Page 1

kom op voor een stad op mensenmaat tsel ⊲ waar ligt Mor 50 van wakker? 6 en Mortselaars gav hun mening VDA ⊲ wat stelt de P wijket h voor rond de en woonbeleid, oede aanpak van arm en de mobiliteit?

1


650 IDEEĂ‹N VOOR EEN STAD OP MENSENMAAT B

eeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. Een stad waar je je geen zorgen hoeft te maken over onbetaalbare woonprijzen of veel te dure rusthuisfacturen. Beeld je een stad in waar je kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Een stad waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto. Een stad die niet verstikt maar die ademt. Een stad met een garantie op ruimte en groen, ook voor de volgende generaties. Beeld je een stad in zonder sluikstort en zwerfvuil. Het zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dromen van de meer dan zeshonderdvijftig Mortselaars

WARD COENEGRACHTS Lijsttrekker PVDA mortsel 2

met wie we in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. De afgelopen maanden trokken we met de PVDA van deur tot deur in de verschillende wijken van de stad. We vroegen wat er anders kan en wat er beter moet in Mortsel. Want democratie begint met luisteren naar de mensen. Onze voorstellen komen dus van de Mortselaars zelf. Het is dringend nodig om de prioriteiten weer juist te stellen. Om de stad niet te laten draaien op maat van projectontwikkelaars en private zorgbedrijven, maar op maat van werkende mensen, van jongeren en van mensen die het moeilijk hebben. Het is het programma van iedereen die opkomt voor een stad op mensenmaat.


đ&#x;”† samy

“Toen ik voor mijn kinderen van 5 en 7 jaar op zoek ging naar een jeugdwerking of club om hen in te schrijven merkte ik hoe moeilijk dat was. Veel jeugdbewegingen hebben wachtlijsten. Ook sportverenigingen zoals voetbalclubs zijn volzet.�

ZORG VOOR ONTMOETINGSPLAATSEN EN GROENE RUIMTE M

et Fort 4, de Berm en Klein Zwitserland, beschikt Mortsel over mooie stukjes groen. Toch staat de vraag naar ‘Groene, aangename en gezonde wijken’ bovenaan de prioriteiten van de Mortselaars. Met een sterke vraag naar leuke ontmoetingsplaatsen en groene ruimte. Pleintjes en parkjes op loopafstand voor alle Mortselaars. Met goed onderhouden voetpaden, meer vuilnisbakken en banken in de wijken. Plekken voor onze jongeren waar ze samen kunnen sporten en spelen.

Gezonde lucht voor iedereen

Mortsel is de dichtst bevolkte gemeente van de provincie en die bevolking groeit nog aan. De PVDA wil ieders recht garanderen op gezondheid in een leefbare stadsomgeving, met zuivere lucht. Dat kan door meer ambitie in het stadsbeleid op het vlak van mobiliteit en energiebesparing.

WIJKHUIZEN VOOR ONTSPANNING, ONTMOETING en ONDERSTEUNING Naast groene wijken wil de Mortselaar meer mogelijkheden voor sociale ontmoeting. We pleiten voor wijkhuizen met binnen en buiten leuke voorzieningen en diensten. Centra met een gevarieerd aanbod, zowel sociale begeleiding als een cultureel aanbod voor en door de buurtbewoners. Ook het nijpend tekort aan jeugdwerk kan in deze wijkcentra aangepakt worden met goed opgeleide vrijwillige jeugdmonitoren.

3


đ&#x;”’ Josette

“Toen ik 35 was kwam ons gezin diep in de schulden. Ik had een laag invaliditeitsinkomen, continu kregen we deurwaarders over de vloer. Het heeft me tien jaar gekost om eruit te geraken.�

geef armoede geen kans G

eneraties werkende mensen zorgden voor welvaart in onze streek. Zij deden Agfa-Gevaert bloeien. Zij maakten de haven mee groot. Niet iedereen profiteert daarvan. Ongelijkheid en armoede nemen ook in Mortsel toe. Leven in waardigheid wordt steeds moeilijker voor mensen met een te klein inkomen of schulden: gepensioneerden, ĂŠĂŠnoudergezinnen met kinderen, jongeren zonder inkomen, nieuwkomers, chronisch zieken en invaliden.

Armoede terugdringen, het kan

Om de armoede aan te pakken is meer dan ĂŠĂŠn maatregel nodig. Er is nood aan een ander beleid waar recht op werk, wonen en zorg centraal staan. Wij willen een stad die zorgt voor meer individuele begeleiding. Om gezinnen in moeilijkheden uit de klauwen te houden van deurwaarders en incassobureaus, is er een integrale gezinsondersteuning nodig. Zo voorkomen we dat schulden meteen uit de hand lopen.

IEDEREEN HEEFT RECHT OP GEZONDHEID Een goede gezondheid verdraagt geen uitstel, toch stellen 1 op de 8 mensen met een laag inkomen al eens een doktersbezoek uit. De kosten lopen soms hoog op. Een wijkgezondheidscentrum dat gratis zorg aanbiedt, zoals de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, neemt de drempel weg naar een huisarts en verpleegkundige, een eerstelijnspsycholoog of tandarts. 4


⌂ sisse

“Niet zo lang geleden wilde ik alleen gaan wonen. Veel van de appartementen en studio’s die ik zag kosten 700 euro of meer. Hoeveel alleenstaanden kunnen dat betalen?”

MAAK EEN PUNT VAN BETAALBAAR WONEN D

e voorbije jaren zijn een aantal straten opgewaardeerd en werd er weer duchtig gebouwd. Maar voor steeds meer mensen wordt wonen in Mortsel onbetaalbaar. De verkoopprijzen van de huizen stegen vorig jaar met 15%. De huurprijzen volgen en een groeiende groep mensen kan hier niet meer terecht voor een betaalbare en kwalitatieve woning.

Neem de sleutels van de woningmarkt in handen

Projectontwikkelaars zijn uit op de hoogste winst per vierkante meter. Het stadsbestuur moet de sleutels weer in handen nemen om de woonkost onder controle te krijgen. Dat kan door een nultolerantie tegenover leegstaande of verkrotte woningen. Woningen die te lang leeg staan kunnen aangekocht, gerenoveerd en sociaal verhuurd worden. Met de 320 sociale huurwoningen die we vandaag hebben en met de geplande bouw, komt het aantal op nauwelijks 4%. Dat is ver onder de 9% die Vlaanderen als na te streven minimum oplegt.

COLLECTIEF JE DAK LATEN ISOLEREN We kunnen ons steentje bijdragen tegen de klimaatopwarming door onze daken te isoleren. Veel huizen hebben nog geen goede dakisolatie. De PVDA stelt een stedelijk renovatieproject voor om de woningen te isoleren. De stad schiet de investering voor, zonder extra kosten. De eventuele lening (na subsidiëring) wordt terugbetaald door de besparing op de energiefactuur. Zo winnen de gezinnen aan comfort, creëren we jobs en besparen we op energie.

5


 Marianne

“Ik droom van een stad waar we weer lucht krijgen. Waar ik minder mijn auto nodig heb omdat er alternatieven van topkwaliteit zijn. Met trams, bussen en veilige fietspaden.”

HAAL HET VERKEER UIT DE KNOOP M

eer dan zes op de tien Mortselaars stipten in de Grote Bevraging mobiliteit aan als hun grootste zorg. Dat is zo voor wie door het centrum stapt of fietst. Maar net zo goed voor de Mortselaar die vandaag geen andere optie heeft dan zich met de wagen door de drukte te wurmen. In een zo dicht bewoond gebied als Mortsel zijn de huidige files en de luchtvervuiling onverantwoord en ongezond.

Investeer echt in openbaar vervoer en fiets

De PVDA werkte zes toekomstgerichte oplossingen uit. Zorg dat de belangrijkste diensten en voorzieningen dicht bij de mensen zijn zodat verre verplaatsingen overbodig worden. Stop de besparingen bij De Lijn. Verhoog het aanbod en de stiptheid. Investeer in milieuvriendelijke trams en bussen met meer en snellere aansluitingen, niet enkel naar Antwerpen-centrum maar ook naar buurgemeenten. Maak het openbaar vervoer gratis in plaats van duurder. Het jaagt de mensen de auto weer in. En verbeter de fietsinfrastructuur voor de groeiende groep klassieke en elektrische fietsers.

DOORGAAND VERKEER HOORT NIET THUIS IN DE STAD Er rijdt te veel auto- en vrachtverkeer door de Statielei en de wijken. Maar je kan niet én een aangenaam stadscentrum willen met winkels en gezonde lucht, én een autostrade leiden door je kern. We willen dat een uitgewerkt voorstel van omleidingsweg met aandacht voor milieu en natuur voorgelegd wordt aan de bevolking. 6


wat is pvda?

sociaal

rechtvaardig

actief

⊲ Met de PVDA brengen wij onze sociale politiek in de praktijk. Al 40 jaar organiseren we met Geneeskunde voor het Volk gratis huisartsgeneeskunde in Deurne en Hoboken voor meer dan 8.000 patiënten.

⊲ De PVDA trok als enige partij aan de alarmbel toen gemeentearbeider Peter Spruyt ontslagen werd omdat hij aankloeg dat de asbestsanering van Hangar 40 niet correct gebeurde. Wie opkomt voor volksgezondheid van collega’s en gebruikers mag niet gestraft worden.

⊲ De PVDA schoot meteen in actie tegen de Turteltaks. We haalden tienduizenden handtekeningen op en trokken naar de rechtbank. De regering moest de Turteltaks weer intrekken. Sinds januari 2018 maakt dat voor elk gezin een verschil van minstens 100 euro.

⊲ De PVDA pleit voor een miljonairstaks of vermogensbelasting. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid.

⊲ Met de vrijwilligers van de PVDA gingen we in dialoog met meer dan zeshonderdvijftig Mortselaars. Weken aan een stuk trokken we de wijken in. Samen gaan we voor een stad op mensenmaat.

⊲ Een sociale partij komt op voor een solidaire samenleving op mensenmaat. Met leden die de daad bij het woord voegen. Die consequent aan de kant staan van werkende mensen en iedereen die het moeilijk heeft.

GEEF ARMOEDE GEEN KANS

versterk de pvda De PVDA zit in de lift. Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar). Sms ‘lid’ + je naam en adres naar 0492 77 50 07. Word lid met één klik op mortsel.pvda.be/lidworden. Of mail naar mortsel@pvda.be.

Eligius, M. Lemonnierlaan

v.u.: Marie-Rose

171, 1000 Brussel

Eligius, M. Lemonnierlaan

• Verkiezingsdrukwerk

171, 1000 Brussel

14 oktober 2018

• Verkiezingsdrukwerk

14 oktober 2018

STAD OP MAAT MENSEN

v.u.: Marie-Rose

pvda.be

pvda.be

HAAL R HET VERKEE UIT DE KNOOP

PUNT MAAK EENAL VAN BETA BAAR WONEN STAD OP MAAT MENSEN

v.u.: Marie-Rose

171, 1000 Brussel

• Verkiezingsdrukwerk

Eligius, M. Lemonnierlaan

14 oktober 2018

171, 1000 Brussel

• Verkiezingsdrukwerk

14 oktober 2018

STAD OP MAAT MENSEN

Eligius, M. Lemonnierlaan

Bestel je raamaffiche voor een Mortsel op mensenmaat. Mail naar mortsel@pvda.be of sms naar 0486 88 32 72. Wij bezorgen ze bij jou thuis. Of spring eens binnen in ons provinciaal secretariaat, Gemeentestraat 6, Antwerpen.

pvda.be

v.u.: Marie-Rose

maak zelf mee de pvda bekend

KIES PARTIJ VOOR EEN STAD OP MENSENMAAT

pvda.be

We hebben jouw steun nodig Geef 5 of 10 euro steun op rekeningnummer BE05 0011 1514 8675 Steunfonds PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel Of ga naar pvda.be/steun Op de hoogte blijven van PVDA-nieuws? Whatsapp “voornaam naam postcode” naar 0484 28 16 15 7


met rd voorwoo nas n va Joae rt Geirn

De grote pensioenroof

en het plan om ons pensioen terug te winnen

ASIAN DUB FOUNDATION ★ CHILLA ★ LA PEGATINA ★ RED ZEBRA ★ BARBARA DEX ★ MC LILY ★ RAYMOND VAN HET GROENEWOUD ★ JAN DE SMET, NELE PAELINCK & 2 CENTIMETERS

2018

PABLO ALLENDE ★ OMAR BARGHOUTI ★ KRISTIEN HEMMERECHTS ★ PETER MERTENS ★ JEANNE DEVOS ★ RAOUL HEDEBOUW ★ JEAN PASCAL VAN YPERSELE ★ ICO MALY

DE FEEST VAN EIT SOLIDARIT

8&9 SEPT.

PEN G THE UINS O F W UNI ORLD TE

BREDENE AAN ZEE STAF VERSLUYS-CENTRUM

www.manifiesta.be 8

v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018 • Niet op de openbare weg gooien

In zijn boek De grote pensioenroof neemt pensioenspecialist Kim De Witte het pensioenbeleid op de korrel. Hij legt uit waarom we recht hebben op een menswaardig pensioen. Te bestellen op pvdashop.be

Verkiezingsfolder Mortsel 1  
Verkiezingsfolder Mortsel 1  
Advertisement