Vreugdebode 2017-07

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDE REUGDEBODE c Wereldli

ht

017 jesdag 2

leven Al s e e n

JAARGANG 1, NUMMER 7

s d ra a d

“I-j bunt niet meer of minder dan een ander” (pag. 4) Foto: Ton Harbers

DECEMBER 2017 - JANUARI 2018


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de sacristie. Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur. en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Inhoud

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

Locatiecorrespondenten

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: interview met Jurgen Huls Aanmelding Lourdesbedevaart 2018 Torentje, torentje bussekruit: Beatrice en kerstmis bij de Kopten Van de bestuurstafel door Hans Pauw Raad van Kerken Oude IJsselstreek Pastorale column door Marcel Smits Parochiële Caritas Instelling: MOV-ers nemen afscheid Kerstpakkettenactie Parochie Maria Laetitia: Kerkbalans 2018; Geef voor je kerk Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten: Bijzonder Kerstconcert van het Ulfts Mannenkoor Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen Doopschema Doordeweekse vieringen Breedenbroek - Dinxperlo: Kardinaal W. Eijk wil het koor nog wel eens horen De Huet - Wijnbergen: Middag voor ouderen 2018 Doetinchem: Mariette van Bruggen beheert kerkhof De Vredehof Op de eerste kerstdag is in de Paskerk een kerstviering en kindje wiegen Etten: Omgekeerd bezoekmiddag weer geslaagd Gendringen - Megchelen - Netterden: Nieuwe vormelingen stellen zich aan u voor Gaanderen: Maria- en Jozefaltaar door Anton Gerritsen fraai gerestaureerd Levende kerststal is weer terug in Gaanderen Terborg: Allerzielen in de herfst Silvolde - Varsseveld: Activiteiten MOV en Caritas Zondagavondzang in de Keurhorsterkerk in Sinderen

Ke r s

arsw a j w u e i t- en N

4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23

Diaconie Cor Peters

: c.peters@mlparochie.nl

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo Peter Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem Gerard Bomers

: g.bomers@planet.nl

Doetinchem (Wijnbergen De Huet) Joop Caerteling : joopcae@gmail.com Etten Sjoerd Jansen

: sjoerdjansen90@hotmail.com

Gaanderen Ria Aarntzen

: h.r.aarntzen@gmail.com

Gendringen/Megchelen/Netterden Hanny Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl Silvolde/Varsseveld Gerda van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg Els Bakker

: info@bakkereventsupport.nl

24 25 26 27 28 29 30

ens

Colofon Hoofdredacteur : Eindredactie : Eindcontrole : Advertenties : Vormgeving : Druk : Oplage : Verspreiding :

diaken Cor Peters Jos Hillebrand en Frans van Vliet Ben Kothuis Gerard Bomers John Spekschoor Senefelder/Misset 13700 exemplaren 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

tel. 0315 - 24 21 25

Belangrijk om te weten tel. 0315 - 24 12 40

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 34 voor alle gegevens van pastoraal team, onbezoldigde diaken, internet en centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 31 DECEMBER a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie boven). Het eerstvolgende nummer verschijnt op 12 JANUARI 2018 en is voor de periode van 19 JANUARI tot en met 15 MAART 2018. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In deze eerste jaargang van de Vreugdebode is het thema van het hoofdartikel Kerk in de samenleving. In elk van de zeven edities die in 2017 verschijnen, wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebied van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel. Jurgen Huls, directeur van een r.-k. basisschool Al bij mijn eerste ontmoeting met Jurgen Huls, zo’n 25 jaar geleden, viel mij zijn bevlogenheid op. Toen nog als leider van het pupillenelftal waarin onze zoon voetbalde, combineerde hij een groot hart voor jonge mensen met zijn organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel. Geen wonder dat ik hem in de jaren daarna tegenkwam als onderwijzer en later als de directeur van de basisschool in Ulft, waar ooit mijn onderwijscarrière begon. Nu is Jurgen directeur van de rooms-katholieke basisschool ‘de Plakkenberg’ in Silvolde en mag ik met hem in gesprek over de vraag wat de plaats van de katholieke basisschool is in samenleving, kerk en geloofsgemeenschap. De basisschool als verlengstuk van en doorgeefluik voor kerk en parochie bestaat allang niet meer, maar hoe is het nu? Een gesprek met een gepassioneerd schoolleider. Natuurlijk laat de wijze waarop ik het gesprek weergeef, zien dat we elkaar al lang kennen.

4

Met plezier naar resultaat Als we elkaar bij ons gesprek de hand schudden, ontmoeten we elkaar in onze moedertaal en praten we allereerst bij over thuis. Dan vertelt Jurgen over zichzelf als mens van het dorp. In 1965 geboren groeit hij op als zoon van kapper Huls, in wiens salon aan het Marktplein tot op de dag van vandaag het dorp in gespreksstof voorbij komt. In zijn opvoeding krijgt Jurgen de waarden mee van het katholieke geloof. Hij ontvangt zijn Eerste Heilige Communie in de H. Mauritiuskerk waar hij ook gevormd wordt. Natuurlijk is Jurgen misdienaar en maakt de school er geen probleem van dat hij daarvoor schooltijd moet verzuimen. De H. Hartschool verzorgt de voorbereiding op de sacramenten en fungeert als doorgeefluik van kerk en parochie. Gods­ dienstles heeft zijn eigen plek in het lesrooster. Ook voor het middelbaar onderwijs hoeft Jurgen het dorp niet uit: hij haalt zijn vwo-diploma aan het Isalacollege. In de vrije tijd draagt Jurgen graag het zwart-wit van sportclub Silvolde. Wanneer hij met zijn beroepsopleiding aan de HEAO begint, is Jurgen al als elftalleider betrokken bij de jeugd van de voetbalvereniging. Daar ontdekt hij zijn plezier in het werken met kinderen en de overdracht van kennis en vaardigheden. Dit brengt hem ertoe de overstap te maken naar de pabo. Inmiddels neemt hij bij de voetbalclub als coördinator pupillenvoetbal met anderen de verantwoordelijkheid voor een ‘beleidsplan jeugdvoetbal’. Dit krijgt de titel ‘Met plezier naar resultaat’ mee. Zowel voor de sportclub als voor Jurgen is deze gedachte als motto wegwijzend geworden. In zijn verhaal hoor ik het terug: “Zonder plezier in mijn werk zou ik afstompen en dat zou negatief doorwerken op de resultaten.” Jurgens onderwijsloopbaan begint in 1988 aan de Liboriusschool in Dinxperlo: “Dat was in de tijd dat we nog op woensdagmorgen in de Goede Herderkerk een schoolmis hadden, waarvoor elke keer een andere klas verantwoordelijk was”. Niet lang daarna krijgt de samenwerking tussen school en parochie in de gezinsvieringen een andere vorm. Met de secularisatie in de samenleving groeit de afstand tussen school en kerk: “Toen ik in 2002 directeur werd in Ulft, waren daar nog gezinsvieringen, maar al snel nam de parochie de verantwoordelijkheid helemaal over.

“Ik heb de lach van de kinderen nodig” De wens om ook in school wegwijzend te zijn wordt al zichtbaar in zijn jaren in Dinxperlo, want daar krijgt Jurgen als waarnemend-directeur - ook als gevolg van ziekte van de directeur - de eindverantwoordelijkheid. Dit past hem zo goed dat hij de schoolleidersopleiding volgt en solliciteert als directeur van de St. Antoniusschool in Ulft: “De grote uitdaging voor mij is dat ik in die functie veel nadrukkelijker in staat ben mijn visie op onderwijs in te brengen om er met mijn team over na te denken en er samen zoveel mogelijk van waar te maken. Daarbij vind ik het heel belangrijk veel in de school te zijn. Ik wil dat de kinderen me kennen als meester Jurgen en niet als die meneer in dat kantoor. En voor mij…ik heb de lach van de

“IEDER KIND GEWOON SPECIAAL” kinderen nodig, de glinstering in hun ogen. Ik praat veel met collega’s en ouders, want voor alles ben ik me ervan bewust dat we samen school zijn en dat ik daarin verbinder mag zijn. Om daarbij op alle domeinen eindverantwoordelijk te zijn heb ik gesolliciteerd als directeur van de rooms-katholieke basisschool de Plakkenberg in Silvolde. Onze school is als éénpitter geen deel van een groter – bestuurlijk – geheel en dat geeft ons een hoge mate van autonomie bij de inrichting van ons onderwijs. Wel maken we deel uit van een coöperatie van besturen en samenwerkingsverbanden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden en eventuele risico’s af te dichten.”

best vermogen in verbondenheid met elkaar en de docenten kunnen werken aan hun ontwikkeling. Ze krijgen daarin de vrijheid om hun creativiteit te volgen en eigen keuzes te maken. Voor het leerproces vindt de school het belangrijk dat de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen, waarbij hoofd, hart en handen in harmonie moeten zijn. “Natuurlijk”, zo reageer ik naar Jurgen, “jullie onderwijsconcept is helder, maar kun je me ook uitleggen waaraan ik het bijzondere karakter van de school kan herkennen? Hoe kan ik zien en ervaren dat de Plakkenberg de katholieke school is, waar de statuten van het schoolbestuur over spreken?” “In onze missie en visie”, aldus Jurgen, “gebruiken we het woord katholiek niet. Praktisch gezien zijn we een algemeen-bijzondere school. Als we kijken naar de ontwikkelingen in het verleden en de praktijk van vandaag, blijkt dat we plek bieden aan alle mensen die zich in en om Silvolde met onze school willen verbinden. Iedereen is – binnen onze grenzen – welkom, ongeacht herkomst of religie. De waarde van het katholieke geloof zit voor ons in het doorgeven van de verhalen en gewoonten uit de christelijke traditie. Zo besteden we aandacht aan Kerstmis, de vastentijd met de Vastenactie, en het Paasfeest. Maar ook de Ramadan en het Suikerfeest krijgen aandacht.”

“Zelf zoek ik graag met vertegenwoordigers uit de geloofsgemeenschap en de parochie naar verbinding. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? En weet je, we openen de deur voor elkaar. Wij komen graag met onze leerlingen naar de kerk om daar het kerstverhaal te vertellen en dat in zang en spel te beleven; vanuit de geloofsgemeenschap betrekken vrijwilligers kinderen bij de Vastenactie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in actie komen en goed doen voor mensen die het veel minder goed hebben dan wij.” “Ieder kind gewoon speciaal” Al pratend neemt Jurgen me mee naar de gemeenschapsruimte van de school. Daar hangt een mozaïek van kleine ‘schilderijtjes’ met als dragende tekst: “Ieder kind gewoon speciaal”. Het tableau is gemaakt door leerlingen van de Plakkenberg en de Dr. Bosschool, een school voor speciaal onderwijs waarvan groepen tijdelijk onderdak vonden in de Plakkenberg. “Die samenwerking met de Bosschool vond ik heel belangrijk, want zowel de leerlingen als wij voelden de verbondenheid. In het contact met leerlingen uit het speciaal onderwijs ervaar je nog duidelijker hoezeer ieder mens, ieder kind gewoon speciaal is. Hierdoor ben ik me er nog meer bewust van geworden dat we de morele opdracht hebben ons onderwijs zo dicht mogelijk bij

het kind te brengen. Dat zet me aan het denken over onderwijsontwikkeling. Ik geniet ervan stenen in de vijver te gooien en te zien, waar de rimpeling ons brengt. Indachtig de levensles die ik van mijn ouders meekreeg: “I-j bunt niet meer of minder dan een ander”, is het prachtig directeur te mogen zijn van deze school.” Een mozaïek Op de fiets terug naar huis is er even dat gevoel van heimwee naar de ‘goede oude rooms-katholieke tijd’, maar al snel zie ik het mozaïek voor me. Door mijn hoofd gaan de verschillende tegeltjes met handen die elkaar vasthouden, spelende kinderen, harten, de zon en sterren. Ze verbeelden voor mij de school, want ieder kind is als een tegeltje in het grote mozaïek dat een school is. Voor mij komt Christus’ boodschap van liefde tot leven in al die mensen, die zich openstellen voor het speciale in ieder kind en zich daar met hart en ziel aan geven. Joop Kraan Foto: Ton Harbers

Een rooms-katholieke school Nu ik Jurgen zo vol passie hoor praten over kinderen en zijn visie op goed onderwijs vraag ik hem wat de belangrijkste waarden zijn voor ‘zijn school’. Hij legt me uit dat die op twee niveaus liggen. Sociaal-pedagogisch staan de 3 V’s centraal: veiligheid, verbondenheid en vrijheid. Samengevat wil de school leerlingen een plek geven, waar ze veilig en naar VREUGDEBODE VREUGDEBODEFEBRUARI-MAART 07 DECEMBER 2017 2017 - JANUARI 2018

5


Parochie Maria Laetitia

Aanmelding Lourdesbedevaart 2018

Kerstmis 2017

Kerstmis dit is dé dag… van vrede, vreugde, van een nieuw begin: Een Kind ons geboren, elk jaar zo zingen wij begeleid door engelenkoren. Elk jaar een vreugdevolle Boodschap dat God mens wordt in een Kind. Jezus maakt een nieuw begin met ons met onze wereld. Waar begin jij? Wat ga jij doen? Wat heb jij toe te voegen In die wereld van vandaag Aan vrede, vreugde, Aan nieuwe zin, Aan dit nieuwe begin?

De eerste aanmeldingen voor de Lourdesbedevaart van 28 april t/m 5 mei 2018 zijn gedaan. De pelgrims vertrekken vanuit onze regio met de bus naar Tourcoin, Noord-Frankrijk. Daar staat de TGV (een snelle trein) klaar en die brengt ons in ongeveer zeven uur naar Lourdes, aan de voet van de Pyreneeën. Meer dan 1.000 bedevaartgangers vanuit het aartsbisdom zullen er die week in Lourdes zijn. Samen op die bijzondere plek waar in 1858 wonderlijke dingen zijn gebeurd aan Bernadette: de verschijningen van de Onbevlekte Ontvangenis. Op voorspraak van Maria mogen we ons leven dichter bij God brengen. Hebt u belangstelling om met ons mee te gaan neem dan contact op met een van de contactpersonen van de Lourdeswerkgroep. - Corrie Berendsen, Dinxperlo, tel. 0315 - 65 19 26 - Ben Donderwinkel, Silvolde, tel. 0315 - 32 74 02 - Albert Gilsing, Gaanderen, tel. 0315 - 34 10 75 - Mia Otten, Gendringen, tel. 0315 - 38 62 09 - Cor Peters, diaken, Gendringen, tel. 06 - 51 03 65 79 E-mail: lourdeswerkgroep@mlparochie.nl

Informatiebijeenkomst bedevaart Jordanië-Israël

Torentje, torentje bussekruit Wereldlichtjesdag 2017 Als een levensdraad Stil staan we vandaag, stil zijn we vandaag. De dag waarop we onze kinderen gedenken die ons ontnomen zijn. Het staat in ons hart gegrift: wie je was, wat je kon, hoe lief we jou hadden. Ieder jaar herdenken we op de tweede zondag van december wereldwijd de kinderen die overleden zijn, ongeacht hoe oud ze waren of hoe lang het geleden is. We herdenken de kinderen die voortleven in ons hart en onzichtbaar aan onze hand met ons meewandelen. Over heel de wereld zal er licht branden. Flakkerende kaarsen vormen een baken, een teken van onvoorwaardelijke liefde. En kijkend naar de lichtjes laten we onze herinneringen de vrije loop en voelen we de verbondenheid met elkaar. Op 10 december staan de deuren van de St. Martinuskerk van Gendringen voor de zevende keer open. Met Allerzielen is in deze kerk bij het zijaltaar het monument geplaatst dat gebruikt wordt in de viering van Wereldlichtjesdag. Op het paneel staat een kaars. Er zijn lichtjes en tranen geplakt. Naast dat paneel staan twee kandelaars: een met het kind dat er niet meer is en de ander met de puber die nooit volwassen wordt. Maar als een rode draad lopen ze door het leven van de ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, vrienden. Na de viering drinken we samen koffie en we ervaren in een gezelschap van jong en oud dat het verdriet om de dood van een kind diep van binnen altijd blijft. Mensen van verschillende generaties zijn met elkaar in gesprek. Ze delen verhalen, huilen tranen van korter of langer geleden en handen reiken naar elkaar. Lotsverbondenheid! Wie deze bijzondere viering die om 19.00 uur begint, mee wil maken is van harte welkom.

De redactieleden van de Vreugdebode wensen uZalig Kerstfeest, Zalig Nieuwjaar en feestelijke dagen.

Agenda Vorming & Toerusting

(Cor Peters)

Voltooid leven. Van barmhartigheid naar zelfbeschikking. Vooruitgang of raken we ook iets kwijt?

Op maandag 8 januari a.s. is er om 19.30 uur in de “Paskerk” te Doetinchem een informatiebijeenkomst over de bijzondere bedevaart naar Jordanië en Israël. VNB uit Den Bosch organiseert deze reis van 10 t/m 19 november 2018. Tijdens deze bedevaart volgt u de voetsporen van Mozes in Jordanië. In Israel gaat u in het spoor van Jezus uit Nazareth. Een groots gebeuren met naar verwachting veel pelgrims uit Nederland. Zelfs Peter Ambting mag speciaal als reisleider overkomen uit de VS! Meer informatie over deze reis en de informatieavond bij Ben en Anita Simmes: 0315 – 32 88 98. 6

Lezing door dr. Annemarieke van der Woude. Zij is theoloog en werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Nu is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Donderdag 18 januari, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum “De Wingerd”. Agenda Ontmoeting & Inspiratie - Bonhoeffer leeskring. Start: Maandag 15 januari Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten: zie de flyer van Ontmoeting & Inspiratie en het programmaboekje van Vorming & Toerusting op de website: www.maria-laetitia/ activiteiten VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Beatrice en kerstmis bij de Kopten Als ik Beatrice de Graaf op de tv zie, kan ik een glimlach vaak niet onderdrukken. Deze charmante persoon met haar mooie stem, haar taalbeheersing en een naam die ‘gezegende vrouw’, ‘gelukbrengster’ betekent, is hoogleraar in Utrecht. Zij wordt in praatprogramma’s echter steevast aangekondigd als terrorismeexpert. Spontaan denk ik dan: oh, dat is iemand die terroristen van deskundig advies voorziet voor het plegen van de vreselijkste terreur. Maar het woord betekent, eigenaardig genoeg, het tegenovergestelde: de inzet van specifieke deskundigheid om terrorisme te bestrijden, liefst te voorkomen. Gelukkig maar! Beatrice’s taalvaardigheid en haar kennis zijn zo groot, dat ze zonder hapering een lange, doordachte uiteenzetting geeft. Dan heb ik wel eens behoefte aan meer tijd om het van a naar b te begrijpen en in me op te nemen. In Trouw van 14 oktober werd ik op mijn wenken bediend. Daar trof mij de loodzware titel van haar stuk, Het kwaad is terug. Ik dacht: is het ooit wel eens weggeweest dan? Maar Beatrice bedoelt dat er in de geschiedenis perioden zijn aan te wijzen, waarin het kwaad massaler om zich heen grijpt, de mensen totaal bevangt en hun taal binnendringt. In haar artikel wijst ze een aantal van zulke perioden aan. En nu zitten we weer in zo’n periode. Sinds ‘9/11’ is in het taalgebruik over de hele wereld de frequentie van woorden als evil, devil en demons sterk toegenomen. Op de sociale media wemelt het van dood en verderf. Er zijn vele, niet allemaal te vertrouwen aanzeggers van het kwaad. Beatrice is er gelukkig mee dat terroristische dreiging op veel terreinen en op diverse moderne manieren wordt bestreden: door hard optreden, voorlichting, preventieve maatregelen, sociaal beleid, goed recherchewerk, deradicaliseringsprogramma’s, internationale samenwerking en veel meer. Volgens Beatrice zou er echter meer kunnen gebeuren. Het ontbreekt in onze ontkerkelijkte tijd aan een verbindende kracht. We zouden het kwaad vanuit een algehele houding, een visie, bijvoorbeeld de christelijke, tegemoet kunnen treden. En ze heeft een pakkend voorbeeld. Palmpasen dit jaar werden bommen gegooid in twee volle koptische kerken in Egypte: 45 doden. De Kopten reageerden opmerkelijk: ze zochten de media om de Egyptische overheid sterk te bekritiseren vanwege haar falend beleid, daarnaast hingen ze zelf meer camera’s op en zetten ze eigen patrouilles in. Maar ze lieten zich niet van hun geloofsbeleving – uiteindelijk zal het goede overwinnen – afbrengen. Lopend in een processie en daarin openlijk kruisen dragend herdachten ze hun doden. Het was enigszins confronterend dat te lezen, want ik was een beetje vergeten dat je als christen in wezen hoopvol bent als het om goed en kwaad gaat. Eigenlijk had ik dit altijd al geleerd, maar nooit zo indringend en tegen een achtergrond van geweld als nu geschetst door een charmante terrorisme-expert. En toen dacht ik aan Kerstmis, het feest van de vrede. Diep uit mijn hart: “Zalig Kerstmis” aan de koptische christenen in Egypte. Gerard Bomers

7


Parochie Maria Laetitia

Bijzondere Kerstgroepen op de Kranenburg

Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ilse Huls en Ellen Wezendonk Bel ons gerust voor een afspraak als u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken. Monuta Achterhoek 0315 - 630 405, dag en nacht bereikbaar www.monuta.nl/ulft

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Kranenburg/Vorden – Op vrijdag 8 december a.s. om 11.00 uur opent het Heiligenbeeldenmuseum wederom zijn deuren voor een prachtige Kerstgroepententoonstelling. Dit jaar wordt een deel van de kerststallen van Bert Hilhorst uit Amsterdam tentoongesteld. Bert is al zo’n 30 jaar verzamelaar en inmiddels in het bezit van ruim 500 groepen. “De kerststal is bij uitstek iets met een verhaal erachter”, zegt hij. Mevrouw Nanny de Beer uit Zutphen toont een mooie collectie mini-kerstgroepen. Evenals andere jaren worden er ook uit de eigen collectie veel groepen, waaronder de Cuypersgroep, getoond in een museum dat prachtig in kerstsfeer wordt gebracht. De tentoonstelling is open vanaf vrijdag 8 december tot en met zondag 7 januari 2018 van 11.00 tot 17.00 uur iedere dag, behalve 1ste kerstdag en nieuwjaarsdag. Vrijdagavond 15 december is er een bijzondere avondopenstelling met een sfeervol kerstconcert van zangkoor Reborn. Op 2de kerstdag treedt vanaf 13.00 uur harpiste Chantal Dohmen op. Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden. Tel. 0575 - 55 64 88 alleen tijdens openingstijden. Meer info: ww.heiligenbeeldenmuseum.nl

Van de bestuurstafel De eerste honderd dagen in een nieuwe functie zijn belangrijk om je weg te vinden in de organisatie, een beetje thuis te raken bij de mensen en de bestuurlijke dossiers te leren kennen. Voor mij als nieuwe pastoor is die periode ruim voorbij. Al in juni woonde ik de bestuursvergaderingen bij. Pastoor Ambting heeft zijn werkzaamheden goed overgedragen. Toch voelt het nog alsof ik net begonnen ben. Ik ben nog niet op alle locaties van de parochie geweest. Tot medio november had ik immers nog veel liturgische verplichtingen elders, met name in de regio Lichtenvoorde-Groenlo, maar dat is nu voorbij. We zullen elkaar vaker in de kerk kunnen treffen – als u daar ook bent! Rond de bestuurstafel heb ik een fijne groep van deskundige en gedreven mensen aangetroffen. Een grote zorg van ons bestuur is het onderhoud van enkele kerken, zowel blijvende als degene waarvoor wij nog een herbestemming zoeken. Welke werkzaamheden en investeringen zijn vereist en

Maria Passie komt naar Gaanderen

verantwoord? We voelen ons allereerst verantwoordelijk voor

The Passion is al enkele jaren een veel bekeken en beluisterd programma, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus op moderne wijze wordt verbeeld in woord en muziek.

zullen we een weg moeten vinden. Daarnaast hebben we

Nu is er ook de Maria Passie. Een productie waarin hedendaagse (pop) muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. In de Maria Passie komen onder andere de volgende aspecten aan bod: de verkondiging door de engel van de zwangerschap van Maria; het huwelijk met Jozef; omgaan met de bekendheid van Jezus; voor je kind blijven kiezen; angst, twijfel en hoop; rouw en verdriet. Maar vooral ook Maria als bron van kracht en geloof. Maria staat als persoon centraal en er wordt een verbinding gemaakt met onze tijd. De opbrengsten van dit muzikale theaterspel komen ten goede aan het Aquero fonds. Dit fonds zamelt geld in om mensen te ondersteunen die graag naar Lourdes willen, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen. Dit optreden sluit goed aan bij de voorbereiding van de bedevaart die vanuit de Parochie Maria Laetitia gemaakt wordt naar Lourdes van 28 april t/m 5 mei 2018.

kan nu met zijn eigen portefeuille aan de slag. Wel zoeken we

de veiligheid, maar lokale wensen gaan soms verder. Daarin over de taakverdeling gesproken en de hoofdthema’s van het bestuurlijk beleid voor de komende periode vastgesteld. Ieder nog een goede vicevoorzitter die in ons bestuurlijk team past en aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Voelt u zich geroepen? Dan horen wij graag van u! Pastoor Hans Pauw

k ke Ke r s t p a

t te n a c t i

Het project De Maria Passie trekt een jaar lang door het land en doet op zaterdag 3 februari 2018 onze parochie aan. In de St. Martinuskerk van Gaanderen zal om 20.00 uur de uitvoering beginnen. Kaarten voor dit speciale (benefiet) optreden kosten € 10 en zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening: Stichting Aquero – Wijk aan Zee; NL63INGB0008328858; o.v.v. Gaanderen en het aantal kaarten. Meer informatie op www.demariapassie.nl of bij diaken Cor Peters. VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

9

e


Parochie Maria Laetitia

Dopen in de Parochie Maria Laetitia

Raad van Kerken Oude IJsselstreek Geregeld leest u berichtjes met aankondigingen of een verslag van een activiteit van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek (RvK OIJ). U vraagt zich misschien af, wat die RvK OIJ nu eigenlijk is. Het is een oecumenisch samenwerkingsverband van kerken in de gemeente Oude IJsselstreek. De Raad is opgericht in 2009, komt op voor mensen die in de verdrukking gekomen zijn en houdt zich bezig met de presentie van de kerk in de samenleving. Werk en inkomen In oktober 2009 zijn we gestart met een symposium over ‘De Crisis, de Werkloosheid en de Rol van de Kerken’ Daarna hebben we zes bijeenkomsten voor werkzoekenden georganiseerd, waarvan de laatste in april 2017 met workshops en een banenmarkt. In 2018 hopen we in overleg met de gemeente en andere partners hieraan een vervolg te geven. Tevens heeft de RvK op dit terrein de aanzet gegeven voor de totstandkoming van SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek. Contacten met moskeeën De Raad van Kerken heeft deelgenomen aan het project ‘Kleurrijk’, in het kader waarvan er zgn. avonden van de dialoog werden georganiseerd. Rondom verschillende thema’s spraken christenen, moslims en anders- en niet-gelovigen met elkaar. Dit kalenderjaar openden kerken en moskeeën hun deuren voor een viertal open dagen. In het voorjaar van 2018 komen er nog enkele bij. Zorg Vanaf 2014 organiseren we in het najaar mantelzorgvieringen met een gezellige nazit. In deze diensten gaan voorgangers uit verschillende kerken voor en zijn mantelzorgers zelf aan het woord met vaak ingrijpende verhalen. Natuur, milieu en duurzaamheid Rond dit aandachtsgebied organiseerde de RvK in 2012 een discussieavond over de intensieve landbouw. In september van dit jaar

organiseerden we een lezing, waarin Matthijs Schouten sprak over ‘Van wie is de natuur nou eigenlijk?’ Over een vervolg op deze lezing wordt nog nagedacht. Kerk en jongeren, presentie op festivals In augustus was de Raad van Kerken present op Huntenpop met een reusachtige goliathfiguur, die symbool stond voor de grote problemen waar we soms mee worstelen. De festivalgangers werden uitgenodigd om iets te bedenken, wat zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem en tenslotte de reus met een tennisbal te vellen. Gesprek met de gemeentelijke overheid Met wisselende intensiteit heeft de Raad gesprekken gevoerd met ambtenaren, wethouders en burgemeester van de burgerlijke gemeente. De laatste maanden is het gesprek frequenter en komt een zekere vorm van samenwerking in zicht. Enthousiaste mensen gevraagd Voor de meeste van bovengenoemde aandachtsvelden werkt de RvK OIJ met werkgroepen: - Werk en inkomen - Zorg - Dialoog met andere godsdiensten - Milieu en Duurzaamheid - Kerkelijke presentie/kerk en jongeren In alle werkgroepen hebben we dringend mensen nodig, die meehelpen brainstormen en organiseren. Lijkt het u wat om mee te doen, neem gerust contact op per e-mail of telefoon: secretariaat@ rvk-oudeijsselstreek.nl of 06 – 12 41 15 72. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. Gegadigden kunnen zich melden bij bovengenoemd e-mailadres/telefoonnummer. Kor Datema, voorzitter Raad van Kerken Oude IJsselstreek

Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan bent u van harte welkom. In onze parochie zijn er gezamenlijke doopvieringen. Uitgangspunt hierbij is dat er maximaal 4 dopelingen per viering zijn. Er zijn in de parochie 7 locaties waar gedoopt wordt. Het gaat om de volgende locaties: O.L.Vrouw, Doetinchem; H. Martinus, Wijnbergen; H. Martinus, Gaanderen; H. Martinus, Etten; H.H. Petrus en Paulus, Ulft; De Goede Herder Dinxperlo en de H. Martinus Gendringen. U kunt bij opgave van een doop aangeven op welke dooplocatie u uw kind wilt laten dopen. Er is voor het dopen een van tevoren vastgesteld dooprooster in onze parochie. Het dooprooster vindt u in het parochieblad, de Vreugdebode. Het parochieblad staat ook op de website van de parochie (www.maria-laetitia.nl). Als er voor een datum 4 of meer dopelingen zijn, wordt u gevraagd een andere datum te kiezen. Aan de doop gaat een doopvoorbereidingsavond vooraf, die verplicht is. De data van de doopvoorbereidingsavonden staan vermeld bij de doopdata (zie dooprooster), evenals de locaties waar de doopvoorbereidingsavonden plaatsvinden. De voorbereidingsavond wordt gewoonlijk verzorgd door een lid van de doopwerkgroep en de pastor of de diaken, die het sacrament van de doop toedient. Het is ook mogelijk dat de avond alleen door de doopheer verzorgd wordt. Aanmelding Er is in onze parochie een Centraal Aanmeldpunt Dopen. Indien u uw kind wilt laten dopen in de parochie dan kunt u uw zoon of dochter opgeven via dit Centraal Aanmeldpunt. U kunt uw kind telefonisch opgeven of per e-mail. Het Centraal Aanmeldpunt Dopen is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30- 12.00 uur (Secretariaat OLV Tenhemelopneming/H. Geest, Doetinchem). Tel.: 0314 – 39 10 91. Ook kunt u een doop per e-mail opgeven. Het e-mailadres is: dopen@mlparochie.nl. Verder is het Aanmeldformulier Dopen ook digitaal beschikbaar. U kunt het zelf invullen en verzenden naar het Centraal Aanmeldpunt Dopen van de parochie.

Maria: ontvankelijk voor het toekomende Sta je open voor wat op je toekomt? Kun je je openen voor het nieuwe dat zich aandient? Aan de hand van Maria overwegen we het thema: ontvankelijk zijn voor het toekomende, voor het nieuwe en onverwachte, dat zich aandient in je leven. Op weg naar Kerstmis bezinnen we ons op ontvankelijkheid. Maria laat nieuw leven aan haar gebeuren. Op de onverwachte boodschap van de engel Gabriël antwoordt zij: “Mij geschiede naar Uw Woord”. Maria nodigt ons in deze tijd van verwachting uit om ontvankelijk te worden, om ons te openen voor wat op ons toekomt. - Maandag: 11 december - Tijd: 19.30 – 21.00 uur - Plaats: OLVrouw, Doetinchem - Woensdag: 13 december - Tijd: 19.30 – 21.00 uur - Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft. Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres: Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming. Tel. 0314 -39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur). E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of Pastor Berrie Daalhuizen. E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl 10

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Pastorale column door Marcel Smits Als ik dit zit te schrijven heeft de herfst zijn intocht gemaakt, maar de bomen zijn nog volop beladen met bladen. Het regent buiten, voor het eerst komt het richting 10º, een fijne dag om wat thuis te doen. Ondanks dat het toch al laat in het jaar is (waar is het jaar gebleven?), toch voelt Advent nog heel ver weg. Het is nog helemaal niet de tijd om in Adventsstemming te komen. Maar wat is dat – Adventsstemming? Advent, onze voorbereiding op het vieren van de komst van Christus. Een periode (heel kort dit jaar!) van tussen de drie en vier weken om te bezinnen over Gods bedoeling met de Schepping. Dat God de Schepping en zijn mensen liefheeft en wil redden. En daartoe kwam Jezus, geboren als kwetsbaar kind, om Gods liefde gestalte te geven voor de mensen. “God-met-ons”, aanwezig, betrokken, zorgzaam, reddend. Ik moet denken aan toen het vogelhuisje onlangs weer teruggeplaatst werd in de tuin bij het keukenraam. Het was enkele maanden weggeweest in verband met werkzaamheden. Letterlijk binnen luttele minuten hadden de vogels en de eekhoorns het weer teruggevonden. Ze zijn er zeker niet al die weken blijven zitten wachten, want dan waren ze ondertussen verhongerd. Ze kenden dag noch uur, maar toch, zo gauw het huisje er weer was, waren ze er op af gevlogen. Dat heeft meer te maken met alert zijn dan met voorbereid zijn, denk ik. Advent gaat niet alleen over die komst van Christus zo ver in het verleden, maar vooral gaat het over zijn tweede komst. Ooit zal hij weer komen als Gods werk voltooid is. Zullen wij dan klaar zijn om hem te ontvangen? Zullen wij hem herkennen, zoals de vogels het huisje weer hebben ontdekt? In de Advent hebben wij het over voorbereid zijn, maar het gaat ook over alert zijn. Christus zelf heeft gezegd dat wij dag noch uur kunnen weten (zelfs Hij wist dat niet!). Gelukkig wie paraat is voor zijn komst! Veel wordt gespeculeerd over zijn komst. Velen maken misbruik ervan om mensen bang te maken: denk aan de verschillende culturen enzovoort die zelfs een datum durven noemen. Als wij dagelijks het nieuwsbeeld zien van de wereld, dan lijkt Gods Rijk al te vaak heel ver weg. Dan is het makkelijk om de hoop een beetje te laten zakken. Komt het ooit, die droom van God? Het is moeilijk vol te houden, het laat zo lang op zich wachten. De boog kan niet zolang gespannen blijven. Misschien is Advent dan een tijd om te oefenen in het alert zijn. Want wij hoeven niet ver te gaan om hem te vinden. Mensen die goed voor ons zijn, die ons iets van licht, leven en liefde laten zien; mensen die iets van ons nodig hebben: steun (financiële of sociale) of een luisterend oor of even gezelschap om de eenzaamheid te onderbreken. Net zoals de Veertigdagentijd een vaste, afgebakende (en haalbare?) periode is om de dingen te doen die wij eigenlijk altijd zouden moeten doen (naastenliefde), is de Advent een afgebakende (haalbare) periode om stil te staan bij wat wij eigenlijk altijd horen te zijn: alert op Christus wanneer wij het minst verwachten hem tegen te komen. Wij hoeven niet ver te zoeken of lang te wachten: Hij zit naast je! Marcel Smits, pastor

11


Parochiële Caritas Instelling

Meedoenarrangement in Doetinchem Er wordt in de gemeente Doetinchem hard gewerkt aan armoedebestrijding, door de gemeente en ook door particuliere initiatieven. Armoede is een breed begrip, maar het niet mee kunnen doen is ook een vorm van armoede. In Nederland hoeft in principe niemand te verhongeren, maar iedereen wil erbij horen en iedereen wil mee kunnen doen in de samenleving. Dat geldt voor kinderen, voor ouderen …… voor iedereen. De gemeente Doetinchem heeft een nieuw beleid armoedebestrijding 2018-2022 vastgesteld. Een van de middelen is het Meedoenarrangement. Inwoners van de gemeente, met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm (voor kinderen tot 130 %), worden punten ter beschikking gesteld, die een geldwaarde hebben. Met deze punten kun je activiteiten kopen. Jonge kinderen tot 4 jaar krijgen 250 punten, kinderen van 4-18 jaar 900 en vanaf 18 jaar 500 punten; een punt vertegenwoordigt € 0,50. Jongeren hebben dus voor € 450,te besteden, ouderen voor € 250,-, met de mogelijkheid te gaan sporten, je te ontspannen of je te ontwikkelen. Ook verschillende gezinsactiviteiten worden aangeboden. Ruim 150 organisaties zijn als aanbieder aangesloten bij het Meedoenarrangement. Ook de PCI van onze parochie levert een

bijdrage. Gezamenlijk bieden zij ruim 350 diensten aan. Bijvoorbeeld een jaarlidmaatschap bij de bibliotheek, een voorstelling bij het Amphiontheater, een jazzdansschool enz. en met de punten kun je ook voetballen, volleyballen, zwemmen, tennissen enz. Er doen al bijna 4000 inwoners aan mee. Ouderen weten soms nog moeilijk de weg te vinden. Wilt u meer weten over het Meedoenarrangement? Kijkt u dan op de website www.meedoenarrangement. nl of stuurt u een email naar info@meedoenarrangement. nl Uiteraard staat het team Meedoenarrangement u ook graag te woord. Hiervoor kunt u bellen tijdens spreekuurtijden (9.00-10.30 uur). Speciaal voor inwoners van 65 jaar en ouder kunt u elke woensdag terecht op het Zorgplein tussen 10.30 en 13.00 uur. Voor dit spreekuur dient u een afspraak te maken. Tijdens dit spreekuur mag u ook vragen stellen door te bellen naar 0314-37 73 07. Daarnaast kunt u gerust uw buurtcoach of het formulierencafé benaderen voor uw vragen.

MOV-ers nemen afscheid Woensdag 25 oktober namen enkele mensen afscheid als lid van de werkgroep MOV (Missie-Ontwikkelingswerk-Vrede), zoals die in de vroegere parochie Maria & Laurentius bestond. In de nieuwe parochie Maria Laetitia blijft er een werkgroep MOV, onder leiding van diaken Jan van Heugten. De afscheidnemenden waren Liesbeth Caerteling, Marian Kápitàny, Cora Schoemaker en Herman Valk. Liesbeth en Marian waren wel 25 jaar betrokken bij deze werkgroep. Cora en Herman zo’n 10 jaren. Aanvankelijk was er elke maand een soort MOV-viering, later kwam de nadruk te liggen op de vasten- en de adventsactie, met

themavieringen en aandacht voor geldwerving voor bepaalde projecten. Marijke Sustronk, ook al vele jaren actief in deze, treedt toe tot de nieuwe parochiële werkgroep MOV. De vier afscheidnemenden ontvingen bij deze gelegenheid als waardering en dank de Laurentiuspenning met een daarbij behorende oorkonde. Dat vond plaats in het Borghuis, onder het genot van koffie of thee en een heerlijk stuk gebak. Op de foto de vier met de penning en de oorkonde. Foto’s: Walter Rovers

Kerstpakkettenactie Uw hulp wordt gevraagd voor de kerstpakkettenactie. De komende activiteit van Caritas en MOV is de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Samen bieden we ondersteuning aan mensen die het hard nodig hebben. Een van onze opdrachten als geloofsgemeenschappen is zorg om en voor de armen en mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben, bijvoorbeeld door (chronische) ziekte, werkloosheid, echtscheiding, verlies van een geliefde. Maar ook denken we aan vluchtelingen die met name vanuit het Midden-Oosten naar onze regio zijn gekomen. Mensen kunnen daardoor in de problemen raken. Geestelijk door eenzaamheid of materieel door financiële problemen. Dit is het brede werkveld ‘diaconie’. Omzien naar de medemens, zorg bieden, opkomen voor elkaar in solidariteit: dat is een van de missies van de katholieke kerk in onze samenleving. We doen hiermee een oproep om levensmiddelen, iets lekkers voor jong en oud te brengen naar de inzameladressen. Denkt u vooral aan onderstaande producten (géén alcohol en vers fruit/groenten): • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kerst-feestversnapering-chocolade Rijst Macaroni Spaghetti Suiker Zonnebloemolie Soep in blik Groenten in blik Koffie Thee Kaas (verpakt) Mixfruit in blik Vlees in blik Mix voor macaroni, nasi e.d. Houdbare melk Knakworst (Gehakt) balletjes Zelfrijzend bakmeel Shampoo, toiletzeep, douchefris

Voedselinzamelactie

2017 tjesdag h c li ld e ad Wer vensdra

Al s e e n

le

Op 3 en 4 november hebben wij vanuit de werkgroep diaconie weer de jaarlijkse voedselinzamelactie gehouden bij supermarkt Jumbo. Het resultaat was 43 volle magazijnkratten en met levensmiddelen. Daarvoor willen we alle gulle gevers van harte bedanken. Toch moet ons iets van het hart. Wij ontvangen de mensen met een praatje waarop het doel van de actie uitleggen. Dit jaar viel ons vooral het negatieve beeld op dat de voedselbank kennelijk oproept. Het zijn ‘criminelen, mensen die niet willen werken, klaplopers’ en zo vielen er nog wat uitdrukkingen te beluisteren. Wij vinden dit jammer, want het doet totaal geen recht aan de voedselbank en de mensen die er komen. Toch willen wij het positieve blijven zien. Ondanks een mindere opbrengst ten opzichte van vorig jaar blijven vooral de spontane reacties van “wij doen mee!” ons bij. En dat geeft moed, voor ons om door te gaan en voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons bekende adressen van mensen die deze extra aandacht en attenties goed kunnen gebruiken. Mocht u mensen kennen in uw omgeving, die hier ook voor in aanmerking moeten komen, laat dat dan aan ons, diaken Jan van Heugten en diaken Cor Peters, weten. Wat eventueel aan ingezamelde goederen overblijft, zal naar de voedselbank gebracht worden. U kunt levensmiddelen naar onderstaande locaties brengen op donderdag 14 december 2017 tussen 16.00 en 18.00 uur. Ulft: Petrus & Pauluskerk; Varsselder-Veldhunten: Trefcentrum van de kerk, Gendringen: Secretariaat/Pastorie van de Martinuskerk Netterden: Acacialaan 16, 7077 AK Netterden Megchelen: Martinuskerk Silvolde: Mauritiuskerk Breedenbroek: Parochiecentrum Petrus en Pauluskerk Dinxperlo: Goede Herderkerk Azewijn: Mattheuskerk Varsseveld: Doetinchemseweg 21 Doetinchem: Paskerk Doetinchem-De Huet De Wingerd Wijnbergen: Martinuskerk Gaanderen: Martinuskerk Etten: Martinuskerk Terborg: St. Jorishuis, Hoofdstraat 75 Mocht u niet in de gelegenheid zijn om goederen te brengen, dan is uw gift ook meer dan welkom op IBAN nr.: NL20 RABO 0127 8097 08 t.n.v. PCI Maria Laetitia. We rekenen op uw medewerking en solidariteit t.b.v. de armen van onze tijd. Namens alle betrokken vrijwilligers, diakens Jan van Heugten en Cor Peters

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen. U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. - Azewijn: Riet Koster 0314 - 65 22 03 - Dinxperlo: Frans Vreemann 0315 - 65 12 13 - Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29 - Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86 - Gaanderen: Ria Aarntzen 0315 - 33 02 39 - Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36 - Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25 - Netterden: Elly Geurtsen 0315 - 38 63 62 - Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70 - Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04 - Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23 - Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82 U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Namens werkgroep diaconie Geloofsgemeenschap Martinus Wijnbergen, Carla Peters

12

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

13


Parochie Maria Laetitia

Van wie is de natuur nu eigenlijk? Verslag van de lezing, georganiseerd door de Raad van Kerken Oude IJsselstreek, van Matthijs Schouten, vicevoorzitter van het Natuurcollege op 13 september in de Protestantse kerk te Silvolde. Matthijs is ecoloog en filosoof en bezet als zodanig een leerstoel op de Wageningen Universiteit. Hij is in een plaatsje in Midden-Limburg geboren, in een goed katholiek gezin, en dacht toen hij klein was, van zichzelf: “Ik zou later best wel eens pastoor kunnen worden”. Het boek “Een dode Lente” (Silent Spring, 1962) van Rachel Carson stond aan de wieg van de mondiale Milieubeweging. Het ging over de invloed van de biocide door het gebruik van DDT. Zij combineerde haar naar het verleden kijken met een blik in de toekomst. De Club van Rome werd in 1968 opgericht door particuliere wetenschappers om hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in de wereld naar voren te brengen. Zij deden dat in hun in 1969 uitgebrachte rapport ‘De grenzen aan de Groei’. Vanaf 1970 ontwikkelde zich de Milieufilosofie, een filosofisch vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en milieu vanuit een filosofisch perspectief. Het ontwikkelde de ethische kaders, de grondhouding, het basisgevoel van de mens ten aanzien van de natuur. De persoonlijke levensvisie, die geografisch is bepaald door de cultuur waarin je opgegroeid bent. Wat doe je met een spin? Doodtrappen!(?) Matthijs leest een verhaal hierover en de aanwezigen kunnen zeggen of ze zich herkennen in hun grondhouding hierin. Het gaat erover of een dier een ziel heeft of niet. Vervolgens stemt men over een citaat van Johannes Calvijn: “God had de wereld in een oogwenk kunnen scheppen. Hij deed het in zes dagen om alle moeite te doen het paleis te betreden”. Matthijs nadert de afsluiting van de avond met een ontroerende ware gebeurtenis: Hij leidde een uitvaart volgens de boeddhistische leer. Er zat een jong stel. Zij was zwanger en wilde het laten weghalen. In zijn leerrede zei hij: “Moge alle levende wezens gelukkig zijn, het leven aanschouwd hebbend of niet.” De twee keken elkaar aan en ze wisten het: we laten het geboren worden. En ze noemden het … Matthijs! Je bent nooit machteloos. Harrie Jorna. Het hele verslag is te lezen op http://maria-laetitia.nl/nieuws

Geef voor je kerk Zoals u weet wordt aan het begin van het nieuwe jaar de Actie Kerkbalans gehouden, de grote financiële inzamelingsactie van de gezamenlijke kerken in Nederland. Voor de actie van 2018 is het thema Geef voor je kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die omkijkt naar hen die het minder hebben. Geef aan die kerk. Geef aan de Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is bedoeld om dit alles financieel mogelijk te maken! Daarom hebben wij uw financiële bijdrage nodig! We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen, zodat alle lokale activiteiten en die in onze Parochie Maria Laetitia voortgezet kunnen worden. 14

Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder

DINXPERLO

St. Caecilia Op zaterdag18 november jl. hebben de koorleden het jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd. Het werd ingezet met een feestelijke eucharistieviering waarbij het gemengd koor met hun zang het beste beentje voorzette (dit doen ze trouwens altijd). Tevens werden twee trouwe leden gehuldigd met de oorkonde en onderscheiding van de Gregoriusvereniging. Alois Geven ontving de zilveren onderscheiding voor zijn 25-jarig lidmaatschap en Trees Geven-Tempels de gouden onderscheiding voor haar 40-jarige lidmaatschap. Ook vanaf deze plaats is een gemeende felicitatie op zijn plaats.

Bijzondere evenementen in Dinxperlo - Zaterdag 9 december: Kerstconcert van het vrouwenkoor Musica m.m.v. het Ulfts Mannenkoor. Aanvang 20.00 uur in De Goede Herderkerk. - Zondag 10 december: Wereldlichtjesdag, ter herdenking van alle kinderen die ons door de dood zijn ontnomen. Aanvang om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Gendringen. - Woensdag 13 december: Kerstmiddag voor de senioren in De Goede Herderkerk. Aanvang: 14.30 uur met een feestelijke Kerstviering. Daarna een uitgebreide Kerstkoffietafel en verdere middagvulling. U, senior van 70 jaar en ouder, bent van harte welkom. - Donderdag 14 december: inzameling van verpakte levensmiddelen t.b.v. de parochiële Kerstpakkettenactie. De levensmiddelen kunnen worden afgeleverd op donderdag14 december in De Goede Herderkerk van 16.00 tot 18.00 uur. We hopen op uw gulle gaven t.b.v. de minder draagkrachtigen onder ons. Welke artikelen? Zie hiervoor pagina 13. - Zondag 17 december: Kerstconcert van het Christelijk Mannenkoor Con Spirito. Aanvang 20.00 uur in De Goede Herderkerk. - Donderdag 21 december: Vergadering van de Locatieraad met het Jaaroverzicht. De Locatieraad neemt in overweging om het allegaartje van verschillende stoelen in de kerk, dagkerk, vergaderzaal en vergaderkamer in te ruilen voor uniforme stoelen in elke ruimte. Gedacht wordt om de opbrengst van de actie Kerkbalans en Verjaardagsactie o.a. daarvoor te besteden. - Zondag 24 december: 21.00 uur Feestelijke Kersteucharistieviering. Voorganger is pastor Marcel Smits. Het gemengd koor zal de viering muzikaal ondersteunen. - Zondag 31 december: Om 10.00 uur Oudejaarsviering, verzorgd door de werkgroep en met medewerking van het gemengd koor. Misschien te vroeg voor oliebollen en appelflappen maar nooit te vroeg om samen het oudejaar te vieren en God te danken voor al het goede.

AZEWIJN

Mededelingen Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap. Kerkberichten: E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Enveloppe in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten Kosten aangevraagde misintentie: € 9,00. Zondag 24 december: 18:00 uur Gezinskerstviering Koor : Dames-en herenkoor Medewerking: Kinderen Collectanten: Wim Kempers en Eef Giesen

In memoriam 16 Oktober: Diny Delleman-Winters , 85 jaar.

ULFT

Mededelingen

Openingstijd: Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur. Gebedsintenties: De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal 2 weken voor de betreffende viering in te leveren. Communie aan huis: Eens per maand wordt er door enkele mensen binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de H. Communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat tel. 0315 – 68 12 75 op maandag en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers tel. 0315 - 63 19 63 of met Henk Erinkveld tel. 0315 – 68 18 77. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275 op ma. en do. van 9.00 uur - 11.30 uur: voor misintenties. Ook kunt u intenties (á € 9,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Bijzonder Kerstconcert Ulfts Mannenkoor

Op vrijdag 22 december geeft het Ulfts Mannenkoor een kerstconcert in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft. Aanvang van het concert: 20.00 uur. Tijdens dit concert wordt afscheid genomen van dirigent Piet van der Sanden. Van der Sanden, die onlangs een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen, is 33 jaar de muzikaal leider van het Ulfts Mannenkoor geweest. Door zijn geweldige positieve instelling en vakkennis heeft hij het koor naar de top van de Nederlandse mannenkoren gebracht. Van der Sanden heeft het repertoire van het koor verder uitgebouwd en een groot aantal bijzondere concerten gedirigeerd. Het koor zal in diverse talen kerstliederen zingen uit verschillende landen. Aan dit concert zal worden meegewerkt door een voor dit concert samengesteld orkest en door gastsoliste Roos van der Sanden. Ook een aantal koorleden zal solistisch optreden. Traditiegetrouw is er ruimte voor samenzang met het publiek. De begeleiding op piano is in handen van vaste pianist Henk Bennink. De presentatie van het concert wordt verzorgd door Debby Wissing. Kom luisteren naar dit prachtige concert en laat u in de kerstsfeer brengen! Kaarten zijn te reserveren bij het Ulfts Mannenkoor via e-mail: secretaris@ulftsmannenkoor.nl of telefonisch: 0315-683769. Voor aanvang van het concert op 22 december zijn in de kerk ook kaarten verkrijgbaar. Voor meer informatie, zie s.v.p. www.ulftsmannenkoor.nl en de Facebook pagina van het koor.

Gedoopt 22-10-2017

Jay de Haas, Dinkelstraat 10. Lisa Nijenhuis, Emailleplein 14

Kerkbalans De actie Kerkbalans 2018 (20 jan. t/m 3 febr.) werpt haar schaduwen al vooruit. Zij vraagt nu al de nodige voorbereidingen. Maar daarnaast willen we de lopende actie ook nog ‘waardig’ afsluiten. Helaas moeten we constateren dat een aantal deelnemers hun toezeggingen nog niet in daden hebben omgezet. Wellicht bent u het vergeten of was u het alsnog van plan. Tenslotte loopt het kalenderjaar nog even door. We willen een dringend beroep op u doen om ook de laatste ontbrekende 3% aan onze geloofsgemeenschap te schenken. Zonder uw bijdrage kunnen we niet. Bij voorbaat dank. Werkgroep Actie Kerkbalans VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Overleden 05-11-2017

11-11-2017

Mevrouw Dina Knipping-Slebus, Piet Molpad 51, 89 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 10 november. De heer Wim van Loenen, Oversluis 11, 87 jaar. Zijn uitvaartdienst enbegrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 16 november. Lees de rubrieken van Varsselder-Veldhunten verder op pagina 30

15


Parochie Maria Laetitia

Petrus en Paulus Ulft - Varsselder VARSSELDER-VELDHUNTEN

Weekendvieringen van 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018 Weekeinde

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

Zaterdag 9 dec. Zondag 10 dec. 2e zondag van de advent

Zo. 10 dec. 10.30 uur Eucharistieviering/KND M. Smits In Laudem Dei

Za. 9 dec. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Herenkoor

Zo. 10 dec. 10.30 uur Communieviering Parochianen Liberate

Za. 9 dec. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zaterdag 16 dec. Zondag 17 dec. 3e zondag van de advent

Zo. 17 dec. 10.30 uur Eucharistieviering/KND H. Pauw Herenkoor Wijnbergen

Za. 16 dec. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw/Dameskoor

Za. 16 dec. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Cantor

Zo. 17 dec. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 24 dec. 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits

Zie OLV

Zie OLV

Zo. 24 dec. 17.00 uur Gezins/gebedsviering G. de Haan Singing Kids

Zo. 24 dec. 18.00 uur Gezins/gebedsviering J. van Heugten Monte Vino

Zo. 24 dec. 17.00 uur Gezins/gebedsviering C. Peters Keithof

Zo. 24 dec. 19.00 uur Eucharistie/familieviering H. Pauw Ulftse Nachtegalen

Zo. 24 dec. 21.00 uur Nachtmis C. Peters Herenkoor

Zo. 24 dec. 20.00 uur Nachtmis Morsink / J. Brugman Liberate

Zondag 24 dec. 4e zondag van de advent Kerstavond

HH. Petrus en Paulus Ulft

Allerzielenviering H. Mauritius Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Za. 9 dec. 17.30 uur Communieviering Parochianen Kerkkoor

geen viering i.v.m. concert

Zo. 10 dec. 10.00 uur Communieviering C. Peters

Zo. 17 dec. 10.00 uur Eucharistievier./M. Smits Engelse mis 14.30 uur M. Smits

Zo. 17 dec. 10.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Kerkkoor

Za. 16 dec. 19.00 uur Communieviering Parochianen Herenkoor

Za. 16 dec. 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zo. 24 dec. 17. 00 uur Eucharistie/gezinsviering M. Smits

Zo. 24 dec. 17.00 uur Gezins/gebedsviering M. Tankink

Zo. 24 dec. 17.00 uur Gezins/gebedsviering WG Regenboog

Zo. 24 dec. 19.00 uur EV/familieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 24 dec. 21.00 uur Nachtmis J. van Heugten Mixed Emotions

H. Walburgis Netterden

Zie OLV

Zo. 24 dec. 17.00 uur Gezins/gebedsviering H. Pauw Zo. 24 dec. 21.00 uur Nachtmis M. Smits Gemengd koor

Zo. 24 dec. 19.00 uur Nachtmis C. Peters Kerkkoor

Zo. 24 dec. 19.00 uur Nachtmis Eigen voorgangers Gemengd koor

Zo. 24 dec. 21.00 uur Nachtmis H. Pauw In Laudem Dei & Volare Maandag 25 dec. 1e kerstdag

Ma. 25 dec. 10.30 uur Eucharistie/kerstviering M. Smits In Laudem Dei

Ma. 25 dec. 10.30 uur Communie/kerstviering M. Tankink Gemengd koor

Ma. 25 dec. 15.00 uur Kindje wiegen Werkgroep

Ma. 25 dec. 15.00 uur Kindje wiegen Werkgroep

Dinsdag 26 dec. 2e kerstdag

Di. 26 dec. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Cantor

Zondag 31 dec. Oudjaarsavond

Zo. 31 dec. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Cantor

Maandag 1 jan.

Ma. 1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering H. Pauw/M. Tankink Cantor

Ma. 25 dec. 10.30 uur Communie/kerstviering J. van Heugten Kerkkoor

Ma. 25 dec. 10.00 uur Eucharistie/kerstviering H. Pauw Kerkkoor Ma. 25 dec. 12.00 uur Kindje wiegen M. Tankink

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zo. 31 dec. 19.00 uur Communieviering Parochianen/Dameskoor

Zo. 31 dec. 17.30 uur Communieviering J. Brugman Gemengd koor

Zo. 31 dec. 19.00 uur Gebedsviering C. Peters Kerkkoor

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Ma. 1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering M. Smits/C. Peters Kerkkoor

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Zo. 31 dec. 17.30 uur Gebedsviering Werkgroep Kerkkoor

Zo. 31 dec. 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep Gemengd koor

Zo. 31 dec. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Zie P&P Ulft

Zo. 7 jan. 9.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Gemengd koor

Za. 6 jan. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 7 jan. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 6 jan.17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

Zo. 7 jan. 10.00 uur Communieviering J. van Heugten Dameskoor

geen viering Zo. 7 jan. 10.00 uur Protestantse kerk M. Tankink

Zaterdag 13 januari Zondag 14 januari Doop van de Heer

Zo. 14 jan. 10.30 uur Eucharistieviering/ KND M. Smits Volare

Za. 13 jan. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Herenkoor

Zo. 14 jan. 10.30 uur Communieviering Parochianen Cantor

Za. 13 jan. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 14 jan. 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

geen viering Zo. 14 jan. 10.00 uur Protestantse kerk

Za. 13 jan. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Herenkoor

Zo. 14 jan. 10.00 uur Communieviering C. Peters/Kk

Zo. 21 jan. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw In Laudem Dei

Za. 20 jan. 19.00 uur Eucharistieviering H. Pauw Dameskoor

Za. 20 jan. 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Liberate

Zo. 21 jan. 10.30 uur Eucharistieviering H. van Merm Kerkkoor

Zo. 21 jan. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits

Zo. 21 jan. 10.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Za. 20 jan. 19.00 uur Communieviering Parochianen Dameskoor

Za. 20 jan. 17.30 uur Eucharistieviering H. Pauw Kerkkoor

16

Zie P&P Ulft

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Dopen voorjaar 2018 Parochie Maria Laetitia Dopen

Terborg

Za. 6 jan. 19.00 uur Communieviering H. Pauw Samenzang

3e zondag door het jaar ( B )

Zie P&P Ulft

Marga Engelen Overleden op 12 oktober op 59-jarige leeftijd Antoon Berendsen Overleden op 22 oktober op 76-jarige leeftijd

Zo. 7 jan. 10.30 uur Eucharistieviering H. Pauw In Laudem Dei

Zaterdag 20 januari Zondag 21 januari

Traditionele kerstavondviering op zondagavond 24 december om 20.00 uur Voorgangers : uit de vrijwilligersgroep en m.m.v. een zangkoor. Tijdens beide kerstdagen is het kerkgebouw geopend om een bezoekje aan de kerststal en natuurlijk het knik-engeltje te brengen.

Wij branden een kaarsje voor: Zie P&P Ulft

Zaterdag 6 januari Zondag 7 januari openbaring des Heren

2e zondag door het jaar ( B )

De eerstvolgende geplande viering

Overleden

Di. 26 dec. 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor Zo. 31 dec. 17.30 uur Gebedsviering Werkgroep Kerkkoor

Op donderdag 2 november om 19.00 uur was er in onze kerk een Allerzielenviering met aansluitend een ode aan de lieve doden op het sfeervol verlichte kerkhof. Het koor Sereen verzorgde zowel in de kerk als op het kerkhof de muzikale omlijsting. En sereen was het zeker. Het werd, mede door de grote opkomst, een mooie avond waarin we al onze dierbaren hebben herdacht. Speciaal degenen die het afgelopen jaar in Varsselder-Veldhunten zijn gestorven. Familieleden staken voor in de kerk een lichtje aan bij een meegebrachte foto van hun dierbare. Woorden en liederen van troost klonken veelzeggend. Na de dienst hebben we deze lichtjes meegenomen naar het kerkhof. Allemaal buiten verzameld kwam ook het koor er weer bij staan en zong ook buiten erg mooi. Alle lichtjes gemaakt door de kinderen van de Pius X verlichtten de paden naar de graven. De tuin lag er nu ook bij kaarslicht weer prachtig bij. De voetbalvereniging verleende haar medewerking door voor deze avond de trainingstijden aan te passen, zodat het ook echt stil kon zijn buiten.

10 dec. 10.30 uu r Adv ontmoe ents tingsbij eenk .

Za. 20 jan. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Gemengd koor

Locatie

Datum

Tijd

Ulft Ulft Ulft Ulft Gendringen Dinxperlo Doetinchem Doetinchem Doetinchem Wijnbergen Etten Gaanderen

04 feb 15 apr 06 mei 10 jun 08 apr 04 feb 18 feb 15 apr 03 jun 11 feb 11 mrt 24 jun

12.30 uur 12.30 uur 12.30 uur 12.30 uur 11.30 uur 11.30 uur 13.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur

Doopvoorbereiding Doopheer

Datum

Tijd

Marcel Smits Marcel Smits Marcel Smits Cor Peters Cor Peters Jan van Heugten Hans Pauw Hans Pauw Hans Pauw Cor Peters Jan van Heugten Jan van Heugen

9 jan 20 mrt 17 apr 15 mei 20 mrt 9 jan 31 jan 20 mrt 16 mei 23 jan 20 feb 24 mei

20.00 uur 20.00 uur 20.00uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

17


Parochie Maria Laetitia

Tomesen Humanitair begeleidster

Onze uitvaartverzorgers

Ans Masselink

Ton de Jong

Ank Horstink

Dela of Monuta verzekerd? GUV Tomesen kan ALTIJD de uitvaart verzorgen ZONDER MEERKOSTEN!

Aannemingsbedrijf

22 december

14.30 uur

Kerstviering

A. van der Heiden/C. Peters

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag van de maand

woensdag 20 december

15.00 uur

Kerstviering

A. van der Heiden en M. Storteler

Schavenweide Doetinchem 2e donderdag van de maand

donderdag 14 december donderdag 21 december

15.00 uur 19.00 uur

Kerstviering Kerstviering

M. Tankink V. Schrover en A. van der Heiden

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

zondag zondag

17 december 21 januari

10.00 uur 10.00 uur

Communieviering Communieviering

V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

zaterdag zaterdag zaterdag

9 december 23 december 13 januari

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord- en communieviering Kerstviering Woord- en communieviering

J. Brugman/Priester ziekenzalving J. Brugman/M. Storteler J. Brugman

Antonia Terborg

zaterdag zaterdag zaterdag zondag zaterdag zaterdag zaterdag

9 december 16 december 23 december 24 december 30 december 6 januari 13 januari

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur

Woord-en communieviering Woord-en communieviering Antonia geen viering Kerstviering Woord-en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

G. v.d. Munckhof A. Koenders M. Jansen G. v.d. Munckhof & A. Fidder M. Jansen A. Pelgrim G. v.d. Munckhof

Debbeshoek Ulft

zaterdag zaterdag zaterdag zondag zaterdag vrijdag vrijdag

9 december 16 december 23 december 24 december 30 december 5 januari 12 januari

18.30 uur 18.30 uur 18.30 uur 18.00 uur 18.30 uur 18.00 uur 18.00 uur

Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Kerstviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering Woord- en communieviering

G. v.d. Munckhof A. Koenders Mariet Jansen G. v.d. Munckhof M. Jansen A. Pelgrim G.v.d. Munckhof

Schuylenburgh Silvolde

woensdag woensdag woensdag zondag woensdag woensdag woensdag woensdag

6 december 13 december 20 december 24 december 27 december 3 januari 10 januari 17 januari

16.30 uur 19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur

Woord- en communieviering Oecumenisch Eucharistieviering Kerstviering Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en communieviering Eucharistieviering

G. v.d. Munckhof v.d. Velde-Meijer A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Morsink A. Morsink G. v.d. Munckhof A. Morsink

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag

6 december 13 december 20 december 27 december 3 januari 10 januari 17 januari

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits M. Smits

Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxp.

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Kerklocaties: H. Martinus Etten

elke dinsdag dinsdag 26 december dinsdag 2 januari

19.00 uur

Eucharistieviering Geen viering Geen viering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem

elke woensdag woensdag 27 december elke vrijdag

19.00 uur 19.00 uur 10.00 uur

Eucharistieviering Geen viering Eucharistieviering

H. Pauw

vrijdag 8 december woensdag 13 december

Ná de Eucharistieviering van 10.00 uur Ná de Eucharistieviering van 19.00 uur

vrijdag

10.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw M. Smits M. Smits

Carla Lammers

Fiscaal voordelig uw uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks en zonder kosten? Ook dat kan via GUV Tomesen!

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

Zorgcentra: Croonemate Doetinchem 3e vrijdag van de maand

BEL 0315 - 33 05 96 www.guv.nl/tomesen

uwen o r t r e v is n e w u o B

Overig: Biechtgelegenheid Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

Doordeweekse vieringen 8 december tot en met 18 januari 2017 vrijdag

8 december

H. Antonius en P & P Ulft

elke vrijdag elke 1ste vrijdag v.d. maand

09.30 uur 08.30 - 09.50

Eucharistieviering Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herder

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/ Rozenkransgebed

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag

15.00 uur

Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste

www.janvandulmen.nl VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

H. Pauw

M. Smits

19


Breedenbroek - Dinxperlo

De Huet Doetinchem - Wijnbergen

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Mededelingen

Kardinaal W. Eijk wil het koor nóg wel eens horen…

Kerst staat weer voor de deur. Donderdag14 december kunnen weer artikelen gebracht worden op de pastorie van 16.00 tot 18.00 uur. Van harte aanbevolen door de werkgroep. Voor verdere informatie. Kerstconcert Harmonie St. Antonius verzorgt ook dit jaar weer een Kerstconcert in de Breedenbroekse kerk en wel op dinsdagavond 19 dec. om 20.00 uur. Thema van deze Kerstviering is CHRISTMAS & FRIENDS. Er wordt medewerking verleend door muziekvereniging Prinses Beatrix en zanger Valentin Jar. Kerstmis Kerstavond, zondag 24 december eucharistieviering in Dinxperlo 21.00 uur. Kerst voor de kleintjes Eerste Kerstdag is er een kinderkerstviering voor de kleintjes onder ons. Wilma Pastors gaat met de kinderen liedjes zingen, muziek maken en kerstverhalen vertellen. Aanvang 15.00 uur. Kerkopenstelling Beide kerstdagen is de kerk open van 11.00 tot 16.00 uur om een bezoekje te brengen aan de kerststal of even voor een stil kerstmoment. Tevens is er een kleine expositie van Kerstkaarten, van vroeger en hedendaags en kerstafbeeldingen. Mis- en gebedsintenties worden gelezen in de weekendvieringen te Dinxperlo en de gebedsvieringen in de Dagkapel. Gebedsvieringen; Za. 6 jan. en za. 3 febr. 19.00 uur Dagkapel Secretariaat Open eerste woensdag van de maand met koffie, inloop en harmonicamuziek. St. Caecilia Lees het artikel op pagina 14. Allerzielen In de Petrus en Pauluskerk hebben we in de periode nov. 2016 tot en met okt 2017 afscheid genomen van: Willy Koenders – Schreur: 75 jaar Annie Vinkenvleugel – Aalders: 79 jaar Theo Geven, architect: 88 jaar Groeten Locatieraad en alle vrijwilligers van de St. Petrus en Pauluskerk wensen alle parochianen

Een zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2018 DINXPERLO

Mededelingen Ofschoon u misschien volop in de Sinterklaassfeer bent, al verpakte levensmiddelen klaar hebt liggen voor de actie Kerstpakketten op 14 en 15 december en mogelijk zelfs al heel voorzichtig de kerstspullen voor de dag hebt gehaald, willen wij toch alvast de actie KERKBALANS 2018 aankondigen, van 20 januari tot 3 februari. Thema van de actie luidt: …GEEF VOOR JE KERK… Woensdag 14 februari: 10.00 uur Aswoensdag Eucharistieviering. Voorganger is Vicaris Hans Pauw en met medewerking van het gemengd koor. Tijdens deze viering zal de as gezegend worden die bestemd voor alle locaties van onze parochie. Iedereen kan het askruisje ontvangen. 20

29 Oktober 2017, Eucharistieviering in de goed gevulde Paskerk te Doetinchem. Voorganger was kardinaal Eijk, geassisteerd door diaken Cor Peters. Op uitnodiging van de Paskerk is tijdens de eucharistieviering door het R.K. gemengd Kerkkoor Breedenbroek-Dinxperlo, aangevuld met zangers van het Duitse Suderwick, de muzikale omlijsting verzorgd. Gezongen werd de Mis van MASS JPA Korman. De ontvangst in Doetinchem was prima geregeld met koffie met-water-bij, zowel vóór als na de viering. Men was vol lof over de prachtige zang van het ruim 50-koppige koor, onder de bezielende leiding van dirigent Frank Knikkink en het orgelspel van Harry Scheffer. Ook de koorleden zelf waren na afloop zeer tevreden over hun prestatie. Het was een viering met een gouden randje waarin eer werd gebracht aan God en wat een stimulans betekent voor de continuïteit van het koor. Tijdens de koffie na afloop gaf Kardinaal Eijk te kennen dat hij erg onder de indruk was van het muzikale gehalte van het koor en genoten hads van de zang. Hij nodigde het koor uit, onder voorbehoud, om het komend voorjaar in een andere locatie de muzikale ondersteuning van de eucharistie te verzorgen, “want ik wil jullie graag nóg een keer horen”, aldus de Kardinaal. Een mooie blijk van waardering waar het gemengd koor terecht trots op mag zijn. Ook afzonderlijk als dames- en herenkoor worden vieringen muzikaal ondersteund. Frits Angenent

DINXPERLO

Dank…dank…dank…dank…dank… Sinterklaas heeft nauwelijks de hielen gelicht of we maken ons op voor het naderende Kerstfeest, gevolgd door Oud en Nieuw. Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we niet anders dan dankbaar zijn. Dankbaar voor u, die zich hebt ingezet, zichtbaar en onzichtbaar, voor het voortbestaan van onze locatie De Goede Herder gemeenschap en de parochie. Dankbaar voor het vele werk dat is verricht, ofschoon dat niet altijd even makkelijk was. Dankbaar voor uw financiële ondersteuning. Dankbaar voor de hartverwarmende samenwerking. We hopen dat we weer op u mogen rekenen het komend jaar en verder. Want zonder u gaat het niet. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en blijven werken aan de uitvoering van de Blijde Boodschap. De Locatieraad wenst u en de uwen een ZALIG KERSTFEEST, EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN VREUGDEVOL EN GEZOND 2018.

In memoriam

Op 24 oktober jl. heeft de Heer van leven en dood thuisgehaald MARIA CHRISTINA(Ria) BAAIJENS – STRIEKWOLD, weduwe van Karel Baaijens, moeder, schoonmoeder en oma. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op 27 oktober jl. Vergeet haar niet in uw gebeden.

Sint Martinusavond Zaterdag 11 november hebben wij onze jaarlijkse St. Martinusavond gevierd. De avond begon met een eucharistievieringviering die werd voorgegaan door pastor Marcel Smits en muzikaal werd ondersteund door onze drie koren: Herenkoor, Dameskoor en Monte Vino. Veel van de uitgenodigde vrijwilligers waren aanwezig, zij werden na de dienst door de voorzitter heel hartelijk bedankt voor hun werk in het afgelopen jaar. Hoewel het niet meer gebruikelijk is om op deze dag jubilarissen te huldigen, werd voor één vrijwilligster een uitzondering gemaakt. Lies Holleman werd in het zonnetje gezet vanwege het feit dat zij al meer dan 40 jaar actief lid is van onze schoonmaakwerkgroep, zelfs nu ze al geruime tijd in Gaanderen woont. Na de viering was iedereen uitgenodigd op de pastorie voor koffie met iets lekkers. Het was een bijzonder gezellig samenzijn, waar iedereen in de gelegenheid was om weer lekker bij te praten. Ook de inwendige mens werd niet vergeten door lekkere drankjes en overheerlijke hapjes, met name de bijzonder lekkere gehaktballetjes, waar iedereen dankbaar gebruik van maakte. Al met al een zeer gezellige en geslaagde avond voor onze vrijwilligers.

Aanmelding Eerste Heilige Communie In het voorjaar van 2018 kunnen kinderen uit onze locatie H. Martinus/De Huet de Eerste Heilige Communie doen. Alle kinderen uit onze locatie die geboren zijn in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 komen hiervoor in aanmerking. Deze kinderen zitten in groep 4 van de basisschool. De ouders van de kinderen die in onze administratie opgenomen zijn, hebben hierover een brief ontvangen. Wilt u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen en hebt u geen brief ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de locatie H. Martinus/De Huet, tel. 0314 - 32 37 37, bereikbaar op woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. Nadat de aanmeldingen binnen zijn, krijgt u van ons nader bericht. Voorbereidingsgroep Eerste Communie

Geen stille nacht!

Kerstconcert in Wijnbergen Zondagmiddag 17 december klinkt er vanaf 14.30 uur kerstmuziek in de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Onder leiding van dirigent Harald Franken spelen Stageband St. Martinus Dichteren en Bigband Overbetuwe uit Randwijk een gevarieerd muzikaal kerstprogramma. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom aan de Doetinchemseweg 11. Toegang is gratis. Meer informatie: www.stmartinusdichteren.nl. „De kerstmuziek komt goed tot zijn recht in de St. Martinuskerk”, vertelt dirigent Harald Franken. „De akoestiek is er fantastisch en met de sfeer van de kerk wordt het extra genieten. We spelen onder andere All I want for Christmas, Jingle Bell Rock en So this is Christmas.” „En omdat het concert in de middag is, belooft het een muzikaal familie-uitje te worden”, vult saxofonist Ada Yntema aan. „Om het concert te steunen kunt u in de pauze een beker warme chocolademelk of Glühwein kopen.”

Kerstsamenzang in De Wingerd Zondagavond 17 december om 19.30 uur is de jaarlijkse kerstsamenzang in het Kerkelijk Centrum De Wingerd. Centraal staat het samen zingen van bekende kerstliederen; dit jaar worden we begeleid door Muziekgroep Ancora. Iedereen is van harte welkom; breng gerust familie, vrienden en bekenden mee. We hopen met elkaar een fijne avond te hebben. Het plein voor De Wingerd wordt in kerstsfeer gebracht met kerstbomen en lichtjes. Na afloop kan er worden nagepraat met warme chocolademelk. De toegang is gratis. Van harte welkom allemaal! Voor informatie: tel. 0314 - 34 25 18. Zie ook www.pgdoetinchem.nl.

Kerstgroet De leden van de locatieraad en pastoraatgroep wensen u allen een gezegend kerstfeest en een gelukkig 2018 toe. VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Wat is er toch aan de hand in de herberg ‘De Stilte’? De herbergier en de waardin hebben hun kinderen naar bed gebracht en denken na een drukke dag ook zelf heerlijk te gaan slapen. Maar dat wil maar niet lukken. Telkens worden ze wakker gemaakt en moeten ze hun bed uit. Wat gebeurt daar? Om dit te weten te komen, ben je welkom in de herberg van de Martinuskerk in Wijnbergen. De herberg is geopend om 17.30 uur. De familieviering begint om 18.00 uur. Tijdens de familieviering zullen de kinderen laten zien waarom het maar niet rustig wordt in de herberg. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door Monte Vino. Om mee te doen met het spel kun je je opgeven bij: Joyce Janssen (jwtjanssen@gmail.com) (Dichterbij), Monique Wentink (sander75@kpnmail.nl), Bianca ter Heijne (bterheijne@hotmail.com), Chantine Evers (cbrinks@gmail.com) (Octa) of bij het secretariaat van de Martinuskerk, geopend woensdag- en vrijdagmorgen. De kinderen oefenen het spel ‘Geen stille nacht’ één keer. Wij hopen dat weer veel kinderen mee willen doen! Voor de kinderen die nog geen Eerste Heilige Communie hebben gedaan (tot en met groep 3), bestaat na het kerstspel de mogelijkheid om naar de Martinuszaal te gaan. Je mag daar met de andere aanwezige kinderen spelen. Werkgroep Kerst H. Martinus

Overleden

Gert Nijland, 92 jaar Alie Nijland-Konnik, 94 jaar Riet Aaldering-Bleumer, 92 jaar 21


Doetinchem

Advent en Kerstmis

Mariette van Bruggen

Uitnodiging

Mariette van Bruggen is lid van de Locatieraad met als taak Beheer De Vredehof. Op mijn vraag waarom ze eind 2013 lid van de Locatieraad werd, zei ze: „Gewoon, ik ben erin gerold.” Reagerend op mijn verbaasde blik, ging ze verder: „Er was in de Bethlehembode een notulist gevraagd voor de vergaderingen van de Locatieraad. Daar had ik ja op gezegd. Het betekende dat ik daardoor lid van de Locatieraad was. Zo is het gegaan, ik ben er dus ingerold.” Niet iedereen omschrijft op zo’n terloopse en bescheiden wijze zijn/haar beslissingen. Mariette was tot kort voor haar entree in de raad 40 jaar werkzaam geweest als secretaresse bij de polikliniek Interne in het St.-Jozefziekenhuis en het Slingelandziekenhuis. Ze had bij haar pensionering even gedacht helemaal niets meer te doen. „Maar ja, je mag en kunt toch eigenlijk niet in een leven van nietsdoen vervallen.”

Eerste kerstdag in de Paskerk: kerstherberg en kindje wiegen

Mariette is geboren in Hengelo (Ov.). Ze ging bij de Zusters van het Kostbaar Bloed naar de kleuter- en lagere school, vervolgens naar De Grundel van de paters Karmelieten. Tja, toen was katholiek onderwijs nog heel gewoon. Op haar vijftiende kwam ze boven in het fraaie ABN Amro-gebouw aan De Omdraai te wonen, waar haar vader als directeur naar toe was overgeplaatst. Het betekende voortzetting van haar onderwijs aan het St.-Ludgercollege, eerst het oude gebouw van het voormalige Gemeentelijke Gymnasium aan de Van Nispenstraat, vervolgens het nieuwe gebouw in de Vondelstraat, inmiddels 50 jaar oud. Na werk op de redactie van De Gelderlander en bij Misset volgde haar definitieve baan in het ziekenhuis. En nu dus de Locatieraad, van waaruit ze overigens nog een paar keer bepaalde taken ‘inrolde’. Zo notuleert ze nu de bijeenkomsten van het Parochiële Diaconaal Beraad. Mariette: „Ik zag bij toeval een keer diaken Peters de bijeenkomst notuleren. Dat was me te gek, een pastor moet zich uitsluitend met pastoraal werk kunnen bezighouden. Toen heb ik me maar aangeboden voor de notulen. En wat later ook voor die van Parochiële Wg. Bezoekwerk.” Wat als vanzelf ook op haar pad kwam, dat was het beheer van begraafplaats De Vredehof aan de Emmastraat. Wie De Vredehof bezoekt, zal het opvallen dat deze in de loop van de laatste paar jaar van aanzien is veranderd. Vervallen graven zijn geruimd, de bestaande meer verzorgd, er is gerepareerd, gesnoeid, geschoffeld en geharkt, alles zodanig dat het een vriendelijke open begraafplaats is geworden. Er is ruimte voor nieuwe graven ontstaan;

Bent u eerste kerstdag alleen of alleen met uw partner en zoekt u een gezellig samenzijn, meldt u zich dan aan voor de kerstherberg! Wij organiseren weer een prachtige stemmige dag! Daarin past dan ook het kindje wiegen, waarvoor in de middag de kinderen speciaal worden uitgenodigd. Uiteraard starten we op 25 december om half 11 met een eucharistieviering. Aansluitend is er koffiedrinken met weihnachtsstoll voor alle medeparochianen. De gasten voor de kerstherberg worden na het koffiedrinken begeleid naar de sacristie. Daar begint voor hen een middagprogramma dat gevuld wordt met gezellig samenzijn, spellen, creativiteit en muziek.

Gerard Bomers Foto: Ton Harbers

Kerstvieringen en -evenementen

Oliebollenactie

Zondag 24 december - 17.00 uur: familiekerstviering met pastor De Haan, The Singing Kids, muziekvereniging DES. - 19.00 uur: familieviering met pastoor Pauw, De Ulftse Nachtegalen. - 21.00 uur: kerstnachtviering met pastoor Pauw en de koren In Laudem Dei en Volare. Eerste kerstdag - 10.30 uur: eucharistieviering, pastor Smits. - 10.30 uur: kerstherberg: deelname aan de eucharistieviering, gevarieerd programma, kerstmaaltijd. - 15.00 uur: kindje wiegen. Tweede kerstdag - 10.30 uur: eucharistieviering; pastoor Pauw gaat voor.

Graag attenderen we u op de in deze editie ingestoken flyer over de oliebollenactie op 30 december. De opbrengst gaat in een spaarpot voor de verlichting van de wijzerplaat van het uurwerk boven in de toren. U kunt door invulling van het bestelstrookje uw bestelling doen, maar het kan ook per e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl met vermelding van adres en telefoonnummer.

22

Eerste Heilige Communie

je ziet dan ook weer meer begrafenissen, er vond er nauwelijks nog een plaats. Mariette geeft de verdiende eer hiervoor geheel aan Jan Bosma, Rudy Buijting en Henny Kock. Naast het gewone onderhoud herstelt laatstgenoemde met zijn vakmanschap waar nodig beschadigingen. Het kan haast niet anders met een echt oude begraafplaats als De Vredehof of ook in de administratie, die op zich al moeilijk bij te houden is, zijn gaten gevallen. Vanuit de Locatieraad heb ik gezien hoeveel tijd, energie en kennis van zaken Mariette heeft ingezet om overzicht te scheppen. Wat moet je doen als je niet kunt achterhalen op welk graf rechten berusten en op welk niet; vaak is zelfs niet meer een nabestaande van een overledene te achterhalen. Ondanks het vrijwilligerswerk zijn de kosten van onderhoud en de huur van afvalcontainers aanzienlijk. Het parochiebestuur heeft daarom besloten € 20,00 per jaar voor het onderhoud te vragen. Aan Mariette de taak om de vraag naar dat bedrag op de juiste adressen te deponeren. Moeilijk en soms ondankbaar werk, maar vaak gelukkig ook niet. Onze penningmeester, Thea Pelgrom, ontvangt de overmakingen en moet soms een herinnering sturen. Mariette: „Thea doet het punctueel en heeft geen achterstand. Soms ontstaat er enige wrijving, dan zoek ik contact met de betrokkene, waarbij het doel is eruit te komen.“

Oliebollen en appelbeignets, Aloys Lurvink en Theo Hakvoort bakken ze lekker!

Beste jongens en meisjes, over een paar weken is het alweer Kerstmis. Daar gaan we ons thuis natuurlijk op voorbereiden door het zetten van de kerstboom, het ophangen van lampjes en niet te vergeten het klaarzetten van de kerststal. Maar kerst wordt altijd voorafgegaan door de Advent. Want Advent betekent ‘voorbereiden/uitzien naar’. We hebben al een familieviering gehad op de eerste zondag van de Advent, waarbij we onze eigen kerstboom in de kerk hebben gezet met de symbolen van Hoop, Geloof en Liefde erin. Ook de komende zondagen gaat onze voorbereiding door. Dan tijdens de Kindernevendienst! Jullie komen toch ook? Zondag 24 december is er om 17.00 uur een Familiekerstviering. Samen met pastor De Haan gaan we luisteren en kijken naar het kerstverhaal. Ook kinderkoor The Singing Kids – bestaat trouwens volgend jaar 40 jaar! – en Drum- en Showfanfare DES zullen bij dit kerstfeest aanwezig zijn en… het echter en mooier maken

Kinderen geboren in 2010 zijn de afgelopen weken per brief uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Eerste Heilige Communie. Hebt u geen brief ontvangen, maar wilt u wel dat uw kind zijn/ haar Eerste Heilige Communie doet? Is uw kind al wat ouder en wil het alsnog de Eerste Heilige Communie doen? Neemt u dan even contact op met Chantal van der Sanden (chvdsanden@gmail.com).

Gedoopt

Xavi Tuenter, Van Nagelstraat 8, Terborg Jur Kempers, Rijksweg 52, Gaanderen Jayden Gerritsen, Caenstraat 258, Doetinchem Caelan O’Sullivan, Wannedreef 78, Doetinchem Djayro Siebelink, Tulpenstraat 100, Doetinchem Om 15.00 uur begint het kindje wiegen in de kerk. Hierbij worden alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen uitgenodigd om naar de Paskerk te komen. Je mag dan al verkleed zijn als engel, herder, Jozef of Maria, maar je kunt je ook in de kerk zelf nog verkleden. Er zijn voldoende spulletjes aanwezig. We gaan een wensdeken maken en samen met grote herder Pauw de stal met Maria, Josef en het Kindje zoeken om, als we het Kindje gevonden hebben, het met de wensdekentjes toe te dekken. Als dat allemaal gebeurd is en het Kerstkind genoeg is bewonderd, is er beschuit met muisjes en warme chocolademelk voor de bezoekers van de stal. De kerk is al open vanaf 14.30 uur, dus kom gerust wat eerder. De gasten van de kerstherberg worden door een engel opgehaald om ook naar het kindje wiegen te gaan. Groot, klein, jong en oud, samen genieten van Kerst! Voor de kerstherberg kan men zich aanmelden via een aanmeldformulier. Dat formulier ligt in alle kerken van de Parochie Maria Laetitia. Dit formulier kunt u opsturen naar het secretariaat OLV, Prins Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem. U kunt zich ook per e-mail opgeven: rkdoetinchem@mlparochie. nl. Bellen kan natuurlijk ook: tel. 0314 - 39 10 91, op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. Wij hopen weer veel gasten uit de hele Parochie Maria Laetitia te mogen begroeten! De kerstwerkgroep van de OLV

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

Overleden

Gerhard Geven, Burg. Kehrerstraat 1, Miens v.d. Eerden-Kortmann, Schavenweide, Gré Ebbers-Elbers, Annie Welling-Hendricksen, Ben Rikken, C. Missetstraat 85, Wim van der Tol, Wilhelminastraat 126,

73 jaar 91 jaar 90 jaar 88 jaar 75 jaar 90 jaar

KIEK-INFO

Locatie OLV/H. Geest: - zondag 10 december - zondag 17 december - zondag 24 december - zondag 14 januari

10.30 uur KND 2e Advent 10.30 uur KND 3e Advent 17.00 uur, Familiekerstavond pastor De Haan 10.30 uur KND

Locatie H. Martinus Etten: - zondag 24 december 17.00 u Kerstgezinsviering pastor Smits; koor The Voices Locatie Wijnbergen: - zondag 24 december 18.00 uur familieviering met kerstspel Geen Stille Nacht; koor Monte Vino 23


Etten

Gendringen - Megchelen - Netterden

Omgekeerd bezoekmiddag geslaagd Vrijdag 27 oktober werd voor de achtste keer de omgekeerd bezoekmiddag gehouden in onze Mariakapel. Ruim 30 oudere medeparochianen kwamen bijeen om er een gezellige middag van te maken (zie foto’s). De middag werd begonnen met een kop koffie en een soesje. Vervolgens ging Mia Tankink voor in een gebedsviering die onder andere in het teken stond van Maria; oktober is immers ook Mariamaand. Er werden dan ook samen diverse Marialiederen gezongen. Nadat alle aanwezigen waren voorzien van een drankje en een hapje ging Carla Schölzel – klinisch geriater in het Slingeland Ziekenhuis – met de aanwezigen in gesprek over vergeetachtigheid en dementie. Aan de hand van voorbeelden werd uitgelegd wat het verschil is tussen vergeetachtigheid en dementie en hoe je er in de praktijk mee om moet gaan. Dit leverde veel herkenning op bij de aanwezigen en diverse mensen deelden hun eigen ervaringen. Hierna werden alle aanwezigen wederom getrakteerd op een drankje en een aantal warme hapjes uit de frituur. Dat dit smaakte, bleek wel uit opmerkingen als: „Dat schèèlt straks alweer een botterham.” Nadat er weer even gezellig was gekeuveld, las mevrouw Van der Weijde een prachtig gedicht voor over ouder worden met hier en daar een kwinkslag. Het leverde een welverdiend applaus op. Tot slot had Sjoerd Jansen nog een filmpresentatie van Etten in petto. De film ‘Het Dorpsgevoel in Etten’ werd vertoond. Deze film is gemaakt door oud-Ettenaar Hans Wentink (zoon van meester Wentink van de Landbouwschool) in samenwerking met omroep Groenlo. Alle kenmerkende gebouwen uit Etten kwamen in beeld en er waren diverse interviews met Theo Köster, Jos Westerhof, Toon Helmes en Joop Keurentjes. Gezelligheid kent geen tijd en dus werd de eindtijd met 20 minuten verlengd. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag. Wij bedanken iedereen voor zijn/haar komst en tevens gaat een bedankje uit naar allen die hebben meegewerkt aan deze middag. Graag tot de volgende keer! Namens de vrijwilligers, Sjoerd Jansen

Allerzielenviering Tijdens de Allerzielenviering op zondag 29 oktober is met licht, zang en teksten stilgestaan bij onze dierbare overledenen. In het bijzonder werd stilgestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar. Mia Tankink ging voor, samen met de vrijwilligers van de avondwakeen uitvaartgroep. Tijdens de viering werden alle kerkgangers in de gelegenheid gesteld om een waxinelichtje te ontsteken voor hun eigen intentie en dit op de communiebank te plaatsen. Dit leverde een prachtig tafereel op van 200 lichtjes. Het was een warme viering en het is mooi om veel mensen jaarlijks terug te zien bij deze bijzondere viering. Veel dank aan eenieder die heeft meegewerkt. 24

Kerstgezinsviering De kerstgezinsviering staat dit jaar in het teken van ‘feest van het licht’ en zal gehouden worden op 24 december om 17.00 in onze H. Martinuskerk. Voorganger van deze dienst is pastor Marcel Smits. Het koor The Voices zal de viering muzikaal omlijsten. Iedereen is van harte welkom.

Sint Maartenviering Op zaterdag 11 november was de Sint Maartenviering in Etten. Aan het begin van de viering trokken de kinderen met hun lampionnen door de kerk samen met diaken Cor Peters, de lector en de misdienaars. Het verhaal van Sint Maarten en de arme bedelaar werd verteld. Ook was er aandacht voor het thema ‘eenzaamheid’. Laten we ook eens aan de mensen denken die eenzaam zijn. Misschien kun je een keer iets leuks met hen gaan doen. De kinderen hebben mooi voorgelezen en het kerkkoor zong toepasselijke liederen over Sint Maarten. Na de viering was het nog even gezellig chocolademelk of koffie/thee drinken achter in de kerk. Het was een viering die jong en oud aansprak.

Baarhuisje begraafplaats H. Martinus Op het eerste gezicht valt het baarhuisje op de begraafplaats niet op. Verscholen achter het grote kruis, maar toch prominent aanwezig. Het baarhuisje of lijkhuisje diende als tijdelijke bewaarplaats van overledenen (opgebaarden). Dit gebouwtje diende in het verleden om doden op te baren van wie de dood nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Begraven mocht pas na 36 uur, omdat de ervaring leerde dat de dood daarna zeker was ingetreden. Deze termijn is tot op de dag van vandaag in de Wet op de lijkbezorging gehandhaafd. Vele baarhuisjes zijn vaak monumenten, maar niet meer als zodanig in gebruik. Dit geldt eveneens voor het baarhuisje op onze begraafplaats. De functie van het baarhuisje/mortuarium is tegenwoordig ondergebracht in de H. Martinuskerk en voorziet nog steeds in de behoefte om overledenen op te baren. Met hierbij ruime bezoekmogelijkheden. Tegenwoordig wordt het huisje gebruikt als opslagruimte van tuingereedschap (kruiwagens, schoffels en harken). Helaas hebben onbevoegden afgelopen september geprobeerd in te breken. Het deurslot werd hierbij geforceerd, echter zonder resultaat. Of het hierbij om een poging tot diefstal of vandalisme gaat, is niet duidelijk. Wel een volkomen onzinnige actie. De aangerichte schade staat dan ook in geen enkele verhouding tot de waarde van de tuingereedschappen. Inmiddels is de schade weer hersteld.

GENDRINGEN

Mogen wij ons even voorstellen…… Dag medeparochianen, zondag 8 oktober jl. hadden wij onze presentatieviering in de Martiniuskerk te Gendringen. Wij hadden een fijne viering met medewerking van het kinderkoor in Gendringen, pastor Mia en de werkgroep gezinsvieringen Gendringen. In deze viering hebben alle kinderen die dit jaar hun Heilig Vormsel willen ontvangen zich voorgesteld. De kinderen wonen in de volgende geloofsgemeenschappen Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Ulft, Varsselder-Veldhunten en Varsseveld.

komt, Azewijn of Silvolde, wij zijn allemaal kinderen die dit jaar het Heilig Vormsel mogen ontvangen. Met vriendelijke groet. Werkgroep Vormsel Parochie Maria Laetitia. Foto: Harold Blauwgeers.

Voor het eerst dit jaar hebben wij alle geloofsgemeenschappen samengevoegd. Deels omdat er te weinig aanmeldingen waren om ervoor te zorgen dat in iedere geloofsgemeenschap een aparte viering gehouden kan worden en deels om gezamenlijk met elkaar de voorbereidingen op het Heilig Vormsel in gang te zetten, wat wij erg belangrijk vinden. Het maakt de kinderen (en ons) ook niet uit wie nou waar vandaan

Geachte wijkvertegenwoordigers,

de actie kerkbalans wordt in onze parochie gehouden van zaterdag 20 januari t/m zondag 4 februari 2017 en heeft als motto:

“ GEEF VOOR JE KERK”......... De werkgroep rekent ook dit jaar weer op uw medewerking. U ontvangt de enveloppen via de wijkhoofden. De retourenveloppen inleveren bij het parochiesecretariaat, (ingang Staringstraat) op: -zaterdag 3 februari 2018, tussen 17.30 – 19.00 uur -zondag 4 februari 2018, tussen 10.30 – 12.00 uur. Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking. Namens de werkgroep Kerkbalans.

Kerstconcert in Gendringen Dit jaar organiseert het kerkkoor van de geloofsgemeenschap H. Martinus te Gendringen reeds voor de zevende keer een kerstconcert en zullen enkele nieuwe kerstliederen ten gehore brengen. Het kerkkoor staat o.l.v. Cindy Gregoor. Henk Bennink zal het koor begeleiden op piano en orgel. Dit jaar verlenen twee gastkoren hun medewerking aan het concert. Het Ulfts Gemengd Koor staat o.l.v. Gerard Rutjes met pianobegeleiding van Henk Bennink en zingt harmonieus klassieke, lichte en religieuze muziek, opera en operette. Als tweede gastkoor zullen de Eternal Singers optreden. Dit koor bestaat al bijna 30 jaar en is als jongerenkoor begonnen in de Emmauskerk te ‘s-Heerenberg. Het heeft jarenlang missen en

Vormelingen 2018: Anouk Geurts, Jens Hafferkamp, Yoran Hoksbergen, Iza Konst, Niels Küster, Bo Massop, Joep van Raaij, Manou Robben, Jesse Roenhorst, Phillip Rosenberger, Mimi Snelting, Anne Splithof, Thieme Tangelder, Noë Tuenter, Nikki Wentink, Iris Willemsen en Tygo Wolters.

Pastoraatsgroep Gendringen Het afgelopen jaar heeft de pastoraatsgroep ven de locatie H. Martinus in Gendringen veel energie gestoken in het zoeken van contact met de parochianen. Dit heeft geresulteerd in een paar goed bezochte en interessante avonden. We willen hier zeker mee doorgaan. Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van de plannen voor het komende jaar. We willen deze op schrift stellen in een werkplan. Mocht u nog ideeën hebben, die wij zouden kunnen gebruiken, geef deze dan s.v.p. door aan een van de leden van de pastoraatsgroep. Ans Erinkveld, Gilbert Esser, Ton Steentjes, Harry Belterman

diensten op kerstavond verzorgd. Ze hebben optredens gehad met Harmonie Crescendo en een aantal keren meegewerkt aan de pronkzitting van de carnavalsvereniging d’Olde Waskupen. Ook is het koor bekend van de carnavalsmis die elk jaar op zaterdag voor de carnaval is. Aan het eind van dit kerstconcert zullen alle koren in een gezamenlijk optreden een kerstlied ten gehore brengen. Het concert vindt plaats in de Sint Martinuskerk aan het Kerkplein te Gendringen op vrijdag 15 december a.s. aanvang: 20.00 uur. De entree voor dit concert is zoals gewoonlijk gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten. Foto Stef Hermsen.

Locatieraad

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

25


Gaanderen

Koken voor elkaar

Maria- en Jozefaltaar fraai gerestaureerd Tijdens de ‘Beeldenstorm’ in de jaren zestig van de vorige eeuw is er veel moois uit de St. Martinuskerk verdwenen. Van het prachtige hoofdaltaar voor in de kerk is vrijwel niets overgebleven. Ook het Maria- en Jozefaltaar ondergingen destijds een metamorfose en verloren daardoor aan schoonheid. Van de laatste altaren is echter niet alles verloren gegaan. Op de zolder van de pastorie zijn nog elementen teruggevonden waarmee een restaurateur zeker nog iets zou kunnen uitrichten. De locatieraad ging hiernaar op zoek en vond hem in de persoon van Anton Gerritsen. Met groot enthousiasme en precisiewerk ging Anton met de oude elementen aan de slag en het resultaat kan wonderbaarlijk worden genoemd. Beide altaren zijn weer geheel in oude glorie hersteld en zijn een aanwinst voor de St. Martinuskerk. De locatieraad bedankt Anton voor deze prachtige prestatie. De locatieraad Restaurateur Anton Gerritsen bij het gerestaureerde Maria-altaar. Foto: Gerard Vollenberg.

Kerst met het Gaanderens Mannenkoor Na het overweldigende succes van het najaarsconcert op 5 november 2017 in de St. Martinuskerk treedt het Gaanderens Mannenkoor 17 december alweer voor het voetlicht. Mooie kerstliederen zullen dan de akoestische ruimte van de St. Martinuskerk vullen. ‘Kerst met het Gaanderens Mannenkoor’ is dan ook de titel van het kerstconcert dat het koor op de morgen van de 17de december zal verzorgen en waarbij het familiegebeuren centraal staat. Medewerkenden aan dit concert zijn de zangeres Lizzy Ossevoort uit Halle en de pianist Stefan Bos uit Gaanderen. Lizzy Ossevoort heeft haar zangopleiding gevolgd aan het conservatorium van Arnhem, waaraan ze in 2016 afstudeerde. Ze is 21 jaar oud en is een gepassioneerde zangeres die van ieder optreden iets speciaals wil maken. Vanaf haar 15de speelt ze samen met de Gaanderense pianist Stefan Bos. Samen hebben ze opgetreden op verschillende concoursen in Nederland. Het repertoire is breed, maar de roots liggen bij de jazzmuziek. Het concert begint om 11.00 uur en de entree is gratis. Oma’s, opa’s, broers, zussen, kinderen en kleinkinderen, maar ook andere belangstellenden, allen zijn van harte welkom. Na het concert is er nog gelegenheid te genieten van koffie of warme chocolademelk. 26

Kook- en bakprogramma’s zijn populair. Veel drukte in de keukens. Ook in Gaanderen worden maaltijden aangeboden: door de lokale PCI-groep en door de vrijwilligers van ’t Gaanderhuus. De leden van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) AugustinusMartinus nodigen mensen uit die vaak alleen aan tafel zitten, om in de Pastorie gezellig samen te eten, te praten en te genieten van wat extra aandacht. Zo willen zij ‘Samen Kerk zijn’ in de praktijk brengen. Ook de vrijwilligers van ’t Gaanderhuus bieden maaltijden aan, op de woensdagavond vanaf 17.00 uur in hun Huuskamer aan de Hoofdstraat 11. Hiervoor kunnen de mensen zich opgeven. Aanmelden kan tot de maandag ervoor via ’t Gaanderhuus of tel. 06 - 51 01 34 34. Beide initiatieven zijn een schot in de roos, zoals de deelnemers aan de maaltijden laten merken. Een voorbeeld van een hartelijke bedankkaart van een van de gasten: Beste leden van de lokale PCI, Wat kunnen kleine dingen in je leven groot zijn! Hierbij bedoel ik het gezellige en lekkere etentje waar we zomaar op een dag in oktober zo van hebben genoten. Voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt, een heel groot compliment en dank je wel!

Oecumenische ontmoetingsdag De oecumenische ontmoetingsdag voor ouderen en zieken in Gaanderen was zaterdag 7 oktober in zaal Hartjes. Het thema van deze ontmoetingsdag was: Alles op z’n tijd. De ontmoetingsdag begon zoals gewoonlijk met een mooie viering met voorgangers pastor Mia Tankink en dominee Helga van Loon. Het gemengd koor van de Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap onder leiding van Ben Simmes verzorgde de zang. Het was een sfeervolle viering waarin de ‘Tijd voor alles wat gebeurt’ (Prediker 3) centraal stond. Na de viering was er koffie met iets lekkers en stonden de mannen van het duo Fris van de Droad al klaar voor een gezellig optreden met vele herkenbare liedjes en sketchjes. Er waren hapjes en drankjes en tot slot voor iedereen een lekkere kop soep en een broodje. Iedereen kan terugzien op een zeer geslaagde ontmoetingsmiddag.

Kindje wiegen

Allerzielen

Ook dit jaar wordt op Eerste Kerstdag in de Sint Martinuskerk in Gaanderen het kerstverhaal verteld, speciaal voor de jongere kinderen. Dit kindje wiegen of kroamschudden, waarbij ook een bezoek wordt gebracht aan het pasgeboren kindje en zijn ouders in de stal, is een mooie, sfeervolle traditie in onze kerk. De Kerk is op Eerste Kerstdag open vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur om Maria, Jozef en de os en de ezel te bezoeken. Om precies 15.00 uur wordt het kerstverhaal aan de kinderen voorgelezen. Iedereen is van harte welkom.

2 november is de dag dat wij samenkomen om onze dierbare overledenen te gedenken door hun namen te noemen, verhalen te vertellen, voor hen te bidden en kaarsjes op te steken. Zo houden wij de herinneringen aan hen levend. Het samen vieren, kaarsen ontsteken en het graf bezoeken moge ook een troost zijn voor degenen die een geliefde missen. Er waren vele parochianen die met ons meevierden en een lichtje plaatsten op het kerkhof. Zo laten wij zien dat we met elkaar meeleven en dat onze doden, hoewel ze niet meer levend aanwezig zijn, bij ons blijven op onze levensweg.

MPG brengt de levende kerststal terug in Gaanderen En het geschiedde in die dagen Jarenlang kende Gaanderen in kersttijd een betoverende traditie: ‘de levende kerststal’. Aan de Peppelmansdijk brandde hoog boven het dak van de boerderij van de familie Schepers een felle ster. Van heinde en verre trokken de mensen naar deze sfeervolle kerstvertelling, met giechelende G-sleuteltjes als engeltjes op de hooizolder, zingende herders op weg naar de stal en… een écht baby’tje op een schapenvacht. Midden in de winternacht In de Martinuskerk heeft MPG nu een mooie nieuwe locatie gevonden om haar ‘levende kerststal’ voort te zetten. Een traditie met eigentijdse invloeden nieuw leven ingeblazen. Een bijzondere benadering van een kerstvertelling; met een groot swingend engelenkoor, blatende (en bijziende) schapen en de drie wijzen uit het Oosten maakt u een rondreis om en door de kerk. En ontdekt ook u het kindje in de kribbe? There must be an angel playing with my heart Geniet, knus saampjes of met de hele familie, van dit warm en feestelijk samenzijn. Met heel veel mooie muziek, liedjes om stil naar te luisteren, maar ook om heerlijk mee te zingen bij een vuurtje. Theater, muziek, mooie verhalen, ontmoetingen, een knutselhoek, warme chocola, kaarslicht en glühwein. De voorbereidingen zijn in volle gang, en het belooft een mooi begin van de kerstdagen te worden. Wij zien u dan ook graag op 23 december in de Martinuskerk! Feliz navidad! Alle kinderen, spelers, muzikanten en vrijwilligers van MPG wensen u fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar.

Maandag 16 oktober 2017 is overleden Antonius Hermanus Tomesen (Tonny), echtgenoot van Engelien Tomesen-Leuverink. Hij werd 81 jaar en woonde aan de Pelgrimstraat 63 in Gaanderen. Maandag 23 oktober 2017 vond in het crematorium van de Slangenburg de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde. Heer, geef hem de eeuwige rust. Dinsdag 17 oktober 2017 is overleden Everdina Theodora van den Berg-Sprenkeler (Dini), weduwe van Otto van den Berg. Ze werd 80 jaar en woonde aan de Hoofdstraat 84 in Gaanderen. Dinsdag 24 oktober 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in het crematorium van de Slangenburg. Dat zij moge rusten in vrede. Dinsdag 24 oktober 2017 is overleden Engelina Gerarda Maria Therisia Boland-Idink, echtgenote van Willibrord Boland. Ze werd 77 jaar en woonde aan de Rijksweg 128-06 in Gaanderen. Zaterdag 28 oktober 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna ze werd begraven op ons kerkhof. Dat zij moge rusten in de vrede van de verrezen Heer. Dinsdag 7 november 2017 is overleden Theodora Johanna Maria Gilsing-Kemperman (Thea), echtgenote van Jan Gilsing. Ze werd 82 jaar en woonde laatstelijk in zorgcentrum Pelgrim aan de Ontwikkelstraat 62 in Gaanderen. Zaterdag 11 november 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in het crematorium van de Slangenburg. Heer, geef haar de eeuwige rust. Dinsdag 7 november 2017 is overleden Charles Johannes Henriëtte Bongers (Charles). Hij werd 68 jaar en woonde aan de Kapelaan Heggestraat 6 in Gaanderen. Zaterdag 11 november 2017 vond voor hem de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in crematorium Berkenhove in Aalten. Dat ook hij moge rusten in vrede. Woensdag 8 november 2017 is overleden Johanna Margaretha Huntink-Peters (Annie), weduwe van Theo Huntink. Ze werd 88 jaar en woonde laatstelijk in zorgcentrum Pelgrim aan de Ontwikkelstraat 20 in Gaanderen. Maandag 13 november 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in het crematorium van de Slangenburg. Dat zij moge rusten in de vrede van de verrezen Heer.

Dopen Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij het Centraal Aanmeldpunt Dopen. Nadere gegevens kunt u vinden in het parochieblad onder het kopje dooprooster

Overleden

Levende kerststal in vroegere tijden bij de familie Schepers.

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

27


Terborg

Silvolde - Varsseveld

Allerzielen in de herfst In de aanloop naar Allerzielen verdiepen ook de geschreven media zich steeds meer in het herdenken en gedenken van hen die ons ontvallen zijn. Zo is er veel te lezen over de booming business van de uitvaartbranche en de enorme variëteit van manieren waaraan een uitvaart tegenwoordig vorm wordt gegeven. Uiteraard gaan krantenartikelen ook in op de katholieke traditie van Allerzielen. Deze lijkt steeds populairder te worden. Tijdens de allerzielenmis is het zelfs drukker dan op kerstavond, aldus een pastor uit Wijchen. Ook in onze Georgiuskerk aan de Hoofdstraat werd dit jaar weer een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van Allerzielen. Ondanks het misschien wat ongelukkige tijdstip – 17:30 uur, dat kon organisatorisch helaas niet anders – mochten wij meer dan 60 bezoekers verwelkomen. Dat werd dus stoelen bijplaatsen en saampjes een boekje delen. Het gedenken van de overledenen, het noemen van hun namen, het aansteken van een herinneringskaarsje en daarbij de prachtige orgelmuziek van Anita… het bracht een warm gevoel onder de mensen, een gevoel van samenhorigheid. Gebaseerd op vele jaren ervaring, weet het echtpaar Van Woerkom ook deze keer de aanwezigen in het hart te raken. Het is bijna onmogelijk om de herfst niet te betrekken bij Allerzielen. Misschien voor de hand liggend, maar het blijft een prachtige en emotionele metafoor. Het spreekt werkelijk iedereen aan. Daarom op deze plek de korte gedachte ‘Ik heb je gezien’ van Simone Snakenburg. Een boom kan niet alleen maar in bloei staan. Eens komt het moment van loslaten. Als bladeren in de herfst, zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten overgedragen aan de wind. Maar weet… ik heb je gezien: toen, nu en voor altijd. Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid om nog even na te praten. Het was opvallend dat bijna iedereen dat ook deed. Zo zorgden niet alleen de koffie en thee ervoor dat het warme gevoel nog even voortduurde. De volgende OntmoetingsAansteken bijeenkomst is ter herinneringskaarsjes gelegen­heid van de Advent Foto’s: Henk op 10 december a.s. Komt u Vinkenvleugel ook? Van harte welkom! Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Uitnodiging In de week van gebed voor de eenheid is er een oecumenische dienst op zondag 21 januari 2018 in de protestantse kerk van Terborg. De dienst begint om 10.00 uur. Het thema is recht door zee. De voorgangers zijn dominee Israël en pastor Morsink. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot ziens op 21 januari. Namens de werkgroep oecumene Annet Heijnst

Advents-ontmoetingsbijeenkomst Zondag 10 december is er weer een ontmoetingsbijeenkomst in onze Georgiuskerk. Tijdstip: 10.30 uur. Let op: tijdens deze viering zullen we ook aandacht schenken aan de adventsactie van Solidaridad, namelijk het trainen van de koffieboeren in Peru, Colombia en Mexico in klimaatvriendelijke koffieproductietechniek. Wij verstrekken die zondag wat uitleg en u mag wat extra geld meebrengen voor de collecte voor dit doel. Van harte welkom! Tijdens de kerstmarkt , zondag 10 december in de Hoofdstraat, zal onze kerk, na de Ontmoetingsbijeenkomst, opengesteld zijn voor allerlei activiteiten in het kader van het naderende kerstfeest. Samen met onze collega’s van de Hervormde gemeente willen wij graag uw gastheer zijn en hopen u die middag te treffen.

Actie Kerkbalans 2018 Actie Kerkbalans 2018 zal voor velen van u misschien een tweestrijd vormen of zijn. Want wat moeten we nu: “Geven voor de Actie Kerkbalans of geven wij alleen aan de Coöperatie Mauritius” Uit onderstaande uiteenzetting zal duidelijk worden dat de Mauritius Geloofsgemeenschap ook financiële middelen nodig heeft. De H. Mauritiuskerk In 2018 zal het kerkgebouw worden overgedragen aan de Coöperatie Mauritius. De coöperatie zal na de overdracht het kerkgebouw gaan exploiteren. Dit betekent dat het kerkgebouw zal worden onttrokken aan de eredienst. Toch blijft er voor de Mauritius Geloofsgemeenschap een continuering van het pastoraat. Hiervoor huurt de geloofsgemeenschap een deel van het kerkgebouw om samen met u de Kerk van Nabijheid te zijn. Wat betekent nu de Kerk van Nabijheid voor u en onze geloofsgemeenschap? De invulling hiervan is nog niet helemaal uitgewerkt maar denkt u hierbij vooral aan themavieringen (Pasen, Pinksteren en Kerst), maar ook woorddiensten, verdiepingsavonden etc. Nadere informatie vindt u t.z.t. in de Vreugdebode Samen voor de Mauritius Geloofsgemeenschap Voor het realiseren van de Kerk van Nabijheid en de continuering van het pastoraat kunnen wij natuurlijk niet zonder uw financiële hulp. Daarom vragen wij u om de Actie Kerkbalans 2018 wederom ruimhartig te ondersteunen. De opbrengst van Actie Kerkbalans is het financiële fundament van onze geloofsgemeenschap. Ons streven is de bijdrage van 2017, zijnde € 32.000,- te evenaren. Dit is slechts mogelijk wanneer wij weer kunnen rekenen op de bijdragen voor de Actie Kerkbalans 2018 van iedereen. Bij voorbaat danken wij u voor uw financiële steun.

voor zorgen dat God zichtbaar wordt in onze wereld. Laten we een licht voor vrede ontsteken, zeker in deze kersttijd, zodat we niet vergeten iets van dat licht door te geven. Een vredige Kerst en een goed 2018 toegewenst met warmte, vrede en hoop voor ons allen. Anny Raben

Activiteiten MOV en CARITAS Ook in onze geloofsgemeenschap zijn de komende weken een drietal activiteiten die onze aandacht vragen. Uitgebreide toelichtingen kunt u elders in deze uitgave lezen. Als eerste komt de Adventsactie Deze is bestemd voor Burkina Faso. Dit land behoort tot de tien armste landen van de wereld. Wij willen dit project steunen d.m.v. een extra collecte op zondag 17 december tijdens de viering. Ook zijn de inzamelingsblokken bij de uitgangen van de kerk gedurende de adventsperiode beschikbaar voor uw bijdragen. Met onze financiële hulp kunnen wij een steentje bijdragen en het project ondersteunen. Onze tweede activiteit is de Kerstpakkettenactie Denkt u nog een gezin te kennen, dat deze ondersteuning nodig heeft, dan kunt u dit alsnog per direct doorgeven aan Gert Heuvels tel. 0315 – 32 43 20. (mail: heuvelsgert@gmail.com) Onze laatste oproep aan u is om aandacht voor de extra collecte met Kerstmis voor CARITAS. Tenslotte: MOV bedankt aan het einde van het jaar alle parochianen die het mogelijk hebben gemaakt dat de werkgroep haar missionaire taken heeft kunnen vervullen, dankzij uw financiële steun. Met name de lopers van de Vastenactie willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet. Werkgroep MOV: Thea Rijkse, Annie Raben en Gert Heuvels

Kerstavondviering met kinderen

Werkgroep Nieuw Begin Tonny Jansen, coördinator Actie Kerkbalans.

Verjaardagen

Mevrouw E. van Leuteren-Heinhuis 90 jaar De heer Th. van Aken 86 jaar Mevrouw L. van Oorsprong-Kemperman 95 jaar De heer J. Roerdink 86 jaar De heer A. Zweers 86 jaar Mevrouw H. Mathijssen-ten Back 87 jaar De heer H. van de Vorle 93 jaar Mevrouw J. Kobessen-Steverink 80 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden

De heer Th. Slutter Mevouw H. Leuverink-Gerritsen Mevrouw C. Gerritsen Mevrouw B. Heijnst-Terhorst Mevrouw B. Wijnroks-Ubbink De heer W. van Aken Mevrouw M. ten Hagen-Kolks De heer A. de Leeuw 28

SILVOLDE

72 jaar 75 jaar 100 jaar 92 jaar 87 jaar 67 jaar 87 jaar 81 jaar

Kerstgedachte Decembermaand - de maand van feesten en samen vieren. De Sint bijt het spits af, dan volgen de Advent en Kerstmis. We sluiten het jaar af met de viering van Oud en Nieuw. Allemaal dagen waar we samen naar uitzien, omdat we weten en ervaren: het is goed om samen te zijn, elkaars warmte te voelen. Waarom vieren zoveel mensen Kerstmis? Het is toch niet alleen de kerstboom, de kerkdienst of het diner? Kerstmis vieren is opnieuw stilstaan bij de geboorte van Christus. Het bijzondere van het kerstfeest is dat God zich kenbaar maakt, niet als een hemelse macht, maar als een kind. Een kind voor wie eigenlijk geen plaats was. Maar toch is dit het kind, dat licht brengt in onze duisternis. Het wijst ons de goede weg, de weg van liefde en vrede. Het vertelt ook, dat het niet belangrijk is of je knap of rijk bent. Neen, het gaat om de eenvoud van diepmenselijkheid. Hij maakt ons duidelijk, wat je moet doen om een echt goed mens te zijn. Hijzelf geeft ons het voorbeeld. Hij houdt van ons mensen, hij gunt ons alle goeds. Jezus, het kind van Bethlehem, gaat ook nu door onze wereld, door de 21-ste eeuw. Wij mensen mogen hem ontdekken waar mensen lijden, verdriet hebben en soms geen toekomst meer zien. Laten we samen Kerstmis vieren, samen de weg van het kind gaan, er samen VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

De Regenboogwerkgroep is al weer begonnen met de voorbereidingen op een mooie kerstviering voor de kinderen op kerstavond om 17.00 uur. We hebben een heel mooi kerstverhaal en daarbij hebben we natuurlijk weer de hulp nodig van veel kinderen, die het kerstverhaal spelen. Daarom gaan we een keertje oefenen. Wil je meedoen? Geef je dan op vóór zondag10 december 2017 bij: Thea Rissewijck, tel. 0315-326513; mail: p.rissewyck7@chello.nl of Dorien Heuthorst, tel. 0315-323123; mail: s.v.westendorp@planet.nl. Alle oudere kinderen zijn (net als hun ouders, oma’s en opa’s) van harte welkom bij de kerstviering op zondag 24 december om 17.00 uur in de H. Mauritiuskerk. Het is een viering zijn met zang, toneel en gebed, die uitermate geschikt is voor kinderen. Kortom; iedereen is van harte welkom!

VARSSEVELD

De Regenboogwerkgroep

Kerkbalans Bij deze Vreugdebode ontvangt u de envelop Kerkbalans 2018. In de envelop is een antwoordenvelop met postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de envelop en die envelop in de grote brievenbus. Wij danken u bij deze voor uw bijdrage. Meer informatie in het algemeen gedeelte van deze Vreugdebode. Lees verder op pagina 30 29


Varsseveld

‘Herinnering verlicht’ 2017

Oecumenische Viering

De werkgroep Herinnering Verlicht organiseert op de derde zaterdag in december weer een herinneringsavond op “begraaf- en gedenkpark Rentinkkamp” aan de Burgemeester van der Zandestraat in Varsseveld. Iedereen kan hier op eigen manier dierbaren herdenken. ‘Herinnering verlicht’ wordt gehouden op zaterdag 16 december 2017 om 18.30 uur. U kunt gebruik maken van parkeerplaatsen van bouwgroep ten Brinke en ALDI-supermarkt, beide aan de Burgemeester van der Zandestraat. Vanaf 18.00 uur komen belangstellenden samen bij de hoofdingang van het park. Daarvandaan lopen we naar een centrale plaats op de begraafplaats, waar met muziek, woorden en stilte samen stil wordt gestaan bij verlies, gemis, herinneren en loslaten. Vervolgens kan ieder de lichtjes die vooraf zijn uitgereikt bij een graf zetten. Ook voor degenen die geen overledene op “de Rentinkkamp” hebben is een herdenkingsplek ingericht. Na afloop is er gelegenheid om met een warm drankje samen herinneringen op te halen. Als de weersomstandigheden te slecht zijn en de fakkels niet kunnen branden gaat de herinneringsavond niet door.

Zondag, 21 januari is er een oecumenische gebedsdienst in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Varsseveld. De dienst begint om 10.00 uur en zal muzikaal begeleid worden. Het thema is ‘Recht door zee’. De voorgangers zijn diaken J. van Heugten en ds. K. Datema. Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.

Henny Dalenoord

ZONDAGAVONDZANG in de Keurhorsterkerk te SINDEREN

VOOR EEN BLOEIENDE ZOMERTUIN OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN

De Locatieraad

Woord- en Communieviering in Den Es Zondag 10 december en zondag 14 januari om 10.00 uur een Woorden Communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster.

Kerstpakkettenactie Ook in de Laurentiusgemeenschap wordt een inzameling gehouden voor de “Kerstpakkettenactie” in de Maria Laetitiaparochie. Donderdag 14 december van 14.00 tot 18.00 uur kunt u de houdbare levensmiddelen en/of een financiële bijdrage afgeven bij Mevr. Liesbeth Veldkamp, Doetinchemseweg 21 in Varsseveld. (zie ook “Kerstpakkettenactie” in deze Vreugdebode).

OOk VOOR Uw:

• Tuinontwerp • Beplantingsadvies • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

Heidi Gronert, eigenaresse Oscar's Groen

Op zondag 19 november is er weer een zondagavondzanguur in de Keurhorsterkerk, Sinderenseweg 61 te Sinderen. Aanvang 19.00 uur. Deze zondag staan enkele avondliederen centraal. Het koor ‘Vocaliste’, o.l.v. Gerrit te Lindert verleent haar medewerking. Het koor zingt o.m. ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’, van Felix Mendelssohn en ‘Abendlied’ van Joseph Reinberger. Verder wordt in wisselzang met het koor de originele Duitse versie gezongen van het lied ‘De maan is opgekomen’. Het orgel wordt bespeeld door Bert Vinke. De toelichting bij de liederen wordt verzorgd door Riet Lieverdinkvan Eerden.

In memoriam

Vrijdag 27 oktober is overleden Jan Besselink, echtgenoot van Wiesje Besselink-Jansen († 2015). Jan mocht 70 jaar worden. Hij woonde aan de Doetinchemseweg 54 in Varsseveld. De crematie was in Aalten. De Laurentiusgemeenschap dankt Jan voor zijn (tuin)werk rondom het Laurentiushuis. Wij bidden dat Jan, nu bij zijn Wiesje, moge rusten in vrede. Voor de kinderen en kleinkinderen veel sterkte gewenst.

Oscar’s Groen • Slakweg 97 • 7011 EW Gaanderen • Tel. (0315) 330332 • www.oscarsgroen.nl

DE TIJD JUWELIER

TROUWRINGEN SPECIALIST

Belangrijk om te weten Pastoraal team Hans Pauw, Berrie Daalhuizen, Jan van Heugten, Cor Peters, Marcel Smits, Maria Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 06 - 30 16 29 27 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: h.pauw@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken Joop Brugman,

diaken

telefoon: 0315 - 32 73 81

e-mail: j.brugman48@gmail.com

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur Anja Dijcker,

telefoon: 0314 - 33 55 47

e-mail: bestuur@mlparochie.nl

telefoon: 0315 - 34 20 44

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

secretaris

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

30

Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 07 DECEMBER 2017 - JANUARI 2018


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor Ariënsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem VREUGDEBODE 2017

‘s-Heerenberg Aula Emmaus De Bongerd 2 7041 GL ‘s-Heerenberg