TIMPURI Kuvasto

Page 1

CATALOGUE KUVASTO KATALOG KATALOOG


VISIT Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17 05800 Hyvinkää, Finland Rakennuskemia Ab Ventilvägen 10 54134 Skövde, Sweden CALL Rakennuskemia Oy +358-19-457 4400 Rakennuskemia Ab +46-72-555 7450 ORDER orders@rakennuskemia.com REQUEST SERVICE support@rakennuskemia.com

YOUTUBE @rakennuskemiatube TECHNICAL DOCUMENTATION docs.rakennuskemia.com DAM* dam.rakennuskemia.com *Digital Asset Management aka marketing materials such as product shots, usage photos, docs, etc. for our customers and local reps. Request passwords on the site or from your personal sales rep.

OUR BRAND WEBSITES worldstoughestfix.com @wtf_works WTF World's Toughest Fix World's Toughest Fix @worldstoughestfix quickloader.com @quickloader Quickloader rkbrand.com woodcare.guide paint.guide maxxgear.eu tytan.fi palokatko-opas.fi sioox.fi

BROWSE www.rakennuskemia.com X/INSTAGRAM @rakennuskemia FACEBOOK Rakennuskemia Oy LINKEDIN Rakennuskemia Oy Rakennuskemia Ab

RAKENNUSKEMIA OY | Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää, Finland +358-(0)19-457 4400 | info@rakennuskemia.com | www.rakennuskemia.com | @rakennuskemia RAKENNUSKEMIA OY | Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää, Finland +358-(0)19-457 4400 | info@rakennuskemia.com | www.rakennuskemia.com | @rakennuskemia


CONTENT

SISÄLTÖ INNEHÅLL INNHOLD SISUKORD ADHESIVES

4-12

SEALANTS

13-18

FILLERS

19-22

WATERPROOFING

23-26

Liimat Lim Lim Liimid

Tiivistysaineet Fogmassor Tetningsmidler Hermeetikud

Valmistasoitteet Spackel Sparkel Pahtel

Vedeneristys Vattentätning Vanntetting Hüdroisolatsioon

MORTARS Laastit Murbruk Mørtler Mördid

27-29

SOLVENTS

30-33

SPRAY PAINTS

34-35

WINDOW AND DOOR SEALS

36-37

TAPES

38-39

Liuottimet Lösningsmedel Lopløsningsmidler Lahustid

Spraymaalit Sprayfärger Spraymalinger Aerosoolvärvid

Ikkuna ja ovitiivisteet Fönster- och dörrtätningar Vindues og dørtætninger Akna- ja uksetihendid

Teipit Tejp Klebebånd Teibid

3


SEALANTS, ADHESIVES AND TAPES

ADHESIVES LIIMAT LIM LIM LIIMID

4


ADHESIVES TIMPURI FLOOR ADHESIVE Ready-to-use water-based floor and wall covering adhesive. Suited for PVC carpets and tile, vinyl, plastic, linoleum, woven felt, fitted carpet, and cork flooring and vinyl wall covering on dry and wet indoor premises. Spreading rate on various substrates: 4-5 m2/L (porous) and 7-8 m2/L (dense). Has a mild fragrance. Installation temperature: +18°C or above. TIMPURI LATTIALIIMA Käyttövalmis, vesiohenteinen lattia- ja seinäpäällysteliima. Soveltuu PVC-mattojen- ja laattojen, vinyyli-, muovi-, linoleumi-, neulehuopa-, kokolattiamatto- ja korkkilattiapäällysteille ja vinyyliseinäpäällysteille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Riittoisuus alustoilla: 4-5 m2/L (huokoiset) ja 7-8 m2/L (tiiviit). Mietotuoksuinen. Asennus yli +18°C lämpötiloissa.

TIMPURI GULVKLÆBER/GULVLIM Brugsklar vandbaseret gulv- og vægbelægningsklæber. PVC-belægninger og -fliser, vinyl, plast, linoleum, nålefilt, væg-til-væg-tæpper og korkbelægninger samt vinyl-vægbeklædning i indendørs tørre og våde rum. Fordelingsevne på forskellige flader: 4-5 m2/L (porøse) og 7-8 m2/L (tætte). Har en mild duft. Installationstemperatur: +18°C eller derover.

TIMPURI GOLVLIM Färdigblandad, vattenbaserat golv- och vägglim. Lämplig för PVC-mattor och kakel, vinyl-, plast-, linoleum-, filt- och heltäckande mattor samt korkgolv och vinyltapeter i torra och fuktiga miljöer. Åtgång: 4-5 m2/L på porösa underlag och 7-8 m2/L på släta underlag. Mild doft. Brukstemperatur: +18 °C eller högre.

TIMPURI PÕRANDALIIM Kasutusvalmis veepõhine liim põranda- ja seinakattematerjali paigaldamiseks. PVC-vaipade ja plaatide, vinüüli, plasti, linoleumi, kootud vildi, mõõtulõigatud põrandakatete ja korkpõrandakatete ning vinüülist seinakatete paigaldamiseks kuivades ja niisketes siseruumides. Kulu erinevatel materjalidel: 4-5 m2/L (poorsed) ja 7-8 m2/L (tihedad). Nõrga lõhnaga. Paigaldustemperatuur: +18°C või kõrgem.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031904

Floor Adhesive

1L

12

MILD +18°C

EAN

1 l / 4 - 8 m2 031911

Floor Adhesive

3L

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kattevõime

12

5


ADHESIVES TIMPURI WALLPAPER ADHESIVE Ready-to-use starch-based and gelatinous wallpaper adhesive. Suitable for fastening paper-based vinyl, embossed, and non-woven wallpapers in dry indoor premises. Also suitable for fastening glass fibre and paintable wallpapers in dry indoors on concrete, filler and construction sheetings. Yield approx. 4-6 m2 / L.

MILD +15°C

1 l / 4 - 6 m2

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kattevõime

TIMPURI TAPETTILIIMA Käyttövalmis, tärkkelyspohjainen ja hieman hyytelömäinen tapettiliima. Soveltuu paperipohjaisten vinyyli- ja kohokuviotapettien sekä Non-Woven tapettien kiinnityksiin kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös matalien lasikuitutapettien sekä maalaustapettien kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa alustoille, kuten betoni, tasoite ja rakennuslevyalustat. Riittoisuus 4-6 m2 / L.

TIMPURI TAPETKLÆBER/TAPETLIM Brugsklar stivelsesbaseret, gelatinøs/geleaktig tapetklæber/lim. Velegnet til fastgørelse af papirbaseret vinyl med prægning og ivævet/ ikke-vevde tapet i tørre indendørsrum. Også velegnet til fastgørelse af glasfibervæv/glassfiberstrie og tapet til overmaling i tørre indendørsrum på beton, filler/fuger og bygge-dækfolie/ byggeplater. Rækker til cirka 4-6 m2 / L.

TIMPURI TAPETLIM Stärkelsebaserat och gelartat polydispersionslim, som är färdigt att användas och utspädbart med vatten. Lämpar sig till pappersbaserade vinyltapeter samt Non-woven tapeter i torra utrymmen inomhus. Lämpar sig även till glasfibertapeter i torra utrymmen inomhus på underlag såsom betong, spackel och byggnadsskivor. Räcker till ca.: 4-6 m2 / L.

TIMPURI TAPEEDILIIM Kasutusvalmis tärklisepõhine geelitaoline tapeediliim. Mõeldud paberipõhise vinüültapeedi, reljeefse tapeedi ja mittekootud tapeetide paigaldamiseks kuivades siseruumides. Sobib samuti klaaskiust ja ülevärvitavate tapeetide paigaldamiseks betoonile, pahteldatud pinnale ja ehitusplaatidele kuivades sisetingimustes. Kulu 4-6 m2 / L.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

032000

Wallpaper Adhesive 3 in 1

5L

12

032017

Wallpaper Adhesive 3 in 1

15 L

12

6

EAN


ADHESIVES TIMPURI TILE ADHESIVE Ready-to-use watersoluble pasty dispersion adhesive for indoor fastening of slabs, tiles, clinkers, mosaic tiles, and construction boards. Not suitable for underwater adhesion nor gluing floor tiles. Yield 1,5-2 kg/m2.

TIMPURI LAATTALIIMA Käyttövalmis, vesiohenteinen, pastamainen dispersioliima, laattojen, kaakeleiden, klinkkereiden, mosaiikkilaattojen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen sisätiloissa. Ei sovellu käytettäväksi ulkotiloissa, vedenalaisiin liimauksiin eikä märkätilojen lattialaatoitukseen. Riittoisuus: 1,5-2 kg/m2.

TIMPURI FLISEKLÆBER/FLISLIM Brugsklar, vandopløselig dispersionsklæbepasta til indendørs fastklæbning/liming af gulv- og vægfliser, klinker, mosaikfliser og bygningsplader indendørs. Ikke egnet til klæbning under vand eller limning af gulvfliser. Rækker til 1,5-2 kg/m2.

TIMPURI KAKELLIM Färdigblandad, vattenbaserad fästmassa för kakel, klinker, mosaikplattor och byggskivor inomhus. Inte lämplig för sättning av kakel under vatten utomhus och golvkakel i våtrum. Räcker till: 1,5-2 kg /m2.

TIMPURI PLAADILIIM Kasutusvalmis, vees lahustuv pastataoline dispersioonliim plaatide, kahhelkivide, klinker- ja mosaiikplaatide ning ehituspaneelide paigaldamiseks siseruumides. Ei sobi kasutamiseks välitingimustes, veealuseks liimimiseks ega põranda plaatimiseks märgades kohtades.Kulu 1,5-2 kg/m2.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031959

Tile Adhesive

1L

12

MILD min. +5°C

EAN

1,5 - 2 kg / m2 031966

Tile Adhesive

3L

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kulu

12

7


ADHESIVES TIMPURI WALLPAPER REMOVER Suitable for removing paper, textile and vinyl wallpaper. Coverage: 250 ml / 35-50m2. Heavy wallpapers: 250 ml of remover for 10 L of water. Light wallpapers: 250 ml of remover per 15 L of water.

250 ml / 35 - 50 m

TIMPURI TAPETINIRROTUSAINE Soveltuu paperi-, tekstiili- ja vinyylitapettien irrotukseen. Riittoisuus: 250 ml ohennettuna n. 35-50 m2:lle. Raskaat tapetit: 250 ml tapetinirrotusainetta/ 10 L vettä. Kevyiden tapettien irrotus: 250 ml / 15 L vettä.

TIMPURI TAPETFJERNINGSMIDDEL Egnet til fjernelse/fjerning af papir-, tekstil- og vinyltapeter. Rækkeevne/dekkevne: 250 ml rækker fortyndet til ca. 35-50 m2. Tunge tapeter: 250 ml middel i 10 L vand. Lette tapeter: 15 L.

TIMPURI TAPETBORTTAGNINGSMEDEL Lämpar sig för borttagning av pappers-, textiloch vinyltapeter. 250 ml räcker utspätt till ca. 35-50 m2. För tunga tapeter: 250 ml medel i 10 L vatten. Lätta tapeter 250 ml till 15 L vatten.

TIMPURI TAPEEDIEEMALDUSVAHEND Sobib paber-, tekstiil- ja vinüültapeetide eemaldamiseks. Kulu: 250 ml / 35–50 m2. Paksemate tapeetide: 250 ml vahend segada 10 L veega. Õhemate tapeetide: 250 ml eemaldit 15 L vees.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

032062

Wallpaper Remover

250 ml

12

2

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kattevõime

8

EAN


ADHESIVES TIMPURI WALLPAPER PASTE An odourless PVAc adhesive reinforced wall paper powder that is mixed with water. Suitable for installing heavy and light paper, vinyl, and embossed wallpapers in dry indoor premises on normal construction surfaces. Not suitable for non-woven wallpapers.

TIMPURI TAPETTILIISTERI Veteen sekoitettava, hajuton ja PVAc-liimalla vahvistettu jauheliisteri. Soveltuu raskaiden ja kevyiden paperi-, vinyyli-, kohokuviotapettien kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa normaaleille rakennusalustoille. Ei sovellu non-woven tapeteille.

TIMPURI TAPETKLISTER En lugtfri PVAc forstærket tapetklister (i pulverform), der/som opblandes med vand.Velegnet til opsætning af både kraftigt og let tapet, vinyl og mønstret tapet til indendørs brug på almindelige/vanlige overflader. Ikke egnet for ikke-vevd tapet.

TIMPURI TAPETKLISTER Luktfritt tapetklister som förstärkts med PVAc och blandas ut med vatten. Lämpar sig för tapetsering av tunga och lätta tapeter, vinyl och strukturtapeter på vanliga ytor under torra förhållanden inomhus. Ej lämplig för non-woven tapeter.

TIMPURI TAPEEDLIIM Veega segatav lõhnatu tugevdatud PVAc-tapeediliimi pulber. Sobib raske ja kerge paber-, vinüül- ja reljeeftapeedi paigaldamiseks tavapärastele ehituspindadele kuivades siseruumides.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

032055

Wallpaper Paste

200 g

12

EAN

9


ADHESIVES TIMPURI WOOD GLUE D2 High quality, super strong, moisture resistant (European Norm 204 D2) indoor wood glue. Transparent when dry. Stronger than wood. Bonds all types of soft and hard wood, hardboard, chipboard, plywood, veneer, paper and cardboard. For timber constructions, tongue and groove, dovetail joints. Clamping time 15-20 min.

TIMPURI PUULIIMA D2 Korkealaatuinen, erittäin vahva, kosteudenkestävä (eurooppalainen normi 204 D2) puuliima sisäkäyttöön. Kuivuneena kuultava. Puuta vahvempi. Kaikentyyppisten pehmeiden ja kovien puulaatujen, kovalevyn, lastulevyn, vanerin, viilun, paperin ja pahvin kiinnitykseen. Puurakenteisiin, ponttiliitoksiin, pyrstöliitoksiin. Puristusaika 15-20 min.

+8°C...+30°C

TIMPURI TRÄLIM D2 Högkvalitativt, superstarkt, fuktresistent (uppfyller norm EN 204 D2) trälim för inomhusbruk. Transparent när det torkat. Starkare än trä. Limmar alla sorters mjuka och hårda träslag, spånskiva, plywood, faner, papper och kartong. För träkonstruktioner, spontning, laxstjärtsförband. Presstid 15-20 min.

TIMPURI TRÆLIM/TRELIM D2 Højkvalitet, superstærk, fugtbestandig (fugtbestandighedsklasse D2, DS/EN 204) trælim til indendørs brug. Transparent i tør tilstand. Stærkere end træ. Limer alle typer blødt og hårdt træ, træfiberplade, spånplade, krydsfiner, finer, papir og karton. Til trækonstruktioner, fer og not, svalehalesamling. Klem tid 15-20 min. TIMPURI PUIDULIIM D2 Kvaliteetne, väga tugev, niiskuskindel (Euroopa norm 204 D2) puiduliim kasutamiseks sisetingimustes. Pärast kuivamist läbipaistev. Puidust tugevam. Igat liiki pehme ja kõva puidu, kõva plaadi, puitlaastplaadi, vineeri, spooni, paberi ning papi kinnitamiseks. Puitkonstruktsioonidele, sulundliidetele, tappliidetele. Pressimise aeg 15-20 min.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030457

Wood Glue D2

200 ml

12

030464

Wood Glue D2

750 ml

12

10

EAN


ADHESIVES TIMPURI WOOD GLUE D3 High quality, super strong, water resistant (European Norm 204 D3) wood glue for indoor and outdoor use. Transparent when dry. Stronger than wood. Bonds all types of soft and hard wood, chipboard, plywood, veneer, paper and cardboard. For timber constructions, tongue and groove, dovetail joints. Especially for bonding jobs requiring high moisture resistance such as in kitchens and bathrooms. Clamping time 15-20 min. TIMPURI PUULIIMA D3 Korkealaatuinen, erittäin vahva, vedenkestävä (eurooppalainen normi 204 D3) puuliima sisä- ja ulkokäyttöön. Kuivuneena kuultava. Puuta vahvempi. Kaikentyyppisten pehmeiden ja kovien puulaatujen, kovalevyn, lastulevyn, vanerin, viilun, paperin ja pahvin kiinnitykseen. Puurakenteisiin, ponttiliitoksiin, pyrstöliitoksiin. Soveltuu erityisesti liitosten tekemiseen erityistä kosteudenkestoa vaativissa tiloissa, kuten keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Puristusaika 15-20 min. TIMPURI TRÄLIM D3 Högkvalitativt, superstarkt, vattenbeständigt (uppfyller norm EN204 D3) trälim för inom- och utomhusbruk. Transparant när det torkat. Starkare än trä. Limmar alla sorters mjuka och hårda träslag, spånskiva, plywood, faner, papper och kartong. För träkonstruktioner, spontning, laxstjärtsförband. Speciellt för limningsarbeten som kräver hög fuktbeständighet, exempelvis i kök och badrum. Presstid 15-20 min.

TIMPURI TRÆLIM/TRELIM D3 Højkvalitet, superstærk, vandfast (fugtbestandighedsklasse D3, DS/EN 204) trælim til indendørs og udendørs brug. Transparent i tør tilstand. Stærkere end træ/Sterkere enn tre. Limer alle typer af blødt og hårdt træ, træfiberplade, spånplade, krydsfiner, finer, papir og karton. Til trækonstruktioner, fer/fjær og not, svalehalesamling/svalehaleskjøt. Specielt til limning, hvor der kræves høj fugtbestandighed, for eksempel i køkken og badeværelse/baderom. Klem tid 1520 min. TIMPURI PUIDULIIM D3 Kvaliteetne, väga tugev, niiskuskindel puiduliim kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Pärast kuivamist läbipaistev. Puidust tugevam. Igat liiki pehme ja kõva puidu, kõva plaadi, puitlaastplaadi, vineeri, spooni, paberi ning papi kinnitamiseks. Puitkonstruktsioonidele, sulundliidetele, tappliidetele. Sobib eriti ühenduskohtade tegemiseks erinevates niiskuskindlust nõudvates ruumides, näiteks köökides ja vannitubades. Pressimise aeg 15-20 min.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030471

Wood Glue D3

200 ml

12

030488

Wood Glue D3

750 ml

12

213157

Wood Glue D3

12 kg

1

EAN

11

+8°C...+30°C


ADHESIVES TIMPURI SUPER GLUE SINGLE USE 6-PACK Extremely fast and strong liquid clear universal super glue that glues almost all solid and flexible materials in a few seconds, such as porcelain, ceramics, wood, metal, leather, rubber, cork, felt and fabric (test first), as well as many plastics.

TIMPURI SUPER GLUE SINGLE USE 6-PACK Äärimmäisen nopea ja vahva nestemäinen kirkas yleispikaliima, joka liimaa lähes kaikkia kiinteitä ja joustavia materiaaleja muutamissa sekunneissa, kuten posliinia, keramiikkaa, puuta, metallia, nahkaa, kumia, korkkia, huopaa ja kangasta (testi ensin), sekä monia muoveja.

TIMPURI SUPER GLUE SINGLE USE 6-PACK Ekstremt hurtigtørkende og sterkt universal lim som limer nesten alle solide og fleksible materialer på få sekunder, som porselen, keramikk, tre, metal, gummi, kork, filt og stoff (test først), samt mange plast typer.

TIMPURI SUPER GLUE SINGLE USE 6-PACK Extremt snabbt och starkt flytande klart universalsnabblim som limmar nästan alla fasta och flexibla material på några sekunder, såsom porslin, keramik, trä, metall, läder, gummi, kork, filt och tyg (testa först), samt olika typer av plast.

TIMPURI SUPER GLUE SINGLE USE 6-PACK Äärmiselt kiire ja tugev vedel läbipaistev universaalne kiirliim, mis liimib mõne sekundiga peaaegu kõiki tahkeid ja elastseid materjale, nagu portselan, keraamika, puit, metall, nahk, kumm, kork, vilt ja kangas (eelnevalt testida), samuti paljud plastid.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

10427

TIMPURI Super Glue Single Use

6 x 0,5 g

24

12

EAN


ADHESIVES

SEALANTS

TIIVISTYSAINEET TÄTNINGSMASSOR TETNINGSMIDLER HERMEETIKUD

13


SEALANTS TIMPURI ACRYLIC Finishing sealant for use before painting. Ideal for joining various construction materials, including wood, board, and concrete structures. Indoor and Outdoor. Not for use in situations where the product is in contact with constant moisture. Must be painted for outdoor use. Elasticity 7.5%. TIMPURI AKRYYLI Saumaus- ja viimeistelymassa käytettäväksi ennen maalausta. Soveltuu tiivistyksiin esim. puulle, levylle ja betonipinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Ei jatkuvaan kosketukseen veden kanssa. Päällemaalattava ulkokäytössä. Joustokyky 7,5 %. TIMPURI AKRYL Akrylmassa till fogning och ytbehandling av trä, träskivor och betongytor inom- och utomhus före målning. Massan bör inte appliceras på ställen där ständig kontakt med vatten förekommer. Måste övermålas vid utomhusbruk. Elasticitet 7,5 %.

22 Rakennuskemia Oy DOP03061 / 0074

22 Rakennuskemia Oy DOP03061 / 2538 UK

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 7.5P

CODE

030617 BS EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 7.5P

PRODUCT

Acrylic

white, valkoinen, vit, hvit, valge

TIMPURI AKRYL Brukes for fuging og finpussing innen maling. Egnet for tetning/tætning av ulike byggningsmaterialer som tre/træ, skive og betong/beton. Kan brukes innen- og utendørs. Bruk må produkten ikke forbli i fortsatt kontakt med vann/vand. Skal overmales ved utendørs bruk. Elastisitet 7,5 %. TIMPURI AKRÜÜL Vuugi- ja viimistlussegu värvimisel kasutamiseks. Täiuslik sealhulgas puit-, plaat- ja betoontarindite vuugimiseks. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Aga väliskasutus ainult kohates kus toode pole pidevalt niisketes oludes. Väliskasutusel tuleb üle värvida. Paindlikkus 7,5%.

SIZE

PCS

290 ml

12

EAN

TIMPURI EASY FIX MOUNTING ADHESIVE Solvent-free installation adhesive for gluing various kinds of construction materials. Forms a flexible bond between the elements. Adheres well to absorbent surfaces such as concrete, gypsum board, chipboard, wood, and fibre board. TIMPURI EASY FIX ASENNUSLIIMA Liuotinaineeton asennusliima erilaisten rakennusmateriaalien liimaamiseen. Muodostaa joustavan kiinnityksen kappaleiden välille. Tarttuu hyvin imukykyisille pinnoille kuten betoni, kipsilevy, lastulevy, puu ja kuitulevy.

TIMPURI EASY FIX MONTERINGSLIM Opløsningsmiddelfri installationsklæbemiddel til limning af forskellige slags byggematerialer. Danner en fleksibel forbindelse mellem elementerne. Klæber/limer godt til absorberende overflader, såsom beton, gipsplader, spånplader, træ og fiberplader

TIMPURI EASY FIX MONTERINGSLIM Lösningsmedelsfritt monteringslim för att limma olika typer av byggmaterial. Bildar en flexibel bindning mellan elementen. Bra vidhäftning till absorberande underlag som t.ex. betong, gipsskiva, spånplatta, trä och fiberplatta.

TIMPURI EASY FIX EHITUSLIIM Lahustivaba ehitusliim erinevate ehitusmaterjalide liimimiseks. Moodustab liimitud pindade vahele elastse ühenduse. Nakkub hästi imavate pindadega, nagu betoon, kipsplaat, puitlaastplaat, puit ja puitkiudplaat.

CODE

030532

5 sec

PRODUCT

Easy Fix

white, valkoinen, vit, hvit, valge

MILD +10°C...+30°C

14

SIZE

PCS

310 ml

12

EAN


SEALANTS TIMPURI FIX & SEAL Elastic and filling MS polymer-based adhesive and sealant. Solvent-free. Resistant to UV radiation and extreme weather conditions. Suitable for sanitary applications. Adheres to moist surfaces. Mould resistant. For indoor and outdoor use. Can be sanded and painted using water-soluble paints. Dries quickly. Suited to nearly all gluing and sealing applications during construction and renovation work, and for use with nearly all materials. TIMPURI FIX & SEAL Elastinen ja täyttävä MS-polymeeripohjainen liima- ja tiivistysmassa. Liuotinaineeton. Kestää UV-säteilyä ja äärimmäisiä sääolosuhteita. Soveltuu märkätiloihin. Tarttuu kosteisiin pintoihin. Ei homehdu. Sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan hioa ja maalata vesiohenteisilla maaleilla. Nopeasti kuivuva. Soveltuu lähes kaikkiin rakentamisen ja korjaamisen liimaus- ja tiivistyskohteisiin ja lähes kaikille materiaaleille.

TIMPURI FIX & SEAL Elastisk og ekspanderende MS polymer-baseret klæbe- og tætningsmiddel. Opløsningsmiddelfrit. Modstandsdygtigt over for UV-stråler og ekstreme vejrforhold. Velegnet til anvendelse i vådrum. Klæber på de fleste overflader. Modstandsdygtigt over for skimmel. Til indenog udendørs brug. Kan slibes og males med vandopløselig maling. Tørrer hurtigt. Velegnet til næsten alle limnings- og tætningsanvendelser under bygge- og renoveringsarbejder samt til brug sammen med næsten alle materialer.

TIMPURI FIX & SEAL En elastisk och fyllande MS-polymerbaserad lim- och fogmassa. Fri från lösningsmedel. Beständig mot UV-strålning och extrema väderförhållanden. Lämplig även för våtrumsapplikationer. Fäster på fuktiga underlag. Mögelbeständig. För inom- och utomhusbruk. Kan slipas och målas med vattenlösliga färger. Torkar snabbt. Lämplig för nästan alla lim- och fogapplikationer under bygg- och renoveringsarbete och för användning på nästan alla material.

TIMPURI FIX & SEAL Elastne ja täitev MS-polümeeril põhinev liim ja hermeetik. Lahustivaba. Vastupidav UV-kiirgusele ja äärmuslikele ilmastikutingimustele. Sobib kasutamiseks sanitaarruumides. Nakkub enamike pindadega. Hallituskindel. Sise- ja väliskasutuseks. Lihvitav ja ülevärvitav vees lahustuvate värvidega. Kiiresti kuivav. Sobib praktiliselt kõikideks liimimis- ja tihendustöödeks ehitamise ja renoveerimise käigus. Kasutatav peaaegu kõikide materjalidega.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031799

Fix & Seal Original black, musta, svart, must

290 ml

12

Fix & Seal Original

290 ml

031775

grey, harmaa, grå, hall

12

Fix & Seal Original

290 ml

12

Fix & Seal Original

290 ml

12

031768

white, valkoinen, vit, hvit, valge

031751

transparent, läpinäkyvä, läbipaistev

ALL IN

12

290 ml

brown, ruskea, brun, pruun

Rakennuskemia Oy T03176-79 / 0074

400%

Fix & Seal Original

031782

EAN

EN 15651-1:2012: F - EXT-INT EN 15651-3:2012: S EN 15651-4:2012: PW-INT

ONE

15

+5°C...+35°C


SEALANTS TIMPURI BATH & KITCHEN SILICONE A neutral curing and mould-resistant silicone sealant for glazing and jointing e.g. precast concrete, window frames, facades, kitchens, bathrooms and industrial areas. Suitable for use both indoors and outdoors. Excellent adhesion without primers to nearly all materials. May require primer on extremely porous surfaces. Not for use in aquariums or natural stone.

Rakennuskemia Oy RK03065 / 1213

22 Rakennuskemia Oy DOP03061 / 2538 UK

EN 15651-1: F-EXT -INT -CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S

BS EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 7.5P

TIMPURI BATH & KITCHEN SILIKONI Neutraali ja homesuojattu elastinen silikonimassa tiivistämiseen, saumaamiseen ja lasitukseen. Soveltuu myös kylpy- ja keittiötiloihin. Sisä- ja ulkokäyttöön. Erinomainen tarttuvuus ilman pohjustusta lähes kaikkiin materiaaleihin. Erittäin huokoiset pinnat saattavat vaatia pohjustuksen. Ei sovellu akvaariokäyttöön, eikä luonnonkiville.

TIMPURI BATH & KITCHEN SILIKON En neutral konserverende og skimmelsvamp-resistent/muggresistent silikonetætning til glasmontering og samling af fx præfabrikeret/ forhåndsstøpt beton, vinduesrammer, facader, køkkener, badeværelser og industriområder. Egnet til både inden- og udendørs brug, Fremragende vedhæftning/heft uden primere til næsten alle materialer. Kan kræve primer på ekstremt porøse overflader. Ikke til brug i akvarier, eller natursten.

TIMPURI BATH & KITCHEN SILIKON En neutral härdande och mögelbeständig silikonfog för glasning och fogning av t.ex. förgjuten betong, fönsterkarmar, fasader, i kök, badrum och industriområden. Lämpar sig för både inomhus- och utomhusanvändning. Utmärkt vidhäftning utan primer till nästan alla byggmaterial. Kan kräva primer på extremt porösa ytor. Inte för användning i akvarier, eller på natursten.

TIMPURI BATH & KITCHEN SILIKOON Neutraalne ja hallituskindel, elastne silikoonimass tihendamiseks, vuukide täitmiseks ja klaasimiseks nii sise- kui ka välistingimustes, nt vannitoas ja köögis. Eriti hea nakkuvus selliste materjalidega nagu plaadid, klaas, email, roostevaba teras, alumiinium, raud, puit, betoon, PVC ja erinevad sünteetilised materjalid. Ei sobi kasutamiseks akvaariumides ega looduslike kividega.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031300

clear, kirkas, transparent, värvitu

Bath & Kitchen Silicone

310 ml

12

031317

white, valkoinen, vit, hvit, valge

Bath & Kitchen Silicone

310 ml

12

310 ml

12

310 ml

12

310 ml

12

310 ml

12

Bath & Kitchen Silicone

+5°C...+35°C

031270

marble white, marmorinvalkoinen, marmorvit, marmorhvit, marmorvalge

031294

light grey, vaaleanharmaa, ljusgrå, lysgrå, helehall

031287

graphite grey, grafiitinharmaa, grafitgrå, grafittgrå, grafiithall

031263

Bath & Kitchen Silicone Bath & Kitchen Silicone

Bath & Kitchen Silicone

black, musta, svart, must

16

EAN


SEALANTS TIMPURI PU-FLEX An elastic multipurpose polyurethane-based adhesive and sealant for industrial and construction use. Forms a durable and flexible bond between the surfaces. Good adhesion to nearly all materials, including various types of construction boards, concrete, metal, wood, brick, and glass. On very porous surfaces, the surfaces should be pre-treated with a suitable primer. For indoor and outdoor use. Good resistance to water and extreme weather conditions. TIMPURI PU-FLEX Elastinen polyuretaanipohjainen liima- ja tiivistysmassa teollisuuteen ja rakentamiseen. Muodostaa kestävän ja joustavan sauman. Tarttuu hyvin lähes kaikille pinnoille, kuten rakennuslevyt, betoni, metalli, puu, tiili ja lasi.

TIMPURI PU-FLEX Et elastisk polyurethan-baseret klæbe- og tætningsmiddel til industriel og byggebrug. Danner en holdbar og fleksibel forbindelse. God klæbeevne/heft på næsten alle materialer, inklusive forskellige typer bygningsplader, beton, metal, træ, mursten og glas.

TIMPURI PU-FLEX Ett elastiskt polyuretanbaserad lim- och fogmassa för användning i industri- och byggsektorn. Bildar en hållbar och flexibel bindning. God vidhäftning till nästan alla material inklusive olika typer av byggbrädor, betong, metall, trä, tegel och glas.

TIMPURI PU-FLEX Elastne polüuretaanipõhine liimimis- ja vuukimismass tööstuslikuks ja ehituslikuks kasutamiseks. Moodustab liimitud pindade vahel vastupidava ja elastse ühenduse. Hea nake peaaegu kõigi materjalidega, sealhulgas erinevat tüüpi ehitusplaatide, betooni, metalli, puidu, tellise ja klaasiga.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030594

PU-Flex black, musta, svart, must

300 ml

12

030587

030570

030563

PU-Flex brown, ruskea, brun, pruun

300 ml

12

PU-Flex

300 ml

12

grey, harmaa, grå, hall

PU-Flex

white, valkoinen, vit, hvit, valge

EAN

Rakennuskemia Oy T03056-59 / 0074

EN 15651-1: F-INT-EXT-CC 25 HM EN 15651-4: PW-INT-EXT-CC 25 HM

700%

300 ml

ALL IN

12

ONE

17

+5°C...+35°C


SEALANTS TIMPURI PU-FOAM PU foam that cures on exposure to air moisture. For insulating, sealing, filling, and installations. Excellent adhesion to all building materials, excluding PE, PP, Teflon and bitumen. TIMPURI PU-VAAHTO Ilmankosteuden vaikutuksesta kovettuva polyuretaanivaahto. Soveltuu eristämiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja asennuksiin. Erinomainen tarttuvuus kaikkiin rakennusmateriaaleihin, pois lukien PE, PP, Teflon ja bitumi. TIMPURI PU-SKUM PU-skum som härdar vid exponering för luftfuktighet. För isolering, tätning, fyllning, och installationer Utmärkt vidhäftning till alla byggmaterial utom PE, PP, teflon och bitumen.

TIMPURI PU-VAHT PU-vaht, mis tardub kokkupuutel õhuniiskusega. Isoleerimiseks, tihendamiseks, täitmiseks ja paigaldustöödeks. Nakkub suurepäraselt kõikide ehitusmaterjalidega, välja arvatud PE, PP, teflon ja bituumen.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030501

PU-Foam, Summer

500 ml

12

+5°C...+30°C

140-185%

TIMPURI PU-SKUM PU-skum, der hærder ved eksponering for fugt i luften. Til isolering, tætning, fyldning og installationer. Fæstner fremragende til alle bygningsmaterialer, unntatt PE, PP, Teflon og bitumen.

+15°C...+30°C

18

EAN


FILLERS

FILLERS

VALMISTASOITTEET SPACKEL SPARKEL PAHTEL

19


FILLERS TIMPURI LF LIGHT FINE FILLER Water-dilutable ready-to-use interior filler for dry areas. Easy to apply and easy to sand (grain size <0,12 mm). Suitable for repair, joint and leveling fillings on walls and ceilings, as well as jointing tape installations on plasterboards. For surfaces such as concrete, light concrete, plaster, fiberboards and plasterboards. Color: white.

Rakennuskemia Oy RK03072 / 0402 EN 15824 EN 13963 – 3A

C

+5°C...+35°

0 - 3 mm

TIMPURI LF HIENOTASOITE Vesiohenteinen valmistasoite. Kevyt työstää ja helppo hioa (raekoko <0,12 mm). Kuivat sisätilat: seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Alustoille, kuten betoni, kevytbetoni, rappaus, puukuitu- ja kipsikartonkilevyt. Väri: valkoinen.

TIMPURI FINKORNET SPARTELMASSE Vannfortynnelig ferdigblandet filler/spartelmasse. Lett å jobbe med og enkel å sandslipe (kornstørrelse < 0,12 mm). Brukes på vegger og tak for å gjøre ru flekker glatte, fuger/sammenføjninger jevne og overflater flate. Brukes også på sømteipens/armeringsstrimler festeinnretninger av gipsplatepaneler. Til substrater som for eksempel betong, lettbetong, gips/puds og trefiber/ træfiber og gipsplatepaneler. Farge: vit.

TIMPURI LÄTT FINSPACKEL Vattenlöslig, färdigblandat spackel. Lättarbetad och lätt att slipa (kornstorlek <0,12 mm). Torra inomhusytor: Använd på väggar och tak för att jämna ut grova ytor, fogar och ytnivåer. Använd även på tejpskarvar på gipspaneler. För underlag såsom betong, lättbetong, murbruk, träfiber och gipspaneler. Färg: vit.

TIMPURI PEENETERALINE PAHTLISEGU Veebaasil valmispahtel. Lihtne kasutada ja lihvida (tera suurus < 0,12 mm). Kuivad siseruumid: kasutada seintel ja lagedel ebatasasuste silumiseks, vuukide täitmiseks ja pinna tasandamiseks, samuti kipsplaatide liitekohalintide kinnitamiseks. Sobib sellistele aluspindadele nagu betoon, kergbetoon, kipskrohv ning puitkiud- ja kipsplaadid. Värv: valge.

1 mm/h

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030723

Filler LF

400 ml

12

030716

Filler LF

1L

1

030730

Filler LF

3L

1

030747

Filler LF

10 L

1

20

EAN


FILLERS TIMPURI LM LIGHT MEDIUM FILLER Water-dilutable ready-to-use interior filler for dry areas. Easy to apply and easy to sand (grain size <0,20 mm). Suitable for repair, joint and leveling fillings on walls and ceilings, as well as jointing tape i nstallations on plasterboards. For surfaces such as concrete, light concrete, plaster, fiberboards and plasterboards. Color: grey. TIMPURI LM KEVYTTASOITE Vesiohenteinen valmistasoite. Kevyt työstää ja helppo hioa (raekoko < 0,20mm). Kuivat sisätilat: Seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Alustoille, kuten betoni, kevytbetoni, rappaus, puukuitu- ja kipsikartonkilevyt. Väri: harmaa.

TIMPURI LM LETT FILLER Vannfortynnelig ferdigblandet filler.Lett å jobbe med og enkel å sandslipe (kornstørrelse < 0,20 mm) . Brukes på vegger og tak for å gjøre ru flekker glatte, fuger jevne og overflater flate. Brukes også på sømteipens festeinnretninger av gipsplatepaneler. Farge: grå.

TIMPURI LM LÄTT HANDSPACKEL Vattenlöslig, färdigblandat spackel. Lättarbetad och lätt att sanda (kornstorlek <0,20mm). Torra inomhusytor: Använd på väggar och tak för att jämna ut grova ytor, fogar och ytnivåer. Använd även på tejpskarvar på gipspaneler. För underlag såsom betong, lättbetong, murbruk, träfiber och gipspaneler. Färg: grå.

TIMPURI LM KERGPAHTLISEGU Veebaasil valmispahtel. Lihtne kasutada ja lihvida (tera suurus < 0,20 mm). Kuivad siseruumid: kasutada seintel ja lagedel ebatasasuste silumiseks, vuukide täitmiseks ja pinna tasandamiseks, samuti kipsplaatide liitekohalintide kinnitamiseks. Sobib sellistele aluspindadele nagu betoon, kergbetoon, kipskrohv ning puitkiud- ja kipsplaadid. Värv: hall.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030754

Filler LM

400 ml

12

030761

Filler LM

3L

1

030778

Filler LM

10 L

1

Rakennuskemia Oy RK03075 / 0402 EN 15824 EN 13963 – 3A

+5°C...+35°C

0 - 4 mm

1 mm/h

+5°C...+35°C

0 - 2 mm

1 mm/h

EAN

TIMPURI WF WOOD & FURNITURE FILLER A pure white water-dilutable quick filler for doors, furniture, doors and window frames. Also suited for scratches and for partial filling of relatively small surfaces. Color: white. TIMPURI WF PIKASILOITE Vesiohenteinen valkoinen pikasilote, ovien, kalusteiden, ovien ja ikkunakarmien siloitukseen. Soveltuu myös narrmujen paikkaukseen ja pienehköjen pintojen osasiloitukseen. Väri: valkoinen.

TIMPURI WF TRÆ/TRE SPARKEL En hvid, vandoplØselig, hurtigttørrende spartelmasse til låger/porter, møbler, døre og vinduesrammer. Også velegnet til ridser/sprekker og delvis udfyldning af relativt små flader. Farge: vit.

TIMPURI WF SNICKERISPACKEL Ett vitt, vattenlösligt, snabbt spackel för dörrar, möbler och fönsterkarmar. Även lämplig för skråmor och partiell fyllning av relativt små ytor. Färg: vit.

TIMPURI WF PUIDUPAHTEL Veebaasil valge kiirpahtlisegu uste, mööbli ja aknaraamide jaoks. Sobib ka kriimustuste kõrvaldamiseks ja võrdlemisi väikeste pindade osaliseks täitmiseks. Värv: valge.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030709

Filler WF

250 ml

12

EAN

21


FILLERS TIMPURI LW WET ROOM FILLER Water-dilutable ready-to-use interior filler for wet or sanitary areas. Easy to apply and easy to sand (grain size <0,15 mm). Suitable for repair, joint and leveling fillings on walls and ceilings. For surfaces such as concrete, light concrete, plaster, fiberboard and plasterboard. Color: grey.

Rakennuskemia Oy RK03079 / 0402 EN 15824 EN 13963 – 3A

+5°C...+35°C

0 - 4 mm

TIMPURI LW MÄRKÄTILATASOITE Käyttövalmis vesiohenteinen siniharmaa märkätilatasoite kosteisiin sisätiloihin. Kevyt työstää ja helppo hioa (raekoko < 0,15mm). Soveltuu kosteiden sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin märkätiloissa. Alustoille, kuten betoni, kevytbetoni, rappaus, puukuitu- ja kipsikartonkilevyt. Väri: harmaa.

TIMPURI LW SPARKEL Vannfortynnbar, ferdigblandet fillerfor våtrom. Lett åjobbe med og enkel ä sandslipe (komsterrelse < 0, 15 mm).Egnel for vegger og lak pä väle indre rom. Brukes for ä gjere ru flekker glatte, fuger jevne og overflaler flate. Til substraler som for eksempel belong, lettbetong, gips og trefiber og gipsplalepaneler. Farge: grå.

TIMPURI LW SPACKEL Vattenlösligt färdigblandat spackel för våtrum. Lättarbetat och lätt att slipa (kornstorlek <0, 15 mm). Passar för väggar och tak i våtrum inomhus, för att jämna ut grova ytor, fogar och ytnivåer. För underlag såsom betong, lättbetong, murbruk, träfiber och gipspaneler. Färg: grå.

TIMPURI LW PAHTEL Veebaasil valmispahtel niiskete ruumide jaoks. Lihtne kasutada ja lihvida (tera suurus < 0,15 mm). Möeldud niiskete siseruumide seinle ja lagede ebatasasuste silumiseks, vuukide täitmiseks ja pinna lasandamiseks. Sobib sellislele aluspindadele nagu beloon, kergbeloon, kipskrohv ning puilkiud- ja kipsplaadid. Värv: hall.

1 mm/h

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030792

Filler LW

3L

1

EAN

TIMPURI J JOINT FILLER Water-dilutable ready-to-use interior filler for dry areas. Very easy to apply and easy to sand. For plasterboard joint fillings in walls and ceilings and especially for jointing tape installations. For surfaces such as concrete, light concrete, plaster, fiberboards and plasterboards. Color: grey.

Rakennuskemia Oy RK03078 / 0402 EN 15824 EN 13963 – 3A

+5°C...+35°

0 - 2 mm

1 mm/h

TIMPURI J SAUMATASOITE Käyttövalmis vesiohenteinen harmaa saumatasoite. Sisätilojen seinä- ja kattopintojen kipsilevyjen saumatasoitukseen ja erityisesti nauhoitukseen. Alustoille, kuten betoni, kevytbetoni, rappaus, puukuitu- ja kipsikartonkilevyt. Väri: siniharmaa.

TIMPURI J FUGEMASSA Ferdigblandet, vannfortynnbar fugefiller. Ekstremt lett å jobbe med og enkel å sandslipe. Tarre indre rom: Brukes på innvendige vegger og tak for påfylling i gipsplatefuger og spesielt på plateteip. Farge: grå.

TIMPURI J SPACKEL Färdigblandad, vattenlöslig fogmassa. Extremt lättarbetad och lätt att slipa. Torra ytor inomhus: Använd på väggar och tak inomhus för att fylla skarvar i gipspaneler och särskilt på tejpen. Färg: grå.

TIMPURI J PAHTEL Veebaasil vuugisegu. Erakordselt kerge kasutada ja lihtne lihvida. Kuivad siseruumid: kasutada siseseintel ja lagedel kipsplaatide vuukide täitmiseks ja eelköige kipsplaadi teibi korral. Värv: hall.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030785

Filler J

10 L

1

22

C

EAN


WATERPROOFING

WATERPROOFING VEDENERISTYS VATTENTÄTNING VANNTETTING HÜDROISOLATSIOON

23


WATERPROOFING TIMPURI WATERPROOFING COMPOUND Ready-to-use waterproofing of floor and wall surfaces in wet rooms before tiling. Not suitable for outdoor use or for use in areas that are constantly under water (swimming pools) or where the temperature exceeds + 70°C degrees (steam room walls). The substance must not freeze even when dry, e.g. outdoor saunas. The substrate must be suitable for wet areas. Minimum thickness of the dry membrane layer is 0.6mm.

< +70°C

0,9 l / m2

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kattevõime

TIMPURI VEDENERISTE Käyttövalmis märkätilojen lattia- ja seinäpintojen vedeneriste ennen laatoitusta. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä käytettäväksi tiloissa, jotka ovat jatkuvasti veden alla (uima-altaat), tai joiden lämpötila ylittää + 70 °C (löylyhuoneen seinät). Ei saa jäätyä kuivanakaan, esim. pihasaunat. Alustan on oltava märkätiloihin soveltuva. Minimi kuivakalvon paksuus 0,6mm.

TIMPURI VANNTETTINGSMASSE Bruksklart vanntettingslag for gulv- og veggflater i våtrom før flislegging. Ikke egnet for utendørs bruk eller for bruk i rom som er konstant under vann (svømmebasseng) eller ved temperaturer over + 70 °C (dampromsvegger). Kan ikke fryse selv når den har tørket, for eksempel i utendørsbadstuen. Underlaget skal være egnet for våtrom. Minimum tørfilmtykkelse 0,6mm.

TIMPURI TÄTMEMBRAN Färdigblandat tätskikt för golv- och väggytor i våtrum före plattsättning. Ej lämplig för utomhusbruk eller för användning i rum som ständigt står under vatten (simbassänger) eller vid temperaturer över + 70 °C (ångrumsväggar). Får ej frysa ens när det har torkat, som t ex i utomhusbastun. Underlaget måste vara lämpligt för våtutrymmen. Minsta torrfilmstjocklek 0,6mm.

TIMPURI HÜDROISOLATSIOON Kasutusvalmis hüdroisolatsioon märgade ruumide põranda- ja seinapindadele enne plaatimist. Ei sobi kasutamiseks välitingimustes ega ruumides, mis on pidevalt vee all (basseinid) või temperatuuril üle + 70 °C (leiliruumi seinad). Ärge külmutage isegi kuivalt, nt õuesaunas. Aluspind peab sobima niisketesse kohtadesse. Minimaalne kuiva kihi paksus 0,6 mm.

CODE

PRODUCT

SIZE

031003

Waterproofing compound

3L

031010

Waterproofing compound

10 L

24

PCS

EAN


WATERPROOFING TIMPURI PRIMER Water-based, synthetic rubber latex. Primer for both porous and dense surfaces for indoor and outdoor use. The product is sufficient. Withstands alkalinity. Priming prevents the waterproofing coating and filler from drying out too quickly and improves adhesion. Use before waterproofing coating. TIMPURI PRIMERI Vesiohenteinen, synteettinen kumilateksi. Pohjustusaine sekä huokoisille, että tiiviille pinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. Tuote on riittoisa. Kestää emäksisyyttä. Pohjustaminen estää vesieristyspinnoitteen ja tasoitteen liian nopean kuivumisen ja parantaa tartuntaa. Käytettävä ennen vesieristyspinnoitusta.

TIMPURI PRIMER Vannbasert, syntetisk gummilatex. Primer for både porøse og tette overflater for innendørs og utendørs bruk. Produktet er tilstrekkelig. Tåler alkalitet. Grunning hindrer at det vanntette belegget og avrettingsmassen tørker ut for raskt og forbedrer vedheft. Skal brukes før vanntettingsbelegg.

TIMPURI PRIMER Vattenbaserad, syntetisk gummilatex. Grundningsmedel för både porösa och täta ytor inomoch utomhus. Produkten är dryg. Tål alkalier. Grundning förhindrar, att vattenisoleringsmembran och spackel torkar för snabbt och förbättrar vidhäftning. Bör användas före Vattenisoleringsmembran.

TIMPURI PRIMER Veepõhine sünteetiline kummilateks. Kruntvärv nii poorsetele kui ka tihedatele pindadele siseja välistingimustes kasutamiseks. Toode on piisav. Talub leeliselisust. Kruntimine takistab hüdroisolatsioonikatte ja tasanduskihi liiga kiiret kuivamist ning parandab nakkumist. Kasutada enne hüdroisolatsiooni katmist.

CODE

PRODUCT

SIZE

031058

Primer

1L

PCS

EAN < +70°C

1 l / 6 - 10 m2 031065

Primer

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kattevõime

3L

25


WATERPROOFING TIMPURI REINFORCEMENT TAPE A fast and safe way to seal corners, seams and joints of different materials, as well as screw heads. Use together with Timpuri Waterproofing.

TIMPURI VAHVIKENAUHA Nopea ja varma tapa nurkkien, saumojen ja eri materiaalien liitoskohtien, sekä ruuvinkantojen tiivistämiseen. Käytetään yhdessä Timpuri Vedeneristeen kanssa.

TIMPURI FORSTERKINGSTEIP En rask og sikker måte å tette hjørner, sømmer og skjøter av forskjellige materialer, samt skruehoder. Brukes sammen med Timpuri Vanntetting.

TIMPURI FÖRSTÄRKNINGSTEJP Ett snabbt och säkert sätt att täta hörn, fogar och anslutningspunkter mellan material och skruvhuvuden. Används tillsammans med Timpuri Tätmembran.

TIMPURI TUGEVDUSLINT Kiire ja kindel moodus nurkade, vuukide ning materjali ja kruvipea ühenduskohtade tihendamiseks. Kasutatakse koos Timpuri Hüdroisolatsioonmassiga.

CODE

PRODUCT

031102

Reinforcement Tape

SIZE

PCS

EAN

1

TIMPURI FLOOR DRAIN PATCH The patch ensures the watertightness of the floor drain. Attach the floor drain patch when waterproofing the floor. The package contains 2 pieces of 30x30cm patches.

TIMPURI LATTIAKAIVOVAHVIKE Nopea ja varma tapa vahvistaa kaivon tiiveys. Kiinnitä lattiakaivovahvike lattian vesieristämisen yhteydessä. Pakkaus sisältää 2kpl 30x30cm vahvikepalaa

TIMPURI GULVBRØNNSFORSTERKNING En rask og enkel måte å gjøre gulvbrønn vanntette på. Fest gulvbrønnsforsterkningen på plass under vanntettingen av gulvet. Pakken inneholder to 30x30cm ark.

TIMPURI GOLVBRUNNSFÖRSTÄRKNING Ett snabbt och enkelt sätt att göra golvbrunn vattentäta. Fäst golvbrunnsförstärkningen för golvbrunn på plats under tätmembranet av golvet. Förpackningen innehåller två 30x30cm lappar.

TIMPURI PÕRANDATRAPI TUGEVDUSTÜKK Kiire ja töökindel viis trappide veetihedaks muutmiseks. Kinnitage põrandatrapi paik oma kohale põranda hüdroisolatsiooni paigaldamise käigus. Pakend sisaldab kaks 30x30cm paika.

CODE

PRODUCT

SIZE

031096

Floor Drain Patch 2 PCS

30 x 30 cm

26

PCS

EAN


WATERPROOFING

MORTARS LAASTIT MURBRUK MØRTLER MÖRDID

27


MORTARS TIMPURI ELASTIC TILE MORTAR An elastic cement-based special tile mortar that forms a thin layer. For indoor and outdoor use. Resistant to water, weather, and frost. Not suitable for swimming pools. Suitable for tiles and substrates of all sizes and types. Also suited to substrates with floor heating. TIMPURI ELASTINEN LAATTALAASTI Elastinen, ohuesti kerrostuva sementtipohjainen erikoislaattalaasti sisä- ja ulkokäyttöön. Veden-, sään- ja pakkasenkestävä. Ei uima-allaskäyttöön. Soveltuu kaiken kokoisille ja tyyppisille laatoille ja pinnoille. Myös lattialämmitetyille alustoille.

TIMPURI ELASTISK FLISEMØRTEL En elastisk cementbaseret speciel filsemørtel, der danner et tyndt lag. Til inden- og udendørs brug Tåler vand, vejrlig/vær og frost. Ikke egnet til svømmebassiner/svømmebassenger. Egnet til fliser og underlag af alle størrelser og typer. Også egnet til underlag med gulvvarme.

TIMPURI ELASTISK FOGBRUK Ett miljövänligt elastiskt cementbaserat specialmurbruk som bildar ett tunt lager. För inomhus- och utomhusbruk. Beständig mot vatten, väder och frost. Inte lämplig för simbassänger. Lämplig för plattor/kakel och underlag av alla storlekar och typer. Även lämplig för underlag med golvvärme.

TIMPURI ELASTINE PLAATIMISSEGU Keskkonnasõbralik elastne tsemendipõhine erisegu, mis moodustab õhukese kihi. Sise- ja välistöödeks. Vee-, ilmastiku- ja külmakindel. Ei sobi ujumisbasseinide jaoks. Sobib igasugust mõõtu ja tüüpi plaatide ning aluspindade jaoks. Sobilik ka põrandaküttega aluspindade jaoks.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030808

Elastic Tile Mortar light grey

5 kg

4

030815

Elastic Tile Mortar light grey

20 kg

1

EAN

TIMPURI RENOVATION TILE MORTAR A cement-based tile mortar that forms a thin layer. For indoor and outdoor use. Suitable for almost all tiles and substrates. Resistant to water, weather, and frost. Not for use in swimming pools. Also suited to floor heated substrates. TIMPURI REMONTTI LAATTALAASTI Ohuesti kerrostuva, sementtipohjainen laattalaasti sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu lähes kaikenlaisille laatoille ja pinnoille. Veden- sään- ja pakkasenkestävä. Ei uima-allas käyttöön. Myös lattialämmitetyille pinnoille.

TIMPURI RENOVERINGS-FLISEMØRTEL Cementbaseret filsemørtel, der danner et tyndt lag. Til inden- og udendørs brug Egnet til næste alle fliser og underlag. Tåler vand, vejrlig/vær og frost. Ikke til brug i svømmebassiner/svømmebassenger. Også egnet til underlag med gulvvarme.

TIMPURI KAKELMURBRUK FÖR RENOVERING Cementbaserat kakelmurbruk som bildar ett tunt lager. För inomhus- och utomhusbruk. Lämplig för nästan alla plattor/kakel och underlag. Beständig mot vatten, väder och frost. Ska inte användas i simbassänger. Även lämplig för golvuppvärmda underlag.

TIMPURI PLAADISEGU RENOVEERIMISEKS Tsemendipõhine plaatimissegu, mis moodustab õhukese kihi. Sise- ja välistöödeks. Sobib peaaegu kõikide plaatide ja aluspindade jaoks. Vee-, ilmastiku- ja külmakindel. Ei sobi ujumisbasseinides kasutamiseks. Sobib ka põrandaküttega aluspindadele.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030822

Renovation Tile Mortar light grey

5 kg

4

030839

Renovation Tile Mortar light grey

20 kg

1

28

EAN


MORTARS TIMPURI JOINT MORTAR Water-repellent and breathable joint mortar. Shower watertight EN 13888, standardized CG2 WA. Suitable for wall and floor tile joints for 1-5 mm wide joints, for indoor and outdoor use. Not for swimming pool use. TIMPURI SAUMALAASTI Vettähylkivä ja hengittävä saumalaasti. Suihkuvesitiivis EN 13888, normitettu CG2 WA. Soveltuu seinä- ja lattialaattojen saumauksiin 1-5mm leveille saumoille, sisä- ja ulkokäytössä. Ei uima-allaskäyttöön.

TIMPURI FUGEMØRTEL Vannavvisende og pustende fugemørtel. Dusj vanntett EN 13888, standardisert CG2 WA. Egnet for vegg- og gulvflisfuger for 1-5 mm brede fuger, for innendørs og utendørs bruk. Ikke for svømmebassengbruk.

TIMPURI FOGBRUK Vattenavvisande och ventilerande fogbruk. Dusch vattentät EN 13888, standardiserad CG2 WA. Lämplig för vägg- och golvkakelfogar för 1-5 mm breda fogar, för inom- och utomhusbruk. Ej för poolbruk.

TIMPURI VUUGISEGU Vett hülgav ja hingav vuugimört. Dušš veekindel EN 13888, standardiseeritud CG2 WA. Sobib seina- ja põrandaplaatide vuukideks 1-5 mm laiuste vuukide jaoks, sise- ja väliskasutuseks. Ei ole mõeldud kasutamiseks basseinis.

CODE

030907

PRODUCT

Joint Mortar

white, valkoinen, vit, hvit, valge

SIZE

PCS

EAN

3 kg

Joint Mortar

030914

030921 030938 030945

marble white, marmorinvalkoinen, marmorvit, marmorhvit, marmorvalge

Joint Mortar

grey, harmaa, grå, hall

Joint Mortar

graphite grey, grafiitinharmaa, grafitgrå, grafittgrå, grafiithall

Joint Mortar beige

3 kg

3 kg 3 kg 3 kg / ~6 m2

Spreading rate / riittoisuus / täckningsgrad / dekningsgrad / rækkevidde / kattevõime

3 kg

29


SOLVENTS

SOLVENTS

LIUOTTIMET LÖSNINGSMEDEL OPLØSNINGSMIDLER LAHUSTID

30


SOLVENTS TIMPURI ACETONE For cleaning, thinning, and grease removal. Removes grease and oil as well as adhesive and paint stains. Also suited to thinning varnishes and paints. Cleans metal, fabric (excluding artificial fibres), wood, plastic, glass and other surfaces. TIMPURI ASETONI Käytetään puhdistamiseen, ohentamiseen ja rasvanpoistoon. Irrottaa rasvan, öljyn, liima sekä maalitahrat. Voidaan käyttää lakkojen ja maalien ohentamiseen. Puhdistaa metalli-, kangas- (ei tekokuitukankaille) puu-, muovi- ja lasipinnat jne.

TIMPURI ACETONE Til rengøring, fortynding/tynning og fedtfjernelse/fettfjerning. Fjerner fedt og olie samt klæbemidler/lim og malingspletter/malingsflekker. Også velegnet til fortynding/tynning af lak og maling. Rengør metal, stof (med undtagelse af kunstfibre), træ, plast, glas og andre overflader.

TIMPURI ACETON För rengöring, förtunning och fettborttagning. Avlägsnar fett, olja och klister samt färgfläckar. Även lämplig för förtunning av lacker och målarfärger. Rengör metaller (utom konstgjorda fibrer), trä, plast, glas och andra ytor.

TIMPURI ATSETOON Puhastamiseks, lahjendamiseks ja rasvaeemalduseks. Eemaldab rasva ja õli, ka liimi- ning värviplekid. Sobib samuti lakkide ja värvide lahjendamiseks. Metallpindade, tekstiili (v.a kunstkiud), puidu, plasti, klaasi ja teiste pindade puhastamiseks.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031157

Acetone

750 ml

6

EAN

TIMPURI XYLENE High-quality solvent with excellent solving capacity. Suited to cleaning and thinning in a wide range of applications. Suitable for removal of dried dispersion adhesive stains from e.g. PVC, laminate, and tile surfaces. Removes grease, oil, and varnish. TIMPURI KSYLEENI Korkealaatuinen liuotinaine, jolla on hyvät liuotusominaisuudet. Käytetään puhdistamiseen ja ohentamiseen ja mitä moninaisimpiin työvaiheisiin. Sopii kuivuneiden dispersioliimatahrojen poistoon, esim. PVC-muovi-, laminaatti- ja kaakelipinnoilta. Irrottaa rasvan, öljyn ja lakat.

TIMPURI XYLEN Højkvalitets-opløsningsmiddel med god opløsningsevne. Velegnet til rengøring og fortynding/ tynning på en lang række områder. Velegnet til fjernelse af indtørrede pletter af dispersionsklæber/limflekker fra fx PVC, laminat og fliseoverflader. Fjerner fedt, olie og lak.

TIMPURI XYLEN Lösningsmedel av hög kvalitet med utmärkta lösningsegenskaper. Lämplig för rengöring och förtunning i en stor mängd applikationer. Lämpar sig för avlägsnande av torkat dispersionslim från t.ex. PVC-plast, laminat och kakelytor. Avlägsnar fett, olja och lack.

TIMPURI KSÜLEEN Kvaliteetne lahusti, väga hästi lahustuv. Sobib puhastamiseks ja lahjendamiseks erinevates valdkondades. Mõeldud kuivanud dispersioonliimiplekkide eemaldamiseks näiteks PVC-plastilt, laminaadilt ja plaatidelt. Eemaldab rasva, õli ja laki.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031164

Xylene

750 ml

6

EAN

31


SOLVENTS TIMPURI THINNER High-quality solvent compound. For thinning paints, varnishes, and stains. Also suited to cleaning tools and removing stains. Especially efficient for removing paint, grease, colour, and adhesive stains. TIMPURI TINNERI Korkealaatuinen liuotinaineseos. Soveltuu maalien, lakkojen ja petsien ohentamiseen. Lisäksi tinneriä voidaan käyttää työvälineiden puhdistamiseen, sekä tahrojen poistoon, poistaa hyvin maali-, rasva-, väri- ja liimatahrat.

TIMPURI FORTYNDER Højkvalitets opløsningsmiddel. Til fortynding/ tynning af lak og maling og til pletter/flekker. Også egnet til rengøring af redskaber og pletfjernelse/flekkfjerning. Særligt velegnet til at fjerne maling, fedt, farve/maling og klæbende pletter/ limflekker.

TIMPURI FÖRTUNNINGSMEDEL Lösningsmedel av hög kvalitet. Späder ut lack och målfärg och fläckar. Även lämplig för rengöring av verktyg och borttagning av fläckar. Särskilt effektiv för borttagning av målarfärg-, fett-, färg- och klisterfläckar.

TIMPURI VEDELDI Kvaliteetne lahustisegu. Värvide ja lakkide lahjendamiseks ning plekkide eemaldamiseks. Sobib ka tööriistade puhastamiseks ja plekkide eemaldamiseks. Eriti tõhus vahend värvi-, rasva- ja liimiplekkide eemaldamiseks.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031171

Thinner

750 ml

6

32

EAN


SOLVENTS TIMPURI WHITE SPIRIT Suitable for thinning oil paints and varnishes, and for cleaning painting tools. Also good for general cleaning and removing various stains. TIMPURI MINERAALITÄRPÄTTI Soveltuu öljymaalien ja lakkojen ohentamiseen sekä maalaustyövälineiden puhdistamiseen. Soveltuu hyvin puhdistukseen ja erilaisten tahrojen poistoon.

TIMPURI MINERALSK TERPENTIN Egnet til fortynding af oliemaling og lak og til rensning af maleredskaber. Også velegnet til almindelig rensning og fjernelse af forskellige pletter/flekker, inklusive tjære, fedt og beg.

TIMPURI MINERALTERPENTIN Lämplig för att späda ut oljefärger och lack, samt för rengöring av målarverktyg. Även bra för allmän rengöring och borttagning.

TIMPURI LAKIBENSIIN Mõeldud õlivärvide ja lakkide vedeldamiseks ning värvimistööriistade puhastamiseks. Sobib hästi ka erinevate plekkide puhastuseks.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

031201

White Spirit

1L

12

EAN

33


SPRAY PAINTS

WINDOW AND DOOR SEALS

IKKUNA- JA OVITIIVISTEET FÖNSTER- OCH DÖRRTÄTNINGAR VINDUES OG DØRTÆTNINGER AKNA- JA UKSETIHEND

36


WINDOW AND DOOR SEALS TIMPURI WINDOW AND DOOR SEAL Self-adhesive, high quality, durable and flexible EPDM-rubber seals. Made to withstand changing weather conditions (-20 °C to +60 °C). Protects from cold, draft, humidity, dust and noise and reduce wasted energy. TIMPURI IKKUNA- JA OVITIIVISTE Itseliimautuvia, korkealaatuisia, kestäviä ja joustavia EPDM-kumista valmistettuja tiivisteitä. Tehty kestämään vaihtelevia ilmasto-olosuhteita (-20 °C - +60 °C). Suojaa kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja ääneltä vähentäen myös hukkaan menevää energiaa.

TIMPURI FÖNSTER- OCH DÖRRTÄTNING Självhäftande, håller hög kvalitet, är flexibel att använda och har EPDM-tätning av gummi. Gjorda för att tåla växlande väderförhållanden (-20 °C till +60 °C). Skyddar mot kyla, fukt, damm, buller och är energisnåla.

TIMPURI VINDUES- OG DØRTÆTNINGER Selvklebende/ selvklæbende, av høy kvalitet, slitesterke/holdbare og fleksible EPDM gummipakninger/gummilister. Laget/fremstillet for å tåle skiftende/forskellige værforhold/vejrforhold (-20 °C til +60 °C). De beskytter/beskytter mod mot kulde, trek/træk, fuktighet/fugt, støv og støy, samtidig/samt som de reduserer overflødig energibruk/energisplid. TIMPURI AKNA- JA UKSETIHEND Iseliimuvad, kõrgkvaliteetsed, vastupidavad ja elastsed EPDM-kummist toodetud tihendid. Peavad vastu ka muutlikes ilmastikuoludes (-20 °C - +60 °C). Tihend kaitseb külma, tuuletõmbuse, niiskuse, tolmu ja müra eest ning vähendab energiakulu.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

706239

D White

6m

12

706260

D Brown

6m

12

706437

D White

24 m

9

E -PROFILE - 9 mm Suitable for 2-3,5 mm gaps. Soveltuu 2-3,5 mm raoille. Lämpar sig för springor mellan 2 till 3,5 mm. Egnet til sprækker på 2 til 3,5 mm. Sobib 2-3,5 mm laiustesse vahedesse.

EAN

P -PROFILE - 9 mm 706468

D Brown

24 m

9

704235

P White

6m

12

704266

P Brown

6m

12

704433

P White

24 m

9

704464

P Brown

24 m

9

702231

E White

6m

12

702262

E Brown

6m

12

702439

E White

24 m

9

702460

E Brown

24 m

9

Suitable for 3-5 mm gaps. Soveltuu 3-5 mm raoille. Lämpar sig för springor mellan 3 till 5 mm. Egnet til sprækker på 3 til 5 mm. Sobib 3-5 mm laiustesse vahedesse.

D -PROFILE - 9 mm Suitable for 3-7 mm gaps. Soveltuu 3-7 mm raoille. Lämpar sig för springor mellan 3 till 7 mm. Egnet til sprækker på 3 til 7 mm. Sobib 3-7 mm laiustesse vahedesse.

37


WINDOW AND DOOR SEALS

TAPES

TEIPIT TEJP KLEBEBÅND TEIBID

38


TAPES TIMPURI DUCT TAPE Duct tape for basic use. Synthetic rubber-based duct tape coated with waterproof PE coating. The tape can be torn in half by hand. Strong initial tack and good adhesion. TIMPURI ILMASTOINTITEIPPI Peruskäyttöön soveltuva ilmastointiteippi. Synteettiseen kumiin pohjautuva, joka on päällystetty vedenpitävällä PE pinnoituksella. Teippi on revittävissä käsin kahtia. Vahva alkutartunta ja hyvä liimauskyky.

TIMPURI GAFFATEIP Egnet for enkel bruk gaffateip. Den syntetiske gummi-baserte gaffateip som er belagt med et vanntett PE-belegg. Teip er revet i to for hånd. En sterk startstyrke og god adhesjon evne.

TIMPURI SILVERTEJP Lämplig för grundläggande användning av silvertejp. Det syntetiska gummi baserade silvertejp som är belagd med en vattentät PE-beläggning. Bandet slits i hälften för hand. En stark initial klibbighet och god vidhäftningsförmåga.

TIMPURI NIISKUSKINDEL TEIP Tavakasutuseks sobiv niiskuskindel teip. Sünteetilise kummi baasil niiskuskindel teip, mis on kaetud veekindla PE kattega. Kleeplinti on võimalik rebida pooleks käsitsi. Tugev esialgne nakkuvus ja hea liimimisvõime.

CODE

PRODUCT

SIZE

PCS

030693

Duct Tape

50 m

24

10323

Duct Tape

40 m

24

EAN

-10°C...+75°C

39


RAKENNUSKEMIA OY visit: call:

Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää, FINLAND +358-19-457 4400

email: info@rakennuskemia.fi browse: rakennuskemia.fi

RAKENNUSKEMIA AB visit: call:

Ventilvägen 10, 54134 Skövde, SWEDEN +46-72-555 7450

email: info@rakennuskemia.se browse: rakennuskemia.com

DISTRIBUTION ESTONIA: PUREVA OÜ visit: call:

Pureva, Röa küla, Rapla vald, 79614 ESTONIA +372-48-37 235

email: info@pureva.ee browse: pureva.ee


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.