WTF Messuesite SE 2023

Page 1

LIM- OCH FOGMASSOR

www.worldstoughestfix.com


VÄRLDENS STARKASTE LIM- OCH FOGMASSOR VI TAR PRODUKTERNA PÅ ALLVAR WTF® lim- och fogmassor designade för professionella användare har tagits fram i samarbete med föregångarna inom produktutveckling inom området. Limmens höga prestanda bygger på nya generationens sammansättningar och alla produkter i serien har valts ut som ett resultat av lång produktutveckling. Produktsortimentet innehåller lim- och fogmassor som erbjuder användaren en klar ytterligare fördel och bättre tekniska egenskaper än genomsnittet. I urvalet finns även vävtejp, fogsprutor, patronöppnare och reservmunstycken.

CERTIFIERADE OCH TESTADE PRODUKTER Produkterna är allmänt certifierade och de flesta av dem har godkänts i Sundahus, Byggvarubedömningen samt Svanens byggproduktdatabas så de kan användas i Svanenmärkta byggnader.

LISTED IN THE DATABASE FOR BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE USED IN NORDIC SWAN ECOLABELLED BUILDINGS.

Bekanta dig med tabellen på nästa sida och välj det lim eller fogmassa som passar ditt projekt bäst. Tabellen är vägledande. Vi rekommenderar att testa, för även i samma typ av material finns det skillnader mellan olika tillverkare.

Vi utvecklar och väljer endast produkter som förtjänar att bli kända som världens starkaste lim.

Do it right, or do it twice.

= Lämplig för avsedd användning = Passar med en viss reservation, se tekniska datablad = Inte lämplig, gå inte att använda

2


LÄMPLIGHET

X

O

T

E

I

A

U

Y

S

P

LIMNING TÄTNING FOGNING GLASNING INOMHUSBRUK UTOMHUSBRUK

FASADER ELEMENT VÅTRUM UNDER VATTNET SIMBASSÄNGER

TRÄ GIPSSKIVA STEN NATURSTEN BETONG PLAST PP, PE, PTFE GLAS SPEGEL METALL ALUMINIUM BITUMEN 3


VI GÖR VALET LÄTT Ett lim eller fogmassa är inte alltid det bästa för allt, men olika egenskaper behövs för olika jobb. Detsamma gäller även WTF®-produkter, de olika lim- och fogmassor i urvalet lämpar sig för olika ändamål. Produktserien följer en färgskala, vilket gör produktval enkelt. Färgskalan från rött till blått indikerar styrkan och elasticiteten hos produkterna.

STYRKA

4

Copyright © 2023 Rakennuskemia Oy

ELASTICITET


FÄRGER I VERKTYG Samma färgskala på produkterna gäller även för fogsprutorna i sortimentet. Den starkaste limsprutan är röd, och fogsprutorna avsedda för att hantera mer elastisk massa finns i andra änden av färgskalan. Den gröna pistolen med namnet Yes! Gun lämpar sig däremot för nästan alla användningsområden – som sin namne Yes! Flex massa.

VI GARANTERAR KVALITET Högklassiga produkter kräver också verktyg av samma värde. Den första fogsprutan i serien var stark, men vi bestämde oss för att byta den till en bättre, eftersom vi hittade en tillverkare som vi utvecklade något helt nytt med. Hösten 2022 kom sex nya fogsprutor i serien, med patenterade egenskaper som ökar användarvänligheten. Vi ger en separat produktgaranti för dessa nya fogsprutor, 1-2 år beroende på produkt.

STARKARE ÄR INTE ALLTID BÄTTRE Precis som med lim- och fogmassor beror det bästa produktvalet på den avsedda användningen och vid misslyckade produktval går arbetet långsammare eller så fungerar det inte. Det är därför som vårt urval innehåller olika verktyg, från en stark limspruta (kraftförhållande 26:1) till en lätt (kraftförhållande 7:1) fogspruta som endast är avsedd för fogmassa, där känslan under installeringen är bättre - och "D" resp. DRIPLESS mekanism ser till att massan slutar rinna så fort avtryckaren släpps loss.

EXEMPEL PÅ NYA FUNKTIONER •

DRIPLESS = massan slutar rinna när du släpper avtryckaren

GAPLESS = bättre känsla och längre drivmekanism

POWER CONTROL = Justerbar kraftförhållande för olika massor

DRIP CONTROL = Justerbar avrinning (limning / tätning) 5


STYRKA

Initial vidhäftning och slutstabilitet bestämmer tillsammans styrkan

EXTREME TACK

OFFENSIVE FLEX

TRUE GRAB

EXPRESS FLEX

INVISIBLE FLEX

290 ML VIT

290 ML VIT

310 ML VIT

290 ML VIT

310 ML KLAR

LÄMPLIG limning begränsad för tätning

LÄMPLIG limning för de flesta tätningar

LÄMPLIG för de vanligaste limarbeten gör-det-själv jobb

LÄMPLIG limning tätning

LÄMPLIG limning tätning

BÄST LÄMPAD för tung limning som kräver bärkraft byggskivor, lister, speglar

BÄST LÄMPAD snabb och hög slutstabilitet mekanisk styrka bearbetbarhet

BÄST LÄMPAD trä, sten och inredningsmaterial inomhusbruk

BÄST LÄMPAD snabb, stark slutstabilitet mekanisk styrka och kemikaliebeständighet

BÄST LÄMPAD osynliga installationer bearbetbarhet och slutstabilitet

BEGRÄNSNINGAR främst för limning inte för glasning eller simbassänger

BEGRÄNSNINGAR begränsad för tätning inte för glasning eller simbassänger

BEGRÄNSNINGAR vattenbaserad ej för tätning en av ytorna måste vara porös

BEGRÄNSNINGAR inte för glasning inte för simbassänger låg initial vidhäftning

BEGRÄNSNINGAR ej för utomhustätning (UV) inte för speglar inte för simbassänger

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

********

******

******

*

****

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

*******

******

****

********

******

ELASTICITET

ELASTICITET

ELASTICITET

ELASTICITET

ELASTICITET

**

***

*

****

****

6

Copyright © 2023 Rakennuskemia Oy


ELASTICITET Produktens elastiska egenskaper

ACRYLIC FLEX

UNIVERSAL FLEX

YES! FLEX

SERIOUS FLEX

PERFECT SILICONE

310/600 ML VIT

600 ML VIT

310 ML FLERA FÄRGER

310/600 ML VIT OCH GRÅ

310 ML FLERA FÄRGER

LÄMPLIG finslipning fogning

LÄMPLIG limning och tätning fogning

LÄMPLIG limning och tätning fogning och glasning

LÄMPLIG för krävande tätningar för fasadfogningar

LÄMPLIG tätning och glasning inom- och utomhusbruk

BÄST LÄMPAD användningsändamål med låga utsläpp elastiska interiör finslipningar

BÄST LÄMPAD mångsidig användning fasader våtrum

BÄST LÄMPAD tak, fasader, ventilationsarbete, kök, våtrum (XS1) och båtar

BÄST LÄMPAD byggelementfogning elasticitet och ljudisolering

BÄST LÄMPAD kök badrum hög UV-stabilitet

BEGRÄNSNINGAR svag vattenfasthet övermålningsbar för utomhusbruk rekommenderas inte för limning

BEGRÄNSNINGAR ej för glasning eller speglar inte för natursten inte för simbassänger

BEGRÄNSNINGAR bättre tätningsmedel än lim inte för simbassänger

BEGRÄNSNINGAR inte för glasning inte för natursten inte för speglar eller våtrum

BEGRÄNSNINGAR ej övermålningsbar inte för limning

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

INITIAL VIDHÄFTNING

*

**

***

*

*

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

SLUTSTABILITET

**

*****

*****

**

**

ELASTICITET

ELASTICITET

ELASTICITET

ELASTICITET

ELASTICITET

***

******

*******

********

******** 7


DO IT RIGHT, OR DO IT TWICE.

PRODUKTLINJEN KOMMER ATT UTVIDGAS UNDER VÅREN 2024. FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER FÖR ATT VARA FÖRST MED NYHETER.

INNEHÅLLER

@WTF_WORKS RAKENNUSKEMIA AB +46 77 421 8837 | info@rakennuskemia.se www.rakennuskemia.se

HUMOR

© All Rights Reserved. Rakennuskemia Oy, 2023.

Skanna och lyssna på världens bästa finska partyrap, Pasi & Anssi låt Bambina (WTF).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.