Page 1

1 Skogsplaner ger arbetsglädje i Örebro 1 Säkrad vattenförsörjning Tidningen för oss i MR!

i sörmländska stugor

1 Så blev Drängarna störst på Åland

GRÄV-BOOM

Johan Wikström och Johan Strid fixar fiber i Jämtland


LT

KE

EN

TRYGGT

Det ska vara lätt att sälja maskiner. Kvdpro hjälper dig att sälja dina begagnade maskiner och tunga fordon via nätauktion. På ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt. Vi tar hand om hela processen - från första samtalet tills pengarna finns på ditt konto. Auktionsobjekten testar vi noggrant innan de auktioneras på kvdpro.com, där köpare från hela världen deltar i budgivningen. Lämna nycklarna till oss så sköter vi resten!

Lättaste vägen till tunga affärer.

Hör av dig till oss!

Telefon: 010-165 14 00

Mail: info@kvdpro.com


Ett gemensamt mål skapar en härlig känsla av tillhörighet östmörkret är här, och för egen del kan jag leva utan snö. Men i sann Maskinringsanda håller jag tummarna för en riktigt vit vinter. Upphandlingarna blir nu klara runt om i landet. Lycka till! HÖGKONJUNKTUREN gynnar oss inom

MR. Samtidigt är det en stor utmaning att hitta utförare. Vi behöver bli flera medlemmar, inte minst yngre sådana. På höstmötet i oktober berättade våra svenska ungdomar om sitt studiebesök i England. En resa arrangerad av Europeiska Maskinringarna, EMR. Det var väldigt inspirerande att höra, och deras entusiasm smittade verkligen av sig.

foto thérese ny

ATT BESÖKA SKOLOR där presumtiva medlemmar finns är ett sätt att marknadsföra oss. Självklart måste vi då vara tydliga med varför man ska bli medlem. Jag har känslan av att vi håller på att certifiera, skapa styrdokument med mera inom snart sagt alla områden i vårt samhälle. Systematiskt arbete är i ropet.

ATT CERTIFIERA SIG INDIVIDUELLT

är inte alltid görligt. Då är det väldigt smidigt för företag inom exempelvis entreprenad att komma under Sveriges Maskinringars paraply. SMR är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 sedan två år tillbaka. PÅ TAL OM HÖSTMÖTET: I år inleddes

arbetet med vår nya vision: VISION 2022. Till dess ska vi öka ringarnas samlade omsättning från dagens knappa 600 miljoner kronor till en 1 miljard kronor. Och självklart ska vi växa lönsamt. Att ha ett gemensamt mål skapar en härlig känsla av tillhörighet och ger dynamik i arbetet. Vi ska nå målet genom devierna ”Vi hjälper varandra” och ”Vi arbetar tillsammans”. till för att göra medlemsnytta. Men ordet medlemsnytta skulle vi vilja byta ut. Det vore ett spännande sätt att bidra till att utveckla den kooperativa idén. Kanske har du som läsare någon idé? Hör av dig! VI FINNS SOM BEKANT

1LENA PHILIPSON Ordförande Sveriges Maskinringar Ek. för.

RINGEN produceras av Schultzberg-Axelsson Media på uppdrag av MR Sverige. Tidningen distribueras av Posten till medlemmarna i landets 17 maskinringar fyra gånger per år. ANSVARIG UTGIVARE Lena Philipson, lenaphilipson@gmail.com REDAKTÖR Olof Axelsson, olof@sa-media.se, 070-648 06 26 ANNONSANSVARIG Åke Schultzberg, ake@sa-media.se, 070-256 29 97 ADRESS Schultzberg- Axelsson Media AB, Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall | www.ringen.nu LAYOUT Bo Mellerstedt

OMSLAGSBILD Johan Wikström

och Johan Strid fixar fiber i Jämtland.

| KORREKTUR Anders Hammarberg

TRYCK Kaltes Grafiska, Sundsvall | UPPLAGA 6 000 UTGIVNINGSPLAN 2018 Nr.1: 5 april

| Nr.2: 7 juni | Nr.3: 27 september | Nr.4: 22 november


ov för dina beh Kontakta oss nar dumpervag av kraftfulla för dina behov ss Kontakta o nar dumpervag av kraftfulla

hov s för dina be Kontakta os nar ag rv pe m du av kraftfulla

behov ag rv pe m du av kraftfulla

r dina HPKoHalfpipe ntakta oss fö dumpervagnar nar

Extremt robust byggda vagnar & kraftfull: Dumpervagnarna är nästan helt HP Halfpipe dumpervagnar gjorda i 400 HARDOX stål. Stålet är 6 mm tjockt och är extremt slitstarkt och står mycket emot skador. Tippcylindern är placerad i fronten vilket gör tippningen HP byggda Halfpipe dumpervagnar Extremtbra robust vagnar & kraftfull: Dumpervagnarna är nästan helt lätt.

Vi tillverkar buskröjare för entreprenad, jord och skogsnäringen

gjorda i 400 HARDOX stål. Stålet är 6 mm tjockt och är extremt slitstarkt och står Extremt robust byggda vagnar & kraftfull: Dumpervagnarna är nästan helt mycket bra emot skador. Tippcylindern är placerad i fronten vilket gör tippningen lätt. HP Halfpipe dumpervagnar gjorda i 400 HARDOX stål. Stålet är 6 mm tjockt och är extremt slitstarkt och står

mycketvagnar bra emot skador. Tippcylindern är placerad vilket gör tippningen lätt. Extremt robust byggda & kraftfull: Dumpervagnarna är nästani fronten helt gjorda i 400 HARDOX stål. Stålet är 6 mm tjockt och är extremt slitstarkt och står mycket bra emot skador. Tippcylindern är placerad i fronten vilket gör tippningen lätt.

THL Flakväxlarsystem Flexibla ochTHL slitstarka flakväxlare byggda med högsta kvalitet utan Flakväxlarsystem THL Flakväxlarsystem använder uteslutande nya flakväxlarsystem från lastFlexibla och slitstarka byggda med högsta kvalitet utan bilssektorn ger digflakväxlare möjlighet att transportera allt du kan tänkas Flexibla ochFlakväxlaren slitstarka flakväxlare byggda med högsta kvalitet utan Flexibla och slitstarka flakväxlare byggda högsta kvalitet utan nya flakväxlarsystem från lastkompromisser: Krampemed använder uteslutande behöva transportera. kompromisser: Krampe använder uteslutande nya flakväxlarsystem från lastkompromisser: Krampe använder uteslutande nya flakväxlarsystem från lastkompromisser: Krampe THL Flakväxlarsystem

bilssektorn Flakväxlaren ger dig möjlighet att transportera allt du kan tänkas

bilssektorn Flakväxlaren ger dig möjlighet transporteraatt allttransportera du kan tänkas bilssektorn Flakväxlaren ger digattmöjlighet behöva transportera. Krister Wiengren behöva transportera. behöva transportera.

allt du kan tänkas

Telefon: 0733 – 335 130 Krister Wiengren Krister Wiengren Email: krister@farmmac.com Telefon: 0733 – 335 130 FARM MAC Telefon: 0733 – 335 130 Krister Wiengren Email: krister@farmmac.com www.farmmac.se FARM MAC Web: www.farmmac.se Farm Mac Email: krister@farmmac.com FARM MAC Telefon: 0733 – 335 130

Farm Mac

www.farmmac.se Web: www.farmmac.se www.farmmac.se Farm Mac Web: www.farmmac.se

Farm Mac

Email: krister@farmmac.com FARM MAC www.krampe.de www.krampe.de www.krampe.de www.farmmac.se Web: www.farmmac.se

Tel. 0650-74 21 86

www.ilsbotools.se

www.krampe.de

TATRA PHOENIX 8X8 32T

LASTBILEN SOM EGENTLIGEN ÄR EN DUMPER

SCANNA QR-KODEN FÖR BROSCHYR!

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION & BESTÄLLNING AV DIN TATRA!

Cordestam

Kvalité, Styrka & Ekonomi som standard

Cordestam Maskin AB Tel: 0660-22 82 05 Tjärnvägen 18, 893 30 Bjästa www.cordestam.se


Se hela sortimentet, hitta närmaste återförsäljare och bygg ditt nya släp på trailerimport.se!

Ifor Williams TB5521-353 med lämsats, winchfäste och 3-tons winch.

Stabilitet, säkerhet och prestanda. I snart 60 år har Ifor Williams designat och byggt släp av högsta kvalitet till tusentals nöjda kunder. Fokus har alltid varit att tillhandahålla de bästa produkterna på marknaden. Som generalagenter för Ifor Williams Trailers Ltd i Sverige är vårt fokus att leverera kvalitetssläp i kombination med bästa service före,

Ifor Williams GH94

under och efter köp. Detta gör vi med hjälp av vårt nät av kompetenta och auktoriserade återförsäljare. Välkomna till Trailerimport!

rt rimpo Traile och r a r e nd ete expa a m rb nu s a er söker fl u n än me d re! rsälja återfö Ifor Williams TT36214

Hulabäck 208 | 305 72 Steninge | 035- 512 20 info@trailerimport.se | www.trailerimport.se

Ifor Williams BV126VD7

IFOR WILLIAMS TRAILERS – DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF REAL PEOPLE DOING REAL JOBS.


Ringen är en uppskattad tidning som adderar värde till medlemskapet och stärker MR-andan. Det visar höstens läsarundersökning. 1 Hösten 2015 kom det första numret av MR Sveriges tidning Ringen. I september-oktober 2017 genomfördes en läsarundersökning för att se vad medlemmarna tycker. Sammanställningen visar att en övervägande del av de som svarat anser att Ringen är läsvärd, adderar värde till medlemskapet och stärker MR-andan. – Det är väldigt fina resultat, konstaterar Anneli Näsström, verksamhetsledare för MR Sverige. Däremot är det något färre som uppger att de har nytta av Ringen i sin verksamhet. Av fritextsvaren framgår också bland annat att en del medlemmar tycker att vi skriver för lite om entreprenadsidan. – Det här är något vi tar med oss i planeringen för kommande nummer, säger Ringens redaktör Olof Axelsson.

ut Bland de som svarade på enkäten lottar vi ggad varseljacka. Här är vinnarna: MR-lo en Janis Spurins, MR Västernorrland Henrik Isberg, MR Sjuhärad Peter Holmberg, MR Sörmland Gunnar Eriksson, MR Z Göran Westman, MR Västernorrland

Enkäten skickades ut till alla medlemmar som hade en e-postadress registrerad i systemet 2016-09-29. Svarsfrekvensen var 11,6 % (365 av 3 148). ANDEL I PROCENT Ringen är en läsvärd tidning Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Instämmer inte alls

41 47 10 2

Ringen adderar värde till mitt medlemskap Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Instämmer inte alls

21 45 29 5

Ringen stärker MR-andan och varumärket MR Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Instämmer inte alls

39 43 16 2

Jag har nytta av Ringen i min verksamhet Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Instämmer inte alls

15 24 48 13 Christian olsson

MR ÖREBRO röjer rent i Kumla 1 MR Örebro har vunnit en upphandling gällande snöröjning åt Kumla kommun. Det handlar om 15-16 maskiner för röjning i Kumla tätort och kransorter. Trots att det fanns möjlighet att lägga anbud med enbart en maskin var MR Örebro ensam anbudslämnare.

MR VÄSTERNORRLAND bygger buffelstängsel 1 I orten Remmarn, på gränsen mot Västerbotten, har MR Västernorrland byggt buffelstängsel. Total är det tre hektar som har vinterstängslats och det är bisonoxar från Jämtland som ska bo i hägnet. Utöver själva staketet innefattade jobbet även att dra in el och vatten samt uppföra ett vindskydd till djuren. Anläggningen uppförs i turistsyfte på orten.

ROLLBYTEN hos MR Sjuhärad 1 Vid årsskiftet tar Kajsa Nilsson över som vd för MR Sjuhärad. Hon är i dag ansvarig för kommunikation och ekonomi. – Det ska bli väldigt spännande att ta över stafettpinnen och jag är glad att Christian väljer att stanna kvar med all sin erfarenhet och kunskap i ringen, säger Kajsa Nilsson. Hon syftar på nuvarande vd Christian Olsson som kommer att behålla ansvaret för affärsområdet Jord & Skog. – Jag har tagit över gården hemma med lantbruk och skogsbruk. Nu ser jag fram emot att jobba mer på fältet hos kund och nära medlemmarna och fokusera på affärerna som jag brinner för. Christian Olsson började på MR Sjuhärad i februari 2004. Sedan dess har omsättningen ökat från 5 till 50 mkr och personalstaben från en halv till fyra. Nu vill Kajsa Nilsson driva den positiva utvecklingen vidare. – Jag vill också knyta tätare band mellan MR och medlemmarna genom att hitta roliga utvecklande samarbeten ihop, och öka antalet aktiva medlemmar, säger Kajsa Nilsson.

... som får nytt flisförtroende

1 MR Sjuhärad har vunnit en flisupphandling hos Borås Energi & Miljö. Avtalet löper på 2+1+1 år. Årsomsättningen beräknas till ca 3,5 mkr och fem av ringens resurser är inblandade i affären. – Tack vare vår ISO-certifiering kunde vi ta avtalet. Vi har tidigare haft upphandlingen och är glada att vi fick den igen, säger Kajsa Nilsson.


FÖR OMGÅENDE LEVERANS - även med motorer som uppfyller avgaskrav steg V KOMPLETT YANMAR PAKET med hytt, V-plog och frontlyft • 35 hk Yanmar EF 235 kompakttraktor med TNV Tier 4 dieselmotor, farthållare och hytt. • Totalhöjd på endast 2 m • Hydrostatisk transmission med 3 områdesväxlar, toppfart 30 km/h • 175 cm V-plog • Lyftkapacitet 1 200 kg. • Frontlyft kat. 1 med A-ram kr.

279 900:-

Kontakta MI för demo, tel.: +46 317 22 66 11 • www.mi-sverige.se

Grepp Greppi vinter! i vinter! Skruvdubb Skruvdubb Skruvdubb tilltill till allt! allt! allt!

BestGrip BestGrip BestGrip punkterar punkterar punkterar inteinte inte däcket däcket däcket

BEST-GRIP 1900T 1900T 1900T 1910T 1910T 1910T KOMMER Härdad Härdad HärdadHärdad Härdad Härdad

www.best-grip.se www.best-grip.se www.best-grip.se info@best-grip.se info@best-grip.se info@best-grip.se

Björksgatan Björksgatan 8 • 632 88 ••21 632 632 Eskilstuna 21 21 Eskilstuna Eskilstuna BestGrip BestGrip BestGrip AB AB AB Björksgatan 1500 1500 1500 1910 1910 1910 1911-3 911-31911-3 1911-3 911-3 911-3

Härdad Härdad Härdad Härdad Härdad Tel: 016-551 Tel: Tel:016-551 016-551 99 2099 99 • Fax: 20 20 •• Fax: 016-551 Fax:Härdad 016-551 016-551 99 2199 99 • Mobil: 21 21 •• Mobil: Mobil: 070-666 070-666 070-666 20 8920 20 89 89

1500 1500 1500

1910 1910 1910

Härdad Härdad Härdad

1911-31911-3 1911-3

BestGrip BestGrip BestGrip AB • Kungsgatan AB AB••Kungsgatan Kungsgatan 65 • 632 65 6521 ••632 Eskilstuna 63221 21Eskilstuna Eskilstuna Tel 016-551 Tel Tel016-551 016-551 99 21 •99 99 Mobil 21 21••070-666 Mobil Mobil070-666 070-666 20 89 •20 20 E-post 89 89••E-post info@best-grip.se E-postinfo@best-grip.se info@best-grip.se


Gräver s i framt Henrik Eriksson håller koll på var elledningen i diket går. Kollegan Anton Nowén väntar på klartecken i grävaren.

Likt moderna rallare bygger MR Z, meter för meter, en förbindelse mellan byarna i Jämtland och resten av världen.

ett vägdike, mellan ett gult trähus och en rad med gröna postlådor, står Henrik Eriksson med en spade i näven. Kollegan Anton Nowén sitter i sin Volvo hjulgrävare och väntar på tecken att fortsätta arbeta i diket. LUFTEN ÄR KRISPIGT KLAR med en aning

kyla som skvallrar om den annalkande vintern. Men ännu ska det dröja några veckor innan den första snön lägger sig över jämtländska Stavre. – Vi måste ha koll på var elkabeln går, förklarar Henrik. Han tar några tag med spaden och nickar sedan åt Anton. 8


Jag och Johan driver projekten men sitter också själva i maskinerna.” JOHAN WIKSTRÖM

sig in tiden

Johan Wikström och Johan Strid driver gemensamma bolaget JWS Infra. Även deras separata bolag, JW Mark och KJS Entreprenad, är anslutna till MR Z.

har de flera olika projekt i gång samtidigt. Så många att de bildat ett gemensamt driftsbolag, JWS Infra, vid sidan av sina respektive företag. – Vi började samarbeta i fjol. Med underleverantörer sysselsätter vi ungefär 25 personer. I fjol kunde vi köra hela vintern, nu gräver vi så länge vi kan, säger Johan Strid och kliver in i sin svarta VW Amarok. VIA MR Z

som namnet till trots visar sig vara en fridfull by. En stund snare tar Johan Wikström plats i en av sin Bobcat hjulgrävare som står intill en stor röd lada. Framtill på grävaren finns en kabelplog som gör att kabeln kan läggas ned i jorden utan tradi­tionell grävning. – Det går bra så länge det inte är för stenigt. Här har vi varit tvungna att gräva på vanligt sätt innan. Men plogen sparar ändå tid. JWS Infra är också först i Jämtland med att använda en särskild kabelfräs som sitter monterad på en Bobcat. Den används i tätorter och gör ingreppet på DESTINATIONEN ÄR MORDVIKEN

Intill dem ligger stora rullar med plaströr i olika färger som ska ned i marken. Plaströr där fiber sedan ska blåsas in. För som på många andra ställen i Jämtland, och runt om i övriga Sverige, grävs det just nu för bredband. kan byaföreningar och andra samfälligheter få tillgång till snabbt Internet trots att fastigheterna ligger avsides. För entreprenörerna Johan Strid och Johan Wikström, som Henrik och Anton jobbar för, har fiberdragningen skapat nya affärsmöjligheter. TACK VARE BIDRAG

9

marken – exempelvis asfalt – oerhört mycket mindre än vid grävning. – Och fräsen fungerar även på tjälad mark, säger Johan Strid. med sin kompanjon är en källa till viss förvirring. Även om det varit värre. – Ett tag var vi fem Johan som jobbade ihop. Då var det rörigt, säger Johan Strid som liksom sin namne oftast har nära till ett leende. En stund senare träffar vi Erik Sundin från Eltel Networks inne på den nedlagda macken i Stavre, som numera tjänar som byggkontor. Det är de som sköter fibreringen, som det kallas. – I en drömvärld kommer vi ut och blåser fibern när all grävning är klar. I verkligheten arbetar vi oftast parallellt för att kunna ge kunderna fiber så snabbt som möjligt, säger Erik Sundin. ATT HAN DELAR FÖRNAMN

med de som gräver är därför oerhört viktigt. – Vi måste jobba med företag som vet vad de gör, konstaterar Erik Sundin.

SAMARBETET


Det här är jätteroliga jobb, inte minst eftersom de även sysselsätter flera andra medlemsföretag.”

Lena Kristofferson är verksamhetsledare för MR Z. – Det märks att Johan och Johan är samspelta och jobbar bra ihop, säger hon.

LENA KRISTOFFERSSON

Det blir många timmar i bilen för arbetsledarna Johan och Johan.

Johan Wikström i sin Bobcat-grävare som försetts med en kabelplog som gör att kabeln kan läggas ned i jorden utan traditionell grävning.

I det röda multiduct-röret finns plats för 4-24 mindre slangar, som i sin tur fylls med fiber.


För ägarna till JWS Infra är det en utmaning att hålla koll på flera olika projekt samtidigt. – Det gäller att hitta folk som jobbar bra ihop, därför har vi har flera mindre grävlag. Jag och Johan driver projekten men sitter också själva i maskinerna, säger Johan Wikström. måste man ha en bra struktur men också att kunna se helheten, vad det blir för slutresultat. – Vårt jobb handlar om lösa problem. Det är mycket handpåläggning och kundkontakter. Det kan vara lite speciellt eftersom kontaktpersonerna ofta jobbar ideellt med sina bredbandsprojekt, säger Johan Strid.

FÖR ATT LYCKAS

I FJOL grävde de en hel del på ackord. – Men nu är det mycket på löpande basis mot en budget vilket är bättre, säger Johan Strid. Vi kör vidare i det jämtländska landskapet. Ute på en åker, med fantastiskt vacker utsikt mot Revsjön, pågår ytterligare ett grävprojekt för en byaförening.

Här passar JWS Infra samtidigt på att lägga ner rör för Skanovas så kallade stamnät – ett slags digitala motorvägar. Med oss ut är även Lena Kristoffersson, verksamhetsledare på MR Z och den som lämnar in anbuden gällande grävprojekten. – Det här är jätteroliga jobb, inte minst eftersom de även sysselsätter flera andra medlemsföretag, säger hon.

Och att gräva för bredband medför en extra dimension, menar Johan Wikström. att vara med och bygga framtidens infrastruktur. Inte minst eftersom man vet vilken stor skillnad bredband gör för både privatpersoner och företag, säger han. – DET ÄR HÄFTIGT

1 TEXT Olof Axelsson | FOTO Therése Ny

Erik Sundin från Eltel Networks stämmer av läget med MR-gänget inne på den nedlagda macken i Stavre, som numera tjänar som byggkontor.

FAE Skogs- och markberedningsfräsar

RAYCO Stubbfräsar - Hjul och larvband

LASCO Skruvklyvar

Stumper Stubbfräsar - Traktor och hydrauldrift

Kontakta oss idag för mer information!

www.tecura.se

Tel: 0418-45 70 30 - E-post: info@tecura.se


Höstkonferens med fokus på att nå miljarden I oktober samlades ett 70-tal förtroendevalda och MR-medarbetare i Odalsgården utanför Uppsala. Här är verksamhetschef Annelie Näsströms rapport från höstkonferensen. ill höstkonferensen kommer både förtroendevalda och operativa representanter. I år deltog alla 17 ringar, något vi är väldigt glada över. Dagarna inleddes med att Lena Philipson, ordförande för MR Sverige, hälsade välkommen innan jag redogjorde jag för ekonomin på riksnivå. Det genomgående temat för dagarna var: Hur vi får MR-gruppen att utvecklas? har mantrat ”MR mot miljarden” allt mer slagit rot i organisationen. Om vi om-

SEDAN ÅRSSTÄMMAN I APRIL

sätter 600 miljoner kronor i dag, hur får vi till skuttet som gör att vi tar oss till vårt uppsatta mål? fick vi en presentation av LRF:s tankar kring att bilda en branschavdelning för LRF Entreprenad liknande dagens LRF Mjölk och LRF Skog. Entreprenadbranschen omsätter 212 miljarder kronor om året och MR är en stor entreprenadaktör. Därefter var det dags att arbeta gruppvis med våra viktiga framtidsfrågor (se nedan).

EFTER LUNCH

Före middagen presenterade några av ungdomarna som varit till York sina upplevelser (läs mer på sidan 18). Som vanligt fantastiskt bra presenterat; öppenhjärtligt, ungdomligt och ärligt. Det kändes verkligen när vi stod där och lyssnade att det här är nästa generation av ’maskinringare’. LAGOM TILL LUNCH dag två avslutade vi höstkonferensen och var väldigt nöjda med hur den hade fortlöpt. Det finns massor att göra men MR-gruppen är ett härligt gäng att utvecklas med och nog har dagarna i skogen på Odalgården skapat ett minne bland deltagarna.

HÄR ÄR FRAMTIDSFRÅGORNA SOM DISKUTERADES: 1. Hur får vi MR-gruppen att utvecklas? Om vi omsätter 600 miljoner kronor i dag, hur får vi till klivet som gör att vi tar oss till vårt uppsatta mål om 1 miljard kronor?

2. IT-stöd. Med mobila lösningar kan man tillgängliggöra mycket information ute i fält genom smarttelefoner och surfplattor. 3. Framgångsrikt styrelsearbete. Lantmännens tidigare ordförande Thomas Bodén inspirerade. 4. Vilka möjligheter finns med skogscertifi ering (PEFC)?

Under höstkonferensen fick deltagarna även lära sig mer om nya dataskyddslagen GDPR som träder i kraft den 25 maj.


Miljövänlig tt bekämpa ogräs! metod Miljövänlig metod att att bekämpa bekämpa ogräs! ogräs!

Med och högtryckstvätt kan man kombinera gtryckstvätt kanvår manogräsbekämpning kombinera Med vår ogräsbekämpning och högtryckstvätt kan man kombinera rån 300 liter till 4 000 liter. detupp dagliga arbetet. Vattentankar från 300 liter upp till 4 000 liter.

Miljövänlig metod att bekämpa ogräs! bekämpa ogräs! det dagliga arbetet. Vattentankar från 300 liter upp till 4 000 liter. Med och högtryckstvätt högtryckstvätt kan kan man mankombinera kombinera Med vår vår ogräsbekämpning ogräsbekämpning och det Vattentankar från från 300 300 liter liter upp upp till till44000 000liter. liter. det dagliga dagliga arbetet. arbetet. Vattentankar

Kommentarer från kundkretsen: Kommentarer från kundkretsen:

Kommentarer från kundkretsen:

eborgs kyrka: 2015 för att ekämpning på l i sand- och gjorda ytor. En mycket smidig modell för smala gångar murar och på kyrkogårdar, bostadsbolag m.m. K-heat ar fungerat Compact har måtten (bredd/längd/höjd) 500 mm, 1200 mm, 600 mm.

!! eettHonda h Power motor y N h Honda Power motor y 72 dB standardmonterad NEndast Endast 72 ! dB standardmonterad etHonda Patrik Holmberg, KS-maskiner Svedala: Andersson, Göteborgs kyrka: h motor y Power motor NEndast 72Mikael Patrik KS-maskiner Mikael Andersson, Göteborgs kyrka: – Vi harHolmberg, sålt en K-Heat till HSB:s Svedala: – Vi köpte K-Heat våren 2015 för att dB standardmonterad standardmonterad bostadsrättsförening Albins hem använda den till ogräsbekämpning på – Vi har sålt en K-HeatPer till HSB:s – Vi köpte K-Heat våren 2015 för att

ÄLJARE

GRUPPEN, 0431-41 56 00 HELSINGBORG NILS LARSSONS Kulladal i Malmö. De använde denhem bostadsrättsförening Per Albins LMAR K-VAGNEN VAGNSTEKNIK, 0454-841 64 ALVESTA SÅG mycket ii våras, cirka tre veckor, därefter Kulladal Malmö. DeKS-maskiner använde den Patrik Holmberg, Svedala: Patrik Holmberg, SKIN, 036-290 22 30 MJÖLBY MVM MARKVÅRDSMASKINER, underhållsbekämpning av ogräset var 14:e mycket i våras, cirka tre veckor, därefter – Vi har sålt en K-Heat till HSB:s – Vi har sålt031-711 en K-Heat MVM MARKVÅRDSMASKINER, 30 10 SKÖVDE dag. Dessutom använder sin K-Heat för underhållsbekämpning av de ogräset var 14:e bostadsrättsförening Per Albins hem bostadsrättsförening SKINER, 08-544 433 80 VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK högtrycksrengöring av kullersten, bänkar, dag. Dessutom använder de sin K-Heat för Kulladal i Malmö. De använde den Kulladal i Malmö. De 0650-161 00 SKELLEFTEÅ NORRMASKINER AB, 0910-58 91 00

plattor stenmurar. högtrycksrengöring bänkar, mycket iivåras, cirka trekullersten, veckor, därefter mycketsamt våras, cirkaav plattor samt stenmurar.av ogräset var 14:e underhållsbekämpning underhållsbekämpning dag.Dessutom Dessutom använder använder de sin K-Heat för dag. Munkahus industriområde högtrycksrengöring högtrycksrengöring kullersten, bänkar, 374 31av Karlshamn plattorsamt samt stenmurar. stenmurar. plattor Tel 0454-841 64

RMATION!

kyrkogårdar, i sand- ochpå använda den till exempel ogräsbekämpning grusgångar samt hårdgjorda kyrkogårdar, till exempel i sand-ytor. och Andersson, Göteborgs kyrka: Mikael Andersson, Göteborgs kyrka: Även i häckrännor, runt murar och grusgångar samt hårdgjorda ytor. – Vi köpte K-Heat våren 2015 för att K-Heat våren 2015 för att stenpelare. Maskinen fungerat Även i häckrännor, runthar murar och på den till ogräsbekämpning ogräsbekämpning på använda den till bra. stenpelare. Maskinen hariifungerat kyrkogårdar, till exempel exempel sand-och och kyrkogårdar, till sandbra. grusgångar samt samt hårdgjorda hårdgjordaytor. ytor. grusgångar häckrännor, runt runtmurar muraroch och Även i häckrännor, stenpelare. stenpelare. Maskinen Maskinenhar harfungerat fungerat bra.

ÅTERFÖRSÄLJARE ÅTERFÖRSÄLJARE

En mycket smidig modell för smala gångar på kyrkogårdar, m.m.gångar K-heat En mycket smidigbostadsbolag modell för smala Compact har måtten (bredd/längd/höjd) på kyrkogårdar, bostadsbolag m.m. K-heat 500 mm, har 1200 mm, 600 mm. Compact måtten (bredd/längd/höjd) 500 mm, 1200 mm, 600 mm. Enmycket mycket smidig modell försmala smalagångar gångar En smidig modell för påkyrkogårdar, kyrkogårdar,bostadsbolag bostadsbolagm.m. m.m.K-heat K-heat på Compact Compacthar harmåtten måtten(bredd/längd/höjd) (bredd/längd/höjd) 500 500mm, mm,1200 1200mm, mm,600 600mm. mm.

72 SVEDALA Fax KS0454-841 MASKINER, 040-40 40 20 ÄNGELHOLM MASKINGRUPPEN, 0431-41 56 00 HELSINGBORG NILS LARSSONS info@k-vagnen.com SVEDALA KS MASKINER, 40 20 ÄNGELHOLM MASKINGRUPPEN, 0431-41VAGNSTEKNIK, 56 00 HELSINGBORG LARSSONSSÅG www.k-vagnen.com MASKINSERVICE, 042-13 35 20 040-40 KARLSHAMN-HÄSSLEHOLM-KALMAR K-VAGNEN 0454-841NILS 64 ALVESTA MASKINSERVICE, 042-13 20 KARLSHAMN-HÄSSLEHOLM-KALMAR K-VAGNEN VAGNSTEKNIK, 0454-841 64 ALVESTA SÅG ÅTERFÖRSÄLJARE ÅTERFÖRSÄLJARE OCH MASKIN, 0472-146 9535JÖNKÖPING-VIMMERBY MEK OCH MASKIN, 036-290 22 30 MJÖLBY MVM MARKVÅRDSMASKINER, OCH MASKIN, 0472-146 95 JÖNKÖPING-VIMMERBY MEK OCH MASKIN, 036-290 22 30 MJÖLBY MVM MARKVÅRDSMASKINER, 0142-800 40 PARKMASKINER, 15 KUNGÄLV MVM MARKVÅRDSMASKINER, 031-711 30NILS 10 SKÖVDE SVEDALA KS KINNA MASKINER, 040-40 40 20 0320-357 ÄNGELHOLM MASKINGRUPPEN, 0431-41 LARSSONS SVEDALA ÄNGELHOLM MASKINGRUPPEN, 0431-4156 5600 00 HELSINGBORG HELSINGBORG NILS LARSSONS 0142-800 40 KINNA PARKMASKINER, 0320-357 15 KUNGÄLV MVM MARKVÅRDSMASKINER, 031-711 30 10 SKÖVDE GUNNARS MASKINER, 0500-42 41 62 TÄBY LMK MARKVÅRDSMASKINER, 08-544 433 80 VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK MASKINSERVICE, 042-13 35 20 KARLSHAMN-HÄSSLEHOLM-KALMAR KARLSHAMN-HÄSSLEHOLM-KALMAR K-VAGNEN MASKINSERVICE, K-VAGNENVAGNSTEKNIK, VAGNSTEKNIK,0454-841 0454-84164 64 ALVESTA ALVESTASÅG SÅG GUNNARS MASKINER, 0500-42 00 41 62 TÄBY LMK X-MASKINER MARKVÅRDSMASKINER, 08-544 433 80 VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK TRAKTORCENTRALEN AB, 0171-201 SUNDSVALL AB, 0650-161 00 SKELLEFTEÅ NORRMASKINER AB, 0910-58 91 00 OCH MASKIN, 0472-146 95 JÖNKÖPING-VIMMERBY MEK OCH MASKIN, 036-290 22 30 MJÖLBY MVM MARKVÅRDSMASKINER, OCH MASKIN, MEK OCH MASKIN, 036-290 22 30 MJÖLBY MVM MARKVÅRDSMASKINER, TRAKTORCENTRALEN AB, 0171-201 00 SUNDSVALL X-MASKINER AB, 0650-161 00 SKELLEFTEÅ NORRMASKINER AB, 0910-58 91 00 0142-800 MVM 031-711 1010000 SKÖVDE Vi 0142-800 tillverkar tippvagnar/dumpervagnar i olika storlekar från 500 kg upp till30 11 kg last 40 KINNA PARKMASKINER, 0320-357 15 KUNGÄLV KUNGÄLV MVMMARKVÅRDSMASKINER, MARKVÅRDSMASKINER, 031-711 30 SKÖVDE Svensktillverkade kvalitetsvagnar GUNNARS MASKINER, 0500-42 41 62 TÄBY LMK MARKVÅRDSMASKINER, 08-544 433 80 VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK GUNNARS MASKINER, MARKVÅRDSMASKINER, 08-544 433 80 VÄSTERÅS-ENKÖPING-STORVIK Pris inkl. 600 liters tank AB, 0171-201KONTAKTA TRAKTORCENTRALEN X-MASKINER AB, AB, 0910-58 Munkahus OSS FÖR MER INFORMATION! TRAKTORCENTRALEN 00 SUNDSVALL X-MASKINER AB,0650-161 0650-16100 00 SKELLEFTEÅ SKELLEFTEÅNORRMASKINER NORRMASKINER AB,industriområde 0910-5891910000 Pris inkl. 600 liters tank 374 31 Karlshamn Munkahus industriområde KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

129.000:129.000:Med Fågelsta 1300 kg boggievagn Med Fågelsta 1300 tank kg boggievagn Prisinkl. inkl. 600 liters liters 167.500:Pris 600 tank Alla priser exkl. moms 167.500:129.000:129.000:Alla priser exkl. moms

MedFågelsta Fågelsta 1300 1300 kg kg boggievagn boggievagn Med

13

167.500:167.500:Alla priser exkl. moms Alla priser exkl. moms

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS FÖR FÖR MER MER INFORMATION! INFORMATION!

Tel 0454-841 64 374 31 Karlshamn Fax0454-841 0454-84164 72 Tel info@k-vagnen.com Fax 0454-841 72 Munkahus industriområde Munkahus industriområde www.k-vagnen.com info@k-vagnen.com 374 31 Karlshamn 374 31 Karlshamn www.k-vagnen.com Tel Tel0454-841 0454-8416464 Fax Fax0454-841 0454-8417272 info@k-vagnen.com info@k-vagnen.com www.k-vagnen.com www.k-vagnen.com


EFTERLÄNGTAD TELESKOPLASTARE NU I SVERIGE Merlos teleskoplastare TF30.9 är en kompakt maskin som har liknande last- och höjdkapaciteten som hos större teleskoplastare. Maskinen tar sig enkelt in i låga byggnader och lyfter 3 000 kilo till en höjd av nära 9 meter. Med en maskinvikt på 6,7 ton minskar bränsleförbrukningen och maskinen lever även upp till dagens miljökrav enligt steg 4. Modellen går att få i två utföranden där ingen maskin är högre än 2,12 meter. Kompaktlastaren ingår i en ny serie från Merlo där Hullert är generalagent i Sverige. – Maskinerna är som schweiziska arméknivar. De går att använda till allt ifrån byggarbete till fastighetsskötsel och till att skotta och sopa. Vi arbetar också tätt ihop med Fjärås och tar fram system och redskap till maskinerna. Just nu ser vi en ökad efterfrågan i storstäderna, säger marknadskommunikatör Jonny Eklund. 

Drönare skapar 3D-modeller av fastigheter

Tunna arbetskläder i kylan 1 Milwaukee som gjort sig ett namn med batteridrivna värme-

jackor lanserar nu en kollektion arbetskläder utan batteridrift. Fokus har legat på att ta fram slitstarka kläder som samtidigt är tunna och håller värmen. Med nya jackor i ett specialmaterial tar arbetskläderna 25 procent mindre plats än ett grovt bomullstyg. Dessutom är materialet tre gånger så hållbart mot slitage och revor. Stora nitade och förstärkta verktygsfickor med ärgfria dragkedjor underlättar arbetet ytterligare. Ett underställ med snabbsugande svettzoner som håller kroppen torr har också arbetats fram.

1 Företaget Spotscale har tagit fram ett koncept med drö-

nare som fotograferar fastigheter och sedan bygger om bilderna till 3D-modeller. Modellerna kan sedan avnjutas bland annat framför surfplattan, fysiskt eller varför inte i virtuell verklighet. Företaget har för närvarande ett tätt samarbete med Riksbyggen där de tar fram 3D-modeller av bostadsrättsföreningar. Byggplanering och upphandlingar är tydliga vinstområden men möjligheterna är många. För den som har en egen drönare tar företaget också emot bilder och skapar 3D-modeller utifrån dem.


Ett revolutionerande redskapsfäste 1 Attach är ett redskapsfäste från Fors

industrier som kan svänga 90 grader till höger och vänster samtidigt som det går att tilta under hela rörelsen. Redskapet fästs i lastmaskinens 3:e hydraulfunktion och har en mycket god lastkapacitet. Vid snöröjning försvinner nu behovet av att backa undan och blockera vägen vid tippning. Stora hjullastare får också ny livskraft då behovet av små kompaktlastare nu elimineras vid många arbeten. Med Attach blir även sopvalsar mycket effektivare för att bara nämna några användningsområden. Marknadsansvarig Anders Ljung är stolt.

– Det känns Jäkligt bra. Vi fick ett enormt gensvar på

Maskinexpo i somras och kunderna såg till och med fler användningsområden än vi gjorde. Vi tror väldigt starkt på Attach som lanseras i slutat av första kvartalet 2018, säger han.

MASKINSPEL FRÅN SVENSKT FÖRETAG 1 Machine World 2 är ett så kallat sandlådespel till PC

och MAC där spelaren kan gräva och bygga sin egen värld med hjälp av 16+ maskiner. Realism är spelets mantra som återkommer i maskinernas utformning såväl som i deras användning. För att göra det hela intressantare kan också maskinerna haverera. Det går att bygga i skilda terränger där spelaren har mängder av byggmaterial till sitt förfogande. Det går även att möblera sina färdiga byggen. Spelet är skapat av det svenska företaget Trino Games och är en uppföljare till appen Machine World 1 som legat på bästsäljarlistorna världen över.

Vinterhandske som fungerar med mobilen 1 Att tvingas ta av sig vinterhandskarna när telefonen

ringer och förlora all värme, är ett vanligt problem i branschen. Men med arbetshandskarna Worksafe M28 och Worksafe A100W PUC blir kalla händer ett minne blott. Materialet Conductive PU gör så att handskarna fungerar med alla smarta skärmar, vilket förutom värme också sparar arbetstid.


”Utan välmående personal har jag inget företag” Eric Pettersson och hans anställda tränar gärna tillsammans och har deltagit i flera tävlingar.

För Eric Pettersson är den fysiska aktiviteten lika viktigt i arbetslivet som på fritiden. skogarna kring Loberget, 3,5 mil söder om Örebro bor Eric Pettersson med sin fru och deras tioåriga dotter. Några kilometer därifrån såddes det första fröet till den enskilda firman på farbroderns lantgård. Valet i gymnasiet föll dock på skogsbruket då han ansåg att det var för ekonomiskt bekymmersamt att starta från ruta ett i ett lantbruk.

bakom maskinratten hade dock kroppen fått nog av stillasittande och 2012 började han satsa helhjärtat på firman med mera handfast arbete i skogarna.

– DET HADE BLIVIT FÖR KOSTSAMT DÅ.

VÅREN 2016 anställde Eric för första gång-

Att köpa maskiner och arrendera är fruktansvärda pengar, säger Eric Pettersson. I stället började han jobba för tre olika företag där han körde skogsmaskiner och startade en firma vid sidan av. Efter sju år

– JAG BLEV MINDRE TRÖTT I HUVUDET

men så klart mer trött i kroppen av att röja. Men det kändes mer som jag gjorde nånting, säger han. en och snart växte personalen till fyra man. Två av dem arbetar enbart för MR Örebros räkning och Eric är imponerad av antalet jobb som kommer in därifrån. Hela verksamheten sträcker sig i huvudsak över Örebro län och fokuserar på skogsarbete

och entreprenad. Nuförtiden kliver han upp nästan varje morgon med ett leende på läpparna. – Jag känner glädje när jag vaknar. Annars skulle jag inte hålla på med det här. Trivs man inte blir inte jobbet bra, kunderna blir missnöjda och sen har man inget företag. PERSONALEN är oerhört viktig för Eric som anställer med tanken om en långvarig relation. Att anställda tar arbetet seriöst, jobbar under eget ansvar och är villiga att lära sig är grundpelarna. Han engagerar också manskapet utanför arbetstid med olika fysiska aktiviteter som multisporttävlingar och gärna i goda saker som Barncancerfondens ”Spin of hope”. – VI HAR VÄLDIGT FÅ SJUKDAGAR. Mår personalen bra blir arbetsmoralen god


Jag går i skogen hela tiden. Mardrömmen är att vända papper hela dagarna.” ERIC PETTERSSON

Eric Petterssons företag fokuserar på skogsarbete och entreprenad.

och de känner inte efter varje dag om de har ont i lilltån. Utan välmående personal finns inget företag. får fötterna gärna jobba då han både löper och åker skidor. En klar favorit är att gå ut med familjen och hundarna i de kringliggande skogarna. Naturkännedom är A och O då Erics eget arbete i dag huvudsakligen handlar om att upprätta skogsbruksplaner. – Jag går i skogen hela tiden. Mardröm-

OCKSÅ PÅ FRITIDEN

men är att vända papper hela dagarna. Framöver kan Eric tänka sig fler anställda och även skogsmaskiner. För personalens trygghets skull finns även planer på att bilda aktiebolag. en stabil kundkrets, vara mångsidig, utveckla personalen och att följa konjunkturen, säger Eric Pettersson. – DET GÄLLER ATT BYGGA UPP

1 TEXT Daniel Arnfjell

Vill ni också synas i

Kontakta Åke Schultzberg 070-256 29 97 ake@sa-media.se

PROBLEMFRI VÄGNING I FARTEN Du kan väga lastbils- och traktorekipage från 500 till 15 000 kg/axel med hög noggrannhet. · · · · · · ·

Svensktillverkad Levererats till svenskt jordbruk sedan 1990 Väger i farten 1-5km/t Lång vågplatta 3,5m ger hög noggrannhet Väger alla landsvägsgående fordon Vår fordonsvåg tested av Skogsnäringens SDC/VMU Installeras på 4st plintar

Kungsbacken Strö, Lidköping 070-728 21 62, info@viktorvag.se, www.viktorvag.se


TYSKA ERFARENHETER NÄR MR MÄLARDALEN JUBILERADE

foto göran abrahamsson

I början av oktober ordnade MR Mälardalen en uppskattad jubileumsresa till sydvästra Tyskland. – Syftet var att få ny inspiration, nya idéer och energi, säger arrangören Göran Abrahamsson.

På resan deltog 31 personer från MR Mälardalen, MR Öst, MR Västernorrland, MR Kalmar-Öland, Hushållningssällskapet och Sparbanken i Enköping.

et kändes självklart för 25-årsjubilerande MR Mälardalen att välja Tyskland för sin resa den 4-6 oktober. – Stödet vi fått från Tyskland att starta MR i Sverige har betytt så mycket för alla medlemmar, både ekonomiskt och socialt, säger arrangören Göran Abrahamsson. Han sitter i styrelsen för MR Mälardalen och är även vice ordförande för EMR, nätverket för de europeiska maskinringarna. som lockade 31 deltagare från fyra ringar, var svensktalande paret Gerhard Steitz och Camilla Atmer Steitz. VÄRDAR OCH GUIDER PÅ RESAN,

– Gerhard är ordförande i en lokal maskinring, sitter i MR Tysklands huvudstyrelse och driver en mjölkgård med 120 kor tillsammans med Camilla. De bjöd på kaffe och hembakad äppelkaka på läktaren i ladugården där vi kunde se De Laval VMS-mjölkning, berättar Göran Abrahamsson. DÄREFTER GICK RESAN VIDARE till Alzey

söder om Frankfurt och maskinringarnas delstatskontor för Rheinland-Pfalz-Saarland. – Vi fick imponerande information om utvecklingen i de tyska maskinringarna av

vd Stefan Ernst som även driver vingården Winzerhof tillsammans med sin familj. I RHENDALEN finns många små vingårdar som samverkar i maskinringen. Därmed blir det möjligt att använda ny effektiv teknik vid skörden och även efteråt, exempelvis i form av portabla påfyllare av flaskor. – Vi fick också vara med på en mycket uppskattad vinprovning där stora beställningar gjordes. Gruppen hann även besöka en potatisodlare och en biogasbonde med grisar. – Alla har nytta av maskinringen på olika sätt. Biogasbonden försörjer 1 500 villor via majsensilage som skördas av medlemmar i maskinringen. Potatisbonden fokuserar på att få ut ett bra pris via sortering, packning och försäljning av närproducerat direkt till butiker och konsumenter. UNDER HEMRESEDAGEN besökte gruppen historiska Hambacher Schloss, demokratins vagga i Tyskland, och en enorm grönsaksmarknad i Rhendalen. – Via den kooperativa föreningen Pfalz-markt, som bildades redan 1832, skördar bönderna från 15 000 hektar. Varje dag kör 60 till 80 långtradare ut grönsaker över hela Europa.

tack vare sponsring från Sparbanken i Enköping. – Nästa resa blir i juni 2018 då de tyska maskinringarna firar 60 år av framgång, säger Göran Abrahamsson. RESAN KUNDE GENOMFÖRAS

FAKTA OM JORDBRUK OCH MASKINRINGAR I TYSKLAND

Vinprovning hos Stefan Ernst, vd för maskinringarna i delstaten Rheinland-Pfalz-Saarland, på hans gård Winzerhof i Rhendalen.

MR start år 1958 Åker totalt miljoner ha 16,7 MR medlemmar miljoner ha 8,2 Antal bönder totalt 280 000 MR medlemmar 191 405 Antal MR 245 Anställda i MR 3 266 Omsättning i MR, miljarder SEK 11,6 Mer information finns på www.maschinenring.de


UNGA MASKINRINGARE BESÖKTE YORK Sju unga maskinringare från Sverige begav sig till York, England, för att delta i en konferens för de europeiska maskinringarna. – Resan gav allt från bondböneexport till Egypten till Yorks ringmur och vikingahistoria, säger Magnus Jakobsson, en av resenärerna i Sveriges delegation till EMR Next. om ett steg i att knyta starkare band till nästa generation genomför de Europeiska maskinringarnas gemensamma organisation, EMR, satsningen EMR Next. En chans för unga medlemmar runt om i Europa att få se andra delar av det europeiska jordbruket än sin egna.

Saknar du förarbevis eller Saknar duuppdatera förarbevis eller behöver befintliga? Sju ungdomar från Sverige reste till Resan varade i fem dagar fullproppade sammans till York. Tillsammans med två med studiebesök. behöver uppdatera befintliga? Vi har löpande kurser och tyska och två österrikiska ungdomar ut – Metcalf farm med 1100 mjölkande gjorde de EMR Next 2017. kor, 170 lastbilar samt 1 100 får var inVi har löpande kurser ochsom skördade valideringar! tressant. En morotsodlare att få höra hur andra morötter sex dagar i veckan året om var valideringar! har det ute i Europa, snabbt blir man varse spännande. Eller bonden som av en slump Unga maskinringare på ett av många studiebesök i York.

– I OKTOBER fick vi resa runt i trakterna kring York. Ett av de första besöken var hos en potatisodlare. 400 hektar potatis, vilket var den lilla delen av företaget Cockroll som även packade potatis med mera. Omkring 140 anställda, en imponerande syn, säger Magnus Jakobsson.

– DET ÄR ALLTID KUL

att det inte skiljer så där jättemycket egentligen, utmaningarna för lantbrukarna är detsamma, säger Magnus Jakobsson.

Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen planerar långsiktigt och rejäla redskaplångsiktigt från Redskaparna! Proffsen planerar och använder använder rejäla redskap från Redskaparna! Proffsen planerar långsiktigt och använder rejälaplanerar redskap från Redskaparna! nvänder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt ochoch och använder använder använder rejäla redskap från Redskaparna! arna! na! rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskap från från från Redskaparna! Redskaparna! Redskaparna! Sandspridarskopa SS Sandspridarskopa SS

Breddningsvinge

Frontmonterad vinge för 2,1, mek, fr 1.000-3.900 lit 2,1, hydr, fr 400-3.900 lit Sandspridarskopa SS Breddningsvinge vallskärning oför snödikning Sandspridarskopa SS Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Blandarskopa cement, Hydraulisk återfyllnadsAvjämningsbalk medSSSS eller 2,1,mek, mek,frfr 1.000-3.900 1.000-3.900 lit Frontmonterad vinge för 2,1, lit 2,1, Frontmonterad för 2,1,hydr, hydr, fr400-3.900 400-3.900 lit betong, matjord vinge och gödsel utan rullefrför hjullastarelitoch skopa för kabeldiken vallskärning o snödikning Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS ridarskopa arskopa SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Blandarskopa Blandarskopa Blandarskopa för cement, förför cement, cement, ngsbalk balk medmed ellerSS eller Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk återfyllnadsåterfyllnadsåterfyllnadsAvjämningsbalk Avjämningsbalk Avjämningsbalk medmed eller med eller eller vallskärning o snödikning grävmaskiner Sandspridarskopa SSSS Breddningsvinge Sandspridarskopa SS 2,1, 2,1, mek, 2,1, mek, fr mek, 1.000-3.900 fr 1.000-3.900 fr 1.000-3.900 lit lit lit 400-3.900 fr 400-3.900 lit och lit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge för vinge för för 2,1, 2,1, hydr, 2,1, hydr, frhydr, 400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 fr 400-3.900 lit litoch lit och lit betong, betong, betong, matjord matjord matjord och vinge gödsel och och gödsel gödsel för hjullastare hjullastare och utan rulle utan rulle för rulle hjullastare för för hjullastare hjullastare och skopa skopa för kabeldiken för kabeldiken kabeldikenlitutan 2,1,skopa mek, frför1.000-3.900 vinge för 2,1, hydr, fr vallskärning vallskärning vallskärning o snödikning o snödikning o snödikning riner grävmaskiner grävmaskiner grävmaskiner vallskärning o snödikning

börjat exportera 18 000 ton bondbönor om året till Egypten av alla ställen, ja det var bara en del av allt. En helt grym resa!

samu.se samu.se du förarbevis eller Saknar Saknar du förarbevis eller

Saknar du förarbevis eller behöver uppdatera befintliga. Vi har behöver du uppdatera befintliga? Saknar förarbevis eller behöver Saknar du förarbevis eller löpandedu kurser och valideringar. Vi har löpande kurser och valideringar! uppdatera befintliga. Vi har behöver du uppdatera befintliga? löpande kurser och valideringar.

behöver Saknar duuppdatera förarbevisbefintliga? eller Vi har kurser och behöver uppdatera befintliga? Vi harlöpande löpande kurser och valideringar! valideringar! Vi har löpande kurser och valideringar!

Arbete på väg • Grävmaskin Arbete på väg • Grävmaskin Hjullastare • Teleskoplastare Hjullastare • Teleskoplastare Truck • Travers/säkra lyft Truck • Travers/säkra lyft (skylift) Fallskydd • Liftutbildning Fallskydd •väg Liftutbildning (skylift) Fordonsmonterad kran Arbete på • Grävmaskin • Hjullastare Teleskoplastare • Truck • Travers/säkra lyft Fordonsmonterad kran ATV (fyrhjuling) Arbete på väg •• Liftutbildning Grävmaskin • (skylift) Hjullastare Travers Fallskydd Teleskoplastare • Truck • Travers/säkra lyft Fordonsmonterad kran Liftutbildning ATV (fyrhjuling) ESA-14/ESA-Röj/BB3 Travers Fallskydd • Liftutbildning (skylift) ATV (fyrhjuling) ••ESA-14/ESA-Röj/EBR Arbete på väg Kran Grävmaskin Fordonsmonterad Fordonsmonterad kran Liftutbildning ESA-14/ESA-Röj/BB3 Hjullastare • Teleskoplastare ATV (fyrhjuling) • ESA-14/ESA-Röj/EBR

Pallgafflar för större o Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med Pallgafflar störreo o Flisrakor Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor fina planeringsjobb fr 1,6-25 ton olika längder på bommen Pallgafflar förförstörre finns med rakt för Planeringsskopor Med lång mindre maskiner, eller välvt blad o med Med långbotten botteno olåg lågrygg rygg maskiner, eller välvt blad omed med sskopor ngsskopor mindre Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för större förför större större o o Flisrakor o Flisrakor Flisrakor finnsfinns finns med rakt med rakt Planeringsskopor rakt Planeringsskopor Planeringsskopor för fina planeringsjobb fr 1,6-25 ton olika längder på bommen tten botten o låg o låg rygg rygg Med lång Med lång botten lång botten botten o lågorygg låg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, olika ellereller välvt eller välvt blad välvt blad o blad med o med o medMed för fina planeringsjobb fr Pallgafflar 1,6-25 ton längder på bommen för större o Flisrakor finns med rakt Planeringsskoporo låg

eringsjobb aneringsjobb

för fina förför fina planeringsjobb fina planeringsjobb planeringsjobb olikaolika längder olika längder längder på bommen påpå bommen bommen

fr 1,6-25 fr 1,6-25 fr 1,6-25 ton tonton

Med lång botten o låg rygg eller välvt blad o med olika längder på bommen för fina planeringsjobb

mindre maskiner, fr 1,6-25 ton

Flisskopor fr 3-16 m3

R R R R R R

Gripskopa för t ex ris o rivningsvirke

Vikplogar

Från 2,4 - 4,0 m

33 Flisskopor Vikplogar Isrivare 3 Återfyllnadsskopor, Flisskopor frfr3-16 m Gripskopa förtför texex ris oris sskopor, adsskopor, Återfyllnadsskopor, Återfyllnadsskopor, Återfyllnadsskopor, Flisskopor Flisskopor Flisskopor 3-16 fr 3-16 frm3-16 m3m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för tris ex t oex ris oVikplogar oVikplogar ar Vikplogar Vikplogar 3 3 3 rivningsvirke Från 2,4 -koniska 4,0 Från 3,0-3,7m FrånFlisskopor 3-16 Flisskopor frm m Från 2,4 -koniska m raka och Flisskopor Flisskopor fr3-16 3-16 fr 3-16 frm33-16 mRedskaparna m3rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke ,0 - 4,0 m m Från Från 2,4 Från -2,4 4,0 2,4 -4,0 m 4,0 -m 4,0 mm koniska iska raka raka och raka koniska och och koniska

rala a

kaparna.se parna.se

Sockenvägen Söderala Flisskopor fr 3-16 m3Redskaparna Gripskopa för31, t ex826 ris o 61Vikplogar Redskaparna Redskaparna Redskaparna Redskaparna rivningsvirke

Från 2,4 - 4,0 m

Tel 0270-28 73 50 Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 826 31, 826 61 826 Söderala 61 61 Söderala Söderala Sockenvägen 826 61 Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Bengt Jansson 070-516 38 Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 7373 50 7350 5033

Redskaparna Tel 0270-28 0270-28 73 50 Tel 50

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 383833 3833 38 3333 Bengt Jansson 070-516

Sockenvägen 826 6138 Söderala Bengt Jansson31, 070-516 33 Redskap Redskap Redskap för för entreprenadmaskiner: för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se

Redskapför förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: Redskap www.redskaparna.se Tel 0270-28 73www.redskaparna.se 50 Bengt Jansson 070-516 38 33

Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Arbete 0281 på väg Kran Grävmaskin Fordonsmonterad -• 200 50

Truck • Travers/säkra lyft Hjullastare • Teleskoplastare 0281 200 50 Fallskydd • Liftutbildning Truck • Travers/säkra lyft (skylift) Fordonsmonterad kran (skylift) Fallskydd • Liftutbildning


MR-SAMARBETE

fixar vatten i stugan

Johan Iwerbo har lång erfarenhet av att bryta mark och delar ofta med sig av sina arbeten på Facebook.

Johan Iwerbo driver två företag och projektleder nu en kommunal vattendragning på uppdrag av MR Sörmland. Att ta sig tid för kringboende får arbetet att rulla bättre.

– Kringboende har ofta åsikter när vi stör vilket kan leda till merarbete och en otrevlig arbetsmiljö. Man får ta sig tid för dem för att det ska fungera.

slutet av september sattes skoporna i marken i Stensättra i utkanten av Nykvarns kommun. Ett fritidshusområde med 134 fastigheter ska få ett kommunalt vatten- och spillvattensystem samt fiberkablar dragna. En handfull MR-företag samarbetar i projektet om drygt 18 miljoner kronor och Johan Iwerbo har tagit på sig ledartröjan. – Utmaningen är att se till att boende är nöjda och att vi har rätt material i rätt tid, säger Johan Iwerbo som förutom företaget JI consulting AB också äger Markjobb Sörmland AB tillsammans med sin far.

ATT KOMMUNICERA

har MR-företagen ett område som består av många smala grusvägar där bara mindre maskiner kan köra. Berggrund kan också leda till alternativa sträckningar. Vintern är även en faktor för arbetet som ska vara klart 21 december 2018. Johan Iwerbo tror dock att det är färdigt snabbare än så. – Snart har vi tre arbetslag på plats. Då kommer det börja rulla på bättre. Jag tror

vi är klara redan på sensommaren, säger han. JOHAN har tidigare varit involverad i fle-

ra liknande projekt och cirka hälften av jobben kommer in via MR. Någonting som blivit mycket viktigt för honom är att ha god kontakt med boende i arbetsområdet. Han tror på kommunens idé att uppdatera sin hemsida med ny information en gång i veckan och ryggar inte tillbaka från att ge av sin tid.

är också en tanke som går igen i sociala medier. Johan och hans pappa Anders har exempelvis medverkat i en informationsfilm tillsammans med Flens kommun där de berättar om sitt företag. Men det är den traditionella marknadsföringen som smäller högst.

– DET BÄSTA ÄR ATT HA NÖJDA KUNDER

så att arbetena kommer via referenser. Om Johan längtar ifrån planeringsbordet finns all möjlighet att köra maskin. I

FRAMFÖR SIG

Johan driver företag tillsammans med pappa Anders


Markjobb AB finns band- och hjulburna grävmaskiner, en bandgrävare, en hjullastare och en hjulmaskin. Företaget har för tillfället elva anställda och servar privatpersoner och företag med en många olika marktjänster. Johan tycker om att jobba. – DET VAR MER FÖRR. Men för tio måna-

der sedan fick vi en dotter. För företagen är det viktigaste framöver att utvecklas ekonomiskt och att personalen trivs. Johan investerar gärna i sina arbetstagare med påbyggnadskurser och mer flexibla arbetstider. Just nu är det goda tider i branschen.

Lokalt är det vanligast att man samarbetar och delar på jobben. Men vid större upphandlingar är konkurrensen hårdare.” JOHAN IWERBO

– DET ÄR BRA TIDER JUST NU. Lokalt är det vanligast att man samarbetar och delar på jobben. Men vid större upphandlingar är konkurrensen hårdare, säger Johan Iwerbo.

1 TEXT Daniel Arnfjell

Johan Iwerbo har alltid trivts bakom spakarna och fick tidigt åka med i pappas maskiner.

TransPro 3440

RING FÖR

DEMO !

KÄRCHER -Belos Redskapsbärare Nu 5 olika modeller 34hk – 86hk

NYHET! TP 4260

TransPro 5080

MAXIMAL FLEXIBILITET LUNDBERG

”Nya” 40 serien från Kärcher Belos för proffs med höga krav Kompletta redskapsbärare GIANT Lastmaskiner Nu 5 olika modeller 4000kg – 8000kg

30 olika modeller 1000kg – 6000kg

-Ring oss fö Friledningsgatan 10, Västerås, 021-811170 www.svanamaskiner.se

ETESIA / GIANT / KUBOTA / WALKER / LUNDBERG / GOUPIL / KÄRCHER-BELOS / STAMA PELLENC / HEAT WEED / SPIDER / K-vagnen / FJÄRÅS / Tillbehör / Verkstad

21

r Demo!

TransGiant


Företagare

som hittar nischerna Drängarna är Ålands största maskinstation. 60 procent av arbetet består i att slå och bala gräs.

Drängarna AB:s största arbetsområde är gräs.

Men de är inte sena att pröva lyckan där den finns, även utanför ordinarie arbetstid. Sund som ligger i mitten av Åland står Drängarna AB:s maskinstation. Härifrån tar det inte mer än 45 minuter med traktor till kunder över hela Åland. Det är Andreas Nordlund och Mats Mattson som driver MR Ålands största medlemsföretag. – När vi startade låg behovet av ordentliga maskiner rätt i tiden, säger Mats Mattson som också driver ett lantbruk.

sålde en tidigare ägare sin andel till Andreas som i dag äger halva företaget. till åtta olika maskiner, i dubbla uppsättningar för att alltid kunna leverera till kund. Att maskinerna är tipptopp vid arbetstoppar är viktigt.

NU HAR HAN TILLGÅNG

– Vi går alltid igenom maskinerna varje vinter. Jag kanske är lite halvpe- dant men när jag kör bland kunder vill jag att det ska se bra ut, säger Andreas Nordlund. CIRKA 60 PROCENT av Drängarnas arbe-

te utgörs av att slå och bala gräs. När det behövs hyrs arbetare in på timmar. Under arbetsdalar kör företaget gödsel, underhåller vägar och arbetar även en del i byggbranschen. – Det är toppar och dalar vi kämpar mot. Men hittills har vi klarat av det vi åtagit oss.

var också vad som gällde för Andreas Nordlund redan som barn. Hans pappa var lantbrukare och grannen sålde Case IH-traktorer. Men det var inte bara skoj att köra dem. – Jag var den där jobbiga ungen som alltid skulle vara med överallt. Hos maskinhandlaren skruvade jag isär och ihop maskiner. I dag är den kunskapen guld värd, säger han. STORA MASKINER

startade 2005 heltidsarbetade Andreas som elektriker men vigde fritiden åt maskinstationen. 2011 följde han sin dröm, köpte en del av firman och fick en fast tjänst. Efter två år NÄR DRÄNGARNA AB

Andreas Nordlund och sambon Ronja Brenner är vana att ta tillvara på tiden. – Våra första tre dejter skedde i traktorn under höskörden.


För att företaget ska kunna fokusera landar allt det administrativa arbetet på MR Åland. – Det är skönt. Det enda vi behöver göra är att skriva upp timmar och plats. ARBETSTIDERNA kan så klart bli tuffa vilket Andreas garderade sig emot redan när han började dejta sin sambo Ronja Brenner. De tre första dejterna skedde i traktorn under höskörden. – Den man blir ihop med måste ju förstå ens situation. I dag föder de tillsammans upp ett 70-tal utegrisar för slakt i ett område där andra slaktdjur är vanligare. Andreas har svårt att «ligga på soffan» och är ofta på jakt efter djur, såväl som nya områden att vara företagsam inom. – DET PIRRAR KONSTIGT I BENEN när jag sitter still. Nu ska jag börja i kurs i mathantverk under 1,5 år. Sambon övertalar mig lätt och många nya idéer kan födas på så sätt.

Det är toppar och dalar vi kämpar mot. Men hittills har vi klarat av det vi åtagit oss.” ANDREAS NORDLUND

FÖR MASKINSTATIONEN ser Andreas

hur fler företagare numera vill göra arbetet själv. Samtidigt växer gårdarna och det blir svårt för dem att hinna med. Mjölken är även på väg uppåt efter en svacka och nya nischer finns förmodligen runt hörnet. – Vi tittar på vad som är lönsamt och hoppar på tåget när det kommer, säger Andreas Nordlund. 1 TEXT Daniel Arnfjell

ODR LANTBRUK

Eriksson &

TRAKTORFÖRSÄLJNING OC Andreas Nordlund föder upp ett 70-tal utegrisar.

Eriksson & Co

ODR LANTBRUK

TRAKTORFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

RullkedjorKedjehjul

Lyftanordningar vi skräddarsyr efter önskemål

&

TI

GARAN

YD

D

TRAKTORFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

P TILL

SAMU ÖPPET HUS KOMMER

ÄKR

år

Analysera ditt utsäde i god tid före sådd hos Frökontrollen

Bildelar

RS

UP

Vi utför snabba analyser med god service

&

INGSSK

ÄKR

YD

D UP P TILL

6 RS

D

30 november 10.00-20.00

A

Chaufförv. 23 Odenskog 063-51 77 55 www.kedjanab.se

Kontakta oss för att beställa påsar! 019-603 27 30 www.frokontrollen.se

TI

till alla tänkbara fordon

GARAN

SnökedjorSlirskydd

Eriksson & Co

INGSSK

6

D

Så inte okontrollerat utsäde!

A

i stor sortering

år entreprenad Hela

Vi har sortiment! Välkommen dukat upp m Hela in entreprenad ed och i en traktor fram få rulla, bra kampanj er, låga Deutz fahrå bulla. Ny CASE såNy bjuder visortiment! på kaffe räntor, trygga MOTO servicetill jul avtal och rikt Representanter finns på plats från lastmaskin igt fina MOTOROCH RÖJSÅGAR bo000 kslutskr Söderberg&Haak, Deutz Fahr, fina kampanjer från 500 affärer. Case Construction, hjullastare, grävare. Eriksson & Co Dalbo vält, harv mm. Hela entreprenad Kampanjer på Fyrhjuling Granit, reservdelar alla märken och tillbehör. sortiment! Lejon kemi, maskintvättmedel och skumtvätt. röjsågar och Access moto TRAKTORFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

motorsågar från 59 920 kr +moms Varmt välkomna MOTOR- OCH RÖJSÅGAR WWW.ERIKSSONO Myre Centrum 101, Njurunda WWW.ERIKSSONOCO.SE

WWW.ERIKSSONOCO.SE

060-332 25 | 070-311 73 67

MyreCentrum Centrum101, 101, Njurunda Myre Njurunda | 070-311 | 076-335 06 76 060-332 25 25 73 73 67 67 060-332 | 070-311


JOHN DEERE 3036E

och frontlastare JD D160 monterad samt skopa Utan

lastare

145.000:-

179.000:-

och frontlastare JD 543R monterad från

0,99i% fem år

a Fast räntav fter Inga gi

och frontlastare JD H240 monterad g från

Finansierin

345.000:-

0,99%

a i fem år Fast räntav fter Inga gi

JOHN DEERE 5075M g Finansierin

JOHN DEERE 5055E

449.000:-

JOHN DEERE 5090R och frontlastare JD 543R monterad g från

Finansierin

0,99i% fem år

529.000:-

a Fast räntav fter Inga gi

Beg maskine www.norrmas r kiner.se

Priser exkl. moms

LOADER

Luleå, Ersnäs • 0920 - 311 00 Skellefteå, Orrliden • 0910 - 58 91 00 Umeå, Ersboda • 090 - 18 93 15

THIFAB LASER & GEODESI

Mer än bara ett vinterdäck

Bygg- och anläggningsinstrument

Försäljning • Uthyrning • Service • Tillbehör

PLANLASER FL 105-H !

Fraktfritt

Helautomatisk med tvåstegs nivåkontroll.

Levereras med väska, batteripack Ni-Mh, automatladdare, laserhandmottagare FR45 inkl hållare och batterikassett för alkaliska batterier.

Pris: 5.880:- exkl moms Stativ aluminium .................... 400:5 m teleskopstång ................. 400:Flexilatta teleskop 2,4 m med hållare för mottagare ... 400:Priser gäller vid laserköp.

TVÅFALLSLASER FL 150H-G

Kombinerar höga prestanda med enkel användning Nivåvakt i 2-steg för max säkerhet Digital inställning av fall i x & y-axel Senaste batteriteknik Li-Ion Tvåvägs radiostyrd fjärrkontroll

Pris: 12 375:- exkl moms Levereras komplett med instrumentväska, handsensor FR45 inkl. hållare, fjärr, Li-Ion batteri, laddare med adapter för cig.uttag i bil, batterikassett för alkaliska batterier

!

Fraktfritt

Välkommen att ringa 031-25 96 80 för mer information eller besök vår hemsida www.thifab.com

www.nokiantyres.se


Om jag fick välja, fanns DUNLOMAT BÅSMATTA redan i båset ! Kontakta Rubber 0771-40 00 12 för mer information.

Transportband & transportörtillbehör | Lätta tranportband Transmissioner | Plaster • Industrislang | Gummiduk & gummimattor Isolatorer | Formgjorda produkter | Komponenter för virkestorkar

Transp Transportband & transportörtillb Lätta transportband Transmissioner Plaster • Industrislang Industrigummileverantören Transportband & transportörtillbehör Transportband & Industrigummileverantören transportörtillbehör Gummiduk Lätta transportband Transportband & transportörtillbehör& gummimattor Lätta transportband Transmissioner · Plaster G Isolatorer Industrislang · Gummiduk & gummimattor Transmissioner transportband Telefon 0771-40 00 12 Lätta Isolatorer Formgjorda produkter Formgjorda produkter Plaster • Industrislang www.rubberco.se Industrigummileverantören Telefon 0771 40 00 12 för virkestorka Transmissioner Komponenter för virkestorkar Komponenter Gummiduk & gummimattor www.rubberco.se Plaster • Industrislang Industrigummileverantören Isolatorer Telefon 0771 40 00 12 Ko Gummiduk Formgjorda produkter & gummimattor www.rubberco.se Komponenter för virkestorkar Isolatorer

Telefon 0771 40 00 12


Det här är MR skäl att vara medlem FLER UPPDRAG. Som del av en helhet ökar möjligheterna

att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer. SLIPP ADMINISTRATION. MR tar hand om hela flödet från

fakturering till inbetalningar, påminnelser och överlämning till inkasso. Fakturan skrivs ut i både ditt företags namn och med MR-loggan, ett välkänt varumärke inom de gröna näringarna som stärker ditt företag. TILLGÅNG TILL KOMPETENS. Som medlem får du del av

hela MR:s kompetens, behörighet, maskiner och teknik. Därmed kan du hänvisa kunden vidare om inte just du har möjlighet att lösa uppgiften. ÖKAD TRYGGHET. Du får lättare att hitta en ersättare vid

till exempel maskinhaveri eller sjukdom. MEDLEMSFÖRMÅNER. Som medlem i MR har du rabatt på

Swedols sortiment. Kvarndammen erbjuder rabatt när du säljer begagnade tunga fordon och maskiner via kvd.se. Du får också rabatt hos Vianor och Kontorab. Läs mer på www.mrsverige.se

MR på två minuter 1 , så varför inte även ta uppdrag utanför den egna gården via en ekonomisk förening? Så resonerade lantbrukare i Tyskland och Österrike på 1950-talet. 1 startades den första föreningen i Sverige, Maskinringen Dalarna. I dag finns 17 maskinringar som förmedlar maskiner och arbetskraft och sköter fakturering och annan administration. 1 organiserar drygt 5 000 företagare över hela landet och verkar inom tre verksamhetsområden: Entreprenad, Bemanning samt Jord & Skog. 1 är i allt större utsträckning kommuner och privata företag utanför lantbrukssektorn. 1 , Sveriges Maskinringar, samordnar verksamheten. Ordförande är Lena Philipson, Annelie Näsström är verksamhetschef. 1 inom gröna näringarna och vi ger livskraft åt Sveriges landsbygd

Styrelsen för Sveriges Maskinringar, från vänster: Per Hellqvist Andersson, Liza Lidvall, Lena Philipson, Kristina Eriksson, Micael Sundström. Verksamhetschef Annelie Näsström annelie.nasstrom@mrsverige.se


HÄR HAR DU DIN RING

Tidningen för oss i MR!

1 Skogsplaner ger arbetsglädje i Öre bro 1 Säkrad vattenfö

rsör i sörmländska stug jning or

1 Så blev Dränga rna störst på Åland

GRÄV-BOOM

Johan Wikström och fixar fiber i Jämtlan Johan Strid d

PÅ WWW.RINGEN.NU FINNS ALLA UTGIVNA TIDNINGAR ATT LÄSA VIA DIN DATOR, PLATTA ELLER MOBIL.

ringen Sveriges MASKINRINGARS MEDLEMSTIDNING

070-256 29 97 redaktionen@sa-media.se


Schultzberg-Axelsson Media AB Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall

EN STARK PARTNER Staffare AB grundades 1982 och har tills idag utvecklats till en organisation med 70 anställda och finns på åtta orter med fullservice anläggningar i Luleå, Skellefteå, Timrå, Hudiksvall och Bollnäs. Vi säljer nya och begagnade entreprenad- och lantbruksmaskiner samt dem flesta förekommande tillbehör och redskap till dessa. Hos oss finner ni några av dem största varumärkerna inom sina segment. Genom att tillhanda hålla produkter och tjänster av hög kvalitét och ständigt sträva mot att förbättra vår organisation med en långsiktighet i varje agerande och kunden i fokus kan vi vara En Stark Partner till våra kunder, medarbetare och leverantörer.

www.staffare.se facebook.com/staffare LULEÅ Tel 0920-700 80

SKELLEFTEÅ Tel 0910-140 80

TIMRÅ Tel 060-52 78 70

HUDIKSVALL Tel 0650-948 55

BOLLNÄS Tel 0278-355 06

UPPSALA Tel 08-89 01 03

VÄSTERÅS STOCKHOLM Tel 021-489 90 10 Tel 08-89 01 06

Herrejössespris

S 55 06

219.900:254.000:-

f

UPPSALA Tel 08-89 01 03 Avant 528 Med teleskoputskjut, fjädrande sits med armstöd, bälte & värme samt frihjulskoppling

Gäller v36-51 2017, exkl moms. Maskin på bild är extrautrustad, redskap ingår ej. Mer info och alla återförsäljare på nordfarm.se

Profile for Rebetsky

Ringen nr 4 2017  

RINGEN - Sveriges Maskinringars medlemstidning

Ringen nr 4 2017  

RINGEN - Sveriges Maskinringars medlemstidning

Advertisement