__MAIN_TEXT__

Page 1

1


broj3

ISSN 2406-2030 IZDAVAČ AGENCIJA REFRESH, SUBOTICA

REDAKCIJA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ OGLASA

4

IMPRESSUM

DIREKTOR BORIS CUPAĆ GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ (ANIMA MUNDI) DIZAJN refresh.rs LEKTOR DIJANA KRTINIĆ DARA JELIĆ I MARTA VOJNIĆ PURČAR (za tekstove na engleskom) SARADNICI U OVOM BROJU DANIJELA ŽIVANČEVIĆ DRAGANA STOJIĆ BARTOLOMEO SMALDONE GROZDANA LUČIĆ LALIĆ MILENA NIKITOVIĆ JELENA MARTENS ISIDORA ANA STOKIN GORDANA CEROVIĆ DIJANA KRTINIĆ PHOTO ZOOM PHOTO - SUBOTICA PIXABAY.COM SRĐAN MEDAKOVIĆ IGOR MARINOVIĆ KONTAKT 063/353-756 life@refresh.rs facebook.com/refresh-your-life

AUTORI U OVOM BROJU

BROJ #3, APRIL 2015.

VLADA NEGOVANOVIĆ

NATAŠA FILIPOVIĆ

KLJUČEVI MUDROSTI, ENERGIJE, LJUBAVI 22

KLJUČEVI INSPIRACIJE, SVETLOSTI, MAŠTE 16

DANIJELA ŽIVANČEVIĆ

THIERRY FRANÇOIS

TRANSFORMACIJA 10

5RHYTHMS 30

DIJANA KRTINIĆ

DRAGANA STOJIĆ

USKRS 7

PUT DO NOVE MENE 42


NOVA JA Hej, osmehni se, pogledaj se u ogledalo, i šta vidiš? Vidim svoj lik, lik one devojčice sa malo više godina, sa istim onim zadovoljnim osmehom koji koristi kada osvaja, koji je njeno tajno oružje. Vidim boru više, koja je tu da potvrdi godine i genetiku. Vidim duh koji je snažan, jak, siguran. Vidim sebe kao novu, sa novim izrazom, novim pogledom, novom rečju utemeljenom na iskustvu, radu, samospoznaji i volji da budem još bolja. Tema ovog trećeg aprilskog broja e-magazina RYL je NOVA JA. JA koja sam podložna promenama, jer promene su jedine izvesne i prisutne. Menjaju me okolnosti, teren, geografske dužine i širine, jezici, kulture, običaji, pogledi, susreti. Jedino ne dozvoljavam da buka tuđih misli utišava moj unutrašnji glas i hrabro pratim svoje srce i intuiciju. Oni jedino znaju ko sam. JA, koja sam spremna da ostavim sve matrice građene kroz vekove mojih prabaka, baka, majki na patrijahalnom Balkanu. JA, koja odbacujem staro ruho, zadržavajući samo najbolje iz njega i oblačeći novo, nastalo kroz vekovnu promenu, ličnu transformaciju. Idem napred, menjajući se u ženu koju zahteva 21. vek. Ženu hrabru,

mudru, samostalnu, nezavisnu, sigrurnu, jaku, voljenju, nežnu, srećnu i zadovoljnu. Možda je ovo moje poslednje oblikovanje, a sve što se desi kasnije biće samo dorada postojećeg. U meni se mešaju krv mojih predaka, moja krv i krv mojih potomaka. JA sam prošlost, sadašnjost i budućnost. I kao takva, pronaći ću najbolju sebe i dati je svetu. Postanite izuzetne u onome što radite, volite, u onome što zavisi samo od vas. Jer promena kreće od nas samih. Ovo je broj koji vas poziva na transformaciju i promenu koja će vas približiti sebi. Ključne reči ovog izdanja su: preobražaj, transforamcija, metamorfoza, nova ja, u rečima naših saradnika psihologa, life coacheva, motivacionih trenera, umetnika. Dozvolite sebi da se transformišete na bolje. NOVA JA ima krila leptira koji se pokazuje u svojoj lepoti. Čaura ostaje iza vas, a vi smelo kažite životu kao što bi rekla Helen Keller: „Život je ili smela avantura ili nije ništa.“ “Life is either a daring adventure or nothing at all.” Anima Mundi

5


BROJ #3, APRIL 2015.

Bio sam i još uvek jesam tragalac, prestao sam da pitam zvezde i knjige, počeo sam da slušam učenja koja mi šapuće moja krv. HERMAN HESSE, DEMIAN

I have been and still am a seeker, but I have ceased to question stars and books; I have begun to listen to the teaching my blood whispers to me. HERMANN HESSE, DEMIAN

PHOTO: pixabay.com

6


USKRS

“HEROJ JE ONAJ KO IMA HRABROSTI ZA SVOJU SUDBINU” Ove reči Hermana Hesea podsećaju nas da svako može biti heroj, samo ako ima čisto srce i dušu. One su putokaz da možemo da otelotvorimo ideju hrabrosti, odvažnosti i snage u pričanju sopstvene životne priče.

PIŠE: Dijana Krtinić

One mogu da budu podstrek svima koji se raduju Vaskrsu – najvećem i najlepšem prazniku u hrišćanskom svetu, koji se slavi u spomen na značajan datum u istoriji ljudskog roda, na dan kad se zbilo čudesno vaskrsenje Isusa Hrista. Vaskrs u sebi nosi radost, pomirenje, nadu i slobodu, to je praznik ljubavi i mira, vreme kad se zaboravljaju ružne misli i dela, kad ljudi pružaju jedni drugima ruku pomirenja, sa tradicionalnim pozdravom „Hristos voskrse“ i „Vaistinu voskrse“. Vaskrs je uvek svečano i radosno isti, a mi treba da se probudimo i menjamo, da samima sebi pružimo ruku preobražaja, i da u našem liku uskrsne novo JA, novi čovek, drugačiji, bolji, mudriji za iskustvo ljubavi i vere. I zato, u vreme vaskršnjeg praznovanja dopustite da neko malo lično herojstvo i vaš život preobrazi u čudo!

7


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: pixabay.com

8


Refresh

your soul

9


BROJ #3, APRIL 2015.

Transformacija PIŠE: Danijela Živančević, spec. iz oblasti psihoterapije i savetovanja

Transformacija znači promenu stvari u nešto potpuno novo i drugačije. Prirodne nauke istražuju moguće transformacije nekih materija, tako su nam poznate transformacije šećera u alkohol, a alkohola u sirće. Takođe, kada jedemo hranu, ona se sukcesivno transformiše, fazu po fazu, u nove supstance neophodne za našu egzistenciju. Hrana se u stomaku transformiše u nešto drugo. Manje ili više, ove fiziološke mehanizme možemo uporediti sa psihološkim procesima, koji su zaduženi za definisanje slike o sebi, drugih ljudi i društva oko nas. Psihološki mehanizam koji vrši funkciju definisanja ove tri oblasti zovemo unutrašnja kognitivna mapa. Kognitivna mapa predstavlja opštu unutrašnju strukturu koja daje osobi opšti set percepcija, koncepcija, osećanja i akcija. Razumevanje ove unutrašnje psihodinamike izuzetno je važno, kako za razumevanje svojih akcija, tako i za razumevanje ponašanja i komunikacije u kojima osoba učestvuje. 10

Lična kognitivna mapa organizuje mentalne procese, a jedna od njenih najvažnijih funkcija je pripisivanje važnosti i značaja opaženog događaja, jer ljudi moraju da filtriraju stimuluse iz spoljašnje sredine kako bi napravili prioritete. Veoma je važno shvatiti da najveći deo vremena kognitivna mapa deluje na automatskom, nesvesnom nivou, upravo zbog važnosti brzine odlučivanja i delovanja. Dakle, kao što se hrana koju jedemo, kroz proces varenja, transformiše u druge oblike i sadržaje, tako se i stimulusi iz objektivne stvarnosti, putem filtera kognitivne mape, transformišu u lične doživljaje. Dakle, postoji velika razlika između objektivnog događaja i subjektivnog doživljaja. Jedno je objektivni svet kao takav, a drugo je naša mentalna reprezentacija tog sveta. Kada ocenjujemo da su nečije mentalne predstave stvarnosti u skladu sa samom stvarnošću, tada kažemo da je ta osoba realistična. Međutim, ljudi mogu da imaju neodgovarajuće predstave o nekim

važnim životnim pitanjima kao što je ljubav u partnerskom odnosu, seksualnost, vaspitanje i roditeljstvo, prijateljstvo i bliskost, uspeh i zadovoljstvo, rad i stvaralaštvo, novac, i tada kažemo da osoba iskrivljuje ili otpisuje stvarnost, odnosno da nije realistična. Dakle, važno je da osoba sebi tačno predstavi stvarnost, ali i da joj pripiše odgovarajući značaj. Zbog toga govorimo o racionalnosti. Osoba je racionalna kada ima tačne predstave o sebi, drugima i svetu, što je izuzetno važno, jer će se tada pojedinac dobro kretati kroz život, biće sposoban za spontanost, bliskost i dobre odnose sa ljudima, uspešan u ostvarenju svojih ciljeva, umeće da ostvari svoje želje i da oseti zadovoljstvo i sreću. Ovakav pojedinac će znati da rešava životno nužne probleme, ali i da izbegne ili prihvati nerešive probleme. S druge strane, ukoliko u kognitivnoj mapi ima puno netačnih informacija i zabluda o važnim životnim pitanjima, osoba će u tim oblastima lutati, biti neuspešna i nezadovoljna, zbog


PHOTO: pixabay.com

čega će kriviti druge ljude i sam život. Međutim, time sebi dodatno stvara još nepotrebnih problema koje neće znati da reši, izbegne ili prihvati, i zbog toga će imati različita neadekvatna neprijatna osećanja i raspoloženja. Jedini put za izlazak iz ovakvog neproduktivnog kruga je usklađivanje sopstvene mape sa objektivnom stvarnošću. Dakle, ukoliko stalno donosimo iste odluke u jednoj oblasti života, i kroz godine se ispostavlja da nam šteti, onda rešenja treba potražiti u sebi i promeni sopstvenih uverenja. Nažalost, mnogi ljudi to nikada ne učine. Mentalno funkcionisanje koje ne pravi razliku između mape i teritorije je veoma rašireno među ljudima, a dva su osnovna razloga za raširenost ove navike. Prvi je evolutivni, jer se u konzistentnosti kognitivne mape postiže automatizam razumevanja stvarnosti koji štedi vreme i energiju za ostvarivanje osnovnih ljudskih potreba, jer kada bi se ljudi stalno preispitivali u vezi toga da li su nešto dobro opazili, razumeli ili vrednovali, gubili bi puno energije na to. Drugi

Osoba je

racionalna kada ima tačne

predstave o sebi,

drugima i svetu...

razlog leži u doživljaju sigurnosti, jer se ljudi uglavnom osećaju sigurno kada veruju u svoju definiciju stvrarnosti, bez obzira na to da li je ona tačna ili netačna. Zbog toga čovek teži da stimuluse iz stvarnosti redefiniše i uklapa u svoje viđenje sveta.

Kada čovek počne da sumnja u svoje definicije stvarnosti, on oseća nesigurnost, ali to jeste i prvi korak lične transformacije, jer dok god razmišljamo na isti način, naše akcije će biti iste, a samim tim i naši rezultati. Promeniti lični život ne znači promeniti spoljašnje okolnosti, već promeniti lična uverenja, što dovodi do promene i u emocionalnim reakcijama, i na kraju do promene ponašanja, odnosno delovanja. Sve dok ne vidimo razliku između spoljašnje stvarnosti i naših ličnih utisaka ne možemo da vidimo gde se nalazi tačka moguće promene, gde leži mogućnost za rad. Dakle, nije moguće postići razvoj ličnosti bez transformacije kognitivne mape, jer i sama ideja transformacije bazirana je na činjenici da postoje različiti nivoi svesti, i odnose se na prelaz sa jednog na drugi nivo samosvesti. Niko ne može dostići viši nivo samosvesti bez transformacije unutrašnje kognitivne mape stvarnosti.  

11


BROJ #3, APRIL 2015.

12


BUĐENJE PROLEĆA U SELEVENJSKOJ PUSTARI A TAVASZ ÉBREDÉSE A SZELEVÉNYEN Selevenjske pustare su smeštene između naselja Bački Vinogradi i Horgoš. Rezervat čini 10 područja očuvanih prirodnih vrednosti (retke biljne i životinjske vrste vlažnih, peščarskih, slatinskih i stepskih livada) mozaično raspoređenih među voćnjacima, njivama i vinogradima. Karakterišu ih ekstremni prelazi: neposredno pokraj krajnje suvih peščarskih predela nalaze se vlažni predeli, močvare i slatine. FOTOGRAFIJE: IGOR MARINOVIĆ

13


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: Bojan Hohnjec

14


ona,

탑ena zmaj

15


BROJ #3, APRIL 2015.

INTERVJU: NATAŠA FILIPOVIĆ

KLJUČEVI INSPIRACIJE, SVETLOSTI, MAŠTE PIŠE: Anima Mundi

Nataša Filipović, dizajner, umetnik. Rodila se u Subotici, na severu Bačke, tamo gde se život odvija polako, po nekom ustaljenom redu i pravilu. Da bi nasledila porodičnu adokatsku kancelariju, studirala je pravo, ali srce i sudbina su je odveli putem dizajna i umetnosti. Veliki je značaj srca i duše u čovekom životu, te je njihov put i sledila. U svet dizajna krenula je kasnih devedesetih kroz šešire i lampe. Stvarajući svoje izmaštane predmete, znala je da je na pravom putu. Tako 1996. godine postaje član UPIDIV - a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine). Prvu samostalnu izložbu šešira imala je pre 20 godina, od kada postoji i njen brend NF hats. Kao mala, igrala je tenis, učestvovala na mnogim teniskim turnirima, i taj miris teniske šljake i dudove subotičke šume, usadio je u nju borbeni duh da se nikada ne predaje. Kada je poslovno bilo najteže, bila je najjača. Jer biti uspešna preduzetnica u Srbiji, nije ni malo lako. Danas je majka troje talentovane i divne dece, supruga uspešnog poslovnog muškarca i zadovoljna poslovna žena, koja sa ogromnom ljubavlju i tradicijom vodi svoj salon šešira NF hats u Novom Sadu. 16

Šeširi nisu samo modni detalj, oni su i umetničko delo. Žene koje ih nose veruju u glamur i filozofiju lepote. Da li žene u Srbiji vole da nose šešire? Zašto i kako baš šešir u tvojim umetničkim rukama? Žene u našoj zemlji sve više vole da nose šešire, jer žele da budu posebne, autentične, sa osobenim stilom. Kada sam počela da ih radim, a to je bilo pre dvadeset godina, situacija je bila drugačija, i tada su ih nosile samo one hrabrije. Danas, žene mnogo više nose šešire, i u poslednje vreme češće uzimaju one sa velikim obodima. Šešire sam počela da radim tako što sam učila zanat kod poslednje modistkinje Irene Balog u Subotici. To je bilo značajno iskustvo, koje sam posle nadogradila godinama rada u sopstvenoj radionici, istražujući razne tehnike. Kod nas, na žalost, ne postoje mesta gde se to može naučiti, kao što u inostranstvu postoje razni kursevi, škole i sl. Imala sam želju da malo pomerim granice, tako što ću klasične šešire na neki način “smekšati” i dati im savremeniji, mladalačkiji izgled. Moja ljubav prema dizajnu i stvaranju mogla me je odvesti i na neku drugu stranu, i sigurna sam da bih sa jednakim entuzijazmom dizajnirala garderobu, nameštaj, enterijere... Sa ovim proizvodom sam našla svoje mesto na tržištu, ispunila svoju želju za stvaranjem i istraživanjem koje i dalje traje.            Koliko žena mora imati hrabrosti/lepote da ponese šešir, i da li je on i tvoj modni detalj?   Moje iskustvo u radnji je takvo da zaista nije bitno koliko je lepa žena, da li ima ovalno ili okruglo lice, kakav


joj je oblik nosa... nego da li uživa da nosi šešire, da li se dobro oseća kada ih nosi. To je stvarno istina i presudno je prilikom nošenja šešira. Ja zimi nosim šešire malih oboda, ali volim i one sportskijeg izgleda, kao i neobične kape koje takođe imam u svom asortimanu.   Na tržištu su prisutni fascinatori. U kojim prilikama se oni najčešće nose? Fascinatori (vrsta ukrasa za kosu) su nešto noviji na našem tržištu. U svetu, posebno u Engleskoj, već su odavno poznati modni detalj. Često viđamo Kate Middleton kako ih nosi na odličan način. Na zapadu, dizajneri koji se bave izradom šešira, uglavnom rade i fascinatore, jer su i to, na neki način, pokrivala za glavu. Žene su ih u početku stidljivo prihvatale, ali sada se dešava da češće prodamo neki ekstravagantniji model od diskretnog. Uglavnom se nose za svečanije prilike i budu odličan detalj, pogotovo ako je toaleta veoma jednostavna i svedena. Tada je takav detalj na glavi prava mera i daje originalan izgled. Mi ih izrađujemo od različitih materijala (filca, sinamaja), a ”custom made” podrazumeva izradu po porudžbini od datog materijala, kako bi se sve perfektno uklopilo uz određenu garderobu. I bi svetlost! Davne 1998. godine, među prvima u Srbiji, počela si da proizvodiš lampe. Kada i kako je nastala tvoja prva lampa od ideje do realizacije?   Moja prva lampa nastala je 1998. godine. Mnogo sam eksperimentisala sa različitim materijalima i oblicima. Dobila sam zahtev da napravim jednu lampu i to mi je bio izazov. Na kraju je uspelo, a kada sam ovladala tehnikom, shvatila sam da je moguće  napraviti različite oblike, koji su pomalo bili svetleće skulpture u prostoru. Svetlo je prijatno, ambijentalno, jer je “zarobljeno” u transparentnom abažuru.   Gde si izlagala lampe, pošto su zbog svojih dimenzija i oblika i lepote, bile i jesu jako tražene?   Imala sam nekoliko izložbi lampi u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, a mnogo sam  sarađivala i sa arhitektama i dizajnerima enterijera, jer su lampe takve da su uvek mogli poručiti posebne oblike, boje, i uklapati ih u određene enterijere. Proizvodnja ovakvih  lampi je unikatna, sve se radi ručno, od varenja konstrukcije, do stavljanja troslojnog  abažura, i zato se rade samo po porudžbini.    Danas kada je sve industrijalizovano, unifikovano, isto, koliko slobodan umetnik može da dođe do izražaja? Mada dizajnerima/umetnicima nikada, ni u jednoj epohi, nije bilo lako.   U tom pitanju je zapravo i odgovor. Upravo je šansa umetnika i dizajera da u takvom svetu dođu do izražaja, jer uvek postoje ljudi koji ne žele da budu deo te unifikacije, već žele da budu svoji, posebni, pa u tom smislu i grade svoj stil oblačenja, svoj muzički ukus i dr. Kada pogledate,

PHOTO: Feđa Kiselički

u svetu svuda postoje veliki modni brendovi, šoping molovi koji su gotovo svi isti, ali uvek postoje i ulice gde možete pronaći dizajnerske radnje, neke male brendove i proizvodnje koje se prodaju samo u tim zemljama, nešto autentično i originalno. Umetnicima i dizajenerima nikada nije bilo lako, ali mislim da je danas takvo vreme da je razlika između uspešnih i manje uspešnih otprilike u tome koliko neko ima ili nema smisla za marketing, odnosno kako se neko predstavlja na tržištu, i kako uspeva da animira kupce i predstavi svoj proizvod kao “in” stvar. U današnjem svetu, svetu društvenih mreža, brzih komunikacija, mogućnosti su velike, ali ne uspevaju svi da se nametnu. Za to je potreban poseban talenat.   Kako započinješ svoj poslovni dan?   Raznoliko. Moj posao ne podrazumeva samo kreiranje i izradu proizvoda. Pošto imam radnju, imam i različite obaveze vezano za to, zatim se bavim i odabirom materijala, komunikacijom sa kupcima, marketingom. Kada bih radila u nekoj firmi i bavila se dizajnom, verovatno bih bila okrenuta samo tome, ali pošto vodim svoj posao, to podrazumeva i mnogo drugih stvari. Ono u čemu zapravo najviše uživam je kreiranje, a posebno volim rad u radionici koji mi nikada ne pada teško. 17


BROJ #3, APRIL 2015. PHOTO: Feđa Kiselički

PHOTO: Feđa Kiselički

18


PHOTO: Feđa Kiselički

Kako uklapaš porodične i poslovne obaveze?   Imam sreću da mi je radnja veoma blizu stana i to mi je značajno, jer imam troje dece, a posebno mi je značilo kada su bili mlađi. Privatan posao daje tu mogućnost da organizujem svoje vreme, iako nije jedostavno balansirati između porodičnih i poslovnih obaveza. Sada su deca već malo samostalnija i imam nešto više vremena da se posvetim poslu. Oni često navrate u radnju i drago mi je da tako mogu da nauče razne stvari, da vide kako se komunicira sa kupcima, da shvate šta znači voditi takav posao. Da tvoj život treba da stane na parče papira, koje bi glavne elemente i junake na njemu nacrtala? Junaci su moja deca i suprug, moji roditelji, sestra, drugarica iz detinjstva,  a elementi: dizajn, sport, muzika... ljubav, emocije, energija, rad, stvaranje.

PHOTO: Feđa Kiselički

19


BROJ #3, APRIL 2015. PHOTO: pixabay.com

20

20


on,

ostvaren i uspešan

21


BROJ #3, APRIL 2015.

INTERVJU: VLADA NEGOVANOVIĆ

22


KLJUČEVI MUDROSTI, ENERGIJE, LJUBAVI PIŠE: Anima Mundi FOTOGRAFIJE: Saša Negovanović

Vlada Negovanović, life coach, motivacioni i mentalni trener. Neko bi rekao da živi filmsku priču, a on smatra da je zahvaljujući radoznalosti, upornosti i hrabrosti, tu gde jeste. Rodio se u selu Gornja Trešnjevica. Sa četiri godine se sa roditeljima preselio u Aranđelovac, gde je proveo detinjstvo. Sa trideset godina odlazi u Austriju, u Beč, sa 100 nemačkih maraka u džepu i znanjem srpskog i ruskog jezika. Prve dve godine pod austrijskim nebom nisu bile ni malo lake, uči paralelno tri jezika: nemački, engleski, italijanski. Potom ga život vodi u Ameriku, u Los Anđeles, gde mu se rodio najstariji sin. Nakon američkog iskustva, vraća se u Beč, gde mu se rađa ćerka i, pre tri meseca, najmlađi sin. Sopstvenim primerom i životnim stilom pokazuje ljudima da godine ne igraju važnu ulogu u životu, već pravi ciljevi i istrajnost za njihovu realizaciju. U radu sa klijentima koristi svoje lične podvige. Niste lekar, a pomažete ljudima i oblikujete vrhunske sportiste i uspešne ljude. U 21. veku se to zove mentalni trener, life coach, motivacioni trener, širite pozitivnu energiju. Vi ste sve to. Koja Vas mudrost vodi ka dobrim rešenjima za sebe i druge? Moja mudrost se zove dobrota. Biti dobar ne znači biti naivan, već kreativan i produktivan za sebe i druge. U dobroti leži budućnost. Dobri ljudi imaju veliku količinu pozitivne energije i žive u balansu. Ljudi koji nisu dobri  žive  u frustraciji i vode permanentnu borbu sa drugima da bi dokazali svoju jačinu i postojanje. Znači li to da dobri ljudi lakše ostvaruju svoje ciljeve? Ne sukobljava li se to sa sve većim porastom egoizma među ljudima?

Ne bih rekao da dobri ljudi lakše ostvaruju svoje ciljeve. Poenta života i nije u tome da prečicom dođemo do cilja, već da se lagano penjemo ka vrhu i da uživamo u tom procesu. Naravno da je važno da taj put traje, da nam je lepo, da imamo dobar san, da imamo dobro mišljenje o sebi i o životu. Posmatram svakodnevno pohlepne ljude koji ne biraju cenu da bi ostvarili svoj uspeh. Ali niko od njih nije sretan, jer imaju lošu životnu kalkulaciju. Štede novac, a rasipaju se energijom. Na kraju su puni na bankovnom kontu, a prazni u životu. Smatrate li da je energija, i to ona pozitivna, ključ za srećan život? Može se živeti i bez nje, ali onda imate samo godine u životu, ali ne i lepotu. Ona nastaje kada ste zadovoljni sami sobom, kada ste prepuni ljubavi, kada volite i cenite druge ljude, kada imate

miran san, kada posedujete mudrost i delite je drugima. Sve to je izvodljivo samo ako u vama cirkuliše pozitivna energija. Objasnite nam kako možete da pomognete uspešnima da budu još uspešniji, a neuspešnima da dođu do uspeha? Ja još nisam sreo savršenog čoveka. Imao sam prilike da radim i da se družim sa velikanima filma, sporta, biznisa, umetnosti, i svako od njih ima bar neku slabost, ali im je jedno zajedničko - postavljali su sebi visoke ciljeve i tražili prave ljude da im pomognu u njihovoj realizaciji. Mi često mislimo da popularni ljudi imaju manje problema u životu, pa bi shodno tome trebali biti i srećniji. Šta mislite o tome? 23


BROJ #3, APRIL 2015.

SIN NIKOLA OBOŽAVA DA ČITA TATINE KNJIGE

To nije tačno. Popularnost je ujedno i veliki pritisak, koji mnogi ljudi nisu uspeli da savladaju. A to je sve normalno. Niste bili popularni, sada jeste, bili ste siromašni, a sada ste bogati, i nemate izgrađenu mentalnu strukturu da se dobro nosite sa novonastalom situacijom. Neki traže rešenje u alkoholu, drogama i tabletama, narušavajući i svoj uspeh i svoje zdravlje. Dok dobar savet košta najmanje, a daje najviše. Kada ste spoznali svoju snagu i sposobnost da pomažete drugima? Uvek sam delio savete ljudima u svom okruženju. Kao dete, voleo sam da mudrujem i bio sam drugačiji od ostalih. Fascinaciju pomoći ljudima otkrio sam vrlo rano, u nju sam se zaljubio, i ta ljubav još uvek traje. Do pre 15 godina, sve sam radio gratis, i to još uvek radim kad procenim da osoba zaslužuje moju pomoć, ali da nije u mogućnosti da plati. Kada se pogleda u ogledalo, koga vidi Vlada Negovanović?  S obzirom na  to da Vas zovu „Talisman“, „Amajlija“. Vi donosite sreću i uspeh onima koji veruju u njih. Vlada vidi sretnog, ispunjenog čoveka. Radim posao koji obožavam, imam divnu, talentovanu decu, imam ženu koja me voli i koju volim, imam dobru familiju, živim u gradu koji je broj 1 u svetu po kvalitetu života. Mnogi tvrde da im donosim sreću, a pogotovo sportisti. Ja mogu samo da dodam da je i sreća važna u životu, što bi rekli, da se kockice poklope. Da bi sreća bila deo nas, potrebno je da se družimo sa pozitivnim ljudima. Od davnina je poznata uzrečica - ne puštaj baksuza u kuću pojedinim danima. Ako je to tačno, onda po suprotnom principu formula glasi - puštaj srećnika u svoj život. Da li postoji čarobna formula uspeha?   Nešto kao RAD + DISCIPLINA + SREĆA = USPEH   ili kao MOTIVACIJA + INSPIRACIJA + TALENAT = USPEH ili VOLJA + LJUBAV + ZNANJE = USPEH Ili izbaci uljeza    SPLET OKOLNOSTI + VEZA + MOĆ = USPEH  Moja čarobna formula je bila – RADOZNALOST + SAMOKRITIČNOST + HRABROST + UPORNOST   Objavili  ste dve knjige   Nothing is More Changeable Than Life i Life Wisdom Through the Eyes of a Blind Man. Šta je zlatna nit vodilja u ovim knjigama? U čemu su slične, a u čemu različite? Prva knjiga sadrži 120  mudrosti, uz grafički prikaz za bolje pamćenje. Druga knjiga je roman koji govori o jako siromašnoj lepoj devojci, koja svakodnevno šeta po gradu Milanu da bi zaboravila glad, i tako upoznaje slepog uličnog

24


VLADA NEGOVANOVIĆ, LIFE COACH, MOTIVACIONI I MENTALNI TRENER. svirača, i oni postaju tim. On je slep, a vidi život jer je mudar, a ona, i pored očiju, ne vidi ništa. On je uči životu i ona napreduje velikom brzinom, a kasnije se sele u Beč. Knjiga je puna dobrih saveta kako treba reagovati u životnim situacijama. Shvatila sam da nas određuje geografska širina i dužina, podneblje na kojem smo odrasli, između ostalog. Šta Vam je pokazalo petnaestogodišnje radno iskustvo, sa kim je najlakše raditi? Energija i informacija najbolje se transformišu kada su mentaliteti slični, jer je protok najbolji. Na primer, uspešan fudbaler iz Srbije ne prihvata tako dobro istu informaciju datu od Amerikanca, i zato se Srbi uglavnom druže i rade sa Srbima, Amerikanci sa Amerikancima, Nemci sa Nemcima itd.

JA“, pa kako da uskočimo u taj bolji i kvalitetniji deo nas samih? Da bi bili bolji i kvalitetniji ljudi, potrebno je da se i kvalitetno hranimo. Ako svaki dan unosimo u sebe porciju mudrosti, iskrenosti, ljubavi, onda postajemo jači od drugih koji to ne rade. Tako pronalazimo blago u sebi, spremno za upotrebu. Kod sportista je to zlatna medalja, a kod drugih poslovno-privatni uspeh. Posmatrajući život u poslednjih 35 godina, uvideo sam da foliranti ne mogu trenirati pet sati dnevno, učiti nekoliko stranih jezika ili se penjati na Mont Everest.  

U areni života, u ring u koji ulazimo svesno i nesvesno, posavetujte nas kako da budemo najbolja verzija sebe i pobedimo nepobedivo. Tema ovog broja RYL je „Druga/i 25


BROJ #3, APRIL 2015.

26


FOTO PUTOPIS: SRĐAN MEDAKOVIĆ

HEIDELBERG / HAJDELBERG Hajdelberg predivan univerzitetski grad u nemačkoj saveznoj državi Baden-Virtemberg. Nalazi se na pola puta između Frankfurta i Štutgarta. U arhitektonskom smislu danas Hajdelberg je mešavina starog, srednjovekovnog, novog i moderog. Razumljivo je da svako ko dođe u Hajdelberg želi da vidi dvorac, koji stoluje 70 metara iznad reke Nekar, na obronku brda Hausberg. I zaista, dvorac i njegove sporedne zgrade, zajedno sa Starim mostom na reci Nekar spadaju u najimpresivnija mesta i zadivljuju posetioce na putovanju po Nemačkoj. Stil u kojem je izgrađen dvorac je mešavina gotike i renesanse. Neka ovog proleća vaša destinacija bude Hajdelberg. Biće vam jasno zašto!

27


PHOTO: pixabay.com

BROJ #3, APRIL 2015.

28

28


Refresh

yourself

29


BROJ #3, APRIL 2015.

5RHYTHMS

INTERVIEW: THIERRY FRANÇOIS

5Rhythms is a movement meditation practice devised by Gabrielle Roth in the late 1970s.It draws from indigenous and world traditions using tenets of  shamanistic, ecstatic, mystical and eastern philosophies. It also draws from  Gestalt therapy, the human potential movement and  transpersonal psychology. Fundamental to the practice is the idea that everything is energy and moves in waves, patterns and rhythms. According to Gabrielle Roth, the practice of five rhythms put the body in motion in order to still the mind. The five rhythms (in order) are the following: staccato, chaos, lyrical, flowing and stillness. The five rhythms, when danced in sequence, are known as a ‘Wave’. Thierry François learnt this dance from Gabrielle Roth. Thierry François  was born in Paris. He grew up in the west of France, in a beautiful landscape, nature, countryside, coast and forest. Thierry François is an actor and a Gestalt therapist. He has been practicing  dance  in France and all around Europe since 2002, so he  has gradually  followed the 30

path of Teacher Training.  He has been trained  as a 5R teacher in the USA by Gabrielle Roth. He is an energetic and enthusiastic teacher who shares his passion for lightness, humour and creativity. He has been living in Zagreb for 3 years with his wife, also a 5R teacher, Silvija Tomčik, and their baby boy. What are the 5Rhythms of dance? How would you describe this kind of meditation to someone who doesn’t know anything about it? I would say that some people discover this practice as a fitness practice, for others, it’s on a deeper level. Anyway, it is a dynamic movement practice that allows people to connect with themselves first and then the environment. When did you start practising and leading 5Rhythms workshops all over the world? Who was your teacher and inspiration in this magical field of dance? I came across 5Rhythms in 2002. After that, I continued dancing regularly and I decided to take the teaching path


‘5RHYTHMS IS A DYNAMIC MOVEMENT PRACTICE, A PRACTICE OF BEING IN YOUR BODY; IT IGNITES CREATIVITY, CONNECTION, AND COMMUNITY. TOGETHER, THEY GUIDE US AND REWEAVE THE WEB OF DIVINE INTELLIGENCE THAT DEFINES US.’ GABRIELLE ROTH

in 2008. I was very fortunate to be in workshops with Gabrielle Roth and to be trained by her. She is still my inspiration and, besides this, I like to believe the ‘one around the corner’, the not known, not famous is also an inspiration. I feel inspired by people in the streets, on a plane, on a train, everywhere where there is movement. According to your experience, what is the difference between male and female workshops? This is a tough question, as I feel it might be easy to establish prejudice. I work a lot with men with a different movement which is not Dance but still is a movement. One common point is that men and women are seekers; they seek freedom, empty

space, autonomy, change, challenge, the unpredictable and, mostly, good communication in their relationship. Honestly, I can’t see clear differences. In my workshops, I feel the struggle in men and women alike, and in my opinion, Struggle has no gender. Everything has its own rhythm, order and everything is in fluctuation, which tends to change. Are the 5Rhythms powerful tools to change yourself? I deeply believe in that. It’s a practice, and like a lot of practices, when there is regularity, discipline, there is change, it’s as simple as that. Each time I open a window in a dance floor, it affects my own life in many ways.

The Rhythm of each person is like his/her signature. What should we do if we notice that we prefer one rhythm to another? A suggestion is to live this Rhythm by exploring facets, all aspects of it: enjoying, letting yourself be fascinated, curious and generous, because one day or another, it will change and switch to another one, and maybe after a few years it will come back to the previous one. It’s a life cycle. How did 5Rhythms influence your everyday life? Life is a continuum of movement, from the moment I get up to the moment I go back to sleep; I embrace, I welcome, I give space. Walking 31


BROJ #3, APRIL 2015. with my son in busy streets obliges me to be grounded, to be aware of my environment. Living in a foreign country obliges me to be clear in the way I communicate, let go of the head, let go of the chatting mind, explore my creativity, my playfulness and just come back to a still place, to a relaxed and soft position, and, again, like a storm after stillness, flow takes over and so on. How would you describe Serbian organization of 5Rhythms? Do you like to run workshops in Belgrade? It has been 4 or 5 years since I came to Belgrade to teach, and I really like Ples ritmova Serbia. I feel we are in

32

a professional place but we are also friends. Gratitude and Thanks to Sandra Dimitrijević and her team. What can you say about the future of  5Rhythms method? It’s always uneasy for me to project myself into the future, but from my perspective, I’d like to think that my great great grandson or granddaughter’s son will be a 5R Teacher to expand and spread out into the world, it’s simply necessary, it’s a practice that raises consciousness. If I ask you who Thierry is, what would you say?

I am a man amongst men, amongst human beings, I feel solid, openedhearted, responsible, conscious, sometimes funny, other times depressed by the world around me; strong and vulnerable, a loving father and husband, loyal, with a strong lyrical way of life. From this view, I feel the chaos on my side, never far away. And the stillness is on the other side, which is a goal - calming down, slowing down, being wiser. Words: Anima Mundi, Dara Jelić, Marta Vojnić Photos: Tomislav Marić


5RHYTHMS 33


BROJ #3, APRIL 2015.

34


35


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: Andrea Mirko Colombo

Bartolomeo Smaldone

POESIA SEMPLICE È bello parlare con te anche solo di ciliegie o di saldi del risvolto dei tuoi nuovi pantaloni È bello sentirti raccontare storie che non sai per il piacere di inerpicarti sugli specchi in tutto simile alla mia prima bravata quel furto di poche lire nella chiesa Il tuo sorriso è bello bello così, anche senza aggettivi La spiaggia desolata è bella se ci metti i piedi e mi bendi gli occhi con le mani e canti alla musica della parola crasi Credo di sapere in che misura t’amo e la misura esatta del tuo amore l’ho appresa il giorno in cui mi hai confidato che non si può rubare la solitudine ad un poeta

LA BAIA DI SAN VITO Scendemmo alla baia di San Vito come due sposi Il tuo vestito chiaro era solenne il mio improvvisato e mal composto Ricordi quanto caldo e quanti uccelli si misero d’intorno al nostro altare? La mano mi tremava, la tua era ferma “Se m’ami, dillo adesso davanti a questi ignari pescatori” “T’amo”, dicesti la eco di un risveglio passionale I pesci erano ovunque dovunque si vedevano i bagliori della luna 36

PHOTO: pixabay.com


Grozdana Lučić Lalić

NEKA NOVA JA Sa drvenih vrata začulo se jasno, kao prvi takt Sudbinske sonate, odjekivalo je glasno. Grč razliven od stomaka do grudi, nenajavljen gost dođe, demone  obezglavljene prošlosti da budi. Pruži mi grešnik svoje čvornovate ruke.  - Kasno je - kažem - za nas! Zar ne vidiš kože nam već nabrane, ohrapavile? On, ipak posegnu! Da vuk, ćud, ko dlaku može da promeni, verovala bih u čuda. Zar je mislio da sam hrabra il luda, pa da pružam ruke psu čije mi vilice ostaviše tragove svuda. Naivno sam svoje Bezmerno u njegovo Merno smeštala, za grumen neba svemir nudila, za malo sladostrasnih drhtaja mutnu vodu sa izvora gorkih mu pila. Više me ne boli! U bolu razum ume jasne slike da muti, već odavno sam uramila besmisao Nas, nije moglo doveka: za ništa da dajem sve. Za veliki korak uvek je presudan mali čas, Vremeno u Bezvremeno ne može da se udene. Nije adresa pogrešna, nisu ni pogrešna vrata, to uzima danak, izdana, za gušu hvata zakašnjela ljubav, nevernom njemu senka verna,  mrmori mu: - Ja sam tvoj strah! Zalud je! Ne voli se ono od čega se strahuje! Jasno je! Neka nova Ja, na staroj adresi stanuje. 37


BROJ #3, APRIL 2015.

38


Event Buđenje ranog proleća u organizaciji e-magazina RYL, арт МАГАЗИНА povezanih “U lancu ljubavi“ je održan 25. marta u klubu „Ben Akiba“ u Beogradu na kojem je predstavljen magazin Refresh your life. Na promociji magazina koji inspiriše na promene, transformaciju, na korake koji vode u središte sebe uz pomoć life coacheva, psihologa, specijalista za ishranu i telo, pojavili su se i vlasnica kompanije AURA Mila Litvinjenko, Đorđe Kortina i kompozitor Sanja Ilić.

39


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: pixabay.com

40


Refresh

your sPIRIT

41


PHOTO: pixabay.com

BROJ #3, APRIL 2015. Zadatak svakog čoveka je da se razvija. Neki se razvijaju svesno želeći da budu bolji i otkriju svoju autentičnost. Neke život nevoljama opomene da je vreme da urade nešto sami za sebe da bi mogli da žive zdravijim i sadržajnijim životom. Pronaći novu i pravu sebe znači otkriti ko ste, sa svim svojim manama i vrlinama, i oprostiti sebi na svemu što niste, a mislite da biste trebali da budete. Kada otkrijete ko ste, shvatite zašto ste tu gde jeste, a to vam onda pomogne da stignete tamo gde biste želeli da budete. Odgovorom na pitanje ‘Šta želim’, otkrivamo nov potencijal i cilj. I na tome radimo. Ono što je važno, to je da ne težimo da budemo bolji drugima, već SEBI, to je suština. Biti dobar sebi je biti zadovoljan i srećan. Tek tada osetimo istinski napredak u svom životu. Do tad smo skloni da od drugih očekujemo da nešto urade za nas, da bismo mi bili srećni. A zaboravljamo da smo mi odgovorni za svoj život. Sve zavisi od nas, ma koliko vam se činilo da smo nemoćni. Kada osvestimo tok sopstvenih misli, nepotrebna uverenja, stepen svoje odgovornosti i svoje izbore, tek tada shvatimo da smo vlastita kreacija. Sve ono što smo danas, rezultat je naših izbora u prošlosti. I ako se danas ne sviđate sebi, znajte da je to bio vaš izbor. Da bismo bili novi, potrebno je da znamo da svoje misli, uverenja i sopstvene izbore možemo menjati. Tako menjamo i svoje ponašanje u određenim životnim situacijama i okolnostima. Rečenica koja nas najviše sprečava da napredujemo na putu do životnog preokreta i novog JA je ”Ja to već sve znam”. Imati informaciju o nečemu, nije isto što i primenjivati je. Neverne Tome koji “sve znaju” najčešće lutaju nemoćni, jer misleći da sve znaju, ne mogu ništa da urade za sebe. Žive, kriveći za svoje neuspehe državu, okolnosti, neuviđavne prijatelje, neuspešne ljubavi. Takvi se ne pomeraju sa svoje tačke nezadovoljstva. Zato je važno čitati, učiti tehnike i imati znanje koje se može primeniti u sopstvenom životu. Potrebno je da naučeno primenjujemo, da tehnikama oslobađamo ličnost, da vežbama u kojima se srećemo sa sobom, dajemo odgovore sebi, to je ključni rad. Napreduju samo oni koji ne beže od tog rada. Samo dubokim samoposmatranjem i buđenjem svesti o sopstvenim mogućnostima možemo praviti preokrete u životu i menjati ustaljene 42


Put do nove mene Otkrivanjem svojih mana i radom na njima do nivoa vrlina, doprinosimo našem samopoštovanju. Tada sa više radosti primećujemo vrednosti drugih. Tim međusobnim uvažavanjem, uspostavljamo nova životna pravila.

PIŠE: Dragana Stojić, životni trener Kreiranje Radosti

stavove i ponašanja. Samo ličnom transformacijom počinjemo da dišemo život na drugačiji način i da uspostavljamo ravnotežu. Tehnikama lične transformacije budimo sve ono što je u nama, a u šta smo do sada sumnjali. Zato, umesto sumnje, uspostavljamo veru. Značajno je da razvijemo umeće vrednovanja sebe. Upravo zbog toga što mislimo da nam nešto ne pripada, mi do tog dobra ni ne stižemo u bilo kojoj životnoj oblasti.

Takav je bio i moj početak pre desetak godina. Kada sam shvatila da ne živim život koji sam zamislila da mi pripada, i da radim samo ono što drugi očekuju od mene, činilo mi se kao da sam izgubila samu sebe, i valjalo je pronaći se ponovo. Osećala sam da je moja snaga u meni, ali nisam znala kako da je razvijam. Pitala sam se gde sam pogrešila, zašto nisam srećna, i bio mi je potreban način da ponovo stignem do sebe. Da budem ono što je moja suština. Godinama sam gubila snagu dokazujući se pred roditeljima, partnerima, prijateljima ili deci, zaboravljajući da sam jedino ja odgovorna za tok svog života. Osećala sam odgovornost prema njima. Svima sam bila podrška, osim sebi. Zaboravila sam da mogu da biram i šta mislim i šta želim. Danas, kada sam svoja, znam da je radost u meni nova i sveža, i da tako razvijena u mom srcu, stiže do drugih. Razviti umeće ljubavi prema sebi do te mere da davanje osećate kao primanje donosi nove životne kvalitete. Ne troši vas. A kao što i sami znate, nema čarobnog štapića, napredak se ne dešava preko noći, trebalo mi je vremena da preuzmem odgovornost za sve što mi se dešava u životu. Da otkrijem sve dobro što se nalazi u meni, a ne da to tražim u okolnostima i u drugima. Posle narušenog zdravlja, pitala sam se šta da učinim za sebe da budem cela i potpuna. Trebalo mi je vremena

da treniram svoj um da se fokusira na najbolje, da shvatim da su moja osećanja proizvod mojih misli, da naučim da je svaka izgovorena reč magnet koji će privući baš to što govorim. Trebalo mi je vremena da razvijem zdrave navike, da naučim da biram hranu koja mi prija, da vežbam svoje telo, da razvijem unutrašnju snagu, da prihvatim događaje iz prošlosti i da utičem na svoj unutrašnji svet, pa samim tim, i na odnos prema samoj sebi. Danas i dalje učim. Programom koji vodim, izabrala sam da budem primer drugima da mogu postati svoja vlastita kreacija, umesto da i dalje hodaju pogureno, noseći na plećima život kojim nisu zadovoljni. Sve je pitanje odluke. Vi birate. Potrebno je biti strpljiv sa sobom, jer sve ovo ne može da se ostvari za jedan dan. Važno je da ste za početak voljni da razmišljate i verujete sebi, da zavolite svoj život. Da volite svoje novo JA, da podržavate sebe, da imate strpljenja za nova znanja. Važno je da imate stručnu podršku. Živimo veoma brzo, ljudi ne mogu sami da reše svoje probleme, pa se ne treba ustručavati i potražiti pomoć i podršku sa strane. Sve dok vaša duša ne ozdravi, sve dok se ne udružite sa svojim umom u razumevanju sebe, sve dok ne počnete da se divite svom telu u bilo kojoj životnoj dobi. Ako vam je potrebna osoba koja nešto mora da uradi za vas – pogledajte se u ogledalo. Potrebno je uložiti sebe da biste dobili sebe. Nikad ne postoji da za NIŠTA dobijete NEŠTO. Investicija u sebe se višestruko vraća. Tek kad sam shvatila koliko je sve do mene, otvorilo se veliko polje slobode u kome prava JA živi u ljubavi, a to i vama želim. 43


www.lanacljubavi.com BROJ #3, APRIL 2015.

Milan Nikolić - Izano -sabrana dela-

- Lanac ljubavi - U dahu izdaha - Vinčanska kabala u lancu ljubavi -

o n za

I

44

Prva dva čitaoca koji u ponedeljak 6.aprila pošalju poruku “Lanac ljubavi” na mail life@refresh.rs dobijaju poklon knjigu Milana Nikolića Izana


B

poslastičarnica

alkan aklava Beograd

Carice Milice 15. Stari grad

“… Baklava se nosi u darove, kao znak poštovanja i uživanja u tuđoj sreći ili kao znak solidarnosti u nečijoj muci i tuzi…”

www.balkanbaklava.rs 011/2633-575

45


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: pixabay.com

46


Refresh

your history

47


BROJ #3, APRIL 2015.

Žene koje su m

PIŠE: Isidora Ana Stokin

Živim u svetu u kome se lako može upasti u sivu, gradsku monotoniju. Znate o čemu govorim: ustati, doručkovati na brzinu, autobusi, tramvaji, gužva, redovi, čekanje, posao, zapravo mnogo posla, veče i padanje u krevet. Živim u veku u kome smo toliko samosvesni da znamo da prepoznamo kada nas mori nesanica uzrokovana obavezama, a kada se osećamo depresivno. Svi se uplićemo u lične i tuđe psihoanalize, jedini problem je da često identifikujemo problem, ali da nemamo rešenje za njega. Jedan od veoma čestih, 48

nepoželjnih gostiju u mojim mislima je sumnja u sopstvene mogućnosti, kao i sumnja u sklad sopstvenih snaga i želje za napretkom. Pošto sam identifikovala svoj problem, pokušavala sam da pronađem način da ga jednom za svagda rešim. Želela sam da pronađem citat, sliku, pojavu ili primer koji će me svaki put izvući iz ponora koji me je gutao u časovima samoće. Traganje za rešenjem na kraju se isplatilo. Našla sam ga na veoma neobičnom mestu, kao što uvek biva kada za nečim tragamo. Iako nisam zaljubljenik u istoriju, poput svog verenika, u jednoj posebnoj šetnji kroz nju sam našla smiraj. Svratila sam na kraj devetnaestog veka u kabinet načelnika Saniteta koji je pisao obrazloženje po kome prva Srpkinja koja je postala dr medicine – Draga Ljočić ne može da stekne licencu lekara, niti da ostvari pravo na penziju, iz razloga što je ženskinja sama po svojoj fizičkoj prirodi pozvana da se naslanja na jačeg od sebe – na čoveka, koji će rukovoditi u njezinom životu. Zatim sam prisustvovala tihom ulasku na fakultetsku sednicu prve srpske docentkinje Ksenije Atanasijević, koja je dočekana rečima etnologa Tihomira Đorđevića: Čestitam vam, gospođice, ušli ste u pakao! Nakon svega toga bio mi je potreban espreso uz koji ću sabrati misli u nekom tihom kafeu. Na stolu se nalazio ženski časopis koji sam po navici uzela da prelistam. Časopis je bio sa početka 20. veka i nosio je naslov Žena. Uređivala ga je Milica Tomić – jedna od prvih

JULKA HLAPEC ĐORĐEVIĆ – SRPSKA KNJIŽEVNICA PHOTO: WIKIPEDIA

žena novinara. Taj časopis je imao prevashodno emancipatorsku ulogu i nastojao je da kreira i promoviše koncept nove žene, ili, kako će Julka Hlapec Đorđević deceniju kasnije govoriti, koncept advanced woman, kao i da pokaže koje su njene nove uloge u društvu. U tekstovima koji su objavljivani u ovom listu insistiralo se na važnosti obrazovanja žene, na njenom izlasku iz privatne sfere kuće i porodice i uključivanja u javnu sferu, koja je mahom bila rezervisana za muškarce. Sunce je sijalo, a novine više nisu mogle da zadrže moju pažnju. Zraci su me uhvatili za ruku i odveli na Kalemegdan. Tamo sam neumorno šetala, i iz daljine


menjale Srbiju gledala grad koji pruža mogućnost za uspon i pad. Sela sam na malo stepenište u neobaroknom stilu koje je projektovala Jelisaveta Načić. Njoj kolege, nakon uspešno završenih studija, nisu želele da daju mesto u državnoj službi, jer je bila ženskog pola. Stavila sam ruku u torbu i izvadila knjigu Pisma iz Niša o haremima Jelene Dimitrijević. Zagledana u korice, u glavi mi je odzvanjao izveštaj iz novina o samotnom i jadnom pogrebu ove velike umetnice. Šetnja se na prvi

je Draga Ljočić neumorno lečila bez titule i da se za nju izborila tri godine pred odlazak u penziju, a da Ksenija Atanasijević nije odustala od nauke

DRAGA LJOČIĆ – PRVA SRPSKA LEKARKA PHOTO: SLDK.ORG

JELISAVETA NAČIĆ – PRVA ŽENA ARHITEKTA U SRBIJI PHOTO: BIMBE.ORG

MILICA TOMIĆ – PRVA SRPSKA NOVINARKA PHOTO: ISERBIA.RS

pogled završila sumorno. Događaji koje sam vam iznela, mogli su samo da poljuljaju naš optimistički pogled na svet. Ipak, da li sam spomenula da

zbog zajedljivih komentara svojih kolega, koji ženu nisu mogli da vide u nauci? Da li sam spomenula da je časopis Milice Tomić pokrenuo žene u Srbiji na obrazovanje, a da su dela Jelene Dimitrijević rasvetlila položaj žene u patrijarhalnoj zajednici? I da li sam vam rekla da je sunce obasjavalo stepenice Jelisavete Načić tako divno da su postale rajski deo edemskog Kalemegdana? Borba svih ovih pobrojanih, kao i mnogih

drugih žena, oduzela mi je pravo da budem nesigurna i demotivisana. Zar ja, koja imam pravo da se školujem i radim, da posustanem i uskratim sebi životno ostvarenje? Ako sigurnost ne dugujem sebi, onda ga dugujem svojim prethodnicama. Napuštam vas uz motivišuće stihove pesme I was here od Beyonce, i saznanje da samo strah i sumnja mogu da unište lepotu sopstvenog ostvarenja:

I wanna leave my footprints on the sands of time Know there was something that, and something that I left behind When I leave this world, I’ll leave no regrets, Leave something to remember, so they won’t forget... 49


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: Feđa Kiselički

50


Refresh

your ORMAN

51


BROJ #3, APRIL 2015.

Pozivnica RYL – Refresh your life e-magazin vas poziva na Prolećni Swap & Shop Bazar “REFRESH your ORMAN” Shoppinguj & razmenjuj & upoznaj nove ljude! Uz dobru kafu i još bolju muziku! Kada: nedelja, 26. april 2015. Vreme: 10 -14 časova Mesto: Novi klub - Bitef Art Cafe, ulica Mitropolita Petra 8, Beograd (kod Hale Pionir) Zakup stola za izlaganje: 300 RSD E-mail za prijave: refreshyourorman@gmail. com Dođite da se družimo!

Razmenite ili prodajte viškove i stvari iz svog ormana/kuće koje vam više ne trebaju: odeću i obuću, nakit, stvari za kuću, dečje stvari i opremu, igračke, manje komade nameštaja, ploče i kasete, stare fotoaparate i elektronsku opremu, slike i knjige, itd... sve što poželite! Shop, swap or sell your surplus, all the stuff from your home/closet that you don’t need anymore: clothes, shoes, bijoux, home utensils, kid’s stuff, smaller pieces of furniture, records, cassettes, old cameras electronic gadgets, arts and crafts, books, etc….literally, anything you can think of!

Invitation E-magazine REFRESH YOUR LIFE – RYL invites you to the Spring Swap&Shop Bazaar “REFRESH your CLOSET”! Come to shop, swap, meet new people, have a cup of coffee and listen to some great music! When: Sunday, 26.04.2015. Time: 10-14h Venue: Novi klub - Bitef Art Cafe Address: Mitropolita Petra 8, Beograd (near Hala Pionir) Rental fee (per table): 300 RSD Registration e-mail: refreshyourorman@ gmail.com

52


Ležernost modnog proleća

Lepota mode jeste u njenoj promenljivosti. Moda današnjice je SVE, samo nije jednolična, a štos je u mešanju stilova i aksesoara, starog i novog. Često se dešava da je nešto što nam se nije dopadalo u momentu kada postane trend, najednom dopadljivo, jer je uticaj ponuđenog veliki. Ipak, slepo praćenje trendova i skidanje celokupnog imidža se nikada nije smatralo za šik. Stoga, posvetite vreme izgrađivanju sopstvenog modnog pečata. Otvorite škrinje i ormane mama, baka i tetaka, pročešljajte ih dobro, posetite pijace, buvljake, vintage i second hand radnje kojih je u našim gradovima, kao posledica krize, sve više, ima tamo svašta zanimljivo da se nađe. A stvari se mogu uz malo mašte i truda doterati i prepraviti. U tom smislu, ide nam na ruku to da modnu sezonu proleće/ leto 2015. obeležava upravo povratak stilova šezdesetih i sedamdesetih godina, ali na modernizovan način, vratile su se zvoncare, rese i antilop u svim bojama. I dalje je prisutan minimalizam, svedenost i čiste forme, crop topovi, topovi na jedno rame. Za one koji vole da eksperimentišu, nosiće se cvetovi, pruge, bela boja, ali i žuta, plava, crvena, i džins, džins, džins. Svega tu ima. Miksologija je ključna reč i ove sezone. Šta će se nositi narednih meseci, šta možemo da očekujemo da vidimo u radnjama već sada? Ako je suditi po modnim kreacijama koje su predstavljene u Milanu i Parizu, prognozeri modnih tendencija su se postarali da ovih 12 trendova bude zastupljeno: 1. Teksas: I šta je tu sada novo, sigurno se pitate. Teksas se nosi svake sezone. To je u potpunosti tačno, s tom razlikom da

je ove sezone reč o “total denim“ izgledu, znači da je potpuno in da ste od glave do pete u džinsu, od košulje preko mantila do cipela ili sandala i tašne. 2. Muški stil - Mannish style: Androgeni stil koji je već uzeo maha tokom jeseni/zime se zahuktava, i pored već ustoličenih muških ravnih modela cipela za žene, sada primećujemo i prisustvo muških frizura, belih košulja zakopčanih do grla, savršeno skrojenih sakoa i mnoštvo asimetričnih detalja. 3. Moćne pruge: Pruge, prugice, šarene, mornarske. Upadljive, krupne, kao detalj na rukavu ili nogavici. Naglašene pruge biće neizostavne. 4. Military i safari look: Bilo da je vojnički ili neki drugi fazon u pitanju, nećete pogrešiti sa maslinasto zelenom i njenim tonalitetima. Ovog proleća će se nositi i čipka i šifoni u zemljanim bojama, od “khaki“ tonova, kamel bež do boje kože. 5. Hippy deluxe: Antilop, rese i perje su ponovo tu! Pomalo folk-rock, duh sedamdesetih se vraća u velikom stilu u 2015. Mantili, jakne, suknje, cipele, tašne od antilopa. A rese, one su na rukavima, ranflama, suknjama, tašnama, gde god da ih poželite, nećete pogrešiti. Kratke ili duge – izbor je na vama. 6. Power flower: Cvetni dezeni & tufne biće svuda. Iako je ovaj trend prošlogodišnji, i dalje je uveliko zastupljen, romantični i moderni cvetni dezeni krasiće naše suknje i bluze. Romantika u svom punom sjaju. 7. Providno: Tanki lagani providni materijali imaju važnu ulogu u modi ovog proleća. Šifon, čipka, organca, svila,

PIŠE: Milena Nikitović rupičasti materijali su tu da zagolicaju maštu i diskretno otkriju neki deo našeg tela. 8. U belom od glave do pete: Total white je potpuni hit, od iscepanih belih farmerki do širokih laganih pantalona od lana i svile, preko raskošnih pamučnih džempera. 9. Total look: Usudite se da obučete neki dezen od glave do pete, čak i šareni dezen. Da, da, da! 10. Orijentalni stil: Kao predstavnik ovog stila tu je kimono, u cvetnim ili geometrijskim dezenima, laganih materijala, ponekad sa resama, eklektičan i lako uklopiv uz farmerke, uz dobar kožni kaiš. 11. Kombinezoni: Mada nezgodni kada nam se ide u wc, kombinezoni su pakleno sexy. 12. Karo dezen: Englezi ovaj karo materijal zovu „gingham“, radi se o dezenu koga znamo sa klasičnih kuhinjskih stolnjaka! Sada ga možemo videti na jaknama, suknjama i proletnjim mantilićima. Opšte je poznato da odeća koju biramo da nosimo određuje naš vizuelni identitet i otkriva deo ličnosti. Ona govori i više od očekivanog, neki pronicljivi posmatrači mogu mnogo toga da saznaju o nama samo na osnovu našeg izgleda. Ukoliko nam je to važno, posvetimo se sebi.

53


BROJ #3, APRIL 2015.

54


Refresh

your špajz

55


BROJ #3, APRIL 2015.

USKRŠNJE JAJE PIŠE: Jelena Martens, prof. filosofije i sociologije, master javnog zdravlja FOTOGRAFIJE: Jelena Martens Proljeće je stiglo i već uveliko kiti prirodu cvijećem, beharom i nježnim zelenim listovima. Taj duh novog početka, često na neobjašnjiv način, osjećamo i u sebi. Ponovno buđenje  prirode se podudara

56

sa mnogim praznicima koji se slave u različitim kulturama. I premda su tradicije različite, zajedničko im je slavljenje novog života nakon mjeseci zime i mirovanja. Jedan od takvih praznika je Uskrs i njegov nezaobilazni simbol – obojeno jaje. To je posve prikladno, s obzirom na to da je jaje simbol plodnosti i novog života. Postoje mnoge teorije o tome kada i kako je nastao običaj bojenja jaja. Iako najčešće vezan za hrišćansku tradiciju, običaj dekorisanja jaja je stariji od hrišćanstva. Dekorisana nojeva jaja su pronađena u grobnicama starog Egipta, a jedno od najstarijih dekorisanih nojevih

jaja potiče iz Afrike. U Kini jaja ne boje, ali ih balansiraju na glavi, a u vrijeme proljetnog  jevrejskog  praznika Pesaha, sefardski  Jevreji  spremaju ukusna tamna jaja – guevus inhaminadus. Persijska  Nova godina – No-Ruz  se takođe podudara sa proljećem, i u vrijeme proslave, sto krasi proklijala pšenica kao simbol novog rasta. Ukoliko ćete i vi slaviti  ovog  proljeća i bojiti jaja, pozivam vas da to uradite na prirodan način!   Jaja će izgledati interesantnije ukoliko odaberete različite veličine i boje. Guščija


GUEVUS INHAMINADUS Sefardska inhaminadus jaja su neizostavni dio moje proljetne trpeze. Nakon višesatnog kuhanja, bjelance poprimi nježnu braon boju (to je normalno i poželjno!), a žumance postane kremasto i bogatog ukusa koji podsjeća na nešto dimljeno, pikantno, biberasto i divno. Tradicionalno, inhaminadus su se kuhala na laganoj vatri cijeli dan, ili čak i dva, uz povremeno dolijevanje vode. Danas taj posao možete odraditi kuhajući jaja u pretis loncu na laganoj vatri 2-3 sata.

jaja su velika i bijela i dat će lijep kontrast. Ako ste u mogućnosti, nabavite i mala prepeličija jaja koja su prirodno dekorisana – samo ih skuhajte. Bijelo i smeđe jaje obojeno prirodnim bojama rezultirat će različitim nijansama. Jaja možete prvo skuhati, a potom umakati u boje, ili čak ostaviti preko noći da dobiju intenzivniju boju. Svakako, možete ih kuhati i direktno u boji.   Ako dodatno želite dekorisati jaja nekim uzorkom, možete ih obmotati elastičnim gumicama, koje će ostaviti svjetliji  trag nakon što se jaje oboji. Takođe, razni listići, a naročito je lijep list peršuna, mogu se otisnuti na jaje tako što ćemo listić staviti na jaje, a jaje ubaciti u tanku žensku najlon čarapu, pa svezati čvor, i tako kuhati u boji.   Tradicionalni način oslikavanja jaja u Srbiji je bio voskom. Ukoliko imate pero i vosak, možete i sami pokušati nacrtati neku šaru – umačite pero u rastopljeni vosak i crtajte po jajetu. Potom jaja skuhajte u željenoj boji (tradicionalno u ljusci od crvenog luka). Vosak će se rastopiti i ostaviti nacrtane šare.

CRVENA – sok od cvekle, prokuhane  ljuske  crvenog luka, sok ili kompot od višanja SMEĐA – prokuhane  ljuske crnog luka, jak crni čaj, kafa, prokuhane ljuske oraha ZELENA – sok od špinata (spanaća), kuhana žara (kopriva) ŽUTA – prokuhajte u čaju od kamilice 2 čajne kašike kurkume (turmerika) PLAVA – prokuhajte nasjeckan crveni kupus u malo vode, izgnječite borovnice (mogu i smrznute)

Na dno pretis lonca stavite mnogo suvih ljuski od crnog luka (2-3 rukohvata), supenu kašiku bibera u zrnu (ukoliko imate sjeme čurekota, možete dodati 1 čajnu kašičicu koja će dati tamniju i ljepšu boju), zalijte s dovoljno vode da ne uvri, dodajte šoljicu ulja (oko 150 ml) i jaja su spremna za kuhanje. Ovako pripremljena jaja se mogu duže čuvati, u frižideru čak i do 14 dana. Jaja možete praviti i od marcipana, obojiti bojama za hranu i njima dekorisati svoj uskršnji kolač. Pilići od marcipana učinili su naš obični Cheesecake praznično svečanim. A da probate i Vi?

Kada pripremate boju, dodajte u vodu 1 čajnu kašičicu sirćeta. Jaja će biti raznih nijansi, u zavisnosti od njihove originalne boje i dužine stajanja u boji. Ukoliko želite sjajna jaja, premažite ih s malo ulja.

57


BROJ #3, APRIL 2015.

PHOTO: pixabay.com

58


LJUBAV, VERA, NADA

NADA Jutro počinje sa nadom. Budimo se sa nadom, održava nas nada i daje nam krila da će možda već sutra biti bolje. Ima li uopše života bez nade? Ne, jer čovek, dok je živ, nada se nečemu, nekome. Nada i život su neraskidivo povezani, kad prestanemo da se nadamo, mi zapravo prestajemo da živimo. Sve velike ideje, promene, revolucije, sva unutrašnje bure i stremljenja, počivaju na nadi da se mogu ostvariti. Čak i kad se iznevere naša očekivanja, nada ne odumire. Ona je uvek tu, u svakom od nas koji sanja, žudi, čezne. I dobro je da je tako. Što nam svako buđenje počinje sa njom. Jer, nadati se znači - živeti… Gordana Cerovć

59


BROJ #3, APRIL 2015.

VIDIMO SE U maju! 60

Profile for Refresh | Studio

RYL e-magazin, broj 3  

April 2015.

RYL e-magazin, broj 3  

April 2015.