Page 1


2

7


INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIKTIG FORBRENNING

ENKEL BETJENING

7 3 11


GRØNN

BIONIC FIRE

EN GRØNN REVOLUSJON Med Bionic Fire har RAIS realisert drømmen om å skape en fantastisk miljøvennlig, eller kall det grønn, peisovn. Når det brennes ved, utvikles det forskjellige typer partikler, som i uforbrent tilstand er uønskede i miljøet. Gjennom et banebrytende og innovativt utviklingsarbeid, er det lykkes RAIS å utvikle en teknologi som forbrenner så godt som alle restpartikler. Samtidig sørger forbrenningsteknikken i Bionic Fire for at veden utnyttes i en helt suveren grad. Det sparer brensel og er dermed økonomisk fordelaktig for brukeren.

4


FREMRAGENDE FORBRENNINGSTEKNOLOGI

UNIKE RESULTATER “Denne ovnen setter nye standarder for hva vi kan forvente av en peisovn. Partikkelutslippet er på grensen av det målbare. Vi har måttet benytte minstemålet i vår skala. Og det er også unikt at den både brenner så rent og samtidig har en høy effektivitet. Endelig kan forbrenningen ikke påvirkes av brukeren, fordi luftreguleringen skjer automatisk i denne ovnen.” Jes Sig Andersen, faglig leder i Energilaboratoriet på Teknologisk Institutt.

5


INTELLIGENT TEKNOLOGI ENKEL BETJENING OG MILJØRIKTIG FORBRENNING Det er utrolig enkelt å betjene Bionic Fire. Du behøver bare å legge inn ved og tenne opp - så fikser ovnen resten. Luftreguleringen er styrt av automatikk, slik at du ikke behøver å tenke på å regulere på noe - enklere kan det ikke bli. Når du tenner opp i øverste brennkammer, trekker røyken opp som på andre peisovner. Når ovnen får den rette temperaturen, sørger automatikken for at trekket skifter og at røyken føres ned i det nederste brennkammeret. Så står flammene rolig i det øverste kammeret, mens de med større temperament brenner i det nederste. Det er denne omvendte forbrenningen som effektivt forbrenner de siste partiklene. Samtidig gir røykens lange vandring gjennom ovnen en fantastisk utnyttelse av varmeenergien i brenselet.

6


De blå pilene viser hvordan den kalde luften beveger seg, de røde den varme. I begynnelsen går røyken rett opp i pipen. Når ovnen når en viss temperatur, blokkeres toppavtrekket til pipen, og dermed kommer trekket i stedet nedenfra

Nå kommer trekket fra nederste brennkammer, og den varme luften får en noe lengre vandring. På vei ned passerer røyk og gasser en såkalt dome, hvor luft og temperatur reguleres helt nøyaktig, slik at restpartiklene forbrennes effektivt

A Konveksjonsrist og spjeld som regulerer avgivelsen av konveksjonsvarmen. B Bimetall som styrer luftstrømmen og sikrer optimal forbrenning. C Selvlukkingssystem - lukker og låser automatisk når døren lukkes. D Vermikuliyt med flott struktur – bidrar til å sikre optimale luftstrømmer. E Dome som forbinder de to brennkamrene. Her får røykgassene ekstra oksygen og forbrenningen reguleres, slik at gasserne forbrennes. F Dobbelt termorute som isolerer og sikrer en høy temperatur og dermed god etterforbrenning.

7


Bionic Fire fås i to farger som på hver sin fantastiske måte kler den sorte og hvite døren. Den sorte som en skarp kontrast til det hvite og som virkelige fremhever dørens organiske design til det ytterste. En nikkelfarge som er en ny farge i Rais regi, og som signaliserer den totale renhet og fremstår med en flott fargedybde som passer godt i en symbiose med dørens sorte og hvite farger. Håndtaket er elegant formet i overensstemmelse med ovnens konturer. Bekledd med sort silikon signalerer dette nytenking og er behagelig å berøre. Døren åpnes enkelt med en lett vridning på håndtaket. Når man så slipper døren, lukkes den automatisk. Brennkamrene er et syn for seg, bekledd med mineralisert vermikulitt. Det er valgt et særpreget, progressivt prikkemønster som signalerer dynamikk, i tråd med de innovative tankene bak designet.

8


Bionic Fires design er unikt. Den markante, avrundede organiske formen signalerer innovasjon, mot og lyst til å utfordre det konvensjonelle. Den hvite kanten som omgir glasset, signaliserer renhet og en klar miljøprofil.

Bionic Fire er ikke bare en peisovn, den er et møbel som tar seg utrolig flott ut - både når det tennes opp i den, og når den bare står og fremhever seg selv som et stykke moderne arkitektur.

Coatningen innrammer peisovnen, slik at den fremstår nesten som en skulptur i hjemmet.

9


10


      



A A

 

 

     

A-A

A-A

A-A

  A

472–482–1252 280-200-300 Ø150

mm

100

mm

1178

mm

røykavgang bakside

1088   

 

 

SPESIFIKASJONER Standard Tilbehør Glassdør x Røykavgang: Topp og bakside x Askeskuff x Air-System x Stålsokkel x -



 

mm mm mm

 206,5



mm

 

 

     

 

 

  

 

  

                           

  

                     

 

 



 A-A



Brennbar vegg







MÅL 

Alle mål er uten justeringsskruer, plasseres ovnen på justeringsskruerskruer påvirkes høyden.   









Brennbar vegg

 Brennbar vegg





 









   

 





    







A Møbleringsavstand B Foran gulv C Til side (vegg, dørkarm osv.) D Til vegg bag E Til vegg ved siden I Avstand fra gulv til midten røykavgang topp J Avstand fra gulv til midten røykavgang bak K Avstand fra baksida till hullet i bunnplaten L Avstand fra gulv til midten Air-System (vegg) M Avstand fra midten røykavgang i toppen til topplatens bakkant 



A

 

   

 

 

 

 

 



 86 % 4,6 kW kW 3,5-5 45 – 83 m2 < 0,6 g/kg

  

MÅL (B-D-H) Vedovnens ytre mål Brennkammerets indre mål Røykavgang (diameter) Avstand fra midten til topplatens bakkant Avstand fra gulv til midten Air-System tilkobling Avstand fra gulv til røykavgang topplate  Avstand fra gulv til midten

 



EFFEKT Virkningsgrad Nominell effekt Effekt (min-max)  Varmer opp (v/20 gr.)  Partikler

     

A

   



 

A

      

A A

   

 

   

TEKNISKE DATA



 



 



 



   

Brennbar vegg

   

 

11

  


www.rais.no

Bionic Fire  
Bionic Fire