Page 12

o

DET FAR MIG ATT TÄNKA P~ vART •• TREMANSTALT

Använd alltid kondom vid samlag. Undvik sperma i munnen. Vill du prata med någon om homosexualitet, bisexualitet, hiv eller säkrare sex? Ring RFSL-rådgivningen: Stockholm 08 -736 02 19. Göteborg 031-711 01 33· Malmö 040-611 99 50. Mejla: hivkansli@rfsl.se. Surfa till www.rfsl.se/safe6.shtml

Profile for QX Förlag

QX oktober 1997  

QX oktober 1997  

Profile for qxtra