Refresh Your Life 32

Page 36

36

“ENLIGHTENED MAN” PIŠE: ANIMA MUNDI FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE MARKA GAVRILOVIĆA Marko Gavrilović, rođeni Beograđanin, izrazitog umetničkog senzibiliteta. Diplomirao je na Akademiji primenjenih umetnosti i dizajnа u Beogradu. U umetnosti morate da imate preduzetničkog duha kako biste pokretali stvari u željenom pravcu i Marko 2002. godine osniva Notus Light studio, gde je u saradnji sa svojim timom izveo preko 200 svetlosnih instalacija. Član je ULUPUDS-a, dobitnik nagrade povodom 60 godina od osnivanja udruženja. Predstavljao je Srbiju na International Global 2010 Fine Art Exhibition for the FIFA World Cup sa svojom slikom Unbeatable. Bio je predstavnik Srbije 2015. godine na Milan EXPO sa svojom svetlosnom instalacijom “Circle of Life”. Izlagao je na 12 samostalnih izložbi i preko 90 grupnih u zemlji i inostranstvu. Određena pitanja uvek su u radu Marka Gavrilovića.

SIMBIOZA SLIKARА, SKULPTORA I CRTAČA U TEBI DONOSI ZA REZULTAT SVESTRANOG UMETNIKA KOJI SE PRILAGOĐAVA TEHNICI RADA I STVARANJA. KROZ OVE TRI ULOGE STVARANJA, PRONAŠAO SI SVOJU CELINU. To je, u stvari, jedini mogući način u mom slučaju, jer da je izbor samo pao na jedan od ova tri, rezultat bi bio, barem za mene, nezadovoljavajući. Način na koji slikam i crtam često može da bude i psihički iscrpljujući. Pretpostavljam da je inače tako sa umetnicima, koji u procesu rada često odlutaju u skrivene dimenzije sopstvene imaginacije. Ogromna je razlika kada slikaš prema realnom predlošku, modelu, fotografiji, i u slučaju kada moraš da sve sam smišljaš. Prva grupa može da u toku dana napravi lagane, nevine pauze, totalne digresije, a potom da se vrati i nastavi gde je stala, što u drugom slučaju ne ide baš tako. Jednostavno, kada si na toku i uhvatiš momenat, nema pauze. Ne bih baš to nazvao inspiracijom, pre povezivanjem sa izvorom. Skulptura, sa druge strane, mi omogućava da odmorim od tog nadobudnog intelekta i okrenem se racionalnijoj strani sa akcentom na fizičku aktivnost i veštinu. Sve je nekako prilično na zemlji. Uvek ima iznenađenja, ali donekle mogu da ih predvidim i to me u suštini odmara. Ta sirovost operacija koje podrazumevaju savijanje metala, varenje, rad sa plastikom, vraćaju na mesto ono što slikarstvo “zamuti“. IZLOŽBA CONFRONTI/POREĐENJE I SARADNJA SA ITALIJANSKIM UMETNICIMA BILA JE PLODONOSNA. DO KAKVIH SI SPOZNAJA DOŠAO U RADU I TOJ SARADNJI? Izložba Confronti predstavlja nastavak uspešne saradnje sa Gabriellom Carlucci nakon izložbe Circle of Life na Milano

BROJ #32, OKTOBAR 2017.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.