Page 1

Proficiat!

ant. De PVDA staat aan jullie k Versterk de PVDA. Neem een lidkaart – 20 euro per jaar. Vraag vrijblijvend meer info: SMS “info” naar 0473 87 60 18


! n e v e i d n e o i s n e p e d Stop 2 jaar langer laten werken voor minder pensioen

600.000 werklozen - waarom dan langer werken?

De pensioenen onbetaalbaar?

De regering wil iedereen (privé en openbare diensten) 2 jaar langer laten werken en de pensioenberekening herzien. Tegen vrijdag 23 december wil Di Rupo de hervorming laten stemmen in het Parlement. Deze haast toont dat de regering schrik heeft voor acties.

Alle partijen, van de liberalen, de groenen tot de sp.a, de PS en de N-VA zijn voor langer werken. De sp.a stelt dat de maatregelen van Di Rupo “sociaal, evenwichtig en rechtvaardig” zijn. Laurette Onkelinx (PS) stelt “Er is geen andere mogelijkheid gezien de economische situatie”. De PVDA is radicaal tegen langer werken. Het is zinloos ouderen langer te laten werken als er 600.000 werklozen zijn. Hoeveel kinderen van oudere werknemers, die zich kapot werken, vinden vandaag geen werk?

Men wil ons doen geloven dat een verlenging van de loopbaan noodzakelijk is om de toekomst van de pensioenen te verzekeren. De voorbije regeringen hebben de laatste jaren de patroons voor meer dan 7 miljard vermindering sociale bijdragen toegekend. Zonder dit cadeau was er vandaag geen probleem met de pensioenen.

Stop deze regering nu! Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten, stelt: “Als we dit als lammetjes aanvaarden, dan gaat de regering door op dit elan. En zullen we met nog een pak ergere beslissingen geconfronteerd worden.” ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw verkondigde maandag dat we in een situatie gekomen zijn waar de sociale en syndicale actie gestart is en “waar men niet meer met een kleine tegemoetkoming gaat akkoord zijn.” Het totale plan moet ingetrokken worden.

Het is hun crisis – doe hen betalen Wij moeten langer werken om de redding van de banken terug te betalen. De 1000 meest winstgevende bedrijven betalen nauwelijks 5,7% belastingen op hun winsten. Dat kan niet. De PVDA komt op voor:

v.u. Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel.

- Geen enkele besparing op de rug van de werkers - Handen af van de pensioenen - Miljonairstaks (opbrengst 8 miljard) - Afschaffing notionele intrest (opbrengst 4,5 miljard)

Studiedienst PVDA: maatregelen van Di Rupo zal het wettelijk pensioen verminderen. De studie bewijst aan de hand van concrete gevallen, dat het wettelijk pensioen van tal van werkende mensen systematisch zal dalen: met 120 tot 180 euro per maand voor mensen uit de privésector en met 3 tot 12% voor de ambtenaren.

- Bestrijding fiscale fraude (opbrengst 3 miljard)

Maandag keurden de N-VA-verkozenen in de kamercommissie Sociale Zaken de voorstellen van de regering Di Rupo, om langer te werken, goed. Hiermee valt het masker van de N-VA, die iedereen wilde doen geloven dat zij tegen de plannen van Di Rupo is. Voor de N-VA gaat het niet snel genoeg.

• Ik wil de PVDA steunen door lid te worden. SMS ‘lid’ + je naam en adres naar

0473 87 60 18 of schrijf je online in via www.pvda.be

• Ik wil de nieuwsbrief krijgen van de PVDA. Vul je gegevens in op www.pvda.be/extra/nieuwsbrief.html

Folder betoging 22 december 2011  

Het is hun crisis doen hen betalen!

Advertisement