Profilfags valg p3 1617 dk6 12

Page 1

Profilfagsvalg

P3 2016 - 17 VA LG TIL PROFIL FAG

1

PERIODE 3


VA LG TIL PROFIL FAG

2

PERIODE 3


PROFILFAGSVALG 3. 4 SÅDAN VÆLGER DU PROFILFAG 6 ADRENALINE - TEAMBUILDING 8 CHEERLEADING - L A 10 DANS/DANCING 12 DYKNING/DIVING 14 DYKNING ADVANCE & RESCUE 16 ELEKTRONISK MUSIK 18 E-SPORT 20 FIT FOR LIFE - STRONGER 22 GASTRONOMI 24 ISL ANDSK RIDNING 26 MEDIA & PHOTO SAFARI 28 MUSIK 30 NORDIC CHALLENGE 32 SEJL ADS 34 YOGA LIFEST YLE 36 VINTERSPORT 38 WATERPERFORMANCE 40

VA LG TIL PROFIL FAG

3

PERIODE 3


Profilfags I dette magasin har vi beskrevet de enkelte ideer og profilfagsekspeditioner. Beskrivelsen tager afsæt i nedenstående mål. Skolens værdigrundlag sigter mod at forberede eleverne på at kunne begå sig i en kompleks og foranderlig verden. Derfor skal profilfaget formes i et samspil mellem elever og lærere - ud fra temaet for den givne periode. Det er vores erfaring at kompleksitet og foranderlighed i livet bedst erfares ved at man som elev kommer på usikker grund i et stærkt fællesskab, samt gennem åbenhed for andre og omverdenen. De fællesskabs skabende aktiviteter skal give både lærere og elever mening. Profilfagene udgør stærke interessefællesskaber, som bringer forskellige elever og voksne sammen om en udviklingsproces som er helt unik. Vi oplever, at det vejledende fællesskab, der opstår imellem elever og voksne på rejsen, er det ultimative læringsrum, som for alvor giver eleverne mod og lyst til at tage roret selv videre i livet. Vi har fokus på den enkelte elevs udvikling i respekt for fællesskabet. Eleverne og lærerene indbyrdes er meget forskellige, og der er igennem året mange forskellige prioriteringer og del mål, i et forpligtigende fællesskab. Derfor har vi har fokus på at give plads til forskellige interesser, og der er igen kommet mange og nye spændende forslag til profilfag og ekspeditioner. Det betyder også, at der er forskellig egenbetaling på profilfagsrejserne.

VA LG TIL PROFIL FAG

4

PERIODE 3


gsvalg KORT OM PROFILFAG PÅ RANUM EFTERSKOLE COLLEGE: 1. Første periodes profilfag vælges inden skolestart. Holdene samles på “Nye Eleversdag” til en indledende introduktion. I den første periode øves en række færdigheder indenfor profilfaget, færdighederne bruges for alvor på profilfagsrejsen. Første periodes mål er også at kvalificere eleven til at indgå i valgprocessen til 2. og senere 3. periode. Derfor har lærerne tilrettelagt forløb, som præsenterer eleven for hvad et profilfag er, hvordan det udvikles, og hvorledes eleven selv kan være med til at forme det og nye efterfølgende fag. 2. Anden periodes kulturfag vælges i udgangen af september. Elever og lærere har mulighed for at forme nye profilfag. Temaet er “Verdensborger og Globalisering”. Gennem fokusering på både kultur og aktivitet møder vi unge rundt om i verden og lærer både om deres og vore egen under livsformer. Vi kalder det kulturprofilfag, og i forløbet forberedes en ekspedition. som afvikles i januar. 3. Tredje periode vælges i december. Elever og lærere kan igen forme nye fag, og eleverne er typisk meget aktive. Målet er bl.a. at bruge erfaringerne fra 1. og 2. profilfag til at kombinere interesser, aktivitet og kulturmøder. Temaet er “Dannelse”, som især udvikles, når eleverne på egne præmisser møder andre kulturer og bruger den frihed, som erfaringerne fra de første profilfag har givet dem. Rejsen i 3. periode ligger typisk i starten af april, forud for de skriftlige prøver.

VA LG TIL PROFIL FAG

5

PERIODE 3


Sådan vælger Valg procedure: 1. Profilfagene vælges endeligt på shop.ranumefterskole.dk hvor 1. rate betales 2. Der åbnes for valg og betaling onsdag d. 21/12 3. Deadline for valg og betaling af rate 1 er søndag d. 04/1 4. Deadline for betaling af rate 2 er d. 1/3 Egenbetaling: Der er forskellige niveauer for egenbetaling på profilfagsrejserne. Se prisen under hvert enkelt profilfag. Egenbetalingen opkræves sammen med valget af profilfaget på shoppen, da der skal bestilles billetter mv. Ved omvalg eller ophør efter d. 4/1 refunderes afholdte udgifter til profilfagsrejsen ikke (typisk flybillet). Når vi har forskellig egenbetaling på profilfagene, skyldes det skolens værdigrundlag. Vi har fokus på at danne unikke interessefællesskaber og at give plads til den enkeltes interesser, drømme og mål i respekt for fællesskabet. Det er et enestående dannelsesgrundlag. Ansøgning om individuelt supplerende tilskud: Skolen har mulighed for at støtte elever med et bidrag til profilfags-egenbetalingen. Kriterierne for støtte er, at elevens familien selv bidrager med egenbetaling efter evne, samt at eleven ikke får sit ophold eller profilfagsrejsen betalt af anden instans. Bemærk: den individuelle støtte bevilliges i rate 2. Ansøgningsfrist: d. 12/12. Der gives besked seneste d. 20/12.

VA LG TIL PROFIL FAG

6

PERIODE 3


du profilfag: Sikkerhed på profilrejserne: Vi følger udenrigsministeriets anbefalinger og råder forældre og elever til også at orientere sig ifht. til disse. På rejserne er bemandingen høj og ofte har vi ekstra hjælpere med. Disse kan være ”ungguider” tidligere elever, der ved meget om, hvorledes vi rejser med efterskolen og hvad målet er. Der udarbejdes en sikkerhedsprocedure for alle rejser, som er tilgængelig på skolens hjemmeside på ”Efterskolen”. Rejseforsikringer: Skolen har tegnet rejseforsikringer, som supplerer sygesikringskortet, og familiens egne rejseforsikringer, men elevens baggage er ikke dækket af skolens forsikringer. Skolen tilbyder en kollektiv ”egenbetalingsforsikring”, som dækker egenbetalingen ved pludselig sygdom/ulykke. Da det er en kollektivpulje kan erstatningen maksimalt beløbe sig til en forholdsvis andel af den samlede pulje og egenbetalingens maks.beløb. Den kollektive forsikring dækker ikke ved skift af profilfag, fejl i pasoplysning, manglende visum eller ved afbrydelse af ophold uanset årsag. Den kollektive forsikring tilkøbes på shoppen sammen med 1. rate. Beløbet er 350,- kr. Vaccinationer, evt. medicin og er ikke inkluderet. Eleverne skal selv sørge for at blive vaccineret—og vaccinationerne skal ske inden den 01.04.17. Tjek også www.sikkerrejse.dk/vaccinationsanbefaling. Bestil tid hos lægen i god tid (3-4 dage før). HUSK, at dit pas skal være gyldigt i mere end 6 måneder efter hjemrejse dato. ALLE pas skal være opbevaret på kontoret, så vi kan booke fly og visum.

Spørgsmål til kulturfagene kan sendes: til info@ranumefterskole.dk

VA LG TIL PROFIL FAG

7

PERIODE 3


Adrenalin ELEV FORSLAG Vil du udfordre dine grænser, både mentalt og fysisk? Oplev glæden ved at lære og afprøve extrem sport og besejre din frygt sammen med resten af vores stærke hold. Programmet vil blive baseret på de udfordringer og grænser deltagerne på holdet har, og vi vil hjælpe hinanden til at overkomme vores grænser. Dette profilfag er et elev forslag, så der er plads til ideer og alle deltager i planlægningen. Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Richard. Vælg dette fag hvis du vil have et fantastisk højtpunkt som afslutning på vores skoleår og med et eventur som du vil huske resten af livet.

Tovholder: Richard, ved spørgsmål kontakt ham på RIB@ranumefterskole.dk

VA LG TIL PROFIL FAG

8

PERIODE 3


EU ROPA

VIL K Å R : Lyst til at udfordre sig selv og arbejde sammen som et hold. Vi skal igennem udfordringerne sammen som en gruppe! EG E NBE TA LING: 4000,- Kr. Afhængere af holdets ønsker til aktiviteter

VA LG TIL PROFIL FAG

9

PERIODE 3


Cheerleading Los Angeles

Undervisningen kommer til at veksle mellem teori og praksis. Det teoretiske arbejde vil bl.a. dreje sig om cheerleading i et historisk og kulturelt perspektiv, både i Danmark og USA. Profilfagsrejse går til L.A., hvor vi vil beskæftige os med highschool kulturen, samt L.A. historie og samfund i dag. Faget vil også bestå af en introduktion til kroppens anatomi i den udstrækning det har relevans for den fysiske træning. Arbejdet vil blive organiseret som lærer- og/eller elevoplæg, individuelt – og gruppearbejde, anvendelse af relevante tv-udsendelser mm.

VA LG TIL PROFIL FAG

10

PERIODE 3


Målsætningen med faget er, at eleverne øger deres kropsbevidsthed og samarbejdsevner. De skal arbejde frem i mod at kunne præsentere et færdigt cheerleading program, der evt. skal fremvises på profilfagsrejsen til L.A. Det er hensigten, at eleverne selv skal være med til at udfærdige dele af dette program. Målsætningen er ydermere at eleverne får et kendskab til hele livsstilen og kulturen omkring cheerleading – særligt med fokus på L.A./USA. Faget skal bidrage til, at eleverne oplever, at de alle skal bidrage og har ansvar for, at det fælles projekt lykkes. Profilfagsrejsen i cheerleading går i år til L.A. Denne destination er valgt ud fra erfaringerne fra sidste års rejse og et elevønske om at udforske cheerleading kulturen i netop USA. På profilfagsrejsen vil vi tilstræbe at besøge en highschool med henblik på deltage i undervisningen, samt møde og måske træne med skolens cheerleadere. Der vil så vidt muligt være træning/undervisning i cheerleading med gæstelærere flere dage på rejsen. Vi vil ligeledes tage til en sportsbegivenhed for at se professionelle cheerleadere i aktion. Derudover vil der være et eller flere kultu-relle arrangementer. Efter rejsen skal eleverne arbejde med deres rejseoplevelser med henblik på formidling til de andre elever/forældre.

Ved spørgsmål kontakt Steven på sb@ranumefterskole. dk Læs mere på www.ranumefterskole.dk/profilfag/Cheerleading

VIL K Å R : Eleverne på cheerleading skal være interesserede i at lære cheerleading og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til Los Angeles. Det er gennem dansen at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge. EG E NBE TA LING 7. 500,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

11

PERIODE 3

L OS A NG E L E S

Den praktiske del af undervisningen vil bestå af fysisk træning bl.a. smidigheds- og styrketræning. Vi vil også fokusere på at øge elevernes kropsbevidsthed gen-nem forskellige massage og afspændingsøvelser.


Dans Vi kombinerer dans, akrobatik/springgymnastik i form af breakdance, parkour, koreografi og kultur i et fantastisk spændende univers. Vi tilrettelægger sammen et performanceshow hvor der er plads til både øvede og mindre erfarne drenge og piger. Programmet vil bestå af Kinas største klassiske kulturelle seværdigheder som fx Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By, Den kinesiske mur, OL byen og Tempel of Heaven, hvor vi sammen med lokale kinesere vil dyrke morgentræning, bestående af sang, dans, Tai Chi og styrketræning. Vi vil besøge den internationale skole i Beijing, hvor vi vil danseudveksle med deres danselinje. Vi vil endvidere performe vores performanceshow for deres elever. Vi vil også besøge en klassisk kinesisk skole og få indsigt i deres skolekultur. Vi vil i Beijing besøge forskellige danseskoler, hvor vi vil modtage undervisning. Vi vil lave flashmobs forskellige steder, som fx på Den Kinesiske mur. Vi vil opleve kinesisk traditionel dans, wacking, poledance og hip hop, samt showdance. Inden vi rejser til Kina er vi inviteret til at optræde til for-skellige forårsopvisninger med vores performance show, hvilket er god træning inden Kina.

VA LG TIL PROFIL FAG

12

PERIODE 3


KIN A Vi vil både opleve Beijing som turister, se livet i Beijing hvis man er bosat som vesterlændinge og opleve den op-rigtige kinesiske kultur. Så er du interesseret i dans, break, spring eller kan noget helt andet der kan gøre vores show endnu mere fantastisk, er turen Performance turen til Kina lige noget for dig.

Lærer på dans: Jess Frost - Spørgsmål angående faget rettes til jf@ranumefterskole.dk

VIL K Å R : Eleverne på dans skal være interesserede i at danse og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til Kina Det er gennem dansen at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge i Kina. EG E NBE TA LING 7.000,- DKK

VA LG TIL PROFIL FAG

13

PERIODE 3


Dykning Padi Open Water er for dig, der ikke har dykkercertifikat. Du gennemgår en masse teori og praktiske øvelser, der giver dig mulighed for at bestå prøverne og bliver certificeret, så du kan dykke over hele verden. Undervisningen er i starten meget teoretisk og det kræver grundighed og vilje at lære teorien. Der er desuden en ture til svømmehal, hvor de første praktiske prøver afvikles. Selve kurset afsluttes på profilrejsen. Læs mere om Padi OW kurset på http://www.kingfish.dk/dykkerkurser/ lar-at-dykke/padi-open-water-diver-dykkercertifikat

VA LG TIL PROFIL FAG

14

PERIODE 3


Profilfaget i dykning indebærer også at eleverne arbejder med bl.a. landets kultur. Vi forsøger at besøge lokale unge og familier. Det er endnu ikke fastlagt hvor destinationen for profilrejen er, men der er tale om Malta eller Egypten. Sikkerhed og dykning: Det er et spændende, udfordrende og udviklende fag, men da det også kan være forbundet med risici, er der nogle sikkerhedsmæssige og administrative foranstaltninger, der skal være på plads. Her får I forskellige vigtige informationer. Administrative papirer ligger på www. ranumefterskole.dk/profilfag/natursport/dykning Helbredserklæring Bilag til helbredserklæring Padi’ s regler for sikker dykning Risiko- og ansvarserklæring Disse administrative papirer skal alle udfyldes og underskrives af jer forældre, jer elever og evt. en læge (se bilag til helbredser-klæring). Det er meget vigtigt, at eleven kan svare nej til hvert eneste udsagn på helbredserklæringen. Hvis eleven svarer JA til blot ét udsagn, skal eleven til en dykkerlæge for at få en erklæring på at de må dykke. Har man astma, må man som udgangspunkt IKKE dykke! Alle papirerne skal være os dykkerlærere i hænde. Er de administrative papirer ikke på plads til ovenstående dato, kan eleven ikke deltage i faget dykning.

VIL K Å R : Vi har stor opmærksomhed omkring sikkerheden på kurset i dykning, og I kan læse mere herom på sikkerheds-instrukserne på hjemmesiden. http://www.ranumefterskole.dk/efterskolen/sosikkerhed. EG E NBE TA LING: 7. 500,- KR . Inkl. Padi OW kursusmaterialer og bevis:

VA LG TIL PROFIL FAG

15

PERIODE 3

M A LTA /EG Y P TE N

Dykning Pga. temperaturen her hjemme starter dykning på profilrejsen, hvor alle eleverne får to guidede dyk om dagen med enten en instruktør eller divemaster på husrevet eller på nærtliggende rev, vi kan køre til. Eleverne er imidlertid certificerede til også at dykke alene i makkerpar, når først de har gennemført og bestået grundkurset. Af sikkerhedshensyn vil vi dog vurdere hver enkelt elev, om vedkommende er kompetent og ansvarlig nok til at dykke uden en voksen.


Dykning Advance & Rescue Dykning - fortsætterkursus med mulighed for at tage et Advanced open Water og/eller Rescue-kursus. Profilfaget er for dig, der allerede er Open Water eller Advanced Open Water, og som har lyst til at vide mere om Undervandsmiljø. Forløbet er en blanding af teori og praksis. Det må forventes, at der bliver en del læsning, da ambitionen med kurset er at eleverne bliver ansvarlige og kompetente dykkere. Efter vores dykkerrejse vil der være mulighed for at komme på dykkerture i Limfjorden og evt. andre steder i DK. Indholdet i forløbet, som fokuserer på kultur og undervandsmiljø, vil blive tilrettelagt i et samspil mellem elever og lærere. Det er ligeledes en ambition at eleverne bliver medskabere omkring et projekt med afsæt i særlige interesseområ-der af, dykning og undervandsmiljø, eller eventuelt maltetisk kultur. De som ønsker at tage et Advanced open water bevis fordyber sig i undervandsmiljø, men vil ligeledes møde teorielementer fra Rescue diver kurset. De særligt ihærdige Advanced open water elever vil have mulighed, for at blive både Advanced open water dykkere og Rescue dykkere, såfremt de går i dybden med teorien og består teorien til begge kurser, samt har logget min. 25 dyk, som kræves for at kunne indlede Rescue diver kurset.

VA LG TIL PROFIL FAG

16

PERIODE 3


M A LTA /EG Y P TE N

Skulle nogen ønske at erhverve begge beviser kan/ vil der være en øget egenbetaling, i forbindelse med kursusudgifter. De som ønsker Rescue diver bevis vil få genopfrisket elementer fra Advanced open water kurset, men skal under kurset også lave fysisk træning, da god fysik er en væsentlig del af al dykning, men særligt i forbindelse med Rescue kurset. Ekspeditionen foregår sammen med Dykning Padi Open Water Sikkerhed og dykning: Det er et spændende, udfordrende og udviklende fag, men da det også kan være forbun-det med risici, er der nogle sikkerhedsmæssige og administrative foranstaltninger, der skal være på plads. Her får I forskellige vigtige informationer. Administrative papirer ligger på www.ranumefterskole.dk/profilfag/ natursport/dykning Helbredserklæring Bilag til helbredserklæring Padi’ s regler for sikker dykning Risiko- og ansvarserklæring Disse administrative papirer skal alle udfyldes og underskrives af jer forældre, jer elever og evt. en læge (se bilag til helbredser-klæring). Det er meget vigtigt, at eleven kan svare nej til hvert eneste udsagn på helbredserklæringen. Hvis eleven svarer JA til blot ét udsagn, skal eleven til en dykkerlæge for at få en erklæring på at de må dykke. Har man astma, må man som udgangspunkt IKKE dykke! Alle papirerne skal være os dykkerlærere i hænde. Er de administrative papirer ikke på plads til ovenstående dato, kan eleven ikke deltage i faget dykning.

VIL K Å R : Vi har stor opmærksomhed omkring sikkerheden på kurset i dykning, og I kan læse mere herom på sikkerhedsinstrukserne på hjemmesiden. http://www.ranumefterskole.dk/efterskolen/sosikkerhed. EG E NBE TA LING 7. 500,- KR . Inkl. Padi OW kursusmaterialer og bevis

VA LG TIL PROFIL FAG

17

PERIODE 3


Elektronisk Musik Profilfaget elektronisk musik vil vi udforske den elektroniske musikverden og mange af de forskellige genre denne verden indebærer. Indenfor de sidste 5-10 år er den elektroniske musikverden vokset støt og markedet for elektronisk musik er for alvor rykket ind på verdens diverse hitlister. Genre som bl.a. EDM, house, trap og dubstep har fundet vejen frem mod festivaller og store events, som har vokset sig til at være verdens førende genre. I faget vil vi gennemgå forskellige musikgenre og hvordan man helt konkret producere disse forskellige stilarter. Vi vil gennemgå et forløb der i høj grad bliver præget af eleverne, og de ønsker de hver især kunne have i forhold til selv at producere elektronisk musik. Her er et udpluk af de forskellige genre af musik vi har muligheden for at dykke ned i: House, Techno, EDM, Trap, Hip Hop, Electronica + dit specifikke genre Det vil være muligt for eleverne at bruge vores Beatlab i deres fritid, samt bruge de professionelle værktøjer der står til rådighed, såsom synthesizers, trommemaskiner og computere. Vi vil, så vidt muligt, gennemgå udstyret, så eleverne selv for en forståelse af at bruge værktøjerne til egne produktioner i deres fritid. Hvis der er ønske om det, har vi også mulighed for at kigge på DJ-faget og hvad det vil sige at mixe og matche music i genre og tempo, samt effektive metoder til at få sit publikum med.

VA LG TIL PROFIL FAG

18

PERIODE 3


EU ROPA

Du vil blive undervist af Peter Andreasen, også kendt under aliaset ”Pete Oak”. Peter har gennem de sidste 8 år rejst verden tyndt som dj, og spillet på store elektroniske festivaller, udgivet musik på nogle af undergrundens største pladeselskaber, og har gennem tiden blevet afspillet flittigt på bl.a. DR P3 og BBC Radio 1. Der vil blive taget højde for elevernes individuelle niveauer. Så hvis du har produceret musik før, kan vi eventuelt kigge på nogle mere avancerede teknikker og er du helt ny starter vi med nogle helt grundlæggende teknikker. Programmer vi bruger: Ableton, Logic & evt. FL Studios, hvis du selv kan finde ud af at bruge det Profilfagsrejsen er ikke helt fastlagt, men da både Berlin, Amsterdam og London er fødestederne for elektronisk musik og klubkultur ville det være oplagt at gå på opdagelse her. På rejsen vil vi bl.a. besøge professionelle musikstudier, og hvis muligt, en natklub i dagstimerne, hvor vi kan afprøve det musik som vi har lavet under profilfagsperioden.

Tovholder: Peter, ved spørgsmål kontakt ham på PBA @ranumefterskole.dk

VIL K Å R : Max: 12 deltagere. Interesseret i Electronisk musik og vilje til at arbejde med forskellige genere. EG E NBE TA LING 3.000,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

19

PERIODE 3


VA LG TIL PROFIL FAG

20

PERIODE 3


Find din indre spil-nørd frem, når vi arbejder med strategi og samarbejde indenfor kompetitiv gaming E-sport som koncept har kunnet findes i Danmark i de sidste 4-5 år, men har nu fundet så stor popularitet på den internationale scene at der også er kommet medie-fokus på emnet herhjemme. E-sport bliver kaldt det nye sort og gamers bliver ikke stigmatiseret i samme grad som tidligere. Ja, vi er stadig nørder, men det er faktisk helt ok. Faktum er at kompetitiv gaming har kunnet opleves i Danmark i de sidste 20 år. Ranum Efterskole College vil gerne skabe et klima på skolen, hvor unge med interesse i kompetitiv gaming kan få mulighed for at mødes med ligesindede. I faget vil vi fokusere på realtime strategy og first person shooters, men der vil også være plads til kooperativ multiplayer oplevelser. Vi vil fokusere på strategier, samarbejde og skabelsen af teams der kan deltage i nationale konkurrencer. Profilfagets rejse er stadig i støbeskeen og eleverne ville kunne medvirke i bestemmelsesprocessen, men målet vil være at rejsen går til et af hjemstederne for nogle af de mest succesfulde E-sport events og E-gamers i verden. Tovholder: Heine, ved spørgsmål kontakt ham på HCK@ranumefterskole.dk

VIL K Å R : Interesse i gaming/E-sport EG E NBE TA LING 3. 500,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

21

PERIODE 3

EU ROPA

E-Sport


Fit for life Stronger Du er måske ikke en superhelt endnu, men det kan du blive! Stronger er faget for dig der vil ud og afprøve dine fysiske og mentale grænser og lære hvordan du kan flytte dem. I stronger vil vi arbejde intenst med effektiv fysisk træning. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes udgangspunkt, og alle vil opleve at jo mere man arbejder, jo større bliver udbyttet. Du behøver ikke være i god form når du starter. Dreng eller pige, høj eller lav, hvis du er parat til at arbejde hårdt og svede, så kommer du helt sikkert i god form inden vi er færdige. I faget vil vi arbejde med styrketræning, crossfit, cirkeltræning og mange former for funktionel træning. Vi arbejder også med teorien bag hvordan kroppen reagerer på træning, og lærer om kost og skadesforbyggelse. Efter forløbet vil du have lært hvordan din krop reagerer på træning, og du vil kunne lave dine egne træningsprogrammer og kostplaner. I løbet af faget skal vi træne med flere af de bedste atleter i Danmark inden for stærkmand, crossfit og styrkeløft. Rejsen går til Island. Island har en kæmpe tradition for styrkesport, og har haft mange topatleter inden for crossfit, stærkmand og styrkeløft. Vi skal ud og besøge de steder hvor verdens bedste træner: Crossfit Reykjavik hvor verdens bedste kvindelige atleter stammer fra, Jakaboldet hemmelige træningscenter hvor ”The Mountain” træner, og Massi, et af de bedste styrke og stærkmandscentre på Island. Vi skal også ud og opleve den smukke og barske islandske natur og mærke på egen krop hvordan en barsk natur giver stærke mennesker.

VA LG TIL PROFIL FAG

22

PERIODE 3


IS L A N D

Vi skal også opleve verdens mest afslappede hovedstad og slappe af i de varme udendørs bade. Men vigtigst af alt, så skal vi have det sjovt og nyde det kammeratskab der kommer når man træner, sveder og griner sammen. Jeg glæder mig!

Tovholder: Peter ved spørgsmål kontakt ham på PFA@ranumefterskole.dk Læs mere på www.ranumefterskole.dk/profilfag/kampsport

VIL K Å R : Faget ligger op til en stor mængde fysisk træning og aktivitet. Der vil være stor fokus på skadesforebyggelse, men blå mærker og ømme og trætte muskler er noget man skal forvente. EG E NBE TA LING: 5000 KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

23

PERIODE 3


Gastronomi I samarbejde med skolens egne kokke og gæsteundervisere, arbejder vi med spændende råvarer og fremtryller spændende retter som udfordrer smagsløgene og dig mentalt. Vi arbejder uden opskrifter og smager os ind i det kulinariske univers. Vi har i 3. periode fokus på Middelhavets køkken og særligt det spanske køkken. Vi ser på kostens betydning for livskvalitet og sundhed, samt på de kulturelle retter og tilberedningsmetoder. Vi vil udforske Italiens madkultur og historien bag deres madkultur. Gastronomi er også tæt og forpligtigende kammeratskab, hvor der skal arbejdes hårdt sammen for at opnå det ypperste inden for madlavning og mad design! Det betyder lange dage og at ingen er er færdige før hele holdet er i mål. På ekspeditionen skal vi følge råvarerne fra jord/vand til bord. Og vi skal naturligvis ud og smage på det lokale køkken. Vi forsøger desuden at få lov til at besøge en lokal kokkeskole, og møde andre madinteresserede unge. Målet for 3. periodes gastronomiske ekspedition besluttes i et samråd mellem lærere og kokke, samt elever.

Tovholder: Christian, ved spørgsmål kontakt ham på CMJ@ranumefterskole.dk

VA LG TIL PROFIL FAG

24

PERIODE 3


S PA NIE N

TIL L A DE L SE: Vi vil gerne bede om jeres tilladelse til at afholde vinsmagning med eleverne. Vinsmagningen vil køkkencheffen stå for. Udover denne vinsmagning er det selvfølgelig ikke tilladt at indtage alkohol (også) på rejsen. Vi vil gerne bede jer om at sende en skriftlig tilladelse på nedenstående mail, hvis jeres barn må deltage i vinsmagningen. EG E NBE TA LING 3000,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

25

PERIODE 3


Islandsk Ridning I 3. periode skal der selvfølgelig igen være ridning på programmet. Profilfaget vil både være for øvede ryttere og begyndere. Undervisningen vil blive opdelt i ryttere med egen hest, og dem som bare gerne vil prøve den islandske hest og se den smukke natur på Island. Altså vil undervisningen både omhandle ridning, træning og kultur. Når man snakker ridning og heste som en del af skemaet, hvorfor så ikke opleve en del af verden hvor hesten stadig er en vigtig del af kulturen. Vi vil udforske den barske, men smukke natur på Island, dels på hesteryg og dels til fods. Vi vil blandt andet besøge varme kilder, geysere og vulkaner, samt forhåbentlig se nordlyset. Derudover vil vi forsøge at skabe kontakt til de lokale skoler, så vi kan få stablet et skolebesøg på benene. Vi planlægger at rejse med Fit For fight og dele af turen vil også foregå i deres selskab. Vi påtænker at rejse med Fit For Fight og kombinere store dele af rejsen med dem. Der vil være større brugerbetaling til riderejsen, da vi 2-3 af dagene skal ud på rideture.

VA LG TIL PROFIL FAG

26

PERIODE 3


IS L A N D

VIL K Å R : Der er mulighed for at tage din egen hest med og aftale opstaldning på Vilsted Søgaard for 1000kr pr måned eller leje en hest ved Vilsted Søgaard til ridning ca. 3 gange 2 timer pr. uge for 1250kr. om måneden. Erfaringsmæssigt er det vigtigt at afdække elevernes interesser og niveau inden profilfagsrejsen fastlægges EG E NBE TA LING: 6000,- KR . M A X 8 DE LTAG E R

VA LG TIL PROFIL FAG

27

PERIODE 3


Jagt Foran dig venter nogle af livets mest intense oplevelser i pagt med naturen. Jagt bliver for nogle en livsstil og for andre en spændende fritidsinteresse, der kan udøves af alle fra 16-års alderen og langt ind i pensionsalderen. Jagt er for dig, der interesserer dig for naturen og gerne vil vide mere herom. Som noget nyt på Ranum Efterskole College tilbyder vi nu jagt som et profilfag. Undervisningen vil gennem en blanding af teori og praksis lære dig de kundskaber, der skal til for at bestå jagtprøven. Naturstyrelsen laver prøven til jagttegn, og den er bestemt en udfordring. Derfor vil der være en del læsestof og meget teori på klassen, da det er en nødvendighed for, at du kan bestå prøven. Så jagt er kun for dig, der VIRKELIG vil det. Selve jagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal du på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige. I jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt under færdsel i terræn og ved skudafgivelse. I terrænet vil der være opstillet seks vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Afslutningsvis skal du vise, at du har en korrekt skydeteknik ved at afgive skud til fire lerduer.

VA LG TIL PROFIL FAG

28

PERIODE 3


DA N M A RK

Rejsen: På rejsen skal du først og fremmest erhverve dig kundskaber indenfor jagt og gøre dig helt klar til jagtprøven. Vi skal besøge flere skydebaner og lære forskellige skydeteknikker og skyde en masse skud, så du senere kan bestå haglskydeprøven. Derudover vil rejsen også indeholde elementer af ’jagtkultur’. Det kunne fx være følgende muligheder: - Besøge et gods og en landmand for at få en forståelse for forskellige jagtformer, og hvordan man driver jagten forskelligt i Danmark. - Lære, hvordan man forarbejder det nedlagte vildt og besøge en slagter, hvor vi får mulighed for at lave vores egen vildtspegepølse. - Besøge Danmarks Jægerforbund og høre om det kæmpe stykke arbejde de laver for alle os jægere i Danmark - og selvfølgelig også lege med deres fantastiske skydeinstruktører. Krav til dig: Du bliver 16 år i 2017 Du har NemID - kan fås ved bestilling. Fast bopæl i DK. Tovholder: Anders, ved spørgsmål kontakt ham på AHA@ranumefterskole.dk

VIL K Å R : Stor interesse i både den teoretiske og praktiske del. Du er 16år, Du har NemID, du har fast bopæl i Danmark EG E NBE TA LING 1000,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

29

PERIODE 3


Medie & Foto Safari

VA LG TIL PROFIL FAG

30

PERIODE 3


I mediedelen arbejder vi med grafisk design af plakater, visitkort, logoer, brochurer, bannere, hjemmesider, badges, og jeres ideer? Dette kombinerer vi med interessen for fotografering og at fange det gode motiv. Så hvis du brænder for at fange efterskolelivet gennem interviews og fotoreportager, lave dine egne videoproduktioner eller arbejde med dit helt eget projekt. Så er profilfaget Medie & Foto Safari et godt valg for dig. Vi holder til i “medielokalet” på Imaginationgangen i kælderen, hvor vi arbejder i vores hyggelige værksted. Lokalet er opdateret med 8 arbejdsstationer og desuden har vi en storformat printer til plakater og bannere. Du er naturligvis velkommen til at medbringe din egen computer til brug I undervisningen. I foto arbejder vi med fototeknikker og lærer udstyret rigtigt så godt at kende, at vi kan fokusere på temaet, motivet og historien i billedet. Vi arbejder med teorien bag fotografering, motiver og tricks. Dette kombinere vi med mediedelen hvor vi arbejder med forståelse for farver, skrift typer og formater som kan bruges til produktion af flotte plakater og digitale gengivelser. I forhold til fotografering er det er bedst, hvis du selv har et spejlreflekskamera, da alle kamera har forskellige indstillinger og specifikationer, som man skal lærer at kende. Men skolen har kameraer, som kan anvendes, så det er ikke et krav at have eget kamera. Opgaverne ender ofte i et produkt der f.eks. kan være en foto udstilling, en grafisk opgave og/eller en rejseplakat designet med egne motiver fra rejsen hvor begge fag kombineres.

VIL K Å R : Stor interesse for fotografering og medie og at du er indstillet på at tage udfordringer og forhindringer som de kommer undervejs. EG E NBE TA LING 3000,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

31

PERIODE 3

EU ROPA

Profilfaget Medie & Foto Safari kombinere to spændende og kreative profilfag.


Musik

VA LG TIL PROFIL FAG

32

PERIODE 3


På holdet vil du få udfordret dine tekniske færdigheder, udvikle dine evner, stifte bekendtskab med forskellige genrer og prøve kræfter med at lede hinanden. Vi vil primært spille klassikere af bl.a. Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson og Toto. Derudover vil vi arbejde i små grupper, hvor I selv får mulighed for at vælge numre, som I skal optræde på open-mics før og på rejsen. Musikrejsen går i år til New Orleans, og som en del af faget skal vi lære om byens musikkultur og historie. På rejsen vil vi opleve musik på gaden og på større scener. Rejsen falder sammen med den årlige French Quarter Festival, hvor alle bydelens gader og restaurationer fyldes med musik i alle stilarter. Vi skal opleve stemningen og høre så meget forskelligt musik som muligt. Rejsen vil også byde på krokodille-safari i sumpen, se en traditionel kirkegård i New Orleans, og smage på den lokale cajun food. Tovholdere: Stine Vestergaard Olsen og Søren Møller Rasmussen. Spørgsmål kan skrives til sv@ranumefterskole.dk og sr@ ranumefterskole.dk

VIL K Å R : Eleverne på Musik skal være interesserede i at spille eller synge, og deltage aktivt. Der vil være god mulighed for at øve i et af de to studier, og vi støtter eleverne i at danne deres egne bands. Det er gennem musikken at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og de unge i landet. EG E NBE TA LING 7500,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

33

PERIODE 3

N E W ORL E A N S

Musik i tredje periode er for de øvede musikere, der har passion for at spille musik eller synge. Det er nødvendigt, at du har tidligere erfaring, så du er i stand til at indgå engageret i undervisningen, øve med ligesindede, og optræde for andre. Hvis du ikke har haft musik i første periode er det vigtigt, at du snakker med Stine eller Søren for at afdække, om musik er det rigtige valg for dig.


Nordic Challenge NYT Forslag! Expanding horizons – Nordic challenge Nu har du muligheden for at blive del at et splinternyt profilfag. Hvis du er til udendørs oplevelser, og har trang til at udfordre dig selv, er du inviteret. Mennesket er en super kompleks størrelse, der ofte rummer langt større potentiale end vi aner. Vi skal gennem activiteter i naturen teste egne grænser, og herigennem opnå en bevidstgørelse omkring styrker – mentale i særdeleshed - og svagheder – en viden som er uvurderlig i mange af livets facetter. Naturen er som udgangspunkt vores klasseværelse. Vi skal rustes til profilfagsrejsen, det gør vi ved at lægge stor vægt på teambuildings-øvelser. Det er vigtigt, at vi føler os trygge ved hinanden, og kender hinanden godt, inden vi drager afsted på rejsen, som ligger i starten af april. Vi skal derudover i undervisningen på overlevelsestur, lære førstehjælp, producere en brugsgenstand (kniv, kop, hue) som selvfølgelig skal med på rejsen, lære om kort og kompas, nødly, hypotermi, konkurrere i primitiv kokkekamp osv. Profilfagsrejsen går til Norge. Nærmere bestemt Rondane og Beitostølen. Her har vi skabt et spændende og alsidigt program til dig. Vi skal blandt andet lære at køre hundeslæde, isbade, på toptur med snesko, snowrafte, lave snehule og overnatte i den, have skred- og lavinelære og meget andet.

VA LG TIL PROFIL FAG

34

PERIODE 3


NORG E

Du skal ikke nødvendigvis have nogen forudsætninger i forvejen. Blot viljen til at udfordre dig selv. Ses vi til foråret? Tovholder: Mette, ved spørgsmål kontakt hende på ML@ranumefterskole.dk VIL K Å R : MAX: 16 deltagere. Du skal være indstillet på at være fysisk aktiv! Og åben for at prøve andre former for skiløb end alpint, samt villig til at indgå i et evt. kultursamarbejde med andre unge. EG E NBE TA LING 4200,- KR . M A X . 16 DE LTAG E R

VA LG TIL PROFIL FAG

35

PERIODE 3


Sejlads Sejlads i foråret har fokus på både praktisk klargøring af skolens 8 både, teori i sejlads navigation, sikkerhed og samarbejde ombord, planlægning af sejlads togt. Praktisk sømandskundskab: trim af sejl, styre efter kompas, GPS navi-gation, knob, havne– og ankre manøvre mv. Sejladsen starter pga. vandtemperaturen i DK med et togt til Grækenland, hvor erfarne skippere og sidste 1. periodes sejladselever fører de nye og uerfarne ind i sejlerverdenen. Togtet går til Grækenland og vi introducerer eleverne i både græsk historie og mytologi, samt besøger Apollons tempel og Akropolis, hvis vejr og vind tillader det.

VA LG TIL PROFIL FAG

36

PERIODE 3


G R Æ KE N L A N D

Eleverne forberedes på at kunne tage den praktiske duelighedsprøve inden sommerferien, og eleverne får tilbud om at tage den teoretiske prøve, således at de kan erhverve et Duelighedsbevis. Et vigtigt element i sejlads er samarbejdet og kommunikation i besæt-ningen og derfor arbejder vi med at danne besætninger, som supplerer og styrker hinanden. Sejlads foregår som professionel oplæring og alle elever skal være indstillet på at gå op til den praktiske duelighedsprøve og / eller den teoretiske duelighedsprøve. Lærere på sejlads: Lasse Drejer m.fl. Spørgsmål stilles til: ld@ranumefterskole.dk Læs mere på www.ranumefterskole.dk/profilfag/sejlads

VIL K Å R : Sejlads på Ranum Efterskole foregår efter de sikkerheds strukser, som findes på http://www.ranumefterskole.dk/index.php/efterskolen/sosikkerhed. Da vi er i en årstid, hvor vejret og vandtemperaturen kan drille, så er det vigtigt at have noget vandtæt og varmt tøj (gerne sejlertøj, hue og fleecejakke) samt vandtæt fodtøj (gummistøvler), samt sejlerhandsker (kan købes på skolen) Alle elever skal igennem en svømmeprøve jf. sikkerhedsinstruks. EG E NBE TA LING for deltagelse i togtet til Kroatien er 3. 500,- KR . Prisen er inklusiv: Praktisk duelighedsprøve

VA LG TIL PROFIL FAG

37

PERIODE 3


Yoga lifestyle Yoga er mere end en populær træningsform, det kan også være en livsstil. Yoga traditionen går flere hundrede år tilbage og er både en måde at leve og se verden på samt en livsstil. Vi vil udforske forskellige yoga stillinger og meditationsøvelser samtidig med, at vi kigger lidt nærmere på andre dele af yoga traditionen. Det kan fx være filosofien bag yoga, mindfullness, fordybelse og balance. Derudover vil vi eksperimentere med hvad, der kan være godt at spise og drikke, når man dyrker yoga. ”The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it.” Thich Nhat Hahn (1992) Rejsen er en tur til et Yoga Retreat eller lignende, hvor vi får lov til virkelig at fordybe os i yogaens verden med alt, hvad den indebærer. Dette profilfag er for alle, som har lyst til at vide mere om yoga livstilen og prøve den på egen krop. Du behøver ikke at have prøvet det før, men du må meget gerne være nysgerrig på, hvad det indebære og være klar på at prøve noget nyt og måske anderledes.

VA LG TIL PROFIL FAG

38

PERIODE 3


ITA L IE N

Tovholder: Louise og Christiane, ved spørgsmål kontakt hende på lh@ ranumefterskole.dk eller cp@ranumefterskole.dk

VIL K Å R :Interesseret i udforske Yoga, Mindfullness og god kost EG E NBE TA LING 3.000,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

39

PERIODE 3


Vintersport Er du til frisk luft, fart, motion og elsker at have det sjovt – så er vintersport noget for dig. Du behøver ikke at have prøvet det før for at være med – der er udfordringer til alle niveauer! En stor del af forberedelsen vil være fysisk træning, men vi skal også få kendskab til området, lære de mest almindelige ord og få viden om det udstyr vi skal bruge på rejsen. Derudover vil vi lave sociale aktiviteter, så vi lærer hinanden rigtig godt at kende inden rejsen. På rejsen vil der være undervisning i ski hver dag, men der vil også være tid til at stå med vennerne, så man kan øve det man har gennemgået i dagens undervisning. Derudover vil der være en masse andre sjove, sociale aktiviteter bl.a. picnic i sneen, konkurrencer på bakken, samlinger på hotellet med spil og hygge. Fælles madlavning og ansvar for aktiviteterne er en del af rejsen, hvilket også vil være en del af det vi forbereder hjemmefra. Styrke socialt ansvar gennem samarbejde både i skiområdet og i lejlighederne. Fysisk træning, kendskab til kultur og sprog, kendskab til forskellige former for udstyr og de måder man udnytter det. I undervisningen vil I blive delt op på hold, hvor I kan vælge mellem forskellige fokuspunkter, f.eks. Freeskiing, Skiguide, Snowboard, Nybegynder, Fysisk træning o.l. Vi vil også lave aktiviteter grupperne imellem i undervisningen, så vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs.

VA LG TIL PROFIL FAG

40

PERIODE 3


ITA L IE N Freeskiing De første dage, vil vi tjekke formen og køre noget off-piste i nærheden af skisystem og pister. De to efterfølgende dage vil vi tage på længere ture væk fra skiområdet. Dette vil forgå med 2 lokale bjergguider, som kender området og har styr på sikkerheden omkring det. Overnatningen vil her foregå i en hytte oppe på bjerget. Hold Freeskiing Guide Snowboard Nybegynder Fysisk træning - drenge Fysisk træning piger

Fokus Fysisk træning, balance, sikkerhed, lavinekendskab Fokus på koordinering, skabe arrangementer og være med i planlægningen af rejsen + info til forældre og elever Balance, longboard, fysisk træning, sikkerhed, lavinekendskab Basic knowledge, fysisk træning, socialt sammenhold Fysisk træning, udholdenhed, balance Fysisk træning, udholdenhed, balance

Vi påtænker at rejse til Passo Tonale i Italien, da det er rimeligt snesikkert i uge 15.

VIL K Å R : Du skal være indstillet på at være fysisk aktiv! Og åben for at prøve andre former for skiløb end alpint, samt villig til at indgå i et evt. kultursamarbejde med andre unge. EG E NBE TA LING fra: 3. 300,- KR . (evt ekstra betaling ved freeskiing)

VA LG TIL PROFIL FAG

41

PERIODE 3


Waterperformance Vælg profilfaget waterperformance, hvis du er vild med vand, og har lyst til at udfordre dig selv i sportsgrene som foregår på vandet. Alle kan være med, om du er nybegynder eller allerede rutineret surfer. Du vil få rig mulighed for at udfordre dig selv, og have det sjovt med dine venner. Vi har hjemmebane i Rønbjerg og i Klitmøller! Vi vil i profilfagsperioden fokusere på WAKEBOARDING, men også afprøve kræfter med SUP-SURFING. Vi vil lade vind og vejr bestemme hvad vi kaster os ud i fra gang til gang - med de to forskellige sportsgrene vil vi altid have mulighed for at få gode forhold, men du skal være klar på at trodse det dan-ske vejr og hoppe på vandet i alt slags vejr. Der er dog også andre aspekter i wakeboard, end at være på vandet. Vi vil også udfordre og træne vores styrke og balance på land. Balancetræningen vil primært foregå på indo-boards, trampolin/springmadras o.l.. Styrketræningen vil primært bestå i coretræning. Der undervises også i ”naturforståelse”, så du lærer naturens kræfter at kende, og lærer at læse og forstå detaljeret vejrkort, så du bliver i stand til at vælge og vurdere hvornår det er forsvarligt at give dig i kast med havets kræfter. Desuden vil vi også arbejde med destinationen – vi vil forberede os på den kultur vi skal møde, så vi kan møde den med viden, nysgerrighed og åbenhed. Udover profilfagstimerne vil vi forsøge at arrangere weekendture, så

VA LG TIL PROFIL FAG

42

PERIODE 3


MOROCCO

vi får endnu mere tid på vandet, og så vi bliver klar til at give den gas på vandet under helt perfekte forhold på rejsen. Målet med rejsen er at opleve en anden kultur - mærke forskellene og lære naturen og omgivelserne på destinationen at kende. Det er spændende at rejse og man lærer rigtig meget ved at prøve kræfter under nye forhold. Ofte er der bedre forhold i udlandet, samtidig kommer vi tættere sammen som gruppe og lærer hinanden bedre at kende. Rejsen vil også være et mål for gruppen, så alle har noget at arbejde imod. På rejsen vil vi leve og spise, som de gør, det pågældende sted. Vi vil møde lokale og komme ind under huden på dem, og lade dem komme ind under huden på os.

Tovholder: Anja, ved spørgsmål kontakt hende på ALN@ranumefterskole.dk Læs mere på www.ranumefterskole.dk/profilfag/waterperformance

VIL K Å R : Det er vigtigt at du har lyst til vand, kan svømme og har mod på at få vendt op og ned på dine egne grænser. Vi tilpasser programmet efter holdet, vejr og vind. EG E NBE TA LING 4 .000,- KR .

VA LG TIL PROFIL FAG

43

PERIODE 3


www.ranumefterskole.dk info@ranumefterskole.dk Tel: +45 9666 4400 VA LG TIL PROFIL FAG 4 4 PERIODE 3 Seminarievej 23, 9681 Ranum, Himmerland, Denmark