondajevremezatransformaciju. period u kojem razmiwljate na dugoroHan naHin Umesto da oHekujemo da se spontano dogodi da li partner i vi gledate u istom smeru. I taman - Jar kadastepomislilidasesituacijastiwala,fslatko dasuse odsnovagkreirajtegasami.Venerau cu eli da vam pokae da odnos zahteva discipliodnosi stabilizovali, retrogradna Venera u Jarcu nuono iposveBenost,kaoiprihvatanjeodgovornosti vratiBeprowlostnavelikavrata.IskrsnuBesve za svoju liHnu sreBu. Ona ne zavisi od toga da li ioninakojestemodaizaboraviliipoverovalida Be se pojaviti idealan partner, veB od toga koliko ste okonHali te odnose. Ovaj period retrogradne vi moete da odrite nivovrednostikojeeliteda Venere shvatite kao period zavrwnice Histiliwta i . ivite. Kada traite fkrivcag zawto vam nije lepo, Sve wto vamsebudedogađaloneBebititektako, uperite prst samo usebe,jervistejedinikoji kr niti sluHajno izazvano, veB kao podsetnik da-lek ra ivot po svojoj meri. HoBe li biti slatko od sno cijanijenauHena.Sviodnosi Be seredeEnisatiili zavrwiti,alisavetjedanedonositeishitrene - vaili zaklhaos-nanamajeiskljuHivo! juHkesvedo.5martasledeBegodine.Tada Bete lakwe moBi napraviti i radikalnije promene. Gitav ovajperiodjesteliHnaradionicagdesvakotreba da se zapita da li je ovoivotkakav elida ivii da li je to osoba pored koje elida se budi svak ogjutraisakojom elidastvara. Akojeodgovor DA,ondasamonapred,napravomsteputu.Ako

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


162

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM BROJ #76, OKTOBAR 2021.


163

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


164

ALTERNATIVE ZA DŽEMOVE I KOMPOTE

PIvE: TATJANA POPOVIA, HEALTH COACH FOTOGRAFIJE:IZ PRIVATNE ARHIVE

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


165

Pravljenjedemovaikompotajedeotradicije Sobziromnamanjakvremena,udanawnjevrenawegnaroda,kojenemoratedaseodreknete meveBinaljudikupujedemoveikompoteusu ukolikopraktikujetezdravuishranu,buduBi permarketima. da Glavnarazlikaizmeđukupovnih nezdravesastojkemoetezamenitizdravim-al idomaBihdemovaikompotajekvalitetsasto ternativama. jaka.Ukolikopogledatesastojkenadeklaraciji kupovnogdema,vrloverovatnoBete,pored Jowoddavnina,tokomletnjihijesenjihmeseci, weBeraizaslađivaHa,pronaBiiraznevewtaHke ljudisupripremalidemove,kompoteislatko. arome, O bojeikonzervanse. tomekakoseonipravepiwenamhealthcoach TatjanaPopoviB. Svakako,postojebrojnealternativekojemoete dakoristite,adaposlasticeidaljebuduveoma DemjeproizvodkojisedobijakuvanjemvoBa ukusne. uzdodavanjeweBera,kiselinaiponekad,pekti na.Dobroskuvandemimaboju,mirisiukus UMESTO RAFINISANOG vEĆERA voBaodkogjenapravljen.NajpresevoBekuva uvodinaumerenojtemperaturi.Ovojsmesise RaEnisaniweBerisenalazeugotovosvim dodajeelatinpomewansaweBerom,azatimi prehrambenimindustrijskimproizvodima,a weBer,kojijepomewansalimunskomkiselinom. Kadajedemdovoljnogust,sipaseusterilne naroHitoukupovnimdemovimaikompotima. PreporuHujemvamdauvekobratitepanjuna teglice.VoBekojesenajHewBekoristisukajsije, sastojkekojisuispisaninadeklaracijama pr wljive,borovnice,jabuke,jagodeidr. izvoda,kakobisteimaliuvidutowtaunositeu organizam. Poreddemova,ikompotisespremajuutoku letaijeseni,kadasunamdostupnebrojnevrste Naime,nadeklaracijamasenavodebrojneinfor voBa,poputjagoda,breskvi,smokava,wljiva, macije. Jed na od njih je ukupna koliHina ugljenih dunja,viwanjaidr. hidratatotal ( carbohydrates),wtosepotomdal deli na weBere, weBerne alkohole,vlaknaiskrob. ZadobijanjekompotavoBesekuvauve likojkoliHinivodesaweBeromilidrugim Ispodstavke, ugljenihidratignalazisepodatak zaslađivaHima,doksezaslatkovoBekuvasa ,odtogaweBerig,kojipredstavljasmernicukoli jednakomiliveBomkoliHinomweBerailimuns segramaweBeranalazina0g 1 datogproizvo komkiselinom.VoBesemewasaweBerom,te da. seostavljaprekonoBiilidaodstojinekoliko Budu ć idasusastojcinadeklaracijama-ispisa sati,nakonHegasetermiHkiobrađujenavisokoj nipremaprocentuzastupljenostiuproizvodu temperaturidoksmesaneprokljuHa.Slatkose mož etedaviditekojiproizvodsadr ž imnokuvaodređenovremenaniskojtemperaturi,doklako go še ć era. Na primer, ukoliko na deklaraciji teHnostneukuvainepostanepoputsirupa. prvommestumeđusastojcimastojiweBer,to na znaHidaweBeraimaviweodsvihdrugihsastoja kautomproizvodu. ALTERNATIVE NEZDRAVIM SASTOJCIMA

Naalost,proizvođčaiseveomač estosluž e Idemoviikompotiutradicionalnojkuhinji raznim trikovima, pa ne vode na ta č nu koli č inu nawegnarodaspremajusesavelikomkoliHinom erakojunekiproizvodsadr ž i,ve ćposebno weBera,wtonikakonepreporuHujem,buduBi šeć izdvajaju sastojke poput dekstroze, daraEnisaniweBerdokazanowtetnodelujena toznogkukuruznogsirupaidrugihvisokofruk dodataka, to š celokupnoHovekovozdravlje.veBerjepovezan takođejesuvrsteešć era,alitove ć ina ljudi ne sapoveBanimrizikomzarazvojsrHanihbolesti zna. i dijabetesatipa2.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


166

Postojipreko50nazivazaraznevrste e ćšera kojemoetedapronađetenadeklaracijama. Ovosunajč e šći: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

zovanommlekuijogurtukaostabilizator. Zaku ć nuupotrebu,pektinseprodajeu-obli kubelogilisvetlosmeđegprahailibezbojne teHnosti.

beliše ć er; braon šeć er; BEZ ADITIVA I KONZERVANSA kukuruznisirup; vo ć nikoncentrati; visokofruktoznikukuruznisirup; VewtaHkearomesekoristekaopojaHivaHiuku sa, dok vewtaHke boje nadoknađ uju boju koju med; voBegubiprilikomkuvanjaipripreme.Studijes saharoza; pokazaledaovebojemoguimatinegativanuti invertni e ć š er; cajnanawezdravlje,poputizazivanjaalergijsk sladilimalt,idrugo. reakcijakoddece. Oovojtemisamdetaljnijepisalausvojojknjizi Unastavkupogledajtenekolikozdravih,jednos VodiH , zakupovinuhraneg,ukojojmoeteda tavnihrecepatakojiselakoibrzopripremaj pronađeteimnowtvodrugihsavetaipreporuka kakodapravilnobiratenamirnice. KOMPOT OD DIVLJIH BOROVNICA

KaozamenuzaweBerupravljenjuovihtradicio nalnihposlastica,preporuHujemvamsledeBe Kadseueliteslatkogaistovremenozdravog alternative: deserta,iskoristiteovajrecept,zakoji jepo trebnodaizdvojitesamo0minuta 2 itrisastoj ● siroviorganskimed, kaydivljeborovnice,limunikokosovweBer. ● javorovsirup, ObeBavamdaBevamsedopasti. ● agavinsirup, ● kokosovweBer, Vremepripreme:0minuta 2 ● pektin,bezweBera. KoliHina:4 - porcija 6 PEKTINI ZA ZGUvNJAVANJE

Sastojci:

1wolja Pektinisuvrstarastvorljivihvlakanakoja se divljihborovnica,sveihilizamrznuti limun 1 yrendanakorai-3kawike 2 sokaodli nalazeuvo ć uipovr ć u.Prilikomzagrevanjau muna prisustvuteHnosti,pektinsepretvaraugel,wto 2kawiHicekokosovogweBera gaHiniodliHnimzguwnjivaHemzademove. Takođe,ovavlaknasepretvarajuugelunawem digestivnomtraktunakonwtoihpojedemo,tePriprema: nam,zahvaljujuBitome,pruajubrojnezdravst .U1 manjuwerpustavitedivljeborovnice,renda venekoristi. nukorulimuna,sokodlimunaikokosovweBer, teod svekuvajtenasrednjejakojtemperaturi, - pov Ve ć inapektinskihproizvodanapravljenaje remeno mewajuBi oko minuta, 8 odnosno dok se jabukailikorecitrusa,kojisubogatiizvoriovih smesanezgusneinenastanumehuriBi. vlakana. 2.Dobijenikompotostavitesastraneoko0 1 minuta Pektinseprvenstvenokoristiuproizvodnji hra daseohladi. Servirajte . 3 kompotustaklenojposudiiliwolj neidoma ć ojkuhinjikaosredstvozazguwnja posluite i uivajte. vanje.Dodajesekomercijalnoproizvedenimi doma ć imdemovima,eleimaikonzervisanim proizvodima.Takođesemoedodatiiaromati-

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


167

GIA D EM OD BOROVNICA

GIA D EM OD VIvANJA

Sastojci:

Giasemenkesupuneproteina,vlakana iomega-3,akadaihkombinujetesa antioksidansimaidrugimhranljivimmateri izvoBa,dobijateposebnozdravuiukusnu kombinaciju.

2woljeborovnica 2kawikejavorovogsirupa 1kawikasveeglimunovogsoka 1kawikaekstraktavanile ½kawikemlevenogcimeta 3kawikeHiasemenki prstohvathimalajskesoli Priprema:

Sastojci: 1woljaviwanja,sveihilizamrznutih 1kawiHicasokaodlimuna 2kawikeagavasirupa 2kawikeHiasemenki

.U1 werpisrednjeveliHine,nasrednjojvatri, kuvajteborovnice,limunovsokiekstraktvanile Priprema: od3do5minuta,mewajuBisvevreme. 2.Nakontoga,dodajtejavorovsirup,cimetiso, Staviteviwnje,limunovsokiagavasirupumanju teskinitesaringle.Dobijenusmesupomewajte werpu,teihkuvajtenasrednjejakojvatri,0 1 - 7 saHiasemenkama,pasvezajednoprespite minuta.Nakontoga,pomeritewerpusawporeta, ustaklenuteglu. Pustitedasemaloohladi,a saHekajtedasemaloprohladi,apotompomoBu zatimostavitetegluufriiderunajmanje - sat wtapnog vre mikseraizblendirajtesmesudoeljene mena.Ukolikodemnijedovoljnogust,dodajte konzistencije.Udobijenusmesusipajte2kawike jowHiasemenki. Hiasemenki,dobropromewajteiostaviteda sedemzgusneoko5minuta. 1 Ukolikoniste zadovoljnidobijenomkonzistencijom,dodajte jowjednukawikuHiasemenki.Dobijenidem prespiteustaklenutegluiliHiniju.Posluite palaHinke,galete,ovsenukawu,sveevoBeina drugenaHine.Prijatno!

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


168

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #76, OKTOBAR 2021.


169

PLAVA LJUBAV hPlavo.Tonijeboja.Nijesamoboja.Imajenajviwenasvetu:nebojeplavo imorasuplava.Alikadzagrabiwmalovodeuwakushvatiwdanijeplava. A ni vazduh nije plav, prozraHan je kao i voda. Plave boje nema. Ona je nawa uobrazilja. To je znak beskraja. Znak niHega. Sve druge boje imaju povrwinu a samo je plava nema; nema ni poHetka ni kraja. Ne moew je dodirnuti.Svebojezaustavljajuasamoplavavoodidalje,ubeskraj,uniwta. Pa bila svetla ili tamna, stvarala iluziju dana ili noBi, plava je podjednako nestvarna. Plave nema a nemoguBe je svet zamisliti bez nje. Plava je hladnaboja.Inemoewjedodirnuti.f BOvKO KRSTIA, PISAC ( IZ ROMANA VODOLIJA) fBlue.Itisnotacolor.Itisnotonlyacolor.YoucanEnditallaroundthe world: the sky is blue and the seas are blue. But if you hold some water in your hands, you realize that it is not blue. Neither is the air blue, it is transparentlikewater.Thereisnobluecolor.Itisonlyourimagination.It isasymbolofinEnity.g BY BOvKO KRSTIA, WRITER

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


PHOTO: MIA MEDAKOVIĆ

VIDIMO SE U NOVEMBRU

Profile for Refresh | Studio

RYL E-MAGAZINE, 76  

OKTOBAR, 2021

RYL E-MAGAZINE, 76  

OKTOBAR, 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded