Page 1

Ranum R E S E RV E R E N P L A D S T I L D E T B E D S T E Å R I D I T L I V

B O O K E N RU N DV I S N I N G PÅ W W W. R A N U M E F T E R S KO L E . D K

Efterskole College Boglig efterskole • 20 Cambridge IGCSE fag • 50 profil- og valgfag • 3 rejser • 400+ venner • Egen busservice


Ranum... gør

ANDALUSIEN BARCELONA BERLIN BR A SILIEN CUBA DANMARK EGYP TEN FR ANKRIG FILIPPINERNE GHANA GR AN C ANARIA GR ÆKENL AND GR ØNL AND HAWAII HOLL AND INDIEN ITALIEN IRL AND ISL AND JAPAN JAMAIC A KINA KRO

Ranum Efterskole College tilbyder almen dannelse gennem personlig og faglig udvikling i et internationalt fællesskab BOGLIG EFTERSKOLE MED NIVEAUDELT UNDERVISNING Vi tilbyder 9. og 10. klassetrin, samt en international linje på gymnasielt niveau. Undervisningen er niveaudelt i alle fag og hver elev har sit eget skema. Det betyder, at undervisningen passer til dig og dit fremtidige studievalg. PROFILFAG UD OVER ALLE GRÆNSER Du kan vælge mellem mere end 50 forskellige profil-, kulturfag

Udgiver: Ranum Efterskole College

Foto: Elever, ansatte og venner

og valgfag. I profilfagene mødes elever med samme interesser, og der dannes stærke fællesskaber på tværs af hele skolen. Nye profilfag opstår i et samarbejde mellem elever og lærere – kun fantasien sætter grænsen. 3 REJSER TIL HELE VERDEN Efterskoleåret er delt i 3 perioder, og hver periode afsluttes med en rejse. Du kan vælge to profilfag og et kulturfag. Det giver dig mod på nye udfordringer i livet!

Design: Ranum Efterskole College


verden større

OATIEN KØBENHAVN LONDON MADRID MAROKKO MIAMI NEPAL NE W ZE AL AND NE W YORK NIC AR AGUA NORGE POLEN PERU PR AG SE VILL A SPANIEN SVERIGE SYD KORE A SYDAFRIK A TJEKKIE T T YSKL AND T YRKIE T USA WALES

INTERNATIONALT FOKUS Vi har elever fra det meste af verden, og du bliver på den måde involveret i et internationalt miljø. Vi taler engelsk i fællessamlingerne og tror på, at mødet med andre kulturer styrker din personlige udvikling. Derfor inviterer vi også gæster fra hele verden i løbet af året. STORT FÆLLESSKAB MED MANGFOLDIGHED Ranum Efterskole College har 430 elever og et fantastisk fællesskab med plads til forskellighed. Mangfoldigheden giver mulighed for niveaudelt undervisning og mange aktiviteter.

INTERNATIONAL SOMMERSKOLE 2.- 29. JULI 2017 Prøv efterskolelivet på den Internationale sommerskole sammen med udenlandske udvekslingselever. Vælg enten 2 eller 4 ugers sommerskole med sprog, science, musik og sport. Se side 18. ET EFTERSKOLEOPHOLD KAN IKKE BESKRIVES I ORD - DET SKAL OPLEVES!

Skolens logo på gavlen består af 2,725 portrætter x 7 af elever og ansatte. Til sammen er der 19,053 portrætter der symboliserer mangfoldighed og fællesskab.

Med venlig hilsen

Olav Storm Johannsen, Forstander

Ranum Efterskole College, Seminarievej 23, 9681 Ranum • Tlf.: 9666 4400 • info@ranumefterskole.dk • www.ranumefterskole.dk


4

Et døgn på Ranum ...indeholder det hele på én gang. Man går i skole, har profilfag/fritidsaktiviteter og pligter sammen med hinanden, og man er sammen med sine venner hele tiden.

06.30 Morgenmotion

07.15 Morgenmad

08:00 Undervisning


Efterskoleliv Et efterskoleår er både et socialt og fagligt år med venskaber for livet Stærke værdier

foreslå nye aktiviteter, og alle ideer belønnes med chokolade på forstanderens kontor.

Livstræet er Ranum Efterskole Colleges logo og symboliserer skolens værdigrundlag med fokus på den enkelte i respekt for fællesskabet. Roden og stammen symboliserer fællesskabet, grenene elevernes frie udfoldelse, og cirklen det internationale. Eleverne skal opleve at komme ud på de tynde grene, opdage verden og tage historier, erfaringer og begejstring med tilbage til fællesskabet. Det store gavlbillede over festsalen består af 19 tusinde små billeder af ansatte og elever gennem tiden, og hvert billede er en pixel i det store billede. Regnbuefarverne symboliserer mangfoldighed og plads til forskellighed. FORPLIGTIGENDE FÆLLESSKAB Et stort fællesskab kræver tydelige rammer, og vi bygger samværet på dialog, tillid og respekt. Derfor er skolens vigtigste regel, at lærere og elever skal samarbejde om at sikre at alle får et godt efterskoleår. Det betyder at mobning, alkohol, stoffer og rygning naturligvis ikke er tilladt. AKTIV HVERDAG MED INDFLYDEL SE Vi lægger stor vægt på, at eleverne tager initiativ til aktiviteter for hinanden, og at de i det hele taget er meget aktive. Der er morgenmotion 4 dage om ugen og masser af sport i de 3 haller og de 2 motionscentre. I husrådene kan både elever og lærere

VI HJÆLPER HINANDEN Eleverne er delt op i kontaktgrupper på 8-10 elever. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer, som tager sig af elevernes trivsel. Kontaktgrupperne spiser sammen og skiftes til at lave morgenmad i husene, og i én uge har eleverne køkken- og praktisk tjans. I WEEKENDERNE ER DER STOR FRIHED De fleste elever kommer langvejs fra, og mange vælger derfor at blive på skolen 2-3 uger i træk. I weekender er der både aktiviteter og tid til at slappe af. Nogle weekender er ”bliveweekender”, hvor der er undervisning og anden aktivitet. Hver måned er der enten en hjemrejseweekend eller en ferie, hvor der er tilbud om at benytte skolens busservice til stationerne i Padborg, Vejle, Herning, Viborg og Hobro, og Aalborg lufthavn.

Ranum Efterskole var det bedste år i mit liv. Jeg er blevet en helt ny person. Gik fra at være lidt genert til at være åben, møde nye venner og blive mere selvstændig.” Amalie Berthelsen - elev 15-16

09:30 Fællessamling

10:10 Undervisning

12:00 Frokost

13:15 Undervisning


Verdenskøkken

Frivilligt arbejde

På Ranum Efterskole College prioriterer vi sund mad, bæredygtighed og lokale råvarer. Vi samler på gastronomiske oplevelser, og i den forbindelse søger vi ofte inspiration i kulturfagene og hos vores elever fra andre lande.

Vi samarbejder med flygtningecenteret i Ranum omkring danskundervisning, aktiviteter for børn og et køkkenhaveprojekt. Projektet hedder DUNA (Dansk Undervisnings Netværk for Asylansøgere).

Elever, der ønsker det, kan til alle måltider vælge fødevarer fremstillet for veganere eller vegetarer, og køkkenet tager hensyn til elever med allergier eller med ønske om specielle diæter.

Elever, der ønsker det, kan tilmelde sig programmet og får et bevis for deres frivillige arbejde.

Eleverne fortæller Martin Nielsen 15/16 ”Jeg har haft utrolig stor gavn af den internationale linje, der har givet mig mulighed for at opleve de pågældende kulturer helt tæt på og for at udfolde mig fagligt og socialt på et helt andet niveau. REC har vist mig hvordan man med mangfoldighed og et åbent sind kan opnå et utroligt stærkt fællesskab og sammenhold.”

Amalie Berthelsen 15/16 ”Hver morgen vågnede jeg, huskede hvor jeg var, og fik et smil på læben! Der var ikke en dag der ikke var god på en eller anden måde. Jeg er glad for at Ranum var en stor skole! Der var altid nogle at snakke med, hvilket gjorde at man hurtigt fik nye både danske og udenlandske venner. Det var bare det bedste år i mit liv, og det kan man ikke forstå før man selv prøver det.”

Sarah Højen 15/16 ”Selvom vi er over 400 elever, føles det som en stor familie. Forholdet til lærerne var helt specielt, og noget jeg aldrig vil glemme. Det føltes ikke som et ellers normalt lærer/elev forhold som i folkeskolen, men mere som om jeg var del af en kæmpe familie på Ranum. Jeg har aldrig udviklet mig så meget, som i løbet af mit efterskoleår.”

6

14.30 Profilfag

16:30 Fritid

17:30-19.15 Aftensmad / studietid

19:30 Klubaktiviteter


Klubber og fritid

Fællesarrangementer

Hver aften er der tilbud om aktiviteter og klubber. Klubberne starter kl. 19.30 efter spisning og studietime. Programmet skifter med årstiden, og eleverne kan foreslå nye klubber gennem hele året.

Hver uge er der typisk et fællesarrangement for alle elever på skolen. Det kan f.eks. være Farvefest, Høstfest eller Gallafest. I løbet af året har vi desuden temauger, blandt andet med emnerne bæredygtighed, musik, drama og performanceshow.

Sportsklubberne tilbyder bl.a. klatring, basketball, badminton, håndbold og fodbold. Om sommeren er vi mest ude på stadion, på beachvolleybanerne eller vi står på wakeboard og sejler ved Rønbjerg.

Fire gange årligt bliver der afholdt større koncerter med up-coming bands.

Emma Skydt Nielsen 15/16 ”Med niveauopdelt undervisning og klassekammerater, der alle var på mit niveau, fik jeg mulighed for at udfordre mig selv og få udbytte af alle fag. Det gav mig interessen og lysten til at lære. Lærerne er noget helt specielt og de er en stor del af din hverdag. I undervisningen er de dine lærere, men i fritiden er de dine bedste venner. Aldrig havde jeg troet, at forholdet mellem lærere og elever kunne blive så tæt, som jeg oplevede på Ranum Efterskole College. De kender dig personligt og fagligt og kan være med til at udvikle dig på begge punkter, i løbet af dit efterskole år. ”

Hannah Nejsum 15/16 ”Jeg fik en hel masse, tætte venner, ikke kun fra Danmark, men fra hele verden! Jeg blev meget mere selvstændig, og jeg blev klogere på mig selv omkring en masse ting. Jeg havde nogle af de mest fantastiske rejseoplevelser, som fik mig til at se mange ting i et helt andet perspektiv!”

Oscar Hildebrandt 15/16 ”I løbet af mit år på Ranum Efterskole, har jeg ikke bare fået nogle fantastiske venner, men jeg har også udviklet mig meget, på et personligt plan. Jeg er blevet mere selvstændig, mere selvsikker, mere udadvendt, samt fået et gåpåmod, som jeg ikke havde før.”

7

Sport, dans, klatring, biograf, musik, spil og hygge

21:00 Aftenforfriskninger

22:30 Godnat


Læring Undervisningen på Ranum Efterskole College er niveaudelt i alle boglige fag og vi lægger vægt på at skabe sammenhæng mellem efterskolen og verden. FOKUS PÅ L ÆRING Ranum Efterskole College er en internationalt orienteret boglig efterskole, der har som mål at forbedre elevernes faglige niveau uanset ståsted og at forberede eleverne til at kunne begå sig i en international verden. NIVE AUDELT UNDERVISNING Vi underviser på 4 niveauer i alle fag, og alle elever har deres eget skema. Der undervises samtidigt på de 4 niveauer, derfor kan eleven frit sammensætte sit skema og skifte niveau i løbet af skoleåret. Vores størrelse er vigtig for tilbuddet og mangfoldigheden af fag og aktiviteter, samt muligheden for niveaudeling. TÆT L ÆRER- ELE V SAMARBEJDE Fagligheden på Ranum Efterskole College hviler på et solidt lærer-elev samarbejde. De boglige fag inddrages i kulturfagene, og når lærerne rejser sammen med eleverne ud i verden, så sker det i et vejledende samvær. INTERNATIONALT MIL JØ Elever og lærere kommer fra hele Danmark og fra udlandet, det giver også stor mangfoldighed i undervisningen. Derfor kan vi tilbyde undervisning i 5 sprog og rigtig mange forskellige fag.

Vi tager udgangspunkt i elevens faglige kompetencer og giver plads til de personlige interesser, så eleven oplever at det er fedt at lære og får lyst til mere.”

9.X 9.X er gymnasieforberedende og målrettet X-ungdomsuddannelserne f.eks. STX, HHX, HTX. • Der undervises på dansk i alle obligatoriske fag, og vi følger som minimum målene for den danske folkeskole. • Der undervises 29 lekt. pr. uge i boglige fag og 10 lekt. pr. uge i valgfag og profilfag. • Der laves projektopgave i november. • Skoleåret afsluttes med FP9, folkeskolens afgangsprøve.

10.X 10.X er gymnasieforberedende og alle boglige fag er obligatoriske og målrettet X-ungdomsuddannelserne. • Der undervises på dansk i alle obligatoriske fag og vi følger målene for den danske folkeskole. • Der undervises 29 lekt. pr. uge i boglige fag og 10 lekt. pr. uge i valgfag og profilfag. • Der laves obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, og eleven er på brobygning i 5 dage. • Skoleåret afsluttes med FP10 i dansk, engelsk og matematik. Det er også muligt at afslutte de øvrige FP10 fag med folkeskolens afgangsprøve.

10. PLUS På 10 PLUS kan du sammensætte netop din linje med mange forskellige fagkombinationer. Dansk, engelsk og matematik er obligatorisk. 10 PLUS er gymnasieforberedende og målrettet X-uddannelserne i dansk, engelsk og matematik, PLUS du får mulighed for at vælge op til 3 valgfag, det er et plus - deraf navnet. • Der undervises på dansk i alle obligatoriske fag og vi følger målene for den danske folkeskole. • Der undervises 29 lekt. pr. uge i boglige fag og 10 lekt. pr. uge i valgfag og profilfag. • Der laves OSO, og eleven er på brobygning i 5 dage. • Skoleåret afsluttes med FP10 i dansk, engelsk og matematik. Det er også muligt at afslutte de øvrige FP10 fag med folkeskolens afgangsprøve.

Olav Storm Johannsen, Forstander

”The teachers are so lovely and willing to help!” Catarina Carvalho elev 15-16


Sammensæt dit skema Dansk forløb 9.X

10.X

Dansk Engelsk Matematik Naturfag Historie Samfundsfag Religion Idræt

Dansk Engelsk Matematik Naturfag Historie Samfundsfag Religion

VÆLG 1

Tysk / Fransk / Spansk

VÆLG 1

Tysk / Fransk / Spansk

Valgfag

EKSEMPL ER

English programme 10. PLUS

9. IGCSE

Dansk Engelsk Matematik

10. IGCSE

Danish English Mathematics Science

VÆLG 3 Tysk / Fransk / Spansk Naturfag Fysik & Kemi Psykologi Sport & Fysiologi Innovation Computer & IT Billedkunst Produkt & Formgivning Politik & Samfund Medborgerskab Filosofi

Profilfag

CHOOSE 1 Global Persp. History

Danish English Mathematics

Danish English Global Persp.

CHOOSE 1

CHOOSE 2

Global Persp. History

German French Spanish Mathematics Marine Science Geography Business Studies

CHOOSE 2 CHOOSE 1

German / French / Spanish / Mandarin Comb. Science Coor. Science Marine Science Business Studies Enterprise P.E. Drama I.C.T. Geography

German / French / Spanish

AUG - OK T & FEB-J UNI

Kulturfag

OK T- FEB

VÆLG 3 / CHOOSE 3

VÆLG 2 / CHOOSE 2

VÆLG 1 / CHOOSE 1

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Adventure Basketball/Streetbasket Bueskydning Dans Drama E-Sport Electronisk musik Fodbold Foto Golf Kajak Klatring Mountainbike Ridning Rulleskøjteløb Sejlads Skate/Longboard Styrketræning Svømning Surf & Wakeboard Yoga & Zumba Din idé...

Adventure Dans Dyk & Pløk Dykning Drama E-Sport Electronisk musik Fit for life Fotosafari Gastronomi Golf Guide & Event Konditori Musik Medie Ridning Sejlads Street Performance Visuelt Design Water Performance Din idé...

11. AS

Nepal Venskabsskole Nepal Trekking Nepal Himalaya Trek Filippinerne Californien Europa Tour Hawaii Malaysia Miami Vintersport Sydafrika Kina Japan Jamaica Peru New Zealand USA Rio Oman Din idé...

”Elskede at man både havde danske og udenlandske venner.” Amalie Berthelsen, elev 15-16

9


Cambridge - IGCSE og AS/A level IGCSE står for ”International General Certificate of Secondary Education” og er for 14-16 årige. Niveauet svarer til 9. og 10./11. klasse i Danmark. AS Level står for Advanced Subsidiary Level og er det første år af en A Level (Advanced Level). A Level er afslutning på secondary education, sixth form, og den britiske pendant til det danske gymnasium og IB. Som IGCSE studerende får du en anerkendt uddannelse og et eksamensbevis, som kan bringe dig videre både i Danmark og globalt.

Uddannelsesmuligheder med l Ranum Efterskole College

Internationale studier Pre-IB

IB

IGCSE

AS & A level

1 år

Folkeskole 14 - 16 år

Efterskole 14 - 16 år

1 år

2 år

Videregående udd.

1 år & 1 år

STX, HHX, HTX oa. 3 år

10

9. IGCSE

10. IGCSE

11. AS

9 IGCSE er gymnasieforberedende og målrettet dels et videreforløb i X-uddannelserne og dels et videre internationalt forløb f.eks. på IB eller et senere universitetsforløb på engelsk.

10. IGCSE er gymnasieforberedende og målrettet dels et videre forløb i X-uddannelserne og dels et videre internationalt forløb f.eks. på IB eller et senere universitetsforløb på engelsk.

• Der undervises på engelsk i 5 IGCSE fag efter Cambridge læseplan og på dansk i faget dansk og her følger vi målene for folkeskolen. • Der undervises 29 lekt. pr. uge i boglige fag og 10 lekt. pr. uge i valgfag og profilfag. • Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde i fagene, at fagmålene i folkeskolen dækkes. • Der laves projektopgave på dansk for danske elever og engelsk for internationale elever. • Skoleåret afsluttes med både IGCSE eksamen og folkeskolens afgangsprøve FP9.

• Der undervises på engelsk i 5 IGCSE fag efter Cambridge læseplan og på dansk i faget dansk, og her følger vi målene for folkeskolen. • Der undervises 29 lekt. pr. uge i boglige fag og 10 lekt. pr. uge i valgfag og profilfag. • Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde i fagene, at fagmålene i folkeskolen dækkes. • Der laves OSO og eleven er i brobygning. • Skoleåret afsluttes med både IGCSE eksamener og folkeskolens afgangsprøve FP10 i dansk. Der er mulighed for også at afslutte FP10 i engelsk og matematik. • 10. IGCSE kræver ikke særlige forudsætninger - men det akademiske niveau er højere end 10. kl., og du skal være sikker i engelsk tale og skrift.

11. AS/A level er gymnasie- og universitetsforberedende. Forløbet er primært tilrettelagt for internationale elever som hidtil har fulgt et internationalt skoleforløb og som efterfølgende returnerer til deres internationale og nationale uddannelse.

9. IGCSE kræver ikke særlige forudsætninger - men det akademiske niveau er højere end 9X og du skal være sikker i engelsk tale og skrift.

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EX AMINATIONS er en non-for-profit division af Cambridge University. Ranum Efterskole College har været en selvstændig International Cambridge Skole i 8 år.

• Der undervises på engelsk i 4 AS/A level fag og på dansk i faget dansk. • Der undervises 29 lekt. pr. uge i boglige fag og 10 lekt. pr. uge i valgfag og profilfag. • Skoleåret afsluttes med AS/A level eksamen og FP10 i dansk. • Det akademiske niveau er højt, og du skal være f lydende i engelsk tale og skrift.

THE DUKE OF EDINBURGH AWARD’ er et internationalt anerkendt program, som fokuserer på den enkelte elevs dannelse og udvikling gennem personlige mål. Programmet giver eleverne en international anerkendelse, som kan anvendes i videre uddannelse.

”Med niveauopdelt undervisning, fik jeg lov til at udvikle mig bedst muligt, fagligt” Emma Skydt Nielsen, elev 15-16


Global learning Vi kombinerer efterskole og college; Det bedste fra efterskolen kombineres med det stærkeste og mest udbredte internationale uddannelsesprogram for 14-18 årige. Cambridge IGCSE og Advanced Level programmet er udviklet af Cambridge University og undervises på mere end 10.000 skoler og colleges i hele verden.

altid klaret sig godt til eksamenerne og vores karaktergennemsnit ligger betydeligt over det globale gennemsnit.

HVORFOR INTERNATIONAL UDDANNEL SE? Vi oplever i dag, at engelsk er det primære sprog på mange uddannelser og i mange større virksomheder i Danmark og internationalt. Det er nødvendigt, at have stærke sproglige kompetencer og evnen til at arbejde sammen med nogen, som er anderledes end en selv.

BÅDE DANSK AFGANGSPRØ VE OG INTERNATIONAL EKSAMEN IGCSE 9. årgangseleverne afslutter med både IGCSE eksamen og de danske FP9 prøver. Vi underviser og forbereder dig til både dine IGCSE eksamener og de danske prøver. Hermed sikres du uhindret adgang til en ungdomsuddannelse i Danmark eller udlandet. Det er vores erfaring, at eleverne er godt forberedte og parate til denne opgave.

INTERNATIONALE UNDERVISERE Vi underviser på engelsk i alle fag og vores lærere er modersmålstalende i deres fag. Underviserne er læreruddannede eller universitetsuddannede og herudover har alle ekstra uddannelse fra Cambridge International Examinations i netop deres fag. INTERNATIONALE BØGER OG MATERIALER Alle vores undervisningsbøger og undervisningsmaterialer er skrevet til internationale elever; elever som ikke har engelsk som modersmål. Det er en stor fordel for dig, at bøgerne er formuleret og skrevet til netop internationale elever, herunder danske elever. GODE EKSAMENSRESULTATER Eleverne på Ranum Efterskole College har

IGCSE 10. årgang er prøvefri. Eleverne kan afslutte med IGCSE eksamen og FP10 i dansk. Vi anbefaler, at du også afslutter FP10 i matematik og engelsk, men det er ikke et krav. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke afslutter FP10 i dansk, engelsk og matematik kan der gælde særlige regler ved optagelse på en ungdomsuddannelse. HVAD KAN DU BAGEFTER? Et skoleår med internationale studier på Ranum Efterskole College giver dig mulighed for at fortsætte dine studier på IB eller i udlandet. Du kan også tage 1 - 2 år mere på Ranum Efterskole College.

”Man finder først ud af hvor meget efterskole gør for en, når man er stoppet” Andreas Vig Astrup, elev 14-15

11


Danmarks største udbud af

Profilfag & Natursport & Imagination Vi opdeler profilfagene i to overordnede profiler: Natursport og Imagination, som tilsammen rummer både kropslige, fysiske og kreative aktiviteter. NATURSPORT betyder sport med mening og tanke. Dvs. at man bruger sporten til at træne færdigheder, som forbereder en til f.eks. at kunne sejle, dykke og ride sikkert i naturen. På profilfagsrejserne kommer vi ud og får brugt de færdigheder vi har trænet i sporten. IMAGINATION handler om at skabe kreative oplevelser, som inspirerer og motiverer andre til selv at være aktive. Det kan være at lave film, give en koncert i musik eller at skabe nye møbler ud af gamle stole i f.eks. visuelt design. INTERESSEFAG Lærere og elever skaber sammen helt unikke undervisningsforløb drevet af interesse, engagement og lysten til at lære sammen. Profilfagene står ikke alene, men integreres i de boglige forløb. Og teori og praksis samles på profilfags- og kulturrejserne.

12

L ÆRER AT TR ÆFFE VALG Ens interesser ændrer sig i takt med, at man lærer nyt og møder nye venner. Derfor har vi ikke de samme fag hele året. Elever og lærere kan foreslå nye kulturfag i efteråret og nye profilfag i foråret. Inden skolestart har eleven valgt til første periode, men i de andre perioder stemmer vi om

hvilke fag, der udbydes. Det er topmotiverende - både for eleverne og for lærerne. FÆLLESSKAB ER AT ACCEPTERE ANDRE Valg af profil- og kulturfag er en del af skolens pædagogiske mål. Vi mener ikke, at alle elever altid skal det samme og når vi rejser i mindre grupper, så opnår vi en større indsigt i verden.

Profilfag Profilfag er orienteret mod at øve en færdighed og anvende den i praksis. Profilfag giver eleven en identitet under Natursport eller Imagination, som f.eks. dykker eller danser.

Kulturfag Kulturfag handler om at bruge sine interesser og færdigheder til at åbne nye kulturer og venskaber. Eleverne behøver ikke have en speciel natursports eller imagination interesse, det er mødet mellem mennesker og kultur, der står i centrum.

EGENBETALING PÅ REJSER Fagene og rejserne tilrettelægges og vælges i et samspil mellem lærere og elever, og hvis en gruppe elever vil rejse længere end budgettet kan række, så er der mulighed for at lave egenbetaling på et fag og en rejse. Egenbetalingen ligger fra 0 - 11.000 kr. og alle elever må prioritere deres ønsker og drømme. Der er mulighed for at søge om individuelt tilskud til både elevophold og egenbetaling, så alle elever får mulighed for at deltage i en af de større rejser.

Ella Katrine Frederiksen 15/16 ”På Ranum har du mulighed for alt! Og hvis du ikke kan se netop dit specifikke ønske blandt de mange fag er der alligevel mulighed for at realisere din drøm. For Ranum består af ildsjæle der er klar til at oprette selv de mindste hold, bare du selv brænder for det. At stå på en ensom bjergtop i Nepal og se solen stå op over Anapurnakæden sætter virkeligt tingene i perspektiv! Ranum har udviklet mig til en verdensborger”

“Jeg fik smag for at rejse” Oliver Bartholdy, elev 14-15


Kulturfag 3 perioder & 28 rejsedage Skoleåret er inddelt i 3 perioder - 2 profilfag og en kulturfagsperiode. Hver periode afsluttes med en rejse på 5 til 14 dage; i alt rejser vi op til 28 dage.

Profilfag 1: August til oktober Den første periode har eleven valgt før skolestart og den bruges til at forberede den første profilfagsrejse. Du lærer at sætte dig både personlige og fælles mål for profilfagsperioden. Vi træner til f.eks. et Padi Open Water dykkercertifikat som forberedelse til at tage dykkercertifikat på den afsluttende rejse. Første rejse varer typisk 5-8 dage.

Kulturfag: Oktober til februar I den anden periode er temaet Kultur og Verdensborgerskab. Kulturfagene tager udgangspunkt i et lands kultur f.eks. USA, Nepal, Sydamerika, Kina eller Japan. I kulturfagene forberedes du grundigt til kulturrejsen, og det er langt fra en ferie. På rejsen møder vi lokale unge og bygger venskaber for livet. Kulturrejsen varer typisk 10-14 dage.

Profilfag 2: Marts til maj Tredje periode fokuserer på personlig dannelse og udvikling ved at kombinere både kulturfag og profilfag. Eleverne er nu erfarne i at forme profilfag og meget engagerede i at skabe nye fag. F.eks. opfandt en gruppe elever profilfaget Cheerleading og rejste til USA, hvor de trænede med lokale unge. Sidste rejse varer typisk 5-8 dage.

13

Oscar Hildebrandt 15/16 ”Min rejse til Japan i januar, har helt klart været den fedeste. Det var der jeg for alvor fik mine gode venner på efterskolen. De ting vi så, var usigeligt interessante og lærerne var søde. Især denne rejse har hjulpet mig, med at blive mere selvstændig, idet vi fik meget frihed til at opleve landet og byerne på egen hånd. Da vi både måtte gå rundt i et tempel og udforske Tokyos gader alene”

”One of Ranum Efterskole’s greatest philosophies states that the best way to learn is to experience” Silvia Downing, USA 15-16


Profilfag:

Elektronisk Musik (Nyhed) Trap, House, EDM, Techno eller Electronica? I vores nye Beat Lab vil du blive undervist i DJ’ing og elektronisk musikproduktion. Vores rejse finder vi ud af sammen.

E-Sport (Nyhed)

Dans

E-sport er for både drenge og piger. Vi arbejder med historie, taktik, samarbejde og kommunikation i bl.a. WOW, LoL, CSGO, DOTA & Starcraft o.m.a. Ta’ dit gamer gear med eller lån af os.

Hip Hop, funk, show og modern. Vi underviser både begyndere og øvede i de to dansesale. Vi har lavet flashmobs og danset i London og Beijing.

Adventure

Drama

Mountainbike, kajak, kano, løb og teamtræning. Adventure race og ekspeditioner til Sverige eller Skotland flytter dine grænser.

Drama er teater, sport og leg på én gang. Improvisation, scenekunst og dramaturgi, samt undervisning og rejser til London og Berlin.

Street Performance

Visuelt Design

Byg dit eget longboard. Et streetmiljø med parkour, freerunning, streetskate og masser af udfordringer. Vi rejser til Paris, Barcelona eller Berlin.

Kreativt værksted med mulighed for at lære for eks. re-design af møbler, tegning, syning og print. Vi rejser til kunstmiljøer i Berlin, Paris eller London.

Dykning

Gastronomi

Vi har PADI Open Water, Advanced og PADI Rescue kurser, så du kan dykke i hele verden. Vi har egen dykkergrejbank. Rejser til Rødehavet eller Malta.

Lær at lave spændende mad og smag på et nyt univers i det nye gastronomiske værksted. Undervisning af prof. kokke og rejser til Italien og København.

Fit for Life

Musik

Hård træning, udfordringer og masser af sjov. Cirkel-, styrke- og konditionstræning blandet med kampsport. Rejsen går til Tyskland eller Island

Samspil og sang på flere niveauer, og mulighed for at lave dine egne indspilninger i vores lydstudie. Vi rejser til Liverpool, London eller New Orleans.

Sejlads

Medie

Vi har 8 kølbåde og en stor kapsejladsbåd. Lær navigation, praktisk sejlads og kapsejlads. Tag et duelighedsbevis og kom med på togt til Grækenland og Kroatien.

Photoshop, hjemmesider og videoproduktion, samt grafisk layout. Vi har et moderne MAC værksted, med storprinter. Vi rejser til Berlin og får inspiration.

Water Performance

Guide og Event

Surf, SUP, og Wakeboarding i Rønbjerg eller ved Klitmøller, giver dig udfordringer uanset dit niveau. Rejsen går til Portugal eller Miami.

Lær at lave events og at guide dine kammerater på profilfagsrejsen. Rejsen går derhen, hvor I planlægger det. Der udstedes bevis for guidekursus.

Cheerleading

Konditori

Oplev den amerikanske cheerleading kultur helt tæt på, når vi besøger vores venskabsskole i Los Angeles. Inden turen skal vi lære de basale cheerleading øvelser.

Lær teknikkerne og kom på fornavn med Napoleon, Sarah Bernhard, Othello og Rubenstein. Vi bager, pynter, smager og tænker kreativt! Vi rejser til Italien.

Golf

Ridning

Duff, hazards, par, carry, slice og turf er kun nogle af de udtryk du vil lære at kende. Du vil lære teknikker og forfine din spillestil. Rejser til Tyskland eller USA.

Dressur, spring og horsemanship. Privat stald med højt niveau for træning og naturridning. Tag din egen hest med og oplev rideture i Østrig, Spanien og Island.

”Jeg fik lov til at føre en drøm ud i livet, ved at skabe et nyt profilfag” Maria Falk, elev 12-13


Kulturfag:

Cuba Cuba er inde i en rivende udvikling. Vi vil besøge det gamle Cuba, opleve den oprindelige kultur, danse salsa og møde unge med en helt anden baggrund. Vi besøger lokale familier, skoler og oplever Trinidad.

Nepal Venskabsskole

Europa Tour

Vi lærer om Nepals kultur og forbereder projekter til venskabsskolen. Vi bor hos familier, prøver rafting og besøger Chitwan Junglen, samt Kathmandu.

Dette er en mulighed for at møde mange forskellige unge mennesker i Europa. Vi vil udforske forskellige byer og opleve den kulturelle mangfoldighed.

Nepal Himalaya Trekking

Vintersport

Vi vandrer igennem Nepals vilde natur i mindre grupper. Det højeste trek går op til 4500 meter. Vi bor hos lokale familier, prøver rafting og oplever Kathmandu.

Skisport er ikke kun sne og bjerge. Vi træner fysisk både på rulleski og MTB og har oplæg om teknik, udstyr og sikkerhed. På rejsen har vi int. elever med og besøger lokale unge, som også brænder for vintersport.

Hawaii

New Zealand

Vi studerer polynesisk kultur og historie, og besøger vores venskabsskole. Vi oplever junglen, surfer og dykker, samt laver frivilligt arbejde.

Vi studerer landets natur, kultur og historie. Bl.a. ser vi på, hvordan maorierne har tilpasset sig udviklingen, hvordan de vedligeholder deres traditioner mv. Vi besøger også en venskabsskole.

Kina

Jamaica

Vi er venskabsskole med et gymnasium ved Beijing. Vi bor ved lokale familier og oplever deres hverdag. Der er flere interesseområder i Kina bl.a. kung fu.

Vi udforsker øens kultur, historie og religion for at opnå en dybere forståelse for jamaicansk musik, musik tradition og historie. Vi skal også spille lidt selv.

Sydafrika Vi skal lære om og opleve kultur og historie i Sydafrika. Få et indblik i apartheid tiden, opleve det moderne samfund og kontrasterne i Sydafrika.

Japan

Peru

Japansk kultur opleves bedst i mødet med japanske unge. Vi besøger skoler og virksomheder i Tokyo. Vi arbejder med forskellige temaer: Manga, cosplay mv.

Forbered dig på en lang tur tilbage til en af de ældste civilisationer i verden og oplev hvordan kultur-historien har indflydelse på det moderne samfund.

Brazil - Rio

Californien Highschool

Vi fokuserer på kultur, natur og udvikling. Vi besøger bl.a.Tijuca National Park, ser Cristo Redentor, oplever livet i en favela og vi møder lokale unge.

Vores venskabsskole ligger i Santa Cruz. Vi bor privat og du kommer tæt på den amerikanske kultur og prøver et udvekslingsophold på en amerikansk high school.

Filippinerne Vi fokuserer på kultur og natur. Vi besøger et havbiologisk forskningscenter, udforsker naturen, besøger en lokal skole og deltager i en aftenmesse.

Oman Mellemøstlig kultur og natur - vi overnatter i ørkenen, samarbejder med unge fra The Sultan’s Private School og besøger steder fra UNESCO’s kulturarvsliste.

USA East Coast Roadtrip Roadtrip til tre af de største byer i USA; New York City, Washington DC & Philidelphia. I New York besøger vi vores venskabsskole The Harvey School og prøver et udvekslingsophold.

Malaysia I Malaysia skal vi besøge vores venskabsskole Hilla Community Center. Vi skal bo lokalt og undervise eleverne på skolen. Herudover, skal vi ud i den Malaysiske regnskov og opleve den smukke natur.

“Jeg havde nogle af de mest fantastiske rejseoplevelser, som fik mig til at se mange ting i et helt andet perspektiv!” Hannah Nejsum, elev 15/16


SPORTSPLADS LIEN MULTIKULTURHUS RANUM HUS

SEMINARIEHUSET

HOVEDBYGNING & FESTSAL

SKATEHAL KÆRHUSET

Rundvisning starter ved den store granittrappe ved hovedbygningen

Campus 16

Fire huse og et stort fællesskab i centrum Med 430 elever er Ranum Efterskole College Danmarks største almene efterskoler. Eleverne bor i 4 huse: Kærhuset, Seminariehuset, Lien og Ranum hus. Hovedbygningen med festsal og spisesal er samlingspunktet på skolen. Skolen ligger i udkanten af Ranum by, kun få 100 meter fra lægehuset og Brugsen. STORE OG SMÅ FÆLLESSKABER I de 4 huse bor i alt 44 kontaktgrupper, som har hver sin kontaktlærer. Eleverne er blandet på kryds og tværs i alle fag og på små hold, men hver dag samles vi alle i festsalen til fællessamling med sang, fortælling og nyheder. Vi holder også nogle store fester og koncerter, og du får venner på hele skolen.

168 års skolehistorie Ranum er en af landets ældste uddannelsesbyer, og siden starten i 1848 er der uddannet mere end 5000 lærere på Ranum Stats Lærerseminarium. Fra 1987 til 2011 blev det omdannet til pædagogseminarium og HF. Ranum Efterskole College startede i 2004 og efterhånden som skolen voksede, overtog skolen det gamle seminarium. RØDDER I GRUNDT VIGS OG KOLDS TANKER Den første seminarierektor, Ludvig Christian Müller, var en stor personlighed. Han havde undervist både H. C. Andersen og filosoffen Søren Kirkegaard, og socialiserede med både Grundtvig og Kold, hvis skolesyn kom til at præge Ranum Seminarium. Denne arv har Ranum Efterskole College gjort levende og Ranums stolte uddannelsestraditioner bredes i dag ud til hele verden.

“Jeg synes det er et kæmpe plus, at det er en stor efterskole, der er altid et eller andet sted man passer ind” Sarah Højen, elev 15/16


Stærkt team Farverigt personale Vi er 85 ansatte på Ranum Efterskole College - lærere, husfeer/alfer og ledere til kontor-, køkken- og teknikansatte. Vi har forskellige uddannelser, alder, erfaringer og kompetencer Derfor er vi et stærkt team, som brænder for dig. Vi har både danske og udenlandske medarbejdere og det styrker det internationale miljø på skolen. Mange ansatte bor på skolen og i lokalområdet, og familierne lever med i efterskolelivet. HUSFEERNE OG ALFERNE I hvert hus er der en husfe eller husalf, som tager sig af syge mv. og har god tid til en snak. UNG - GUIDER Ung-guider er tidligere elever, som hjælper til i weekender og på rejser.

FAKTA OM SKOLEN GÆSTEL ÆRERE Vi får hvert år besøg af gæstelærere og venner af skolen. Gæstelærerne bor typisk på skolen og følger efterskolelivet. EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE Hvert skoleår inviterer vi to unge fra det frivillige European Voluntary Service program. EVS’erne er færdiguddannede europærer, som ønsker at opleve kulturen i et andet land, som frivillig på en skole eller institution. INTERNATIONALE STUDERENDE OG PR AKTIKANTER Vi har hvert år internationale lærerpraktikanter og studerende i uddannelsesforløb på op til 6 mdr. Ligesom vi gerne åbner skolen for lærerstuderende, der ønsker praktik på en efterskole.

”Jeg har tit lyst til at snige mig ind og bare blive til jeg blev opdaget” Mia Haldrup, elev 14-15

Samlet areal: 20.400m2 85 ansatte 470 elevsengepladser 1 Festsal til 470 pers. 24 klasseværelser m. Activeboards 4 Naturfagslokaler 1 Biograf til 60 pers. 2 Musiklokaler 2 Danselokaler 1 Skateboardværksted 2 Designværksteder 1 Medieværksted 1 Elektonisk musik Beatlab 1 E-sport lab. 1 Skaterhal m. hardballbane 1 Gastronomisk værksted 2 Motionsrum 1 Sportssal m. bouldervæg 1 Idrætscenter m. 3 haller 1 Natursportscenter 1 Wakeboardbane v. Dayz

17


&

International sommerskole Den 2.- 29. juli 2017 Du kan vælge imellem et program på 2 eller 4 uger, hvor du vil blive udfordret personligt og fagligt. Tiden vil flyve afsted! UNDERVISNING OG AKTIVITETER På sommerskolen blander vi undervisning og aktiviteter. Alle har engelsk og du kan vælge mellem dansk eller science. Timerne foregår på engelsk og med engelsksprogede materialer. I dansk får du udvidet dine sprogkundskaber og lærer om dansk kultur og samfund. PROFILFAG Ud over de faglige fag kan du vælge et profilfag i hver uge. f.eks. sejlads, dans, musik, design, gastronomi eller SUB boarding. Du kan også vælge at have det samme profilfag hele perioden. Der vil være et stort udvalg af spændende aktiviteter i løbet af sommerskolen f.eks. fodbold, kano, volley, dans, fitness og meget mere!

Ta’ på Ranum International Sommerskole i juli, og få den bedste sommer i dit liv.

UDFLUGTER OG STUDIETUR Hver uge vil der være 1 udflugt til en seværdighed i lokal området, det vil f.eks. være til standen, skoven eller Limfjorden. På 4 ugers programmet er der en spændende studietur til København, hvor vi vil besøge nogle af de mest kendte seværdigheder sammen med alle vores nye internationale venner. TILMELDING TIL SOMMERSKOLE ER ÅBEN: Læs mere på ranumefterskole.dk/sommerskole eller bestil på shop.ranumefterskole.dk/sommerskole

Samarbejdspartnere Ranum Efterskole College er medlem af en række netværk inden for nordiske og europæiske uddannelsesorganisationer.

18

Vores samarbejdspartnere giver elever og ansatte rigtig mange muligheder inden for undervisning, praktik og videreuddannelse.

Venskabsskoler • Pacific Collegiate School, Santa Curz, Californien. • The Harvey School, New York. • Hilla Community Centre, Malaysia. • Pamilacan High School, Philippinerne. • Shree Shiva Shakti Higher Secondary School , Nepal. • Sultans Private School, Oman. • Utsikten Scandinavian School, Sverige. • Elim Hogares for boys, Cusco, Peru. • Heibei International School, Kina.

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS er verdens største udbyder af internationale uddannelsesprogrammer og eksamener for 14-19 årige. THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD er et udfordrende og givende program for unge igennem personlig udvikling. THE NORDIC NET WORK OF INTERNATIONAL SCHOOL S er et skolenetværk for internationale private skoler i de nordiske og baltiske lande. AFS INTERKULTUR er et non-profit netværk for udvekslingsprogrammer for unge. Ranum Efterskole College optager AFS 1 års og månedselever. THE UNESCO WORLD HERITAGE EDUCATION PROGR AMME involverer unge i beskyttelsen af vores fælles kultur og natur arv. THE EUROPEAN COUNCIL OF INTERNATIONAL SCHOOL S er den ledende organisation for internationale skoler.

“Jeg fik en hel masse, tætte venner, ikke kun fra Danmark, men fra hele verden!” Hannah Nejsum, elev 15-16


Info

Det får du Vi har et meget højt aktivitetsniveau, et højt fagligt niveau med niveaudeling, samt et fantastisk køkken. I forhold til de fleste efterskoler, får man en merværdi på ca. 6-8.500 kr. afhængig af aktivitets- og rejsevalg.

Hvad koster det I skoleåret 2017-18 er ugeprisen 2.300 kr. før statstilskud. Vi har 43 skoleuger, fordi vi ikke holder vinterferie. Prisen afhænger af antal søskende og hustandens samlede indkomst 2 år før skolestart. Du kan beregne prisen ret præcist på www. ranumefterskole.dk/ny_elev EGENBETALING – EFTER INTERESSER OG PRIORITERING Vi vægter mangfoldighed højt og har det særkende, at elever og lærere sammen kan udvikle nye profil- og kulturfag. Derfor kan der forekomme egenbetaling på profilfags- og kulturrejser. Beløbet ligger typisk fra 0,- kr. til 11.000,- kr. for oversøiske kulturrejser. Mange elever sparer selv sammen til en del af egenbetalingen og alle elever må prioritere deres ønsker. Der opkræves ekstra for bogpakken på den internationale linje, jagttegn, duelighedsbevis, dykkercertifikater og faldskærmskursus. Se hjemmesiden. Der er mulighed for at søge individuel støtte til ophold og rejser.

• Gratis frugt hele dagen. • Busservice i forlængede weekender / ferier. • Skolejakke, sweatshirt, T-shirts og rygsæk. • Mindetrøje, fællesbillede og blåbog. • Farlig sport forsikring. • Rejseforsikring til alle elever på alle rejser. • Internationale eksamensgebyrer inkluderet.

Tilmelding 1

2

3

Bestil rundvisning på ranumefterskole.dk og kom på besøg. Eleverne viser rundt og vi fortæller om skolens værdigrundlag og undervisning, samt profil-og kulturfag. Tilmeld dig på ranumefterskole.dk/ tilmelding. Betal indmeldelsesgebyret på 1.500,- kr. Bagefter sender vi en bekræftelse på at du er optaget eller sætter dig på venteliste. Kom til Nye Elevers Dag i foråret. Her møder du din kontaktlærer og kontaktgruppe, samt de øvrige elever. Vælg fag og bestil din skoletøjspakke. Så er du klar til at starte et nyt kapitel i dit liv på Ranum Efterskole College til august.

Busservice I forbindelse med forlængede weekender og ferier, kører vi fra Ranum direkte til Viborg, Vejle, Herning og Padborg. Vi kører også til Hobro og Aalborg Lufthavn, så alle elever kan komme nemt og hurtigt hjem.

Frederikshavn

Hver fredag og søndag kører bus X950 direkte mellem Ålborg og Ranum. Mellem Ranum og Hobro station kører den direkte ”efterskolebus 111e”. Tjek www.rejseplan.dk

Aalborg

Ranum Viborg

Hobro

Find os

Aarhus

Herning

2 timer

Vejle

København

2 timer

Odense 3 timer

Padborg

2-4 timer

Tlf: +45 9666 4400 info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk

4 timer

Ranum Efterskole College Seminarievej 23, 9681 Ranum

“Da året var slut, modtog mine forældre en helt ny datter.” Emma Nielsen, elev 15-16

19


Bliv elev W W W.R ANUMEFTERSKOLE.DK

INFO@R ANUMEFTERSKOLE.DK TLF: +45 9666 4400

rv

en

id

se

er

it

Re

liv

SEMINARIEVEJ 23, 9681 R ANUM

pla

ds til d et b e

e t ds

r å

Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

Profilavis 16-17 DK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you