Page 1


NYTÆNKENDE DESIGN miljøvenlig perfektionisme

2

7


intelligent teknologi

miljørigtig forbrÌnding

enkel betjening

7 3 11


BIONIC FIRE en grøn revolution Med Bionic Fire har RAIS realiseret drømmen om at skabe en bemærkelsesværdig miljøvenlig eller kald det grøn brændeovn. Når der afbrændes træ, udvikles der forskellige typer partikler, som i uforbrændt tilstand er uønskede i miljøet. Gennem et banebrydende og innovativt udviklingsarbejde er det lykkedes RAIS at udvikle en teknologi, der så godt som afbrænder alle restpartikler. Samtidig sørger forbrændingsteknikken i Bionic Fire for, at træet udnyttes på et helt suverænt niveau. Det sparer brændsel og er dermed økonomisk fordelagtigt for brugeren.

4


FORBRÆNDINgStEKNOlOgI

uNIKKE RESultAtER “Denne ovn sætter nye standarder for, hvad vi kan forvente af en brændeovn. Partikeludslippet er på kanten af det målbare. Vi har måttet anvende mindstemålet i vores skala. Og unikt er det, at den både brænder så rent og samtidig har en høj effektivitet. Endelig kan forbrændingen ikke påvirkes af brugeren, da luftreguleringen sker automatisk i denne ovn.” jes Sig Andersen, faglig leder i Energilaboratoriet på Teknologisk Institut.

5


INtEllIgENt tEKNOlOgI ENKEl BEtJENINg Og MIlJøRIgtIg FORBRÆNDINg Det er meget enkelt at betjene Bionic fire. Der skal blot lægges træ i og tændes op - så klarer ovnen resten. luftregule-ringen er styret af automatik, så man ikke skal tænke på at regulere på noget - enklere kan det ikke blive. Når man tænder op i øverste brændkammer, trækker røgen ovenud som på andre brændeovne. Når ovnen får den rette temperatur, sørger automatikken for, at trækket skifter og at røgen føres ned i det nederste brændkammer. Så står flammerne roligt i det øverste kammer, mens de med større temperament brænder i det nederste. Det er denne omvendte forbrænding, som effektivt afbrænder de sidste partikler. Samtidig giver røgens lange vandring gennem ovnen en fantastisk udnyttelse af varmeenergien i brændslet.

6


De blå pile viser, hvordan den kolde luft vandrer, de røde den varme. I begyndelsen går røgen direkte op i skorstenen. Når ovnen når en vis temperatur, blokerers topaftrækket til skorstenen, og straks kommer trækket i stedet nedefra.

Nu kommer trækket fra nederste brændkammer, og den varme luft får en noget længere vandring. på vej ned passerer røg og gasser en såkaldt dome, hvori luft og temperatur reguleres helt præcist, så restpartiklerne brændes effektivt af.

A Konvektionsrist og skyder, der regulerer afgivelsen af konvektionsvarmen. B Bimetal, der styrer luftstrømmen og sikrer optimal forbrænding. C Selvlukkesystem - lukker og låser automatisk, når lågen lukkes i. D vermiculit med flot struktur - er med til at sikre optimale luftstrømme. E Dome, der forbinder de to brændkamre. Her får røggasserne ekstra ilt og forbrændingen reguleres, så gasserne brændes af. f Dobbelt termorude, der isolerer og sikrer en høj temperatur og dermed god efterforbrænding.

7


Bionic fire fås i to farver, der hver især på fantastisk viser klæder døren. Den sorte som en skarp kontrast til det hvide og som virkelig fremhæver lågens organiske design til det yderste. En nikkelnuance, som er en ny farve i rais-regi, signalerer den totale renhed og fremstår med en flot dybde, der går fint i symbiose med lågens hvide og sorte farver. Håndtaget er elegant formet i overensstemmelse med ovnens konturer. Beklædt med sort silikone signalerer det nytænkning og er behageligt at røre ved. Døren åbnes enkelt med et let vrid på håndtaget. Når man igen slipper døren, lukker den selv automatisk . Brændkamrene, er et syn for sig beklædt med mineralet vermiculit. Der er valgt et egenartet, progressivt dot-mønster, som signalerer dynamik i tråd med de innovative tanker bag designet.

8


Bionic Fires design er unikt. Den markante, afrundede organiske form signalerer innovation, mod og lyst til at udfordre konventionerne. Den hvide kant, der omgiver glasset, signalerer renhed og en klar miljøprofil.

Bionic Fire er ikke blot en brændeovn, den er et møbel, som tager sig utroligt flot ud - såvel når der tændes op i den, som når den bare står og fremhæver sig selv som et stykke moderne arkitektur.

Coatningen indrammer brændeovnen, så den fremstår næsten som en skulptur i hjemmet.

9


10


 



     



 

A A

 

     

A-A

A-A

A-A A

  A

 

   

 

 

 

 

 



472–482–1252 280-200-300 Ø150

mm

100

mm

1178

mm

1088   

 

SPECIFIKATIONER Standard Tilbehør Glaslåge x Røgafgang: Top og bagside x Askeskuffe x Air-System x Stålsokkel x -



 

mm mm mm

 206,5



 



 86 % 4,6 kW kW 3,5-5 45 – 83 m2 < 0,6 g/kg   

MÅL (B-D-H) Brændeovnens ydre mål Brændkammerets indre mål Røgafgang (diameter) Afstand fra center til toppladens bagkant Afstand fra gulv til center Air-System tilslutning Afstand fra gulv til røgafgang topplade  Afstand fra gulv til røgafgang bagside

   

   



A

A



EFFEKT Virkningsgrad Nominel effekt Effekt (min-max)  Opvarmer (v/20 gr.)  Partikler

     

      

A A

 

   

 

   

Tekniske data

mm

 

 

     

 

 

  

 



Brændbar væg



 



 









Brændbar væg

 Brændbar væg





 









   

 





    







A Møbleringsafstand B Foran gulv C Til side (væg, dørkarm etc) D Til væg bag E Til væg ved siden I Afstand fra gulv til center røgafgang top J Afstand fra gulv til center røgafgang bag K Afstand fra bagside til hul i bundplade L Afstand fra gulv til center Air-System (væg) M Afstand fra center røgafgang i top til toppladens bagkant 



 



 



   

Brændbar væg

      

 

 

  









  

  

        



   

11 

 

Alle mål er uden stilleskruer, placeres ovnen på  stilleskruer påvirkes højden. 

  

  

Mål 

  

                            

 



   

  

                                       

 A-A

  

 



  


www.rais.dk

RAIS Bionic dk  
RAIS Bionic dk