Vreugdebode, Parochie Maria Laetitia

Page 1

REUGDEBODE JAARGANG 3, NUMMER 3

Kerken gaan dicht, het geloven gaat door Pagina 4

it Nieuws vanu(p ag. 10) ey bb A rt Saint Norbe

Altaar wordt zitbankje (pag. 29)

Nieuw Begin Terborg Foto: Ton Harbers

Hier doen w ij het (pag. 30)toch voor! JUNI - JULI 2019


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen

Inhoud

Belangrijk om te weten

Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89 RABO 0374 6064 39

Parochie Maria Laetitia: Nieuw Begin Terborg: interview met Annet, Jos en Henk 4 De bedevaart van Oude IJsselstreek naar Kevelaer 6 Pastorale column door Mia Tankink 7 Parochiefeest en afscheid van Mia Tankink op zondag 7 juli a.s. 8 Van de bestuurstafel, door Ben Preijer 9 Torentje, torentje bussekruit door Joop Kraan 10 Tarievenlijsten Parochie Maria Laetitia 11 Impulz: Wereld Jongeren Dagen Panama 2019 12 Fietstocht: Langs heilige huisjes 13 Breedenbroek - Dinxperlo: Sacramentsdag samen vieren met Suderwick 15 Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Goede Vrijdagviering in Azewijn was goed voorbereid 16 Actie Kerkbalans in Ulft een mooi succes 17 Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen van 24 mei tot en met 7 juli 2019 18/19 Dopen voorjaar van 2 juni tot en met 30 juni 2019 18/19 Doordeweekse vieringen van 24 mei tot en met 4 juli 2019 21 De Huet - Wijnbergen: Wees een zonnestraal 22 Etten: Voltooiing fase 3 verharding paden kerkhof 23 Doetinchem: In memoriam: Ton Notten en Herman Valk 24 Ingebruikname van nieuw wijwatervat 25 Gaanderen: Dauwtrappersmis op 30 mei 26 Collectekist voor de Caritas 27 Gendringen - Megchelen - Netterden: 200 jaar rk kerk Gendringen: een echt feest 28 Fietsen op Hemelvaartsdag start in Gendringen 29 Silvolde - Varsseveld: Hier deden wij het toch voor! 30 Hebt u vragen over opbaringen, afscheid nemen, avondwake en uitvaarten? 31 U kunt ons helpen de ouderen te helpen 32 Terborg: Gulle gevers en wijkcontactpersonen, bedankt namens de geloofsgemeenschap 33 Parochie Maria Laetitia: 6-daagse inspiratiereis naar Rome 34

Pastoraal team Hans Pauw, pastoor telefoon: 06 - 30 16 29 27 e-mail: h.pauw@mlparochie.nl Berrie Daalhuizen, pastoraal werker telefoon: 024 - 34 30 389 e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl Jan van Heugten, diaken telefoon: 06 - 45 15 59 29 e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl Cor Peters, diaken telefoon: 06 - 51 03 65 79 e-mail: c.peters@mlparochie.nl Marcel Smits, priester telefoon: 0315 - 34 60 20 e-mail: m.smits@mlparochie.nl Mia Tankink, pastoraal werker telefoon: 06 - 12 38 75 27 e-mail: m.tankink@mlparochie.nl Onbezoldigde diaken Jos Brugman, diaken telefoon: 0315 - 32 73 81 e-mail: j.brugman48@gmail.com Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie Parochiebestuur Anja Dijcker, secretaris telefoon: 0314 - 33 55 47 e-mail: bestuur@mlparochie.nl Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: www.maria-laetitia.nl Like ook ons facebook facebook.com/parochiemarialaetitia Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Kantoor en bezoekadres: Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft telefoon: 0315 - 34 20 44 e-mail: secretariaat@mlparochie.nl Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50 Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melden van overlijden.

Colofon

Locatiecorrespondenten

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88 RABO 0310 4000 23 Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17 RABO 0313 9044 56 Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 65 14 96 Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67 RABO 0326 6138 54.

Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans Secretariaat: maandag van 13.30 - 15.30 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62 RABO 0132 7006 62 Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.

2

tel. 0315 - 32 32 23

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof. NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68 INGB 0005 6006 43 - Petrus en Paulus NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57 RABO 0153 1012 10 Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68 INGB 0000 2908 63 - kerkbijdrage.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

Hoofdredacteur : diaken Cor Peters Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet Eindcontrole : Ben Kothuis Advertenties : Gerard Bomers Fotografie : Ton Harbers Vormgeving : John Spekschoor Druk : Senefelder/Misset Oplage : 13800 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, na lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 4 - 2019 kunt u vóór 9 juni 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast). De uitgave van de Vreugdebode 4 - 2019 verschijnt op 28 juni 2019 en is voor de periode van 5 juli tot en met 5 september 2019. Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen. VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

Diaconie Cor Peters: c.peters@mlparochie.nl Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature: redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers: g.bomers@planet.nl Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling: joopcae@gmail.com Etten rk.etten@mlparochie.nl Gaanderen Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden Ton Steentjes: tsteentjes@telfort.nl Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker:info@bakkereventsupport.nl

3


Parochie Maria Laetitia

KERKEN GAAN DICHT, HET GELOVEN GAAT DOOR

Nieuw Begin Terborg

4

“Geloven is samenzijn, anderen die geloven ontmoeten en gaan in de voetsporen van Jezus”

De eerste twee jaargangen van de Vreugdebode was het hoofdartikel een uitwerking van het thema ‘Kerk in de samenleving’ in alle veertien edities een voorbeeld van de wijze waarop de kerk in de wereld buiten het kerkgebouw, de samenleving, zichtbaar probeert te zijn. Intussen gaan steeds meer kerkgebouwen dicht. Maar de, soms kleine geloofsgemeenschappen rondom die kerken, hoe gaat het daar nu mee? Dat vraagt de redactie van de Vreugdebode zich af. Ze denkt en vertrouwt erop dat daar onder het motto ‘Kerken gaan dicht, het geloven gaat door’ in enkele afleveringen een concreet beeld van gegeven kan worden onder andere door ter plaatse mensen daarover aan het woord te laten.

Pinksteren 2013 was de laatste eucharistieviering in het weekend in de H.-Georgiuskerk. Vanaf dat moment waren er geen weekendvieringen meer in de geloofsgemeenschap van Terborg. Uitvaarten en andere bijzondere vieringen waren nog wel mogelijk. De geloofsgemeenschap heeft sindsdien ontmoetings- en gebedsbijeenkomsten opgezet met de werkgroep Nieuw Begin. Het bestuur van Parochie Maria Laetitia heeft de kerk in november 2018 overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Dit betekent dat de H.-Georgiuskerk in Terborg aan de eredienst is onttrokken. Opnieuw veranderingen voor de geloofsgemeenschap. Met de nieuwe eigenaar zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het Jorishuis. Daardoor kunnen veel lokale activiteiten doorgaan, onder andere het secretariaat en de ontmoetingsbijeenkomsten. In de ruimte van het secretariaat staat de koffie klaar en mag ik in gesprek met Annet Heijnst, Jos Kunze en Henk Steentjes die met enkele andere mensen de werkgroep Nieuw Begin vormen. „Eigenlijk is de werkgroep Nieuw Begin al eerder ontstaan”, zegt Henk Steentjes. „Het parochiebestuur van de Maria en Laurentiusparochie maakte ergens in 2011 bekend dat de kerk in Terborg moest gaan sluiten. Er was natuurlijk veel emotie. Hoe moest het verder? Veel vragen en onzekerheid. De locatieraad en pastoraatgroep kregen ondersteuning van enkele betrokken parochianen, onder wie Steven van Woerkom en em. pastor Antoon Morsink.” Samen werd er een nieuw begin gemaakt. Het was een zoektocht. „Belangrijk waren”, vult Jos Kunze aan, „de bijeenkomsten waarin de parochianen van Terborg niet alleen geïnformeerd werden over de veranderingen, maar ook hun verhaal konden doen en gevraagd werden mee te denken over de toekomst.” Uit die gesprekken bleek de behoefte om samen te komen voor gebed en bezinning. Het secretariaat, een plek waar men binnen kan lopen voor een kop koffie, moest blijven. Er was behoefte om de contacten met de protestantse gemeenschap uit te bouwen. Annet Heijnst vertelt dat de groep van Nieuw Begin met twaalf personen begon. Nu zijn zes mensen de dragende vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Georgius van Terborg. Ontmoetingsbijeenkomsten Sinds er geen vieringen meer zijn in de kerk, is de groep zich gaan richten op gebedsbijeenkomsten. Dat ging allemaal niet vanzelf. Het was ook voor het pastorale team en het

parochiebestuur wennen aan een nieuwe situatie die gezocht werd en waaraan vorm en inhoud gegeven moest worden. „Diensten van woord en gebed zijn we ontmoetingsbijeenkomsten gaan noemen. Pastor Morsink is daar een belangrijke steun bij, vanaf het begin. Hij stimuleerde om door te gaan, om te doen wat je aankunt. Hij kiest met Wilma Elfrink en Annet Heijnst telkens een thema voor de bijeenkomsten of we sluiten aan bij de tijd van het jaar. Zij gaan samen voor.” Nieuw was ook dat deze ontmoetingsbijeenkomsten op het priesterkoor een plek kregen. Dichter bij elkaar zitten was niet vanzelfsprekend voor de mensen. Maar gaandeweg voelde men dat je zo meer met elkaar verbonden bent. Er wordt meer gemeenschap ervaren. Na elke bijeenkomst is er koffie en thee en dat versterkt de onderlinge band. Lokaal geloofsgemeenschap zijn Voor de gelovigen in Terborg is er de afgelopen zes jaar veel veranderd. Inmiddels hebben meer geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia met grote veranderingen te maken. In het pastorale beleidsplan ‘Met geloof de toekomst in!’ is er nadrukkelijk aandacht voor de opbouw van de lokale gemeenschap. Daar waar het lukt om als gemeenschap zelf drager van pastoraat te zijn, alleen of in samenwerking met andere locaties, zijn er kansen voor lokaal geloven. Van belang is dat er vormen van ontmoeting en gemeenschap zijn, dat men samenkomt rond de Schrift en gebed. De lokale geloofsgemeenschap zal bovendien meer een diaconale gemeenschap zijn, waar wordt omgezien naar elkaar. Ik vraag de mensen rond de tafel of en op welke wijze het omzien naar elkaar in Terborg een plek heeft. Annet zegt dat het moeilijk is om bijvoorbeeld het bezoekwerk in stand te houden. „We zijn nog maar met een kleine groep en de bezoekersgroep is uit elkaar gevallen met het afscheid nemen van het kerkgebouw. Mensen zien individueel naar anderen om.” „Er is een grote groep wijkcontactpersonen”, vult Jos aan, „dat vind ik heel positief.” Henk is het aanspreekpunt voor deze groep, wel 45 vrijwilligers zijn beschikbaar. „Natuurlijk vallen er weleens mensen weg uit de groep. Het wordt dan wel lastiger om de groep op peil te houden. De wijkcontactpersonen bezorgen de Vreugdebode en verzorgen de Actie Kerkbalans. Sommigen willen en kunnen oog en oor zijn in de eigen buurt of wijk. Ook bezoeken zij parochianen van 80 jaar, 85 jaar en ouder op of rond de verjaardag. Aandacht voor elkaar en een attentie worden erg gewaardeerd.” Persoonlijk contact onderhouden wordt als een belangrijk punt gezien voor een

geloofsgemeenschap. Tegelijk constateren we dat het lastiger wordt om het allemaal bij te houden. Dus: doen wat we kunnen doen!” Jos vindt de kerstpakkettenactie een goed voorbeeld van diaconaal actief zijn. „Je ziet dan andere mensen. We zamelen dan best veel goederen in. Dit soort acties helpt de gemeenschap en als het eenmalig of kortlopend is, krijg je mensen wel op de been.” Nieuwe wegen gaan De ondernemersvereniging organiseerde lange tijd een kerstmarkt. De kerk was het eindpunt van de markt, dat was een mooie reden om de deuren te openen. De kerk was dan prachtig versierd. Er zijn heel wat kaarsjes gebrand en mensen maakten toch even contact met de stilte van het kerkgebouw. In 2018 was er geen kerstmarkt meer. „We hebben toen, samen met Steven van Woerkom, naar iets anders gezocht. Het werd een lichtjestocht die begon bij Zorgcentrum Antonia”, vertelt Jos enthousiast. „Er is ook medewerking geweest van de school en de protestantse gemeente. De tocht eindigde in de kerk en we sloten af met het kerstverhaal en samenzang.” De samenwerking met de protestantse gemeente is ook een voorbeeld van nieuwe wegen zoeken. Annet: „Sinds er geen weekendviering meer in de kerk is, worden de vaste oecumenische vieringen in de protestantse kerk gehouden. We zijn er welkom in de Week van de Eenheid en op Vredeszondag. Ineens zien we bij die vieringen meer katholieken.” Toekomst in het Jorishuis De geloofsgemeenschap houdt de ontmoetingsbijeenkomsten nu in het Jorishuis. Dat is de voormalige kleuterschool. Een Mariabeeldje boven de ingang doet iets van een bijzondere ruimte vermoeden. Ik vraag de mensen rond de tafel of zij nu weer opnieuw moesten beginnen? „Nou, wij hebben er wel wat zorgen over gehad”, zegt Henk. „Hoe zal dat gaan, hoe richten we de ruimte in, lukt het allemaal, blijven de mensen komen?” Enkele symbolen uit de kerk zijn naar de zaal verhuisd. Een groot kruisbeeld, de paaskaars, het kleed van de zaaier. Op de kastdeuren in die ruimte zijn afbeeldingen geplakt die te maken hebben met eerdere themavieringen. De geloofsgemeenschap van Etten heeft een orgel beschikbaar gesteld. „Het is een mooie ruimte geworden”, vertelt Jos verder. „De sfeer van de kerk krijg je niet meer terug. Je hoort mensen zeggen dat hier een soort huiskamersfeer hangt.” Henk vervolgt: „De laatste ontmoetingsbijeenkomst in de kerk was best bijzonder. Bijna aan het einde zijn we allemaal vanuit de kerk naar het Jorishuis gegaan en hebben in de nieuwe ruimte onze bijeenkomst VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

Cor Peters in gesprek met v.l.n.r. Jos Kunze, Annet Heijnst en Henk Steentjes.

afgesloten. De nieuwe plek van samenkomen is zo gemarkeerd.” Samenwerking binnen de parochie Net als op andere locaties is de deelname aan de sacramenten in Terborg gedaald. Al langere tijd werkt Terborg samen met Etten en Gaanderen bij de voorbereiding en de viering van de eerste heilige communie, het vormsel en de doop. Jos merkt op dat het wel belangrijk is oog te hebben voor de vrijwilligers die zich daarmee bezighouden. „We willen ook voeling houden met deze activiteiten, ook nu deze niet meer op de eigen locatie plaatsvinden. Er zijn wel mensen uit de geloofsgemeenschap bij betrokken. Het feest kan voorbij zijn voor je er erg in hebt.” Toekomst van de geloofsgemeenschap? Nieuw Begin zet zich in om de huidige groep mensen, die zich betrokken weet, bij elkaar te houden. Natuurlijk zien zij dat dit een ouder wordende groep is. Soms meldt zich een nieuw lid. Bij de ontmoetingsbijeenkomsten worden nu namen en adressen verzameld. Die mensen krijgen dan een persoonlijke uitnodiging voor de volgende keer. Dat wordt op prijs gesteld. Voorlopig blijven zij zich positief inzetten. De drie vrijwilligers geven elkaar complimenten voor de inzet van ieder met zijn/ haar eigen talenten. „We laten elkaar niet in de steek en zetten samen de schouders onder de geloofsgemeenschap.” Henk: „De positieve houding en bemoedigende woorden van pastor Morsink helpen ons ook verder.”„We blijven ons na al die jaren Nieuw Begin noemen”, zegt Jos. „We maken steeds weer een nieuw begin. Elke ontmoeting is nieuw en we proberen elkaar opnieuw te raken en te inspireren.”

het zoeken naar wegen voor de toekomst van de lokale geloofsgemeenschappen. Op zaterdag 11 mei is de derde inspiratiedag Lokaal Geloven. Op mijn vraag wat geloven voor Annet, Jos en Henk betekent, hoor ik: „Mensen die geloven, blijven daarmee bezig ook al gaat de kerk dicht. Het is voor mij ook belangrijk om naar de eucharistieviering te gaan, in Ulft of elders. Het lijden en sterven van Jezus steeds herdenken, doen wat Jezus op Witte Donderdag deed.” „Geloven staat voor mij los van het kerkgebouw. Geloven is samenzijn, anderen die geloven ontmoeten en gaan in de voetsporen van Jezus.” „Geloof zit in je, het is een zoektocht naar God. Voor mij is koorzang altijd belangrijk geweest. Zingen is emotie. Liederen kunnen je ziel raken, Veni Jesu bijvoorbeeld.” Wat geven jullie andere geloofsgemeenschappen mee? Henk: „Als we God blijven zoeken, hoeven we niet te wanhopen. Heb vertrouwen. Schep een sfeer waarin mensen over God kunnen praten.” Annet: „Geef de moed niet op en blijf vertrouwen.” Jos: „In contact blijven met de achterban en peil wat de behoefte is bij mensen uit de gemeenschap.” Een mooie afsluiting van ons gesprek. Een groep mensen die geïnspireerd en gemotiveerd is en tegelijk de realiteit van kerkzijn in onze tijd onder ogen ziet. Geraakt door de woorden van Jezus: „Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” (Matt. 18,20) Diaken Cor Peters Foto: Ton Harbers

Kerken gaan dicht, geloven gaat verder. In de parochie houden we elkaar vast in 5


Parochie Maria Laetitia

Burgemeester Otwin van Dijk heeft op de jaarvergadering van de stichting Interkerkelijk solidariteitsfonds op 8 mei jl. gesproken over de inclusieve samenleving. Inclusieve samenleving wat is dat? Een inclusieve samenleving zorgt er voor dat alle inwoners van de gemeente Oude-IJsselstreek op alle levensgebieden volwaardig meedoen of mee kunnen blijven doen in de samenleving. Dat geldt ook voor inwoners met een lichamelijke, psychische, verstandelijke, zintuiglijke beperking, of een beperking met een financiële of culturele (taal of familieomstandigheden) achtergrond. Samen met de gemeente Oude-IJsselstreek is er een projectgroep actief welke zich richt op het wegnemen van allerlei belemmeringen, zodat ook die mensen volledig kunnen deelnemen op alle terreinen van de samenleving. De werkgroepen bestaan uit mensen die hun beperkingen dagelijks aan den lijve ondervinden. Samen met de gemeente inventariseren zij de problemen die zich op verschillende terreinen voordoen en worden de verbeteringen opgepakt. De burgemeester, landelijk ambassadeur van het VN project de inclusieve samenleving, vertelt hierover meer. Zijn voor het doorvoeren van individuele verbeteringen hiervoor extra financiële voorzieningen nodig, waarvoor geen inkomensondersteuning geldt van de Rijksoverheid en de gemeente, dan kan de stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds daar een steentje aan bijdragen. In het tweede deel van de vergadering werd er gerapporteerd over het verslagjaar 2018 inclusief hulpvragen en financiën en over de huidige ontwikkelingen. Op deze jaarvergadering waren afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen, de ouderenbonden en maatschappelijke organisaties aanwezig. Het was een boeiende vergadering.

De bedevaart van Oude IJsselstreek naar Kevelaer

Kinderkamp Aartsbisdom in Haarle

Ieder jaar, op de eerste zondag van september, trekt de Oude IJsselse Bedevaart lopend, fietsend, met de bus en met eigen vervoer naar Kevelaer. Voor een bedevaart, een pelgrimage, hoef je niet Kevelaer, Rome of Compostella als reisdoel uit te kiezen. Pelgrimeren kun je overal. De pelgrim van vandaag hoopt door even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen een beter inzicht te krijgen in zichzelf: waar ben je mee bezig, waar doe ik het voor? Jongelui die eindexamen middelbare school gehaald hebben, gaan soms een wereldreis maken om te ontdekken wat hun levensdoel is. Een pelgrim die in Jeruzalem aankwam, schreef in zijn dagboek: ‘Ik heb mijn doel bereikt, maar ik ben er nog lang niet.’ Pelgrimeren is een zoektocht. Onderweg vraag je je verbaasd af wat je eigenlijk zoekt. Waarom doe ik dit? In het verhaal van de Uittocht wordt verteld dat het leven een levenslange zoektocht is, weg van het slavenhuis, op zoek naar het beloofde land. Onderweg doen ze veel ervaring op: wat is goed, hoe kom je verder, verwoord in wat we de tien geboden noemen. In de evangelie- verhalen, de leerschool van de apostelen, wordt verteld hoe Jezus met zijn leerlingen onderweg is en hoe ze zo met vallen en opstaan ontdekken wat God van zijn mensen hoopt. Onderweg wordt ook gebeden. Soms vragen wij aan God om hulp, troost en bemoediging. In je gebed mag je alles wat in je opkomt van vreugde, maar ook verdriet, teleurstelling en boosheid uitspreken. Dit kan groeien tot een gevoel van gebondenheid, bemoediging, troost. Als je op zondagavond weer thuiskomt, misschien vraag je je dan wel af: ‘Is ons hele leven eigenlijk niet een pelgrimage? Loslaten en verliezen wat je vertrouwd is? Andere wegen gaan die nieuw zijn? Op reis gaan om dichter bij jezelf, dichter bij de zin van je leven te komen?’

Van de vier grote christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) is Pinksteren, denk ik, het meest onbekend. In een straatinterview hoorde ik: „Het heeft geloof ik iets te maken met vlammetjes die neerdalen op de leerlingen. En hemelvaart, dat is daarvoor, dan gaan wij dauwtrappen.” Ik ga in mijn column even voorbij aan het dauwtrappen en richt mij op Pinksteren.

Van 3 t/m 8 augustus 2019 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinderkamp voor meisjes en jongens van 7 t/m 13 jaar. Het kamp heeft als motto ‘In het begin’ en vindt plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De leiding van het kinderkamp vertelt over het motto: „In het begin”. Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal. Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en na te denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de toren van Babel. In de eucharistievieringen aan het begin en het einde van de week gaat het over de roeping van de eerste leerlingen en het dubbelgebod van de liefde, het eerste beginsel van ons geloof. Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel meer. Dus wil je graag iets moois meemaken, samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan voor het kinderkamp 2019!” Het kinderkamp kost € 125,00 per kind. Als er meer kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70,00 per extra kind. Voor meer informatie en aanmelden (vóór 1 juni) zie: www.jongaartsbisdom.nl.

Dit jaar zin om de uitnodiging op te pakken?

Zondag voor de Oosterse Kerken Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt in Nederlandse parochies de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Motto van deze bijzondere zondag is: God verheerlijken in liturgie en leven. In het Johannesevangelie verwijst het woord ‘verheerlijken’, ‘verheerlijkt worden’, steeds naar het grote mysterie van Jezus’ kruisdood en verrijzenis. In hetzelfde Johannesevangelie wordt dit ‘verheerlijken’ verbonden met het gebod aan de gelovigen om elkaar lief te hebben en zo te delen in de liefde van God (Joh 13,31-35). De Orthodoxe Kerk is bij uitstek een vierende Kerk. In de viering van de Goddelijke Liturgie ligt haar kracht. In alle diensten wordt God uitbundig verheerlijkt en geprezen. Vanuit de liturgie doordringt de verheerlijking van God het hele leven. Ook in het Westers christendom gaat het om de doorwerking en de balans tussen liturgie en dagelijks leven: de verheerlijking van God, het erkennen en bezingen van zijn grootheid en liefde, is niet beperkt tot liturgische vieringen, maar dient concrete vorm te krijgen in het leven van alle dag. Augustinus verwoordde dat zo: “Wij moeten Hem loven met heel ons hart, niet met de lippen en de stem alleen, maar met heel ons geweten, met heel ons leven, met al onze daden.” 6

Namens het bestuur van de Bedevaart naar Kevelaer, pastor Antoon Morsink

Pinksteractie/Week Nederlandse Missionaris De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie. De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten. Ook wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van Geloven in de ander de missionarissen volgen. Zo helpt de Pinksteractie WNM het missiewerk voort te zetten. De missionarissen en missionair werkers ervaren uw financiële steun als een uiting van solidariteit. Laten wij hun werk ondersteunen met onze bijdrage in de kerkcollectes met Pinksteren. Uw gift kunt u ook overmaken naar IBAN NL30 RABO 0171 2111 11, steun Geloven ons en doneer! in de ander Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Een wereldwijde missie Dank voor uw gaven. www.weeknederlandsemissionaris.nl

week nederlandse missionaris

1 t/m 9 juni 2019

Hemelvaart en Pinksteren, staren en begeesterd worden

Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Wij zijn op zoek naar:

nieuwe vrijwilligers financiële ondersteuning die ons vrijwilligersteam bij het Buurtplein komen versterken. Wij zoeken vrijwilligers die interesse hebben in de ondersteuning van mensen met financiële problemen (administratie op orde brengen in de thuissituatie, overzicht van inkomsten en uitgaven maken, voorzieningencheck en ondersteuning van mensen met schulden). Voordat u als vrijwilliger wordt ingezet, krijgt u een cursus door middel van e-learning van het Nibud en aanvullend vier workshops over de lokale regelgeving en het werk als vrijwilliger financiële ondersteuning. Op de website van de vrijwilligerscentrale Doetinchem staat de vacature ook vermeld. Als u interesse hebt of als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Vrijwilligers Financiële Ondersteuning: Corien Oosterhuis, tel. 0314 - 76 01 71 of c.oosterhuis@buurtplein.nl.

Het was al een bekend feest bij de joden, ‘Sjawoeoth’ geheten. ‘Sjawoeoth’ betekent ‘weken’ en is het feest van de eerstelingen van de oogst, zeven weken na Pasen. Het is een oogstfeest, maar op die dag herdenken de joden ook dat zij de Thora, de joodse wet, hebben gekregen. Vanuit alle landen komen joodse mensen dan naar Jeruzalem om dit feest te vieren, daarom waren er 2000 jaar geleden ook veel mensen in Jeruzalem. Ik zie het beeld van de apostelen en leerlingen van Jezus voor mij. Zij waren getuige geweest van Zijn laatste dagen, Zijn sterven en opstanding. En ook nog van Zijn hemelvaart. Ze bleven achter, met een heel grote opdracht: ‘Vertel Mijn Blijde Boodschap aan alle volkeren van de aarde’. En dan komt het Pinksterfeest, ze zitten samen, ze zoeken kracht en vertrouwen in gebed en bij elkaar. En toen gebeurde het totaal onverwachte: er kwam een geluid als van een hevige wind en iets wat op vlammetjes leek, daalde op hun hoofd neer. Een hevige wind, meestal doet de wind haar werk onmerkbaar, maar soms zwelt de wind aan tot een orkaankracht. En dat gebeurt bij de leerlingen en apostelen. Ze gaan naar buiten, vervuld van die sterke krachtige geest, getroffen door de kracht van de orkaan, aangeraakt door het vuur dat brandt in hun binnenste. Zij spreken in vele talen, en Petrus heft zijn hand op als teken dat hij wil spreken. De woorden komen als vanzelf uit zijn mond. De mensen luisteren ademloos, ze worden geraakt door wat hij te vertellen heeft. 3000 mensen laten zich dopen. De geboorte van onze kerk.

PASTORALE COLUMN

Persbericht jaarvergadering van het Interkerkelijk Solidariteitsfonds

Vervuld van een nieuwe geest, van binnen uit voelen dat er vuur ontstoken is in je, geraakt worden, omver worden geblazen, getuigen, spreken en doorgeven, dat is waar het met Pinksteren om draait. Bidden wij dat ook wij enthousiaste, geïnspireerde, vurige, ‘geestige’ mensen zijn, die de Blijde Boodschap ook in onze tijd, ieder op onze eigen wijze durven brengen. Mia Tankink, pastoraal werker

NL30 RABO 0171 2111 11

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

7


Parochie Maria Laetitia

Parochiefeest zondag 7 juli a.s. in Doetinchem Ook dit jaar hopen we weer te mogen vieren dat we één parochie zijn met zoveel mogelijk mensen uit alle locaties. Dit jaar zal de viering plaatsvinden in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. Een projectkoor, samengesteld uit leden van alle parochiële koren zal o.l.v. Ben Simmes deze viering opluisteren. Daarna is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De viering begint om 10.00 uur. Komt allen en neem uw buren uit de kerkbanken van alle locaties zoveel mogelijk mee!

Het Marialof in de meimaand De grote Engelse kardinaal John Henry (1801-1890) vroeg zich af waarom de maand mei tot Mariamaand werd uitgekozen. Hij zegt: „Waarom is speciaal de maand mei genomen om de allerheiligste Maagd te eren? Omdat na sneeuw en ijs, na vorst en koude, van de voorjaarsstormen en regenbuien de aarde zich tooit met nieuw groen en frisse bladeren. Omdat overal in het veld en in de tuin bomen en struiken bloemen dragen, de dagen langer worden en wij ons meer openstellen voor zomerwarmte.” Het Marialof in de meimaand ontstond in de 18de eeuw en werd in 1815 door de paus goedgekeurd. Het was vroeger een van de meest geliefde gebedsoefeningen van het gelovige volk; de hele schoonheid en bloemenpracht van de maand mei werd daarbij gebruikt om de Maria-altaren te versieren. In onze nuchtere en gejaagde tijd is het een weldaad bij Maria uit te rusten en ons denken en gevoel in liederen en gebeden uit te drukken. Zij leidt ons verder naar haar Zoon en helpt ons Hem trouw te zijn. Maria: een weg tot Christus Ineens dringt een engel van God het leven van Maria binnen. De engel verschijnt haar zo duidelijk dat zij hem ziet. Haar leven staat stil en neemt een wending. Voortaan zal alles anders zijn. Veel zal onbegrijpelijk zijn. God zal er echter altijd zijn. Door Hem zal er vrede in haar leven zijn en vrede om haar heen.

Afscheid van Mia Dit parochiefeest markeert ook het afscheid van pastoraal werkster Mia Tankink. Per 1 augustus a.s. bereikt zij de pensioengerechtigde leeftijd. We zijn haar dankbaar voor het vele en goede werk dat zij in ons midden heeft verricht en zullen dat op deze dag ook tot uitdrukking brengen. Iedereen die Mia echter een beetje kent weet dat zij niet helemaal achter de spreekwoordelijke geraniums zal verdwijnen. Een aantal van haar werkzaamheden zal zij op half-time basis gedurende een tweejarig project nog voortzetten. Met name op het terrein van diaconie en sacramentenvoorbereiding en het project ‘Kindertijd’ zal zij het pastorale team nog ondersteunen. Namens Parochiebestuur en Pastorale team Pastoor Hans Pauw.

Presentatieviering eerste communicanten Veertien communicanten van de locaties OLV/HG en Martinus Wijnbergen/De Huet hebben zich op 30 maart tijdens de viering in de H. Martinuskerk van Wijnbergen voorgesteld aan de parochianen. Een verslag vindt u bij de pagina van de locatie Martinus Wijnbergen/De Huet. Werkgroep Eerste Communie Doetinchem

Eén van de titels die we aan Maria geven is: koningin van de vrede. Op haar voorspraak bidden we om vrede in ons persoonlijk leven en onze grote wereld. Op zondag 26 mei om 16.00 uur is er een Marialof in de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft. Biddend en zingend, maar ook in de stilte bij Maria en haar Zoon, bij het Allerheiligste sacrament. Biddend om vrede en verdraagzaamheid. Dat Maria ons leven en onze wereld een nieuwe wending geeft. In de vieringenroosters vindt u de overige Mariavieringen en de plaatsen met (wekelijks) rozenkransgebed.

Maria, koningin van de vrede ‘Weesgegroet, Maria...’ Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.

Voor landen en volkeren in oorlog, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar geweld en dood overheersen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.

Voor vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden. Voor mensen op de vlucht, zoekend naar toekomst. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.

Voor families, verdeeld door ruzies en misverstanden. Voor ieder die in eigen huis niet veilig is. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.

Voor onszelf, onrustig en onzeker, vol verdriet en eenzaamheid, zoekend naar trouw en geborgenheid. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons.

Taizévieringen Sinds 2010 organiseert de oecumenische werkgroep Silvolde gebedsdiensten in de geest van de broeders uit Taizé. De vieringen zijn elke tweede zondag van de maand van oktober tot en met april. Na de vieringen, die om 17.00 uur beginnen in de protestantse kerk in Silvolde, is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Al enkele jaren sluit de reeks vieringen op Tweede Pinksterdag af met een ochtenddienst om 10.00 uur. Er is dan medewerking van een projectkoor onder leiding van dirigent Frank Knikkink. Op 10 juni sluiten we dit seizoen af. Waarom Taizévieringen? De liturgie van de oecumenische gemeenschap van Taizé kenmerkt zich door korte gezangen, die meerdere keren herhaald worden. Eenstemmig, maar meestal ook met een meerstemmige zetting. De gebedsmomenten kennen veel stilte en hun eigen rituelen. Natuurlijk staat de Schrift centraal, maar ook licht en het kruis. Typerend is de kleur oranje die nadrukkelijk aanwezig is. Taizé, een plek waar jongeren graag komen. Een week in Taizé is deelnemen aan een verdiepingsprogramma en de gebedsmomenten, is samen zorgen voor de maaltijden en de huishoudelijke zaken. In Taizé geen luxe hotelkamers, maar eenvoudige slaapgelegenheden of je komt er met je tent. De muziek en de liturgie spreken me al heel lang aan. Het was er nooit van gekomen om Taizé eens te bezoeken en aan den lijve mee te maken waar zoveel jongeren vol van zijn. Toen ik 10 jaar geleden hier in de parochie kwam werken, hoorde ik over de Taizevieringen die er gehouden worden en leerde ik Joop Kraan kennen. Hij was al vaker in Taizé geweest. Samen zijn we met nog een medepelgrim in de zomer van 2011 naar Taizé gereisd en maakten een week mee. Natuurlijk moet je eerst even ‘landen’ en je invoegen in het dagritme. Maar het was zoals ik me had voorgesteld. Veel jongeren en een kleinere groep wat ‘oudere jongeren’, een fijne sfeer, samen ervoor zorgen dat het een mooie week is, de gespreksbijeenkomsten met mensen uit verschillende taalgebieden, het ritme van de getijden samen met de broeders meebidden. Wat klinkt dan het Laudate omnes gentes of Ubi Caritas ineens anders en intenser! De stiltes zijn weldadig. Een week waarvan ik me herinner hoe ik meer bij mijn eigen stilte kon komen en daardoor ook dichter bij dé Bron, bij God. Zo voelde het. Maar ook de vriendschappen die ontstaan zijn, zijn me dierbaar. Voor Joop en mij was het geen vraag meer of we door zouden gaan met de Taizévieringen in Silvolde. Als vanzelf zijn we doorgegaan en we merken dat voor een behoorlijk aantal mensen die tweede zondag van de maand ook belangrijk is geworden. Er zijn vaste bezoekers, maar ook voorbijgangers. De Taizéviering is een manier om anders dan anders samen te komen rond Gods Woord en het Licht van Christus en je door de samenzang uit de traditie van Taizé te laten meenemen en raken.

Een bekende pedagoge heeft als motto voor het onderwijsveld ‘Leer mij het zelf te doen’. Hieraan moest ik denken bij het lezen van de vorige Vreugdebode. ‘Kerken gaan dicht, het geloven gaat door’ en ‘Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden.’ Wellicht hebben wij als gelovigen te lang gesteund op de leiding van onze kerk in het vertrouwen dat alles wel goed zal komen en te veel aan hen overgelaten. Langzamerhand breekt echter het besef door dat steeds meer zelfwerkzaamheid wordt gevraagd. Het artikel in de Vreugdebode van Joop Kraan is hiervan een duidelijk voorbeeld. De noodzaak van zelfwerkzaamheid wordt des te duidelijker als we beseffen dat we het gedurende dit jaar met minder personeel (diaken en pastoraal werker) moeten doen en bijvoorbeeld door studieafwezigheid van Marcel Smits deze zomer officieel maar één priester, pastoor Hans Pauw, die ook nog andere verantwoordelijkheden heeft, beschikbaar is voor onze hele parochie (15 locaties!) Bij een rondgang die momenteel gemaakt wordt om duidelijkheid te krijgen over de organisatie rondom kerkhoven is opgevallen dat veel vrijwilligers, die gelovig zijn mogelijk maken, niet meer de jongsten zijn. Het is soms moeilijk nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. Samenwerking tussen verschillende locaties is wellicht een oplossing! Om nu van elkaars doen en laten op de hoogte te zijn, speelt deze Vreugdebode een grote rol. Bij deze wil ik ook de website graag bij u aanbevelen. Alle locaties zijn inmiddels uitgenodigd eigen bijdrage te leveren aan de website, zodat de hele parochie met de plaatselijke activiteiten kan meeleven. Bovengenoemde media zorgen op hun manier voor communicatie tussen bestuur en locaties en locaties onderling. Naast de eigenheid van de locaties kan zo ook de verbondenheid met elkaar vorm krijgen. De betekenis van Pinksteren is inmiddels wat op de achtergrond geraakt, maar de volgende zinnen uit het Pinksterevangelie: ‘En zij begonnen te spreken in vreemde talen’ of ‘Men stond versteld omdat ieder hen in zijn eigen taal hoorde spreken’ heeft niet alleen te maken met de inspiratie van Jesus’ leerlingen, maar zeker ook alles met een juiste en duidelijke communicatie (ook al had men toen nog geen internet!). Jezus’ boodschap kon niet meer worden misverstaan. Namens bestuur, Parochie Maria-Laetitia: Een goed Pinksteren gewenst.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Parochiefeest en afscheid Mia

Ben Preijer

Pinksterviering De viering op Tweede Pinksterdag is voor ons niet alleen bijzonder omdat dankzij het koor de muziek van Taizé meerstemmig mag klinken, maar vooral ook omdat in onze beleving het feest van Pinksteren symbool staat voor wat Taizé is. Het begint bij de kleur, het oranje van het vuur en de begeestering waarmee we onze levensopdracht meenemen op onze tocht door het leven, onze ‘pelgrimage van vertrouwen’. Daarnaast geeft Taizé je als op meer plaatsen waar christenen samen komen, de ervaring mee van wat op Pinksteren gebeurde: dat mensen van alle landen en talen elkaar via het ‘Taizé-Engels’ verstaan in het verhaal van Jezus en zijn boodschap van liefde. “Kom tot ons, o Heil’ge Geest” en “verblijdt U alle volken in de Heer”. Weet je dus welkom op Tweede Pinksterdag of in het nieuwe seizoen. Meer over Taizé is te vinden op www.taize.fr/nl. Cor Peters

8

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

9


Parochie Maria Laetitia

‘Alles wat blijft, is een teken van hoop’

TORENTJE, TORENTJE BUSSEKRUIT

In Bethlehem, op de grens van Israël en Palestina, bij de muur die Israël bouwde om zich te beschermen tegen de agressie en aanslagen vanuit Palestijns gebied, staat een klooster waar zusters Benedictinessen hun kloosterleven leiden tegen alle onderdrukking en geweld in. In zijn even inspirerende als uitdagende lezing op 21 januari in de Mauritiuskerk in Silvolde vertelde broeder Thomas Quartier, als monnik levend in Willibrordsabdij van de Slangenburg, over zijn bezoek aan dat klooster. Op zijn vraag waarom de zusters op deze plek hun monastieke leven voortzetten, vertelde de abdis over wat in deze brandhaard was gebleven, over ontmoetingen met mensen van beide kanten, over samen vieren vanuit verschillende gelovige tradities. Zij motiveerde de keus van de zusters met de woorden: „Alles wat blijft, is een teken van hoop.” De afgelopen maanden heb ik vaak teruggedacht aan de lezing en de opbeurende woorden van de abdis. Ze komen vooral bij me op als mensen het gesprek zoeken over de vraag hoe het toch verder moet met de kerk? „Ze doen de ene na de andere kerk dicht en nemen ons zo ons geloof af!”, klinkt het regelmatig. Bij die gedachte trap ik in hoofd en hart op de rem. Natuurlijk raakt de hartenkreet me omdat die getuigt van zorg en betrokkenheid bij de plaatselijke kerk en gemeenschap. Opgegroeid in een tijd dat de kerk richting gaf aan zowel de grote als de kleine wereld, zorgde ze – grofweg samengevat – voor maatschappelijk houvast en gaf ze een plek om samen ons geloof te vieren. Maar tijden veranderden en oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe zoektochten waarbij de kerk haar centrale plek in het gemeenschapsleven is kwijtgeraakt. Dit veranderingsproces leidde tot economische redenen om kerken te sluiten en dat voelt – zeker bij hen die nog dichtbij staan – als een groot, soms zelfs onrechtmatig verlies. Ik ken het gevoel maar al te goed. Dan kun je bij de pakken neerzitten en de nieuwe werkelijkheid al dan niet met gemopper accepteren met: „Mien zien ze d’r niet meer”. Je kunt je echter ook sterk maken voor de kerk, want de deur van je geloof sluit je alleen zelf. Dan is het geweldig te beleven hoe het geloof op lokaal niveau blijft en elke viering in een van onze ‘gesloten kerken’ voelt als een teken van hoop. ‘Lokaal geloven’, het is meer dan een sticker op een kerkdeur, het geeft aan dat die deur open staat en dat er mensen zijn die zich er van harte voor inzetten dat we elkaar in Jezus’ naam kunnen ontmoeten, dat we zijn licht op de paaskaars brandend houden en lezen uit het boek vol Bijbelse verhalen. We kunnen treuren om wat niet meer is. We kunnen ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien omdat er veel is gebleven en dat, zo zeg ik de abdis in Bethlehem na, is – God zij dank – een teken van hoop. Joop Kraan

10

Nieuws vanuit Saint Norbert Abbey

Tarievenlijsten Parochie Maria Laetitia

„Pas op voor de beren en de slangen als je op retraite gaat, Peter. En als je dit overleeft, overleef je het noviciaat ook wel.” Dat is wat Father Sal grapte voorafgaand aan m’n noviciaatsretraite in de bossen van het noorden van Wisconsin. Father Sal heeft inmiddels het aardse voor het eeuwige verruild, maar zijn woorden bleken profetisch: ik heb zowel de retraite als m’n noviciaatsjaar overleefd. We zijn nu al weer twee jaar verder en graag deel ik iets van mijn ervaringen met u. Mijn eerste jaar als Norbertijn heb ik vooral ervaren als een rustig en leerzaam jaar, een soort sabbatical waar ik na ruim tien jaar pastoraat echt aan toe was. Pastoraal werk, fuseren, kerken sluiten, slecht nieuws meedelen en lastige gesprekken over kerksluitingen en bezuinigingen hadden hun tol geëist. Ik was heel erg moe toen ik intrad, maar gelukkig gaf het noviciaat me nieuwe energie. Het bestuderen van de geschiedenis van het kloosterleven, van onze orde en de spiritualiteit was verrijkend. Het tweede jaar was een jaar om kennis te maken met de breedte van het pastorale werk van de Norbertijnen. Zo heb ik een benoeming in het studentenpastoraat op onze universiteit en in het ziekenhuis. Beide zijn nieuwe werksettingen voor mij en ervaringen die ik niet had willen missen. Inmiddels ben ik benoemd als pastoor van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes in De Pere, een fusie van de oorspronkelijk Nederlandse Sint Bonifatiusparochie en de oorspronkelijk Franse Sint Jozefparochie. Binnen het bisdom Green Bay is het een van de grotere parochies met ongeveer 5000 leden en 1500 kerkgangers per weekend. Omdat de parochie, met een businessmanager, een boekhouder, een secretaresse en twee catecheten, een goede personele bezetting heeft, kunnen de diaken en ik ons grotendeels op het pastoraat richten. Verder heeft de parochie een basisschool die functioneert onder een katholieke scholenkoepel, waar ik straks in de directieraad zitting mag nemen. Deze nieuwe benoeming, die op 1 juli ingaat, is een uitdaging die ik graag aanneem. Mijn keuze om in te treden in een abdij was een keuze voor gemeenschapsleven en daarin ben ik zeker niet teleurgesteld. Het samen bidden, eten en recreëren bevallen me prima. Wat lastiger voor me is, is dat je door je geloften als kloosterling een stuk autonomie opgeeft. De gelofte van gehoorzaamheid komt in een klooster dicht op de huid en daarnaast heb ik als kloosterling nog een extra gelofte afgelegd: armoede. Het betekent feitelijk dat je je leven helemaal uit handen geeft en dat heeft zowel positieve als negatieve kanten. Zoals iedere kloosterling zijn of haar kleine geloften aflegt voor een bepaalde periode heb ik dat ook gedaan. In 2021, het jaar waarin onze orde 900 jaar bestaat, mag ik, bij een positief besluit van zowel mezelf als van de gemeenschap, eeuwige geloften afleggen. Tot die tijd heb ik om te onderscheiden of dit inderdaad de plek is waar God mij wil hebben.

De tarieven voor de begraafplaatsen zijn in 2019 ongewijzigd gebleven. De lijst kerkelijke tarieven is wél aangepast en gaat in per 1 juni 2019. Het bedrag voor enkel een avondwake is verlaagd en een paar andere bedragen die samenhangen met uitvaarten zijn verhoogd. Na een uitvaartviering in onze parochie wordt er gedurende 12 maanden, elke maand, een gebedsintentie gelezen in een van de parochiekerken. Het bedrag voor een huwelijksviering is inclusief bloemversiering, kaarsen en huwelijksbijbel. Het bedrag voor een uitvaartviering is inclusief ondersteuning door (een deel van) een van de parochiekoren.

Fr. Peter Ambting, O.Praem In juni is Fr. Peter een tijdje in Nederland en zal hij in onze parochie als celebrant voorgaan in de eucharistieviering op zaterdag 15 juni om 19.00 uur in de Martinuskerk van Gaanderen, zondag 16 juni om 09.30 uur in de Petrus & Pauluskerk in Ulft en aansluitend om 11.00 uur in de Onze Lieve-Vrouw ten Hemel opneming in Doetinchem.

Foto boven: Peter als ziekenhuispastor

Peter op een ijsschots in Lake Michigan

R.K. PAROCHIE MARIA LAETITIA

Thijs Kemperman, penningmeester Parochie Maria Laetitia

TARIEVEN BEGRAAFPLAATSEN

Maria Laetitia

Maria Laetitia

2018

2019

€.

€.

10 80 275 vrije gift 17,50 20 425

Avondwake / uitvaartviering / begrafenis Avondwake / uitvaartviering / crematie Uitvaartviering met begrafenis Uitvaartviering met crematie Uitvaartviering zonder begrafenis/crematie Uitvaartviering in crematorium Uitvaartviering in aan eredienst ontrokken onttrokken kerk kerk Alleen avondwake Avondwake met begrafenis Avondwake met crematie

530 555 425 450 395 330 330 245 260 260

550 575 450 475 400 350 350 225 275 300

Opbaren in kerkaula Opbaren in mortuarium

55 135

55 135

per dag per dag

Audio CD van viering Noveenkaars Noveenkaars (3 dagen brander)

920 460 1.380

920 460 1.380

460 230 690

460 230 690

270 270 540

270 270 540

135 135 270

135 135 270

kostprijs 300 300 600

kostprijs 300 300 600

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

150 150 300

150 150 300

grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

178 177 355

178 177 355

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

89 88 177

89 88 177

260

260

340 370

340 370

125 kostprijs

125 kostprijs

115

115

Dubbelgraf (boven elkaar) Dubbelgraaf grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

Urnengraf (nis/urnenmuur) grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

Urnengraf (columbarium/urnenkelder) kolom-element/urnenkelder grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

Kindergraf

a) Bij een uitvaartviering via de weekwacht wordt gedurende 12 maanden, elke maand, een gebedsintentie gelezen in één van de parochiekerken b) Huwelijks- en uitvaartviering is inclusief bloemversiering en (deel van een) parochiekoor

OVERIGE TARIEVEN

233 232 465

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

10 80 255 vrije gift 17,50 20 410

NB:

233 232 465

grafrecht 20 jaar onderhoud 20 jaar

verlenging grafrecht 10 jaar onderhoud 10 jaar

M.i.v. 1 juni 2019

Stipendium / Gebedsintentie Jubileumviering tijdens weekendviering Jubileumviering door de week Doopviering (richtbedrag € 50) Eerste H. Communie Vormsel Huwelijksviering

Maria Laetitia 2019 460 460 920

Enkelgraf

R.K. PAROCHIE MARIA LAETITIA KERKELIJKE TARIEVEN

Maria Laetitia 2018 460 460 920

€.

25 5 3

€.

Verwijderingsbijdrage (bij plaatsing grafmonument) Grafdelven in eigen beheer bij enkel graf bij dubbel graf Grafdelven door derden eigen toezicht / grafkosten kosten derden Uitstrooien as op strooiveld (inclusief gedenkplaatje)

25 5 3

Parochiële Caritas Instelling

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep: - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

11


Impulz

Wereld Jongeren Dagen Panama 2019 Op maandag 14 januari vertrok het vliegtuig naar Panama-Stad. Na een lange vlucht van tien uur en een busreis van ongeveer vijf uur werden wij feestelijk onthaald in het stadje SonĂĄ. De eerste week heeft hier het voorprogramma van de WJD plaatsgevonden. We verbleven hier in gastgezinnen. Iedere morgen begonnen we de dag met een eucharistieviering in het Spaans en Nederlands. Gedurende de week hebben we in alle kerken van de parochie de mis gevierd. De pastoor van de parochie vond het een hele eer dat wij voor zijn parochie hadden gekozen en zei aan het begin van de week: „Jullie behoren nu tot onze parochie en zullen voor altijd in ons hart blijven.â€? Dit hebben wij zeker gemerkt, want de mensen zijn hier zo gastvrij. De meeste gastgezinnen slapen zelf op een matras op de grond, zodat wij in een bed kunnen slapen, doen onze was zonder dat wij erom vragen en geven ons cadeautjes omdat ze zo blij zijn dat wij bij hun verblijven. Ondanks de taal ontstonden er regelmatig ook mooie, leuke gesprekken met gezinsleden van mijn gastgezin. Lang leve google-translate en onze handen en voetenđ&#x;˜Š Naast het vieren van de mis hebben de mensen van de parochie ons de Panamese cultuur laten zien door middel van verschillende dansen en parades, waarin wij zelf ook mochten meelopen in klederdracht. Tevens zijn we met een hele groep van gastgezinnen en jongeren een dag wezen zwemmen en barbecueĂŤn. Na een week vertrokken wij met de bus naar Panama-Stad. Hier verbleven wij wederom in gastgezinnen. Deze gastgezinnen woonden in een buitenwijk van Panama-Stad, maar dat zat de gastvrijheid niet in de weg. Ook hier werden we weer opgenomen in de parochie en in de harten van de mensen. De tweede week stond in het teken van de Wereld Jongeren Dagen, die op dinsdag 22 januari officieel werden geopend met een mis met als hoofdcelebrant de aartsbisschop van Panama.

Impulz slotactiviteit 2019: bezoek aan Museumpark Orientalis

De paus kwam op donderdag en sprak in zijn toespraak over dat de WJD een feest is van vreugde en hoop voor heel de kerk en heel de wereld. Tevens sprak hij over de jongeren: „Zij zijn niet alleen de toekomst, maar zeer zeker ook het heden van de kerk.� Op vrijdag hebben we de kruisweg gebeden samen met alle jongeren en de paus. De zaterdag stond in het teken van de pelgrimage naar het veld, waar wij met alle jongeren een mooie, bijzondere avondwake hadden en met z’n allen bleven slapen. Na een korte nacht begon om acht uur de slotmis met als hoofdcelebrant de paus. Na afloop van een mooie viering maakte de paus bekend dat de volgende WJD in 2022 in Lissabon zullen worden gehouden.

De kleurrijke wereld van het jodendom, christendom en de islam komt tot leven in Museumpark Orientalis in Heilig Land Stichting, waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. Bezoek een joods dorp uit Bijbelse tijden, wandel door een Romeinse straat, en betreed gebouwen in klassiek Romeinse, Griekse, Egyptische en Arabische stijl.

Tijdens de reis waren er regelmatig catechesemomenten. Deze momenten werden begeleid door Nederlandse en Panamese priesters. Nieuw dit keer bij de WJD waren de streams. Dit houdt in dat je tijdens de reis dieper ingaat op een door jezelf gekozen onderwerp uit het aanbod. De stream die ik gekozen had, was ‘ontdek jezelf’. Aan de hand van gesprekken en opdrachten leerde je steeds meer over jezelf en over hoe je in het leven staat.

Naast de vaste tentoonstelling in het museum zijn er op het moment van het bezoek van Impulz ook verschillende tijdelijke tentoonstellingen geopend, waaronder over hoe voedsel en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (zet je zintuigen op scherp en proef en ruik zĂŠlf het authentieke voedsel uit het MiddenOosten!), over Griekse iconen, over de geschiedenis van de heilige boeken van jodendom, christendom en islam, en over hoe mensen de afgelopen honderdvijftig jaar uiting gaven aan hun relatie tot God door de inrichting van hun huizen mede hierop af te stemmen. Kom op zondag 23 juni samen met Impulz op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven in Museumpark Orientalis!

Na deze reis kan ik hier alleen maar positief en dankbaar op terugkijken. Hoe mooi is het om met jongeren over de hele wereld je geloof te vieren en te delen. Daarnaast vond ik het heel bijzonder om in gastgezinnen te verblijven en de gastvrijheid en liefde van deze mensen te mogen ontvangen. Kortom, het was een mooie, bijzondere, gezellige, maar bovenal een onvergetelijke reis! Anne

Praktische informatie - Meld je aan door een mail te sturen naar buijsedwin@hotmail.com of marceljansen@outlook.com. - Wanneer: zondag 23 juni starten we om 10.00 uur met een mis in de Cenakelkerk; daarna gaan we het museumpark in. - Kosten: â‚Ź5,00; museumjaarkaarthouders: gratis toegang. - Heb je geen eigen vervoer? Geef het dan even aan, dan regelen we dat je met iemand kunt meerijden.

IMPULZ KATHOLIEKE JONGE

RENGROEP

organiseert

Fietstocht

Langs heilige h

uisjes

Datum Locatie

zondag 26 me i H.H. Petrus & Pau lus te Ulft Starttijd starte n is mogelijk tus sen 12:00 en 13:00 Afstand ma ximaal 30 km Aansluitend aan de fietstocht is het mogelijk om de el te nemen aan het Marialof om 16: 00

Marialof om 16.

00 uur

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op pri js gesteld. Vragen of aan melden kan via : buijsedwin@ho tmail.com of marceljansen@o utlook.com

12

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

Georganiseerd in samenwerking met

13


Breedenbroek - Dinxperlo

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls

Verwarming Mededelingen

Wij zijn er voor u.

Er is een begin gemaakt met het installeren van twee elektro-heaters die de oude oliestookkachel moeten gaan vervangen. Deze kachel heeft gedurende bijna 50 jaar zijn werk gedaan, is qua onderhoud te kostbaar geworden en vertoont te veel kuren. Er zal nog getest worden hoe de luchtstromen zijn en of er voldoende warmte geproduceerd wordt.

21 april, Hoogfeest van Pasen

Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen. Monuta T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar) 188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

15-11-17 16:31

Mededelingen

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie?

Geen viering in De Goede Herderkerk, maar een oecumenische viering in de Oranjetent op de Helmkamp. Daar, waar het koningsfeest wordt gevierd in alle muzikale uitbundigheid, was nu de ruimte ingekleed voor een prachtige oecumenische viering. Pastor Tankink en dominee Bochanen gingen voor, daarin ondersteund door muziekkorps Psalm 150, het christelijk mannenkoor Con Spirito, het christelijk Heurns mannenkoor en het mannenkoor van De Goede Herderkerk en vooral een groot aantal gelovigen en belangstellenden. „Volle bak”, zou je kunnen zeggen. Gebed, gezang en muziek vertolkten de blijdschap van de opstanding. Een bijzondere entourage, beschikbaar gesteld door de VVNF, waarin op waardige wijze eer werd gebracht aan de opgestane Heer. Het zou mooi zijn hier een traditie van te maken.

St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

Communie thuis Bent u wegens ziekte en/of lichamelijk ongemak niet in staat naar de kerk te gaan en u wilt toch graag de communie ontvangen? Een berichtje naar het secretariaat (tel. 0315 - 65 14 96) en er wordt voor gezorgd dat u de communie thuis kunt ontvangen op een afgesproken tijdstip.

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Herdenk & Herinner& Herdenk Herdenk &Herinner Herinner

Herdenk & & Herinner Herinner Herdenk

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN G RG A RF A M F•OTHUISGEDENKEN N ET N EN E RT IE ER UI ER U R MN OU NMUE M T E NB O BU OWU -W E -N E INN TI N GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN BOUW- EN INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM BOUWENte INTERIEUR BOUWEN INTERIEUR wij u uitnodigen uw herinnering vorm geven? Telefoon (0314) 34 00 54 BOUW- EN INTERIEUR Fax (0314) 33 48 91 Fabriekstraat 18,18, 7005 AR AR DOETINCHEM Fabriekstraat 7005 DOETINCHEM Mogen wijwij u uitnodigen uw herinnering vorm tete geven? Mogen u uitnodigen uw vorm geven? www.schoot-natuursteen.nl Fabriekstraat 18,herinnering 7005 Mogen wij u uitnodigen uw herinnering Telefoon (0314) 34 00AR 54DOETINCHEM Telefoon (0314) 34 00 54 vorm te geven? info@schoot-natuursteen.nl Telefoon (0314) 34 00 54 Fax•Fax (0314) 33GRAFMONUMENTEN 48 48 91 91 • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN (0314) 33 URNMONUMENTEN 10GRAFMONUMENTEN Fax (0314) 91• THUISGEDENKEN 0 jaa ar 33 48 jawww.schoot-natuursteen.nl BOUW- EN INTERIEUR rA BOUWEN 1ba0ch0twww.schoot-natuursteen.nl mINTERIEUR www.schoot-natuursteen.nl Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat t AR DOETINCHEM c18,h7005 Telefoon (0314) 34 00 54 ainfo@schoot-natuursteen.nl binfo@schoot-natuursteen.nl minfo@schoot-natuursteen.nl A

ner ner k & Herinner GRAFMONUMENTEN

B O U W - E N I NG TR EA R I EO U RM FM NU

Telefoon (0314) 34 00 54 Fax (0314) 33 48 91 Uwww.schoot-natuursteen.nl R info@schoot-natuursteen.nl

ENTEN

14 april: Seniorenmiddag

BOUW - EN INTERIEUR

Fax (0314) 33 48 91 www.schoot-natuursteen.nl NO MTUEE M N G AN FO G RGARF A M FROM UM M EU NN N info@schoot-natuursteen.nl

NKEN TE EN B O- U W IEAEOR TU EN B EO NGR I UREOMU RNMT EE NN T E BNO UBWO U- WE N- IE NN T IE NR TI E UR IR E U R FTRM BN O W N U I-W N ET -N E REII NENGUTRI REA FU N EU • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN •NMTHUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN ••URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN • URNMONUMENTEN THUISGEDENKEN 100GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN •GRAFMONUMENTEN THUISGEDENKEN 1 GRAFMONUMENTEN 01a0jGRAFMONUMENTEN ar• URNMONUMENTEN ja NKEN jraA ar0aAEN ja ENTEN URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 1 0BOUWaINTERIEUR BOUW- EN INTERIEUR 0 Fabriekstraat•18, 7005 AR Doetinchem BOUWEN INTERIEUR BOUWEN INTERIEUR 0 r 1 BOUWEN INTERIEUR A BOUWEN INTERIEUR m m m b 00 ja acbhat cbhach Telefoon (0314) 34 00 54 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM ar Am Fabriekstraat t 18, Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM ERIEUR Fax (0314) 33 48 91 AR DOETINCHEM t18, 18, 7005 AR AR DOETINCHEM cth7005 Fabriekstraat 7005 DOETINCHEM Telefoon (0314) 34 00 54 NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN b Fabriekstraat

NUMENTEN

BOUW

-

EN

INTERIEUR

arar 101000jaja am aTelefoon bTelefoon ca00hc3454th0034t5400 54 chm ab34(0314) en? b(0314) A tTelefoon (0314) m A A GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN riekstraat 7005 AR DOETINCHEM Fax (0314) 33 48 91 en? 18, GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN

NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN NNINTERIEUR TEN BOUW - EN INTERIE

UMENTEN

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen www.schoot-natuursteen.nl N INTERIEUR GRAFMONUMENTEN BOUW - EN INTERIEUR info@schoot-natuursteen.nl G RG AR FM M UE uw N ETherinnering EN WU W -te Egeven? E RT IEERUI R A FO MN OU N M N T E NB O BUvorm O -N E INN TI N EUR Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM BOUWEN INTERIEUR G R A F M O N U M E N T E N B OUW - EN INTERIEUR Telefoon (0314) 34 BOUW00 54GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN EN INTERIEUR BOUWEN INTERIEUR Fax (0314) 33 48 91 Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem BOUW- EN INTERIEUR www.schoot-natuursteen.nl Fabriekstraat 18, 18, 7005 AR Doetinchem Fabriekstraat 7005 Doetinchem Telefoon (0314) 34 00 54 AR info@schoot-natuursteen.nl

en uw herinnering vorm te geven?

FaxFax (0314) 33 48 (0314) 33 91 48 91

Telefoon (0314) 34 00 Telefoon (0314) 3454 00 54

Fax (0314) 33 48 91 Fax (0314) 33 48 Fax (0314) 3391 48 91 www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl

www.schoot-natuursteen.nl efoon (0314) 34 00 54 www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl (0314) 33 48 91 info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl 34 00 Telefoon 34- 54 00 (0314) 33 91 w.schoot-natuursteen.nl G R A F M O Telefoon N U Fax MEN T (0314) E N (0314) B O48 UW E N 54 INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN Fabriekstraat 18, 7005 (0314) 91 GRA NO U Fax MU Ewww.schoot-natuursteen.nl N TE EN NT E33 U W I NN TI EN RT IEERUI RE U R Mogen wij u uitnodigen Fax (0314) 33 48 91EAR G FR M A FO M N M NB O48 BO U -W -N EDOETINCHEM o@schoot-natuursteen.nl ENRTelefoon INTERIEUR • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN O U W - E N GRAFMONUMENTEN I NGGRAFMONUMENTEN TRBOUWEA R I EO U Mogen wijwij u uitnodigen FM NU Minfo@schoot-natuursteen.nl E N T E N(0314) B O U34 W 00 - 54 EN INTERIEUR Mogen u uitnodigen

arr a t ch cht

BOUW - EN INTERIEUR

info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl

uw herinnering vorm te geven? www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN URNMONUMENTEN •EN THUISGEDENKEN BOUWEN INTERIEUR BOUWINTERIEUR Mogen wij uI uitnodigen Fabriekstraat O U W - E N I NG TR EA R I EO U Rwww.schoot-natuursteen.nl G Rinfo@schoot-natuursteen.nl MW7005 E N- TEAR EN NDOETINCHEM WR - E Nuw I uw NGherinnering TR EAherinnering R EO U R M E Nvorm FM U M EANFT M E NO NB U O18, U I N TBE O R IUE U FM U T Evorm N te BOU - EN INTERIEUR geven? teW geven? BOUWEN INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN URNMONUMENTEN •1Ninfo@schoot-natuursteen.nl THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN •Nvorm THUISGEDENKEN Telefoon (0314) 34 00 54 AR 0info@schoot-natuursteen.nl uw herinnering te geven? 0 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat 18, 7005 DOETINCHEM j aar A BOUW- EN BOUWINTERIEUR BOUWEN INTERIEUR Fax (0314) 33 48 91 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM EN INTERIEUR m Telefoon (0314) 34 00 54 Telefoon (0314) 34 00 54 U M E N T E N B O U W E N I N T E R I E U R b 18, 7005 AR DOETINCHEM a18 c00 www.schoot-natuursteen.nl Telefoon (0314) 34 NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN h 54 18,91 7005 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat FaxFabriekstraat (0314) 33 48 Fax (0314) 33 48 91tAR DOETINCHEM 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM 4)INTERIEUR 34 00 54 info@schoot-natuursteen.nl N18, Fax (0314) 33DOETINCHEM 48 9100 54 Telefoon (0314) 34 Telefoon (0314) 34 00 54 7005 AR www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl 4) 34 00 54 Telefoon (0314) 34 00 54 48 91 Fax (0314) 48 9134 00 54 Fax (0314) 33 48 91 Telefoon EFabriekstraat N IN T E herinnering R18, I E7005 U R AR DOETINCHEM digen uw vorm te33(0314) geven? info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl UMENTEN • THUISGEDENKEN info@schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl Telefoon (0314) 34 00 54 Fax (0314) 33 48 91 48 91 natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl Fax (0314) 33 48 91 info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl natuursteen.nl natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl natuursteen.nl ARinfo@schoot-natuursteen.nl Doetinchem 4 GRAFMONUMENTEN BOUW - EN INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN

100 jaar Ambacht

nk & Herinner 100 ja

00 jaar

GRAFMONUMENTEN

ar

BOUW- EN INTERIEUR

Website Bent u in het bezit van een computer, iPad en/of mobiel? Klik dan eens op de website van de Parochie Maria Laetitia: maria-laetitia. nl. Hier staat veel informatie op over vieringen, projecten en andere wetenswaardigheden. U kunt van daaruit naar uw eigen locatie klikken en alle informatie volgen van uw eigen geloofsgemeenschap.

BOUW - EN INTERIEUR

BOUW- A EN 1bacht mINTERIEUR UMENTEN • THUISGEDENKEN Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Mogen Fabriekstraat wij u uitnodigen en.nl t AR DOETINCHEM geven? Telefoon (0314) 34 00 54 ac18,h347005 mb(0314) A Telefoon 00 54 te geven? Fax (0314) 33 48 91 U W - EN INTERIEUR en.nl uw herinnering vorm geven? MONUMENTEN • THUISGEDENKEN

N INTERIEUR

De werkgroep had er alles aan gedaan om er een gezellige middag van te maken. En dat is prima gelukt. Er werd begonnen met een Woord en Communieviering welke in het teken stond van het naderend Paasfeest. Na de viering werd plaatsgenomen in de vergaderzaal alwaar de koffie/thee klaar stond met wat lekkers erbij. Het gezellige geklets, de spannende bingo en de hapjes en drankjes maakten de middag compleet.

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

Sacramentsdag samen vieren met Suderwick Donderdag 20 juni vieren de Duitsers Sacramentsdag. En dat gebeurt al vele jaren in samenwerking met de katholieke gemeenschap van Dinxperlo. De eucharistieviering begint in de St. Michaëlskirche. Voorgangers zijn em. pastor Ansgar Drees en pastoraal medewerker Mia Tankink. De liederen en teksten zijn afwisselend in het Nederlands en in het Duits. Het grote gemengde koor van Breedenbroek/Dinxperlo en het koor van Suderwick zorgen voor de muzikale ondersteuning. We kunnen ook weer rekenen op de medewerking van de harmonie St. Antonius uit Breedenbroek. In processie trekken we langs de twee loofaltaren die langs de route staan opgesteld: op het kerkhof van Suderwick en in de tuin van het Rusthuis dr. Jenny. Afgesloten wordt het feest in de Goede Herderkerk. Om nog even na te praten staat de koffie klaar met wat lekkers erbij. We zullen er alles aan doen om deze grensoverschrijdende samenwerking zo lang mogelijk in stand te houden. De werkgroep van beide geloofsgemeenschappen langs de grens nodigen u allen uit hier aan mee te doen. Aanvang van de viering 19.00 uur, St Michaëlskirche, Heelweg, Suderwick. 15


Azewijn - Ulft - Varsselder Veldhunten

Goede Vrijdagviering De Goede Vrijdagviering in Azewijn was goed voorbereid. De gelovigen liepen de Kruisweg in de kerk en daarbij werden mooie teksten overwogen. Iedereen deed mee aan de kruishulde en bracht een lichtje bij het grote kruis. Ook kinderen deden mee. Zij maakten een speciale afbeelding van Pasen onder leiding van Ellen Post en Anne Berntsen. Zo deden ook zij mee aan de voorbereiding voor Pasen. Het dames- en herenkoor zong en leverde daardoor hun aandeel in de viering. De kruisdood van Jezus en daarna met Pasen de Verrijzenis: de Overwinning op de dood. Dit is de kern van ons geloof: dat het goede het kwade overwint! Dat we moeten vertrouwen dat de Liefde onoverwinnelijk is!

Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen

Terugblik op de vieringen We kijken terug op een bijzondere Kruisweg op Goede Vrijdag.

Actie Kerkbalans 2019 Ook dit jaar hebben vrijwilligers de enveloppen voor de Actie Kerkbalans bij de parochianen van de oude St. Antoniusparochie thuisbezorgd. In de brief van het actiecomité Kerkbalans hebben we een financiële bijdrage gevraagd voor het instandhouden van de pastorale zorg in onze parochie. De Actie Kerkbalans 2019 heeft ook nu weer een mooi resultaat opgeleverd. Hartelijk dank voor uw bijdrage van in totaal € 13.500,-. Actiecomité Kerkbalans

Overleden

Aan alle parochianen Dit jaar herdenken wij het feit dat we in Gendringen ons Rooms-katholieke geloof 200 jaar openlijk mogen vieren. Om die reden wordt er zondag 16 juni om 10.00 uur in de H. Martinuskerk te Gendringen een viering gehouden waarbij kardinaal Eijk aanwezig zal zijn. Na de viering zal er een vendelhulde worden gebracht door schutterij W.W.M met medewerking van het G.O.V Daarna bieden wij iedereen de gelegenheid om in De Gent na te praten onder het genot van een drankje. Wij nodigen u hierbij van harte uit om dit samen met ons te vieren. De Locatieraad H. Martinus Gendringen

16

LET OP! Film over Azewijn uit de jaren zestig Deze film wordt uitgezonden door Omroep Gelderland op dinsdagavond 2 juli Ans en Marian

22-03-2019 Diny van Hal-Frazer, zorgcentrum Debbeshoek, 92 jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 29 maart. 02-04-2019 Erik van Es, Tamboerpad 9, 82 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 6 april. 07-04-2019 Ans Jansen-Wenting, zorgcentrum Debbeshoek, 91 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 13 april. 25-04-2019 Ton van Ek, Laan van Schuylenburch 72, 7064 AL Silvolde, 87 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 1 mei.

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

De kerk sober met in het midden het grote kruis prachtig in het licht gezet. Indrukwekkende zang van het Inter Parochieel Kerkkoor uit Etten, dat liederen ten gehore bracht die perfect pasten in de sfeer van deze avond. Een volle kerk ook, waarin het lijden en sterven van Jezus verteld werd aan de hand van de staties. Dit traditionele verhaal werd vertaald naar het hier en nu, want ook vandaag de dag is lijden nog steeds aanwezig en zijn er oneerlijke situaties in onze wereld. Als deze Vreugdebode uitkomt, hebben we inmiddels ook de Dodenherdenking van 4 mei in het kerkgebouw achter de rug. Het thema dit jaar was ‘Kiezen in vrijheid’, met aansluitend de kransleggingen bij het monument in de voortuin van de kerk. En op 11 mei was er de Maria-Moederdagviering. Een moment om Moeder Maria weer in volle aandacht en bloemen van dankbaarheid te zetten. De gezongen Marialiedjes zullen ongetwijfeld hartverwarmend zijn geweest. Allen dank voor uw komst.

Wij branden een kaarsje voor:

Ben van Remmen 27-11-1939

12-04-2019

17


Weekendvieringen van 24 mei tot en met 7 juli 2019 WEEKEND

OLV. Tenhemelopneming - H. Geest Doetinchem

H. Martinus - De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulft

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Zaterdag 25 mei Zondag 26 mei 6e zondag van Pasen

Zo. 26 mei 11.00 uur Eucharistieviering/Kardinaal Eijk Volare

Za. 25 mei 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Monte Vino

Zo. 26 mei 10.30 uur Communieviering/C. Peters Gemengd koor

Za. 25 mei 19.00 uur Communieviering/C. Peters Kerkkoor

Zo. 26 mei 11.00 uur EV/1 ste Heilige Communie H. Pauw/Kerkkoor Marialof 16.00 uur/H. Pauw/ Kerkoor

Za. 25 mei 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Gemengd koor

Za. 25 mei 17.30 uur Communieviering/C. Peters Kerkkoor

Donderdag 30 mei HEMELVAART van de Heer

Do. 30 mei 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Do. 30 mei 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 1 juni Zondag 2 juni 7e zondag van Pasen

Zo. 2 juni 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Volare

Za. 1 juni 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Dameskoor

Zo. 2 juni 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Liberate

Za. 1 juni 19.00 uur Eucharistieviering/Mgr. Woorts Kerkkoor

Zo. 2 juni 9.30 uur Eucharistieviering/Mgr. Woorts Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 1 juni 17.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 8 juni Zondag 9 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Zo. 9 juni 11.00 uur Eucharistieviering/P. Kuipers/C. Peters Singing Kids, Volare, In Laudem Dei

Za. 8 juni 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Herenkoor

Zo. 9 juni 9.30 uur Eucharistieviering/P. Kuipers/C. Peters Gemengd koor

Za. 8 juni 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Kerkkoor

Zo. 9 juni 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zo. 9 juni 10.00 uur Communieviering/M. Tankink Gemengd koor

Za. 8 juni 17.30 uur Dialectviering Hettie Bresser

Maandag 10 juni TWEEDE PINKSTERDAG

Ma. 10 juni 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Ma. 10 juni 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 15 juni Zondag 16 juni drievuldigheidszondag

Zo. 16 juni 11.00 uur Eucharistieviering/P. Ambting In Laudem Dei

Za. 15 juni 19.00 uur Communieviering/M. Tankink MonteVino

Za. 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering/P. Ambting IPK

Zo. 16 juni 10.30 uur Communieviering/Werkgroep Kerkkoor

Zo. 16 juni 9.30 uur Eucharistieviering P. Ambting

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 16 juni 10.00 uur EV/ 200 jarig jubil./ Kerkkoor Kardinaal Eijk/H. Pauw/C. Peters

Zaterdag 22 juni Zondag 23 juni Sacramentsdag

Zo. 23 juni 11.00 uur Eucharistievier./H. Pauw/M. Tankink Dameskoor Wijnbergen

Za. 22 juni 19.00 uur Communieviering/M. Tankink Dameskoor

Zo. 23 juni 10.30 uur Eucharistieviering/A. Morsink Gemengd Koor

Za. 22 juni 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zo. 23 juni 9.30 uur Eucharistievier./H. Pauw/M. Tankink Kerkkoor

Za. 22 juni 19.00 uur Eucharistieviering/A. Morsink Gemengd koor

Za. 22 juni 17.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkkoor

Zaterdag 29 juni Zondag 30 juni 13e zondag door het jaar ( C )

Zo. 30 juni 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei

Za. 29 juni 19.00 uur Communieviering/Parochianen Dameskoor

Za. 29 juni 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Liberate

Zo. 30 juni 9.30 uur Communieviering/M. Tankink Kerkkoor

Zo. 30 juni 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zaterdag 6 juli Zondag 7 juli 14e zondag door het jaar ( C )

Zo. 7 juli 11.00 uur EV/Parochiefeest/afscheid M. Tankink H. Pauw/team - alle koren

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Dopen Voorjaar

Zie OLV

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

van 2 juni tot en met 30 juni

Dopen

Zie OLV

Het rooster van de Doordeweekse vieringen vindt u op pagina 21

Wilt u uw kind laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan dat via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. Ook kunt u een doop opgeven via e-mailadres: dopen@mlparochie.nl

Datum

Tijd

Doopvoorbereiding Doopheer Datum Tijd

Ulft

02 juni

12.00 uur

Hans Pauw

29 mei

20.00 uur

Doetinchem

30 juni

13.30 uur

Cor Peters

16 april

20.00 uur

Locatie

Za. 29 juni 17.30 uur Communieviering/Parochianen Kerkkkoor

Foto: Susan van Aalst

18

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

19


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen van 24 mei tot en met 4 juli 2019

Dé professionals voor uw tuin

Aannemingsbedrijf

ZORGCENTRA

uwen B ouwen is vertr o 3 Maatwerk oplossingen 3 Vakbekwaam personeel 3 Persoonlijke aandacht 3 Constante kwaliteit

Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

vrijdag 7 juni vrijdag 21 juni

15.00 uur 19.00 uur

Pinksteren Communieviering

A. van der Heiden/G. de Haan N.N.

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 23 mei donderdag 13 juni donderdag 27 juni

15.00 uur 19.00 uur 15.00 uur

Woord-en gebedsviering Oecumenische Pinksterviering Woord- en gebedsviering

A. van der Heiden A. van der Heiden/V. Schrover L. van Gog

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag van de maand

zondag 16 juni

10.00 uur

Communieviering

V. Schrover

Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen

zaterdag 25 mei zaterdag 8 juni zaterdag 22 juni

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en gebedsviering Oecumenische Pinksterviering Woord- en gebedsviering

M. Stortelder J. Brugman/M. Stortelder M. Stortelder

Antonia Terborg

zaterdag 25 mei zaterdag 1 juni zaterdag 8 juni zaterdag 15 juni zaterdag 22 juni zaterdag 29 juni

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord-en Communieviering Woord-en Communieviering Pinksteren Woord-en Communieviering Eucharistieviering Woord-en Communieviering

G. v.d. Munckhof A. Pelgrim A. Pelgrim G. v.d. Munckhof A. Morsink/M. Jansen G. v.d. Munckhof

Debbeshoek Ulft

vrijdag 24 mei woensdag 29 mei vrijdag 31 mei vrijdag 7 juni vrijdag 14 juni vrijdag 21 juni zaterdag 28 juni

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord-en Communieviering Hemelvaart Woord-en Communieviering Pinksteren Woord-en Communieviering Eucharistieviering Woord-en Communieviering

G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Pelgrim A. Pelgrim G. v.d. Munckhof A. Morsink/M. Jansen G. v.d. Munckhof

Schuylenburgh Silvolde

woensdag 22 mei woensdag 29 mei woensdag 5 juni woensdag 12 juni woensdag 19 juni woensdag 26 juni

16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 19.00 uur

Woord-en Communieviering Woord-en Communieviering Woord-en Communieviering Handoplegging Eucharistieviering Oecumenisch

G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof G. v.d. Munckhof A. Morsink ds v.d. Velde-Meijer

Let op locatiewijziging woensdag 22 mei woensdag 29 mei woensdag 5 juni woensdag 12 juni woensdag 19 juni woensdag 26 juni woensdag 3 juli

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

A. Koenders A. Koenders V. Schrover A. Koenders V. Schrover A. Koenders A. Koenders

Den Es Varsseveld

zondag 9 juni

10.00 uur

Woord-en Communieviering

G. v.d. Munckhof

Dr. Jenny Dinxperlo

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Communieviering

G. Slütter

elke dinsdag mei juni juli,

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

dinsdag 23 juni

Communieviering

C. Peters

elke woensdag 19.00 uur woensdag 5 juni Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed elke vrijdag mei en juni 10.00 uur

Eucharistieviering geen viering

H. Pauw

Laudengebed

T. Koster

Oscar’s Groen, hart voor het vak

Oscar’s Groen is een allround Hoveniersbedrijf, ISO 9001:2015/Groenkeur gecertificeerd, voor aanleg en onderhoud tuinen bij particulieren, bedrijven, instellingen en overheden. Hierbij zorgen wij voor het gebruik van eerlijke en duurzame materialen, die passen bij uw woning en leefomgeving. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel of mail ons gerust, 0315-330332 of info@oscarsgroen.nl

Oscar’s Groen

Slakweg 97, 7011 EW Gaanderen Tel. 0315-330332

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Volg onze projecten:

www.oscarsgroen.nl

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen Meulenbeek Ulft

“Stichting GUV Uitvaartzorg verzorgt al meer dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, betrokken en dichtbij, met veel aandacht voor de nabestaanden en zorg voor de overledene. GUV Uitvaartzorg hanteert gegarandeerd de allerlaagste tarieven.”

GUV helpt iedereen!”

KERKLOCATIES H. Martinus Etten

Bert van Asselt Algemeen directeur

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem

GUV garandeert: • persoonlijke begeleiding • betrokken professionals • 24 uur bereikbaar • één vertrouwd gezicht • tijd en aandacht voor u • de laagste tarieven

In de maanden juli en augustus zijn er op vrijdag geen vieringen, wel op woensdag behalve 7 augustus!

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan altijd helpen! GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN. Bel RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles voor u.

Dag en nacht bereikbaar:

0800 - 08 09

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

www.guv.nl

Hoogfeest Heilig Hart

vrijdag 28 juni

10.00 uur

Laudengebed

T. Koster

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag mei, juni, juli 1e vrijdag van de maand mei, juni, juli vrijdag 26 juli

09.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1e woensdag mei, juni, juli

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed Geen viering -

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00-15.50 u. Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste Rozenkransgebed 14.45 uur

elke 1e vrijdag VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

GUV_advertentie 188 X 133 20181101.indd 1

1-11-2018 22:41:32

08.30-09.15 u. Biechtgelegenheid Geen viering

H. Pauw -

-

21


De Huet - Wijnbergen

Etten

Vieren in de Wingerd

Wees een zonnestraal Dit thema werd gekozen naar aanleiding van het verhaal van de verloren zoon. Het is het bekende verhaal over de zoon die weggaat uit het ouderlijk huis en alle banden met thuis doorsnijdt. Uiteindelijk keert hij volkomen berooid terug naar huis. Zijn vader hoopt dat hij ooit terugkomt en staat vaak op de uitkijk. Op een dag ziet hij hem in de verte aankomen en hij organiseert een groot feest. Daar heeft zijn andere zoon veel moeite mee. Hij is altijd bij zijn vader gebleven en heeft hard gewerkt op de boerderij. Voor hem wordt nooit een feest gegeven. Nee, dat is niet eerlijk! Het antwoord van de vader is dat hij blij is dat zijn verloren gewaande zoon er weer is, en dat hij altijd blij is met de zoon die elke dag bij hem is. Wees daarom blij voor de ander, maak het fijn voor de ander. Met andere woorden: wees een zonnestraal, dan wordt de wereld voor iedereen veel mooier. Aan het begin van de viering kwamen de kinderen samen met diaken Van Heugten binnen. Lisa, Joost en Kiki mochten het licht aansteken aan de zevenarmige kandelaar. Ook de eigen communiekaars met alle namen werd aangestoken. Hierbij werd het welkom uitgesproken door Jonne en Siem. Alle kinderen kregen daarna in de verschillende gebeden een stukje te lezen. Na de overweging stelde elk kind zich persoonlijk voor. Dat deden ze aan de hand van een grote uitgeknipte zon. In de stralen van de zon had iedereen geschreven wat je goed kunt. Heel veel dingen kwamen voorbij, van sporten tot bidden. In het midden van de zon moest het antwoord komen op de vraag: hoe kun jij een zonnestraal zijn? Ieder had daar zijn eigen antwoord op geschreven. Er kwamen verschillende aspecten van ons geloof naar voren: • samen dingen delen; • de zorg voor de ander (Tieme zorgt voor zijn opa die in een rolstoel zit, maar je kunt ook voor je vriendjes zorgen als die pijn of verdriet hebben, je kunt ook je vader of moeder blij maken met een ontbijtje) en • de zorg voor de wereld (Siem is milieubewust door de rommel op straat op te ruimen). Zo zien we dat deze kinderen op allerlei manieren een zonnestraal willen zijn en dan ook nog werken aan een betere wereld en daarmee aan het Rijk van God op aarde. Wij willen het Herenkoor van onze locatie bedanken voor zijn bijdrage aan deze viering. Op zondag 12 mei hebben Inny, Luuk, Noa, Lisa, Tieme, Guus, Siem, Julia, Jonne, Daphne, Joost, Samuel, Kiki en Melina hun Eerste Heilige Communie in de OLV Tenhemelopnemingkerk gedaan. Werkgroep Eerste Communie Doetinchem

Openingstijden Het vakantieseizoen is aangebroken. Wij hopen dat u allen van een welverdiende vakantie kunt gaan genieten. Ook wij hopen dat te doen. Daarom zijn er gedurende de maanden juli en augustus aangepaste openingstijden van het secretariaat. Wij zijn dan alleen op de vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur geopend. Carla en Joop

Iedere donderdag van 10.00 tot 10.30 uur komen gelovigen samen voor een gebedsviering, voorbereid door leken. Een fijne groep mensen die graag samen willen blijven vieren, zoals ook de eerste Christenen dat deden . Iedereen is van harte welkom om met ons mee te vieren.

De kerk ‘uitgelicht’ Zittend in het oudste kerkje van Doetinchem valt je op hoe rijk gevuld het gebouwtje is: schilderingen, koperwerk, orgel, houtsnijwerk… Als klein kind vond ik het heerlijk om te kijken naar deze rijkdom. Pas later besef je hoe de kunstenaar in kwestie heeft bijgedragen aan je beeldvorming en dat deze beeldvorming alleen kon ontstaan door gulle giften van parochianen. Graag neem ik u mee in het uitlichten van een paar kunstschatten van onze kerk. Deze keer: het orgel. Het orgel is het enige onderdeel van de kerk dat een rijksmonument is. Gebouwd door Julius Heinrich Derdack, meesterknecht van J.G. Lohman in Zutphen. Lohman werd in zijn tijd, samen met twee andere orgelbouwers, gerekend tot de belangrijkste 19de-eeuwse orgelbouwers voor Nederland boven de grote rivieren. Het vermoeden bestaat dat zelfs de oude meester er nog aan gewerkt heeft, aangezien de vormgeving van de kast doet vermoeden dat het instrument ouder is dan 1872. Nu is een oude, vochtige, slecht verwarmde kerk niet de meest ideale situatie voor een orgel. Net zoals de schilderijen te lijden hadden onder de slechte omstandigheden van vroeger, zo had ook het orgel daaronder te lijden. Lang, heel lang had het orgel alleen een sierfunctie. Koren zongen voor op het altaar en werden begeleid door een keyboard of een verrijdbaar orgel. Soms kwam je boven op het koor en kon je al die indrukwekkende knoppen en pedalen bewonderen. Je afvragend wat voor geluid daaruit zou komen en of het net zo indrukwekkend zou zijn als je weleens in een andere kerk had gehoord. Gelukkig zijn er altijd mensen binnen de parochie geweest die niet blijven dromen, maar dromen omzetten in daden. In 2000 werd het gerestaureerde orgel weer ingezegend en hij doet het vandaag de dag nog steeds. Er werden wel wat eisen gesteld om het orgel goed te laten functioneren, maar daar wil je als kerkgemeenschap dan ook graag aan voldoen. Gelukkig hebben we ook nog een paar organisten die het instrument kunnen bespelen. Met het schrijven van deze stukjes valt mij de veerkracht van onze locatie op. Iedere keer weer waren er gangmakers en donateurs die zich verbonden voelen/voelden met dit kerkje en zijn geschiedenis. Die zich druk maken om het behoud ervan. Nu maar hopen dat die veerkracht ook voor de toekomst behouden blijft, zodat wij als locatie nog lang mogen genieten van al het werk dat mensen lang voor ons met hart en ziel gegeven hebben.

Overleden

- Ans Wolsink-Aaldering,

89 jaar

Voltooiing fase 3 verharding paden kerkhof Dinsdag 23 april werd fase 3 voltooid met het verharden van de paden op onze begraafplaats. Mede door schenkingen van betrokken Ettenaren kon Meiland Azewijn weer aan de slag en heeft er net als in de twee voorgaande fasen weer een mooi stukje werk van gemaakt. Voor de bezoekers van de begraafplaats en zeker diegene die met rollator of rolstoel komen, is het een verademing om over de strakke paden het graf van hun dierbaren te bereiken. Ook voor onze schoffel-/onderhoudsploeg werkt het allemaal iets prettiger. Deze groep mensen, bestaande uit: Bennie Centen, Henk Vredegoor, Jan Vredegoor, Bennie Jansen en Harrie Buiting, zorgen er te allen tijde voor dat het kerkhof er goed onderhouden uitziet. Op enkele vlakken kunnen we hen hier ook in ondersteunen. Er is nog wel eens wat ergernis over het feit dat bezoekers bepaald afval niet goed scheiden. Houd hier rekening mee. Groenafval in de groene container en restafval in de grijze. Als we hier een beetje rekening mee houden, scheelt hen dat veel werk. In de toekomst hebben we nog meer plannen om onze begraafplaats te verfraaien en we zullen ook starten met een herindeling van bepaalde gedeelten op de begraafplaats. Hebt u verder nog vragen over het wel en wee van onze begraafplaats, of over reserveringen en tarieven, dan kunt u informeren bij de beheerder van de begraafplaats: Peter Ketelaar, bereikbaar op tel. 0315 - 32 72 80 tussen 18.00 en 19.00 uur. Foto boven de schoffelploeg v.l.n.r.: Benny Centen, Henk Vredegoor, Bennie Jansen, Harrie Buiting en Jan Vredegoor.

Pasen op basisschool De Klimpaal Op Witte Donderdag zijn pastoraal werkster Mia Tankink en Ans Jansen naar basisschool De Klimpaal geweest om de kinderen over Pasen te vertellen. Dit gebeurde op uitnodiging van de school en daar zijn we erg blij mee. Het is ontzettend leuk om te ervaren waar de kinderen aan denken bij Pasen. De kinderen, van groep 1 t/m 8, ieder op hun eigen niveau, keken geboeid naar de PowerPointpresentatie en luisterden naar de verhalen. De kinderen stelden goede vragen en wat weten ze ook al veel! Wij bedanken de werkgroep van de basisschool voor de gastvrijheid en we hopen tot een volgende keer!

Verjaardagen

Koffie/thee drinken na de viering Het is inmiddels een gezellige traditie geworden: maandelijks koffie- of theedrinken na de weekendvieringen. Bent u al eens geweest? De eerstvolgende mogelijkheden zijn aansluitend aan de vieringen van: - zondag 19 mei - zondag 16 juni

Tot en met 27 april vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - De heer H.G.J. van Uem: 14 maart 88 jaar - De heer J.E.M. Pastoor: 16 maart 81 jaar - Mevrouw M.M. van Dillen-Palm: 21 maart 84 jaar - Mevrouw C.J.G. Schuurman-Rijnholt: 21 maart 85 jaar - De heer A.J.M. van Doesum: 30 maart 84 jaar - Mevrouw J.P.G. Dieker-Schepers: 2 april 82 jaar - Mevrouw W.S.M. Bouwman-Stein: 13 april 89 jaar - Mevrouw T.J.M. Holtus-Huijink: 18 april 84 jaar Namens geloofsgemeenschap H. Martinus, van harte gefeliciteerd

De koffieschenkgroep

22

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

23


Doetinchem

In memoriam Ton Notten

In memoriam Herman Valk

Zondagmorgen 7 april stierf Ton Notten op 82-jarige leeftijd. Sinds januari wist hij van zijn ernstige ziekte en naderende dood en sprak daar openlijk over; hij deed voorstellen voor teksten en gezangen in zijn uitvaartviering. Die vond plaats vrijdag 12 april. De kerk liep stampvol, emeritus pastor Gerard de Haan ging voor, Volare-Laurentiuskoor en Herenkoor In Laudem Dei zongen, het werd een indrukwekkend afscheid. Aan de oprichting van het Laurentiuskoor voor rouw en trouw in 2010 had Ton veel bijgedragen als lid van Volare, destijds gemengd koor van de H.-Geestkerk, waarvan hij in 2012 voorzitter werd; hij bleef het tot kort voor zijn dood. Een van de leden: „Ton was altijd als eerste op de repetitieavonden, ging als laatste weg en wist voor alles een oplossing, een supervoorzitter.” Voor Vierblad, tot 2010 het parochieblad voor DoetinchemWijnbergen-De Huet, was Ton correspondent van de H.-Geestparochie. Ook voor de Bethlehembode en de Vreugdebode schreef hij vaak kopij, als laatste een sympathiek stukje over Edy Kleijberg, die bij zijn afscheid van Volare erelid werd. Enkele jaren geleden werd Ton gedecoreerd als lid van de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele kerkelijke en maatschappelijke verdiensten. Hij was achttien jaar lid van historische vereniging Deutekom, redacteur van het blad Kronyck, vervulde bestuurlijke functies en vergat niet zijn band met Groenlo, zijn geboorteplaats. Zijn dood kreeg vele reacties, niet op de laatste plaats in De Gelderlander, waarvoor hij lange jaren chef van de editie Achterhoek-Liemers was en enige jaren de functie van adjunct-hoofdredacteur vervulde. Ton werd geprezen om zijn grote kundigheid, maar vooral gekenschetst als sympathieke en betrouwbare man, die niet zichzelf zocht, maar de goede oplossing, wat soms neerkwam op het slechten van barrières, die hij nooit zelf had opgeworpen. Zijn dood is verdrietig voor zijn gezin en vele anderen, maar heeft misschien deze lichte kant dat ieder graag en in dierbare herinnering aan hem terugdenkt.

Herman is thuis op 16 april na een kortstondig ziekbed op 78-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn familie. De crematie vond plaats op 24 april na een gezongen mis in ‘zijn’ Paskerk. Een prachtige uitvaartmis waarin waardering werd uitgesproken voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht heeft, onder andere de kerkbalansadministratie, werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede), collectant, huisdrukker op het secretariaat, KBO (Katholieke Bond Ouderen), Unicef, avondwake, voorgaan in vieringen voor gehandicapten. De zorg thuis voor zijn gehandicapte zus ‘het meisje Toos’ gedurende 25 jaar samen met Elver/Fatima Nieuw Wehl waren „de mooiste jaren van mijn leven”. Met haar reisde bij vaak naar Lourdes, waar Herman brancardier was. In de mis klonken dan ook vele Marialiederen. Herman ontving voor zijn werk voor de kerk, ouderen en gehandicapten de onderscheiding tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Bijzonder in de mis was ook het lange applaus uit de volle kerk, de minuut stilte en de speciale collecte voor zijn vrienden in Gambia, waar hij vaak kwam. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer.

Gerard Bomers, namens de Locatieraad en Pastoraatgroep Foto: Ton Harbers

Zondag 16 juni: pastoor Peter Ambting gaat voor in de Paskerk

Ineke Emaus, namens de Locatieraad en Pastoraatgroep

Aangenaam werk in De Vredehof Ons kerkhof De Vredehof aan de Emmastraat ziet er mooi uit. Tot voor enkele jaren was het anders. Dat het kerkhof er nu echt goed verzorgd uitziet, ook administratief, is het resultaat van hard werken over een langere periode. Mariëtte van Bruggen doet het administratieve beheer van de begraafplaats, Jan Bosman, Rudy Buiting en Hennie Kock doen het hofwerk. En ze zijn van plan dat te blijven doen. Wel zouden ze, ook nu het alleen maar om het normale onderhoud gaat, hun groep met een vierde man/vrouw willen uitbreiden. Dat maakt het gemakkelijker om het lopende onderhoud binnen de normale tijd te kunnen doen. Zij doen hun werk in de periode van voor- tot najaar, elke dinsdagmorgen van half tien tot half twaalf, inclusief de tijd voor het kopje koffie. Houdt u van een beetje werk in de buitenlucht, trekt het u om binnen een vast groepje te werken en staat de werktijd u aan, aarzel dan niet en geef u op bij Mariëtte van Bruggen, tel. 0314 - 33 28 06; e-mail mariettevanbruggen@planet.nl. We hopen dat u er zin in heeft!

Zondag 24 maart heeft pastoor Hans Pauw een nieuw wijwatervat in gebruik genomen in onze Paskerk. Het staat in het Mariakapelletje achter in de kerk; bij binnenkomst naar rechts. Het fraaie vat is voorzien van een kraantje, zodat parochianen er zelf wijwater uit kunnen tappen om thuis te gebruiken. Daarvoor moet natuurlijk wel een flesje worden meegenomen. De flesjes die na de zegening van het water konden worden meegenomen, waren al in een mum van tijd weg!

Het jaarlijkse parochiefeest ter afsluiting van het lopende werkjaar van onze parochie wordt dit jaar in onze kerk gevierd. Het krijgt dit jaar een bijzonder karakter. U leest erover in het algemene gedeelte van deze Vreugdebode. Wij maken u er attent op en verwijzen u naar het desbetreffende artikel.

Lieve jongens en meisjes, We hebben weer een drukke periode achter de rug: Carnaval, Goede Week, Pasen en niet te vergeten: er zijn kinderen die ook hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, waar natuurlijk een flinke voorbereiding aan vooraf ging. En ook bij jullie op school zal het best druk zijn geweest: koningsspelen, cito-toetsen, proefwerken enzovoort. Gelukkig is het bijna vakantie en krijgen jullie even tijd om bij te komen en af te spreken met vriendjes, nichtjes en neefjes. Natuurlijk gaan jullie dan leuke dingen doen, maar vergeten jullie niet om af en toe ook naar de kerk te komen? In ieder geval op zondag 14 juli, want dan is de laatste familieviering voor de grote vakantie!

Koren van andere locaties in onze zondagsvieringen Het gebruik van wijwater herinnert ons aan het sacrament van het doopsel dat we hebben ontvangen. Het sterkt ons besef dat wij kind van God zijn met een opdracht om ‘zout en licht’ in deze wereld te zijn. We hopen dat het nieuwe wijwatervat hieraan mag bijdragen. Wijwater is nu in ieder geval makkelijk te verkrijgen. Zoals een parochiaan na de zegening zei: „Ik hoef er nu niet meer voor naar Kevelaer!” Het wijwatervat kon worden aangeschaft met een deel van de opbrengst van de religieuze brocantemarkt die vorig jaar werd gehouden. Daarom dank aan de vrijwilligers die zich daarvoor hebben ingezet. Pastoor Hans Pauw Foto’s: Ton Harbers

Het stond allemaal netjes in het overzicht van weekendvieringen in de Vreugdebode nr. 2: we hadden de laatste weken in de zondagsviering gastkoren van de andere locaties van onze parochie. Zo zongen Herenkoor Wijnbergen (28/04), Kerkkoor Gaanderen (05/05) en Kerkkoor Dinxperlo-Breedenbroek (19/05). De komende tijd zingt op 23 juni Dameskoor Wijnbergen. In de viering op 7 juli, het parochiefeest, zingen vertegenwoordigers van alle koren in onze parochie gezamenlijk

Getrouwd - Bas Robert Wentink en Louisa Gerrits, 26 april.

Gedoopt - Jay Roose, Heemskerklaan 46, Doetinchem. - Djayvano Lentink, Schermhorst 19, Doetinchem. - Dylano Bannink, Schermhorst 19, Doetinchem.

Overleden

Het staat vermeld in het overzicht weekendvieringen; ook staat het aangekondigd in het algemene deel van deze Vreugdebode: Peter Ambting is midden juni korte tijd in Nederland en in het weekend van 15/16 juni gaat hij voor in onze parochie. In de Paskerk is hij de voorganger in de eucharistieviering van zondag 16 juni om 11.00 uur. Voor het geval u het elders in deze editie niet zou lezen, vermelden we het op deze locatiepagina. U kunt er dus op voorbereid zijn, schrijf het alvast in uw agenda… U komt toch, hè? 24

Zondag 7 juli: parochiefeest

Wijwatervat

- - - - -

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

Jan Smeenk, Burg. van Nispenstraat 5.02, Hermien te Nijenhuis, Caenstraat 6, Ton Notten, Windeveld 23, Herman Valk, Wilhelminastraat 27, Wiel Gerrits, Schavenweide 2,

74 jaar. 90 jaar. 82 jaar. 78 jaar. 85 jaar.

25


Gaanderen

Eerste Heilige Communie Op zaterdag 9 maart hebben 15 kinderen uit Etten, Terborg, Varsselder en Gaanderen zich voorgesteld en samen gevierd dat zij zich voorbereiden op hun eerste Heilige Communie. Deze presentatieviering met als thema ‘We dragen ons steentje bij’ was in de H. Martinuskerk in Etten. Tijdens de voorbereiding hebben deze kinderen ook daadwerkelijk een steentje bijgedragen door iets van hun eigen speelgoed af te staan aan kinderen die bijna nooit iets extra’s krijgen. Soms zelfs geen cadeautje op hun verjaardag. Al het ingeleverde speelgoed paste maar net in de auto van Ria, de contactpersoon van de lokale Caritaswerkgroep. Dank jullie wel! Het speelgoed zal zeker een goede bestemming krijgen. En op 7 april was het dan zover. Deze dag was de echte grote dag met als thema ’Wij bouwen samen verder’. Onder begeleiding van het Schuttersgilde Sint Martinus uit Gaanderen werden de kinderen de bomvolle kerk binnengeleid. Het was een mooie, feestelijke viering. We zagen 15 stralende kinderen, die in de viering hun steentje bijdroegen met teksten voorlezen, de altaartafel klaarmaken en op het einde met het zingen van het slotlied. Inmiddels hebben we de kinderen na hun eerste communie teruggezien tijdens de Kinderkruisweg op Goede Vrijdag. Wij hopen veel van hen, samen met hun ouders, nog vaak in een van onze parochiekerken te ontmoeten.

De Ulftse Nachtegalen en het Tienerkoor van de Koorschool in een sfeervolle St. Martinuskerk.

Stuurgroep Eerste Communie GET (Gaanderen Etten Terborg). Foto’s: Angela Steenbreker

Dauwtrappersmis 30 mei Dauwtrappen is de algemeen gebruikte term voor de gewoonte om in het voorjaar vroeg op te staan en vervolgens, gewoonlijk in groepsverband, een wandeling of fietstocht te maken. In de vroegte ligt de dauw vaak nog op de velden en tot in de negentiende eeuw geloofde men dat deze dauw een zuiverende werking had. Daarbij was het vieren van de Dauwtrappersmis een manier om de heropleving van de natuur te vieren. Later werd het dauwtrappen vooral nog gedaan op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend van Hemelvaartsdag wordt de eucharistie gevierd – al dan niet in de openlucht – en trekken de bezoekers naar het eerstvolgende dorp om daar te ontbijten. Deze traditie gaan wij in ere herstellen. Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019 om 06.00 uur, wordt de Dauwtrappersmis gevierd, buiten bij het Monicakerkhof en de Mariakapel (achter de Augustinuskerk) in Gaanderen. Pastoor Hans Pauw zal hierin voorgaan. Daarna wandelen we via een mooie route naar het Kruispunt in de Petrus en Pauluskerk in Ulft, waar we ontvangen worden met koffie en thee en een broodje. Natuurlijk kunnen de bezoekers van de Dauwtrappersmis ook per fiets gaan. Zij fietsen met een omweg naar Ulft, want anders zijn ze te vroeg voor de koffie. Iedereen kan daarna zelf de tocht verlengen of weer terug gaan naar huis. Voor de mensen die meegewandeld hebben en het te ver vinden om ook nog terug te wandelen, wordt vervoer geregeld. Graag tot ziens op de vroege ochtend van Hemelvaart en ervaar dat de dauw en het wandelen en het fietsen nog steeds een zuiverende en heilzame werking hebben. 26

De kinderen steken hun kaarsje aan aan de paaskaars en brengen het licht de wereld in.

Goede Vrijdagconcert groot succes Pasen en Pinksteren Eerst zien en dan geloven het kan niet waar zijn een ongeloofwaardig verhaal het is niet verklaarbaar

Veel mensen bezochten op Goede Vrijdag het concert van het Jeugdkoor van de Ulftse Nachtegalen en het Tienerkoor van Koorschool Midden-Gelderland. De prachtige stemmen van de jeugdige koorleden zorgden voor een serene sfeer, passend bij Goede Vrijdag. De twee bekende koralen van Johan Sebastian Bach werden door alle bezoekers meegezongen en iedereen was onder de indruk van de kwaliteiten van beide koren. Wat een mooie manier om de verstilling van Goede Vrijdag op deze manier te beleven.

je hoort het geluid van de wind je voelt de warmte van de vlammen en je hart wordt blij als je de boodschap herkent die Hij uitdroeg Je mag gerust zeggen: ik kan er met mijn verstand niet bij maar ik word gedragen door de gloed van de mensen om me heen

Op een kindvriendelijke manier vertelde Marieke Salemink de verhalen van de Goede Week. Ons kinderkoor Keitof kon niet aanwezig zijn, maar gelukkig waren er veel vrijwilligers bereid om de liederen te zingen. Een van de aanwezige ouders schreef het volgende aan de werkgroep gezinsvieringen: “Goede moderne teksten, aangepast aan de kinderen. Goede afwisseling van tekst en zang. Duur van de dienst ook prima. Al met al een compliment waard!”

Foto: Joop Helmink

niet te bevatten Maar je hoeft het niet te begrijpen

Pasen, gebedsviering voor kinderen op Stille Zaterdag

Foto: Joop Helmink

Collecte-kist voor de Caritas De Caritas is bij velen van u bekend van de financiële ondersteuning die zij geeft aan mensen die het moeilijk hebben. Maar onze lokale werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) wil meer bieden dan geldelijke steun in noodsituaties. We willen er ook zijn voor mensen die op sociaal gebied wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: een verrassing voor mensen die eenzaam zijn, een bezoekje aan de jarigen die 80 jaar of ouder worden, een extraatje voor gezinnen met jonge kinderen die niet op vakantie kunnen, studieboeken nodig hebben of een goede fiets, een bloemetje voor langdurig zieken en een uitnodiging om samen met dorpsgenoten te komen eten in de pastorie voor mensen die altijd alleen aan tafel zitten. We willen het kerk-zijn in de praktijk brengen, in onze geloofsgemeenschap. Natuurlijk zijn daar kosten aan verbonden en we vragen u om een bijdrage om deze acties ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Daarvoor staat er achter in de kerk een collecte-kist voor de PCI-werkgroep van de St. Augustinus-Martinusgeloofsgemeenschap. Daarin kunt u een bijdrage deponeren. Hartelijk dank. VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

Overleden - Op dinsdag 26 maart 2019 is overleden, mevrouw Gerda Smink-Roelofs, Grada, Henrica, in de leeftijd van 88 jaar. Mevrouw Smink woonde aan de Hoofdstraat 100 in Gaanderen. Op dinsdag 2 april was voor haar de afscheidsviering en crematie in Crematorium Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. Dat allen die haar missen troost mogen vinden in het geloof dat zij geborgen is in Gods liefde.

27


Gendringen - Megchelen - Netterden

200 jaar rk kerk Gendringen: een echt feest Na maanden voorbereiding vond op een stralende zondagmiddag 7 april het feestconcert plaats. Zes meisjes van de Christoffelschool, op klompen en in klederdracht van 200 jaar geleden, werden enthousiast door de aanwezigen ontvangen onder de klanken van de ‘boerenplof’ . Hun zangspel ‘Twee emmertjes water halen ...’ werd volop meegezongen. Het saxofoonkwartet liet zich van zijn beste kant zien en speelde vooral 16e-eeuwse stukken, die de legende van de Gendringse avondklok daarmee nog beter tot zijn recht liet komen. Daarnaast speelden ze nog enkele eigentijdse stukken. De twee solisten Cindy en Lucie zongen de sterren van de hemel en ook ons eigen kerkkoor liet zich niet onbetuigd met onder andere ‘De Wachters’. Aan het einde van het concert kreeg onze koster Harry ter Voert het eerste exemplaar van het boekje over de kerk aangeboden en werden alle muzikale medewerkers door bovengenoemde meisjes in de bloemen gezet. Na het concert werd er onder het genot van een drankje en een hapje nog wat nagepraat. Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers en alle aanwezigen. Met ons allen genoten we van een geslaagde middag! Het feestcomité

Uutneudiging: Pinksterviering

Mededelingen

Dialectviering op zaterdag 8 juni om 17.30 uur in de Sint Martinuskerk in Gendringen t.g.v. 200 jaar r. k. kerk. Voorganger: Hetty Bresser. Met Pinksteren vieren wi-j jao dat de kerk eigenluk is begonnen deurdat Onze Lieve Heer zien heiligen Geest oaver de apostelen liet kommen zodat ze in vuur en vlam kwamen te staon. Ze wieren zo onmundig bli-j dat ze het verhaal van Jezus, de bli-je boodschap aan alle luj konden vertellen. En welke taal die mensen, die oaveral vandan kwamen, ok praoten ze konden het allemaol verstaon. Ze begreppen inens waor het in het leaven um geet en lieten zich döpen um bi-j Jezus te heuren. As wi-j in onze eigen taal praoten verstaon w-ij mekaar vaak nog beater en hebben wi-j meer begrip, vuulen ons meer bi-j elkaar heuren. Daorum: kom naor de Pinksterviering in onze eigen taal, het kerkkoor zal ok de liederen in ons dialect goan zingen. Feestcomité 200 jaar r.-k. kerk

Hemelvaartsdag, 30 mei Net als vorige jaren zal ook dit jaar weer een fietstocht met aansluitend een kerkdienst georganiseerd worden.

Aan alle Medeparochianen en Genodigden Dit jaar herdenken wij het feit dat we in Gendringen ons Rooms-katholieke geloof 200 jaar openlijk mogen vieren. Om die reden wordt er zondag 16 juni om 10.00 uur in de H. Martinuskerk te Gendringen een viering gehouden waarbij kardinaal Eijk aanwezig zal zijn. Na de viering zal er een vendelhulde worden gebracht door schutterij W.W.M met medewerking van het G.O.V Daarna bieden wij iedereen de gelegenheid om in ‘De Gent’ na te praten onder het genot van een drankje. Wij nodigen u hierbij van harte uit om dit samen met ons te vieren.

In augustus zijn er geen vieringen in onze geloofsgemeenschap!

Om 10.00 uur kunt u vanaf het Kerkplein in Gendringen starten. Het wordt een tocht met een lengte van circa 25 kilometer. Ongeveer halverwege is er een pauze met koffie, thee, limonade en wat lekkers. De tocht eindigt bij de Slangenburgse kerk, IJzervoordseweg 35 in Doetinchem. Na een krentenbol en een kopje koffie of thee houden we om 13.30 uur daar de kerkdienst. Tijdens deze dienst zal er een collecte worden gehouden en aan de uitgang een collecte voor de door ons gemaakte onkosten. Voor mensen die de kerkdienst graag mee willen maken, maar niet mee fietsen, is er natuurlijk de mogelijkheid om met de auto naar de Slangenburgse kerk te komen. Mocht u de tocht niet kunnen fietsen en hebt u geen eigen vervoer, dan is er de mogelijkheid om met iemand van de organisatie met de auto naar het eindpunt mee te rijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Oecumenische werkgroep Hemelvaart Gendringen. - Toos Lohschelder, tel. 0315 - 37 73 21, - Gerard Bongers, tel. 0315 - 63 18 41, - Paul Knaven, tel. 0315 - 68 41 03.

Altaar Hierbij maken we melding van een idee van Ingrid Bokkers (betrokken inwoner van Megchelen) en ondergetekende Henk Welling (beeldhouwer/letterhakker in Ulft). Samen hebben we het idee opgepakt om het altaar uit de kerk van Megchelen terug te geven aan de gemeenschap in de vorm van een bankje dat geplaatst zal worden op de begraafplaats bij de kerk. Het bovenblad van het altaar is in twee delen gezaagd, het voorste deel zal het bankje worden. Wij zijn momenteel bezig met het handmatig aanbrengen van een tekst op het zitgedeelte van het bankje. Een tekst over herinneren en ontmoeten. Van enkele overblijvende delen van het altaar worden binnenkort twee poten gemaakt. Momenteel zijn Ingrid en ik aan het werk en we willen de mensen van de parochie alvast op de hoogte brengen dat het altaar, waar vele jaren lief en leed aan is gedeeld, zal terugkeren naar Megchelen. Henk Welling

De Locatieraad H. Martinus Gendringen

28

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

29


Silvolde - Varsseveld

Vragen en mogelijkheden bij opbaringen, afscheid nemen, avondwake en uitvaarten Binnen onze geloofsgemeenschap horen we met regelmaat vragen over de mogelijkheden die er in Silvolde nog zijn als het gaat om opbaringen, afscheid nemen, avondwake en uitvaarten. De algemene gang van zaken is in ieder geval dat de familie bij het overlijden als eerste een uitvaartondernemer inschakelt. Deze heeft de regie gedurende het hele proces vanaf het overlijden tot en met de uitvaart en de nazorg en weet precies welke mogelijkheden er zijn.

Hier deden wij het toch voor! Eindelijk krijgen ze een gezicht, eindelijk mogen zij onbevreesd naar buiten treden en hoeven zij niet meer bang te zijn dat ze opgepakt en uitgezet worden. Eindelijk mag hun woon- en verblijfplaats bekend worden. De familie Stevanjan, wonend op Gravenpad 42 in Terborg, heeft op 22 maart 2019 een verblijfsstatus gekregen. U kunt zich voorstellen dat dit gezin, bestaande uit moeder Marine, vader Edic, dochter Milena en zoon Hajk, het eerst niet kon geloven. Toen zij dan toch ineens dat bericht kregen, kwam langzaam de ontspanning. Dat ging gepaard met heel veel emoties, dat zult u begrijpen. Ook ík was ontzettend geraakt door dit bericht, had er lang naar uitgekeken! Drie jaar lang - vanaf 20 maart 2016 – waren zij volledig afhankelijk van mensen om hen heen, die zorgden dat het hen niet ontbrak aan de meest noodzakelijke dingen om een redelijk normaal leven te leiden. Gelukkig zijn wij met Stichting De Strohalm steeds in staat geweest hen van alles te voorzien. Direct al bij het inrichten van hun woning is veel werk verzet door een aantal mensen. Nadat wij via de kerkelijke bladen en anderszins een oproep hadden gedaan voor een financiële bijdrage voor dit gezin, werden wij keer op keer verrast door de vele giften die wij mochten ontvangen. Tot op het laatst is ons, soms zomaar in een envelop, zonder afzender, geld toegestopt. Naast de vele particulieren

Rivier van ons leven - Onze levensweg Ons leven kunnen we goed vergelijken met een rivier, een stroom. Die rivier kan goed, rustig en kalm stromen; dan vormen de golven rimpelingen in het zacht ruisende water. Maar dan kan er plotseling wind of storm opsteken en dan wordt dat rustige water wild en onberekenbaar. Ons leven kent ook van die momenten, waarin je rustig dobbert op dat water en alles goed lijkt. Maar er zijn ook momenten dat je veel moeite hebt om stroomopwaarts te komen. Je denkt dan wel eens: lieve Heer, bewaar me voor de dagen waarop het stormt en regent in mijn hart en niets schijnt te lukken. Op die dagen denk je dan dat je maar zonder doel ronddrijft en je hebt angst om af te drijven of ten onder te gaan. Laat je in die momenten toch maar meedrijven en blijf vertrouwen houden. Pak op zo’n tocht al het goede mee en met al die goede bagage blijf je drijven en ga je beslist niet ten onder. Neen, dat alles versterkt juist je drijfkracht en als het genoeg is, zul je merken dat je niet meer ronddrijft, maar zelf mee kunt sturen. Mocht je anderen tegen komen die nog drijven, geef hun dan met liefde wat van jouw goede bagage mee. Zo wordt onze levensweg vanzelf duidelijk. Ooit zullen we allemaal de ‘stuurman’ als trouwe metgezel ontmoeten. Hij vergezelt ons en geeft moed. Wees er blij mee dat je samen met Hem mag drijven. Hij zal je zeggen hoe je moet sturen. Je komt dan vast en zeker behouden aan en je weet zonder twijfel dat je er bent. Je zult de trouwe metgezel van je vaart over de levensrivier direct herkennen. Hij zal blij zijn over je behouden vaart en aankomst in de veilige haven. Anny Raben

30

hebben ook de christelijke kerken ons vaak én royaal gesteund. Dat wij in staat geweest zijn gedurende drie jaar dit gezin een thuisgevoel te geven, daar mogen wij als gemeenschap best trots op zijn. Omdat vele donaties anoniem waren, is het voor ons helaas onmogelijk al deze mensen persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij onder andere via de Vreugdebode ook al deze anonieme gevers bedanken. Dankzij u allen konden en mochten wij ‘gastvrij zijn voor de vreemdeling’ en dat toch is een christelijke opdracht. Nu gaan zij hier in de regio hun eigen leven weer oppakken en ik kan u verzekeren: ze staan te popelen om aan de slag te gaan. U willen wij hartelijk bedanken voor uw bijdragen! Hen wensen wij veel succes in hun verdere leven. Namens Stichting De Strohalm, Jozef Oostveen

Pinksterviering 9 juni 10.00 uur

‘In de goede Geest elkaar verstaan’

Pinksteren toen Jezus’ leerlingen zijn in angst en onzekerheid bijeengekropen. Tot de hemel opengaat en ze bij elkaar een vlam boven hun hoofden zien. Ze krijgen de moed om de deuren open te gooien en de joden, verzameld ook vanuit verre streken en landen, horen Petrus spreken. Ze spreken allemaal verschillende talen. Maar ze verstaan het allemaal! Ze luisteren stomverbaasd. Pinksteren nu Wij zijn allemaal in onze eigen schulp gekropen, binnen onze eigen grenzen, onze eigen dingen. Het wordt tijd dat we de deuren opengooien en onze oren openzetten. Want als we die open hebben, gaan we elkaar pas echt verstaan. En dan hebben we allemaal ons eigen pinksterwonder. Ieder van ons heeft zijn eigen pinksterverhaal waar je vol van bent, dat eruit moet. Bijvoorbeeld in Taizé. Mensen horen daar iedere morgen in hun eigen taal de ochtendmeditatie, uitgesproken door broeder Rob. Hoe kan dat? Een wonder? Een wonder van samenwerking, van samenzijn! Van iedere taal zit een groepje mensen bij elkaar, één van elk groepje vertaalt simultaan de woorden van broeder Rob. En iedereen, waar ook vandaan - Polen, Litouwen, Rusland, Roemenië, Spanje, Italië verstaat het. En hoe simpel werkt het! Door een samenwerking vanuit een Goede Geest. En dát is het thema van onze pinksterviering: ‘In de goede Geest elkaar verstaan.’ Wereldwijd. U bent van harte uitgenodigd Eerste Pinksterdag om 10.00 uur.

Welke mogelijkheden zijn er in het Mauritiuskerkgebouw in Silvolde? Bij het overlijden van mensen kunnen de familieleden of nabestaanden gebruik blijven maken van het Mauritiuskerkgebouw. Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende mogelijkheden: • Opbaringen en/of afscheid nemen in het Mauritiuskerkgebouw Sinds augustus 2018 is de voormalige Mauritiuskerk in Silvolde eigendom van Coöperatie Mauritius. Er kunnen nog steeds opbaringen plaatsvinden in Het Anker. Hiervoor heeft de coöperatie twee 24-uurskamers beschikbaar. Ook is het mogelijk om een afscheidsbijeenkomst te (laten) organiseren, in de hal of in de Ahsmannzaal. Vrijwilligers van de coöperatie zijn hierbij de contactpersoon voor de uitvaartondernemer. Dus iedereen kan hiervan gebruik maken, ongeacht of men kiest voor een kerkelijke of niet-kerkelijke uitvaart, waarover hierna meer uitleg. • Kerkelijke uitvaart en/of avondwake in het Mauritiuskerkgebouw door vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Sinds 2018 kunnen uitvaarten en/of avondwake in de ‘kerk’-zaal van het Mauritiusgebouw worden gehouden door een van de ervaren vrijwilligers van het uitvaartteam van onze geloofsgemeenschap. Deze zijn hiervoor speciaal opgeleid en gaan voor in de uitvaartdienst en bij de avondwake. We noemen dit een kerkelijke uitvaart. Een avondwake in het Mauritiusgebouw kan overigens ook plaatsvinden voorafgaand aan een dienst in het crematorium. • Niet-kerkelijke uitvaart in het Mauritiusgebouw In het Mauritiuskerkgebouw kunnen ook niet-kerkelijke uitvaarten plaatsvinden. De uitvaartondernemer kiest dan samen met de familieleden of nabestaanden de invulling hiervan. Hiervoor zijn gespecialiseerde uitvaartsprekers aan te vragen, zodat in het Mauritiusgebouw ook een compleet afscheid mogelijk is voor degenen, die niet verbonden zijn aan de geloofsgemeenschap. Hoe gaat de aanmelding? Bij de wensen dient de familie in overleg met de uitvaartondernemer een onderscheid te maken tussen: a. Aanmelding voor een opbaring en/of afscheidsbijeenkomst in het Mauritiuskerkgebouw Hierbij neemt de uitvaartondernemer het initiatief. Deze neemt contact op met de Coördinator Uitvaart van Coöperatie Mauritius en bespreekt de mogelijkheden voor de opbaring en eventuele afscheidsbijeenkomst. Tot de mogelijkheden behoren: • De opbaring in één van de 24-uurskamers gedurende één tot enkele dagen. • Een afscheidsbijeenkomst, waarbij datum en tijd, aantal verwachte personen, koffie /thee e.d. door de uitvaartondernemer met de coöperatie wordt besproken. b. Aanmelden van een kerkelijke uitvaart in het Mauritiusgebouw met een voorganger van het vrijwilligersteam van de geloofsgemeenschap Indien hiertoe wordt besloten, neemt de uitvaartondernemer contact op met de weekwacht van de Parochie Maria Laetitia. De weekwacht wordt bemenst door leden en enkele vrijwilligers. De uitvaartondernemer geeft de wensen van de familie door aan de weekwacht. • De weekwacht neemt alle gegevens op, zoals naam en adresgegevens van de overledene, contactadres nabestaande, wanneer de uitvaart met de datum en de tijd en of er een avondwake moet plaatsvinden. VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

• De uitvaartondernemer informeert bij de koster, Francis Terhorst, naar de beschikbaarheid van de ‘kerk’-zaal, de vrijwilligers en legt deze vast. • Over de beschikbaarheid van de zaal neemt de koster contact op met de contactpersoon van Coöperatie Mauritius en legt deze vast. • De koster regelt vervolgens alle verdere lokale zaken: ‘overluiden’, koor, voorgangers, versiering enz. • De voorganger legt contact met de nabestaanden om de uitvaart en/of avondwake verder voor te bereiden. • De voorganger treft de voorbereidingen voor de uitvaartdienst/ avondwake. c. Aanmelding niet-kerkelijke uitvaart De uitvaartondernemer overlegt met de Coördinator Uitvaart van Coöperatie Mauritius of de ‘kerk’-zaal beschikbaar is. Alle details worden tussen de uitvaartondernemer en Coöperatie Mauritius geregeld. d. Aanmelding voor een afscheidsdienst op een andere plaats Een andere mogelijkheid is een afscheidsdienst die niet plaatsvindt in het Mauritiusgebouw. De uitvaartondernemer regelt dan in overleg met de familieleden of nabestaanden een andere locatie. • Indien er een voorganger van het uitvaartteam gewenst is, neemt hij contact op met de koster. • De koster neemt contact op met de voorganger en geeft de gegevens door. • De voorganger neemt contact op met de nabestaanden om de afscheidsdienst op een andere plaats voor te bereiden. Hoe gaat de facturering? • De activiteiten onder a: Deze worden door Coöperatie Mauritius aan de uitvaartondernemer gefactureerd. • De activiteiten onder b: Uitvaarten en/of avondwakes in het Mauritiusgebouw door vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Mauritius worden door de penningmeester van de geloofsgemeenschap aan de uitvaartondernemer gefactureerd. • De activiteiten onder c: Facturering van het gebruik van de ‘kerk’-zaal door Coöperatie Mauritius aan de uitvaartondernemer. • De activiteiten onder d: Indien hiervoor een voorganger van het uitvaartteam wordt ingezet, worden deze ook door de penningmeester van de geloofsgemeenschap aan de uitvaartondernemer gefactureerd. Zijn er nog veranderingen met betrekking tot het begraven? De begraafplaats is nog steeds eigendom van de Parochie Maria Laetitia. Indien de uitvaartondernemer op basis van de wensen van de familie aangeeft dat de overledene graag wil worden begraven, geldt het volgende: • De begrafenisondernemer neemt contact op met Theo van de Kemp voor een afspraak op het kerkhof. • De uitvaartondernemer bespreekt de wensen van de familie over de plaats, het soort graf, de datum, bloemen en kransen, speciale wensen. Hij draagt zorg voor de grafdelving en is op het kerkhof aanwezig bij de begrafenis. • De facturering geschiedt door de penningmeester van de geloofsgemeenschap, Anneke Koenders. Deze baten komen ten gunste van onze geloofsgemeenschap. Hebt u vragen hierover of andere vragen, neem dan contact op met Anneke Koenders. Telefoonnummers: • Weekwacht Maria Laetitiaparochie: 0315 - 82 03 99 • Koster geloofsgemeenschap: Francis Terhorst: 06 - 27 32 18 54 • Coördinator Uitvaart Coöperatie Mauritius: 06 - 57 52 14 76 • Contactpersoon begraafplaats geloofsgemeenschap: Theo v.d. Kemp: 0315 - 32 55 00 • Penningmeester geloofsgemeenschap: Anneke Koenders 0315 - 32 71 97 31


Silvolde - Varsseveld

Terborg

Opbrengst Vastenactie Inmiddels zijn de Veertigdagentijd en Pasen verleden tijd. Als werkgroep MOV hebben wij ons tijdens de Veertigdagentijd ingezet voor een project in Masissi in Congo, Afrika. Wij hebben hier een project gesteund om het waterbeheer en de kennis over hygiëne te verbeteren. 70 procent van de huishoudens heeft daar geen toilet. Velen doen hun behoeften buiten, waardoor veel mensen overlijden aan cholera en diarree. Vooral kinderen onder de vijf jaar overlijden door besmet water. Wij hebben samen in Silvolde, net als in voorgaande jaren, er ook dit jaar weer onze schouders onder gezet. De omstandigheden waren anders dan in voorgaande jaren. Nu de kerk voor erediensten gesloten is, treffen wij elkaar niet regelmatig. De organisatie verloopt moeilijker. Maar toch: het resultaat, daar kunnen we trots op zijn. De opbrengst is momenteel € 3.016,00. Dit is inclusief de opbrengst van basisschool De Plakkenberg. De jeugd heeft zich weer prima ingezet met tot nu toe een bijdrage van € 250,00. Deze activiteiten verdienen een pluim. Hulde hiervoor! Wij willen alle mensen heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De 27.000 inwoners in Masissi zullen Silvolde heel dankbaar zijn voor deze financiële steun. Een speciaal woord van dank aan al onze vrijwillige collectanten, ruim veertig in getal. Dank voor jullie hulp en inzet. Zonder jullie hulp waren wij beslist niet tot zo’n mooi resultaat gekomen. Wij hebben laten zien dat alle mensen de moeite waard zijn, ook al leven zij ver weg van ons. Werkgroep MOV Vastenactie, Thea Rijkse, Annie Raben, Gert Heuvels

Overleden 20 maart Rikie Tangelder-Pothoff, 77 jaar. 24 maart Greet Mulders-ten Have, 80 jaar. 2 april Ali Schwartz-Jacob, 92 jaar. 2 april Gerda Peters-Fierkens, 79 jaar. Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Geeft voor je geloofsgemeenschap, geef om je geloofsgemeenschap Gulle gevers en wijkcontactpersonen, bedankt namens de geloofsgemeenschap van Terborg!

Actie Kerkbalans De toezeggingen en de al ontvangen bijdragen geven een mooi resultaat aan van ruim € 6.000. Een mooi bedrag waarmee we de geplande activiteiten kunnen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Heel veel dank voor uw bijdrage voor 2019. Tevens veel dank aan de bezorgers van de Vreugdebode voor hun medewerking. Locatieraad Laurentiusgemeenschap Varsseveld.

U kunt ons helpen de ouderen te helpen Elke 2de zondag van de maand is er een katholieke kerkdienst in Den Es in Varsseveld. Daar komen bewoners van Den Es en van de Bettekamp en soms ook uit de dorpen. Pastor Guus van de Munckhof gaat dan voor en Henk Bulsink is de lector. Marijke Koster is de organiste en we zingen met z’n allen. Een aantal personen komen zelfstandig; een groter aantal moet worden opgehaald en na het koffiedrinken weer “naar huis” worden gebracht. Ook schenken we koffie/thee en ruimen de boel samen op. Van Den Es krijgen we dan een kop soep aangeboden. Om dit te kunnen blijven doen vragen we uw medewerking. Kunt u elke tweede zondagmorgen van de maand ons daarbij helpen of zegt u ik kan een aantal keren komen, laat het mij weten. Wilt u meer informatie, bel of mail me of kom aan voor een uitleg.

Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 Westendorp 0315 - 29 81 15 henkengerard@hetnet.nl

Dit jaar is in februari de Actie Kerkbalans gehouden. Dit is de jaarlijkse grote collecte van de gezamenlijke kerken om de activiteiten in hun geloofsgemeenschappen van financieel draagvlak te voorzien. Het landelijke thema was dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Dit vonden we voor ons te afstandelijk en hebben er van gemaakt: ‘Geeft voor je geloofsgemeenschap, geef om je geloofsgemeenschap’. Na de nodige voorbereidingen door enkele leden van de werkgroep Nieuw Begin gingen dit jaar de 45 wijkcontactpersonen met dit thema in Terborg op pad. Op dinsdagavond 5 februari haalden ze op het secretariaat in het Jorishuis de deelname-enveloppen en Vreugdebodes voor hun wijk op om ze die week in hun wijk te bezorgen. Op dinsdagavond 19 februari zaten enkele leden van de werkgroep Nieuw Begin in het secretariaat klaar om de enveloppen die de wijkcontactpersonen in hun wijken hadden opgehaald in ontvangst te nemen. Onder het genot van een kop koffie werden de bijzonderheden doorgesproken en net als in voorgaande jaren was pastor Morsink aanwezig met heerlijke oliebollen. Dit doet hij al jaren met veel plezier en we zijn hem er zeer erkentelijk voor. Gelukkig hebben we in Terborg een grote groep actief betrokken mensen die het contactblad bezorgen, rondgaan voor de Actie Kerkbalans en die ieder op zijn of haar eigen wijze contact houdt met de medegelovigen in hun wijk. Namens de gehele geloofsgemeenschap willen we hen van harte bedanken voor hun inzet. Op deze plek willen we ook alle gulle gevers bedanken. Zij zorgen ervoor dat het binnen onze Terborgse geloofsgemeenschap financieel mogelijk blijft om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Mocht de envelop onverhoopt niet bij u zijn opgehaald, dan kunt u die op woensdagochtenden afgeven bij ons secretariaat in het Jorishuis, of daar in de brievenbus doen. De komende tijd wordt de balans opgemaakt en in een volgende Vreugdebode zullen we u daarover berichten. Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze en Henk Steentjes

Graag tot ziens !

Mensen van de weg Geloven is op weg gaan. In de Bijbel vinden we verhalen over mensen die in geloof hun weg gingen, zoals Abraham. Reisverhalen in de Bijbel zijn vaak geloofsverhalen. Geloven blijkt te zijn: Gods stem horen en vertrouwen, alles loslaten en het onbekende tegemoet gaan. Gelovigen zijn dus geen mensen van het gebouw of van het boek. Geloven gaat over bewegen, een richting gaan, veranderen, onderweg zijn, verdwalen, de weg terugvinden. En op weg gaan leidt tot ontmoeten, elkaar tegenkomen, met elkaar praten, elkaar bemoedigen in het geloof. Daarvoor organiseren we onze Ontmoetingsbijeenkomsten… de naam zegt het al: elkaar ontmoeten. Dat we na afloop samen koffiedrinken, is net zo belangrijk als de bijeenkomst zelf. We praten met elkaar, luisteren, bemoedigen. We vinden gelijkgestemden. Ook op de ochtend van Palmzondag ontmoeten we elkaar, in het Jorishuis. Het is een stralende dag, maar de wind is ijzig koud. Gelukkig staat de verwarming aan en dringt de geur van versgezette koffie al tot iedereen door. We luisteren naar het verhaal van Jezus, die ook op weg was, op weg in de Goede Week, op weg naar Pasen. Iedereen ontvangt een palmtakje. Er is deze ochtend een nieuw gezicht: een jongeman uit Afghanistan die nog niet zo goed Nederlands spreekt. Na afloop geeft hij aan dat hij die zondagochtend op zoek was naar een kerk waar een eucharistieviering werd gehouden, maar dat hij onze bijeenkomst ook heel fijn vond. We hebben gezellig samen koffie gedronken en hij heeft van het heerlijke paasbrood gesmikkeld. Ook aanwezig was het vluchtelingengezin dat recent te horen heeft gekregen dat ze de Nederlandse nationaliteit krijgen en een verblijfsvergunning een kwestie van tijd is. We hebben met zijn allen ‘lang zal ze leven gezonden’. Ook dit zijn mensen die op weg zijn, op weg in geloof. In geloof, hoop, en liefde. Op weg naar een beter leven. De woorden die deze ochtend werden gesproken, kregen daardoor opeens betekenis. Hartverwarmend. De volgende ontmoetingsbijeenkomst is op 26 mei om half elf in het Jorishuis. Komt u ook? U bent van harte welkom!

Eerste Heilige Communie Tess van Dam Juule Boesveld

Verjaardagen

De heer J. Cornelissen 80 jaar De heer Th. Zweers 80 jaar De heer H. Harmsen 86 jaar Mevrouw B. Keurntjes-Keurntjes 88 jaar Mevrouw J. Wijkamp-Hetterscheidt 87 jaar De heer L. Zenhorst 85 jaar De heer G. Kobessen 86 jaar Mevrouw M. Entius-Kleuskens 85 jaar Mevrouw J. van Aken-Arentsen 87 jaar Mevrouw G. Keurentjes-Centen 87 jaar Mevrouw M. Beijer-Kolk 92 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden Mevrouw J. Geven-Beijer Mevrouw Th. Meurkes-Smeenk Mevrouw L. Oorsprong-Kemperman De heer G. Niesink 32

VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019

89 jaar 92 jaar 96 jaar 64 jaar 33


Deelnem

en

Pelgrims die korte afstanden kunnen lo zelfstandig pen of di e korte af behulp va standen m n onderste et uning kunn een norm en lopen aal tempo in ku nn aan deze en deelne reis. Alle de men elnemer s met gerin die dienen ge onders te uning een op- en af tr ap te kunnen lopen en stappen in in te kunn een vervoe en rmiddel.

Bij de reis inbegrepe 6-daagse inspiratiereis naar Rome n

• Retour vlu cht Amster dam – Ro Fiumucino me met Alitali a inclusief luchthaven belasting, veiligheidst en één stuk oeslagen ruimbagage per persoo • Vervoer van en na n. ar de luchthaven Nederland. vanuit • Transfe r van de lu chthaven accommod naar de Prijs reisn atie in Ro ummer R me v.v. • V ijf nachten Pelgrim O1904 verblijf in een driesterre Toeslag ee € 875,00 naccomm nper soon odatie op skamer € een tweepe basis van 150,00 rsoonskam er en halfp (ontbijt en Zelf betale ension di ne r) . n of regelen • Entreege • Reis en lden Vatic annulerings aans Mus ve rz ca ek ea tacombe • Vervoer ering. en de van jouw woonplaa • Openbaa opstapplaa ts naar de r vervoerk ts in Neder aa rt vo land v.v. or het gehe verblijf in • Lunches, Rome le consumpt ies en over • Neder la uitgaven va ige ndse cultu n persoonl ur historische ijke aard. reisleiding • Mogelijk en pastor e toeslagen ale begele (indien wijz gedurend iding de vervoe igingen in e de gehe rskosten le reis. • To of eristenbe (nieuwe) ve rs ch ul la di sting en bi heffingen gde – jd rage zoals bran Calamiteite slagen – da dstoftoenfonds. ar toe aanl VNB eiding geve VNB zich n, behoud het recht vo t Pater van or deze do rekenen aa den Elsens or te ben de pelgr traat 10 5213 CD im). • Uitgebre ’s-Her toge ide inform nbosch Postbus 27 at ie ov er boekingsvo en de 3 orwaarden 5201 AG die van to ’s-Her toge zijn op de epassing ze reis vin nbosch Te le d fo je op onze on (073) • Voor vl 681 81 11 website. iegreizen E-mail die worde in fo door een n @ vn ui tgevoerd b.nl lijndienst ge Website lden afwijk www.vnb annulerings ende .nl voorwaard en . De annule ringskosten ku nt u opvrag VNB en bij

Ga jij mee in de voetsporen van de eerste christenen? Van 19 tot en met 24 oktober 2019

De samenwerkende parochie St. Paulus en St. Ludger organiseren een 6-daagse inspiratiereis naar Rome. Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige plaatsen. Rome is één van de oudste bedevaartplaatsen ter wereld. Een bijzonder reisaanbod voor ieder die altijd al eens naar Rome had willen gaan, maar ook voor mensen die uitzien naar een hernieuwde kennismaking met de Eeuwige Stad. We gaan in de voetsporen van de HH. Petrus en Paulus en we bezoeken meerdere religieuze en culturele hoogtepunten in Rome. Rome het hart van de wereldkerk.

Deelnemen

Bij de reis inbegrepen

Pelgrims die korte afstanden zelfstandig kunnen lopen of die korte afstanden met behulp van ondersteuning kunnen lopen in een normaal tempo kunnen deelnemen aan deze reis. Alle deelnemers die dienen met geringe ondersteuning een trap op- en af te kunnen lopen en in te kunnen stappen in een vervoermiddel.

• Retourvlucht Amsterdam – Rome Fiumucino met Alitalia inclusief luchthavenbelasting, veiligheidstoeslagen en één stuk ruimbagage per persoon. • Vervoer van en naar de luchthaven vanuit Nederland. • Transfer van de luchthaven naar de accommodatie in Rome v.v. • Vijf nachten verblijf in een driesterrenaccommodatie op basis van een tweepersoonskamer en halfpension (ontbijt en diner). • Entreegelden Vaticaans Musea en de catacombe • Openbaar vervoerkaart voor het gehele verblijf in Rome • Nederlandse cultuurhistorische reisleiding en pastorale begeleiding gedurende de gehele reis. • Toeristenbelasting en bijdrage Calamiteitenfonds. VNB Pater van den Elsenstraat 10 5213 CD ’s-Hertogenbosch Postbus 273 5201 AG ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 81 11 E-mail info@vnb.nl Website www.vnb.nl

Prijs reisnummer RO1904 Pelgrim € 875,00 Toeslag eenpersoonskamer € 150,00

Zelf betalen of regelen • Reis en annuleringsverzekering. • Vervoer van jouw woonplaats naar de opstapplaats in Nederland v.v. • Lunches, consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard. • Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrim). • Uitgebreide informatie over en de boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze reis vind je op onze website. • Voor vliegreizen die worden uitgevoerd door een lijndienst gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten kunt u opvragen bij VNB

6-DAAGS 19 24 oktob er 2019 inspiratier E eis naar R OME Ga jij mee in de voe tspo tot en met

ren van d

e eer ste c

reizen me

t vnb is b

etekenisvo

?

l ontmoete

n

Een bezoek aan de Sint-Pieter mag natuurlijk niet ontbreken en we gaan op audiëntie bij Paus Franciscus. Samen pelgrimeren, met de parochie op bedevaart gaan, brengt mensen samen en kan de onderlinge verbanden verstreken. Door betekenisvolle ontmoetingen is er ruimte voor persoonlijke levens- en geloofsvragen. Deze reis wordt begeleid door pastor Ronald den Hartog en diaken Cor Peters. met 24 oktober 2019 19 tot enbij Meer informatie en aanmelden diaken Cor Peters, 06-51 03 65 79.

6-DAAGSE inspiratiereis naar ROME Ga jij mee in de voetsporen van de eerste christenen?

Ga mee met parochies St. Paulus en St. Ludger In de voetsporen van de eerste christenen. Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige plaatsen. Wij gaan in de voetsporen van de H. Petrus en H. Paulus en we bezoeken meerdere religieuze en culturen hoogtepunten in Rome. We nodigen je uit om, met mensen uit de Parochies St. Paulus en St. Ludger en andere belangstellenden, deze inspirerende reis mee te maken. Pastor Ronald den Hartog, pastorale begeleiding Diaken Cor Peters, reisleiding

Meer informatie?

Wat kun je verwachten? de reis we ons imponeren ontmoeten Uiteraard ontdekken we de toeristische reizen metTijdens vnb is laten betekenisvol door de vier hoofdbasilieken en bezoeken highlights zoals de Spaanse Trappen, de

Wij helpen je graag verder, neem contact op met Pastor R. den Hartog T 06 57 33 03 30 Diaken C. Peters T 06 51 03 65 79 VNB T (073) 681 81 11 E info@vnb.nl W www.vnb.nl

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op www.vnb.nl

34

hristenen

we kerken die ons inspireren en meer vertellen over onze Christelijke wortels. We ervaren de bijzondere Friezenkerk en mogen er samen met andere Nederlanders de eucharistie vieren. Wandelend door Rome beleven we een groot deel van de rijke geschiedenis van de stad en van ons geloof. We wandelen langs het Forum Romanum, het Colosseum en bezoeken de oudste kerk van Rome: de San Clemente. Ook zien we paus Franciscus bij de audiëntie op het Sint-Pietersplein en bezoeken we de Vaticaanse Musea met de Sixtijnse Kapel.

Trevi Fontein en een van de mooiste pleinen van Europa: het Piazza Navona. We sluiten de reis af met een indrukwekkend bezoek aan de catacombe, de eerste christelijke graven buiten de stad. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen, te winkelen, een terrasje te pakken en samen de sfeer te proeven.

Ontdek de Eeuwige stad! VREUGDEBODE 3 JUNI - JULI 2019


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor AriĂŤnsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

VREUGDEBODE 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.