Vreugdeborde 2017 04 juli augustus

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDEBODE REUGDE UITGAVE VAN PAROCHIE MARIA LAETITIA

JAARGANG 1, NUMMER 4

Steun voor statushouders (pag. 4) Foto: Ton Harbers

JULI-AUGUSTUS 2017 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017

5


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de sacristie. Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur. en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Inhoud

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: steun voor statushouders Nieuws van Present Nieuwe pastoor voor Parochie Maria Laetitia ‘Torentje, torentje bussekruit’ door Joop Kraan ‘Van de bestuurstafel’ door Ruud Engelaar Maria heeft grote dingen aan ons gedaan ‘Pastorale column’ door Mia Tankink Rondom een kerkelijke uitvaart Parochiële Caritas Instelling: Lokale geloofsgemeenschap en pastorale nabijheid Azewijn - Ulft - Varsselder: Aan alle ingeschreven leden Parochie Maria Laetitia: Doordeweekse vieringen Weekendvieringen Doopschema Breedenbroek - Dinxperlo: Gildekermis “Wer glaubt ist nicht allein” Silvolde - Varsseveld: Vakantie - dromen van vrij zijn Woord- en Communieviering in Den Es Doetinchem: Nieuwe locatievoorzitter Martin Tuk Inzegening vernieuwde devotiekapel De Huet - Wijnbergen: 40 Jaar Monte Vino Open monumentendag Gaanderen: Uitnodiging Gildemis zondag 10 september 2017 Parochiefeest van 2 juli 2017 Gendringen - Megchelen - Netterden: Eerste Heilige Communie door 14 kinderen Etten: In Memoriam: diaken Johan Visser Omgekeerd bezoekmiddag wederom geslaagd Terborg: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Fien Gambon naar Varsseveld

Locatiecorrespondenten 4 6 7 7 9 10 11 12

Diaconie C. Peters

: c.peters@mlparochie.nl

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo P. Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem G. Bomers : g.bomers@planet.nl

12

Doetinchem (Wijnbergen De Huet) J. Caerteling : joopcae@gmail.com

13

Etten S. Jansen

15 16 en 17 17 18 19 19 19

: sjoerdjansen90@hotmail.com

Gaanderen G. Vollenberg : g.vollenberg@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden H. Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl Silvolde/Varsseveld G. van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg E. Bakker

: info@bakkereventsupport.nl

20 21 22 23 24 25 26 27 30 28 29

Colofon Hoofdredactie : pastoor P. Ambting Redacteur : diaken C. Peters Eindredactie : J. Hillebrand en Fr. van Vliet Eindcontrole : B. Kothuis Advertenties : G. Bomers Vormgeving : John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg Druk : Senefelder/Misset - Doetinchem Oplage : 15000 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

tel. 0315 - 24 21 25

Belangrijk om te weten tel. 0315 - 24 12 40

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 30 voor alle gegevens van het pastoraal team, onbezoldigde diakens, internet en het centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 6 AUGUSTUS a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hierboven). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 1 SEPTEMBER t.e.m. 26 OKTOBER 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In deze eerste jaargang van de Vreugdebode is het thema van het hoofdartikel Kerk in de samenleving. In elk van de zeven edities die in 2017 verschijnen, wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebied van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel.

De beide gesprekspartners

Dat het Walter Rovers was die mij met het oog op dit artikel in de Vreugdebode bijpraatte, kan voor de velen onder u die hem kennen geen verrassing zijn. Maatschappelijke problemen hebben zijn vasthoudende aandacht, het vluchtelingenprobleem in het bijzonder. Dat hij om steun te bieden verbinding zoekt met anderen, is evenmin een verrassing. Voorafgaand aan het gesprek heeft hij me een overzichtje gemaild van de vele groepen en instanties die op een of andere manier betrokken zijn bij de opvang en integratie van vluchtelingen in Doetinchem en naaste omgeving. Verrassend zoveel als het er zijn! Op mijn verzoek heeft Walter een vertegenwoordiger van een van die instanties mede uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Het is Sieta Snippe-Veenkamp, die zich als vrijwilliger inzet in het kader van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Zij wil zich overigens niet presenteren als officiële vertegenwoordiger; ze is slechts vrijwilligster en stelt zich beschikbaar voor diverse activiteiten.

Onderscheid en uitleg

Steun voor statushouders Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ‘statushouder’ is een betrekkelijk nieuw woord; vroeger werd altijd het woord vluchteling gehanteerd. Die overgang van vluchteling naar statushouder, ik was er eerlijk gezegd maar half van op de hoogte. Bij het vorderen van het gesprek dat ik met Walter Rovers en Sieta Snippe-Veenkamp voerde, bleek dat me wel meer zaken rond vluchtelingen / statushouders maar half of zelfs helemaal niet bekend waren. Misschien ben ik wat dit maatschappelijke en voor velen persoonlijke probleem betreft, een doorsnee Nederlander: welwillend, maar niet echt op de hoogte. En misschien is dat wel een goede uitgangssituatie voor een gesprek over de problematiek en de steun die allerwegen geprobeerd wordt te geven aan hen die hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen. 4

Eerst beiden maar eens gevraagd om nadere informatie en uitleg. ‘Statushouders’ blijkt beter dan ‘vluchtelingen’ duidelijk te maken om welke groep het gaat, te weten om de groep van vluchtelingen die hier mag blijven; deze mensen hebben een zo genoemde verblijfsstatus. Dit in tegenstelling tot asielzoekers: dat zijn in feite ook vluchtelingen, maar ze hebben (nog) geen verblijfsstatus. Bij de statushouders gaat het in de regel om een voorlopige vergunning van vijf jaar, die in veel gevallen maar niet altijd overgaat in toestemming tot een permanent verblijf. Sieta: “Vaak komt het voor dat de tijdelijke periode van vijf jaar van jaar tot jaar verlengd wordt, in veel gevallen omdat mensen die geen permanente status krijgen, zich daar niet bij kunnen neerleggen en doorprocederen; ze grijpen alles aan om te mogen blijven.” Op mijn opmerking dat hier in de publieke opinie vaak weinig begrip voor is, zegt ze, dat de nood vaak hoog is en dat de betrokken mensen in grote onzekerheid leven. Het komt wel voor dat mensen na een periode van zeven, acht jaar alsnog terug naar hun land van herkomst moeten. Het wordt dan officieel als veilig beschouwd. Veel van de gevluchte Irakezen van een aantal jaren terug is dit overkomen. In het lijstje van hulp verlenende groepen

en instanties valt enige ordening aan te brengen, zo leggen beiden uit. De gemeente is betrokken, heeft echter zelf niet direct uitvoeringsorganisaties, maar financiert diverse activiteiten die gericht zijn op integratie en participatie. Van de verschillende organisaties is er een deel waarvan de activiteiten geheel door vrijwilligers worden verricht. Ze kunnen onderling een heel verschillende achtergrond hebben, zoals ‘Het nieuwe Dijkhuis’ (Paul Gerritsen) en ‘Welkom in Doetinchem’ naast Stichting AMO (Arabisch Midden-Oosten) en Merkez Moskee. AMO richt zich in haar ondersteuning op Arabische mensen waaronder vluchtelingen. Bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland werken zowel mensen professioneel als op vrijwillige basis. Dat geldt ook voor Stichting Present. Het Graafschapcollege, dat in het voormalige zustershuis bij de Paskerk in Doetinchem lesgeeft aan statushouders, is een gewone onderwijsinstelling met de daar werkende professionele leerkrachten. Maar binnen het Graafschapcollege coördineert Louise Fontaine het ‘Taalhuis’ waar vrijwilligers kunnen aanschuiven als zogenoemde taalmaatjes. Die tref je ook bij sommige vrijwilligersorganisaties aan, zoals Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, waar Sieta mensen ondersteunt bij hun taalverwerving.

Stichting Ontmoetinchem

Twaalf en mogelijk meer organisaties, ze houden zich allemaal bezig met statushouders en mensen met een niet-westerse achtergrond in het algemeen, ook wel nieuwe Nederlanders genoemd. Stichting Ontmoetinchem, waarvan Walter Rovers voorzitter is, heeft vorig jaar het initiatief genomen om deze mensen in september dat jaar in Doetinchem zoveel mogelijk bij elkaar te laten komen. Dat is gelukt en goed bevallen. Het loopt, zo gezegd, in september dit jaar vindt weer zo’n interculturele ontmoeting plaats. Daarmee krijgt het eerste doel dat Ontmoetinchem zich stelt, vorm; de beoogde nieuwe Nederlanders, die te vaak ondanks alle inspanningen meer of minder geïsoleerd leven, ontmoeten elkaar en kunnen hun contacten uitbreiden en intensiveren als ze dat willen. De Stichting stelt zich daarnaast een tweede maar niet minder belangrijk doel, te weten het bij elkaar brengen van de veelheid

aan organisaties die zich inzetten voor de statushouders. Dit op de eerste plaats met het oog op het informeren van elkaar. Uit deze multiculturele ontmoeting vloeien als vanzelf mogelijkheden tot samenwerking voort. Maar dit zoeken naar verbinding, versterking en gelijkgerichtheid door een gezamenlijke aanpak is nadrukkelijk ook een actief streven van Ontmoetinchem. Daarom heeft ze inmiddels twee bijeenkomsten georganiseerd, waarbij op een na alle organisaties aanwezig waren. Voor de eerste bijeenkomst, april dit jaar, hadden alle organisaties een ‘Format Voorstelronde Organisaties’ ingevuld: de contactgegevens, de huidige doelgroep en de daarop gerichte activiteiten, al tot stand gekomen vormen van samenwerking en wensen / mogelijkheden tot uitbouw daarvan. De invulling werd zo goed gedaan, dat in de tweede ontmoeting, mei dit jaar, een mooi uitgevoerd en compleet overzicht kon worden gepresenteerd, dat ook de verbindingen verduidelijkte. Daarnaast werd er een presentatie in powerpoint getoond en meegegeven.

“Geloven is voor mij een werkwoord. God dienen is een belangrijk uitgangspunt: eredienst aan God is ook mensendienst.” In zekere zin, zegt Walter, is ons doel al bereikt: samenkomst van de diverse organisaties en wederzijdse informatie, waardoor verdere mogelijkheden gemakkelijker verwezenlijkt kunnen worden. En een eerste aspect van samenwerking is al afgesproken: deze instanties gaan participeren in de afgesproken tweede bijeenkomst van nieuwe Nederlanders in september aanstaande.

Wenkend perspectief?

Onder de indruk van wat in korte tijd door het initiatief van Stichting Ontmoetinchem al is bereikt, stel ik de wat brutale vraag wat nu verder in het verschiet ligt. Daarop is het antwoord bescheiden. Sieta benadrukt dat het zal blijven gaan om het uitwisselen van informatie en ervaringen. Dat is in elk geval ook een wens die zij uitspreekt vanuit 25 jaar persoonlijke ervaring in het vluchtelingenwerk. “Soms heb je het gevoel op een eiland te zitten.” VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 04 JULI - AUGUSTUS 2017 2017

Walter Rovers en Sieta Snippe-Veenkamp voor het voormalig zustershuis, nu locatie van het Graafschapcollege voor onderwijs aan statushouders. Foto Ton Harbers.

Walter: “Van elkaar weten en waar mogelijk elkaars activiteiten versterken, blijft het doel. Dat houdt niet op!” In het verdere relaas over dit aspect worden voorbeelden genoemd van ontstane nieuwe samenwerkingscontacten en … van soms onverwachte moeilijkheden. Walter meldt dat er inmiddels enkele nieuwe organisaties bij gekomen zijn, waarvan hij soms het bestaan nauwelijks wist. Hij geeft aan wat er zoal concreet mogelijk blijkt. Paul Gerritsen bijvoorbeeld verzorgt catering in Het nieuwe Dijkhuis. Hij kan meer vrijwilligers gebruiken en krijgt die nu gemakkelijker door de informatie en ondersteuning van andere groepen. ‘Welkom in Doetinchem’ heeft het initiatief genomen om met zo genoemde buddy’s te werken: ‘maatjes’ die zich één op één wijden aan steun aan een bepaald persoon of gezin. Deze buddy’s zijn mede gevonden door de inmiddels opgebouwde contacten met andere organisaties. Eerder al werden buddy’s ingezet door de Stichting Present. Sieta merkt op dat elkaar informeren ook betekent dat je elkaar op de hoogte brengt van problemen die je ondervindt. Vluchtelingen zijn hier, maar over het algemeen gesproken zijn ze mentaal ook nog in het land van herkomst. Door eigen problemen van de vluchtelingen kan er bij de organisaties grote teleurstelling ontstaan. Het is dan goed dat ze elkaar behulpzaam zijn. Terugkoppeling, uitwisseling van ervaringen maar ook professionalisering van de vrijwilligers kunnen de effectiviteit verhogen.

wederzijdse samenwerking. Op de eerste plaats dat de vormen van samenwerking zich uitbreiden, want dat betekent dat meer mensen actief betrokken raken bij dit belangrijke werk. En in het verlengde daarvan: dat dit een gunstige uitwerking heeft in onze samenleving, waarin hij vaker dan hem lief is, constateert dat men op basis van het ontbreken van feitelijke kennis hard en negatief oordeelt over vluchtelingen.

Kerk in de samenleving?

Daarvan is in veel gevallen niet exclusief sprake. De Stichting Present is een voorbeeld van een organisatie die haar basis heeft in de katholieke en protestantse kerk gezamenlijk. De meeste organisaties werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Het komt natuurlijk voor dat individuele personen hun werk doen vanuit hun geloof. Sieta Snippe-Veenkamp is protestant. In haar werk bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland kent ze weinig mensen die vanuit hun geloof participeren. Over zichzelf sprekend zegt ze haar motivatie niet te kunnen opdelen. Haar werk doet ze vanuit maatschappelijke betrokkenheid; daarin onderscheidt ze geen aan haar geloof ontleend deel. “Mijn geloof zet me wel aan om verbinding te zoeken tussen de bijbel en de koran en zodoende tussen christendom en islam. Het is belangrijk om van elkaar te weten.”

Een mooi voorbeeld van het informele circuit is ook de Zangochtend in de Gruitpoort in Doetinchem. Die werkt verbindend en helpt bij de taalontwikkeling.

Walter Rovers desgevraagd: “Geloven is voor mij een werkwoord. God dienen is een belangrijk uitgangspunt: eredienst aan God is ook mensendienst. Ik kom vanuit mijn geloof tot maatschappelijke betrokkenheid. Heb je de mogelijkheid, dan is het een opdracht.”

In meer algemene bewoordingen omschrijft Walter waarop hij hoopt als resultaat van de

Gerard Bomers

5


Parochie Maria Laetitia

Torentje, torentje bussekruit

Nieuws van Present

Nieuwe pastoor voor Parochie Maria Laetitia

Doe mee met Present en help een ander!

‘De kleine lichtdrager’ Op mijn bureau staat een bronzen beeldje van een man die een licht draagt. De kunstenaar zegt van ‘de kleine lichtdrager’ dat hij met je mee wandelt en desgewenst met je in gesprek gaat als je vriend, je spiegel, je geweten; lief en rechtvaardig. Om verschillende redenen is me dit beeld dat we uit vriendschap ontvingen, zeer dierbaar en daarbij draagt het letterlijk licht in het donker.

Het werk van Present groeit als kool! In 2016 overtrof het aantal projecten in Doetinchem weer ver de verwachtingen. 85 huishoudens in een kwetsbare situatie werden geholpen, 25 meer dan begroot! achterlaten en reist met gevaar voor eigen leven de halve wereld over op zoek naar een veilige plek. Na een lange reis, verschillende azc’s, verhoren met de immigratiedienst, krijgt u te horen dat u mag blijven. U hebt een officiële verblijfsstatus gekregen voor drie of vijf jaar. En daar zit u dan. In een huis of flatje in Doetinchem. Ver weg van uw thuisland, familie en vrienden. En nu mag u hier gaan bouwen aan een nieuw thuis.

Feitelijk ben ik al van kleins af aan vrijwilliger in onze kerk. Begonnen als jochie van acht, misdienaar in een toog die met een singel hoog opgebonden moest worden, ben ik zo’n 60 jaar later nog steeds in actieve dienst en daarin gaat mijn aandacht en belangstelling vooral uit naar liturgie, naar samen ons geloof vieren. Of het nu gaat om de weekendliturgie, een uitvaart of een viering in de traditie van Taizé, samen vieren kost veel tijd. “En waar doe je het voor..”, komt dan de vraag, “...voor dat handjevol mensen?”

Meet & Connect

Nieuwe start

De missie van Present Doetinchem is een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Veel Doetinchemmers in een kwetsbare situatie maken dankzij een Present-project echt een nieuwe start. Zoals Paul. Hij kreeg hulp van een aantal studenten van het Graafschap College in het kader van hun studie. Zijn woning was – door allerlei omstandigheden – zwaar vervuild. De ramen waren donkerbruin geworden van modder en stof, je kon er bijna niet meer doorheen kijken. Paul is erg blij met de hulp. „Door werkloosheid raakte ik vier jaar geleden in een neerwaartse spiraal. Ik werd somber en eenzaam en had weinig zelfvertrouwen. Via-via kwam ik in contact met Present. De hulp die zij hebben geregeld, geeft me nieuwe energie. Ik ben mee gaan poetsen, vrijwilligerswerk gaan doen en zelfs mee gaan spelen in een theatervoorstelling.”

Ook een nieuwe start mogelijk maken?

Wil jij je ook eenmalig inzetten om een kwetsbare stadgenoot te helpen? Meld je dan aan bij Present met je kring, gezin, vriendengroep, sportclub, koor of welk sociaal verband dan ook! Present regelt alles en zorgt voor professionele begeleiding. Je hoeft alleen maar beschikbaar te zijn voor een ander om een klus te doen die je leuk vindt of waar je goed in bent.

Gezocht: flex-vrijwilligers voor projecten met statushouders

We zijn op zoek naar flex-vrijwilligers die samen met statushouders regelmatig Present-projecten willen uitvoeren. We doen dit in samenwerking met Samen Doetinchem. Het gaat hierbij om ongeveer twee uur per week op dinsdagmorgen. U kunt zelf aangeven of u eenmalig of vaker deel wilt nemen. Op de website staat nadere informatie en kunt u zich aanmelden: http://stichtingpresent.nl/ doetinchem/kun-en-samen-statushouders/

Waar hebt u dan het meest behoefte aan? Nieuwe vrienden! Vrienden bij wie je je thuis kunt voelen. Vrienden met wie je die lastige Nederlandse taal kunt oefenen. Die je wegwijs maken in onze cultuur. En bovenal, vrienden met wie je kunt praten, leuke dingen kunt doen. Die voorkomen dat je in een isolement raakt en vereenzaamt. Maar hoe vind je zulke nieuwe vrienden? Dankzij het Meet & Connect-project van Present Doetinchem! Met dit nieuwe project brengt Present een duurzame verbinding tot stand tussen Nederlanders en statushouders. Hierbij werken we nauw samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Buurtplein BV. Concreet betekent dit project dat we Doetinchemse gezinnen voor een periode van één jaar koppelen aan Doetinchemse vluchtelingen met een verblijfsstatus. Gedurende dit jaar spreek je met elkaar af, onderneem je activiteiten en deel je je leven met elkaar op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Present laat je daarbij niet aan je lot over, maar geeft professionele begeleiding, toerusting en ondersteuning.

De eerste matches zijn gemaakt

Op dit moment zijn al twaalf mooie matches gemaakt en momenteel zijn we bezig met de volgende koppelingen, want er is zowel bij gastgezinnen als bij de statushouders een wachtlijst.

Gevraagd: alleenstaande mannen

We willen echt niet aan discriminatie doen, maar we zijn momenteel op zoek naar alleenstaande mannen voor Meet & Connect. Veel statushouders hebben hun gezin en familie achter moeten laten in hun thuisland. Deze alleenstaande mannen (en soms vrouwen) komen graag in contact met Nederlandse alleenstaanden om leuke activiteiten te ondernemen en de Nederlandse taal te oefenen. N.B. Rekening houdend met achtergrond, cultuur en religie, koppelen we mannen aan mannen en vrouwen aan vrouwen.

Heb je belangstelling om als alleenstaande of met je gezin vriend te worden van een vreemdeling?

Aanmelden en nadere informatie: carlijnwiltink@presentdoetinchem.nl. Ook op de website is meer informatie te vinden: www.presentdoetinchem.nl.

Tijdens de pinkstervieringen werd in onze parochie bekendgemaakt dat Hans Pauw de nieuwe pastoor wordt van Parochie Maria Laetitia. Kardinaal Eijk heeft hem per 1 juli tot halftijds pastoor benoemd. Naast zijn deeltijdtaak als pastoor zal pastoor Pauw zijn taak als vicaris van het vicariaat Arnhem en de taakvelden catechese, jeugd en jongeren blijven vervullen, ook voor 50 procent van zijn tijd. Pastoor Pauw is 48 jaar en woont al twee jaar in onze parochie in een huis op De Huet (Doetinchem), van waaruit hij vanaf 1 juli zijn werkzaamheden voor onze parochie en ons bisdom zal verrichten. Het parochiebestuur en pastoraal team kennen pastoor Pauw reeds enkele jaren als vicaris en hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Ook was hij eerder waarnemend pastoor van De Verrijzenis Parochie en heeft hij vanuit die functie enkele jaren samengewerkt met enkele teamleden. Graag heten we hem als nieuwe pastoor welkom in ons midden en wensen we hem veel geluk en Gods zegen toe. In de volgende uitgave van Vreugdebode komt een uitgebreid interview met pastoor Pauw. Parochiebestuur en pastoraal team

Nieuw project: word vriend van een vreemdeling

Stel u moet uw thuisland verlaten vanwege oorlog, discriminatie, honger of gevaar. U moet uw familie, vrienden, bezittingen 6

Waarop ‘Lichtdrager’ wil ik spiegelen? In zijn column herinnerde Jan Bekker ons aan Jezus’ woorden dat Hij bij ons is als we in zijn naam samen zijn, hoe klein ons aantal ook is. (Vreugdebode, jg. 1, nr. 2). Als mensen vragen naar mijn motivatie, laat ik me graag leiden door deze belofte. Hoe ontmoedigend een bijna lege kerk soms werkt, ik verlies het van mezelf als ik met mijn moed veel meer verlies want er zijn zoveel lichtdragers om me heen. Ik kom een kerk binnen en op het priesterkoor is de koster bezig. Ze schikt bloemen rond het kruis en vraagt of ze er wat lichtjes bij zal zetten die in de viering mogen branden voor mensen die het moeilijk hebben: “...die kunnen wel een lichtje gebruuken..”. Haar ogen lichten op als ze dit zegt. We zitten als werkgroep met mensen van de protestantse kerk om tafel en denken na over de invulling van een viering. Dominee Gerjanne heeft het vuurtje aangestoken en ons gevraagd mee te denken over liturgie die er anders uit mag zien. We realiseren ons dat het marktplein vernieuwd is. Er zijn geen verkeersborden: ruimte gedeeld en toch geen chaos. We hangen op zondagmorgen in de viering borden op die volgens ons de waarden van het evangelie uitdragen en we voelen wat we zingen: ‘handen heb je om te geven...’ Met een verlicht gemoed ga ik de nieuwe week in. Na de viering Tweede Pinksterdag spreekt een mevrouw me aan: “Ik moet u iets moois vertellen. Het was vast en zeker de Heilige Geest die me hielp de hand op te steken toen u vroeg wie het licht dat in de (Taizé)viering bij de ‘icoon van de vriendschap’ brandde, wilde meenemen om voor iemand lichtdrager te zijn. Ik durf nooit zo goed maar nu stak ik de hand op want ik wil de kaars naar mijn buurvrouw brengen die kanker heeft. Ik hoop dat de Heilige Geest me ook de goede woorden geeft”. Dank, Geest van God…voor al die lichtdragers: dank u wel. Joop Kraan

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

7


Parochie Maria Laetitia

Toediening van het H. Vormsel

Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart.

Dit jaar zullen er in het najaar twee vieringen zijn in onze parochie, waarin het Heilig Vormsel zal worden toegediend. De Vormselvieringen zullen in november plaatsvinden. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend. De kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006 komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel. Het gaat dus om de kinderen die in november 2017 in groep 8 zitten. Ilse Huls en Ellen Wezendonk

Bel ons gerust voor een afspraak als u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken. Monuta Achterhoek 0315 - 630 405, dag en nacht bereikbaar www.monuta.nl/ulft

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie?

Voorbereiding

De kinderen worden in vier groepen voorbereid op het H. Vormsel: 1. De vormelingen van de vier Doetinchemse locaties (OLV Tenhemelopneming/H. Geest en H. Martinus Wijnbergen/De Huet) worden in Wijnbergen (locatie H. Martinus) voorbereid. De coördinator is Ada Loeven (secretariaat H. Martinus Wijnbergen/De Huet, tel. 0314 – 32 37 37, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, e-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl). 2. De voorbereiding van de vormelingen van Gaanderen (H. Augustinus/H. Martinus), Terborg (H. Georgius) en van Etten (H. Martinus) gebeurt ook gezamenlijk. Het e-mailadres van de werkgroep is: vormenget@gmail.com. 3. De kinderen van de geloofsgemeenschappen van Ulft, VarsselderVeldhunten en Azewijn worden samen voorbereid in Ulft. De cöordinator van deze groep is: Harold Blauwgeers (e-mailadres: ehcenvormseluvva@gmail.com). 4. De vormelingen van de geloofsgemeenschappen van: Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Genderingen, Netterden en Megchelen worden samen voorbereid in Silvolde. De cöordinator is: Gilbert Esser (e-mailadres: gilbert-esser@planet.nl).

Aanmelding St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Sommige kinderen zijn reeds benaderd om zich aan te melden voor het H. Vormsel via de scholen of een brief van de parochie. Is uw kind nog niet benaderd en wilt u graag dat uw kind het H. Vormsel ontvangt, dan kunt u zich aan melden via de coördinatoren van de werkgroepen (zie boven) of door een aanmeldingsformulier via de website (www.maria-laetitia.nl) te downloaden en per omgaande te retourneren naar het Centraal Secretariaat van de Parochie Maria Laetitia.

Van de bestuurstafel Deadline Deadline, misschien een vreemd woord in een parochieblad. Dat komt doordat ik - zoals meestal het geval is - laat ben met het aanleveren van mijn bijdrage ‘van de bestuurstafel’. Waarom ik het woord hier zo vreemd vind, is omdat het voor je gevoel thuis hoort in een zakelijke omgeving zoals bijvoorbeeld een krant. Maar ik kan u verzekeren dat veel mensen te maken hebben met deadlines. Vaak leveren ze stress op aan betrokkenen. En dat is nu precies de reden dat het voor je gevoel niet bij een kerk past. Bij een kerk past rust, bezinning, zingeving, Bij een klooster kun je daar iets bij voorstellen en in de kerk tijdens een dienst ook. Maar feit is dat er door veel mensen veel werk wordt verzet om dit voor elkaar te krijgen. Als bestuur weten wij dit enorm te waarderen. Het is dan ook altijd weer een fijn gevoel om de rust van een kerk, maar ook de rust die van het geloof uit gaat, te ervaren. We hebben er inmiddels weer een hele rij christelijke feestdagen opzitten. En terwijl we tijdens deze feestdagen ook nog eens mogen genieten van wat extra vrije dagen met wellicht ook nog eens mooi weer, wordt er door ‘verlichte geesten’ aan gedacht om enkele van deze christelijke feestdagen in te ruilen. De kerk en het geloof gaan gebaat bij rust en regelmaat. Daarom is het mooi om te zien als er zich nieuwe initiatieven voordoen die de kerk in staat stellen het geloof verder uit te dragen. Je kunt de klok niet stilzetten en iedere verandering is zeker niet altijd een verbetering, maar toch komen er ook altijd weer oplossingen. Laten we proberen te genieten van de rust die van de kerk en van ons geloof uitgaat in een toch wel hectische tijd. En het is extra fijn om te genieten als er weer een deadline is gehaald! Namens het parochiebestuur, Ruud Engelaar.

Ouder/informatieavonden:

- Donderdag 7 september, 20.00 - 21.30 uur, locatie HH. Petrus en Paulus, Ulft: voor de geloofsgemeenschappen Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn. - Donderdag 7 september, 20.00 - 21.30 uur, locatie H. Mauritius, Silvolde: voor de geloofsgemeenschappen Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen.

Informatieavond ouder/kind:

- Woensdag 30 augustus, 19.30-21.00 uur, locatie H. Martinus, Wijnbergen: voor de geloofsgemeenschappen van Doetinchem, Wijnbergen en De Huet. - Maandag 18 september, 19.30-21.00 uur, Mariakapel, locatie H. Martinus, Etten: voor de geloofsgemeenschappen van Gaanderen, Etten en Terborg.

Impulz KIEK-INFO Locatie OLV/H. Geest: - zondag 27 augustus - zondag 10 september - zondag 8 oktober - zondag 22 oktober - zondag 12 november - zondag 3 december - zondag 10 december - zondag 17 december - zondag 24 december

10.30 uur Familieviering 10.30 uur Kindernevendienst 10.30 uur Kindernevendienst 10.30 uur Familieviering 10.30 uur Kindernevendienst 10.30 uur Familieviering 1e Advent 10.30 uur Kindernevendienst 2e Advent 10.30 uur Kindernevendienst 3e Advent 17.00 uur Familiekerstviering

Vormselwerkgroepen van de Parochie Maria Laetitia Pastoraal werkers Berrie Daalhuizen en Mia Tankink

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

9


Parochie Maria Laetitia

Maria heeft grote dingen aan ons gedaan

5

Op 9 mei reisde ik met 14 pelgrims vanuit Gendringen richting Lourdes. (Foto 1) Er sloten zich met hotelleider Bert Hilhorst nog acht andere pelgrims in onze groep aan. In totaal vertrokken we met 170 Nederlandse pelgrims vanaf het vliegveld Maastricht naar Lourdes. We verkenden Lourdes, alle kerken, het stadje, de plekken waar Bernadette met haar familie gewoond heeft. De hotelleider vertelde enthousiast het verhaal van Lourdes. (Foto 2) We hebben deelgenomen aan de lichtprocessie, de sacramentsprocessie en de internationale hoogmis. Een van de hoogtepunten is de eucharistieviering aan de grot, op de plaats waar die wonderlijke verschijningen in 1858 plaatsvonden. (Foto 3) Er blijft voldoende gelegenheid over voor ontspanning en onderlinge ontmoeting en gesprek. Met een dankbaar hart nemen we afscheid van Lourdes en van elkaar. Een kaars zet ons gebed bij Maria voort. ((Foto 4) Wij zijn weer goed thuisgekomen in het vertrouwen dat Maria met ons mee trekt, ze is altijd aanwezig. (Foto 5) Diaken Cor Peters

1

2

Eenzaamheid, een taboe dat doorbroken moet worden Onlangs hebben we vanuit het Diaconaal Platform Doetinchem een workshop rondom eenzaamheid gehad. Een groot aantal vrijwilligers, buurtcoaches en hulpverleners is met veel informatie na afloop van de workshop weer huiswaarts gegaan. Wat weten we eigenlijk van eenzaamheid, wie zijn er eenzaam en wat kunnen we er gezamenlijk aann doen? Eenzaamheid is nog steeds een groot taboe. Je praat er niet makkelijk over en je ziet het ook niet gauw aan mensen. Toch moeten we dit taboe doorbreken. In Doetinchem zijn ongeveer 4.560 mensen zeer eenzaam en 30 procent (op een inwoneraantal van 57.000 toch al gauw 17.000) matig eenzaam. Dit is een landelijk cijfer dat gehanteerd wordt, namelijk 8 procent van de bevolking is zeer eenzaam. In de grote steden loopt dit op tot wel 30 procent. Eenzaamheid komt voor onder alle lagen van de bevolking. Een nieuwe groep van kinderen (van gescheiden ouders of door pestgedrag op school) tussen de 8 en 16 jaar is in opkomst. Hiernaar is echter nog maar weinig onderzoek bekend. Wat is eenzaamheid eigenlijk? Eenzaamheid is: ‘het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.’ (Van Tilburg, De Jong Gierveld, 2007) Eenzaamheid komt in allerlei vormen voor. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat mensen die sterk eenzaam zijn, ook nog eens te maken hebben met: • vaak een gevoel van ongeluk; • een negatief wereld- en zelfbeeld; • een grotere kans op verslaving en ontsporing; • een grotere kans op gezondheidsproblemen; • gemiddeld een kortere levensverwachting. Samen kunnen we iets tegen de eenzaamheid doen als we in staat zijn de signalen te herkennen en het gesprek erover durven aan te gaan. Probeer iemand die eenzaam is te helpen door ‘door te vragen’ en te luisteren naar wat deze persoon graag wil. Begin in je directe omgeving, want eenzaamheid is dichterbij dan je denkt. Voor meer informatie kijk op www.eenzaamheid.nl of kijk op www. diaconaalplatform-doetinchem.nl.

Als je rouwt om het verlies van je partner

4

3

Al 16 jaar organiseren de Katholieke kerk en de Protestantse gemeente Doetinchem groepsgesprekken over het verlies van een partner. Op 7 september start een nieuwe groep. De gesprekken vinden plaats in de rustgevende en sfeervolle serre van de pastorie in Wijnbergen, met uitzicht op de prachtige tuin. Parkeergelegenheid (gratis) is er in overvloed. Er zijn 8 gesprekken gepland, één keer in de twee weken, op donderdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. Om aan de gesprekken deel te nemen is het wel van belang dat het overlijden al 10 – 12 maanden geleden is. Mochten er mensen zijn die overdag niet kunnen, dan kan er bij voldoende deelname ook een avondgroep worden gevormd. Het stemt ons dankbaar dat de deelnemers steeds zo positief reageren op deze bijeenkomsten. Wie graag meer wil weten kan contact opnemen met Henny Jongerius (0314 - 32 38 48) of met Hanny Muller (tel. 0314 - 34 83 80).

10

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

Pastorale column door Mia Tankink Tijd is iets en tijd is niets ‘t is een vleugel of een fiets ‘t is net zo iets als ’t weer wie geen tijd heeft, leeft niet meer (Toon Hermans)

Veelal geniet je hoog aanzien, wanneer je een volle agenda hebt. ‘Druk, druk, druk’, dat geeft status. Daar komt nog bij, dat veel mensen de mening toegedaan zijn dat hard zwoegen en ploeteren een christelijke deugd is. Toch is het zeer de vraag of dat terecht is. Ik denk daarbij natuurlijk aan het bekende gebod om de sabbat te ‘heiligen’, “Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken” (Deut. 5:12-13). Eén dag is van Mij, zegt God. Dat is dus geen vrijblijvende zaak. Een mens moet van ophouden weten! Even loskomen van alles wat moet en nog zal komen. Opstaan met een aantal lege bladzijden in je agenda. Zelf de dagen nog in te vullen of samen met de mensen om je heen. En ga (als je daar gelegenheid voor hebt) eens op vakantie. Neem nu en dan hoe dan ook de tijd… In de dagen dat ik dit schrijf zie ik vrolijke vlaggen uithangen met schooltassen eraan. Wat een bevrijding! Wat een heerlijk gevoel om nu vrij te zijn van die druk van het laatste schooljaar, de druk te moeten presteren. En wat te denken van de stress van ouders en grootouders? Maar dat alles is vergeten wanneer de vlag uitgehangen mag worden. Er zijn heel wat kaarsjes gebrand in een stille bede om een goede afloop. Branden wij ook een kaarsje als alles voorbij is, ook als de inzet goed was, maar de jongere niet is geslaagd? Gewoon dankbaar voor de hulp en zorg van God? Nemen wij daar de tijd voor? Even rust, pas op de plaats? Dankbaar voor wat we hebben, wat we zijn? De Duitse schrijver Heinrich Heine heeft eens een gedicht geschreven met de titel ‘Prinses Sabbat’. Daarin is Israël een prins, door een toverspreuk in een hond veranderd. Hij scharrelt de hele week door het slijk en het vuil van het leven, tot hoon en spot van straatjongens. Maar iedere vrijdagavond (d.i. als de sabbat aanbreekt!) valt de betovering weg en wordt hij opnieuw een menselijk wezen, met een menselijk gezicht. Hij gaat dan mee naar de synagoge, looft de Heer voor het goede in zijn leven en laat al het andere achter zich. Hij voelt zich er mens bij en dankt de Schepper van het leven voor de goede tijd die hij krijgt. De goede tijd, voor ons zeker ook de vakantietijd. Bedoeld om uit te rusten. Om de balans te vinden. Om even afstand te nemen van alle dagelijks drukte. Tijdens zo’n rustperiode kunnen we de goede beslissingen nemen. Die rust kan ons eraan herinneren om ook in de dagelijkse drukte daar meer tijd voor te hebben: om na te denken, om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Om te luisteren naar Gods stem. En wie weet zetten wij wel op onze nieuwe bucketlist: ‘Ook in drukke tijden en in het leven van alledag, neem ik tijd voor de sabbat.’ Pastoraal werker Mia Tankink

11


Parochiële Caritas Instelling

Parochie Maria Laetitia

Raad van Kerken Oude IJsselstreek is present op Huntenpop 2017

Lokale geloofsgemeenschap en pastorale nabijheid

Op 11 en 12 augustus a.s. zal RvK Oude IJsselstreek, waar Parochie Maria Laetitia ook aan verbonden is, met een informatiestand aanwezig zijn op Huntenpop in Ulft. In de stand worden bezoekers gevraagd naar ‘een probleem dat reusachtig voor hen is. ‘Hoe denk je dat te tackelen?’ Aansluitend bij het bijbelverhaal van David en Goliath. Meer informatie: www.rvk-oudeijsselstreek.nl

Rondom een kerkelijke uitvaart

Rond een Kerkelijke uitvaart

Avondwake

Een avondwake is een mogelijkheid om aan de vooravond van de uitvaart met de plaatselijke geloofsgemeenschap zich biddend voor te bereiden op het laatste afscheid. In de kerken van onze parochies is het mogelijk om een avondwake te houden waarbij parochiële vrijwilligers voorgaan in gebed. Als het afscheid aan de vooravond van de uitvaart plaats vindt in een rouwcentrum, is het ook mogelijk dat een voorganger van de parochie ter plaatse komt om voor te gaan in een kort gebeds- of bezinningsmoment.

Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving en de geloofsgemeenschap waar iemand deel van uit maakt. Afscheid nemen van het leven gaat met pijn en verdriet gepaard. Loslaten wat je lief is, is een moeilijk proces. We hebben in onze tijd behoefte aan een passende viering van dit afscheid. De uitvaartondernemer is er dan om u bij te staan en zaken rondom de uitvaart te regelen. Alle uitvaarten binnen de geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd.

Telefoonnummer 0315-820399

Secretariaat Parochie Maria Laetitia Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft T: 0315-342044 E: secretariaat@mlparochie.nl I: www.maria-laetitia.nl

Wanneer er afscheid genomen moet worden

Maar naast de praktische zorg wilt u ook een inhoudelijk goede uitvaart. Immers het laatste wat u kunt doen voor uw dierbare is het verzorgen van een mooi afscheid. De kerk kan u daarbij helpen, want wij hebben eeuwenlange ervaring met uitvaarten. Tradities en gewoonten zijn overal verschillend en ook zijn ze door de eeuwen heen veranderd. Alle uitvaarten binnen de geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd. Het weekwachtnummer is 0315 - 82 03 99. De uitvaartleider meldt op dit telefoonnummer bij de coördinator een overlijden en de wensen van een kerkelijke uitvaart. Er is een folder beschikbaar. Deze vindt u met alle andere belangrijke informatie rondom een kerkelijke uitvaart op de website: http://maria-laetitia.nl/uitvaart/.

Bedevaart Lourdes 2018 In 2018 sluiten we als Parochie Maria Laetitia aan bij de diocesane bedevaart naar Lourdes. Met velen, jongeren en ouderen, uit onze regio samen op weg naar die bijzondere plek in Lourdes. Waar Maria grote dingen aan Bernadette heeft laten gebeuren. Dat pelgrims hier komen… zo zingen we in het Lourdeslied. Wij mogen er komen om ons leven op voorspraak van Maria en de H. Bernadette bij God te brengen. In najaar 2017 zal er meer bekend worden over de voorbereiding en aanmelding. We reizen per TGV-trein op 28 april heen en 5 mei 2018 weer terug. In de volgende Vreugdebode leest u er meer over. Informatie: parochiereizen@mlparochie.nl of diaken Cor Peters. 12

In het pastorale beleidsplan ‘Samen in geloof verder’ wordt aandacht besteed aan pastoraat van nabijheid. Hierin staat de plaatselijke geloofsgemeenschap centraal. Pastorale nabijheid is de wijze waarop de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden en passend binnen het pastorale beleid van de parochie, van betekenis kunnen zijn voor elkaar, voor het welzijn in hun dorp en kunnen bijdragen aan het leven van de parochie als geheel. Meerdere gemeenschappen werken hierin samen met andere kerken en andere maatschappelijke instellingen. In deze zoektocht naar de eigen betekenis wil het pastorale team de geloofsgemeenschappen actief ondersteunen en begeleiden. Onder een vitale geloofsgemeenschap verstaan we een gemeenschap waar mensen met vreugde aan meedoen en waarin dat meedoen effect heeft voor henzelf en voor het realiseren van de bedoelingen van de geloofsgemeenschap.

Het gaat daarbij om:

Informatie en aanmelden uitvaart

De coördinator geeft de uitvaartleider en nabestaanden informatie over de beschikbare mogelijkheden, maakt afspraken met hen en informeert de betreffende kerk en voorganger.

Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder

• een verdiepende relatie tot God, • met de ogen van Christus leren kijken naar zichzelf en naar de samenleving, • het individuele en gemeenschappelijke leven meer gaan inrichten naar het leven en samenleven voor Gods aangezicht.

Anders gezegd:

De gemeenschap komt samen voor gebed (liturgie) en voor geloofsverdieping (catechese), om vervolgens in het leven van alledag werk te maken van noden en om te zien naar elkaar (diaconie). Het gaat dus niet om de sacramenten en de weekendliturgie. Pastorale nabijheid vraagt dat we opnieuw contact leren maken met mensen, die wij uit het oog verloren hebben. Via verschillende vormen van ontmoeting willen we investeren in dit opnieuw contact maken. Samen met mijn collega’s brengen we op verschillende manieren het thema van pastorale nabijheid ter sprake. De vrijwilligers in pastoraatsgroepen zijn belangrijke dragers en uitvoerders van dit deel van het pastoraalbeleid. Het pastoraal team biedt ondersteuning bij deze belangrijke taak. Diaken Cor Peters

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36 - Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Netterden: Elly Geurtsen 0315 - 38 63 62 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Azewijn

Mededelingen Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld. Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap.

Kerkberichten E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van ‘kerkberichten’. Vieringen: 15 augustus Mariaviering in Vethuizen.

Overleden Janna Witjes-van Sweeden overleden op 9 mei op 72-jarige leeftijd Betsie Wezendonk-Tillemans overleden op 18 mei op 94-jarige leeftijd Gerard Kock overleden op 20 mei op 84-jarige leeftijd Bennie Messing overleden op 21 mei op 82-jarige leeftijd Clemens Bruins overleden op 23 mei op 60-jarige leeftijd We bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

Ulft

Mededelingen Openingstijd: Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur. Gebedsintenties: De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal 2 weken voor de betreffende viering in te leveren. Communie aan huis: Eens per maand wordt er door enkele mensen binnen onze geloofsgemeenschap communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen, slecht ter been, die graag de H. Communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat tel. 0315 - 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers tel. 0315 – 63 19 63 of Henk Erinkveld tel. 0315 – 68 18 77. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 – 68 12 75 op maandag en donderdag van 9.00 - 11.30 uur voor misintenties. Ook kunt u intenties (á € 9,00) per enveloppe schriftelijk opgeven. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: ‘Intenties’ en bij het secretariaat in de brievenbus doen. VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

Aan alle ingeschreven leden van de geloofsgemeenschap Antonius - Petrus & Paulus - Ulft In verband met zowel financiële als organisatorische oorzaken hebben wij moeten besluiten de bezorging van de Vreugdebode binnen onze locatie te laten afhangen van het feit of men een bijdrage doet aan onze Actie Kerkbalans. Daarom hebben wij de volgende voorwaarde voor het blijven ontvangen van de Vreugdebode afgesproken: Indien men gedurende 2 jaren geen kerkbijdrage (= actie Kerkbalans) meer heeft gedaan, wordt het parochieblad de Vreugdebode niet meer bezorgd. Wij hopen van harte dat dit, voor degenen voor wie dit van toepassing is, reden is om alsnog een gift voor onze Parochie te doen; immers dit mooie blad is de moeite waard om te kunnen blijven lezen! Bovendien steunt u uw parochie ook financieel. Mocht u hiertoe wensen over te gaan dan kunt u uw kerkbalansbijdrage (vrije gift) ook nu nog overmaken op onze bankrekening: NL88 RABO 03638.09.872 t.n.v. Kerkbalans Petrus en Paulus. U blijft dan uiteraard dit mooie blad ontvangen. Locatieraad Antonius – Petrus & Paulus – Ulft.

Gedoopt 30 - 04 - 2017 Lisa Overbeek Noor en Jur Geerts

Munstermanstraat 2, Silvolde Pol 104, Ulft

Overleden 18-05-2017, Ietje Slebioda-Aalders, Antonia, Terborg, 84 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 24 mei. 01-06-2017, Bennie van Hal, Zandberg 4, Ulft, 70 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 7 juni. 02-06-2017, Andrea van Unnik, Eksterstraat 69, 58 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 9 juni. 06-06-2017, Theo Overbeek, Deken Nijkampstraat 12, 58 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 13 juni. 10-06-2017, Zus Bokken-Bosmann, Bongerd 182, 96 jaar. Haar afscheidsviering heeft plaatsgehad op 16 juni. 13-06-2017, Teun Meuleman, Bongerd 46, 89 jaar. Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 19 juni. 13


Parochie Maria Laetitia

Tomesen Humanitair begeleidster

Onze uitvaartverzorgers

Ans Masselink

Ton de Jong

Ank Horstink

Dela of Monuta verzekerd? GUV Tomesen kan ALTIJD de uitvaart verzorgen ZONDER MEERKOSTEN!

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

Zorgcentra Croonemate Doetinchem 3e vrijdag v. d. maand

geen vieringen in juli en augustus

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag v. d. maand

woensdag 5 juli woensdag 2 augustus

15.00 uur 15.00 uur

Protestantse kerkdienst Oecumenische viering

mw. A. van der Heiden S+T mw. Storteler

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag v. d. maand

donderdag 27 juli donderdag 24 augustus

15.00 uur 15.00 uur

Protestantse kerkdienst Protestantse kerkdienst

ds. J. van Sloten mw. A. van der Heiden

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

zondag 16 juli zondag 20 augustus

10.00 uur 10.00 uur

Communieviering Communieviering

V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

zaterdag 8 juli zaterdag 22 juli zaterdag 12 augustus zaterdag 26 augustus

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en gebedsviering Woord- en communieviering Woord- en gebedsviering

J. Brugman M. Storteler J. Brugman M. Storteler

Antonia Terborg

zaterdag 1 juli zaterdag 8 juli zaterdag 15 juli zaterdag 22 juli zaterdag 29 juli zaterdag 5 augustus zaterdag 12 augustus zaterdag 19 augustus zaterdag 26 augustus

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord-en communieviering Woord-en communieviering Woord-en communieviering Woord-en communieviering Woord-en communieviering Woord-en communieviering Woord-en communieviering Woord-en communieviering Eucharistieviering

Mw. Anneke Koenders Pastor Guus v.d. Munckhof Mw. Mariet Jansen Pastor Guus v.d. Munckhof Mw. Annie Pelgrim Mw. Anneke Koenders Mw. Mariet Jansen Pastor Guus v.d. Munckhof Pastor Anton Morsink

Debbeshoek Ulft

zaterdag 1 juli zaterdag 8 juli zaterdag 15 juli zaterdag 22 juli zaterdag 29 juli zaterdag 5 augustus zaterdag 12 augustus zaterdag 19 augustus zaterdag 26 augustus

18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering

mw. A. Koenders pastor v.d. Munckhof mw. M. Jansen pastor v.d. Munckhof mw. A. pelgrim mw. A. Koenders mw. M. Jansen pastor v.d. Munckhof pastor Morsink

Schuylenburgh Silvolde

woensdag 5 juli woensdag 12 juli woensdag 19 juli woensdag 26 juli woensdag 2 augustus woensdag 9 augustus woensdag 16 augustus woensdag 23 augustus woensdag 30 augustus

19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur

Oecumenisch Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Mariaviering Eucharistieviering Woord- en communieviering

dhr. Kuijt pastor v.d. Munckhof pastor v.d. Munckhof mw. Anneke Koenders pastor Morsink pastor Morsink pastor v.d. Munckhof pastor Morsink pastor v.d. Mucnkhof

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag 5 juli woensdag 12 juli woensdag 19 juli woensdag 26 juli woensdag 2 aug. woensdag 9 aug. woensdag 16 aug. woensdag 23 aug. woensdag 30 aug.

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

M. Smits M. Smits M. Smits A. Koenders M. Smits A. Koenders M. Smits M. Smits M. Smits

Carla Lammers

Fiscaal voordelig uw uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks en zonder kosten? Ook dat kan via GUV Tomesen!

BEL 0315 - 33 05 96 www.guv.nl/tomesen

Aannemingsbedrijf

uwen o r t r e v is n e w u o B

Kerklocaties H. Martinus Etten OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Doetinchem

In de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen. In de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen.

H.Martinus Gendringen

woensdag 19 juli woensdag 16 augustus

19.00 uur 19.00 uur

Eucharistieviering voor Dora Visser Eucharistieviering voor Dora Visser

voorganger M. Smits voorganger M. Smits

H. Antonius en P & P Ulft

elke vrijdag

09.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Mauritius Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herder Dinxperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed

M. Smits

Zorgcentrum Dr. Jenny

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus Gendringen

elke vrijdag tussen 15.00 -15.50 u.

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Doordeweekse vieringen 7 juli tot en met 31 augustus

Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste

Het centraal secretariaat is tijdens maanden juli en augustus alléén geopend van 9.00 - 11.30 uur. VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

15


Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 7 juli tot en met 31 augustus 2017 H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

Dopen najaar 2017 Parochie Maria Laetitia

Weekeinde

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

Zaterdag 8 juli

Zo. 9 juli 10.30 uur

Zondag 9 juli

Eucharistieviering

14e zondag door het

vicaris R. Cornelissen

Parochianen

M. Smits

Parochianen

H. Pauw

jaar ( A )

Cantor

Cantor

kerkkoor

Mixed Emotions

Harmonie

Zo. 9 juli 10.30 uur geen viering

Communieviering

geen viering

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

Zo. 9 juli 10.00 uur

Za. 8 juli 17.30 uur

Za. 8 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

Communieviering

Eucharistieviering

Zaterdag 15 juli

Zo. 16 juli 10.30 uur

Za. 15 juli 19.00 uur

Zondag 16 juli

Eucharistieviering

Eucharistieviering

15e zondag door het

H. Hendriksen

jaar ( A )

Cantor

Zaterdag 22 juli

Zo. 23 juli 10.30 uur

Zondag 23 juli

Eucharistieviering

16 zondag door het

kardinaal Eijk

Jacobsdag

M. Smits

M. Smits

jaar ( A )

Cantor

C. Peters/gemengd koor

kerkkoor

Dameskoor

Zaterdag 29 juli

Zo. 30 juli 10.30 uur

Za. 29 juli 19.00 uur

Zondag 30 juli

Eucharistieviering

Communieviering

17e zondag door het

vicaris R. Cornelissen

jaar ( A )

Koster

Zaterdag 5 aug.

Zo. 6 aug. 10.30 uur

Zondag 6 aug.

Eucharistieviering

18e zondag door het

M. Smits

M. Smits

B. Driever

C. Peters

jaar ( A )

In Laudem Dei

Volkszang

kerkkoor

Samenzang

Zo. 16 juli 10.30 uur

Zo. 16 juli 10.00 uur

Zo. 16 juli 10.00 uur

Communieviering

Eucharistievier./M. Smits

Communieviering

H. Hendriksen

J. Brugman

Engelse mis 14.30 uur

M. Tankink

Samenzang

Kerkkoor

M. Smits

geen viering

Zo. 23 juli 10.30 uur geen viering

Communieviering/

Zo. 23 juli 10.00 uur geen viering

Eucharistieviering

Zo. 30 juli 10.00 uur

Zo. 30 juli 10.00 uur

Communieviering

Eucharistieviering

Woord- en

Parochianen

C. Peters

M. Smits

Communiviering

Samenzang

Kerkkoor

kerkkoor

Parochianen

Zo. 6 aug. 9.00 uur geen viering

Eucharistieviering

Zo. 6 aug. 10.00 uur geen viering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

geen viering

Communieviering

Zo. 13 aug. 10.30 uur

Za. 12 aug. 19.00 uur

Eucharistievier./M. Smits

Eucharistieviering

19e zondag door het

In Laudem Dei/Volare

M. Smits

jaar ( A )

Patronesfeest

Samenzang

Zaterdag 19 aug.

Zo. 20 aug. 10.30 uur

Zondag 20 aug.

Eucharistieviering

20e zondag door het

Mgr. Hoogenboom

M. Smits

M. Smits

Parochianen

jaar ( A )

Volare

Volkszang

Ulfts Mannenkoor

Samenzang

Zaterdag 26 aug.

Zo. 27 aug. 10.30 uur

Za. 26 aug. 19.00 uur

Zo. 27 aug. 10.30 uur

Za. 26 aug. 19.00 uur

Zo. 27 aug. 10.00 uur

Za. 26 aug. 17.30 uur

Za. 26 aug. 19.00 uur

Zondag 27 aug.

Eucharistie/familieviering

Communieviering

Communieviering

Communieviering

Eucharistieviering

Communieviering

Eucharistieviering

21e zondag door het

A. Morsink

C. Peters

J. van Heugten

M. Tankink

M. Smits

C. Peters

M. Smits

jaar ( A )

Singing Kids

Herenkoor

gemengd koor

Kerkkoor

kerkkoor

Za. 12 aug. 19.00 uur

Zo. 13 aug. 10.00 uur

Za. 12 aug. 17.30 uur

Communieviering

Eucharistieviering

Communieviering

M. Tankink

Mgr. Woorts

Parochianen

Kerkkoor

kerkkoor

Za. 19 aug. 19.00 uur Eucharistieviering

Zo. 20 aug. 10.00 uur geen viering

Eucharistieviering

Za. 15 juli 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits

geen viering

Za. 29 juli 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits

Doopvoorbereiding Datum

Tijd

Doopheer

Zo. 27 aug 12.30 uur J.v.H. Zo. 22 okt 12.30 uur M.S. Zo. 19 nov 12.30 uur M.S.

Datum

Tijd

Di. 8 aug Di. 3 okt Di. 31 okt

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Gendringen Za. 14 okt

16.00 uur M.S.

Di. 26 sept

20.00 uur

Silvolde

Za. 21 okt

16.00 uur J.v.H.

Di. 26 sept

20.00 uur

Dinxperlo

Zo. 3 dec

11.30 uur J.v.H.

Do. 16 nov

20.00 uur

Doetinchem Zo. 17 sept 13.00 uur J.v.H Doetinchem Zo. 8 okt 13.00 uur C.P. Doetinchem Zo. 12 nov 13.00 uur C.P.

Di. 29 aug Ma. 18 sept Ma. 30 okt

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Wijnbergen Zo. 26 nov 12.30 uur C.P.

Ma . 6 nov

20.00 uur

Etten

Zo. 8 okt

13.00 uur M.S.

Di. 19 sept

20.00 uur

Gaanderen

Zo. 22 okt

12.00 uur C.P.

Ma. 2 okt

20.00 uur

In de maanden juli en augustus zijn er geen doopvieringen.

Zo. 6 aug. 10.00 uur geen viering

Zondag 13 aug.

geen viering

Ulft Ulft Ulft

geen viering

Za. 15 juli 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Cantor

Dopen Locatie

Het centraal secretariaat is tijdens maanden juli en augustus allĂŠĂŠn geopend van 9.00 - 11.30 uur.

Zaterdag 12 aug.

geen viering

H. Walburgis Netterden

Za. 22 juli 19.00 uur geen viering

Zo. 30 juli 9.00 uur geen viering

geen viering

H. Martinus Gendringen

geen viering

geen viering

Zo. 13 aug. 10.00 uur Communieviering J. van Heugten

Za. 19 aug. 19.00 uur geen viering

Communieviering

geen viering

geen viering

Za. 26 aug. 17.30 uur Communieviering J. van Heugten Kerkkoor

Herenkoor

Kermistent Ulft

Zo. 9 juli 10.00 uur Kermisviering C. Peters

16

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

17


Breedenbroek - Dinxperlo Breedenbroek Mis en gebedsintenties worden gelezen in de weekendvieringen in Dinxperlo en de gebedsvieringen in de dagkapel. Gebedsvieringen: in de zomervakantie geen gebedsvieringen. Secretariaat en inloopmorgen; elke 1ste woensdagmorgen van de maand. Intenties en laatste nieuws: zie bijgevoegd infovel!

H. Mis 28 mei jl. was er voor de eerste keer, na de ‘onttrekking der erediensten’, weer een complete eucharistieviering in onze kerk ter gelegenheid van de Gildekermis. De kerk was met zo’n 100 mensen redelijk gevuld en onze pater Harrie Reusen was de celebrant i.p.v. pastoor Peter Ambting. Na de H. Mis was er voor de pastorie traditioneel het vendelzwaaien voor de kermiskoningen en -koninginnen. Foto: Arjan Geven

Silvolde - Varsseveld Dinxperlo

“Wer glaubt ist nicht allein”

Seniorendagen Ook in 2017 staan er nog een tweetal seniorenmiddagen gepland voor 70-plussers. Noteert u de data alvast: - Woensdag 13 september, herfstmiddag - Woensdag 13 december, kerstmiddag De middagen worden steeds geopend om 14.30 uur met een gezamenlijke viering in de dagkerk. De verdere invulling van deze middagen blijft telkens een verrassing. Wel zeker is dat deze middagen zijn voorzien van koffie/thee met-wat-erbij en een hapje en drankje. De werkgroep

Begroeting Per 1 juli 2017 is tot pastoor van parochie Maria Laetitia benoemd vicaris Hans Pauw. Voor de Dinxperlose geloofsgemeenschap is hij niet ‘ovenvers’ meer want wij mochten hem al een aantal keren meemaken als voorganger in de eucharistievieringen. Wij heten pastoor Hans Pauw van harte welkom, de deur staat altijd open en de koffie staat klaar. Ook hem wensen wij Gods zegen toe en alle goeds in zijn tweeledige functie: 50% vicariaat en 50% pastoor van onze parochie. Zie ook pagina 7.

Silvolde

Dit was het thema van de viering van Sacramentsdag en de aansluitende processie op donderdag 15 juni 2017. Traditiegetrouw werd in samenwerking met de geloofsgemeenschap van Suderwick (Duitsland) deze dag gezamenlijk gevierd. Het werd geopend met een eucharistieviering in de St. Michaelskirche te Suderwick, voorgegaan door em. pastor Ansgar Drees en diaken Cor Peters. Het groot combinatiekoor, Suderwick-BreedenbroekDinxperlo zorgde voor de feestelijke muzikale ondersteuning. Na de viering werd de processie geformeerd. Kruis, misdienaars, kandelaarsdragers, wierookdrager, vaandels, een ensemble van Harmonie St. Antonius uit Breedenbroek en het combinatiekoor stelden zich in een lange rij op, gevolgd door het baldakijn waaronder diaken Cor Peters de monstrans met daarin het Heilig Brood droeg. Hierna voegden de belangstellende deelnemers zich in. De stoet ging naar het Suderwickse kerkhof alwaar het eerste loofaltaar stond opgesteld. Hier werd gebeden, gezongen en gezegend. In een schilderachtige rij ging het, onder het zingen van liederen en begeleid door de harmonie naar het tweede loofaltaar in de tuin van het Dr. Jennyhuis. Ook hier werd gebeden, gezongen en gezegend onder de alziende ogen van de belangstellende bewoners.

Vakantie - dromen van vrij zijn Werken is goed en mooi, maar soms droom je van vrijheid, vrij zijn – vakantie. Een jaarlijks terugkerende tijd, waarin je alles even mag loslaten. Ons werken, ons jachten en jagen in die soms slopende maatschappij, waar alles moet. We komen even tot stilstand en we mogen tot ons zelf komen. Sommige mensen trekken weg naar vaak onbekende streken of verre stranden. Anderen blijven liever thuis om te genieten van de rust of om wat te werken rond of in huis. Weer anderen maken dagtochten. Nog weer anderen vinden het soms een beetje een vervelende tijd, omdat het zo stil wordt om hen heen. Vakantie is ook een tijd van stilte, van tijd voor jezelf, een tijd om weer bij jezelf thuis te komen. In die stilte mogen we op zoek gaan naar nieuwe wegen. Ook kun je in die vrije tijd nieuwe inspiratie opdoen om straks gezamenlijk de schouders er weer onder te zetten. Waar je ook mag zijn of verblijven in die vakantie, voor eenieder: wegen van saamhorigheid, van vrede voor en tussen mensen. Neem tijd voor ontspanning en rust, des te meer kun je dan genieten van Gods schepping. Vakantie is een geschenk, soms met veel verrassingen. Een fijne en zonnige vakantie toegewenst!

De Locatieraad

Anny Raben.

Agenda Foto: Arjan Geven

Strooiveld In de nabije toekomst is het mogelijk om na een crematie de as van een overledene op ons kerkhof uit te strooien. Achter het zogenaamde ‘dooienhuusken’ is een plek afgebakend en ingezaaid om als uitstrooiveldje te gaan fungeren. Op een van de 3 gedenkpalen kan men, indien gewenst, een naamplaatje laten aanbrengen.

Zondag 2 juli: Afscheidsviering van pastoor Peter Ambting om 10.00 uur in de Paskerk te Doetinchem. Zaterdag 8 juli: Om 19.00 uur eucharistieviering met als voorganger onze nieuwe pastoor vicaris Hans Pauw. Zondag 9 juli: Om 09.30 uur eucharistieviering ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastoor Ansgar Drees in de St. Michaelskirche te Suderwick. Zondag 10 september: Om 10.00 uur Oecumenische Ziekenzondagviering m.m.v. het Christelijk koor uit IJzerlo.

Afscheid Op 10 juni jl. hebben de Dinxperlose en Breedenbroekse parochianen na afloop van de eucharistieviering afscheid kunnen nemen van de vertrekkende pastoor Peter Ambting.

Foto: Arjan Geven

Er werd gretig gebruik van gemaakt onder het genot van koffie/thee met-wat-erbij. Ook pastoor Ansgwar Drees van de Suderwickse geloofsgemeenschap kwam hem de hand drukken. De geloofsgemeenschap van De Goede Herder in Dinxperlo en van de Petrus en Paulus in Breedenbroek dankt pastoor Peter Ambting voor de jaren dat hij leiding heeft gegeven aan De Verrijzenis Parochie en per 1 januari 2017 aan de Parochie Maria Laetitia. Wij wensen hem alle goeds toe ‘in den vreemde’ en hopen dat hij daar de vervulling van zijn zoektocht naar God mag vinden. 18

In memoriam We hebben afscheid genomen van: Albertus Wilhelmus, Bertus Pothoff, Echtgenoot van Antonia Christina Maria, Tonny Roelofs. Thorbeckestraat 16. Overleden 11 mei op de leeftijd van 87 jaar.

De processie eindigde tenslotte in De Goede Herderkerk. Na het zingen van het Tantum Ergo werd de slotzegen gegeven en samen met het koor, harmonie en gelovigen werd God eer gebracht in het slotlied. De koffie/thee met krenten- of rozijnenbrood en frisdrank na afloop smaakten prima en men bleef nog geruime tijd napraten. Wer glaubt ist nicht allein: zo werd deze Sacramentsviering en processie ook ervaren door de deelnemers. Hij is immers altijd bij ons. Jan Bekker

Johanna Wilhelmina Bernardina, Annie Kok, Weduwe van Bennie Rensen. Jachtlaan 28. Overleden op de leeftijd van 84 jaar. We bidden voor hun eeuwige rust. We wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Varsseveld

Woord- en Communieviering Den Es: Zondag 9 juli en zondag 13 augustus 10.00 uur een Woord- en Communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organist M. Koster.

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 6 AUGUSTUS a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 3). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 1 SEPTEMBER t.e.m. 26 OKTOBER 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

19


Doetinchem

Inzegening vernieuwde devotiekapel

Nieuwe locatieraadvoorzitter Martin Tuk

Eerste pinksterdag was een feestelijke dag. Tijdens de eucharistieviering ontvingen twee volwassenen, Diana Bolder en Maribel Willemsen, het sacrament van het vormsel. Daardoor kreeg het feest van de Heilige Geest een extra accent.

Enige tijd geleden kregen wij van Impulz een spontaan telefoontje van Martin Tuk om hem te interviewen voor de Vreugdebode. Hij wil graag zichzelf binnen de parochie introduceren door meteen een verbinding te leggen met de jongerengroep. Uiteraard vinden wij dit een leuk initiatief en zijn we dus graag ingegaan op dit voorstel. Zo gebeurde het dat wij onze nieuwe locatieraadvoorzitter hebben geïnterviewd op een mooie zomerse dag in de tuin bij de kerk. Hieronder vindt u het resultaat van dit leuke interview.

Waar houd je je in het dagelijks leven mee bezig?

„Ik woon in Varssel in het prachtige buitengebied van de Achterhoek. Daar woon ik sinds drie jaar met heel veel plezier samen met mijn gezin. In mijn dagelijks leven ben ik bestuursrecht-jurist en conflictbegeleider bij de Rijksoverheid. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met tuinieren; dat heb ik van mijn vader overgenomen. Al van kinds af aan houd ik mij hier graag mee bezig.” Martin lacht en zegt dat het heerlijk is om je eigen fruit en groente te telen. Daarnaast is hij ook nog bezig met de verbouwing van zijn huis. Stiekem is dat nu ook wel een hobby van hem geworden. Ook leest hij graag en is hij een echte liefhebber van klassieke muziek. Hij zou ook graag het theater of musea bezoeken, maar daar komt het door alle bezigheden nu even niet van.

Kun je iets vertellen over je (christelijke) achtergrond en hoe je in de Achterhoek terechtkwam?

„Ik ben in Rockanje in Zuid-Holland geboren en kom uit een hervormd gezin. Ik ben wel gedoopt, maar mijn ouders waren in die jaren geen actieve kerkgangers. Wel kan ik mij herinneren dat er bij het eten gebeden werd en soms ook uit de bijbel werd gelezen. In de periode dat ik op de middelbare school zat, kreeg mijn vader een ongeluk. Toen is hij zich meer in het geloof gaan verdiepen en gingen wij als gezin weer naar de kerk. Dat werd de gereformeerde kerk, want met de hervormde dominee boterde het niet. In die kerk heb ik ook belijdenis gedaan (zoiets als het vormsel). Mijn interesse in het geloof begon in die periode te groeien en ik was ook actief in de kerk. Ik was rond mijn 20-ste voorzitter van de commissie voor werelddiaconaat, zat in de beroepingscommissie voor een nieuwe dominee en ging op een zondag gerust twee keer naar de kerk. Later ben ik de gereformeerde kerk ontgroeid. Overigens denk ik er met warme gevoelens aan terug: het heeft heel duidelijk bijgedragen aan de persoon die ik nu ben. Daarna ben ik bij de doopsgezinde gemeente terechtgekomen en ben ook wel eens voorgegaan tijdens een dienst. Mijn spirituele zoektocht ging echter verder en zo heb ik zelfs een week in een Hindoeïstisch klooster in Duitsland gezeten. Daar kreeg ik echter van de swami een duidelijke boodschap mee: ‘Je zult het moeten doen met die man uit Nazareth.’ Enerzijds was dat een heel duidelijk antwoord: ik was dus een christen, maar anderzijds kon ik dat op

dat moment geen handen en voeten geven. Ik ben toen een tijdje niet in de kerk geweest. Al merkte ik op momenten wel dat er iets ontbrak…” „Ik heb vanaf eind jaren tachtig met veel plezier in Winterswijk gewoond en na één week had ik al besloten nooit meer uit de Achterhoek weg te gaan. In de periode dat ik nog in Winterswijk woonde, fietste ik regelmatig naar Duitsland. Dan stopte ik vaak bij een kapelletje om even een kaarsje aan te steken. Zo heb ik een keer van een echtpaar dat daar langskwam een rozenkrans gekregen. Ik nam die mee naar huis en legde hem naast het Mariabeeld dat ik ooit gekocht had. Er was echter voor mij nog steeds géén link naar het katholieke geloof. Totdat ik met Janine meeging naar de kerk, en daardoor ‘aangestoken’ ook ging naar de kerk in Vreden, net over de grens. Dat voelde voor mij als thuiskomen, alles viel op zijn plek, en ik heb mij daar laten vormen.”

Hoe zie jij het voorzitterschap voor je?

„We hebben het over één gemeenschap, maar er zijn momenteel meer parallelle gemeenschappen in onze parochie. Dat vind ik jammer en ik wil me daarom ook vooral richten op verbinding maken tussen deze verschillende ‘groepen’ binnen onze gemeenschap. Samen aan de slag gaan en nadenken over de toekomst. Hoe gaan we om met de vergrijzing binnen onze kerk en hoe kunnen we daar invulling aan geven, zowel op organisatorisch als op diaconaal/ liturgisch vlak? Ik denk dat we niet alleen moeten focussen op de zondagsviering. Het is uiteraard belangrijk en mooi wat er binnen de muren van het kerkgebouw gebeurt, maar kerk ben je ook buiten de muren ervan. (De symboliek van dit interview in de tuin wordt duidelijk). Ik denk dat we daar meer uit kunnen halen. Met name denk ik dan aan het diaconale werk. Graag wil ik daarom ook met alle groepen in gesprek gaan en kennis maken met elkaar. In gesprek gaan over onderwerpen als wat drijft je of waar loop je tegen aan? Wat kan ik daarin betekenen vanuit mijn (bescheiden) rol binnen de locatieraad? En ik heb bewust Impulz gevraagd voor dit interview: jullie, de jongeren, zijn onze toekomst!” Kortom: er is genoeg te doen en Martin sluit af met een slogan: „Laten we het gewoon doen!” Marcel Jansen en Angela Rajic, Jongerengroep Impulz Foto: Ton Harbers

Familieviering - “beste jongens en meisjes” Zondag 11 juni was onze laatste familieviering van dit jaar. Het was ‘Drievuldigheidszondag’. Haast niet te begrijpen, zei pastor Smits. God is ver weg, zoals de zon, zei hij, maar Hij is door Zijn Zoon en de Heilige Geest net als de zon ook dicht bij ons, je voelt de warmte. Je kunt niet zonder leven. Het mooie verhaal over ‘zand en steen’ werd verteld: als mensen je pijn doen, moet je het in het zand schrijven; maar doen ze iets goeds, beitel het in steen. Wat in steen geschreven is, blijft bestaan, in zand wordt het uitgewist. Het goede moet blijven, het verkeerde niet. Fijn dat The Singing Kids weer zongen en dat jullie er waren. Kom je na de vakantie terug? Kijk voor de datums bij KIEK-INFO. 20

Eerste Heilige Communie In de vorige Vreugdebode was wel plaats voor een kort verslag van de Eerste Heilige Communie, maar niet voor de foto. Maar nu wel! Iedereen staat er - mooi! - op: Quinten Lukassen, Suze van Emden, Dilon Warda, Jennifer Gosselink, Valerie Grobbe, Anne Haskamp, Milan Knuever, Jason Mulleman, Robin Birkhoff, Liene van de Ploeg, en Rayen Prudon.

Aan het eind van de viering zegende pastoor Peter Ambting de Maria Devotiekapel in, die, zoals u weet, gemoderniseerd is. Het interieur is versoberd, bedoeld om het nieuwe aan Maria gewijde glas-in-loodraam met daaronder het kleine beeld van Maria-metkind centraal te stellen. Theo Verbaal uit Arnhem was met zijn vrouw aanwezig. Hij ontwierp en vervaardigde het raam en rekende daarvoor slechts de materiaalkosten.

Foto Jeroen Branderhorst

Afscheid van de Locatieraad Truus Waarbroek verlaat de Locatieraad, maar handhaaft haar diaconale activiteiten. Daarmee zet ze haar tientallen jaren van vrijwilligerswerk voort. Daarvoor ontving ze al eens de Willibrordpenning. Miguel Mendes de León was kortere tijd vrijwilliger, maar heeft als voorzitter in de jaren van grote veranderingen zijn persoonlijke stempel op eerst de parochie en later de locatie weten te zetten. Miguel wordt lid van het parochiebestuur. Wij danken beiden van harte voor hun persoonlijke bijdrage aan onze geloofsgemeenschap en wensen hen succes en genoegen in de voortzetting van hun vrijwilligerswerk. Als u dit leest, hebben we in onze laatste vergadering onze dank steviger en concreter tot uiting gebracht dan we hier konden doen! Namens Locatieraad/Pastoraatgroep, Gerard Bomers

Senioren-ontmoetingsdag Zaterdag 6 mei vond de senioren-ontmoetingsdag van de locatie OLV/H. Geest weer plaats. Iedereen werd ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee met een plakje cake. Pastoor Ambting ging voor in de eucharistieviering, die deze keer door zijn aanstaande vertrek een speciaal randje had. De zang werd weer uitstekend verzorgd door The Singing Kids onder leiding van Lenie Verbeek en aan de piano Mey Lingga. Na de viering werd pastoor Ambting kort in het zonnetje gezet. De heer Van der Heiden bood hem namens iedereen een cadeau aan, waarna pastoor Ambting nog even uitleg gaf over zijn vertrek. Het entertainment werd verzorgd door het koor ‘Doe ut is nao’. Heel veel bekende nummers kwamen voorbij en er werd volop meegezongen. Nadat bekend werd dat het echtpaar Van der Heiden 60 jaar getrouwd was, werd er spontaan een polonaise gehouden. Geweldig! Na een heerlijke lunch en veel napraten ging iedereen tevreden naar huis. We danken iedereen die aan deze geslaagde dag heeft meegewerkt, vooral ook de gasten. Zonder hun enthousiasme was dit niet mogelijk geweest. We hopen iedereen de volgende keer weer te zien.

Foto: Mariette van Bruggen

Na de viering kregen we in de Mariakapel de gelegenheid hem te bedanken met een hartelijk woord, een geschenkbon, een fles wijn en bloemen voor mevrouw Verbaal. Theo Verbaal vertelde iets over het ontwerp, het kleurenpalet en de betekenis van de afgebeelde symbolen: de zon, de duif, de kroon, vurige vlammen en wierook.

Gedoopt Jax Vonhof, Händelstraat 4, Lichtenvoorde Sofia van Nieulande, Brederostraat 4 Palma Mbengi, Gerbrandystraat 2

Overleden Jos Schoot-Wicherink, Wiltingsbrug 19, Alberdina van Raaphorst-de Neijn van Hoogwerff, Castricum, Jan Weijers, Vondelstraat 230, Ad Koekkoek, Lebuinusstraat 29, Joop Sars, Rekhemseweg 25,

80 jaar 93 jaar 64 jaar 66 jaar 74 jaar

Marijke Holtzer en Marijke Bongers

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

21


De Huet Doetinchem - Wijnbergen De Huet Rooster oecumenische vieringen 2017-2018 Oecumenische vieringen

Met of zonder maaltijd

Begintijd

14 - 10 - 2017 11 - 11 - 2017 09 - 12 - 2017 13 - 01 - 2018 10 - 02 - 2018 14 - 02 - 2018 10 - 03 - 2018 30 - 03 - 2018 31 - 03 - 2018 14 - 04 - 2018 12-5-2018 09-6-2018

Vesper Maaltijd Vesper Maaltijd Vesper Aswoensdag Maaltijd Witte Donderdag Goede Vrijdag Vesper Maaltijd Vesper

18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 19.00 uur 18.30 uur 19.00 uur 19.00 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur

Het thema dit jaar is: Tuin vol verhalen, aansluitend op dit project van pgdoetinchem.

Wijnbergen

40 Jaar Monte Vino!

Snoei bomen Degenen onder u die wel eens ons kerkhof bezocht hebben, weten dat er meerdere monumentale bomen staan. Deze bomen zorgen dat het kerkhof een bepaalde sfeer uitstraalt. Ze nodigen uit om in alle rust de graven van de nabestaanden te bezoeken, er even wat te mijmeren, even wat opruim- en schoonmaakwerk te verrichten. Maar ook bomen hebben onderhoud nodig, dit om ongelukken te voorkomen. Vandaar dat de afgelopen weken enkele vrijwilligers druk in de weer zijn geweest om afgestorven takken en ander dood hout te verwijderen. Pas dan kom je er achter dat onze bomen wel heel erg hoog zijn. Zelfs een hoogwerker met een bereik van 15 meter was bij lange na niet voldoende om de hoogste toppen te bereiken. Gelukkig dat de te snoeien delen niet op deze hoogte zaten. Nu de werkzaamheden achter de rug zijn, mogen we er van uit gaan dat we weer voor een paar jaar veilig kunnen genieten van onze prachtige bomen.

De jubileumviering in de kerk.

Tijdens een sfeervolle eucharistieviering op zaterdagavond 20 mei vierde koor Monte Vino in een volle St. Martinuskerk te Wijnbergen zijn 40-jarig jubileum. Behalve familie, vrienden en vaste ‘fans’ waren ook vele oud-koorleden en zelfs de oprichters van het koor aanwezig. Pastoor Ambting bedankte het koor dat met zijn eigentijdse liederen en teksten op passende wijze een bijdrage leverde aan vele vieringen in Wijnbergen. Namens het parochiebestuur sprak René Tomesen het koor toe. Hij zette daarbij, evenals Annet Köster, voorzitster van Monte Vino, koorlid Mariette Lensing in de bloemetjes omdat zij al vanaf de start bij het koor zingt. „God gaf ons noten, maar hij kraakte ze niet voor ons”, aldus een tevreden en dankbare Ton Harbers, die als dirigent, hoe kan het ook anders, het laatste woord had. Hij sprak over het warme WIJ-gevoel van saamhorigheid binnen het koor en natuurlijk over het plezier waarmee het koor al 40 jaar zijn eigen noten uitdeelt, niet alleen binnen de parochie maar ook daarbuiten. Pastoor Ambting werd bedankt voor de fijne samenwerking. En omdat dit, in verband met zijn vertrek naar Amerika, de laatste viering samen was, werd hem een ‘kleine’ USB-stick aangeboden met daarop ‘Monte Vino, the movie’. „De componist verbindt hemel en aarde met draden van muziek”, zo stond achter op het boekje. Dit heeft Monte Vino de mensen laten voelen door als toegift de nummers ‘Fields of Gold’ en ‘Make you feel my love’ ten gehore te brengen.

Pastoor Ambting krijgt uit handen van dirigent Ton Harbers ‘Monte Vino, the movie’.

Boeren, burgers en buitenlui! Kom binnen, zie, hoor en ervaar de schoonheid van de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Deze kerk is in 1776-1777 gebouwd als een schuurkerk aan de uiterste grens van het graafschap Bergh (katholiek) en de stad Doetinchem. In die tijd was het voor katholieken uit Doetinchem in verband met de reformatie niet toegestaan om een eredienst te houden. Vandaar dat deze kerk op deze plaats werd gebouwd. Aan de buitenkant van de kerk zie je het niet dat er zo’n parel achter deze muren verscholen ligt. Kom binnen en laat u verrassen door het interieur! In de kerk is een pijporgel aanwezig van Julius Heinrich Derdack. Het is gebouwd in 1872 en wordt nog steeds bespeeld. Het is het enige, nog werkende orgel, van deze orgelbouwer. Het orgel is een Rijksmonument. Hoor het orgel spelen tijdens deze dag. Om 11.00 uur en 15.00 uur zal het orgel worden bespeeld door Theo Mentink en Theo Wichman. In de kerk is tevens een tentoonstelling ingericht over de oude begraafplaatsen van Doetinchem en de geschiedenis van deze kerk. Als schuilplaats begonnen… kan het nu ook nog? Tijdens de open monumentendagen (zaterdag 9 en zondag 10 september) kunt u de kerk op eigen gelegenheid bezichtigen. Het is ook mogelijk een rondleiding van de aanwezige gids te ontvangen. Indien u dat wilt, kunt u in de kerk een kopje koffie met een versnapering ontvangen. Ervaar op uw eigen manier deze mooie intieme kerk. De kerk ligt langs een van de toegangswegen naar Doetinchem. Deze weg wordt vaak opgenomen in verschillende fiets- en wandelroutes. Adres: H. Martinuskerk, Wijnbergen, Doetinchemseweg 9, 7007 CA in Doetinchem. (http://www.berghapedia.nl/index.php/St._Martinus_Wijnbergen)

Opknap portaal

Na afloop werd het koor buiten in het avondzonnetje gefeliciteerd en werd in de pastorie geproost op 40 jaar Monte Vino! Dit gezellig samenzijn werd aangeboden door het parochiebestuur en duurde tot in de late uurtjes. Alles was tot in de puntjes verzorgd; met dank aan de vrijwilligers voor hun geweldige inzet!

Eerste Heilige Communie Op 14 mei 2017 hingen de vlaggen bij de OLV-kerk in Doetinchem uit. Wij mochten 10 kinderen verwelkomen die op deze dag hun Eerste Heilige Communie ontvingen.

Na de groepsfoto met de communicanten buiten de kerk kwamen pastor Smits met acolieten en misdienaars naar binnen. Daarna werden de kinderen bij hun naam genoemd. Daphne, Milan, Lucas, Kelcey, Jalina, Jade, Pepijn, Emma, Thijn en Eva mochten een voor een met hun brandende doopkaars naar binnen lopen en hun doopkaars plaatsen op de standaard. Tijdens de viering konden alle kinderen meedoen door te lezen, de collecte te doen, de tafel te dekken of de vredeswens naar de mensen in de kerk te brengen. Daarna kwam het grote moment van de communie, waar ze al zoveel weken naar toe hadden gewerkt. Ze ontvingen van pastor Smits op het priesterkoor de communie. De communicanten zongen met het koor The Singing Kids uit volle borst de communieliederen mee. Ze dansten en klapten mee met de liederen die ze slechts een keer geoefend hadden. Het ontlokte aan de aanwezige parochianen een welgemeend applaus. Maria werd zeker op deze dag geëerd met het plaatsen van een kaarsje en een bloemetje door Jalina en Jade. Toch werd niet alleen Maria geëerd. Het was niet alleen een bijzondere dag voor de communicanten, maar ook voor alle moeders. De tweede zondag in mei is natuurlijk Moederdag. Daarom mochten alle communicanten een roos aan hun eigen moeder geven. Wij willen iedereen danken die aan het slagen van deze dag heeft meegewerkt: ouders, koor, vrijwilligers van de OLV en de St. Martinuskerk. Wij hopen dat jullie allemaal een fijne dag hebben gehad. Wij hopen jullie nog vaak terug te zien! Werkgroep Eerste Communie

Foto’s: Bob Harbers

Werkgroep Oecumene De Wingerd zoekt denkers en doeners Denkers: vind je het leuk om mee te denken over de inhoud? Doeners: wil je helpen bij de vieringen met klaarzetten vooraf en/of afwassen en opruimen na afloop? Voor meer informatie of je opgeven: Bel: 06 – 33 14 97 30 of mail naar oecumene.de.wingerd@gmail.com. Contactpersoon: Suzan Slot

22

Open monumentendag

Afgelopen maand heeft de firma Te Mebel het voorportaal en de wand achter het doopvont van onze kerk gerenoveerd. Dit was een klus die hoog op onze agenda stond en hard nodig was; heel veel stucwerk was al afgebladderd. De ruimten zijn helemaal opnieuw gestuct en weer fris geschilderd in de kleur van het interieur. Wij hopen u snel te mogen begroeten in een opgeknapte entree van onze kerk. VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

23


Gaanderen Voor informatie over het Vormsel en opgave: zie pagina 9 het artikel ‘Toediening van het H. Vormsel’

Uitnodiging Gildemis zondag 10 september 2017 Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag of een andere feestdag van de parochiekerk van een plaats. Het woord kermis is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. Ondanks dat de stroom volk dat wekelijks een kerkmis bezoekt niet meer zo groot is als in vroeger tijden, hopen we op een goed gevulde kerk als het schuttersgilde zijn patroonheilige St. Martinus zal eren in de traditionele gildemis. Het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes en de drumfanfare St. Martinus zullen de dienst omlijsten met muziek en gezang. De voorgangers tijdens deze dienst zijn oud-Gaandernaar vicaris Ronald Cornelissen, emeritus pastor Antoon Morsink en diaken Jos Brugman. De gildemis is zondag 10 september en begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst zal in de tuin van de pastorie een vendelhulde worden gebracht aan H.H. geestelijken, koningspaar Rubenbauer, keizerpaar Stoltenborg en de Gaanderense bevolking. De gildemis is niet exclusief voor de parochianen/inwoners uit Gaanderen, maar voor alle parochianen en inwoners van de Parochie Maria Laetitia die zich, op welke manier dan ook, verbonden voelen met ons schuttersgilde, de jaarlijkse kermis en de Gaanderense gemeenschap. Kortom, voel u welkom en vier met ons mee. Tot ziens op de gildemis! 1. Vendelhulde voor de HH Geestelijken in de tuin van de pastorie. 2. Pastoor Ambting en emeritus pastor Morsink gaan voor in de gildemis. 3. Aandachtig gehoor bij Koning en Keizer van het schuttersgilde. 4. Aandacht bij de mensen langs de weg. Foto’s: Albert Gilsing.

1

2

Dopen Zondag 11 juni 2017 is door het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Gijs, een zoon van Gerhard Rubenbauer en Pamela Maas. Doopheer was diaken Cor Peters. Gijs, van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij het Centrale Aanmeldpunt Dopen. Nadere gegevens kunt u vinden in het parochieblad onder het kopje dooprooster.

Kerkomroep.nl

4

Jarenlang was de St. Martinuskerk aangesloten op de kerkradio. Vele parochianen hadden hier een abonnement op en moesten daarvoor toch wel fors betalen. De kerkradio bestaat nog steeds, maar hierop zijn slechts drie kerken aangesloten, namelijk de OLV kerk in Doetinchem, de St. Martinuskerk in Etten en de St. Martinuskerk in Gaanderen. Voortschrijdende inzichten en verdere technologische ontwikkelingen maken het heden ten dage echter mogelijk om alle kerkdiensten in heel Nederland te beluisteren zonder dat daar 24

Samen onderweg

Langs deze weg willen wij alle kinderen van de Augustinus- en de Martinusschool bedanken voor het bezorgen van de Bethlehembode en de Vreugdebode bij de parochianen in het achterliggende jaar. Wij hopen ook in het nieuwe schooljaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Ook bedanken wij alle vrijwilligers die zich weer geheel belangeloos voor onze geloofsgemeenschap hebben ingezet. Jullie inzet is voor onze geloofsgemeenschap van onschatbare waarde.

Op een zonnige zondagochtend in mei trok een plechtige stoet de goed gevulde St. Martinuskerk binnen. Vooropgegaan door de muzikanten van SBOG, gevolgd door ‘onze’ kinderen, de pastores en misdienaars, werd direct duidelijk dat dit een bijzondere viering ging worden. En dat werd het!

De locatieraad

Parochiefeest Overleden Zondag 30 april 2017 is overleden Elisabeth Marijke Hermina Maria Rutten-Hendriksen (Els), echtgenote van Gery Rutten. Ze werd 70 jaar en woonde aan de Ribesstraat 61 in Gaanderen. Vrijdag 5 mei 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in het crematorium van de Slangenburg. Heer, geef haar de eeuwige rust, dat zij moge rusten in vrede. Dinsdag 2 mei 2017 is overleden Hendrika Martina Maria Koenders-Arts (Riek), weduwe van Joop Koenders. Ze werd 83 jaar en woonde aan de Bloemenweg 20 in Gaanderen. Maandag 8 mei 2017 vond in het crematorium van de Slangenburg voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde. Dat ook zij moge rusten in vrede. Dinsdag 16 mei 2017 is overleden Johanna Therisia Heuthorst-Simmes (Jo), weduwe van Jan Heuthorst. Ze werd 90 jaar en woonde aan de Goorstraat 20 in Doetinchem. Dinsdag 23 mei 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna ze werd begraven op ons kerkhof. Heer, geef haar de eeuwig rust. Woensdag 17 mei 2017 is overleden Maria Johanna Wilhelmina Stevering-Janssen (Marietje), weduwe van Bennie Stevering. Ze werd 74 jaar en woonde aan de Akkermansweg 6 in Gaanderen. Woensdag 24 mei 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna ze werd begraven op ons kerkhof. Dat zij moge rusten in de vrede van de verrezen Heer.

3

Bedankt

Zondag 2 juli 2017 vond in de OLV Kerk en aansluitend in de tuin van deze kerk weer het jaarlijkse parochiefeest plaats. Het was de eerste keer dat dit geschiedde onder de naam van de gefuseerde Parochie Maria Laetitia en dat ook de parochianen van de voormalige Verrijzenis Parochie zich hierbij konden en mochten aansluiten. Tevens bestond deze dag de gelegenheid afscheid te nemen van pastoor Peter Ambting. Omdat in de voormalige Verrijzenis Parochie ook vele kerkkoren actief zijn, was dit voor Ben Simmes aanleiding om alle koren uit de Parochie Maria Laetitia uit te nodigen om 2 juli gezamenlijk de eucharistieviering muzikaal op te luisteren. En zo geschiedde het dat zaterdag 13 mei meer dan 200 zangers en zangeressen bijeen kwamen in de St. Martinuskerk in Gaanderen voor een gezamenlijke repetitie van 14.00 tot 17.00 uur. De Messe Brève van Gounod werd ingestudeerd en onder leiding van een laaiend enthousiaste Ben Simmes werd er die middag driftig gerepeteerd. Om het geheel nog wat aantrekkelijker te maken werd ieder koor in de gelegenheid gesteld een eigen optreden te verzorgen. Hoewel men moest wennen aan de wijze waarop Ben Simmes zijn koordirectie uitvoert, was het enthousiasme en de motivatie onder de deelnemende koorleden groot. Voor koffie met iets lekkers erbij was gezorgd en van een geslaagde repetitiemiddag kan dan ook zeker worden gesproken. Woensdag 28 juni volgde in de OLV Kerk de generale repetitie en zondag 2 juli stond het koor er.

Deze kinderen, die er op hun paasbest uitzagen, ontstaken hun doopkaarsen aan de paaskaars, lazen gebeden en gedichten voor, hielpen met het klaarmaken van de altaartafel, zongen met kinderkoor Keitof alle liederen mee en brachten een bloemenhulde aan Moeder Maria. Maar het allerbelangrijkste was dat ze voor de eerste keer ter communie mochten gaan. En na zoveel weken van voorbereiding waren ze daar ook wel aan toe... Het werd voor iedereen een geweldige feestdag. Het afscheid van ons als begeleiders, enkele dagen later, viel sommige kinderen dan ook zwaar. Om eerlijk te zijn: ons ook. We hopen jullie, met jullie gezinnen, nog vaak terug te zien in onze mooie kerk. Angela, Emile, Francis en Jacqueline

Het kerkkoor van de Goede Herder kerk Dinxperlo in actie.

Gerard Vollenberg (foto’s)

Donderdag 25 mei 2017 is overleden Johannes Hermanus Christiaan Steentjes (Jan), echtgenoot van Riet Steentjes-Venhoeven. Hij werd 91 jaar en woonde aan de Oude Pinnendijk 8 in Gaanderen. Woensdag 31 mei 2017 vond voor hem de uitvaartdienst plaats waarna hij werd begraven op ons kerkhof. Heer, geef hem de eeuwige rust, dat hij moge rusten in vrede.

enige kosten aan verbonden zijn. Wel is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van een computer. Hoe gaat een en ander dan in zijn werk? Wel als volgt: ga naar google en type in: Kerkomroep. nl, Klik vervolgens op Kerkomroep.nl en u komt dan op de site van de kerkomroep. Volg daar de aanwijzingen op zodat u uiteindelijk terechtkomt bij de St. Martinuskerk Gaanderen. Komt u er niet uit, vraag dan uw huisgenoten of buren even te helpen en dan moet het beslist lukken. Succes er mee.

Het grote koor repeteert.

Gerard Vollenberg

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

De gebroeders Simmes aan het werk.

25


Gendringen - Megchelen - Netterden Gendringen

Ziekenbezoek en Communie thuis Bent u ziek, of kent u iemand uit uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerkgemeenschap wenst of mensen [zieken en/ of ouderen] die graag de communie thuis willen ontvangen, neem gerust contact met ons op. Hanny Roes: tel. 0315 - 63 01 10

Vooraankondiging Pelgrimstocht naar Kevelaer, 350-jarig jubileum. Onze parochie gaat zondag 3 september 2017 naar Kevelaer. Alle belangrijke mededelingen hierover komen in de eerstvolgende Vreugdebode. Noteer en reserveer deze datum alvast voor uzelf. Wilt u meer informatie over de fietsbedevaart bel dan Esther Oude Elberink tel. 06 -15 57 81 71

De vakantie staat weer voor de deur! De vakantieperiode komt er voor velen van ons weer aan. Even weer vrij zijn van alle verplichtingen en weer leuke dingen gaan doen met de mensen die je lief zijn. Wij wensen allen een mooie vakantie toe, waar de reis of weg ook heen gaat. Geniet ervan en kom behouden en gesterkt weer terug! Ook iedereen die thuis blijft, wensen wij mooie en goede weken toe. Tijdens de komende vakantietijd zijn er in de kerk aangepaste vieringen. Zie hiervoor het inlegvel in de Vreugdebode.

Etten

Hemelvaart 2017 Samen met onze oecumenische vrienden/parochianen fietsen. We hadden er zin in. Pastor Smits was aanwezig op het Kerkplein om ons uit te zwaaien en succes te wensen. Vanaf het plein via de routebeschrijving naar de eerste stop: de wijngaard Avitera van de fam. Baars te Azewijn. Daar wachtte de koffie met koek en een puzzel: Gezegden en spreekwoorden. Echt gezellig met een groepje invullen, zo schoolgeld terughalen. Na de heerlijke ‘ontspannen’ stop, verder via een hele mooie route. Organisatie veel dank. Het weer was prachtig, en voor zover ik weet verliep alles voorspoedig, zonder oponthoud! Toen we in Stokkum bij de Suitbertuskerk arriveerden was er weer koffie met een krentenbol. Als afsluiting ging pastoraal werker Mia Tankink voor in een mooie ingetogen viering met samenzang. Als fietsgroep samen afsluiten met een viering als deze is genieten en stil worden. Dankbaar zijn! Namens een fietsgroepje, Corrie Bongers. Aan deze Oecumenische tocht namen 54 fietsers deel. We mochten met 65 mensen samen vieren in de Suitbertuskerk in Stokkum. De collecte voor de gastkerk heeft € 90,75 opgebracht. De collecte voor de onkosten was € 120,60. Wij bedanken de fam. Baars en de locatieraad van Stokkum hartelijk voor hun medewerking en gastvrijheid. De Oec. werkgroep Hemelvaart: Gerard, Paul, Rob, Toos

Vooraankondiging Dankbaarheidkruis De jaarlijkse oecumenische viering bij het Dankbaarheidkruis is altijd op de tweede zondag in september. Dus in 2017 op zondag 10 september. Alle belangrijke informatie hierover wordt vermeld in de volgende Vreugdebode. Wilt u thans al nadere informatie bel dan:

De locatieraad: Wim, Ronald, Harry, André, Lenie en Hanny

Ben Oude Elberink tel. 0315- 683387.

Zondag 28 mei jl. hebben 14 kinderen uit de geloofsgemeenschap Megchelen, Netterden en Gendringen in de H. Martinuskerk in Gendringen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Pastor Marcel Smits en pastor Mia Tankink zijn voorgegaan in deze viering met muzikale ondersteuning van het Combo en het kinderkoor o.l.v. dirigente Lucie Jansen. Het was een prachtig en groots feest. Na een aantal maanden van hard werken met behulp van de werkgroep, de ouders, pastor Marcel Smits en pastoraal werker Mia Tankink, mochten de kinderen dan eindelijk voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. Het was wel spannend

voor de meeste kinderen, maar wat hebben ze het keurig gedaan. Echt ‘super gedaan’ meisjes en jongens. Allemaal van harte proficiat en we hopen jullie nog vaak in ons midden te mogen begroeten. Hartelijk dank ook aan de begeleidsters, die de afgelopen maanden veel tijd hebben besteed aan de voorbereidingen. Een hele klus voor jullie om dit elk jaar weer vol enthousiasme te doen. Ook dank aan de muziekvereniging G.O.V. en allen die hieraan hebben meegewerkt om deze dag zo bijzonder te maken. Nogmaals heel hartelijke bedankt voor jullie inzet!

Eerste Heilige Communie

Vrijwilliger coördinator Hanny Roes

V.l.n.r.: Suze Wissing-Siem Tiemessen-Luuk ten Brinck-Benthe Roes-Dirk Giesen-Cas Jansen-Solane Jansen-Ize Bruens-Doutzen le Comte-Lot Verholt-Jorn Eringfeld-Chloë Vergeer-Mila GrusonJorn Peters. Foto Coen Heveling

Eerste Heilige Communie Etten-Terborg Op 21 mei jl. hebben de communicantjes uit Terborg en Etten de Eerste Heilige Communie mogen ontvangen van pastoor Peter Ambting . Een beetje zenuwachtig waren ze wel, maar dat was nergens voor nodig! Het was een mooie viering, die muzikaal werd opgeluisterd door de Ulftse Nachtegalen. In de voorbereiding hebben de kinderen een goed doel uitgekozen. Dit keer werd unaniem voor Kika gekozen. De kinderen hebben spaardoosjes geknutseld en geld ingezameld door allerlei klusjes voor hun ouders, opa’s en oma’s of bijv. de buren te doen. Zo konden Bayley en Dirk in de viering bekend maken dat de communicantjes €74,14 (zie foto 2) bij elkaar verdiend hebben voor Kika. Geweldig en wat hebben ze hier hard voor gewerkt ! We kijken met een goed gevoel terug op een bijzondere voorbereidingstijd en een prachtige viering.

Voor informatie over het Vormsel en opgave: zie pagina 9 het artikel ‘Toediening van het H. Vormsel’

Enkele mededelingen kerkhofploeg • Het verzoek aan bezoekers van ons kerkhof is om afval in de juiste container te deponeren: groenafval in de groene container en restafval in de grijze container. • Voor feestdagen zoals kerst, Pasen, jaargetijde, worden regelmatig bloemstukken of graftakken op de graven gelegd. Het is raadzaam om ook regelmatig te kijken of deze stukken nog wel netjes zijn om op een graf te liggen. Soms ligt er met Pasen nog een grafstuk van Kerst. In principe mag een schoffelploeg hier niet aankomen, maar soms ziet het er zo onverzorgd uit, dat de schoffelploeg toch het initiatief neemt om dit te verwijderen. Wij laten dit initiatief gaarne bij degene die het ook heeft neergelegd. Laten we er met z’n allen voor zorgen het kerkhof netjes te houden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Er wordt versterking gezocht voor de schoffelploeg op het kerkhof. Er wordt 1 x in de 14 dagen geschoffeld. Dat is op de maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Belangstellenden kunnen zich melden bij Bennie Centen, tel. 0315-327793. Wees welkom en gezelligheid staat hoog in het vaandel. Wij wensen u allen een prettige en zonnige zomervakantie toe!

26

Mathijs Koren, Lotte Keurentjes, Shannen Wijnands, Dirk Smits, Maud Hendricksen, Sophie Bolder, Bregje ten Have, Bente Buiting en Bayley Siebes en de stuurgroep 1e H. Communie Etten-Terborg, Harriët Löverink, Etje Koren en Simone Jansen.

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

Bayley en Dirk

In Memoriam: Johan Visser Op 18 mei 2017 is in zijn eigen vertrouwde omgeving na een ziekbed diaken Johan Visser op 74-jarige leeftijd overleden. Johan, geboren en gestorven in het buurtschap Warm bij Etten, heeft zeer veel voor onze geloofsgemeenschap betekend. Zo was hij jarenlang lector voordat hij tot diaken werd gewijd. Ook was hij vele jaren de contactpersoon voor het broederschap Kevelaer, de Stille Omgang en de vieringen rondom Dora Visser. Verder was hij lid van onze bezoekersgroep waarbij hij ouderen/ zieken aan huis bezocht en was hij veelvuldig betrokken bij de voorbereiding van bijzondere vieringen. Ook heeft hij zich ingezet voor de toenmalige Bethlehembode. We verliezen in hem een betrokken figuur bij de Ettense gemeenschap. Op woensdag 24 mei vond onder grote belangstelling de gezongen uitvaart plaats in onze kerk waarna Johan is begraven op ons parochiekerkhof. Met veel respect kijken we terug op hetgeen Johan voor de Ettense geloofsgemeenschap heeft betekend en wij wensen zijn nabestaanden veel kracht toe. Lees verder op pagina 30 27


Terborg

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Vacatures opgevuld

‘Juffrouw’ Fien Gambon naar Varsseveld

Bij de Wijkcontactpersonengroep in Terborg zijn twee vacatures opgevuld.

Afscheid

Mevrouw G. Keurentjes heeft vele jaren lang als wijkcontactpersoon mensen bezocht in de Steengrachtstraat, de jaarlijkse actie Kerkbalans verzorgd en het parochieel contactblad bij de mensen in de bus gedaan. Gezien haar leeftijd is het tijd om te stoppen. Mevrouw G. Koerselman heeft hetzelfde werk enkele jaren in de wijk Seesinkbeeklaan/Spoorzicht gedaan, maar heeft wegens drukke werkzaamheden dit werk helaas moeten neerleggen. Namens de hele locatie H. Georgius-Terborg willen we de beide dames hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid!

Welkom Op 4 juni, eerste pinksterdag, was er in onze kerk wederom een Ontmoetingsbijeenkomst. Zal het aan het weer gelegen hebben? Zal het aan de dag zelf gelegen hebben? Was het toevallig zo? Hoe het ook zij: om eerlijk te zijn viel het aantal bezoekers een beetje tegen. Mede gezien de moeite die wordt gedaan door onze vrijwilligers, mag dit best een keer gezegd worden. Maar er was ook licht (Pinksteren, dus niet geheel toevallig) op die ochtend: we mochten enkele nieuwe gezichten uit Terborg verwelkomen. En dat vinden wij altijd enorm fijn. Het thema van de bijeenkomst: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen… kent u die uitdrukking?

De heer W. Verwaaijen, Steengrachtstraat 22 is per 1 mei de nieuwe wijkcontactpersoon in de Steengrachtstraat en de heer R. van Dam, Spoorzicht 4 heeft per dezelfde datum de wijk Seesinkbeeklaan/ Spoorzicht onder zijn hoede genomen. De 45 wijkcontactpersonen vormen een belangrijke schakel in de communicatie van en naar de parochianen in de wijk. Daarom is het van belang dat dit werk voortzetting vindt als er iemand stopt. We zijn dan ook erg blij dat we twee nieuwe mensen bereid hebben gevonden om zich als wijkcontactpersoon in te zetten voor de geloofsgemeenschap in Terborg. We wensen hen veel voldoening toe bij dit werk. Werkgroep Nieuw Begin, Henk Steentjes

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen – dan gaan er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt. Wonderen geschieden. Maar wanneer gebeurt dat nou? Pinksteren valt toch altijd zeven weken na Pasen? Daar verander je niks aan. Daar gaat geen dag van af! Of toch wel? Jazeker, lees maar mee in de Bijbel: op de eerste dag van de week, toen Christus opstond uit het graf, verscheen hij ’s avonds aan zijn discipelen. Hij laat hen de littekens van het kruis zien en op een gegeven moment blaast Hij op hen en zegt: „Ontvangt de Heilige Geest!” Ziet u wel? Op Pasen ontvangen de discipelen al de Heilige Geest, de Pinkstergeest. Pasen en Pinksteren vallen op één dag! Dus kunnen er dingen gebeuren, dingen die je niet voor mogelijk zou houden. Door de dood heen en door de ondergang heen en door alle hopeloosheden heen, naar een nieuwe morgen en een nieuwe toekomst. Jos Kunze, Werkgroep Nieuw Begin Foto: Henk Vinkenvleugel

De kracht van verbeelding Zondag 17 september is er een oecumenische vredesdienst in de protestantse kerk van Terborg. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door dominee Israël en pastor Morsink met medewerking van de Cantorij. U bent van harte welkom in het huis van gebed voor alle volkeren, want de Heer sluit niemand buiten. Een goede zomer voor iedereen en tot september. Namens de oecumenische werkgroep, Annet Heijnst

28

Inzegening ‘alles wat wielen heeft’ Voor de derde keer op rij was er in Terborg de inzegening van alles wat wielen heeft. Een traditie begint te ontstaan. Zo nu en dan lees je wel eens in de krant over inzegeningen. Bijvoorbeeld van motoren (in Grubbenvorst), huisdieren of trekkers (in ’t Sonnis), kruiden (Leenderstrijp en omliggende dorpen) of schaapskuddes. En op zondag 7 mei in Terborg dus de inzegening van ‘alles wat wielen heeft’. Pastor De Haan – die in eerdere jaren de zegen uitsprak – was verhinderd, maar zijn taak werd met verve overgenomen door pastoor Morsink. Vanaf 12 uur trok een bont gezelschap door de Hoofdstraat en voor ieder nam pastoor Morsink de tijd voor een persoonlijk praatje. Uiteraard gevolgd door de zegen en dat vergezeld van een flinke hoeveelheid wijwater. Gelukkig zat het weer mee en werd het voor de organisatie en voor de bezoekers een schitterende en vrolijke lentedag. Foto: Pastor Morsink zegent motorrijders. Foto: Jos Kunze

Mevrouw (Juffrouw) Fien Gambon in gesprek met Steven van Woerkom. Foto: Henk Vinkenvleugel

Mevrouw Fien Gambon, bij veel Terborgenaren bekend als ‘juffrouw Fien’, nam eerste pinksterdag voor het laatst als trouw bezoekster deel aan de ontmoetingsbijeenkomsten van Nieuw Begin en natuurlijk aan de aansluitende gezellige koffie-uurtjes (zie foto). Reden…, ze verlaat Terborg en is inmiddels verhuisd naar zorgcentrum De Bettenkamp in Varsseveld. Juffrouw Fien heeft ruim 65 jaar in Terborg gewoond, waarvan ongeveer 40 jaar als juf aan de Mariakleuterschool, het huidige Jorishuis (ik kan het weten, heb nog bij haar in de klas gezeten). Vele jaren heeft ze gewoond aan de Van Nagelstraat, waar buurvrouw Mariet Jansen en anderen haar grote steun en toeverlaat waren. Wij wensen haar nog mooie en gezonde jaren in zorgcentrum De Bettenkamp.

Mededeling

Kerkelijke Uitvaart Heilige Georgius Terborg

Hoewel er geen eucharistievieringen meer zijn in de Heilige Georgiuskerk, is een uitvaart vanuit onze kerk nog steeds mogelijk. In de praktijk merken wij dat onze parochianen hiervan niet op de hoogte zijn, of niet compleet worden voorgelicht door de uitvaartondernemer of vrijwilligers van omliggende geloofsgemeenschappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Voor informatie over het Vormsel en opgave: zie pagina 9 het artikel ‘Toediening van het H. Vormsel’

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017

Verjaardagen Mevrouw Van Aken-Arentsen 85 jaar Mevrouw G. Keurentjes-Centen 85 jaar Mevrouw M. Beijer-Kolks 90 jaar Mevrouw J.Knikkink-Dickmann 95 jaar Mevrouw P. Scholten-Bolder 87 jaar Mevrouw J. Heuskes 94 jaar De heer J. Ikink 87 jaar Mevrouw W. Crolla-ten Have 85 jaar De heer M. Rözer 86 jaar Mevrouw M. Bruijns 85 jaar Mevrouw M. Thissen-Braun 91 jaar De heer A. Nobel 86 jaar Mevrouw W. Niesink-Ubbink 91 jaar De heer W. Peters 87 jaar Mevrouw J. Wentink-Massop 86 jaar Mevrouw T. Bekker 90 jaar Mevrouw W. Jansen-Alofs 92 jaar Mevrouw A. Beuting-Overbeek 80 jaar De heer P. Niesink 80 jaar Mevrouw B. te Kloeze-Tempels 80 jaar Mevrouw W. Krabben-Klumperink 80 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden De heer H. Oligschläger 76 jaar De heer H. Koster 82 jaar 29


Etten vervolg van pagina 27

Omgekeerd bezoekmiddag wederom geslaagd Op vrijdag 12 mei werd voor de 7e keer de omgekeerd bezoekmiddag georganiseerd voor senioren in onze Mariakapel. De opkomst was nog nooit zo hoog, want er kwamen maar liefst 40 ouderen op de uitnodiging af. Een prachtig resultaat! Na een korte gebedsviering – voorgegaan door Pastoor Ambting – waarbij we samen Marialiederen hebben gezongen, was het woord aan onze speciale gast: burgemeester Otwin van Dijk. Hij ging met de aanwezigen in gesprek over het leven met beperkingen, de zorg in ons land, het belang van het ontmoeten en hij deelde zijn ervaringen als burgemeester van onze prachtige gemeente. Ondertussen werden de ouderen voorzien van een drankje en een warm hapje en werd er gezellig bij gekletst. De middag werd afgesloten met een prachtige zwart-wit film van Etten, waarbij diverse bezoekers zichzelf terugzagen. De vrijwilligers sloten de middag af met een “vette hap”. Kortom: een geslaagde middag. In oktober 2017 zal de volgende middag plaatsvinden. De datum wordt nog bekendgemaakt. Bezoekersgroep H. Martinuskerk

Gäöls Mannenkoor Op zaterdag 27 mei jl. heeft het “Gäöls Mannenkoor” de eucharistieviering in onze kerk muzikaal opgeluisterd. Het Gäöls Mannenkoor, afgekort GMK, is opgericht in 1992, is afkomstig uit Geulle (Zuid-Limburg) en omgeving en heeft een breed genre; zowel Nederlandstalig als Duits, Engels, Italiaans en Slavisch. Bij gelegenheid van hun 25-jarig jubileum hebben zij een muzikale toer gemaakt door o.a. de Achterhoek. In onze kerk hebben zij de Missa Brevis op een prachtige wijze gezongen. De voorganger - pastor van Merm - feliciteerde het koor namens de Ettense gemeenschap en wenste hen nog vele muzikale jaren toe. Het koor werd overigens met ‘de stille trom’ aangekondigd aangezien een half uur voor de viering de stroom in de kerk onverhoopt voor een deel uitviel. Daardoor luidden de klokken niet en was slechts de rechterkant van de kerk verlicht. Gelukkig stond het koor aan de rechterkant opgesteld waardoor het in ‘een zeker daglicht’ werd gesteld. De koffiedames wisten met enige creativiteit ondanks de stroomuitval toch een kop koffie te verzorgen voor na de viering, chapeau! Het koor uit Geulle trok na de viering naar het terras bij zaal Köster alwaar al gauw op Bourgondische wijze werd nagepraat én nagezongen.

VOOR EEN BLOEIENDE ZOMERTUIN OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN

OOk VOOR Uw:

• Tuinontwerp • Beplantingsadvies • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

Bezoekmiddag met burgemeester Otwin van Dijk

Verjaardagen (tot en met 11 juni) -

Mevrouw J.M. Berendsen-Jansen: 29 april, De heer H.A.J. Bosman: 30 april, De heer W.B.M. Slutter: 7 mei, De heer J.H.M. Keurentjes: 17 mei, Mevrouw M.J.A. Huijink-ten Have: 24 mei, De heer J.F. van Dulmen: 25 mei, De heer J.B.M. Kruese-Kock: 30 mei, De heer Th.J. Pastoor: 31 mei,

Heidi Gronert, eigenaresse Oscar's Groen

85 jaar; 82 jaar; 81 jaar; 82 jaar; 93 jaar; 84 jaar; 93 jaar; 83 jaar;

Oscar’s Groen • Slakweg 97 • 7011 EW Gaanderen • Tel. (0315) 330332 • www.oscarsgroen.nl

DE TIJD JUWELIER

TROUWRINGEN SPECIALIST

Belangrijk om te weten Pastoraal team P. Ambting, L. Daalhuizen, J. van Heugten, C. Peters, M. Smits, M. Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 0315 - 68 12 19 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: p.ambting@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken J. Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

30

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia telefoon: 0315 - 34 20 44

Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 04 JULI - AUGUSTUS 2017


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor Ariënsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem VREUGDEBODE 2017

‘s-Heerenberg Aula Emmaus De Bongerd 2 7041 GL ‘s-Heerenberg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.