TYTAN B1 Produkter

Page 1

TYTAN B1

PRODUKTER

VISIT

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17

05800 Hyvinkää, Finland Rakennuskemia Ab Ventilvägen 10 54134 Skövde, Sweden

CALL

Rakennuskemia Oy

+358-19-457 4400

Rakennuskemia Ab +46-72-555 7450

ORDER orders@rakennuskemia.com

REQUEST SERVICE support@rakennuskemia.com

BROWSE www.rakennuskemia.com

X/INSTAGRAM @rakennuskemia

FACEBOOK Rakennuskemia Oy

LINKEDIN Rakennuskemia Oy Rakennuskemia Ab

YOUTUBE @rakennuskemiatube

TECHNICAL DOCUMENTATION docs.rakennuskemia.com

DAM*

dam.rakennuskemia.com

*Digital Asset Management aka marketing materials such as product shots, usage photos, docs, etc. for our customers and local reps. Request passwords on the site or from your personal sales rep.

OUR BRAND WEBSITES

worldstoughestfix.com

@wtf_works

WTF World's Toughest Fix

World's Toughest Fix

@worldstoughestfix

quickloader.com

@quickloader Quickloader

rkbrand.com woodcare.guide paint.guide maxxgear.eu

tytan.fi palokatko-opas.fi sioox.fi

2
RAKENNUSKEMIA OY | Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää, Finland +358-(0)19-457 4400 | info@rakennuskemia.com | www.rakennuskemia.com | @rakennuskemia RAKENNUSKEMIA OY | Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää, Finland +358-(0)19-457 4400 | info@rakennuskemia.com | www.rakennuskemia.com | @rakennuskemia
INNEHÅLLSFÖRTECKNING B1 Brandpistolskum/ B1 Brandskum med inbyggd pip 4 B1 2K Brandtätningsskum 4 B1 Brandakryl 5 B1 Brandtätningstejp 5 B1 Brandgipsmassa 6 B1 Brandisoleringsskiva 7 B1 Brandmanschett 8 B1 Brandfiber 9 Markering för brandisolering 9 B1 2K Fogpistol 10 Tytan 600 ml Fogpistol 10 Stödtjänster 11 TYTAN B1 Brandisolering produktsortimentet: http://rakennuskemia.fi/collections/palokatkotuotteet Brandisoleringsguide http://palokatko-opas.fi Tekniska dokument http://info.palokatko-opas.fi

B1 Brandpistolskum / B1 Brandskum med inbyggd pip

Användningsklart, 1-komponent, självslocknande polyuretanfogskum. För tätning av brandtekniska strukturer (brandcell), mot värme och brandgaser. Bildar inte brinnande droppar. Fungerar som normal PU-fogskum i installationer och isolering. 0 % MDI-utsläpp - ökad arbetssäkerhet. Produkten är lämplig för många användningsområden. Rinner inte från vertikala ytor. Utmärkta tätningsegenskaper mot rök och gaser. Härdat skum garanterar utmärkt värme- och akustisk isolering.

Mögelskyddad, resistent mot värme (upp till +350°C), kyla och fukt. Härdat skum kan skäras, slipas, täckas med murbruk eller målas. Det härdade skummets homogenitet garanterar utmärkt vidhäftning till de flesta byggmaterial, såsom trä, tegel, betong, murbruk, metall, styrox och hård PVC.

B1 2K Brandtätningsskum

2K Brandtätningsskum är ett mycket mångsidigt brandskyddsskum för brandklassade genomföringar som expanderar under inverkan av värme. Produkten är särskilt lämplig för snabb och enkel stängning av öppningar, öppningar med flera genomföringselement eller för öppningar med obestämd form. Produkten torkar mycket snabbt och kan rengöras genom skärning efter endast 2 minuters torkning. Skummet formas till vilken form som helst när det torkar och förhindrar transport av brandgaser mellan branceller. Torr skum är elastiskt och kan modifieras i efterhand vid ytterligare installationer.

Produkten har godkännanden: belagda kablar upp till 80 mm, bundna kabelbuntar upp till 100 mm, PVC- och PE-rör upp till 50 mm. All information finns i ETA-godkännandet. Använd tillsammans med TYTAN 2K brandskumspistol och blandningsspets.

Brandisoleringsprodukter 4
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 998270 750 ml Pistolskum 12 624 5907516998270 998294 750 ml Skum med inbyggd pip 12 624 5907516998294 Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 008247 380 ml 6 – 5902120008247
EI 240 / E EI 60 - EI 120

B1 Brandakryl

EI 60 - EI 240

1-komponent, CE-märkt och brandklassad, vattenbaserad tätningsmassa. För tätning av brandisolerande konstruktioner, förhindrande av spridning av brand och rök under expansion i upp till fyra timmar. Materialet expanderar i den inledande fasen av branden från en temperatur på cirka +180°C grader. Mycket bra ljudisolering i vägg- och golvlösningar och innehåller inga skadliga komponenter. Användningsområdena är rörgenomföringar av stål/ komposit/plast, kabelgenomföringar, kabelhyllor samt tätning av Tytan B1 brandmanschett och brandceller gjorda med Tytan B1 brandisoleringsskivor för att vara röktäta.

Ta hänsyn till behovet av bakgrundsmaterial (stenull etc.) och eventuell rörisolering och dess material för att uppnå brandklasser. Produkten är godkänd för genomföringar och fogar. Utöver finns icke-expanderande Tytan B1 linjär brandakryl för fogning.

B1 Brandtätningstejp

EI 60 - EI 240

Tytan B1 brandtätningstejp är designad för att förhindra att eld och rök sprids från en brandcell till en annan, speciellt i väggar och golv med plaströrgenomföringar. Tejpen är flexibel och dess plastpåse innehåller grafit, som vid en brand expanderar många gånger för att täta luckorna efter smältande rören. Tytan B1 brandtätningstejp är lämplig för användning på PVC, PP, PE, ABS, Friaphon-rör och många Decibel-rör. Brandtätningstejper finns i fyra olika storlekar beroende på rörstorlek: 160 x 75 mm, 110 x 50 mm, 82 x 50 mm och 55 x 50 mm. 50 mm bred tejp finns även i 25 m rullar. En 75 mm x 25 m rulle finns också.

Brandisoleringsprodukter 5
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 002139 310 ml 12 1 440 5902120002139 002146 600 ml Folie 12 1 092 5902120002146
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 002238 0-55 x 50 mm 3 – 5902120002238 002245 56-82 x 50 mm 3 – 5902120002245 002252 83-110 x 50 mm 3 – 5902120002252 002269 111-160 x 75 mm 3 – 5902120002269 005710 50 x 25 m Rulle 1 – 5902120005710 112661 75 mm x 25 m 1 – 5902120112661

B1 Brandgipsmassa

EI 20-EI 240

Krympfri, gjutbar massa för stora brandtekniska genomföringar. Innehåller oorganiska komponenter och t.ex. perlit. När de blandas med vatten bildar föreningarna ett mycket värmeisolerande brandcell som förhindrar spridning av brand och rök i plåt- och stenkonstruktioner. Upprätthåller ljudisolering av strukturer väl. Även lämplig för bärande konstruktioner. Den torkade massan är lätt att slipa eller borra för ytterligare genomföringar. Ytterligare öppningar kan tätas i efterhand med Tytan B1 brandakryl. Brandsäkra tätningsarbeten, plast- och metallrörgenomföringar, kabelgenomföringar och kabelhyllor. Tätning av luftkonditioneringsrör och kanaler. För bärande genomföringar. Ej lämplig för dörrar eller dilatationsfogar. Lämplig för de flesta material utan förbehandling, såsom betong, tegel, Leca tegel, stål, plast.

Brandisoleringsprodukter 6
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 002177 20 l 63 5902120002177

B1 Brandisoleringsskiva

EI 20-EI 240

Tytan B1 brandisoleringsskiva är designad för att förhindra att brand och rök sprids till en av genomföringarna i brandklassade vägg- och golvkonstruktioner. Den keramiska beläggningen av stenull-kärnplattan spricker inte när plattan skärs, och beläggningen reflekterar effektivt värme. Skivan finns som 50 mm tjock med ensidig (1-S) eller 60 mm tjock med dubbelsidig beläggning (2-S). Valet görs efter installationsplats och önskad brandklass. Skivan är enkel och lätt att installera.

Tytans B1 brandisoleringsskiva används för att täta stora kabel-/ rörgenomföringar i brandklassade väggar, golv och skorstenar. Produkten fungerar som reservation för ytterligare installationer. Tytans B1 brandtejp kompletterar användningen av skivan, t.ex. vid smältning av plaströrgenomföringar. brandisoleringsskivan är lämplig för användning med de flesta material, såsom betong, tegel, Lecablock, stål, trä, glas och PVC.

7
Brandisoleringsprodukter
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 002276 50 x 600 x 1200 mm ensidig 1 5902120002276 002283 60 x 600 x 1200 mm tvåsidig 1 5902120002283

B1 Brandmanschett

EI 60 - EI 240

Förhindrar att brand och rök sprids från en brandcell till en annan, speciellt i väggar och golv med stora plaströrgenomföringar. Manschettens tvådelade stålskal innehåller grafit, som vid en brand expanderar mångdubbelt, stänger luckorna som lämnas av smältande rören, vilket ger upp till fyra timmars brandbeständighet. Lämplig för användning med PVC-U, PVC-C, PP, PE, ABS och SAN+PVC-rör och Decibel-rör. Används för betong, blockkonstruktioner, tegel och genomföringar av gipsskivor. Lätt att installera tack vare den enkla låsningen. Produkten installeras alltid tätt (med metallskruvar, förankringskon o.s.v.) mot väggkonstruktioner. Fästen ingår inte i paketet. Storlekar 200-250-315 mm kräver fästen av rostfritt stål.

Brandisoleringsprodukter 8
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 002184 55 mm – – 5902120002184 002191 82 mm – – 5902120002191 002207 110 mm – – 5902120002207 025527 125 mm – – 5902120025527 002214 160 mm – – 5902120002214 025800 200 mm – – 5902120025800 025817 250 mm – – 5902120025817 025824 315 mm – – 5902120025824

B1 Brandfiber

Tytan B1 brandfiber är ett flexibelt specialmaterial som kan användas som bakgrundsmaterial i Tytan B1 brandlösningar eller till exempel för att täta braskaminsluckor och ugnar och rökkanaler. Kontinuerlig temperaturbeständighet med fibern är + 1200 °C grader, medan den är ca + 850 °C grader med stenull. Innehåller inte asbest.

Markering för brandisolering

Installationsdekaler för installation av brandisolering. 25 st i en påse.

9
Brandisoleringsprodukter
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 015115 25 x 48 x 600 mm Rulle 15 – 5902120015115 201826 25 x 48 x 600 mm Påse 1 – 6418091201826 018765 25 x 610 x 7320 mm Rulle 1 – 5902120018765
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 202151 Installationsdekaler 6418091202151

B1 2K Fogpistol

TYTAN B1 2K Fogpistol är ett högklassigt verktyg för dosering av TYTAN B1 2K Brandtätningsskum.

Tytan 600 ml Fogpistol

Premium, manuell TYTAN fogpistol för 600 ml folier. Lämplig för professionellt bruk, t.ex. för tätningsmedel, glasningssilikoner och akryl. Kompressionsförhållande 12:1, lämplig för medeltjocka massor. Produkten har en automatisk funktion som stoppar kompression så snart avtryckaren inte trycks in. Mycket bra ergonomi. Ett munstycke ingår.

Tilläggsprodukter 10
Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 018048 Fogpistol 1 st – 5902120018048 Produktkod Produkt St/kartong St/EUR-pall EAN Kod 762570 Fogpistol 1 st 6418091762570

Stödtjänster

Praktisk hjälp

Flera viktiga faktorer påverkar valet av en lämplig brandskyddsprodukt, såsom material, öppningens storlek, erforderlig varaktighet av mekaniskt slitage, tillsättning av nya installationer, ljudisolering och fuktbeständighet. En kompetent brandskyddskonstruktör instruerar dig i produktval och kan fråga om föremålets speciella behov. Vid behov erbjuder vi vägledning om installation av TYTAN Brandisoleringsprodukter i form av både rådgivning och utbildning.

Brandisoleringsutbildning

Installation av brandisoleringsprodukter kräver minst produktutbildning och ett giltigt brandskyddsinstallatörskort för produkter av det varumärke som installeras. Om du vill ha brandisoleringsutbildning för din egen personal eller arbetslag kan du kontakta oss genom att använda formuläret som finns på palokatko-opas.fi hemsida eller kontakta vår utbildare eller vår kundtjänst direkt. Utbildningen är inte en Eurofins/ TTS-certifikatutbildning.

Utbildare för brandisolering

Ville Aalto

Teknisk Produktchef

ville.aalto@rakennuskemia.fi

+358-(0)400-36 9352

www.palokatko-opas.fi/koulutukset

Rakennuskemia Oy

info@rakennuskemia.fi

+358-(0)19-457 4400

www.rakennuskemia.fi

11

Marknadsförare och importör:

RAKENNUSKEMIA OY - FINLAND

Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää

+358-19-457 4400 | info@rakennuskemia.fi

RAKENNUSKEMIA AB - SWEDEN

Ventilvägen 10, S-541 35 Skövde

+46-77-421-8837 | info@rakennuskemia.se www.rakennuskemia.com

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.