VšĮ Reformatų literatūros centras

Vilnius, LT

VšĮ Reformatų literatūros centras užsiima krikščioniškų protestantiškų knygų leidyba ir pardavimu. Knygomis prekiaujame internetu bei krikščioniškame Reformatų knygyne, Vilniuje. Mūsų tikslai: Plėtoti reformacinius principus, siekiant parodyti jų svarbą šiomis dienomis: Sola Scriptura (žmogaus autoritetas, renkantis gyvenimo būdą ir tikėjimą yra Šventasis Raštas); Solus Christus (Kristus yra vienintelė bažnyčios galva); Sola Gratia (žmogus gali būti išgelbėtas tik per Dievo malonę); Soli Deo Gloria (garbė ir šlovė priklauso vien tik Dievui); Sola Fide (teisieji gyvens vien tik tikėjimu). Palaikyti ir remti pagrindines istorines krikščionybės doktrinas.

https://www.reformatuknygos.lt

Publications