{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ranum BOOK E N RU NDVISNING PÅ W W W. R A N U ME F TE R SKOL E . DK • RE SE RV É R E N PL A DS TIL DE T BE DS TE Å R I DIT LIV

Efterskole College Boglig efterskole • 20+ Cambridge IGCSE fag • 50 profil- og valgfag • 3 rejser • 450+ venner • Busservice


Skolens logo på gavlen består af 2.725 portrætter x 7 af elever og ansatte. Tilsammen er der 19.053 portrætter der symboliserer mangfoldighed og fællesskab.

Ranum Efterskole College har fokus på den enkelte elev i respekt

STORT OG MANGFOLDIGT FÆLLESSKAB Ranum Efterskole College har et stort og fantastisk fællesskab med plads til forskellighed. Mangfoldigheden giver mulighed for niveaudelt undervisning og mange spændende aktiviteter.

ET ÅR MED UDSIGT TIL HELE VERDEN Vi har et stærkt internationalt fokus og tror på, at mødet med andre kulturer styrker din personlige udvikling. Derfor rejser vi 3 gange ud i verden, samt inviterer internationale elever og lærere til Ranum.

BOGLIG EF TERSKOLE MED 4 NIVE AUER Vi tilbyder dansk 9. og 10. klasse, samt 2 internationale forløb med eksamener på gymnasie-niveau. Vi har landets største udbud af fag, samt mulighed for en unik fleksibilitet. Eleverne kan kombinere det danske og engelske forløb. Niveaudelingen gør, at du udfordres fagligt.

PROFILFAG UD OVER ALLE GR ÆNSER Du kan vælge mellem mere end 50 forskellige profil-, kulturfag og valgfag. I profilfagene mødes elever med samme interesser, og der dannes stærke fællesskaber på tværs af hele efterskolen. Nye profilfag opstår i et samarbejde mellem elever og lærere - kun fantasien sætter grænsen.

Udgivet af Ranum Efterskole College

Foto: Elever, ansatte og venner

Design: Ranum Efterskole College


Efterskoleliv ................................ 4 Undervisning og global learning .. 6 Profilfag & kulturfag ................... 10 Aktiviteter ................................... 14 Testimonials ................................ 16 Ranum Campus ............................. 18 Prøv Ranum ................................. 20 Tilmelding & busservice .............. 22

for fællesskabet, og sammen skaber vi et unikt efterskoleår

BESØG R ANUM OG PR Ø V EN REC AMP Ranum er en unik efterskole, og derfor er det vigtigt at få en rundvisning inden tilmelding. Hvis du er mellem 12 - 15 år, kan du også prøve en RECamp i 3 dage.

Et efterskoleophold kan ikke beskrives i ord - det skal opleves! Med venlig hilsen

Olav Storm Johannsen, Forstander

N VA

EM ÆRK

E T

INTERNATIONAL SOMMERSKOLE I 2- 4 UGER – FOR 14 -17 ÅRIGE Oplev et fantastisk fællesskab med unge fra hele verden, og bliv god til engelsk i din ferie. Prøv efterskolelivet med Musik, Dans, Design, Sejlads, Sport mv.

R ANUM FAMILIEHØJSKOLE Tag familien med på en aktiv sommerferie på Ranum og prøv spændende imagination og natursports aktiviteter. Læs mere på ranumefterskole.dk/kortkursus.

S

BUSSERVICE - GØR DANMARK MINDRE Med Efterskolebussen kan elever fra hele landet let komme til Ranum Efterskole College.

Tryksag 5041 0787 1234 5678 Kroonpress

Ranum Efterskole College, Seminarievej 23, 9681 Ranum • Tlf: +45 9666 4400 • info@ranumefterskole.dk • www.ranumefterskole.dk


Da jeg startede på Ranum Efterskole var jeg en meget genert person. Men det var overhovedet ikke svært at få venner, for alle var så glade, åbne, friske og imødekommende - hvilket var helt fantastisk!” Caroline Bové Bølkov, 9IG

Efterskoleliv

Et efterskoleår er både et socialt og fagligt år med venskaber for livet DET GODE EF TERSKOLELIV Vi tror på, at det gode efterskoleliv opstår, når elever og lærere er frie til i fællesskab at forme et unikt efterskoleår med stærke interessefællesskaber. Eleverne kommer fra alle dele af landet og over 28 forskellige lande. Den mangfoldighed betyder, at vi dannes til at indgå i et demokratisk og forpligtende fællesskab. Et efterskoleår binder både skole, interesser og venskaber sammen 24/7 og giver hver enkelt elev et godt afsæt til videre uddannelse og et godt liv. FORPLIGTENDE FÆLLESSK AB Et stort fællesskab kræver tydelige rammer, og vi bygger samværet på dialog, tillid og respekt. Derfor samarbejder lærere og elever om at sikre, at alle får et trygt og godt efterskoleår. Eleverne er delt op i kontaktgrupper på 9-10 elever. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer, som tager sig af elevernes trivsel. Kontaktgrupperne spiser sammen og skiftes til at lave morgenmad i husene, og i én uge har eleverne køkken og praktiske opgaver.

4

AKTIV HVERDAG MED INDFLYDEL SE Vi lægger stor vægt på, at eleverne tager initiativ til aktiviteter for hinanden, og at de er aktive. Der er morgenmotion fire dage om ugen og masser af sport i de tre haller og tre motionsrum. I husrådene kan både elever og lærere foreslå

nye aktiviteter, og alle ideer belønnes med chokolade og en dialog på forstanderens kontor. WEEKENDER PÅ EF TERSKOLEN Mange elever vælger at blive på skolen 2-3 uger i træk. Hver måned er der enten en forlænget weekend eller en ferie. Nogle weekender er ”bliveweekender”, hvor der er undervisning og anden aktivitet. I weekenderne er der både aktiviteter og tid til at slappe af. VERDENSKØKKEN Vi samler på gastronomiske oplevelser og får inspiration fra kulturrejserne og fra elever fra andre lande. Vi prioriterer sund mad, bæredygtighed og lokale råvarer. Køkkenet serverer selvfølgelig vegetarmad og tager hensyn til allergier eller ønsker om specielle diæter. KLUBBER OG FRITID Hver aften er der tilbud om aktiviteter og klubber. Bl.a. basketball, badminton, håndbold, fodbold, beachvolley, wakeboard og sejlads, samt kreative fag, som musik, design og E-sport. Eleverne kan også foreslå nye klubber gennem hele året. FÆLLESARR ANGEMENTER I løbet af skoleåret holder vi fællesarrangementer for hele skolen bl.a. foredrag, temafester, koncerter og en stor performanceuge.

Stærke værdier Livstræet er Ranum Efterskole Colleges logo og symboliserer skolens værdigrundlag. Roden og stammen symboliserer fællesskabet, grenene elevernes frie udfoldelse, og cirklen det globale. Eleverne skal opleve at komme ud på de tynde grene, opdage verden og tage historier,

erfaringer og begejstringer med tilbage til fællesskabet. Det store gavlbillede over festsalen viser Livstræet formet af billeder af ansatte og elever gennem tiden, og hvert billede er en pixel i et mangfoldigt fællesskab.

“Jeg har lært at tilpasse mig andre, som er meget forskellige fra mig selv, og på trods af det har vi formået at leve sammen i et år.” - Celine Astrid Svinding, 10IG


Et døgn på Ranum - indeholder det hele på én gang. Man går i skole, har profilfag / fritidsaktiviteter og pligter sammen med hinanden, og man er sammen med sine venner hele tiden.

09:30 Fællessamling

07:00 Morgenmotion

07:10 Morgenmad

08:00 Undervisning

10:00 Undervisning

11:30 Frokost

13:00 Undervisning

5 14:45 Profilfag

14:45 Kulturfag

16:30 Fritid

19:30 Klubaktiviteter: Adventure, dans, fodbold, klatring, musik, design, koncert, SoMe, biograf, spil og hygge

17:30-19.15 Aftensmad / studietid

22:30 Godnat


Undervisning & Vi kombinerer dansk efterskole med et globalt udsyn og internationale fag, som skaber sammenhæng med verden

Undervisning og dannelse

Flexible skoleforløb

Ranum er én almen efterskole for alle. Vi tilbyder undervisning og samvær med fokus på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Vi har som mål at forbedre hver enkelt elevs faglige niveau og at forberede eleverne til at kunne begå sig lokalt og globalt i livet.

Det er muligt at kombinere det danske og internationale forløb både i 9. og 10. klasse. Således kan en elev i dansk 9. klasse vælge f.eks. engelsk og tysk. Ligeledes kan elever fra internationalt forløb vælge at have eksempelvis naturfag eller matematik på dansk.

Den faglige undervisning, profil- og valgfagene flyder sammen i det frie efterskoleliv, som eleverne oplever i løbet af skoledagen, om aftenen og i weekender, samt på de 3 rejser. Det er i denne helt unikke mangfoldighed af fag, nationaliteter og fællesskab, at vi danner unge voksne. Det gør undervisningen til global learning.

Niveaudelt undervisning

Dansk og internationalt forløb Eleverne kan vælge imellem et dansk 9. eller 10. klasses forløb, samt et internationalt forløb på engelsk i 9. eller 10. klasse. De kan også lave en kombination af de to forløb i 9IG Flex. Skoleåret afsluttes med folkeskolens eksamener i FP9, FP10 og Cambridge IGCSE eksamener. På side 8-9 kan du se, hvordan du kan sammensætte dit eget skema. 9X OG 10+ er gymnasieforberedende og målrettet både erhvervs og gymnasiale uddannelser f.eks.: STX, HHX, HTX og EUX. På 10+ kan du sammensætte netop dit skema med mange forskellige valgfagskombinationer. Fagene dansk, engelsk, matematik og idræt er obligatoriske, men du får herudover 3 valgfag - deraf navnet “+”. Du kan også supplere med profilvalgfag som f.eks. Green Fingers, eSport Pro og Inter Culture Class.

6

9IG OG 10IG er for dig, som har lyst til at prøve det engelske internationale Cambridge IGCSE undervisningsforløb og evt. vil på et IB Gymnasium.

Alle elever har deres individuelle skema, som er tilpasset netop deres skoleforløb, interesse og fremtidige mål. Eleverne er inddelt på 3-4 forskellige niveauer i alle boglige fag, og det er muligt at skifte fagligt niveau i løbet af skoleåret. Vores mange forskellige fag, faglige niveauer og aktiviteter er unikt tilpassede forløb for alle elever. INKLUSION OG STØ T TE Vi har rum og tid til alle elever uanset baggrund og behov. Vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Vi har to-lærer klasser, individuelle støttelærere og voksen-kontaktlærere. Vi tilbyder særlig støtte til ordblinde og elever med faglige udfordringer. Alle elever har en studietime hver dag, hvor de laver lektier og har mulighed for at søge støtte fra lærerne. EF TERSKOLE OG HJEM SAMARBEJDE Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem efterskole og hjem - både om det sociale og det faglige. Eleven vurderes fagligt og socialt igennem hele skoleåret, og feedback gives løbende til både eleven og hjemmet. Vi inviterer forældre og elever til forældredage, hvor det er muligt at møde og snakke med kontaktlærere, faglærere og studievejledere.

Undervisningen er primært på engelsk og tilrettelægges både efter Cambridge IGCSE læseplaner, samt fagmålene for folkeskolen. Som IG-elev får du både en dansk FP9 eller FP10 afgangseksamen og en international anerkendt uddannelse og et eksamensbevis, som kan bringe dig videre både i Danmark og globalt. CAMBRIDGE IGCSE (9IG og 10IG) er for 14-17 årige og står for ”International General Certificate of Secondary Education”.

IGCSE kræver ikke særlige faglige forudsætninger - men det akademiske niveau er højere end et tilsvarende dansk forløb, og du skal være sikker i engelsk tale og skrift.

”Jeg har oplevet så meget, jeg ikke have troet, jeg ville. Jeg er fra Grønland, og derfor har det været en udfordring i sig selv at være væk hjemmefra” - Liam Brøns, 9IG


global learning

Sammenholdet på Ranum har en kæmpe indflydelse på eleverne og miljøet. Jeg opfatter faktisk nogle af lærerne som vores venner, noget som slet ikke er normalt, der hvor jeg kommer fra” Victor Javier Minero Latinovic, Mexico, 10IG (oversat citat)

7

Ranum Efterskole College er Danmarks eneste efterskole med det anderkendte Duke of Edinburgh Award program for unge ledere.

“Lærerenes initiativ i undervisningen og i fritiden gør året sjovt, trygt, spændende og så giver det alle mulighed for at blive en del af fællesskabet.” - Harald Hybel Schack, 10IG


9. klasse På Ranum giver 9. klasse ny energi, modenhed og indsigt i verden. Undervisningen er niveaudelt efter dine faglige og personlige færdigheder, så du får optimale udviklingsmuligheder.

       

9IG

Dansk Engelsk Matematik Naturfag Historie Samfundsfag Kristendom Idræt

     

9IG

FL E X

9X

Dansk IG English Matematik IG Global Perspectives Naturfag Idræt

     

Dansk IG English IG Mathematics IG Global Perspectives IG Science Idræt

FORTSÆT MED ET SPROG:  Tysk  Fransk VÆLG TRE FORSKELLIGE AKTIVITETSFAG PÅ ET ÅR: Adventure, Art & design, Asian Cooking, Badminton, Basketball Bowling, Boxercise, Climbing, eSport, Fitness Dance, Football, Golf, Kayaking, Media & Film, Meditation & Mindfullness Mountainbiking, Music, Photography, Sailing, Swimming, Wakeboard, Windsurfing, Yoga eller din idé:

VÆLG TO PROFILFAG OG ET KULTURFAG PÅ ET ÅR (SE SIDE 12-13)

Specielt om 9. klasse Undervisningen er niveaudelt og målrettet både erhvervs og gymnasiale uddannelser f.eks.: STX, HHX, HTX og EUX. 9X undervises på dansk i alle obligatoriske fag efter fagmålene for den danske folkeskole og afslutter med FP9 eksamen. 9IG FLEX og 9IG undervises på engelsk i både det danske og Cambridge IGCSE pensum.

8

IG eleverne afslutter både med FP9 og internationale IGCSE eksamener. Vi tilbyder IG engelsk på internationalt niveau (IGCSE) til alle 9X elever. Der undervises 30 lektioner pr. uge i boglige fag og 6 lektioner pr. uge i valgfag og profilfag. Alle elever i 9. klasse skal lave en projektopgave.

Hannah Ørum Lauridsen, elev, 9IG Man får både det danske og det internationale bevis, så man både kan gå videre på normal dansk gym eller studere videre på IB eller i udlandet, hvis det er det, man gerne vil. For mig var 9. klasse IGCSE en virkelig god forberedelse på at komme videre i det internationale system. I undervisningen talte vi engelsk på fuld tid og brugte det på et højt akademisk niveau. Kombinationen af at få alle mine fag på IGCSE niveau og kulturfagsrejser, hvor man møder andre unge og kulturer ude i verden, var helt perfekt for mig. Det tror jeg ikke, man finder andre steder end på Ranum.

Samarbejdspartnere og netværk

Ranum Efterskole College er internationalt anerkendt og samarbejder med nedenstående organisationer og netværk.

“Mit sprog er blevet meget bedre både pga. undervisningen, men også fordi jeg har fået venner fra hele verden.” - Johanne Jensen, 9X


10. klasse Et forløb i 10. klasse på Ranum er meget mere end et skoleår. Du kan vælge at designe dit helt eget faglige forløb med danske og internationale fag, samt spændende valgfag, som udvikler dig personligt.

10+    

Dansk Engelsk Matematik Idræt

   

VÆLG 3 KAN KOMBINERES MED ÉN TIL TO 10IG FAG u          

10IG

Tysk Fransk Spansk Naturfag Fysik & Kemi Psykologi Sport & Fysiologi Innovation Computer & IT Art & Design

        

Produkt & Formgivning Samfundsfag Filosofi Film & Media Asian Cooking Coral Restoration Greenfingers Historie Religion

Danish 1st / 2nd / Expats IG English 1st/2nd IG Mathematics IG Global Perspectives

VÆLG TO IG VALGFAG        

IG German IG French IG Spanish IG Mandarin IG Coordinated Science IG Marine Science IG Physics IG Biology

       

IG Chemistry IG Business Studies IG Physical Education IG Drama IG Geography IG History IG Travel & Tourism IG Environmental Management

VÆLG TRE FORSKELLIG AKTIVITETSFAG PÅ ET ÅR: Adventure, Art & design, Asian Cooking, Badminton, Basketball Bowling, Boxercise, Climbing, eSport, Fitness Dance, Football, Golf, Kayaking, Media & Film, Meditation & Mindfullness Mountainbiking, Music, Photography, Sailing, Swimming, Wakeboard, Windsurfing, Yoga eller din idé:

VÆLG TO PROFILFAG OG ET KULTURFAG PÅ ET ÅR (SE SIDE 12-13)

Specielt om 10. klasse 10+ er målrettet både de erhvervs- og gymnasiale ungdomsuddannelser f.eks: STX, HHX, HTX og EUX. Undervisningen er niveaudelt i de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og idræt. Ved siden af disse fag kan eleverne sammensætte deres eget skema af en lang række valgfag. Det er også muligt at vælge et tematisk valgfagsforløb i Green Fingers, eSport Pro og Inter Culture Class. 10+ elever kan også vælge at have internationalt IG engelsk, samt flere internationale valgfag (IGCSE).

10IG undervises på engelsk efter Cambridge IGCSE pensum. Danskundervisningen er niveaudelt efter elevens forudsætninger. Vi tilbyder dansk som 2. sprog og et særligt program for danske expat elever. Skoleåret afsluttes med FP10 i dansk, engelsk og matematik. Det er også muligt at afslutte de øvrige FP10 fag med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Elever på 10IG afslutter både danske og internationale IGCSE eksamener. Elever i 10+ og 10IG skal i brobygning og lave OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

10IG er primært gymnasieforberedende og målrettet f.eks.: STX, HHX, HTX, EUX, Pre-IB, IB og internationale skoler.

Der tages forbehold for oprettelse af fag og valgfag, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Kombinationen af den danske efterskole og det internationale Cambridge program tilbyder eleverne en enestående mulighed for at sammensætte fag, aktiviteter og akademisk niveau.”

International leder Matthew Danaher

”Jeg er blevet virkelig veltilpas med at snakke engelsk, men udover det faglige har jeg lært SÅ meget om livet” - Sofie Hermann 10+

9

t


Danmarks største udbud af

Profilfag

Personlig udvikling og læring i aktive fællesskaber Vi tror på, at vi lærer bedst, når vi indgår i interessefællesskaber, som rummer både kropslige, fysiske og kreative aktiviteter. Derfor har vi to overordnede profiler i stedet for linjer: Natursport og Imagination. De to profiler indeholder profilfag, som handler om at lære en bestemt aktivitet og, kulturfag som handler om den verden, vi lever i. INTERESSEFAG Lærere og elever skaber sammen helt unikke undervisningsforløb drevet af interesse, engagement og lysten til at lære sammen. Profilfagene står ikke alene, men integreres i de boglige forløb. Og teori og praksis samles på profilfags- og kulturrejserne. L ÆR AT TR ÆFFE VALG Ens interesser ændrer sig i takt med, at man lærer nyt og møder nye venner. Derfor har vi ikke de samme fag hele året. Elever og lærere kan foreslå nye kulturfag i efteråret og nye profilfag i foråret. Inden skolestart har eleven valgt til den første periode, men i de to næste perioder stemmer, vi om hvilke fag, der udbydes. Det er topmotiverende - både for eleverne og for lærerne.

10

FÆLLESSK AB ER AT ACCEP TERE ANDRE Valg af profil- og kulturfag er en del af skolens pædagogiske mål. Vi mener ikke, at alle elever altid skal det samme, og når vi rejser i mindre grupper, så opnår vi en større indsigt i verden. NATURSPORT & IMAGINATION Natursport betyder sport med mening og tanke. Dvs. at man bruger sporten til at træne færdigheder, som forbereder en til f.eks. at kunne sejle, dykke og ride sikkert i naturen. På profilfagsrejserne kommer vi ud og får brugt de færdigheder, vi har trænet i sporten. Imagination handler om at skabe kreative oplevelser, som inspirerer og motiverer andre til selv at være aktive. Det kan være at lave film i Medie, give en koncert i Musik eller at skabe gadekunst i Street art. PROFILFAG & KULTURFAG Profilfag er orienteret mod at øve en færdighed og anvende den i praksis. Profilfag giver eleven en identitet under Natursport eller Imagination, som f.eks. dykker eller danser. Kulturfag handler om at bruge sine interesser og færdigheder til at åbne nye kulturer og venskaber. Eleverne behøver ikke have en speciel natursportseller imaginationinteresse, det er mødet mellem mennesker og kultur, der står i centrum. EGENBETALING PÅ REJSER Fagene og rejserne tilrettelægges og vælges i et samspil mellem lærere og elever, og hvis en gruppe elever vil rejse længere end budgettet kan række, så er der mulighed for at lave egenbetaling på et fag og en rejse. Egenbetalingen ligger fra 0 12.000 kr. og alle elever må prioritere deres ønsker og drømme. Der er mulighed for at søge om individuelt tilskud til både elevophold og egenbetaling, så alle elever får mulighed for at deltage i en af de større rejser.

FN´s Verdensmål for en bæredygtig fremtid Skoleåret er delt i 3 perioder og i hver periode arbejder vi med overordnede temaer, som forbinder skolens mange fag og niveaudelte hold. Temaerne er etik og moral, Verdensborgerskab og Dannelse. I alle temaerne og særligt i kulturfagene sætter vi fokus på FN´s 17 Verdensmål. Vi lærer eleverne at vi kun får en mere bæredygtig

verden og udvikling, hvis vi selv engagerer os og tager et ansvar. Læs mere på: http://www.verdensmaalene.dk/ fakta/verdensmaalene

”Ranum har simpelthen givet mig så mange nyttige egenskaber, som jeg kan gøre stor brug af både nu og senere ude i livet” - Emily Nordahl, 9X


& kulturfag Tre perioder & 28 rejsedage Skoleåret er inddelt i tre perioder - to profilfag og en kulturfagsperiode. Hver periode afsluttes med en rejse på 5 til 14 dage: i alt rejser vi op til 28 dage.

Profilfag 1: August til oktober Den første periode har eleven valgt før skolestart, og den bruges til at forberede den første profilfagsrejse. Eleven lærer at sætte sig både personlige og fælles mål for profilfagsperioden. Vi træner til f.eks. et Padi Open Water dykkercertifikat som forberedelse til at tage et på den afsluttende rejse. Første rejse varer typisk 5-8 dage.

Kulturfag: Oktober til februar I den anden periode er temaet Kultur og Verdensborgerskab. Kulturfagene tager udgangspunkt i et lands kultur f.eks. USA, Nepal, Sydamerika, Kina eller Japan. I kulturfagene forberedes eleverne grundigt til kulturrejsen. På rejsen møder vi lokale unge og bygger venskaber for livet. Kulturrejsen varer 10-14 dage.

Profilfag 2: Marts til maj Tredje periode fokuserer på personlig dannelse og udvikling ved at kombinere både kulturfag og profilfag. Eleverne er nu erfarne i at forme profilfag og meget engagerede i at skabe nye fag. F.eks. opfandt en gruppe elever profilfaget Cheerleading og rejste til USA, hvor de trænede med lokale unge. Sidste rejse varer typisk 5-8 dage.

11

t FNs Verdensmål for en bæredygtig fremtid Skoleåret er delt i 3 perioder og i hver periode arbejder vi med overordnede temaer, som forbinder skolens mange fag og niveaudelte hold.

Vi lærer eleverne, at vi kun får en mere bæredygtig verden og udvikling, hvis vi selv engagerer os og tager et ansvar.

Temaerne er “Etik og moral”, “Verdensborgerskab” og “Dannelse”. I alle temaerne og særligt i kulturfagene sætter vi fokus på FNs 17 Verdensmål.

Læs mere på: https://www.verdensmaalene.dk/ fakta/verdensmaalene

”De mange muligheder for profil- og kulturfag gør, at man nemt kan finde noget, man synes er spændende - eller selv komme med forslag til rejserne.” - Maria Birk, 9X


Profilfag 1. periode: august til oktober og 3. periode:

Fit For Life marts til maj

Hård træning, udfordringer og masser af sjov. Cirkel-, styrke- og konditionstræning blandet med kampsport. Rejsen går til Tyskland eller Island.

Adventure outdoor

Sejlads

Mountainbike, kajak, kano, løb og teamtræning. Adventure race og ekspeditioner til Sverige eller Skotland flytter dine grænser.

Vi har 8 kølbåde og en stor kapsejladsbåd. Lær navigation, praktisk sejlads og kapsejlads. Tag et duelighedsbevis og kom med på togt til Grækenland og Kroatien.

eSport

Drama

eSport er for både drenge og piger. Vi arbejder med historie, taktik, samarbejde og kommunikation i bl.a. WOW, LoL, CSGO, DOTA & Starcraft o.m.a.

Drama er teater, sport og leg på én gang. Improvisation, scenekunst og dramaturgi, samt undervisning.

Street Performance

Water Performance

Alt hvad har noget med boards at gøre. Skate, longboard, surf, og snowboard. Rejser til Europa for at skate eller Østrig for at snowboard.

Vælg og fokuser på enten Surf, Wakeboard eller Windsurf. Vi wakeboarder på vores eget bane i Rønbjerg, windsurfer i Trend og surfer i Klitmøller.

Dykning

UNESCO Venskabsskole

Vi har PADI Open Water, Advanced og PADI Rescue kurser, så du kan dykke i hele verden. Vi har egen dykkergrejbank. Rejser til Rødehavet eller Malta.

Kulturfag 2. periode: oktober til februar

Få mulighed for at opleve nogle af UNESCO’s verdensarvssteder i Tyrkiet, samt besøge vores venskabsskole, Izmir Amerikan Koleji.

Sydafrika Vi skal lære om og opleve kultur og historie i Sydafrika. Få et indblik i apartheidtiden og opleve det moderne samfund og kontrasterne i Sydafrika.

Nepal

Japan

Vi har to Nepal kulturfag: Nepal Venskabsskole og Himalya Trekking. Nepal er verdens højeste klasseværelse og udvider din horisont for livet.

Japansk kultur opleves bedst i mødet med japanske unge. Vi besøger skoler og virksomheder i Tokyo. Vi arbejder med forskellige temaer: Manga, cosplay mv.

Namibia

Canada

Vi arbejder med dyrevelfærd og besøger N/a a’n ku sê - Namibia Wildlife Sanctuary, en NGO, som hjælper skadede dyr tilbage til naturen.

Vi kører igennem Rocky Mountains, hvor vi oplever bjerglivet, kører off-piste ski, besøger skoler og samarbejder med Protect Our Winters.

Red Verdenshavene

Sydkorea

Vi sætter fokus på affald og plastik i verdenshavene, og besøger både danske og udenlandske strande f.eks Stillehavet.

Vi skal besøge en stor international skole, opleve det fascinerende liv i Seoul og overnatte i bjergene hos buddhistiske munke.

Kina Vi er venskabsskole med et gymnasium ved Beijing. Vi bor ved lokale familier og oplever deres hverdag. Der er flere interesseområder i Kina bl.a. Kung fu.

Indien Mød en markant anderledes kultur end den danske. Vi møder de lokale og får den indiske kultur helt ind under huden.

“På rejsen til Nepal har jeg lært at sætte pris på, hvor privilegerede vi er, og hvor godt vi har det. Man lærer at sætte pris på de små ting.” - Laura Vinstrup, 9X


Dans

Musik

Hip Hop, funk, show og modern. Vi underviser både begyndere og øvede i de to dansesale. Vi har lavet flashmobs og danset i London og Beijing.

Samspil og sang på flere niveauer, og mulighed for at lave dine egne indspilninger i vores lydstudie. Du behøver ikke at være øvet. Vi rejser til bl.a. London.

Cheerleading

Medie & Fotosafari

Cheerleading indeholder mange forskellige elementer. Vi arbejder med akrobatik, tumbling, løft og kast og små koreografier.

Photoshop, hjemmesider og videoproduktion, samt grafisk layout. Vi har et moderne MAC værksted, med storprinter. Vi rejser til en storby i Europa.

Ridning

Guide & Event

På hesteryg oplever man naturen helt tæt på, og samtidig kan man nå langt omkring, tag med på rideture i f.eks. Sverige og Island.

Lær at lave events og at guide dine kammerater på profilfagsrejsen. Rejsen går derhen, hvor I planlægger det.

Visuel design

Yoga

Visuel design har til formål at udfordre og udvide dine kreative evner, kulturelle viden og æstetiske sans. Vi rejser til en storby i Europa.

Yoga traditionen går flere hundrede år tilbage og er både en måde at leve og se verden på samt en livsstil. Faget fokuserer på Yoga, Mindfullness og god kost.

Gastronomi

Dyk & Pløk

Lær at lave spændende mad og smag på et nyt univers i det gastronomiske værksted. Undervisning af prof. kokke og rejser til Spanien og København.

Cuba & Miami Vi vil opleve kontrasterne imellem det vestlige Miami og det socialistiske Cuba. Vi vil besøge Miami Beach, danse salsa og møde unge fra de to verdener.

Europa Tour Mød mange forskellige unge mennesker i Europa. Vi vil udforske forskellige byer og opleve den kulturelle mangfoldighed.

Malaysia I Malaysia skal vi besøge vores venskabsskole Hilla Community Center. Vi underviser på skolen, og vi oplever den smukke Malaysiske regnskov.

Prøv at være vægtløs og gå på undervandsjagt med harpun. Vi tager på ture til spændende steder i DK og rejser til Malta og Norge.

Oman Mellemøstlig kultur og natur - vi overnatter i ørkenen, samarbejder med unge fra The Sultan’s Private School og besøger steder fra UNESCO’s kulturarvsliste.

Peru Forbered dig på en lang tur tilbage til en af de ældste civilisationer i verden og oplev hvordan kulturhistorien har indflydelse på det moderne samfund.

Californien High School Vores venskabsskole ligger i Santa Cruz. Vi bor privat og kommer tæt på den amerikanske kultur. Prøv et udvekslingsophold på en US high school.

New Zealand

USA Road Trip

Vi studerer landets natur, kultur og historie. Bl.a. hvordan maorierne vedligeholder deres traditioner. Vi besøger også en venskabsskole.

Byerne skifter fra år til år, men hovedmålet med dette fag er at udforske den amerikanske kultur og besøge forskellige steder i USA.

Coral Restoration

Tilføj dine forslag

Vi vil studere koralrevene og lære, hvilken rolle koralrevene spiller biologisk og samfundsmæssigt for lokalbefolkningen.

“Jeg har fået en masse ud af rejserne, og jeg føler mig mere selvsikker og klar på at skulle rejse i fremtiden - også uden mine forældre.” - Nanna Frandsen, 10+


Rønbjerg SURF

er vores maritime base, og havnen er hjemsted for sejladselever og vores 14 sejlbåde.

F OD B O L D

S VØ

CH

MNING

E E R L EA D I N G

SEJLADS

Multihallen ligger midt på skolens område, og her spiller vi håndbold, fodbold, volley, vi udøver yoga, zumba, cheerleading, airtrack, gymnastik og meget mere. Derudover er der en stor klatrevæg, som eleverne også har adgang til under kyndig vejledning.

YO G A

En verden af Ved siden af profilfag kan du Vi skifter flere gange om året, så du Vi bruger hele området, og

MO

UN TA I N B I KE

DA N S

14

VI

KL A

ED SØLØ

B

TRING KA N O

3 fitnessrum FITNESS

L ST

ét i hvert hus – hvor du kan træne selv eller med kammerater, og derudover har vi aktivitetsfag, der giver dig mulighed for at få styr på kondien eller prøve kræfter med alt fra crossfit til kampsport.

Vilsted Sø er enhver friluftselevs store drøm. Vi har direkte adgang til søen, og området bliver benyttet til kajak, kano, SUP, adventure, MTB, løb og ridning.

”Jeg har i løbet af året udviklet mig rigtig meget og er blevet mere ansvarlig. Det har været en oplevelse for livet, som jeg aldrig vil glemme.” - Melissa Møller Clemmensen, 9X


NYHED Ranum Maritimt Center i Rønbjerg er åbent i 2019 med 5 nye sejlbåde, Windsurfere, SUB boards, samt

Her ligger et af Nordens største aktivitetscentre, Landal Resort, hvor vi bruger svømmehallen til dykning og svømning og wakeboard-banen til SUP og wakeboard.

DY K N I N G

vilmarksbade og mobil sauna.

GA BA

DESTR AND

AR

WA

S T R ON O M I

T & DESI GN

KE B OA R D

muligheder

E- S

P OR T

Skolens fællesområder

vælge aktivitetsfag og klubber. kan prøve mange forskellige aktiviteter. der er også plads til dine ideer...

rummer bl. a.: Medie, E-musik, E-sport, biograf og træværksted. Udenfor kan man bl.a. dyrke skating, longboarding, roller skiing, basket, hockey, parkour, bueskydning og bålhygge.

SUP

DRAMA

15

R IDN ING

MUSIK

KA JA K

Atletik & boldbaner

S K AT I N G

ligger lige i baghaven, og her dyrker vi atletik og spiller fodbold, bubble ball og beach håndbold.

”Udviklende, grænseoverskridende, udforskende, fedt at bo med sine bedste veninder, fantastiske rejser, alle muligheder er åbne.” - Dina Janthaphat Olsen, 10+


Efterskoleliv fortalt af

eleverne &

På Ranum er eleverne i centrum og med til at forme skoleåret. Hver elev skaber sin egen fortælling i et mangfoldigt fællesskab.

Sofie Eriksen, elev, 9X Mit efterskoleår på tre ord: Helt igennem fantastisk. Jeg har udviklet mig helt vildt på det her skoleår, både psykisk, socialt og fagligt. Jeg har fået så mange nye venner, og det her skoleår har virkelig også lært mig mange ting. Specielt meget om mennesker og hvordan forskellige mennesker har forskellige holdninger.

16

Jeg har helt klart fået et indbliki det voksne liv. Det med at man selv skal sørge for at komme til tiden, selv sørge for at vaske tøj og at det hele er afhængigt af dig selv og dine valg.

Harald Schack, elev 10IG Mit år på Ranum Efterskole har været et år, hvor jeg har haft plads til at udvikle mig fagligt og ikke mindst som person. Jeg har opnået en stor grad af selvstændighed, som jeg ikke kunne have opnået derhjemme. De mennesker, jeg har været omringet af, har været nogle af de sødeste, sjoveste og mest utrolige mennesker, jeg nogensinde har – og kommer til at møde. Mit ophold på Ranum Efterskole har været det bedste år i mine 17 år her i tilværelsen, og jeg vil aldrig glemme det. Jeg kan varmt anbefale Ranum Efterskole College til enhver, der overvejer det.

”Ranum har givet mig et rum til at finde mig selv. Jeg har nydt hvert sekund sammen med den nye familie, jeg har skabt mig.” - Ingrid Petersen, 10IG


forældre Malthe Nør, 10+ “Mit år på Ranum var super godt, jeg lærte en masse - på den fede måde, ikke som i folkeskolen hvor man venter på at få fri. Det er på grund af en blanding af faglige fag, profilfag, kulturfag og hygge rundt i husene. Jeg blev selvfølgelig dygtigere i skolefagene, men jeg lærte nok mest i de timer, hvor man var sammen udenom de boglige fag. Sejlads har været en kæmpe stor oplevelse for mig, og efter et år på Ranum har jeg faktisk selv købt en båd, som jeg skal restaurere og sejle. Tak for et super år med fede rejser, gode venner og minder for livet.”

Hvert år skriver mange forældre på vores FB side, og vi deler gerne!

Heidi Nederby, forælder Diversitet, Inklusion og Fællesskab i centrum. Her er plads til alle elever og med super gode trivselslærere og faglærere udføres værdierne på bedste vis. De unge mennesker udfordres på mange niveauer og de modnes og bliver robuste og får en kuffert med utallige oplevelser med videre på deres vej.

17

Jacob Melau, forælder Masser af oplevelser, undervisning, socialt samvær og venskaber med jævnaldrende fra hele verden. Der skabes høje forventninger når man læser skolens hjemmeside men disse lever skolen og dens personale til fulde op til. Som forælder føler man sig altid velkommen og godt taget imod - uanset om det er i forbindelse med et åbent hus arrangement til efterskolernes dag eller i forbindelse med aflevering/afhentning.

”Det var overhovedet ikke svært at få venner, for alle var så glade, åbne, friske og imødekommende.” - Caroline Bølkov, 9IG


Ranum campus LIEN

SEMINARIEHUSET

MULTISPORTSHAL

HOVEDBYGNING & FESTSAL

Fire huse og et stort fællesskab i centrum Med 450+ elever er Ranum Efterskole College en af de største efterskoler i Danmark. Eleverne bor i fire huse: Kærhuset, Seminariehuset, Lien og Ranum hus. Hovedbygningen med festsal og spisesal er samlingspunktet på skolen. Skolen ligger i udkanten af Ranum by med få hundrede meter til lægehuset og Brugsen.

171 års skolehistorie Ranum er en af landets ældste uddannelsesbyer, og siden starten i 1848 er der uddannet mere end 5000 lærere på Ranum Statsseminarium. Fra 1987 til 2011 blev det omdannet til pædagog-seminarium og HF. Ranum Efterskole College startede i 2004 og efterhånden som skolen voksede, overtog den det gamle seminarium.

STORE OG SMÅ FÆLLESSK ABER I de fire huse bor i alt 44 kontaktgrupper, som har hver sin kontaktlærer. Eleverne er blandet på tværs af alle fag og på små hold, men hver dag samles vi alle i festsalen til fællessamling med sang, fortællinger og nyheder. Vi holder også nogle store fester og koncerter, og du får venner på hele skolen.

RØDDER I GRUNDTVIGS OG KOLDS TANKER Den første seminarierektor, Ludvig Christian Müller, var en stor personlighed. Han havde undervist både H. C. Andersen og filosoffen Søren Kirkegaard, og socialiserede med både Grundtvig og Kold, hvis skolesyn kom til at præge Ranum Seminarium. Denne arv har Ranum Efterskole College gjort levende og Ranums stolte uddannelsestraditioner bredes i dag ud til hele verden.

“Eventyrligt, uforglemmeligt, lærerigt og udfordrende.” - Julie Fryd Joost, 10IG


Fakta om skolen

RANUM HUS

20.400m2 Samlet areal 490 Elevsengepladser 96 Ansatte 28 Klasseværelser 1 Festsal til 475 pers. 4 Naturfagslokaler 1 Biograf til 60 pers. 2 Musiklokaler 2 Danselokaler 1 Skateboardværksted

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Designværksted Medieværksted Elektronisk musik “Beatlab” eSportslokale Gastronomisk værksted Motionsrum Sportssal m. bouldervæg Idrætscenter m. 3 haller Natursportscenter Wakeboardbane v. Landal

KÆRHUSET

19

Fokus på bæredygtighed Den første regel på Ranum er en positiv regel: Alle elever og ansatte har pligt til at bidrage til, at alle får et godt efterskoleår. Vi har en fælles forpligtelse på at skabe fokus på en bæredygtig fremtid og FN’s 17 Verdensmål. Vi rejser flere gange i løbet af skoleåret og sætter et klimaaftryk for at eleverne kan få en personlig fortælling og fælles bevidsthed om verdens udvikling. Det betyder, at vi arbejder med flere klimavenlige projekter:

Vi køber grøn strøm fra vindenergi, sorterer affald, fokuserer på økologi og bæredygtighed i køkkenet, samt genbruger og renoverer det meste af vores inventar. Eleverne arbejder med bevarelse af koralrev i Marine Science og Coral Restoration. I naturfagene planter vi en CO2 skov og har udlagt et grønt område til et insekthotel. I Green Fingers projektet arbejder eleverne med økologi i egne haver.

“Det bedste ved Ranum Efterskole College er fællesskabet.” - Jom Rushchano, 10IG


Prøv Ranum International sommerskole

RECamp for 12-15 årige

Oplev et fantastisk fællesskab med unge fra hele verden. Du kan vælge imellem et 2 eller 4 ugers program, hvor du vil blive udfordret personligt og fagligt. Tiden vil flyve afsted!

På RECamp kan du prøve efterskolelivet på Ranum.

I Sommerskolen undervises du i dansk og engelsk om formiddagen, og om eftermiddagen har du aktiviteter f.eks. fodbold, kano, volley, dans, fitness. Hver uge kan du vælge et profilfag f.eks. Sejlads, Surf, Dans, Musik, Design og Gastronomi. Vi tager også på udflugter til stranden, Livø og Fårup Sommerland. På 4-ugers programmet tager vi på studietur til København, sammen med alle vores nye internationale venner.

8.-10. november 2019 RECamp med Dans, Musik og Design 10.-12. januar 2020 RECamp: E-sport og Gastronomi 28.2-1. marts 2020 RECamp Efterskoleliv 5.-7. juni 2020 RECamp med Sejlads og Adventure. Tag en ven med og oplev stemningen på Ranum Efterskole College. Læs mere på vores hjemmeside og tilmeld dig på: https://shop.ranumefterskole.dk

TILMELDING TIL SOMMERSKOLE Læs mere på ranumefterskole.dk/sommerskole eller bestil på https://shop.ranumefterskole.dk/butik/sommerskole

20

Christoffer Andersen, 16 år, Sommerskole 18 & 19 u “Efter at have været på sommerskole er jeg blevet meget bedre til at åbne mig op for nye mennesker. Jeg kan godt blive lidt overvældet af mange nye indtryk, men fra første sekund mødte folk mig med smil, og det gjorde mig tryg. Jeg tænkte meget over at tage på efterskole, så derfor var det fedt at prøve sommerskolen, inden jeg besluttede mig. Jeg var ret nervøs i bilen på vej derhen, men jeg opdagede hurtigt, at vi alle var sammen om det. Vi fik hurtigt et fællesskab, fordi vi lavede alt sammen.”

“Jeg kan næsten begynde at græde ved tanken om efterskolen, fordi jeg elsker alt ved den og de fantastiske mennesker, jeg har mødt.” - Maria Kroer, 10IG


Ranum Efterskole College skal opleves og mærkes. Vi har rundvisninger, Åbent Hus, RECamps, International sommerskole og familiehøjskole. Book en rundvisning på ranumefterskole.dk REC Familiehøjskole

Rundvisning og Åbent Hus

I sommerferien er det vigtigste at slappe af og være sammen med familie og venner. På Ranum Familiehøjskole tilbyder vi både hygge, samvær og en masse spændende aktiviteter for både bedsteforældre og børnebørn, samt naturligvis familie og venner. Nogle uger har vi et særligt fokus:

Hver måned arrangerer vi rundvisninger typisk en søndag eftermiddag. Vi holder først et oplæg om skolens værdier, undervisning, aktiviteter og rejser, og så viser eleverne rundt på skolen. Til sidst er der forfriskninger i spisesalen, hvor I kan få en personlig snak med en lærer på skolen.

Uge 27 Sommersjov for familien, bedsteforældre og børnebørn. Uge 28 Natursport & Imagination aktiviteter for hele familien. Uge 28-29 Sejlerskole for begyndere og øvede.

ÅBENT HUS PÅ EF TERSKOLERNES DAG OG EF TERSKOLERNES AF TEN Hele skolen står klar til at give jer en oplevelse af efterskolelivet på Ranum. Vi arrangerer aktiviteter, oplæg og rundvisninger, samt inviterer på international morgenmad / aftensmad i vores Verdenskøkken.

Læs mere på: ranumefterskole.dk/kortkursus

21

t Isabella Nüsler, 15 år, Sommerskole 17, 18 & 19 “De to uger i mit liv har virkelig været afgørende for mig. Jeg er blevet enormt meget bedre til engelsk, har mødt nye venner fra hele verden og generelt haft den bedste sommerferie i mit liv. Jeg elsker at møde nye mennesker, og det har været et frirum for mig at komme på sommerskole. Jeg oplevede, at jeg kunne være lige præcis den person, som jeg gerne ville være. Jeg er virkelig blevet en bedre person, fordi jeg har lært mig selv bedre at kende ved at udforske mig selv – sammen med andre unge fra hele verden.”

”Det har været det bedste år i mit liv med mange fede oplevelser.” - Rasmus Kærvang, 9X


Vi inviterer til et farverigt år

Personalegruppen inviterer i starten af skoleåret til en stor farvefest, hvor vi fejrer mangfoldighed og fællesskab

Stærkt team Vi er 96 engagerede medarbejdere: Lærere, husfeer, husalfer, kontor, køkken, teknik og ledere. Vi har forskellige uddannelser, alder, erfaringer og kompetencer. Vi har både danske og udenlandske medarbejdere og det styrker det internationale miljø på skolen. Mange ansatte bor på skolen og i lokalområdet, og familierne lever med i efterskolelivet. VELUDDANNEDE UNDERVISERE Underviserne er typisk lærer- eller universitetuddannede og mange har en ekstra uddannelse fra Cambridge Assessment International Education i de internationale fag. Vi har lærere fra mange forskellige lande, og det styrker sprogundervisningen på alle niveauer. HUSFEERNE OG ALFERNE I hvert hus er der en husfe eller husalf, som tager sig af syge mv. og har god tid til en snak. GÆSTEL ÆRERE Vi får hvert år besøg af gæstelærere og venner af skolen. Gæstelærerne bor typisk på skolen og følger efterskolelivet.

INTERNATIONALE PR AKTIK ANTER Vi har hvert år internationale lærerpraktikanter og studerende i uddannelsesforløb på op til 6 mdr. ligesom vi gerne åbner skolen for lærerstuderende. TR AINEES Trainees er tidligere elever, som deltager i et højskolelignende REC program, hvor de arbejder og uddanner sig til f.eks. dykker-, sejler-, performance- og sportsinstruktører på skolen i et år. UNG - GUIDER Ungguider er tidligere elever som ikke kan give slip på Ranum. De hjælper i weekender, på korte kurser og på rejserne. EUROPE AN VOLUNTARY SERVICE , E VS Hvert skoleår inviterer vi unge fra European Voluntary Service program (EVS). EVS’erne er færdiguddannede europærere, som ønsker at opleve kulturen i et andet land, som frivillig på en skole eller institution.

”Lærerne gør året på Ranum sjovt, trygt og spændende og sørger for, at alle er en del af fælleskabet.” - Harald Hybel Schack, 10IG


Tilmelding 1

Bestil rundvisning på ranumefterskole.dk og kom på besøg. Eleverne viser rundt og vi fortæller om skolens værdigrundlag og undervisning, samt profil-og kulturfag.

2

Tilmeld dig på www.ranumefterskole.dk/ny-elev. Betal indmeldelsesgebyret på 2.000,- kr. Bagefter sender vi en bekræftelse på, at du er optaget eller sætter dig på venteliste.

3

Kom til Nye Elevers Dag i foråret. Her møder du din kontaktlærer og kontaktgruppe, samt de øvrige elever. Vælg fag og bestil din skoletøjspakke. Så er du klar til at starte et nyt kapitel i dit liv på Ranum Efterskole College til august.

Hvad koster det? I skoleåret 2020-21 er ugeprisen 2.500 kr. før statstilskud. Vi har 42 skoleuger. Prisen afhænger af antal søskende og husstandens samlede indkomst 2 år før skolestart. Du kan beregne prisen ret præcist på www.ranumefterskole.dk/okonomi Der kan søges om individuel støtte til ophold og rejser. Vi vægter mangfoldighed højt og har det særkende, at elever og lærere sammen kan udvikle nye profil- og kulturfag. Derfor kan der forekomme egenbetaling på profilfags- og kulturrejser.

Beløbet ligger typisk fra 0 kr. til 12.000 kr. for oversøiske kulturrejser. Mange elever sparer selv sammen til en del af egenbetalingen, og alle elever må prioritere deres ønsker. Der opkræves ekstra for bogpakken på den internationale linje og kursusbeviser. Se hjemmesiden.

Det får du Vi har et meget højt aktivitetsniveau, et højt fagligt niveau med niveaudeling, samt et fantastisk køkken. I forhold til de fleste efterskoler, får man en merværdi på ca. 6-8.500 kr. afhængig af aktivitets- og rejsevalg f.eks.:      

Gratis frugt hele dagen. Skolejakke, sweatshirt, T-shirts og rygsæk. Mindetrøje, fællesbillede og blå bog. Farlig sport forsikring. Rejseforsikring til alle elever på alle rejser. Internationale eksamensgebyrer inkluderet.

Efterskolebussen I samarbejde med Efterskolebussen Appen tilbyder vi i weekender bus fra Ranum direkte til Viborg, Aalborg, Århus, Vejle, Herning og Padborg. De kører også til Hobro og Aalborg Lufthavn, så alle elever kan komme nemt og hurtigt hjem.

Frederikshavn Aalborg

Ranum Viborg

Hobro

Herning

Find os

Aarhus 2 hrs

Billund Vejle

2 hrs

København 2-4 hrs

Odense 3 hrs

Tlf: +45 9666 4400 Info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk

Padborg 4 hrs

SEMINARIE VEJ 23, 9681 R ANUM , DANMARK

”En af de bedste investeringer i vore børns fremtid! Et fællesskab af livets vigtigste værdier.” - Michael Nørgaard Nielsen, forældre

23 23


Ranum W W W. R A N U ME F TE R SKOL E . DK

INFO@R A N U ME F TE R SKOL E . DK TL F: + 45 9666 4400

rv

ér

di

se

24

tl

Re

iv

SE MIN A RIE V EJ 2 3 , 968 1 R A N U M

en

pla

ds til d et b

t s ed

å e

i r

Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

Profile for Ranum efterskole

Ranum Magasinet 2019  

Læs alt om Ranum Efterskole College

Ranum Magasinet 2019  

Læs alt om Ranum Efterskole College

Advertisement