Advertisement
The "VšĮ Reformatų literatūros centras" user's logo

VšĮ Reformatų literatūros centras

VšĮ Reformatų literatūros centras užsiima krikščioniškų protestantiškų knygų leidyba ir pardavimu. Knygomis prekiaujame internetu bei krikščioniškame Reformatų knygyne, Vilniuje. Mūsų tikslai: Plėtoti reformacinius principus, siekiant parodyti jų svarbą šiomis dienomis: Sola Scriptura (žmogaus autoritetas, renkantis gyvenimo būdą ir tikėjimą yra Šventasis Raštas); Solus Christus (Kristus yra vienintelė bažnyčios galva); Sola Gratia (žmogus gali būti išgelbėtas tik per Dievo malonę); Soli Deo Gloria (garbė ir šlovė priklauso vien tik Dievui); Sola Fide (teisieji gyvens vien tik tikėjimu). Palaikyti ir remti pagrindines istorines krikščionybės doktrinas.

Publications

Skruzdėlytė Magmytė


December 9, 2021

Mūsų sielos


October 1, 2020

Kaip žmonės keičiasi


November 5, 2019

Evangelijos jėga ir žinia


September 25, 2017

Neliečiamos nuodėmės


October 20, 2016

Dievo visavaldystė


March 8, 2016

Šventumas


October 14, 2015

Поклонение


September 24, 2013