Katalog | Ramudden Norge

Page 1

En totalleverandør av trygge arbeidsområder langs vei, på byggeplassen og på arrangementer.

En totalleverandør av trygge arbeidsområder langs vei, arrangementer og på byggeplassen.

Your safety. Delivered.

Your safety. Delivered.

Dette er Ramudden

Omtanke. For oss betyr det ordet alt. Omtanke for deg og din sikkerhet på vei og anleggsplassen. Omtanke for alle som passerer forbi med barnevogner, sykler, biler og til fots. Alle mennesker har rett til et trygt og sikkert miljø. Det er slik vi ser det, og det er slik vi tenker når vi arbeider og utformer våre løsninger.

Vårt oppdrag er å hjelpe kommuner, myndigheter, entreprenører og anleggsfirma med å skape sikkerhet på og rundt veiarbeid og anleggsplasser. Dette for å sikre at de lever opp til alle tenkelige krav som stilles til den nødvendige arbeidsplassog trafikksikkerheten. Med oss som partner kan du trygt fokusere på din kjernevirksomhet, enten det er å reparere, vedlikeholde eller bygge nytt.

Vi er alltid tilgjengelige og arbeider døgnet rundt slik at din hverdag kan fungere som vanlig. Du får en personlig kontakt og har kort vei til våre velutstyrte avdelinger. Sammen skreddersyr vi løsninger som passer for nettopp dine behov, enten de er store eller små. Alltid med omtanke for deg og din sikkerhet.

Vi sørger for at du får sikkerhetsutstyret når og der du trenger det. Vi utfører tjenester på stedet og sørger for at dine medarbeidere får rett opplæring i sikkerhet. Vi hjelper også med å sikre offentlige plasser der mange mennesker ferdes.

” Målet med vår jobb er å sørge for at du og alle andre skal kunne komme trygt frem til jobb og skole på morgenen, og like trygt hjem ved dagens slutt.”- Morten Finslo, Konsernsjef i Ramudden AS.

2

En sikker arbeidsplass

Våre løsninger bygger på høy kompetanse og stort engasjement.

Vårt formål

Vi jobber for at alle skal komme hjem uskadde hver dag. Uansett om de jobber på en arbeidsplass eller bare passerer den.

Vi skaper

Sikre arbeidsplasser gjennom tilpassede løsninger, med omtanke på menneskenes sikkerhet og arbeidsmiljø.

Våre verdier

Vi er nære, drevene og omtenksomme.

Vår misjon

Alle har rett på en sikker arbeidsplass.

4

Våre tjenester

Du vil at hverdagen skal fungere som vanlig og at dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet. Til det kan vi bistå med en rekke ulike sikkerhetsrelaterte tjenester.

Konsulent

Vi har lang erfaring med å planlegge og utforme sikre og effektive arbeidsplasser. Vi utarbeider tilpassede og detaljerte arbeidsvarslingsplaner og hjelper deg med alle nødvendige søknader om ulike tillatelser.

Utleie

All nødvendig utrustning for en sikker arbeidsplass når og der behovet er. Med våre avdelinger spredt rundt i landet er vi en landsdekkende leverandør som er tilgjengelige der du skal utføre dit arbeid.

Etablering

Vi etablerer arbeidsområdet, så du kan møte opp og starte arbeidet. Ved behov stiller vi med dirigenter, ledebil, vakter og TMA. Ved ønske tar vi tilsyn og kontroll av arbeidsområdet.

Opplæring

Vi tilbyr egne og kundenes medarbeidere opplæring og kompetanse innenfor både veinormaler og krav, gjennom både kurs og fagdager.

Vi holder oss oppdatert på lovverket og veinormalene og bistår med kompetanseheving innenfor fagfeltet.

5

Vi hjelper deg med å skape et sikkert arbeidsområde

Arbeidsvarsling

Våre konsulenter hjelper deg gjennom prosessen til en godkjent arbeidsvarslingsplan. Vi er eksperter på gjeldende regelverk og kan finne løsninger for komplekse trafikksituasjoner og arbeidsplasser.

Hvis du har en kompleks arbeidsvarslingsplan, kan det være vanskelig å få et godt overblikk. Da kan vi komplettere og visualisere planen i oversiktlige

3D-modeller. Dessuten kan vi i svært tidlige faser bidra med effektiv trafikkplanlegging som øker produktiviteten i dine prosjekter.

Tillatelser og søknader

Når det gjelder arbeid på eller ved vei, kan vi utarbeide arbeidsvarslingsplanen og hjelpe til med alle nødvendige søknader.

Vi hjelper deg også med etablering av arbeidsområdet og vi kan ta ansvar for nødvendig kontakt med myndighetene. For eksempel å søke om tillatelse fra politiet, gravetillatelser, linjestrekk/linjearbeid og bruk av allmenne områder.

6

Transport - montering - demontering: Vi tar oss av hele prosessen. Vi kan ta hånd om alt du trenger for en sikker arbeidsplass. Vi er eksperter på gjeldende regelverk og kan se løsninger i komplekse trafikksituasjoner. Våre Trafikkmedarbeidere setter opp sikring og varsling i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. Vi fører loggbok elektronisk og sender den til oppdragsgiver.

Trafikkdirigering og ledebil

Hvis du må stenge veien eller omdirigere trafikken på en sikker måte, kan vi hjelpe deg med trafikkdirigenter og/eller ledebil. Våre medarbeidere har lang og god erfaring med trafikkdirigering og bruk av ledebil. De er på plass til arbeidet er utført og veien kan åpnes igjen.

Støtputebil/TMA

Når du trenger å utføre arbeid i løpet av kortere tid eller på steder der det ikke er plass til annen beskyttelse, kan du bruke vår tjeneste Støtputebil/TMA med sjåfør. Det gir en effektiv beskyttelse.

Vi beskytter alt fra arbeidsplasser, etableringer, periodisk arbeid til bergingsbiler og mer. Vi har flere typer TMA-biler godkjent for bruk.

7

Kurs og kompetanse

Ramudden har etablert avdelingen Kurs og Kompetanse. Vi har blitt en sertifisert kursbedrift, med godkjente og sertifiserte kursholdere spredt rundt om ved våre avdelinger.

For oss i Ramudden er det viktig at alle har en trygg og sikker arbeidsplass, slik at du og alle andre kan komme trygt hjem hver dag.

Nødvendig kompetanse og opplæring er grunnleggende for å imøtekomme en «nullvisjon» på alvorlige skader og uhell. Vi tilbyr det meste av sertifiserte kurs og opplæring for økt arbeidsplass sikkerhet.

Kurs vi tilbyr:

• Arbeidsvarsling

• Førstehjelp for vegarbeidere

• Varme arbeider

• Maskinfører, truck og kranfører

• Stropp og anhukerkurs

• Fallsikring

• Stillas

• Kurs for verneombud og AMU

• HMS for ledere

• Bruk av arbeidsutstyr og farlig verktøy

• Hjerte og lungeredning

Ønsker du å melde deg eller din bedrift på kurs, ta kontakt på mail: kurs@ramudden.no

8

Eksempel på hvordan våre kurs gjennomføres.

Arbeidsvarsling - kurs 1

Kurssted: Teams/klasserom

Gjennomføring: Kursene blir gjennomført i henhold til krav fra Statens vegvesen sin vegnormal N 301, instruktør er godkjent av Statens vegvesen.

Teori blir presentert av instruktør med mulighet for spørsmål fortløpende, tilsvarende som i klasserom. Under kurset blir deltakere delt inn i grupper for å besvare oppgaver og spørsmål, dette for å skape engasjement og variasjon. For kurs 2 vil det i tillegg bli tildelt arbeidshefte, her besvares spørsmål selvstendig og gir en fin mulighet for å bli bedre kjent med den digitale vegnormalen N301.

Begge kurs avsluttes med en teoretisk test, den blir tilsendt på epost. Endelig kursbevis blir utstedt fra Statens vegvesen, vi vil i forkant av kurset innhente nødvendig personinformasjon som Statens vegvesen krever for bevisutstedelse.

Tema kurs 1. Kurstid 09:00 - 15:30, 1 dag

• Introduksjon

• Lover og regler

• Skiltforskriften kap. 14

• Grave- og arbeidstillatelse

• Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner

• Risikovurdering

• Hensikt med ulike typer varsling

• Krav til varslingsutstyr

• Virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes

• krav til arbeidsstedet

• Fremkommelighet for alle

• Kontroll og sanksjoner

• Eksamen

9

Veidrift AS

Vårt nyeste medlem i Ramudden familien.

Avdeling Veidrift holder til på Langhus og ligger i Region Øst. Veidrift tilbyr de samme gode tjenestene og produktene som de andre avdelingene våre i landet. I tillegg er de spesialister på teknisk graving, permanent skilting og portalmontering.

Arbeidsvarsling og tunge sperringer

Avdelingen har bred erfaring innen arbeidsvarsling, også i områder med høy ÅDT. Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde inklusive sperringer, midlertidig trafikkomlegging og oppfølging.

Veidrift har bistått landets største entreprenører på komplekse og omfattende veiarbeidsprosjekter for å ivareta tryggheten for trafikanter og veiarbeidere.

Skilt og portaler

Avdelingen har spisskompetanse innen skilting og portaler. Prosjekter inkluderer permanent og midlertidig skilting, skiltvedlikehold og portalmontering. Veidrift følger prosjektet fra planlegging til gjennomføring, og bistår kundene med nødvendig rådgivning, søknadsprosesser, logistikkplanlegging og montering inkludert fundamentering.

Leveransene kan inkludere alle typer skilt og portaler til eksisterende så vel som nytt veinett. Veidrift kan også bistå med løpende skiltvedlikeholdsoppdrag.

Teknisk graving

Veidrift har bred kompetanse og lang erfaring fra oppdrag innen teknisk graving. Dette er graveoppdrag i områder med mye infrastruktur i bakken, ofte under eller langs vei. Infrastrukturen kan inkludere traseer for signalanlegg, høyspent, lavspent, fjernvarme, VA og fundamentering for tekniske bygg. Oppdragene krever høy presisjon og fokus. Uforsiktighet i vårt arbeide kan føre til lammelse av viktig infrastruktur. Vi innretter vårt arbeid slik at vi alltid reduserer risikoen mest mulig. Vi håndterer alt fra gravesøknader, nødvendig arbeidsvarsling, sperringer, innmåling og graving selv. Dette er vår kjernekompetanse og gjør oss til en kompetent samarbeidspartner for våre kunder. Veidrift er opptatt av å bidra til et bærekraftig miljø. Vår maskinpark er moderne og består av Steg 4 og Steg 5 maskiner. Vi benytter euro 6 klasse tipp-biler, og disponerer el-biler som kan benyttes til transport av personell og verktøy.

10

Våre Produkter

Skilt

Vikeplikt- og forkjørsskilt Påbudsskilt Fareskilt Forbudsskilt Opplysningsskilt Serviceskilt Vegvisningsskilt Underskilt Markeringsskilt Arbeidsvarslingsskilt Underskilt 100 Farlig ving 138.1 Jernbanespor (enkeltspo et) 202 Vikeplik 302 Innkjøring forbudt 326 S opp oll 502 Mo o veg 526.2 Envegskjøring 538.21 Kjø elinndeling 601 Radiokanal 640 F tning 723.15 Vegnummer for ylke veg 741 Omkjøring or be tem e kjøre øygrupper 790.10 Kirk 802 Av tand 813.2 902 Bakgrunnsmarkering 106 Smale e veg 804 808.723 808.724 808.727 808.729 808.731 808.741 808.748 808.745 808.725 808.726 808.728 808.730 808.740 808.742 808.743 808.744 808.746 808.747 808.111 808.113 808.172 808.701 808.702 808.703 808.712 808.714 808.715 808.716 808.717 808.718 808.719 808.720 808.721 808.704 808.706 808.713 808.722 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 S einsprut 116 117 Farlig vegs ulder 132 148 149 Kø 156 Annen fa e 362 Fartsg ense 532 Kjøre elt 539 End e kjøremøns er 539 End e kjøremøns er 560 Opplysnings avle 902 Bakgrunnsmarkering 904 Retningsmarkering 906 Hindermarkering 908 Hindermarkering 940 942 904H Retningsmarkering 904V Retningsmarkering 906H Hindermarkering 906V Hindermarkering 906V Hindemarkering 908 Hindermarkering (høyde) 912 Avkjøringsmar ering 914.H Tunell markering 914 V Tunell markering 916 Avs andsmarkering tunnel 920. H Kant tolpe 920. VE Kan s olpe 920. VM Kant olpe 1044 Skinnekjø etøy 1050 Skoleoppmerking 1054 Fartsg enseoppmerking 814 Virkelig fri veib edde 816 K yssende ømmertransport 817.1 Særlig ulykkes a e 817.2 Særlig ulyk es a e 817.3 Særlig ulykkes a e 817.4 Særlig ulykkes a e 817.5 Særlig ulykke are 822.1 Forløp a orkjør veg 822.4 Forløp a orkjør veg 822.2 orløp av orkjø sveg 822.5 Forløp a orkjør veg 822.3 Forløp a orkjør veg 822.6 Forløp v orkjør veg 822.7 Forløp av orkjør veg begge kjø e etninger 831 Par eringsski e 834 Kombinert egulering 828.1 Uts ekning av tans og parkeringsregulering 828.2 Ut rekning v s ans og parkeringsegulering 828.3 Ut t ekning a s ans og parkeringsegulering 829 parkert kjø tøy 804 Uts ekning 806 Tid 807.1 Pe sonbil 807.2 Varebil, lastebil og t ekkbil 807.3 Buss 807.4 Vogntog 807.5 Tilhenger campingbruk 807.6 Syk el 807.7 Mo o sykkel og moped 810.H135 Svingpil 810.H45 Svingpil 810.H90 Svingpil 810.R Svingpil 810 V135 Svingpil 810 V45 Svingpil 810 V90 Svingpil 812 Anbe alt art 813.1 hemmede med 807.9 Kjø e øy campingbruk bobil 808.317 790.15 Næringsom åde 790.20 ømmehall 790.30 Alpinanlegg 790.31 Hoppbakk 790.32 Ski adion 790.40 753 Tabell egviser f ykkelrut 792.11 B taling med elek onisk brikk 761 Mo eg 763 Mo765 Bo g/brukb aling på eg 767 P kering 769 P keringshus 771 772 Helik ptplass 773 Bus tasjon/ bussterminal 774 Jernbane asjon/ gterminal 775 Bil erje 780 755 Syk elru 757 A and ykkelru 792.12 B aling med b tje 792.13 B aling t 792.14 B aling 792.15 B aling t 792.16 T b alings y t 792.17 L ér bill � t lukk t b talings 792.30 bom asjon 792.31 Au opass 743.1 omkjøring 743.2 omkjøring omkjøring 749 Vegviser for 751 Vegviser or ykkelru e 723.16 Vegnummer or fylkes eg 723.21 Ringveg/ ringru e 723.22 Ringveg ringrute 723.41 Omkjøringsrute or s ore kjø e øy 723.51 Ru e or ansport a farlig gods 723.61 Andre Omkjøringsruter 723.62 And e Omkjøringsru er 723.63 Andre Omkjøringsruter 723.64 And e Omkjøringsru er 723.65 And e Omkjøringsru er 723.66 Andre Omkjøringsruter 723.71 K yssnummer 723.72 K yssnummer 723.73 K yssnummer 725 Av tand 727 tedsn vn 729 Ga e-/vegnavn 731 Samleskilt or egvisning 701 Tabellorienteringstavle 703 Diagramorienteringstavle 705 Avkjørings avle 707 Kjøre el orien erings avle 709 Portalorien ering avle 711 Tabellvegviser 713 Vanlig vegviser 715 Avkjøringsvegviser 717 Kjø e eltvegviser 719 Por alvegviser 723.11 Vegnummer op eg 723.12 Vegnummer f op eg 723.13 Vegnummer or rik eg 723.14 Vegnummer or rik eg 640 Sluse 640 St vkirk 640.10 S digh 640.12 Museum/galleri 640.20 Utsiktspun t 640.30 N tuf ed om åde 650.10 Badeplass 650.11 Fis eplass 650.20 650.21 Skiløype 650.40 Gå dsm t/ bygd turisme 605 Nødtel 606 B slokningsappa 608 Kjø tøy k ed 610 - CNG anlegg 613.1 Ra teplass 613.2 Ra teplass/WC 614 Enkle ering 616 Spisested 618 Campingplass 621 Bobilplass 622 624 Vand erhjem 625 Rom og k 626 635 ormasjon 637 Turi k t - LPG 538 M Kjø elinndeling 540 G t tun 542 g tun 548 Gåg 550 gåg 552 P kering 555 H arilomme 556 558 Videok oll/ - åking 560.2 Oppl sningst vle 565 Feil kjø tning 570.1H Nødutgangsskilt or tunnel 570.1V Nødutgangsskilt or tunnel 570.2H Nødutgangsskilt or tunnel 570.2V Nødutgangsskilt for tunnel 527.1 Blinde eg 527.2 Blindeveg 527.4 Blindeveg 527.4 Blindeveg kjøre elt 530.01 531.11 531.102 Felt for artsøkning 531.202 Felt or artsøkning 532.h02 Kjøre elt 532.h11 Kjørefelt 534.h02 Kjø e elt begynner 534 v01 Kjø e elt begynner 534 v11 Kjøre elt begynner 536.101 Påkjøring kjø e elt 536.102 Påkjøring kjøre elt 536.201 Påkjøring kjø efelt 536.202 Påkjøring kjø e elt 538.03 Kjøre elinndeling 538.12 Kjø e elinndeling 503 på mo orveg 508.1 508.2 509 Sambruk felt Sambruk elt 512 Holdeplass or buss 513 Holdeplass or spor ogn 514 Holdeplass for drosje 516.H Gang elt 516 V Gang elt 518 Gangveg 520 Sykkelveg 521.1 ykkel elt 522 Gang- og sykkelveg 524 Møteplass 526.1 Envegskjøring 330.1 Svinge 330.2 Svinge 332 Vendingsforbud 334 Forbikjøringsorbud 335 Forbikjøringsorbud or la ebil 362.7 artsg ense (70) skilt g ense (70) 366 Fartsg skilt g ense (30) 370 S ans forbudt 370 Parkering forbudt 376.1 P keringssone 376.2 P keringssone 376.2 P keringssone parkeringssone parkeringssone orbikjøringsorbud orbikjøringsorbud or la ebil 306 Forbudt alle kjø e øy 306.1 Forbudt mo or ogn 306.3 Forbudt or ak or 306.6 Forbudt or syklende 306.9 Forbudt for ridende 312 B eddegrense 314 Høyderense 316 Lengdeg ense 318.1 T al kfor kjø etøy) 318.2 T tal kg or ogntog) 320 Aksella - 322 Boggila - 324.1 S opp 324.2 S opp 308 Forbudt ansport arlig gods 310 Forbudt ogn med 306.7 Forbudt or gående 306.8 Forbudt ående og syklende 306.4 Forbudt ykkel og moped 306.5 Forbudt or lastebil og ekkbil 204 S opp 206 Forkjør veg orkjør veg 210 Forkjø skryss 212 Vikeplik over or mø ende kjørende 214 Møtende kjørende har vi eplik 402.1 Påbudt kjøre etning 402.2 Påbudt kjøre etning 402.3 Påbudt kjø e etning 402.4 Påbudt kjø eretning 402.5 Påbudt kjø eretning 402.6 Påbudt kjø e etning 402.7 Påbudt kjøre etning 402.8 Påbudt kjø eretning 404.1 Påbudt høy e 404.2 Påbudt vens re 406 Påbudt rundkjøring 138.2 Jernbanespor 139 Spo vogn gangfelt 142 Barn 144 Syklende 146 Dyr 148 Møtende 149 Kø 150 Fly 152 Sidevind ulykke 154 Skiløpere 155 Ridende 156 Annen a e 102 Farlige svinger bakke all) 106 Smale e veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 112 Steinsprut 114 Ras a e kjø ebane 117 Farlig vegskulder 118 Bevegelig bru 120 Kai, t and eller ferjeleie 122 Tunnel 124 Farlig vegk yss 126 Rundkjøring signal 134 Planover ang med bom 134 Planove gang u en bombom 136.1 A s andsskilt 136.2 Av tandsskilt 136.3 Av tandsskilt 560(2) Ved rødt lys stopp her
12
Vi har alle slags typer skilt på lager. På våre avdelinger har vi mulighet til å enkelt produsere akkurat det skiltet du trenger. Vi har skiltene, du bestemmer teksten!

Skiltfundament

Ramudden leier ut en rekke skiltfundamenter tilpasset til ditt behov. Vi har fundament for skilt som skal stå både en kort periode en finværsdag og til skilt som skal stå midlertidig i en lengre periode, som skal tåle vær og vind. Vi hjelper deg med den beste løsningen for å sikre ditt arbeidsområde.

Vi har et stort utvalg av løsføtter i gummi og betong, som tåler ulike forhold.

VMS skilt/vogn

En nyhet hos oss er VMS skilt/vogn som kan sende ut variable meldinger.

Den kan varsle om kø.

Definere veiskilt, fartsskilt, fritekst eller fritt tilpasset illustrasjon.

Skilt kan være statisk, blinkende/advarsel eller tids planlagt.

Sanntids oppdaterte meldinger om ruter til trafikanter med reisetid avhengig av trafikkavvikling/kø.

Vi har stolper for oppsett av skilt i aluminium og stål.

14

Kjøreplate og kjørebro

Kjøreplater legges over groper og hull under gravearbeidet, for å kunne kjøre og gå over hinderet. Kjøreplater kan også benyttes på skjørt underlag som sand eller gress så maskiner kan ferde enkelt på området uten å sette seg fast eller skade underlaget.

Kjørebro kan benyttes under arbeid på veien så trafikken kan drive normalt.

Gangbro

Vi har gangbroer fra 2-6 m, maks belasting på gangbro 2 m er 1850 kg, maks belastning på gangbro 6 m er 850 kg.

Disse kan benyttes ved sjaktarbeid og byggeplasser som rampe.

Vi har også en lettvekt gangbro på 1,8 m som kan kobles til et ubegrenset antall enheter for å få den bredden du ønsker. Rekkverket monteres langs sidene. Den kan forankres i bakken og egner seg godt inne i byer og på arbeidsplassen. Den tåler belastinger opp til 1000kg.

Gi gående, rullestolbrukere og blinde en sikker gangpassasje under arbeid.

Vi har kjøreplater i stål og i plast, med og uten antiskli.
15

Område sikring

Vi leverer områdesikring tilpasset ditt arbeidsområde, for å gi ansatte en trygg arbeidsplass og sikre forbipasserende trafikk. Vår områdesikring kan benyttes ved mindre risikofylt arbeid. Det kan også benyttes på langsgående sikring, for å forsterke sikkerheten ved mer risikofylt arbeid.

Byggegjerde er et komplett system for inngjerding som også kan leveres med port. Kan også kombineres med innsynsbeskyttelse eller GP-link og TA-balk, der tyngre fundamenter kreves.

Sikringsgjerde

Vi har sikringsgjerde i stål, avsperringsgjerde i plast og saksegrind. For midlertidig stenging av for eksempel byggeplass, arrangement eller gågate.

Byggegjerde secure er en områdesikring uten innsyn.

Ved å montere en klammer på GP-linken kan du enkelt montere vår secure personvernskjerm på toppen.

16

Lys og lysmaster

Vi har alle typer varslingslys for å øke sikkerheten ved deres prosjekter. Lys kan for eksempel festes på skilt som midlertidig fotgjengerovergang for å øke oppmerksomheten til bilister. Lysmaster er nyttig for å lyse opp et mørkt arbeidsområde så det blir synlig for både de som arbeider og de som passerer. Et mørkt arbeidsområde er risikofylt for både arbeidere og de som ferdes forbi.

Mobile trafikklys

Mobile trafikklys er laget for bruk ved veiarbeid og ulike typer kryss. Lysene benyttes ved to-veis trafikk, T-kryss eller firearmet kryss.

Ved eventuelle feil er lysene installert med fjernovervåking og de varsler ved eventuelle feilmeldinger. Trafikklysene kommuniserer via radio.

17

Innpassering

Vi har det som treng for å områdesikre hele ditt arbeidsområde. På våre lager har vi Foldeporter, Rotasjonsporter, skyvegrinder og anleggsporter. Med disse produktene øker sikkerheten og reduserer påvirkningen på nærområdet under bygging.

Rotasjonsgrind

Foldeport

Portene kan leveres med digital adgangskontroll fra Infobric. Med digital adgangskontroll får du full oversikt over hvem som kommer og drar fra arbeidsområdet.

Elektrisk foldeport kan styres med fjernkontroll eller telefon. Dette sikrer at kun autorisert personell kommer seg inn. Vi leverer også manuelle porter. Fordelen med de er at de er enkle og raske å montere og krever mindre vedlikehold.

18

Støyskjerm

Vi leverer områdesikring tilpasset ditt arbeidsområde. På lager har vi to ulike støyskjermer SoundGuard som kan monteres på GP-linken og SoundPanel som kan monteres på SVEA barrieren.

Støyskjerm er et nyttig tilleggsprodukt som kan monteres på langsgående sikring, som GP-link og SVEA. Støyskjermene er våre egne system for områdesikring med kraftig støydempende egenskaper. Den tilbyr høy sikkerhet, rask og enkel montering og mange andre funksjoner. Den er også krasjtestet med gode resultater. Den eksisterer i flere varianter og med ekstra tilbehør.

SoundGuard

Våre støyskjermer kan folieres med ønsket reklame og/eller logo. Reklamen produseres hos våre avdelinger og monteres på støyskjermene før de blir levert ut. Dette gjør arbeidsområdet finere for forbipasserende og de som bor i området, samtidig får dere reklamert hvem som arbeider på prosjektet og hva dere eventuelt arbeider med. Støyskjermene kan også levers med gjennomsiktig vindu for innsyn.

SVEA SoundPanel

19

Langsgående sikring

Vi tilbyr et vidt spekter av testede og godkjente rekkverk for sikring av arbeidsområder på og langs vei. Hos oss har vi løsningen som passer ditt prosjekt og trygger dine ansatte.

GP-link

En stabil og sikker langsgående sikring i betong, som ikke trenger å forankres. Betongelementets vekt gir en unik evne til å fange det møtende kjøretøyet mykt og i samsvar. Festet har et patentert ledd og er fleksibel i både vinkler og høydeforskjeller.

ProTec

Er en midlertidig boltefri sikkerhetsbarriere som egnes spesielt i by-områder og på smale veier, i tillegg til motorveier og riksveier. Med refleks på alle elementene er den godt synlig. Den har meget lav egenbredde og har en meget høy transportkapasitet grunnet optimalt design.

Kapasitets klasse Arbeids bredde skaderisiko klasse T3 W4 A N2 W5 B Kapasitets klasse Arbeids bredde skaderisiko klasse T3 W2 A T1 W1 A 20

Vår nyeste langsgående sikring

SWEA Barrieren

Fleksibel langsgående sikring i betong og stål. De korte lengdene effektiviserer både transport og montering. En annen fordel er trygg montering uten løse deler, da den monteres kun ved hjelp fra kran. Den justeres også i høyde og side etter plassen den monteres på. Den er dermed mer fleksibel enn andre sikringer.

Kapasitets klasse Arbeids bredde skaderisiko klasse T2 W2 A T3 W3 A 21

Tilgjengelig plass, arbeidsbredde, underlag og mulighet for forankring, støy og annet kan være avgjørende for å velge riktig løsning.

VarioGuard

Barrieren kan utvides til ønsket lengde med sine separate elementer på 4, 8 eller 12m. VarioGuard er rask å montere, men må boltes ihht. godkjent lengde, styrkeklasse og krav fra veimyndighetene.

Kapasitets klasse Arbeids bredde skaderisiko klasse

Dekkbuffer

Dekkbuffer benyttes foran arbeidsområdet for å ta imot og stoppe bilister på vei inn i arbeidsområdet. Vi kan levere dem med trafikkbufferstativ med refleks og lys.

Endeterminal SMA

T2 bolteløs på stålplate

Denne endeterminalen stopper kjøretøy med fart opp til 80km/t. Ved påkjørsel vil terminalen trekke seg sammen som et trekkspill og stanse bilen gradvis.

T3 W3 A N2 W6 B
22

Trafikkbalk

Trafikkbalken er en mellomtung midlertidig inngjerding og personlig beskyttelse på byggeplasser i bymiljøer. Trafikkbalken kan plasseres på fortauskanter eller som skillelinje mellom bygg og anleggsplasser, fotgjengere og syklister. Ved bruk av tilleggsutstyret GC gjerder, tar gjerdet skånsomt imot en syklist ved kollisjon og hindrer tilgang mellom bjelkene.

Trafikkbalken er et unikt produkt med en mønsterbeskyttet koblingsenhet mellom barrierer. Med sin fleksible kobling, kan elementene svinge opp til 105 grader. Den kan monteres med ujevnhet opp til 6 grader (320mm). Sikkerhetsnett monteres som standard.

23

Teletining

Arbeid effektivt selv på vinteren med våre mobile oppvarmingsløsninger. Høy energieffektivitet minimerer miljøbelastningen.

Vi har teletiner fra HeatWork, Wacker og Flexiheater. De kommer i forskjellige størrelser som dekker små til store områder og dybde.

En teletiner har flere bruksområder.

Teletining av tomt, så arbeidet kan foregå på vinterstid. Betongherding under støpning for jevnere herdetemperatur og bedre kvalitet. Oppvarming via luftvarmesystem, for eksempel byggeprosjekter. Oppvarming ved bruk av varmevekslere i sentral vannbårne varmeanlegg når fjernvarme er frakoblet.

24

Din digitale arbeidsplass

Den seneste utviklingen går mot den digitale oppkoblede arbeidsplassen. Den innebærer både økt sikkerhet og forbedret bærekraft. Men også færre driftsavbrudd og bedre kostnadseffektivitet.

Økt sikkerhet - Den oppkoblede arbeidsplassen gir oss mulighet til proaktivt å oppdage sikkerhetsrisikoer. Dessuten kan vi sørge for at alle enheter alltid fungerer som de skal.

Bedre service - Vi kan gi deg bedre service ved at vår responstid ved alarmer minimeres. Vi er med andre ord raskt på plass og kan utbedre den eller de enhetene som trenger ettersyn.

Reduserte kostnader - Vi har kontroll på arbeidsplassen fra vår sentrale plattform, vår ” tvilling”. Dermed kan vi optimere tilsynet av alle enheter på måte som er kostnadseffektiv for deg.

Fokus på bærekraft - I alt vi gjør har vi et sterkt fokus på bærekraft. Den oppkoblede arbeidsplassen er ikke noe unntak, tvert om. Det innebærer at vi slipper å gjennomføre unødvendige kontroller samtidig som enhetene på arbeidsplassen får økt levetid.

Rapportering og oppfølging - En viktig del av det å stadig gjøre en bedre jobb, er rapportering og oppfølging. Her fokuserer vi særlig på sikkerhet og bærekraft. Vi sjekker snitthastighet, batteristatus på enheten samt om det har inntruffet noen uønskede hendelser og hvor mye CO2-utslippene har minsket

Den seneste utviklingen går mot den digitale oppkoblede arbeidsplassen. Den innebærer både økt sikkerhet og forbedret bærekraft. Men også færre driftsavbrudd og bedre kostnadseffektivitet.

Du kan lese mer på ramudden.no/digitalisering/

26
Visjonen er en arbeidsplass som er helt digitalt overvåket i sanntid, en såkalt ”tvilling”.

Allerede nå kan vi tilby deg flere løsninger som vi kan overvåke sentralt. Her finnes smarte batterier som kan utføre hastighetsovervåkning, VMS-skilt/vogn for sanntidsinformasjon til trafikanter og digitale trafikklys.

Digitiser

• Hastighetsovervåkning gjennem arbeidsplassen

• Bekrefter plassering

• Alarm ved hendelser

UNDER UTVIKLING

Varselsystem for utkjørsel

• Automatisk advarsel til VMS ved utkjørsel av anleggstrafikk

• Mindre behov for manuelt arbeid

= mindre sikkerhetsrisikoer

UNDER UTVIKLING

Digitiser SVEA

langsgående sikring

• Hastighetsovervåkning gjennom arbeidsplassen

• Bekrefter plassering

• Alarm ved hendelser

UNDER UTVIKLING

VMS skilt/vogn

Smarte batterier

• Hastighetsovervåkning

• Bekrefter plassering

• Alarm ved hendelser

• Batterinivå

TILGJENGELIG

Digitale trafikklys

• Digital justering av info

• Alarm ved feil

• Batterinivå

TILGJENGELIG

Andre systemer er under utvikling, for eksempel Intelliframe-Lite, varslingssystem for utkjørsler og Intelliframe-Lite Svea-barrieren.

• Variable meldinger

• Køvarsel

Vise kjørerute med kjøretid

TILGJENGELIG

27

Her finner du oss:

Vinterbro

Hvam

Steinkjer

Trondheim

Ålesund

Bergen

Stavanger

Haugesund

Kristiansand

Lindesnes

Drammen

Porsgrunn

Hamar

Langhus - Veidrift

Delivered.
Your safety.
2023-02
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.