Page 1

Bryghus projektet


Vision for Bryghusprojektet Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der bliver skabt på tværs og på langs af havnen. Forbindelser, der binder byen og havnen sammen. Forbindelser, der skaber sammenhæng. Bryghusprojektet danner rammen om rekreative udendørs byrum, legepladser, boliger og cafeer, samtidig med at det bliver et unikt sted for det byggede miljø, hvor der skal arbejdes, udstilles, forskes og tænkes. Det bliver et ekstraordinært sted. Et sted, der rummer det folkelige og det professionelle. Et sted med en faglighed, der er rettet mod de kreative erhverv for byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Et sted, der er åbent for alle og fyldt med gode tilbud – fra udstillinger over foredrag og workshops til restaurant og boghandel. Bryghusprojektet – en aktør og et aktiv for byen og for hele landet. 2


Byen og de nye broer Bryghusgrunden ligger både centralt og befærdet. Nærmest klos op ad Langebro, 800 meter fra Rådhuspladsen, med Vester Voldgade til den ene side, Frederiksholms Kanal til den anden side og Ring 2 og havnen til den tredje side. Her kommer byens nye rum. Et sted, der inspirerer, når man går forbi. Og et sted, der inviterer til, at man stopper op og slår sig ned og nyder omgivelserne. Enten fordi man vil opleve arkitektur, bruge legepladsen, indtage mad og drikke eller bare nyde udsigten over havnen. Nyt liv og sammenhæng Bryghusprojektet bringer nyt liv til denne del af byen. Projektet skaber sammenhæng mellem Københavns centrum og Københavns Havn. Projektet indeholder nye broforbindelser over og omkring havnen og vil skabe forbindelse de steder i havnen, hvor det i dag er vanskeligt at promenere. Bryghusprojektet kommer til at ligge centralt i forhold til de nye broer og

Christiansborg Ridebane, 5 min.

forbindelseslinjer, som Københavns Kommune og Realdania har i støbeskeen. I kraft af dets placering gødes jorden for en ny kulturrute. Den nye bygning – med Dansk Arkitektur Center – møder det historiske Slotsholmen og kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Tøjhusmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Ny Carlsberg Glyptotek. 3


4

Et samlingssted

Et aktiv for byen

Bryghusprojektet og nabohusene “Fæstningens Materialgård” skal bebos af virksomheder, der beskæftiger sig med byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Dansk Arkitektur Center bliver omdrejningspunktet og vil tiltrække andre aktører inden for det byggede miljø. Ambitionen er, at huset bliver et kraftcenter, der kan samle og styrke de kreative kræfter inden for området. Både nationalt og internationalt.

Bygningen bliver en arkitektonisk seværdighed i sig selv. Den internationalt anerkendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue, OMA, tegner Bryghusprojektet. Sammen med de nye pladser skaber Bryghusprojektet sammenhæng og plads mellem nyt og gammelt – mellem de historiske bygninger og nye oplevelser og ny arkitektur.

Bryghusprojektet vil både skabe nye og bedre forbindelser for cyklister og gående, aktive og rekreative offentlige pladser og blive en bygning, der huser og samler branchefolk inden for byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Bryghusgrunden er den sidste ubebyggede grund ved havnen. Bryghusgrunden er skåret igennem af Christians Brygge/Ring 2, hvor der dagligt kører mere end 20.000 biler. Bryghusprojektet bygges hen over – og under vejen, så trafikken på Ring 2 går igennem bygningen.


DAC’s faciliteter fletter sig ind mellem husets øvrige lejemål.

Dansk Arkitektur Center Dansk Arkitektur Center (DAC) bliver hjertet i den nye bygning. Hovedindgangen til huset sker gennem en offentlig passage – DAC’s passage – der samtidig er DAC’s foyer. Udstillingslokalerne er flettet ind mellem husets øvrige lejere og beboere med udsyn til byen omkring. En kulturattraktion DAC bliver som Danmarks nationale arkitekturcenter både en kulturattraktion for det brede publikum og et professionelt mødested for videndeling, netværk og udvikling blandt byggeriets og byudviklingens parter.

DAC får i Bryghusprojektet udstillingsrum med plads til at skabe store oplevelser med internationalt format, der kan tiltrække et bredt dansk og internationalt publikum. De topmoderne konferencefaciliteter og det store auditorium bliver rammen om netværk, debatter og foredrag – og skal være med til at gøre DAC til et naturligt mødested i byen og i branchen. Kreativ læring og caféhygge Educatoriet bliver stedet, hvor byens børn går til arkitektur, og hvor familierne kommer for at være sammen om at bygge by i LEGO eller andre former for kreativ læring. Cafeen får tre

tagterrasser med havneudsigt. Et skønt sted at nyde en frokost. Design- og bogshoppen bliver med sit unikke udvalg af designobjekter og bøger det rigtige sted at lede efter gaver til sig selv eller dem, man holder af. Et aktivt oplevelseshus DAC og Bryghusprojektet deler visionen om at bringe forskellige mennesker, fagligheder og formater sammen – og på den måde skabe noget nyt. Det vil både blive et naturligt samlingspunkt for branchen og et sted, man søger hen, når man besøger København.

5


Byliv i Frederiksholms Kanal Bryghusprojektet viser nye muligheder for bylivet i Frederiksholms Kanal. Københavns Kommune fjerner dele af parkeringen mellem Stormgade og Bryghusgrunden. Håbet er, at Frederiksholms Kanal med tiden kan udvikle sit potentiale, og at flere butikker, cafeer og restauranter vil spire frem. Solrig udsigt Restauranten i Bryghusprojektet er placeret ud mod den nyetablerede Bryghusplads for enden af Frederiksholms Kanal. Restauranten er åben for offentligheden. Her er der sol om eftermiddagen og om aftenen. Og så er der en skøn udsigt langs kanalen og ind mod byen. Bygningen danner læ, så der er gode muligheder for udendørsservering på pladsen. Her er der også legefaciliteter for børn og barnlige sjæle.

Restauranten skal betjene gæster på pladsen, husets brugere, besøgende i Dansk Arkitektur Center og gæster ved eksterne arrangementer.

6


Nye parkeringspladser under jorden Under bygningen bliver der etableret et fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til ca. 350 biler. Tryg og sikker parkering Med en fuldautomatisk løsning undgår bilisterne selv at skulle køre bilen ned i parkeringskælderen. Bilen sættes i stedet i en bilelevator, der parkerer den automatisk.

De fuldautomatiske anlæg er kendt fra mange udenlandske storbyer. De er populære, fordi de er pladsbesparende, fjerner overfladeparkering og skaber større tryghed hos brugerne. Også i Danmark vinder de fuldautomatiske anlæg indpas. Realdania Byg laver et tilsvarende anlæg i Urban Mediaspace Aarhus.

• Nuværende overfladeparkering på Bryghusgrunden: 190 pladser, som nedlægges i forbindelse med byggeriet. • Kapacitet i det kommende anlæg: 350 biler. • Parkering i tre etager under jorden. • Parkeringsafgiften vil være på samme niveau som i resten af byen.

7


1

Bryghuspladsen

Der bliver flere områder til leg og ophold omkring Bryghusprojektet. Områder med stor variation og appel til flere aldersgrupper. 2

Oversigt over Bryghusprojektet

Restaurant og café

Restauranten er placeret ud til den nyetablerede Bryghusplads. Her er plads til udeservering og udsyn langs Frederiksholms Kanal. Den er åben for offentligheden. 3

Fæstningens Materialgård

Bryghuspladsen er rammet ind af Fæstningens Materialgård på den ene side og den nye bygning på den anden. Fæstningens Materialgård ejes af Realdania Byg og blev færdigrestaureret i 2012. 4

Hovedindgang og passage

2

5

Indgangen til alle bygningens funktioner – Dansk Arkitektur Center (DAC), kontorer, boliger, cafeer osv. går ind under og igennem bygningen. Dette er aldrig tidligere set i Danmark. 1 5

Dansk Arkitektur Center

DAC er hjertet i huset. Alle DAC’s udstillingssale og faciliteter i øvrigt fletter sig ind i alle bygningens etager. 6

Legepladser

En del af legeområdet bliver indhegnet, så institutionerne i området kan bruge det i dagtimerne. Og så der er trygt og sikkert – også for de mindste. 8

4

3


7

Kontorer

Bryghusprojektet skal være et samlingssted for byggebranchen – alt erhverv lejes ud til virksomheder og organisationer, som arbejder med byplanlægning, byggeri, arkitektur og design. 8

8

Lejligheder

Lejlighederne ligger i den øverste del af Bryghusprojektet. De har alle store altaner med plads til masser af grønt. 9

Det fuldautomatiske parkeringsanlæg placeres under bygningen. Man kommer til det fra Vester Voldgade – ad en rampe, der løber langs Fæstningens Materialgård.

12

10

11

7

10

6

Christians Brygge/Ring 2

Den befærdede trafikåre, hvor der dagligt kører mere end 20.000 biler, løber igennem huset. Gående behøver ikke at krydse vejen, da man kan spadsere gennem huset og komme ud til havnepromenaden. 11

9

Parkeringsanlæg

Pladsen langs havnefronten

Fra bygningen og til Langebro anlægges et uderum, hvor der også er aktiviteter for de større børn. I forbindelse med dette anlæg bliver et flydende boldbur fortøjret. 12

Træbryggen

Mod vandsiden kommer en træbrygge i hele husets længde, så tæt på vandet, at man kan dyppe fødderne i det. Og hvor også kanoer og kajakker kan lægge til. 9


De nye pladser Bryghusprojektet fokuserer også på livet uden for huset. I alt bliver der mere end 5.000 m2 med offentlige pladser, passager og legearealer. Sammenhæng og plads til leg Bryghuspladsen er med til at skabe sammenhæng i forhold til det historiske miljø langs Frederiksholms Kanal, til Søren Kierkegaards Plads og til det byrum, der etableres mellem bygningen og Langebro. Bryghuspladsen lukker Bryghusgade for trafik, så der bliver optimale muligheder for ophold og leg. Legeplads og amfiscene På Bryghuspladsen ligger den nye indhegnede bylegeplads. Legepladsen er et stort terrasseret område, hvor der både er et overdækket og mere lukket legeareal og en åben og udadvendt del. Legepladsen får store elastiske net, rutsjemuligheder, lukket boldbur, sand og vand og flytbare legeelementer. Når der ikke er legeplads, fjernes hegnet, og der skabes en ny udendørs amfiscene, som kan danne ramme om kulturelle begivenheder. 10

Pladsen er på størrelse med Vor Frue Kirkeplads. Trafikken i Bryghusgade lukkes af, og pladsen er bilfri. Projektets uderum samt legearealer dækker ca. 5.000 m2, hvoraf de 1.400 m2 er sikret legeplads. Den tidligere legeplads på grunden var på ca. 2.300 m2.


Havnefronten bindes sammen Langs havneløbet fra udstillingsbygningen og frem til Langebro bliver etableret en havnepromenade. Promenaden er med til at binde havnefronten sammen. Med realiseringen af Københavns Kommunes plan om at skabe forbindelse ved Knippelsbro bliver der nu sammenhæng fra Sydhavnen til Langelinie. Nærhed til vandet Mod vandsiden kommer en stor nedsænket træbrygge i hele husets længde. Her kan man komme helt tæt på vandet, og kanoer og kajakker får et nyt sted at lægge til. Promenaden samler inderhavnen, og med de nye broer skabes en samlet løberute i inderhavnen, der kan konkurrere med den tilsvarende omkring Søerne.

Byrummet langs havnen bliver et opholds- og legerum, som er designet med forskellige udfordringer til de større børn, herunder et flydende boldbur, som er tøjret til molen. Legepladserne er udviklet i et samarbejde mellem arkitekter, borgere og de nærliggende børneinstitutioner og Den Classenske Legatskole.

11


t

de

ræ St

Nytorv

Thorvaldsens Museum

Ny

br og ad e

Havnegade Park

Vandkunsten

Vartov

Christiansborg Slotsplads Bertel Thorvaldsens Plads Teatermuseet

Københavns Rådhus

National Museum

er

se

ns

te r

ul

ev ar d

Vo ld

Tøjhusmuseet Dansk Jødisk Museum

olm

ga

Det Kongelige Bibliotek

sK

de

an al

Dantes Plads

Søren Kierkegaards Plads

Den Classenske Legatskole Bryghusprojektet

Kgl. Bibliotek

Cirkelbroen

I samarbejde med Københavns Kommune er der i de kommende år fokus på at udvikle forbindelser på langs og på tværs af den centrale del af Københavns Havn. I området ved Bryghusprojektet foregår der en dialog om at styrke broer og andre forbindelser for fodgængere og cyklister. Målet er at skabe større sammenhæng og adgang til byens vand. En havn for mennesker.

ist i

La

ng

Politigård Skyen

eb

ro

d

Br

yg ge

Polititorv

v

Kalvebod Bølge Bølgen

12

Københavns Kommune er i gang med at realisere flere projekter i Københavns Inderhavn. Kalvebod Bølge er under opførelse, og i de kommende år Pedestrianised street & square åbner adskillige nye broer over havnen og kanalerne Eksisterende og planlagte forbedrede Pedestrian link fodgængerforbindelser og sivegader – primært for fodgængere og cyklister. FrederiksExisting and planned pedestrianised holms Kanal bliver også omdannet fra parkeringsForslag til forbedrede gågader og pladser gade til en gade for bløde trafikanter med plads til street & square ophold. Men også nye projekter diskuteres. Blandt Forslag til forbedrede Pedestrian link fodgængerforbindelser og sivegader andet en forbindelse for cyklister fra Christians Brygge under Knippelsbro til Havnegade. En bro for Seværdigheder bløde trafikanter over Frederiksholms Kanal. Og en N cykel- og gangbro over havnen fra Islands Brygge til Christian Brygge, som binder havneparkerne på begge sider af havnen sammen. Keyogdestination Eksisterende planlagte gågader og pladser

Ch r

Otto Mønsteds Plads

an s

Br

yg g

e

Glyptoteket

Knippelsbro

sh

Bo

Ve s

rik de Fre

An d

Nye forbindelser

Det Kongelige Biblioteks Have

lve bo

C.

Ka

H.

Christiansborg

Havnebadet Islands Brygge


1. Bryghusprojektet 2. Det Kongelige Bibliotek/Den Sorte Diamant Vor Frue Kirke

12

Holmens Kirke

3. Statens Forsvarshistoriske Museum 4. Christian IV’s Bryghus 5. Dansk Jødisk Museum

Gammeltorv/Nytorv

11

6. Tøjhusmuseet

10

7. De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot

Christiansborg

9

8. Teatermuseet i Hofteatret 8

7

14

9. Ruinerne under Christiansborg Slot

5

10. De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot

6 2 3

13 Københavns Rådhus

4

11. Thorvaldsens Museum 12. Kunstforeningen Gl. Strand 13. Nationalmuseet 14. H.C. Andersen Eventyrhuset

H.C. Andersens Boulevard Tivoli

1

15. Ny Carlsberg Glyptotek

15

Kulturen i området styrkes Bryghusprojektet forbinder den indre by, den historiske havnefront og den kulturrige Slotsholmen i København. Med Dansk Arkitektur Centers (DAC) placering i Bryghusprojektet arbejdes der på at få lavet et formelt samarbej-

de imellem kulturinstitutionerne fra havnefronten og rundt om Slotsholmen. DAC’s nye placering vil være med til at forstærke områdets profil som et kulturelt oplevelsescenter med flere hundrede tusinde besøgende om året.

Og i det hele taget medvirke til at gøre Vester Voldgade og Frederiksholms Kanal til et nyt kulturelt strøg, der forbinder Rådhuspladsen med områdets øvrige kulturtilbud.

13


Bæredygtighed Bryghusprojektet forholder sig til bæredygtighed – både når det gælder lokale og globale miljøudfordringer. Bryghusprojektets strategi for bæredygtighed favner begrebet i alle dets aspekter. Mere end 75 konkrete mål om bæredygtighed er blevet formuleret. Et lavenergibyggeri Et af målene for byggeriet er at bruge væsentlig mindre vand og strøm blandet andet via intelligent styring og information, og huset er koblet til både fjernvarme og det nyeste fjernkølingssystem i København. Metoderne varierer fra etablering af solcelleanlæg og højisolerende facader til en løbende måling af bygningens indlejrede CO2-forbrug. Bryghusprojektet bliver et af de første store danske byggerier, der opfylder det samlede lavenergikrav, som det er formuleret i Bygningsreglement 2010. Øget biodiversitet og mangfoldigt byliv Når byggeriet og dets omgivelser står færdigt, skal projektet også bidrage til et bedre lokalt miljø: Det betyder blandt andet, at biodiversiteten skal være øget markant på stedet. Byggeriets øverste etager indeholder lejligheder med meget store altaner, og de mange 14

omkringliggende rekreative by- og uderum bliver beplantet og grønnet i et omfang, som ikke tidligere er set i området.

forvente en mangedobling af antallet af mennesker, der vil benytte promenaden. Og i det hele taget at generobre denne del af byen.

Bæredygtighed handler i Bryghusprojektet også om det liv, der leves i byen. Målet er at skabe enkle, overskuelige og sikre ruter for fodgængere, så de sikkert kan komme fra by til havn. Langs med havnen åbnes nye rekreative muligheder, med stor mangfoldighed. Man kan

Bryghusprojektet skal rumme bæredygtighed i alle dets aspekter. Det er store ord, men målet er et byggeri, som kan bruges i mange generationer ud i fremtiden og stå som et eksempel på, hvordan et byggeri kan bidrage til at gøre byen og bygninger mere bæredygtige.


Langebro og Bryghusgrunden anno 1931

Bryghusgrundens historie Bryghusgrunden opstod i 1660’erne, da man påbegyndte opfyldningen af havnen og Frederiksholm. Allerede fra 1767 blev der brygget øl på grunden. Fra 1772 og frem til 1923 var

Bryghusgrunden hjemsted for Kongens Bryghus. Her er der altså blevet brygget øl til kongen og til folket i mere end 150 år. Bryghuset brændte i 1960. I de seneste 50 år har området fungeret som både midlertidig legeplads og parkeringsplads.

Ørestadsselskabet fik i 1994 overdraget grunden af staten. Realdania Byg købte Bryghusgrunden i 2005 med henblik på at skabe et nyt hus og en plads af exceptionel arkitektonisk kvalitet, som kan styrke området og være med til at binde byen og havnen sammen. 15


Partnerne bag Bryghusprojektet

Realdania finansierer realiseringen af Bryghusprojektet.

Realdania Byg er bygherre og ejer grund og bygning, som skal udlejes til blandt andet Dansk Arkitektur Center.

Dansk Arkitektur Center er en tæt samarbejdspartner i hele projekterings- og byggefasen. DAC i Bryghusprojektet bliver som Danmarks nationale arkitekturcenter både en kulturattraktion for det brede publikum og et professionelt omdrejningspunkt for byggeriet og byudviklingens parter. 16

Den internationalt anerkendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue, OMA, har tegnet Bryghusprojektet. Det er første gang, Rem Koolhaas bygger i Danmark.

Københavns Kommune og Realdania samarbejder om at udvikle hele området omkring Bryghusgrunden, og kommunen bidrager blandt andet med nedlæggelse af parkering, nye promenadeforbindeler langs havnen og midlertidig legeplads i byggeperioden.


Et sted med mange funktioner Bryghusprojektet er tænkt som et dynamisk sted med mange funktioner. En folkelig plads og et mødested for mennesker i alle aldre. Et arbejdssted og et sted, der kan huse et branchefællesskab for det byggede miljø. Et udstillingssted for Dansk Arkitektur Center. Et bosted for private. Et indendørs og udendørs mødested. En forbindelseslinje, hvor byen møder havnen, og hvor trafikken krydser bygningen. Et sted, hvor cyklister og gående kan færdes trygt. Et sted, hvor arbejdet møder fritiden. Bryghusprojektet forventes at være klar til ibrugtagning i løbet af 2017.

Følg med i Bryghusprojektet på www.bryghusprojektet.dk. Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev, og følg med i udviklingen på byggepladsen via webcam. Bryghusprojektet Fæstningens Materialgård Frederiksholms Kanal 30, 1. sal 1220 København K

Bryghusprojektet – et Realdania Byg projekt

Bryghusprojektet  

Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye br...