__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nR 4 2020

Vunna affärer och uppdrag

1 Så laddar ringarna för 2021 1 Tekniknyheter: Jobba säkert i skogen 1 Bonden som arbetar med hjärtat

TAR ÖN TILL NÄSTA NIVÅ Ingrid Fredriksson är ny chef för MR Gotland


LH2011

0,49 % ränta

Amorteringsfritt i

6 mån

Årets

bästa deal?

Gör ditt smarta maskinval nu Vi maxar vårt finansieringserbjudande och ger dig 0,49 % ränta i 1 år och amorteringsfritt i 6 månader vid köp av nya traktorer, maskiner och redskap i lager (ej tröskor). Gäller även vid nybeställning där leverans kan ske senast nyårsafton 2020. Kontakta din säljare redan idag! Erbjudandet gäller vid tecknande av avbetalningskontrakt hos Lantmännen Finans på minst 2 år. Lägsta kreditbelopp 100.000:-. 20 % kontant/inbyte. Momslån återbetalas månad 3 och till ordinarie avtalsränta. Rörlig ränta. Inga avgifter tillkommer.

Följ oss på sociala medier Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se


Nu är vi enade för att ta MR till nya höjder

M

R Sverige har genomfört stora förändringar under 2020. Den tidigare styrelsen har ersatts av en ny styrel­ se bestående av en representant från varje lokal ring. Dessutom har Annelie Näsström beslutat sig för att sluta som verksamhets­ chef. Den nya styrelsen började sitt arbete under mars 2020, precis samtidigt som coronautbrottet drog igång. Styrelsen fick alltså en tuff start, men är nu också å andra sidan mycket bra på Teams (program för digitala möten). Corona till trots så har arbetet i den nya styrelsen utvecklats på ett bra sätt. Styrelsen tog snabbt beslut om en ny intern operativ organisation. Styrelsen tog också beslut om en ekonomisk prognos för 2020 som fortfar­ande håller, vilket innebär att result­ atet för 2020 kommer att landa positivt. Styrelsen beslutade även tidigt att vi skulle genomföra ett strategimöte för att

tillsammans staka ut vägen framåt för MR Sverige. Mötet genomfördes i bör­ jan på november på Villa Fridhem i Norrköping. Vi kan konstatera att det var med minsta möjliga marginal innan Sverige stängdes ner igen som vi kunde genom­föra detta möte. Vi kunde genomföra mötet på ett corona­säkert sätt och mötet gick mycket bra och vi har nu landat i en gemensam strategi och riktning för MR Sverige. Detta känns mycket bra. Nu är vi enade för att ta maskinringarna till nya höjder i framtiden. De definitiva besluten kring strategin kommer att tas på vårt styrelsemöte i dec­ ember. Jag återkommer med mer informa­ tion i nästa nummer av tidningen Ringen! Ta hand om er i dessa coronatider, God Jul och Gott Nytt År till er alla!

KRISTIN YDERFORS Ordförande MR Sverige 070-282 67 23, kristinyderfors81@gmail.com

RINGEN produceras av Schultzberg-Axelsson Media på uppdrag av MR Sverige. Tidningen distribueras av Posten till medlemmarna i landets 15 maskinringar fyra gånger per år. ANSVARIG UTGIVARE Kristin Yderfors, kristinyderfors81@gmail.com REDAKTÖR Olof Axelsson, olof@sa-media.se, 070-648 06 26 ANNONSANSVARIG/SÄLJARE Åke Schultzberg, ake@sa-media.se, 070-256 29 97 ADRESS Schultzberg- Axelsson Media AB, Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall | www.ringen.nu LAYOUT OCH ANNONSPRODUKTION Rebetsky kommunikation och design AB, www.rebetsky.se KORREKTUR Anders Hammarberg Ingrid Fredriksson, MR Gotland Foto: privat

TRYCK Åtta45, Sundsvall | UPPLAGA 5 500 UTGIVNINGSPLAN 2021 Nr.1: 25 februari | Nr.2: 6 maj | Nr.3: 30 september | Nr.4: 18 november

4 | 2020

3


Sopmaskiner Sopmaskiner i världsklass i världsklass hos hos Miljömaskiner... Miljömaskiner... Kompaktsopmaskin. Kompaktsopmaskin. Den lilla Den ”stora” lilla ”stora” sopmaskinen. sopmaskinen. Smalspårig Smalspårig variant variant av av Twist kompaktsopmaskin. Twist kompaktsopmaskin. Lämpad Lämpad för smala för smala trottoarer trottoarer och trånga och trånga utrymmen. utrymmen. Mått och Mått vikter och vikter Längd Längd inkl. dragstång inkl. dragstång ......3 730 ......3 mm 730 mm Bredd utan Bredddragstång......3 utan dragstång......3 000 mm 000 mm Bredd utan Breddsidoborstar....1 utan sidoborstar....1 430 mm 430 mm Höjd ........................................1 Höjd ........................................1 550 mm 550 mm Sopbredd.................1 Sopbredd.................1 500–1 900 500–1 mm 900 mm Nettovikt........................cirka Nettovikt........................cirka 1 200 kg 1 200 kg Bruttovikt Bruttovikt max tillåten max tillåten ........2 700 ........2 kg 700 kg Nyttolast Nyttolast ........................cirka ........................cirka 1 500 kg 1 500 kg

BRODD BRODD TWIST TWIST

”Mästaren” ”Mästaren” En flexibel En flexibel och effektiv och effektiv traktorbogserad traktorbogserad sopmaskin sopmaskin för mindre för mindre dragfordon. dragfordon. Mått och Mått vikter och vikter Längd Längd inkl. dragstång...3.730 inkl. dragstång...3.730 mm mm Längd Längd utan dragstång..3.000 utan dragstång..3.000 mm mm Bredd utan Breddsidoborsta..1.730 utan sidoborsta..1.730 mm mm Höjd.....................................1.560 Höjd.....................................1.560 mm mm Sopbredd Sopbredd ............1.800–2.200 ............1.800–2.200 mm mm Nettovikt Nettovikt ....................cirka ....................cirka 1.400 kg 1.400 kg Bruttovikt Bruttovikt max tillåten.....3.000 max tillåten.....3.000 kg kg Nyttolast.....................cirka Nyttolast.....................cirka 1.600 kg 1.600 kg

Den mest Deninnovativa mest innovativa sopmaskinen sopmaskinen med med högstahögsta tänkbara tänkbara sopkapaciteten. sopkapaciteten. Mått och Mått vikter och vikter Längd Längd inkl. dragstång inkl. dragstång ......4 615 ......4 mm 615 mm Bredd utan Bredddragstång......4 utan dragstång......4 150 mm 150 mm Bredd utan Breddsidoborstar....1 utan sidoborstar....1 900 mm 900 mm Höjd ........................................2 Höjd ........................................2 260 mm 260 mm Sopbredd.................2 Sopbredd.................2 200–2 700 200–2 mm 700 mm Nettovikt........................cirka Nettovikt........................cirka 3 180 kg 3 180 kg Bruttovikt Bruttovikt max tillåten max tillåten ........8 000 ........8 kg 000 kg Nyttolast Nyttolast ........................cirka ........................cirka 4 820 kg 4 820 kg

BORSTAR BORSTAR & SLITDELAR & SLITDELAR r stängningslucka för • Alla våra maskiner ha sopbehållaren. och reservdelar till de • Vi har borstar, slitdelar flesta sopmaskinerna. st kompletta • Ett av marknadens me sopmaskinsprogram.

Välkomna till oss!

Kontakta oss på20telefon 0141- 21 60dig 00med så hjälper vi dig med all information Kontakta Göran Brodd på telefon 070-656 50 så hjälper han all information om marknadens mest kompletta sopmaskinsprogram, reservdelar och service. om marknadens mest kompletta sopmaskinsprogram, reservdelar och service. Välkommen till oss! Välkommen till oss!

Miljömaskiner i Linköping AB • Ringtrastvägen 2 • 591 37 Motala Miljömaskiner Motala AB Vickerkullavägen 2 591 45 Motala Tel 013-24 56 57 • 0141E-post:21 info@miljomaskiner.se 60 00 mathias@miljomaskiner.se - peter@miljomaskiner.se www.miljomaskiner.se Miljömaskiner - en del av Broddson AB


Alexander Titusson är alltid redo för jobb.

Snabba frågor

Titusson Entreprenad rycker ofta ut med en hel karavan.

Alexander har stenkoll på vägkanterna

Företag: Titusson Entreprenad AB Medlem i: MR Småland. Bor: Gård i byn Ingarp i Eksjö, väster om Vimmerby. Fritid: Jakt, särskilt med hund. Äter och dricker: Älg, hjort och vildsvin med läsk. Det kanske inte är det nyttigaste men ... Favoritmaskin. Min jcb-lastmaskin. Den har varit min sedan start och jag gillar att köra den.

Alexander Titusson röjer vägkanter tillsammans med sin far. Det är ett tufft arbete som inte tillåter någon slösurfning på mobiltelefonen.

U

ppvuxen på lantbruk föll sig lant­ bruksgymnasiet naturligt för Alexander Titusson. När studentfirandet var avklarat stod en kalv och väntade i en hydda på gården. Presenten gav mersmak och mellan 2013 och 2016 födde han upp kalvar på familjegården för slakt. Men när han fick chans att bilda entreprenadföretag tillsammans med pappa Jörgen var valet enkelt. – Jag har alltid gillat att köra maskiner och jag tycker det är kul att skruva också. Det här är min grej. Jag har alltid haft lätt för maskiner, säger Alexander Titusson. Företaget specialiserar sig på väg­ kantslåtter, högröjning och skräpsugning. Pappa Jörgen står för administrationen medan Alexander hellre mekar. På låg­ säsongen blir det maskinfix i det egna garag­et och företaget röjer även snö och sköter grönytor. Främst kör de nu väg­kanter i Vetlanda och jobbar nästan uteslutande för MR Småland på grund av enkelheten. – Det finns många vägsamfälligheter

så det blir många fakturor annars, säger Alexander. Företaget har växt och huserar i dag tre anställda. Ofta är de alla fem på vägarna sam­tidigt. Var och en får uteslutande an­ svar över sin ”egen” maskin för att mini­ mera skador och stopptider. – Jag vill ha ordning och gubbarna kan sina maskiner utan och innan. Alla smörjer fordonen varje dag, kan meka och vet exakt hur maskinerna går bäst. Alexander jobbar gärna på nätterna då han slipper de värsta fartdårarna. Men vägkanterna kan också vara lömska så det gäller att se upp. – En får vara på sin vakt och inte hålla på med telefonen. Det gömmer sig stenbum­ lingar i gräset i bland och då kan det smälla till om man inte höjer kranen i rätt tid. Som företagare har Alexander respekt för pappa Jörgens kunskaper från 20 år av vägkantsröjning. På senare tid har också Alexander fått mer gehör för sina idéer. – Pappa frågar mig oftare vad jag tycker

Alexanders pappa Jörgen Titusson.

och jag har fått ökat ansvar och mer jobb. Nån gång ska han ju gå i pension så jag måste ju kunna allt då. Framöver ser han hur företaget håller sig i ungefär samma storlek men är ödmjuk inför att det är kontrakten som bestämmer hur det blir. Det som driver framåt är arbet­ et i sig. – Jag tycker det är roligt och inte några problem att jobba. Jag trivs med yrket helt enkelt. På fritiden jagar Alexander med sin bror. Pappa och gråhunden följer också gärna med. Utöver älgjakten hjälper de traktens bönder mot åkermarodörer. Och likt Aste­ rix och Obelix dukar de sedan upp till en festmåltid. – Vildsvin är ett riktigt gott kött med mycket viltsmak, säger Alexander Titus­ son. Text: Daniel Arnjfell 4 | 2020

5


Byggda av skogsfolk - för skogsfolk!

Mowi och Moheda är våra starka varumärken. Utvecklade, tillverkade och testade i Sverige. Byggda av skogsfolk - för skogsfolk! Se alla våra modeller på www.mowi.se och www.mohedasystem.se

FTG Cranes AB • 668 40 Bäckefors • 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com

FAE - Professionella fräsar för effektiv röjning och markberedning. Finns för traktorer, grävmaskiner, kompaktlastare etc.

Kontakta oss idag, så berättar vi mer!

www.tecura.se Tel: 0418-45 70 30 - E-post: info@tecura.se 6


Vunna affärer och uppdrag  MR är en av Sveriges ledande maskinföreningar med verksamhet över hela Sverige. Här är ett urval av de affärer vi tagit hem.

MR Västmanland

MR Sjuhärad

MR Västmanland har vunnit uppdraget att sköta snöröjning/ halkbekämpning åt det kommunala bostadsbolaget i Västerås på tre olika områden. Dessutom har ringen avtal på snöröjning/ halkbekämpning och sandupptagning åt en större fastighets­ förvaltare, totalt sju objekt i Kungsör, Köping och Västerås. Objekten består främst av butiker och handelsområden. – Det ger sysselsättning till flera av våra medlemsföretag med både stora och små maskiner samt manuella jobb, säger verksamhetsledare Emelie Ingeberga.  

MR Sjuhärad har anställt Tommy Sörensen, arbetsledare, projektledare och snickare med 30 år i branschen, för att utveckla området bygg och anläggning. – Vi ser en stor potential för våra medlemmar att få använda sina maskiner och sin personal inom området. Samtidigt satsar vi på att sälja och montera solpaneler. Den första anläggningen är såld, säger vd Kajsa Nilsson. MR Sjuhärad har också fått hela driftområde Viskadalen och driftområde Borås när det gäller vägar klass 4-5. – Här är det Trafikverket som är upphandlaren men vi är underentreprenör till Svevia. Sammanlagt är det 17 plogrundor, säger Kajsa Nilsson.

MR Sörmland

Göran Lyrmark, verksamhetschef för MR Sörmland, kan räkna upp en rad pågående uppdrag: Ringen har årliga skötselavtal för Gnesta Hem, Strängnäs fastighet, Heimstaden Eskilstuna och Hembla Katrineholm. Dessutom snöavtal för Riksbyggen, Eskilstuna kommun och Nobina Bussdepåer.

MR Mälardalen MR Mälardalen har pågående ramavtal till ett värde av omkring 9 miljoner kronor per år, enligt Linda Jansson, vd för MR Mälar­ dalen. Här följer en beskrivning av dem. – Fortifikationsverket: Barmarksskötsel och vinterväghållning för Kungsängen garnison Livgardet. – Statens fastighetsverk: Barmarksskötsel och vinterväg­ hållning för Svartsjö slott och ytterområden till Drottningholm. – Statens fastighetsverk: Två större entreprenadarbeten ABT06. Anläggning av bussvändslinga och byte av VA-ledning vid Skokloster slott. – Region Uppsala: Barmarksskötsel och vinterväghållning för samtliga vårdcentraler samt Akademiska sjukhuset. – Östhammars kommun: Vinterväghållning med 10 snö­ röjningsfordon.

MR Örebro MR Örebro har tagit hem flera viktiga uppdrag. Ett av dem gäller Örebro kommun. – Det är ett bra avtal när de väl snöar, vi har fått in fler maskiner än tidigare år. Avtalet innehåller en beredskapsersättning per maskin men vi skulle önskat att den var lite förmånligare, säger verksamhetsledare Johanna Flodin. MR Örebro sköter även vinterväghållningen för Örebro kommuns bolag Futurum (skolor och förskolor) samt ÖBO (bostäder). – Vi har också tagit hem hela upphandlingen för Lekeberg kommun, Lekeberg bostäder och Lekebergs kommuns fastig­ heter. Tidigare år har vi ”bara” skött bostäderna i Fjugesta. Vinterväghållning åt Ljusnarsberg kommun är att annat uppdrag liksom gränsmarkering av skyddade områden åt länsstyrelsen. – Det är ett ramavtal som började i höstas och något som MR Örebro inte har gjort innan. Det har gett mer jobb än vad vi hade beräknat och vi har engagerat fler medlemmar. Jättekul att ta hem lite fler och annorlunda uppdrag än bara snön, säger Johanna Flodin. 4 | 2020

7


Bonden som jobbar med hjärtat Johan Djerf är född bonde och låter det uråldriga arbetet leva vidare. Han bygger sitt företag i småländsk sparanda och jobbar för mer tid med familjen.

J

ohan Djerf växte upp bland spiran­ de grönsaker, bölande kor och med skogen som granne. Efter 3-årigt gymna­ sium körde han stridsfordonstransport i lumpen och jobbade sedan sju år på gård och i föräldrarnas skog. Han slogs mot stormen Gudrun och stormen Per och blev specialiserad på trädfällning i tuffa situationen. Bland träden föddes idén om enskild firma. – Jag startade eget 09 och började fälla riskträd på tomter. Men jag längtade efter omväxling så jag började med lantbruk efter några år. I dag hinner jag inte fälla många träd. 8

I nuläget har Johan Djerf ett flyt­ande antal anställda, totalentreprenad på över 400 hektar mark där den egna ingår. Vid­ are kör han åt ett antal kunder. Han äger ett dussintal ekipage som kör på kommun­ projekt och snöjobb och han föder upp 120 slakttjurar. Utöver detta har Johan två barn som gärna hoppar med honom i höskullen. – Jag kliver ofta upp halv fyra så jag kan vara med familjen från middagstid. Just nu bygger jag upp företaget så att jag ska kunna vara mer med familjen sedan. Vid sin sida har Johan frun Jenny, hus­ djursagronom som är duktig på djurfoder och jobbar på lantbruksskolan Gamleby­

gymnasiet. För ett par år sedan gifte de sig, men kärlekshistorien började långt tidigare än så. – Vi träffades på ett bondeforum. Det var inget dejtforum men jag fattade tycke för henne. Det var inte helt lätt att få henne intresserad men till slut flyttade hon ner till mig från Uppsala. I verksamheten har Johan tillgång till kvalificerade arbetare på grund av ett nära samarbete med den lokala lantbruks­skolan. Han är mån om att de som jobbar för honom inte bara är tekniskt kunniga, i ett arbete som kräver många sociala kontakter. – En fördel med att ha egen gård är att jag


Många maskiner och åtskilliga redskap är vardag i Krokstorp.

Döttarna Joanna och Joline trivs på gården.

Frun Jenny har god hand med djuren.

Jag kliver ofta upp halv fyra så jag kan vara med familjen från middagstid. Just nu bygger jag upp företaget så att jag ska kunna vara mer med familjen sedan. kan testa praktikanter där innan jag skickar ut dem i skarpt läge. För att öka lönsamheten i företaget har Johan verkstad på gården och håller alltid ett öga på dieselförbrukningen. – Vi är noga med lufttrycket i däcken. Försöker åka med så lite tom last som möj­ ligt och ställer oss så nära det vi ska lasta, som det bara går. Nu låter jag som en snål smålänning, haha. Men främst använder han sig av äldre maskiner för att få kulorna att rulla. – Jag köper maskiner först när de har gått ner i värde. Jag föredrar också något äldre maskiner då jag anser att nyare krång­

lar mer. Jag har hellre för många sådana maskin­er, än några nya. Framöver kommer Johan ligga lägre med investeringar och beta av skulder. Han vill ha en bättre likviditet. Samtidigt är han beredd på att det alltid händer nya saker i ett företag. Oavsett hur framtiden ter sig kan Johan alltid lita på en sak. Han har en hejarklack som tror på honom och vet att han ställer upp när det behövs. – Pappa är duktig på pussel, säger Joline, sju år.

Snabba frågor Namn: Johan Djerf. Företag: Johan Djerf skogs- och lantbruksentreprenad Medlem i: MR Öst. Bor: Krokstorp i Edsbruk. Familj: Frun Jenny och barnen Joanna, två år och Joline, sju år. Fritid: Reser gärna till vänner med familjen. Maskiner: Ett dussintal. Använder gps på de flesta traktorerna och föredrar breda lågtrycksdäck för markpackningens skull. Önskar mig i julklapp: Det klassiska en snäll fru och snälla barn. Men det har jag ju redan så tomten kom tidigt i år kan man säga.

Text: Daniel Arnfjell 4 | 2020

9


Ingrid Fredriksson ser fram emot att träffa de andra verksamhetsledarna i MR och utbyta erfarenheter.

Hon tar MR Gotland till nästa nivå Som ny verksamhetsledare i MR Gotland vill Ingrid Fredriksson sätta spinn på registren så att de arbetar för henne. Men den mänskliga kontakten är minst lika viktig.

2

006 följde Ingrid Fredriksson kär­ lekens kall till ett varmt Gotland. Efter sju år som arbetsledare/entreprenad­ ingenjör på Peab blev det en sväng bakom skolbänken, innan hon började jobba för Regionens fastighetsavdelning på ön. – Det var nog på grund av de jobben jag fick börja som verksamhetsledare i MR Gotland. Jag har koll på administration och 10

har upphandlat en del tjänster, säger Ingrid Fredriksson. Ingrids provanställning sträcker sig från den första oktober och sex månader framåt. Vid sidan av halvtidsjobbet studer­ ar hon engelska och till undersköterska, för att bli bättre människokännare. I mötet med människor och genom enkäter plan­ erar hon nu kartlägga medlemmar och

kunder för att skapa utförliga register till MR Gotland. – Jag tycker om att sortera. Vilka jobbar var och vad har de för resurser? Ett register ska vara tydligt, lätt och sökbart. För att bli varm i skorna har Ingrid initi­ alt hjälp av förra verksamhetsledaren Erling Malmros, som nu går i pension. MR Öst har hand om ekonomin och Ingrid nätverkar


Kvalitetsvagnar från Weimer Kvalitetsvagnar från Weimer

KvalitetsvagnarKvalitetsvagnar från Weimer från Weimer Kvalitetsvagnar från Weimer

x x

Kvalitetsvagnar från Weimer

x

Jag tycker om att sortera. Vilka jobbar var och vad har de för resurser? Ett x register ska vara tydligt, lätt och sökbart.

Kvalitetsvagnar från Weimer

Kvalitetsvagnar från Weimer

- Hög säkerhet gärna med fastlandet. under en längre tid är någonting Ingrid är- God framkomlighet - Boogie - klättrar högt - Lång livslängd – Jag tror att vi kan få en bättre marknads­ van vid. Som maratonlöpare tävlar hon år­ Kvalitetsvagnar från Weimer - Låg tyngdpunkt - Bra andrahandsvärde översikt och idéer till upphandlingar. ligen i Gotlands ultramaraton. - Superb stabilitet - Kompletteras enkelt med drivning Närmast ser hon hur MR blir synligare – Jag tränar löpning minst varannan dag.  - God framkomlighet - Hög säkerhet på bygden såväl som i sociala medier. Det är Det är en härlig stund för mig själv där jag Boogie klättrar högt - Lång livslängd - God säkerhet också viktigt att certifiera medlemmar ochKvalitetsvagnar får njuta av den gotländska naturen länge, i framkomlighet - God framkomlighet från Weimer - Hög- Hög säkerhet Kvalitetsvagnar - Låg tyngdpunkt - Bra andrahandsvärde - Boogie - klättrar högtfrån Weimer - Lång livslängd klättrar högt - Lång livslängd Kvalitetsvagnar från Weimer- Boogie--Låg vinna större upphandlingar. Kvalitetsvagnar min egenfrån takt. Weimer - Superb stabilitet tyngdpunkt - Kompletteras enkelt med drivnin - Bra andrahandsvärde tyngdpunkt x - Bra andrahandsvärde TA NY – Många upphandlingar sker mellan Nu ser Ingrid fram emot det- Låg admin­ - Superb stabilitet Kompletteras enkelt med drivning A GR  MED EPP - Superb stabilitet drivning STE från Weimer- Kompletteras enkelt med I SK  medlemmar i stället för genom MR. Därför istra­tiva och det mänskligaKvalitetsvagnar i symbios som GM OG E ATA Kvalitetsvagnar från Weimer N  RE F J OBO Snabba frågor behöver vi större jobb så att vi blir relevanta. verksamhetsledare i MR Gotland. Hon lå­ RÅN  från someimer Med snöröjningsavtal ända upp till näs­ valitetsvagnar nar gärna ut ett öra till medlemmar har Namn: Ingrid Fredriksson. - God framkomlighet - Hög säkerhet TA N TA N YA G Familj: Sambo och två barn. an funderar Ingrid mycket över hur verk­ någonting på hjärtat. REP - Boogie - klättrar högt - Lång livslängd ME YA GREP MED PIS STE D P STE Gotland. frånjagWeimer Gör: Verksamhetsledare I TA Ni MR KOG S G samheten kan effektiviseras.Kvalitetsvagnar Att röra sig – Sedan började har jag pratat med K - Låg tyngdpunkt - Bra andrahandsvärde YA G GMATA OGEN MATA RE F R M R E Bor: Vägume, i Lärbro ED S JOB JOEBPP F RÅ R bort från brev mot att mejla varandra är ett entreprenörer som det går bra för och de Å - Superb stabilitet O I SK O - Kompletteras enkeltTEmed N GM drivning OG E ATA på nordöstra Gotland. N R tydligt förslag. som det går mindre bra för. Jag  är en god E FR JOB ÅN O Fritid: Löpning. – Det är ganska tidskrävande med snigel­ lyssnare så det är bara att ringa mig om det Favoritmusik: Kent. post så jag kommer försöka använda mejlen är någonting. Favoritmaskin: Jag har lärt mig köra - god framKomlighet - Boogie - Klättrar högt - låg tyngdpunKt - superB staBilitet mycket mer. Men jag har förståelse för att nu så det får bli sådan. TA en - hög säKerhet - lång livslängd - Bra andrahandsvärde - Ktraktor ompletteras enKelt med drivning NY alla inte har en mejladress. MED A GREP PIS STE KOG GM Att jobba successivt mot förbättring Text: Daniel Arnfjell ATA EN - God framkomlighet R - Hög säkerhet Hydraulik från WeimerKvalitetsvagnar från Weimer K

x

x

W

Kvalitetsvagnar från WeimerhydrauliK och vinschar

sKördar aggregat

Kvalitetsvagnar Weimer - från Boogie - klättrar högt - BÄRGNINGSVINSCH Lång livslängd Kvalitetsvagnarfrån från- hWeimer Weimer - God- framkomlighet - HögenKelt säkerhet Kvalitetsvagnar ög säKerhet - lång livslängd Bra andrahandsvärde -K ompletteras med drivning - Låg tyngdpunkt - Bra andrahandsvärde - god framKomlighet - Boogie - Klättrar högt låg tyngdpunKt - superB staBilitet

JOB

- god framKomlighet - Boogie - Klättrar högt - låg tyngdpunKt - superB staBilitet

x

O

Hydrauliskt drivna med - Superb stabilitet ra andrahandsvärde - dragkraft Kompletteras enkelt ång livslängd ompletteras enKelt med drivning från 6800 kpmed till drivning od framKomlighet oogie  Klättrar högt åg tyngdpunKt uperB staBilitet 9000 kp. ög säKerhet ång livslängd ra andrahandsvärde ompletteras enKelt med drivning BÄRGNINGSVINSCH

E FR ÅN

GRIPKLO WE-20 4G

- Boogie -- klättrar högt -h -l B - K- Lång livslängd Kvalitetsvagnar från Weimer Hydraulik från Weimer Kvalitetsvagnar W eimer -s gfrån -B - - Låg tyngdpunkt -l -ydrauliK s - Bra andrahandsvärde h och vinschar Kvalitetsvagnar från Weimer Kördar aggregat -h -l - B - Superb stabilitet- K - Kompletteras enkelt medfrån drivningWeimer ROTATORER Hydraulik hydrauliK och vinschar sKördar aggregat - Hög säkerhet - God framkomlighet  BÄRGNINGSVINSCH - Boogie - klättrar högt - Lång livslängd Hydraulik och från Weimer hydrauliK vinscharGRIPKLO WE-20 4G Kördar aggregat Kvalitetsvagnar från s Weimer - Låg tyngdpunkt - Bra andrahandsvärde ög säKerhet

GRIPKLO WE-20 4G

Hydrauliskt drivna med dragkraft från 6800 kp till 9000 kp. TA

Ny grip i kvalitetsstål.

NY med Hydrauliskt drivna MED A GREP PIS dragkraft från BÄRGNINGSVINSCH ST6800 EGM kp till KOG ATA EN - Hydrauliskt Kompletteras enkelt 9000 kp. med drivning RE drivna med- Superb stabilitet

JOB

PROP dragkraft från EL 6800 kp tillKRANVENTILNy grip i kvalitetsstål.

O

FRÅ

3-4 ton

ROTATORER Ny grip i kvalitetsstål.

3-4 ton GRIPKLO WE-20 4G

N

Ny grip i kvalitetsstål.

T

ROTATORE

Otto Joystick med sex propfunktionerAoch kp. NY extern förstär- god framKomlighet - Boogie - Klättrar högt - l9000 åg tyngdpunKt - superB staBilitet kare. El Prop MED A GREP - hög säKerhet - lång livslängd - Bra andrahandsvärde - Kompletteras enKelt med drivning PIS ST EL PROP KRANVENTIL

sKördar aggregat

Kvalitetsvagnar från Weimer3-4 ton

ROTATORER KOG EN 3-4 ton Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstär- ATAR E JOB FRÅ kare. El Prop O N kranventilTEX38 med flowsharingteknik. AN EL PROP KRANVENTIL YA G BÄRGNINGSVINSCH - God framkomlighet MOtto - Hög säkerhet REmed förstärED SJoystick PP Isex propfunktioner och extern GRIPKLO WE-20 4G T G SKO Hydrauliskt med - Boogie - klättrar högt - Lång livslängd kare. ElEProp EL PROPdrivna KRANVENTIL MA GE N T Ny grip i kvalitetsstål. A från 6800 kp till - Låg tyngdpunkt - God framkomlighet - Bra andrahandsvärde Hög -säkerhet RE flowsharingteknik. - god framKomlighet - Boogie - Klättrar- högt låg tyngdpunKt dragkraft - Otto superB staBilitet kranventil med Joystick med sex propfunktioner JOEX38 HYDRAULVINSCH HYDRAULSYSTEM RÅN förstärBO ochFextern - Superb stabilitet 9000 kp. med drivning - Kompletteras enkelt - hög säKerhet - l- ång livslängd Bradrivning andrahandsvärde - Kompletteras enKelt - Boogie klättrar högt -med - Lång livslängd

Kvalitetsvagnar från Weimer 

Dragkraft 1400/1700/2200

Pump med växellåda.

HYDRAULVINSCH ROTATORER kp. Levereras komplett och

- Bra andrahandsvärde kranventil EX38 HYDRAULSYSTEM med flowsharingteknik. Slangsatser och tankar. Pump med växellåda. - Kompletteras enkelt med drivning Kugghjuls– och kolvpumpar.

Hydraulik och från Weimer hydrauliK vinschar

sKördar aggregat 

Slangsatser och tankar. BÄRGNINGSVINSCH Flöde upp till 240 l/min. GRIPKLO WE-20 4G Kugghjuls– och kolvpumpar. Hydrauliskt drivna med TA N Ny grip i kvalitetsstål. Flöde upp till 240 l/min. dragkraft från 6800 kp till YA G MED REP HYDRAULSYSTEM 9000 kp. PIS STE KOG GM ROTATORER ATA EN med växellåda. EL PROP KRANVENTIL RE F oogie högt åg tyngdpunKt uperBPump staBilitet JOB Klättrar RÅN 3-4 ton O Slangsatser ochoch tankar. HYDRAULSYSTEM T Otto Joystick med sex propfunktioner extern förstär-EG M

Hydraulik och från Weimer hydrauliK vinschar

kare. El Prop

- Låg tyngdpunkt - Superb stabilitet 

kranventil EX38 med flowsharingteknik.

Dragkraft 1400/1700/2200 3-4 ton Enkel montering radiostyrd. kp. Levereras komplett och på alla kranar. radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

HYDRAULVINSCH

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Dragkraft 1400/1700/2200 - god framKomlighet - B - l Tel 0381-710 - s 10 | www.weimer.se Tel 0381-710 10 | www.weimer.se kp. Levereras komplett och HYDRAULVINSCH A-NK0381-710 Tel 10 |medwww.weimer.se -BÄRGNINGSVINSCH hög säKerhet - lång livslängd - Bra andrahandsvärde drivning YAompletteras enKelt radiostyrd. Enkel montering

BÄRGNINGSVINSCH GRPump GRIPKLO Kugghjuls– och kolvpumpar. ME WE-20 med växellåda. Hydrauliskt drivna med kare. El Prop E4G STE 4GPP I SK GRIPKLO DWE-20 Hydrauliskt drivna med GMSlangsatser Flöde upp till 240 l/min. OGEoch Ny grip i kvalitetsstål. tankar. kranventil med flowsharingteknik. dragkraft från 6800 kp till ATA EX38 N Ny grip i kvalitetsstål. RE F dragkraft från 6800 kp till JOBKugghjuls– kolvpumpar. RÅoch EL PROP KRANVENTIL 9000 kp. O N 9000 kp. Joystick med sex propfunktioner ochtill extern Flöde upp 240 förstärl/min. - god framKomlighet - Boogie - Klättrar högt - låg tyngdpunKt - Otto superB staBilitet ROTATORER kare. ElBÄRGNINGSVINSCH Prop ROTATORER - hög säKerhet - lång livslängd - Bra andrahandsvärde - Kompletteras enKelt med drivning kranventil EX38 med flowsharingteknik. 3-4 ton Hydrauliskt 3-4drivna ton med BÄRGNINGSVINSCH dragkraft från 6800 kp till GRIPKLO WE-20 4G Hydrauliskt drivna med 9000 kp. Ny grip i kvalitetsstål. dragkraft från 6800 kp till - god framKomlighet - Boogie - KlättrarBÄRGNINGSVINSCH högt - låg tyngdpunKt - superB staBilitet HYDRAULSYSTEM GRIPKLO WE-20 4G - hög säKerhet - lång livslängd - Bra andrahandsvärde Kompletteras enKelt med drivning 9000 kp. Hydrauliskt-drivna med BÄRGNINGSVINSCH Pump med växellåda. EL PROP KRANVENTIL Ny gripmed i kvalitetsstål. WE-20 4G HYDRAULVINSCH PROP dragkraft från EL 6800 kp tillKRANVENTIL HYDRAULSYSTEM Slangsatser och tankar.GRIPKLO Hydrauliskt drivna

Hydraulik och från Weimer hydrauliK vinschar Tel 0381-710 10 | www.weimer.

sKördar aggregat

sKördar aggregat

sKördar aggregat

GRIPKLO WE-20 4G Tel 0381-710 10 | www.weimer.se Ny grip i10 kvalitetsstål. Tel 0381-710 | www.weimer.se Tel 0381-710 10 | www.weimer.se Hydraulik från Weimer hydrauliK och vinschar

Hydraulik och från Weimer hydrauliK vinschar

Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstär-

ROTATORER

Dragkraft 1400/1700/2200 Ny grip i kvalitetsstål. Otto Joystick med sex propfunktioner och externfrån förstärdragkraft 6800 kp till Pump med växellåda. Kugghjuls– 3-4 ton och kolvpumpar. kare. El Prop kp. Levereras komplett och Slangsatser och tankar. BÄRGNINGSVINSCH kare. El kranventil Prop 9000 kp. Flöde upp till 240 l/min. radiostyrd. Enkel montering ROTATORER EX38 med flowsharingteknik. Kugghjuls– och kolvpumpar. WE-20 4G drivna med - god framKomlighetHydrauliskt - Boogie - Klättrar - låg tyngdpunKtGRIPKLO - superB staBilitet på alla kranar. kranventil EX38högt med flowsharingteknik. Flöde upp till 240 l/min. Ny grip i kvalitetsstål. ROTATORER dragkraft från 6800 kp till 3-4 ton

9000 kp.

- hög säKerhet - lång livslängd - Bra andrahandsvärde - Kompletteras enKelt med drivning 9000 kp.

Dragkraft 1400/1700/2200 på alla kp. Levereras komplett ochkranar. radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

EL PROP KRANVENTIL

3-4 ton Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

| www.weimer.se Otto Joystick med sex Tel och10 extern förstärTel 10 propfunktioner |0381-710 www.weimer.se Tel 0381-710 10kare. |El Prop www.weimer.se Hydraulik från0381-710 Weimer EL PROP KRANVENTIL hydrauliK och vinschar sKördar aggregat BÄRGNINGSVINSCH BÄRGNINGSVINSCH ROTATORER 3-4 ton

GRIPKLO WE-20 4G Otto Joystick med sex propfunktioner och extern förstärBÄRGNINGSVINSCH EX38 med flowsharingteknik. Hydrauliskt drivna med GRIPKLO WE-20 kranventil 4G Hydrauliskt drivna med GRIPKLO WE-20 4G Ny grip i kvalitetsstål. från 6800 kp till HYDRAULSYSTEM HYDRAULVINSCH Hydrauliskt drivna med EL dragkraft PROP KRANVENTIL Ny grip i kvalitetsstål. dragkraft från 6800 kpkare. till El Prop 9000 kp. Ny grip i kvalitetsstål. dragkraft från 6800 EL kp till Dragkraft 1400/1700/2200 EL PROPmed KRANVENTIL Pump med växellåda. kranventil EX38 med Ottokp. Joystick sex propfunktioner ochflowsharingteknik. extern förstär-PROP KRANVENTIL 9000 HYDRAULVINSCH 9000 kp. ROTATORER Otto JoystickHYDRAULSYSTEM med sex propfunktioner förstärLevereras komplett och Slangsatser och ochextern tankar. Otto Joystick med sex kp. propfunktioner och extern förstärkare. El Prop kare. El Prop 3-4 ton Dragkraft 1400/1700/2200 radiostyrd. Enkel montering ROTATORER Pump med växellåda. ROTATORER Kugghjuls– och kolvpumpar. kare. El Prop kranventil EX38 medflowsharingteknik. flowsharingteknik. kranventil EX38 med

HYDRAULVINSCH ROTATORER

Dragkraft 1400/1700/2200 3-4 ton kp. Levereras komplett och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

4 | 2020

11


L25 OCH ECR25 ELECTRIC

Add silence En värld med mindre buller är en bättre värld. Så nu presenterar vi stolt Volvos nya kompakta elektriska entreprenadmaskiner. Först ut är kompakthjullastaren Volvo L35 Electric och minigrävaren Volvo ECR25 Electric. De är här för att tillföra tystnad. Förboka nu på www.swecon.se/electric Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment Swecon Anläggningsmaskiner AB Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se

RINGEN-ELECTRIC-195x125-2011.indd 1

2020-10-27 21:48:48

EN STARK PARTNER MED STARKA VARUMÄRKEN Staffare AB är en av Sveriges största återförsäljare av nya och begagnade entreprenad- och lantbruksmaskiner. Hos oss hittar du några av de största varumärkerna inom sina segment till riktigt bra finansieringsvillkor. Genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitét och ständigt sträva mot att förbättra både vår organisation och våra kundrelationer, är vi en stark partner till våra kunder, medarbetare och leverantörer. Läs mer och se våra erbjudanden på staffare.se

LULEÅ 0920-700 80

12

SKELLEFTEÅ 0910-140 80

TIMRÅ 060-52 78 70

HUDIKSVALL 0650-948 55

BOLLNÄS 0278-355 05

UPPSALA 018-10 21 30

VÄSTERÅS 021-498 90 10

STOCKHOLM 08-89 01 06


15% OBS! JUST NU

avant

nyhet

Scanna QR-koden för att höra mer om Avant 860i och nya hytten!

största och starkaste kompaktlastarna någonsin! avant 860i

Hela 1.900 kg lyftkapacitet och 3,5 meters lyfthöjd. Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger Avant 860i maximal styrka kombinerat med en fantastisk smidighet. Levereras med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk turbo-dieselmotor, EU Stage V och US Tier 4 final.

PÅ ALLA ORIGINALREDSKAP FRÅN

AVANT

Köp en Avant eSERIE och få 30.000:- i rabatt Elektrifieringskampanj

2020

2020

k c e h c t t a b a r 30.000 kronor såväl standard2020. Rabattchecken kan nyttjas både på Gäller på Avant e5 och e6 under hela året priser exkl. moms. Med reservation för tryck- och skrivfel. maskiner som på utrustade maskiner. Alla

AVANTe5

AVANTe6

Eldrivna Avant e5 har inga utsläpp, en minimal ljudnivå och låg driftskostnad. Utrustad med AGM-batteri med uppladdningstid på ca 5 timmar, arbetstid ca 1-4 timmar.

e5 arbetscykel i timmar 2h

2h Tung arbetsdag

1,5h

1,5h

2h

e6 arbetscykel i timmar

Normal arbetsdag

4h 2h

2h

Litiumjon-batteri, ger upp till tre gånger längre arbetcykel vid hårt arbete. Laddningstid 1 timme med snabbladdare, arbetstid ca 2-6 timmar.

= Arbetstid = Laddtid

4h

Normal arbetsdag

1h

3h Tung arbetsdag

2h

1h

2h

spara upp tdirlifltsk3os4tn%aden

1h

2h

= Arbetstid = Laddtid

alla maskiner, priser och återförsäljare på nordfarm.se

Gäller 2020, alla priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivning/feltryck.

jämfört med en dieselmaskin

E6 snabbladdningsstation för litiumjon-batteri finns både för 400V/16A och 400V/32A


SÅGA DITT EGET VIRKE Lastväxlarvagnar från Krampe —

Allrounder med hög nyttolast och stor flexibiliet.

Kvalitetsbandsågverk

från 26 900:- ex.moms, fraktfritt www.farmmac.com

www.jakobsmaskin.se

info@jakobsmaskin.se

033-196 000

www.axima.se

Vill du veta mer? Kontakta vår återförsäljare eller vår skandinaviska marknadsledare Kenneth Brønner på DE tel: +49 (0) 151 / 16 89 08 54 | E-Mail: bronner@krampe.de

EN STARK LEVERANTÖR PÅ RESERVDELAR OCH SLITDELAR FRÅN

Myre Centrum 101, Njurunda 070-311 73 67 | 076-335 03 23

HiTech Snowtools

Standard storlekar från 1800 > 6600mm Passar hjullastare, redskapsbärare, traktorer med fler. Enkel att manövrera, smarta hydraul-lösningar

www.mttsweden.com www.snöblad.se Direkt telefon: 070-380 16 17 Växel: 0142-800 06 Wingmaster W-Plog • Jeti U-Plog • Vikplog • V-Tech • Isrivare • Sandspridare • Multiskopor • Snöskopor • Wingmaster W-Plog • Jeti U-Plog • 14


Den största vinningen är att få vara ute i naturen och att bygga upp någonting.

Snabba frågor

Kolugnet som lönar sig Kim Sollien tar livet med ro där han strövar omkring bland sina dikor. Sakta men säkert bygger han upp ett företag som ger honom mer än bara pengar.

U

ppvuxen i bondefamilj blev Kim Sollien varnad för den tuffa bran­ schen. Därför utbildade han sig inom trans­ port och började köra lastbil och allehanda fordon 2006. Men någonting gnagde inom honom. Så när Kim träffade sin fru 2010, köpte de hans farmor och farfars gård och blev lantbrukare. Övergången till eget under­lättades som anställd på en mjölk­ gård. – Jag är upplärd på plats och anställd där på halvtid nu. Det är skönt eftersom peng­ arna alltid finns där utan att jag behöver tänka. Särskilt när jag har två små barn, säger Kim Sollien. I den egna verksamheten har Kim i huvud­sak hand om tio dikor och några stut­ar. På sikt har han tänkt sig mångdubbla besättningen. I dag står köttlådor för en tredjedel av omsättningen och med fler djur blir det enklare att marknadsföra sig och leverera. Just nu går alla djuren ute året om, men snart ska de få tak över huvudet.

– Nästa satsning blir en lada. Och för att hålla nere kostnaden kommer jag bygga den med vänner och bekanta. Och pappa ställer upp han också, säger Kim. Nyss köpte han också några får. Men det verkar inte bli en långlivad historia. – Stora djur vet man var man har men små kan gömma sig överallt, säger han och skrattar. Framförallt är bondelivet ett sätt för ho­ nom att vara i harmoni. Någonting mer än pengar och vad de kan erbjuda. – Den största vinningen är att få vara ute i naturen och att bygga upp någonting. Det är inte alltid guld och gröna skogar, men jag trivs med det här livet. Helt har Kim dock inte släppt entre­ prenad­livet. På vintrarna kör han gärna snö för MR Gästrikland. I huvudsak skottar han tak på parkeringshus med sin ”Wille 455” som han nyligen köpt begagnad. – Jag har ”Willen”, en kompaktlastare, en gammal tröska och en Fergusson 6480. Jag

Namn: Kim Sollien. Medlem i: MR Gästrikland. Familj: Fru och två barn på fyra och sex år. Bor: Jäderfors, dryga milen från Sandviken. Därför lantbruk: Jag får följa hela ledet från ko till kalvuppfödning och konsument. Bästa snöleken: Jag leker gärna med skotern. Önskar sig: Fler heldagar tillsammans med familjen.

vill inte amortera utan ser till att ha betalda maskiner, säger Kim. Tidigare i år tog Kim även steget in i den lokala ringens styrelse. Med sig har han sitt kolugn. – Än så länge lyssnar jag mest och tar in den kunskap som finns i styrelsen. Jag vill jobba för att fler ska känna sig delaktiga i MR Gästrikland. Hemma på gården har han numera föräldrarnas välsignelse. Pappan bor nära och hjälper gärna till och Kims fru agerar kontor. Kim hoppas framåt få arrendera närliggande mark där han planerar växt­ odling. Sedan står en kär familjetradition för dörren när snön har lagt sig. – Vi brukar åka på skotersemester i fjäl­ len varje år. Vi tar med oss barnen och de får åka bakom vår familjeskoter på pulka. Text: Daniel Arnfjell 4 | 2020

15


Ringarna laddar för det nya året Flera maskinringar breddar sina verksamheter inför nästa år. Exempelvis har MR Sjuhärad startat det nya branschområdet Bygg. MR Mälardalen har

Fråga: Vad är viktigast för MR 2021?

också vunnit flera nya avtal som nu ska bemannas. Med utebliven stämma och höstkonferens hoppas ringarna nu på fysiska träffar 2021. En uppdatering av den gemensamma hemsidan står också högt på önskelistan.

Linda Jansson

Magnus Wessén

MR Mälardalen

MR Öst

– Under året har vi vunnit flera nya upphandlingar som vi kommer jobba med 2021. Just nu funderar vi på hur vi på bästa sätt bemannar vårt nya avtal med Region Uppsala. Ett markskötselavtal med barmarksskötsel och vinterväghållning som är värt fem, sex miljoner. Vad gäller MR Sverige så har vi fått en höjning av it-avgiften för våra gemensamma system och hoppas därför på bättre system då vårt resultat påverkas. Jag skulle även vilja se fler gemensamma avtal framöver, även om det är svårt eftersom vi är olika bolag.

– Det viktigaste för oss är ett strukturerat arbete framåt med övriga ringar. Jag ser också fram emot en ny hemsida för hela organisationen som det arbetas på nu.

Johanna Flodin MR Örebro – Vi ska bredda vår verksamhet och växa på andra områden än vinterväghållning. Öka våra medlemmars sysselsättning i MR.

Göran Lyrmark MR Sörmland – Viktigaste frågan för MR Sörmland är att förvalta de uppdrag och kunder vi har. Samt att lämna offert på nya uppdrag som vi har resurser för. En viktig fråga är såklart hur snösäsongen 20/21 blir, då den påverkar oss mycket ekonomiskt. När det gäller MR Sverige så är frågan som behöver redas ut av styrelsen hur upp­ draget ska vara gentemot ringarna framåt. Det är också oklart med vilka it-system och hur vi ska jobba framöver. 16

Kajsa Nilsson MR Sjuhärad – Vi har startat det nya branschområdet ”bygg” och anställt Tommy Sörensen. Han kommer från branschen, närmast som arbetsledare på Fristad Bygg. Vi ska kommunicera och sälja in de tjänster vi siktar in oss på. Med fokus på grunder och att sälja och montera solpaneler. Sedan tror vi att det kommer ge en del kring­ affärer som underhåll på fastigheter.


Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen planerar långsiktigt och rejäla redskaplångsiktigt från Redskaparna! Proffsen planerar ochanvänder använder rejäla redskap från Redskaparna! Proffsen planerar långsiktigt ochoch använder rejälaplanerar redskap från Redskaparna! Proffsen Proffsenplanerar planerarlångsiktigt långsiktigtoch ochanvänder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt ochoch använder använder använder rejäla redskap från Redskaparna! Ingrid Fredriksson rejäla rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskap från från från Redskaparna! Redskaparna! Redskaparna! MR Gotland

– Ringen på ön firar 30 år så vi får se vad Sandspridarskopa SS Sandspridarskopa SS Breddningsvinge vi gör. Som ny verksamhetsledare ser jag Frontmonterad vinge för 2,1, mek, fr 1.000-3.900 lit 2,1, hydr, fr 400-3.900 lit fram emot att lära känna medlemmarna. Sandspridarskopa SS Breddningsvinge vallskärning oför snödikning Sandspridarskopa SS Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Blandarskopa cement, Hydraulisk återfyllnadsAvjämningsbalk medSSSS eller Frontmonterad vinge för 2,1, mek, fr 1.000-4.600 lit Att marknadsföra oss blir viktigt 2021 2,1, mek, fr 1.000-3.900 lit 2,1, Frontmonterad för skopa för kabeldiken 2,1,hydr, hydr, fr400-4.600 400-3.900 lit betong, matjord vinge och gödsel utan rulle frför hjullastarelitoch vallskärning o snödikning Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSSAvjämningsbalk Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Blandarskopa Blandarskopa för för cement, cement, Blandarskopa Blandarskopa Blandarskopa för cement, förför cement, cement, Hydraulisk Hydraulisk återfyllnadsåterfyllnadsAvjämningsbalk medmed ellerSS eller Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk återfyllnadsåterfyllnadsåterfyllnadsAvjämningsbalk Avjämningsbalk Avjämningsbalk medmed eller med eller eller vallskärning o snödikning grävmaskiner Sandspridarskopa SSSS Breddningsvinge Sandspridarskopa SS såväl som arbetet med ISO-certifiering. 2,1, 2,1, mek, mek, fr 1.000-3.900 fr 1.000-3.900 lit lit 2,1, 2,1, mek, 2,1, mek, fr mek, 1.000-3.900 fr 1.000-3.900 fr 1.000-3.900 lit lit lit Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, fr 400-3.900 fr 400-3.900 lit lit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för vinge för för 2,1, 2,1, hydr, 2,1, hydr, fr hydr, 400-3.900 fr 400-3.900 fr 400-3.900 lit lit lit betong, betong, matjord matjord ochoch gödsel gödselskopa betong, betong, betong, matjord matjord matjord och gödsel och och gödsel gödsel utanutan rullerulle för för hjullastare hjullastare ochochFrontmonterad utan rulle utan rulle förrulle hjullastare för för hjullastare hjullastare ochlitochoch skopa för för kabeldiken kabeldiken skopa skopa för kabeldiken för kabeldiken kabeldikenlitutan 2,1,skopa mek, frför1.000-3.900 vinge för 2,1, hydr, fr 400-3.900 Vad gäller MR Sverige är jag inte riktigt vallskärning vallskärning o snödikning o snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o snödikning o snödikning o snödikning grävmaskiner grävmaskiner grävmaskiner grävmaskiner grävmaskiner vallskärning o snödikning insatt ännu, men jag hoppas att en uppdatering av hemsidan blir av. Pallgafflar för större o Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med Pallgafflar störreo o Flisrakor Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor fina planeringsjobb fr 1,6-25 ton olika längder på bommen Pallgafflar förförstörre finns med rakt för Planeringsskopor Med lång mindre maskiner, eller välvt bladfinns med Med långbotten botteno olåg lågrygg rygg maskiner, välvt blad oomed med Pallgafflar Pallgafflar för för större större o o Flisrakor Flisrakor finns finns med med raktraktPlaneringsskopor Planeringsskopor mindre Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för större förför större större o oeller Flisrakor o Flisrakor Flisrakor finns finns med rakt med rakt Planeringsskopor rakt Planeringsskopor Planeringsskopor för fina planeringsjobb fr 1,6-25 ton olika längder på bommen Med lång lång botten botten o låg o låg rygg rygg Med lång Med lång botten lång botten botten o lågorygg låg rygg rygg mindre mindre maskiner, maskiner, eller eller välvt välvt blad blad o med o med Med mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, olika ellereller välvt eller välvt blad välvt blad o blad med o med o medMed för fina planeringsjobb fr Pallgafflar 1,6-25 ton längder på bommen för större o Flisrakor finns med rakt Planeringsskoporo låg

Lena Kristoffersson

fr 1,6-25 fr 1,6-25 tontonMR Z

finafina planeringsjobb planeringsjobb olika olika längder längder på på bommen bommenför för

fr 1,6-25 fr 1,6-25 fr 1,6-25 ton tonton

mindre maskiner, fr 1,6-25 ton

för fina förför fina planeringsjobb fina planeringsjobb planeringsjobb olikaolika längder olika längder längder på bommen påpå bommen bommen

eller välvt blad o med

Med lång botten o låg rygg

olika längder på bommen för fina planeringsjobb – Det primära för MRZ är att behålla de kunder vi har, stötta våra medlemmar, bevaka viktiga upphandlingar och övriga Flisskopor fr 3-16 m3 Gripskopa för t ex ris o Vikplogar affärer. För MR Sveriges del tror jag att rivningsvirke Från 2,4 - 4,0 m 3 Flisskopor Vikplogar Isrivare 3 3 3 man hållaförihop ringarna och ta Återfyllnadsskopor, Flisskopor frfr3-16 m Gripskopa förtför texex ris oris Återfyllnadsskopor, Återfyllnadsskopor, Återfyllnadsskopor, Återfyllnadsskopor, Flisskopor Flisskopor fr 3-16 fr 3-16 mbehöver m3 Gripskopa Gripskopa för t ext ris ex ris o oÅterfyllnadsskopor, Flisskopor Flisskopor Flisskopor 3-16 fr 3-16 frm3-16 m3m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för tris ex t oex ris oVikplogar oVikplogar Vikplogar Vikplogar Vikplogar Vikplogar 3 3 3 3 3 3 3 Från 2,4 -koniska 4,0 Från 2,4-3,7m FrånFlisskopor 3-16 Flisskopor frm m Från 2,4 -koniska m raka och Flisskopor Flisskopor fr 3-16 frvara 3-16 mm Flisskopor Flisskopor fr3-16 3-16 fr 3-16 frm3-16 mRedskaparna mrivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke Från Från 2,4och 2,4 - 4,0 - 4,0 m m Från Från 2,4 Från -2,4 4,0 2,4 -4,0 m 4,0 -m 4,0 mm raka raka och koniska koniska raka raka och raka koniska och och koniska på synergieffekter där det är möjligt. 3 Att vi har mer erfarenhetsutbyte och samSockenvägen 31, 826 61 Söderala Flisskopor fr 3-16 m Redskaparna Gripskopa för t ex ris o Vikplogar Redskaparna Redskaparna Redskaparna Redskaparna Redskaparna Redskaparna rivningsvirke Från 2,4 - 4,0 m arbetarSockenvägen där vi kan. Att vi826 marknadsför oss Tel 0270-28 73 50 Sockenvägen 31,31, 826 6161 Söderala Söderala Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 826 31, 826 61 826 Söderala 61 61 Söderala Söderala Sockenvägen 31,31, 826 61 Söderala Sockenvägen31, 826 61 Söderala som ett rikstäckande MR med ett varuBengt Jansson 070-516 38 33 Redskaparna Tel Tel0270-28 0270-2873735050 Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 50 73 50 50 Tel 0270-28 0270-28 73 50 Tel 50 märke.Bengt Tillsammans är070-516 vi starka! Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se Bengt Jansson Jansson 070-516 3838 3333 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 383833 3833 38 3333 Bengt Jansson 070-516 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Bengt Jansson 070-516 38 33 Redskap Redskap förför entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för entreprenadmaskiner: för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se

R R R R R R

R R

Magnus Lindberg MR Gästrikland – Vi jobbar med att sätta den nya organisationen och att fortsätter öka antalet ramavtal och vunna upphandlingar. För MR Sverige tycker vi att det viktigaste att den nya styrelsen pekar ut riktningen för verksamheten framåt och att ringarna tillsammans med MR Sverige får arbetsro i att fortsätta utveckla verksamheten framåt.

Redskapför förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: Redskap www.redskaparna.se Tel 0270-28 73www.redskaparna.se 50 Bengt Jansson 070-516 38 33

Vi har närmare 500 maskiner i vårt lager av Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

BEGAGNADE MASKINER •

Gå in på vår hemsida!

Peter de Beau MR Norrland – MR Norrland jobbar på ett väldigt stort område och en viktig utmaning är att försöka vara så aktiva vi bara kan inom alla områden. Bara att bevaka vad som händer hos kunder och entreprenörer är tufft när man jobbar inom en stor geografisk yta. MR Sverige har nu ett helt nytt upplägg på styrelsearbetet då alla ringar är med i styrelsen. En viktig fråga är att få alla delaktiga i visionsarbetet. Både stämman och höstkonferens har blivit inställda på grund av corona. Där har vi en sak att ta igen då möten och träffar stärker vår MR-anda.

www.norrmaskiner.se Luleå • Skellefteå • Umeå

Ersnäs, Luleå • 0920-311 00 Orrliden, Skellefteå • 0910-58 91 00 Ersboda, Umeå • 090-18 93 15 4 | 2020

17


VÄGUNDERHÅLL FÖR NORDISKA VÄGAR! www.ystamaskiner.se Rikstäckande Återförsäljarnätverk

VÄGSLADDAR YSTA YVP 120 – YVS 240 Vägsladdar med robust galvaniserad konstruktion! Finns i arbetsbredder mellan 1,2 m och 2,4 m. Modeller finns för ATV, kompakttraktorer & lantbrukstraktorer. Vägsladdarna är utrustade tandade skär och kraftiga hjulupphängningar. Prisexempel köp eller månadskostnad

Vägsladd YVP 120T

21.900:-

385:-/mån*

SOPVALSAR YSTA SV 130 - 350 För vägunderhåll, industriområden & parkeringar! Sopvals Ysta har ett stort utbud av olika modeller, storlekar och med eller utan uppsamlingsbox för att möta just era behov. Finns i arbetsbredder mellan 1,3 m och 3,5 m och kan monteras på redskapsbärare, traktor, lastmaskin eller grävmaskin. Prisexempel köp eller månadskostnad

Sopvals Ysta SV 130

20.900:-

367:-/mån*

SOPBORSTAR YSTA YB 150 - 245 Sopborste för hjullastare, grävmaskin och traktor! En mångsidig sopborste som sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spann­ mål m.m. Har många olika användningsområden såsom gårdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, återvinningsstationer, parkeringar, grävarbeten m.m. Prisexempel köp eller månadskostnad

Ysta Borsten YB 150

19.900:-

349:-/mån*

SOPSKOPOR YSTA SS 130 - 300 Kan köras både framåt och bakåt under sopning! Sopskoporna kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning. Utmärkt för industriområden, parkeringar & trottoarer. Alla sopskopor är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade. Prisexempel köp eller månadskostnad

Sopskopa Ysta SS-130

37.900:-

667:-/mån*

* Månadskostnad är baserade på 60 månader, 10% restvärde. Samtliga priser är exklusive moms i grundutförande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

www.ystamaskiner.se


SNÖRÖJNING FÖR TUFFT NORDISKT KLIMAT! www.ystamaskiner.se

VIKPLOGAR YSTA SSVL 17 - 40 Vikplogar för fastighetsägare, entreprenörer, kommuner för snöröjning! Finns i arbetsbredder mellan 1,7 m och 4 m och kan utrustas för att passa olika hjullastare och traktorer. Snöplogen kan ställas in i 5 olika arbetspositioner; Y-/V-läge, diagonalt höger/vänster samt rakt. Prisexempel köp eller månadskostnad

Vikplog Ysta SSVL 17

30.900:-

543:-/mån*

Anpassar spridnings mängd efter hastighet!

SANDSPRIDARE YSTA SP 4000 - 9000 Bogserad sandspridare Ysta för stora ytor! Sprider sand, salt & stenflis på stora ytor & långa avstånd. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med ackumulatorer. Hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms, LED belysning och manöverbox.

Kameraövervakad utmatarvals!

Prisexempel köp eller månadskostnad

Sandspridare Ysta SP 4000

196.700:-

349:-/mån*

DIAGONALPLOGAR YSTA SSV 15-40 Till lastare och traktorer för enkel snöröjning! Finns i arbetsbredder mellan 1,5 m och 4 m och kan med utrustas med redskapsfästen med flytläge för att passa olika lastare. Har fjäderbelastade klaffar och hydraulisk vinkling. Prisexempel köp eller månadskostnad

Diagonalplog Ysta SSV 15

26.900:- 473:-/mån*

SANDSPRIDARE YSTA SP 400 - 2000 För effektiv halkbekämpning! För spridning av sand, salt och stenflis. Kraftig utmatarvals med hastighetsreglering. Blästrad, grundlackerad & pulverlackerad. Perfekt för vägar, parkeringar, gång- & cykelbanor. Kan utrustas med fäste för lastare alternativt självlastande 3-punktsfäste för traktor. Prisexempel köp eller månadskostnad

Sandspridare Ysta SP 400

31.600:- 556:-/mån*

* Månadskostnad är baserade på 60 månader, 10% restvärde. Samtliga priser är exklusive moms i grundutförande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Erfarenhet sedan 1853

Ring nu! 0411-139 50

Rikstäckande Återförsäljarnätverk

www.ystamaskiner.se


TEKNIKNYHETER

Arbeta säkert i skogen Så här års lockar skogen med sina rikedomar. Därför presenterar vi ett antal produkter som gör skattjakten enklare.

Modern skyddshjälm för skogsarbetare  Advance X-Climb är en hjälm som är framtagen för skogsarbetare och arborister. Stilren design kombineras med bekvämlighet och bästa tänkbara skydd. – Advance X-Climb är både snygg och funktionell. Den är välbalanserad och skön att använda, inte minst tack vare bra genomluftning och den justerbara hjälminredningen, säger Mats Gustafsson, produktchef STIHL Norden i ett pressmeddelande. Hjälmen är utrusad med reflexer, har hakrem med magnetiskt spänne och är EN-godkänd för jobb i träd och på mark. Advance X-Climb levereras med hjälm, hörselskydd och nätvisir. Skyddshjälmen har i regel en hållbarhet på fem år.

App som visar vägen till skogens guld  Eleverna Axel Ljudén och Albin Nyström vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå är i full färd att lansera en svampplockar­ app till sommaren 2021. Med hjälp av habitat- och biotopdata ska appen visa

användarna var svamp trivs. Just nu betatestas programmet men eleverna har redan prisats som årets Game Changer i Venture Cups nationella final av STARTUP2020.

Arbetslampor för extremt tuffa jobb  Briodlights Enrich Heavy Duty är en serie arbetsljus som klarar de tuffaste av utmaningar. Lamporna monteras enkelt med rostfria skruvar och har ett fäste med högdämpande gummibussningar som står emot kraftiga vibrationer.

20

Arbets­lampan har IP-klassning IP69K och DT-anslutning. Den är utvecklad för att stå emot damm och vatten och har ett automatiskt temperaturkontrollsystem, vilket minskar ljusstyrkan vid överhettningsrisk. En tuff lampa helt enkelt.


Elektriska kompaktmaskiner från Volvo  Swecon lanserar nu en kompakthjullastare samt en minigrävare som enbart drivs på el. L25 Electric är hjullastaren som väger 5 ton. Den snabbladdas på två timmar och har upp till åtta timmars körtid. Minigrävaren ECR25 Electric väger 2,7 ton. Den har en drifttid på upp till fyra timmar och kan snabbladdas till 80 procent av kapaciteten på enbart 50 minuter. Förutom billigare driftkostnader ska

Skogsvagnskranar med det lilla extra  Moheda bjuder på längre räckvidd och ökad lyftkraft med de två nya skogsvagnskranmodellerna K41T och K31T. Kranarna blir den nya standarden på skogsvagnarna M91 (K31T) och M101 (K41T). Kranarna har en ökad räckvidd och sträcker sig 6,5 meter med ett lyftmoment på 25 kNm (K31T) respektive 33 kNm för den större kranmodellen. De är utrustade med hydraulrör på vipparmen och slangskarv på pelaren, för minskad kostnaden vid brott på slangen. Rörelsemönstret är också förbättrat och som standard ingår en flerspaksventil. Härliga skogskranar helt enkelt.

tilläggas den låga bullernivån som uppfyller de strängaste av krav. – Genom lanseringen av de första helt elektriska maskin­ erna på den svenska marknaden tar vi nu det första klivet in i framtiden, säger Magnus Halvarsson, marknadschef på Swecon i ett pressmeddelande.

Självkörande skogsmaskin testas i fält  Luleå tekniska universitet har byggt en skogsmaskin som kan arbeta helt på egen hand eller styras med fjärrkontroll. Nu släpps den loss i fält med syftet att göra tester som utvecklar den självkörande tekniken inom skogs- och lantbruk. Maskinen drivs på biodiesel och är byggd utan förarhytt. Den uppfattar sin omgivning med hjälp av sensorer och stänger av sig själv om en människa kommer för nära. Forskarteamet jobbar för tillfälligt med svenska skogsbolag. De vill minska markskador och öka produktiviteten genom att göra olika operationer så effektiva och billiga som möjligt. Fortfarande är liknande fordon i skogsmiljö ett antal år bort. – Det är en helt unik maskin – det finns ingen liknande i värld­en vad vi känner till, säger professor Magnus Karlberg. 4 | 2020

21


Det här är MR

MR

PÅ TVÅ MINUTER

DINA FÖRDELAR SOM MEDLEM

, så varför inte även ta uppdrag utanför den egna gården via en ekonomisk förening? Så resonerade lantbrukare i Tyskland och Österrike på 1950-talet.

FLER UPPDRAG. Som del av en helhet ökar möjligheterna att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer.

startades den första föreningen i Sverige, Maskinringen Dalarna. I dag finns 15 maskinringar som förmedlar maskiner och arbetskraft och sköter fakturering och annan administration.

SLIPP ADMINISTRATION. MR tar hand om hela flödet från fakturering till inbetalningar, påminnelser och överlämning till inkasso. Fakturan skrivs ut i både ditt företags namn och med MR-loggan, ett välkänt varumärke inom de gröna näringarna som stärker ditt företag. TILLGÅNG TILL KOMPETENS. Som medlem får du del av hela MR:s kompetens, behörighet, maskiner och teknik. Därmed kan du hänvisa kunden vidare om inte just du har möjlighet att lösa uppgiften.

organiserar drygt 4 500 företagare över hela landet och verkar inom tre verksamhetsområden: Entreprenad, Bemanning samt Jord & Skog. är i allt större utsträckning kommuner och privata företag utanför lantbrukssektorn. , MR Sverige, samordnar verksamheten. Ordförande är Kristin Yderfors, Magnus Lindberg är verksamhetschef. inom gröna näringarna och vi ger livskraft åt Sveriges landsbygd.

ÖKAD TRYGGHET. Du får lättare att hitta en ersättare vid till exempel maskinhaveri eller sjukdom. MEDLEMSFÖRMÅNER. Som medlem i MR Sverige får du tillgång till bra förmåner hos våra samarbetspartners Swedol, Kvdpro, Vianor och Kontorab. Läs mer om våra medlemsförmåner på hemsidan www.mrsverige.se/bli-medlem/medlemsformaner/

Verksamhetschef Magnus Lindberg magnus.lindberg@mrsverige.se

ENDAST 300:- I FRAKT VID BESTÄLLNING VIA HEMSIDAN!

PLANERINGSSKOPA

GAFFELSTÄLL Högkvalitativt

gaffelställ Finns i flera bredder och gaffellängder Fäste: Stora BM Kapacitet: 5ton, 9,9ton, 11ton Pris från: 28 000:-

Fäste: SMS/Trima Bredd: 2200mm Pris: 12 500:-

TJÄLRIVARE Fäste: S30/150 - S70 Finns i flera storlekar Pris från: 4 900:-

PLANERINGSSKOPA Fäste: S30/150 - S70 Finns i flera storlekar Pris från: 5 950:Alla priser exkl. moms.

WWW.REDSKAPSFABRIKEN.SE  ÖPPETTIDER ÖREBRO: MÅN-FRE: 07-16  019 - 760 30 00  22


HÄR HAR DU DIN RING Vill du veta mer om MR? Eller har du frågor om ditt medlemskap? Här är kontaktuppgifter till MR Sverige och de 15 regionala ringarna. 070-534 22 19

aland.nu

4 | 2020

23


Schultzberg-Axelsson Media AB Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall

VI HAR LADDAT UPP INFÖR VINTERN MED MASKINER I LAGER Välkommen till oss på LHS Maskiner i Sundsvall & Östersund 2 st riktigt bra kampanjer på Case IH LHS Edition

Gianni Ferrari Turboloader: Vi säljer ut 2 st demoexemplar

Case IH Farmall 75A

Turboloader S322

Turboloader H440-2s

Skopa och gafflar ingår

Vikplog och sandspridare ingår

inkl fabriksmonterad lastare

Bra utrustade med bl.a AC, luftstol, passagerarstol, kopplingsfri F&B, lastare, extra hydraulik, motorvärmare med mera Kampanjpris:

399.000:-

Till varje ny Case IH så erbjuder vi kampanjfinansiering med ränta från ca 0,95% beroende på avtalstid

Case IH Farmall 85C

fullsmetad med utrustning och tillval till rekordlågt pris

90hk traktor utrustad med bl.a AC, luftstol, passagerarstol, Ålö lastare, Powershuttlelåda, HD framaxel, elektrisk diffspärr, extra hydraulik, extra belysning, motorvärmare med mera Kampanjpris:

569.000:-

Till varje ny Case IH så erbjuder vi kampanjfinansiering med ränta från ca 0,95% beroende på avtalstid

Kontaktuppgifter: LHS Maskiner Sundsvall 060-57 72 20 LHS Maskiner Östersund 063-660 72 20 info@lhsmaskiner.se · www.lhsmaskiner.se Alla priser är exkl moms Kontakt för offert och mer info Fredrik Wiklander 070-577 25 02 – fredrik@lhsmaskiner.se www.lhsmaskiner.se

som gått ca 60 timmar

Teleskopiskt utskjut, Kubota dieselmotor på 23hk, hydrauliskt redskapslås, parallellföring, diffspärr, 4wd, komfortstol + mycket mer Pris detta ex endast

250.000:-

som gått ca 20 timmar

Teleskopiskt utskjut, Kubota dieselmotor på 44hk, hydrauliskt redskapslås, parallellföring, diffspärr, komfortstol med värme, komforthytt, AC, samma fäste som Avant och Multione, extra hydraulik fram och bak Arbetsbelysning, 4wd, motorhydraulik, flytläge Pris detta ex endast:

499.000:-

Profile for Rebetsky

Ringen nr 4 2020  

RINGEN - Sveriges Maskinringars medlemstidning

Ringen nr 4 2020  

RINGEN - Sveriges Maskinringars medlemstidning

Advertisement