Vreugdebode

Page 1

REUGDE REUGDEBODE JAARGANG 3, NUMMER 5

Kerken gaan dicht, het geloven gaat door Pagina 4

Caritaswerkgroep Gaanderen, een inspirerende stuwende kracht!

ngt ls Mannenkoor zi Maas en Waa(p ag. 13)

Gertrud Karafiat in beeld (pag. 24)

Gambia blij m et ond (pag. 26) ersteuning Foto: Ton Harbers SEPTEMBER - OKTOBER 2019


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen

Inhoud

Belangrijk om te weten

Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89 RABO 0374 6064 39

Parochie Maria Laetitia: Interview: Aandacht, medeleven, een steuntje in de rug Parochiefeest PML en afscheid van Mia Tankink Op zondag 8 december Viering Kindertijd in Gaanderen Pastorale column: groeien in leven en geloven Parochie-icoon in wording Van de bestuurstafel: start nieuwe seizoen ‘Torentje, torentje bussekruit’ door Jan Bekker Maas en Waals Mannenkoor zingt in Paskerk Mooie resultaten Vastenactie 2019 Impulz: Met spoed vrijwilligers gezocht Parochie Maria Laetitia: Doordeweekse vieringen van 4 september tot en met 20 oktober 2019 Weekendvieringen van 6 september tot en met 7 oktober 2019 Doopoverzicht najaar 2019 PCI: hulp nodig? Breedenbroek - Dinxperlo: Wat kan een locatieraad/bestuur zonder vrijwilligers? Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Wat kan het leven mooi zijn Kermiscollecte voor SchuldHulpMaatje Doetinchem: Hoog tijd dat Gertrud een plek in de Vreugdebode krijgt Nieuw werkjaar in Paskerk Etten: Gambia blij met ondersteuning Etten Kermisviering op zaterdag 21 september Gaanderen: Kerk in vakantietijd Kermis in Gaanderen Gendringen - Megchelen - Netterden: Marcel Smits: terug van weggeweest Terborg: Kruiswegstaties verloot onder vrijwilligers Silvolde - Varsseveld: Allerzielenviering in Silvolde en Varsseveld Oecumenische Vredesdienst op zondag 15 september Parochie Maria Laetitia: Aandachtige zorg op weg naar het levenseinde

Pastoraal team Hans Pauw, pastoor telefoon: 06 - 30 16 29 27 e-mail: h.pauw@mlparochie.nl Berrie Daalhuizen, pastoraal werker telefoon: 024 - 34 30 389 e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl Jan van Heugten, diaken telefoon: 06 - 45 15 59 29 e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl Cor Peters, diaken telefoon: 06 - 51 03 65 79 e-mail: c.peters@mlparochie.nl Marcel Smits, priester telefoon: 0315 - 34 60 20 e-mail: m.smits@mlparochie.nl Mia Tankink, pastoraal werker telefoon: 06 - 12 38 75 27 e-mail: m.tankink@mlparochie.nl Onbezoldigde diaken Jos Brugman, diaken telefoon: 0315 - 32 73 81 e-mail: j.brugman48@gmail.com Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie Parochiebestuur Anja Dijcker, secretaris telefoon: 0314 - 33 55 47 e-mail: bestuur@mlparochie.nl Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: www.maria-laetitia.nl Like ook ons facebook facebook.com/parochiemarialaetitia Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Kantoor en bezoekadres: Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft telefoon: 0315 - 34 20 44 e-mail: secretariaat@mlparochie.nl Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50 Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melden van overlijden.

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88 RABO 0310 4000 23 Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17 RABO 0313 9044 56 Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62 RABO 0132 7006 62 Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67 RABO 0326 6138 54.

Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.

2

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans Secretariaat: maandag van 13.30 - 15.30 uur (ingang aan de Staringstraat).

tel. 0315 - 32 32 23

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof. NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68 INGB 0005 6006 43 - Petrus en Paulus NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder Secretariaat: tel. 0315 - 34 20 44 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57 RABO 0153 1012 10 Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68 INGB 0000 2908 63 - kerkbijdrage.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

Colofon

Hoofdredacteur : Eindredactie : Eindcontrole : Advertenties : Fotografie : Vormgeving : Druk : Oplage : Verspreiding :

4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

diaken Cor Peters Jos Hillebrand en Frans van Vliet Ben Kothuis Gerard Bomers Ton Harbers John Spekschoor Senefelder/Misset 13800 exemplaren 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, na lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2019 kunt u vóór 22 september 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast). De uitgave van de Vreugdebode 6 - 2019 verschijnt op 11 oktober 2019 en is voor de periode van 18 oktober tot en met 12 december 2019. Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen. VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Locatiecorrespondenten

Diaconie Cor Peters: c.peters@mlparochie.nl Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature: redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers: g.bomers@planet.nl Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling: joopcae@gmail.com Etten rk.etten@mlparochie.nl Gaanderen Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden Ton Steentjes: tsteentjes@telfort.nl Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker:info@bakkereventsupport.nl

3


Parochie Maria Laetitia Aandacht, medeleven, een steuntje in de rug De Caritaswerkgroep in Gaanderen is de inspirerende stuwende kracht in de geloofsgemeenschap van Gaanderen rond de lokale pastorale nabijheid. In goede samenwerking met de locatieraad en pastoraatgroep zorgen de leden van de Caritaswerkgroep voor bezoek van ouderen thuis, ontmoetingsbijeenkomsten en maaltijden voor mensen die doorgaans alleen aan tafel zitten. Omzien naar mensen die het financieel moeilijk hebben is een ander belangrijk thema. De mensen gaan aan de slag, mede geïnspireerd door een bekend Taizélied: Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est: Waar zorg en liefde zijn, daar is God. De PCI-werkgroep HH. AugustinusMartinus bestaat uit: Ria Aarntzen, Maria Gerritsen, Leny Helming, Liesbeth Streppel, Riekie Thuis, Wilmien Tuenter, Diny van Valkengoed en Lidwien Vollenberg.

De eerste twee jaargangen van de Vreugdebode was het hoofdartikel een uitwerking van het thema ‘Kerk in de samenleving’ in alle veertien edities een voorbeeld van de wijze waarop de kerk in de wereld buiten het kerkgebouw, de samenleving, zichtbaar probeert te zijn. Intussen gaan steeds meer kerkgebouwen dicht. Maar de, soms kleine geloofsgemeenschappen rondom die kerken, hoe gaat het daar nu mee? Dat vraagt de redactie van de Vreugdebode zich af. Ze denkt en vertrouwt erop dat daar onder het motto ‘Kerken gaan dicht, het geloven gaat door’ in enkele afleveringen een concreet beeld van gegeven kan worden onder andere door ter plaatse mensen daarover aan het woord te laten. 4

goed verzorgd zijn. Dat is mede mogelijk door een grote groep betrokken actieve vrijwilligers. „Het is als een grote vriendengroep”, meent Joop. „De bouwkundige werkzaamheden in kerk en pastorie zijn mede mogelijk geworden door vakkundige inzet van onze vrijwilligers.” Het laatste project is de bouw van een ruimte voor het opbaren van een overledene achter in de kerk. Hoewel die nog niet helemaal af is, kon er onlangs toch al een opbaring plaatsvinden. Dit blijkt een goede aanvulling te zijn voor kerk en gemeenschap.

Samengaan van twee geloofsgemeenschappen Samen met Joop Helmink (locatieraad) en Riek Wolsink (pastoraatgroep) en de leden van de PCI-werkgroep zit ik rond de tafel in de pastorie van Gaanderen. Leny en Liesbeth zijn vanmiddag verhinderd. De pastorie is steeds meer het centrum geworden van de geloofsgemeenschappen HH. Augustinus en Martinus. Naast het secretariaat is er de ruimte waar de werkgroep ontmoetingsbijeenkomsten organiseert. Door een mooi opgeknapte keuken en alle benodigde apparatuur werd het mogelijk om maaltijden te verzorgen voor mensen uit het dorp. Ons gesprek begint met een terugblik op het samengaan van de beide geloofsgemeenschappen. In 2011 kwam het besluit van bestuur en pastorale team van de toenmalige Maria en Laurentiusparochie dat er een kerk moest sluiten in Gaanderen. Op 5 oktober werd duidelijk dat het de H.-Augustinuskerk was. Het had een grote impact en de sluiting heeft veel mensen in die geloofsgemeenschap geraakt. Begin 2012 werd dat besluit heroverwogen en ontstond er hoop dat de Augustinuskerk behouden kon blijven, maar helaas, in het voorjaar van 2013 werd definitief besloten dat toch de Augustinuskerk aan de eredienst zou worden onttrokken. Een onrustige en lastige tijd. De Augustinusgemeenschap voelde zich een beetje overruled door de Martinusgemeenschap, zijn geluiden die in het dorp werden gehoord. Begrijpelijk omdat velen de bouw van de kerk in 1952 hadden meegemaakt en op de een of andere manier daarbij geholpen hebben. „Er was veel overleg tussen de beide locatieraden”, vertelt Joop, „en we hebben

vanuit de Martinusgemeenschap steeds geprobeerd samen op te trekken. De emotie begrijpen we natuurlijk. Heel belangrijk is dat we nu de namen van beide geloofsgemeenschappen in één adem gebruiken. In de Martinuskerk staan nogal wat herinneringen aan de Augustinuskerk, zoals het orgel, het altaar en enkele beelden.” Anderen vullen aan dat ook vrijwilligers een plek gevonden hebben in de gemeenschap, onder wie koorleden, lector en collectanten. Mensen moesten een drempel over en men constateert dat nu, na enkele jaren, het sentiment slijt. Je moet thuis raken bij elkaar. „Daar helpen de projecten van PCI wel bij”, zo klinkt er. „We hebben mensen van de geloofsgemeenschap Augustinus hier in de pastorie uitgenodigd voor een maaltijd. Ze wilden graag in de kerk kijken en ze ondervonden herkenning.” „We maken vanaf het begin geen onderscheid”, vervolgt Riek. „Na een overlijden wordt er contact gezocht met nabestaanden en een condoleancekaart gestuurd naar parochianen van beide geloofsgemeenschappen.” Ook het bezoekwerk is nu samengegaan. Een probleem is wel dat de bezoekgroep vrijwilligers te kort komt om alle bezoeken af te leggen. „Dus doe nog maar een oproep voor nieuwe vrijwilligers die dat graag met ons willen doen.” Bij deze dus! Een belangrijke mijlpaal was ook de realisering van de Mariakapel op het Monicakerkhof van de voormalige Augustinusgeloofsgemeenschap. Onder leiding van de locatieraad en de pastoraatgroep wordt er krachtig gestreefd naar een volledig lokale geloofsgemeenschap. Zorgen dat de administratie en de kerkbalans op orde zijn en dat de weekendvieringen

Lokaal geloofsgemeenschap zijn Vitale geloofsgemeenschappen zijn zichtbaar in de samenleving en hebben enkele vrijwilligers die de dragers willen zijn en inspirerende voortrekkers in de opbouw van de gemeenschap. In het pastorale beleidsplan lezen we dat de lokale pastorale nabijheid door de gelovigen zelf wordt verzorgd. Zij hebben vormen van ontmoeting en gebed. Verder is het belangrijk dat een christelijke gemeenschap betrokken is op elkaar. „In Gods Naam omzien naar elkaar maakt ons, gelovigen, werkelijk tot gemeenschap. Elkaar ondersteunen bij armoede, ziekte, bij rouw en verdriet en bij vreugdevolle momenten in het leven van mensen.” Ik vraag mijn gesprekspartners wat de sterke kanten van deze geloofsgemeenschap zijn, waar zij op inzetten. Genoemd worden de inspiratievieringen die van tijd tot tijd gehouden worden. Die zijn er gekomen doordat de locatieraad en de pastoraatgroep wilden dat er ook in de zomermaanden wekelijks een viering is. Het pastorale team verzorgt om de twee weken een viering. De pastoraatgroep draagt deze nieuwe anders dan anders vieringen. „Het zijn gebedsdiensten die uitgaan van de Bijbellezingen van het betreffende weekend. Met passende teksten, liederen door een koor of andere muzikanten. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoetingen met koffie. „Steeds vragen we andere mensen om mee te werken”, gaat Ria verder, „en het lukt steeds weer om er een mooie viering van te maken, mét de nodige diepgang.” Er komen ook andere kerkgangers dan in de reguliere vieringen. Pastoor Pauw heeft in het voorjaar de groep uitgedaagd om een dauwtrappersmis te houden bij de Mariakapel. „Nou, dat hoef je hier maar één keer te zeggen en dan gaan we daarmee aan de slag”, klinkt het in koor! Na de eucharistieviering ging het op de fiets of te voet richting Ulft, waar er koffie en broodjes waren in Inloopcentrum ’t Kruispunt. Op mijn vraag wat de inspiratievieringen zo bijzonder maken, hoor ik: „Je voelt verbondenheid als een grote familie, de stilte, de woorden die klinken, de muziek.”

Omzien naar elkaar In 2015 bestond de St.-Martinuskerk honderd jaar en dit feest bracht veel geld op. De vraag rees wat daarmee te doen. Een van de pastores kwam met het idee dit te besteden aan gezinnen met jonge kinderen die het niet breed hebben. Een Sinterklaasactie werd georganiseerd en voor twaalf gezinnen met in totaal eenendertig kinderen werd een mooie surprise met daarin cadeaukaarten voor de kinderen gemaakt. Vanuit de werkgroep PCI was het Ria Aarntzen die, vanuit haar functie als vertrouwenspersoon op school, wist te achterhalen welke gezinnen wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Wilmien Tuenter was de creatieve kracht. Zij maakte de Sinterklaaskaartjes, waarin de cadeaukaarten (van de Hema en het Kruidvat) gestoken konden worden. Op deze manier konden de gezinnen het geld veilig, gevarieerd en goed besteden. Maar het geld was nog niet op, net zomin als het enthousiasme en de ideeën. Met Kerstmis werden cadeaumanden samengesteld en gebracht bij alleengaande ouderen. Voor Valentijnsdag 2016 ontstond het idee een maaltijd te houden voor mensen die vaak alleen aan tafel zitten. De eerste maaltijd was een stamppotmaaltijd. Al snel volgde een tweede maaltijd. Het bleek zo’n succes, dat ze zich realiseerden: ‘Dit houden we zo niet vol.’ Er werd contact gelegd met de vrijwilligers van buurthuis ’t Gaanderhuus. Zij namen het idee over en gingen maaltijden verzorgen waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. De werkgroep PCI ging door met het uitnodigen van mensen om naar de pastorie te komen om samen te eten. Wie niet zelfstandig kan komen, wordt door een van de echtgenoten van de dames van de werkgroep opgehaald en weer thuisgebracht. „We blijven het doen, ook omdat we er zelf zoveel energie van krijgen”, zegt Ria. Aandacht en een goed gesprek zijn zeker zo belangrijk. De acties gingen door. Daarnaast ondersteuning van het werk van de bezoekersgroep: bezoekjes en felicitaties aan ouderen en ‘Omgekeerd Bezoek’. Mensen worden niet bezocht, maar opgehaald om met een groot aantal samen een mooie dag te hebben. „Naast de financiële noodhulp die de PCI geeft, is aandacht voor de sociale nood bijzonder belangrijk”, aldus de dames van de werkgroep PCI. Ook in Gaanderen wordt de kerkbetrokkenheid minder. Toen bekend werd dat de kinderen en de schutterij het patroonsfeest Sint-Maarten niet meer in de kerk wilden vieren, nam de werkgroep PCI het initiatief zelf naar de kinderen toe te gaan om zichzelf als kerk zichtbaar te maken. Zij deelden

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

kaarsjes met daarop het verhaal van Sint Maarten uit. Er zijn mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, maar daar geen gebruik van maken, omdat het te ver weg is om op te halen. Het treffen van een vervoersregeling voor deze mensen is een volgend project. De pakketten zijn te zwaar om op de fiets mee te kunnen nemen. Dat is een auto vol. Het nieuwste project is het organiseren van de week van de ontmoeting, samen met ketenpartners, mensen met wie we samenwerking zoeken, ook buiten de kerk, zoals de buurtcoaches, scholen, ‘t Gaanderhuus, verzorgenden en bezoekers. Ariënsprijs voor diaconie De werkgroep PCI uit Gaanderen is een van de genomineerden voor de Ariënsprijs voor diaconie 2019. De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het AriënsComité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De winnaars worden op 12 oktober bekendgemaakt. Voor hen is er een geldbedrag en een kunstwerk. Stemmen voor de publieksprijs kan nog tot 10 oktober! (Meer informatie: https://www.dkci-utrecht.nl/ ariensprijs-2019/) Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een aandenken. De werkgroep droomt: „Als we een prijs winnen, gaan we die inzetten om iets rondom vervoer naar de Voedselbank te regelen.” Gaat geloven door? In het parochiebrede project Lokaal geloven treffen vrijwilligers uit bijna alle locaties elkaar en ervaren inspiratie en bemoediging, ook de mensen uit Gaanderen. Maria zegt: „Besef wel dat de behoefte om kerkelijk betrokken te zijn bijna geheel beperkt is tot onze generatie, zestigplussers die nu actief zijn. Daarna weet ik het ook niet.” Vooralsnog bespeur ik kracht en vertrouwen om door te gaan in Gaanderen en om verbonden te blijven met andere locaties in de parochie. Ria sluit af: „De nieuwe ideeën die kansen krijgen, zijn geïnspireerd op het Evangelie en de kerk-in-de-praktijk. Steun van de locatieraad en het pastorale team is belangrijk. Maar nog belangrijker zijn al die werkgroepen en vrijwilligers die elkaar enthousiasmeren en verbinding zoeken om samen de geloofsgemeenschap levend te houden.” Diaken Cor Peters Eigen foto

5


Parochiefeest Parochie Maria Laetitia en afscheid pastoraal werkster Mia Tankink Degenen die op 7 juli 2019 het mooi aangeklede kerkpad en de OLV-kerk te Doetinchem betraden kregen direct een gevoel van gezamenlijk eucharistievieren en feestelijk samenzijn. Pastoraal werker Berrie Daalhuizen richtte een speciaal woord van welkom aan de huisgenote, familie, kennissen en genodigden van Mia, maar zeker ook aan alle aanwezigen in de bomvolle kerk. Hoofdcelebrant was pastoor Hans Pauw, geassisteerd door alle leden van het pastoraal team. Teamlid Marcel Smits, die op dat moment in Rome verbleef, liet weten dat hij in gebed en gedachte bij ons was en wenste iedereen een mooie viering en een gezellig samenzijn. Het projectkoor samengesteld uit koorleden van alle locaties van de Maria Laetitia Parochie, olv de familie Simmes, zong op prachtige wijze de “Mass-mis” van J.A. Korman. In de homilie die gehouden werd door Hans Pauw én Mia Tankink refereerde de pastoor aan de 72 leerlingen uit het evangelie en legde de link dat er in onze parochie, gezien de grote belangstelling wel geen gebrek zou zijn aan belijdende parochianen! Roeping en zending stonden centraal in de woorden van Mia. Dankbaar om dicht bij de mensen te zijn. Zij heeft het altijd fijn gevonden om samen te zijn met de collegae, emeriti-collegae, voorgangers van de Protestantse Gemeenten en zovele anderen. Met de woorden: “Je voelt je een gelukkig mens als je veel kunt en mag geven en ontvangen”, zo besloot zij haar overweging, gevolgd door een welgemeend applaus. Vele kerkgangers zullen aangenaam verrast zijn geweest dat tijdens de collecte niet het aangekondigde lied werd gezongen maar op indrukwekkende wijze het “Immaculata” dat door twee solisten ten gehore werd gebracht. Ook het lievelingslied van Mia “Die mij droeg op adelaarsvleugels” mocht natuurlijk niet ontbreken. Aan het einde van de viering ontvingen uit handen van pastoor Pauw enkele vrijwilligers die jarenlang hun beste krachten gegeven hebben als aandenken het fraaie Mariabeeldje vergezeld door woorden van dank en een boeket bloemen. Ná de zegen en het parochie-lied, “De zeven Vreugden van Maria”, werden allen uitgenodigd voor de koffie, broodjes, hapje en drankje. Ook was er gelegenheid om persoonlijk afscheid van Mia te nemen. Velen maakten hiervan gebruik. Namens het pastoraal team en het parochiebestuur een hartelijk woord van dank aan de zeer velen die op welke wijze dan ook, soms al wekenlang, bezig geweest zijn om deze dag te laten worden tot één van de hoogtijdagen van de parochie Maria Laetitia. Anja Dijcker, Secretaris parochiebestuur Foto’s: Ton Harbers

6

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

7


Parochie Maria Laetitia

Op Zondag 8 december Viering Kindertijd in Gaanderen Al een jaar lang zijn wij samen op weg. Twee jonge dames, hun ouders en ik, om mooie vieringen voor kinderen te maken in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Wij hebben samen gevierd rond de verhalen van Noach-KerstmisPasen-en de H. Martinus. De kinderen en de ouders die er waren hebben het als positief ervaren en heel goed te volgen voor hun kinderen. De kinderen mogen actief meedoen, en horen liedjes die heel gemakkelijk mee te zingen zijn.

Agenda Vorming & Toerusting Spreker: Marinus van den Berg Thema: Lijden aanzien…? Kom je voor een avond over lijden je huis uit? Het lijden dat de televisie op allerlei manieren laat zien, is veelal wel aan te zien of niet en dan ga je naar De Wereld Draait Door. Als je zelf lijdt, heb je een ander verhaal, maar wie wil en kan dat beluisteren of aanzien? Lijden willen we oplossen. Lijden willen we verklaren of verlichten. We willen er iets aan doen, maar lijden aanzien...? Na 40 jaar als geestelijk verzorger/pastor me te hebben verbonden met verpleeghuizen en de thema’s van verlies, sterven, dementie schreef Marinus van den Berg het boek ‘Lijden verlichten’. Lijden aanzien… onmacht ervaren… wat wel en niet doen. Hij komt vanuit zijn eigen ervaringen luisteren en praten met iedereen die zijn huis uit komt op 26 september. Datum: donderdag 26 september Plaats: Kerkelijk Centrum De Wingerd Aanvang:20.00 uur Entree: € 5,00 Voor het volledige programma van Vorming & Toerusting zie de website: www.maria-laetitia.nl/acitivteiten

De vieringen zijn opgebouwd rond een verhaal uit de Bijbel. De liederen en plaatjes die getoond worden rond het Bijbelverhaal worden door de werkgroep bijeengezocht. Wij beginnen iedere viering met alle kinderen welkom te heten. Ze mogen dan een briefje maken met gedachten voor wie ze willen bidden of waar ze aan willen denken. De kinderen die nog niet kunnen schrijven mogen het tekenen of vertellen. De viering beginnen we daarna met het ontsteken van de regenboogkaars, symbool van iedereen is welkom. En met het teken van het kruis. Ook de gebeden en de werkvormen worden door hen bedacht. Als pastoraal werker zorg ik voor de Voorbeden die de kinderen in de vorm van verhaaltjes aanleveren. Ik bid samen met de kinderen het Onze Vader en geef een korte toelichting op de Bijbeltekst. Door de woordkeuze en de lengte van de vieringen, en ook de betrokkenheid van de kinderen is de viering heel goed te volgen voor de kinderen vanaf 4 jaar. Vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ik vind het teleurstellend voor mijn werkgroep van zulke jonge meiden om te zien dat nog weinig mensen en kinderen de weg vinden naar de vieringen. Zij doen er zoveel moeite voor en zijn heel enthousiast. Het is ook erg jammer dat zulke initiatieven van jonge gelovigen niet meer gedragen worden. Op zondag 8 december hebben wij weer een viering ‘Kindertijd’ samen met het koor ‘Keitof”. Wij hopen dat er veel kinderen komen, met hun ouders en andere belangstellenden. De viering is om 10.30 in de Martinuskerk in Gaanderen. Welkom…… Mia Tankink (pastoraal werker)

8

- Agenda Ontmoeting & Inspiratie Zin op maandag: Bruggen bouwen 16 september: Lezing Marien van de Boom - Meditatie op thema: 20 september, 18 oktober en 15 november. - ‘Vreemdelingen en priesters’, Stefan Paas Eerste bijeenkomst: 24 september. - Veertig vrouwen in gedichten en beelden. Woensdag 25 september - Vrouw 50+ groep 3 oktober, 7 november en 12 december. - Kunst, religie en bewustzijn Zondag 6 oktober: lezing door Willem Geene - Leerhuis Kerk & Israël 8 oktober: Documentaire Bonhoeffer Voor het volledige programma van Ontmoeting & Inspiratie zie de flyer en de website: www.maria-laetitia.nl/acitivteiten.

200ste Geboortedag van Dora Visser Op 28 september is het 200 jaar geleden dat Dorothea Visser in Gendringen werd geboren. Zij was een bijzondere vrouw die 33 jaar lang de wondtekenen van Christus droeg. Daarom wordt ze ook wel de gestigmatiseerde genoemd. Al tijdens haar leven vonden op haar voorspraak genezingen plaats. Hierdoor werd ze in de wijde omgeving bekend, maar ook verguisd. Haar latere biechtvader, kapelaan Teus Kerkhof, raakte onder de indruk van haar godsdienstige leven. Hij hield een dagboek bij waarin hij die bijzondere gebeurtenissen uit haar leven opschreef. Dit dagboek werd in 1965 door de pastoor van Olburgen aan Bert Kerhoffs, journalist van De Gelderlander, gegeven. Na publicaties over het leven van Dora Visser in de krant kwam de devotie voor Dora Visser op gang. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de Stichting Vrienden van Dora Visser opgericht. Deze stichting ijvert voor de zaligverklaring van Dorothea Visser en houdt hiervoor jaarlijks een noveen. Elke eerste vrijdag (maart-november) is er om 15.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Olburgen. In de Martinuskerk van Gendringen, Dora’s geboorteplaats, zijn er vespervieringen op 3 mei (Kruisvinding) en 14 september (Kruisverheffing). Beide dagen waren belangrijk in het leven van Dora, omdat dan altijd de stigmata verschenen. Er is in Rome een postulator benoemd die daar de belangen van Dora Visser behartigt op weg naar haar zaligverklaring. Alle reden om u allen uit te nodigen om de 200ste geboortedag van Dora Visser mee te vieren. Op zaterdag 28 september om 17.30 uur zal Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering. Diaken C.G.J. Peters zal assisteren. Het St. Martinuskoor Gendringen verzorgt de zang. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Voor koffie/thee wordt gezorgd. De Stichting Vrienden van Dora Visser Meer info: www.doravisser.com Dora Visser gedachtenishoek in H. Martinuskerk Gendringen.

Pastorale brief bij Jaar van de Eucharistie

De Oecumenische Vredesdienst wordt gehouden op zondag 15 september in de Protestantse Kerk Gendringen. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. Het thema is: Vrede verbindt over grenzen. De voorgangers zijn: ds. Theo Menting en diaken Cor Peters. Muzikale medewerking wordt verleend door zangvereniging DES uit Westendorp o.l.v. Charl Venus. De kinderen zijn ook van harte welkom; er is oppas aanwezig. De collecte die wordt gehouden, is bestemd voor Schuldhulpmaatje. Onze gastvrouw is Ali Aalbers. Na afloop is er in De Gent, nabij de kerk, gelegenheid om koffie of thee te drinken en er is limonade voor de kinderen. Oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op De Eucharistie (weer) beleven het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 als het kloppend hart van het geloofsleven juni) en is in alle kerklocaties verkrijgbaar. Binnenkort zal het pastorale team met voorstellen en plannen komen om het jaar van de eucharistie in onze parochies aandacht te geven. De volledige brief is te vinden op de website van het aartsbisdom Utrecht https://www.aartsbisdom.nl/pastorale-brief-bij-jaar-van-de-eucharistie/

Groeien in leven en geloven Deze column schrijf ik terwijl nog veel mensen vakantie hebben. Het is rustiger op straat, in ons dorp en ook in het pastorale werk. Zelf was ik eind juni in de bergen van Tirol. Mijn vrouw Agnes en ik vinden dat een prachtige omgeving om even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Genieten van de natuur en met de kabelbaan hoger de bergen in. Daar ervaar je letterlijk afstand en stilte. Een weldaad. Stilte, daar begint doorgaans mijn dag ook mee. Dankbaar voor het licht van de nieuwe morgen en in gebed me verbonden voelen met zovelen. Ik probeer voor God te brengen wat mijn hart bezighoudt en vraag om zegen over mijn dierbaren. Maar ook dat zijn Geest mij mag leiden en tot kracht mag zijn in mijn pastorale werk. Wat me begint op te vallen is dat, naarmate ik ouder word, dit dagelijkse ritueel belangrijker wordt en dat het goed is. Een groeiproces dat me ook dichter bij mezelf brengt. Ik ben het Boek van Levenskunst van Anselm Grün opnieuw aan het lezen. Het zijn korte gedachten over het leven in het algemeen en over ‘mijn leven’ in het bijzonder. In ‘Ontmoet jezelf’ schrijft de benedictijner monnik Grün dat dit een van de belangrijkste taken is voor alle mensen die bezig zijn met innerlijke ontwikkeling. Voor de oude monniken was de ontmoeting met jezelf en het inzicht in jezelf de voorwaarde voor de ontmoeting met God. ‘Wil je beseffen wie God is, leer dan eerst jezelf kennen.’ Een levenskunst, zo realiseer ik me steeds weer, die de moeite waard is om te blijven inoefenen, want een mens is daar nooit klaar mee. Tijd nemen die je gegeven is om te ‘onthaasten’ en te beseffen dat tijd ons geschonken is om te leven. Daar sta ik niet altijd zo bij stil en ik denk de meesten van ons niet. Dat heeft ook wel te maken met de fase van je leven. Aan het begin van je studie of werkzame leven is dat anders dan wanneer er een einde komt aan je arbeidsproces, door pensioen bijvoorbeeld. Op 1 december 2019 zal ik met deeltijd-emeritaat gaan, omdat ik dan de AOW-gerechtigde leeftijd hoop te bereiken. De aartsbisschop heeft ingestemd met mijn verzoek om de benoeming en werkzaamheden in onze parochie te beëindigen en dat mijn taken in de samenwerkende parochies van St. Paulus – Groenlo e.o. en St. Ludger – Lichtenvoorde e.o. doorgaan. Ja, dat zal best wennen zijn. Ik hoor dat mensen om mij heen die dat eerder meemaakten, ook zeggen. Het leven zal een nieuwe invulling krijgen. Daar wil ik samen met Agnes ook de tijd voor nemen. Ik blijf betrokken bij het pastoraat, zoals ook het ambt van diaken met mij verbonden blijft. In het laatste hoofdstuk van het Boek van Levenskunst lees ik dat niets zo belangrijk is als de huidige dag. Jezus spoort mij aan om de zorgen over de dag van morgen los te laten. Dat wil ik blijven inoefenen en wens ik mijn lezers ook toe. Cor Peters, diaken

Pastorale brief bij gelegenheid van het ‘Jaar van de Eucharistie’ Eerste zondag van de Advent 2019 t/m Christus, Koning van het Heelal 2020 Willem Jacobus Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

9


Parochie Maria Laetitia

Geloven Nu-groepen Wat is een Geloven Nu-groep? In een kleine groep spreken we aan de hand van een Bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de Bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het Bijbelverhaal wordt nader toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of niet gelovig. Er zijn twee groepen en wel één in Doetinchem en één in Terborg. De groep in Doetinchem komt samen op: Woensdag: 18 september, 16 oktober en 20 november 2019 22 januari, 19 februari en 18 maart 2020 Tijd: 14.30 - 16.00 uur Plaats: OLVrouw, Doetinchem. De groep in Terborg komt ongeveer om de drie weken samen en wel in het Jorishuis, locatie H. Georgius. De ene keer wordt de bijeenkomst geleid door de dominee, de andere keer door de pastoraal werker. De data worden vastgesteld in onderling overleg. De eerste bijeenkomst is op: Woensdag: 25 september (Berrie Daalhuizen) Plaats: Jorishuis, H. Georgius, Terborg Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Parochie-icoon in wording Wat zou het mooi zijn dat de parochie naast het logo een ander passend symbool zou hebben. Pastoor Pauw heeft contacten gelegd met een icoonschilder, Geert Hüsstege. Hij heeft een voorstel en een offerte gemaakt die ook door het parochiebestuur ondersteund worden. Inmiddels heeft Geert zijn eigen voortekeningen op het paneel geschilderd en er ook de eerste basiskleuren op aangebracht. Bij deze icoon de mysteries rondom zijn Menswording, Geboorte en Opstanding met Maria’s Tenhemelopneming. Haar Magnificat bij Elisabeth, het aanschouwen van haar pasgeboren Goddelijke Zoon en het bezoek van de drie wijzen. De donkere spelonk verwijst naar de ondoorgrondelijkheid van Gods Liefde en de ovale blauwe cirkel betekent de geopende Hemel, ‘mandorla’ genoemd. Bij de Nederdaling van de Heilige Geest zien we deze ook boven Maria en bij haar Tenhemelopneming met de duif. Het perspectief is bij iconen omgekeerd, zoals bij de Jacobschelp, en alle lijnen komen samen bij de toeschouwer. Het verwijst naar God, die naar ons toe komt in Zijn enige Zoon om ons te verlossen van zonde en dood. De beste materialen uit de Schepping worden zo aan de Schepper terug aangeboden. De iconenschilder bidt heel zijn leven voor zijn opdrachtgevers opdat de iconen ‘vaten van genade’ worden. Zodra de icoon af is, zal de wijding ervan op een passend moment plaatsvinden. We houden u op de hoogte. Cor Peters, diaken

Mantelzorgviering: doen wat je kunt… De Raad van Kerken Oude IJsselstreek houdt op zondag 6 oktober een mantelzorgviering. Deze oecumenische dienst begint om 15.00 uur in de Protestantse kerk in Gendringen. Het RK Kerkkoor zal de viering met zang ondersteunen. De viering is een moment om stil te staan bij mantelzorgers. Er wordt vaak ineens veel van je gevraagd. Door ziekte of beperkingen die je partner, kind of familielid overkomen, worden mensen afhankelijk van elkaar. Je kunt tegen allerlei grenzen aanlopen. Hoe houd je het als mantelzorger uit? Waar liggen grenzen en hoe ga je daarmee om? Doen wat je kunt, horen we in het evangelie en hopelijk is dat een bron van bemoediging. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. In verenigingsgebouw De Gent, Ds. Van Dorpstraat in Gendringen wordt voor koffie en thee met wat lekkers gezorgd. Iedereen is welkom, maar in het bijzonder zij die betrokken zijn bij mantelzorg. 10

Hierbij willen wij u een overzicht geven van de pastorale zorg voor zieken en de procedure die wij hanteren bij het aanmelden en verzorgen van een kerkelijke uitvaart in de nog beschikbare kerken van de Parochie Maria Laetitia. Pastorale zorg voor zieken Het pastorale team en toegeruste vrijwilligers zijn in de parochie beschikbaar om zieken en stervenden pastoraal te begeleiden op weg naar het levenseinde. Wanneer u behoefte hebt aan pastorale begeleiding, kunt u contact opnemen met het centrale parochiesecretariaat, telefoonnummer 0315 - 34 20 44. Daarnaast reikt de kerk het sacrament der zieken aan om te worden gesterkt in een moeilijk fase van het leven. In geval van spoedige of directe hulp kan die gevraagd worden via de weekwacht: telefoon 0315 - 82 03 99. Na een overlijden De uitvaartondernemer neemt contact op met de contactpersoon in de lokale geloofsgemeenschap, om na te gaan of de kerk beschikbaar is. Vervolgens neemt de uitvaartondernemer contact op met de Weekwacht (tel. 0315 - 82 03 99).

• •

Aanmelding Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres:

E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of Berrie Daalhuizen, e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl.

Rond een kerkelijke uitvaart

weekwacht legt de voorganger vast: vrijwilliger of pastor. • De uitvaartondernemer heeft de uitvaart lokaal al gemeld, • De waarna men vervolgens verdere lokale zaken regelt zoals:

Informatie In de folder ‘Geloofsverdieping najaar 2019’ vindt u verdere informatie over het programma. De folder staat ook op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl.

Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur).

Start nieuwe seizoen

Fase 2 en 3 waarbij Geert Hüsstege zich heeft gehouden aan de traditionele teken- en kleurschema’s.

Fase 4 en 5

Stap Vooruit Festival Op de zaterdag voor de Dag van de Armoede, 12 oktober, organiseren Stap Vooruit en Raad van Kerken Oude IJsselstreek het Stap Vooruit Festival van 13.00 tot 18.00 uur in de SSP-Hal op het DRU-industriepark in Ulft. Het wordt een gezellige middag met muzikale optredens van lokale artiesten en een low-budget markt met een aanbod aan informatie om echt een stap vooruit te maken in je leven. Zo zijn er tips te vinden om meer te doen met weinig geld. Daarnaast is er een rijk aanbod om actief mee te gaan doen met de gezellige activiteiten van inloophuizen, clubs en verenigingen, maar ook met het rijke palet aan vrijwilligerswerk in onze gemeente. Iedereen is welkom op dit gratis festival, maar deze middag is er speciaal voor mensen met een kleine beurs, en voor hen die op een andere manier hindernissen ondervinden om volop mee te doen in onze samenleving. Deze middag mag iedereen een stap vooruit maken.

• •

‘overluiden’; de koster, koor, voorgangers avondwake. De voorganger legt contact met nabestaanden om de uitvaartviering verder voor te bereiden. Als de familie speciale wensen heeft (bijvoorbeeld de vraag of een bepaalde pastor/vrijwilliger de uitvaart kan doen), kan dit alleen in het eerste contact door de uitvaartleider aangegeven worden. De weekwacht zal rekening houden met deze vraag en nagaan of de betreffende voorganger beschikbaar is. De weekwacht heeft een overzicht van beschikbare voorgangers. Wanneer een pastor of vrijwilliger de overledene/familie begeleid heeft, kan dat een goede reden tot ‘voorkeur’ zijn. Alle gemaakte afspraken met de weekwacht worden door de uitvaartondernemer bevestigd per e-mail: uitvaart@mlparochie.nl.

Kerken aan de eredienst onttrokken Sommige kerken in de parochie zijn aan de eredienst onttrokken (Megchelen, Netterden, Silvolde, Terborg, Varsselder-Veldhunten). Daar vinden geen kerkelijke uitvaarten meer plaats met een eucharistieviering of woord- en communieviering. Een dienst van woord en gebed, waarin een van de vrijwilligers als voorganger voorgaat, is wel mogelijk. Dit wordt ook door de weekwacht gecoördineerd. Bij toerbuurt wordt de telefonische weekwacht door vrijwilligers en pastores bemand. Er is een folder beschikbaar ‘Rond een kerkelijke uitvaart’ met informatie over de mogelijkheden van uitvaarten in de parochie. Meer informatie vindt u ook op de website: https://maria-laetitia.nl/uitvaart/. Binnenkort is er een nieuw standaard liturgieboekje beschikbaar voor de gehele parochie.

Als u deze Vreugdebode ontvangt, is ook voor het bestuur van de Parochie Maria Laetitia het nieuwe seizoen gestart. In de maand augustus wordt er geen bestuursvergadering gehouden, maar dat wil niet zeggen dat er op bestuurlijk niveau helemaal niets gebeurt. Kijkend naar de ontvangen agendapunten voor de eerste vergadering, begin september, zijn in de afgelopen weken veel onderwerpen aangedragen zodat er een overvolle agenda is. Twee onderwerpen wil ik hier even aanhalen: het nieuwe ledenadministratiesysteem Docbase en de begraafplaatsenproblematiek. Zoals u in de vorige Vreugdebode in de bijdrage van pastoor Hans Pauw heeft kunnen lezen, is dit nieuwe ledenadministratiesysteem inderdaad per 1 augustus 2019 operationeel geworden. De werkgroep, die zich al geruime tijd met de voorbereidingen voor een zo goed als vlekkeloze start heeft beziggehouden, legt momenteel de laatste hand aan het verwerken van de verschillenlijsten. Ook wordt bekeken hoe de verwerking van de automatische incasso’s van met name de Actie Kerkbalans geïmplementeerd kan worden. Tijdens een bijeenkomst van begin augustus heeft de werkgroep leden van alle locaties die op lokaal niveau met dit systeem gaan werken, via een powerpoint-presentatie kennis laten maken met het nieuwe systeem. Het zal even wennen zijn, maar de eerste reacties waren overwegend positief. Binnenkort worden de raadpleeg- en/of muteer-autorisaties verleend en kan er mee gewerkt worden. Een ander onderwerp van blijvende zorg voor het bestuur is de gehele begraafplaatsenproblematiek. De portefeuillehouder begraafplaatsen heeft inmiddels de fysieke en financiële situatie van de meeste plaatsen in kaart gebracht. Voor veel plaatsen geldt de zorg: hoe lang houden de veelal op hoge leeftijd zijnde vrijwilligers het nog vol? Het bisdom heeft via een kort schrijven zijn visie uitgebracht over de mogelijkheden die er zijn om te komen tot verantwoord en toekomstgericht beleid. De portefeuillehouder zal gevraagd worden een beleidsnota op te stellen zodat het parochiebestuur binnen niet al te lange termijn hierover een definitief werkbaar en duidelijk besluit kan nemen. Het parochiebestuur zal ook in het nieuwe seizoen met een scala aan onderwerpen aan het werk gaan. Vele zaken zullen naar tevredenheid worden opgelost, maar er zullen ook minder prettige en soms ongewenste maatregelen genomen moeten worden. Maar ook voor de leden van het parochiebestuur geldt de gedachte die onlangs werd uitgesproken en meegegeven in de preek van een van de celebranten: ‘Vrees niet, maar blijf vertrouwen houden’. En met die uitspraak start ook het bestuur het nieuwe seizoen. Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur

Namens het pastorale team en het team weekwacht, Jan van Heugten en Cor Peters, diakens

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

11


Parochie Maria Laetitia Kerkuiltje

Kwam ik kortgeleden een oude bekende tegen: Kerkuiltje. Sinds juni 2012 was hij uit het zicht verdwenen en waren er geen artikelen van zijn hand meer verschenen in ons parochieblad. Noch in de Verrijzeniskrant, noch in de Vreugdebode. Zijn verenpak had minder kleur en was aardig doorschijnend geworden. We kwamen zo aan de praat over het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschappen. En ongevraagd gaf hij onderstaand zijn visie op de hedendaagse situatie. Aldus Kerkuiltje: „We mekkeren allemaal graag over de bekende redenen, zoals vergrijzing, overlijden, tweeverdieners, geen zin meer, kerksluitingen, uitschrijvingen en verder, die van invloed zijn op de teruggang van het kerkelijk leven. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn hier mede debet aan. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en je kunt je de vraag stellen of dit nog steeds actueel is. Dun, dik, groot, klein, gekleurd, blank, het bestaat allemaal nog steeds. Dat heeft Hij dus best goed gedaan. Daar kan het dus niet aan liggen, denk ik. Of ligt het dan misschien aan het instituut Kerk? Met haar starre regels, haar uiterlijk vertoon, haar vaste rituelen die met name voor de jongeren minder aansprekend zijn? Aan alle commotie over misbruik, aan misplaatst machtsgevoel, aan de koude en afstandelijke houding? Het is de weg van de minste weerstand om iets of iemand anders aan te wijzen die dan de schuldige moet zijn. Maar weet wel, als je met je vinger wijst naar iets of iemand, wijzen er steeds drie vingers naar jezelf. Zo ook hier. Misschien moet de mens bij zichzelf te rade gaan. Eens in de spiegel kijken en zich afvragen: ben ik nog wel dat beeld en die gelijkenis van God, de afspiegeling zoals Hij het bedoeld heeft? Want het uiterlijk wat je in de spiegel ziet, is slechts de verpakking van de inhoud. En om dat laatste gaat het juist. Loopt die inhoud nog synchroon met de blijde boodschap van Jezus? Zijn we die vergeten of durven we daarvoor niet uit te komen: thuis, naar je partner, je kinderen, op je werk, in de club of vereniging? Is je persoonlijke navigatie van het leven nog actueel of moet je die ‘updaten’? Even de bezem erdoor halen. Als je problemen hebt met je computer en je dit zelf niet kunt oplossen, dan haal je er een expert bij. Je maakt een afspraak en hij doet zijn best het euvel te verhelpen. Veelal garantie tot aan de voordeur… Bij God hoef je geen afspraak te maken. Hij is altijd ‘stand-by’, is steeds aanspreekbaar en Hij geeft levenslange garantie als je je laat leiden door Zijn navigatie. Dit wetend maakt dat al die redenen die hierboven zijn genoemd geen beletsel hoeven te zijn om Zijn blijde boodschap uit te dragen, om die innerlijke afspiegeling te tonen in je dagelijkse leven. Als je op die wijze Zijn navigatie durft volgen, hoef je geen zorgen te hebben over de ontwikkelingen waarin de kerk zich vandaag de dag bevindt. De Geest van God dwingt je na te denken over vervolgstappen, maar Hij dwingt je niet stil te blijven zitten. Misschien geeft Zijn navigatie een andere route aan dan je gewend was en duurt het even voor je dat door hebt. Niet afwachten, maar in beweging blijven en je mag blindelings vertrouwen op Zijn leiderschap. Dan zal de Kerk zich weer oprichten en de nieuwe weg inslaan en zullen meer mensen weer bezield raken. Met dat vertrouwen kun je de toekomst tegemoet gaan: Gods volk onderweg.” Dit gezegd hebbend streek Kerkuiltje zijn veren glad, nam nog een slokje van het wijwater en vloog statig het torentje weer in… Jan Bekker

12

Maas en Waals Mannenkoor zingt

Cursus Rome zit erop Sinds het laatste schrijven zit mijn cursus in Rome er op. Twaalf intense weken vol met interessante en inspirerende studie, in de ambiance van de hoofdabdij van de Benedictijnen, in de Eeuwige Stad. De tweede helft van de cursus ging verder in op de achtergrond van de teksten die wij gebruiken in de liturgie, hun ontstaan en ontwikkeling, en ook de verhalen achter de boeken die wij gebruiken. Er was ook een deel over muziek, die onmisbaar is in de liturgie. Woorden die op toon gezongen horen te worden, hebben een bepaald ritme nodig, en liederen op melodie hebben weer andere eisen, die ook weer verschillend zijn in verschillende talen: allemaal belangrijke aspecten van het vertalen. En de grootste uitdaging is om de betekenis van een tekst over te brengen. Het gaat dan niet om de woorden, maar de ideeën en het gevoel bij een tekst: dat wat gehoord en gevoeld wordt door de originele toehoorders, ook gehoord en gevoeld wordt door de toehoorders van de vertaling, vaak mensen in een andere cultuur en andere omstandigheden. Welke woorden en manier van vertellen wekken hetzelfde gevoel, dezelfde beleving op? Ondanks het volle programma was er ook een zekere ‘rust’ in de tijd daar. Ons werk was de cursus, en verder hadden wij geen zorgen. Maaltijden en gebedstijden waren vast en wij hoefden alleen maar aan te schuiven. Dat was erg luxe, en ik merk dat die regelmaat mij veel goed heeft gedaan. Bijzondere ontmoetingen waren een prachtig, kenmerkend deel van het geheel. Gesprekken met mensen met sterk uiteenlopende situaties, culturen en ervaringen. Er waren ontmoetingen bij die geen toeval kunnen zijn, die doen verwonderen hoe de heilige Geest de paden begeleidt en elkaar laat kruisen om mensen bij elkaar te brengen. Daar werd ik vaak stil van als ik me realiseerde wat een bijzonder moment dit was. Het was ook een voorrecht om Paus Franciscus te mogen begroeten, door wiens initiatief deze cursus het gevolg was. Dus al met al een erg verrijkende ervaring. Deze cursus was een pilot, en wij waren de proefkonijnen. Maar van alle kanten klinken de geluiden dat het echt geslaagd is, en de Congregatie en Sant’ Anselmo zelf willen de cursus graag voortzetten. Zowel deze cursus opnieuw, voor nieuwe cursisten, als een vervolg als aansluiting voor wie het eerste deel gedaan heeft. Ik ben mijn bisschop, Patrick Dunn, in Auckland, Nieuw-Zeeland, ons eigen pastorale team en de bisdomstaf erg dankbaar dat ik deze cursus mocht volgen. En natuurlijk u, die mij hebt (willen, moeten) missen voor deze weken om het mogelijk te maken. Marcel Smits

Op zondag 29 september zingt in de eucharistieviering van 11.00 uur het grote herenkoor uit het Land van Maas en Waal. Dat is een aparte vermelding en aanbeveling in de Vreugdebode waard. Het is echt bijzonder dat de vele leden van het koor naar onze Paskerk komen om de eucharistieviering met prachtige zang luister bij te zetten. Voor u een mooie reden om dat mee te vieren! In het kader hierbij stelt het koor zich aan u voor. Wie en wat is het Maas en Waals Mannenkoor? In de eerste weken van 1993 namen Ad Versteden, musicus en koordirigent, en Guus van Hulst, bouwondernemer, het initiatief om het M&W-koor op te richten. Vanuit alle dorpen in het Land van Maas en Waal alsmede vanuit de regio Oss meldden zich zangers aan. Met enthousiasme en grote inzet werd met Kerstmis van dat jaar het eerste concert gegeven. In de loop der jaren zijn vele en mooie concerten en optredens uitgevoerd. Klassieke en moderne werken met landelijk bekende artiesten, zoals Berdien Stenberg, Marco Bakker, Ernst Daniël Smid

en recent met Opera Familia en de Josti Band, behoren tot onze uitvoeringen, waar we trots op terugkijken. Sinds 2008 is Ton de Waal uit Nijmegen dirigent van ons koor. Onder zijn leiding zijn we bezig het repertoire te vernieuwen. Zo zitten De twaalf Rovers en andere veilig opgeborgen in het archief om plaats te maken voor meer eigentijdse muziek uit bekende musicals en popmuziek, waarbij we ervoor waken dat ons repertoire breed blijft: zowel de religieuze muziek als eigentijdse muziek zingen we. Tenslotte is het verschil tussen het Halleluja van Händel en Leonard Cohen alleen een tijdsverschil. Met veel aandacht en vaak repeteren worden de vier stempartijen, de eerste en tweede tenoren, baritons en bassen, tot een eenheid gedirigeerd. Veel aandacht wordt gegeven aan de juiste toon en klank. Op uitnodiging van het parochieel team wil Het Maas en Waals Mannenkoor dit laten horen tijdens de H. Mis van 11.00 uur in het mooie Doetinchem. Eigen foto PR

Ziekenzondag Zondag 8 september om 9.30 u. vieren wij Ziekenzondag in Ulft. De werkgroep Pastoraal-Ziekenbezoek nodigt u van harte uit om deze viering te bezoeken. Voorgangers zijn em. past. B. Driever en diaken J. van Heugten. Met medewerking van het Ulfts Mannenkoor en de werkgroep Pastoraal-Ziekenbezoek. Aan het einde van de viering staan er rozen klaar die u dan mee kunt nemen voor een zieke, of voor een mantelzorger. Uit ervaringen van andere jaren weten wij dat dit omzien naar elkaar een enorm mooi gebaar is. We geven slechts een roos, maar zeggen daarmee: „Ik zie wie je bent, wat je doet en ik zie naar je om.” Op het schilderij dat is gemaakt door Willa Holterman uit Dinxperlo is niet goed te zien wie er hulp verleent en wie ontvangt. En dat is ook onze ervaring, zo moet het zijn. Ook degene die kwetsbaar is, kan tot hulp van de ander zijn. Als bezoeker krijg je zo vaak een goed gevoel, ‘het doet ertoe wat ik doe voor die ander, en wat heb ik een mooi mens ontmoet.’. Degene die bezocht wordt, kan ook mooie ervaringen delen. Dit jaar VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

willen wij ook denken aan de mantelzorgers, mensen die dag en nacht voor de ander klaar staan. In kleine en grote gebaren, in woorden, gewoon door er te zijn. ‘Uit liefde gedaan’, zeggen zij dan vaak. Maar ook de sterkste mens heeft soms even een steuntje nodig. In de vorm van een roos, want zij spreekt onze zorg voor elkaar woordloos uit. Een bloem spreekt immers van hart tot hart. Mia Tankink, pastoraal werker

13


Parochie Maria Laetitia

Impulz

God in de supermarkt

“De gemiddelde supermarkt lijkt welbeschouwd meer op een opslagplaats van een chemische fabriek dan op een voedingswinkel!” De Raad van Kerken Oude IJsselstreek organiseert op 19 september een workshop ‘God in de Supermarkt’. De bijeenkomst wordt gehouden in de St Maartenskerk, de Witte Kerk in Gendringen, Grotestraat 28. Kerk open: 19.15 uur, aanvang: 19.45 uur. Er wordt een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de kosten. Richtbedrag 5 euro per persoon. Iedereen is welkom! Kunnen supermarkten zelf iets doen aan het aan te bieden assortiment? Workshopleider Alfred Slomp neemt ons mee naar de wereld van onze keuzepatronen. Zo ontdekken we rare trekjes bij onszelf en anderen. We worden vooral als consumenten gezien met koopgedrag voor een ‘groeiende economie’. Zo ziet de overheid ons vooral en ook de reclame is gericht op meer kopen en meer uitproberen. Nieuw is beter... maar is dat wel zo? Ons koopgedrag bepaalt voor een

Katholieke jongerengroep Impulz is op zoek naar twee of drie vrijwilligers die zitting willen nemen in de werkgroep.

belangrijk deel onze ‘ecologische voetafdruk’. Dat is de hoeveelheid grond die we als persoon nodig hebben om te voldoen aan alles wat we gebruiken. Zijn we ons daarvan voldoende bewust en welke krachten spelen een rol bij onze keuzes? Wie meer wil weten over ‘God in de supermarkt’ kan op internet kijken: http://www.godindesupermarkt.nl/. Ontdek de impact op de wereld van je rondje door de supermarkt, ver weg en dichtbij! De organisatie hoopt op een volle zaal. Het is vooral ook gezellig om samen bezig te zijn met deze inspirerende lessen. Leer nieuwe mensen kennen in een voor u wellicht onbekende omgeving. Wij hopen velen te ontmoeten in de Witte Kerk in Gendringen. Tot ziens op 19 september! Lies Visscher, lid Werkgroep Duurzaamheid Raad van Kerken Oude IJsselstreek

Resultaten Vastenactie 2019

€ € € € € € € € € € €

70,05 968,07 1.359,46 1.882,93 275,65 590,71 490,22 1.228,58 3.051,00 98,85 1.059,78

14

Wij bieden: • Een mooie uitdaging • Heel veel gezelligheid • Verscheidenheid aan activiteiten • Begeleiding vanuit het pastoraal team • Inspirerende collega’s

Op vrijdag 27 september a.s. houden we de jaarlijkse Impulzzomerbarbecue, tevens de opening van het nieuwe seizoen. Kom genieten van een heerlijke barbecue met vlees, drankjes en salade. Deze barbecue is een extra bijzondere omdat we afscheid nemen van Albert en Angela als bestuursleden van Impulz. Inmiddels hebben we een nieuwe enthousiaste jongere die ons bestuur komt versterken. Op de barbecue maken we bekend wie het nieuwe bestuurslid wordt. Ook wordt bekendgemaakt welke activiteit uit de Facebookpoll heeft ‘gewonnen’ en daarmee de eerstvolgende activiteit wordt. Graag aanmelden via Facebook of bij Edwin of Marcel, en natuurlijk zijn introducées welkom! • Datum: vrijdag 27 september • Aanvang: 18.00 uur • Locatie is afhankelijk van het weer: pastorie OLV Kerk in Doetinchem of Warmseweg 19, 7075 EL in Warm (Etten) (wordt t.z.t. bekendgemaakt) • Eigen bijdrage € 2,50 p.p. • Zijn er nog dieetwensen? Wacht niet te lang om je op te geven bij: Marcel: marceljansen@outlook.com of

Voor meer informatie: Marcel Jansen: marceljansen@outlook.com Edwin Buijs: buijsedwin@hotmail.com

Edwin: buijsedwin@hotmail.com

KIEK-INFO

De totale opbrengst is daarmee gekomen op € 11.075,30. Een fantastisch bedrag! De mensen in Congo die werken aan het waterbeheer aldaar zullen u dankbaar zijn. Namens de gezamenlijke MOV-groepen van de Parochie Maria Laetitia,

DANK, DANK!

We zijn op zoek naar (oudere) jongeren die: • Out of the box kunnen denken • Innovatief zijn • Ervaring en affiniteit hebben met jongeren (15-30 jaar) • Bijbelverhalen kunnen vertalen naar de huidige tijd • Activiteiten kunnen organiseren • Een motiverende en inspirerende houding en bejegening hebben • Samen kunnen werken met het pastoraal team • Open en betrouwbaar zijn

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstelling.

Dit jaar steunde de Parochie Maria Laetitia gedurende de vastentijd een project om het waterbeheer en de kennis van hygiëne te verbeteren in het Masisigebied in Congo, een gebied dat veel te lijden heeft gehad van een oorlog. Het project richt zich op het slaan van waterputten, het bouwen van latrines en vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid in waterbeheer. Vrouwen zijn in dit gebied de belangrijkste beschermers van de hygiëne en het voorkomen van ziekten. De inzet van velen voor deze actie is groot geweest. Hulde aan al de mensen die hebben meegeholpen om dit tot een succes te maken. Maar ook dank aan alle gulle gevers. Het is mooi om te zien waarin we als Parochie Maria Laetitia elkaar kunnen vinden en waarin we groot zijn. Hierbij de resultaten van de ophaalacties, collectes en afgegeven machtigingen per locatie: - H. Mattheus Azewijn - H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek - De Goede Herder Dinxperlo - OLV Tenhemelopneming / H. Geest Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen / De Huet - H. Martinus Etten - H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen - H. Martinus Gendringen - H. Mauritius Silvolde - H. Gregorius Terborg - H.H. Antonius-Petrus & Paulus Ulft

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Zomerbarbecue Impulz

Jan van Heugten, diaken

OLV Doetinchem Zondag 8 september kindernevendienst Zondag 13 oktober kindernevendienst Zondag 27 oktober familieviering 1 Zondag 10 november kindernevendienst Zondag 1 december kindernevendienst eerste Advent Zondag 8 december familieviering tweede Advent Zondag 15 december kindernevendienst derde Advent Zondag 22 december kindernevendienst vierde Advent Dinsdag 24 december familieviering kerstavond 17.00 uur H.-Martinus Wijnbergen Doetinchem Zaterdag 5 oktober presentatieviering vormelingen van Doetinchem H.-Martinus Etten Zondag 15 september Ziekenzondag 10.30 uur Voorganger pastor Smits VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

15


Parochie Maria Laetitia

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls

Doordeweekse vieringen van 4 september tot en met 20 oktober 2019 ZORGCENTRA

Wij zijn er voor u. Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen. Monuta T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar) 188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

vrijdag 20 september vrijdag 18 oktober

19.00 uur 19.00 uur

Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering

M. Tankink M. Tankink

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 12 september donderdag 10 oktober

15.00 uur 15.00 uur

Woord- en Communieviering Woord- en Communieviering

I. Wieggers I. Wieggers

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem 3e zondag van de maand

zondag 15 september zondag 20 oktober

10.00 uur 10.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering

H. Bresser M. Tankink

Verzorgingshuis Pelgrim Gaanderen

zaterdag 14 september zaterdag 28 september zaterdag 12 oktober

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Herdenkingsdienst Woord- en communieviering

J. Brugman M. Stortelder J. Brugman

Antonia Terborg

zaterdag 7 september zaterdag 14 september zaterdag 21 september zaterdag 28 september

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Eucharistieviering Woord-en Communie GEEN VIERING Woord-en Communie

A. Morsink/A. Koenders A. Pelgrim GEEN VIERING G.v.d. Munckhof

zaterdag 5 oktober zaterdag 12 oktober zaterdag 19 oktober

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord-en Communie Woord-en Communie Woord-en Communie

G.v.d. Munckhof M. Jansen A. Pelgrim

vrijdag 6 september vrijdag 13 september vrijdag 20 september vrijdag 27 september

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Eucharistieviering Woord-en Communie Woord-en Communie Woord-en Communie

A. Morsink/A. Koenders A. Pelgrim G.v.d. Munckhof G.v.d. Munckhof

vrijdag 4 oktober vrijdag 11 oktober vrijdag 18 oktober

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord-en Communie Woord-en Communie Woord-en Communie

G.v.d. Munckhof M. Jansen A. Pelgrim

woensdag 4 september woensdag 11 september woensdag 18 september woensdag 25 september

19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur

Oecumenisch Woord-en Communie Woord-en Communie Woord-en Communie

G. v.d. Munckhof A. Koenders G. v.d. Munckhof A. Morsink

woensdag 2 oktober woensdag 9 oktober woensdag 16 oktober

19.00 uur 16.30 uur 19.00 uur

Gedachtenis Woord-en Communie Oecumenisch

G. v.d. Munckhof A. Koenders v.d. Velde-Meijer

Meulenbeek te Ulft

woensdag 4 september woensdag 11 september woensdag 18 september woensdag 25 september woensdag 2 oktober woensdag 9 oktober woensdag 16 oktober

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

A. Morsink/A. Koenders I. Wieggers I. Wieggers I. Wieggers A. Koenders I. Wieggers I. Wieggers

Den Es

zondag 6 oktober

10.00 uur

Woord- en Communieviering

G. v.d. Munckhof

Zorgcentrum Dr. Jenny

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest

elke woensdag 19.00 uur Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed elke vrijdag 10.00 uur vrijdag 20 september

Eucharistieviering

H. Pauw

Eucharistieviering geen viering

H. Pauw

15-11-17 16:31

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie?

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh

St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Herdenk & Herinner& Herdenk Herdenk &Herinner Herinner

Herdenk & & Herinner Herinner Herdenk

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN G RG A RF A M F•OTHUISGEDENKEN N ET N EN E RT IE ER UI ER U R MN OU NMUE M T E NB O BU OWU -W E -N E INN TI N GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN BOUW- EN INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM BOUWENte INTERIEUR BOUWEN INTERIEUR wij u uitnodigen uw herinnering vorm geven? Telefoon (0314) 34 00 54 BOUW- EN INTERIEUR Fax (0314) 33 48 91 Fabriekstraat 18,18, 7005 AR AR DOETINCHEM Fabriekstraat 7005 DOETINCHEM Mogen wijwij u uitnodigen uw herinnering vorm tete geven? Mogen u uitnodigen uw vorm geven? www.schoot-natuursteen.nl Fabriekstraat 18,herinnering 7005 Mogen wij u uitnodigen uw herinnering Telefoon (0314) 34 00AR 54DOETINCHEM Telefoon (0314) 34 00 54 vorm te geven? info@schoot-natuursteen.nl Telefoon (0314) 34 00 54 Fax•Fax (0314) 33GRAFMONUMENTEN 48 48 91 91 • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN (0314) 33 URNMONUMENTEN 10GRAFMONUMENTEN Fax (0314) 91• THUISGEDENKEN 0 jaa ar 33 48 jawww.schoot-natuursteen.nl BOUW- EN INTERIEUR rA BOUWEN 1ba0ch0twww.schoot-natuursteen.nl mINTERIEUR www.schoot-natuursteen.nl Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat t AR DOETINCHEM c18,h7005 Telefoon (0314) 34 00 54 ainfo@schoot-natuursteen.nl binfo@schoot-natuursteen.nl minfo@schoot-natuursteen.nl A

ner ner k & Herinner GRAFMONUMENTEN

B O U W - E N I NG TR EA R I EO U RM FM NU

Telefoon (0314) 34 00 54 Fax (0314) 33 48 91 Uwww.schoot-natuursteen.nl R info@schoot-natuursteen.nl

ENTEN

KERKLOCATIES

BOUW - EN INTERIEUR

Fax (0314) 33 48 91 www.schoot-natuursteen.nl NO MTUEE M N G AN FO G RGARF A M FROM UM M EU NN N info@schoot-natuursteen.nl

NKEN TE EN B O- U W IEAEOR TU EN B EO NGR I UREOMU RNMT EE NN T E BNO UBWO U- WE N- IE NN T IE NR TI E UR IR E U R FTRM BN O W N U I-W N ET -N E REII NENGUTRI REA FU N EU • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN •NMTHUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN ••URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN • URNMONUMENTEN THUISGEDENKEN 100GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN •GRAFMONUMENTEN THUISGEDENKEN 1 GRAFMONUMENTEN 01a0jGRAFMONUMENTEN ar• URNMONUMENTEN ja NKEN jraA ar0aAEN ja ENTEN URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 1 0BOUWaINTERIEUR BOUW- EN INTERIEUR 0 Fabriekstraat•18, 7005 AR Doetinchem BOUWEN INTERIEUR BOUWEN INTERIEUR 0 r 1 BOUWEN INTERIEUR A BOUWEN INTERIEUR m m m b 00 ja acbhat cbhach Telefoon (0314) 34 00 54 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM ar Am Fabriekstraat t 18, Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM ERIEUR Fax (0314) 33 48 91 AR DOETINCHEM t18, 18, 7005 AR AR DOETINCHEM cth7005 Fabriekstraat 7005 DOETINCHEM Telefoon (0314) 34 00 54 NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN b Fabriekstraat

NUMENTEN

BOUW

-

EN

INTERIEUR

arar 101000jaja am aTelefoon bTelefoon ca00hc3454th0034t5400 54 chm ab34(0314) en? b(0314) A tTelefoon (0314) m A A GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN riekstraat 7005 AR DOETINCHEM Fax (0314) 33 48 91 en? 18, GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN

NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN NNINTERIEUR TEN BOUW - EN INTERIE

UMENTEN

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen www.schoot-natuursteen.nl N INTERIEUR GRAFMONUMENTEN BOUW - EN INTERIEUR info@schoot-natuursteen.nl G RG AR FM M UE uw N ETherinnering EN WU W -te Egeven? E RT IEERUI R A FO MN OU N M N T E NB O BUvorm O -N E INN TI N EUR Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM BOUWEN INTERIEUR G R A F M O N U M E N T E N B OUW - EN INTERIEUR Telefoon (0314) 34 BOUW00 54GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN EN INTERIEUR BOUWEN INTERIEUR Fax (0314) 33 48 91 Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem BOUW- EN INTERIEUR www.schoot-natuursteen.nl Fabriekstraat 18, 18, 7005 AR Doetinchem Fabriekstraat 7005 Doetinchem Telefoon (0314) 34 00 54 AR info@schoot-natuursteen.nl

en uw herinnering vorm te geven?

FaxFax (0314) 33 48 (0314) 33 91 48 91

Telefoon (0314) 34 00 Telefoon (0314) 3454 00 54

Fax (0314) 33 48 91 Fax (0314) 33 48 Fax (0314) 3391 48 91 www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl

www.schoot-natuursteen.nl efoon (0314) 34 00 54 www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl (0314) 33 48 91 info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl 34 00 Telefoon 34- 54 00 (0314) 33 91 w.schoot-natuursteen.nl G R A F M O Telefoon N U Fax MEN T (0314) E N (0314) B O48 UW E N 54 INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN Fabriekstraat 18, 7005 (0314) 91 GRA NO U Fax MU Ewww.schoot-natuursteen.nl N TE EN NT E33 U W I NN TI EN RT IEERUI RE U R Mogen wij u uitnodigen Fax (0314) 33 48 91EAR G FR M A FO M N M NB O48 BO U -W -N EDOETINCHEM o@schoot-natuursteen.nl ENRTelefoon INTERIEUR • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN O U W - E N GRAFMONUMENTEN I NGGRAFMONUMENTEN TRBOUWEA R I EO U Mogen wijwij u uitnodigen FM NU Minfo@schoot-natuursteen.nl E N T E N(0314) B O U34 W 00 - 54 EN INTERIEUR Mogen u uitnodigen

arr a t ch cht

BOUW - EN INTERIEUR

info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl

uw herinnering vorm te geven? www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN URNMONUMENTEN •EN THUISGEDENKEN BOUWEN INTERIEUR BOUWINTERIEUR Mogen wij uI uitnodigen Fabriekstraat O U W - E N I NG TR EA R I EO U Rwww.schoot-natuursteen.nl G Rinfo@schoot-natuursteen.nl MW7005 E N- TEAR EN NDOETINCHEM WR - E Nuw I uw NGherinnering TR EAherinnering R EO U R M E Nvorm FM U M EANFT M E NO NB U O18, U I N TBE O R IUE U FM U T Evorm N te BOU - EN INTERIEUR geven? teW geven? BOUWEN INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN URNMONUMENTEN •1Ninfo@schoot-natuursteen.nl THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN •Nvorm THUISGEDENKEN Telefoon (0314) 34 00 54 AR 0info@schoot-natuursteen.nl uw herinnering te geven? 0 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat 18, 7005 DOETINCHEM j aar A BOUW- EN BOUWINTERIEUR BOUWEN INTERIEUR Fax (0314) 33 48 91 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM EN INTERIEUR m Telefoon (0314) 34 00 54 Telefoon (0314) 34 00 54 U M E N T E N B O U W E N I N T E R I E U R b 18, 7005 AR DOETINCHEM a18 c00 www.schoot-natuursteen.nl Telefoon (0314) 34 NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN h 54 18,91 7005 Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat FaxFabriekstraat (0314) 33 48 Fax (0314) 33 48 91tAR DOETINCHEM 7005 AR DOETINCHEM Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM 4)INTERIEUR 34 00 54 info@schoot-natuursteen.nl N18, Fax (0314) 33DOETINCHEM 48 9100 54 Telefoon (0314) 34 Telefoon (0314) 34 00 54 7005 AR www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl 4) 34 00 54 Telefoon (0314) 34 00 54 48 91 Fax (0314) 48 9134 00 54 Fax (0314) 33 48 91 Telefoon EFabriekstraat N IN T E herinnering R18, I E7005 U R AR DOETINCHEM digen uw vorm te33(0314) geven? info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl UMENTEN • THUISGEDENKEN info@schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl Telefoon (0314) 34 00 54 Fax (0314) 33 48 91 48 91 natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl Fax (0314) 33 48 91 info@schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl natuursteen.nl natuursteen.nl www.schoot-natuursteen.nl info@schoot-natuursteen.nl natuursteen.nl ARinfo@schoot-natuursteen.nl Doetinchem 4 GRAFMONUMENTEN BOUW - EN INTERIEUR GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN

100 jaar Ambacht

nk & Herinner 100 ja

00 jaar

GRAFMONUMENTEN

ar

BOUW- EN INTERIEUR

elke vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-09.15 u Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00-15.50 u Openkerk, uitstelling van het Allerheiligste 14.45 uur Rozenkransgebed

elke 1ste vrijdag

BOUW - EN INTERIEUR

BOUW- A EN 1bacht mINTERIEUR UMENTEN • THUISGEDENKEN Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM Mogen Fabriekstraat wij u uitnodigen en.nl t AR DOETINCHEM geven? Telefoon (0314) 34 00 54 ac18,h347005 mb(0314) A Telefoon 00 54 te geven? Fax (0314) 33 48 91 U W - EN INTERIEUR en.nl uw herinnering vorm geven? MONUMENTEN • THUISGEDENKEN

N INTERIEUR

Petrus en Pauluskerk Ulft

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

M. Smits M. Smits

17


Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 6 september tot en met 7 oktober 2019 WEEKEND

OLV. Tenhemelopneming - H. Geest Doetinchem

H. Martinus - De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus - H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus Ulft

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Zaterdag 7 september Zondag 8 september 23e zondag door het jaar ( C )

Zo. 8 sept. 11.00 uur Eucharistieviering/KND M. Smits/ Volare

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 8 sept. 10.00 uur Kermisviering/H. Pauw/A. Morsink Liberate/Schuttersgilde

Za. 7 sept. 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zo. 8 sept. 9.30 uur EV/ziekenzondag/B. Driever/ J. van Heugten/Ulfts Mannenkoor

Zo. 8 sept. 10.00 uur Oecumen. viering/ziekenzondag Gemengd koor

Zo. 8 sept. 10.00 uur Oecumenische viering dankbaarheidskruis Megchelen

Zaterdag 14 september Zondag 15 september 24e zondag door het jaar (C )

Zo. 15 sept. 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw In Laudem Dei

Za. 14 sept. 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Dameskoor

Za. 14 sept. 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Gemengd koor

Zo. 15 sept. 10.30 uur Ziekenzondag/M. Smits Kerkkoor

Zo. 15 sept. 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 15 sept 10.00 uur Oecum. viering/Prot. Kerk Gendringen ds. Th Menting en C. Peters

Za. 21 sept. 18.00 uur EV/kermisviering/M. Smits Kerkk./Con Brio/ Harmonie/Schutterij

Za. 21 sept. 17.30 uur Schuttersviering St. Hubertus C. Peters

Za. 21 sept. 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Gemengd koor

Za. 21 sept. 17.30 uur Communieviering Parochianen

Zo. 22 sept. 9.30 uur Eucharistieviering/H. Pauw Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 29 sept. 9.30 uur EV/ H. Pauw/J. van Heugten/Kerkkoor Engelse mis 14.30 uur/M. Smits

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 21 september Zie OLV of P&P Ulft

Zondag 22 september 25e zondag door het jaar ( C )

Zo. 22 sept. 11.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Volare

Zaterdag 28 september Zondag 29 september 26e zondag door het jaar (C )

Zo. 29 sept. 11.00 uur Eucharistieviering/Smits Maas & Waals Mannenkoor

Zo. 22 sept. 10.30 uur Kindertijd viering/M. Tankink Kinderkoor Za. 28 sept. 19.00 uur Communieviering/Parochianen Monte Vino

Zaterdag 5 oktober

Za. 28 sept. 19.00 uur Eucharistieviering/H. Pauw Liberate

Za. 5 okt. 19.00 uur Presentatie-Eucharistieviering/ H. Pauw/C. Peters/Herenkoor

Zondag 6 oktober 27e zondag door het jaar ( C )

Zo. 6 okt. 11.00 uur/Euch. viering H. Pauw/C. Peters /In Laudem Dei Zo. 6 okt. 15.00 uur Vesperlof H. Pauw/kerkk. Dinxperlo/Breedenbr.

Zaterdag 12 oktober Zondag 13 oktober 28e zondag door het jaar ( C )

Zo. 13 okt. 11.00 uur Eucharistieviering/KND/M. Smits Monte Vino

Dopen najaar 2019

Zo. 6 okt. 9.30 uur Openluchtviering Mariakapel Aug. H. Pauw/J. Brugman/Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 13 okt. 10.30 uur Communieviering/Parochianen Gemengd koor

Datum

Tijd

Doopvoorbereiding Doopheer Datum Tijd

Ulft Ulft Ulft

15 sept. 20 okt. 24 nov.

12.30 uur 12.30 uur 12.30 uur

Hans Pauw Marcel Smits Marcel Smits

20 aug 24 sept. 29 okt.

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Gendringen

za. 19 okt.

16.00 uur

Hans Pauw

24 sept.

20.00 uur

Doetinchem Doetinchem Doetinchem

29 sept. 27 okt. 17 nov.

13.00 uur 13.00 uur 13.00 uur

Jan van Heugten Cor Peters Hans Pauw

3 sept. 30 sept. 22 okt.

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Gaanderen

13 okt.

12.00 uur

Cor Peters

17 sept.

20.00 uur

Zo. 6 okt 15.00 uur protest. kerk /kerkkoor Gendr. Mantelzorgvier. RvK ds. De Pender; diaken Peters

Zo. 6 okt. 9.30 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor Za. 12 okt. 19.00 uur Presentatie-Eucharistieviering H. Pauw/C. Peters/Kerkkoor

Za. 28 sept. 17.30 uur EV 200 jaar Dora Visser§ T. Hoogenboom/C. Peters Za. 5 okt. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits

Za. 5 okt. 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Wilt u uw kind laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan dat via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. Ook kunt u een doop opgeven via e-mailadres: dopen@mlparochie.nl

Dopen

Locatie

Za. 28 sept. 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Kerkkoor

Zo. 13 okt. 9.30 uur Presentatie-Eucharistieviering H. Pauw/C. Peters/Kerkkoor

Za. 12 okt. 19.00 uur Eucharistieviering/M. Smits Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

ParochiĂŤle Caritas Instelling

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep: - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36

- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Let op! De dooplocaties Gaanderen en Etten wisselen in het voor- en najaar. In het najaar wordt er gedoopt in Gaanderen en in het voorjaar Etten.

18

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

19


Breedenbroek - Dinxperlo

Dé professionals voor uw tuin

Aannemingsbedrijf

Mededelingen

uwen B ouwen is vertr o

Mededelingen

3 Maatwerk oplossingen 3 Vakbekwaam personeel 3 Persoonlijke aandacht 3 Constante kwaliteit

Vrijwilligers Wat kan een locatieraad/bestuur zonder vrijwilligers? Niets! Op zaterdag 22 juni waren dan ook alle vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap met hun inzet ondersteunen, als dank hiervoor, uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Er was koffie met (ook weer door vrijwilligers gemaakt) gebak, daarna een drankje met daarbij een heerlijke barbecue verzorgd door onze eigen vleesspecialist Henny. Het vlees en de salades zijn ons aangeboden door Meatspecial uit Varsseveld. Wij bedanken hierbij de familie Hetterscheidt.

Oscar’s Groen, hart voor het vak

Oscar’s Groen is een allround Hoveniersbedrijf, ISO 9001:2015/Groenkeur gecertificeerd, voor aanleg en onderhoud tuinen bij particulieren, bedrijven, instellingen en overheden. Hierbij zorgen wij voor het gebruik van eerlijke en duurzame materialen, die passen bij uw woning en leefomgeving. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel of mail ons gerust, 0315-330332 of info@oscarsgroen.nl

Oscar’s Groen

Slakweg 97, 7011 EW Gaanderen Tel. 0315-330332

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Volg onze projecten:

www.oscarsgroen.nl

“Stichting GUV Uitvaartzorg verzorgt al meer dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, betrokken en dichtbij, met veel aandacht voor de nabestaanden en zorg voor de overledene. GUV Uitvaartzorg hanteert gegarandeerd de allerlaagste tarieven.”

Alle vrijwilligers konden kennisnemen van de plannen omtrent de voorgenomen aanpassing van ons kerkgebouw. Als oudste en wij denken ook langst actieve vrijwilliger werd mevrouw (Miep) Brus namens ons allen extra bedankt voor haar jarenlange tomeloze inzet. Hiervoor hebben we haar een bos bloemen aangeboden. Het was onder de heerlijke zon en met de klanken van de harmonicagroep De Anjagers goed vertoeven in de tuin en het is lang gezellig gebleven.

GUV helpt iedereen!” Bert van Asselt Algemeen directeur

GUV garandeert:

Namens de locatieraad willen we hierbij nogmaals iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het in stand houden van onze geloofsgemeenschap. Zolang iedereen betrokken blijft en we het samen doen, zal er zeker toekomst zijn voor onze geloofsgemeenschap.

• persoonlijke begeleiding • betrokken professionals • 24 uur bereikbaar • één vertrouwd gezicht • tijd en aandacht voor u • de laagste tarieven

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan altijd helpen!

Leo Roeterink, voorzitter

GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN. Bel RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles voor u.

Dag en nacht bereikbaar:

0800 - 08 09

In memoriam

Op 72-jarige leeftijd is op 2 mei overleden Frans Baten. De crematieplechtigheid vond plaats op 9 mei. Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

www.guv.nl

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019 GUV_advertentie 188 X 133 20181101.indd 1

1-11-2018 22:41:32

Communie thuis Bent u wegens ziekte en/of lichamelijk ongemak niet in staat naar de kerk te gaan en wilt u toch graag de communie ontvangen? Bel naar het secretariaat (tel. 0315 - 65 14 96) en zij zorgen dat u de communie thuis kunt ontvangen op een afgesproken tijdstip.

Sacramentsdagviering In de St. Michaelskirche van Suderwick was de eucharistieviering, waarbij pastor Drees en pastor Tankink voorgingen. Daarna stelde de stoet zich op, van vaandeldragers, misdienaartjes, bruidjes, harmonie St Antonius uit Breedenbroek, het combinatiekoor Dinxperlo/ Suderwick, het baldakijn met het Allerheiligste tot een beperkt aantal medegangers. De eerste stop was bij het loofaltaar op het rk kerkhof van Suderwick. Hier volgden lezingen, werd er gebeden en gezongen en na de zegen op weg naar het tweede loofaltaar, in de tuin van verzorgingshuis Dr. Jenny. Hierna naar De Goede Herderkerk, alwaar de verdere eucharistie plaatsvond. Na afloop werd er nagepraat onder het genot van koffie/thee met krentenmik en een drankje. Ook in het bisdom Münster vinden organisatorische veranderingen plaats. Dit rechtvaardigt de vraag of de Sacramentsviering Suderwick/Dinxperlo, uniek vanwege de grensoverschrijdende samenwerking, voor de komende jaren nog mogelijk blijft.

21


Azewijn - Ulft - Varsselder Veldhunten

Stap Vooruit Festival Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen

Eerstvolgende geplande vieringen

Op de zaterdag voor de Dag van de Armoede, 12 oktober, van 13.00 tot 18.00 uur, organiseren Stap Vooruit en Raad van Kerken Oude IJsselstreek het Stap Vooruit Festival in de SSP-Hal op het DRU-industriepark in Ulft. Het is een gezellige middag met muzikale optredens van lokale artiesten en een low-budget markt met een aanbod aan informatie om echt een stap vooruit te maken in je leven. Zo zijn er tips te vinden om meer te doen met weinig geld. Daarnaast is er een rijk aanbod om actief mee te gaan doen met de gezellige activiteiten van inloophuizen, clubs en verenigingen, maar ook met het rijke palet aan vrijwilligerswerk in onze gemeente. Iedereen is welkom op dit gratis festival, maar deze middag is er speciaal voor mensen met een kleine beurs, en voor hen die op een andere manier hindernissen ondervinden de gelegenheid om volop mee te doen in onze samenleving. Deze middag mag iedereen een stap vooruit maken.

‘Wat kan het leven mooi zijn’ De groep van de Maandagmorgenontmoeting, die de oorsprong heeft in de pastorie van Azewijn, bracht een bezoek aan De Moezeköttel. Ze kwamen naar Megchelen voor een rondleiding en een gezellig samenzijn. Na het zien van de films en het horen van de geschiedenis konden ze buiten genieten van gezellige muziek gemaakt door de muzikanten van Bi`j Toeval. Er werd gezellig bijgekletst en genoten van een hapje en een drankje. Dankzij De Moezeköttel, de vrijwilligers, het mooie weer en de gezellige mensen werd deze middag een groot succes.

Op zaterdag 28 september zal er weer een oogstdankviering worden gehouden om 19.00 uur. Te gast is dan het IPK-koor, dat mooie zang vanuit Etten zal meebrengen met moeder Aarde als thema. Stilstaan bij al het goede dat geoogst kan worden in ieders leven. De kerk zal in oogstsfeer worden aangekleed en iedereen is van harte welkom. Ook van harte welkom bent u om op 2 november om 19.00 uur plaats te nemen in het kerkgebouw voor onze jaarlijkse allerzielen. Het koor Sereen is dan te gast om met name alle overledenen te herdenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dat zal gebeuren met mooie zang en passende woorden. Daarnaast kan iedereen zijn of haar eigen dierbare overledene weer herdenken in deze viering. Aansluitend brengen we een bezoek aan het sfeervol verlichte kerkhof. Alle graven zullen weer verlicht worden met een kaarsje, en ook hier zal gezongen worden. We hopen weer op een mooie avond, en niet alleen wat het weer betreft. Vrijwilligersgroep Sterk voor de Kerk Varsselder-Veldhunten

Terugblik op de vieringen Achter ons ligt de Gildeviering, die kermiszaterdag werd gehouden en een goed begin gaf aan de kermis van 2019. Als de schutterij en de fanfare in vol ornaat met trommelgeluid de kerk in trekken, weten we dat er weer iets moois begint. Het koor Inspiration zong erg sfeervol en zuiver, en met bijna alle teksten in het ‘plat’ gelezen, werd het een viering die dicht bij iedereen stond. De schutterskoning, de keizer, de jeugdkoningin en de voorzitter van het Gilde leverden ook ieder hun bijdrage aan deze viering. Fijn dat u er allemaal was.

22

Gildedagen St. Hubertus Kermiscollecte voor SchuldHulpMaatje Schutterij De Eendracht kan terugzien op mooie kermisdagen. Op zondag was er de schuttersviering in de feesttent, met het thema ‘Samen onderweg’. Velen hebben meegevierd. Op het einde van de viering heeft diaken Cor Peters drie vaandels voor de jeugd gezegend. Deze werden door het koningspaar Ruben en Petra Wissing beschikbaar gesteld. De collecte was dit jaar bestemd voor het PC-project van de Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek. Meer informatie: https:// schuldhulpmaatje.nl/locatie/oude-ijsselstreek/. Hans Bolluijt, penningmeester SHM, dankte voor de gift van € 500,-. „We zullen er snel gebruik van maken door het beschikbaar stellen van een pc met alle toebehoren aan een gezin in de schulden, dat met jullie en onze hulp probeert financieel ook met de computer zelfredzaam te worden.”

Deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis is op 21 en 22 september. Een mooie traditie hierbij is de Gildeviering. Ook dit jaar, zaterdag om 17.30 uur. De voorganger is diaken Cor Peters. Na de dienst is de gebruikelijke vendelhulde voor de voorganger en alle aanwezigen. Wees welkom!

Overleden 03-08-2019 Christine Erinkveld-Baumann, Zorgcentrum Schuylenburgh, Silvolde, 92 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 8 augustus. 11-08-2019 Wilma Jansen, Zorgcentrum Debbeshoek, 69 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 15 augustus. 11-08-2019 Mariet Winters-Roelofs, Bongerd 2b, 87 jaar. De plechtigheid in de avond heeft plaatsgehad op 14 augustus. De crematieplechtigheid had plaats in besloten kring.

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

23


Doetinchem Het is hoog tijd dat Gertrud Karafiat een plek in de Vreugdebode krijgt, vonden we in de locatieraad. Vandaag, 21 juli, bij haar op bezoek, besef ik dat mijn stukje over haar niet hoeft te beginnen met een introductie. Voor wie haar eens heeft ontmoet, is en blijft ze een bekende, ook als haar naam misschien niet is blijven hangen. Vandaar boven dit stukje alleen die - Oostenrijkse - naam, die - op de letter u na - aan de hoofdregel van de Nederlandse spelling voldoet: schrijf op wat je hoort. Het interview met Gertrud is, zoals verwacht, van meet af aan een gewoon gesprek, waarvoor zij van haar kant heel veel aan feiten, gedachten en standpunten aandraagt. Dat opent deuren, prettig is dat. „Ik ben in hart en nieren katholiek, niet rooms-katholiek. Ben niet anti, maar naar mijn mening moet je zelf je hersens gebruiken.” Uit Gertruds levensverhaal blijkt hoezeer ze haar hoofd erbij moest houden, niet alleen om verder te komen in het leven, maar ook om haar geloof een plaats te geven. Je kunt wel zeggen dat ze een bewogen jeugd heeft gehad. In haar leven en ontwikkeling speelde de oorlog met de naweeën daarvan een grote rol, maar ook het feit dat zij, in 1935 in Makkum geboren, een Oostenrijkse vader had die luthers was, terwijl haar Friese moeder niet gelovig was. „In 1939, vier jaar was ik, verhuisden we naar Frankfurt, in 1942 naar Wenen. Daar bleven we tot maart 1945. Drie weken zwierven we daarna als een soort vluchtelingen rond tot we onderdak vonden in Fügen, Tirol. Tien jaar was ik en kreeg toen lutherse catechese. Ik hoorde voor het eerst van de Tien Geboden.” Gertrud laat me haar eerste Bijbel zien, die ze kreeg op haar vijftiende. Niet lang daarna ging haar vader het huis uit. „Moeder had het moeilijk en ging naar de pastoor om raad. Ik werd door eigen onderzoek katholiek. De pastoor zei dat mijn Augsburgs-Luthers doopsel geldig was. De drie duimen doopwater – voorhoofd, mond en hart – bleken genoeg om als erkend katholiek verder te kunnen leven. De Tien Geboden zijn bepalend in mijn leven. Jezus heeft ze voorgeleefd. De mens kan er zijn apen-dna mee in bedwang houden.” Gertrud geeft me een kopie van teksten die ze belangrijk vindt: naast de Tien Geboden het Onze Vader, de bekende Zaligsprekingen en nog enkele teksten. Zoals haar geloofsleven een volgehouden zoektocht was – ten tijde van pastoor Amse ging ze na vijf jaar niet meer naar de kerk –, gold dat ook voor haar maatschappelijk bestaan. „Tussen 1957 en 1963 was ik afwisselend in Nederland en Oostenrijk. Heb nog een winter in Keijenborg gewoond, maar vanaf 1963 definitief in Doetinchem. Ik wilde graag buschauffeur worden, maar dat mocht toen nog niet. Wilde de verpleging in, maar werd conductrice, ook nog reisleidster,

Paskerk Open Monumentendag Zaterdag 14 september is de landelijke Open Monumentendag. Onze kerk staat op de lijst van te bezoeken objecten en is van 10.30 tot 16.30 uur open. Wij hopen op grote belangstelling. U bent ook van harte welkom. Er is veel te zien en te horen. De ontvangst met orgelmuziek door Lau den Boer en Ton Sedee, de koffie/thee met toebehoren van Marjan Hakvoort en haar club, de rondleiding door Ineke Aaldering en Huub van Dijk, en tenslotte de fraaie folder bij het verlaten van de kerk, maken het de bezoeker aantrekkelijk.

Vrijwilligers voor Paskerk en De Vredehof

en deed ander werk. In 1968 mocht ik het grote rijbewijs gaan halen. In een als reisbureau aangeklede, ingekorte bus reed ik rond om reizen te verkopen. In 1970 mocht ik als eerste vrouw eindelijk als chauffeur op de bus van het streekvervoer, bijna 25 jaar lang. Misschien kennen veel mensen me van toen.” En toen hadden we het nog niet gehad over Gertruds vrijwilligerswerk. Dat is gemakkelijk samen te vatten. Ze staat altijd klaar om iets te doen. Ze zong in de H.-Geestkerk al in het koor, nu zelfs in twee koren, Volare en het Laurentiuskoor. Op zondag bedient ze het koffie-apparaat met alles aan voor- en nawerk en waar nodig bijvoorbeeld het vullen en leegmaken van de vaatwasser. Op de foto is ze bezig het koffie-apparaat te ontkalken. Door de week vervangt ze iemand die uitvalt. Verder is ze veel bezig met de kerkschoonmaak. Kennelijk kan dat allemaal als je 84 bent. En dan heb je ook nog energie voor allerlei werk buiten de kerk. Gerard Bomers Foto: Ton Harbers

Beste jongens en meisjes,

In de vorige Vreugdebode las u dat we 12 oktober onze vrijwilligers willen danken en eren voor het werk dat ze belangeloos doen voor onze geloofsgemeenschap.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ik hoop van harte dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en dat iedereen weer heelhuids is thuisgekomen. De komende maanden kunnen jullie weer meedoen met de grote mensen in de kerk, want er staan weer genoeg kindernevendiensten in het rooster, waarbij het altijd heel gezellig is om samen het evangelie te lezen en te knutselen. En op zondag 27 oktober is er weer een familieviering! Houden jullie ook alvast rekening met de advent- en de kerstviering? Ik verheug me er nu alweer op om jullie te zien tijdens de vieringen.

Locatieraad & Pastoraatgroep, met dank aan Marjan Hakvoort en haar groep

Maas en Waals Mannenkoor zingt in de Paskerk Op zondag 29 september zingt in de eucharistieviering van 11.00 uur het grote herenkoor uit het Land van Maas en Waal. Dat is een aparte vermelding en aanbeveling in de Vreugdebode waard. Het is echt bijzonder dat de vele leden van het koor naar onze Paskerk komen om de eucharistieviering met prachtige zang luister bij te zetten. Voor u een mooie reden om dat mee te vieren! Lees voor uitgebreide informatie over dit koor op pagina 11.

Gezocht: vrijwilligers voor licht poetswerk en tuinonderhoud.

Vrijwilligersfeest 12 oktober

We organiseren een feestelijke middag op zaterdag 12 oktober in de Mariakapel, van 14.00 uur tot circa 17.30 uur. Er wordt gezorgd voor voldoende eten en drinken en er komen twee echt gezellige artiesten. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging tegelijk met de Vreugdebode, rond 4 september. Hebt u 15 september de uitnodiging nog niet ontvangen, wilt u dan even contact opnemen met ons secretariaat? Wij rekenen op veel vrijwilligers en een hoop gezelligheid.

24

Gertrud Karafiat

Natuurlijk kan het kinderkoor altijd wat extra stemmen gebruiken, dus vind je zingen leuk? Neem dan vooral contact op met Lenie Verbeek (lenie.verbeek@ 12move.nl) en kom ons fantastische kinderkoor helpen!

Het grote schoonmaakwerk in onze kerk doet sinds kort Schoonmaakbedrijf Van Heteren. Voor het lichte werk vragen we nog enkele vrijwilligers. Kom helpen! Een goed clubje doet goed werk, zeker als het ook nog een eensgezind en gezellig clubje is! De Vredehof aan de Emmastraat is door de grondige aanpak van de laatste jaren een goed onderhouden kerkhof geworden, een tuin, waarvan het onderhoud door enkele mensen wordt gedaan. Het is een groot succes, zoals iedereen kan zien. Een vrijwilliger extra is welkom: meer mensen, minder werk voor ieder.

Nieuw werkjaar Paskerk Een nieuw kerkwerkjaar is geen nieuw kerkjaar (dat begint met de Advent) en het is ook niet ons ‘gewone’ Nieuwjaar. Een kerkwerkjaar bestaat officieel niet eens. Maar het begint wel elk jaar opnieuw na de zomervakantie. Dan beginnen onder andere de scholen aan een nieuw jaar en wij als kerk eigenlijk ook. In de vakantie staat alles op een laag pitje, daarna komt het kerkelijk leven overal weer op gang. In de Locatieraad & Pastoraatgroep nemen we ons dit jaar voor om speciale aandacht te besteden aan de vraag wat het betekent dat we een eucharistisch centrum zijn, terwijl veel locaties hun kerk moesten of nog moeten sluiten. Dat zou toch kunnen betekenen dat het meest naaste eucharistische centrum een bijzondere plaats wordt voor de gelovigen, zou je denken. Maar is dat werkelijk het geval? Dat weten we niet, maar wij vinden dat we moeten nadenken over mogelijkheden om onze medegelovigen in de locaties te laten weten en ervaren wat onze OLV-gemeenschap voor hen kan betekenen. Dat is natuurlijk op de eerste plaats een zorg voor ons pastoraal team, maar als Locatieraad & Pastoraatgroep kunnen en willen we meedenken. U misschien ook! Gerard Bomers, namens de Locatieraad & Pastoraatgroep

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Gedoopt -

Otis Charlie Hollak, Rekhemseweg 98 Kyan van Eijk, Schermhorst 62 Sarah Kuiperije, Burg. de Bruijnstraat 99 Donny Harbers, Kapoeniestraat 45

Overleden -

Hans Spithoven, Meeuwstraat 15, Didam, Hermien Kaal-Reuling, Steinlaan 50, Ciska Keizer-Gerrits, Schavenweide 1, Hetty v. Zomeren-Schepers, Rozengaardseweg 28-16, - Joke Wilms-Bergsma, Bonifaciusstraat 50, - Pieter de Munck, Varsseveldseweg 216,

73 jaar 90 jaar 83 jaar 61 jaar 72 jaar 87 jaar

25


Etten

Oecumenische Taizéviering

Vergeet de

gastvrijheid niet! (Hebr. 13:2)

T

A I Z

É

Zondag 13 oktober 2019 Aanvang 17.00 uur Protestantse kerk Silvolde

HOVO A&L organiseert in Doetinchem cursussen in collegevorm op academisch niveau, gericht op mensen vanaf 50 jaar. HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Ons cursusprogramma in het najaar van 2019:

Kermisviering

Gambia blij met ondersteuning Etten Gambia ondersteunt sinds april 2009 het mental home van de Marabout in Busura. In deze compound worden mensen opgevangen die in de maatschappij geen plaats meer hebben. Onder andere mensen met psychische problemen, verslaafden, vrouwen en meisjes die onvrijwillig in verwachting geraakt zijn. Zij worden opgevangen door de Marabout en zijn familie totdat zij weer terug kunnen naar hun families of elders weer een plaats gevonden hebben in de maatschappij. (voor meer info over onze activiteiten én reisverslagen www. huisvanmarabout-gambia.nl). Sinds 1 januari 2018 is de medische post van Naneto Seyoni in onze stichting opgenomen. Na een grondige opknapbeurt én de officiële erkenning door de Gambiaanse overheid is de medische post in mei 2018 weer opengegaan. Een officiële erkenning betekent dat er ook een goed gekwalificeerde verpleegkundige op de medische post aanwezig moet zijn. Het is niet gemakkelijk om een gekwalificeerde verpleegkundige te vinden, niet veel mensen willen op zo’n afgelegen post werken. Daarnaast is het vrij duur om een verpleegkundige in dienst te nemen. We hebben dit jaar een mooie bijdrage vanuit de vastenactie van de Ettense geloofsgemeenschap gekregen. Met deze bijdrage betalen wij nu het salaris van de verpleegkundige (en medicijnen) voor onze medische post in Naneto Seyoni. Hierdoor krijgen mensen die erg afgelegen wonen, de kans op de belangrijkste medische zorg, zoals behandeling tegen malaria, koorts, kleine insectenbeten en diarree. Ook kunnen we nu vrouwen begeleiden in hun zwangerschap tot en met en na de bevalling. Deze zorg is erg belangrijk. De post biedt medische zorg aan Naneto Seyoni, de omliggende dorpen én aan onze bewoners in het Huis van Marabout in Busura. De bijdrage van 2018 hebben wij besteed aan verdere ontwikkeling van de post, meer medicijnen en gevarieerdere voeding. Zoals gezegd, de aanwezigheid van een verpleegkundige in onze medische post is een voorwaarde voor openstelling. Zonder goed opgeleide verpleegkundige doet de Gambiaanse overheid de deur op slot en zit een groot aantal mensen zonder de meest essentiële medische zorg. In mei/juni hebben wij een bezoek gebracht aan het Huis van Marabout en de medische post. Tijdens dit bezoek hebben wij met een aantal verpleegkundigen een sollicitatiegesprek

gevoerd. Uiteindelijk viel de keuze op de enthousiaste en goed opgeleide verpleegkundige mr. Petero Mendy uit Brikama. Naast verpleegkundige is Petero ook verloskundige en radioloog. Hij is vanaf 1 juli aan het werk op de medische post. Wij zijn erg blij met zijn komst omdat dit betekent dat de medische post open kan blijven én dat er goede medische basiszorg is voor de mensen in de directe omgeving. Hartelijk dank aan de Ettense geloofsgemeenschap voor deze mooie ondersteuning. Zonder jullie bijdrage was het niet mogelijk geweest om de medische post open te houden. Jullie geven een mooie invulling aan ons motto: Uw steun is hun toekomst. Nogmaals bedankt, namens de inwoners van Busura, Naneto Seyoni en omgeving! Mochten jullie meer willen weten over onze stichting, bezoek dan onze website www.huisvanmarabout-gambia.nl of stuur een e-mail naar huisvanmarabout@gmail.com. Wilfried Holtus, voorzitter

Deze viering op zaterdag 21 september om 18.00 uur wordt voorgegaan door pastor Marcel Smits en de muzikale medewerking wordt verleend door het kerkkoor, vrouwenkoor Con Brio, Schutterij De Eendracht en Harmonie Onderling Genoegen. Een mooie traditie om zo samen de kermis te beginnen. Komt u ook? U bent van harte welkom!

Ziekenzondag Deze viering op 15 september om 10.30 uur wordt voorbereid door de Zonnebloem afdeling Etten en de werkgroep gezinsvieringen. De voorganger is pastor Marcel Smits en het kerkkoor zal mooie liederen zingen. Wilt u graag naar de kerk en u hebt geen vervoer? Wij kunnen vervoer voor u regelen. Bel dan naar 06 - 12 67 88 24.

Koffie/thee drinken na de viering Na de volgende vieringen is er gelegenheid om gezellig een kop koffie/theedrinken: - Zaterdag 7 september - Zaterdag 12 oktober - Zaterdag 9 november - Zaterdag 21 december U bent van harte welkom!

Bedankje aan locatieraad Zaterdag 13 juli 2019 was een bijzondere dag voor ons. Dankzij de wetswijziging van 4 februari mochten wij, na 55 jaar wachten, eindelijk onze tweede zoon Wilfried opnemen bij de andere kinderen in ons trouwboekje. Zijn namen zijn Wilfried Johannes Laurentius Holtus. Geboren en overleden op 20 april 1964, eveneens gedoopt op 20 april 1964. Onze dank gaat uit naar de locatieraad St. Martinus in Etten, in het bijzonder aan Peter Ketelaar voor zijn ondersteuning. Ook willen wij de heer Bresser van de gemeente Oude IJsselstreek bedanken voor zijn hulp bij het registreren. Jan en Thea Holtus-Huyink

Ondertekening van het contract door de nieuwe verpleegkundige en op de achtergrond mr. Yusupha Jatta, onze plaatselijke coördinator.

Verjaardagen

Tot en met 11 augustus vierden de volgende 80-plussers van onze geloofsgemeenschap hun verjaardag: - De heer G.J.A. Kok: 23 juni 82 jaar - De heer P.P. Winters: 28 juni 83 jaar - De heer A.B.H. Derksen: 28 juni 89 jaar - Mevrouw M.P.M. Westerhof-Ratering: 29 juni 80 jaar - De heer J.H. Slutter: 30 juni 85 jaar - Mevrouw G.M.D. Vinkenvleugel-Weijers: 3 juli 98 jaar - Mevrouw W.J.L. Jansen-Gerritsen: 4 juli 97 jaar - Mevrouw T.R. ten Have-Hendriksen: 6 juli 86 jaar - Mevrouw M.J.C. Pruijs-Egberts: 16 juli 85 jaar - Mevrouw C.H. Timmermans-Kuster: 19 juli 86 jaar - Mevrouw T.J.W. Ebbers-Bergevoet: 24 juli 80 jaar - Mevrouw T.B. van Doesum-Brons: 4 augustus 84 jaar - Mevrouw B.G. Verheij-Kok: 7 augustus 83 jaar - De heer A.L.C. Derksen: 9 augustus 82 jaar - De heer J.L. Holtus: 10 augustus 84 jaar Namens geloofsgemeenschap H. Martinus, van harte gefeliciteerd!

- 20 september openingscollege “Het hemelse gerecht…” door Henk Tieleman Dit college is gratis toegankelijk, wel vooraf aanmelden via onze site. - Chinese geschiedenis door Jan van Oudheusden - Religie en legitimatie van wereldse macht door Henk Tieleman - Geologie (massa-extincties) door Hans de Jong - Filosofie (Het perspectief van Alexis de Tocqueville) door Jaap Gruppelaar - Klassieke literatuur (De Odyssee van Homeros) door Ludwich Verberne - Neuropsychologie door Paul Eling - Romantiek in de muziek door Geert Christenhusz - Filosofie (Empathie verbindt en verblindt) door Frank Kortmann - Biologie (Hoe werkt evolutie?) door Jan van Hooff

Voor uitgebreide informatie en inschrijven, zie de website www.hovo-al.nl Kennismaking van de verpleegkundige met de Alkalo (dorpshoofd). V.l.n.r. mrs. Jatta van het dorpscomité , mr. Bojang van de grote medische post in Darsilami, mr. Badjie dorpshoofd, Wilfried Holtus en mr. Petero Mendy, de nieuwe verpleegkundige.

26

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

27


Gaanderen

Kerk in vakantietijd

Vrijwilligersfeest

Om in de vakantietijd niet voor een dichte kerkdeur te komen staan, waren er gedurende de zomermaanden juli en augustus op alle zondagen vieringen en/of bezinningsmomenten in de St. Martinuskerk. De Kerk-in-Vakantietijd werd steeds goed bezocht en het waren inspirerende vieringen met betekenisvolle teksten en gebeden en prachtige muziek. Hier een overzicht van onze ‘vakantiefoto’s’.

- Muziekcombo van de Slangenburgkerk tijdens de Taizéviering, 14 juli. Foto: Hans Aarntzen

- Organist Bert Vinke, zondag 21 juli.

Zaterdagmiddag 20 juli was het vrijwilligersfeest! Een bedankje aan al onze vrijwilligers, want wat de geloofsgemeenschap vitaal houdt, is de ervaring dat het samen gedragen wordt. Al die werkgroepen en vrijwilligers die elkaar enthousiasmeren en de verbinding zoeken om samen kerk te zijn en deze kerk levend te houden. Foto: Jos Heutinck

Foto: Hans Aarntzen

- Cora Schoemaker verzorgde op zondag 11 augustus de muzikale intermezzo’s met mooie dwarsfluitmuziek en steeds was er na de viering een moment van elkaar ontmoeten en bijpraten.

Kermis in Gaanderen

Foto: Ria Aarntzen

Uitnodiging Gildemis op zondag 8 september 2019, 10.00 uur

- Jacqueline Snel, zang en gitaar, zondag 4 augustus. Foto: Joop Helmink

Ook op de zondagen 18 en 25 augustus was er Kerk-inVakantietijd. Foto’s van deze vieringen kwamen pas binnen na de sluitingsdatum voor deze Vreugdebode.

Week van Ontmoeting

Openluchtviering bij de Mariakapel

In de week van 30 september t/m. 5 oktober organiseren Stichting ’t Gaanderhuus, het Centraal Senioren Overleg van de gemeente Doetinchem, de Diaconie van de Protestantse Gemeente, Buurtplein Gaanderen en onze Caritaswerkgroep samen de Week van Ontmoeting. Elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord! Er is een mooi programma voorbereid. Het aanbod is heel divers; voor elk wat wils. Achter in de St. Martinuskerk, maar ook op andere plekken in Gaanderen, liggen flyers met daarop het overzicht van wat aangeboden wordt en de uitleg hoe u zich kunt opgeven. Een belangrijk doel is om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten en we vragen u dan ook om het nieuws te verspreiden en elkaar te wijzen op de mogelijkheden om deel te nemen aan de Week van Ontmoeting. Help elkaar daarmee, want we zien vaak dat we de mensen die we ook zo graag uitnodigen niet bereiken. Neem gerust een paar extra flyers mee en nodig elkaar uit om mee te doen met een of meer activiteiten.

Op zondag 6 oktober is er voor het derde jaar op rij een mooie Mariaviering in Gaanderen. Het is een Openluchtviering bij de Mariakapel aan de Van Damstraat en begint om 9.30 uur. De voorgangers zijn pastoor Hans Pauw en diaken Jos Brugman. Het Gemengd Koor onder leiding van Ben Simmes verzorgt de zang. We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn en met ons mee te vieren.

De formulieren kunt u tot 9 september inleveren bij de Trefkuul. Graag tot ziens. 28

Het is alweer september en vele Gaanderenaren en ver daarbuiten kijken met veel genoegen uit naar de kermis. Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag - of andere - feestdag van de parochiekerk van die plaats. Het woord kermis is dan ook afgeleid van kerkmis of kerkemisse. Op die dag stroomde het volk samen in de kerk om de patroonheilige te vereren en zich aansluitend te vermaken. Ondanks de ontkerkelijking houden we graag de goede traditie in stand om op de zondagmorgen van de kermis de Gildemis te vieren. Het schuttersgilde eert op deze wijze zijn patroonheilige St. Martinus. Elke keer weer is het een fantastisch schouw- en hoorspel als het schuttersgilde in vol ornaat de kerk binnentreedt met vaandels en prachtige muziek. De drumfanfare van Schuttersgilde St. Martinus onder leiding van Anja Loesink en koor Liberate onder leiding van Jan Schatorjé zullen deze dienst met prachtige muziek en zang omlijsten. De voorgangers zijn pastoor Hans Pauw en emeritus pastor Anton Morsink. Na afloop van de viering zal in de pastorietuin de traditionele vendelhulde worden gebracht aan de H.H. geestelijken, het koningspaar, het keizerspaar, de nieuwe jeugdkoning en de Gaanderense bevolking. Wij hopen dat we weer vele inwoners van Gaanderen en ver daarbuiten mogen verwelkomen bij deze viering en nodigen allen van harte uit. Tot ziens op zondag 8 september in de St. Martinuskerk in Gaanderen. René Bouwmeister Vendelhulde kermis 2018 Foto: Jos Heutinck

Overleden

Maandag 24 juni 2019 is overleden Gert Bourgondiën, echtgenoot van Bets Bourgondiën-van Hal, in de leeftijd van 84 jaar. Gert woonde sinds een paar maanden in het verzorgingshuis Antonia in Terborg. Daarvoor woonde hij bijna 50 jaar met Bets en zijn gezin aan de Frans Bultstraat in Gaanderen. Gert was lange tijd grafdelver in onze geloofsgemeenschap en hij heeft jarenlang het kerkhof en aangrenzend grasveld en tuin verzorgd. Op maandag 1 juli was voor hem de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk waarna hij werd gecremeerd in Crematorium Yardenhuis Achterhoek. Bidden wij om troost voor zijn familie. Moge hij ruste in vrede. Zondag 7 juli 2019 is overleden Henk Stienissen – Hendrikus Johannes Albertus – weduwnaar van Johanna Berndina Stienissen-Roes. Henk woonde de laatste jaren in zorgcentrum De Pelgrim. Voorheen woonde de familie Stienissen in de Prinses Irenestraat en daarvoor aan de Akkerstraat. Henk zou op 2 augustus 93 jaar geworden zijn. De crematieplechtigheid voor Henk was op vrijdag 12 juli in Crematorium Yardenhuis Achterhoek. Wij geloven dat Henk nu samen met zijn vrouw en allen die hem voorgingen, opgenomen is in het huis van de Heer. Woensdag 17 juli is overleden Betsie Besselink-Ubbink – Elisabeth Catharina Maria – echtgenote van Bernardus Wilhelmus Besselink. Zij woonde aan de Bethlehemstraat in Gaanderen en is 85 jaar geworden. Betsie was jarenlang een trouw lid van het dameskoor van de St. Martinuskerk. Op dinsdag 22 juli kon afscheid van haar genomen worden in de opbaarkapel in de St. Martinuskerk. Woensdag 23 juli was voor haar de gezongen uitvaartviering waarna zij werd gecremeerd in Crematorium Yardenhuis Achterhoek. Wij wensen haar familie en geliefden veel kracht en sterkte met dit grote verlies. Zaterdag 26 juli 2019 is overleden Dinie Tombergen-Mijnen, weduwe van Wim Tombergen, in de leeftijd van bijna 84 jaar. Dinie woonde de laatste jaren in de Van Damstraat in Gaanderen. Voorheen woonde de familie Tombergen aan de Steverinkstraat. Dinie heeft vele jaren met de groep koperpoetsers er voor gezorgd dat al het koperwerk in de kerk feestelijk blonk. Op donderdag 1 augustus was voor haar de gezongen uitvaartviering waarna zij werd gecremeerd in Crematorium Yardenhuis Achterhoek. Heer, geef haar de eeuwige rust.

Vakantieactie PCI Ook dit jaar heeft de lokale werkgroep Parochiële Caritas Instelling (PCI) weer kinderen verrast uit gezinnen in Gaanderen die niet op vakantie kunnen. 26 kinderen uit 11 gezinnen hebben een klein presentje ontvangen plus een cadeaukaart waarmee ze zelf naar de winkel konden om iets leuks uit te zoeken. Een mooi extraatje in de zomervakantieperiode, dat we konden geven door uw bijdragen in de collectiekist van de Caritas, achter in de kerk. Namens alle kinderen: hartelijk bedankt. VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

29


Gendringen - Megchelen - Netterden

Terborg

Mededelingen Oecumenische Vredesdienst De Oecumenische Vredesdienst wordt gehouden op zondag 15 september in de Protestantse Kerk in Gendringen. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. Het thema is Vrede verbindt over grenzen. De voorgangers zijn: ds. Theo Menting en diaken Cor Peters. Muzikale medewerking wordt verleend door zangvereniging DES uit Westendorp o.l.v. Charl Venus. De kinderen zijn ook van harte welkom, er is oppas aanwezig. De collecte die wordt gehouden, is bestemd voor Schuldhulpmaatje. Onze gastvrouw is Ali Aalbers. Na afloop is er in De Gent, nabij de kerk, gelegenheid om koffie of thee te drinken en er is limonade voor de kinderen. Oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

Uitnodiging!

Oecumenische viering Van harte welkom bij de oecumenische viering (waarna ontmoeting met koffie) op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur bij het Dankbaarheidkruis a/d Nieuweweg te Megchelen. Voorgangers: ds. Theo Menting en em. pastoraal werkster Hetty Bresser Koor: Megchelen Muziek: Jos Kok.

Tussenstand Actie Kerkbalans Terborg U kunt nog meedoen, u hoort erbij! De telling van de Actie Kerkbalans 2019 gaf als resultaat € 9.015,55 aan toezeggingen en contanten bijeengebracht door 138 medegelovigen. Op 1 juni 2019 was er € 9.014,67 binnen. Gewoonlijk komt daar in de loop van het jaar nog wat bij, zodat we hopelijk de begroting voor 2019 (€ 15.000) gaan halen. Bij de telling in maart 2018 van de Actie Kerkbalans 2018 was het resultaat aan toezeggingen en contanten € 10.713,16 betaald door 167 parochianen. In totaal kwam er in 2018 € 15.931 binnen. In 2017 was de telling in maart € 12.985,74 opgebracht door 191 mensen. Dank aan de gulle gevers en aan de wijkcontactpersonen! Alle gulle gevers bedankt! Door uw gift werkt u mee aan een vitale geloofsgemeenschap in Terborg binnen onze Parochie Maria Laetitia. Ook dank aan de wijkcontactpersonen: zonder uw inzet, het brengen en weer ophalen van de enveloppen, had de Actie Kerkbalans 2019 niet plaats kunnen vinden. Het is goed te zien dat nog steeds een groot aantal mensen uit onze geloofsgemeenschap zijn of haar betrokkenheid toont. Hier zijn we erg blij mee, onze hartelijke dank! U kunt nog bijdragen! Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder het werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol vindt en u bent nog niet in de gelegenheid geweest uw financiële steun te effectueren, dan kunt u dat alsnog doen, onder andere via bankrekening NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia, inzake H. Georgius Terborg. Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsgemeenschap in Terborg!

Uitnodiging Graag nodigen wij alle Terborgse parochianen uit voor de Parochieavond ‘Samen onderweg’ op woensdag 11 september vanaf 19.00 uur in het Jorishuis. Het is een goed gebruik om medio september het nieuwe kerkelijk werkjaar te openen. Iedereen die zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap is van harte welkom. Geloven doe je samen! We starten met een Ontmoetingsbijeenkomst. Daarna zullen wij u kort informeren over lopende activiteiten en toekomstige ontwikkelingen. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Ook zetten we jubilarissen in het zonnetje en we nemen afscheid van vertrekkende vrijwilligers. Uiteraard zullen op deze avond een hapje en een drankje niet ontbreken; we willen er een gezellige avond van maken. Tot dan. Werkgroep Nieuw Begin

Afscheid van koorleden In 2013 waren er geen weekendvieringen meer in onze kerk. Sommige koorleden hebben zich toen nog ingezet voor de rouwdiensten, gesteund door koorleden uit Gaanderen. Bij de definitieve onttrekking aan de eredienst werd er vermeld dat er van de koorleden nog afscheid genomen zou worden. Op 15 mei hebben wij met twintig personen, tijdens een gezellige middag, onze koortijd in de Georgiusparochie afgesloten. Met fotoboeken en leuke anekdotes werden herinneringen opgehaald. Het geheel met een hapje en een drankje aangevuld. Rond 17.00 uur ging iedereen tevreden en voldaan weer huiswaarts. Dank aan de dames die deze middag georganiseerd hadden. Werkgroep Nieuw Begin

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze & Henk Steentjes

Terug van weggeweest en oude traditie in ere hersteld Na een verblijf van drie maanden in Italië is pastor Marcel Smits weer terug in Nederland! Vanaf woensdag 4 september zijn er weer vieringen in de H. Martinuskerk in Gendringen op de woensdag om 10.00 uur, behalve op de feestdagen. Iedereen van onze parochie en daarbuiten is van harte welkom! Op woensdagmorgen is er altijd een eucharistieviering geweest, vroeger in de kerk en later in de dagkapel van MMP. En vanaf woensdag 4 september zijn de vieringen weer terug in de H. Martinuskerk. Voorganger bij deze vieringen zal pastor Marcel Smits zijn. Wij kijken er naar uit om samen met u de eucharistie te vieren. Na afloop van de vieringen zal er onder andere koffie geschonken worden en is er tijd om elkaar te ontmoeten. Op 4 september gaan wij starten en afhankelijk van de behoefte zullen verdere plannen en activiteiten uitgebreid worden. Noteert u de datum en komt u ook! Hanny Roes, Ans Erinkveld, Truus Willemsen, Ton Steentjes, Toos Lohschelder, Harry ter Voert, Gilbert Esser en pastor Marcel Smits

Kruiswegstaties Vorig jaar is de Georgiuskerk verkocht en in particuliere handen overgegaan. Uiteraard zijn voorafgaand aan de verkoop alle kerkelijke bezittingen verwijderd. De Heilige Cunera is samen met de twee andere beelden naar haar eigen museum gegaan, kostbare stukken zijn overgebracht naar het Catharijne Convent of opgeslagen in de OLV Kerk in Doetinchem. Het grote vierluik en enkele andere stukken zijn naar Gaanderen. Het orgel is verkocht aan een kerk in Polen. Er is alles aan gedaan om de hele inventaris een goede nieuwe plek te geven. Helaas bleven we – oneerbiedig gezegd – zitten met de kruiswegstaties. Veertien zware gipsen beelden die aan beide zijden van de kerk aan de muur hingen. We hebben geprobeerd om de kruisweg compleet te houden, maar dat wilde niet lukken. Vernietiging was de laatste optie, maar voor ons eigenlijk ook geen echte optie… dat konden we niet over ons hart verkrijgen. In overleg met het parochiebestuur is besloten om de beelden aan te bieden aan onze trouwe groep vrijwilligers. Door middel van een brief en een antwoordstrook kon men zich inschrijven. Bij een ‘overschrijving’ zou het lot beslissen. Inmiddels hebben we alle inschrijvers blij kunnen maken met een statie. Hopelijk vinden ze een mooi plekje.

Verjaardagen

Mevrouw J. Koster-Helming 80 jaar Mevrouw J. Roth-Thus 80 jaar Mevrouw W. Jansen-Alofs 94 jaar Mevrouw A. Keurentjes-Wissing 86 jaar Mevrouw M. Goosens-Pasman 90 jaar Mevrouw A. Gunsing-Striekwold 80 jaar De heer B. Gries 80 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden

- De heer R. Rözer - Mevrouw A. Helming-Pasman - De heer E. Wormskamp - De heer J. Ikink

88 jaar 86 jaar 78 jaar 89 jaar

Werkgroep Nieuw Begin

30

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Vervolg locatie Terborg pagina 33

31


Silvolde - Varsseveld

SILVOLDE

Allerzielenviering Silvolde/Varsseveld

Rooster van kerkdiensten en activiteiten Datum • Zondag 6 oktober: 10.00 uur • Zondag 27 oktober: 10.00 uur

Thema

• Zaterdag 2 november: 19.00 uur • Zondag 3 november: 10.00 uur

Vieren op het dorp Oecumenische werkgroep Allerzielen

De Oecumenische Vredesdienst wordt gehouden op zondag 15 september in de Protestantse Kerk in Gendringen. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’. De voorgangers zijn: ds. Theo Menting en diaken Cor Peters. Muzikale medewerking wordt verleend door zangvereniging DES uit Westendorp o.l.v. Charl Venus. De kinderen zijn ook van harte welkom. Er is oppas aanwezig. De collecte die wordt gehouden, is bestemd voor Schuldhulpmaatje. Onze gastvrouw is Ali Aalbers. Na afloop is er in De Gent, nabij de kerk, gelegenheid om koffie of thee te drinken en er is limonade voor de kinderen. Oecumenische Werkgroepen Oude IJsselstreek

Eenzaamheid Wat is eenzaamheid? Eigenlijk is er geen definitie voor. Je zou kunnen zeggen: niemand hebben om je gevoelens en gedachten mee te delen. Eenzaamheid is in de meeste gevallen iets wat niemand je kan afnemen. Ieder mens ervaart eenzaamheid op zijn eigen manier. Heel veel mensen sluiten zich vaak af. Anderen worden depressief, vooral na het overlijden van een partner of geliefde. Je gaat door een diep dal en – denk je – voor mij schijnt er geen zon meer. Hoe ga je hiermee om? Probeer in ieder geval inzicht te krijgen in wat je wilt met je leven. Doe wat. Iedere vorm van ‘wat ondernemen’ is eigenlijk goed. De aandacht en de warmte van je familie of medemens kan ook heel goed doen. Toch kunnen ze jouw eenzaamheid niet verhinderen, maar vertrouwen hebben kan zeer gunstig werken. Na tijden van stil verdriet en eenzaamheid kan soms op een juist moment de oplossing komen. Dit kan wel eens gebeuren in de vorm van een ontmoeting of uitnodiging. Het lost natuurlijk niet alles zo maar op, maar je leven verandert wel weer een beetje. Het voelt wat lichter en milder aan. Eigenlijk kun je zelf nog best heel veel, ook al ben je alleen. Ga geen zelfmedelijden opwekken en je moet ook niet denken dat je overbodig bent. Heel veel mensen hebben je nodig; je kunt nog heel veel goeds doen en liefde geven. Alleen zijn betekent echt niet eenzaam. Hoe fijn kun je niet alleen zijn in je eigen vertrouwde huiskamer met allemaal dierbare herinneringen. Die neemt niemand je af. Als je vrede hebt met je lot, zijn er geen eenzame dagen meer. Vertrouw ook op de goede God. Hij is er altijd, ook voor jou. Anny Raben

32

VARSSEVELD

Hoewel de dood onlosmakelijk bij het leven hoort, is het overlijden van een geliefde een ingrijpende en moeilijk te aanvaarden gebeurtenis. Iemand waar je van hield, verdwijnt voor altijd uit je dagelijkse leven. De pijn die dat met zich meebrengt, is nauwelijks te verzachten en door niemand in volle omvang méé te voelen. Gelukkig is dat niet het hele verhaal, want je draagt je overleden geliefde altijd bij je, je hoort nog zijn of haar stem, je ziet hem of haar nog lopen en werken. Velen praten nog met hun geliefde. Dat alles geeft ons de hoop dat het afscheid niet voor altijd is, dat we ooit weer samen zullen zijn. Zo leiden liefde en hoop tot geloof in een leven dat verder gaat dan de dood. Het delen van die liefde, die hoop en dat geloof kan de pijn verzachten. Daarom vieren we op zaterdag 2 november Allerzielen, samen, zoals we dat al jaren doen, in de Mauritiuskerk in Silvolde. De viering begint om 19.00 uur. In die viering herdenken we onze verloren geliefden, in het bijzonder hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Wij vieren samen met en voor degenen in onze geloofsgemeenschap die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Zij krijgen daartoe een persoonlijke uitnodiging. We herinneren ons onze lieve overledenen, noemen hun namen en ontsteken kaarsen met hun namen erop, opdat hun licht voor ons blijft schijnen en hun warmte in ons blijft. Wij nodigen iedereen die hier bij wil zijn, voor zichzelf of uit solidariteit met anderen, van harte uit.

uitvaart heeft gehad wel in de allerzielenviering wordt herdacht, neem dan contact op met een van ondergetekenden. Daarnaast is er op woensdag 13 november om 20.00 uur een lezing over het verliezen van dierbaren. Hella van der Wijst, schrijfster van het boek ‘Troost’ met 20 ervaringsverhalen, zal daarover vertellen. Deze lezing is in de Protestantse Kerk in Silvolde, vrij toegankelijk en aanmelding is niet nodig. Adres: Kerkenstraat 6, 7064 BH Silvolde. Hierover zal nog nadere informatie verschijnen.

De werkgroep Avondwake van de Mauritius-geloofsgemeenschap. Contactpersonen: Harrie Jorna, 0315 - 32 52 12, harriejorna@hotmail.com Leo te Brinke, 0315 - 32 32 12, leotebrinke@hetnet.nl

Woord- en communievieringen in Den Es Zondag 8 september en zondag 13 oktober om 10.00 uur is er een woord- en communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster.

De Oecumenische Vredesdienst wordt gehouden op zondag 15 september in de Protestantse Kerk in Gendringen. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’. De voorgangers zijn: ds. Theo Menting en diaken Cor Peters. Muzikale medewerking wordt verleend door zangvereniging DES uit Westendorp o.l.v. Charl Venus. De kinderen zijn ook van harte welkom. Er is oppas aanwezig. De collecte die wordt gehouden, is bestemd voor Schuldhulpmaatje. Onze gastvrouw is Ali Aalbers. Na afloop is er in De Gent, nabij de kerk, gelegenheid om koffie of thee te drinken en er is limonade voor de kinderen. Oecumenische Werkgroepen Oude IJsselstreek

Oecumene in Terborg Er is in Terborg weer een oecumenische bijeenkomst in de protestantse kerk op zondag 20 oktober om 10.00 uur. Het wordt vast weer een zinvolle bijeenkomst waar u van harte voor uitgenodigd bent. Werkgroep Oecumene Nieuw Begin

Wij baseren onze uitnodigingen op de kerkelijke uitvaartvieringen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Als u graag wilt dat iemand die geen kerkelijke

Overleden 7 juni Harrie van de Wetering 19 juni Ben Huls Wij bidden voor hun eeuwige rust.

93 jaar 81 jaar

Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2019 kunt u vóór 22 september 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 3). De uitgave van de Vreugdebode 6 - 2019 verschijnt op 11 oktober 2019 en is voor de periode van 18 oktober tot en met 12 december 2019. Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

33


Parochie Maria Laetitia

Aandachtige zorg op weg naar het levenseinde De tweede zondag van september vraagt Zonnebloem al jaren extra aandacht voor zieken. Aandacht voor zieken is gezond, was ooit een jaarthema. Is dat niet de diepste wens van elk mens die ziek is of lijden te dragen heeft: gezond, heel worden? Zieken bezoeken is een van de werken van barmhartigheid. In de evangelies lezen we hoe Jezus op verschillende momenten zieken ontmoet. Hij staat bij hen stil, ziet of hoort hen en wordt diep geraakt. Vanuit die houding en het gelovig vertrouwen van degene die zijn hulp inroept kan Jezus handelen, heel maken. Het is in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen vragen om bezoek vanuit de geloofsgemeenschap. Toch weet ik uit ervaring dat wanneer die vraag wel komt, de pastor of vrijwilligers van de bezoekgroep van betekenis kunnen zijn o.a. door een ander gesprek met de zieke. De diepere laag van samen bidden om kracht, om steun, om hoop, om verbondenheid met God. Een breekbaar leven Ons leven kent zijn grenzen. We willen er graag jong uitzien. Maar ons gezicht verraadt ons: de jaren beginnen te tellen. We voelen dat onze krachten beginnen af te nemen. We kunnen niet meer alles aan en moeten vaak een stapje terugdoen. We voelen dat we afhankelijker worden van de zorg van anderen. Maar het is niet gemakkelijk om dit toe te geven. Tegelijk kunnen we niet om de werkelijkheid heen. Ons leven is nu eenmaal broos en breekbaar. En we weten dat ons leven onherroepelijk in de richting van de dood gaat. Onontkoombaar. Mensen om je heen Juist op momenten, dat we dat voelen, is het een zegen als we mensen om ons heen weten die met ons begaan zijn. Mensen die ons niet in de steek laten. Mantelzorgers en mensen die van zorgen hun beroep hebben gemaakt. Wat zouden we zijn zonder al die mensen die een bezoekje brengen? Niet vanuit nieuwsgierigheid, maar vanuit een hartelijke belangstelling. Dat luisterende oor, bemoedigend woord of een kaartje, een bloemetje. Ze laten weten dat een kwetsbaar mens een kostbaar mens is. Je mag weten dat je niet afgeschreven bent, maar een plaats hebt midden in de kring van mensen. Vanuit ons geloof gezien: méér dan ooit.

Stilstaan bij Ziekte, de broosheid van het leven ervaren, kan ons ook opstandig maken. Je kunt God ter verantwoording roepen: “Waarom?” Maar soms vinden we in stil gebed of met mensen die aandacht voor je hebben om je heen, kracht om te aanvaarden wat op je levensweg komt. Dat je gedragen wordt, dat er mensen naast je staan die je niet in de steek laten en die meeleven en meebidden. Stilstaan bij de zieke, de oudere, de mens in nood is een weldaad. Het is een groot goed als dan ook de naam van God genoemd mag worden als een bron van kracht. Je mag weten dat God er is, want dat betekent zijn naam: Ik-zal-er-zijn. Sacrament van de zieken De Kerk reikt een teken aan waarin we in woord en gebaar bidden om Gods nabijheid. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het accent van dit sacrament bij de zieken en het heel worden komen te liggen. Niet meer het sacrament van ‘de stervende’. Wanneer je leven broos en kwetsbaar wordt of wanneer ziekte je leven bedreigt kan dit sacrament worden toegediend door de priester. Dat kan thuis of daar waar de zieke verblijft. In onze parochie kennen we ook enkele momenten van een gezamenlijke ziekenzalving. Door handoplegging, zalving met H. Olie en gebed mogen we iets van Gods zegende nabijheid voelen. We bidden om de sterkte en de kracht van de Heilige Geest van God waardoor de gezalfde hopelijk bij zijn of haar eigen diepste krachten mag komen. Wanneer het niet mogelijk is om het sacrament van de zieken toe te dienen, kan ook een ziekenzegen worden gegeven door de diaken of pastoraal werker. De Communie kan ook door familie of vrijwilliger uit de geloofsgemeenschap bij zieken of ouderen thuisgebracht worden. Aandachtige zorg en nabijheid: om het lijden, het ziek-zijn, of de broosheid door ouder-worden samen in Gods naam te dragen. U kunt altijd, via het secretariaat van de parochie, vragen om bezoek van een pastor of een vrijwilliger van de geloofsgemeenschap. Mocht een zieke dringend hulp nodig hebben, bijvoorbeeld de ziekenzalving, kan dat gevraagd worden via de weekwacht (T 0315-820399). Zoals u elders in de Vreugdebode kunt lezen is er op zondag 8 september om 09.30 uur een eucharistieviering in de Petrus en Paulus kerk in Ulft. Het thema is dan “Wat heb ik nodig? Aandacht voor zieken is gezond! Diaken Cor Peters

• DUURZAME TECHNIEKEN • GAS, WATER EN ELEKTRA • SANITAIR EN BADKAMER • LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN • SERVICE EN ONDERHOUD • VERWARMING EN AIRCO • ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen (0315) 68 14 73 www.blumergendringen.nl 34

VREUGDEBODE 5 SEPTEMBER - OKTOBER 2019


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor AriĂŤnsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

VREUGDEBODE 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.