Page 1

Advice En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg • Nr 1 2009

2 S  wedbanks nya vd gillar Apple  aktier verkligen 3 är bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco

Planera i tid för

kommande generationer Olika länder – olika regler • Spara till barnen • Lämna över företaget


Aktuellt

Magi i Marbella

Ett nytt år med nya utmaningar Vi har nyligen lämnat ett turbulent 2008 bakom

oss och gått in i ett nytt år. Förväntningarna på världsekonomin är lågt ställda just nu, och de stora nedgångarna i världens ekonomier påverkar både konsumtionen och företagens vinster negativt. Vi tror att 2009 blir ett utmanande placeringsår, men också ett möjligheternas år. Anpassningen till en förändrad marknadssituation innebär att det blir viktigare än någonsin att hålla sig informerad. Grunden för dina investeringsbeslut bör alltid vara din långriskvillighet "Anpassningen till en siktiga och ditt avkastförändrad marknads- ningskrav. Utifrån övergripande situation innebär att den strategin kan givetdet blir viktigare än vis fördelningen tillgångsnågonsin att hålla sig mellan slagen variera över tiden beroende på informerad." aktuellt marknadsläge. Som ett instrument för att följa utvecklingen skickar vi sedan januari ut vår månatliga marknadsinformation ”Analys & Trend” till våra kunder. Vi hoppas att du ska uppskatta innehållet och att det kan fungera som ett ytterligare underlag för att hjälpa dig hålla koll på vad som händer på marknaden. Om vi inte redan har din aktuella e-mail adress är det bra om du kan uppdatera denna till din rådgivare så att du kan få tillgång till vår aktuella marknadsinformation.

Den 20 och 21 november 2008 höll fotografen och filmaren Mattias Klum två föredrag på Costa del Sol för cirka 500 personer. Det ovanliga sättet att visa upp Swedbank, där det inte handlade om finanser utan om bankens engagemang för miljön, var mycket uppskattat. Mattias Klum presenterade projektet Expedition Sverige och visade bilder från sina resor runt om i världen på de biografer där föredragen hölls. – Gästerna var förtjusta och jag fick till och med höra från flera att detta var en av de bästa föreläsningar som man någonsin varit på, säger en glad Olle Westerling på Swedbank i Spanien. Efteråt signerade Mattias sin bok, Viljans väg, som hade strykande åtgång. På golfklubben Los Naranjos arrangerade Swedbank tillsammans med Mattias Klum en fotoutställning med en välbesökt vernissage i samband med föredragen. Swedbanks och Mattias Klums projekt kan du följa på expeditionsverige.se

Sparandedirektivet utvidgas EU:s sparandedirektiv som trädde i kraft den 1 juli 2005 tvingar banker att rapportera ränteinkomster från bankkonton och fondsparande om fonden till betydande del består av räntebärande placeringar. I slutet av 2009 kommer direktivet troligen även att utsträckas till att omfatta konvertibla obligationer enligt vissa kriterier, vissa livförsäkringsprodukter och alla investeringsfonder inom EU. När det utvidgade direktivet träder i kraft, förmodligen år 2012, kommer endast produkter som utgavs före den 1 december 2008 att undantas.

Ny vd med Apple som förebild

I det här numret av Advice skriver vi bland annat om

På banken finns vi som stöd både vid långsiktig planering och för att kunna ge råd och information för det kortare perspektivet. Vår ambition är som alltid att hjälpa dig navigera rätt i dina investeringsbeslut, så att du kan utnyttja de möjligheter vi är övertygade om att 2009 erbjuder.

Trevlig läsning! Peter Ström vd Swedbank S.A.Foto anna rut höglund

generationsskiften inom familjen. Det är en process som kräver eftertanke, tid, kunnande och erfarenhet och där kortsiktiga marknadsfluktuationer normalt inte spelar någon avgörande roll. Michael Wolf gör sig redo att ta över som Swedbank AB:s vd.

Den 1 mars tillträder Michael Wolf som Swedbank AB:s nya vd och koncernchef. Han kommer närmast från posten som vd på Intrum Justitia och har tidigare arbetat på SEB och som vice vd på Skandia och varit verksam såväl i Sverige som i New York, London och Berlin. Michael Wolfs fokus kommer att ligga på att fortsätta bygga en framgångsrik och lönsam bank, att få medarbetarna att samverka och prestera, att fortsätta bygga och stärka Swedbanks varumärke och att noga följa riskutvecklingen i de länder där banken är verksam. Hans förebild som ledare är Steve Jobs, Apples grundare som alltid haft användaren i fokus. – Han har lyckats ta fram enkla produkter som fått en hel marknad att ändra beteende. Tänk om man kunde överföra det till bankvärlden. Det är en häftig ambition!

Foto istockphoto

Ledare


Kalendarium Kapstaden...Oborer iniamcore doloborer sed

Evenemang våren 2009 l 4 mars Enköping Ägarskiftesseminarium l 19-27 mars Dalarna och Gävleborg Ägarskiftesseminarium l 31 mars Stockholm Ägarskiftesseminarium l 1-3 april Luxemburg Ägarskiftesseminarium l 16 april Täby Ägarskiftesseminarium l 6-8 maj Luxemburg Ägarskiftesseminarium

Många ville ha Mattias Klums bok "Viljans väg" signerad.

80%

Swedbank engagerar sig i projektet Expedition Sverige för att tillsammans med Mattias Klum väcka engagemang för att värna naturen. Men bryr sig konsumenter om ifall företagen engagerar sig för miljön? Det globala undersökningsföretaget AC Nielsen har ställt knappt 30 000 personer i 51 länder just denna fråga. Väst- och östeuropéer är eniga och åtta av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att företag bidrar till en bättre miljö. Sydeuropéer tycker dock att det är viktigare än vad nordeuropéer gör. Rapportförfattarna tror att det beror på att nordeuropeiska regeringar traditionellt varit bättre på att skydda miljön. Mer om konsumenternas syn på miljöfrågor kan du läsa på acnielsen.se.

Foto istockphoto

5 fondtrender 2009 Den globala fondförvaltaren Fidelity spanar in trenderna inför 2009. Med tanke på hur börsen gick 2008 tror man nu att kunderna efterfrågar: 1. Enkelhet. Fonder kommer att ha enklare struktur som är lättare att överblicka. 2. Transparens. Det blir extra viktigt att man vet exakt vad fonderna innehåller. 3. Personer framför matematiska modeller. Personer gör mer flexibla bolagsanalyser än matematiska modeller, vilket krävs i en volatil situation. Modellerna får agera stöd. 4. Erfarenhet före innovation. De kloka fonderna vinner över de smarta. 5. Riskhantering. Vi får bättre insyn i fondbolagens investeringar och riskhantering. Både kunder och myndigheter kommer att kräva detta.

Detta är några av de seminarier Swedbank arrangerar under våren. Är du intresserad av att medverka, hör av dig till ditt Swedbank-kontor.

Frågan

Är aktier verkligen bäst på lång sikt? Om du investerade på börsen för tio år sedan har värdet på dina besparingar i dagsläget stått still. Vissa ifrågasätter därför den gamla sanningen att aktier alltid är den bästa placeringen i det långa loppet. Jag vill ändå hävda att aktier är bra. Jämfört med räntebärande papper ger aktier en bra avkastning vid en rättvis jämförelse. Om du investerade i en global aktiefond (Robur Privatiseringsfond) för 15 år sedan har ditt kapital ökat med 278 procent. En räntefond (Obligationsfond) har under samma period avkastat 175 procent. Hade vi gjort jämförelsen två år tidigare hade fördelen för aktiefonden varit betydligt större. Satsa på att investera regelbundet för att inte råka träffa någon börstopp. Glöm heller inte att minska risken när du närmar dig tillfället då kapitalet skall användas. Varför ska man då inte investera direkt i råvaror, mark eller fastigheter? Att binda sin avkastning till priset på en speciell tillgång är en mer riskfylld strategi. Man kan få se stora värdeökningar men i regel inte under längre tidspeVad är det för fel på råvaror? rioder. Med en global aktiefond däremot äger du aktier i företag som påverkas av till exempel oljepriset, men som fortsätter tjäna pengar även om oljepriset går ned. Aktier är alltså en mindre riskfylld och långsiktigare investering än att investera Mikael Noack Asset manager direkt i råvaran.
Tema Tema

Är tiden inne att lämna över? Den frågan gör hela familjen rätt i att ställa tidigt. Särskilt om man ska ta sig igenom en snårskog av regler i fler olika länder.

• Ha en dialog och lyssna på varandra • Lista alla tillgångar • Tag extern hjälp för värdering av tillgångarna • Håll koll på vilka regler som gäller var • Skriv testamente • Var rättvisfoto: bildarkivet

Tips för generationsskiftet


: n e rn a b l il t r e v ö a n m lä t t a Formeln för

Koll på reglerna

och gott om tid Tillgångar och boende i olika länder kan ge krångel när det är dags att bestämma vem som ska ärva vad. Men genom att planera i lugn och ro kan man få ut det mesta möjliga och dessutom undvika osämja.

foto: bildarkivet

TEXT: karin nilsson

Att bestämma hur ägandet ska se ut när nästa generation tar vid kan ge vem som helst huvudvärk. För utlandssvenskar eller svenskar med tillgångar i andra länder kan det vara extra svårt. Det är nämligen inte självklart vilket lands regler som gäller. Det kan vara rejält krångligt. Det finns ett antal hundratusen utlandssvenskar och de har onekligen mer att tänka på, säger Fredrik Holmdahl, skattejurist på Swedbank i Luxemburg. Han ger ett exempel för att visa vad som kan ställa till problem. Både Frankrike och vissa delar av Spanien, där många svenskar har fastigheter, har arvs- och gåvoskatt. I Sverige däremot är både arvs- och gåvoskatten borttagen sedan 2005. Om både barnen och föräldrarna bor och betalar skatt i Sverige är det inte lätt att komma ihåg att man även kan beskattas i Frankrike. Föräldrarna har sedan ett par år ett hus i Frankrike, som med stor sannolikhet är värt ett par miljoner. Där bor de några månader om året och njuter av livet. Eftersom tillgången finns i Frankrike beskattas den enligt det franska regelverket om den ges bort eller ärvs. Det kan alltså dyka upp en hög gåvoskatt som ofta är helt oväntad. – Många känner till några svenska regler och några franska regler, men relationen mellan de två rättssystemen och vad det är som gäller vet man ofta inte, säger Fredrik Holmdahl. Att hålla koll på om det finns arvs- och gåvoskatt är inte bara skönt för att slippa otrevliga överraskningar. Det ger

också tid att försöka få ned värdet på fastigheten och för att se till att gåvor till eventuella barn fördelas rättvist. – Ger man ett barn pengar och det andra barnet en fastighet och glömmer att räkna med gåvoskatten på fastigheten kan det bli väldigt orättvist, säger Fredrik Holmdahl. Men de flesta utlandssvenskarna flyttar ändå hem till sist. Tänker man göra det kan det vara bra att inte ge bort något så länge man bor i ett land som har arvs- och gåvoskatten kvar, utan vänta tills man är tillbaks i Sverige. En annan skillnad mellan just Sverige och Frankrike är att Frankrike även har kvar förmögenhetsskatten. Är man fullt ut skattskyldig i Frankrike måste man skatta även för tillgångar som finns i Sverige, trots att Sverige inte har någon förmögenhetsskatt. Det är också något som kan bli en trist överraskning, även om gränsen för att börja betala skatt är ganska hög. Om man har bråttom blir det ofta fel Fredrik Holmdahl har arbetat med så kallade generationsskiften i flera år. Det viktigaste rådet han vill ge är att låta processen ta tid. Att bestämma vem som ska få vad är inte lätt. Inte heller att få koll på krångliga regelverk eller att se till att det blir rättvist och inte skapar osämja. Det här är svåra frågor och det blir ofta fel om man har bråttom. De flesta har en hyfsad bild av hur de vill att det ska bli, men vet inte hur de ska göra för att det ska bli så, säger han. Att skriva testamente är också något som Fredrik Holmdahl rekommenderar. Men se till att testamentet finns på både svenska och exempelvis spanska, och dessutom gäller i bägge länder. Ett giltigt testamente är ett sätt att slippa segdragna tvister och osämja, något som få förstås vill ha när nära och kära har gått bort. – De här processerna blir långa och tar inte alltid fram det bästa hos människor. Enligt svenska regler har ett barn rätt till en del i arvet, så kallad laglott, oavsett vad det står i testamentet. Det gäller inte i alla andra länder. Ytterligare en sak att tänka på är att om man vill att bara barnet och inte barnets eventuella partner ska få del i arvet ska det göras till enskild egendom. Det betyder att vid en separation får barnets partner inte del i arvet.>>
Tema Tema Ska barnen ta över företaget? För många utlandssvenskar handlar det också om att ta ställning till om någon och i sådana fall vem av barnen som ska ta över familjens företag. För föräldrarna gäller det att lyssna och förstå om barnen verkligen är intresserade och kapabla, säger Fredrik Holmdahl. Även barnen måste vara ärliga. – Barnen är ofta styrda av vad föräldrarna vill, men det blir allt vanligare att barnen säger nej. Företaget kanske mår bättre om det lämnas över till en hungrig entreprenör. Det här är ofta svar som måste grävas fram genom dialog under lång tid. Ska något av barnen ta över företaget bör det också bestämmas vem som ska vara vd. Barnen bör också tidigt få vara med i företaget och få ta ansvar. Något som kan vara svårt för många företagare påpekar Fredrik Holmdahl. – Många vågar inte riktigt lämna sitt företag. Men det blir sällan bra när pappan, för det är ofta han, fortsätter att vara inne och styra. Långsiktigt sparande Men det handlar inte bara om lagar, regler och känslor när tillgångar ska lämnas över till barn och barnbarn. Vill man

Så sparar du till barnbarnenra på lång sikt. n handlar ofta om att spa Att spara till barnbarne i flera breda r Mikael Noack att sparande Med en horisont på 18 år tro astning. Vill balfonder ger en god avk aktiefonder, exempelvis glo ärande papn komplettera med ränteb man vara mer trygg kan ma n om man me n varierar förstås över tide per. Fondandelarnas värde nd köper ibla en, ider man även den risk köper andelar månadsvis spr sbelopp ång eng rre Sätter man in ett stö man dyrt och ibland billigt. . älle tillf fel man råkar köpa vid är risken förstås större att bra att ra till sina barnbarn är det spa att ler Även när det gäl , men inte i rige Sve i gen tta bor oskatten är tänka på att arvs- och gåv som utlandsar av Spanien. Det gör att exempelvis Frankrike och del t namn och att spara pengar i sitt ege boende kan det vara bättre n inte vill ma Om man flyttar hem igen. sedan ge bort pengarna om kan man dem a änd ut pengarna och anv att barnet ska kunna plocka r istället elle n nam t erskonto i sitt ege också öppna ett värdepapp agare. nst må för är t rne n- eller barnba teckna en försäkring där bar

spara pengar till barnbarnets födelsedag eller körkort handlar det också om att placera smart för att kunna ge mesta möjliga. – Generellt gäller att ju längre tid pengarna ska vara placerade desto större risk kan man ta, säger Mikael Noack, kapitalförvaltare på Swedbank i Luxemburg. Trots att börsen har rasat rejält under det senaste året föreslår han aktier. – Spar man på 15 års sikt så kan man kosta på sig att ta risk och ha mycket aktier. Men man ska inte köpa enskilda aktier utan sprida riskerna och köpa globala aktiefonder som placerar i både USA, Europa och Japan. Det gäller att inte bli för sårbar. – Historiskt och på lång sikt ger börsen mer än andra sparformer, påpekar Mikael Noack, även om börsen under vissa perioder får stryk av andra placeringsformer. Vill man ha lägre risknivå ska man satsa en del i räntebärande placeringar. För att undvika att presenten blir betydligt mindre och försvinner i en djup börsnedgång kan man successivt skaffa sig säkrare placeringar när den stora dagen närmar sig. – När barnbarnet närmar sig 18-årsdagen bör man i tid minska andelen aktier och skruva ned risknivån. Ett tips är att ha sålt aktierna och istället ge pengar vid gåvotillfället och därmed undvika att ett sparande försvinner i en börsnedgång som den vi sett nu, säger Mikael Noack. l

Vem tar över företaget? Det finns tre barn och en stolt far med ett företag som han byggt upp från grunden. Nu ska det bestämmas hur företaget ska leva vidare eftersom pappan har bestämt att det är dags att dra sig tillbaka. Det är en situation som handlar mycket om känslor men också om ekonomi, påminner Fredrik Holmdahl, Skattejurist på Swedbank i Luxemburg. Redo att ta över? Först ska alla vara överrens om vilken värderingsmodell som ska användas för att bestäm ma vad företaget är vär t. Sedan är frågan om företaget ska säljas eller tas över av bar nen. Oavsett gäller att företa gets värde ska tryckas ned . Vid en försäljning är det lättare att sälja ett lägre värderat företag. Pappan kan också behöva kapital att leva av på sin åld ers höst och det barn som inte vill ha del i företaget behöve r kompenseras. Tar två barn över ska den tredje kompenseras. Att göra upp vem som bestämmer vad inom för etaget är också viktigt för att det ska leva vidare på ett bra sätt. Skriv aktieägaravtal som också reglerar vad som hän der om någon inte vill vara kvar i företaget. Även då ska det redan vara bestämt vilken värder ingsmodell som gäller. Me n kanske viktigast av allt är att äga ren släpper taget om företa get och att överlämnandet får ta tid så att alla hinner med och blir nöjda, påpekar Fredrik Ho lmdahl.


Analys 2 februari 2009

2009 – ett utmanande år Det har nu gått ett och ett halvt år sedan den svenska börsen toppade efter IT-kraschen. Fallet är cirka 55 procent och vill det sig illa har vi ännu inte sett botten. Det som började med en amerikansk husbubbla spred sig till en mycket allvarlig global kreditkris. Politiker och centralbanker runt hela världen gjorde stora ansträngningar för att förhindra en katastrof. Förtroendet kommer sakta men säkert tillbaka men vi är ännu inte riktigt tillbaka till tiden före Lehman Brothers konkurs den 15 september 2008. Många av världens banker har fått stora problem med sina exponeringar mot den amerikanska bomarknaden och nu befaras också att kreditförlusterna kommer att öka då konjunkturen försämras. Kreditkrisen har förstärkt den konjunkturförsämring som redan var på gång och de större ekonomierna är i recession (negativ tillväxt). Statistik som nått oss de senaste månaderna pekar på en mycket snabb och djup tillbakagång i världsekonomin. För industrin ser vi ett tapp på 20-30 procent i orderingången och en industriproduktion som faller drygt 10 procent. Företagen prioriterar i detta läge marginaler före tillväxt vilket innebär att de bland annat senarelägger investeringar, justerar ned sina lager och dra ned på personal. Ökad arbets-

löshet gör att konsumenten handlar mindre och sparar mer. Vi kan lätt hamna i en negativ spiral som kan ta lång tid att komma ur. Sysselsättningen kommer att bli avgörande för hur konsumtionen utvecklas på sikt. Stora stimulanspaket runt om i världen är på väg och dessa

kommer att ge ekonomin en push. Det ser ut som att stimulanserna inriktas i första hand på att stimulera investeringar i infrastrukturen. Det är nya vägar, broar, järnvägar, skolor och bredband och det handlar om mycket stora belopp som kommer att investeras. Det är naturligtvis för- och nackdelar med dessa åtgärder. Förhoppningsvis överväger fördelarna men investeringarna ska ändå finansieras på något sätt. Många länder har redan stora budgetunderskott och dessa kommer nu att öka väsentligt. Förmodligen får detta till följd att räntorna för obligationer med längre löptid kommer att stiga. De kraftiga fallen i orderingång och produktion som företagen rapporterar kan i huvudsak förklaras genom en svagare konjunktur och en kraftig lagerförändring. I skiftet till en sämre konjunktur avmattas efterfrågan. Företagen fortsätter under en tid med oförminskad produktion och resultatet blir en lageruppbyggnad då produktionen blir större än efterfrågan. Steg två i denna process blir att företagen måste dra ned på sina alltför stora lager. Orderingången minskar och produktionen faller snabbt. Så det kraftiga tapp som jag beskrivit ovan är alltså inte fullt så farligt som det ser ut. Vi närmar oss snabbt den nivå då lagren är små och produktionen inte faller längre.

”Stora stimulanspaket runt om i världen är på väg och dessa kommer att ge ekonomin en push.”

Swedbanks

Diskretionära portföljförvaltning

Portfölj 2007

Index 2007

Portfölj Index 2008 2008

0,59%

6,39%

Portfölj 1 jan2 feb 2009

Index 1 jan2 feb 2009

DFM Bonds

1,56%

1,78%

0,50% -0,34%

DFM Safe

1,72%

0,28% -14,62% -5,63% 1,30% -0,19%

DFM Balanced

1,28%

-1,21% -28,38% -17,65% 1,54% -0,05%

DFM Growth

2,78%

-2,70% -40,21% -29,67% 1,55%

0,10%

DFM Trend

10,71% -4,19% -11,01% -41,70% 5,11%

0,24%

Selection

2,28%

-0,52% -25,04% -18,01% -3,97% -4,44%

Diskretionär fondförvaltning (DFM) innebär att portföljförvaltaren fritt växlar mellan olika aktie- och räntefonder efter en given kvot. Selection är Swedbank S.A:s modellportfölj. Portföljernas utveckling är angiven exklusive bankens förvaltnings- och transaktionsavgifter. Läs mer om diskretionära portföljer på www.swedbank.lu. Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk.

Vi berättade i förra numret att vi i våra diskretionära portföljer

ökat investeringar i läkemedelsbolag. Vi har sedan dess ökat upp våra positioner ytterligare. Det största aktieinnehavet i portföljen är numera det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk. De är en av världens främsta bolag inom insulinmedicin. Råvaruspaxen som vi också nämnde i förra nummret har vi sålt med en bra vinst. En ny typ av investering som vi just nu överväger är företagsobligationer. Ränteskillnaden mellan den riskfria statsobligationen och företagsobligationer har vidgats mycket kraftigt sedan september ifjol. Vi kommer att investera via en fond eller en strukturerad (SPAX-) produkt. Tomas Ljungkvist, Senior Asset manager
5 frågor till ...

...Pernilla Wiberg. I varje nummer frågar Advice en person med svensk anknytning om hur det är att leva och verka på någon plats i världen.

Pernilla Wiberg • Född 1970 i Norrköping. Sambo, två barn. • Vann 2 OS- och 4 VM-guld mellan 1991 och 1999. • Hotellägare, egen klädkollektion, spelat in en skiva, välgörenhet via AMADE Monaco, ingår i IOK, expertkommentator Sveriges Television.

”Älskar ljuset men inte mopederna” Tidigare skidstjärnan Pernilla Wiberg bor sedan 15 år i Monaco. Hon har inga problem att fylla sina dagar, inte bara för att hon numera är tvåbarnsmamma. Hur är det att bo i Monaco? Funkar franskan?

– Vi gillar att bo här. Det bästa är förstås solen och ljuset året runt, närheten till havet och bergen och att man är mitt i Europa. Sämst är alla mopeder och skotrar som gasar förbi ute på gatan. Bien sûr monsieur, ca marche très bien! Hur är din relation till Sverige?

– Jag kommer alltid att vara svensk i mitt hjärta. Sverige är ett oerhört vackert land med många positiva sidor. Vi är i Sverige eller Norge 3-4 månader per år ungefär.

Du äger ett hotell i Idre, hur kom det sig att du satsade på det?

– Idre Fjäll frågade mig och efter att jag slutade tävla 2002 togs första spadtaget. Det kändes oerhört kul och blev en bra övergång från tävlingslivet till normallivet. Till hotellet använde jag erfarenheterna från att ha bott på olika fjällhotell 200 dagar om året i 15 år. Så från Pernilla Wiberg Hotel kan man slänga ner skidorna på snön och bara glida ner till liften. Vi är där 4-5 gånger per år. Har du mycket kontakt med skidåkningen fortfarande?

– Ja, jag kommer alltid att gilla både att titta på skidåkning och att åka själv. Det är en perfekt familjesport, man får vara ute i friska luften och kroppen får sig en rejäl genomkörare. Anja Pärson träffar jag då och då, hon bor ju också här i Monaco. Vad händer i år, några spännande projekt på gång?

– Det tar mycket tid att vara tvåbarnsmamma men jag är inte mammaledig. Jag jobbar mycket från datorn och telefonen, jag kan inte resa jorden runt med en liten baby. Jag deltar i olika evenemang, som 2nd World Stars Ski Event på mitt hotell förra året där Swedbank var med som sponsor. Från dessa får AMADE Monaco pengar till behövande barn i tredje världen. I övrigt har jag rätt många reklamuppdrag. l

TEXT: ANDERS WIKBERG

Möt några av medarbetarna på Private Banking Leif Johansson Senior Relation Manager

Leif har kundansvar för flera större kunder i banken. Ofta innebär arbetet vägledning om bolagsstrukturer. Aktuellt: Våra kunder har en större medvetenhet om riskerna på marknaden och hittar nu alternativ som är anpassade efter konjunkturläget.

Lotta Boström Assistant

Lotta arbetar för kunder med större tillgångar. Hon sköter kontoärenden, utom direkt rådgivning om investeringar. Aktuellt: Just nu ska skatt på svenska utdelningar debiteras. Det sker olika beroende på kundernas skattehemvist.

Henrik Kristensen Investment Advisor

Patrik Axelsson Equity Trader

Henrik tar hand om bankens danska kunder och hjälper till med placeringar. Aktuellt: Vi försäkrar oss om att alla kunder utvärderar och känner till sin riskprofil och placeringshorisont.

Patrik handlar i olika värdepapper som aktier, derivat och terminer för kundernas räkning. Aktuellt: Trots det tråkiga marknadsklimatet har vår tradingportfölj utvecklats bra relativt marknaden. Det är viktigt med en tät kundkontakt för att uppnå ett bra resultat.

Patrik Österblad

Ansvarig utgivare: Peter Ström Kontakt Swedbank S.A: Tel: +352 40 49 401, info@swedbank.lu, www.swedbank.lu Produktion: Redaktörerna i Stockholm AB. Omslagsbild: Martin Meyer/Corbis/Scanpix Tryck: Dynamo, Luxemburg. Råd och information i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt.Advice  

Nyhetsbrev för Swedbank i Luxemburgs Private Banking-kunder runt om i världen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you