Page 1

Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2013/2014

Dit is een uitgave van: Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit. Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam tel. 020 - 504 49 49 www.bovag.nl www.raivereniging.nl


1

Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2013/2014

Dit is een uitgave van: Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam tel. 020 - 504 49 49 www.bovag.nl www.raivereniging.nl


2

Inleiding

Voor u ligt de 2013/2014-editie Auto’s van Mobiliteit in Cijfers. Deze uitgave van de Stichting BOVAG-RAI vormt het complete naslagwerk van de mobiliteitssector. BOVAG-RAI Mobiliteit in Cijfers geeft uitvoerige informatie over het bezit* en gebruik van personen- en bedrijfsauto’s, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen. Mobiliteit in Cijfers bestaat uit twee delen: de editie ”Auto’s” en de editie “Tweewielers”. Deze laatste uitgave, die eind oktober verschijnt, brengt de markt voor motorfietsen, fietsen en brom- en snorfietsen in kaart. * Alle parkgegevens (bezit) hebben vanaf 2004 betrekking op het administratieve park en zijn afkomstig van het RDC.


Inhoud

1 Bezit 1.1

Ontwikkeling van het autopark

5

1.2

Ontwikkeling van het personenautopark en het personenautobezit

6

1.3

Personenautopark naar leeftijd van de eigenaar

6

1.4

Personenautopark naar segment

7

1.5

Personenautopark naar brandstof

8

1.6

Personenautopark naar transmissie in %

8

1.7

Personenautopark naar merk en type per 31 maart 2013

1.8

Bestelautopark naar segment (31-03-2013)

1.9

Bestelautopark naar gewichtsklasse (31-03-2013)

13

1.10

Bedrijfsautopark (vanaf 3.5 t. gvw) naar opbouw (31-03-2013)

14

1.11

Aantal personenauto’s naar grootte van het huishouden in %

15

1.12

Personenautopark naar bouwjaar

15

9 13

2 Registraties 2.1

Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen

16

2.2

Gemiddelde aanschafprijs nieuwe personenauto’s

18

2.3

Prijsopbouw doorsnee personenauto, 2012 en 2013

18

2.4

Personenautoregistraties (verkopen) naar koetswerk in %

19

2.5

Ontwikkeling gemiddelde voertuighoogte, -breedte en -gewicht 1980-2012

19

2.6

Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in %

20

2.7

Personenautoregistraties (verkopen) per segment

20

2.8

Personenautoregistraties (verkopen) naar brandstof

21

2.9

Personenautoregistraties (verkopen) naar transmissie

22

2.10

Personenautoregistraties (verkopen) naar bijtellingsklasse

22

2.11

Personenautoregistraties (verkopen) naar energielabel

22

2.12

Personenautoregistraties (verkopen) naar merk

23

2.13

Bedrijfsautoregistraties (verkopen) naar merk in 2012

24

2.14

Verkoop gebruikte auto’s, totaal en top 10 merk en type

25

2.15

Invoer en uitvoer van personenauto’s

26

2.16

Kengetallen autoleasing

29

2.17

Kengetallen autoverhuur

30

2.18

Verkoop aanhangwagens en opleggers

31

2.19

Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens < 3.500 kg naar merk

31

2.20

Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens > 3.500 kg naar merk

32

2.21

Afgegeven registratiebewijzen voor opleggers naar merk

33

3

Assemblage en productie in Nederland

34

3.1

Assemblage en fabricage van motorvoertuigen

4

Onderhoud en reparatie

35

4.1

Onderhoud- en reparatieadres van personenauto’s

35

4.2

Type reparatiebedrijf naar leeftijd auto

35

4.3

Verdeling leeftijd auto’s per type reparatiebedrijf

5

Economische betekenis

36

5.1

Aantal autobedrijven (leden BOVAG, incl. filialen)

36

5.2

Geschatte omzet mobiliteitsbranche

36

5.3

Werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche


4

6 Brandstoffen 6.1

Afleveringen motorbrandstoffen op de binnenlandse markt

6.2

Aantal en marktaandelen Nederlandse tankstations

6.3

Prijzen van motorbrandstoffen sinds 1971 (eurocent/liter)

6.4

Ontwikkeling index benzineprijs versus index consumentenprijzen (CPI), Nederland 1970-2013

6.5

Ontwikkeling gemiddelde brandstofverbruik en gewicht

7

Fiscale betekenis

7.1

Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen

7.2

Rijksinkomsten aan verkeersbelastingen

7.3

Provinciale inkomsten (opcenten) in de motorrijtuigenbelasting

7.4

Ontwikkeling van motorbrandstofaccijnzen

7.5

Opbouw brandstofprijzen

7.6

Speciale heffingen op personenauto’s

8

Mobiliteit en Infrastructuur

8.1

Lengte van de wegen

8.2 Verkeersintensiteit 8.3

Ontwikkeling van de files

8.4

File top 10 naar zwaarte, 2012

8.5

Verkeersdoden naar verkeersdeelname

8.6

Afgelegde afstand naar hoofdvervoerwijze

8.7

Totale vervoersprestatie Nederlandse bevolking

8.8

Afgegeven rijvaardigheidsbewijzen

8.9

Montage veiligheidsaccessoires in nieuwe personenauto’s (top 50 best verkochte personenauto’s)

8.10

Gemiddelde jaarkilometrages van personenauto’s naar brandstofsoort en eigenaar

8.11

Diefstalontwikkeling motorvoertuigen

37 38 38 39 40

41 41 42 42 43 44

45 45 45 46 47 47 56 48 48 49 50

9 Milieu 9.1

Emissies, totaal en door wegverkeer in Nederland in mln kg

9.2

Index uitstoot schadelijke stoffen door het totale personenautopark per kilometer (1980=100)

9.3

Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per kilometer (1980=100)

9.4

Opbouw totale emissies 1990-2011 in mln kg

9.5

Aantal auto’s gesloopt en geëxporteerd, Nederland (inclusief bestelauto’s)

9.6

Gemiddelde demontage leeftijd personenauto’s (inclusief bestelauto’s) (in jaren)

9.7

Euro-klassen, personen- en vrachtauto’s ingangsdata en emissiegrenswaarden

51 51 51 52 55 55 56

10 Europa 10.1

Europese Unie: registratie nieuwe personenauto’s

10.2

Europese Unie: productie personenauto’s

10.3

Europese Unie: personenautopark

10.4

Verkeersdoden in EU

10.5

Belasting op nieuwe auto’s binnen de EU

10.6

Directe werkgelegenheid in de auto-industrie binnen de EU

10.7 CO2 -emissies nieuwe personenauto’s in de EU 10.8

Benzineprijzen binnen de EU (€)

57 58 59 59 60 60 61 62


1.1

5

Ontwikkeling van het autopark

Personenauto’s Januari Jaar 1900 1910 1920 1930 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bedrijfsauto’s Januari Jaar

200 2.000 10.000 67.000 100.000 30.000 139.000 268.000 522.000 1.272.000 2.405.000 3.289.000 4.240.000 4.600.000 5.196.000 5.224.000 5.297.000 5.411.000 5.558.000 5.633.000 5.740.000 5.810.000 5.931.000 6.120.000 6.343.000 6.539.000 6.710.000 6.855.000 7.151.000 7.299.000 7.256.000 7.413.000 7.597.000 7.756.800 7.776.000 8.003.000 8.126.000 8.142.000

1900 1910 1920 1930 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totaal Bestelauto’s Vrachtauto’s

55.200 44.500 85.000 116.400 163.400 242.700 289.000 317.000 349.000 403.000 560.000 577.000 617.000 651.000 653.000 658.000 681.000 695.000 739.000 807.000 883.000 950.000 996.000 1.039.000 1.068.500 1.070.000 1.063.000 1.070.000 1.095.000 1.125.000 1.107.000 1.110.000 1.092.000 1.072.000

180.000 194.000 207.000 264.000 402.000 419.000 455.000 491.000 495.000 496.000 514.000 525.000 567.000 628.000 696.000 756.000 797.000 836.000 892.000 893.000 885.000 888.000 921.000 946.000 938.000 937.000 922.000 906.000

44.800 38.000 73.000 100.500 142.800 217.000 81.000 85.000 81.000 79.000 85.000 84.000 85.000 84.000 83.000 82.000 83.000 84.000 82.000 82.000 83.000 83.000 83.000 82.000 77.500 76.000 75.000 75.000 73.000 74.000 71.000 75.000 72.000 72.000

Trekauto’s

Speciale voertuigen*

Bussen

3.700 2.300 3.400 4.300 5.600 8.300 11.000 17.000 22.000 25.000 35.000 37.000 40.000 40.000 40.000 43.000 46.000 47.000 49.000 53.000 57.000 60.000 62.000 63.000 62.000 62.000 64.000 65.000 70.000 77.000 69.000 68.000 69.000 68.000

2.200 2.200 2.600 4.900 6.000 7.900 9.000 12.000 29.000 25.000 26.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.000 26.000 28.000 30.000 33.000 36.000 40.000 43.000 47.000 26.000 28.000 28.000 31.000 20.000 17.000 17.000 18.000 18.000 15.000

3.500 4.500 2.000 6.000 6.700 9.000 9.500 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11.000 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 11.000 11.000

1900, 1910 en 1920 zijn ramingen; tot 2004 cijfers CBS; vanaf 2004 cijfers RDC. De cijfers van 1980 t/m 2003 betreffen het gemiddelde actieve park. Overige cijfers hebben betrekking op het administratieve park. *SV: Speciale voertuigen = brandweerwagens, reinigingswagens, kraan-, berging- en takelwagens en overige.

Ontwikkeling van het autopark

Bron: CBS, RDC|CBMI, RAI Vereniging

9 mln 8 mln 7 mln 6 mln 5 mln 4 mln 3 mln

1 mln

Personenauto’s Bedrijfsauto’s

0 ‘20 ’40 ‘50 ’60 ‘70 ’80 ‘90 ’95 ‘98 ’00 ’02 ‘04 ’06 ‘07 ’08 ‘09 ’10 ‘11 ‘12 ’13

1. BEZIT

2 mln


6

1.2

Ontwikkeling van het personenautopark en het personenautobezit

Jaar 1900 1910 1920 1930 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s*

Aantal inwoners

1 auto x inwoners

200 2.000 10.000 67.000 100.000 30.000 139.000 268.000 522.000 1.272.000 2.405.000 3.289.000 4.240.000 4.600.000 5.196.000 5.224.000 5.297.000 5.411.000 5.558.000 5.633.000 5.740.000 5.810.200 5.931.000 6.120.000 6.343.000 6.539.000 6.710.000 6.855.000 7.151.000 7.299.000 7.256.000 7.413.000 7.597.000 7.756.800 7.776.000 8.003.000 8.126.000 8.142.000

5.200.000 5.900.000 6.900.000 7.900.000 8.900.000 9.300.000 10.200.000 10.800.000 11.600.000 12.300.000 13.000.000 13.700.000 14.100.000 14.500.000 14.900.000 15.131.000 15.178.000 15.239.000 15.342.000 15.490.000 15.590.000 15.660.000 15.710.000 15.760.000 15.848.000 15.993.000 16.074.000 16.227.000 16.273.000 16.292.000 16.303.000 16.357.000 16.401.000 16.487.000 16.581.000 16.655.000 16.726.000 16.778.025

26.000 2.950 690 118 89 310 73,4 40,3 22,2 9,7 5,4 4,2 3,3 3,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

* 1900, 1910 en 1920 zijn ramingen; tot 2004 cijfers CBS. ** Vanaf 2004 worden de parkcijfers van het RDC gehanteerd. Bron: CBS, RDC|CBMI, RAI Vereniging

1.3

Personenautopark naar leeftijd van de eigenaar

5,2 % 18 - 25 jaar

14,5 % 26 - 35 jaar

18,0 % > 65 jaar 20,1 % 35 - 45 jaar

1. BEZIT

18,9 % 55 - 65 jaar

23,3 % 46 - 55 jaar Bron: CBS, RDC|CBMI, RAI Vereniging


1.4

7

Personenautopark naar segment 2013

Totaal

8.142.387

Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G Segment H Segment I Segment J Segment K Segment L Segment M Segment N Segment O

1.176.221 1.948.784 1.756.092 1.158.645 356.138 43.183 99.600 72.412 6.335 749.123 121.630 238.327 87.829 124.822 203.246

Personenautopark naar segment 2013 in % 2,5% Segment O 1,5 % Segment N 1,1 % Segment M 2,9 % Segment L 1,5% Segment K 9,2 % 0,1 % 0,9% 1,2 % 0,5 % 4,4%

14,5 % Segment A

Segment J Segment I Segment H Segment G Segment F Segment E

23,9 % Segment B 14,2 % Segment D

21,6 % Segment C

Korte omschrijving van de segmenten: Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G Segment H Segment I Segment J Segment K Segment L Segment M* Segment N** Segment O

Submini’s Kleine auto’s Kleine middenklasse Middenklasse Hogere middenklasse Grote auto’s Sportieve modellen Sportwagens Zeer groot en luxueus Medium MPV’s Upper MPV’s Lower SUV’s Upper SUV’s Bestelauto’s Niet ingedeeld

(Citroën C1, Ford Ka) (Peugeot 208, Opel Corsa) (Ford Focus, Volkswagen Golf) (Audi A4, Peugeot 508) (Volvo V70, BMW 5-serie) (Audi A8, Mercedes-Benz S-klasse) (Mazda MX-5 , Audi TT) (Ferrari, Porsche) (Rolls Royce, Maybach) (Renault Scenic, Volkswagen Touran) (Renault Espace, Ford S-Max) (Hyundai IX35, Volvo XC60) (BMX X5, Range Rover) (Renault Kangoo, Peugeot Partner)

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

1. BEZIT

* Segment M was bestelauto’s. Vanaf 2006 is het upper SUV. ** Segment N is vanaf 2006 bestelauto’s.


8

1.5

Personenautopark naar brandstof

2013

2012

2011

2010*

Totaal personenauto’s

8.142.387

8.126.222

8.002.579

7.775.718

w.v. Benzine Diesel LPG Hybride Elektrisch Aardgas Biobrandstof Waterstof Onbekend

6.446.825 1.392.211 204.315 91.196 1.904 3.109 2.768 1 58

6.458.005 1.381.873 209.117 71.714 1.105 1.966 2.382 1 59

6.370.781 1.353.899 218.041 56.902 238 1.191 1.467 1 59

6.177.413 1.334.678 222.838 39.962 560 267

* Hybride inclusief elektrisch.

Personenautopark naar brandstof in % 2,5%

LPG 1,1% Hybride 0,1% Biobrandstof/Aardgas/Elektrisch

17,1% Diesel

79,2% Benzine

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

1.6

Personenautopark naar transmissie in %

Automaat CVT Handmatig Semi-automaat Onbekend

1. BEZIT

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2013

2012

2011

2010

2009

2008

14,9 2,3 80,0 0,03 2,8

14,6 2,0 80,6 0,04 2,7

14,3 1,7 81,3 – 2,7

13,9 1,5 82,3 – 2,3

13,4 1,2 83,1 – 2,3

12,9 1,0 84,0 – 2,1


9

Personenautopark naar merk en type per 31 maart 2013

Totaal Alfa Romeo w.o. 8C 145 146 147 156 159 164 166 GT Brera Giulietta GTV Mito Spider Overige Aston Martin w.o. Cygnet DB7 DB9 DBS Rapide V12 V8 Vanquish Virage Overige Audi w.o. A1 A2 A3 A4 A4 Allroad A5 A6 A6 Allroad A7 A8 Allroad Cabrio Q3 Q5 Q7 R8 RS3 RS4 RS5 S3 S4 S5 S6 S7 S8 TT Overige Bentley w.o. Arnage Azure Brooklands Continental Mulsanne Overige BMW w.o. 1-Serie 3-Serie

8.149.186 70.929 10 2.785 2.962 15.059 15.274 6.190 315 2.148 2.571 358 5.394 812 7.637 3.608 5.806 995 7 153 212 46 34 14 258 45 11 215 239.554 7.243 4.452 50.714 80.748 417 10.275 37.328 1.205 1.198 3.811 628 1.519 1.613 6.562 3.312 27 3 9 5 468 532 522 394 13 495 6.790 19.271 1.111 91 23 23 475 36 463 265.267 30.818 129.121

5-Serie 5-Serie GT 6-Serie 7-Serie 8-Serie X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 Overige

55.667 1.418 2.336 5.963 297 4.063 7.627 10.180 1.132 6.700 3.697 112 6.136

Bugatti w.o. Veyron Overige

76

Cadillac w.o. ATS BLS CTS Escalade Seville SRX STS XLR Overige

4.178

Chevrolet w.o. Aveo Captiva Cruze Epica Evanda Kalos Lacetti Matiz Nubira Orlando Spark Tacuma Overige Chevrolet Daewoo w.o. Captiva Lacetti Matiz Overige

1 75

2 187 323 60 489 300 76 16 2.725 121.943 9.462 4.116 1.576 1.057 469 14.661 1.345 45.912 5.307 642 16.627 9.924 10.845 12 6 1 3 2

Chevrolet-US

14.368

Chrysler w.o. 300C 300M Crossfire Grand-Voyager Neon PT Cruiser Sebring Stratus Voyager Overige

30.382

CitroĂŤn w.o. Berlingo C-Crosser C-Zero C1 C2

2.223 537 401 5.109 2.234 6.768 1.173 831 8.813 2.293 365.719 14.752 796 142 63.233 12.278

C3 C3 Picasso C4 C4 Picasso C5 C6 C8 DS 3 4 5 Evasion Grand C4 Picasso Jumper Jumpy Nemo Saxo Xantia XM Xsara Overige

50.239 4.663 16.296 426 8.739 36.705 907 13.198 586 12.794 481 193 455 25.915 10.722 2.250 57.654 32.295

Dacia w.o. Duster Lodgy Logan Sandero Overige

24.150

Daihatsu w.o. Applause Charade Copen Cuore Gran-Move Materia Move Rocky Sirion Terios Trevis Valera YRV Overige

91.285

Daimler w.o. Eight XJ8 Super Eight Overige

1.378

Dodge w.o. Avenger Caliber Challenger Journey Nitro Viper Overige

5.541

Donkervoort w.o. Donkervoort D8-150 Overige Ferrari w.o. 360 430 456 458 550 575M 599 612 Scaglietti

4.719 583 10.186 8.650 12

1.267 8.390 272 39.264 4.592 1.652 3.528 55 19.239 6.076 991 1.173 3.605 1.181

129 2 234 1.013

144 1.995 38 964 443 21 1.936 263 1 262 1.843 219 136 87 40 95 23 52 34

1. BEZIT

1.7


10

1.7

Personenautopark naar merk en type per 31 maart 2013 (vervolg)

California Enzo FF F355 Superamerica Overige Fiat w.o. 126 500 Albea Barchetta Brava Bravo Cinquecento Coupe Croma Doblo Ducato Fiorino Freemont Idea Marea Multipla Palio Panda Punto Qubo Scudo Sedici Seicento Stilo Ulysse Overige Fisker Karma Ford w.o. B-Max C-Max Consul Courier Escort Fiesta Focus Focus C-Max Fusion Galaxy Grand C-Max Ka Kuga Maverick Mondeo Puma S-Max Tourneo Tourneo Connect Transit Transit-Euroline Overige

1. BEZIT

Galloper Honda w.o. Accord Civic CR-V CR-Z FR-V HR-V Insight Integra Jazz

95 2 10 96 4 950 338.166 191 39.271 2 2.162 4.225 8.832 15.528 595 2.081 5.624 1.747 52 4 2.430 3.691 2.703 1.788 81.459 105.207 711 509 1.986 31.192 13.437 814 11.925 157 608.751 1.502 14.105 50 21 15.853 131.543 173.254 15.971 21.488 9.581 1.760 120.266 1.398 83 70.072 1.837 9.460 520 472 6.878 80 12.557 36 95.353 7.041 46.967 10.051 365 1.360 2.180 5.883 155 14.360

Legend Logo Prelude S2000 Shuttle Stream Overige Hummer Hyundai w.o. Accent Atos Centennial Coupe Elantra Excel Galloper Genesis Getz Grandeur H200 H300 I 10 I 20 I 30 I 40 IX20 IX35 Lantra Matrix Santa Fe Santamo Satellite Sonata Terracan Trajet Tucson Veloster XG Overige Infiniti w.o. EX FX G M Overige

162 1.474 1.308 625 395 475 2.552 259 229.190 8.521 38.882 4 3.283 2.389 11.972 14 43 23.406 134 3 161 36.079 14.683 12.742 3.227 8.207 12.094 5.002 13.096 10.729 7 21 1.407 171 3.122 18.276 228 122 1.165 592 25 206 62 41 258

Jaguar w.o. F-Type S-Type Sovereign X-Type XF XFR XJ XJ6 XJ8 XJR XK XK8 XKR Overige

19.456

Jeep w.o. Cherokee Commander Compass Grand-Cherokee Patriot Wrangler

14.058

1 3.787 1.374 2.936 1.647 16 1.158 355 519 436 508 677 634 5.408

3.255 241 918 4.613 949 1.623

Overige Kia w.o. Carens Carnival Cee’D Cerato Clarus Joice Magentis Mentor Opirus Optima Picanto Pride Pro Cee’D Rio Sephia Shuma Sorento Soul Sportage Venga Overige

2.459 163.483 8.503 983 14.242 3.134 278 1.229 713 175 139 229 54.056 3.082 1.239 28.381 793 1.041 9.043 2.516 25.036 8.347 324

Lada w.o. 110 111 112 Kalina Niva Priora Samara Overige

450

Lada-Vaz

292

Lamborghini

135

1 3 2 111 90 6 114 123

Lancia w.o. Dedra Delta Flavia Kappa Lybra Musa Phedra Thema Thesis Voyager Y Ypsilon Z Overige

16.993

Land Rover w.o. Defender Discovery Discovery 3 Discovery 4 Evoque Freelander Freelander 2 Range Rover Sport Range Rover Overige

25.701

Landwind Lexus w.o. CT

235 2.392 63 857 1.933 1.047 573 242 344 155 4.716 3.466 62 908

1.497 1.900 1.832 594 1.407 4.616 2.011 3.074 4.052 4.718 51 16.590 6.569


GS IS LS RX SC Overige Lotus

1.459 3.871 670 3.537 175 309 871

Maserati

1.502

Maybach

23

Mazda w.o. 121 2 3 323 5 6 626 CX-5 CX-7 CX-9 Demio MPV MX-5 Premacy RX-8 Tribute Xedos-6 Xedos-9 Overige

155.555

Mega

7.247 18.490 12.313 34.407 9.056 20.789 12.939 3.550 424 206 11.673 790 9.025 9.473 374 875 496 193 2.835 67

Mercedes-Benz w.o. 200-Serie A-Klasse B-Klasse C-Klasse Citan Cl-Klasse CLA-klasse CLC-Klasse CLK-Klasse CLS-Klasse E-Klasse G-Klasse GL-Klasse GLK-Klasse M-Klasse R-Klasse S-Klasse SL-Klasse SLK-Klasse SLR SLS Sprinter V-Klasse Vaneo Viano Vito Overige

290.203

Mercedes-AMG

78

Mercury MG Micro-Vett Mini

11

Personenautopark naar merk en type per 31 maart 2013 (vervolg)

20.519 39.224 19.459 67.335 14 598 29 310 6.148 1.842 40.959 1.426 520 1.648 10.171 1.128 14.149 6.266 6.915 18 81 9.170 338 746 1.120 3.006 37.064

735 12.809 14 47.121

Mitsubishi w.o. 3000GT ASX Carisma Colt Galant Grandis I Miev L300 L400 Lancer Mirage Outlander Outlander Sport Pajero Pajero Pinin Pajero Sport Space-Runner Space-Star Space-Wagon Overige

128.755 66 4.782 19.426 39.104 3.221 4.105 77 78 48 7.916 4 9.063 3.905 923 821 652 1.587 27.345 4.202 1.430

Morgan

683

Nilsson

16

Nissan w.o. 200SX 350Z 370Z Almera Almera Tino Cube GT-R Interstar Juke Leaf Maxima QX Micra Murano Note NV 200 Pathfinder Patrol Pixo Primastar Primera Qashqai Qashqai+2 Serena Sunny Terrano Vanette X-Trail Overige

201.940

Opel w.o. Adam Agila Ampera Antara Astra Combo Corsa Frontera GT Insignia Meriva Mokka Movano Omega Rekord Signum

771.779

247 752 86 22.516 14.299 197 65 33 5.034 628 714 64.234 1.215 14.413 131 328 405 9.800 122 18.602 27.271 3.332 323 5.975 441 13 6.807 3.957

227 55.161 3.166 2.964 228.619 1.729 226.865 2.195 765 16.602 54.274 619 314 7.677 1.053 1.768

Sintra Speedster Tigra Vectra Vivaro Zafira Zafira Tourer Overige

685 230 6.400 58.245 1.868 80.918 2.722 16.713

Peugeot w.o. 1007 106 107 205 206 206+ 207 208 3008 306 307 308 4007 406 407 5008 508 605 607 806 807 Bipper Boxer Expert Ion Partner RCZ Overige

649.254

Porsche w.o. 911 Boxster Carrera Cayenne Cayman Panamera Overige

25.049

Quattro Renault w.o. R21 5 Avantime Clio Espace Express Fluence Grand Espace Grand Modus Kangoo Koleos Laguna Master Megane Megane Grand Scenic Megane Scenic Modus Safrane Trafic Twingo Vel Satis Wind

3.047 48.730 86.197 18.818 143.403 7.648 54.500 10.903 11.504 41.972 98.029 25.924 700 19.739 19.027 10.099 17.658 446 2.969 1.393 3.245 588 532 293 249 10.197 947 10.497

11.466 2.510 380 3.658 301 970 5.764 869 638.203 113 1.353 306 115.946 17.149 500 138 9.586 5.041 21.428 1.119 49.245 460 142.207 24.070 91.697 11.235 1.812 1.478 132.107 1.846 234

1. BEZIT

1.7


12

1.7

Personenautopark naar merk en type per 31 maart 2013 (vervolg)

Zoe Overige

3 9.130

Rolls-Royce

1.198

Rover w.o. 200-Serie 25 400-Serie 45 600-Serie 75 Cabriolet Streetwise Tourer Overige

18.497

Saab w.o. 9.3 9.3X 9.5 9.7X 900 Overige

52.443 29.625 61 9.523 55 8.268 4.911

Seat w.o. Alhambra Altea Altea XL Arosa Cordoba Exeo Ibiza Inca Leon Marbella Mii Toledo Overige

206.266

Skoda w.o. Citigo Fabia Felicia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti Overige

119.777

Smart

1. BEZIT

3.467 1.642 1.966 2.125 1.235 3.652 16 345 256 3.793

8.456 11.374 10.187 19.761 19.804 1.629 84.543 31 34.978 1.046 2.973 10.300 1.184

2.713 58.705 2.614 38.636 196 2.516 9.187 4.750 460 21.552

Ssangyong

2.201

Subaru w.o. B9 Tribeca BRZ Forester Impreza Justy Legacy Trezia Tribeca Vivio XV Overige

30.036

Suzuki w.o. Alto

124 21 9.082 6.628 3.247 4.879 533 18 4.392 394 718 256.167 85.888

Baleno Grand Vitara Ignis Jimny Kizashi Liana Samurai Splash Swift Sx4 Vitara Wagon R Overige

9.519 10.465 10.635 6.091 133 4.597 457 10.092 74.498 12.575 2.473 26.344 2.400

Tesla

97

Th!Nk

85

Toyota w.o. Auris Avensis Aygo Camry Carina Carina-E Carina-II Celica Corolla FJ Cruiser Funcruiser GT86 Hi-Ace IQ Land Cruiser Land Cruiser 100 Land Cruiser V8 Landcruiser Landcruiser 90 MR2 Paseo Picnic Previa Prius Rav4 Starlet Supra Urban Cruiser Verso Yaris Overige

505.880 24.126 51.452 83.384 2.352 60 3.940 630 3.520 91.491 63 1.698 121 344 2.901 1.718 402 141 688 560 1.619 1.039 3.850 1.635 41.740 18.868 36.294 223 2.222 10.120 114.815 3.864

TVR

427

Vauxhall

293

Volkswagen w.o. Amarok Beetle Bora Business Caddy California Caravelle Crafter Crossgolf Eos Fox Golf Golf Plus Jetta Kombi LT28 LT35 LT35a

870.447 1 609 14.003 2 5.622 2.752 417 1.489 366 2.996 20.993 290.802 23.983 11.093 151 195 219 130

Lupo Multivan New Beetle Passat Phaeton Polo Scirocco Sharan Tiguan Touareg Touran Transporter Up Overige

20.090 489 7.586 101.761 450 228.021 2.929 6.736 12.999 4.676 37.115 8.968 17.739 45.392

Volvo w.o. 240 260 340 360 440 460 480 740 760 850 940 960 C30 C70 S40 S60 S70 S80 S90 V40 V50 V60 V70 V90 XC60 XC70 XC90 Overige

308.443

Overige merken

6.841 339 1.664 223 5.955 1.768 1.032 2.395 318 10.184 7.202 1.360 11.521 5.239 22.949 21.740 3.432 12.272 239 38.246 38.502 6.109 68.144 279 8.697 9.770 11.033 10.990 54.881

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging


1.8

13

Bestelautopark naar segment (31-03-2013)

Totaal Chevrolet-US Chrysler Citroën Daihatsu Dodge Fiat Ford Ford-US GMC Hyundai Iveco Jeep Kia Land Rover Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Seat Simca Ssangyong Suzuki Toyota Volkswagen Overige A - City Van B - Small Van C - Large Van

A

B

C

E

F

X

Totaal

263.137

251.818

205.552

12.141

52.599

118.434

903.681

39.126 631 15.282 18.215 58 759 1.799 26.079 42.767 31.109 8.834 453 77.368 657

162 7.342 11 6.592 725 8 127 11.474 1.298 40.141 5.822 36.336 11.904 29.359 10.074 90.386 57

5 7.012 5 13.802 47.414 68 121 20.995 6 53.412 2.324 2.626 7.370 10.264 22.055 892 15.463 1.718

195 135 18 1.850 434 806 496 48 1 2.213 3.252 37 19 2.318 319

137 2.438 144 967 3.569 8 1.232 8 4 1.119 1.477 1.710 9.282 30 3.277 2.543 3.721 3.392 1.034 2.278 259 3.161 1.012 5.794 3.012 991

7.678 188 2.917 654 2.872 16.887 4.450 775 1.030 748 434 506 114 1.500 1.096 20.309 5.071 5.924 1.956 2.847 3.216 395 10 2.247 3.121 27.393 4.096

8.177 2.626 56.676 2.270 8.307 53.005 72.842 1.355 1.330 13.341 21.429 1.983 3.122 10.782 1.191 117.898 12.151 23.144 75.133 68.853 88.017 9.488 10 3.180 3.712 22.199 213.622 7.838

E - Pick-up F - PC Van X - niet ingedeeld

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

Bestelautopark naar gewichtsklasse (31-03-2013)

Totaal Bedford Chevrolet-US Chrysler Citroën DAF Daihatsu Dodge Fiat Ford Ford-Us Galloper GMC Hyundai Isuzu Iveco Jeep Kia Land Rover LDV Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi

< 1.75 t

1.75 - 2.00 t

2.00 - 2.50 t

2.50 - 3.00 t

3.00 - 3.50 t

Overige

Totaal

110.123

95.888

154.836

319.656

222.813

365

903.681

1 21 10.872 65 1.667 1 4.284 1.986 1 2 13 113 19 4 95 5 106

5 153 340 28.721 87 12 6.009 2.253 3 12 6 5 514 137 90 253 1.035 86

154 1.857 507 5.050 2 240 839 10.327 26.960 173 1 153 432 44 24 393 123 4.538 6 35 13.780 1.621

73 2.876 1.738 7.854 31 276 3.432 8.943 28.325 327 463 545 2.635 270 132 945 1.574 3.699 210 378 52.305 7.311

92 3.217 42 4.152 710 4.007 23.442 13.265 849 609 10.256 325 21.273 17 1.271 2.443 213 430 50.770 3.028

4 54 28 25 16 2 54 2 9 1 13 7 -

329 8.178 2.627 56.677 833 2.270 8.307 53.007 72.843 1.355 464 1.330 13.342 644 21.429 1.983 3.124 10.787 429 1.191 117.902 12.152

1. BEZIT

1.9


14

1.9

Bestelautopark naar gewichtsklasse (31-03-2013) (vervolg)

Totaal Nissan Opel Peugeot Piaggio Renault Seat Ssangyong Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Overige

< 1.75 t

1.75 - 2.00 t

2.00 - 2.50 t

2.50 - 3.00 t

3.00 - 3.50 t

Overige

Totaal

110.123

95.888

154.836

319.656

222.813

365

903.681

1.813 24.311 12.354 523 21.276 9.208 2.971 360 16.964 42 1.046

1.153 3.467 30.285 47 11.544 13 3 439 665 7.916 194 441

2.897 2.666 8.129 48 2.334 234 38 302 2.291 68.268 12 358

13.763 29.962 11.103 3 26.319 33 3.139 16.364 93.947 170 511

3.518 14.710 6.978 26.541 2.521 26.513 37 1.584

20 4 3 16 5 102

23.144 75.136 68.853 621 88.017 9.488 3.180 3.712 22.201 213.624 460 4.042

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

1.10

Bedrijfsautopark (vanaf 3,5 t. GVW) naar opbouw (31-03-2013)

Totaal

164.545

Autobus Bouwvoertuig Brandweervoertuig Container carrier Geconditioneerd vervoer Gesloten opbouw Kraan-/Takelwagen Open/Huif opbouw Pickup truck Reinigingsvoertuig Tankwagen Trekker Veewagen Vervoer boten Vervoer voertuigen Overig/onbekend

11.022 6.608 2.764 14.439 7.674 20.629 1.491 14.231 1 4.104 842 67.418 2.768 21 4.205 6.328

Bedrijfsautopark (vanaf 3,5 t. GVW) naar opbouw (31-03-2013) in % 3,9%

Overig/onbekend

2,6%

Vervoer voertuigen

1,7%

Veewagen

6,7%

Autobus

4,0%

Bouwvoertuig

1,7%

Brandweervoertuig

8,8%

Container Carrier

4,7%

Geconditioneerd vervoer

41,0% Trekker

1. BEZIT

12,5% Gesloten opbouw

0,5% 2,5%

Tankwagen Reinigingsvoertuig

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

0,9% 8,7%

Kraan-/Takelwagen Open/Huif opbouw


1.11

15

Aantal personenauto’s naar grootte van het huishouden in %

Huishoudens naar grootte van het huishouden en aantal personenauto’s, 2011 Geen auto

1 auto

2 auto’s

3 of meer auto’s

Totaal huishoudens

28

50

19

4

Huishoudkenmerken 1-persoons 2-persoons 3-persoons 4-persoons 5- of meerpersoons

55 16 12 6 8

42 60 46 47 45

2 21 33 37 34

3 8 9 12

Bron: CBS

1.12

Personenautopark naar bouwjaar

Totaal Bouwjaar 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 <1988

2012

2011

2010

2009

2008

8.142.387

8.126.222

8.002.579

7.775.718

7.756.812

503.821 567.597 495.180 388.309 462.154 457.829 490.182 468.541 472.063 460.110 455.720 436.677 470.376 444.037 344.837 261.443 206.687 147.278 106.012 66.161 54.408 38.925 27.550 19.027 14.963 282.500

556.668 493.277 398.863 494.293 477.208 496.019 475.720 482.644 474.773 475.091 462.382 503.300 484.017 389.476 306.240 252.490 185.959 140.408 89.886 73.407 51.093 35.035 24.017 18.279 285.677

484.165 396.047 505.882 503.112 500.458 480.668 489.902 485.857 490.745 483.022 528.913 515.474 426.322 345.847 297.116 227.046 179.056 119.264 99.583 68.468 45.972 31.440 23.113 275.107

385.989 503.088 511.538 498.242 476.530 488.398 487.590 496.348 494.017 541.686 531.918 446.033 368.904 326.774 263.045 214.428 147.605 126.650 87.176 57.639 38.719 27.741 255.660

500.648 513.481 498.635 477.695 487.301 488.873 501.766 504.056 556.605 550.274 466.348 391.440 355.607 305.479 258.826 187.031 168.357 118.324 78.731 52.429 36.769 258.137

1. BEZIT

Bron: RDC|CBMI, BOVAG


16

2.1

Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen

Personenauto’s

Bestelauto’s

Vrachtauto’s

Trekauto’s

Spec. voertuigen

Autobussen

263.588 334.675 349.588 432.231 402.708 432.083 429.931 404.312 480.000 508.451 551.102 581.458 575.059 451.587 390.990 406.991 459.129 461.391 495.682 560.510 555.743 482.616 496.115 502.704 490.755 491.970 391.934 433.913 446.388 473.474 478.318 543.110 611.776 597.623 530.287 510.744 488.977 483.885 465.196 483.999 504.300 499.980 387.699 482.531 555.812 502.454

24.768 28.791 29.496 33.140 28.749 28.316 29.277 29.251 28.871 32.085 32.651 32.564 30.884 27.998 28.432 36.504 49.517 64.337 69.057 44.101 44.202 52.446 58.861 78.341 59.772 41.952 51.366 67.626 81.619 96.209 98.911 96.080 83.800 80.733 77.048 86.787 65.908 64.474 79.846 84.659 51.286 49.610 58.654 56.568

6.762 8.164 8.999 10.656 11.087 8.905 9.884 8.575 10.203 19.981 11.303 10.160 7.595 6.612 6.359 7.449 8.000 9.482 9.563 9.592 8.762 9.247 8.331 8.216 5.337 6.041 6.093 7.739 7.054 8.365 8.316 8.274 7.682 6.633 5.790 4.730 5.627 7.373 6.788 7.156 5.590 4.033 4.199 3.894

1.032 1.474 1.749 2.364 2.230 2.119 2.749 2.716 6.998 2.676 3.321 3.186 2.493 2.869 2.577 2.273 3.977 4.571 4.704 4.954 5.078 5.500 5.499 5.826 3.230 4.647 6.797 7.397 6.971 9.328 8.340 8.559 8.596 6.968 6.735 7.951 7.741 11.695 9.075 10.570 5.682 4.827 7.835 7.715

206 195 258 234 334 316 278 458 565 517 436 552 431 383 326 266 314 326 376 401 329 413 408 450 376 422 297 460 336 391 530 536 539 359 541 380 376 384 376 561 562 627 617 535

673 626 475 544 647 717 714 930 697 802 973 1.108 905 825 743 795 775 770 783 866 834 1.122 952 676 660 622 565 586 372 528 593 912 844 695 878 933 1.135 792 1.149 1.209 1.088 684 640 779

Jaar 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

* De RAI kentekenstatistiek bevat sinds 1978 voor de bedrijfsauto’s een post “overige”. Deze auto’s zijn niet meegeteld in de opgegeven aantallen.

2. REGISTRATIES

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging


17

2.1 Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen (vervolg) Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen

Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen Registraties (verkopen) van nieuwe personenauto’s Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen x 1.000

600 600 550

x 1.000

Personenauto’s

x 1.000

Personenauto’s

600 550 500

Personenauto’s

550 500 450 500 450 400 450 400 350 400 350 300 350 300

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

x 1.000 Registraties (verkopen) van nieuwe bestelauto’s 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 100

90 100 80 90 100

2010 2011 2012

x 1.000

Bestelauto’s

x 1.000

Bestelauto’s Bestelauto’s

70 80 90 60 70 80 50 60 70 40 50 60 30 40 50

20 30

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20 x 1.000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12 x 1.000 11 Registraties (verkopen) van nieuwe vrachtauto’s 12 10 x 1.000 11 12 9 10 11 8 9 10 7 8 9 6 7 8 5 6 7 4 5 6 3 4 5 2 3 4 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vrachtauto’s Vrachtauto’s Vrachtauto’s

2 3 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2. REGISTRATIES

20 30 40


18

2.2

Gemiddelde aanschafprijs nieuwe personenauto’s

Gemiddelde aanschafprijs van nieuwe personenauto’s, totaal (1970-2013*), per segment (2009-2013*) en per brandstofsoort (2013*). 2013* 2012 2011 2010

€ 27.222 € 25.509 € 24.276 € 23.689

2009 2008 2007 2006

€ 23.251 2005 € 24.209 2000 € 25.294 1995 € 24.610 1990

€ 24.608 € 19.367 € 17.361 € 14.240

1985 1980 1975 1970

€ 10.573 € 8.395 € 5.002 € 3.389

2013*

2012

2011

2010

2009

Totaal

€ 27.222

€ 25.509

€ 24.276

€ 23.689

€ 23.251

Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G Segment H Segment I Segment J Segment K Segment L Segment M Segment N

€ 11.621 € 18.332 € 29.809 € 40.664 € 68.725 € 117.850 € 42.502 € 125.101 € 162.427 € 28.541 € 50.799 € 38.214 € 87.280 € 54.130

€ 11.109 € 17.687 € 28.903 € 37.714 € 62.588 € 116.955 € 42.171 € 103.605 € 140.993 € 28.966 € 48.441 € 36.114 € 80.601 € 47.725

€ 10.844 € 17.537 € 27.799 € 37.572 € 62.945 € 129.660 € 41.868 € 98.285 € 182.206 € 26.511 € 46.556 € 34.774 € 84.304 € 45.372

€ 10.504 € 16.471 € 26.382 € 36.167 € 60.317 € 134.010 € 41.225 € 93.808 € 182.691 € 25.900 € 41.824 € 34.499 € 80.144 € 38.333

€ € € € € € € € € € € € € €

Brandstof Jaar 2013*

Benzine

Diesel

LPG

Totaal

22.747

39.374

16.594

Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G Segment H Segment I Segment J Segment K Segment L Segment M Segment N * t/m april

€ € € € € € € € € € € € € €

11.588 18.004 28.343 40.552 66.327 138.442 43.161 128.038 197.102 26.703 47.132 35.847 82.936 26.397

€ € € € € € € € € € € € € €

13.951 20.048 30.012 39.302 70.585 112.540 52.771 93.150 120.671 33.781 56.587 50.947 89.613 59.884

€ € € €

12.616 15.809 28.207 32.507 55.190 25.827 24.675 26.450

€ € €

Hybride

€ € € € € €

Elektrisch

9.768 15.127 24.514 33.218 51.604 106.696 39.703 75.291 198.218 24.442 37.280 35.585 68.317 26.051

Aardgas

36.545

34.127

34.003

20.709 34.222 46.960 64.957 98.955 24.139 131.976 36.012 79.647 -

30.018 36.076 34.806 97.500 -

€ €

14.145 18.833 40.413 61.300 36.700 55.946

€ €

Biobrandstof €

€ € €

34.756 15.710 39.088 91.000 -

Voor een korte omschrijving van de segmenten zie tabel 1.4, pag. 7. Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2.3

Prijsopbouw doorsnee personenauto, 2012 en 20131

2. REGISTRATIES

Jaar 2012 Netto catalogusprijs BPM totaal, waarvan...2 - BPM o.b.v. catalogusprijs (11,1%) - BPM o.b.v. CO2 - Brandstofdifferentiatie (benzine: € -450 / diesel: € +1.900 t/m juli, per augustus: diesel toeslag € 40 per gram boven 70 gram C02)3 BTW 19% tot 1 oktober en vanaf 1 oktober 21% Catalogusprijs

Benzine

Diesel

€ 17.002 € 2.968 € 1.302 € 1.934 € -267

73% 13% 6% 8% -1%

€ 23.613 € 4.926 € 1.705 € 2.007 € 1.214

71% 15% 5% 6% 4%

€ 3.278 € 23.248

14% 100%

€ 4.566 € 33.105

14% 100%


2.3

19

Prijsopbouw doorsnee personenauto, 2012 en 20131 (vervolg)

Jaar 2013 (t/m juni)

Benzine

Netto catalogusprijs BPM totaal, waarvan...2 - BPM o.b.v. CO2 - Dieseltoeslag € 56,13 per gram boven 70 gram C02 BTW 21 % Catalogusprijs

€ 17.419 € 2.831 € 2.831 € € 3.658 € 23.908

Diesel 73% 12% 12%

€ 27.505 € 5.403 € 3.090 € 2.313 € 5.776 € 38.684

15% 100%

71% 14% 8% 6% 15% 100%

1 Inclusief BPM-vrije auto’s. 2 Door het aandeel BPM-vrije auto’s in de nieuwregistraties is de gemiddelde effectieve belastingdruk lager. 3 Cijfers in de tabel zijn lager door aandeel BPM-vrije auto’s. Bron: BOVAG

2.4

Personenautoregistraties (verkopen) naar koetswerk in %

Hatchback Combi/Stationwagen MPV Sedan, 4-deurs Terreinwagen Cabrio Bus Coupé Camper Overige

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

61,4 18,3 6,8 5,9 5,1 0,7 0,7 0,6 0,2 0,3

61,4 18,5 7,9 4,8 5,2 0,7 0,6 0,6 0,3 0,1

62,4 16,6 8,3 4,6 5,4 0,9 0,7 0,7 0,3 0,1

56,1 17,4 9,6 8,0 4,8 1,2 0,7 1,1 0,3 0,9

51,6 18,9 11,6 7,6 5,8 1,4 0,8 0,7 0,4 1,1

47,8 16,7 15,8 7,2 7,0 1,8 0,7 0,7 0,0 2,2

47,2 17,6 16,7 8,6 6,5 1,4 0,6 0,7 0,2 -

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2.5

Ontwikkeling gemiddelde voertuighoogte, -breedte en -gewicht, 1980-2012

1,9 m

1.300 kg

1,8 m

1.200 kg

1,7 m

1.100 kg

1,6 m

1.000 kg

1,5 m

900 kg

1,4 m

800 kg

1,3 m

700 kg

Voertuigbreedte (m)

1,2 m 1980

1984

1988

1992

1996

Bron: European Centre for Mobility Documentation (ECMD)

2000

2004

2008

600 kg 2012

Voertuiggewicht (kg)

2. REGISTRATIES

Voertuighoogte (m)

1300

1100 1000


20

2.6

Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in %

Duitsland Frankrijk Japan Korea Italië Zweden Tsjechië Spanje Groot-Brittannië Roemenië Verenigde Staten Nederland

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

36,6 21,9 14,6 11,4 4,7 3,4 3,1 2,5 1,2 0,5 0,1 -

34,4 21,6 15,3 10,1 6,4 2,8 3,7 3,3 1,0 0,8 0,1 0,3

34,7 20,4 18,9 8,5 6,3 2,4 3,4 2,6 0,9 1,1 0,2 0,5

36,0 19,0 22,4 6,3 5,2 3,0 2,0 2,5 0,9 1,1 0,5 0,7

35,4 20,5 20,0 7,6 5,1 3,0 1,9 2,6 0,9 0,9 0,8 0,7

36,7 19,3 19,5 8,4 4,9 3,6 1,9 2,6 1,1 0,4 1,1 0,5

37,5 21,2 17,8 8,9 4,1 3,8 1,7 2,5 1,2 0,1 0,9 0,3

Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in % Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 D

F

JP

KOR

I

S

CZ

E

UK

ROM

USA

NL

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2.7

Personenautoregistraties (verkopen) per segment

2. REGISTRATIES

Jaar Aantal Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G/H Segment I Segment J/K Segment L Segment M** Segment N*** Overig

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006*

2005

2004

2003

120.858 125.425 104.383 65.838 12.504 676 2.797 385 38.910 18.112 5.781 6.236 639

142.194 149.105 99.241 60.849 14.780 906 3.469 225 47.842 24.522 5.624 6.759 296

122.146 116.844 96.063 49.814 13.070 726 3.595 232 44.975 23.014 4.647 7.644 398

78.511 82.648 88.552 54.654 11.782 659 3.289 93 38.010 13.931 4.609 7.693 3.268

82.935 113.770 105.487 72.860 14.815 1.110 4.362 82 62.249 23.464 5.644 9.764 3.441

66.561 111.694 99.638 69.510 16.902 1.402 5.652 132 84.846 26.729 8.718 9.228 3.288

61.633 106.400 89.292 75.970 16.845 1.775 4.325 142 85.364 23.595 7.735 8.416 2.507

45.771 92.840 104.799 79.598 16.981 1.822 3.889 111 82.125 26.787 8.595 1.878

48.770 99.383 108.339 81.338 18.185 1.558 5.923 61 89.528 19.557 8.760 2.483

41.570 110.566 107.856 90.787 19.583 4.407 3.787 162 81.344 17.507 9.953 1.448

* Geen vergelijk mogelijk met voorgaande jaren, door verandering van segmenten. ** Segment M was bestelauto’s. Vanaf 2006 is het upper SUV. *** Segment N is vanaf 2006 bestelauto’s. Voor een korte omschrijving van de segmenten zie tabel 1.4 pag. 7.


2.7

21

Personenautoregistraties (verkopen) per segment (vervolg)

Jaar In % Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G/H Segment I Segment J/K Segment L Segment M** Segment N*** Overig

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006*

2005

2004

2003

24,1 25,0 20,8 13,1 2,5 0,1 0,6 0,1 7,8 3,6 1,2 1,2 0,1

25,6 26,8 17,9 10,9 2,7 0,2 0,6 8,6 4,4 1,0 1,2 0,1

25,3 24,2 19,9 10,3 2,7 0,2 0,8 0,1 9,4 4,8 1,0 1,6 0,1

20,3 21,3 22,0 14,1 3,0 0,2 0,9 9,8 3,6 1,2 2,0 0,8

16,6 22,8 21,1 14,6 3,0 0,2 0,9 12,5 4,7 1,1 2,0 0,7

13,2 22,2 19,8 13,8 3,4 0,3 1,1 16,8 5,3 1,7 1,8 0,7

12,7 22,0 18,4 15,7 3,5 0,4 0,9 17,7 4,9 1,6 1,7 0,5

10,1 20,5 22,5 17,2 3,8 0,3 0,9 18,1 4,3 1,9 0,4

10,1 20,5 22,4 16,8 3,8 0,3 1,2 18,5 4,0 1,9 0,5

8,5 22,6 22,1 18,6 4,0 0,9 0,8 16,6 3,6 2,0 0,3

* Geen vergelijk mogelijk met voorgaande jaren, door verandering van segmenten. ** Segment M was bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s. Vanaf 2006 is het upper SUV. *** Segment N is vanaf 2006 bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s. Voor een korte omschrijving van de segmenten zie tabel 1.4, pag. 7. Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2.8

Personenautoregistraties (verkopen) naar brandstof

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Totaal

502.454

555.850

482.571

387.230

499.921

505.641

w.v. Benzine Diesel Hybride LPG Elektrisch Aardgas Biobrandstof Onbekend

323.378 142.776 25.509 8.776 828 776 411 -

374.813 156.836 14.872 7.140 861 493 835 -

364.038 98.629 16.112 3.064 122 437 169 -

288.060 78.121 16.281 3.382 68 254 1.064 -

352.462 125.836 11.835 9.627 9 110 41 1

351.675 143.219 3.123 7.508 7 45 14 50

sonenautoregistraties (verkopen) naar brandstof in % Personenautoregistraties (verkopen) naar brandstof in %

1,75% Hybride

0,15% Aardgas 0,16% Elektrisch 0,08% Biobrandstof

28,42% Diesel

64,36% Benzine

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2. REGISTRATIES

5,08% LPG


22

2.9

Personenautoregistraties (verkopen) naar transmissie

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Totaal

502.454

555.850

482.534

387.209

499.921

505.641

Automaat CVT Handmatig Semi-automaat Onbekend

78.792 30.610 391.924 12 1.116

80.102 26.478 448.417 37 816

71.732 25.811 384.019 937 35

61.321 22.635 299.807 3.387 59

76.961 19.100 400.171 3.563 126

84.211 9.951 407.705 3.609 165

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2.10 Personenautoregistraties (verkopen) naar bijtellingsklasse

Diesel Bijtellingsklasse

2012

2011

2010

2009

2008

142.780

156.787

98.612

78.091

125.835

64.171 45.352 31.654 1.603

69.973 41.036 44.065 1.713

26.468 22.978 47.364 1.802

65 6.657 69.368 2.001

5 1.874 121.392 2.564

2012

2011

2010

2009

2008

Totaal

359.659

399.011

383.922

309.064

374.083

0% 14% 20% 25% Onbekend

4.806 144.253 134.405 75.568 627

861 135.247 145.618 116.858 427

122 92.140 147.469 143.156 1.035

68 58.380 98.223 149.107 3.286

9 41.039 92.975 236.548 3.512

Totaal 14% 20% 25% Onbekend Overige brandstoffen Bijtellingsklasse

Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2.11 Personenautoregistraties (verkopen) naar energielabel

Totaal A B C D E F G Onbekend

2. REGISTRATIES

Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2012

2011

2010

2009

2008

502.454

555.850

482.534

387.155

499.918

241.457 171.108 50.265 20.008 7.305 1.964 954 9.393

274.076 173.513 67.791 24.448 6.180 1.613 994 7.235

144.625 169.814 102.127 42.856 13.908 4.189 2.238 2.777

96.768 151.366 72.395 40.307 14.762 4.741 1.818 4.998

56.979 145.982 140.574 100.968 32.079 10.789 6.859 5.688


23

2.12 Personenautoregistraties (verkopen) naar merk

Totaal Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Cadillac Chevrolet Chevrolet-US Chrysler CitroĂŤn Dacia Daihatsu Dodge Donkervoort Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Infiniti Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Mazda Mercedes-Benz Micro-Vett Mini Mitsubishi Morgan Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rolls-Royce Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Th!nk Toyota Volkswagen Volvo Overige merken

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

502.454

555.850

482.531

387.209

499.921

505.641

483.985

3.653 16 20.198 26 18.636 15 8.710 311 25.607 2.158 149 8 31 19.031 35.860 2.967 21.627 12 341 387 27.322 3 2 832 1.342 3.920 1 1 6.149 11.264 4.039 3.584 3 9.405 35.527 40.238 944 43.821 55 12.667 15.559 469 951 12.519 26 9 33.726 60.350 16.925 1.058

5.567 31 18.498 13 16.010 15 9.273 23 73 29.309 4.628 1.082 167 23 29.343 41.039 4.899 23.499 42 340 459 23.223 6 719 928 2.826 7 13 4.727 11.305 3 3.972 6.700 4 12.032 41.236 46.038 730 44.510 5 602 18.559 20.647 877 966 16.536 43 26 35.485 60.881 16.538 1.373

2.738 28 16.031 7 13.789 24 7.035 28 268 24.908 5.402 2.029 393 1 42 27.127 39.251 7.231 18.003 52 427 262 15.539 9 2 450 682 705 9 36 5.324 11.391 10 3.011 5.848 3 11.660 35.681 39.659 617 33.694 12 531 12.742 16.294 735 905 16.729 27 49 40.955 49.277 13.533 1.336

1.624 20 15.211 12 12.385 27 4.268 77 407 20.047 4.077 4.618 814 3 24 16.881 36.706 10.283 1 13.148 50 292 446 6.912 12 2 864 462 552 15 42 4.840 9.059 1 2.654 4.348 7 10.139 26.182 29.644 458 23.655 1 521 9.614 7.771 763 906 13.398 4 15 37.491 37.984 13.844 3.628

3.059 66 16.773 45 15.229 198 7.323 201 1.393 24.215 4.549 9.236 1.315 2 27 21.367 43.517 8.516 22 17.514 14 778 795 12.253 39 6 807 1.423 1.053 6 87 7.605 11.704 3.434 7.813 5 10.394 40.869 40.367 576 37.713 4 1.947 13.069 9.480 967 1.466 14.608 39.096 46.154 16.522 4.300

4.885 73 15.684 66 14.354 177 8.783 116 2.564 23.506 1.907 8.065 1.496 3 29 18.993 41.292 5.838 25 17.054 19 511 869 15.827 85 4 753 2.006 1.425 16 75 6.680 12.632 2.911 8.279 3 10.230 47.787 39.210 793 33.560 3 3.065 13.246 9.370 893 1.447 14.610 40.303 50.064 19.474 4.581

4.056 73 14.923 77 13.787 190 9.805 145 2.959 21.788 780 6.645 415 9 33 17.237 39.523 4.673 40 17.633 30 741 630 14.363 15 2 693 1.537 1.488 12 51 7.777 11.638 1.963 8.137 5 12.166 44.614 38.430 549 37.384 6 3.436 12.710 8.962 1.821 1.496 12.499 35.739 50.510 16.310 3.480

2. REGISTRATIES

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging


24

2.13 Bedrijfsautoregistraties (verkopen) naar merk in 2012

2. REGISTRATIES

Totaal w.v. Alke Alko Astra ATK Audi Avia Nebo Azure Dynamics BMW Bremach Byd Cadillac Chevrolet-Us Chrysler Citroën CMS Auto Coxx Dacia DAF Dangel Demag Dfsk Dodge Dongfeng Equi-Trek Limited Faun Fiat Ford Ford-Us Freightliner Fuso Ginaf GMC Grove Guangtong Higer Hummer Hyundai Irisbus Irizar Isuzu Iveco Iveco Magirus Jeep Johnston Sweepers Kenworth Kia Lancia Land Rover LDV Lecapitaine Liebherr MAN Maurer Mazda Mercedes-Benz Mia Micro-Vett Mini Mitsubishi Mitsubishi Fuso Nissan Opel Opel Mod Drst Optare Peugeot Peterbuilt Piaggio

≤ 3.500 kg GVW

3.5016.000 kg GVW

6.00110.000 kg GVW

10.00016.000 kg GVW

≥ 16.000 kg GVW

Trekkers

56.568

209

295

943

2.447

7.715

Bussen Brandweer- Reinigingswagens voertuigen

779

103

290

8 1 1 2 8 1 8 7 1

1 1

3 27 1 2.835 3 1 39

1 39

317

733

2.505

12

153

2 12 3 397 2 5

4

1

10 2.975 4.499 92 1 90

1 3

8

1

4

3 5

45

1

5

5 10 1 4 1 174 17 3 37 1.305

55

100

85

55

205 7

4

6

25

71 2 1 42 16 180 3 1

1 7.557 7 2 5 92 9 813 5.804 1 6.089

83

59

148

26 333

69

203

237

823 1

171

29

11

1.178

135

26

9

3 2 6

1 2 1 1

3 2

73

Totaal >3.500 kg GVW

12.781

1 1 2 1 1 1 3 1 3.759 12 5 10 12 8 5 51 10 1 4 17 3 535 7 2 1 26 1.574 1 1.940 3 3 8 1 4 2 -


25

2.13 Bedrijfsautoregistraties (verkopen) naar merk in 2012 (vervolg)

Totaal w.v. Ravo Renault Renault Mod Drst Renault Mod Jpm Scania Seat Setra Spierings Ssangyong Superbus Suzuki Tadano Tatra Temsa Terberg Tergerg Techniek Toyota Van Hool VDL Berkhof VDL Bova VDL Bus Volkswagen Volvo Wierda Voertuig Techniek WVT

≤ 3.500 kg GVW

3.5016.000 kg GVW

6.00110.000 kg GVW

10.00016.000 kg GVW

≥ 16.000 kg GVW

Trekkers

56.568

209

295

943

2.447

7.715

7.210 18 1

8

12

69

56

258

5

416

1.324

Bussen Brandweer- Reinigingswagens voertuigen

779

103

290

12.781

8

8 406 1.786 6 13 1 1 2 2 20 1 1 24 12 11 286 41 2.136 4 5

3

1

1

39

26

37

2 6 13 55 1 3 1 2 2 20 1 516

1 24 12 11 286

15.433 38

40 112

1 1.406

468 4 5

87

Totaal >3.500 kg GVW

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2.14 Verkoop gebruikte auto’s, totaal en top 10 merk en type 2012

2011

2010

2009

2008

Totaal

1.831.645

1.888.341

1.881.189

1.847.241

1.874.899

w.v. via Professionele autobedrijven Particulieren*

1.062.606 769.039

1.082.592 805.749

1.054.140 827.049

1.045.874 801.367

1.044.685 830.214

* De particuliere registraties bevatten verkopen tussen eindgebruikers, zonder tussenkomst van een RDW-erkend bedrijf.

42,0% Particulieren 58,0% Professionele autobedrijven

Naar merk Volkswagen Opel Renault Peugeot Ford Fiat Mercedes-Benz BMW Citroën Toyota Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2012

2011

224.702 170.816 147.980 146.446 137.565 90.291 83.229 79.264 75.066 70.928

225.090 184.891 152.278 149.414 142.516 90.309 93.228 82.134 73.564 71.521

Naar model Volkswagen Golf (plus) Volkswagen Polo Opel Corsa Opel Astra BMW 3-serie Ford Ka Renault Megane Peugeot 206 Ford Focus Renault Twingo

2012

2011

93.728 59.178 57.490 48.493 40.477 35.514 35.513 35.373 31.384 30.299

99.538 54.924 59.873 57.394 42.685 33.322 35.810 35.062 30.486 28.951

2. REGISTRATIES

Top 10 verkoop gebruikte auto’s 2012


26

2.14 Verkoop gebruikte auto’s, totaal en top 10 merk en type (vervolg)

Verkoopcijfers van gebruikte personenauto’s per segment

Totaal Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E Segment F Segment G Segment H Segment I Segment J Segment K Segment L Segment M Segment N Overig

2012

2011

2010

2009

2008

1.831.645

1.888.341

1.881.189

1.848.909

1.875.018

256.996 446.887 409.357 262.350 93.196 14.334 28.352 16.078 1.774 126.296 24.272 40.627 23.236 21.727 66.163

233.474 444.723 443.413 281.346 101.697 15.772 31.160 17.194 1.860 126.592 28.553 39.078 23.851 21.583 78.045

203.142 425.850 465.856 306.506 107.709 16.571 33.241 16.971 1.839 121.691 31.829 40.418 24.959 21.330 63.277

178.660 413.517 476.445 311.956 105.597 15.904 33.986 16.723 1.723 114.234 33.906 35.586 22.836 18.484 69.352

177.180 428.858 495.779 316.741 105.863 16.536 36.122 17.495 1.929 108.830 34.583 33.947 21.351 17.195 62.609

Voor een korte omschrijving van de segmenten zie tabel 1.4, pag. 7. Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2.15 Invoer en uitvoer van personenauto’s

Individuele import* Export

2012

2011

2010

2009

2008

79.795 324.198

90.421 273.620

98.175 195.102

78.370 181.614

77.069 204.246

*Individuele import is import buiten de officiële importeurs om.

2. REGISTRATIES

Individuele import personenauto’s naar bouwjaar 2012

2011

2010

2009

Totaal

79.795

90.421

98.175

78.370

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 < 1984

8.115 13.681 6.557 5.423 5.253 4.506 3.753 3.291 2.927 2.552 2.302 1.761 1.374 1.041 734 748 538 378 299 273 291 240 212 191 191 652 4.762 2.316 1.016 4.418

9.566 11.886 6.618 6.183 6.154 5.015 4.133 3.748 3.376 3.237 2.534 2.050 1.445 975 676 744 568 381 356 349 323 230 200 181 244 7.937 3.712 1.777 5.823

8.759 12.200 7.453 7.878 8.029 6.325 5.038 4.624 4.541 3.911 3.108 2.357 1.455 883 662 696 468 404 450 372 320 261 218 234 4.000 4.618 2.259 6.652

6.408 8.484 7.194 6.718 6.462 4.821 4.117 3.844 3.764 3.541 2.922 1.823 1.137 758 600 460 496 445 407 340 275 269 243 1.169 1.626 2.465 7.582

Bron: RDC|CBMI, BOVAG


27

2.15 Invoer en uitvoer van personenauto’s (vervolg) Individuele import personenauto’s naar brandstofsoort 2012

2011

2010

2009

2008

Totaal

79.795

90.421

98.175

78.370

77.069

Benzine Diesel LPG Hybride Elektrisch Aardgas Biobrandstof

46.716 30.621 922 1.122 118 267 29

54.960 32.510 1.068 1.448 345 63 27

64.863 31.062 1.072 1.000 102 65 11

53.887 23.113 893 381 53 36 7

53.851 21.856 847 488 11 16 -

Top 25 individueel geïmporteerde auto’s naar merk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Mercedes-Benz Volkswagen BMW Audi Peugeot Fiat Toyota Volvo Renault Opel Citroën Ford Mini Nissan Suzuki Seat Porsche Land Rover Kia Skoda Honda Hyundai Saab Alfa Romeo Mazda

2012

2011

2010

2009

2008

12.079 10.654 5.997 5.097 4.398 3.571 3.523 3.364 2.963 2.919 2.739 2.641 1.540 1.411 1.235 1.208 1.183 1.182 674 661 640 613 612 572 563

16.032 11.647 7.168 5.279 4.803 3.600 4.650 3.562 2.509 3.072 3.189 2.901 1.822 1.514 1.401 1.372 1.184 1.269 366 561 863 868 824 621 697

15.767 13.345 7.800 6.074 5.905 2.986 5.548 4.333 2.922 3.676 3.790 2.996 1.970 1.495 1.656 1.181 1.293 1.137 459 327 963 1.022 1.106 636 1.007

11.445 8.669 7.129 5.715 3.910 1.924 3.503 4.131 2.529 2.756 2.257 2.638 1.982 1.044 1.019 869 1.293 1.108 360 212 683 669 1.123 709 1.044

10.159 8.939 6.281 5.496 3.091 1.544 3.849 4.314 3.366 3.169 2.068 2.882 1.827 850 758 1.038 1.349 1.201 895 186 591 571 1.108 688 906

Top 10 individueel geïmporteerde personenauto’s ouder dan 25 jaar naar merk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mercedes-Benz Volkswagen BMW Land Rover Volvo Audi Chevrolet-US Ford Citroën Toyota

2012

2011

2010

2009

5.149 1.598 558 542 539 424 401 371 344 261

8.938 2.190 906 658 803 593 514 518 356 373

8.120 2.108 887 513 760 429 546 351 358 199

5.009 1.558 641 407 566 358 445 422 365 127

2. REGISTRATIES

Bron: RDC|CBMI, BOVAG


28

2.15 Invoer en uitvoer van personenauto’s (vervolg) Export personenauto’s naar bouwjaar 2012

2011

2010

2009

Totaal

324.198

273.653

195.190

181.614

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 < 1984

1.876 2.041 3.750 15.436 36.993 22.898 7.710 9.239 11.882 15.302 18.678 23.045 25.404 25.724 22.293 18.060 15.346 11.764 9.580 6.767 5.389 3.497 2.294 1.331 934 679 416 282 225 5.363

2.960 1.795 3.005 16.834 31.177 8.019 7.087 9.521 12.766 16.634 20.070 21.733 22.481 19.850 16.936 14.714 11.391 9.057 6.627 5.927 3.951 2.583 1.609 1.171 914 244 169 160 4.268

1.213 1.479 4.479 15.648 6.100 4.323 5.764 8.394 11.354 15.584 16.079 16.634 15.315 13.597 13.195 10.245 8.438 6.169 6.027 4.135 2.839 1.831 1.349 1.094 424 209 127 3.145

3.376 2.334 5.825 3.289 4.117 4.664 5.928 8.952 12.576 15.822 16.465 14.381 12.798 12.649 11.099 10.059 8.420 8.433 5.908 3.953 2.687 1.934 1.489 855 384 140 3.077

Top 10 geëxporteerde personenauto’s naar model 2012

2011

2010

2009

2008

18.901 14.536 12.010 6.505 6.326 6.217 6.017 5.875 5.765 5.709

15.296 13.016 10.906 6.928 5.259 4.126 4.739 4.409 4.099 5.696

11.028 10.492 8.530 6.099 3.972 2.551 3.234 2.505 3.210 4.104

11.456 8.649 8.012 7.705 4.174 2.075 2.275 2.716 2.813 4.221

14.592 10.393 9.145 10.703 5.560 2.710 1.969 3.189 2.249 4.289

2012

2011

2010

2009

2008

Totaal

324.198

273.620

195.102

181.614

204.246

Diesel Benzine LPG Hybride Elektrisch Aardgas Biobrandstof

167.525 138.285 13.140 5.130 68 37 13

124.588 133.584 14.438 976 21 41 5

85.493 98.525 11.039 113 11 5 4

88.099 83.230 10.223 54 5 3 -

110.025 83.325 10.857 36 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opel Astra Volkswagen Golf Volkswagen Passat Opel Vectra Ford Mondeo BMW 3-serie Opel Zafira Mazda 323 Mercedes-Benz C-Klasse Renault Megane

2. REGISTRATIES

Export personenauto’s naar brandstof

Bron: RDC|CBMI, BOVAG


29

2.16 Kengetallen autoleasing Nederlandse autoleasepark, naar voertuigsoort 2012

2011

2010

2009

Aantal leasevoertuigen

713.200

709.900

682.400

703.500

Personenauto’s Bestelwagens

577.400 135.800

562.300 147.600

538.100 144.300

551.300 152.200

Bron: RDC|CBMI, VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen)

Gemiddelde cataloguswaarde van lease personenauto’s (excl. BTW) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

€ 29.700 € 27.100 € 27.600 € 27.500 € 26.400 € 27.900 € 26.100 € 23.650 € 24.100 € 22.850

Bron: VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen)

Personenauto leasepark naar leaseconstructie* 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Totaal contracten**

507.800

498.800

498.700

494.200

504.400

514.000

488.100

Operationele leasing (gesloten) Operationele leasing (open) Financiële leasing Netto operational leasing Wagenparkbeheer

387.400 48.000 33.200 13.900 25.200

375.600 54.600 30.700 12.300 25.500

369.200 60.400 28.600 10.900 25.100

372.500 66.700 28.800 10.400 26.000

391.000 75.600 33.400 12.000 23.600

374.000 72.300 32.700 11.300 23.700

341.700 77.400 32.200 10.200 26.600

* Per 31 december betreffende jaar. ** VNA-leasepark. Bron: VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Renault Megane Volkswagen Polo Ford Focus Peugeot 508 Volkswagen Passat Volkswagen Golf (Plus) BMW 3-serie Audi A4 Skoda Octavia Seat Ibiza

Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2012

2011

2010

2009

2008

2007

14.227 6.110 5.957 5.823 4.732 4.650 3.543 3.305 3.258 3.149

4.391 8.410 3.270 4.914 6.694 6.709 2.509 2.866 4.092 4.917

5.050 4.882 1.997 4.632 6.572 2.163 2.846 3.500 1.343

1.779 1.442 3.736 4.966 5.621 2.275 2.941 1.894 1.446

2.072 3.120 5.267 5.133 6.209 3.162 4.049 2.435 1.349

3.479 3.173 4.838 5.609 5.201 2.608 3.097 2.892 1.003

2. REGISTRATIES

Top 10 nieuw verkochte lease-auto’s naar type (excl. RTL)


30

2.16 Kengetallen autoleasing (vervolg) Verkoop nieuwe lease-auto’s naar segment (excl. RTL)

Totaal Segment A (bijv. Toyota Aygo) Segment B(bijv. Peugeot 208) Segment C (bijv. Ford Focus) Segment D (bijv.VW Passat) Segment E (bijv. Audi A6) Segment J (bijv. Opel Zafira) Overig

2012

2011

2010

2009

2008

2007

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6,1% 17,2% 33,5% 26,7% 3,8% 6,7% 6,0%

5,8% 21,0% 28,7% 26,0% 4,5% 6,6% 7,4%

5,6% 14,0% 34,5% 25,8% 5,0% 7,6% 7,5%

4,9% 11,2% 35,4% 27,8% 5,0% 7,4% 8,3%

5,3% 14,4% 30,9% 26,5% 4,3% 10,4% 8,2%

3,6% 15,3% 26,9% 24,8% 4,3% 14,8% 10,4%

Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2.17 Kengetallen autoverhuur Verkoop nieuwe personenauto’s aan verhuurbedrijven

Totaal

2012

2011

2010

2009

2008

19.139

23.260

20.603

14.441

25.265

Gemiddelde aanschafprijs van nieuwe verkochte personenauto’s aan verhuurbedrijven

Totaal

2012

2011

2010

2009

2008

€ 26.035

€ 24.577

€ 24.195

€ 24.126

€ 23.418

Top 10 verkoop nieuwe personenauto’s aan verhuurbedrijven naar model

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opel Astra Volkswagen Golf (Plus) Ford Focus Volkswagen Polo Renault Megane Opel Corsa Ford Fiesta Fiat Panda Peugeot 107 Hyundai I30

2012

2011

2010

2009

2008

1.412 833 826 739 655 643 529 405 382 365

2.025 924 766 807 529 1.114 424 496 874 265

1.567 859 728 768 760 952 366 385 768 109

422 930 438 401 256 781 429 381 384 81

1.814 1.572 1.176 837 212 1.758 72 550 817 484

2. REGISTRATIES

Verkoop nieuwe personenauto’s aan verhuurbedrijven naar energielabel

Totaal A B C D E F G Onbekend

2012

2011

2010

2009

2008

19.139

23.260

20.603

14.441

25.265

8.763 6.521 2.565 654 228 91 12 305

9.672 8.175 3.576 1.131 185 14 7 500

4.174 6.618 6.711 2.168 487 192 45 208

2.174 6.148 3.516 1.800 600 140 31 32

1.787 8.636 8.337 4.668 1.251 413 118 55


31

2.17 Kengetallen autoverhuur (vervolg) Verkoop nieuwe personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s aan verhuurbedrijven naar segment

Totaal

2012

2011

2010

2009

2008

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

12,9% 23,2% 31,2% 13,4% 3,0% 9,2% 7,1%

16,0% 22,6% 29,7% 12,5% 2,9% 11,6% 4,7%

15,1% 21,5% 30,7% 12,3% 3,9% 12,1% 4,5%

12,8% 20,6% 28,3% 15,3% 5,1% 11,8% 6,0%

10,8% 21,1% 29,4% 13,9% 3,7% 13,8% 7,3%

Segment A (bijv. Toyota Aygo) Segment B(bijv. Peugeot 208) Segment C (bijv. Ford Focus) Segment D (bijv.VW Passat) Segment E (bijv. Audi A6) Segment J (bijv. Opel Zafira) Overig Bron: RDC|CBMI, BOVAG

2.18 Verkoop aanhangwagens en opleggers*

2012

2011

Aanhangers 750 - 3.500 kg GVW

Aanhangers >3.500 kg GVW

Opleggers

Aanhangers 750 - 3.500 kg GVW

Aanhangers >3.500 kg GVW

Opleggers

15.233

841

7.555

18.203

809

7.701

1.442 4 45 21 1.672 7.404 14 3 1.512 1.186 574 1.356

16 210 105 33 247 230

164 992 1.415 963 3.364 655

1.804 3 20 32 1.701 3 8.950 15 8 2.045 1.481 604 1.537

13 220 140 37 193 206

198 796 1.750 906 3381 670

Totaal Bouwvoertuig Brandweervoertuig Container carrier Geconditioneerd vervoer Gesloten opbouw Kraan/Takelwagen Open/Huif opbouw Reinigingsvoertuig Tankwagen Veewagen Vervoer boten Vervoer voertuigen Overig/onbekend

* < 750 kg GVW wordt niet geregistreerd. Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

Totaal w.v. Hapert Anssems Saris Henra Atec Humbaur Ifor William Hulco Eduards trailer Vlemmix Bockmann Kalf Pega Peters Kuiper

2012

2011

2010

2009

2008

2007

15.233

18.203

17.686

18.432

24.435

25.649

3.047 1.735 1.221 1.068 722 718 648 586 439 416 349 340 305 159 135

3.809 2.077 1.349 1.032 1.005 720 814 519 742 428 483 521 325 137 181

3.680 1.859 1.344 817 1.057 877 644 268 812 435 475 634 361 157 242

3.979 1.953 1.303 815 1.098 1.064 644 191 800 344 431 593 448 122 257

4.838 2.674 2.178 1.159 1.665 1.437 746 293 755 451 234 645 507 145 282

4.303 3.161 2.434 1.302 1.539 1.747 764 354 891 376 159 680 528 143 266

2. REGISTRATIES

2.19 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens < 3.500 kg naar merk*


32

2.19 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens < 3.500 kg naar merk* (vervolg)

Totaal w.v. XX-trail Atlas Copco Weijer Brian James Solide Niftylift Marlin Freewheel Van Weel Titan Jelsum Hoka Dalery Tower Light Sallas Blomert Pijnappel Cheval Liberte Witteveen Schans Indespension Hotrarijs Wico Tijhof Pongraelz Esve Boehmer Verdegro HMS Damco Baveck Konag Boedelbak Veldhuizen Riba Kuiphuis Wagenaar Paus

2012

2011

2010

2009

2008

2007

15.233

18.203

17.686

18.432

24.435

25.649

134 128 122 121 118 93 91 85 84 81 76 76 70 64 57 56 50 49 44 44 43 39 36 36 35 34 33 32 30 29 29 28 27 26 25 25 25

261 169 156 176 159 91 114 142 82 77 106 51 97 81 70 76 60 43 43 58 58 26 67 18 50 67 20 25 28 33 28 28 26 34 35 18 8

269 104 161 137 193 40 63 127 63 85 114 39 74 103 99 66 62 44 50 9 135 23 76 1 46 71 56 19 26 24 8 0 39 38 37 16 10

205 118 189 99 160 54 75 120 85 76 125 38 31 149 113 67 46 76 48 – 253 32 47 1 43 67 21 26 33 14 0 40 31 42 37 22 11

– 166 170 115 196 105 167 217 104 112 201 56 65 201 – 106 46 120 79 – 389 67 102 1 45 16 97 51 69 38 – – – 48 45 61 48

111 228 154 111 218 94 124 216 121 113 221 62 106 221 83 100 – 159 55 – 430 96 56 1 51 – 81 32 87 32 – – – 44 40 69 64

* Opgenomen zijn alleen aantallen vanaf 25 stuks geregistreerd in 2012. Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2. REGISTRATIES

2.20 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens > 3.500 kg naar merk* 2012

2011

2010

2009

2008

2007

Totaal

841

809

671

962

1.463

1.136

w.v. GS Draco Draf Kaessbohrer Schmitz-Gotha Burg Jumbo Wecom Trias Van Hool Groenewegen Pacton Web Trailer Pacton

124 72 69 44 42 36 30 28 22 22 21 18 18 18

129 52 18 42 2 37 32 2 17 9 20 31 5 31

105 60 13 1 41 25 3 19 21 13 6 13

132 88 8 72 46 16 29 19 53 53

188 103 30 70 103 50 42 85 85

171 67 61 86 29 44 118 118


33

2.20 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens > 3.500 kg naar merk* (vervolg)

Totaal w.v. Hartoghs LAG H&W Van Eck Krone Lako Floor Nooteboom De Buf

2012

2011

2010

2009

2008

2007

841

809

671

962

1.463

1.136

16 14 12 11 11 11 11 10 10

4 15 13 33 20 12 6 12 -

10 4 19 11 4 27 -

8 3 27 9 12 19 -

10 35 51 7 38 -

7 59 20 34 34 -

* Opgenomen zijn alleen aantallen vanaf 10 stuks geregistreerd in 2012. Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging

2.21 Afgegeven registratiebewijzen voor opleggers naar merk*

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Totaal

7.555

7.701

6.030

5.611

14.224

14.496

11.767

w.v. Krone Schmitz Cargo Lag Pacton Trailers Koegel Veldhuizen Broshuis Van Hool D-Tec Nooteboom Renders Knapen Kogel Burg Schmitz Gotha Floor HTF Tracon Trailers Groenewegen Web Trailer System Trailers Stas Chereau Hertoghs Talson

1.581 1.341 594 360 275 222 220 213 167 160 140 132 123 105 103 98 87 87 83 77 69 64 60 60 55

1.348 1.362 690 371 239 284 206 319 131 136 161 114 25 26 68 3 119 45 172 83 85 83 54 73 48

1.001 829 562 246 31 248 121 423 110 119 73 93 20 41 87 17 83 88 174 2 50 76 41 50 38

320 334 284 551 126 264 176 365 98 198 48 75 78 129 68 39 45 48 211 0 6 75 45 60 18

1.981 790 675 1.459 359 404 343 557 325 195 119 116 17 356 337 224 265 772 100 63 113 24 45

1.753 679 1.553 656 366 298 886 347 225 155 75 31 513 274 302 136 241 669 90 51 19 76

1.347 638 1.366 307 278 193 390 310 176 132 71 518 92 305 77 131 650 57 45 78 95

* Opgenomen zijn alleen aantallen vanaf 50 stuks geregistreerd in 2012.

2. REGISTRATIES

Bron: RDC|CBMI, RAI Vereniging


34

3.1

Assemblage en fabricage van motorvoertuigen

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Totaal

24.895

40.772

48.025

50.620

59.223

61.912

87.332

w.v. Mitsubishi Smart

24.895 -

40.772 -

48.025 -

50.620 -

59.223 -

61.912 -

73.206 14.126

29.293

30.944

44.764

24.490

71.326

74.759

70.202

– 83 28.000 1.210

– 55 29.906 983

22.168 78 21.715 803

13.609 151 9.783 947

39.751 275 30.000 1.300

42.515 181 31.000 1063

43.420 186 25.700 896

1.461

1.435

1.343

1.641

1.945

2.007

1.920

465 996

474 961

399 944

403 1.238

659 1.286

749 1.258

810 1.110

Personenauto’s

Vrachtauto’s Totaal w.v.

DAF* Ginaf Scania Terberg Autobussen Totaal w.v. VDL Bus Valkenswaard VDL Bus Chassis *Geen gegevens beschikbaar. Bron: RAI Vereniging

Assemblage en fabricage van personenauto’s Assemblage en fabricage van personenauto’s 100.000

80.000

3. ASSEMBLAGE EN PRODUCTIE IN NEDERLAND

60.000

40.000

20.000

Totaal Mitsubishi

0

Smart 2012

Bron: RAI Vereniging

2011

2010

2009

2008

2007

2006


4.1

35

Onderhoud- en reparatieadres van personenauto’s (2012)

100%

80%

12%

14%

19% 8%

21%

6%

14%

9%

19% 19%

60%

36% 43%

40% Anders (Particulier + Overig*) Fastfitter

20% 37%

53%

28%

63%

Onafhankelijk autobedrijf Merkdealer

0% Alle auto’s

Auto van de zaak

Privé Eerste eigenaar

Privé Latere eigenaren

*Overig (schade-/ruitherstel, buitenland en onbekend). Bron: GfK, bewerking BOVAG

Type reparatiebedrijf naar leeftijd auto (2012)

Totaal

18%

Merkdealer

32%

Onafhankelijk autobedrijf

7%

Fastfitter

4.3

34%

25%

33%

43% 0-3 jr

32%

4-6 jr

25% 20%

18%

25%

21%

4% 13% 0%

28%

26%

17%

22%

Particulier

Bron: GfK, bewerking BOVAG

21%

7-10 jr

59% 40%

60%

>10 jr

80%

100%

Verdeling leeftijd auto’s per type reparatiebedrijf (2012)

120

100 80

7% 11% 8%

8% 7% 8% 15%

60

6% 7% 8%

29% 10% 9%

18% 9%

29%

36%

8%

45%

Overig* 48%

40 63%

20

Fastfitter

50%

37%

Particulier

29%

17%

Onafhankelijk autobedrijf Merkdealer

0 Totaal

0-3 jr

*Overig (schade-/ruitherstel, buitenland en onbekend). Bron: GfK, bewerking BOVAG

4-6 jr

7-10 jr

>10 jr

4. ONDERHOUD EN REPARATIE

4.2


36

5.1

Aantal autobedrijven (leden BOVAG, inclusief filialen)

Per datum (1 januari) Totaal 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

w.v. dealers

6.590 3.900 7.075 4.000 7.010 4.000 7.450 4.500 7.295 3.935 7.180 3.890 7.145 3.880 6.990 3.450 6.975 3.370 6.790 3.330 6.185 3.270 6.015 3.130

Per datum (1 januari) Totaal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w.v. dealers

6.145 3.035 6.253 3.029 6.235 2.956 6.332 2.971 6.258 2.890 6.206 2.838 6.052 2.693 5.891 2.558 5.907 2.556 5.867 2.518 5.810 2.460

Bron: BOVAG

5.2

Geschatte omzet (exclusief BTW) mobiliteitsbranche

In miljarden euroâ&#x20AC;&#x2122;s

2012

2011

2010

2009*

Totaal

78,4

79,9

76,1

71,7

Autobedrijven Truckdealerbedrijven Tweewielerbedrijven Autoverhuurbedrijven Verkeersopleidingen Caravan- en Aanhangwagenbedrijven Motorenrevisiebedrijven Tankstations Autowasbedrijven

45,0 3,5 1,6 0,8 1,2 0,9 0,2 24,6 0,6

50,2 4,2 1,8 0,8 1,1 1,0 0,2 20,0 0,6

49,8 3,5 1,8 0,8 1,0 1,0 0,2 17,5 0,5

47,1 3,9 1,8 0,7 1,1 1,0 0,2 15,4 0,5

* Vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk vanwege aangepaste berekeningssystematiek. Bron: BOVAG

5.3

Werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche

5. ECONOMISCHE BETEKENIS

Aantal werknemers per 31 december

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Totaal werknemers

94.820

96.270

95.620

91.390

94.550

93.940

Totaal werkgevers

13.850

13.700

13.500

13.300

13.000

12.700

Autobedrijven Truckdealerbedrijven Tweewielerbedrijven Autoverhuurbedrijven Bergingsbedrijven Motorenrevisiebedrijven Tankstations/ Autowasbedrijven* Caravan- en Aanhangwagenbedrijven

56.800 8.120 8.740 1.550 640 520 17.180

58.500 8.200 8.420 1.570 680 500 17.660

58.100 8.100 8.330 1.550 710 520 17.520

57.500 8.200 8.100 1.650 730 530 13.960

60.250 8.500 7.800 1.800 650 500 14.200

60.250 8.200 7.500 1.900 650 540 14.190

1.270

1.240

1.210

1.250

1.350

1.250

* Door samenvoeging van twee CAOâ&#x20AC;&#x2122;s zijn de aantallen hoger dan voorgaande jaren. Bron: BOVAG


6.1

37

Afleveringen motorbrandstoffen op de binnenlandse markt

Benzine (in miljoenen liters)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.559 4.690 4.554 4.482 4.568 4.618 4.632 4.810 5.082 5.160 5.364 5.535 5.484 5.448 5.490 5.347 5.480 5.578 5.584 5.547 5.468 5.563 5.585 5.570 5.582 5.574 5.696 5.495

w.v. Euro 95

1.795 2.079 2.671 3.009 3.378 3.683 4.071 4.306 4.493 4.679 4.752 5.009 5.148 5.222 5.214 5.235 5.348 5.419 5.426 5.453 5.496 5.696 5.495

Super plus

458 677 720 816 765 800 785 700 637 590 479 417 390 339 324 229 215 166 142 129 75 -

Diesel

LPG

Totaal

3.167 3.550 3.674 4.051 4.301 4.435 4.550 4.877 4.919 5.029 5.173 5.639 5.883 5.771 6.130 6.483 6.610 6.834 7.104 7.357 7.483 7.825 7.979 8.056 7.633 7.634 7.807 7.512

1.544 1.570 1.490 1.545 1.750 1.713 1.663 1.627 1.551 1.473 1.425 1.399 1.391 1.368 1.214 1.069 982 923 816 713 678 618 607 639 624 583 538 539

9.270 9.810 9.718 10.078 10.619 10.776 10.845 11.314 11.552 11.662 11.962 12.573 12.758 12.587 12.834 12.899 13.072 13.335 13.504 13.617 13.629 14.006 14.171 14.263 13.839 13.791 14.041 13.546

Super gelood

2.349 1.861 1.407 1.244 1.004 876 448 422 312 214 113 23 18 9 9 1 -

Bron: CBS

Marktaandelen motorbrandstoffen afleveringen op de binnenlandse markt in %

4,0%

LPG

55,5% Diesel

6. BRANDSTOFFEN

40,6% Benzine


38

6.2

Aantal en marktaandelen Nederlandse tankstations

Per mei 2013

Per mei 2012

Aantal stations* Marktaandeel (%)**

Totaal Shell BP Esso Texaco Total Tinq Tango Avia Tamoil Shell Express Gulf Firezone Q8 BP Express De Haan Argos Oil Esso Express Avia Xpress Elan Autofood Amigo Makro Overig

Per mei 2011

Aantal stations* Marktaandeel (%)**

Aantal stations* Marktaandeel (%)**

4.216

100,0%

4.215

100,0%

4206

100,0%

460 306 303 415 318 284 149 200 155 65 107 109 95 44 48 58 22 48 61 46 46 7 870

20,0% 9,8% 9,7% 9,0% 8,3% 5,1% 4,7% 3,3% 2,7% 2,2% 2,0% 1,8% 1,7% 1,3% 1,2% 1,1% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 12,4%

455 355 319 429 325 269 142 223 149 63 120 101 102 27 42 53 20 45 61 49 43 7 816

18,4% 11,0% 9,9% 10,1% 8,6% 4,8% 3,9% 4,0% 2,5% 1,9% 2,7% 1,6% 2,2% 0,6% 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 12,1%

461 374 332 454 419 255 130 244 147 67 127 90 129 n.b. 35 52 17 n.b. n.b. 47 39 n.b. 745

18,2% 11,2% 10,3% 10,7% 9,7% 4,6% 3,5% 4,3% 2,5% 1,9% 2,9% 1,3% 2,7% n.b. 0,9% 0,9% 0,5% n.b. n.b. 0,7% 0,5% n.b. 12,3%

* Zowel de open als ‘under development’ stations zijn meegenomen in telling. ** Marktaandeel is gebaseerd op alleen personenauto volume (schatting). Bron: Petrolview

6. BRANDSTOFFEN

6.3

Prijzen van motorbrandstoffen sinds 1971 (eurocent/liter)

Datum

Super

Diesel

LPG

01-07-1971 01-07-1972 01-10-1972 01-01-1973* 01-07-1973 01-03-1974 01-06-1975 06-07-1976 03-12-1977 02-09-1978 01-12-1979 01-12-1980 01-07-1981 01-07-1982 01-07-1983 01-01-1984** 09-06-1984 09-05-1985 01-10-1986** 01-05-1987 11-04-1988 01-01-1989** 13-04-1989 04-04-1990

30,77 31,31 31,76 33,85 36,17 44,47 46,01 51,10 48,55 50,37 57,72 68,88 77,51 82,41 85,58 84,31 85,22 68,07 60,63 73,06 70,34 73,97 76,69 76,69

10,39 9,57 9,85 16,80 18,47 23,91 22,87 25,96 26,05 25,82 39,30 46,92 50,73 53,46 51,55 51,55 54,45 39,25 29,90 36,57 37,57 38,48 41,66 46,01

12,25 12,84 13,43 17,38 19,69 20,24 22,46 28,77 34,90 32,85 35,35 35,67 33,26 21,78 18,38 19,51 17,70 21,28 22,19 21,74

* Dieseltoeslag vervallen voor taxi’s, bedrijfsauto’s en autobussen. ** Aanpassingen BTW percentage. Bron: ANWB, Shell

Datum 20-12-1991 13-05-1992 28-04-1993** 27-05-1994 02-06-1995 31-05-1996 01-07-1997 01-07-1998 01-07-1999 01-07-2000 01-07-2001** 01-07-2002 01-07-2003 01-07-2004 01-07-2005 01-07-2006 01-07-2007 01-07-2008 01-07-2009 01-07-2010 01-07-2011 01-07-2012 01-07-2013**

Euro loodvrij

Diesel

LPG

80,77 84,86 81,05 85,76 87,13 91,21 98,47 98,92 96,66 119,03 125,70 114,50 113,50 125,87 133,92 142,34 152,10 169,10 144,75 155,90 170,90 179,70 180,60

51,10 52,37 57,99 60,17 59,90 63,26 68,34 67,43 66,12 78,10 84,72 77,30 75,83 86,92 102,56 107,40 107,10 148,10 107,80 122,30 136,90 145,60 145,72

24,46 24,00 25,37 25,37 26,73 27,64 28,09 28,09 32,31 37,39 44,56 39,00 39,12 44,34 45,82 45,78 56,50 68,89 57,78 69,90 77,30 81,30 77,80


6.4

39

Ontwikkeling index benzineprijs versus index consumentenprijzen, Nederland 1970-2013

700 600 500 400 300 200 Prijsindex normaal euro 95 benzine Consumentenprijsindex (CPI)

100 ‘70 ’72 ‘74 ’76 ‘78 ’80 ‘82 ’84 ‘86 ’88 ‘90 ’92 ‘94 ’96 ‘98 ’00 ‘02 ’04 ‘06 ’08 ‘10 ‘13

* Benzineprijs: mei 2012, CPI: mei 2013

6. BRANDSTOFFEN

Bron: CBS, Europese Commissie (Oil Bulletin), bewerking BOVAG


40

6.5

Ontwikkeling gemiddelde brandstofverbruik en gewicht

Gemiddeld brandstofverbruik en voertuiggewicht (top 50 best verkochte benzineauto’s)

1200 1100

1.200 kg

10,0 l/100 km

1.100 kg

9,0 l/100 km

1.000 kg

8,0 l/100 km

900 kg

7,0 l/100 km

800 kg

6,0 l/100 km

700 kg

5,0 l/100 km

600 kg 1980

4,0 l/100 km

900 800 700

600

1985

1990

1995

2000

2005

Voertuiggewicht (kg) Brandstofverbruik (l/100km)

2012

Gemiddeld brandstofverbruik en voertuiggewicht (top 30 best verkochte dieselauto’s) 1.600 kg

7,0 l/100 km

1.500 kg

6,5 l/100 km

1.400 kg

6,0 l/100 km

1.300 kg

5,5 l/100 km

1.200 kg

5,0 l/100 km

1.100 kg

4,5 l/100 km

1.000 kg

4,0 l/100 km

900 kg

3,5 l/100 km

800 kg

3,0 l/100 km 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voertuiggewicht (kg) Brandstofverbruik (l/100km)

6. BRANDSTOFFEN

Gemiddeld brandstofverbruik en voertuiggewicht (hybride auto’s) 1.600 kg

7,0 l/100 km

1.500 kg

2,5 l/100 km 6,5

1.400 kg

6,0 l/100 km

1.300 kg

5,5 l/100 km

1.200 kg

5,0 l/100 km

1.100 kg

4,5 l/100 km

1.000 kg

4,0 l/100 km

900 kg

3,5 l/100 km

Voertuiggewicht (kg)

800 kg

3,0 l/100 km

Brandstofverbruik (l/100km)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bron: European Centre for Mobility Documentation (ECMD)


7.1

41

Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Totaal

5.426.825

5.583.011

4.906.200

5.746.228

5.116.756

5.211.283

5.658.694

Hoofdwegennet Spoor Mega-projecten* Regionale/lokale infrastructuur

2.466.135 2.558.784 3.019 398.887

2.871.423 2.451.029 3.953 256.606

2.157.605 2.584.104 11.139 153.352

3.072.135 2.388.957 23.407 261.729

2.728.863 2.197.753 54.157 135.983

2.550.529 2.194.663 43.362 422.729

2.577.371 2.670.403 72.348 338.572

x 1.000 euro

*Mega-projecten: Westerscheldetunnel, Betuweroute, Hoge snelheidslijn, Anders betalen voor mobiliteit en Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Bron: Rijksbegroting, Infrastructuurfonds 2013

7.2

Rijksinkomsten aan verkeersbelastingen*

In miljoenen euro’s

2013 raming

2012 realisatie

2012 raming

2011 realisatie

2010 realisatie

Totaal

19.054

17.641

18.453

17.887

17.646

1.999 4.043 3.665 3.586 133 790 1.286 314 101 589 42 60 295 347 637

2.065 4.092 3.571 3.608 149 674 1.200 272 99 617 41 57 286 291 625

582

566

BPM Benzine-accijns Diesel- en LPG-accijns Motorrijtuigenbelasting Eurovignet BTW over nieuwe auto’s BTW over benzine**** BTW over diesel en LPG**** BTW over gebruikte auto’s BTW over reparatie en onderhoud BTW over autoverhuur BTW over lease BTW over verkeersopleidingen auto en motor Assurantiebelasting autoverzekeringen Verkeersboetes** Gemeentelijke parkeergelden

1.810 4.100 4.047 3.624 137 595 1.513 403 91 628 46 63 329 903 765*** 645

1.495 3.983 3.687 3.592 131 767 1.414 359 92 544 42 62 306 403 765 617

2.068 4.174 3.834 3.599 149 758 1.394 346 94 615 41 60 286 398 637*** 614

* Exclusief opbrengst fiscale bijtelling auto van de zaak. ** Inkomsten op basis van de Wet administratiefrechterlijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). *** Gebaseerd op realisatie voorgaande jaar. **** Vergelijking met vorige uitgaven is niet mogelijk vanwege aangepaste berekeningssystematiek.

7. FISCALE BETEKENIS

Bronnen: Rijksjaarverslagen 2011-2012, Miljoenennota’s 2012-2013, BOVAG, CBS, CJIB, VNA


42

7.3

Provinciale inkomsten (opcenten) in de motorrijtuigenbelasting

In miljoenen euroâ&#x20AC;&#x2122;s

2013 raming

2012 realisatie

2011 realisatie

Totaal in Nederland

1.450,6

1.456,0

1.440,8

49,4 60,4 49,4 99,2 45,1 184,2 107,3 180,3 310,0 34,6 234,0 96,7

49,3 61,0 48,5 98,4 46,4 181,5 108,7 194,8 320,0 34,7 217,0 95,7

47,3 57,1 47,6 96,0 49,7 178,1 108,8 189,9 322,4 30,2 211,0 102,7

Benzine*

Diesel **

Provincie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Bron: CBS

7.4

Ontwikkeling van motorbrandstofaccijnzen

Accijns in eurocenten per liter (inclusief heffingen/brandstofbelasting, exclusief btw) Datum

7. FISCALE BETEKENIS

01-01-70 01-01-71 01-01-72 01-01-73 01-01-74 01-01-75 01-01-76 01-01-77 01-01-78 01-01-79 01-01-80 01-01-81 01-01-82 01-01-83 01-01-84 01-01-85 01-01-86 01-01-87 01-01-88 01-01-89 01-01-90 01-01-91 06-07-91 01-01-92

Benzine* 16,8 18,9 19,1 20,9 20,9 20,9 21,8 21,8 21,8 21,8 23,8 24,2 25,6 25,6 31,7 31,7 31,7 36,1 36,2 35,6 36,2 36,8 ** 45,7 45,5

Diesel ** 2,0 2,0 2,0 7,7 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,9 9,1 9,2 9,8 9,5 9,4 9,4 13,0 13,0 13,0 17,8 18,2 22,1 21,9

Datum 01-01-93 01-01-94 01-01-95 01-01-96 01-01-97 01-07-97 01-01-98 01-01-99 01-01-00 01-01-01 01-01-02 01-10-02 01-01-03 ***** 01-01-04 01-01-05 01-01-06 01-01-07 01-01-08 01-08-08 01-01-09 01-01-10 01-01-11 01-01-12 01-01-13

* Per april 1988 vervalt de heffing voor geluidshinder en wordt de brandstofheffing ingevoerd. ** N.B. euro ongelood vanaf 01-01-1988. *** N.B. diesel laagzwavelig vanaf 01-01-2002. **** N.B. euro ongelood laagzwavelig vanaf 01-10-2002. ***** Per 01-01-2004 vervalt de aparte brandstofbelasting, welke wordt opgenomen in de accijns. Bron: Ministerie van FinanciĂŤn, BOVAG

45,6 50,8 50,8 51,9 52,6 57,6 57,6 58,7 59,7 60,7 62,7 61,3 **** 63,5 66,5 67,3 67,3 68,4 69,4 69,4 70,6 72,0 72,4 73,6 75,3

26,9 30,6 30,7 31,3 31,7 34,0 34,0 34,6 35,2 35,8 34,5 *** 33,1 34,3 36,6 37,0 37,0 37,6 38,2 41,2 41,9 42,7 43,0 43,7 44,6


7.4

43

Ontwikkeling van motorbrandstofaccijnzen (vervolg)

De ontwikkeling van de accijnzen 1990-2012 in euro’s per liter, euro 95 ongelood

1 januari ’09: - overheid indexeert sterker dan afgelopen jaren, met 1,7% (+ 0,012). Accijns per liter: 0,701

€ 0,80 € 0,75

1 januari ’13: : overheid indexeert minder dan inflatie 2012 (2,5%), met 2,3% (+ € 0,017). Accijns per liter: € 0,7525

1 oktober ’02: - tussentijdse korting (- € 0,014) vanwege invoer zwavelarme benzine

€ 0,70

1 juli ’97: - + € 0,05 (boven op indexatie)

€ 0,65 € 0,60

1 januari ’11: - overheid indexeert minder dan inflatie 2010 met 0,6% (+ € 0,004). Accijns per liter: € 0,724

6 juli ‘91: - “Kwartje van Kok” (€ 0,083)

€ 0,55

1 januari 1994: - + € 0,05

€ 0,50 € 0,45

1 januari ’12: overheid indexeert minder dan inflatie 2011 (2,3%), met 1,7% (+ € 0,012). Accijns per liter: € 0,7364

1 januari ’10: - overheid indexeert sterker dan inflatie 2009 (1,2%), met 1,89% (+ € 0,019). Accijns per liter: € 0,719

1 januari ’06: - overheid ziet af van indexatie, vanwege sterke stijging brandstofprijzen in 2005 1 januari ’04: - aparte brandstofbelasting vervalt en wordt in 1 januari ’98: - overheid ziet voor één keer de accijns opgenomen. Totaal + € 0,042 af van indexatie i.v.m. verhoging per 1 juli ‘97

€ 0,40 1 januari ’96: - eerste indexering (+ 2,2 %)

€ 0,35

‘90 ’91 ‘92 ’93 ‘94 ’95 ‘96 ’97 ‘98 ’99 ‘00 ’01 ‘02 ’03 ‘04 ’05 ‘06 ’07 ‘08 ’09 ‘10 ‘11 ‘12 ’13

Bron: BOVAG

7.5

Opbouw brandstofprijzen

Gemiddelde prijsopbouw per 1 mei 2013:

Euro 95

Diesel (centen / liter)

LPG

Produktieprijs af-raffinaderij (Argus) Margetraject (marge oliemij, marge pomphouders, distributie- en marketingkosten, kortingen) Prijs voor accijnzen, heffingen en BTW Accijnzen + heffingen Pompprijs excl. BTW BTW 21% Pompadviesprijs incl. BTW in eurocenten/liter

55,52 18,82

58,10 19,02

32,55 26,22

74,34 75,25 149,59 31,41 181,00

77,12 44,62 121,74 25,56 147,30

58,77 10,07 68,84 14,46 83,30

Accijns, heffingen en BTW in eurocenten/liter Overheidsaandeel in % van de pompprijs

106,66 58,9%

70,18 47,6%

24,53 29,4%

Opbouw pompprijs van één liter euro ongelood in %

41% Prijs voor belastingen, accijns en heffing 42% Accijns en COVA-voorraadheffing

* N.B. Het BTW tarief is 21%, maar het aandeel van de BTW in de totale pompprijs is 17%. Bron: BOVAG, ARGUS

7. FISCALE BETEKENIS

17% BTW*


7. FISCALE BETEKENIS

44

7.6

Speciale heffingen op personenauto’s

10-02-1958 01-01-1961 01-01-1966 01-01-1969 01-01-1971 01-01-1972 01-01-1973 01-01-1976 01-10-1976 01-01-1980 01-08-1982 01-01-1984 01-04-1986 01-10-1986 01-01-1987 01-01-1988 01-01-1989 13-03-1989 01-10-1989 01-10-1990 01-10-1991 01-10-1992 01-10-1993 01-01-1994 01-05-2000 01-05-2000 01-01-2001 01-06-2001 01-01-2002 01-01-2003 01-01-2005 01-05-2005 01-01-2006 01-06-2006 01-01-2007 01-02-2008 01-02-2008 01-04-2008 01-01-2009 01-04-2009 01-01-2010 01-01-2011 01-07-2012 01-07-2012 01-07-2012 01-08-2012 01-10-2012 01-01-2013

Tijdelijke verhoging o.b. naar 20%. Permanente o.b. naar 18%. Verhoging o.b. naar 25%. Instelling omzetbelasting (BTW) van 12% en instelling bijzondere verbruiksbelasting (BVB) van 15%. Verhoging BTW van 12% naar 14%. Bij de bijzondere verbruiksbelasting komt een wiebeltax van 3%, zodat deze 15,5% wordt. Voorstel wiebeltax-verhoging tot 5%, waardoor de BVB 15,8% wordt. De wiebeltax vervalt, doch de BVB wordt verhoogd van 15% naar 16%. Tevens gaat de BTW van 14% naar 16%. Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting voor auto’s met een catalogusprijs van € 10.000 en hoger tot 17,5%. Verhoging van de omzetbelasting (BTW) van 16% naar 18%. Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting voor auto’s met een cataloguswaarde van € 10.000-€ 22.000 van 17,5% naar 19%. Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting voor auto’s met een cataloguswaarde van € 22.000 en hoger van 17,5% naar 21,5%. Wijziging tariefstructuur; ingevoerd wordt een schijventarief waarbij over de eerste € 10.000 van de catalogusprijs (incl. BTW en BVB) 16% BVB wordt geheven, terwijl alles wat deze € 10.000 te boven gaat wordt belast met 24%. Verhoging van de omzetbelasting (BTW) van 18% naar 19%. Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting i.v.m. subsidies op ‘schone’ auto’s van 16% naar 16,4% en van 24% naar 24,6%. Verhoging BTW van 19% naar 20%. Verhoging van de BVB in verband met subsidies op ‘schone’ auto’s van 16,4% naar 17,3% en van 24,6% naar 25,9%. Verhoging van de BVB van 17,3% naar 18,3% en van 25,9% naar 27,5%. Verlaging BTW van 20% naar 18,5%. Verlaging van de BVB naar 18,3% naar 17,7% en van 27,5% naar 26,6%. Verhoging van de BVB van 17,7% naar 18,1% en van 26,6% naar 27,2%. Verhoging van de BVB van 18,1% naar 18,4% en van 27,2% naar 27,6%. Verhoging van de BVB van 18,4% naar 18,5% en van 27,6% naar 27,8%. Verlaging van de BTW van 18,5% naar 17,5%. Omzetting BVB in BPM* (belasting op personenauto’s en motorrijwielen). Introductie (EU-) BTW-margeregeling (BTW alleen over bruto-marge). Introductie van BPM-vrije accessoires. Introductie BPM-opslag voor personenauto’s met dieselmotor. Verhoging van de BTW van 17,5% naar 19%. Introductie BPM-korting voor zuinige auto’s met A- en B-label. Introductie aftrek in de MRB voor schone auto’s die voldoen aan de EU-2005 standaard. Afschaffing van BPM en MRB korting voor schone en zuinige auto’s. Afschaffing van BPM-vrije accessoires. Introductie BPM-korting van € 600 voor auto’s met dieselmotor met af-fabriek roet-reductie technologie. Wijziging BPM-vrijstelling voor auto’s met een hybride-aandrijving van volledige vrijstelling naar korting van € 6.000 voor auto’s met A-label en € 3.000 voor auto’s met een B-label. Introductie van een bonus-malus-systeem in de BPM voor zuinige en minder zuinige personenauto’s. Wijziging bonus-malus bedragen voor CO2-differentiatie in de BPM (hogere bonusbedragen, hogere malusbedragen). Introductie van CO2-toeslag in de BPM voor zeer onzuinige personenauto’s. Eerste stap van afbouw BPM met 5% (tarief daalt van 45,2% naar 42,3%), in opmaat naar de kilometerprijs. Gelijktijdige verhoging van de MRB ter compensatie. Introductie van fijnstofdifferentiatie in de BPM. Afschaffing fijnstofdifferentiatie in BPM. Herintroductie BPM-korting voor af-fabriek roetfilter van € 600. Tweede stap afbouw BPM met 5%, (tarief daalt van 42,3% naar 40%). Toename van MRB voor alle personenauto’s in park met ca. 7% op jaarbasis ter financiering van de BPM-afbouw. Tweede maal halvering van MRB voor zeer zuinige auto’s. Derde stap afbouw BPM, eerste stap in ombouw van de BPM van NCP naar CO2-uitstoot (tarief daalt van 40% naar 27,4%, progressieve verhoging per gram/km CO2, verschillend voor diesel en benzine). € 750 korting op de BPM voor zeer zuinige personenauto’s (CO2-uitstoot ≤ 110 g/km (benzine) of 95 g/km (diesel). Een BPM-korting voor af-fabriek roetfilters van € 300. Toename van MRB voor alle personenauto’s in park met ca. 7% op jaarbasis ter financiering van de BPM-afbouw. MRB vrijstelling voor zeer zuinige auto’s. Vierde stap afbouw BPM met 8,4%, tweede stap in ombouw van de BPM van NCP naar CO2-uitstoot (tarief daalt van 27,4% naar 19,4%, progressieve verhoging per gram/km CO2, verschillend voor diesel en benzine). € 500 korting op de BPM voor zeer zuinige personen auto’s (CO2-uitstoot ≤ 110 g/km (benzine) of 95 g/km (diesel)). Een BPM-korting voor af-fabriek roetfilters van € 300 is stopgezet. MRB vrijstelling voor zeer zuinige auto’s. De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks naar beneden aangepast. De vaste dieseltoeslag wordt vervangen voor een CO2- gerelateerde toeslag. Een nieuwe vierde schijf in de BPM-zuinigheidsgrenzen wordt geïntroduceerd. Auto’s die rijden op aardgas worden behandeld als auto’s die rijden op benzine. Dit geldt voor zowel de grenswaarden, de tarieven als d e franchise. Verhoging BTW van 19% naar 21%. Jaarlijkse aanscherping van de CO2-schijfgrenzen en bijbehorende tarieven.

Bron: RAI Vereniging


8.1

45

Lengte van de wegen

2012

2011

2010

2009

2008

Totale weglengte in kilometers

139.295

137.692

137.347

136.889

136.135

Gemeentelijke wegen: Ongescheiden rijbanen Gescheiden rijbanen

115.962 3.267

114.441 3.197

114.174 3.153

113.801 3.093

113.167 3.047

Totaal gemeentelijke wegen Totaal provinciale wegen Totaal rijkswegen Totaal waterschapswegen

119.228 7.802 5.120 7.145

117.637 7.863 5.121 7.070

117.327 7.861 5.109 7.050

116.894 7.899 5.076 7.020

116.214 7.848 5.050 7.023

Bron: CBS

8.2 Verkeersintensiteit (2000 = 100)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Totaal

112

111

111

111

110

109

Rijkswegen w.v. Autowegen Provinciale wegen

116 116 107

113 113 104

113 113 106

113 113 104

111 111 104

110 110 104

Bron: CBS

8.3

Ontwikkeling van files

Totale zwaarte(km.min.)*

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

8.766.086

10.437.738

13.751.244

13.218.888

15.452.236

15.713.022

14.573.500

14.113.648

* Zwaarte = verkeersdrukte die wordt gemeten in kilometerminuten; het aantal minuten dat er in een file is gestaan, vermenigvuldigd met de lengte van de files in kilometers.

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0 2005

2006

2007

2008

2009

Bron: Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Verkeersinformatiedienst (VID)

2010

2011

2012

8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

20.000.000


46

8.3

Ontwikkeling van files (vervolg)

Index verkeersomvang (index 2000=100) 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2000

122 117

149 113

140 113

155 114

153 114

143 111

131 109

100 100

Verliestijd files en vertragingen Verkeersomvang (afgelegde kilometers)

Verklaring reistijdenverliezen op het hoofdwegennet 2000-2011 170% +63%

160%

-8%

+6%

+4%

-3%

-1%

-27%

Bevolking/Banen/Autobezit

+6

Brandstofprijs

-4

Weer/Ongevallen/Werk aan de weg

+4

Verlaging belasting woon-werk

+6

80%

Snelheidsverlaging + Trajectcontroles

+6

60%

Overige factoren

+6

40%

Nieuwe wegen

-2

20%

Extra stroken

-8

Verkeermanagement

-6

-3%

140%

-9% 122%

120% 100%

100%

0% 2000

2011

Bron: Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid

8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

8.4

File top 10 naar zwaarte, 2012

Nr. Weg

Traject

Locatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arnhem - Oss Hoek van Holland - Gouda Rozenburg - Ridderkerk Alkmaar - Amstelveen De Nieuwe Meer - Coenplein Utrecht - Amersfoort Rijswijk - Rotterdam Breda - Rotterdam Utrecht - Almere Amsterdam - Amersfoort

Ewijk Terbregseplein Vaanplein Raasdorp Coenplein Den Dolder Kleinpolderplein Terbregseplein Bilthoven Bunschoten

A50 A20 A15 A9 A10 A28 A13 A16 A27 A1

Bron: Verkeersinformatiedienst (VID)


8.5

47

Verkeersdoden naar verkeersdeelname

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Totaal

650

661

640

720

750

791

Personenauto Bestelauto/Vrachtwagen Fiets Brom- en Snorfiets* Voetganger Motor Overig

232 19 200 73 68 54 4

231 22 200 74 74 52 8

246 27 162 62 72 63 8

296 28 185 67 68 70 6

317 39 181 76 62 67 8

317 43 189 80 91 65 6

*Inclusief invalidevoertuig. Bron: SWOV, CBS

8.6

Afgelegde afstand naar hoofdvervoerwijze

Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag

Totaal Autobestuurder Autopassagier Trein Bus/Tram/Metro Bromfiets Fiets Lopen Overig

2011

2010

2009

2008

2007

2006

29,09

33,54

32,41

30,96

32,59

32,32

15,6 6,1 2,3 0,8 0,2 2,6 0,8 0,7

16,9 7,8 3,1 1,0 0,2 2,8 0,7 1,0

16,6 7,4 3,1 1,0 0,2 2,6 0,7 0,9

16,0 7,3 2,7 1,0 0,2 2,4 0,6 0,8

16,5 7,9 2,7 1,0 0,2 2,5 0,7 1,2

16,3 8,0 2,8 1,0 0,2 2,5 0,7 1,0

Bron: MON

Totale vervoersprestatie Nederlandse bevolking

(In miljarden km) Totaal Autobestuurder Autopassagier Openbaar vervoer Bromfiets Fiets Lopen Overig Bron: CBS

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

189,9

183,6

186,1

189,1

197,3

195,0

195,0

98,3 41,6 18,9 1,6 15,0 5,2 9,3

90,4 44,6 19,9 1,0 13,7 5,6 8,4

95,3 42,5 23,4 0,9 15,0 3,8 5,2

94,9 48,8 21,8 0,8 13,8 4,3 4,7

97,5 52,0 21,5 0,9 14,2 4,5 6,7

95,8 52,2 22,0 0,9 14,1 4,5 5,5

94,9 53,9 20,6 1,0 14,4 4,1 6,1

8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

8.7


48

8.8

Afgegeven rijvaardigheidsbewijzen

Categorie personenauto (B)

Categorie vrachtauto (C) en bussen (D)

Jaar

Mannen

Vrouwen

Totaal

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

190.300 141.638 101.806 143.785 104.502 101.750 90.042 96.486 85.359 87.538 92.895 96.749 97.603 91.200 99.654 107.880

89.500 117.300 95.374 148.857 94.700 102.593 82.272 93.858 84.387 86.456 87.837 89.527 92.398 86.694 98.484 103.528

279.800 258.938 197.180 292.642 199.202 204.343 172.314 190.344 169.746 173.994 180.732 186.223 190.001 177.894 198.138 211.408

Jaar

Mannen

Vrouwen

Totaal

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25.700 19.678 15.359 23.660 10.291 15.424 5.337 10.559 7.093 7.061 9.890 11.344 9.291 6.261 6.679 6.509

400 375 511 1.477 514 1.230 167 822 948 887 705 923 753 466 494 440

26.100 20.053 15.870 25.137 10.805 16.654 5.504 11.381 8.041 7.948 10.595 12.267 10.044 6.727 7.173 6.949

Bron: Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

8.9

Montage veiligheidsaccessoires in nieuwe personenauto’s (top 50 best verkochte personenauto’s)

Actieve veiligheid. Montage (%) van elektronische hulpmiddelen als standaardoptie op de basismodellen van de top 50 best verkochte personenauto’s

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

30% 20%

ABS

10%

Anti-slip regulation (ASR) Electronic stability programme (ESP)

0% ‘91 ’92 ‘93 ’94 ‘95 ’96 ‘97 ’98 ‘99 ’00 ‘01 ’02 ‘03 ’04 ‘05 ’06 ‘07 ’08 ‘09 ’10 ’11 ‘12 Bron: European Centre for Documentation (ECMD)


49

8.10 Gemiddelde jaarkilometrages van personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s naar brandstofsoort en eigenaar

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Totaal

13.260

13.317

13.603

13.707

13.797

13.808

13.816

13.765

Particulier Bedrijf

11.813 24.300

11.831 24.945

12.011 25.737

12.139 24.882

12.299 24.794

12.301 25.412

12.401 24.919

12.472 24.117

Totaal

10.922

10.776

11.013

11.039

11.141

11.158

11.279

11.319

Particulier Bedrijf

10.229 19.368

10.190 18.596

10.364 19.262

10.460 18.138

10.608 17.935

10.602 18.462

10.781 17.904

10.884 17.156

Totaal

23.252

23.806

24.551

24.866

25.124

25.576

25.408

25.150

Particulier Bedrijf

20.406 29.763

20.586 31.318

20.948 32.278

21.464 31.349

21.914 31.341

22.222 32.353

22.141 32.089

22.230 31.325

Totaal

16.932

17.489

18.919

18.683

18.742

19.100

19.222

19.600

Particulier Bedrijf

15.796 22.859

16.569 25.877

17.316 27.791

17.653 25.713

17.590 28.704

17.886 29.163

17.862 29.267

17.824 30.383

Alle brandstofsoorten

Benzine

Diesel

Overige brandstoffen

Gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s, afgelegd in Nederland en in het buitenland Totaal In Nederland In buitenland

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

13.260

13.317

13.603

13.707

13.797

13.808

13.816

13.765

11.612 1.647

11.663 1.654

11.913 1.690

12.005 1.703

11.974 1.824

12.029 1.779

12.114 1.702

12.222 1.543

8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Bron: CBS


50

8.11 Diefstalontwikkeling motorvoertuigen

2012

2011

2010

2009

2008

Totaal gestolen

32.986

34.033

32.173

29.940

28.320

Personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s Bedrijfsvoertuigen Aanhangers/Opleggers Motorrijwielen Bromfietsen

11.396 2.427 1.173 1.807 16.183

11.658 2.355 1.155 1.996 16.869

11.733 2.567 1.022 1.867 14.984

11.025 2.631 896 2.112 13.276

11.216 2.476 1.015 1.926 11.687

Diefstalontwikkeling motorvoertuigen 35.000 30.000 25.000

Totaal gestolen

20.000

Personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s

15.000

Bedrijfsvoertuigen

10.000

Aanhangers/Opleggers

5.000

Motorrijwielen Bromfietsen

0 2012

8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Bron: RDW

2011

2010

2009

2008


9.1

51

Emissies, totaal en door wegverkeer in Nederland in mln kg

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Koolmonoxide (CO)

Kooldioxide (CO2)

Vluchtige organische stoffen (NMVOS)

Stikstofoxiden (NOx)

Kleine deeltjes (PM10)

Alle Wegbronnen verkeer

Alle Wegbronnen verkeer

Alle Wegbronnen verkeer

Alle Wegbronnen verkeer

Alle Wegbronnen verkeer

1.139 929 774 679 670 649 652 599 594 549

697 523 425 344 329 319 319 306 292 258

167.700 178.800 179.900 188.600 184.600 185.100 189.500 186.100 197.700 184.770

23.526 25.488 28.085 29.801 29.974 30.603 31.310 30.990 30.583 31.022

-51,8% -62,9%

10,2%

31,9%

479 340 240 180 171 167 164 155 153 147

176 109 67 41 37 34 33 31 29 23

695 602 541 496 490 465 444 410 393 394

243 187 155 131 127 126 124 114 106 99

74 57 47 41 41 40 38 36 35 34

15 12 10 9 8 8 8 7 7 7

1990-2011 % afname/

-69,4% -87,2%

-43,3% -59,1%

9.2 Index uitstoot schadelijke stoffen door het totale personenautopark toename per kilometer (1980=100)*

-54,6% -57,2%

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) INDEX EMISSIONS PASSENGER CARS PER KILOMETRE (1980=100) *

9.2

Index uitstoot schadelijke stoffen door het totale personenautopark per km (1990=100)*

120

100

80

60 CO2

40

CO PM10

20

NOX 0 1990

9.3

NMVOS 1995

2000

2005

2010

Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per km (1980=100)*

120

100

80

60 CO2

40

CO

NOX 0 1990

NMVOS 1995

2000

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

2005

2010

9. MILIEU

PM10

20


52

9.4

Opbouw totale emissies 1990-2011 in mln kg

NOx (stikstofoxide)

1995

2000

2005

2011

Totaal

694,9

601,7

541,0

496,1

394,4

Overig wegverkeer * Personenauto’s Vrachtauto’s Wegverkeer Zeescheepvaart Overige mobiele bronnen ** Stationaire bronnen ***

24,5 137,5 81,0 243,1 88,5 83,7 279,7

23,9 91,8 71,7 187,4 90,9 84,6 238,9

26,2 65,9 62,9 155,0 110,8 88,5 186,7

24,0 45,2 61,8 131,1 123,8 75,8 165,5

18,3 27,7 53,3 99,3 112,4 59,7 122,9

PM10 (kleine deeltjes)

1990

1995

2000

2005

2011

Totaal

73,8

56,5

46,5

40,9

33,7

Overig wegverkeer * Personenauto’s Vrachtauto’s Wegverkeer Zeescheepvaart Overige mobiele bronnen ** Stationaire bronnen ***

3,1 6,5 5,8 15,5 6,1 5,1 47,1

2,7 5,0 4,7 12,3 6,3 4,7 33,2

2,8 4,5 3,1 10,4 7,7 4,3 24,1

2,5 4,0 2,1 8,7 7,6 3,3 21,3

2,1 3,1 1,4 6,6 5,0 2,3 19,8

CO (koolmonoxide)

1990

1995

2000

2005

2011

Totaal

1.139

929

774

679

594

87 586 24 697 14 67 361

81 422 20 523 15 88 304

70 341 14 425 18 93 238

55 275 14 344 20 90 225

35 207 16 258 20 89 182

1990

1995

2000

2005

2011

Totaal

479

340

240

180

147

Overig wegverkeer * Personenauto’s Vrachtauto’s Wegverkeer Zeescheepvaart Overige mobiele bronnen ** Stationaire bronnen ***

36 131 9 176 3 17 284

26 76 7 109 3 19 209

18 45 4 67 3 17 153

11 27 3 41 4 13 123

6 15 2 23 3 8 113

1990

1995

2000

2005

2011

Totaal

167.700

178.800

179.900

188.600

184.770

Overig wegverkeer * Personenauto’s Vrachtauto’s Wegverkeer Zeescheepvaart Overige mobiele bronnen ** Stationaire bronnen ***

2.984 15.185 5.358 23.526 3.600 5.900 134.700

3.553 15.841 6.094 25.488 3.700 6.300 143.300

4.535 17.356 6.193 28.085 4.600 6.800 140.500

5.196 18.239 6.366 29.801 5.100 6.400 147.200

5.141 19.077 6.804 31.022 5.400 6.000 142.430

Overig wegverkeer * Personenauto’s Vrachtauto’s Wegverkeer Zeescheepvaart Overige mobiele bronnen ** Stationaire bronnen ***

NMVOS (Niet Methaan Vluchtige Organische Stoffen)

CO2 (kooldioxide)

* Bussen, bestelauto’s, motoren, bromfietsen. ** Trein, vliegtuig, binnenvaart. *** Huishoudens, industrie.

9. MILIEU

1990

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)


9.4

53

Opbouw totale emissies 1990-2011 in mln kg (vervolg)

NOx (stikstofoxide) 700 600 500 400 Stationaire bronnen *** 300

Overige mobiele bronnen ** Zeescheepvaart

200

Vrachtauto’s 100

Personenauto’s Overig wegverkeer *

0

1990

1995

2000

2005

2011

PM10 (kleine deeltjes) 80 70 60 50 40

Stationaire bronnen ***

30

Overige mobiele bronnen ** Zeescheepvaart

20

Vrachtauto’s

10

Personenauto’s

0

Overig wegverkeer *

1990

1995

2000

2005

2011

CO (koolmonoxide) 1200 1000 800 600

Stationaire bronnen *** Overige mobiele bronnen **

400

Zeescheepvaart Vrachtauto’s

200

Personenauto’s

0

Overig wegverkeer *

1995

2000

* Bussen, bestelauto’s, motoren, bromfietsen. ** Trein, vliegtuig, binnenvaart. *** Huishoudens, industrie. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

2005

2011

9. MILIEU

1990


54

9.4

Opbouw totale emissies 1990-2011 in mln kg (vervolg)

NMVOS (vluchtige organische stoffen) 500

NMVOS

400

300 Stationaire bronnen ***

200

Overige mobiele bronnen ** Zeescheepvaart

100

Vrachtauto’s Personenauto’s

0

Overig wegverkeer *

1990

1995

2000

2005

2011

CO2(kooldioxide)

CO2

200

150

100

Stationaire bronnen *** Overige mobiele bronnen ** Zeescheepvaart

50

Vrachtauto’s Personenauto’s

0

Overig wegverkeer *

1990

1995

* Bussen, bestelauto’s, motoren, bromfietsen. ** Trein, vliegtuig, binnenvaart. *** Huishoudens, industrie.

ENVIRONMENT

9. MILIEU

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

2000

2005

2011


9.5

55

Aantal auto’s gesloopt en geëxporteerd, Nederland (inclusief bestelauto’s)

Totaal aantal auto’s gesloopt

w.v. auto’s gesloopt via ARN (aantal)

w.v. auto’s gesloopt via ARN (%)

Export

182.233 264.685 270.000 257.619 283.939 326.144 318.811 309.721 306.901 287.100 246.000 234.000 214.085 209.427 263.572 249.008 249.607 237.207

126.000 210.092 237.266 231.857 251.943 286.595 278.972 272.546 272.742 250.495 219.000 209.500 184.038 178.450 230.152 215.975 206.150 196.573

69,1 79,4 87,9 90,0 88,7 87,9 88,0 88,0 89,0 87,0 89,0 90,0 86,0 85,0 87,3 87,0 83,0 82,9

n.b./n.a. n.b./n.a. n.b./n.a. n.b./n.a. 120.000 115.000 158.000 151.000 166.000 234.000 262.000 250.000 269.260 259.275 229.557 250.245 337.245 389.092

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 400.0000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000

Totaal aantal auto’s gesloopt

50.000

Export personenen bestelauto’s

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bron: Auto Recycling Nederland (ARN)

9.6

Gemiddelde demontage leeftijd personenauto’s (inclusief bestelauto’s)(in jaren)

17

16,4

16,4

16,6 16,7 16,8

15,9

16

15,3

15 14

16,6

13,6

13,8

14,3 14,4 14,0 14,2

14,6

15,5

14,9

13

11 10 ‘96 ’97

‘98

’99

‘00

’01 ‘02

Bron: Auto Recycling Nederland (ARN)

’03 ‘04

’05 ‘06

’07

‘08

’09 ‘10

’11

‘12

9. MILIEU

12


56

9.7

Euro-klassen personen- en vrachtautoâ&#x20AC;&#x2122;s ingangsdata en emissiegrenswaarden

Euro-klassen personenauto's ingangsdata en emissiegrenswaarden, benzine Emissiegrenswaarden, in gr/km.

Euro-1 Euro-2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 Euro-6

Ingangsdatum nieuwe types

Ingangsdatum nieuwe registraties

EU-richtlijn

01-07-1992 01-01-1996 01-01-2000 01-01-2005 01-09-2009 01-09-2014

01-07-1993 01-01-1997 01-01-2001 01-01-2007 01-01-2011 01-09-2015

91/441 94/12 98/69 98/69 715/2007 715/2007

CO HC+NOx 2,72 2,20 2,30 1,00 1,00 1,00

0,97 0,50 -

HC

w.v. nietmethaan HC

NOx

PM10 (kleine deeltjes)

0,20 0,10 0,10 0,10

0,068 0,068

0,15 0,08 0,06 0,06

0,005 0,005

Euro-klassen personenauto's ingangsdata en emissiegrenswaarden, diesel Emissiegrenswaarden, in gr/km.

Euro-1 Euro-2 IDI* Euro-2 DI** Euro-3 Euro-4 Euro-5 Euro-6

Ingangsdatum nieuwe types

Ingangsdatum nieuwe registraties

EU-richtlijn

01-07-1992 01-01-1996 01-01-1996 01-01-2000 01-01-2005 01-09-2009 01-09-2014

01-07-1993 01-01-1997 01-01-1997 01-01-2001 01-01-2007 01-01-2011 01-09-2015

91/441 94/12 94/12 98/69 98/69 715/2007 715/2007

CO HC+NOx 2,72 1,00 1,00 0,64 0,50 0,50 0,50

0,97 0,70 0,90 0,56 0,30 0,23 0,17

HC

NOx

PM10 (kleine deeltjes)

-

0,50 0,25 0,18 0,08

0,14 0,08 0,10 0,05 0,025 0,005 0,005

* Indirect ingespoten dieselmotoren. ** Direct ingespoten dieselmotoren.

Euro-klassen vrachtauto's ingangsdata en emissiegrenswaarden, diesel (ESC-testcyclus)* Emissiegrenswaarden, in gr/km.

Euro-0 Euro-1 Euro-2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 'EEV' Euro-6

Ingangsdatum nieuwe types

Ingangsdatum nieuwe registraties

01-07-1988 01-07-1992 01-10-1995 01-10-2000 01-10-2005 01-10-2008

01-10-1990 01-10-1993 01-10-1996 01-10-2001 01-10-2006 01-10-2009

94/12 98/69 98/69 715/2007

31-12-2012

31-12-2013

595/2009

9. MILIEU

Bron: www.dieselnet.com

EU-richtlijn

CO HC+NOx 11,2 4,5 4,5 2,1 1,5 1,5 1,5 1,5

-

HC

NOx

PM10 (kleine deeltjes)

2,40 1,10 1,10 0,66 0,46 0,46 0,25 0,13

14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 0,4

0,36 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02 0,01


57

10.1 Europese Unie: registratie nieuwe personenauto’s

2012

2011

2010

2009

2008

487.377 170.531 3.082.580 107.166 1.898.760 58.479 2.044.609 79.498 1.402.089 50.398 502.454 336.010 95.290 699.589 279.478

572.211 168.707 3.173.634 126.123 2.204.229 97.682 1.941.253 89.896 1.748.143 49.881 555.812 356.145 153.433 808.059 304.984

547.415 152.444 2.916.259 107.346 2.251.669 141.501 2.030.846 88.373 1.959.436 49.726 483.168 328.563 223.499 982.015 289.477

476.194 112.198 3.807.175 88.344 2.302.398 219.730 1.994.999 57.455 2.159.436 47.265 387.155 319.403 161.013 952.772 213.408

535.947 150.143 3.090.040 139.611 2.050.282 267.295 2.131.795 151.603 2.161.675 52.359 499.918 293.697 213.389 1.161.176 253.982

11.294.308

12.350.192

12.551.737

13.298.945

13.152.912

IJsland Noorwegen Zwitserland

7.930 137.967 326.081

5.038 138.345 318.958

3.106 127.754 292.602

2.113 98.675 266.049

9.033 110.617 288.557

EFTA (3)

471.978

462.341

423.462

366.837

408.207

11.766.286

12.812.533

12.975.199

13.665.785

13.561.119

19.752 19.424 53.008 10.665 12.165 271.215 72.148 50.091 69.195 173.997 751.660

19.136 15.350 45.097 8.849 13.223 277.430 81.719 58.417 68.203 173.282 760.706

17.432 10.295 43.476 6.365 7.970 333.492 106.318 61.142 63.998 167.501 817.989

24.972 9.946 60.189 5.367 7.515 320.206 130.195 57.967 74.717 167.708 858.782

43.758 24.579 153.278 19.831 22.217 320.040 270.995 71.575 70.040 182.554 1.178.867

Totaal EU25

12.045.968

13.110.898

13.369.726

14.157.727

14.331.779

Totaal EU25+EFTA

12.517.946

13.573.239

13.793.188

14.524.564

14.739.986

België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Totaal EU(15)

Totaal EU(15) + EFTA(3) Bulgarije Estland Hongarije Letland Litouwen Polen Roemenië Slovenië Slowakije Tsjechië Nieuwe EU-leden

10. EUROPA

Bron: ACEA


58

10.2 Europese Unie: productie personenauto’s

België Duitsland Finland Frankrijk Groot-Brittannië Italië Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Europese Unie 15 landen Nieuwe lidstaten Hongarije Polen Roemenië Slovenië Slowakije Tsjechië

2012

2011

2010

2009

2008

2007

507.204 5.388.456 2.900 1.682.814 1.464.906 396.817 24.895 124.000 115.735 1.539.680 162.814

562.386 5.871.918 2.540 1.931.030 1.343.810 485.606 40.772 130.343 141.779 1.819.453 188.969

313.520 5.552.409 6.500 1.922.339 1.270.444 573.169 48.025 86.000 114.563 1.913.513 177.084

510.300 4.964.523 10.907 1.821.734 999.460 661.100 50.620 56.000 101.680 1.812.688 128.738

713.076 5.526.882 18.000 2.144.957 1.446.619 659.221 59.223 125.436 132.242 1.943.049 252.287

799.190 5.709.139 24.000 2.554.000 1.534.567 910.860 61.912 199.969 134.047 2.195.780 316.850

11.410.221

12.518.606

11.977.566

11.117.750

13.020.992

14.440.314

215.440 540.000 326.556 126.836 900.000 1.171.774

200.000 740.000 310.243 168.955 639.763 1.191.968

165.000 785.000 323.587 195.207 556.941 1.069.518

180.500 819.000 279.230 202.570 461.340 967.780

287.982 840.000 231.056 180.233 575.776 933.312

287.982 695.000 234.103 174.209 571.071 925.778

76.850 5.400

61.280 6.570

4.346

80.300 3.886

168.400 12.900

71.454 -

14.608.577

15.701.685

15.068.473

13.943.984

15.888.051

17.257.003

Minus dubbel tellingen België/Duitsland Italië/Duitsland Totaal

10. EUROPA

Bron: OICA


59

10.3 Europese Unie: personenautopark

x1.000 België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Ierland Italië Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Totaal

2010

2009

2008

2007

2006

2005

5.279 2.169 42.302 2.858 31.300 5.267 30.315 1.873 36.751 8.003 4.441 4.480 22.147 4.335

5.160 2.126 41.738 2.777 31.050 5.126 30.073 1.902 36.372 7.775 4.360 4.457 21.983 4.300

5.088 2.105 41.321 2.682 30.850 5.101 30.309 1.924 36.105 7.757 4.285 4.409 22.145 4.279

5.006 2.059 41.184 2.554 30.700 4.821 30.178 1.883 35.680 7.597 4.246 4.379 21.760 4.258

4.929 2.014 46.570 2.489 30.400 4.446 29.880 1.779 35.297 7.413 4.205 4.290 20.637 4.202

4.861 1.961 46.090 2.414 30.100 4.204 29.748 1.665 34.667 7.299 4.157 4.200 20.250 4.154

201.520

199.199

198.360

196.305

198.551

195.770

553 n.b. 637 1.718 17.240 1.671 4.496 -

546 n.b. n.b.. 1.965 16.495 1.591 4.435 -

552 n.b. 933 1.698 16.080 1.544 4.423 -

524 n.b. 904 1.592 14.589 1.434 4.280 -

554 n.b. 822 n.b.. 13.384 1.334 4.109 -

401 n.b. 742 n.b.. 12.339 n.b.. 3.959 -

227.835

224.231

223.590

219.628

218.754

213.211

n.b. 4.307 7.545

n.b. 4.230 7.094

n.b. n.b. 6.797

n.b. n.b. 6.472

n.b. n.b. 6.141

n.b. n.b. 5.773

239.687

235.555

230.387

226.100

224.895

218.894

Estland Hongarije Letland Litouwen Polen Slowakije Tsjechië Slovenië EU-23 Bulgarije Roemenië Turkije Totaal Bron: ANFAC

Per miljoen inwoners

2012*

2011

2009

2007

2004

2000

1996

1992

Malta Verenigd Koninkrijk Zweden Nederland Denemarken Ierland Spanje Duitsland Finland Slowakije Slovenië Frankrijk Cyprus Hongarije Italië Oostenrijk Estland Luxemburg Portugal Tsjechië België Bulgarije Letland Griekenland Polen Roemenië Litouwen

26 28 31 32 32 36 41 44 48 52 55 56 59 60 62 64 65 65 71 71 73 82 86 92 93 96 100

41 32 33 33 40 42 45 49 54 59 60 61 85 64 65 62 75 70 74 73 77 88 86 97 109 94 92

51 38 39 39 55 54 58 51 53 64 84 67 n.b 82 68 76 75 97 79 87 90 118 110 89 120 130 112

29 50 52 43 75 78 86 60 72 116 145 73 114 122 96 83 146 90 92 119 101 131 184 141 146 130 218

33 56 53 49 68 94 112 71 72 112 137 92 160 128 98 108 126 111 124 135 112 121 222 151 150 112 218

39 61 67 68 93 111 144 91 77 116 157 137 161 117 117 122 149 175 184 145 144 126 267 187 163 114 183

51 64 61 76 98 125 139 107 79 115 195 147 195 133 117 129 149 172 272 151 134 121 241 202 165 129 184

31 76 88 83 112 117 200 132 120 128 247 173 219 203 142 180 185 177 310 152 167 152 298 209 181 126 210

* Voorlopig cijfer. Bron: Eurostat

10. EUROPA

10.4 Verkeersdoden in de EU


60

10.5 Belasting op nieuwe auto’s binnen de EU

in %

BTW

Overige

België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden

21 25 19 24 19,6 23 20 23 21 15 21 20 23 21 25

gebaseerd op cc en leeftijd gebaseerd op prijs geen gebaseerd op prijs en CO2-emissies gebaseerd op CO2-emissies gebaseerd op cc en emissies geen gebaseerd op CO2-emissies geen geen gebaseerd op prijs en CO2-emissies gebaseerd op brandstofverbruik gebaseerd op CO2-emissies en cc gebaseerd op CO2 -emissies geen

Bron: ACEA

10.6 Directe werkgelegenheid in de auto-industrie binnen de EU

In miljoen mensen Totaal België Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Hongarije Ierland Italië Letland Litouwen Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Zweden EU15 EU Nieuwe Lidstaten

10. EUROPA

Bron: ACEA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.257.842

2.248.015

2.234.132

2.251.913

2.241.368

2.058.034

2.011.283

47.604 2.847 321 5.634 873.785 2.033 6.686 279.428 3.524 203.974 40.965 3.213 167.659 829 719 23.622 33.222 101.651 22.673 63.797 7.719 22.643 162.713 95.833 84.748

4.732 3.374 253 6.234 866.569 2.078 688 275.564 283 192.708 42.917 3.359 166.554 954 892 22.704 33.293 108.358 23.128 60.856 8.349 23.294 159.913 104.082 85.552

47.046 2.787 250 639 840.392 2.241 6.737 267.673 2.861 178.444 51.225 3.863 166.076 1.222 1.181 22.502 33.108 120.251 22.876 62.504 8.888 29.081 158.229 112.478 85.827

44.829 2.906 251 6.711 847.925 2.393 7.071 254.916 2.872 165.946 56.009 3.582 169.217 1.334 1.427 22.857 3.385 135.161 2.259 63.571 1.005 34.126 155.057 121.936 85.326

4.296 2.109 283 6.123 843.355 2.394 7.612 244.413 2.784 161.465 57.493 3.171 168.892 1.369 155 2.328 34.505 136.212 24.813 67.125 10.299 38.042 149.568 128.528 83.023

39.532 222 283 4.433 795.199 1.838 7.209 231.973 2.262 143.365 57.493 2.704 168.892 638 933 2.145 31.682 11.247 21.414 5.866 10.299 38.042 130.633 105.308 691

37.832 2.507 283 4.038 775.399 1.876 7.552 219.933 1.961 135.451 57.493 2.636 168.892 658 841 19.599 30.396 115.507 20.446 60.807 10.299 38.042 126.335 106.067 66.433

1.918.485

1.892.608

1.842.024

1.822.749

1.795.965

1.669.849

1.616.903

339.357

355.407

392.108

429.164

445.404

388.186

39.438


61

10.7 CO2-emissies nieuwe personenauto’s in de EU Ontwikkeling van C02-emissie (gr/km) bij nieuwe personenauto’s 80

80%

70 65%

60 50 40

42%

30

39%

36% 34%

35%

20

21%

20%

17%

1995

18%

1998

2001

2004

2006

161+ 160-141

12%

140-121

3%

3%

0

9%

8%

7%

29%

22%

10

33% 33% 32%

31% 30% 29% 27% 27% 26% 25% 25% 23% 23% 21% 19% 19% 16% 15% 11%

30%

28%

39%

37%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

120 en minder

1.008.992

904.845

958.591

839.488

583.614

159.384

88.174

20.399

813

0

0

2

1.000.000

306.514

2.000.000

1.494.098

3.000.000

4.594.922

2.057.924

3.247.803

4.000.000

3.865.560

5.000.000

4.283.478

Verkoop van nieuwe personenauto’s met een emissie van 120 gr CO2 /km of minder

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10. EUROPA

Bron: ACEA


10.8 Benzineprijzen binnen de EU (e)

2013 (31-05-2013) Land België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Polen Portugal Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Zweden

10. EUROPA

Bron: Europese Unie

2011 (31-05-2012)

2010 (31-05-2011)

Euro 95

Diesel

Euro 95

Diesel

Euro 95

Diesel

1,657 1,618 1,653 1,629 1,675 1,689 1,574 1,745 1,352 1,802 1,360 1,250 1,667 1,479 1,475 1,440 1,393 1,694

1,442 1,420 1,450 1,474 1,462 1,371 1,629 1,630 1,200 1,462 1,328 1,238 1,463 1,351 1,364 1,352 1,381 1,657

1,692 1,755 1,652 1,653 1,697 1,732 1,677 1,788 1,374 1,791 1,397 1,319 1,701 1,435 1,557 1,397 1,447 1,661

1,335 1,552 1,492 1,506 1,547 1,535 1,745 1,675 1,228 1,460 1,335 1,295 1,494 1,320 1,427 1,322 1,416 1,607

1,528 1,643 1,517 1,579 1,515 1,680 1,563 1,537 1,300 1,672 1,382 1,290 1,560 1,295 1,472 1,349 1,426 1,585

1,333 1,400 1,349 1,372 1,315 1,471 1,612 1,403 1,165 1,333 1,312 1,250 1,345 1,217 1,354 1,260 1,396 1,506


Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2013/2014

Dit is een uitgave van: Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit. Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam tel. 020 - 504 49 49 www.bovag.nl www.raivereniging.nl

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2013/2014  
Advertisement