Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 2 -2NUMMER 3 -5MAART 2013 JAARGANG - NUMMER - MEI 2013


Colofon: Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

Inhoudsopgave 2 Colofon, inhoudsopgave 3 Nieuwe wegen voor de toekomst 4 Pasen Nu?! 5 Reacties op het nieuwe beleidsplan Winnaars kleurwedstrijd 6 Taizéviering Tweede Pinksterdag ‘T Kruispunt 7 14 mei Spiritueel café Uitzichtloos? 8 Seizoen V&T nadert zijn einde 9 Stille omgang geinspireerd door paus Franciscus 10 Wordt Dora Visser de volgende Nederlandse zalige? 12 Liturgisch rooster mei 14 Liturgisch rooster doordeweekse vieringen Dooprooster 15 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft 16 Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 18 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum 19 Geloofsgemeenschap H. Mattheus 20 Geloofsgemeenschap H. Mauritius 21 Geloofsgemeenschap H. Laurentius 23 Geloofsgemeenschap De Goede Herder 25 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek 27 Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen 31 Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Geloofsgemeenschap H. Walburgis 32 Adresgegevens

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl J. (Jan) M. van Heugten, diaken Diaconie, tel.: 06-45155929 E-mail: j.vanheugten@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Tel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek Secretariaat E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Vacature secretaris Vacature penningmeester Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Reinier Helmreich werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het mailadres staat hierboven. De kopij dient binnen te zijn vóór 10 mei 2013. 2


Ulft, 26 maart 2013 (noot redactie, gedeelte uit de brief van het bestuur aan de locatieraden) Beste mensen, In aansluiting op onze bijeenkomst van 19 maart jl. waarin we de nieuwe pastorale beleidsrichting hebben gepresenteerd en de gevolgen daarvan, geven we hierbij een overzicht van de data waarop wij graag met u, de locale geloofsgemeenschappen informeren. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor vragen waar we, zo veel als mogelijk is, op zullen in gaan. We beseffen ons terdege dat de nieuwe koers ingrijpende veranderingen met zich mee brengt, en dat dit met pijn en verdriet gepaard gaat. Van harte hopen en vertrouwen we dat we samen die weg gaan. Met vriendelijke groeten, namens het parochiebestuur, Antoon Koster, vice-voorzitter namens het pastoresteam, Cor Peters, diaken DATUM LOCATIE PLAATS VAN BIJEENKOMST 10 april H.H. Petrus en Paulus Ulft Ontmoetingsruimte kerk 20.00 11 april H. Mauritius Silvolde Pakhuus 20.00 uur 24 april H.H. Mart. Van Gorkum VV Dorpshuis 20.00 uur 25 april H. Walburgis Netterden Ter Horst 20.00 uur 7 mei H. Martinus Gendringen Recr. zaal zorgcentr. Maria Magdalena Postel 20.00 uur 8 mei De Goede Herder Dinxperlo Dagkerk 19.30 uur 13 mei H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Zaal Koenders 20.00 uur 15 mei H. Laurentius Varsseveld Laurentiushuis 19.30 uur 16 mei H. Martinus Megchelen Zaal ter Voert 19.30 uur 21 mei H. Mattheus Azewijn Aschwinhuus 19.30 uur Datum voor H. Antonius Ulft nog niet bekend bij de uitgave van deze editie. 3


PASEN NU?! Het is alweer enkele weken geleden dat we Pasen vierden. Ik vraag me af hoe Jeruzalem eruit zou hebben gezien na alle gebeurtenissen die zo dramatisch eindigden op de Calvarieberg? De soldaten lopen weer in het gelid. Het gescheurde voorhangsel van de tempel is hersteld. Niemand weet nog van die ene donkere dag. Pilatus ligt zich op zijn divan weer vol te eten; zijn geweten is schoongewassen. De rust is weergekeerd. Iedereen is weer aan het werk. Ook de leerlingen zijn weer gaan vissen, want wat moet je anders als je visser bent? Bij ons is er in die weken waarschijnlijk ook niet veel veranderd. We hebben alleluja gezongen en feest gevierd, maar dat heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in ons leefpatroon.

Door ons open te stellen voor het verdriet van de ander; door te willen luisteren naar de mening van een ander; door tevreden te zijn met wat we hebben; door zorgvuldig om te gaan met de aarde; door de realiteit van de veranderingen in ons dorp, kerk en wereld in te zien; door te accepteren dat we allen mensen zijn en niet volmaakt zijn; door ons te laten raken door het geluk van een ander; kortom door Jezus in ons leven te herkennen in ons dagelijkse leven? Ja, hoe scheppen wij, ieder op onze eigen wijze ruimte om Jezus toe te laten in ons leven. Wat zien wij als een wonder: dat God doet wat wij vragen en Hem als een soort supermarkt zien of doen we wat God van ons vraagt? Als we ons open kunnen stellen voor de veranderingen in ons leven ontdekken we misschien dat in ons wisselvalige leven God vaak schuil gaat. Geen God die straft, maar een die geneest. Dan komt Pasen langzaam maar zeker op gang. Het oude leven loslaten. Een nieuwe morgen, een nieuw licht. Mensen vinden die ons bij de hand nemen en met ons het noodlot doorbreken. Mensen die ons nodig hebben en die wij krachtig moed en nieuwe hoop geven. Zo gooien wij netten uit over een andere boeg. Zo vangen we grote vissen. Niets is meer hetzelfde als God ons zijn Geest inblaast. Dat gaan we steeds meer horen: “Kom, schepper Geest, vernieuw ons met uw adem.”

Waar is Pasen gebleven? We zien dat wel vaker. Er gebeurt iets bijzonders, het komt op het nieuws, het wordt in verschillende programma’s besproken, en enkele dagen later hoor je niets meer. Bovendien laten we ons niet zo snel beïnvloeden. We zijn gehecht aan onze gewoonten. Ook onze manier van denken en handelen volgen vaste patronen. Dat geeft ons een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. Nieuwe wegen bewandelen is riskant, want je weet wat je achterlaat, maar niet waar je naar toe gaat. En in het evangelie van Johannes van de 3e zondag van Pasen hoorden we dat Petrus het graf van Jezus leeg vond. Er was niets veranderd, dus zei hij tegen zijn vrienden: “Ik ga vissen”. “Ja, dan gaan we maar mee”, zeiden zijn vrienden”. Het leven gaat tenslotte door. Maar ze vingen niets. Dat oude leven had dus niet veel te bieden. En dan staat er een man op het strand, die vraagt: “Hebben jullie wat vis voor mij?” “Nee, we hebben niets gevangen!” “Gooi de netten uit, rechts van de boot”, riep de man op het strand. Wel raar, want het is hetzelfde water waarin we vissen, het is hetzelfde leven dat we leiden, het zijn dezelfde mensen met wie we dagelijks omgaan, en toch kunnen we het over een andere boeg gooien. Dan kan het leven er opeens er heel anders uitzien. De netten zitten nu wel vol vis. Nu pas zien de leerlingen dat die man op het strand Jezus is. Ze gaan aan land en hun leven krijgt een andere betekenis. Eerst was het niks en nu is het alles. Kan dat in een mensenleven, zo’n plotselinge verandering? We zijn er toch zo van overtuigd dat het noodlot ons leven bepaalt, dat alles al van tevoren vastligt, dat ons leven nu eenmaal zo is uitgestippeld? De een heeft geluk, de ander pech, niets aan te doen. Ieder zijn kruis, ieder zijn eigen overtuiging. Maar dan is het morgen. Er is nieuw licht. We gooien het over een andere boeg. We gaan anders kijken. De lege netten zijn opeens vol. We kunnen verdriet en tegenslag te boven komen. De leerlingen beseffen dat ze nu zelf aan de slag moeten, niet bij de pakken neer kunnen blijven zitten. Jezus heeft het hen voorgedaan.

Jan van Heugten, Diaken

Gooi het over een andere boeg en het leven komt terug. En hoe herkennen wij Jezus in ons leven, hoe geven wij gestalte aan Pasen? 4


REACTIES OP HET NIEUWE BELEIDSPLAN NIEUWE WEGEN VOOR DE TOEKOMST?

“ER ZAL GEWEEN ZIJN EN GEKNARS DER TANDEN”

Onlangs hebt u vernomen dat op termijn (ergens in 2020) nog maar één kerk in De Verrijzenis Parochie open zal zijn. Afgelopen jaar heb ik bij diverse gelegenheden gezegd dat we er maar vanuit moeten gaan dat over 4 à 5 jaar de helft van de kerken in onze Verrijzenis Parochie dicht zal zijn. Sommigen keken mij dan vol ongeloof aan en riepen “de helft?????” en zeiden me dat dát zeker niet zo snel zou gaan gebeuren. “Ze kunnen onze Antoniuskerk toch niet zo maar sluiten! Dan moet er maar een andere dicht!”.

Dit gezegde kan zomaar van toepassing zijn voor diverse geloofsgemeenschappen nadat het pastorale beleidsplan is gepresenteerd en de gevolgen hiervan voor de gemeenschappen zowel als de kerkgebouwen. Ook worden er hier en daar krokodillentranen vergoten terwijl er al jarenlang druk is uitgeoefend op het parochiebestuur om duidelijkheid te verstrekken want we wisten dat er kerken onttrokken zouden gaan worden aan de erediensten. In hoeverre hebben de toenmalige parochiebesturen en daarna de locatieraden hun gemeenschap daarover geïnformeerd zodat dit bericht niet als een donderslag bij heldere hemel aankwam maar men toch enigszins voorbereid was?

Voor veel parochianen was dit toen nog een onwerkelijke gedachte. Toch zou dat niet héél lang meer gaan duren. Het draagkrachtonderzoek in onze parochie moest toen nog beginnen!

Pijnlijk is het vooral als je in de verste verte niet verwacht hebt dat het jouw gemeenschap en jouw kerk treft. Hoe sterk is de gemeenschap om hiermee om te gaan? Treden de locatieraden en bloc af, zoals in Silvolde, en laat men de boel de boel? In hoeverre versnel je dan het afbraakproces en is dit dan in het belang van de geloofsgemeenschap?

Nu, na eerst van de schrik bekomen te zijn van de uitkomsten van dit onderzoek, krijg ik te horen: “Het is nog erger dan jij voorspeld hebt! Er blijft maar één kerk in onze parochie over.” Zo’n boodschap komt toch hard aan. Misschien was het chiquer geweest indien het parochiebestuur zijn rigoureuze plannen eerst in de week had gelegd bij de locatieraden.

Beste mensen, geloofsgemeenschap is niet afhankelijk van een kerkgebouw. Geloofsgemeenschap is afhankelijk van mensen die samen het geloof willen beleven en uitdragen, binnen of buiten een kerkgebouw. Sluiting van een kerkgebouw betekent niet automatisch het einde van een geloofsgemeenschap.

De boodschap was wel heel duidelijk. Teruglopend kerkbezoek en minder betrokkenheid (lees: minder financiële bijdragen) daar kunnen we niet om heen. Met steeds minder pastores en vrijwilligers eenzelfde serviceniveau aanbieden als in het verleden gaat gewoonweg niet, al zouden we het willen. De stap om op termijn en gefaseerd kerken te sluiten is dus noodzakelijk omdat de kosten voor het beheer en onderhoud van al onze kerkgebouwen niet meer op te brengen zijn. Veel mensen willen dit natuurlijk niet horen, maar zullen er toch aan moeten wennen. Het is goed beschouwd een realiteit waaraan niet meer is te ontkomen. En er is geen weg terug! En ja, het doen pijn. Misschien was het wel te voorkomen geweest als u, uw kinderen, uw buren en kennissen naar de kerk waren blijven gaan.

Sterker, het kan een versterking en verdieping betekenen voor diegenen die het geloof niet afhankelijk willen maken van een kerkgebouw maar toch samen willen komen om God te vieren. Ja, het is een moeilijk en pijnlijk proces waar we doorheen moeten. Blijven we in een hoekje zitten met ons geween en geknars der tanden of slaan we de handen ineen en Staan we op, en kiezen we voor Leven? Ik kies voor het laatste. En u? C.R.I.Ticus

Wij, op lokaal niveau, zullen alle zeilen bij moeten zetten om de Antoniusgemeenschap levend en vitaal te houden. We hebben nog zo’n 3 jaar voordat onze kerk definitief sluit, maar we zullen dan met z’n allen wel klaar moeten zijn om ons ‘kerk-zijn’ zonder Antoniuskerk voort te zetten. Een kerk is tenslotte meer dan alleen maar steen en hout.

WINNAARS KLEURWEDSTRIJD

Het zal niet makkelijk zijn, maar het moet! Jeroen Bluemink Voorzitter Antonius Locatieraad. 5

De redactie heeft uit de inzendingen 3 kleurplaten gekozen. De winnaars hebben bericht ontvangen en zijn uitgenodigd om samen met hun familie de prijs op te komen halen. In de volgende uitgave van De Verbinding plaatsen we hiervan een foto, dan is er ook weer een nieuwe kleurplaat.


TAIZÉVIERING: TWEEDE PINKSTERDAG

‘T KRUISPUNT’: NAAM VAN OPEN KERK PROJECT Op donderdag 18 april 2013 vond de opening plaats van inloopcentrum ‘t Kruispunt. Het nieuwe project dat in het kader van open-kerk in Ulft (Petrus en Paulus kerk) van start is gegaan. Het pastorale team heeft dit project, als een mogelijkheid van vernieuwend pastoraat, opgenomen in het nieuwe pastorale beleidsplan Sta op, kies voor leven.

• maandag 20 mei - 10.00 uur • Protestantse kerk, Silvolde “…Kom tot ons, o Heil’ge Geest, in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde…”

In Taizé hoort Pinksteren tot de praktijk van alledag! Zo simpel als het er staat is het ook werkelijk. Christenen van over de hele wereld ontmoeten elkaar, raken - zonder wederzijds van alles te moeten - in gesprek over hun band met Christus. Ze bidden en zingen samen uit dat Hij hun dragende kracht is. En in een Taizé-Engels dat zich van alle taalregels losmaakt, begrijpen ze elkaar en uiteindelijk vraagt ieder op zijn manier om geestkracht en vuur van liefde, om het pinkstergevoel en de boodschap mee te kunnen nemen de wereld in. En hoe dit kan? In zijn dagboekaantekeningen “Het onvermoede tegemoet” schrijft Frère Roger, de stichter van de broedergemeenschap: “Er is, verborgen in een mens, een Leven dat hoop doet opbloeien. Door dit Leven gaat er een toekomst open voor ieder afzonderlijk en voor de gehele mensheid. Ga je daarop in? Zonder deze hoop verankerd in het binnenste van je hart, zonder deze toekomst die voor je open ligt, verlies je de energie om verdere stappen te zetten. Niet een hoop als pure projectie van je verlangens, maar een hoop die je aanzet het onvermoede tegemoet te gaan tot in uitzichtloze situaties toe. (…) In het alleen zijn met Christus is er een hoop die van de Ander komt. De wereld krijgt er een ander gezicht door. Wanneer het middelpunt van je wereld steeds betrokken is op je eigen ik, loop je in egoïsme vast en verspil je energie om scheppend en liefdevol werkzaam te zijn. Om dit middelpunt te verleggen en om daar liefde te doen ontbranden, wordt je een vuur aangeboden, zoals aan ieder mens: Zijn Geest in ons hart Als de impulsen van de Geest in je ontwaken en je spontaan zijn ingevingen volgt, dan wint het leven meteen aan kracht en intensiteit…”

Het kruispunt, een ontmoetingsplek in De Verrijzenis Parochie. Op kruispunten van onze (levens-) wegen tochtgenoten zijn van elkaar. Het kruis van Jezus Christus is teken van ons geloven, als een richting voor ons leven. We zetten de deuren open voor mensen, oud of jong, gelovig of niet gelovig, die behoefte hebben aan gesprek, aan een kop koffie of thee; mensen die gewoon de dagelijkse sleur even willen ontvluchten, of die even niet alleen willen zijn. We kennen ze allemaal, die mensen. Misschien zijn het wel onze naaste buren of voelt u zichzelf aangesproken. In een ongedwongen sfeer kunt u dan mensen uit uw eigen omgeving, uw eigen dorp of buurtdorpen en de vrijwilligers van de inloopruimte ontmoeten. Ontmoeting staat voorop. En hebt u geen zin om te praten, dan is dat geen enkel probleem. U kunt ook gewoon wat lezen of alleen maar stil een kop koffie of iets anders drinken. En gaat het om serieuzere zaken, ook daarvoor zult u een luisterend oor vinden. Het gaat immers om de behoefte van u als ‘gast’. Dat is het uitgangspunt. Fijn dat je er bent! De eerste morgen zijn er naast de vrijwilligers en andere belangstellen al enkele gasten aanwezig. Er is een groep vrijwilligers die het mogelijk maakt dat we wekelijks op donderdag van 09.30 tot 12.00 uur de deur openen hebben. Weet u welkom! Namens de projectgroep: Wim Evers en diaken Cor Peters

In de inspiratie van Taizé willen we Pinksteren vieren. We willen samen bidden, lezen en in de stilte zijn. Met het projectkoor zingen we de Heer toe en vragen we dat zijn Geest in onze gemeenschap mag waaien. De oecumenische werkgroep ‘Taizé’ Corrie Papenborg, Cor Peters, Joop Kraan (schrijver dezes)

6


14 MEI SPIRITUEEL CAFÉ

UITZICHTLOOS? Het bericht dat pastoraal team en bestuur van De Verrijzenis Parochie voornemens zijn het aantal kerken te verminderen is flink aangekomen. Er is verdriet, verslagenheid, boosheid en woede zelfs. Begrijpelijk en voorstelbaar. Waar moeten we het straks dan gaan zoeken? Waar kunnen we het vinden? Als pastores en bestuur willen we daar oog en oor voor hebben. Tegelijkertijd willen we ook paasmensen zijn. Hoewel misschien nu misschien nog heel moeilijk in te denken, we zijn als Tomas, die kon zeggen: “Mijn Heer en mijn God!” en als de Emmausgangers, die Hem onderweg herkenden. Samen opgaande zal zich ook voor ons een weg openen. Graag willen we die weg tegemoet gaan.

gastspreker pastor Kees Pannekoek De Verrijzenis Parochie wil een plek bieden voor ontmoeting en geloofsverdieping. Veel mensen zijn op zoek naar bronnen van geloof, hoop en liefde. Het "Spiritueel café" wil zo'n plek zijn. Aan de hand van een thema, een inleiding of een presentatie willen we bezoekers met elkaar in gesprek brengen. De eerste keer doen we dat aan de hand van het boek "Het gaat om wat stroomt". Gedichten, gebeden, overwegingen, liederen, columns van Kees Pannekoek. De schrijver en dichter is priester van het aartsbisdom Utrecht en jarenlang betrokken geweest bij het liturgisch vormingswerk.

Een dezer dagen vond ik onderstaand gedicht, afkomstig uit een Emmaüsviering. Ik hoop, dat het ’t lezen waard is.

Kees Pannekoek zal ons op 14 mei a.s. in de ontmoetingsruimte van de Petrus en Pauluskerk in Ulft meenemen op zijn zoektocht naar leven en geloven. Er is volop gelegenheid om met de inleider en met elkaar in gesprek te gaan.

Namens het pastoraal team en bestuur, Guus van der Ploeg, pastoraal werker Niet meer vooruit kunnen. Niet meer achteruit kunnen.

WELKOM op dinsdag 14 mei 2013. De ontmoetingsruimte is vanaf 19.00 uur open. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur worden afgesloten.

Geblokkeerd. Ingesloten. Uitzichtloos.

Het programma van deze avond bevat een powerpointpresentatie van ca. 1 uur, waarna er een pauze is ingelast (15 à 20 minuten). Na de pauze kunt u vragen stellen (mondeling of schriftelijk). Ook is het mogelijk die avond een exemplaar van het boek “Alles wat stroomt” aan te schaffen. Het boek kost € 19,50 en is zeer zeker de moeite waard, vooral voor voorgangers, lectoren e.a. in Woord- en Communieviering.

Bekijk het eens op een andere manier. Gooi het over een andere boeg. Het kan anders dan tot nu toe. Zo is het wonder van nieuw uitzicht: door gesprek, door lectuur, door een tijd van bezinning en gebed.

De Pastoraatsgroepen van De Verrijzenis Parochie

Niet meer terug naar het verleden willen. Weer vooruit durven zien. Beseffen dat er nog veel is om voor te gaan. Om door te gaan. Zo deed Jezus na zijn dood met zijn leerlingen. Ze aanmoedigen en voortstuwen. Zo doet Hij met ons vandaag. Niet opgeven! De netten over een andere boeg gooien!, roept Hij ons toe. Laten we dat de komende tijd proberen.

7


SEIZOEN V&T NADERT ZIJN EINDE Wie nog wil meedoen aan een van de activiteiten van Vorming en Toerusting heeft nog drie kansen. Hieronder staan ze genoemd. We kijken terug op een redelijk geslaagd seizoen. Er waren activiteiten die goed bezocht werden, andere verdienden meer deelname. Het blijft zoeken naar wat ‘goed’ is! We hopen volgend jaar weer een mooi programma te kunnen samen stellen. Heeft u een idee? Laat het ons maar weten! Namens de Werkgroep, Guus van der Ploeg, pastoraal werker NR. 17 Oecumenische Hemelvaart fietstocht Op Hemelvaartsdag organiseren wij een leuke fietstocht van ongeveer 25 km. Halverwege deze tocht is er een rustpunt waarbij u kunt genieten van een lekker kopje koffie of thee met een koek erbij. Bij het eindpunt van deze tocht wordt u ontvangen met een broodje en een kopje koffie of thee. We sluiten deze morgen tegen 12.00 u. af met een oecumenische kerkdienst, welke ieder jaar op een andere locatie wordt gehouden. Hierna kunt u op eigen gelegenheid weer naar huis fietsen. U hoeft zich voor deze tocht niet eerst aan te melden. Verdere info volgt via de contactbladen van de gemeenschappen. Datum : donderdag 9 mei 2013 Tijd : Start tussen 08.30 uur en 09.00 uur. Plaats : Kerkplein Gendringen. Eigen bijdrage : Gratis + vrijwillige bijdrage collecte goed doel. Organisatie : Oecumenische Werkgroep Hemelvaart, Gendringen - Bontebrug o.a. Gerard Bongers, 0315-631841 NR. 18 Groen van toen, een tocht langs de Groene Mannen in Deventer " Deventer is een mooie oude stad met veel bezienswaardigheden,Cees en Marjan de Gooijer wonen er sinds 2010. In maart 2012 heeft Cees de ' Gids voor Groene Mannen in Deventer ' uitgegeven. 'Groene Mannen' zijn afbeeldingen van koppen uit steen of hout gehouwen waar takken en bladeren uitgroeien . Zij sieren menig oude kerk of gebouw. Een stevige wandeling langs deze koppen laat tevens ook andere mooie gebouwen zien van de oude stad Deventer. Uw gids is uiteraard Cees de Gooijer. Hij zal veel van de ‘groene mannen’ vertellen. Verder gaan we in gesprek met Vicaris Ronald Cornelissen rond oecumene…. En natuurlijk ontbreekt ook ‘vrije tijd’ niet! Datum Plaats Tijd Kosten Begeleiding Opgave

: donderdag 23 mei 2013 : Deventer; vertrek vanaf het kerkplein in Gendringen. De wijze van vervoer hangt af van het aantal deelnemers ( Bus(je) of eigen auto’s…..?) : 09.00 uur : hangt af van de wijze van vervoer. : Lies Visscher : Lies Visscher: 0315-341052 of liesvisscher@live.nl

NR. 19 Kerk en Moskee: maaltijd bereiden In oktober hebben we samen gewandeld. Tijdens deze tweede ontmoeting gaan we elkaar meer leren kennen. Dat doen we door samen een maaltijd te bereiden, in samenwerking met Peter Raben, kok Zorgcentrum MMP te Gendringen. Dankzij KleurRijk, met dank aan de gemeente, hebben we de eigen bijdrage laag kunnen houden. Wel is er een maximum aantal deelnemers verbonden aan de activiteiten. Datum Tijd Start Eigen bijdrage Begeleiding

: zaterdag 25 mei 2013 : beginnen 14.30 uur : keuken Zorgcentrum MMP te Gendringen : € 5,00 : Peter Raben Nurhayat Öztürk en Yvonne Geerdink

Opgeven

: Nurhayat Öztürk 06 24851234 of nurhayatozturk@live.nl Yvonne Geerdink, 0315- 844265 of y.geerdink@upcmail.nl

8


STILLE OMGANG GEINSPIREERD DOOR PAUS FRANCISCUS In de nacht van 16 op 17 maart zijn we vanuit de H.H. Maria en Laurentiusparochie en De Verrijzenis Parochie op weg gegaan voor de Stille Omgang in Amsterdam. Voor de eerste keer hadden zich ook dertien pelgrims uit Groenlo en wijde omgeving bij ons aangesloten. Onder hen een priester uit Eibergen, die zondagmorgen weer tweemaal moest voorgaan in de eigen parochie. Samen waren we met 47 pelgrims.

het uitleggen wat gemakkelijker maakte. Ze waren zeer ge誰nteresseerd en bedankten ons voor de uitleg. Jongeren en rolstoelers Ook dit jaar was er een groep jongeren uit onze regio aanwezig bij het speciale jongerenprogramma eerder op de avond in de Sint-Nicolaaskerk. Zondagochtend was er nog een omgang voor mensen in rolstoelen. Ook deze mogelijkheid trekt steeds meer deelnemers. We hebben de Stille Omgang weer ervaren als een genadevolle tocht. Een tocht met geloofsgenoten en geloofsgesprekken. Met geloof en hoop werd er gesproken over onze paus Franciscus, in het besef dat hij het niet ieder van ons helemaal naar de zin kan maken. Maar er is hoop en vertrouwen door de liefdevolle uitstraling van deze eenvoudige Jezu誰et.

In de vlammen zwevende hostie De gebedsviering in Ulft, met als voorganger diaken Johan Visser, was weer een mooi begin van onze pelgrimstocht. In de bus vertelde diaken Visser in het kort het verhaal van het Mirakel van Amsterdam: de hostie die zweefde in de vlammen van het haardvuur in het huisje van de zieke IJsbrand Dommer. De hostie was daarin terechtgekomen samen met het braaksel van de zieke en kon worden gepakt zonder de handen te branden. De hostie werd overgebracht naar het tabernakel in de kerk. De volgende dag echter vond men de hostie terug in het huisje van Dommer. Toen dit driemaal achtereen was gebeurd, begreep de pastoor dat het Gods wil was dat dit wonder bekend zou worden. Vandaar dat men begon met een jaarlijkse processie. Hierdoor mochten er in Amsterdam meer wonderen geschieden.

Ineke Koeleman, Doetinchem.

Feest van Kruisvinding op 3 mei. Ter eer van onze dienares Gods Dorothea Visser vieren wij op vrijdag 3 mei om 19.00 uur het feest van KRUISVINDING in de H. Martinus kerk te Gendringen. Zoals wij allemaal al enigszins op de hoogte kunnen zijn van de vorderingen in het zaligverklaring proces past het ons ook om blijvend aandacht te schenken aan de voortgang van het zaligverklarings-proces maar nog meer wie was Dora Visser en wat kan zij voor ons betekenen.

Processieverbod Tijdens de reformatie werd de processie verboden. In 1881 kwamen Joseph Lousbergh en Carel Elsenburg, twee leden van de derde lekenorde van de H. Franciscus, op het idee om een stille tocht te lopen als alternatief voor de processie. Dat werd het begin van de Stille Omgang, zoals we die nu nog lopen, en goed passend in de Veertigdagentijd. Samen met enkele honderden pelgrims uit het land vierden we in Amsterdam de Eucharistie in de parochiekerk van OLV van de Allerheiligste Rozenkrans. De preek van diaken Visser boeide ons. Dit jaar was het thema: Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor. Ge誰nspireerd door onze nieuwe paus Franciscus, werd dit thema aangepast tot: Samen met paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden wij voor elkaar. Daar gaan wij voor.

Daarom nodigt de geloofsgemeenschap van de H. Martinus te Gendringen u als parochiaan van De Verrijzenis Parochie uit om aanwezig te zijn in deze viering 3 mei om 19.00 uur. Waarom dan nu deze viering in Gendringen en waarom op dit feest? 1. Omdat dienares Gods Dorothea Visser geboren en getogen is in Gendringen en verre weg het grootste deel van haar leven in Gendringen gewoond heeft en haar geschiedenis dus met Gendringen verbonden is en daarom ook met De Verrijzenis Parochie. 2. Maar nog meer dan dat stond haar lijden (stigmata) in het teken van de kruisdood van onze Heer en daarom gedenken wij elk jaar ter eer van haar dit feest van Kruisvinding.

Stille tocht Vanaf het Spui hebben we in stilte de tocht gelopen. We hebben gebeden voor onze eigen intenties, uit dankbaarheid, drie weesgegroetjes voor een mevrouw die dat had gevraagd en de jaarlijkse vaste routegebeden: bij het paleis op de Dam voor koningin en vaderland; bij het Centraal Station voor alle reizigers te land, ter zee en in de lucht; bij het Nationaal Monument op de Dam voor alle gevallenen door oorlogen of ander geweld; op de Lange Brug voor de Kerk, voor paus Franciscus en voor de eenheid van alle christenen. Onze groep werd enkele malen aangesproken door voorbijgangers over de betekenis van onze stille tocht, waarvan eenmaal in het Engels. Het bleek dat deze jongeren bekend waren met het katholieke geloof, wat

3. Dit feest heet Heilig-Kruisvinding, omdat op deze dag het heilig kruis gevonden zou zijn door Keizerin Helena op de Calvarieberg ruim tweehonderd jaar na de opstanding van onze Heer. Mede namens het pastoresteam wordt u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, zodat wij ons SAMEN in gebed via Dora tot onze Heer kunnen wenden om onze dankbaarheid te tonen en vragen om hulp waar nodig. Namens de Stichting vrienden van Dora Visser: Pastor Marcel Smits en Ben Oude Elberink.

9


knnieuws

Het in Nederland afgeronde onderzoek is twee weken geleden naar Rome gestuurd ter beoordeling, compleet met beschreven wonder. “Dora Visser wordt binnen twee jaar zalig verklaard.”

Foto’s: Jan Peeters - KN

Wordt Dora Visser de volgende Jan Peeters “Ik kan het mis hebben, maar ook mijn gevoel zegt dat de zaligverklaring van Dora geen twee jaar op zich laat wachten”, zegt de genezene. Ben Oude Elberink is een en al verbijstering. “Dat gevoel heb ik ook”, roept hij bijna uit. Ben (74) was tot zijn pensionering directeur van de ‘Boerenleenbank’ in Gendringen, het geboortedorp van de gestigmatiseerde Dora Visser (1819-1876). Hij is onlangs door de Stichting Vrienden van Dora Visser gevraagd wat publiciteit te genereren rond de kandidaat-zalige. Vorige week kreeg hij onverwacht zijn vuurdoop toen hij ad hoc verzamelde journalisten iets moest vertellen over ‘Dora’, zoals hij haar liefkozend noemt. “Hooguit twee jaar, dan is zij zalig!”, had hij gezegd. De dag erop stond het als kop in de regionale krant. “Ik wéét het, maar vraag mij niet waarom”, zegt hij tegen de verslaggever op weg naar de man die op voorspraak van ‘Dora’ genezen zegt te zijn. Hij vindt het spannend kennis te maken met de man die het levende bewijs vormt dat de verhalen rond ‘Dora’ geen hersenspinsels zijn. Die blijkt een trouwe KN-abonnee die graag voor ‘zijn krant’ een uitzondering wil maken: maar geen foto’s of namen. “Als die zaligverklaring straks afkomt, krijg ik het druk genoeg”, licht hij toe. ‘De ritssluitingen’ Tegenover ons zit een gedrongen man van bijna tachtig met twinkelende oogjes en een zeer warm en dankbaar hart. We zijn van harte welkom bij hem en zijn vrouw, want het gaat om ‘Dora’, wier fotootje ingelijst de ereplaats heeft op het dressoir. Sinds 1997 bidt het tweetal er dagelijks trouw minstens een weesgegroetje. Toen om verhoring, sinds 1999 uit pure dankbaarheid. Hij heeft alle reden om dankbaar te zijn. Zijn levensverhaal vormt een aaneenschakeling van tegenslagen, beginnend in 1934, als hij geboren wordt zonder heupen. Van zijn tweede tot zijn vierde ligt hij in het ziekenhuis, waar met stukjes bot een nieuwe heup wordt gemaakt. “De ritssluitingen zie je nog zitten”, grapt hij over de vele littekens. Tijdens het gesprek blijkt hij een groot gevoel voor humor te hebben, een onmisbare eigenschap bij een leven gevuld met zoveel tegenslag. Want niet lang na de operatie brak hij beide benen, en later, in 1949, zakte hij door een zijde van zijn heup. Omdat dat been niet meer wilde groeien is er een stuk kalfsbot ingezet. Dat is snel verteld, maar betekende veel pijn, operaties, eindeloos ziekenhuisverblijf en gips. In 1972 brak de andere heup. Pijnlijke operaties, pinnen, schroeven, gips en uiteindelijk WAO waren het gevolg. Hij moest zelfs opnieuw leren lopen. In de hoek Als vrijwilliger in een ziekenhuis heeft hij veel voor patiënten kunnen betekenen. Maar ook daar kwam een einde aan toen eind jaren tachtig een ongelukkige val zijn knieën onherstelbaar beschadigde. Vanaf begin jaren negentig moest herhaaldelijk kraakbeen worden verwijderd en kreeg hij spuiten tegen de toenemende pijn. Het vooruitzicht was onherroepelijk een rolstoel. In 1997 hoorde hij voor het eerst van Dora Visser, de streekgenote uit Gendringen, die als een heilige een leven van geofferd leed had geleid en in Olburgen begraven ligt. “Ik had nog nooit van haar gehoord”, vertelt hij nu. Trouw bezoeken hij en zijn vrouw maandelijks het graf,

Het veelbezochte graf van Dora Visser in Olburgen. Op de achtergrond de kapel met haar portret en kaarsenbak. Daar is ook het graf van pastoor Teus Kerkhof, haar biechtvader en geestelijk leidsman. weer of geen weer, zomer en winter door. Veel lijkt het niet te helpen. In 1999 ging het mis. Lopen ging niet meer zonder hulpmiddelen en de pijn, veroorzaakt door de sterke slijtage aan de gewrichten, werd ondragelijk. Op 1 mei 1999 werd de pijn zo hevig en constant dat hij de chirurg belde voor een spoedafspraak. Die kon

‘Ik hoorde een schreeuw en hij kwam zo de kamer inlopen’ niet eerder dan op 10 mei. Een paar dagen ervoor toch nog naar de Mis bij ‘Dora’. De pijn was zo erg dat hij de kerk in gedragen moest worden en dat zijn vrouw de communie voor hem haalde. Ondanks de pijn toch nog naar het graf van Dora gestrompeld. Thuisgekomen moet hij hoognodig naar het toilet en gooit zijn krukken in de hoek.

10

Twee wonderen Van wat er op het toilet gebeurd is, “weet ik helemaal niets meer”. “Ik werd ongerust omdat het zo lang duurde”, valt zijn vrouw hem bij. “Ik hoorde een schreeuw en hij kwam zo de kamer inlopen. Die krukken heeft hij nooit meer aangeraakt. De operatie van 10 mei heeft hij afgezegd.” Net als we willen vragen wat dat met hem gedaan heeft, wuift hij het gesprek weg en neemt zijn vrouw het over. Als hij zich weer herpakt heeft, zegt hij dat er wat hem betreft twee wonderen zijn gebeurd: “Dat ik weer kan lopen én dat ik geen greintje pijn meer heb. En dat met zoveel slijtage.” ‘Geen medische verklaring’ En dat is ook waar zijn drie behandelende artsen zich over verbazen en waar ze geen verklaring voor hebben. “Voor het plotseling verdwijnen van de knieklachten op 7 mei 1999 en de aanhoudend pijnloze situatie tot op heden, ondanks de röntgenologische afwijkingen, is geen goede medische verklaring”, schrijven orthopedisch chirurgen J.A.M. Bakens en P.A. de Roeck van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem in 2004. Ook hun collega R.M. Kuipers stelt


knnieuws

Nederlandse zalige?

Ben Oude Elberink: “Er is nog veel regelen voor de zaligverklaring.”

De Gekruisigde weerspiegeld in het portret van de gestigmatiseerde Dora Visser.

Wie was Dora Visser?

schriftelijk dat het verdwijnen van de pijnklachten “orthopedisch niet te verklaren [is]; zeker gezien in het licht van de ernstige slijtageverschijnselen”. Patiënt “maakt het wonderbaarlijk goed” en nieuwe behandelingen of ingrepen “liggen (…) in de toekomst niet in de lijn der verwachtingen”. ‘Alleen een glaasje’ Dat het wonder is gebeurd op voorspraak van Dora Visser staat voor de ex-patiënt onomstotelijk vast. Hij trekt aan de bel bij de Stichting Vrienden van Dora Visser en bij het aartsbisdom. In 2005 wordt een officiële tijdelijke ‘rechtbank’ ingesteld die de zaak moet onderzoeken. De patiënt wordt op verzoek van de rechtbank, waarin een orthopedisch arts zitting heeft, opnieuw door twee andere artsen onderzocht. De een wijst er in zijn brief op dat zich bij de bewuste aandoening wel vaker pijnloze perioden voordoen. Die periode beslaat dan al zes jaar, nu inmiddels dertien. Dr. A.L. Liem, anesthesioloog-pijnbestrijder van het Sint-Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, schrijft dat het hem “niet duidelijk [is] hoe de pijn (…) na mei ’99 plotseling is verdwenen”. “Ik slik alleen nog een pilletje voor m’n bloeddruk”, vertelt de genezene. En

met een vette knipoog: “En elke avond zo’n klein glaasje”. ‘Niet zonder koffie’ Op woensdag 27 februari is het diocesane deel van het onderzoek naar de zaak officieel afgesloten. Twee kopieën van het dossier zijn verzegeld en wel en onder geleide naar Rome gebracht. Daar zal het leven van Dora Visser kritisch tegen het licht worden gehouden. Gekeken wordt of zij echt zo heilig was als velen menen. Naast deze erkenning van de ‘heroïsche deugdenbeoefening’ kijkt een team van onafhankelijke medici of voornoemde genezing medisch inderdaad onverklaarbaar is en door de Kerk als zodanig erkend kan worden. Dan staat niets meer zaligverklaring in de weg. “Behalve dan dat wij nog héél veel moeten regelen”, zegt Ben Oude Elberink van de Stichting Vrienden van Dora Visser. Want de zaligverklaring moet wat hem betreft straks in Gendringen plaatsvinden, waar in de kerk al een hoekje aan de bijna-kandidaat-zalige is gewijd. “Wie hier straks komt om meer over haar te weten te komen kun je niet zonder kopje koffie naar huis sturen”, aldus de enthousiaste Dora-fan. +

11

Dora Visser (1819-1876) was de dochter van een arme dagloner. Zij had als kind al een bijzondere band met God en bracht graag offers. In 1832 krijgt zij door een trap van een koe een ongeneselijke beenwond die haar kreupel maakt. Er volgt een leven van tegenslag, eenzaamheid, verdriet en pijn die zij verdraagt uit boetedoening voor de zonden van de mensheid. In 1843 krijgt ze stigmata, wonden als die van de gekruisigde Christus. Haar pastoor en biechtvader, Teus Kerkhof (1825-1908), wordt om haar verbannen naar Kloosterburen (Gr.), maar neemt haar als huishoudster in dienst. In 1872 wordt hij pastoor in Olburgen waar Dora verblijft tot haar dood in 1876. Dora raakt in vergetelheid tot Kerkhofs aantekeningen in 1965 worden herontdekt en deels gepubliceerd. Mensen blijven haar graf bezoeken en er worden gebedsverhoringen gemeld. In de parochiekerk van haar geboortedorp Gendringen is een gebedshoek ingericht, net als op het kerkhof van Olburgen, waar tallozen fotootjes en andere voorwerpen achterlaten en devotiekaarsen branden. (JP)


Liturgisch rooster H.H. Petrus en H. Antonius

H.H. Martelaren H. Mattheus

H. Mauritius

Paulus

van Gorcum

Ulft

Ulft

Varsselder/Veldhunten Azewijn

Silvolde

5e zondag na Pasen zo. 10.00 uur 4 en 5 mei Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters

za. 19.00 uur Oecumenisch Diaken Peters

Hemelvaart do. 10.00 uur 8 en 9 mei Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

MEI 2013

do. 08.00 uur do. 10.00 uur Eucharistie Eucharistie Past. Smits en Em. Past. Morsink Diaken Peters Kerkkoor

Octaaf Hemelvaart zo. 10.00 uur za. 17.30 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur zo. 10.0 uur 11 en 12 mei Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord- en Com. Woord- en Com. Em. past. Morsink / Em. past. Morsink / Past. Smits en Leken Leken Diaken v. Heugten Diaken v. Heugten Past. v.d. Ploeg Kerkkoor Kerkkoor Gendringen Kerkkoor 1e H. Communie

Pinksteren zo. 10.00 uur za. 17.30 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur 18, 19 en 20 mei Eucharistie Woord- en Com. Woord- en Com. Eucharistie Woord- en Com. Past. Smits Diaken Peters Diaken Peters Em. past. v. Merm Past. v.d. Ploeg Kerkkoor Kerkkoor Harm. St. Radboud ma. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

Allerheiligste zo. 10.00 uur za. 17.30 uur za. 19.00 uur DrieĂŤenheid Eucharistie Anders vieren Eucharistie 25 en 26 mei Em. past. Morsink Leken Past. Smits Kerkkoor Mariaviering m.m.v. Ulft P&P 2e zo. na Pinksteren zo. 10.00 uur za. 17.30 uur 1 en 2 juni Eucharistie Anders vieren Past. Smits Leken Kerkkoor Thema Het Water Koor Inspiration 12

za. 17.30 uur Eucharistie Past. Smits Mixed Emotions

za. 19.30 uur zo. 10.00 uur Eucharistie Woord- en Com. Em. past. Zemann Diaken v. Heugten Gemengdkoor Kerkkoor


H. Laurentius

De Goede Herder

H.H. Petrus en H. Martinus H. Martinus Paulus Breedenbroek Gendringen Megchelen

Varsseveld

Dinxperlo

zo 10.00 uur za. 19.00 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur Woord- en Com. Eucharistie Eucharistie Eucharistie Leken Em. past. Morsink Em. past. Morsink Past. Smits Herenkoor Dameskoor Kerkkoor Kerkkoor

H. Walburgis Netterden Vieringen in Azewijn

do. 12.00 uur do. 08.30 - 09.00 uur wo. 19.00 uur do. 08.00 uur Oecumenischedienst Start Oecumenische Eucharistie Eucharistie Past. v.d. Ploeg en Fietstocht Past. Smits Past. Smits en Ds. v.d. Zwaag vanuit Gendringen Kerkkoor Diaken Peters za. 19.00 uur za. 19.00 uur za. 17.30 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur Eucharistie Eucharistie Anders vieren Woord- en Gebed Woord- en Com. Em. past. Zemann Past. Smits Leken Mariaviering Leken Herenkoor Thema Dora Visser Leken

za. 19.00 uur vr. 19.00 uur za. 19.00 uur za. 17.30 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur Woord- en Com. Eucharistie Eucharistie Eucharistie Woord- en Com. Eucharistie Cornelissen/Smits Past. Smits Em. past. v. Merm Leken Em. past. van Merm Diaken Peters Vormselviering Harmonie Kerkkoor Gezinsviering Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek zo. 10.00 uur Eucharistie Em. past. Morsink Gemengdkoor

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur za. 17.30 uur Woord- en Com. Woord- en Com. Gezinsviering Past. v.d. Ploeg Past. v.d. Ploeg Werkgroep Kermisviering Kinderkoor Gemengdkoor

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur Woord- en Com. Eucharistie Diaken Peters Past. van S端derwick/ Past. v.d. Ploeg Processieviering Gemengdkoor

13

zo. 09.30 uur Kermisviering en Processie in Netterden Past. Smits Nett. gemengdkoor

zo. 09.30 uur za. 19.30 uur Kermisviering en Eucharistie Processie Em. past. Zemann Em. past. Morsink en Gemengdkoor Diaken Peters


LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE MAAND MEI 2013 Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek Ulft

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

H.H. Petrus en Pauluskerk Ulft

Woonzorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

wo. 8 mei wo. 1 mei vr. 3 mei vr. 31 mei do. 2 mei wo. 1 mei vr. 3 mei 17.30 uur 10.00 uur 08.30 tot 09.15 uur 11.00 uur 09.30 uur 18.30 uur 14.45 - 15.50 uur Rozenkransgebed Eucharistie Eucharistie Gelegenheid tot Eucharistie Rozenkransgebed Eucharistie Past. Smits Past. Smits biechtgesprek Past. Smits aansluitend aansl. Open kerk Rozenkransgebed met uitstelling van het Allerheiligste wo. 22 mei wo. 15 mei vr. 3 mei 17.30 uur 10.00 uur 09.30 uur Eucharistie Eucharistie Eucharistie Past. Smits Past. Smits Past. Smits

do. 16 mei 09.30 uur Rozenkransgebed

vr. 3 mei 19.00 uur Kruisvinding t.e.v. Dienares Gods Dorothea Visser

vr. 10 mei 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

do. 23 mei 09.30 uur Rozenkransgebed

vr. 10 mei 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste

vr. 17 mei 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

do. 30 mei 09.30 uur Rozenkransgebed

vr. 17 mei 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste

vr. 24 mei 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

vr.24 mei 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste

vr. 31 mei 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

vr. 31 mei 15.00 - 15.15 uur Open kerk met uitstelling van het Allerheiligste

2de en 4de vrijdag v.d. mnd.18.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel

DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE MEI T/M JUNI 2013 Aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel: Als je de wens hebt je kind te laten dopen, dan kun je hiervoor contact opnemen met het centrale secretariaat van De Verrijzenis Parochie en daar hoor je wat de gang van zaken is in de lokale geloofsgemeenschap waarin je je kind wilt laten dopen. Je kunt bellen met 0315-342044 of mailen naar secretariaat@deverrijzenisparochie.nl voor het opvragen van een doopformulier. Dit kan per post of mail verzonden worden naar: De Verrijzenis Parochie, Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft, of per e-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Datum

Tijd

Locatie

Zondag 5 mei Zaterdag 11 mei Zondag 12 mei Zaterdag 15 juni Zaterdag 15 juni Zondag 23 juni

11.30 uur Ulft H.H. Petrus en Paulus Pastor Smits 9 april 2013 17.30 uur Dinxperlo Pastor Smits 16 april 2013 11.30 uur Azewijn Diaken Peters 2 april 2013 16.00 uur Gendringen Diaken Peters 11 juni 2013 16.00 uur Ulft H. Antonius Pastor Smits 21 mei 2013 11.30 uur Ulft H.H. Petrus en Paulus Pastor Smits 21 mei 2013 14

Voorganger

Voorbereiding


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

H.H. Petrus en Paulus Ulft, Eucharistisch centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Voorzitter: Willem Wanders 0315-683009. Secretariaat: Theo Heebing a.i. 0315-683442 Budgethouder: Theo Heebing 0315-683442. Lid: Riet v.d. Pavert-Kraan 0315-685480. Koster: Rien Meesters 0315-632697. Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen, 0315-842353 Repetitie: dinsdag 19.30 u, ontmoetingsruimte P&P kerk. Inspiration: dirigent: Sander Spaan, tel. 06-24436048 Repetitie: maandag 20.00-22.00 uur, Antoniuskerk Begraafplaatsbeheerder J.B. v. Balkum, tel: 0315683359. MEDEDELINGEN  Openingstijd Mariakapel: dagelijks van 9.00-18.00 uur.  U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275. Op ma. en do. van 9.00 u.-11.30 u.: voor huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 7,50) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.  Wilt u uw intenties in “De Verbinding” van juni geplaatst hebben dan dient u deze vóór 10 mei in te leveren.  Communie thuis aan zieken en/of bejaarden op donderdag 16 mei. Mensen die ook graag de communie thuis ontvangen, kunnen zich melden via ons secretariaat. Tel. 0315-681275.  Zaterdag 25 mei om 17.30 uur Mariaviering, in de St. Antoniuskerk, verzorgd door de werkgroep Liturgie van de geloofsgemeenschappen St. Antonius en H.H. Petrus en Paulus.  Vergadering locatieraad: donderdag 8 mei, 19.30 uur. 15

OVERLEDEN: 16-03-2013 Gert Wanders, Zeskamp 22, 66 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtig heid Hebben plaats gehad op 22-03-2013. 19-03-2013 Nico Lokhoff, Valkenhof 5, 85 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtig heid hebben plaats gehad op 23-03-2013. 29-03-2013 Jan Aalders, Allee 36, 90 jaar. Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats gehad op 05-04-2013. 02-04-2013 Diny Kok-Legeland, verzorgingshuis St. Jozef te Gaanderen, 93 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtig- heid hebben plaats gehad op 05-04-2013. 02-04-2013 Diny Gerritsen-Aalders, F.B. Deurvorststraat 57, 69 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 8 april In crematorium Slangen- burg te Doetinchem. 08-04-2013 Mina Ratering-Veehoff, Singel 25, 93 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtig heid hebben plaats gehad op 12-04-2013. Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden. INTENTIES mei 2013: Zondag 5 mei: Jaargedachtenis voor: Riet Visser-Heister. Verder voor: Johan en Annie Meijer-Kok, Annie Kaaijk en ov. fam., Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Mimi de Witte, Hein en Vincent Peters en ov.fam., Gerard Overbeek, Lies Giesen-Roes, Frieda Peters-Schepers, Anneke Terwiel-Nijland, Han Muntenaar, Marijke Kleinpenning-Rabelink, Wim Rijntjes, Henk Peters, Lien van der Wal, Theo Bleumer, Gert Wanders, Nico Lokhoff, Harry Gervers, Jan Aalders, Diny Kok-Legeland, ov.o. Scholten-Ketelaar, ov.fam. Bouwman-Ketelaar, Harry Lukassen, Mina Ratering-Veehoff, zaligverklaring Dora Visser, voor priesterroepingen. Zondag 12 mei: Jaargedachtenis voor: ov.o. Kock-Willemsen, Dien Kroesen-Geurtsen, Dora Wijkamp-Klerk. Verder voor: Mimi de Witte, Dora Kok, ov.o. Willy Nijenhuis en Liesbeth Nijenhuis- Geurtsen, ov.o. Teun Roes en Lies Roes-Wilting, Frieda Peters-Schepers, Anneke Terwiel-Nijland, Marijke Kleinpenning-Rabelink, Wim Rijntjes, Henk Peters, Theo Bleumer, Gert Wanders, Nico Lokhoff, ov.o. Overbeek-Molenaar en ov. fam., Harry Gervers, Jan Aalders, Diny Kok-Legeland, Harry Lukassen, Mina Ratering-Veehoff.


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

Zondag 19 mei 1e Pinksterdag 19 mei en Maandag 20 mei 2e Pinksterdag: Jaargedachtenis voor: Gerard Daamen, Herman Kniest. Verder voor: Johan en Annie Meijer-Kok, Mimi de Witte, Gerard Overbeek, Nico Kaaijk en ov. fam. Kaaijk-te Boekhorst, Frieda Peters-Schepers, Marijke Kleinpenning-Rabelink, Wim Rijntjes, Henk Peters, Piet Aalders, Johan Jansen, Theo Bleumer, Gert Wanders, Nico Lokhoff, Harry Gervers, Jan Aalders, Diny Kok-Legeland, Diny Gerritsen-Aalders, Ben Nijland, Harry Lukassen, Mina Ratering-Veehoff. Zondag 26 mei: Jaargedachtenis voor: Harry Gervers. Verder voor: Mimi de Witte, Gerard Zevenhuizen, Frieda Peters-Schepers, Marijke Kleinpenning-Rabelink, Wim Rijntjes, Henk Peters, Joop Konings, Theo Bleumer, Gert Wanders, Nico Lokhoff, Jan Aalders, Mies JanssenSteentjes, Diny Kok-Legeland, Harry Lukassen, Lies Giesen-Roes (nms. kerkkoor), Ben Mulder, Mina Ratering-Veehoff, voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap. R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter Jeroen Bluemink 0315-244258 Budgethouder Theo Geerts 0315-683390 Secretaris vacature Lid Frans van Hal 0315-684959 Lid Marijke Schreur 0315-631569

PAASTRIDUÜM 2013 CLUSTER ULFT Gaandeweg Hem tegemoet , was het thema dit jaar voor de Goede Week. De taken werden verdeeld en gaandeweg kon ieder op weg naar Palmzondag, Boeteviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, op weg naar Pasen. Het is een” Goede Week geworden”. Waar vriendschap heerst en liefde, de tekst van Witte donderdag , mensen dit hebben jullie laten zien. Wat hebben we mooie pakketjes kunnen maken voor onze zieke / eenzame mede- parochianen . Dank u wel hiervoor het was geweldig . Het is in liefde en vriendschap bij de mensen gebracht en ontvangen. Als cluster Ulft hebben we onze schouders er onder gezet we kiezen voor leven en staan op. Laat dit een mooi begin zijn voor onze Verrijzenis Parochie. Namens het cluster , Groeten Ceciel Peeze Binkhorst

Secretariaat Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl. Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@kickmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258 Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Inspiration: dirigent: Sander Spaan, tel. 06-24436048 Repetitie: maandag 20.00-22.00 uur, Antoniuskerk

MARIA VIERING MEI 2013 Maria is in de kerk het symbool voor zorg, toewijding, aandacht en nabijheid. Bidden tot Maria kan ons vertrouwen geven en ons aanmoedigen om met eenzelfde zorg en toewijding open staan voor anderen. In deze meimaand willen we extra aandacht aan Maria besteden. 25 Mei om17.30 uur is er een Mariaviering in de Antoniuskerk in Ulft (oer) Wij nodigen u van harte uit . Uw evt. intentie kunt u opgeven via het secretariaat, vermeld dan wel even dat het gaat om de Mariaviering van 25 mei. De viering wordt verzorgd door de lectoren van de H.H. Petrus en Paulus Ulft en de H. Antonius van Padua Ulft. Namens het cluster, groeten Ceciel Peeze Binkhorst

Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden op het secretariaat van de Petrus en Paulus kerk. Openingstijden en tel.nr. zie laatste pagina. Overleden: 14 maart: Yvonne Sloot- Jansen, Varsselderseweg 7a, Varsselder, leeftijd 55 jaar. De plechtige uitvaart en crematie hebben plaatsgevonden op 20 maart. 2 april: Tadek Slebioda, Piet Molpad 30, leeftijd 89 jaar. De plechtige uitvaart en begrafenis hebben plaats gevonden op 8 april.

16

Gedoopt: Noëlle Freriks, Zeskamp 18 Job Jacobsen, Badweg 6 Ulft Sophia Bruil Mees Hollak


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN. VIERINGEN IN DE MAAND MEI Zaterdag 11 mei 17.30 uur Eucharistieviering, Em. Past. Morsink, Diaken van Heugten Zaterdag 18 mei 17.30 uur Woord- en communieviering, Diaken Cor Peters Zaterdag 25 mei 17.30 uur Mariaviering samen met P&P Zaterdag 1 juni 17.30 uur Anders Vieren: WATER, koor INSPIRATION Dopen in de Antoniuskerk zaterdag 15 juni om 16.00 uur, diaken Cor Peters.

GEBEDSINTENTIES VOOR DE MAAND MEI 2013 Zaterdag 11 mei Moederdag, Eucharistieviering: Tadek Slebioda, Yvonne Sloot- Jansen, Leis Messink-Derksen, Jaargedachtenis Gerardus van Aalst, Jaargedachtenis vader Jansen, Marie Albers-Huls, Herman Teitink, Theo Hartering, Annie Aalders-van Amelsvoort, Willy Kraan, Bennie Rissewijck, Peter Jordens, Thilda Jolij-Schrรถer, Gert en Anneke Geerts-Raben, overl. ouders RobbenKroezen, Bertus en Dienie Geurts-Wellink, Henk en Annie Sprenkeler-Peters, Wilma Kraan-Geerts, Martien en Toos Versleijen-Sauer, Greetje Spekking-Rutjes, Jan Peters en overl. ouders, Jan en Tonia Geurts-Engelen, Hein en Lies Peters-Esman, Johan Geerts en Ria (verjaardag), Theo van Aalst, Jaargedachtenis Henk Venendaal. Pinksterzaterdag 18 mei Woord- en communieviering: Tadek Slebioda, Yvonne Sloot- Jansen, Leis Messink-Derksen, Marie Albers-Huls (verjaardag), Herman Teitink, Joep en Mimie Steentjes ter Steeg, Mientje van Engelen-Vieberink, Thea Robben-Aalders, overl. ouders Robben- Kroezen, Bertus en Dienie Geurts- Wellink, overl. ouders Hakfoort-Overgoor, Henk en Annie Sprenkeler-Peters, Wilma Kraan-Geerts, Martien en Toos Versleijen-Sauer, Willem Visser, Marijke Stokman-Becker, Hennie Overbeek, Hein en Lies Peters-Esman, Jan Robben, overl. ouders Ratering-Helming, Leo en Marietje Gerritsen-Lรถverink. Zaterdag 25 mei Mariaviering: Tadek Slebioda, Yvonne Sloot-Jansen, Leis Messink-Derksen, Herman Teitink, Annie Aalders-van Amelsvoort, Bertus en Dienie Geurts-Wellink, overl. ouders Robben-Kroezen, Henk en Annie Sprenkeler-Peters, Wilma Kraan-Geerts, Martien en Toos Versleijen-Sauer, Jan Peters en overl. ouders, Marie Albers-Huls, Hein en Lies Peters-Esman, overl. ouders Kempers-Rutjes en Johan. Zaterdag 1 juni Anders Vieren: Tadek Slebioda, Yvonne Sloot-Jansen, Leis Messink-Derksen, Marie Albers-Huls, Herman Teitink, Peter Jordens, Thea Robben-Aalders, Thilda Jolij-Schrรถer, Gert en Anneke Geerts-Raben, overl. ouders Robben-Kroezen, Bertus en Dienie Geurts- Wellink, Henk en Annie Sprenkeler-Peters, Wilma Kraan-Geerts, Martien en Toos Versleijen-Sauer, Hein en Lies Peters- Esman, Theo van Aalst, Antoon Timmerman, Jaargedachtenis Thea Gebbinck- Eringfeld Jaargedachtenis Ria van den Heuvel.

MARIAVIERING MEI 2013 Maria is in de kerk het symbool voor zorg, toewijding, aandacht en nabijheid. Bidden tot Maria kan ons vertrouwen geven en ons aanmoedigen om met een zelfde zorg en toewijding open te staan voor anderen. In deze meimaand willen we extra aandacht aan Maria besteden. Zaterdag 25 Mei om17.30 uur is er een Mariaviering in de Antoniuskerk in Ulft (oer) Wij nodigen u van harte uit . Uw evt. intentie kunt u opgeven via het secretariaat, vermeld dan wel even dat het gaat om de Mariaviering van 25 mei. De viering wordt verzorgd door de lectoren van de H.H. Petrus en Paulus Ulft en de H. Antonius van Padua Ulft. Namens het cluster, Ceciel Peeze Binkhorst

Noot van de redactie:

17

Voorzitter van de locatieraad Jeroen Bluemink heeft gereageerd op het nieuwe beleidsplan. Zijn reactie is te lezen op pagina 4.


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

Eerste Heilige Communie De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie in Varsselder-Veldhunten zijn inmiddels in volle gang. Het project waar de aankomende communicanten mee werken heet “Door de poort”. Door middel van een zestal bijeenkomsten wordt er dieper ingegaan op het katholieke geloof, maar vooral op de uitleg van de Eerste Communie. Op een duidelijke en speelse manier worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het geloof. De lessen, die een duidelijke structuur volgen, bevatten diverse verwerkings- en benaderingsvormen zoals zingen, knutselen, bidden, vertellen. Het gaat natuurlijk niet alleen om kennisoverdracht, maar vooral om beleven, ontdekken, verwerken en in praktijk brengen. Tijdens de lessen werken de kinderen in het werkboek. Wat in de les nog niet gedaan is, kan samen met de ouders thuis afgemaakt worden. Het is fijn dat ouders thuis kunnen volgen waar hun kinderen mee bezig zijn en er samen over kunnen praten. Naast de kinderlessen zijn er voor ouders en kind een ontdekkingstocht door de kerk, een voorstelviering in de kerk en een gezamenlijke broodmaaltijd. Voor de ouders zijn er gedurende de voorbereiding twee ouderavonden. Tijdens deze avonden worden vooral praktische zaken besproken, enige uitleg over waar de kinderen mee bezig zijn en is er ruimte voor uitwisseling, vragen en opmerkingen. Daarnaast wordt op één avond de mogelijkheid gegeven van een stukje verdieping. Op zondag 12 mei om 10.00 uur zullen 15 kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. De voorgangers zijn pastor Marcel Smits en pastor Guus van der Ploeg.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder 0315-681013. Email varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45. Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: zie locatieraad Ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding

Net als andere jaren willen we in Varsselder-Veldhunten ook deze keer weer even stilstaan en herdenken we alle slachtoffers van oorlogen en geweld en vooral ook zinloos geweld. Daarom gaat onze aandacht ook uit naar de toestand in de wereld en dat is toch zeker een reden om bij stil te staan. Vooral de ouderen onder ons zullen beelden uit de 2e wereldoorlog nog in het geheugen hebben en alles wat daarin gebeurde. Maar ook nu, vandaag de dag worden we dikwijls opgeschrikt door beelden van oorlog en geweld. Niet alleen de ouderen maar ook de jongeren worden in de hedendaagse tijd geconfronteerd met allerlei agressie, zinloos geweld en negatieve berichten uit de samenleving. Daarom een goede gelegenheid voor herdenken en krachten te bundelen in moeilijke tijden. De avond wordt begonnen met een herdenkingsdienst in de kerk. Aanvang 19.15 uur, waarbij het herenkoor met enkele toepasselijke liederen deze dienst zal opluisteren en verder zal worden verzorgd door het 4 mei Comité. Aansluitend zal bij het oorlogsmonument, het beeld van Christus Koning, de kranslegging plaatsvinden. Dit zal gebeuren door enkele jongeren en nabestaanden van slachtoffers uit ons eigen dorp. Ook hierbij zullen tamboers en vendeliers van het O.L.V. Gilde hun medewerking verlenen. Na de ode van de Last Post, zal er twee minuten stilte worden gehouden en we willen u allen uitnodigen om vooral deze keer een bloem te leggen bij het monument. Daarna wordt deze herdenking afgesloten. We hopen dat u massaal naar deze gedenkwaardige avond komt om een teken van saamhorigheid te tonen en een bloem te leggen. Diana Kock Benny Kroesen Het 4 mei comité. 18


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

Uitnodiging Mariahulde Op woensdag 15 mei 2013 om 19.30 uur zal de jaarlijkse Mariahulde worden gehouden in de St. Mauritiuskerk van Silvolde.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn Locatieraad: Voorzitter/catechese Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Liturgie Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Budgethouder/Diaconie Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk Anny Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl

De viering wordt voorgegaan door pastor Mia Tankink. Het dameskoor van de Mattheusparochie uit Azewijn zal de zang verzorgen. Bij de ingang van de kerk zullen aan de aanwezigen een kaars en een misboekje worden aangeboden, waarvoor € 2,50 wordt gevraagd. Elke afdeling wordt gevraagd een boeket bloemen mee te brengen, die tijdens de viering naar het Maria-altaar worden gebracht. Tevens zal het waxinelichtje ontstoken worden.

Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk Marie-José de Dreu Communie thuis Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn.

Ook bestaat de mogelijkheid om algemene en persoonlijke intenties op een briefje af te geven bij binnenkomst van de kerk. Tijdens de viering worden deze intenties voorgelezen.

Kerkberichten: Redactie Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij Voor de vijfde van de maand. E-mail redactie@kerkazewijn.nl Post Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten.

Er wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het ‘Schuldhulpmaatje Project’. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie á € 1,- in het zaaltje achter in de kerk.

Gebedsintenties: Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie).

Iedereen is van harte welkom om aan de Mariahulde deel te nemen. Ook niet leden zijn van harte welkom. Namens Zij-Actief Regio Oude IJssel Bestuur afd. Azewijn

19


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 2013 Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten zich in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet alleen. "Samen de missionaire traditie voortzetten", is het motto van de Week Nederlandse Missionaris 2013. De campagne laat zien dat de missionaire traditie springlevend is. Naast de ‘traditionele’ missionarissen zetten jongere missionaire werkers zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de traditie voort in de voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en betrokkenheid. Maar dat lukt niet zonder steun van parochies en donateurs, die het missionaire werk een warm hart toedragen. Zij geven veel en zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten. De WNM is een laagdrempelig fonds waar missionarissen ondersteuning kunnen aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een uitrusting voor kantoor, reparaties of liturgische benodigdheden. Ook kunnen mis¬sio¬narissen vakantiegeld aanvragen, zodat zij eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen, zonder rompslomp vanwege financiële problemen.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Locatieraad: Voorzitter Gerard Mientjes Terborsgseveld 8 0315-323477 Secretaris Ans Peelen Bosstraat 3 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent Bievinkstraat 7 06-20074081 Beheer Henri Geerts Ulftseweg 65 0315-685056 Rel. beheer Leni Geerts Zuivelweg 1 0315-325606

De WNM wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk blijven maken. U kunt de WNM steunen door Uw bijdrage aan de Pinkstercollecte op zondag 19 mei a.s. tijdens de viering. Laten we samen zorgen voor een succesvolle Pinksteractie. Namens de Werkgroep MOV van onze Mauritiusgemeenschap bedankt voor uw bijdrage.

Contactpersonen Koren: Het Kerkkoor Feikje ten Hove 0315-323851 Mixed Emotions Maaike Arts 0315-328341 Contactpersonen Werkgroepen: Doopsel Wilma Rademaker 0315-328263 Eerste Communie Ingrid Steverink 0315-631716 Onder de Regenboog Marga Kroezen 06-30136188 Vormsel Ryan Pelgrim 0315-329040 Avondwake Leo te Brinke 0315-323212 Informatie over: Kerkbijdrage Tonny Jansen 0315-325067 Kerkradio en internet Frans Ros 0315-329370 Kerkhof Bob Timmer 0315-325405 Theo v.d. Kemp 0315-325500 Het Anker Elly van Lent 06-20074081 Koster Francis Terhorst 06-53436397

VASTENAKTIE 2013 Net als voorgaande jaren hebben velen in onze geloofsgemeenschap hun hart laten spreken tijdens de 40-dagen tijd. Dit jaar voor het project: ondersteuning aan de migranten in Honduras. Dit is door jullie weer geweldig ondersteund. U hebt deze mensen moed en hulp gegeven om in hun eigen land weer een toekomst op te bouwen. Ondanks dat het bij ons ook een tikkeltje minder gaat, hebben jullie je hart laten spreken. Het resultaat mag er zijn. De voorlopige opbrengst is € 3.500,--. Ook de bovenbouw van De Plakkenberg heeft zijn steentje bijgedragen. Een woord van dank is er ook voor onze zeer trouwe collectanten. 44 dames en heren zijn ook dit jaar weer enkele uren op pad geweest om dit mooie resultaat te bereiken. Als wij als werkgroep een beroep op jullie doen, laten jullie ons niet in de steek. Bedankt voor dit niet altijd even dankbare werk. Mensen veraf in Honduras zijn u hiervoor wel heel erg dankbaar. Namens de werkgroep M.O.V. Thea Rijkse, Annie Raben, Annie Pastoors, Gert Heuvels.

Rekeningnummers : Kerkbijdrage Rabobank 3591.00.333 Kerkhof Rabobank 3591.70.404 Overige zaken Rabobank 3591.47.550

20


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK UITNODIGING Vrijdag 4 mei a.s. is er in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld een bezinningsdienst met als thema: ‘Vrijheid spreek je af’. Deze dienst begint om 18.30 uur en wordt voorgegaan door Mevr. J. van Kampen De muzikale medewerking wordt verleend door: ‘Het Gemengd Christelijk Zangkoor Jubilate’.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

Aansluitend is de stille tocht via de begraafplaats naar het monument aan de Pr. Irenestraat. Wij nodigen U van harte uit!! De Oecumenische Werkgroep Varsseveld.

Beheerder : Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld VIERINGEN IN HET LAURENTIUSHUIS: Vrijdag 4 mei 18.30 uur: Grote- of Laurentiuskerk: zie uitnodiging hiernaast Zaterdag 5 mei: geen viering. Zaterdag 11 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger em. past. Zemann. De lectrice is Mevr. T. Geers. De organist is Dhr. G. Branderhorst. Zondag 12 mei 10.00 uur: in “Den Es”. Woord en Comm. Viering met Past G. van den Munckhof. De lector is Dhr. H. Bulsink. De organiste is Mevr. M. Koster.

Zaterdag 25 mei: geen viering.

MEDEDELINGEN: • De vormselviering voor Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek is vrijdag 17 mei om 19.00 uur in de kerk van Dinxperlo. • De Vastenactie heeft € 190,08 opgebracht. U allen onze dank, ook namens de mensen in Honduras voor uw bijdrage.

N.B. Na elke viering is er (bijna) altijd een kopje koffie / thee en tijd om even bij te praten.

• We zijn nog op zoek naar mensen, die het parochieblad in Westendorp willen bezorgen; het gaat om ongeveer 17 adressen in de kom van het dorp.

Zaterdag 18 mei 19.00 uur: ”Pinksteren” Woord en Comm. Viering met Diaken C. Peters. De lectrice is Mevr. W. Besseling. De organist is Dhr. A. Spijkers.

21


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK PINKSTERACTIE: WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS Help de missionaire traditie voort te zetten. Steun onze missionarissen! Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt daarvoor soms een bijdrage. Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie voor de WNM. Dan wordt de steun van ons allen gevraagd, steun voor onze missionarissen en missionair werkers! We hebben allemaal een missie. Ons inzetten voor kansarme medemensen: dat willen we allemaal. Een leven ten dienste van de missie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. Elke dag helpen ze anderen, ver van hier. Uit het oog, maar niet uit het hart. Integendeel, door de Week Nederlandse Missionaris te steunen, toont u dat u achter hen staat. Zo zetten we de missionaire traditie voort.

INFORMATIEAVOND OVER DE SLUITING VAN HET LAURENTIUSHUIS EN DE TOEKOMST VAN DE LAURENTIUSGELOOFSGEMEENSCHAP Op woensdag 15 mei wordt er in “Het Laurentiushuis” een informatieavond gehouden voor de parochianen van de Laurentiusgeloofsgemeenschap en allen die zich verbonden voelen met “Het Laurentiushuis”. Vanaf 19.30 uur is de inloop en de aanvang is om 20.00 uur. Het doel van deze avond is dat er enerzijds door het bestuur en het pastoresteam van De Verrijzenis Parochie uitleg en verantwoording wordt gegeven over hun beslissing om het Laurentiushuis op (zeer) korte termijn te sluiten. Anderzijds is ook het doel dat zij antwoorden geven op de vragen over de toekomst van de leden van de geloofsgemeenschap. Bij de discussie over de toekomst van de geloofsgemeenschap zal ook duidelijkheid moeten komen over het werk van de ruim 50 vrijwilligers van de geloofsgemeenschap. Willen zij met betrekking tot hun activiteiten hun werk blijven doen ? Of is men bereid dit in de Petrus en Pauluskerk in Ulft of in een andere kerk voort te zetten? Een vraag is verder: Wat zijn / worden de taken van de mensen, die nu de locatieraad vormen? Behalve bij de vrijwilligers leven er ook vele vragen bij de parochianen en anderen die zich met het kerkgebouw verbonden voelen. Vragen over bijvoorbeeld de kerkbijdrage, voor wie is die bestemd? Wat gebeurt er met het houtsnijwerkbeeld “De bedrukte Moeder Gods van Varsseveld” en met het Mariabeeld in de hal en met het “Kleed met de handen” en ander religieus erfgoed? Vele voorwerpen zijn verbonden aan een verhaal, een geschiedenis. Met deze en vele andere vragen houdt iedereen zich bezig, die zich als gelovige of anderzijds bij het kerkgebouw betrokken voelt. Deze informatieavond is er voor om aan de ene kant antwoorden te krijgen van het bestuur en het pastoresteam van De Verrijzenis Parochie op al deze vragen en van de andere kant een duidelijker beeld te krijgen hoe jij als gelovige deel kunt blijven uitmaken van de Verrijzenisparochie. Het belooft een interessante avond te worden, waarbij gerekend wordt op een grote opkomst.

Zij geven veel en vragen weinig Een bijdrage voor werk, woning, zorg of diaconie. Het is niet veel wat missionarissen aan de WNM vragen. Terwijl ze zoveel geven. Zoals concrete hulp. En tomeloze energie! Missionarissen ontvangen daarom ook eens in de paar jaar een bijdrage voor welverdiend verlof. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van missionair werkers - jonge mensen die in de voetsporen van missionarissen treden. Nieuw WNM-boekje vol bezieling Tijdens de Pinksteractie is er in de parochies weer een collecte voor de WNM. Ook verschijnt dan het nieuwe WNM-boekje, waarin inspirerende mensen centraal staan. Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoorbeeld. Al meer dan veertig jaar zet hij zich in voor vluchtelingen in Algerije. Het zijn mensen uit heel Afrika, die hoopten hun heil te vinden in een ander land. Ze worden echter nergens toegelaten. Nu bivakkeren ze in Algerije in krotten en gaan ze gebukt onder armoede en ziekte. Broeder Jan helpt hen waar hij kan, en ondanks tegenslag blijft hij vol vuur en vol liefde voor zijn medemens. Ook leest u over missionair werker Pritha Belle (27) in het WNM-boekje. Zij staat in Colombia mensen bij die met geweld van hun geboortegrond werden verjaagd. Pritha zet zich met hart en ziel in voor hun recht op een autonoom bestaan, zoals u kunt lezen in het inspirerende WNM-boekje van 2013. Dit boekje is te vinden op de tafel in de hal van ons Laurentiushuis. Zo staan Jan Heuft en Pritha Belle symbool voor de tomeloze energie en bezieling waarmee onze missionarissen zich inzetten voor anderen. Laten wij ons op onze beurt sterk maken voor hen! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de Pinksteractie van 9 t/m 19 mei! Met uw bijdrage zetten wij samen de missionaire traditie voort. U kunt onze missionarissen steunen door: • een gift via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag • een bijdrage aan de Pinkstercollecte

22

Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren vóór 5 mei bij: Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp 0315-298115 henkengerard@hetnet.nl


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK “IN MEMORIAM” Temidden van haar dierbaren heeft MARIA WILHELMINA ROETERINK op 31 maart 2013 haar leven teruggegeven aan haar Schepper. Zij heeft de gezegende leeftijd van 93 jaar bereikt. Op 6 april j.l. hebben wij tijdens de crematieplechtigheid in het crematorium Berkenhove te Aalten haar leven herdacht en God daarvoor gedankt. Daarna hebben we afscheid van haar genomen. “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Op 6 april 2013 heeft God op 59 jarige leeftijd, na een moeizame strijd die niet te winnen was, thuis gehaald GERARD VINKENVLEUGEL, echtgenoot van Birgit Heider en liefhebbende vader en opa van hun kinderen en kleinkinderen. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden. Nemen we hen mee in onze gebeden.

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker 0315-231554 fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes 0315-653405 w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen 0315-652076 mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman 0315-652001 jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen 0315-651926 jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends 0315-653511 har.berends@planet.nl

BELANGRIJK!! In de kranten en op de website van De Verrijzenis Parochie hebt u kunnen lezen wat de ingrijpende plannen zijn van het pastorale team en het parochiebestuur t.a.v. het pastorale beleid en wat daarvan de consequenties zijn met betrekking tot het al dan niet onttrekken van kerkgebouwen aan de erediensten en het functioneren van de geloofsgemeenschappen. Op woensdag 8 mei a.s. is er in onze dagkerk een informatieve avond over het bovenstaande. U krijgt opening van zaken, u kunt vragen stellen, u kunt opmerkingen plaatsen, u kunt uw mening geven, kortom duidelijkheid wordt geboden door het pastoresteam en parochiebestuur.

INTENTIES 5 mei: Familie Klaassen-Schlütter, Gert en Elly Termaat en overleden familie, Ouders Dekkers-Hoven, Familie Gerritsen en overleden familie Gerritsen-Keijser Maria Roeterink, Gerard Vinkenvleugel 11 mei: Overleden familie Johan Huls-Siemkes, Joep van Hal, Patrick Angenent, Marie Bolwerk, Harry Roeterink, Trudy de Groot, Maria Roeterink, Gerard Vinkenvleugel 19 mei 1e Pinksterdag: Overleden ouders Seleman en overleden familie, Overleden ouders Ruesen-Geven, Gert en Elly Termaat en overleden familie, Jan Jansen en Francis, Ludwig Huls, Johan ter Beek, Mia, Marga en Bernardus Vinkenvleugel, Bennie Ruesen, Maria Roeterink, Gerard Vinkenvleugel 25 mei: Overleden ouders Seleman en overleden familie Overleden ouders Sticker-Koenders en Lucie ten BrinkSticker, Gerard Vinkenvelugel.

Voelt u zich betrokken bij onze kerk en onze geloofsgemeenschap en wilt u weten wat de gevolgen zijn voor onze Goede Herdergemeenschap en wat er met ons en andere kerkgebouwen staat te gebeuren? Dan bent u van harte welkom op Woensdag 8 mei a.s. in de dagkerk, aanvang 19.30 uur.

23


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK VANAF DE TOREN GEZIEN…

LOCATIERAAD VAN “DE GOEDE HERDER” TE DINXPERLO

De stofwolken zijn weer een beetje gaan liggen. De ronddwarrelende veren zijn tot rust gekomen… voorlopig. Wat een commotie bij het bekend maken van het plan van het parochiebestuur en pastoresteam inzake de voorlopig geplande kerksluitingen. Ja, beste mensen, ook voor ons, katholieke kerkuilenfamilie, sloeg het bericht in als een bom. Iedereen was in rep en roer. Ons bestaan wordt bedreigd! Waar moeten we straks heen als er in 2018 nog maar 1 kerkgebouw als zodanig een functie heeft? Je kunt daar toch niet met z’n elven in de toren huizen? En we laten ons geen “bibliotheekuiltje” noemen als een van de kerken omgebouwd gaat worden tot een bibliotheek, of appartementenuiltje, of museumuiltje. Dat klinkt toch voor geen meter! Maar we hebben nog even tijd om actie te organiseren want volgens plan zal in 2014 de eerste kerk worden onttrokken aan de eredienst. Wat voor actie? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan het luiden van alle klokken gedurende 24 uur uit protest. Of we gaan uit protest alle kaarsen aanvreten of we laten onze behoeften gewoon op de kerkbanken vallen. Misschien houden we wel een stille vlucht met fakkels en zo. Normaal is Pasen het feest van de opstanding. Binnen onze familie was het meer een feest van de opstand! Het heeft me heel wat moeite gekost om de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen. Ik heb gezegd jongens, wacht tot alle geloofsgemeenschappen geȉnformeerd zijn. Bij ons in Dinxperlo wordt op 8 mei een informatieve avond gehouden in de dagkerk, aanvang om 19.30 uur. Dan zal door het pastorale team en het parochiebestuur verder opening van zaken worden gegeven en kan eenieder er met zijn of haar vragen terecht. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk mensen daarbij aanwezig zijn. U komt toch ook?!

Samenvattend verslag van de vergadering van donderdag 21 maart 2013. 1. Dinsdag 14 mei komt Kees Pannekoek naar ons cluster n.a.v. zijn boek "Wat stroomt". 2. De werkzaamheden aan de uitbreiding van de antenne installatie zijn nog niet helemaal afgerond. Dinsdag 23 april start Vodafone de voortgang van de werkzaamheden. 3. Nabespreking bijeenkomst 19 maart inzake pastorale beleidsplan. De boodschap was duidelijk, het proces van kerksluiting. Voor sommigen onverwacht, voor anderen verwacht maar toch geschrokken. 4. Positief is dat we daardoor gedwongen worden tot samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. 5. De huidige cluster pastoraatgroepen zullen zo mogelijk opgaan in locale pastoraatgroepen. 6. Chr. Mannenkoor "Con Spirito" heeft toestemming gevraagd voor het houden van een 3-tal concerten in de Goede Herderkerk. 7. Paus Franciscus is iemand die zich eenvoudig opstelt en dicht bij de mensen wil staan. 8. 1 mei a.s. hoopt Ds. Veer met emeritaat te gaan. Uitnodiging ontvangen voor receptie op 12 april. 9. Er is een nieuwe procedure m.b.t. het in- uitschrijven van de R.K. Kerk in Nederland. 10. De Pastoraatgroep komt 26 april bij elkaar. 11. De keuken is bijna klaar. Volgende vergadering: donderdag 18 april 2013 om 19.00 uur. Namens Wilhelmien Steentjes, secretaris d. d. 2 april 2013. W. Steentjes, notulist Iedereen kent de tijd, maar heeft geen tijd! N.N.

kerkuiltje

24


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Gedoopt. Zaterdag 6 apr. hebben in onze kerk, in een kleurrijke doopviering, de volgende kinderen het H. Doopsel ontvangen.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Locatieraad: Voorzitter Leo Roeterink 0315-653575 leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins 0315-654243 hsins@planet.nl Penningmeester Peter Vinkenvleugel 0315-653591 pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes 0315-617484 l.roes@kpnplanet.nl Secretariaat: woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur tel. 651284; mail. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Kerkhofadministratie Gerard Hollander 0315-651288 Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl Vieringen in de maand Mei zat 4 mei 19.00u Eucharistie pastor Morsink Dameskoor zat 18 mei 19.00u Pinksterzaterdag Eucharistie pastor Smits Harmonie Lieke Drost, dochter van Martin Drost en Maike Mellema, Sephora en Gemima Koskamp, dochters van Hans Koskamp en Nicole Elting.

zon 26 mei 10.00u Gilde St. Paulus viering Woord en com. past. vd Ploeg Dames en Herenkoor Na de viering vaandelzwaaien voor de pastorie met Gilde en Harmonie sint Antonius.

Verslagje Werkgroep Jeugd en Jongeren Hallo allemaal. Vrijdag 15 maart 2013 heeft de jeugd- en jongerenwerkgroep een avond georganiseerd. Er kwam een bijzondere gast over zijn ervaringen vertellen, namelijk een ex-gedetineerde. Hij had 11 jaar drugs gebuikt en zat daarvoor in totaal 3 jaar voor in de gevangenis. Hij informeerde ons ook over hoe gevaarlijk drugs zijn en hoe ze er ongeveer uitzien. Ik vond het een leerzame en leuke avond. Groetjes Silvia

Parochie avond Maandag 13 mei 20.00 uur Zaal Koenders Bijeenkomst voor alle parochianen met verloting van de paaskaars. Zie verderop artikel “Nieuws van de locatieraad “ Vormsel Vrijdag 17 mei 19.00 uur te Dinxperlo In een plechtige viering zullen kinderen uit ons cluster (Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek) worden gevormd.

25

Vastenactie Deze actie heeft in onze geloofsgemeenschap het mooie bedrag van € ± 1200,00 opgebracht.


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK MEIMAAND, MARIAMAAND, MOEDERDAG. NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD. In “De Verbinding” van april 2013 hebben we kort een artikeltje geschreven over de toekomst van onze geMaria sprak: “Doe maar wat Hij je zegt,” loofsgemeenschap. In dezelfde uitgave stond ook een samenvatting van het beleidsplan “Sta op, kies voor LeStil, maar met de Woorden van God in haar hart leefde ven”, hierin is aangegeven dat er kerkgebouwen zullen ze in Nazareth. worden onttrokken aan de Erediensten. Verborgen leven…. Zoals U heeft kunnen lezen zal ook “onze” kerk gesloten Even verborgen als de graankorrel in de aarde gaan worden. die in grond ontkiemt om vrucht te dragen. Wij als locatieraad zijn uiteraard zeer teleurgesteld in Bij het eerste teken van Jezus staat ze er, Maria. deze besluitvorming, echter sluiten we niet onze ogen “Ze hebben geen wijn meer .” voor de realiteit. Hoe een en ander concreet vorm gaat Het leven is eruit, het feest en de vreugde!” krijgen is allemaal nog niet bekend hiervoor zullen nog vele overlegrondes volgen. Als eerste willen we U als “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” parochianen volledig informeren over het te volgen Een woord dat ze toen voor het eerst sprak, traject en daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden en telkens weer als eerste ook ons op het hart drukt: proberen aan te geven. “Doe maar wat Hij je zegt!” Op maandag 13 mei 20.00 uur bij zaal Koenders, Daarna volgt ze haar Zoon wel, niet iedere keer tot op willen we U, samen met afgevaardigden van het hoofdde voet, bestuur en het pastorale team, informeren over het te veel dichter, nog vanuit het hart. volgen traject. Eén enkele keer ontmoeten we haar nog bij Jezus. Zoals het er nu naar uitziet zal ons kerkgebouw worden De mensen laten Hem weten dat zijn moeder er is. gesloten, het is echter nog niet zover. “Mijn Moeder”, zegt Jezus, “Zij hoort het Woord van God Onze lokale geloofsgemeenschap zal echter blijven bestaan, als we ons samen sterk blijven maken zijn er ook en handelt ernaar.” voor de toekomst nog zeker mogelijkheden. Zo waar wordt het dat Zij Hem ook de laatste dagen niet meer uit het oog verliest. De Locatieraad, Leo Roeterink Zij staat er, eerst langs de weg, als Jezus zelf zijn laatste stappen van liefde gaat. Zij staat er, onder het kruis, liefde midden in het leven Samenvattend verslag van de bijeenkomst van het geplant. adviesorgaan voor de locatieraad op 11 maart 2013. Zo kan Jezus aan Maria, Zijn Moeder, vragen 1. Mevrouw Lucie Winters-Venhorst stopt als wijkhoofd. of ze moeder worden wil van zijn mensen….. Wij danken Lucie voor haar trouwe inzet voor onze locavan Johannes en de anderen, en van alle Johannes-sen tie. Naar een opvolger zal worden uitgekeken. 2. De tarieven voor kerkelijke diensten en de begraafdie ook vandaag geboren worden. plaats worden per 1 januari 2013 iets verhoogd. Maria op weg…. op de weg van haar ge-love-n, 3. Er is een nieuwe procedure m.b.t. het in- en uitschrijen als wij het zelf willen, ven van de R.K. Kerk in Nederland. ook met ons op de weg van ons geloven, 4. Dinsdag 14 mei komt Kees Pannekoek naar onze op de weg van liefde die Jezus ons wijst. parochie (in Ulft) naar aanleiding van zijn boek “Het gaat om wat stroomt” met o.a. gedichten, gebeden, overweUit: ontmoetingsdag Vlaanderen- Nederland 2005 gingen liederen en columns. 5. Op 30 juni is er een vrijwilligersdag voor onze locatie. Om 10.00 uur is er een H. Mis, daarna gezellig samenzijn met de harmonie in de vernieuwde tuin. 6. De budgethouder maakt zich zorgen over de kerkbijdrage. Er zijn in januari veel gezinnen aangeschreven, doch weinigen reageren. Het kan nog! 7. Op 15 maart komt er een delinquent spreken over zijn leven, voor ongeveer 27 jongeren. Het enthousiasme bij de werkgroep en de jongeren is groot. 8. Er dient meer aandacht te komen voor kindercatechese. De jeugd van nu is de toekomst van de kerk. Vanuit de pastoraatgroep zal men proberen dit van de grond te krijgen. Vrijwilligers die graag met kinderen werken zijn van harte welkom. 9. Op 21 april doen 21 communicantjes hun Eerste Heilige Communie. 10. Op 17 mei H. Vormsel voor de kinderen uit Breedenbroek en Dinxperlo in de Goede Herderkerk te Dinxperlo. Verslag Marianne Koenders Samenvatting Gerard Hollander 26


cluster gendringen, megchelen en netterden 15.00 uur Open kerk en uitstalling van het Allerheiligste 19.00 uur Vesperviering voor Dora Visser met kerkkoor (Feest van de Kruisvinding) Voorganger: D. Visser Zaterdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking in de Witte Kerk Zondag 5 mei 10.00 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorganger: Emeritus Pastoor Morsink m.m.v. Hanny en Gerard. Misdienaar: Delano De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. intenties: Jaargedachtenis voor: Herman Scholten en Leo Schut. Verder voor: o.o. Scholten-Snelting en Theet; o.o. Borggreven-Legeland; o.o. te Pas-Heebing en zoon Jan; o.o. Blumer-Keurentjes; o.o. Tiddo en broer Holthäusen; o.o. Berens-Jansen; Theo van Hal; Marietje van Gessel; Anton Schweckhorst; Theodorus te Kaat; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Aly Ebbers-van Raaij; Maria Geven-Scholten; Dominique Benders-Bloemkolk; Johanna Meijer-Keurentjes (nms. de buurt); Riet Jansen-van Aalst; Theo Roelofs; Theo Brus; Hermien ten Have-Derksen en Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny.

rK geloofsgemeenschap h. martinus gendringen locatieraad: Voorzitter: Toos Lohschelder, tel. 0315-377321 tooslohschelder@kpnmail.nl Budgethouder: Theo Kroesen, tel. 0315-685273 thjjkroesen1950@kpnmail.nl Secretaris: Wim Schepers, tel. 0315-345362 info@tbws.nl CoĂśrd.Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.0315-630110 hannyenaloysroes@hotmail.nl Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel. 0315-681317 h.tervoert@vodafonevast.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel. 0315-630427 erin400@kpnplanet.nl Administratie: Irene Sohilait-Braam, tel. 0315-630570 irenesohilait@kpnmail.nl

donderdag 9 mei (hemelvaart) 12.00 uur Oecumenische viering in Breedenbroek Voorgangers: Pastor Guus van der Ploeg en Ds. Hilde van der Zwaag m.m.v. de werkgroep. Zaterdag 11 mei (moederdag) 17.30 uur Anders vieren met kerkkoor Voorgangers: werkgroep De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap

Weekend-vieringen: Zaterdag 17.30 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00 - 12.00 uur van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Tevens via mailadres: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum mmP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur.

Woensdag 1 mei 10.00 uur mmP intentie: Pastoor Wim van Essen

intenties: Jaargedachtenis voor: Gert Legeland; Gerard Dellemann en Anne Overbeek-Frazer. Verder voor: o.fam. Bouman-Verbruggelen; o.o. Massop-te Pas, Gert, Wim, Lies, Yuri en Bennie; o.o. KniestSteenbreker; o.o. Borggreven-Legeland; o.o. Theo Dekkers en Lies Dekkers-Lucassen; Theo van Hal; Antoon Tijdink; Theo Hermsen; Anton Schweckhorst; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Anna Reintjes-Steentjes; Dineke Lohschelder-Konnik; Johanna Meijer-Keurentjes; Aly Ebbers-van Raaij; Harrie Vriezen; Jan Legeland; Hermien ten Have-Derksen en Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny.

Vrijdag 3 mei (Eerste vrijdag van de maand) 14.45 uur Rozenkransgebed (voor de zaligverklaring van Dora Visser)

Woensdag 15 mei 10.00 uur mmP intenties: Pastoor Wim van Essen; Hein en Frans Haverdil en Antonio.

misintenties e.d. VOOr mei 2013

27


CLusTER gENDRINgEN, MEgCHELEN EN NETTERDEN Zondag 9 juni 10.00 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorganger: Emeritus pastoor Morsink m.m.v. Ans en Gerard Misdienaars: Ilse en Luca De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

Zaterdag 18 mei (Pinksteren) 17.30 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorganger: Emeritus Deken van Merm m.m.v. Claudia, Hanny, Maria, Maurice en Gerard Misdienaars: Sterre en Marit De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Er wordt een deurcollecte gehouden vanwege de Pinksteractie voor de Nederlandse Missionaris.

Intenties: Jaargedachtenis voor: Marietje van Gessel; Wilhelmina Belterman-Overmars en Rinus Ebbers. Verder voor: o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. BorggrevenLegeland; o.o. Blumer-Erinkveld en Mieke; o.o. Tiddo en broer Holthäusen; onze ouders Céra Dickmann en Hermien Dickmann-Scholten; o.fam. Reusken-van Raaij; o.o. Scholten-Borkes en Annie; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Aly Ebbers-van Raaij; Dominique Benders-Bloemkolk; Johanna Meijer-Keurentjes (nms. de buurt); Theo van Hal; Theo Roelofs; Hermien ten Have-Derksen; Maria Geven-Scholten; Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny.

Intenties: o.o. Theo Dekkers en Lies Dekkers-Lucassen; o.o. Borggreven-Legeland; o.o. Blumer-Keurentjes; o.fam. Bus-Brus; o.o. Belterman-Overmars; o.o. StriekwoldKrämer en Jos; o.o. Salemink-Geerts; o.o. Kniest-Vonk; o.o. Jan en Anna Greven-Delsing; o.o. Reintjes-Steentjes en Theo; o.o. Overgoor-Hafkenscheidt; onze ouders Céra Dickmann en Hermien Dickmann-Scholten; Theo van Hal; Hendrik Kroezen; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Aly Ebbers-van Raaij; Ellen Geurink-Dahlhaus; Maria Geven-Scholten; Joop Freriks; Gerard ten Have; Johanna Meijer-Keurentjes; Anton Schweckhorst; Antoine van den Berg; Jan van Hal; Theet Röttger; Dorien Willemsen-Thijssen; Hermien ten Have-Derksen en Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny.

Deze lijst is opgemaakt 10 april. De misintenties voor de maand mei moeten uiterlijk woensdag 8 mei 2013 aangeleverd worden. De tot deze datum opgegeven misintenties worden in de komende ”Verbinding” afgedrukt.

Zondag 19 mei (1e Pinksterdag) Zie rooster in De Verbinding.

FAMILIEBERICHTEN

Maandag 20 mei (2e Pinksterdag Zie rooster in De Verbinding.

We hebben afscheid genomen van:

Zaterdag 25 mei 17.30 uur Gezinsviering met kinderkoor Voorganger: Pastor Guus van der Ploeg m.m.v. werkgroep. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap

• •

Intenties: Jaargedachtenis voor: Bernard ter Steeg; Theo Mekers; Jan Blumer en Dorien Willemsen-Thijssen. Verder voor: o.o. Blumer-Erinkveld en Mieke; o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. Borggreven-Legeland; o. fam. Knikkink; Theo van Hal; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Aly Ebbers-van Raaij; Riet Schepers-Bongers; Johanna Meijer-Keurentjes; Henk Berens; Hermien ten Have-Derksen en Marietje Hoksbergen-Hoksbergen en Ronny.

Hermien ten Have - Derksen, 84 jaar, † 16 maart 2013, wonende Vondelstraat 7. Hendrika Bernardina (Riet) te Pas - Roes, 75 jaar, † 7 april 2013, wonende Bringenborg 1i.

Wij wensen hun familie veel sterkte toe en moge God zelf die troost brengen die mensen niet kunnen geven. Wij bidden voor hun eeuwige rust.

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE > Kosters binnen onze Geloofsgemeenschap: tel. 06-22915266.

Woensdag 29 mei 10.00 uur MMP Intentie: Pastoor Wim van Essen.

> Ziekenbezoek en bezorging H. Communie: tel. 0315-630110. > Bij overlijden eerst uitvaartonderneming bellen.

Weekeinde 1 en 2 juni Zie rooster in De Verbinding

> Aanmelden of vragen kerkradio: tel. 0315-345362. 28


cLuSTER GENDRINGEN, MEGcHELEN EN NETTERDEN

STILLE OMGANG TE AMSTERDAM

uITNODIGING VOOR ALLE PAROcHIANEN VAN DE R.K. GELOOfSGEMEENScHAP H. MARTINuS TE GENDRINGEN

Met een volle bus vertrok op zaterdagavond 16 maart de groep pelgrims uit onze parochie en aangevuld met pelgrims van elders naar Amsterdam. Op de heenreis werd de rozenkrans gebeden voor verschillende intenties en werden mooie liederen gezongen. De Eucharistie werd gevierd in de prachtige Obrechtkerk, die heel goed gevuld was. Na een kopje koffie werd om 01.00 uur begonnen aan de Stille Omgang. In totaal hebben ongeveer 8000 pelgrims deelgenomen aan de Stille Omgang. Zondagmorgen om half zes was de bus weer in Gendringen en ging ieder met een goed gevoel huiswaarts. Onze dank gaat uit naar diaken Johan Visser die de organisatie weer voortreffelijk geregeld had. Wij hopen ieder volgend jaar weer te ontmoeten. Ben Oude Elberink.

U wordt allen van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 7 mei om 20.00 uur in de recreatiezaal van M.M.P. Op deze avond zal het parochiebestuur en het pastorale team de nieuwe beleidsvisie voor de komende jaren presenteren en toelichten. Let wel: specifiek gericht op de R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus te Gendringen. Deze avond is erg belangrijk voor onze Geloofsgemeenschap: dus voor ons allen als parochianen en onze kerk in Gendringen. Er leven vele vragen zoals: Wat hebben mensen ervoor over? Houdt elk dorp een kerk? Daarom zal er voldoende gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Natuurlijk rekenen wij op uw aller aanwezigheid.

DODENHERDENKING OP 4 MEI De Oecumenische herdenkingsdienst, i.v.m. dodenherdenking op 4 mei, wordt dit jaar om 19.00 uur gehouden in de St. Maartenkerk (de witte kerk). Het thema is: Vrijheid spreek je af. G.O.V. en het R.K. Kerkkoor verlenen de muzikale medewerking. Ook leest een leerling namens de basisschool een gedicht voor en namens de gemeente voert iemand het woord. Aansluitend trekken we naar het kerkhof voor de twee minuten stilte, de kranslegging, en bloemstukken leggen door leden van de Scouting. Daarna is ieder in de gelegenheid om langs de oorlogsgraven te lopen en eventueel daar zelf bloemen neer te leggen.Laten we allen blijven herdenken. Van harte wordt u hierbij uitgenodigd. De Oecumenische werkgroep.

De Locatieraad.

NAAMDAGEN EN BIJZONDERE DAGEN IN DE MAAND MEI 1 mei: Dag van de arbeid (Jozef) in alle overleg in de wereld van de arbeid moet de mens altijd centraal staan. 3 mei: Feest van Kruisvinding, om 19.00 uur mooie Vesperviering in onze H. Martinuskerk. 4 mei: Dodenherdenking, alle slachtoffers worden in onze geloofsgemeenschap herdacht samen met de Protestante Gemeente GendringenBontebrug in de St. Maartenskerk (witte kerk). 5 mei: Bevrijdingsdag, met dit jaar als thema: vrijheid spreek je af. 6 mei: Zaligverklaring van Moeder Placida Viëel door paus Pius X11 in 1951. 9 mei: Hemelvaartsdag, fietstocht en oecumenische viering in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek. 10 mei: Pater Domiaan, sociale inzet en bewogenheid. 12 mei: Moederdag.

OPROEP AAN ALLE VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGSTERS Voor een goede communicatie met al onze vrijwilligers is het van groot belang dat we onze administratie uptodate hebben. Is het adres, e-mailadres of telefoon nummer van één van u veranderd, wilt u dit dan s.v.p. z.s.m. aan mij doorgeven. Dit kunt u elke maandagmiddag doorgeven op het secretariaat tussen 14.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk kunt u ook een mailen. Mijn e-mailadres is: hannyenaloysroes@hotmail.nl Het is goed om elkaar op de hoogte te houden over het wel en wee in onze parochie. Zo blijven we een levende geloofsgemeenschap.

”mamma” mamma is het woord waar het leven mee begint mamma is het woord dat hoort bij ieder kind een woord om zacht te zeggen niet om luid te schreeuwen het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen mamma is het woord waar de mensheid mee begint mamma is een ander woord voor liefde 19 mei: 1e Pinksterdag en 20 mei: 2e Pinksterdag. 25 mei: Heiligverklaring van Moeder Maria Magdalena Postel in 1925 door Paus Pius XI. 30 mei: Sacramentsdag. 31 mei: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Met vriendelijke groet, Hanny Roes- Beumer, Vrijwilligercoördinator van de geloofsgemeenschap H. Martinus te Gendringen. 29


CLUSTER GENDRINGEN, MEGCHELEN EN NETTERDEN

HEBT U DIT AL GEZIEN?

FEEST VAN KRUISVINDING OP 3 MEI

In ”De Verbinding” van maart heeft u gelezen dat de hoofddelen van het Sacramentsaltaar in restauratie waren. Ze zijn weer terug! Het heeft iets langer geduurd dan de restaurateur gepland had. Maar woensdagmiddag 27 maart stonden de onderhoudsploeg en de kosters klaar om het team uit België te assisteren met de montage. In de gezinsviering van 1e Paasdag heeft diaken Cor Peters met een plechtige handeling het altaar weer in gebruik genomen. Koster Harry ter Voert gaf uitleg hoe in een gesprek wensen aan de orde kunnen komen b.v. ooit het Sacramentsaltaar te kunnen laten restaureren, n.l. dat er een bedrag geschonken is met de bestemming: alleen voor de restauratie van het Sacramentsaltaar. Daarna maakte Harry ”de luiken” open en werden de kaarsenstandaards ook weer op hun plaatsen gezet. We werden allen uitgenodigd om na de viering het mooie altaar te komen bewonderen. Heel veel dank aan de schenker, aan Harry, de kosters en de onderhoudsploeg en alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan het opknappen van het priesterkoor en het koor boven, op welke manier dan ook!!! Er is erg hard gewerkt!!! En het is mooi geworden. En als u het nog niet gezien hebt, kom dan beslist eens kijken.

Ter eer van onze dienares Gods Dorothea Visser vieren wij op vrijdag 3 mei om 19.00 uur het feest van KRUISVINDING in de H. Martinus kerk te Gendringen. Mede namens het pastoresteam wordt u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, zodat wij ons SAMEN in gebed via Dora tot onze Heer kunnen wenden om onze dankbaarheid te tonen en vragen om hulp waar nodig. Namens de Stichting vrienden van Dora Visser, Pastor Marcel Smits en Ben Oude Elberink.

FIETSTOCHT HEMELVAARTSDAG 9 MEI Net als vorige jaren zal er ook dit jaar weer een fietstocht met aansluitend een kerkdienst georganiseerd worden. Vanaf 08.30 uur tot 09.00 uur kunt u vanaf het Kerkplein in Gendringen starten. Ook dit jaar gaat de fietstocht altijd door, weer of geen weer. Het wordt een tocht met een lengte van ca. 25 km. Ongeveer halverwege is er een pauze met koffie/ thee/limonade en koek. De tocht eindigt bij de R.K. kerk H.H. Petrus en Paulus te Breedenbroek. Na een krentenbol en een kopje koffie of thee houden we om ca. 12.00 uur de kerkdienst. Tijdens deze dienst zal er een collecte worden gehouden. Voor mensen die de kerkdienst graag mee willen maken, maar die het weer te slecht vinden, is er natuurlijk de mogelijkheid om met de auto naar Breedenbroek te komen. Mocht u de tocht niet kunnen fietsen en heeft u geen eigen vervoer, dan is er de mogelijkheid om met een iemand van de organisatie met de auto naar het eindpunt mee te rijden. Voor opgave en informatie hierover kunt u bellen met Toos Lohschelder, tel. 0315-377321 of met Gerard Bongers, tel. 0315631841. We hopen op mooi weer, zodat velen de tocht per fiets kunnen maken. Toos en Gerard.

Namens de locatieraad: Toos Lohschelder.

BESTE PAROCHIANEN VAN DE H. MARTINUSKERK Zoals u kunt lezen op deze pagina is het altaar gerestaureerd. Het ziet er prachtig uit. Als u het eens van dichtbij zou willen zien, dan schroom niet om na de kerkdienst naar voren te komen. Graag geven we uitleg over hetgeen u ziet of misschien nog nooit heeft gezien. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Namens het kostersteam: Harry ter Voert. 30


cluster gendringen, megchelen en netterden Zondag 26 mei om 09.30 uur Kermisviering met processie m.m.v. het netterdens gemengdkoor. Voorganger Pastor smits.

Vieringen tiJdens de restAurAtie Tijdens de restauratie van de kerk zijn de vieringen tijdelijk verplaatst naar de kerk van Azewijn.

KerK en KersPel netterden

Hieronder opnieuw een stukje geschiedenis van kerk en Kerspel Netterden(6). Bron is ook nu weer het boek van W.J. Winands uit de jaren 70 van de vorige eeuw. We eindigden de vorige editie met de grote geestelijke strijd die Maarten Luther veroorzaakt. In Gelderland verschijnt op 29 januari 1582 het eerste placaet (wettelijke bepaling) tegen de katholieke godsdienst, waaraan aanvankelijk niemand zich stoort. Het zijn vooral politici die uit deze kerkstrijd politieke munt gaan slaan. Op het platteland verandert dus weinig ook al is door de in juni 1582 te Arnhem gehouden synode besloten, dat de onder de Graaf van Bergh vallende kerken zich moeten reformeren. Nu heeft hij t.o.v. Netterden geen directe zeggenschap op de pastoorsbenoeming, aangezien, zoals eerder vermeld, het collatierecht bij het Kapittel te Emmerik berust. Toch krijgt ook de St. Walburgisparochie te maken met groeiende moeilijkheden. Het placaet van 31 januari 1596 heeft de bedoeling om elk katholiek leven op het platteland te onderdrukken en vordert, dat alle pastoors die tot dan toe weigeren de gereformeerde religie te prediken, uit het ambt worden ontzet. Verschillende pastoors onderwerpen zich aan de reformatie, vooral uit angst voor hun broodje en onder druk van bovenaf. Maar pastoor Jan Leub van Netterden niet en verkondigt openlijk zijn trouw aan de oude moederkerk en zijn verzet tegen de door de staat opgelegde godsdienstige richting. Het gevolg is dat hij wordt afgezet en Netterden parochieel wordt verenigd met Gendringen. Maar Jan Leub laat zich niet zonder meer wegjagen, temeer ook omdat hij van de oude ziekelijke Gendringse pastoor van Vrede niet veel ongenoegen heeft te vrezen, omdat ook bij deze de nieuwe geloofsovertuiging ontbreekt. Kortom er verandert niet veel en in 1597 blijken dan ook beide parochies weer te zijn gescheiden. Want op 17 augustus 1597 is Jan Leub, ‘zeitlichen pastor der kirchen zu Netterden’ en mede-ondertekenaar van een akte van overeenkomst over een tiendgeschil tussen Gravin Maria van de Berg-Nassau en het Emmerikse Kapittel. Nu is de weduwe van Graaf Willem IV van de Bergh een vurige protestant, maar zij maakt het haar onderhorigen in het beleven van hun godsdienstige overtuiging niet lastig. (wordt vervolgd)

rK geloofsgemeenschap h. martinus megchelen locatieraad:

Voorzitter Leo Mecking 0315-377658

rK geloofsgemeenschap h. Walburgis netterden locatieraad: Voorzitter Frank Simmes 0315-386109 Budgethouder Carel Kruese

de kopij voor de Verbinding voor het aprilnummer moet binnen zijn vóór 10 mei a.s. Kopij sturen naar: redactie.parochieblad@de verrijzenisparochie.nl

Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma, tel. 0315-386254 31


DE VERRIJZENIS PAROCHIE

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn H.H. Petrus en Paulus Ulft J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft, tel. 0315-681275 E-mail: pp.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kerkbalans Rabobank 3638.09.872 ING bank 56.00.643 Openingstijden secretariaat: Maandag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

H. H. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel.0315-681013 E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, tel. 0314-651256 E-mail: azewijn@deverrijzenisparochie.nl Rabo rekeningnr.: 3746.06.439 Openingstijd secretariaat: Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur

H. Antonius van Padua Ulft Dr. AriĂŤnsstraat 3, 7071 AH Ulft, tel 0315-681219 E-mail: antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3638 00 557 - Kerkbijdrage 3638 75 999 Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek H. Mauritius Silvolde Prins Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde, tel. 0315-323010 E-mail: silvolde@deverrijzenisparochie.nl Openingstijden secretariaat: Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, tel. 0315-651496 E-mail: dinxperlo@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3139.04.456 Openingstijden secretariaat: Woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

H. Laurentius Varsseveld Oranjestraat 40, 7051 AK Varsseveld, tel. 0315-243820 E-mail: varsseveld@deverrijzenisparochie.nl Kerkbijdrage: ING 290863 Rabobank: 3648.88.466

H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315-651284 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Gendringen, Megchelen en Netterden H. Martinus Gendringen Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315-681364 E-mail: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Bank 116302429 t.n.v. De Verrijzenisparochie Gendringen Adm. Kerkbalans 116393610, F. Ingelaat, tel. 686054 Openingstijden secretariaat, ingang aan de Staringstraat: Maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur

H. Walburgis Netterden Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden, tel. 0315-386163 E-mail: netterden@deverrijzenisparochie.nl

Secretariaat De Verrijzenis Parochie: Telefoon 0315-342044 E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Bezoekadres: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Rabobank 1565.69.450

H. Martinus Megchelen Past. MĂślderstraat 4, 7078 BB Megchelen, tel. 0315-377212 E-mail: megchelen@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 32

De Verbinding  

Parochieblad van De Verrijzenis PArochie in Ulft

De Verbinding  

Parochieblad van De Verrijzenis PArochie in Ulft

Advertisement